PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Daniel Severinsson, även protokollförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Daniel Severinsson, även protokollförare"

Transkript

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL Handläggning i Stockholm Aktbilaga 9 Mål nr PMÄ Sid 1 (3) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Daniel Severinsson, även protokollförare PARTER Sökande Crystalis Entertainment UG Friedrichstrasse Berlin Tyskland Ombud: Advokat Tom Kronhöffer Next Advokater KB Box Stockholm Motpart Telia Sverige AB, Solna Ombud: Bolagsjurist Peter Holm Samma adress SAKEN Informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen; nu fråga om säkerhetsåtgärd enligt 26 lagen om domstolsärenden YRKANDEN M.M. Crystalis Entertainment UG (Crystalis) har i ansökan om informationsföreläggande yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om kr ska förelägga Telia Sverige AB (Telia) att ge Crystalis information om namn på och adress till de som var registrerade som användare av de IP-adresser som anges i bilaga 1 vid de tidpunkter som anges i anslutning till respektive IP-adress. Crystalis har vidare yrkat att domstolen, för tiden till dess ärendet avgjorts eller annat beslutas, vid vite om kr ska förbjuda Telia att förstöra de uppgifter som avses med yrkandet om Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Rådhuset, måndag fredag Stockholm Scheelegatan 7 E-post: 08:00 16:00

2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL Sid 2 PMÄ informationsföreläggande (säkerhetsåtgärd). Crystalis har till stöd för sin ansökan åberopat bl.a. DVD-omslag, registreringsansökningar och utdrag från United States Copyright Office samt licensavtal. Telia har överlämnat frågan om säkerhetsåtgärd till rättens prövning. DOMSTOLENS BEDÖMNING Enligt 53 c lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) får domstolen, om en sökande visat sannolika skäl för att ett upphovsrättsintrång har begåtts, ålägga den som i kommersiell skala har tillhandahållit en tjänst som har använts vid intrånget att ge upphovsrättsinnehavaren eller en licenstagare information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller. Ett sådant beslut kan bl.a. innebära att en internetleverantör åläggs att ge sökanden information om vilken abonnent som hade en viss IP-adress när den användes för att olovligen tillgängliggöra eller kopiera upphovsrättsligt skyddat material via internet. Enligt 26 lagen (1996:242) om domstolsärenden får domstolen, om det är av synnerlig vikt, för tiden till dess att ärendet har avgjorts, besluta om sådana åtgärder som säkerställer det som ärendet gäller. Inom ramen för prövningen av om en sådan säkerhetsåtgärd ska beslutas ska domstolen väga parternas intressen mot varandra och beakta hur ingripande beslutet är för den som förpliktas samt hur viktig säkerhetsåtgärden är för sökanden, dvs. åtgärden måste vara proportionerlig. Vid den summariska prövning som nu ska göras anser domstolen att Crystalis har lagt fram utredning som ger tillräckligt stöd för att de filmer som omfattas av ansökan om informationsföreläggande har upphovsrättsligt skydd, att Starz Entertainment LLC är ursprungliga rättighetshavare till filmverken, att Crystalis tillhör den krets som kan få bifall till ett yrkande om informationsföreläggande avseende de filmverk som omfattas av ansökan, att det vid de tidpunkter som anges i bilaga 1 har begåtts intrång i

3 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL Sid 3 PMÄ nämnda rättigheter från de angivna IP-adresserna samt att Telia kan ha information om vem som har begått intrången. Enligt 6 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation är huvudregeln att trafikuppgifter ska utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för vissa i lagen angivna syften. I den utsträckning Telia utplånar eller avidentifierar de i ärendet aktuella uppgifterna riskerar den slutliga prövningen av yrkandet om informationsföreläggande att bli meningslös. Det kan vidare inte sägas innebära någon större olägenhet för Telia att bevara uppgifterna i avvaktan på den slutliga prövningen. Mot denna bakgrund får det anses vara av synnerlig vikt och proportionerligt att, för tiden till dess att ärendet avgjorts, förbjuda Telia att förstöra de uppgifter som avses i ansökan. Förbudet bör förenas med vite. Den nivå på vitesbeloppet som Crystalis angett framstår som väl avvägd. BESLUT Patent- och marknadsdomstolen förbjuder, för tiden till dess frågan avgjorts eller annat beslutas, Telia vid vite om kr att förstöra information om namn på och adress till de abonnenter som var registrerade som användare av de IP-adresser som anges i bilaga 1 vid de tidpunkter som anges i anslutning till respektive IP-adress. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-21) Ett överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Prövningstillstånd krävs. Daniel Severinsson

