Digital fotoram. Användarhandbok. Var vänlig läs alla de Viktiga försiktighetsåtgärderna före användning av enheten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital fotoram. Användarhandbok. Var vänlig läs alla de Viktiga försiktighetsåtgärderna före användning av enheten."

Transkript

1 Användarhandbok F00N Var vänlig läs alla de Viktiga försiktighetsåtgärderna före användning av enheten. Förvara Användarhandboken (CD) lätt tillgänglig för framtida användning. Se etikett fäst på enheten och som ger dig information som din återförsäljare behöver då du efterfrågar service.

2 Innehåll Förberedelser och Installation / Anslutning Viktiga säkerhetsanvisningar Produkten består av 3 Tillbehör 3 Detaljförteckning 4 Beteckning och funktioner - fjärrkontrollknappar 7 Fjärrkontrollssensor / Byte av batteri i fjärrkontrollen 8 Installation och anslutning av enheten 9 Installationstyp / Anslutning av nätsladd 9 Ansluta USB-enhet / Ansluta minneskort 0 Meny och funktioner Innan du börjar Inställning / Hjälptangent Startmenyn 3 Skärmlayout och -knappar 3 Bildspel 4 Meny för uppspelning av foton och bildspel 4 Musik 6 Uppspelning av musik 6 Uppspelningsskärm: layout och knappar 7 Video 8 Spela upp video 8 Uppspelningsskärm layout och knappar 9 Filhantering 0 Skärmlayout och -knappar 0 Filhanteringsmeny Kopiera / ta bort fil Välja alla filer / Avbryt för alla filer 3 Inställning 4 Strömmeddelandefunktion 6 Bilaga Felsökning 7 Specifikationer 9 Serviceinformation 30

3 Viktiga säkerhetsanvisningar Denna enhet har konstruerats och tillverkats på sätt som säkerställer din personliga säkerhet. Felaktig användning kan emellertid resultera i potentiella elektriska stötar eller brandfara. För att ge alla säkerhetsegenskaper, som är inbyggda i enheten, möjlighet till rätt funktion ber vi dig att iaktta följande grundläggande regler för installation, användning och service. Om säkerhet Använd enbart den medlevererade nätsladden! Om du använder en annan nätsladd, kontrollera att den uppfyller de tillämpliga nationella standarder, om den inte kommer från leverantören. Om nätsladden på något sätt är felaktig, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade reparationsverkstad för utbyte. Nätsladden används som den huvudsakliga avstängningsanordningen. Säkerställ att vägguttaget är lätt tillgängligt efter installationen. Använd enheten enbart med den i specifikationerna i denna användarehandbok angivna strömstyrkan eller som är angiven på enheten. Om du är osäker vilken nätspänning du har i hemmet, rådgör med din återförsäljare. Overbelastade AC-uttag och skarvsladdar är farliga. Så är slitna nätsladdar och brutna kontakter. De kan förorsaka elchock och fara för brand. Anlita din servicetekniker för utbyte. Så länge som denna enhet är ansluten till ett AC vägguttag är den inte frånkopplad även om enheten är avstängd. Öppna inte displayen: Det finns inga av användaren servicebara komponenter inuti. Högspänningsström inuti apparaten även den är avstängd. Kontakta din återförsäljare om enheten inte fungerar som den skall. För att undvika personskador: Ställ inte enheten på en lutande yta om den inte är ordentligt säkrad. Använd endast stativ rekommenderat av tillverkaren. Tappa inte någonting på enheten eller utsätt den för stötar. Kasta inga leksaker eller föremål på skärmen. Detta kan förorsaka personskada och/eller blir enheten skadad. För att förebygga brand och andra risker: Stäng alltid apparaten om du lämnar rummet annat än under korta perioder. Lämna aldrig apparaten påslagen när du lämnar huset eller lägenheten. Låt inte barn släppa eller trycka föremål in i enhetens öppningar. I vissa interna komponenter finns farlig högspänd ström. Använd inga tillbehör som inte är avsedda för eller konstruerade för denna enhet. När enheten lämnas utan uppsikt under längre tid, dra ut nätsladden ur vägguttaget. Berör aldrig nätsladden under perioder av åskväder med blixtar. Detta kan vara mycket farligt och kan orsaka elektriska stötar. Om Installation Ställ aldrig någonting på eller låt något rulla över nätsladden och ställ aldrig enheten på en plats där nätsladden kan skadas. Använd inte denna enhet nära vatten som ex vis ett badkar, tvättställ, diskbänk, tvättmaskin, i en våt källare eller nära en swimming-pool. Enheterna är försedda med ventilationsöppningar i höljet för att värme, som alstras under användning, skall kunna avlägsnas. Om dessa öppningar blockeras kan värme som byggs upp orsaka fel som kan leda till fara för brand. Därför, ALDRIG: Placera enheten i inneslutningar såvida det inte finns riklig ventilation. Placera enheten nära eller över ett värmeelement eller annan värmekälla. Gnugga eller stryk inte Active Matrix LCD skärmen med någonting hårt då detta kan skrapa, förstöra eller skada Active Matrix LCD skärmen permanent.

