Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket"

Transkript

1 Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlar rapportsnummer. IF Metall Tavlan

2 Rad 1 1.1a Övre raden. IF Metall, utkom (S.R.618) 2006 bildades Industrifacket Metall genom en sammanslagning av Industrifacket och Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 1.1b Nedre raden. IF Metall, utkom (S.R.618) 1.2 IF Metall Nya logga för det ny bildade förbundet utkom Symbolen kan tolkas som en ring eller omslutande band, den är dynamisk, aktiv, stark och sammanbindande. Loggan har särdrag från både Industrifackets och Metalls symboler. (S.R.618) 1.3 Arbete och Trygghet IF Metall, utkom till riksdagsvalet (S.R.644)

3 1.4 Fackligt politiskt ombud IF Metall, utkom (S.R.808) 1.5 IF Metall Stockholms län, avdelning 15 utgav märket för att uppmärksamma att medlemsantalet blivit över medlemmar den 2 februari IF Metall Hedersmedlem. Silver stämplad 925, utdelades första gången För att erhålla märket krävs 25 års förtroendeuppdrag inom IF Metall. (S.R.737)

4 1.7 FIOM FITIM IMB FISM IMF, Internationella Metallfederationen (IMF) är en internationell facklig organisation som representerar 25 miljoner metallarbetare i 200 fackförbund i 100 länder grundades IMF i Zürich då trettio medlemmar från Metallindustriarbetarförbundet från åtta olika länder träffades för att skapa en internationell organisation gick medlemmarna i IMF med i det nya Industri all Global Union. 1.8 International Metalworke'rs Federation IMF. 1.9 industri all är en internationell fackförening för anställda inom industrin. Den bildades i Köpenhamn 19 juni 2012 genom ett samgående av tre internationella fackföreningar - IMF (Internationella Metallarbetarfederationen), ICEM (Internationella federationen av kemi-, energigruv- och allmänna arbetare) och ITGLWF (Internationella textil-, klädes- och läderarbetarnas federation) representerade Industri all över 50 miljoner arbetare i mer än 140 länder. Från Sverige är följande fackföreningar medlemmar: IF Metall, Svenska Elektrikerförbundet, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen Regeringsskifte IF Metall. Facket ville byta ut regeringen Reinfeldt som bl.a. försämrat a- kassan med både försämrade ersättningsnivåer och dyrare avgifter. Märket utkom 2010.

5 1.11 Gruvs branschforum, Gruvarbetarnas branschforum en underorganisation inom IF Metall, före detta Gruvindustriarbetarnas riksförening. Branschforum är huvudformen för samverkan och erfarenhetsutbyte inom IF Metalls branscher. I detta kan förtroendevalda inom en viss bransch och över avdelningsgränserna träffas för att diskutera relevanta branschfrågor. Rad IF, Industrifacket. (S.R.269) 1993 bildades Industrifacket genom en sammanslagning av Svenska beklädnadsarbetarnas förbund och Svenska fabriksarbetareförbundet 2006 bildades IF Metall genom en sammanslagning av Industrifacket och Svenska metallindustriarbetareförbundet 2.2. IF 10 År, Industrifacket 10 år, (S.R.739)

6 2.3 BTKL, Beklädnadsarbetarnas förbund, Textil Konfektion Läder. Förbundet organiserade arbetare inom tekobranschen (textil-, konfektions-, sko- och läderindustrin och sportartikelindustrin). (S.R.268) 1889 bildades Sveriges skrädderiarbetareförbund 1898 namnbyte till Svenska skrädderiarbetareförbundet 1909 Kvinnornas fackförbund uppgår 1927 namnbyte till Svenska Beklädnadsindustriarbetareförbundet 1933 Svenska hatt- och pälsindustiarbetareförbundet uppgår 1972 går förbundet samman med Sko- och Läderarbetarnas förbund, Svenska Textilarbetareförbundet, bildar Svenska beklädnadsarbetarnas förbund, Textil Konfektion Läder 1993 upplöstes förbundet då det tillsammans med Svenska fabriksarbetareförbundet och bildade Industrifacket 2.4 BTKL LO kongress 25-29/ Beklädnadsarbetarnas förbund, Textil Konfektion Läders förbundskongress (S.R.268) år, Beklädnadsarbetarnas förbund, Textil Konfektion Läder 100 år (S.R.268)