4 Bilaga 1 Nr IP-adress Intrångsdatum/tid (UTC) Torrent-namn Internet Service Provider :07:35 Ash.vs.Evil.Dead.S p.BluRay.x264-ROVERS[rartv] Telia Company Bilaga :28:45 Black Sails Season 1 to 3 Mp4 1080p Telia Company :37:24 Black.Sails.S03E10.720p.HDTV.x264-AVS[eztv].mkv Telia Company :53:12 Spartacus.Blood.and.Sand.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv Telia Company :00:42 Black.Sails.S02.SweSub.720p.x264-Justiso Telia Company :14:46 Black.Sails.S04E10.WEBRip.X264-DEFLATE[ettv] Telia Company :27:01 Black.Sails.S03.SweSub.720p.x264-Justiso Telia Company :37:04 Black.Sails.Season.02.S02.Complete.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA Telia Company :44:59 Power.2014.S p.BluRay.x264-ROVERS[rartv] Telia Company :56:57 Power.2014.S02E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv Telia Company :47:31 Spartacus.War.Of.The.Damned.S p.BluRay.x264-MIXED[rartv] Telia Company :34:45 Power Season 4 Complete 720p WEB x264 [i_c] Telia Company :46:11 Black.Sails.S02E03.SWESUB.HDTV.XviD-Haggebulle Telia Company :23:19 Power Season x264.HDTV Telia Company :36:41 Ash.vs.Evil.Dead.S03E06.WEB.H264-DEFLATE[eztv].mkv Telia Company :03:23 Ash Vs. Evil Dead [complete Season 3]NewStudio_1080p Telia Company :14:48 Power.2014.S p.BluRay.x264-TURMOiL[rartv] Telia Company :43:23 Power Season 4 Complete 720p WEB x264 [i_c] Telia Company :41:46 Power.2014.S05E09.720p.WEB.H264-MEMENTO[eztv].mkv Telia Company :58:16 Spartacus.War.Of.The.Damned.S01.BDRip.x264-ION10 Telia Company :04:13 Black.Sails.S p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA[rartv] Telia Company :23:02 Black Sails Season 1 Complete 480p x264 AAC [GWC] Telia Company :46:56 BlackSails_Season_S04 Telia Company :45:31 Spartacus.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv Telia Company :01:13 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company :21:09 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company :21:52 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[ettv] Telia Company :52:49 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :21:06 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[eztv].mkv Telia Company :49:30 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[ettv] Telia Company :55:51 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company :40:41 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[ettv] Telia Company :02:34 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :12:57 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[rarbg] Telia Company :20:08 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[rarbg] Telia Company :49:23 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :36:52 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[eztv].mkv Telia Company :09:20 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :24:45 Power.S06E601.XviD-AFG[TGx] Telia Company :34:54 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[eztv].mkv Telia Company :51:11 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[ettv] Telia Company :13:40 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :43:19 Power.S06E01.Murderers.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTb[rarbg] Telia Company :32:49 Power.2014.S05E10.720p.WEB.H264-MEMENTO[ettv] Telia Company :07:50 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[eztv].mkv Telia Company :00:13 Power 2014 S01E02 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company STOCKHOLMS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: PMÄ AKTBIL: 2

5 :16:55 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :56:11 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[eztv].mkv Telia Company :01:40 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :05:33 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :17:36 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company :19:22 Black.Sails.S03.SweSub.720p.x264-Justiso Telia Company :40:09 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company :12:01 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :11:30 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company :30:19 Power.S06E01.Murderers.REPACK.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :58:27 Power.S06E01.Murderers.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :41:08 Power.S06E01.PROPER.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :54:44 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :54:49 Power.S06E01.Murderers.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTb[rarbg] Telia Company :58:13 Power (2014) Season 3 S03 (1080p BluRay x265 HEVC 10bit AAC 5.1 Vyndros) Telia Company :44:35 Power Season 1 Complete 720p HDTV x264 [i_c] Telia Company :04:52 Power.S06E01.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :16:21 Power.2014.S06E01.PROPER.720p.WEB.h264-CONVOY[eztv].mkv Telia Company :04:21 Power.2014.S06E01.PROPER.720p.WEB.h264-CONVOY[rarbg] Telia Company :22:21 Power.2014.S06E01.PROPER.1080p.WEB.h264-CONVOY[TGx] Telia Company :58:06 Power.S06E01.Murderers.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTb[rarbg] Telia Company :37:26 Spartacus [complete Season 3]_HDRip_[scarabey.org] Telia Company :26:52 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :41:01 Power.2014.S06E01.PROPER.1080p.WEB.h264-CONVOY[rarbg] Telia Company :56:54 Power.2014.S06E01.PROPER.1080p.WEB.h264-CONVOY[rarbg] Telia Company :48:01 Power.2014.S06E01.PROPER.720p.WEB.h264-CONVOY[eztv].mkv Telia Company :18:32 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :27:44 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :50:54 Power.2014.S06E01.PROPER.720p.WEB.h264-CONVOY[eztv].mkv Telia Company :23:10 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :12:40 Power.2014.S05E05.WEB.H264-DEFLATE[eztv].mkv Telia Company :16:13 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :35:16 Power.S06E01.Murderers.720p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTb[rarbg] Telia Company :42:24 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[rarbg] Telia Company :45:34 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :05:43 Power.S06E01.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :20:08 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :45:57 Black.Sails.S04.SweSub.720p.x264-Justiso Telia Company :58:33 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :12:20 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :24:20 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :34:16 Power.2014.S05E06.720p.WEB.H264-DEFLATE[eztv].mkv Telia Company :40:53 Power.2014.S06E01.PROPER.1080p.WEB.h264-CONVOY[rarbg] Telia Company :19:19 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :35:16 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :38:37 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :21:51 Power.S06E01.Murderers.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :30:46 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company :23:19 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company

