Inkomna skrivelser till Kretslopp och vatten till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkomna skrivelser till Kretslopp och vatten till"

Transkript

1 Inkomna skrivelser till Kretslopp och vatten till Händelsetext Händelsedatum Diarienummer Organisation Tjänsteanteckning om sammanslagning av ärenden Tillsyn fiskväg (LS ) Svar angående fukt och lösörehantering Översvämning Munkebäcksgatan 16 B (190521) Blågatan 29 (200301) Sammanfattning efter digitalt startmöte Ändring av detaljplan II-3287 Bostäder vid Stenhedsgatan, Backa 125:1 (SBK 0123/20) Information från Crawford om ansvar och ersättningsalternativ Övrig skada Godemansgatan 4-6 (maj 2019) Fullmakt Övrig skada Sommarvädersgatan (191027) Underlag för kostnader Övrig skada Maria Johansdotters Backe 7 (190611) Underlag för kostnader och uppgift för betalning Översvämning Kommendörsgatan 12 (190625) Begäran om åtgärd Översvämning Nordhagsvägen 30 (190927) Bilder och faktura från fastighetsägare Övrig skada Maria Johansdotters Backe 7 (190611) Informationsbrev från Stadsledningskontorets arbetsgrupp Covid-19 Kallelse till startmöte Planprogram Frihamnen och del av Ringön (SBK 0283/19) Besvärsskrivelse angående avgiftshöjning av vatten och avlopp, Solbacken 6 Regressframställan Översvämning Brahegatan 4B (190208, ) Information från skadelidande Övrig skada Turmalingatan Coronainformation till chefer i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag /17 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län /19 Folksam /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Crawford /20 Privatperson /20 Privatperson /19 Privatperson /19 Privatperson /20 Privatperson /20 Stadsledningskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Brf Solbacken /20 Folksam /20 Privatperson /20 Stadsledningskontoret

2 Offert Direktupphandling utbildning Fallskydd Fråga om reglering Översvämning Kallkällegatan 13A Inbjudan till samråd enligt miljöbalken tillfälligt ändringstillstånd år 2020 RGS Nordic AB Östra Sörredsvägen 40 Förprövningsrapport Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan (SBK 0653/16) Målsägande ex Polisanmälan om stöld av markvibrator på Alekärrsgatan 10 Skadeanmälan Översvämning Vinlandsgatan 9A (200125) Angered 2:54 (SBK /20) Skadeanmälan Översvämning Laxgatan 1 D (191215) Järnbrott 117:10 (SBK /20) Inbjudan till digital start Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan (SBK 0653/16) Innehållsförteckning till tillståndsansökan, samrådsunderlag, beslut och följebrev Utförande av saneringsoch förstärkningsåtgärder vid Älvängens industriområde utmed Göta älv Bilagor till teknisk beskrivning 2 Utförande av sanerings- och förstärkningsåtgärder vid Älvängens industriområde utmed Göta älv Bilagor till teknisk beskrivning 1 Utförande av sanerings- och förstärkningsåtgärder vid Älvängens industriområde utmed Göta älv Bilagor till ansökan 1 Utförande av sanerings- och förstärkningsåtgärder vid Älvängens industriområde utmed Göta älv Tillståndsansökan Utförande av sanerings- och förstärkningsåtgärder vid /20 Stavdal AB /19 Folksam /19 Enrecon AB /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Polisen /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Vänersborgs Tingsrätt /20 Vänersborgs Tingsrätt /20 Vänersborgs Tingsrätt /20 Vänersborgs Tingsrätt /20 Vänersborgs Tingsrätt

3 Älvängens industriområde utmed Göta älv Handling för kännedom Stämning Fordran angående erlagda vattenavgifter för fastigheten Älvsborg 314:9 (Mål nr M ) Underskrifter från fastighetsägare Översvämning Stobéegatan 25 (190521) Underrättelse om granskning Ändring av del av detaljplan för Gärdsås egnahem inom stadsdelen Bergsjön (SBK 0172/18) Underrättelse om granskning Ändring av detaljplan för balkonger vid övre Lövgärdet (SBK 0334/18) Begäran om yttrande 3 avfall Sävenäs 131:13 (SBK /19) Missiv Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till utförande av sanerings- och förstärkningsåtgärder vid Älvängens industriområde utmed Göta älv (Mål nr M ) Angered 7:155 (SBK /20) Importgatan (200218) Bestridande av högre avgift för vatten och avlopp Bergums Handelsträdgård, Olofstorp 4:292 Importgatan 21 (200214) Fåglevik 3:16 (SBK /20) Fåglevik 2:6 (SBK /20) Ruggebergsvägen 8 (200207) Skrivelse angående hindrande eller försvårande av åtkomst till hyresobjekt Guldhedens dricksvattenreservoar Grimmeredsvägen 84 (200307) Information från rörfirma, ingen begäran om återkoppling och /19 Vänersborgs Tingsrätt /19 Privatperson /19 Stadsbyggnadskontoret /19 Stadsbyggnadskontoret /19 Stadsbyggnadskontoret /20 Vänersborgs Tingsrätt /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Privatperson /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Advokatfirman dnovo /20 Privatperson /20 Kungälvs Rörläggeri AB

4 heller inte skadelidande Övrig skada Gåsmossen 61 (200205) Information om att ärendet stängs Övrig skada Fältskärsgatan 9 Skadelidande önskar kontakt med Crawford Översvämning Södra Vägen 67 Protokollsutdrag KF Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad Inbjudan till digitalt startmöte Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan (SBK 0447/18) Begäran om yttrande Tillståndsansökan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv, ombyggnation av del av Kärramotet (MF 829/20) Kopparås 23:28 (SBK /20) Förteckning i enlighet med villkor 33 avseende tillsatta processkemikalier 2019, Volvo Cars Torslanda Fråga om godkännande Fettavskiljare Norra Hamngatan 8, Nordstaden 13:14 Kopparås 1:98 (SBK /20) Önskemål om att återuppta flaggning på vattentornet i Slottskogen Mepskalkyl samt försäkringsbolagets synpunkter på ansvar Vattenskada Gamla Björlandavägen 96 (180503) Dom i mål nr M Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med avverkning inom fastigheten Järnbrott 758:621 Sammanfattning Digitalt startmöte Ändring av detaljplan II-3287 Bostäder vid Stenhedsgatan, Backa 125:1 (SBK 0123/20) /18 Crawford /18 Privatperson /20 Stadsledningskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Miljöförvaltningen /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Volvo Cars /20 Higab /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /19 Moderna Försäkringar /18 Vänersborgs Tingsrätt /20 Stadsbyggnadskontoret