7 2.6 Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avd 8 i Göteborg. (S.R.268) 2.7 SBAF STHLS CIRKL. Stockholms beklädnadsarbetareförbund, okänd bakgrund om märket. 2.8 Svenska Sko- och läderarbetarnas förbund, silver stämplad H9 = (S.R.268) 1888 bildas Svenska skomakeriarbetareförbundet 1893 namnbyte till Svenska skoarbetareförbundet 1912 namnbyte till Svenska sko- och läderindustriarbetareförbundet 1964 namnbyte till Sko- och läderarbetarnas förbund 1972 går förbundet samman med Svenska beklädnadsarbetareförbundet och Svenska textilarbetareförbundet, bildar Svenska beklädnadsarbetarnas förbund, Textil Konfektion Läder

8 2.9 Svenska textilarbetareförbundet. (S.R.268) 1898 bildades förbundet 1906 Repslagareförbundet uppgår (bildades 1897) 1951 hade förbundet medlemmar, men med tilltagande konkurrens från utlandet förvärrades textilkrisen allt mer och medlemsantalet sjönk 1960 hade förbundet medlemmar 1970 hade förbundet medlemmar 1971 Svenska vävlagareförbundet ansluter sig (bildades 1918) 1972 går Textilarbetareförbundet samman med Beklädnadsarbetareförbundet och Skooch läderarbetarnas förbund, bildar Beklädnadsarbetarnas förbund, Textil Konfektion Läder 2.10 Svenska vävlagareförbundet, silver stämplad A9 = (S.R.88) 1908 bildades Svenska vävlagareförbundet av lokala Vävlagareföreningar och var ett rent yrkesförbund, var aldrig medlem i LO 1971 fanns det 425 medlemmar och förbundet uppgår i Svenska textilarbetareförbundet DFF, De förenade förbunden. Utbildnings-märke utdelades till medlemmar som genom gått en av förbundets anordnade utbildningskurs som hölls på Brunnsviks folkhögskola. (S.R.596) 1905 bildades Kemisk-tekniska, kvarn- och läderarbetareförbundet 1907 Svenska handskarbetareförbundet uppgår 1907 buntmakarefackföreningarna ansluter sig 1907 namnbyte till De förenade förbunden

9 1911 handskmakararbetarna går ur bildar Svenska handskarbetareförbundet 1920 Svenska handskarbetareförbundet ansluter sig 1962 upphörde förbundet, medlemmarna till Svenska fabriksarbetareförbundet, Sko- och läderindustriarbetareförbundet, samt en mindre del till Svenska pappersindustriarbetareförbundet Rad Svenska fabriksarbetareförbundet, blåhimmel på andra märket, silverhimmel på tredje märket. (S.R.38) 1891 bildades förbundet under namnet Södra distriktets grovarbetareförbund 1895 namnbyte till Sveriges grovarbetareförbund 1901 namnbyte till Svenska grof- och fabriksarbetareförbundet 1907 Svenska glasarbetareförbundet uppgår 1946 Svenska kakel- och plattarbetareförbundet uppgår 1948 ändrades förbundets namn till Svenska fabriksarbetareförbundet 1949 bildas Svenska byggnadsarbetareförbundet enligt industriförbundsprincipen, det medförde att byggnadsgrovarbetare gick till byggnads 1961 uppgår De förenade förbunden 1970 Svenska stenindustriarbetareförbundet uppgår dela av förbundet 1993 sammanslogs Svenska fabriksarbetareförbundet samman med Beklädnadsarbetarnas förbund till Industrifacket 3.4 Svenska Fabriksarbetareförbundet, studienålen framtagen (S.R.38)

10 3.5 Svenska Fabriksarbetareförbundet, hedersnål i silver stämplad K10 = (S.R.53) 3.6 Fabriks avd , Malmö. Märket togs fram till minnet av 100 årsdagen av avdelningens första fana, märket designat av Olavi Laurila. (S.R.31) 1885 bildades Malmö arbetsmannafackförening som sedan fick avd. nr 3 när Grof- och fabriksarbetareförbundet bildades Svenska fabriksarbetareförbundet avd 14. Höganäs, märket utkom (S.R.187) 3.8 Svenska fabriksarbetareförbundet avd 25. Karlskoga, märket utkom (S.R.187)