6 :21:57 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company :13:08 Spartacus Blood And Sand Telia Company :29:21 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :02:01 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :19:00 Power.2014.S06E01.PROPER.XviD-AFG[TGx] Telia Company :32:26 Power.S06E01.Murderers.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :01:55 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[ettv] Telia Company :29:32 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :13:05 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :47:06 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[eztv].mkv Telia Company :09:07 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :10:57 Power.S06E01.Murderers.REPACK.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :17:05 BlackSails_Season_S04 Telia Company :40:43 Power.2014.S06E01.PROPER.1080p.WEB.h264-CONVOY[TGx] Telia Company :01:34 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :12:28 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[ettv] Telia Company :31:26 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :25:31 Ash.vs.Evil.Dead.S01.720p.BluRay.x264-DEMAND[rartv] Telia Company :56:53 Power 2014 S01E03 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :36:55 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :22:44 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :30:34 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :34:17 Power Season x264.HDTV Telia Company :41:52 Power Season 1 Complete 720p HDTV x264 [i_c] Telia Company :42:48 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :15:38 Power.2014.S05E01.WEB.H264-DEFLATE[eztv].mkv Telia Company :02:09 Power.2014.S06E01.PROPER.1080p.WEB.h264-CONVOY[rarbg] Telia Company :26:02 Power.2014.S05E10.720p.WEB.H264-MEMENTO[eztv].mkv Telia Company :27:15 Power Season 2 Complete 720p HDTV x264 [i_c] Telia Company :29:17 Power.2014.S03.720p.BluRay.x264-DEMAND[rartv] Telia Company :34:27 Power.S06E01.Murderers.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :26:28 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :30:12 Black Sails S01 Complete Season 1 720p BRRip DD5.1 x264-psypher Telia Company :37:16 Black.Sails.S02.SweSub.720p.x264-Justiso Telia Company :42:40 Power.2014.S06E01.PROPER.720p.WEB.h264-CONVOY[eztv].mkv Telia Company :11:20 Power.2014.S05E07.720p.WEB.x264-METCON[rarbg] Telia Company :59:12 Spartacus.Season.1-4.Complete.720p.x264-ILPruny Telia Company :25:44 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[rarbg] Telia Company :27:39 Power.2014.S06E01.PROPER.XviD-AFG[TGx] Telia Company :38:46 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :04:16 Power Season x264.HDTV Telia Company :51:31 Black.Sails.COMPLETE.S01.Season.1.720p.HDTV.x264-PublicHD Telia Company :48:33 Power.2014.S02E05.HDTV.x264-KILLERS[ettv] Telia Company :32:30 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[rarbg] Telia Company :05:30 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :42:14 Power.2014.S05E09.WEB.H264-MEMENTO[eztv].mkv Telia Company :30:07 Power - Season 2 (HDTV x264) Telia Company :50:24 Black.Sails.S p.BluRay.x264-ROVERS[rartv] Telia Company :28:25 Power.S01.rus.eng.CasStudio.TV Telia Company