5 Svar från försäkringsbolaget Översvämning Munkebäcksgatan 16 B (190521) för bostäder och skola Kongahällavägen, Kvisljungeby 2:252 (SBK 0573/19) Turmalingatan Begäran om yttrande Tuve 17:136 (SBK /20) Begäran om yttrande Remiss från Miljödepartementet av Hållbar slamhantering SOU 2020:3 (SLK 0540/20) Maria Johansdotters Backe 7 (190611) Påminnelse om att svara på frågor Beslut om avslag på begäran av VA-anslutning Stora Källö Begäran om ersättning för självrisk Översvämning Monologgatan 7 (170915) Kärr 2:74 (SBK /20) Information till berörda dammägare Årlig dammsäkerhetsrapportering 2020 Kallelse till muntlig förhandling Stämning Fordran angående erlagda vattenavgifter för fastigheten Älvsborg 314:9 (Mål nr M ) Information Kontrollprogram inertdeponin Tagene Handlingar i ärendet Ansökan om dispens för avfallshantering Heden 46:3 Skånegatan 1-3 Vasakronan AB (MF 3397/19) Begäran om yttrande 2 Ansökan om dispens för avfallshantering Heden 46:3 Skånegatan 1-3 Vasakronan AB (MF 3397/19) Kallelse till startmöte Detaljplan för hotell och kontor vid Utängarna, Tuve 89:1 (SBK 0574/18) Uppdatering Beredskapsförberedelser och /19 Folksam /20 Stadsbyggnadskontoret /20 COWI AB /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsledningskontoret /20 Privatperson /20 Privatperson /17 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län /19 Vänersborgs Tingsrätt /16 Renova AB /19 Miljöförvaltningen /19 Miljöförvaltningen /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsledningskontoret

6 fördjupad Frågor och Svar med anledning av coronaviruset (covid-19) Bergsjön 62:1 (SBK /19) Ansvarsutlåtande från Crawford Övrig skada Nordgårdsgatan (200204) Högen 1:138 (SBK /20) Högen 1:137 (SBK /20) Underrättelse om granskning Detaljplan för bostäder och förskola vid Grönebacken i Kyrkbyn (SBK 0656/14) Underrättelse om granskning Detaljplan för Gibraltarvallen (SBK 0469/13) Besked från Crawford Översvämning Södra hamngatan 2 (191031) Beslut om klassning och årlig avgift enligt Miljöbalken Alelyckans vattenverk, Gamlestadsvägen 315 (MF 559/20) för bostäder vid Fågleviksvägen, Fåglevik 3:2 Åseby 7:2 (SBK /19) Högen 1:136 (SBK /20) Försäkringsbolag vidhåller regresskrav Översvämning Slupgatan 4 (190313) Begäran om ersättning för självrisk Översvämning Nordhagsvägen 22 B (190810) Göteborgsförslag ärende ID 1022 för beslut Större Bytesbod (Givebox) till Styrsö Skäret Skadeanmälan Översvämning Spårö Fyrs väg (200110) Status dagvattendam Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv, schaktarbete Gårdsten 65:1 (MF 2130/20) /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Crawford /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /15 Stadsbyggnadskontoret /13 Stadsbyggnadskontoret /20 Crawford /20 Miljöförvaltningen /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Länsförsäkringar /19 Privatperson /20 Göteborgsförslaget /20 Privatperson /20 Miljöförvaltningen

7 Begäran om ersättning för självrisk Översvämning Nordhagsvägen 22 A (190810) Miljöförvaltningens i Göteborgs Stad yttrande i Sjölyckan-målet, TR M Aktbil 16 Sammanställning av svar efter digitalt startmöte Ändring av Detaljplan för Nils Ericsonplatsen (SBK 0177/20) Beslut om vattenverksamhet Anmälan om rensning enligt 11 kap. 15 Miljöbalken för muddring i Nols båthamn på fastigheten Nol 3:25 i Ale kommun (LST ) Kontrollrapport Livsmedelskontroll Distributionsanläggning Gamlestadsvägen 31 (200218) Begäran om yttrande Ansökan om tillstånd för större schaktarbeten inom vattenskyddsområde för Göta älv, Gårdsten 6:4 (MF 1955/20) för upphävande/ändring av tomtindelning vid Hängestensvägen, Näset 115:17 (SBK 0870/19) Nya regler för arvoden och ersättningar Information om skada Översvämning Börsåsgatan 22 (180914) Remiss Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda möjligheten att omvandla vattentornet i Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning för Flerbostadshus på Guldheden (SBK 0883/19) Fortsatt bestridande av dagvattenfaktura, samt svar på frågor till Sahlbergs Consulting AB, Florahallen Komplettering Remiss om årlig uppföljning av /19 Privatperson /17 Vänersborgs Tingsrätt /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län /20 Miljöförvaltningen /20 Miljöförvaltningen /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Stadsledningskontoret /19 Privatperson /20 Stadsledningskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Sahlbergs Consulting AB /20 Miljöförvaltningen

8 åtgärdsprogrammet för havsmiljön, marint skräp (MF 2377/20) Yttrande i mål nr M Ansökan om godkännande av genomförda lagnings- och dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Sjölyckan dammanläggning Bilder och information samt begäran om fullmakt Övrig skada Sommarvädersgatan (191027) Skadeanmälan Översvämning Exportgatan 26 B (200209) Information från Crawford Övrig skada Godemansgatan 4-6 (maj 2019) Protokollsutdrag KS Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital Komplettering avfall Kärr 1:80 (SBK /19) Förtydligande om diarienummer Detaljplan för Gamlestads torg etapp 2 (SBK 0168/20, samband med KV 0238/14) Inbjudan till samråd Detaljplan för verksamheter vid Östergärde industriväg (SBK 0727/13) Begäran om yttrande efter komplettering avfall Rambergsstaden 66:4 (SBK /20) Fråga om omprövning Återkrav Ebbe Lieberathgatan brandpost oktober 2017 Ale kommun Inpasseringssystem ÅVC Fullmakter Inbjudan till samråd Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan (SBK 1345/15) Offert Direktupphandling Heta arbeteten Begäran om yttrande Remiss Anmälan om vattenverksamhet gällande schaktning för nya VAledningar vid Massetjärnen i /17 Vänersborgs Tingsrätt /20 Privatperson /20 Privatperson /19 Crawford /17 Stadsledningskontoret /19 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /17 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /18 Länsförsäkringar /20 Ale kommun /15 Stadsbyggnadskontoret /20 Göteborgs Brandservice AB /20 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