4 Tryck inte LCD skärmen med ditt finger under länge tid då detta kan efterlämna avtryck. Vissa punkt-defekter kan uppträda som röda, gröna eller blå punkter på skärmen. Detta kommer emellertid inte att ha någon inverkan på enhetens effekt eller återgivningsförmåga. Att lämna en fast bild på skärmen under längre tid kan skada skärmen och få bilden att bränna fast. Kontroller att du därför använder en skärmsläckare i enheten. Inbrända bilder och därmed sammanhängande problem täcks inte av produktgarantin. Säkerställ att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då enheten skall flyttas. Om du tappar enheten kan den skadade enheten förorsaka elstötar eller brand. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Undvik höga temperaturer och fuktighet. Om rengöring Ta ur nätsladden ur vägguttaget före rengöring av skärmen. Använd ett lättfuktad (inte våt) tygstycke. Använd inte en aerosolspray direkt på skärmen då detta kan orsaka elstötar. Vid rengöring av enheten, dra ut nätsladden ur vägguttaget och gnid försiktigt med ett mjukt tygstycke för att undvika repor. Använd inte ett vått tygstycke och spruta inte vatten eller annan vätska direkt på enheten. Elstötar kan uppstå. (Använd inte kemikalier som bensen, färgtinner eller alkohol) Spraya vatten på ett mjukt tyg till 4 gånger och använd detta för att rengöra frontramen, gnid enbart i en riktning. För mycket fukt kan efterlämna fläckar. WATER CHEMICALS Om ompackning Kasta inte kartongen med packningsmaterial. De utgör en utmärkt förpackning vid transport av enheten. Vid transport av enheten till en annan lokal, packa den i originalförpackningen. Om bortforsling Ljusröret i denna enhet innehåller en mindre mängd kvicksilver. Låt inte forsla bort enheten tillsammans med övrigt hushållsavfall. Bortforsling av denna enhet måste ske i enlighet med lokala bestämmelser.

5 Digital fotoram Produkten består av Tillbehör Kontrollera tillbehören. Digital Photo Frame Digital Photo Frame Anvisning för CD användare Fjärrkontroll Digital Photo Frame USB kabel till PC Nätadapter Observera Den digitala fotoramen med tillbehör kan skilja sig från den som här återges i bild. 3

6 Produkten består av Detaljförteckning Framsida 3 Fjärrkontrollsensor Fjärrkontrollsensorn sitter i mitten på ramens vänstra sida. När du använder fjärrkontroll riktar du den mot fjärrkontrollsensorn. LG Logotyp Då nätsladden sätts i vägguttaget tänds LG logotypen. 3 Touch-tangenter MENY-knapp UPP-knapp NED-knapp VÄNSTER-knapp HÖGER-knapp OK-knapp VÄLJ-knapp BAKSIDA-knapp Öppna meny Gå uppåt Gå nedåt Bläddra åt vänster Bläddra åt höger OK (Knappen Spela upp/paus används för att spela upp bildspel, musik och videofiler.) Välj filen Kort: Stängs av / Lång: Startmenyn 4

7 Produkten består av Sida / Baksida 3 Högtalare När du spelar upp videoklipp eller musik kan du lyssna på ljudet. Strömknapp Du kan sätta på och stänga av strömmen. 3 USB-port för anslutning till lagringsenhet Du kan överföra filen genom att ansluta till en extern lagringsenhet eller USB-minne. 3 Energisparknapp Om du trycker en gång övergår skärmen i energisparläge, om du trycker en gång till återgår den till ursprungsinställning. Kensington Security Slot (mot separat beställning) Ansluts till en låsningskabel som kan köpas separat i de flesta dataaffärer. 3 Stativ 5