11 Sv. Grof o fabriks: arb: förbundet, utan avtagbar platta, 1 07, 2 07, 3 07, Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet ( ) förbunds- och kontigentmärke. Det finns fyra olika avtagbara brickor, ett för varje kvartal och lika dana märken. Medlemmen fick en ny bricka när nästa kvartals kontingent var betald. Systemet tillämpades , i förbundets jubileumsskrift Svenska grov- och fabriksarbetareförbundets historia band från 1941, finns bild och text om märket. (S.R.38) 1 står för första kvartalet och 07 för årtalet står för första kvartalet och 07 för årtalet står för andra kvartalet och 07 för årtalet står för fjärde kvartalet och 07 för årtalet Sv. grof & fabriks:arb.förbundet , medlem som betalt sin avgift för det fjärde kvartalet 1908 erhöll märket för att bäras i rockslaget. (S.R.38) 3.15 Sv. grof & fabriks:arb.förbundet , medlem som betalt sin avgift för det andra kvartalet 1909 erhöll märket för att bäras i rockslaget. (S.R.38) Rad 4

12 4.1 Fabriks kongress maj år. (S.R.38) 4.2 Svenska fabriksarbetareförbundets kongress (S.R.53) 4.3 Fabriks kongress (S.R.187)

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlar rapportsnummer. IF Metall Tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1a Övre raden. IF Metall, 2005 utkom

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 6

Vänstersidan av tavlan, rad 6 Vänstersidan av tavlan, rad 6 6.1 Byggnads, Byggnadsarbetare förbundet. (S.R.282) 1949 bildades Byggnadsarbetare förbundet, som ett resultat av en längre tids försök från LO att genomföra sin industriplan,

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 6

Vänstersidan av tavlan, rad 6 Vänstersidan av tavlan, rad 6 6.1 Byggnads, Byggnadsarbetare förbundet. (S.R.282) 1949 bildades Byggnadsarbetare förbundet, som ett resultat av en längre tids försök från LO att genomföra sin industriplan,

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 6

Vänstersidan av tavlan, rad 6 Vänstersidan av tavlan, rad 6 6.1 Byggnads, Byggnadsarbetare förbundet. (S.R.282) 1949 bildades Byggnadsarbetare förbundet, som ett resultat av en längre tids försök från LO att genomföra sin industriplan,

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlar rapportsnummer. Handels Tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1 Handelsanställdas förbund, märket

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlar rapportsnummer. Transportarbetareförbundets tavlan Rad 1 1.1 ITF, Svenska transportarbetareförbundet

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer. HRF Tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1 HRF. Hotell- och restaurangfacket, märket

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlar rapportsnummer. LO-tavlan Rad 1 1.1-2 Övre raden: LO, Landsorganisationen i Sverige, bildades 1898.

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 5

Vänstersidan av tavlan, rad 5 Vänstersidan av tavlan, rad 5 5.1 M Metall. Svenska metallindustriarbetareförbundet, märket utkom 1997. (S.R.326) 1888 bildades Svenska järn- och metallarbetareförbundet. 1893 bröt sig gjutarna ut ur förbundet

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 1

Högersidan av tavlan, rad 1 Högersidan av tavlan, rad 1 H 1.1 GS. Facket för Skogs, Trä och Grafiska branschen. (S.R.799) 2009 bildades GS. Facket för Skogs, Trä och Grafiska branschen genom en sammanslagning av. o Grafiska Fackförbundet

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 4

Vänstersidan av tavlan, rad 4 Vänstersidan av tavlan, rad 4 4.1 L, Svenska livsmedelsarbetareförbundet. 1922 bildades Svenska livsmedelsarbetareförbundet. efter en sammanslagning av Svenska bageri- och konditoriindustriarbetareförbundet

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 1

Högersidan av tavlan, rad 1 Högersidan av tavlan, rad 1 H 1.1 GS. Facket för Skogs, Trä och Grafiska branschen. (S.R.799) 2009 bildades GS. Facket för Skogs, Trä och Grafiska branschen genom en sammanslagning av. o Grafiska Fackförbundet

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer. KF tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1 KF med förenade krafter 1899-1949, Kooperativa

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 6

Högersidan av tavlan, rad 6 Högersidan av tavlan, rad 6 H 6.1 ITF, Svenska transportarbetareförbundet märket utkom 1987. (S.R.94 & 473) 1897 bildades Svenska Transportarbetareförbundet på initiativ av Charles Lindley som var förbundets

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlar rapportsnummer. SSU-tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1. 1.1 1.4 SSU Sveriges socialdemokratiska

Läs mer

4.2 K, loggan visas i webbfönstret vid inloggning på Kommunals hemsida.

4.2 K, loggan visas i webbfönstret vid inloggning på Kommunals hemsida. 4.1 Kommunal, ny logga presenterades 2015, loggan skall bidra till att Kommunal uppfattas som ett mer aktivt och arbetsplatsnära förbund. 1910 bildades Svenska Kommunalarbetareförbundet. 1957 uppgick Kyrko-

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 7

Högersidan av tavlan, rad 7 Högersidan av tavlan, rad 7 H 7.1 ITF, Svenska transportarbetareförbundet märket utkom 1987. (S.R.94 & 473) 1897 bildades Svenska Transportarbetareförbundet på initiativ av Charles Lindley som var förbundets

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Fackliga märken. Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg. Märkessamlingen hos Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg.

