MULTIX. Multix. / Multix.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MULTIX. Multix. / Multix."

Transkript

1 Multix. / Multix. MULTIX. MULTIX för högre produktivitet, tunnare snitt och säkrare drift vid lamellsågning och klyvning i hyvlar. I lamellsågar och hyvelmaskiner får sågklingorna utstå stora påfrestningar. MULTIX-klingan är resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete för svåra klyvningsoperationer. Rensskären är infällda i sågbladets stam. De har en bredd som är något större än stambladet men mindre än klingans skärbredd. Det innebär att endast tänderna arbetar längs klingans periferi. Rensskärets slitsar bidrar till en förbättrad spånavgång och ger samtidigt en fläktverkan som kyler klingan. Om det uppstår en sidobelastning så att virket klämmer mot klingan har rensskären en förmåga att skära klingan fri. För klingor med rensskär och skyddstand fungerar skyddstanden som spånavvisare för lösa kvistar och liknande. Vid flerbladsågning rekommenderas tandform AA. Rensskär Rekommenderas vid all flerbladssågning. Fördelarna är: 1 Tillåter större såghöjder 2 Tillåter högre matningshastigheter 3 Tillåter mindre skärbredd 4 Rensar sågsnittet från stickor och liknande, vilket minskar risken för fastkörning 5 Ger en "fläktverkan" som förbättrar spånav gången. Därigenom minskas risken för beläggning på klingan och överhettning OBS! Såghöjden måste alltid täckas in av rensskären! Skyddstand Rekommenderas vid klyvning av torrt trä, speciellt vid höga krav på snittytan och i maskiner med höga matningshastigheter (t.ex. hyvlar). MULTIX for increased productivity, smaller kerf, and more reliable multi-rip sawing and ripping in moulders. In multi-rip saws and moulding machines saw blades must withstand high stresses. The MULTIX blade is the result of extensive development work aimed at tough ripping applications. Wiper slots are incorporated in the body of the blade. These are slightly wider than the blade itself but narrower than the kerf of the blade. This means that the cutting action is provided by the tips of the teeth alone. The wiper slots improve chip removal while at the same time producing a fan effect that cools the blade. If stress in the timber leads to pressure on the side of the blade, then the wiper slots help cut the blade free. On blades with wiper slots and guard teeth the guard teeth help to clear chips from loose knots and other irregularities. Tip type AA is recommended for multi-ripping. Wiper slot Recommended for all multi-blade applications. Advantages include: 1 Permits larger cutting height 2 Permits higher feed speeds 3 Permits reduced kerf 4 Clears splinters and the like from the cut, reducing the risk of jamming. 5 Creates a fan effect that improves chip removal. This reduces the risk of coating and overheating of the blade. NOTE! The cutting height must always be covered by the wiper slots! Guard teeth Recommended when ripping dry wood, especially where a good surface finish is required or in machines with high feed speeds (e.g. moulders). 31

2 Hyvelsågklingor MULTIX med rensskär alternativt med rensskär och skyddständer. Avsedda för både hårt och mjukt, rått virke i maskiner med låga matningshastigheter samt för torrt, kantat virke. Välj typ AR för rått virke och typ RS för torrt. 32 MULTIX multi-rip saw blade with wiper slots or wiper slots and guard teeth. Intended for hard and soft green wood in machines with a low feed speed or for dry edged wood. Choose type AR for green wood and type RS for dry AA30AR-225-1,6/1,1-80 Z=24 U2= AA30AR-225-2,8/2,0-60 Z=24 U=2/35 P=3/10,5/ AA30AR-225-2,8/2,0-80 Z=24 K=2/20/5 U=2/ AA30AR-250-2,8/2,0-60 Z=24 U=2/50 P=3/10,5/ AA30AR-250-2,8/2,0-70 Z=24 K=2/20/5 U2= AA30AR-250-2,8/2,0-80 Z=24 K=2/20/5 U3= AA30RS-180-1,6/1,1-40 Z=18 U2= AA30RS-180-1,6/1,1-59,96 Z=18 P=3/10/74 U2= AA30RS-180-1,6/1,1-60 Z=18 U2=25 P=3/10,5/ AA30RS-180-2,0/1,4-50 Z=18 U2= AA30RS-180-2,0/1,4-60 Z=18 U2=30 P=3/10,5/ AA30RS-180-2,5/1,8-50 Z=18 U2= AA30RS-180-2,5/1,8-59,96 Z=18 U2=25 P=3/10,5/ AA30RS-200-1,6/1,1-50 Z=20 U2= AA30RS-200-2,0/1,4-50 Z=20 U2= AA30RS-200-2,0/1,4-59,96 Z=20 P=3/10/74 U2= AA30RS-200-2,0/1,4-60 Z=20 U2=30 P=3/10,5/ AA30RS-200-2,0/1,4-60 Z=20 U2=25 C2= AA30RS-200-2,0/1,4-65 Z=20 U2= AA30RS-200-2,0/1,4-70 Z=20 U2= AA30RS-200-2,5/1,8-60 Z=20 U2=25 P=3/10,5/ AA30RS-225-1,6/1,1-60 Z=24 U2= AA30RS-225-1,6/1,1-60 Z=24 K=2/20/11 U2= AA30RS-225-1,6/1,1-70 Z=24 K=2/20/5 U2= AA30RS-225-2,0/1,4-50 Z=24 U2= AA30RS-225-2,0/1,4-59,96 Z=24 P=3/10/74 U2= AA30RS-225-2,0/1,4-60 Z=24 U2=35 P=3/10,5/ AA30RS-225-2,0/1,4-70 Z=24 K=2/20/6,5 U2= AA30RS-225-2,0/1,4-80 Z=22 U2= AA30RS-225-2,5/1,8-59,96 Z=24 P=3/10,5/74 U2= AA30RS-225-2,5/1,8-60 Z=24 K=2/20/11 U2= AA30RS-225-2,5/1,8-70 Z=24 U2= AA30RS-225-2,8/2,0-50 Z=24 U2= AA30RS-225-2,8/2,0-59,96 Z=24 P=3/10,5/74 U2= AA30RS-225-2,8/2,0-70 Z=24 U2= AA30RS-250-2,0/1,4-60 Z=24 P=3/10,5/74 U2= AA30RS-250-2,0/1,4-70 Z=24 K=2/20/5 U2= AA30RS-250-2,8/2,0-70 Z=24 K=2/20/5 U2= AA30RS-250-3,5/2,5-70 Z=24 K=2/21/5 U2= AA30RS-250-3,5/2,5-82,55 Z=24 K=2/13/10 U2= AA30RS-300-2,8/2,0-70 Z=30 K=2/21/5 U2= AA30RS-300-3,2/2,2-70 Z=30 K=2/20/5 U2=60

3 Hyvelsågklingor MULTIX med rensskär alternativt med rensskär och skyddständer. Avsedda för både hårt och mjukt, rått virke i maskiner med låga matningshastigheter samt för torrt, kantat virke.välj typ AR för rått virke och typ RS för torrt. MULTIX multi-rip saw blade with wiper slots or wiper slots and guard teeth. Intended for hard and soft green wood in machines with a low feed speed or for dry edged wood. Choose type AR for green wood and type RS for dry AA39AR-200-1,8/1,3-60 Z=16 U2=25 P=3/10/ AA39AR-200-1,8/1,3-60 Z=16 U2=25 P=3/10/ AA39AR-225-1,6/1,1-70 Z=18 K=2/20/7 U2= AA39AR-225-2,0/1,4-70 Z=18 K=2/20/7 U2= AA39AR-250-2,5/1,8-70 Z=20 K=2/20/5 U2= AA39AR-250-2,8/2,0-70 Z=20 K=2/20/7 U2= AA39AR-250-3,5/2,5-70 Z=20 K=2/20/5,5 U2= AA39AR-300-2,5/1,8-70 Z=24 K=2/12/8 U2= AA39AR-300-3,2/2,2-70 Z=24 K=2/13/6 U2= AA39AR-300-3,2/2,2-70 Z=24 K=2/14/8 U2= AA39AR-300-4,0/2,8-60 Z=24 U2= AA39AR-350-3,5/2,5-75 Z=28 K=2/12/8 U2= AA39RS-180-1,6/1,1-40 Z=14 U2= AA39RS-180-1,6/1,1-45 Z=14 U2= AA39RS-180-1,6/1,1-60 Z=14 U2=25 P=3/10,5/ AA39RS-180-2,0/1,4-30 Z=14 U2= AA39RS-180-2,0/1,4-40 Z=14 U2= AA39RS-180-2,0/1,4-40 Z=14 U2= AA39RS-180-2,0/1,4-45 Z=14 U2= AA39RS-180-2,0/1,4-45 Z=14 U2= AA39RS-180-2,0/1,4-50 Z=14 U2= AA39RS-180-2,0/1,4-59,96 Z=14 U2=25 P=3/10,5/ AA39RS-180-2,0/1,4-60 Z=14 U2=25 P=3/10,5/ AA39RS-180-2,0/1,4-70 Z=14 U2= AA39RS-180-2,5/1,8-40 Z=14 P=3/10,5/74 U2= x AA39RS-180-2,5/1,8-40 Z=14 U2= AA39RS-180-2,5/1,8-45 Z=14 U2= AA39RS-180-2,5/1,8-50 Z=14 P=3/10,5/64 U2= AA39RS-180-2,5/1,8-60 Z=14 U2=25 P=3/10,5/74 33

4 AA39RS-200-1,6/1,1-40 Z=16 U2= AA39RS-200-1,6/1,1-45 Z=16 U2= x AA39RS-200-1,6/1,1-60 Z=16 U2= AA39RS-200-1,6/1,1-60 Z=16 P=3/10,5/74 U2= AA39RS-200-1,6/1,1-70 Z=16 K=2/20/7 U2= AA39RS-200-2,0/1,4-30 Z=16 U2= AA39RS-200-2,0/1,4-40 Z=16 U2= AA39RS-200-2,0/1,4-40 Z=16 U2= AA39RS-200-2,0/1,4-45 Z=16 U2= AA39RS-200-2,0/1,4-50 Z=16 U2= AA39RS-200-2,0/1,4-59,96 Z=16 U2=30 P=3/10,5/ x AA39RS-200-2,0/1,4-60 Z=16 U2=30 P=3/10,5/ AA39RS-200-2,0/1,4-60 Z=16 U2= x AA39RS-200-2,0/1,4-60 Z=16 U2= AA39RS-200-2,0/1,4-70 Z=16 U2= AA39RS-200-2,5/1,8-40 Z=16 U2= x AA39RS-200-2,5/1,8-40 Z=16 U2= AA39RS-200-2,5/1,8-45 Z=16 U2= AA39RS-200-2,5/1,8-50 Z=16 U2= x AA39RS-200-2,5/1,8-60 Z=16 U2=30 P=3/10,5/ AA39RS-200-2,5/1,8-70 Z=16 K=2/20/5 U2= AA39RS-200-2,8/1,8-59,96 Z=16 U2= AA39RS-200-2,8/2,0-50 Z=16 P=3/10/63 U2= AA39RS-200-3,0/2,2-60 Z=16 U2= AA39RS-225-1,6/1,1-60 Z=18 U2=35 P=3/10,5/ AA39RS-225-1,6/1,1-70 Z=18 K=2/20/6 U3= AA39RS-225-2,0/1,4-40 Z=18 U2= AA39RS-225-2,0/1,4-45 Z=18 U2= AA39RS-225-2,0/1,4-60 Z=18 U2=35 P=3/10,5/ AA39RS-225-2,0/1,4-70 Z=18 U2= AA39RS-225-2,0/1,4-70 Z=18 U2= AA39RS-225-2,0/1,4-80 Z=18 U2= AA39RS-225-2,5/1,8-40 Z=18 U2= AA39RS-225-2,5/1,8-45 Z=18 K=2/12/5 U2= AA39RS-225-2,5/1,8-50 Z=18 U2= x AA39RS-225-2,5/1,8-60 Z=18 U2=35 P=3/10,5/ AA39RS-225-2,5/1,8-70 Z=18 K=2/20/5 U2= AA39RS-225-2,8/2,0-50 Z=18 U2= AA39RS-225-2,8/2,0-59,96 Z=18 P=3/10,5/74 U2= AA39RS-225-2,8/2,0-60 Z=18 U2=35 P=3/10,5/ AA39RS-225-2,8/2,0-70 Z=18 K=2/22/7 U2= AA39RS-240-2,5/1,8-70 Z=20 K=2/21/7 U2= AA39RS-240-2,8/2,0-70 Z=20 U2=35

5 Hyvelsågklingor MULTIX med rensskär alternativt med rensskär och skyddständer. Avsedda för både hårt och mjukt, rått virke i maskiner med låga matningshastigheter samt för torrt, kantat virke.välj typ AR för rått virke och typ RS för torrt. MULTIX multi-rip saw blade with wiper slots or wiper slots and guard teeth. Intended for hard and soft green wood in machines with a low feed speed or for dry edged wood. Choose type AR for green wood and type RS for dry AA39RS-250-1,6/1,1-60 Z=20 U2=35 P=3/10,5/ AA39RS-250-1,6/1,1-70 Z=20 K=2/20/5 U2= AA39RS-250-2,0/1,4-70 Z=20 K=2/20/7 U2= AA39RS-250-2,5/1,8-70 Z=20 U2= AA39RS-250-2,8/2,0-40 Z=20 U2= AA39RS-250-2,8/2,0-50 Z=20 U2= AA39RS-250-2,8/2,0-60 Z=20 U2= AA39RS-250-2,8/2,0-70 Z=20 K=2/23/10 U2= AA39RS-250-2,8/2,0-80 Z=20 K=4/20/5 U2= AA39RS-280-2,5/1,8-60 Z=22 U2= AA39RS-280-2,5/1,8-60 Z=22 U2= AA39RS-280-2,5/1,8-70 Z=22 U2= AA39RS-280-2,8/2,0-60 Z=22 U2= AA39RS-280-3,2/2,2-70 Z=22 K=2/13/5 U2= AA39RS-300-2,5/1,8-70 Z=24 U2= AA39RS-300-2,8/2,0-70 Z=24 K=2/20/5 U2= AA39RS-300-3,2/2,2-50 Z=24 U2= AA39RS-300-3,2/2,2-60 Z=24 K=2/20/6,5 U2= AA39RS-300-3,2/2,2-75 Z=24 K=2/20/5 U2= AA39RS-300-3,6/2,4-70 Z=24 U2= AA39RS-300-3,6/2,4-75 Z=24 K=2/18/5 U2= AA39RS-300-4,0/2,8-70 Z=24 K=2/20/5 U2= AA39RS-350-2,5/1,8-30 Z=28 U2= AA39RS-350-2,8/2,0-30 Z=28 U2= AA39RS-350-3,2/2,2-30 Z=28 U2= AA39RS-350-3,2/2,2-50 Z=28 U2= AA39RS-350-3,2/2,2-70 Z=28 U2=70 35

6 Hyvelsågklingor MULTIX med rensskär alternativt med rensskär och skyddständer. Avsedda för både hårt och mjukt, rått virke i maskiner med låga matningshastigheter samt för torrt, kantat virke.välj typ AR för rått virke och typ RS för torrt. MULTIX multi-rip saw blade with wiper slots or wiper slots and guard teeth. Intended for hard and soft green wood in machines with a low feed speed or for dry edged wood. Choose type AR for green wood and type RS for dry AA49AR-280-3,2/2,2-80 Z=18 K=2/12/5 U2=40 C2= AA49AR-300-3,2/2,2-70 Z=20 K=2/22/8 U2= AA49AR-300-3,2/2,2-70,00 Z=20 K=2/13/5 U2= AA49AR-350-3,5/2,5-70 Z=24 K=2/13/5 U2= AA49AR-350-3,5/2,5-70 Z=24 K=2/20/7 U2= AA49AR-350-4,0/2,8-90 Z=24 U2=50 K=2/17/ AA49AR-350-4,2/2,8-70 Z=24 K=2/20/6,5 U2=50 C2= AA49AR-400-4,0/2,8-30 Z=28 S=4/12/60/17,5//L AA49AR-400-4,0/2,8-30 Z=28 S=4/12/60/17,5//R AA49AR-400-4,0/2,8-70 Z=24 K=2/20/7 U2=70 C2= AA49BR-225-2,8/2,0-60 Z=16 K=2/10/4 U2= AA49BR-250-3,2/2,0-80 Z=16 K=2/12,5/5 U2= AA49BR-250-3,2/2,2-65 Z=16 K=2/11/7 U2= AA49BR-250-3,5/2,5-30 Z=16 U2= AA49BR-300-2,8/2,0-30 Z=20 U2= AA49BR-300-3,2/2,2-70 Z=20 K=2/20/7 U2= AA49BR-300-3,2/2,2-90 Z=20 K=2/13/5 U2= AA49BR-350-3,2/2,2-30 Z=24 U2= AA49BR-350-3,5/2,5-70 Z=24 K=2/20/7 U=2/50 C=2/40 K AA49BR-350-3,6/2,5-90 Z=24 U2=70 K=2/13/ AA49BR-350-4,4/3,0-70 Z=24 K=2/20/7 U2=50 C2= AA49BR-400-4,0/2,8-90 Z=28 K=2/16/9 U2=70 C2=40 36

7 AA49RS-225-1,6/1,1-60 Z=16 P=3/10,5/74 U2= AA49RS-225-1,6/1,1-70 Z=16 U2= AA49RS-225-1,6/1,1-80 Z=16 U2= AA49RS-225-2,0/1,4-40 Z=16 U2= AA49RS-225-2,0/1,4-60 Z=16 U2=35 P=3/10,5/ AA49RS-225-2,0/1,4-70 Z=16 K=2/20/7 U2= AA49RS-225-2,0/1,4-70 Z=16 K=2/20/7 U2= AA49RS-225-2,0/1,4-80 Z=16 K=2/12/6 U2=35 K AA49RS-225-2,5/1,8-40 Z=16 U2= x AA49RS-225-2,5/1,8-60 Z=16 U2=35 P=3/10,5/ x AA49RS-225-2,5/1,8-70 Z=16 K=2/20/5 U2= AA49RS-225-2,5/1,8-70 Z=16 U2= AA49RS-225-2,5/1,8-80 Z=16 K=2/12/5 U2= AA49RS-225-2,8/2,0-30 Z=16 U2= AA49RS-225-2,8/2,0-40 Z=16 U2= AA49RS-225-2,8/2,0-45 Z=16 U2= AA49RS-225-2,8/2,0-50 Z=16 U2= AA49RS-225-2,8/2,0-59,96 Z=16 P=3/10/74 U2= x AA49RS-225-2,8/2,0-60 Z=16 U2=35 P=3/10,5/ AA49RS-225-2,8/2,0-65 Z=16 U2= AA49RS-225-2,8/2,0-70 Z=16 K=2/20/5 U2= AA49RS-225-2,8/2,0-70 Z=16 U2= AA49RS-225-3,0/1,8-70 Z=16 U2= AA49RS-240-2,0/1,4-50 Z=16 U2= AA49RS-240-2,0/1,4-59,96 Z=16 P=1/11/74 U2= AA49RS-240-2,0/1,4-70 Z=16 U2= AA49RS-240-2,5/1,6-60 Z=16 U2=35 P=3/10,5/ AA49RS-240-2,5/1,8-70 Z=16 K=2/22/8 U2=50 37

8 AA49RS-250-1,6/1,1-70 Z=16 K=2/20/8 U2= AA49RS-250-2,0/1,4-32 Z=16 U2= AA49RS-250-2,0/1,4-80 Z=16 U2= AA49RS-250-2,0/1,4-90 Z=16 U2= AA49RS-250-2,5/1,8-60 Z=16 U2=35 P=3/10,5/ AA49RS-250-2,5/1,8-60 Z=16 U2= AA49RS-250-2,5/1,8-70 Z=16 U2= AA49RS-250-2,5/1,8-70 Z=16 K=2/20/5 U2= AA49RS-250-2,5/1,8-80 Z=16 U2= AA49RS-250-2,5/1,8-80 Z=16 K=2/13/5 U2= AA49RS-250-2,5/1,8-80 Z=16 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-30 Z=16 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-40 Z=16 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-55 Z=16 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-59,96 Z=16 P=3/10,5/74 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-60 Z=16 P=3/10/74 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-70 Z=16 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-70 Z=16 K=2/20/5 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-75 Z=16 U2= AA49RS-250-2,8/2,0-80 Z=16 U2= AA49RS-250-3,2/2,2-40 Z=16 U2= AA49RS-250-3,2/2,2-50 Z=16 U2= AA49RS-250-3,2/2,2-60 Z=16 P=3/11/74 U2= AA49RS-250-3,2/2,2-70 Z=16 K=2/20/7 U2=50 K AA49RS-250-3,2/2,2-80 Z=16 K=2/12/5 U2= AA49RS-250-3,5/2,5-70 Z=16 K=2/20/5 U2= AA49RS-250-3,5/2,5-70 Z=16 U2= AA49RS-280-2,5/1,8-60 Z=18 U2= AA49RS-280-2,5/1,8-70 Z=18 K=2/14/6 U2= AA49RS-280-2,8/2,0-60 Z=18 U2= AA49RS-280-2,8/2,0-80 Z=18 U2= AA49RS-280-2,8/2,0-90 Z=18 K=2/20/7 U2= AA49RS-280-3,2/2,2-60 Z=18 U2= AA49RS-280-3,2/2,2-80 Z=18 K=2/12/5 U2= x AA49RS-280-3,2/2,2-90 Z=18 K=2/13/5 U2= AA49RS-280-4,0/2,8-60 Z=18 U2= AA49RS-280-4,0/2,8-70 Z=18 K=2/14/6 U2=50

9 Hyvelsågklingor MULTIX med rensskär alternativt med rensskär och skyddständer. Avsedda för både hårt och mjukt, rått virke i maskiner med låga matningshastigheter samt för torrt, kantat virke.välj typ AR för rått virke och typ RS för torrt. MULTIX multi-rip saw blade with wiper slots or wiper slots and guard teeth. Intended for hard and soft green wood in machines with a low feed speed or for dry edged wood. Choose type AR for green wood and type RS for dry AA49RS-300-2,5/1,8-60 Z=20 P=1/12/75 U2= AA49RS-300-2,5/1,8-70 Z=20 K=2/20/8 U2= AA49RS-300-2,5/1,8-80 Z=20 U2= AA49RS-300-2,8/2,0-50 Z=20 U2= AA49RS-300-2,8/2,0-70 Z=20 K=2/20/5 U2= AA49RS-300-2,8/2,0-90 Z=20 K=2/13/5,5 U2= AA49RS-300-3,2/2,2-30 Z=20 U2= x AA49RS-300-3,2/2,2-60 Z=20 K=2/20/5 U2= x AA49RS-300-3,2/2,2-70 Z=20 K=2/20/7 U=2/ AA49RS-300-3,2/2,2-75 Z=20 K=2/20/5,5 U2= AA49RS-300-3,2/2,2-80 Z=20 K=2/20/5+2/12/5 U2= AA49RS-300-3,2/2,2-90 Z=20 K=2/13/5 U2= AA49RS-300-3,6/2,4-60 Z=20 K=2/21/7 U2= AA49RS-300-3,6/2,4-70 Z=20 K=2/20/9 U2= AA49RS-300-3,6/2,4-85 Z=20 K=2/15/5 U2= AA49RS-300-4,0/2,8-70 Z=20 K=2/20/5 U2= AA49RS-315-2,5/1,8-70 Z=20 K=2/20/5 U2= AA49RS-315-2,5/1,8-80 Z=20 U2= AA49RS-315-2,8/2,0-70 Z=20 K=2/20/5 U2= AA49RS-315-3,2/2,2-60 Z=20 P=1/11/75 U2= AA49RS-315-3,2/2,2-70 Z=20 K=2/20/7 U2= AA49RS-315-3,2/2,2-80 Z=20 U2= AA49RS-315-3,2/2,2-90 Z=20 U2= AA49RS-350-3,5/2,5-70 Z=24 K=2/20/5 U2= AA49RS-350-3,5/2,5-70 Z=24 K=2/20/7 U=2/70 K AA49RS-350-3,5/2,5-80 Z=24 K=2/12/5 U2=70 K AA49RS-350-4,0/2,8-60 Z=24 U2= AA49RS-350-4,0/2,8-70 Z=24 K=2/20/5 U2= AA49RS-350-4,0/2,8-80 Z=24 K=2/20/7 U2= AA49RS-400-3,2/2,2-90 Z=28 K=2/13/5 U2= AA49RS-400-4,0/2,8-30 Z=28 U2=70 39

10 40 Kromade hyvelklingor, för matningshastigheter mellan m/min och max såghöjd 30mm. Chrome plated blades, for feedspeeds between m/min. and max. cutting height 30mm. 594 x BA19AJT-225-3,2/2,2-60-Cr Z=36 P=3/10,5/ x BA19AJT-250-3,2/2,2-60-Cr Z=40 P=3/10,5/ BA26AJT-225-2,5/1,6-60-Cr Z=28 P=3/10,5/ x BA26AJT-225-3,2/2,2-60-Cr Z=28 P=3/10,5/ BA26AJT-250-2,8/2,0-60-Cr Z=30 P=3/10,5/ x BA26AJT-250-3,2/2,2-60-Cr Z=30 P=3/10,5/74 När det krävs en hyvlad yta! / When you need a excellent surface! 600 x SPEC28BL-250-3,0/2,0-59,96-Cr Z=28 P=3/10,5/ SPEC18BL-225-3,0/2,0-59,96 Z=40 P=3/10,5/74 Fläns ø SPEC20BL-250-3,0/2,0-59,96Cr Z=40 P=3/10,5/74 Fläns ø x SPEC20BL-250-3,0/2,0-60-Cr Z=36 P=3/10,5/74 Fläns ø x SPEC29BL-225-3,0/2,0-59,96Cr Z=24 P=3/10,5/74 Fläns ø x SPEC29BL-225-3,0/2,0-60-Cr Z=24 P=3/10,5/74

Klyvklingor / Ripping Blades.

Klyvklingor / Ripping Blades. Klyvklingor / Ripping Blades. Sågresultatet är beroende av att klingan är avsedd för den tjocklek och det material som ska sågas, med rätt kombination av spånvinkel, skärtyp och tanddelning. Generellt

Läs mer

Sågverksklingor. / Saw Mill Blades.

Sågverksklingor. / Saw Mill Blades. Sågverksklingor. / Saw Mill Blades. Dessa kan beställas med två olika skäreggar: Hw eller ST. För kantverksklingor rekommenderas tandform BA, men kan även levereras med tandform AA och EA. Vi tillverkar

Läs mer

DAMPER EQAZ-12, EQAZ-13, STAZ-30, STBZ-30

DAMPER EQAZ-12, EQAZ-13, STAZ-30, STBZ-30 DAMPER EQAZ-12, EQAZ-13, STAZ-30, INSTALLATION INSTRUCTION EQAZ-12 DAMPER, DAMPER ACTUATOR AND EQAZ-13LEVER ACTUATOR DAMPER ACTUATION The damper can be actuated by means of the, damper actuator (accessory)

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018 CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND Frukostseminarium 11 oktober 2018 EGNA FÖRÄNDRINGAR ü Fundera på ett par förändringar du drivit eller varit del av ü De som gått bra och det som gått dåligt. Vi pratar om

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Suzuki SX4 2006» Fiat Sedici 2006»

Suzuki SX4 2006» Fiat Sedici 2006» Suzuki SX4 006» Fiat Sedici 006» Nº Revisión Fecha Aprobación Nº 005 3-05-017 SUZUKI SX4 006 FIAT SEDICI 006 CLASS A50-X APPROVAL NUMBER CLASS 00-6 TYPE SUZ01 9,9 TYPE 50 SUZ013-S kn kg 9,9 D 00-7 TYPE

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Monteringsanvisning Nödutrymningsbeslag ASSA 179E

Monteringsanvisning Nödutrymningsbeslag ASSA 179E Monteringsanvisning Nödutrymningsbeslag ASSA 179E Denna monteringsanvisning avser nödutrymningsbeslag ASSA 179E med artikelnummer 364371 i kombination med låshus Abloy EL580 med artikelnummer EL580100011.

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

U 04 45 00 Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm. U 41 45 00 Ljuddämpare/Silencer MIDI 45

U 04 45 00 Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm. U 41 45 00 Ljuddämpare/Silencer MIDI 45 Universal 1 3/4 U 01 45 00 U 06 45 00 I/D 1 3/4, L=100 mm U 02 45 30 U 01 45 50 U 04 45 00 Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm U 02 45 45 U 07 45 00 Stegmuff, 45/42/38 mm Stepped sleeve,

Läs mer

SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011»

SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011» 00-2082 120 SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011» 661-0830 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research.

Läs mer

FORTA M315. Installation. 218 mm.

FORTA M315. Installation. 218 mm. 1 Installation 2 1 2 1 218 mm. 1 2 4 5 6 7 8 9 2 G, G0= Max 100 m 1.5 mm² (AWG 15) X1, MX, Y, VH, VC = Max 200 m 0.5 mm² (AWG 20) Y X1 MX VH VC G1 G0 G 0 V 24 V~ IN 0-10 0-5, 2-6 60 s OP O 1 2 4 5 6 7

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

- by Swedex - Swedex presenterar sin nya premiumserie Highline på sidan 29. Made in Sweden

- by Swedex - Swedex presenterar sin nya premiumserie Highline på sidan 29. Made in Sweden - by Swedex - HIGHLINE - by Swedex - Swedex presenterar sin nya premiumserie Highline på sidan 29. Made in Sweden PRISLISTA 2014 D B b z SEK 250 3,2 2,2 60 900 300 3,2 2,2 72 1087 315

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Adding active and blended learning to an introductory mechanics course

Adding active and blended learning to an introductory mechanics course Adding active and blended learning to an introductory mechanics course Ulf Gran Chalmers, Physics Background Mechanics 1 for Engineering Physics and Engineering Mathematics (SP2/3, 7.5 hp) 200+ students

Läs mer

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan.

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan. CENTRO Centro är ett bordsprogram som du kan kombinera på många sätt. Borden har skivor i MDF, fanerade eller med högtryckslaminat. Skivorna är fasade och har lätt rundade hörn. Centro har runda ben som

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION - REEIVER INSTALLATION INSTRUTIONS RT0 RF WIRELESS ROOM THERMOSTAT AND REEIVER MOUNTING OF WALL MOUTING PLATE - Unscrew the screws under the - Pack contains... Installation - Receiver... Mounting

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

SHANGHAI PAVEMENTS C. Anders Wallén

SHANGHAI PAVEMENTS C. Anders Wallén SHANGHAI PAVEMENTS C. Anders Wallén Dedicated to Alexis and BingQing Tong-Trolin for their great hospitality and Eva for long walks and patience Shanghai Pavements 2016 C. Anders Wallén pdf20160124 limitedpixres

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG VASSVIK FIXED STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till ytterligare

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett brett sortiment av standardprodukter för användning främst

Läs mer

Manifesto for a feminist definition of SRHR

Manifesto for a feminist definition of SRHR Manifesto for a feminist definition of SRHR WOMEN S RIGHT TO DECIDE over their own sexuality and reproduction is fundamental in the fight for human rights and against discrimination. One of the biggest

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION 11/ 97 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12313, 12314 CLAA LEXION 420-460 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Molift Raiser 75135G Etac Box 203, Anderstorp Sweden Tel Fax

Molift Raiser 75135G Etac Box 203, Anderstorp Sweden Tel Fax 7G 8-0-07 SE SE EN EN Till och med serienummer 0900 Från serienummer 0900 Up to serial number 0900 From serial number 0900.... Etac Box 0, Anderstorp Sweden Tel + 7 8 7 00 Fax + 7 8 7 90 www.etac.com Svenska

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER MAY DESIGN PATRIK HANSSON 2013 Patrik fick i uppdrag av Karl Andersson & Söner att utveckla en praktisk byrå med egen identitet och olika ben alternativ. Resultatet blev byrån May med en lådfront där handtagen

Läs mer

U Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm. U Ljuddämpare/Silencer MIDI 45

U Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm. U Ljuddämpare/Silencer MIDI 45 Universal 1 3/4 U 01 45 00 U 06 45 00 I/D 1 3/4, L=100 mm U 02 45 30 U 01 45 50 U 04 45 00 Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm U 02 45 45 U 07 45 00 Stegmuff, 45/42/38 mm Stepped sleeve,

Läs mer

In Bloom CAL # 5. Virka inte v för hårt / don t crochet r to tight. V 35 / r 35 (5) Upprepa v 18. [38 1-lm-bågar / sida och 2 lm / hörn]

In Bloom CAL # 5. Virka inte v för hårt / don t crochet r to tight. V 35 / r 35 (5) Upprepa v 18. [38 1-lm-bågar / sida och 2 lm / hörn] In Bloom CAL # 5 I del 5 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabellen. Du kommer att repetera varv från del

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Slangupprullare. Hose Reels

Slangupprullare. Hose Reels Hose Reels 139 Assalub tillhandahåller ett brett sortiment av slangupprullare. Vi har slangupprullare för alla tänkbara behov. Vi säljer slangupprullare för luft, vatten, olja, fett, högtrycksvatten, rostskyddsmedel

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER LOLLIPOP DESIGN MALIN LUNDMARK 2014 Malins inspiration till Lollipop kommer från det klassiska kaffefatet där bordet blir fatet till koppen. Lollipop bildar en yta för det lilla fikat eller används där

Läs mer

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Vad är innovation? På Wikipedia hittar man: En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé,

Läs mer

Uttagning för D21E och H21E

Uttagning för D21E och H21E Uttagning för D21E och H21E Anmälan till seniorelitklasserna vid O-Ringen i Kolmården 2019 är öppen fram till och med fredag 19 juli klockan 12.00. 80 deltagare per klass tas ut. En rangordningslista med

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner pastillo Design Ulla Christiansson 2004 Pastillo består av stol, hög-, mellanhög- och låg pall. Den pillimariska, påhittiga, passande stolen finns med klädd sits och rygg. Pallarna finns med sitsar klädda

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

Contur är Svanenmärkt och har Möbelfaktas märkning.

Contur är Svanenmärkt och har Möbelfaktas märkning. CONTUR Contur är en bordsserie med strikta, raka former. Ett brett skivprogram där du kan välja färger och material på skivor och ben, det ger dig möjligheter att utforma eleganta och funktionella arbetsplatser

Läs mer

Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia

Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia Karl Fahlström Research leader, Joining Technology Ph.D. student at University West karl.fahlstrom@swerea.se

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Consumer attitudes regarding durability and labelling

Consumer attitudes regarding durability and labelling Consumer attitudes regarding durability and labelling 27 april 2017 Gardemoen Louise Ungerth Konsumentföreningen Stockholm/ The Stockholm Consumer Cooperative Society louise.u@konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SHELL DESIGN NOTE 2015 Pallen Shell karakteriseras av de rena linjerna och spännande materialmöten som starkt förknippas med skandinavisk design. Shell har likt en stol, en tydlig riktning med en antydan

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. OBS! INGA STORA KRAFTER KRÄVS!! Om benen sitter i spänn tryck

Läs mer

Preschool Kindergarten

Preschool Kindergarten Preschool Kindergarten Objectives CCSS Reading: Foundational Skills RF.K.1.D: Recognize and name all upper- and lowercase letters of the alphabet. RF.K.3.A: Demonstrate basic knowledge of one-toone letter-sound

Läs mer

MCP-16RC, Air Purification

MCP-16RC, Air Purification Kompakt patronfilter med tryckstötsrensning. MCP-16RC Air Purification Tower är ett kompakt patronfilter för decentraliserad luftrening inomhus, där luft återåtervinning är möjlig. Den kompakta filterenheten

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Att använda data och digitala kanaler för att fatta smarta beslut och nå nya kunder.

Att använda data och digitala kanaler för att fatta smarta beslut och nå nya kunder. Att använda data och digitala kanaler för att fatta smarta beslut och nå nya kunder https://www.linkedin.com/in/johanjohansson1 https://www.linkedin.com/in/johanjohansson1 7500 timmar digital analys de

Läs mer

JUBILEE MODELS NU

JUBILEE MODELS NU JUBILEE MODELS 1 9 9 6 19 96 E-NR: 4 64 33 / 4 64 32 P-160152 / P-1601530 En designad fast lågprofildownlight i snyggt utförande och mycket bra ljusutbud. Finns i 200K & 3000K. IP44 vilket möjliggör användning

Läs mer

TEXTURED EASY LOCK BLOCK INSTALLATION GUIDE. australianpaving.com.au

TEXTURED EASY LOCK BLOCK INSTALLATION GUIDE. australianpaving.com.au TEXTURED EASY LOCK BLOCK INSTALLATION GUIDE 1800 191 131 australianpaving.com.au TEXTURED EASY LOCK BLOCK The Textured Easy Lock Block retaining wall system is the premium retaining wall product for near

Läs mer

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA Salmonella control in pig production in Sweden Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA s ZoonosCenter Historik salmonella Imp. Alvesta 9000 90 1:st 1:st salmonellaregulation SWEDISH SALMONELLA CONTROL PROGRAMMES

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

(SV) Installationsmanual för duschkabiner och ångbastukabiner (EN) Installation manual for shower cabins and steam cabins

(SV) Installationsmanual för duschkabiner och ångbastukabiner (EN) Installation manual for shower cabins and steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com (SV) Installationsmanual för duschkabiner och ångbastukabiner (EN) Installation manual for shower cabins and steam cabins 6004 6005 6006

Läs mer

För att justera TX finns det ett tool med namnet MMDVMCal. t.ex. /home/pi/applications/mmdvmcal/mmdvmcal /dev/ttyacm0

För att justera TX finns det ett tool med namnet MMDVMCal. t.ex. /home/pi/applications/mmdvmcal/mmdvmcal /dev/ttyacm0 Justering av repeater med MMDVM-Modem På det senaste har det varit många frågor kring hur man justerar en repeater med ett MMDVM- Modem. Da det inte finns mycket dokumentation kring hur man justerar ett

Läs mer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE SQUARE - STANDARD

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE SQUARE - STANDARD ASSEMBLY INSTRUCTIONS ALL COMPONENTS Metal profile 0 mm Gripper Ceiling attachments Screws for ceiling attachements (not included) Wires Metal profile 60 mm Metal profile 00 mm Felt - Full Felt - Half

Läs mer

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Пеленальный стол Tested and approved according to SS-EN 12221:2008+A1_2013

Läs mer

Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter

Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Jukka Salo / Tobias Fridarve Sektionen för underhållsorganisationer (SLou) Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Bakgrund Vad säger säger reglerna

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Aborter i Sverige 2008 januari juni

Aborter i Sverige 2008 januari juni HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:9 Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälsa och Sjukdomar Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document

Läs mer

LÄNKHJUL S3. Monteringsanvisning för: Länkhjul S3

LÄNKHJUL S3. Monteringsanvisning för: Länkhjul S3 MONTERINGSANVISNING LÄNKHJUL S3 Art.no. 8822117 Rev.2018-01 Link to english Monteringsanvisning för: Länkhjul S3 art.nr. 2002010 Länkhjul S3 90 mm art.nr. 2002020 Länkhjul S3 120 mm art.nr. 2002030 Länkhjul

Läs mer

PFC and EMI filtering

PFC and EMI filtering PFC and EMI filtering Alex Snijder Field Application Engineer Wurth Elektronik Nederland B.V. November 2017 EMC Standards Power Factor Correction Conducted emissions Radiated emissions 2 Overview of standard

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner mill Design Roger Persson 2012 Mill betyder fräsa på engelska. Mill är ett bord med massiv skiva och ben, där bordsskivans yta är nedfräst till sin karaktäristiska form. Mill finns som rund, kvadratisk

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/ 00-0615 120 Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/2001 667-0420 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

Fig. 2: Inkoppling av lindningarna / Winding wiring diagram

Fig. 2: Inkoppling av lindningarna / Winding wiring diagram Inkopplingsanvisning / Installation notes Fabrikat Stögra 2-fas stegmotor SM 56 2-phase steppingmotor SM 56 Fig. 1: SM 56..L.. Stegmotor med enkelledare Stepping motor with leads Fig. 2: Inkoppling av

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

CROSS DESIGN ROGER PERSSON, 2007

CROSS DESIGN ROGER PERSSON, 2007 CROSS DESIGN ROGER PERSSON, 2007 ARTIKLAR ITEMS * Höjd Height 460, 530, 620, 720, 900, 1100 mm Cross är pelarbordet med träkänsla! Bordet skiljer sig från många pelarbord då foten är i massiv trä och liksom

Läs mer

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model 1 INSTALLATION (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins Model 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6030 6036 6106 6116 6126 6130 Arrow Skandinavien AB www.arrowshower.com Tel.

Läs mer