8 Produkten består av Undersida 3 4 SD-/MS-/xD-/MMCkortplats Du kan öppna en fil genom att sätta i ett SD-/MS-/xD-/MMC-kort. När det inte finns något utrymme kvar på det interna minnet kan du använda ett externt minne. Hörlursuttag När du spelar upp videoklipp eller musik kan du lyssna på ljudet genom att ansluta hörlurar. 3 DC 9V IN-kontakt När du har anslutit nätadaptern till DC 9V IN-kontakten kan du använda den genom att ansluta strömsladden. 4 USB-port för anslutning till dator Du kan använda den här produkten som en masslagringsenhet eller miniskärm genom att ansluta till datorn med den medföljande USB-kabeln. Observera På sidan 0 finns information om hur du ansluter och använder en extern enhet. 6

9 Produkten består av Beteckning och funktioner - fjärrkontrollknappar Slå PÅ/AV 3 4 Gå till bildspel Gå till startmenyn Öppna meny Gå uppåt Gå nedåt Bläddra åt vänster Bläddra åt höger OK (Knappen Spela upp/paus används för att spela upp bildspel, musik och videofiler.) Gå till föregående skärmbild Välj filen Stäng av ljudet Justera volymen, Observera Innan fjärrkontrollen används, ta bort säkerhetsfilmen nedtill på fjärrkontrollen enligt anvisning i bilden. 7

10 Produkten består av Fjärrkontrollssensor Fjärrkontrollsensorn sitter i mitten på ramens vänstra sida. När du använder fjärrkontroll riktar du den mot fjärrkontrollsensorn. Byte av batteri i fjärrkontrollen Tryck fliken på batterihållaren nedtill på baksidan av fjärrkontrollen. Dra ut batterihållaren. 3 Byt batteri (Lithium Cell CR05 3V) och tryck in hållaren. Observera Använd endast det batteri som är avsett för enheten. I annat fall kan batteriet explodera. Var försiktig så att det inte kommer in några främmande föremål i fjärrkontrollen när du byter batteriet. Om du inte använder batteriet på rätt sätt kan det leda till läckage eller korrosion. 8

11 Installation och anslutning av enheten Installationstyp Vrid stödet om du vill installera produkten i en vågrätt eller lodrätt position. Anslutning av nätsladd Anslutning av nätsladd Anslut nätadaptern till DC 9V IN kontakten på sidan av enheten, och sedan i vägguttaget. Tryck på strömknappen på stödets sida om du vill slå på strömmen. Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i 3 sekunder. Observera När inställningen Automatisk används för menyn Orientering i Inställningar roteras även bilden automatiskt. Men menyn och knapphjälpen roteras inte. Din enhet kan ha ett annorlunda utseende jämfört med dem som visas här. 9

12 Installation och anslutning av enheten Ansluta USB-enhet / Ansluta minneskort <Sida> USB Minne USB kabel Lagringsenhet <Undersida> 3 Ansluta hörlurar SD/MS/xD/MMC PC Anslutning av lagringsenhet. Anslut till USB-porten på produkten.. Anslut till USB-porten på den externa lagringsenheten. 3. Om den externa lagringsenheten identifieras visas fönstret nedan. Välj önskad åtgärd. 0

13 Installation och anslutning av enheten Minneskortplats (SD/MS/xD/MMC). Kontrollera i vilken riktning minneskortet ska föras in.. Tryck in kortet i kortplatsen. 3. Om det externa minneskortet identifieras visas fönstret nedan. Välj önskad åtgärd. 3 Datoranslutning. Anslut till USB-porten på produkten med den medföljande USB-kabeln.. Anslut till USB-porten på datorn. 3. Om datorn identifieras visas fönstret nedan. Välj önskat användningsläge, Masslagring och Miniskärm. Observera Internminnet i enheten är på GB Om minnet är fullt, sparas inga filer Två eller flera externa enheter kan anslutas tillsammans. Stäng inte av enheten eller koppla ifrån externa enheter under tiden som du flyttar, sparar, spelar eller tar bort filer. Om du tar bort en extern enhet under pågående uppspelning, kan enheten fungera otillfredsställande. Händer detta bryt strömmen och slå sedan på igen. Vid anslutning av externa lagringsenheter till enheten använd då de kablar som medföljer enheterna. (För mer information om lagringsenheter, köp av kablar, kontakta berört servicecenter.) Enheten stöder inte externa hårddiskar eller kortläsare. Vid anslutning till PC med en USB-kabel, kan volymnamnen (ex vis: E: F: G: o s v) på den flyttbara disken variera beroende på omständigheterna.