Fackliga märken. Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg. Märkessamlingen hos Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg. Fackliga märken. Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg. Märkessamlingen hos Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg. Sveriges finaste märkessamling med förklarande texter till alla märken. Sammanställd

Läs mer

Rad K, loggan visas i webbfönstret vid inloggning på Kommunals hemsida.

Rad K, loggan visas i webbfönstret vid inloggning på Kommunals hemsida. Rad 4 4.1 Kommunal, ny logga presenterades 2015, loggan skall bidra till att Kommunal uppfattas som ett mer aktivt och arbetsplatsnära förbund. 1910 bildades Svenska Kommunalarbetareförbundet. 1957 uppgick

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer. ABF tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1-3 ABF, Arbetarnas bildningsförbund. 1971

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer. ABF tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1-3 ABF, Arbetarnas bildningsförbund. 1971

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2017

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2017 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2017 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlar rapportsnummer. RESO-tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1-7 Reso. Folkrörelsernas rese och semesterorganisation.

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket.

Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket. (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer SAP Tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1 S kongress 1972, 25:e kongressen. (S.R.149)

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 1

Högersidan av tavlan, rad 1 Högersidan av tavlan, rad 1 H 1.1-2 Brunnsviks Folkhögskola. (S.R.56) 1906 bildades Brunnsviks Folkhögskola, en av Sveriges äldsta folkhögskolor och historiskt förknippad med den svenska arbetarrörelsen.

Läs mer

Arkivbildare (fackliga)

Arkivbildare (fackliga) FFAB 963 25:E MASKINSEKTIONENS / 6:E DISTRIKTETS Distrikt SAMARBETSKOMMITTÉ FÖR LOKPERSONAL FFAB 2 ARBETARRÖRELSENS FUNKTIONÄRSKLUBB I Distrikt SÖDRA ÄLVSBORG FFAB 2459 ARBETARRÖRELSENS Borås FÖRHANDLINGSORGANISATION

Läs mer

5.1 M Metall. Svenska metallindustriarbetareförbundet, märket utkom (S.R.326)

5.1 M Metall. Svenska metallindustriarbetareförbundet, märket utkom (S.R.326) Rad 5 5.1 M Metall. Svenska metallindustriarbetareförbundet, märket utkom 1997. (S.R.326) 1888 bildades Svenska jern- och metallarbetareförbundet. 1893 bröt sig gjutarna ut ur förbundet och bildade Svenska

Läs mer

Rad Kommunal. Ny logga och förbundet heter inte längre SKAF, märket utkom (S.R.556)

Rad Kommunal. Ny logga och förbundet heter inte längre SKAF, märket utkom (S.R.556) Rad 4 4.1-2 Svenska Kommunalarbetareförbundet, ett nyare märke och ett äldre märke. (S.R.305) 1910 bildades Svenska Kommunalarbetareförbundet. 1957 uppgick Kyrko- och kyrkovaktmästarnas förbund i Svenska

Läs mer

Enskilda arkiv förvarade hos Kävlinge kommuns centralarkiv

Enskilda arkiv förvarade hos Kävlinge kommuns centralarkiv Enskilda arkiv förvarade hos Kävlinge kommuns centralarkiv Arkivbildare A O Harrings donation/ arkiv 1931 1951 2 AB Hartvig Andersson 1906 1998 119 Andelsföreningen Folkets park, Kävlinge 1905 1981 25

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 6

Vänstersidan av tavlan, rad 6 Vänstersidan av tavlan, rad 6 6.1 SAS, Svenska Arbetarsångarförbundet. 1947 bildades Svenska Arbetarsångarförbundet vid ett ABF-möte i Göteborg, dess uppgift är att göra en kulturell insats genom att stärka

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket.

Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket. (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer SAP Tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1 S kongress 1972, 26:e kongressen. (S.R.149)

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 1

Högersidan av tavlan, rad 1 Högersidan av tavlan, rad 1 H 1.1-2 Brunnsviks Folkhögskola. (S.R.56) 1906 bildades Brunnsviks Folkhögskola, en av Sveriges äldsta folkhögskolor och historiskt förknippad med den svenska arbetarrörelsen.

Läs mer

Rad UNIONEN. bildades 2008 genom en sammanslagning av SIF och HTF, är idag Sveriges största tjänstemannafack.

Rad UNIONEN. bildades 2008 genom en sammanslagning av SIF och HTF, är idag Sveriges största tjänstemannafack. Rad 9 9.1-2 TCO, Tjänstemännens Centralorganisation är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer med uppgift att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen. TCO är partipolitiskt

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 4

Vänstersidan av tavlan, rad 4 Vänstersidan av tavlan, rad 4 4.1 SSU Nordv kretsen 15 år. (S.R.89) 4.2 Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 1919 1937. (S.R.91) 3 4.3 SSU Malmö 20 år 1917 17/7 1937. (S.R.89) 4.4 1917-1942 22-25

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004

Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004 Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004 LO / Löne- och välfärdsenheten oktober 2004 Sven Nelander / Ingela Goding 2 Förord En viktig del av LOs arbete med integrationsfrågorna är ta fram

Läs mer

Nålmärken från dansk arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg Göteborg och Christer Möller Eldsberga, samlingen tillhör Minnesbiblioteket.

Nålmärken från dansk arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg Göteborg och Christer Möller Eldsberga, samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Nålmärken från dansk arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg Göteborg och Christer Möller Eldsberga, samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Danmarks tavlan Vi har försökt att finna fakta om våra danska

Läs mer

Nordiska Nålmärken från Arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg, samlingen tillhör Minnesbiblioteket.

Nordiska Nålmärken från Arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg, samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Nordiska Nålmärken från Arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg, samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Nordiska Tavlan Norska-märken, rad 1 1.1 Norska flaggan. 1.2-4 Det Norske Arbeiderpartiet, bildades

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 1

Högersidan av tavlan, rad 1 Högersidan av tavlan, rad 1 H 1.1 R, Riksbyggen, märket utkom på 1980-talet. (S.R.777) 1940 grundades Riksbyggen av byggfacken inom LO, då det rådde brist på bostäder och arbetstillfällen. De kooperativa

Läs mer

Nordiska Nålmärken från Arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg, samlingen tillhör Minnesbiblioteket.

Nordiska Nålmärken från Arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg, samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Nordiska Nålmärken från Arbetarrörelsen samlat av Lennart Nyberg, samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Danmarks tavlan Finska märken, rad 1 1.1 Finska flaggan. 1.2 SDP. Finlands Socialdemokratiska Parti

Läs mer

Intäktsredovisning 2013

Intäktsredovisning 2013 Stockholm 2013-04-01 Intäktsredovisning 2013 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

Arkiv förvarade hos Folkrörelsearkivet i Ängelholm

Arkiv förvarade hos Folkrörelsearkivet i Ängelholm Arkiv förvarade hos Folkrörelsearkivet i Ängelholm Arkivbildare ABF:s lokalavdelning i Ängelholm 1920 1973 7 Ausås arbetarekommun 1 Ausås socialdemokratiska förening - Barkåkra arbetarekommun 1930 1963

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet RAPPORT 3B AV 6 2012 Röster om facket och jobbet Fackligt förtroendevalda och viljan att ta fackligt förtroendeuppdrag efter födelseland Denna rapport är ett komplement till Röster om facket och jobbet

Läs mer

Rad UNIONEN. bildades 2008 genom en sammanslagning av SIF och HTF, är idag Sveriges största tjänstemannafack.

Rad UNIONEN. bildades 2008 genom en sammanslagning av SIF och HTF, är idag Sveriges största tjänstemannafack. Rad 9 9.1 TCO, Tjänstemännens Centralorganisation är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer med uppgift att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen. TCO är partipolitiskt

Läs mer

Danska-märken, rad Danska flaggan.

Danska-märken, rad Danska flaggan. Danska-märken, rad 1 1.1 Danska flaggan. 1.2 ros Socialdemokraterne bildades år 1871. Fram till 2002 var det officiella namnet Socialdemokratiet, vilket dock fortfarande används på valsedlar och i partiets

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 3

Högersidan av tavlan, rad 3 Högersidan av tavlan, rad 3 H 3.1-2 H, Hyresgästernas Riksförbund och Hyresgästföreningen. Symbolen skapades 1968 av konstnären Lasse Lillnor och associerar till ett flerbostadshus. (S.R.303) 1923 gick

Läs mer

KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION

KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION Kortfattad och aktuell information om utvecklingen av de industrianställdas löner, reallöner, sysselsättning, industriproduktion m.m. KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION 2016-12-13 Facken inom industrin (FI)

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Intäktsredovisning 2012

Intäktsredovisning 2012 Stockholm 2013-03-12 Intäktsredovisning 2012 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

Kvartalsrapport 2018:3 Fortsatt god arbetsmarknad, men ökad andel konkurser

Kvartalsrapport 2018:3 Fortsatt god arbetsmarknad, men ökad andel konkurser Kvartalsrapport 2018:3 Fortsatt god arbetsmarknad, men ökad andel konkurser Trygghetsfonden TSL INLEDNING Vi har en fortsatt mycket god arbetsmarknad, vilket också medför att inflödet av uppsagda arbetare

Läs mer

Intäktsredovisning 2011

Intäktsredovisning 2011 Socialdemokraterna Intäktsredovisning 2011 Enligt partigemensam intäktsanalys 2 (6) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag avviker

Läs mer

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Facket och den nordiska modellens framtid. organisering och rekrytering Sammanfattning. Mats Wingborg

Facket och den nordiska modellens framtid. organisering och rekrytering Sammanfattning. Mats Wingborg Facket och den nordiska modellens framtid organisering och rekrytering Sammanfattning Mats Wingborg Facket och den nordiska modellens framtid organisering och rekrytering Facket och den nordiska modellens

Läs mer

Intäktsredovisning 2016

Intäktsredovisning 2016 Stockholm 2017-03-17 Intäktsredovisning 2016 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

Tecknade avtal till och med

Tecknade avtal till och med Tecknade avtal till och med 2017-04-28 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal slöts Löneavtal från Löneavtal till Arbetsgivareföreningen KFO Handelsanställdas förbund Butiker 2017-04-12 2017-04-01

Läs mer

ARKIVBILDARE Förteckn. Nr. Volymer. Startår Slutår Alnaryd Järn- och Metallarbetareförbundet x Ff 015 Del av 1908 1908 Asarum

ARKIVBILDARE Förteckn. Nr. Volymer. Startår Slutår Alnaryd Järn- och Metallarbetareförbundet x Ff 015 Del av 1908 1908 Asarum ARKIVBILDARE Förteckn. Nr. Volymer. Startår Slutår Alnaryd Järn- och Metallarbetareförbundet x Ff 015 Del av 1908 1908 Asarum Beklädnadsarbetareförbundet avdelning 3 Klubb 655 1 1972 1986 Asarum Lantarbetareförbundet

Läs mer

Kortfattad ekonomisk information

Kortfattad ekonomisk information Kortfattad och aktuell information om utvecklingen av de industrianställdas löner, reallöner, sysselsättning, industriproduktion m.m. Kortfattad ekonomisk information 2016-02-18 Facken inom industrin (FI)

Läs mer

Intäktsredovisning 2009

Intäktsredovisning 2009 Socialdemokraterna Intäktsredovisning 2009 Enligt partigemensam intäktsanalys 2 (6) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De sju politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET Rapport 1 av 5 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter 2002 Landsorganisationen i Sverige ISBN 91 566 1935 9 LO 02.11 100 satser Fem rapporter Rapport 1 Synen på

Läs mer

Kortfattad ekonomisk information

Kortfattad ekonomisk information Kortfattad och aktuell information om utvecklingen av de industrianställdas löner, reallöner, sysselsättning, industriproduktion m.m. Kortfattad ekonomisk information 2016-05-03 Facken inom industrin (FI)

Läs mer

KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION

KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION Kortfattad och aktuell information om utvecklingen av de industrianställdas löner, reallöner, sysselsättning, industriproduktion m.m. KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION 2018-03-21 Facken inom industrin (FI)

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kvartalsrapport 2019:2 Tydlig ökning av antalet uppsagda från handel och industri

Kvartalsrapport 2019:2 Tydlig ökning av antalet uppsagda från handel och industri Kvartalsrapport 2019:2 Tydlig ökning av antalet uppsagda från handel och industri Trygghetsfonden TSL Tydlig ökning av antalet uppsagda från handel och industri För andra kvartalet 2019 konstaterar Trygghetsfonden

Läs mer

KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION

KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION Kortfattad och aktuell information om utvecklingen av de industrianställdas löner, reallöner, sysselsättning, industriproduktion m.m. KORTFATTAD EKONOMISK INFORMATION 2018-05-30 Facken inom industrin (FI)

Läs mer

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET Rapport 4 av 5 Facklig aktivitet och fackligt arbete 2003 Landsorganisationen i Sverige ISBN 91 566 1458 6 LO 03.05 100 satser Fem rapporter Rapport 1 Synen på fackligt medlemskap

Läs mer

Avtals EXTRA. Reallöneökningar, utbyggd deltidspension och låglönesatsning i fackens gemensamma avtalskrav.

Avtals EXTRA. Reallöneökningar, utbyggd deltidspension och låglönesatsning i fackens gemensamma avtalskrav. Avtals EXTRA Reallöneökningar, utbyggd deltidspension och låglönesatsning i fackens gemensamma avtalskrav. NOVEMBER 12016 Enade fack med gemensam styrka i ny avtalsrörelse Facken inom industrin och samtliga

Läs mer

Inrapporterade tecknade avtal till och med

Inrapporterade tecknade avtal till och med Inrapporterade tecknade avtal till och med 2017-06-02 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal_slöts Löneavtal_från Löneavtal_till Arbetsgivaralliansen Svenska Kommunalarbetareförbundet Liseberg

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 3 Röster om facket och jobbet RAPPORT 3 AV 5 211 Det fackliga uppdraget och det fackliga intresset Förtroendeuppdraget Kontakt med förtroendevalda Fackklubb på arbetsplatsen Fackliga möten Läsa fackliga

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 5

Vänstersidan av tavlan, rad 5 Vänstersidan av tavlan, rad 5 5.1 Socialdemokraterna Skåne 1905-2005 100 år. (S.R.597) 5.2 Socialdemokraterna Värmland 1905-2005. (S.R.597) 5.3 Socialdemokraterna i Halland 100 år. (S.R.628) 5.4 Varbergs

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 5 (valkampanj- och valmärken mm.)

Högersidan av tavlan, rad 5 (valkampanj- och valmärken mm.) Högersidan av tavlan, rad 5 (valkampanj- och valmärken mm.) H 5.1 Olof Palme. Märket såldes av Juan Fonseca i hans personvalskampanj för att bli återvald för Socialdemokraterna i riksdagsvalet 1998. Fonseca

Läs mer

Vänsterpartiernas historia sedd genom märken.

Vänsterpartiernas historia sedd genom märken. Rad 6. Vänsterpartiernas historia sedd genom märken. 1917 bildas Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV), som en vänsterutbrytning ur Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Hela dess ungdomsförbund

Läs mer

Intäktsredovisning 2014

Intäktsredovisning 2014 Stockholm 2015-04-01 Intäktsredovisning 2014 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Fackförbundet ST. Fackförbundet för dig som valt att arbeta på Tunnelbanan

Fackförbundet ST. Fackförbundet för dig som valt att arbeta på Tunnelbanan Fackförbundet för dig som valt att arbeta på Tunnelbanan Några historiska punkter I november 1904 grundades Extra ordinaries förening. Några historiska punkter Efter flera sammanslagningar och namnbyten

Läs mer

Kollektivavtalet.

Kollektivavtalet. Kollektivavtalet ida.hellberg@jur.lu.se Upplägg Introduktion Definition och formkrav Avtalsparter Tvingande och normativa verkan Tolkning av kollektivavtal Några viktiga termer Kollektivavtal Arbetsmarknadens

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 1

Högersidan av tavlan, rad 1 Högersidan av tavlan, rad 1 H 1.1-2 UÖ. Unga Örnar, bildades av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund den 7 nov, 1931 och antog stadgar för en barnorganisation med anknytning till SSU. Unga Örnars

Läs mer

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET Rapport 4 av 5 Facklig aktivitet och fackligt arbete 2003 Landsorganisationen i Sverige ISBN 91 566 1457 8 LO 03.05 100 satser Fem rapporter Rapport 1 Synen på fackligt medlemskap

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation

Dagordningens punkt 18 Vår organisation Andra ekonomi- och avgiftsfrågor Motionerna B135 B148 med utlåtanden Motion B135 Skattereduktion på fackavgiften Den förra alliansregeringen tog bort rätten till skattereduktion på fackföreningsavgifter