7 :39:14 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :47:47 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :32:05 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :54:36 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :37:00 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :48:39 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :17:39 Power.2014.S06E01.PROPER.480p.x264-mSD[eztv].mkv Telia Company :32:58 Black.Sails.S p.BluRay.x264-ROVERS[rartv] Telia Company :08:45 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :25:37 Power.S06E01.Murderers.720p.REPACK.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb[eztv].mkv Telia Company :30:40 Spartacus.War.Of.The.Damned.S p.BluRay.x264-MIXED[rartv] Telia Company :01:00 Black Sails Season 1 Complete 480p x264 AAC [GWC] Telia Company :02:52 Power.S06E01.Murderers.720p.REPACK.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb[eztv].mkv Telia Company :29:34 Power.2014.S05E08.720p.WEB.X264-METCON[rarbg] Telia Company :47:23 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :09:14 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :27:58 Power.2014.S05E10.WEB.H264-MEMENTO[eztv].mkv Telia Company :07:17 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :38:57 Power Season 2 Complete 720p HDTV x264 [i_c] Telia Company :47:49 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :59:27 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :21:01 Power.2014.S06E01.PROPER.720p.WEB.h264-CONVOY[rarbg] Telia Company :56:29 Power Season x264.HDTV Telia Company :33:07 Power.2014.S04E02.WEBRip.x264-FS Telia Company :54:42 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :02:35 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :31:54 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :50:51 Power.S06E01.Murderers.720p.REPACK.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb[eztv].mkv Telia Company :54:14 Power.S06E01.Murderers.720p.REPACK.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb[eztv].mkv Telia Company :22:15 Power Season x264.HDTV Telia Company :36:01 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :40:05 Black.Sails.S p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA[rartv] Telia Company :05:25 Power.S06E01.Murderers.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :16:11 BlackSails_Season_S04 Telia Company :49:56 Power.2014.S05E08.WEBRip.x264-PBS[eztv].mkv Telia Company :55:43 Power 2014 S01 720p BluRay x264-demand [RiCK] Telia Company :27:58 Black.Sails.S03.SweSub.720p.x264-Justiso Telia Company :03:22 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :54:28 Black.Sails.S03E09.720p.HDTV.x264-SVA[eztv].mkv Telia Company :58:24 Power Season x264.HDTV Telia Company :39:40 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :45:41 Power.S06E01.WEBRip.x264-ION10 Telia Company :12:20 Power.2014.S04E03.HDTV.x264-FLEET[eztv].mkv Telia Company :33:55 Power.2014.S p.BluRay.x264-TURMOiL[rartv] Telia Company :18:34 Ash vs Evil Dead Season 2 Telia Company :34:40 Power.S06E01.Murderers.REPACK.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :23:05 Spartacus.Blood.and.Sand.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv Telia Company :01:59 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :36:32 Spartacus.S01-S03.Season.1-3+Gods.of.the.Arena.1080p.10bit.BluRay.5.1.x265.HEVC-MZABI Telia Company

8 :00:56 Power.2014.S06E01.PROPER.XviD-AFG[TGx] Telia Company :10:32 Power.S06E601.WEB.H264-iNSiDiOUS[rarbg] Telia Company :24:01 Power.S06E01.Murderers.720p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :39:34 Power.2014.S06E01.PROPER.480p.x264-mSD[eztv].mkv Telia Company :41:13 Black.Sails.SEASON.03.S03.COMPLETE.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA Telia Company :55:44 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :53:59 Power Season 2 Complete 720p HDTV x264 [i_c] Telia Company :39:56 Power - Season 2 (HDTV x264) Telia Company :32:01 Power Season 4 Complete 720p WEB x264 [i_c] Telia Company :48:30 Power.2014.S01E04.HDTV.x264-KILLERS.mp4 Telia Company :59:48 Black.Sails.S02.SweSub.720p.x264-Justiso Telia Company :53:22 Power 2014 S02E01 HDTV XviD-FUM[ettv] Telia Company :50:25 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :32:20 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :37:08 Power.2014.S p.BluRay.x264-ROVERS[rartv] Telia Company :45:17 Power.2014.S04E05.Dont.Thank.Me.AHDTV.x264-CRiMSON[eztv].mkv Telia Company :06:32 Power 2014 S01E02 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :44:20 Power.S06E01.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :29:16 Power.2014.S06E01.PROPER.480p.x264-mSD[eztv].mkv Telia Company :32:15 Black.Sails.Season.02.S02.Complete.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA Telia Company :40:37 Black.Sails.Season.02.S02.Complete.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA Telia Company :26:52 Black.Sails.Season.02.S02.Complete.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA Telia Company :58:52 Power.S06E01.Murderers.720p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :47:58 Power.2014.S02E07.HDTV.x264-KILLERS[ettv] Telia Company :39:24 Power.2014.S04E05.Dont.Thank.Me.AHDTV.x264-CRiMSON[eztv].mkv Telia Company :18:11 Power Season x264.HDTV Telia Company :32:42 Power.S06E01.Murderers.REPACK.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :15:30 Power.2014.S05E09.WEB.H264-MEMENTO[ettv] Telia Company :26:15 Power.S06E01.Murderers.REPACK.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :22:54 Spartacus.War.Of.The.Damned.S p.BluRay.x264-ROVERS[rartv] Telia Company :27:42 Spartacus.S02E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv Telia Company :46:35 Black Sails S01E01 HDTV x264-2hd[ettv] Telia Company :05:29 Black Sails Telia Company :08:52 Black.Sails.S p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA[rartv] Telia Company :06:57 Power Season 1 Complete 720p HDTV x264 [i_c] Telia Company :25:38 Power Season x264.HDTV Telia Company :02:52 Spartacus hdrip_[teko] Telia Company :38:13 Power Season x264.HDTV Telia Company :07:38 Power Season 3 Complete 720p HDTV x264 [i_c] Telia Company :30:55 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] Telia Company :45:55 Black.Sails.COMPLETE.S01.Season.1.720p.HDTV.x264-PublicHD Telia Company :51:49 Power.S p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA[rartv] Telia Company :04:55 Power.2014.S04E08.Its.Done.720p.AHDTV.x264-CRiMSON[eztv].mkv Telia Company :07:26 Power.S06E p.WEB.H264-iNSiDiOUS[rarbg] Telia Company :23:34 Black.Sails.SEASON.03.S03.COMPLETE.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA Telia Company :50:31 Power.2014.S05E p.WEB.H264-DEFLATE[TGx] Telia Company :35:55 Power.S06E01.Murderers.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :09:53 Spartacus.Blood.and.Sand.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv Telia Company :25:17 Black.Sails.Season.02.S02.Complete.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA Telia Company

9 :16:17 Power.S06E01.720p.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :21:22 Power.2014.S04E05.Dont.Thank.Me.AHDTV.x264-CRiMSON[ettv] Telia Company :46:47 Power.S06E01.Murderers.REPACK.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg] Telia Company :26:30 Power.S06E01.WEB.H264-iNSiDiOUS[TGx] Telia Company :29:40 Power Season 2 Complete 720p HDTV x264 [i_c] Telia Company :49:40 Power 2014 S01E01 HDTV x264-killers[ettv] Telia Company :37:49 Power.S06E01.720p.WEB.x265-MiNX[eztv].mkv Telia Company

10 Anvisningar för överklagande PMD-21 Beslut (under rtg) att delge - pt Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling Bilaga 2 Hur man överklagar PMD-21 Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till. Överklaga skriftligt inom 3 veckor Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor. Tiden räknas från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. Vilken dag går tiden ut? Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars. Är sista dagen en lördag, söndag, helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag. Så här gör du 1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer. 2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner). 3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter. 5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det. 6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i beslutet. Vad händer sedan? Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller. Om överklagandet kommit in i tid, skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen. Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt. Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Sida 1 av 2

11 Anvisningar för överklagande PMD-21 Beslut (under rtg) att delge - pt Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall. Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt. Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet. Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen. Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning. Om du inte får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram. Vill du veta mer? Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i beslutet. Mer information finns på Sida 2 av 2

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Zebastian Leach, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Zebastian Leach, även protokollförare STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2018-09-18 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 9 Mål nr PMÄ 12232-19 Sid 1 (4) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Tingsfiskalen Zebastian

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Viktor Kamlin, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Viktor Kamlin, även protokollförare STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2019-07-03 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 19 Mål nr PMÄ 9201-19 1 (3) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Tingsfiskalen Viktor Kamlin,

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Mirjam Gordan, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Mirjam Gordan, även protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2018-05-15 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 335 Mål nr PMÄ 6320-18 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Tingsfiskalen Mirjam Gordan, även protokollförare PARTER Sökande

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2019-05-06 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 70 Mål nr PMÄ 5994-19 Sid 1 (4) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-01-25 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 23 Mål nr PMÄ 14620-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare PARTER

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 Avdelning 5 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 19 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Axel Peterson FÖRARE Tingsnotarien Anton Salamon PARTER Sökande Crystalis Entertainment UG Friedrichstrasse

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 2018-06-29 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 17 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Ulrika Persson, även protokollförare PARTER Sökande Crystalis Entertainment UG Friedrichstrasse 171 10117

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-01-13 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 25 Mål nr PMÄ 15307-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare PARTER

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Ulrika Persson, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Ulrika Persson, även protokollförare Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2019-08-15 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 36 Mål nr PMÄ 10671-19 Sid 1 (4) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ulrika Persson, även protokollförare

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Alexander Ramsay, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Alexander Ramsay, även protokollförare Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2019-05-06 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 76 Mål nr PMÄ 5983-19 Sid 1 (3) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Alexander Ramsay, även protokollförare

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2019-05-10 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 76 Mål nr PMÄ 5991-19 Sid 1 (4) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Peter Adamsson PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 35 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare PARTER SÖKANDE Scanbox Entertainment Distribution Rights APS Magstraede

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 30 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare PARTER SÖKANDE Scanbox Entertainment Distribution Rights APS Magstraede

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 1703838 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare PARTER SÖKANDE 1. Copyright Management Services Ltd, 09276690

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Zebastian Leach, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Zebastian Leach, även protokollförare STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2019-07-18 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 24 Mål nr PMÄ 9202-19 Sid 1 (8) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Tingsfiskalen Zebastian

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Lena Hellman, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Lena Hellman, även protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2018-07-03 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 43 Mål nr PMÄ 8083-18 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Tingsfiskalen Lena Hellman, även

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall, tillika protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2017-03-08 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 32 Mål nr PMÄ 13853-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall,

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-12-16 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 3 Mål nr PMÄ 10920-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Anders Dereborg,

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. SÖKANDE Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. SÖKANDE Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 31 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder FÖRARE Tingsnotarien Anna Tarring PARTER SÖKANDE Copyright Management Services Ltd, 09276690

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. SÖKANDE Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. SÖKANDE Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-12-28 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 40 Mål nr PMÄ 13753-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien Anna Tarring

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, även protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-08-24 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 39 Mål nr PMÄ 9350-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, även protokollförare PARTER Sökande

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Daniel Severinsson, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Daniel Severinsson, även protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2017-09-07 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 59 Mål nr PMÄ 9874-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Daniel Severinsson,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2018-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 27862-17 Sida 1 (5) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Stockholms kommun Ombud: Malin Lindvall c/o Juridiska avdelningen Stadsledningskontoret

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 PROTOKOLL 2016-08-26 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 16 Mål nr Ä 8785-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ingeborg Simonsson PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-07 Handläggning i Stockholm Aktbil. 10 PMÄ 10887-16 PMÄ 10892-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2017-10-18 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr PMÄ 9317-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2019-01-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 24732-18 Sida 1 (4) KLAGANDE Meds Apotek AB, 559093-4575 Västberga Allé 32 126 30 Hägersten MOTPART Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Box 22520

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Huddinge

PROTOKOLL Handläggning i Huddinge 1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-09-02 Handläggning i Huddinge Aktbilaga 15 Mål nr Ä 9134-16 Handläggning utan att parterna är närvarande RÄTTEN Tingsfiskalen Sofia Andersson PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredragande Matilda Ståhl DOM 2018-09-19 Meddelad i Falun Mål nr 40-18 1 KLAGANDE Rolf Selander, 19421109-7631 Rutudden 13 805 96 Gävle MOTPART Gävle kommun 801 84 Gävle ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2019-06-25 Stockholm Mål nr P 3991-19 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2019-03-20 i mål nr P 5776-18,

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2018-12-12 Meddelad i Växjö Mål nr 5203-18 Sida 1 (3) SÖKANDE Konkurrensverket MOTPART Sölvesborgs kommun SAKEN Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU S AVGÖRANDE

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande Copyright Management Service Ltd, Berkeley Square W1J 5 AP London Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande Copyright Management Service Ltd, Berkeley Square W1J 5 AP London Storbritannien 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-01-03 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 27 Mål nr PMÄ 15347-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ingeborg Simonsson PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Eva Edwardsson samt tf. hovrättsassessorn Johan Holmquist, referent

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Eva Edwardsson samt tf. hovrättsassessorn Johan Holmquist, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 21 Patent- och 2018-08-03 Ärende nr PMÖÄ 9696-17 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 0221 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Eva Edwardsson samt

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2019-01-11 Stockholm Mål nr P 10333-18 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-10-23 i mål nr P 3844-18,

Läs mer

DOM meddelad i Nacka

DOM meddelad i Nacka NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2019-05-29 meddelad i Nacka Sid 1 (3) Mål nr M 8469-18 PARTER Klagande Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Box 8136 104 20 Stockholm Motpart Diensten

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 1 Meddelad i Uppsala Mål nr E Sida 1 (5) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Sala kommun Box 304 733 25 Sala SAKEN Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2019-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 15821-18 Sida 1 (4) KLAGANDE Harmony Health Sweden AB, 559040-2565 Bjärka Murberget 1 532 92 Skara MOTPART Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2019-05-15 Meddelad i Växjö Mål nr 4899-17 Sida 1 (4) KLAGANDE Bert Pettersson, 19611031-2912 Ombud: Johan Svanström Frösunda Omsorg AB MOTPART Socialnämnden i Kalmar kommun ÖVERKLAGAT BESLUT Socialnämndens

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredragande Matilda Ståhl DOM 2019-05-06 Meddelad i Falun Mål nr 5628-18 Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Region Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg

BESLUT Meddelat i Göteborg Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Åke Johansson, 19430325-5238 MOTPART Lysekils kommun ÖVERKLAGAT Lysekils kommun, Socialnämndens beslut 2019-05-29, 58, diarienr SON 2019-000165 SAKEN

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande 1. Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande 1. Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 37 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten FÖRARE Tingsnotarien Daniel Nilsson PARTER Sökande 1. Copyright Management Services Ltd, 09276690

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I LINKÖPING Meddelad i Linköping. KLAGANDE Weum Gas AB, MOTPART Energimarknadsinspektionen

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I LINKÖPING Meddelad i Linköping. KLAGANDE Weum Gas AB, MOTPART Energimarknadsinspektionen FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2019-05-17 Meddelad i Linköping KLAGANDE Weum Gas AB, 556015-9492 Mål nr 5160-18 Sida 1 (5) ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Ank. 2019-05- 2 4 DiDnr Ombud: Advokaterna Mikael Wärnsby,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDE Göteborgs kommun MOTPART Polismyndigheten, region Väst ÖVERKLAGAT BESLUT Polismyndighetens beslut 2018-11-28, dnr A445.137/2018 SAKEN Förordnande av

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5 PROTOKOLL 2016-08-26 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 19 Mål nr Ä 8895-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ingeborg Simonsson PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:8. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:8. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 3756-18 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per TOMMY Emanuelsson, 19620421-7134 Malmgatan 28 A Lgh 1102 774 33 Avesta Åklagare Kammaråklagare Johan Knies Åklagarmyndigheten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Patent- och marknadsdomstolen DOM 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 11028-16 KÄRANDE Mercedes-Benz Sverige AB, 556487-1548 Box 50530 202 50 Malmö Ombud: Advokaterna Henrik Wistam och Annie Kabala

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. SÖKANDE 1. Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. SÖKANDE 1. Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-06-29 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr PMÄ 2045-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Tomas Norström PROTOKOLLFÖRARE Norström PARTER SÖKANDE

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2018-09-20 meddelad i Nacka strand Mål nr M 5558-18 PARTER Klagande Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 556441-9918 Box 400 134 29 Gustavsberg Ombud: Advokaten

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Alexander Ramsay, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Alexander Ramsay, tillika protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2017-08-28 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr PMÄ 9310-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Alexander Ramsay, tillika

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande 1. Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London England

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande 1. Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London England 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-08-08 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr PMÄ 9352-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Daniel Severinsson PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien David

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2016-10-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 7 Mål nr PMÖÄ 660-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5 AP London Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5 AP London Storbritannien 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-02-10 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 37 Mål nr PMÄ 160-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Tomas Norström PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien David

Läs mer

DOM Meddelad i Kristianstad

DOM Meddelad i Kristianstad Meddelad i Kristianstad Mål nr Sid 1 (3) PARTER Kärande Samres Aktiebolag, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Advokat Tomas Eliasson Advokatfirman Delphi i Malmö AB Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Viktor Kamlin, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Viktor Kamlin, även protokollförare Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2019-10-14 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 22 Ärende nr PMÄ 12832-19 Sid 1 (8) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Tingsfiskalen Viktor Kamlin, även protokollförare

Läs mer

BESLUT Meddelat i Växjö

BESLUT Meddelat i Växjö BESLUT 2016-01-20 Meddelat i Växjö Mål nr 221-16 1 SÖKANDE Hagbloms Glasmästeri AB, 556682-2127 Box 812 MOTPART 1. Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar 2. Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8027-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Åkab Nät och Skog AB, 556153-1582 Centralgatan 31 901 31 Åsele MOTPART Energimarknadsinspektionen Box

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Christine Lager samt hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Eva Edwardsson, referent

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Christine Lager samt hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Eva Edwardsson, referent SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 PROTOKOLL 2017-05-04 Föredragning i Stockholm Sid 1 (7) Aktbilaga 16 Mål nr PMÖÄ 574-17 RÄTTEN Hovrättslagmannen Christine Lager samt hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Eva Edwardsson,

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande 1. Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande 1. Copyright Management Services Ltd, Berkeley Square W1J 5AP London Storbritannien 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-09-29 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 23 Mål nr PMÄ 9876-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Alexander Ramsay PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien Annamaria

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2018-11-16 Meddelad i Jönköping Mål nr Sida 1 (5) 847-18 ANKOM KLAGANDEN 1. Ing-Marie Andersson, 19480710-5608 2. Rolf Andersson, 19450427-5795 Kullavägen 19 517 91 Bollebygd

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Peter Adamsson, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Peter Adamsson, även protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 31 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Peter Adamsson, även protokollförare PARTER Sökande 1. Dassault Systèmes SE 10 rue Marcel Dassault 78140

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder FÖRARE Tingsnotarien David Nykvist PARTER Sökande 1. Dassault Systèmes SE 10 rue Marcel Dassault

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2019-07-19 Meddelad i Linköping Mål nr 1104-19 Sida 1 (7) KLAGANDE Ellmount Gaming Ltd, 502081-1252 Ombud: Jurist Mikael Wågberg Ellmount Interactive AB MOTPART Spelinspektionen ÖVERKLAGAT BESLUT Spelinspektionens

Läs mer

DOM meddelad i Nacka

DOM meddelad i Nacka NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2019-05-29 meddelad i Nacka Sid 1 (5) Mål nr M 8465-18 PARTER Klagande Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Box 8136 104 20 Stockholm Motpart Diensten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-02-05 Meddelad i Stockholm Mål nr 1365-16 1 SÖKANDE Nils Bengtssons Byggnads AB, 556155-0178 Ombud: Advokaten Madeleine Sifvert och jur.kand. Marion Kronberg Advokatfirman NOVA AB

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Tf. chefsrådmannen Åsa Marklund Andersson och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Tf. chefsrådmannen Åsa Marklund Andersson och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson Sid 1 (5) NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2019-02-27 Handläggning i parternas utevaro Aktbilaga Mål nr M 968-19 RÄTTEN Tf. chefsrådmannen Åsa Marklund Andersson och tekniska rådet Jan-Olof

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Anna Borgs DOM 2014-03-13 Meddelad i Falun Mål nr 42-14, 56 59-14 1 SÖKANDE Nya Svensk Uppdragsutbildning AB, 556894-8714 Logementsvägen 4 281 35 Hässleholm MOTPARTER 1. Ludvika kommun 771

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 17 DOM 2015-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1803-15 1 SÖKANDE B3 IT Management AB, 556606-3300 Ombud: advokat Johan Linder Säverman Wistrand Advokatbyrå, Box 7543 103 93 Stockholm MOTPARTER Stockholms

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2019-03-15 Meddelad i Växjö Mål nr 697-18 Sida 1 (5) KLAGANDE Walter Kindblad Eriksson, 20140207-4957 Vårdnadshavare: Peter Eriksson och Anjelli Kindblad Ombud: Advokat Björn Attnarsson, Cefyra Advokatbyrå

Läs mer

BESLUT PMÖÄ Stockholm

BESLUT PMÖÄ Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT BESLUT Mål/Ärende nr Avdelning 02 2018-04-09 PMÖÄ 2917-17 020101 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätts slutligt beslut 2017-03-08 i mål PMÄ

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande Copyright Management Services Ltd, , Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande Copyright Management Services Ltd, , Storbritannien STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2019-09-05 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr PMÄ 11399-19 Sid 1 (2) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Tomas Norström

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2017-12-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 7217-17 1 KLAGANDE Johan Sävström, 030206-3433 Ombud: Kristina Wetterstrand FMF Assistans AB Adolfsbergsvägen 4 702 27 Örebro MOTPART

Läs mer

Rättelse/komplettering Slutligt beslut (särskilt uppsatt),

Rättelse/komplettering Slutligt beslut (särskilt uppsatt), SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 020101 Mål nr: PMÖÄ 2917-17 Rättelse/komplettering Slutligt beslut (särskilt uppsatt), 2018-04-09 Rättelse, 2018-04-26 Beslut av: hovrättslagmannen Per Carlson Beslutshuvudet

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 PROTOKOLL 2018-04-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 4 Mål nr M 1987-18 RÄTTEN Hovrättsrådet Karin Wistrand, tekniska rådet Mikael Schultz och hovrättsrådet

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 16 I Mål nr Rättelse/komplettering Dom, 2013-03-28 KONKURRENSVERKET 2013-04- 0 2 Rättelse, 2013-03-28 Beslutat av: Kaija Hultquist Datumet för domen ska var 2013-03-28. Avd Dnr KSnr Aktbil DOM 2013-04-28

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2017-06-30 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr PMÖ 5631-17 RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Ulrika Beergrehn

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020109 PROTOKOLL 2016-10-27 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 21 Mål nr PMÖÄ 8867-16 RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2015-03-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 1935-15 1 SÖKANDE Ekensbergs Byggnads AB, 556568-5483 Storsätragränd 5 127 39 Skärholmen Ombud: Advokat Kristian Pedersen Jur.kand. Ingrid Sandstedt

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Enhet 15 BESLUT 2015-01-23 Meddelat i Stockholm Mål nr 1065-15 1 SÖKANDE Bruynzeel Storage Systems AB, 556207-1729 Ombud: Peter Larsson Bruynzeel Storage Systems AB Box 2140 433 02 Sävedalen MOTPART Polismyndigheten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2019-05-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 27169-18 Sida 1 (6) KLAGANDE Nora Nelin Abubaker, 19670512-3120 Ombud: Jurist Julia Sandgren Team Juridik Box 83 182 11 Danderyd MOTPART Rinkeby-Kista

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-05-05 Meddelad i Malmö Mål nr 3566-14 1 SÖKANDE Hydrema Sverige AB, 556174-5760 Hjalmar Petris väg 44 352 46 Växjö MOTPART Höganäs kommun Stadshuset 263 82 Höganäs SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 27040-15 1 SÖKANDE Inspecta Sweden AB, 556190-5935 Ombud: Mattias Hansson Box 30100 104 25 Stockholm MOTPART AB Familjebostäder, 556035-0067 Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-12-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3050-15 KLAGANDE L.Y.X by T Cosmetics AB, 556788-6196, Box 10422, 137 22 Västerhaninge Ombud: Advokaten Nicklas

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8028-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Almnäs Bruk AB, 556307-3468 544 94 Hjo MOTPART Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 PROTOKOLL 2017-03-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 1 RÄTTEN Lagmannen Marie Jönsson, ordförande Kammarrättsrådet Mikael Åberg, referent Kammarrättsrådet Daniel

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2019-06-19 Stockholm Mål nr M 2946-19 Sid 1 (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-03-01 i mål nr M 5221-18,

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 21 Patent- och 2016-10-27 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2019-04-12 Meddelad i Linköping Mål nr 3074-18 Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. MOTPART Linköpings kommun ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Linköpings kommuns beslut den 27 mars 2018,

Läs mer