14 Innan du börjar Inställning Då enheten slås på för första gången, kommer ett inställningsfönster upp (pop ups) där du kan ställa in Språk, Datum & tid, och Ström meddelande. Efter avslutad inställning kommer detta fönster inte tillbaka utom när du vill använda det igen. Om du behöver en detaljerad förklaring för varje meny eller för att ändra konfigurationen läser du Inställningar ( sid ). Steg Language (Språk) Steg Date and time (Datum och tid) Steg 3 Power On Message (Ström meddelande) Hjälptangent Hjälp-tangenten syns nedtill till höger i varje meny som hjälp för användaren att använda inställningsknapparna. Använd denna för att ställa in knapparna på enheten. Knapplås

15 Startmenyn Skärmlayout och -knappar Välj önskad meny Knapplås Bildspel Du kan visa fotografier. ( sid 4) Bild (Foto) Du kan välja och hantera fotografiet. ( sid 0) 3 Musik Du kan spela upp musik. ( sid 6) Du kan välja och hantera musik. ( sid 0) 4 Video Du kan spela upp musik. ( sid 8) Du kan välja och hantera videoklipp. ( sid 0) 5 Inställning Du kan ändra inställningarna. ( sid ) 3

16 Bildspel Du kan spela upp fotografierna i Bildspel. För att använda Slide Show (Bildspel)tryck på knappen på fjärrkontrollen eller välj Bildspel på Startmenyn. Om du väljer ett Bildspel på startmenyn visas foton. Om du vill spela musik eller videoklipp väljer du Musik eller Video. Meny för uppspelning av foton och bildspel Åtgärdsknapp Öppna/stäng meny Menynavigering Detaljerad justering av meny Välja meny/ inställningar Rotera Du kan rotera fotot med regelbundna vinkelintervall Zoom Du kan förstora fotot med knappen. Fotot kan förstoras i steg från 00 % till 400 %, och om du trycker på knappen när fotot visas med 400 % förstoring återgår visningen till 00 %. 00% - 50% - 00% - 300% - 400% Förstoringsgrad 3 Listan Gå till Foto där du kan hantera filen. ( sid 0) 4

17 Bildspel 4 Klocka/Kalender Du kan ställa in klockan och kalendern. Bild (Foto) + : Ta fram ett fotografi - : Delete photo Klocka/Kalender ~4 : Välj tema - : Radera klocka/kalender 5 Kopiera Kopiera det foto som visas. Det går att kopiera foton från den externa enheten till det interna minnet. När du visar ett foto från det interna minnet avaktiveras kopieringsmenyn. 6 Ta bort Ta bort det foto som visas. 7 Inställning för bildspel Gör inställningar för bildspelet. Intervall : Ställ in växlingstiden. 3s, 0s, 30s, m, 5m, 30m, h, h, 4h Effekt : Ställ in effekter när fotografi har växlats. När slumpmässigt urval används visas alla effekter utom Multibild slumpvis. * Flerfotografieffekt stöds enbart för den horisontella displayen. Slumpvis, flera fotografier, tvärkamma, dörr öppnas, dörr stängs, mosaik slumpvis, mosaik bom, snigel, övergång, slutare, glidning, glida från hörn, upplösning, stege Sekvens : Ställ in ordning för fotouppspelning. Efter tid, efter namn eller slumpvis Ljusstyrka : Inställning av skärmens ljusstyrka. ~5 Tips Tryck på knappen för att få till föregående fotografi i bildspelet. Tryck på knappen för att gå till nästa fotografi. Om du trycker på när bildspelet visas, pausar bildspelet. Om du trycker en gång till startar bildspelet igen. Om det är ett stort fotografi kan växlingstiden bli längre än den tid du ställt in ursprungligen. Om du vill visa foton och spela musik samtidigt väljer du Spela musik automatiskt i Inställningar. 5

18 Musik Uppspelning av musik Om du vill spela musik väljer du Musik på startmenyn. Välj önskad fil genom att trycka på knappen. 3 När du trycker på knappen spelas det valda videoklippet upp. 6

19 Musik Uppspelningsskärm: layout och knappar 3 4 Åtgärdsknapp Inställningar för spelläge Spela upp föregående låt Spela upp nästa låt Paus/spela upp Volymjustering 5 Knapplås Filinformationsindikering Här anges filnamn, artist och albumtitel. Uppspelningsordning Här anges det totala antalet filer som ska spelas upp och numret i ordningsföljden för den fil som spelas. 3 Uppspelningsstatus Här visas uppspelningsstatus för den fil som spelas. 4 Information om Visar föregående fil och nästa fil. föregående/nästa fil Spelläge Om du trycker på knappen på skärmen för musikuppspelning aktiverar du spelläge. Du kan ställa in repetitionsläge för vald musik Du kan välja mellan En gång, Upprepa alla, Upprepa en, och Slumpmässig. 7