9 Härryda kommun, inom Rådasjöns vattenskyddsområde Inbjudan till samråd Detaljplan för Gamlestads torg etapp 2 (SBK 0168/20, samband med KV 0238/14) Donsö 2:377 (SBK /20) Starttillstånd VA-schakt Östra Larmgatan Drottninggatan Inbjudan till samråd gällande inert deponi i Härryda för bostäder och förskola vid Humoreskgatan i Brunnsbo (SBK 0674/19) bostäder och verksamheter vid Nordhagsvägen, Röd 2:32 (SBK 0582/17) för Avloppsreningsverk vid Ryahamnen (SBK 0163/20) Regressavisering Översvämning Utbyvägen 23 (200216) för bostäder och förskola i norra Tuve (SBK 0857/19) Gåsmossen 61 (200205) Foton samt nytt förlikningsförslag Översvämning Munkebäcksgatan 16 D (190521) Svar från Trafikkontoret angående film Övrig skada Sommarvädersgatan (191027) Begäran om yttrande Remiss om årlig uppföljning av åtgärdsprogrammet för havsmiljön, marint skräp (MF 2377/20) Importgatan 23 (200214) Haga 30:10 (SBK /19) Inbjudan till samråd (frivillig) Ändring av del av detaljplan II för område öster om Polhemsplatsen (Stampgatan 12 18) (SBK 0683/12) /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Trafikkontoret /20 Göteborgsregionen (GR) /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Länsförsäkringar /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Länsförsäkringar /20 Trafikkontoret /20 Miljöförvaltningen /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret

10 Svar från Kontaktcenter Övrig /20 Kontaktcenter skada Sommarvädersgatan (191027) Synpunkter på förslag till /17 Miljöförvaltningen kontrollprogram Anläggande av avloppsreningsanläggning på f.d, Brudaremossen deponi Begäran om yttrande efter /20 Stadsbyggnadskontoret komplettering avfall Krokslätt 150:15 m.fl. (SBK /20) Bild på däck Övrig skada /20 Privatperson Sommarvädersgatan (191027) Regressavisering Översvämning /20 Folksam Nordhagsvägen 22 A (100210) /20 Privatperson Korningen Östra Larmgatan och Drottninggatan (200204) Uppdatering om coronavirus /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret Järnbrott 148:8 (SBK /19) Underrättelse om granskning /20 Mölndals Stad Detaljplan för Fågelsten 1:106 i Lindome Svar på anmodan om åtgärd /20 Privatperson Felkoppling, Älvsborg 168:3, Bygatan 4 Skrivelse samt reaktion på /19 Privatperson anmodan om att åtgärda felkoppling Synpunkter från fastighetsägare på Bygatan 4 Komplettering besiktningsrapport /19 Folksam Översvämning Munkebäcksgatan 16 B (190521) Mölndals Stad /20 Mölndals Stad Inpasseringssystem ÅVC Fullmakter Underrättelse om granskning /18 Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, inom stadsdelen Krokslätt (SBK 0412/18) Underrättelse om granskning /14 Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass (SBK 0604/13) Göteborgsförslag för kännedom (ID: 2102) Vatten- och avloppshantering Nolvik Torslanda /20 Göteborgsförslaget

11 Skrivelse angående framkomlighet Ledningsarbete Holkebacken 2b ( ) Ansvarsrapport Vattenläcka Hults Sörgårdsväg 6 Faktura Övrig skada Tunnbojsvägen 4 (200115) Månadsrapport januari, protokoll tillsynsmöte Kontrollprogram Projekt TERRA 2020 Skadeståndsanspråk Övrig skada Engelbrektsgatan 3 (200121) för drivmedelsstation vid Falutorget, Gullbergsvass 703:44 (SBK 0897/19) MAKULERAD - Begäran om yttrande avfall Hjällbo 41:1 (SBK /20) Begäran om yttrande Bygglov avfall Hjällbo 41:1 (SBK /20, tidigare /19) Tillsynsrapport efter avstämning Tillsyn Fettavskiljare, avloppsnät, spillvatten (MF 2781/19) Kungsbacka kommun Inpasseringssystem ÅVC Fullmakter Bekräftelse på mottagen skadeanmälan Övrig skada Infart till Eriksbo Backe (191127) för flerfamiljshus vid Göta Älvsgatan, Älvsborg 68:1 (SBK 0342/19) Underlag för kostnader Utredning om ersättning för LTA-pump Klämman 2, Andalen 1:32 Infart till Eriksbo Backe (191127) Tunnbojsvägen 4 (200115) Inbjudan till digital start Detaljplan för Äldreboende med mera på fastigheterna 33:1, 33:3, 33:4 samt 709:2 och 754:22 (SBK 0707/16) för bostäder och verksamheter vid Nordhagsvägen, Röd 70:1 med flera (SBK 0608/19) /20 Privatperson /18 Crawford /20 Privatperson /20 Nouryon /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Stadsbyggnadskontoret /20 Miljöförvaltningen /20 Kungsbacka kommun /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Privatperson /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret

12 Fråga om kostnadsfördelning från fastighetsägaren Översvämning Kommendörsgatan 12 (190625) Avbruten remiss Exploatörs utbyggnad Gamlestadens fabriker (FK 1143/12) Ersättningsanspråk Översvämning Stobéegatan 25 (190521) Underlag och uppgifter för betalning Översvämning Vindilsgatan 1B (200126) Begäran om yttrande Remiss från Energimarknadsinspektionen Markkabel Marieholm - Rosenlund (SLK 0430/20) Backa 766:364 (SBK /20) Begäran om yttrande Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv, schaktarbete Gårdsten 65:1 (MF 2130/20) Inom Vallgraven 49:1 (SBK /19) Sannegården 734:132 (SBK /20) Stenared 1:116 (SBK /20) Fråga om utbyggnadsplan Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i Nolvik (LS ) Utlåtande över Brudaremossen årsrapport 2018 avseende miljökontroll vid Arendal- Rågskärsdeponin Information om läget efter regional samverkanskonferens gällande coronaviruset Begäran om förklaring till avgift Bestridande av dagvattenfaktura Awona Nordgårdsgatan (200204) Sandarna 26:2 (SBK /20) Protokollsutdrag KF Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, informationen och / /20 Fastighetskontoret /19 Privatperson /20 Privatperson /20 Stadsledningskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Miljöförvaltningen /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /18 Privatperson /18 Miljöförvaltningen /20 Stadsledningskontoret /20 Awona AB /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsledningskontoret

13 tillgängligheten till återvinningscentralerna Protokollsutdrag KF /20 Stadsledningskontoret 14 Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinje Inbjudan till digital start /20 Stadsbyggnadskontoret Detaljplan Skogsgapet för del av Brännö12:9 inom stadsdelen Styrsö (SBK 0776/19) Inbjudan till digital start /20 Stadsbyggnadskontoret Detaljplan Hästesprånget för delar av Brännö 4:55 och 5:71 inom stadsdelen Styrsö (SBK 0777/19) Utby /20 Stadsbyggnadskontoret 753:503 och 753:499 (SBK /19) Skadeanmälan Översvämning /20 Privatperson Hults gata 1 (200130) Inbjudan till digital start Ändring /20 Stadsbyggnadskontoret av detaljplan II-3287 Bostäder vid Stenhedsgatan, Backa 125:1 (SBK 0123/20) Arbetsmiljöbrev 2 Dockpiren /20 Renova AB Lägesrapport Kretslopp och /19 Stadsrevisionen vattennämnden årlig granskning /20 Stadsbyggnadskontoret Gårdsten 53:4 (SBK /19) Meddelande från TK till /20 Privatperson skadelidande Övrig skada Sommarvädersgatan (191027) Information från skadelidande /20 Privatperson Övrig skada Sommarvädersgatan (191027) /20 Stadsbyggnadskontoret Masthugget 33:3 (SBK /19) Regressframställan Översvämning /20 Folksam Erik Dahlbergsgatan 60 (191113) /20 Stadsbyggnadskontoret Masthugget 34:7 (SBK /19) /20 Stadsbyggnadskontoret Sannegården 15:4 (SBK /19) för att upphäva del av stadsplan /20 Stadsbyggnadskontoret

14 3458, Steneby Industriområde i stadsdelen Tuve (SBK 0716/19) Nytt förlikningsförslag Översvämning Stobéegatan 9 (190521) Sammanställning av inkomna synpunkter Ändring av detaljplan vid Olof Skötkonungsgatan (SBK 0633/17) Komplettering avfall Sävenäs 131:13 (SBK /19) Regresskrav Översvämning Munkebäcksgatan 16 D (190521) för verksamheter vid Rimmaregatan inom stadsdelen Backa (SBK 494/19) Ersättningsanspråk Övrig skada Poesigatan 4 (200203) Kallelse till starmöte Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan (SBK 0233/19) Sammanfattning digital start Detaljplan för Bostäder vid Fagottgatan/Mandolingatan (SBK 0210/17) Skrivelse från fastighetsägare Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i Nolvik (LS ) Skadeanmälan Översvämning Sandåsen 1 (191230) Besked om kommande krav från Bostadsrättsföreningen Översvämning Stobéegatan 7A (190521) Fördjupad sammanställning av Frågor och Svar samt Hygien- och klädrutin med anledning av coronaviruset Underrättelse inför beslut om att utföra riskbedömning och åtgärdsutredning avseende förorenade sediment i Svarttjärn Lundbyvassen 736:168 (SBK /19) Yttrande i mål nr M Ansökan om tillstånd för behandling av avfall Solor Bioenergi Recycling AB /19 Länsförsäkringar /19 Stadsbyggnadskontoret /19 K-Fastigheter /20 Länsförsäkringar /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Stadsbyggnadskontoret /18 Privatperson /20 Privatperson /19 Privatperson /20 Stadsledningskontoret /20 Miljöförvaltningen /20 Stadsbyggnadskontoret /14 PG Magnusson Advokatbyrå AB

15 Skrivelse till förvaltningsledning och nämnd från fastighetsägare på Bygatan 4 Svar på fråga om pandemiplan med anledning av det nya Coronaviruset Sannegården 30:1 (SBK /20) Majorna 310:29 (SBK /19) Godkännande av offert Skadeärende Klockbojsvägen 9B Underlag för självrisk Översvämning Solvändsgatan 12 (190521) /19 Privatperson /20 Stadsledningskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /19 Privatperson

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden,

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, 2017-04-12 2017-05-16 Händelsetext Datum Dnr Inkom från Beslut gällande tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel 2017 inom transformatorstationsområdet

Läs mer

FÖRTECKNING INKOMNA SKRIVELSER

FÖRTECKNING INKOMNA SKRIVELSER Upprättad 2015-01-15 Karolina Engman, kanslistaben Delges: Kretslopp och vattennämnden INKOMNA SKRIVELSER TILL KRETSLOPP OCH VATTEN 2014-12-08 TILL 2015-01-15. Datum Diarienummer Händelsetext 2014-12-08

Läs mer

52 diarienr 1312/17 Tillämpningsbeslut av arkivnämndens generella gallringsbeslut angående ekonomi- och räkenskapsinformation Godkänns

52 diarienr 1312/17 Tillämpningsbeslut av arkivnämndens generella gallringsbeslut angående ekonomi- och räkenskapsinformation Godkänns 47 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 48 Godkännande av dagordning efter ändring 49 diarienr 0136/17 Personalärende Martin Öbo utses till fastighetsdirektör RAPPORTER OCH UPPDRAG 50 diarienr 0011/17

Läs mer

/ / /18. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring VERKSAMHETSSTYRNING

/ / /18. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring VERKSAMHETSSTYRNING 129 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 130 Godkännande av dagordning efter ändring VERKSAMHETSSTYRNING 131 1760/18 Yttrande över revisionsredogörelse 2017 Tillstyrks 132 0008/18 Ekonomisk lägesrapport

Läs mer

Inkomna handlingar till Kretslopp och vatten,

Inkomna handlingar till Kretslopp och vatten, Inkomna handlingar till Kretslopp och vatten, 2015-12-09 -- 2016-01-12 Händelsetext Datum Dnr Avdelning Detaljplan för bostäder inom paradiset, 2015-12-09 0651/15 Utveckling och projekt stadsbyggnad Älvängen

Läs mer

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden,

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, 2017-02-01 2017-03-08 Händelsetext Datum Dnr Inkom från Frågeformulär in Översvämning Korsklevegatan 34 (170111) 2017-02-01 0097/17 Privatperson Underrättelse

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Göteborgs stad återrapportering 2013 1 (5) Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella

Läs mer

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 SDN Statistik Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 Översiktsplaneavdelningen februari 2008 Stadsbyggnadskontoret s kommun Följande sidor är ett särtryck ur de stadsdelsvisa beskrivningarna.

Läs mer

4. Dnr Interpellation av Lars Hansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om bostadsbristen för unga i Göteborg Beslut Besvarad.

4. Dnr Interpellation av Lars Hansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om bostadsbristen för unga i Göteborg Beslut Besvarad. Ärende 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Magnus Nylander (M) och Yasmine Posio Nilsson (V) torsdagen den 11 februari 2016 kl. 09.30. Bordlagda

Läs mer

1. Dnr 1443/18 Investeringsbeslut för projekt Alelyckan ultrafilter och dricksvattenkemikalier

1. Dnr 1443/18 Investeringsbeslut för projekt Alelyckan ultrafilter och dricksvattenkemikalier 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 1443/18 Investeringsbeslut för projekt Alelyckan ultrafilter och dricksvattenkemikalier 2. Dnr 1495/18 Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxa

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00-12:30 Presskonferens kl 12:30-13:30 Bussresa kl. 14:00 åter Gustav Adolfs Torg ca 17:00 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson, telefon eller e-post till

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson, telefon eller e-post till Tid Sammanträde kl. 9:00 16:00 Presskonferens kl. 11:30 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Emmali Jansson (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (L)

Läs mer

Ärenden 1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

Ärenden 1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Justerad föredragningslista Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 28 januari 2016 kl. 15.00. Mellan klockan 15.00 och 17.15 behandlas bordlagda

Läs mer

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-02-11 Diarienummer 0429/16 Repronummer 0037/16 Stadsutveckling Christina Bertilson Telefon 031-368 02 14 E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se Verksamhetsområde

Läs mer

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10:00. Information. Lägesredovisning beträffande ensamkommande flyktingbarn och boendefrågor

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10:00. Information. Lägesredovisning beträffande ensamkommande flyktingbarn och boendefrågor Information Lägesredovisning beträffande ensamkommande flyktingbarn och boendefrågor Föredragande Sven Höper, 20 min 1. Kommunstyrelsen som nämnd 1. Dnr 1337/14 Anvisningar för planering, budget och uppföljning

Läs mer

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 26 januari 2017 kl. 16:00.

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 26 januari 2017 kl. 16:00. Justerad föredragningslista Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 26 januari 2017 kl. 16:00. Ärenden 1. Val av två ledamöter att justera dagens

Läs mer

116 diarienr 2930/17 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2017 Antecknas

116 diarienr 2930/17 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2017 Antecknas 113 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 114 Godkännande av dagordning RAPPORTER OCH UPPDRAG 115 diarienr 0011/17 Fastighetsdirektörens rapport Antecknas 116 diarienr 2930/17 Bostadsbyggandet i Göteborg.

Läs mer

Beslutsärenden 3. Dnr Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val Beslut Bifall till valberedningens förslag.

Beslutsärenden 3. Dnr Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val Beslut Bifall till valberedningens förslag. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Ann Karlsson (V) och Toni Orsulic (M) torsdagen den 1 juni 2017 kl. 8.30. 2. Dnr Försvarsmakten i

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens OBS ändrad tid kl 13:15

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens OBS ändrad tid kl 13:15 Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens OBS ändrad tid kl 13:15 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann

Läs mer

Återrapportering från Göteborgs stad av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Göteborgs stad av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (5) Återrapportering från Göteborgs stad av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson telefon eller e-post

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson telefon eller e-post Tid: 9:00 16:00 Plats: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Emmali Jansson (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) andre vice ordförande Axel Josefson (M) Marianne

Läs mer

Utmaningar i Göteborg kopplat till mark och vatten

Utmaningar i Göteborg kopplat till mark och vatten Utmaningar i Göteborg kopplat till mark och vatten Seminarium, Den förorenade staden urban efterbehandling Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör Vad gör stadsbyggnadskontoret i stadsutvecklingen Översiktsplan

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 1. Är du kille eller tjej? 1 Kille 2 Tjej 2. Var bor du i för stadsdel? 1 Angered 2 Askim-Frölunda-Högsbo 3 Centrum 4 Lundby 5 Majorna-Linné 6 Norra Hisingen

Läs mer

1. Dnr 1146/15 Uppdrag beträffande Världslitteraturhus i Gamlestaden. 2. Dnr 1534/15 Förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB

1. Dnr 1146/15 Uppdrag beträffande Världslitteraturhus i Gamlestaden. 2. Dnr 1534/15 Förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB Information Information beträffande biogasutvecklingen, Föredragande Lotta Brännström, Göteborg Energi AB, 20 min 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 1146/15 Uppdrag beträffande Världslitteraturhus

Läs mer

RAPPORT. Tekniskt underlag G GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND SWECO ENVIRONMENT AB VATTENRESURSER INFORMATIONSHANDLING REVIDERAD

RAPPORT. Tekniskt underlag G GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND SWECO ENVIRONMENT AB VATTENRESURSER INFORMATIONSHANDLING REVIDERAD RAPPORT GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Tekniskt underlag G REVIDERAD 2019-02-15 SWECO ENVIRONMENT AB VATTENRESURSER UPPDRAGSNUMMER 1311579 Sweco repo001.docx 2015-10-05 FÖ RÖRD Fler än 700 000 personer

Läs mer

Snabbprotokoll nr 5 Sammanträdesdatum Val av justerare Hampus Magnusson (M) 146 Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring

Snabbprotokoll nr 5 Sammanträdesdatum Val av justerare Hampus Magnusson (M) 146 Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring 145 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 146 Godkännande av dagordning efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG 147 diarienr 0011/17 Fastighetsdirektörens rapport Antecknas VERKSAMHETSSTYRNING 148 diarienr

Läs mer

4. Dnr 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon

4. Dnr 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 0908/14 Överföring av lagfarten för fastigheterna Alingsås Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:31, 1:33, 1:36, 1:58 och 1:440 till stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs

Läs mer

Yttrande - samråd avseende omfattande markarbeten vid Lerjedalens GK

Yttrande - samråd avseende omfattande markarbeten vid Lerjedalens GK Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-02-25 Diarienummer N131-0088/16 Utvecklingsavdelningen Wenche Lerme Telefon 031-365 10 64 E-post: wenche.lerme@angered.goteborg.se Yttrande - samråd avseende omfattande markarbeten

Läs mer

Ändring av Detaljplan för Bro över Göta Älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen i Göteborg

Ändring av Detaljplan för Bro över Göta Älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen i Göteborg Stadsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Utfärdat: 2019-10-01 Johan Stenson Diarienummer: 0441/19 Telefon: 031-368 18 38 Aktbeteckning: 2-5527 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Ändring av Detaljplan

Läs mer

Dnr 0043/ Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017 Anteckningar (Beslut ska fattas innan stadsrevisionens information)

Dnr 0043/ Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017 Anteckningar (Beslut ska fattas innan stadsrevisionens information) 2.1 Förslag till kommunfullmäktige Dnr 0043/18 2.1.8 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017 Anteckningar (Beslut ska fattas innan stadsrevisionens information) Information Information om 2017 års granskning

Läs mer

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 23 februari 2017 kl

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 23 februari 2017 kl Justerad föredragningslista Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 23 februari 2017 kl. 16.00. Ärenden 1. Val av två ledamöter att justera dagens

Läs mer

Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans vattenverk inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans vattenverk inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Granskningsutlåtande Datum: 2015-12-01 Diarienummer: 0506/12 Aktbeteckning: 2-5300 Sirpa Antti-Hilli Telefon: 031-368 16 09 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans

Läs mer

Tid Sammanträde kl. 09: avbrott för presskonferens och lunch Presskonferens kl Sammanträdet återupptas ca kl 12:45

Tid Sammanträde kl. 09: avbrott för presskonferens och lunch Presskonferens kl Sammanträdet återupptas ca kl 12:45 Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 11.20 avbrott för presskonferens och lunch Presskonferens kl 11.30 Sammanträdet återupptas ca kl 12:45 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Emmali

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons gata inom stadsdelen Lundbyvassen i Göteborg

Detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons gata inom stadsdelen Lundbyvassen i Göteborg Granskningsutlåtande Datum: 2016-12-20 Diarienummer: 434/13 Aktbeteckning: 2-5364 Christer Persson Telefon: 031-368 18 56 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons

Läs mer

Granskningsutlåtande. Handläggning. Sammanfattning

Granskningsutlåtande. Handläggning. Sammanfattning Granskningsutlåtande Datum: 2014-11-03 Diarienummer: 0370/14 Aktbeteckning: 2-5266 Eva Carlfjord-Mattsson Telefon: 031-368 18 53 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Ändring av del av detaljplan för

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2014-03-05 Joanna Friberg Datum: 2014-03-05, kl. 13.00 16.00 Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Obelix. Närvarande

Läs mer

Datum: , rev Ändring av stadsplaner för kv. Härbärget, NK-huset och Kompassen inom stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg

Datum: , rev Ändring av stadsplaner för kv. Härbärget, NK-huset och Kompassen inom stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg Planhandling (FIIa 5702) Datum: 2013-05-28, rev 2013-09-03 Diarienummer SBK: 0798/09 Diarienummer FK: 1709/13 Handläggare SBK: Eva Aronsson Handläggare FK: Henrik Andersson tel: 031-368 17 51 Tel: 031-368

Läs mer

Tjänstgörande ersättare Lotta Lundberg (S) för Cecilia Dalman Eek (S)

Tjänstgörande ersättare Lotta Lundberg (S) för Cecilia Dalman Eek (S) Tid: 14:00-16:07 Ajournering 14:55-15:05 Plats: Direktörsvillan Paragrafer: 160-176 Närvarande Ledamöter Cecilia Dalman Eek (S), ordförande 164-176 Åsa Hartzell (M), 2:e vice ordförande Åse-Lill Törnqvist

Läs mer

/ / /17. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG

/ / /17. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG 181 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 182 Godkännande av dagordning efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG 183 0011/17 Fastighetsdirektörens rapport Antecknas 184 2930/17 Bostadsbyggandet i Göteborg,

Läs mer

134 diarienr 2481/16 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2016 Antecknas

134 diarienr 2481/16 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2016 Antecknas 130 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 131 Godkännande av dagordning efter ändring 132 Fråga om ledamots eventuella jäv RAPPORTER OCH UPPDRAG 133 diarienr 0011/16 Fastighetsdirektörens rapport 134 diarienr

Läs mer

Kallelse till sammanträde 6/2017. Föredragningslista

Kallelse till sammanträde 6/2017. Föredragningslista Exploateringsnämnden 2017-08-09 Kallelse till sammanträde 6/2017 Tid Torsdagen den 24 augusti 2017 kl. 17.00 Plats Bråvallasalen, Stadshuset Föredragningslista 1 Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige

/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 1517/15 Reglemente för park- och naturnämnden Votering 12-1 2. 1200/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 3. 1521/15 Utdelning

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Sammanställning av avlämnade remissvar under 2015 inom styrgruppens ansvarsområde

Sammanställning av avlämnade remissvar under 2015 inom styrgruppens ansvarsområde För kännedom 2016-01-29 Sammanställning av avlämnade remissvar under 2015 inom styrgruppens ansvarsområde Kansliet har under 2015 avgett yttrande över följande remisser som behandlats i styrgruppen för

Läs mer

Information om Västtrafiks beslut om Trafikplan 2018

Information om Västtrafiks beslut om Trafikplan 2018 TN-Information Trafiknämnden Sammanträdesdatum 2017-09-27 Utfärdat 2017-08-15 Diarienummer 0701/13 Specialist- och sakområden Kajsa Högenå Telefon 031-368 26 88 E-post: kajsa.hogena@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 14:00 Presskonferens kl 14:00

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 14:00 Presskonferens kl 14:00 Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 14:00 Presskonferens kl 14:00 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Agnetha Carlsson, telefon eller e-post till

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Agnetha Carlsson, telefon eller e-post till Tid Sammanträde kl. 09:00 11:30 avbrott för presskonferens och lunch Presskonferens kl. 11:30 Sammanträdet återupptas ca 12:45 Besök av Stadsrevisionen kl. 14:40 16:00 (endast nämnd och direktör) Plats

Läs mer

1. Dnr Förslag till budget 2018 och flerårsplaner Yrkanden / Yttranden Yrkande MP, S och V

1. Dnr Förslag till budget 2018 och flerårsplaner Yrkanden / Yttranden Yrkande MP, S och V 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr Förslag till budget 2018 och flerårsplaner 2019-2020 Yrkande MP, S och V 2. Dnr 0710/16 Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren

Läs mer

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10: Kommunstyrelsen som nämnd

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10: Kommunstyrelsen som nämnd 1. Kommunstyrelsen som nämnd 1. Dnr 1311/17 Ändring av kommunstyrelsens delegation gällande fordringsbevakning och inkasso i Göteborgs Stad Göteborgs Stad kommunstyrelsen, föredragningslista 2017-11-07

Läs mer

Beslut gällande ansökan om dispens för dumpning av snömassor i Göta älv vid Gasverkskajen, fastighet Gullbergsvass 703:45, Göteborgs kommun

Beslut gällande ansökan om dispens för dumpning av snömassor i Göta älv vid Gasverkskajen, fastighet Gullbergsvass 703:45, Göteborgs kommun 1(6) Vattenavdelningen Sigrid Häggbom tel 010-224 43 75 Göteborgs Stad, Trafikkontoret trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se Beslut gällande ansökan om dispens för dumpning av snömassor i Göta älv

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden,

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, 2016-04-11 2016-05-12 Händelsetext Datum Dnr Avdelning Friluftsprogram för Göteborg (PONF 0283/14) 0223/16 2016-04-11 UP Avfall Årsrapport köldmedia

Läs mer

Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Johanneberg. Göteborg; Burås. Göteborg; Linnégatan. Göteborg; Gårda. Göteborg; Stampen. Göteborg; Östra Stampen

Göteborg; Norra Älvstranden. Göteborg; Johanneberg. Göteborg; Burås. Göteborg; Linnégatan. Göteborg; Gårda. Göteborg; Stampen. Göteborg; Östra Stampen n för hyreshus Sida: 1 ( 9 ) 1401 1480067 Göteborg; Norra Älvstranden 1480069 Göteborg; Lindholmen Science Park 1480070 Göteborg; Johanneberg 1480072 Göteborg; Burås 1480108 Göteborg; Långgatorna och Olivedal

Läs mer

Kallelse till sammanträde 3/2019. Föredragningslista

Kallelse till sammanträde 3/2019. Föredragningslista Exploateringsnämnden 2019-04-17 Kallelse till sammanträde 3/2019 Tid Torsdagen den 25 april 2019 kl. 16.30 lats Bråvallasalen, Stadshuset Föredragningslista 1 Val av justerare och tid för justering 2 Frågor

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 1. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Stina Svensson (FI) och Marie-Louise Bergström (Vägv), onsdagen den 18 november kl 08:15. 2. Dnr

Läs mer

Isabelle Vramsten (M)

Isabelle Vramsten (M) Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214, klockan 17.30 19.30. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) Jennie Rodin (MP) tjänstgörande för My Blomgren (MP), 76-86,

Läs mer

3. Dnr 0708/19 Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar Vattenskyddsområde och vattenföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken

3. Dnr 0708/19 Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar Vattenskyddsområde och vattenföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2019-06-19, 10:00 Anmälan av jäv vid sammanträdet 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 0564/19 Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation

Läs mer

Stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsesalen, kl

Stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsesalen, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Beslutande Stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsesalen, kl. 13.00-15.40 Ingrid Martens (C), Falköping, I :e vice ordf. Lena Sjödahl (M), Falköping Björn Bröne (L), Hjo

Läs mer

Beslutsärenden 4. Dnr Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val Beslut Bifall till valberedningens förslag.

Beslutsärenden 4. Dnr Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val Beslut Bifall till valberedningens förslag. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Gunnar Ekeroth (MP) och Christer Holmgren (M) tisdagen den 19 december 2017 klockan 8.00. 2. Dnr Anmälan

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0011/17

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0011/17 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-03-08 Diarienummer 0011/17 Handläggare Mats Sjölin/Kultur/GBGStad Telefon: 031-368 36 47 E-post: mats.sjolin@kultur.goteborg.se Ärenden från namnberedningen Spanjolettgatan,

Läs mer

Kallelse till sammanträde 5/2017. Föredragningslista

Kallelse till sammanträde 5/2017. Föredragningslista Exploateringsnämnden 2017-06-02 Kallelse till sammanträde 5/2017 Tid Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 17.00 lats Bråvallasalen, Stadshuset Föredragningslista 1 Val av justerare och tid för justering 2 Frågor

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Utskrivet: :31 Utskrivet av: Louise Andreasson. Postlista :31

Utskrivet: :31 Utskrivet av: Louise Andreasson. Postlista :31 Postlista 2018-06-27 10:31 Utskrivet: 2018-06-27 10:31 Utskrivet av: Louise Andreasson Postlista 2018-06-27 10:31 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen 2018-06-18 KS2018:2587

Läs mer

VA-mässan 2012, Göteborg. Dagvattenhandbok. Guide för arbete med dagvatten i detaljplan. Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad

VA-mässan 2012, Göteborg. Dagvattenhandbok. Guide för arbete med dagvatten i detaljplan. Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad VA-mässan 2012, Göteborg Dagvattenhandbok Guide för arbete med dagvatten i detaljplan Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad 1 2 1 Kretsloppskontoret Disposition Varför en dagvattenhandbok i

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson telefon eller e-post

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson telefon eller e-post Tid: kl. 9:00-16:00, presskonferens kl. 11:30 Lokal: Sessionssalen Förmöten: kl. 8:00-9:00 M och L lokal 2147B (Gunnar Asplund) V och MP lokal 2146 (Anna Branzell) S lokal 2147D (Ingegärd Ågren) D lokal

Läs mer

Protokoll. Tid: 09: Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20. Paragrafer: Närvarande

Protokoll. Tid: 09: Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20. Paragrafer: Närvarande Tid: 09:00 11.35 Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Paragrafer: 119-190 Närvarande Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (FP) andre vice

Läs mer

Yttrande över förslag till detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa, samrådsremiss utökat förfarande

Yttrande över förslag till detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa, samrådsremiss utökat förfarande Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2017-02-06 Diarienummer 0740/15 Exploateringsavdelningen Albin Svahn, Stefan Unger Telefon 031-368 10 65 E-post: stefan.unger@fastighet.goteborg.se Yttrande över

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 1. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Ann Catrine Fogelgren (FP) och Daniel Bernmar (V) torsdagen den 25 juni 2015, kl 08:00. 2. Dnr

Läs mer

Planbesked angående nya bostäder och hotell/vandrarhem inom fastigheten Kviberg 741:169

Planbesked angående nya bostäder och hotell/vandrarhem inom fastigheten Kviberg 741:169 Tjänsteutlåtande Till Byggnadsnämnden 2013-04-30 Diarienummer: 0560/12 Gunilla Haellquist Telefon: 031-368 17 09 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Planbesked angående nya bostäder och hotell/vandrarhem

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering

Styrgruppen för Regional planering Styrgruppen för Regional planering Protokoll 16 september 2004 Cecilia Kvist Närvarande Leif Johansson, Kungälv, ordförande Elaine Björkman, Ale Tore Hult, Alingsås Kia Andréasson, Göteborg Anneli Hulthén,

Läs mer

Samverkansorganisation mellan trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen. Säkraplatser Väst

Samverkansorganisation mellan trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen. Säkraplatser Väst Trygg, vacker stad Samverkansorganisation mellan trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen Säkraplatser Väst 2018-03-08 Vision: Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: Härefter beslöt byggnadsnämnden med ändring av kontorets förslag:

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: Härefter beslöt byggnadsnämnden med ändring av kontorets förslag: Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-21 Granskning av detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons gata inom stadsdelen Lundbyvassen 284, dnr 0434/13 Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Lundbyvassen

Läs mer

Kommunens preliminära ekonomiska resultat 2016 Föredragande Anders Johansson, 5 min

Kommunens preliminära ekonomiska resultat 2016 Föredragande Anders Johansson, 5 min Information Kommunens preliminära ekonomiska resultat 2016 Föredragande Anders Johansson, 5 min 1. Kommunstyrelsen som nämnd Bordlagt ärenden 1. Dnr 1502/16 Uppdaterad krisledningsplan för stadsledningskontoret

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

1. Förslag till budget 2018 och flerårsplaner

1. Förslag till budget 2018 och flerårsplaner 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till budget 2018 och flerårsplaner 2019-2020 2. Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

Läs mer

Kallelse till sammanträde 3/2017. Föredragningslista

Kallelse till sammanträde 3/2017. Föredragningslista Exploateringsnämnden 2017-04-07 Kallelse till sammanträde 3/2017 Tid Torsdagen den 6 april 2017 kl. 17.00 lats Bråvallasalen, Stadshuset Föredragningslista 1 Val av justerare och tid för justering 2 Frågor

Läs mer

E6 Tingstad - Bäckebol

E6 Tingstad - Bäckebol SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 Tingstad - Bäckebol Göteborgs Stad, Västra Götalands län Projektnummer: 144007 2016-03-29 Del av informationsutställning som visades för allmänheten januari 2016. Trafikverket Trafikverket,

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-27 Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ersättare Övriga Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Förslag till kommunfullmäktige

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Förslag till kommunfullmäktige 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0788/17 Förslag på namn för en ordinarie förskolenämnd och en ordinarie grundskolenämnd i Göteborgs Stad 2. 1168/17 Antagande av detaljplan för verksamheter vid Traneredsvägen

Läs mer

Förprövning gällande planbesked för ändring av detaljplan inom fastigheten Gårdsten 45:24 inom stadsdelen Gårdsten

Förprövning gällande planbesked för ändring av detaljplan inom fastigheten Gårdsten 45:24 inom stadsdelen Gårdsten 2017-06-20 Diarienummer: 0196/ 17 Frida Stenberg Telefon: 031-368 16 51 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Förprövning gällande planbesked för ändring av detaljplan inom fastigheten Gårdsten 45:24

Läs mer

Förlängning av markanvisning till HSB Göteborg, Bostads AB Poseidon samt Göteborgs Egnahems AB avseende bostäder vid Torpagatan i Härlanda

Förlängning av markanvisning till HSB Göteborg, Bostads AB Poseidon samt Göteborgs Egnahems AB avseende bostäder vid Torpagatan i Härlanda Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2013-05-27 Diarienummer 0860/05 Exploateringsavdelningen Sanna Gavel Telefon 031-368 11 68 E-post: sanna.gavel@fastighet.goteborg.se Förlängning av markanvisning

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Agnetha Carlsson, telefon eller e-post till

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Agnetha Carlsson, telefon eller e-post till Tid Sammanträde kl. 9:00-16:30 Presskonferens kl 11:30 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Emmali Jansson (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (L)

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (9)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (9) 2012-09-24 1 (9) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 september 2012, klockan 14.00 14.55 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Benny Andersson (V) Erkki Visti (C)

Läs mer

1. Dnr 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon

1. Dnr 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon 2. Dnr 1319/11 Policy och riktlinjer

Läs mer

1. Presentation av ny direktör för Intraservice, Peter Söderström. 2. Lägesrapport i arbetet med att införa utförd tid inom hemtjänsten.

1. Presentation av ny direktör för Intraservice, Peter Söderström. 2. Lägesrapport i arbetet med att införa utförd tid inom hemtjänsten. 1. Presentation av ny direktör för Intraservice, Peter Söderström 2. Lägesrapport i arbetet med att införa utförd tid inom hemtjänsten. 3. Anmälan av jäv vid sammanträdet 2.1 Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 09:30 OBS Tiden! 09:30 10:30 Föredragningar 10:30 Beslutsmöte.

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 09:30 OBS Tiden! 09:30 10:30 Föredragningar 10:30 Beslutsmöte. Föredragningar 1. Dnr Uppföljningsrapport 3 fokus på kärnverksamhet 09:30 10:30 Föredragande Karin Magnusson, Kristina Nyckelgård, Ann-Marie Lindell samt Henrik Levin Göteborgs Stad kommunstyrelsen, föredragningslista

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Storgöteborg. Castellums fastighetsbestånd

Storgöteborg. Castellums fastighetsbestånd KONTOR/BUTIK 1 Annedal 21:10 Haraldsgatan 5 Göteborg 1999 1995 4 382 4 382 3 132 66 800 EKL 2 Guldheden 8:10 & 8:11 Guldhedsgatan 5 Göteborg 2000 1995 10 477 23 10 500 9 896 11 092 EKL 3 Gullbergsvass

Läs mer

4. Dnr Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av Göteborgs Stads fordringsbevakning och inkassoverksamhet

4. Dnr Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av Göteborgs Stads fordringsbevakning och inkassoverksamhet Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Eva-Lena Fransson (S) och Christina Hjort Bröndt (M) onsdagen den 26 september 2018, klockan 15:00.

Läs mer

Kommunens preliminära ekonomiska resultat /16 Uppdaterad krisledningsplan för stadsledningskontoret

Kommunens preliminära ekonomiska resultat /16 Uppdaterad krisledningsplan för stadsledningskontoret Information Kommunens preliminära ekonomiska resultat 2016 Informationen antecknas. 1. Kommunstyrelsen som nämnd 1. 1502/16 Uppdaterad krisledningsplan för stadsledningskontoret Votering 12-1. Reservation

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 14:00 OBS! Tiden.

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 14:00 OBS! Tiden. Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 14:00 OBS! Tiden. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann

Läs mer

1. Dnr 0521/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. 2. Dnr 0487/16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente

1. Dnr 0521/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. 2. Dnr 0487/16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 0521/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument 2. Dnr 0487/16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente 3. Dnr 0824/16 Reglemente för Göteborgs idrotts-

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information från stadsdirektören. Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information från stadsdirektören. Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige Information från stadsdirektören Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0721/17 Byggnadsnämndens taxa 2018 (Martin Wannholt). 2. 1334/16 Reviderade reglementen för överförmyndarnämnden

Läs mer