TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM"

Transkript

1 i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l

2 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och dina åsikter. För varje fråga ska du välja det svar som passar bäst in på dig. Först får du se några exempel på de olika typer av frågor som du kommer att få svara på i häftet. Exempel 1 visar en sorts fråga som finns med i häftet. Exempel 1 Går du i skolan? Ja -- A Nej -- A Kryssa endast i en cirkel. Exempel 2 är en annan sorts fråga som finns med i häftet. Exempel 2 Hur ofta gör du dessa saker? Varje dag En eller En eller Aldrig eller eller nästan två gånger två gånger nästan varje dag i veckan i månaden aldrig a) Jag pratar med mina kompisar A A A A b) Jag tränar idrott A A A A c) Jag åker skateboard A A A A 1

3 Exempel 3 är en tredje sorts fråga som finns med i häftet. Exempel 3 Håller du med? Markera hur väl detta stämmer på dig. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det är kul att titta på film A A A A b) Jag tycker om att äta glass A A A A c) Jag tycker inte om att bli väckt tidigt på morgonen A A A A d) Jag tycker om att sjunga i kör A A A A Läs varje fråga noga och välj det svar som passar bäst in på dig. Kryssa i cirkeln för det svar du har valt. Om du vill ändra ett svar fyller du i cirkeln kryssar sedan i cirkeln för det nya svaret. A Fråga läraren om hjälp om du inte förstår. för det första svaret och 2

4 m Om dig h G1 Är du flicka eller pojke? Flicka -- A Kryssa endast i en cirkel. G2 A. När är du född? Pojke -- A B. Är du född i Sverige? Kryssa i cirkeln vid den månad och det år du föddes. a) Månad b) År Januari -- A Februari -- A Mars -- A April -- A Maj -- A Juni -- A Juli -- A Augusti -- A September -- A Oktober -- A November -- A December -- A Ja -- A Nej -- A A A A A A A A Annat år -- A Kryssa endast i en cirkel. 3 n i

5 j l G3 A. Hur ofta pratar du svenska hemma? Jag pratar alltid eller nästan alltid svenska hemma -- A Ibland pratar jag svenska och ibland pratar jag ett annat språk hemma -- A Jag pratar aldrig svenska hemma -- A Kryssa endast i en cirkel. B. När du inte är i skolan, vilket språk läser du oftast på? Mest på svenska --A Mest på ett annat modersmål än svenska -- A Lika mycket på båda språken --A Kryssa endast i en cirkel. 4 k m

6 n i C. Hur ofta pratar du svenska med dessa personer? Alltid Ibland Aldrig a) Mamma (eller motsvarande) A A A b) Pappa (eller motsvarande) A A A c) Bror eller syster A A A d) Vänner A A A e) Mor- eller farföräldrar A A A D. Är din mamma (eller motsvarande) född i Sverige? Ja -- A Nej -- A Kryssa endast i en cirkel. E. Är din pappa (eller motsvarande) född i Sverige? Kryssa endast i en cirkel. Ja -- A Nej -- A 5 h j

7 k m G4 A. Ungefär hur många böcker finns det i ditt hem? (Räkna inte med tidningar eller dina skolböcker.) Kryssa endast i en cirkel. Inga eller väldigt få (0-10 böcker) -- A Detta betyder 10 böcker Så många som ryms på ett hyllplan (11-25 böcker) -- A Detta betyder 25 böcker Så många som ryms i en hel bokhylla ( böcker) -- A Detta betyder 100 böcker Så många som ryms i två bokhyllor ( böcker) - A Detta betyder 200 böcker Så många som ryms i tre eller fler bokhyllor (mer än 200) - A Detta betyder mer än 200 böcker 6 l n