20 Video Spela upp video Om du vill spela upp ett videoklipp väljer du Video på Startmenyn. Välj önskad fil genom att trycka på knappen. 3 När du trycker på knappen spelas det valda videoklippet upp. Observera Videobild stöds endast för den horisontella displayen. 8

21 Video Uppspelningsskärm layout och knappar Åtgärdsknapp Öppna/stäng uppspelningsstatus Spola tillbaka Snabbspolning bakåt Paus/spela upp Volymjustering 3 Knapplås Filinformationsindikering Här visas namnet på den fil som spelas. Uppspelningsstatus Här visas uppspelningsstatus för den fil som spelas. 9

22 Filhantering Skärmlayout och -knappar Du kan hantera varje fil separat via Bild, Musik och Video. Nedan visas ett exempel på läget Bild, Musik och Video används på samma sätt Knapplås Typval Visar internminne och anslutet extern minnesenhet. Välj önskad typ. Mapp Visar mapparna i den enhet som du valt. Välj önskad mapp. 3 Filinformation Här visas till exempel filens namn och storlek. 4 Filinnehåll Alla filer i den valda mappen anges och fotofiler kan förhandsgranskas. Information om motsvarande fil anges för musik- och videofiler. 5 Välj indikering För att söka innehåll i mediafil. Tryck för att välja innehåll och tryck igen för att avmarkera innehåll. <Aktiverad> <Deaktiverad> 6 Sidoanvisning Nummer på aktuell sida och helsida visas, flytta fotografi genom att använda, knapparna. Håll nere, knapparna för att gå till första resp. sista sidan. 7 Antal valda filer Här anges det totala antalet valda filer. Tips Vi rekommenderar att du väljer filnamn på samma språk som det språk enheten är inställd på. Om du välja annat språk kan vissa bokstäver komma upp brutna. 0

23 Filhantering Filhanteringsmeny Om du trycker på knappen för Bild, Musik och Video går du vidare till motsvarande meny. Den användbara menyn kan vara annorlunda beroende på filformat. 3 Knapplås Vald filindikering Visar nummer och storlek på den valda filen Funktion Välj önskad funktion. Bildspel Markera alla Avmarkera alla Kopiera Ta bort Rotera Sekvens Välja enhet Starta bildspelet Välj alla filer i den aktuella enheten. ( sid 3) Avmarkera alla valda filer inom den aktuella enheten. ( sid 3) Kopierar fil ( sid ) Deletes file. ( sid ) Du kan vrida fotografiet. Ställ in ordning för fotouppspelning. Väljer den andra anslutna enheten.

24 Filhantering Kopiera / ta bort fil Välja menyn Kopiera/Ta bort Val av filer Om du trycker på knappen i Bild, Musik, eller Video visas menyn. Välj menyn Kopiera eller Ta bort. Filen som väljs i Bild, Musik, eller Video visas automatiskt. Välj Urval på menyn Lista om du vill välja en annan fil. Du kan välja alla filer på enheten. 3 Ange kopieringsplats (gäller inte menyn Ta bort) Ange den enhet som du vill kopiera filen till. 4 Kopiera/ta bort Filen kopieras/tas bort. När filen har kopierats/ tagits bort trycker du på knappen. Observera Du kan också använda menyn Kopiera/Ta bort om du vill kopiera/ta bort filer när du har valt antingen Bild, Musik, eller Video. Du kan inte kopiera filen från ett internt minne till ett annat internt minne (mellan interna minnen). Det går inte att kopiera/ta bort alla Bild, Musik, eller Video filer direkt. Använd menyn Kopiera/ Ta bort för Bild, Musik, eller Video om du vill kopiera eller ta bort dem var för sig.

25 Filhantering Välja alla filer / Avbryt för alla filer Välj alla filer/avmarkera alla filer i den aktuella enheten Om du trycker på knappen för Bild, Musik och Video visas motsvarande meny. Välj Markera alla eller Avmarkera alla. Välj alla filer/avmarkera alla filer i den aktuella mappen Om du trycker på knappen för motsvarande mapp markeras alla. Om du trycker en gång till avmarkeras alla. 3