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Värvningshandbok. Råd och tips vid värvning av nya medlemmar och medlemsvård. ST inom Sveriges Domstolar

Värvningshandbok. Råd och tips vid värvning av nya medlemmar och medlemsvård. ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Värvningshandbok Råd och tips vid värvning av nya medlemmar och medlemsvård Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 Reviderad 2015-08-25 Reviderad 2017-03-15 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Anställda inom industrin

Anställda inom industrin Anställda inom industrin 1995-2010 November 2013 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling och lönebildning"

Läs mer

Sida 1 (9) Postbeskrivning. Version Datum. Postbeskrivning. Sjukanmälan

Sida 1 (9) Postbeskrivning. Version Datum. Postbeskrivning. Sjukanmälan Sida 1 (9) Postbeskrivning Sjukanmälan Sida 2 (9) Innehållsförteckning Filspecifikation för Sjukanmälan AGS... 3 Översättningstabeller... 5 Sjuklön/SickPayID... 5 Anställningsform/ EmploymentTypeID...

Läs mer

Högersidan av tavlan, rad 1

Högersidan av tavlan, rad 1 Högersidan av tavlan, rad 1 H 1.1-2 Seko, Service- och Kommunikationsfacket. Seko:s logotyp består av tre kraftiga röda streck, hopflätade i en knut med tydliga avstånd sinsemellan, sinnrikt och starkt

Läs mer

5.4 Symbol för Konsumentföreningen Stockholms medlemsaktiviteter (S.R.328)

5.4 Symbol för Konsumentföreningen Stockholms medlemsaktiviteter (S.R.328) Vänstersidan av tavlan, rad 5 5.1 Konsum Norrort. Konsumentföreningen Norrort omfattar området norr om Stockholm beslutade 2013 att gå upp i Konsumentföreningen Stockholm. 5.2 Konsum Nord. (S.R.365) 5.3

Läs mer

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET Rapport 1 av 5 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter 2002 Landsorganisationen i Sverige ISBN 91 566 1934 0 LO 02.11 100 satser Fem rapporter Rapport 1 Synen på

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet Röster om facket och jobbet Facket i storstäderna 6 RAPPORT 6 AV 7 7 Rapportserien Röster om facket och jobbet januari november 7 Rapport 1 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Rapport 2

Läs mer

Diskriminering av finsktalande i Sverige

Diskriminering av finsktalande i Sverige Ir- C cjy Diskriminering av finsktalande i Sverige Representation av sverigefinländare och tornedalingar i fackföreningar, politiken och inom olika yrken j UWIVERSITÄTSBieuOTHEKKiEL! I - 2H^7HALSiB'L!0Tr-fHK

Läs mer

LO-förbundens lönestatistik år 2004 Timlön, månadslön, avtalslön och antal medlemmar efter avtalsområde

LO-förbundens lönestatistik år 2004 Timlön, månadslön, avtalslön och antal medlemmar efter avtalsområde LO-förbundens lönestatistik år 2004 Timlön, månadslön, avtalslön och antal efter avtalsområde Sammanställt av LO utifrån förbundens egna lönestatistik Byggnads Svenska Byggnadsarbetareförbundet 129 000.

Läs mer

Tänk på att VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2018 ANMÄLAN LEDIGHET ERSÄTTNING KURSKOSTNAD OM SISTA ANMÄLNINGSDAG MÖJLIGHET TILL ÖVERNATTNING

Tänk på att VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2018 ANMÄLAN LEDIGHET ERSÄTTNING KURSKOSTNAD OM SISTA ANMÄLNINGSDAG MÖJLIGHET TILL ÖVERNATTNING STUDIEK ATALOG 2018 VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2018 Kunskap är mer än fakta. Kunskap är förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme. Kunskap är personlig och utvecklar gruppen. Genom våra lagar och

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet.

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. IF Metall Norvästra Skånes Tandvårdsfond En stor hjälp när dyra tandläkarkostnader ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Låg månadsavgift mot en hög ersättning tillbaka.

Läs mer

Kvartalsrapport 2019:1 Starka resultat trots tecken på sämre arbetsmarknad

Kvartalsrapport 2019:1 Starka resultat trots tecken på sämre arbetsmarknad Kvartalsrapport 2019:1 Starka resultat trots tecken på sämre arbetsmarknad Trygghetsfonden TSL Starka resultat trots tecken på sämre arbetsmarknad Första kvartalet 2019 ser Trygghetsfonden TSL en fortsatt

Läs mer