8 h j B. Är de flesta böckerna i ditt hem på svenska? Kryssa endast i en cirkel. Ja -- A Nej -- A Vet inte -- A G5 A. Har ni någon eller några av dessa saker hemma hos dig? Kryssa i en cirkel på varje rad Ja Nej a) En dator A A b) Skrivbord som du får använda A A c) Böcker som bara är dina (räkna inte med dina skolböcker) A d) Eget rum till dig A A e) Internetuppkoppling A A f) Din egen mobiltelefon A A g) Din egen TV A A h) Jordglob A A i) Piano A A j) Andra musikinstrument än piano -- A A A 7 i k

9 l n B. Om du har en egen mobiltelefon, hur ofta skickar du och tar emot sms? Kryssa endast i en cirkel. a) 50 eller fler gånger per dag A b) gånger per dag A c) gånger per dag A d) 6-9 gånger per dag A e) 1-5 gånger per dag A f) Aldrig eller nästan aldrig A C. Hur ofta gör du följande saker? Minst En eller Ett par Aldrig/ en gång två gånger gånger nästan i veckan i månaden om året aldrig a) Spelar något instrument A A A A b) Idrottar/sportar A A A A 8 m h

10 i k G6 Hur ofta använder du dator på de här ställena? Varje dag En eller En eller Aldrig eller eller nästan två gånger två gånger nästan varje dag i veckan i månaden aldrig a) Hemma A A A A b) I skolan A A A A c) Någon annanstans A A A A G7 Hur ofta händer de här sakerna hemma? Varje dag En eller En eller Aldrig eller eller nästan två gånger två gånger nästan varje dag i veckan i månaden aldrig a) Mina föräldrar frågar mig vad jag lär mig i skolan A A A A b) Jag pratar om mitt skolarbete med mina föräldrar A A A A c) Mina föräldrar ser till att jag planerar tid för läxorna A A A A d) Mina föräldrar kollar att jag gör läxorna A A A A 9 j l

11 m Din skola h G8 Vad tycker du om din skola? Kryssa för hur väl du tycker de här påståendena stämmer. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag gillar att vara i skolan A A A A b) Jag känner mig trygg i skolan A A A A c) Jag känner att jag hör hemma i den här skolan A A A A G9 Under det här året, hur ofta har något av följande hänt dig i skolan? Minst En eller Några en gång två gånger gånger i veckan i månaden om året Aldrig a) Jag blev retad A A A A b) Jag fick inte vara med i spel, lekar och andra aktiviteter för de andra eleverna A A A A c) Någon ljög om mig A A A A d) Något blev stulet från mig A A A A e) En elev (eller flera) gjorde mig illa (t.ex. genom att knuffa, slå, sparka) A A A A f) Andra elever tvingade mig att göra saker som jag inte ville göra A A A A 10 n i

12 j Läsning på fritiden l R1 Hur mycket läser du på fritiden en vanlig skoldag? Mindre än 30 minuter -- A Mellan 30 minuter och 1 timme -- A Mellan 1 timme och 2 timmar -- A 2 timmar eller mer -- A Kryssa endast i en cirkel. R2 Hur ofta gör du de här sakerna på fritiden? Varje dag En eller En eller Aldrig eller eller nästan två gånger två gånger nästan varje dag i veckan i månaden aldrig a) Jag läser för att det är roligt A A A A b) Jag läser saker som jag valt själv -- A A A A c) Jag läser för att få reda på saker som jag vill lära mig A A A A 11 k m

13 n i R3 A. Hur ofta läser du de här sakerna på fritiden (i tryckt form eller online)? Varje dag En eller En eller Aldrig eller eller nästan två gånger två gånger nästan varje dag i veckan i månaden aldrig a) Jag läser berättelser i böcker A A A A b) Jag läser faktaböcker, (Du kanske till exempel läser om din idrottsidol, om djur du gillar eller om en plats du besökt.) A A A A c) Jag läser tidskrifter eller veckotidningar A A A A d) Jag läser serier A A A A e) Jag läser dagstidningar A A A A B. Om du inte har svenska som modersmål, hur ofta läser du böcker/tidningar på ditt modersmål (dvs. inte på svenska)? Varje dag eller nästan varje dag -- A En eller två gånger i veckan -- A En eller två gånger i månaden -- A Aldrig eller nästan aldrig -- A Kryssa endast i en cirkel. 12 h j

14 k Använda bibliotek m R4 Hur ofta lånar du böcker från biblioteket eller skolbiblioteket? Minst en gång i veckan -- A Några gånger i månaden -- A Några gånger om året -- A Aldrig eller nästan aldrig -- A Kryssa endast i en cirkel. 13 l n

15 h Läsundervisning j R5 Fundera på det du läser i skolan. Kryssa för hur väl varje påstående stämmer in på din läsundervisning. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tycker om det jag läser i skolan A A A A b) Min lärare ger mig intressanta saker att läsa A A A A c) Jag vet vad min lärare vill att jag ska göra A A A A d) Jag tänker på saker som inte har med lektionen att göra A A A A e) Min lärare är lätt att förstå A A A A f) Jag är intresserad av vad min lärare berättar A A A A g) Min lärare ger mig intressanta uppgifter A A A A h) Det är arbetsro på lektionerna när vi läser A A A A i) Min lärare hjälper mig när jag har svårt att förstå A A A A j) Min lärare förklarar för mig vad jag ska göra för att bli bättre i läsning - A A A A 14 i k

16 l n R6 A. Hur ofta händer detta i skolan? Varje dag En eller En eller Aldrig eller eller nästan två gånger två gånger nästan varje dag i veckan i månaden aldrig a) Jag läser tyst för mig själv A A A A b) Jag läser böcker som jag valt själv -- A A A A c) Vi arbetar ensamma med uppgifter på lektionerna A A A A d) Vi arbetar i grupp med olika uppgifter på lektionerna A A A A B. Om du har ett annat modersmål än svenska, hur ofta händer detta i skolan? Varje dag En eller En eller Aldrig eller eller nästan två gånger två gånger nästan varje dag i veckan i månaden aldrig a) Jag har lektion i mitt modersmål -- A A A A b) Jag läser på mitt modersmål A A A A 15 m h

17 i Vad tycker du om läsning? k R7 Vad tycker du om läsning? Kryssa för hur väl varje påstående stämmer på dig. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag läser bara när jag måste A A A A b) Jag tycker om att prata om vad jag har läst med andra A A A A c) Jag skulle bli glad om någon gav mig en bok i present A A A A d) Jag tycker läsning är tråkigt A A A A e) Jag skulle vilja ha mer tid för läsning A A A A f) Jag tycker om att läsa A A A A 16 j l

18 m h R8 A. Hur bra är du på att läsa? Kryssa för hur väl varje påstående stämmer på dig Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det brukar gå bra för mig att läsa - A A A A b) Läsning är väldigt lätt för mig A A A A c) Läsning är svårare för mig än för många av mina klasskamrater - A A A A d) Om en bok är intressant så bryr jag mig inte om hur svår den är att läsa A A A A e) Jag har problem att läsa berättelser med svåra ord A A A A f) Min lärare säger att jag är bra på att läsa A A A A g) Läsning är svårare för mig än något annat ämne A A A A B. Om du har annat modersmål än svenska, vilket påstående passar bäst in på dig när det gäller att läsa? a) Jag tycker att det är lättare att läsa på mitt modersmål A b) Jag läser lika bra på båda språken - A c) Jag tycker det är lättare att läsa på svenska A Kryssa endast i en cirkel. 17 n i

19 j l C. Om du har annat modersmål än svenska, vilket påstående passar bäst in på dig när det gäller att prata? a) Jag tycker att det är lättare att prata på mitt modersmål a b) Jag pratar lika bra på båda språken--- A c) Jag tycker det är lättare att prata på svenska A Kryssa endast i en cirkel. 18 k m

20 n Varför läser du? i R9 Läser du av något av följande skäl? Kryssa för hur väl varje påstående stämmer in på dig. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tycker om att läsa saker som får mig att fundera A A A A b) Det är viktigt att bli bra på läsning A A A A c) Mina föräldrar tycker om när jag läser A A A A d) Jag lär mig massor av att läsa A A A A e) Jag måste kunna läsa bra för min framtids skull A A A A f) Jag tycker om när en bok hjälper mig att fantisera om andra världar-a A A A g) Jag tycker om att läsa böcker A A A A 19 h j

21 k Matematik i skolan m MS1 Hur mycket instämmer du i följande om att läsa matematik? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tycker om att lära mig matematik A A A A b) Jag önskar att jag inte behövde lära mig matematik A A A A c) Matematik är tråkigt A A A A d) Jag lär mig många intressanta saker i matematik A A A A e) Jag tycker om matematik A A A A f) Det är viktigt att klara sig bra i matematik A A A A 20 l n

22 h j MS2 Hur mycket instämmer du i följande om dina matematiklektioner? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag vet vad min lärare förväntar sig av mig A A A A b) Jag tänker på saker som inte har med lektionen att göra A A A A c) Det är lätt att förstå min lärare A A A A d) Jag är intresserad av vad min lärare berättar A A A A e) Min lärare ger mig intressanta uppgifter A A A A f) Det är arbetsro på matematiklektionerna A A A A g) Min lärare hjälper mig när jag har svårt att förstå A A A A h) Min lärare förklarar för mig vad jag ska göra för att bli bättre i matematik A A A A 21 i k

23 l n MS3 Hur ofta gör du det här på matematiklektionerna? Varje eller Ungefär nästan hälften varje av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Jag lär mig utantill hur jag ska lösa problem A A A A b) Jag arbetar med andra elever i små grupper A A A A c) Jag förklarar mina svar A A A A d) Jag löser uppgifter på egen hand --- A A A A 22 m h

24 i k MS4 Hur mycket instämmer du i följande om matematik? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det brukar gå bra för mig i matematik A A A A b) Matematik är svårare för mig än för många av mina klasskamrater - A A A A c) Jag är helt enkelt inte bra i matematik A A A A d) Jag lär mig saker snabbt i matematik A A A A e) Jag är bra på att lösa svåra matematikproblem A A A A f) Min lärare säger att jag klarar mig bra i matematik A A A A g) Matematik är svårare för mig än något annat ämne A A A A 23 j l

25 m Naturorienterade ämnen (NO) i skolan h MS5 Hur mycket håller du med om följande om NO? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag tycker om att lära mig NO A A A A b) Jag önskar att jag inte behövde lära mig NO A A A A c) Jag läser om NO på fritiden A A A A d) NO är tråkigt A A A A e) Jag lär mig många intressanta saker i NO A A A A f) Jag tycker om NO A A A A g) Det är viktigt att klara sig bra i NO A A A A 24 n i

26 j l MS6 Hur mycket instämmer du i följande om dina NOlektioner? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Jag vet vad min lärare förväntar sig av mig A A A A b) Jag tänker på saker som inte har med ämnet att göra A A A A c) Det är lätt att förstå min lärare A A A A d) Jag är intresserad av vad min lärare berättar A A A A e) Min lärare ger mig intressanta uppgifter A A A A f) Det är arbetsro på NO-lektionerna A A A A g) Min lärare hjälper mig när jag har svårt att förstå A A A A h) Min lärare förklarar för mig vad jag ska göra för att bli bättre i NO - A A A A 25 k m

27 n i MS7 Hur ofta gör du det här på NO-lektionerna? Varje eller Ungefär nästan hälften varje av Vissa lektion lektionerna lektioner Aldrig a) Jag lär mig utantill hur jag ska lösa problem A A A A b) Jag arbetar med andra elever i små grupper A A A A c) Jag förklarar mina svar A A A A d) Jag löser uppgifter på egen hand -- A A A A e) Jag ser på när läraren gör ett naturvetenskapligt experiement. --- A A A A f) Jag gör ett naturvetenskapligt experiement A A A A g) Jag arbetar med NO utomhus A A A A 26 h j

28 k m MS8 Hur mycket instämmer du i följande om NO? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer precis ganska bra inte så bra inte alls a) Det brukar gå bra för mig i NO A A A A b) NO är svårare för mig än för många av mina klasskamrater A A A A c) Jag är helt enkelt inte bra i NO A A A A d) Jag lär mig saker snabbt i NO A A A A e) Min lärare säger att jag är bra i NO A A A A f) NO är svårare för mig än något annat ämne A A A A 27 l n

29 Tack! Tack för att du besvarat denna enkät!

30

31

32 timssandpirls.bc.edu TIMSS & PIRLS 2011 Elevenkät Årskurs 4 IEA, 2011 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig

Läs mer

TIMSS Elevenkät. Field Test Version. Årskurs 8. j Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt!

TIMSS Elevenkät. Field Test Version. Årskurs 8. j Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! Skola: Elev: Klass: j Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: l TIMSS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Field Test Version Elevenkät Årskurs 8 TIMSS 2011 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2011 BARCODE k

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig

Läs mer

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8 Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Huvudstudie Elevenkät (Separata NO-ämnen) Årskurs 8 Allmänna anvisningar I det här häftet finns frågor om dig själv. En del frågor gäller

Läs mer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Avancerad Matematik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare Stockholm

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Avancerad Matematik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare Stockholm Identification Label Student ID: Student Name: Elevenkät Avancerad Matematik Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

PIRLS & TIMSS Årskurs 4. En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: BARCODE

PIRLS & TIMSS Årskurs 4. En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: BARCODE h Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: j BARCODE PIRLS & TIMSS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! En enkät om undervisningen i läsning, matematik och naturvetenskap Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Hej! Att tänka på innan du börjar:

Hej! Att tänka på innan du börjar: Årskurs 5 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan.

Vi vill veta vad du tycker om skolan. Vi vill veta vad du tycker om skolan. 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Enkät 1: Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1: Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Stimulera läsintresse en introduktion Enkät 1: Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker du om att läsa?

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Frågeformulär

Frågeformulär Frågeformulär Det häfte som du nu har framför dig innehåller frågor och uppgifter av olika slag. Vi som arbetar med denna undersökning vill att du hjälper oss genom att svara på dessa frågor och uppgifter

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Enkät 2: Om din läsning (12 15 år)

Enkät 2: Om din läsning (12 15 år) Modul: Stimulera elevers läsintresse Del 1: Stimulera läsintresse en introduktion Enkät 2: Om din läsning (12 15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker du om

Läs mer

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm En enkät om att lära sig läsa Ditt barns

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Adam i skolan. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre. FN:s barnkonvention artikel 2 Illustrationer: Rebecca Karlén

Adam i skolan. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre. FN:s barnkonvention artikel 2 Illustrationer: Rebecca Karlén Adam i skolan Adam går i skolan. Han använder rullstol. Adam är med på alla lektioner i klassrummet. När klassen ska se på film måste de gå en trappa upp till ett annat rum. Där finns en projektor. Adam

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Familjetyp:

Läs mer

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6.

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6. ENGELSKA NU92: ÅK 9 Elevenkät 1 och 2 Databas en29e1.sav Här är några frågor som rör undervisningen i engelska och vad du kan i engelska. Svara genom att skriva X i den ( ) som passar bäst. 1.När började

Läs mer

I denna enkät finner du frågor om: Dig, din familj och ditt hem Ditt skolschema och dina studier Arbeta själv och i grupp

I denna enkät finner du frågor om: Dig, din familj och ditt hem Ditt skolschema och dina studier Arbeta själv och i grupp I denna enkät finner du frågor om: Dig, din familj och ditt hem Ditt skolschema och dina studier Arbeta själv och i grupp Läs varje fråga noga och svara så exakt du kan. I den här enkäten finns det inga

Läs mer

Trygg och säker på nätet. Lektionen handlar om att känna sig trygg och säker i olika situationer i vardagen. Trygg och säker på nätet

Trygg och säker på nätet. Lektionen handlar om att känna sig trygg och säker i olika situationer i vardagen. Trygg och säker på nätet Lektionen handlar om att känna sig trygg och säker i olika situationer i vardagen. Lektionsförfattare: Boel Nygren Till läraren 1. Vem har ansvar? 2. Sammanfatta och reflektera En digital lektion från

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Online ID: Skol ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS Skolenkät. Årskurs 4. PIRLS/TIMSS Skolverket Stockholm

Online ID: Skol ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS Skolenkät. Årskurs 4. PIRLS/TIMSS Skolverket Stockholm Online ID: Skol ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 Skolenkät Årskurs 4 PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2011 Skolenkät Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2011 (Trends in International

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Hur viktigt har följande varit för ditt val av gymnasieutbildning?

Hur viktigt har följande varit för ditt val av gymnasieutbildning? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan, gymnasieskolan eller går du inte i skolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt,

Läs mer

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 2012 13 svarande av 15 elever, 7 flickor och 6 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 87 % 2013 13 svarande av

Läs mer

PISA 2003 ELEVENKÄT. Sverige svenska

PISA 2003 ELEVENKÄT. Sverige svenska Sverige svenska PISA 2003 ELEVENKÄT Projektkonsortium: Australian Council for Educational Research (ACER) Netherlands National Institute for Educational Measurement (CITO group) Educational Testing Service

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs 2 (elever och vårdnadshavare), 5 och 8 i kommunala och fristående skolor

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs 2 (elever och vårdnadshavare), 5 och 8 i kommunala och fristående skolor Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs (elever och vårdnadshavare), och i kommunala och fristående skolor // SIDAN Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Johannes skola. 68 svar. 84 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Johannes skola. 68 svar. 84 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Johannes skola 68 svar 84 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 49 32 15 3 1 81 0%

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN

FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Frågeformulär om skolan Din skola är utvald att

Läs mer

Trygg och säker på nätet

Trygg och säker på nätet Trygg och säker på nätet Lektionen handlar om reflektera kring vad ett ansvarsfullt användande av digitala medier innebär utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. Till läraren 1. Vem har ansvar?

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Carlssons skola. 67 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Carlssons skola. 67 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Carlssons skola 67 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 74 17 9 91 1% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Nya Elementar. 50 svar. 91 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Nya Elementar. 50 svar. 91 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Nya Elementar 50 svar 91 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 67 24 4 22 92 2% 2017

Läs mer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevenkät Fysik. Skolverket Bo Palaszewski, Projektledare 106 20 Stockholm Identification Label Student ID: h Student Name: Elevenät Fysi Solveret Bo Palaszewsi, Proetledare 106 20 Stocholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA,

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Enskede skola. 78 svar. 98 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Enskede skola. 78 svar. 98 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Enskede skola 78 svar 98 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 64 26 9 1 90 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Kvarnbyskolan. 60 svar. 87 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Kvarnbyskolan. 60 svar. 87 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Kvarnbyskolan 60 svar 87 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 57 18 18 5 2 75 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Kristinebergsskolan. 75 svar. 95 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Kristinebergsskolan. 75 svar. 95 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Kristinebergsskolan 75 svar 95 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 52 30 15 3 82

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Ekholmsskolan. 17 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Ekholmsskolan. 17 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Ekholmsskolan 17 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 35 35 24 6 71 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Östbergaskolan. 29 svar. 97 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Östbergaskolan. 29 svar. 97 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Östbergaskolan 29 svar 97 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 36 43 7 14 79 3% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Eiraskolan. 133 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Eiraskolan. 133 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Eiraskolan 133 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 36 48 12 31 84 2% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Magelungsskolan. 39 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Magelungsskolan. 39 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Magelungsskolan 39 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 76 11 11 3 87 3%

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Fagersjöskolan. 26 svar. 67 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Fagersjöskolan. 26 svar. 67 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Fagersjöskolan 26 svar 67 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 44 20 28 4 4 64 4%

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Gustav Vasa skola. 101 svar. 95 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Gustav Vasa skola. 101 svar. 95 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Gustav Vasa skola 101 svar 95 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 36 31 29 31 67

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Alla nationers fria skola. 14 svar. 88 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Alla nationers fria skola. 14 svar. 88 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Alla nationers fria skola 14 svar 88 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 64 7 7 86

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Södra Ängby skola. 65 svar. 98 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Södra Ängby skola. 65 svar. 98 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Södra Ängby skola 65 svar 98 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 58 34 8 92 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Campus Manilla. 44 svar. 92 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Campus Manilla. 44 svar. 92 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Campus Manilla 44 svar 92 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 41 34 18 7 75 0% 2017

Läs mer

solo Sjunga solo Nypon förlag en möjlighet för alla Läsförståelse Elevmaterial SIDAN 1 Namn: Kapitel 1

solo Sjunga solo Nypon förlag en möjlighet för alla Läsförståelse Elevmaterial SIDAN 1 Namn: Kapitel 1 SIDAN 1 Elevmaterial Namn: Läsförståelse Kapitel 1 1. Boken börjar med att Elin tjatar på Agnes. Vad tjatar hon om? 2. Elin och Agnes är väldigt olika. Hur då? 3. solo Hur gamla kan flickorna vara (ungefär)?

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS Advanced 2015 (Trends

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Vittra Luma Park. 17 svar. 89 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Vittra Luma Park. 17 svar. 89 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Vittra Luma Park 17 svar 89 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 29 53 18 82 0% Totalt

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS 2015

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Hagsätraskolan & Ormkärrsskolan. 79 svar. 92 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Hagsätraskolan & Ormkärrsskolan. 79 svar. 92 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Hagsätraskolan & Ormkärrsskolan 79 svar 92 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 53

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Skönstaholmsskolan & Kvickentorpsskolan. 43 svar. 98 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Skönstaholmsskolan & Kvickentorpsskolan. 43 svar. 98 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Skönstaholmsskolan & Kvickentorpsskolan 43 svar 98 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Fredrikshovs Slottsskola. 24 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Fredrikshovs Slottsskola. 24 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Fredrikshovs Slottsskola 24 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 88 8 4 96

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

Föräldrar år 3 Föräldrar år 6

Föräldrar år 3 Föräldrar år 6 Omrade Nr Förskola Pedagogisk omsorg/familjed aghem Förskoleklass år 3 år 6 Är ditt barn en 0 1 pojke eller flicka? Utveckling och lärande Verksamheten är 101 2 stimulerande för Är ditt barn en pojke eller

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS 2015

Läs mer

Stockholms stad. Sofia skola. 52 svar. 64 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Sofia skola. 52 svar. 64 procent svarsfrekvens Stockholms stad Sofia skola 52 svar 64 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Franska skolan svar. 74 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Franska skolan svar. 74 procent svarsfrekvens Stockholms stad Franska skolan 6-9 34 svar 74 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Bromma Enskilda Skola. 17 svar. 74 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Bromma Enskilda Skola. 17 svar. 74 procent svarsfrekvens Stockholms stad Bromma Enskilda Skola 17 svar 74 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt

Läs mer

Årskurs 4 Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket Stockholm. och naturvetenskap. och naturvetenskap. OBS! Vik och riv försiktigt! timss.bc.

Årskurs 4 Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket Stockholm. och naturvetenskap. och naturvetenskap. OBS! Vik och riv försiktigt! timss.bc. OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNTIONL MTHEMTICS ND SCIENCE STUDY En enkät om undervisningen i matematik och naturvetenskap TRENDS IN INTERNTIONL MTHEMTICS ND SCIENCE STUDY En enkät om undervisningen

Läs mer

Stockholms stad. Enskede skola. 39 svar. 53 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Enskede skola. 39 svar. 53 procent svarsfrekvens Stockholms stad Enskede skola 39 svar 53 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Björkhagens skola. 60 svar. 63 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Björkhagens skola. 60 svar. 63 procent svarsfrekvens Stockholms stad Björkhagens skola 60 svar 63 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Hägerstensåsens skola. 31 svar. 39 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Hägerstensåsens skola. 31 svar. 39 procent svarsfrekvens Stockholms stad Hägerstensåsens skola 31 svar 39 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt

Läs mer

Stockholms stad. Årstaskolan. 68 svar. 51 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Årstaskolan. 68 svar. 51 procent svarsfrekvens Stockholms stad Årstaskolan 68 svar 51 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Engelbrektsskolan. 42 svar. 55 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelbrektsskolan. 42 svar. 55 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelbrektsskolan 42 svar 55 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Sundbyskolan. 37 svar. 51 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Sundbyskolan. 37 svar. 51 procent svarsfrekvens Stockholms stad Sundbyskolan 37 svar 51 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Sjöstadsskolan. 75 svar. 52 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Sjöstadsskolan. 75 svar. 52 procent svarsfrekvens Stockholms stad Sjöstadsskolan 75 svar 52 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Bredängsskolan. 14 svar. 31 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Bredängsskolan. 14 svar. 31 procent svarsfrekvens Stockholms stad Bredängsskolan 14 svar 31 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Hammarbyskolan. 97 svar. 61 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Hammarbyskolan. 97 svar. 61 procent svarsfrekvens Stockholms stad Hammarbyskolan 97 svar 61 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Trollbodaskolan. 49 svar. 60 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Trollbodaskolan. 49 svar. 60 procent svarsfrekvens Stockholms stad Trollbodaskolan 49 svar 60 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Ålstensskolan. 47 svar. 51 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Ålstensskolan. 47 svar. 51 procent svarsfrekvens Stockholms stad Ålstensskolan 47 svar 51 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7 9)

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7 9) SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Agnes och Elin är bästa vänner fast de är väldigt olika. Agnes tycker om att vara för sig själv och teckna och måla. Hon vill inte ha så mycket uppmärksamhet.

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Stockholms stad. Nälstaskolan. 69 svar. 64 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Nälstaskolan. 69 svar. 64 procent svarsfrekvens Stockholms stad Nälstaskolan 69 svar 64 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om i samhället. Enkäten innehåller frågor om dig och dina

Läs mer

Stockholms stad. Banerporten. 31 svar. 57 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Banerporten. 31 svar. 57 procent svarsfrekvens Stockholms stad Banerporten 31 svar 57 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment ELEVENKÄT. Sida 1. <Sverige> <svenska> Skolans namn. Elevnummer

OECD Programme for International Student Assessment ELEVENKÄT. Sida 1. <Sverige> <svenska> Skolans namn. Elevnummer OECD Programme for International Student Assessment ELEVENKÄT Skolans namn Elevnummer Project Consortium: Australian Council for Educational Research (ACER) Netherlands National Institute

Läs mer

Stockholms stad. Novia Engelska skolan. 16 svar. 43 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Novia Engelska skolan. 16 svar. 43 procent svarsfrekvens Stockholms stad Novia Engelska skolan 16 svar 43 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 63

Läs mer

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA!

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA! Mötesplatsenkät Hej! Personalen på din mötesplats är med i KEKS. Med denna enkät vill vi få en bild av vem du som besöker våra mötesplatser är och vad du tycker om dem. En mötesplats kan t ex vara en fritidsgård

Läs mer

Stockholms stad. Enskede Byskola. 14 svar. 44 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Enskede Byskola. 14 svar. 44 procent svarsfrekvens Stockholms stad Enskede Byskola 14 svar 44 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Lilla Adolf Fredriks skola. 31 svar. 55 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Lilla Adolf Fredriks skola. 31 svar. 55 procent svarsfrekvens Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola 31 svar 55 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad

Läs mer

Stockholms stad. Olaus Petriskolan. 23 svar. 62 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Olaus Petriskolan. 23 svar. 62 procent svarsfrekvens Stockholms stad Olaus Petriskolan 23 svar 62 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 39 39 22

Läs mer