26 Inställning Via inställningar kan du konfigurera enhetens grundläggande egenskaper. Välj på Start-menyn. Inställningar Ljusstyrka Inställning av skärmens ljusstyrka. Inställningar från till 5. Orientering Bildformat, foto Bildformat, video Larm Ställer in skärmens display. (* Denna enhet läser fotografiinformationen och bildvärdena och roterar bildning i motsvarande grad.) Automatisk Liggande Stående Sensor visar automatiskt rotationen genom att läsa av riktningen. Liggande bild Stående bild Ställ in bildskärmsförhållandet. Anpassning Ställer in bildens breddförhållande horisontellt på skärmen av bredd Anpassning av höjd Helskärm Helskärm Ställer in bildens breddförhållande vertikalt på skärmen Bilden visas anpassad till skärmstorleken utan hänsyn till bildproportionerna. Bilden visas anpassad till skärmstorleken med bibehållna bildproportioner. Det kan hända att ytterkanterna kapas beroende på bildens storlek. Justera bildformatet för video. Original 4:3 6:9 Används vid automatiskt justering av bildproportionerna. Bilden visas med proportionerna 4:3. Bilden visas med proportionerna 6:9. Du kan ställa in alarm. Ställ in tidpunkt, repetitionsintervall och alarmljud osv. 4

27 Inställning Spela musik automatiskt Om en musikfil identifieras i ett fotobildspel anger du med det här alternativet att den ska spelas upp samtidigt och automatiskt med bildspelet. Strömsparläge Du kan ställa in den tid efter vilken energisparläget kopplas in Startläge Ställer in skärmen för den inställningen den skall ha då enheten slås på. Startmenyn Bildspel Senaste läge Börja i basmenyläge. Starta bildspelet Starta i samma läge som när enheten slogs av. Logoljus Ställer in ljus i enhetens logotyp (strömbrytare) Språk Välj det språk som skall användas i menyfönstret. Datum och tid Ställ in datum och tid. Ström meddelande Ställ in aktuellt meddelande. ( sid 6) Slå av På Ingen inställning för aktuellt meddelande När du skall överlämna en gåva, ställ in med att välja ett fotografi och lämplig meddelandetext. Internt format Radera alla data lagrade i internminnet. Nollställ Återställer alla inställningar. Produktinformation Verifierar produktinformationen Observera Språk och tid initieras inte, inte ens om du trycker på Nollställ. 5

28 Inställning Strömmeddelandefunktion Strömmeddelande är den funktion som visar inställningsfunktionen när någon annan slår på strömmen för meddelanden, foton, musik och video. Väja "På" Välja meddelande Välj På på menyn Strömmeddelande. Välj det meddelande du vill skicka. 3 Välja foto/videoklipp Välj önskat foto eller videoklipp och motsvarande fil i listan. Välj knappen Hoppa över om du inte vill infoga filen. * Om du väljer video kan du inte infoga musik. 4 Välj musik (gäller endast vid val av foto) Välj musik. Om du väljer knappen Nästa kan du välja musik från musiklistan, och om du väljer knappen Hoppa över infogas inte musiken och du går till nästa steg. 5 Slutföra konfiguration Du kan förhandsgranska Strömmeddelandet genom att trycka på knappen Förhandsgranska efter konfigureringen. Observera Om du ställer in vertikal visning visas inte texten i Strömmeddelande vertikalt. 6

29 Felsökning Problem Lösningar Skärmen fungerar inte. Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till nätspänning. Kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten till eluttag. Klicka på strömbrytaren för att sätta på enheten. Fotografi visas inte på skärmen. Det finns vissa bildfilsformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna. Videoskärmen och ljudet fungerar inte. Det går inte att spela upp musik. USB minneskort syns inte. Det kan hända att konfigurationen för videofilen inte överensstämmer. Kontrollera produktstandard och ändra sedan videokonfigurationen. Det finns några musikfilformat som enheten inte har funktioner för. Kontrollera produktspecifikationerna. Tryck på,, knapparna och kontrollera om volymen är avstängd. Kontrollera om USB kabeln är korrekt ansluten. Det finns vissa minneskortformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna. Kontrollera att filer lagrade i extern enhet är filer som stöds av programmet. Skärmen är svart och ingen av knapparna fungerar. Enheten kan inte svara på grund av ogiltigt filformat, virusinfektion eller att en oväntad situation har inträffat. Dra ut och sätt i DC-kontakten för att få enheten att fungera normalt. Jag vill formatera internminnet. Om du vill formatera internminnet är det säkrast att använda Inställningar -> Internformat. Formateringen kommer att radera alla mediafiler. Formatera inte internminnet med PC efter att ha anslutit enheten till PC därför att detta kan skapa funktionsfel. Det tar lång tid för ett fotografi att komma upp. Då en fil i ett externt minneskort skall öppnas kan detta ta tid. Tiden som fotografiet behöver för att komma upp kan variera beroende på filformat och storlek. 7

30 Felsökning Problem Lösningar Skärmbildsförhållandet är onormalt. Justera skärmproportionerna i Inställningar -> Bildformat, foto eller med Inställningar -> Bildformat, video. Skärmfärgen är dimmig eller mörk. Ställ in skärmljuset. Du kan ställa in med hjälp av Inställningar -> Ljusstyrka eller med Inställning för bildspel -> Ljusstyrka. 8

31 Specifikationer * Informationen i denna broschyr gäller med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande. Modell Storlek Dimension (Bredd x Höjd x Djup) Vikt (exkl. förpackning) Upplösning Spänning Effektförbrukning USB Internminne F00N 0.4" 7,5 x 3,5 x 74,9 mm 784 g 800 x 600 DC 9V.0A Allmänt : 8W Avstängd : mindre än W Version.0 X (ut (värd) X, in stream (slav) X) GB Stödda slutliga format JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG, MPEG4(SD) Stödda minneskort SD GB / SDHC 3GB / MMC GB / MS 8MB / MS-PRO 3GB AC-DC adapter ADS-8C-N 0908GPG(EU) ADS-8C-N 0908GPB(UK) ADS-8C-N 0908GPCU(USA) 9

32 Serviceinformation Servicecenter LG Electronics Service center webbsida : Uppdatering mjukvara För mjukvaruuppdatering hänvisas till Produktregistrering Besök och registrera serienumret som återfinns på förpackningen eller baktill på enheten. Serienumret är en kombination av tecken av bokstäver och siffror. Om du registrerar serienummer får Du fri A/S service och tillgång till olika evenemang. 30

33

Utseende. 1.Lins 2.Inspelningsknapp 3.Fotograferingsknapp _ SWE 01

Utseende. 1.Lins 2.Inspelningsknapp 3.Fotograferingsknapp _ SWE 01 Utseende 3 2 1 1.Lins 2.Inspelningsknapp 3.Fotograferingsknapp SWE 01 13 4.Micro-USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Batteriströmknapp 6.Sida upp-knapp 7.Strömknapp 8.OK-knapp 9.Sida ner-knapp 10.LCD 11.Ljus

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DENVER DPF-721 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF-721 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF-721 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Öronmärkesscanner UHF eller LF

Öronmärkesscanner UHF eller LF Original bruksanvisning Art: 9057019 & 9057020 Öronmärkesscanner UHF eller LF Myrangatan 4 745 37 Enköping - Tlf. 010-209 70 50 order@p-lindberg.se www.p-lindberg.se Öronmärkesscanner, UHF-modell Art.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

DENVER DPF 587 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 587 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 587 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Börja... 4 2. Lär känna

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Bruksanvisning Prestigio Nobile PER3562. Grundfunktioner

Bruksanvisning Prestigio Nobile PER3562. Grundfunktioner Grundfunktioner Tryck ner strömbrytaren och håll den intryckt för att sätta på enheten. Huvudmenyn på startsidan öppnas automatiskt efter startskärmen. Huvudmenyn innehåller intern lagring, SD-kort, Böcker,

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual

SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual SnapScan 5000 -Patent pending- Användarmanual Version 1.15 November 2010 -2- Försäkran om Överensstämmande Vi försäkrar JOBO International GmbH, Eintrachtstr. 14, D-51645 Gummersbach att SnapScan 5000

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Bilstereo bruks- och monteringsanvisning

Bilstereo bruks- och monteringsanvisning Bilstereo bruks- och monteringsanvisning I. Kontrollpanel 1. Strömbrytare/mute/paus 2. MOD/CLK = välj uppspelningsläge: radio, AUX, USB ja SD/klocka 3. volym/funktionsknapp 4. Knapp följande 5. Skärm 6.

Läs mer

Snabbguide i storstil

Snabbguide i storstil Snabbguide i storstil GoVision 20160513 Innehållsförteckning Beskrivning... 4 Framsidan... 4 Baksidan... 5 Starta... 6 Ström PÅ / AV... 7 Inställning av kameran... 8 Använda närbildsläget... 10 Använda

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

Uppdatera firmware för kommunikationsenheter UT-1

Uppdatera firmware för kommunikationsenheter UT-1 Uppdatera firmware för kommunikationsenheter UT-1 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för kommunikationsenheter UT-1. Om du inte är säker på att du

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Zoomax Snow handhållen läskamera

Zoomax Snow handhållen läskamera Zoomax Snow handhållen läskamera Bruksanvisning V3.4 Tillverkare: Zoomax Leverantör: LVI Low Vision International Zoomax Snow - Bruksanvisning Sidan 1 av 17 Innehåll Beskrivning...3 Tillbehör...3 Allmänna

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1ARA02 SA1ARA04 SA1ARA08 SA1ARA16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1ARA02 SA1ARA04 SA1ARA08 SA1ARA16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1ARA02 SA1ARA04 SA1ARA08 SA1ARA16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Touch Memo 1 PACKA UPP KOM IGÅNG Spela in ett meddelande till en etikett Lyssna på en inspelad etikett...

Touch Memo 1 PACKA UPP KOM IGÅNG Spela in ett meddelande till en etikett Lyssna på en inspelad etikett... 120131 Innehållsförteckning 1 PACKA UPP... 2 2 KOM IGÅNG... 3 2.1 Spela in ett meddelande till en etikett... 3 2.2 Lyssna på en inspelad etikett... 3 3 BESKRIVNING AV TOUCH MEMO... 4 3.1 Ovansidan... 4

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

ANVÄNDARE BRUKSANVISNING

ANVÄNDARE BRUKSANVISNING ANVÄNDARE BRUKSANVISNING Gratulerar till köpet av din Intono Home Radio. Denna bruksanvisning ger dig information och instruktioner om hur du installerar och använder din radio. Den kommer att förse dig

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Användarmanual Version 1.0

Användarmanual Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Installation... 4 2. Lär

Läs mer

Elektroniskt dörröga inspelningsbar. Bruksanvisning

Elektroniskt dörröga inspelningsbar. Bruksanvisning Elektroniskt dörröga inspelningsbar Bruksanvisning Följande rättigheter är reserverade Eventuella ändringar utan föregående medgivande från leverantör som gjorts på antingen funktionalitet eller utseende

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

NAUTIZ X5. Snabbguide

NAUTIZ X5. Snabbguide NAUTIZ X5 Snabbguide 1 Förpackningens innehåll Bilderna nedan kan skilja sig åt från de faktiska produkterna. Kontakta vår kundtjänst för att köpa tilläggs- eller tillvalsprodukter. Nautiz X5 Huvudenhet

Läs mer

DENVER HSM Naturbildskamera. Snabbstartsguide

DENVER HSM Naturbildskamera. Snabbstartsguide DENVER HSM-3004 Naturbildskamera Snabbstartsguide Översikt 1)Nedre lucka 2) Plats för microsd-kort 3)USB-anslutning 4)TV ut-anslutning 5)PIR 6)Infraröd blixt 7)Lins 8) GSM-antenna 9)2 tums LCD-skärm i

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Komma igång. 1. Översikt

Komma igång. 1. Översikt Komma igång 1. Översikt 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 8 På/av NEXT PAGE PREV PAGE Enter Zoom-knapp Meny Riktningsknappa r Musik BACK VOL+ VOL- Uttag för micro SD-kort mini USB-port Stäng av/sätt

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING denver-electronics. com CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 1.Slutare 1 7 8 2 3 2.Högtalare 3.PÅ/AV 4.USB-uttag 5.Micro SD-kortplats 6.Lins 4 7.Laddningsindikatorla mpa

Läs mer

Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera

Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera 2 Innehåll Översikt... 3 Utseende... 4 Tillbehör... 6 Batteriladdning... 6 Batteriindikator (LED)... 7 Stativ... 7 Använda Looky... 8 Av/På knapp... 8 Ljudsignaler...

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlös sändare WT 7

Uppdatera firmware för trådlös sändare WT 7 Uppdatera firmware för trådlös sändare WT 7 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för en trådlös sändare WT 7. Om du inte är säker på att du kan utföra

Läs mer

ALARMKLOCKRADIO PLL CR120

ALARMKLOCKRADIO PLL CR120 Bruksanvisning ALARMKLOCKRADIO PLL CR120 Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten. POSITION OCH BESKRIVNING AV KONTROLLER 1. LED-display Svenska 2. Standby/stopp Radio på/av 3. sänk volym

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

FH FH

FH FH BA H AG N O. : 2 4 6 3 3 8 8 6 BA H AG N O. : 2 4 6 2 9 6 7 2 ( C H ) FH-106145.3 FH-106145.4 Swedish Tack för att du har valt en av våra produkter. Läs igenom instruktionerna noga innan du använder produkten,

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

För att spara energi stängs enheten automatiskt av om uppspelning har avslutats, om lyssningsvolymen är mycket

För att spara energi stängs enheten automatiskt av om uppspelning har avslutats, om lyssningsvolymen är mycket M-710 BT / M-710 BTW Användarmanual STÄNKSÄKER PORTABEL BLUETOOTH-HÖGTALARE Vänligen läs instruktionerna noggrant innan enheten används. KONTROLLERNAS PLACERING 1. NFC-märke 2. LED-indikator (blått för

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer