VÄLKOMMEN TILL BRINELLGYMNASIET!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL BRINELLGYMNASIET!"

Transkript

1 SKOLSTART LÄSÅRET

2 VÄLKOMMEN TILL BRINELLGYMNASIET! Vi hälsar alla, både elever och personal välkomna till Brinellgymnasiet. Vi hoppas att du har haft en skön och avkopplande sommar och är utvilad och fylld med energi. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska arbeta för att Brinellgymnasiet fortsätter att vara en av landets bästa gymnasier och en skola som är bra att arbeta och studera vid. Framför dig har du en presentation av skolan. Är du ny elev läs den gärna tillsammans med dina föräldrar. Här kan du se vart du kan vända dig och vad som gäller i olika situationer. Om du inte hittar den information som du söker i detta häfte eller på vår hemsida så är du naturligtvis välkommen att höra av dig till oss. Om vi tillsammans på Brinellgymnasiet gör vårt bästa, visar vänlighet och respekt för varandra, lämnar du som elev skolan väl rustad för framtiden och du som personal får en trevlig och utvecklande arbetsplats. Välkommen till ett nytt läsår!

3 BRA ATT VETA DATORER PÅ SKOLAN Elever som börjar årskurs 1 får under sin studietid tillgång till en egen bärbar dator. Regler för handhavande och kontrakt erhålls vid skolstart. Kontraktet skall undertecknas av vårdnadshavare (för omyndig elev) och elev före utlämnandet. Då informeras det även om de regler som gäller för datoranvändningen på skolan. Under första delen av terminen kommer det även erbjudas IT-support måndag-fredag kl , , i IT-rummet bredvid receptionen. LÄROMEDEL Läromedel kvitteras ut. Rutinerna för respektive ämne meddelas av undervisande lärare. Böcker som har kvitterats ut via biblioteket ska även lämnas tillbaka dit. Alla läromedel/böcker är skolans egendom. Du är skyldig att kvittera alla läromedel som lånas på skolan. När du inte behöver läromedlet längre, till exempel efter avslutad kurs, ska detta återlämnas. Material som inte återlämnast är du skyldig att ersätta. Sker inte återlämning trots påtalande kommer faktura på läromedlets nypris samt administrationskostnad att skickas. Detta gäller även de böcker som lånas på skolans bibliotek. Vad gäller omyndig elev kommer denna faktura att skickas till målsman. Eventuell återlämning efter det att faktura skickats reducerar inte vår fordran. Möjlighet fi nns för elev att köpa läromedlet vid kursstart. BIBLIOTEK Biblioteket är öppet mellan kl alla skoldagar. Alla böcker som har en påklistrad streckkodsetikett, lånas genom biblioteketes datoriserade utlåningssystem. Du som låntagare är själv ansvarig för just det exemplar du har lånat. Tänk på att du alltid personligen återlämnar dina böcker till biblioteket. LEDIGHET Ledighet 3 dagar eller mindre söks hos klassföreståndaren. Ledighet längre än tre dagar ska sökas via rektorn sedan klassföreståndaren behandlat ansökan. Ledighetsansökningsblanketter fi nns att hämta på vår hemsida under Dokumentarkiv eller i receptionen. Skolan är restriktiv med att ge ledighet utöver de lov som fi nns. SKOLLUNCH Skollunchen serveras mellan kl och Efter måltiden dukar du av efter dig och lämnar din avskrapade disk i därför avsedda backar. Skolan källsorterar. Specialkost - Vid behov av specialkost krävs ett läkarintyg, som bör lämnas till köket inför varje terminstart. Avslutas studierna tidigare än beräknat, måste du själv meddela detta till köket. Det är mycket viktigt att ordningen i och omkring matsalen är god. Ingen förtäring får förekomma i skolans korridorer, lektionsutrymme eller bibliotek.

4 SAMLING IDROTTSELEVER ÅRSKURS 1 - BANDY, BOWLING OCH HOCKEY Bandyelever samlas tisdag 18/8 kl i Brinellhallen. Bowlingelever samlas tisdag 18/8 kl i Bowlinghallen. FÄRDBEVIS ÅK1 Tisdag den 18/8 delas tillfälliga färdbevis ut av klassföreståndare. FÖRSÄKRING Alla elever är försäkrade genom Protector Forsikring ASA. Mer info fi nns under Kommuninvånare/Försäkringar på ELEVSKÅP Tilldelas av respektive klassföreståndare. SCHEMAT Preliminära scheman fi nnas tillgängliga i Novaschem från och med den 18/8. Det preliminära schemat gäller t o m fredagen den 28/8. FRÅNVARO/SJUKANMÄLAN Sjukanmälan/frånvaroanmälan för elever ska göras mellan kl och till klassföreståndaren. Anmälan ska även göras till skolans automatiska telefonsvarare för frånvaroanmälan Dexter på tel (gäller fr o m v 36) Om ni insjuknar under skoldagen kontakta klassföreståndaren först och sedan anmäler du till Dexter, tel Man måste sjukanmäla sig varje sjukdag. VÅR MILJÖ På vår skola tar vi ett gemensamt ansvar för miljön. Därför fi nns t.ex. en plastback för pappersåtervinning i varje klassrum. Undervisande lärare ansvarar tillsammans med eleverna för att plastbacken regelbundet töms i återvinningsstationerna som står i korridorerna. Kontakta Håkan Söderström på tel om ni har några frågor angående skolans återvinning. Skolan och skolgården är ett rökfritt område. LÄSÅRSTIDER 2015/2016 Hösten Höstlov v. 44, Studiedagar 14 sep, 24 nov Våren Sportlov v. 7, Påsklov v. 13, Övriga lovdagar 6 maj Studiedagar 29 jan, 9 mars, 20 maj

5 KONTAKTPERSONER Gymnasiechef Ove Tunhav Rektorer Rose-Marie Davidsson ES, SA, IM Bengt Larsson EE, IN, NA, TE, VF, ALFA Linda Davidsson BA, HV, JVG, uppdrag, vux Anders Crona HA, EK, BF, VO, SÄRSKOLAN Administrativ chef Monica Thiel Administration, IT, vaktmästeri Ekonom Lena Ringborg Elevhälsan Skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare Se nästa sida. Elevhemsföreståndare Ingegerd Wahlberg-Swärd eller Administration Josef Efraim Schema Elisabeth Westlund Elevregistrering, schema Ann-Cathrine Svensson Elevregistrering Anitha Ottosson Elevregistrering, VUX Yvonne Elovsson Elevadministration Ann Björkbom Tegheim Intagning, personal Mats Lund Reception/IT- och mobilsupport Utvecklingsledare Marita Svensson Kvalitetsuppföljning, Teknikcollege och Vård och Omsorgscollege Kommunikatör Sofi a Carlsson IT-samordnare Samuel Korpegård Tekniker Lars-Erik Swärd Vaktmästare Bengt-Olof Swärd Håkan Söderström Andreas Lindh Kent Bergner Rasmus Jonsson Bibliotekarie Helena Lindman Biblioteksassistent Sedina Sarkotic Inas Café Maria Karlsson Natalja Johansson

6 ELEVHÄLSAN Elevhälsans funktion är att stödja, vägleda och förbättra elevernas hälsa, villkor och arbete i skolan. Vi arbetar i första hand med hälsofrämjande och förebyggande, vilket bland annat innebär främjande av sunda levnadsvanor och god närvaro i skolan samt arbete mot alla former av beroende och droger. Tillsammans med rektorer och klassföreståndare deltar elevvårdsteamet i elevvårdskonferenser med elever och vårdnadshavare om det uppstår problem i skolsituationen. Till elevhälsan kan elever och vårdnadshavare vända sig om eleven av någon anledning inte mår bra. Vid behov kan då kontakt tas med t ex skolläkare, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. SKOLSKÖTERSKA BF, EK, ES, Gymnasiesär, HA, IM, SA, VO BA, EE, HVSTY, HVFRI, IN, JVG, NA, TE, VF IM-språk Ewa Fransson-Esping tel , ewa.fransson-esping@nassjo.se Madeleine Sundhall tel , madeleine.sundhall@nassjo.se Petra Eliasson, tel , petra.eliasson@nassjo.se KURATOR BF, EK, ES, Gymnasiesär, HA, IM, SA, VO BA, EE, HVSTY, HVFRI, IN, JVG, NA, TE, VF Anna Hägg tel , anna.hagg@nassjo.se Malin Richt tel , malin.richt@nassjo.se SPECIALPEDAGOG ALFA EE, IN, NA, TE, VF BF, HA, EK, VO, Gymnasiesär BA, HVSTY, HVFRI, JVG ES, IM, SA ES, IM, SA SPECIALLÄRARE Anna Lindstedt tel , anna.lindstedt@nassjo.se Jessica Högberg tel , jessica.hogberg@nassjo.se Marie Andersson tel , marie.andersson@nassjo.se Andrea Franzén-Hallgren tel , andrea.franzen.hallgren@nassjo.se Adisa Mekic tel , adisa.mekic@nassjo.se Jenny Ragnarsson tel , jenny.ragnarsson@nassjo.se Ann-Christin Svärd tel , ann-christin.svard@nassjo.se STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE BA, HVSTY, HVFRI, JVG James Sandstedt tel , james.sandstedt@nassjo.se Marika Klaesson marika.klaesson@nassjo.se ES, IM, SA Kristina Adolfsson tel , kristina.adolfsson@nassjo.se EE, IN, NA, TE, VF Alfons Dahlgren tel , alfons.dahlgren@nassjo.se BF, HA, EK, VO, Gymnasiesär Marie Gustafsson tel , marie.gustafsson@nassjo.se

7 Salsschema introduktionsdagarna 18-19/8 Salarna är preliminära, om det blir förändringar meddelas detta via mail. Tisdag och onsdag 18-19/8 Åk 1 Sal BA15A/B Lasses sal /Svenssons sal BF15 A214 EE15A/B - VF15 TC EK15A A220 EK15B A221 ES15 P101 HVFRI15 B-Hus HVSTY15 B-Hus IMIND15 A219A IMSPR15 A226, A227, A228, A229, A200, A201, A202, A203, A204, A205 IMYRK15 A219B IN15 C-Hus NA15 C114 SA15A A230 SA15B A231 TE15A C201 TE15B C202 VO15A A102 VO15B A206

8 SKOLSTART ÅRSKURS 2 OCH 3 UPPROP ONSDAG 19/8 KL 8.30 Alla klasser samlas kl i anvisade salar. Gymnasiesärskolans årskurs 2-4 samlas onsdag den 19/8 kl i gymnasiesärskolans lokal. Klassföreståndare ansvarar för planering av dagen. Tillsammans med elever går klassföreståndare igenom elevlistor, schema, sjukanmälan (Dexter) och utrymning. Skolans ordningsregler gås igenom och diskuteras. Anhörigblankett hämtas i receptionen av klassföreståndare och fylls i av eleven samt lämnas till Anitha Ottosson eller Elisabeth Westlund. Kopiera gärna blanketten och spara. Utse klassrepresentanter och elevskyddsombud, namnen skickas till Ann-Cathrine Svensson senast fredag den 21/8. Klassföreståndare äter lunch med sina elever och skoldagen slutar tidigast kl Från torsdag 20/8 gäller ordinarie schema. FÄRDBEVIS ÅRSKURS 2 0CH 3 Ordinarie färdbevis hämtas klassvis under introduktionsdagen i Inas Café under följande tider. kl VO/SMSF kl TE kl NA kl IM kl HVFRI/HVSTY kl SA kl HA/EK kl ES/IN kl EE/VF kl BF kl BA De elever som ännu inte lämnat in ansökan hämtar blankett i samband med utdelning av färdbevis. Nytt datum för utdelning lämnas senare.

9 Salsschema för åk 2 och 3, 19/8 Salarna är preliminära, om det blir förändringar meddelas detta via mail. Onsdag den 19/8 Åk 2 Sal BA14 Svenssons sal BF14 A213 EE14 TC-salar EKA14 A222 EKB14 A223 EKC14 A224 ES14 TC Estet 1 HA14 A210 HVFRI14 B-huset HVSTY14 B-huset IN14 C124 NA14 C110 SAA14 A217 SAB14 A218 TE14 C200 VO14 A208 Åk 3 BA13 BF13 EE13 EK13 ES13 HA13 HVFRI13 HVSTY13 IN13 NA13 SAA13 SAB13 TE13 VO13 Sal H-huset A212 TC-salar A225 P103 A209 B-huset B-huset C121 C115 A236 P101 C118 A207

10 Lunchschema 18-19/8 Lunchschema Tisdag 18/8 Åk BA15 BF15 NA15 SA15 EE15 ES15 VO15 TE15 HVFRI15 IMSPR15 EK15 IN15 HVSTY15 IMYRK IAIND15 VF15 IMIND Lunchschema Onsdag 19/8 samtliga årskurser BA15A/B BF15 NA15 IMYRK VO15A/B BA14 BF14 NA14 IAIND14+15 VO14 BA13 BF13 NA13 HA14 VO13 VF14+15 EK15A/B HVFRI15 HA13 TE15A/B EE15A/B EK14 HVFRI14 SA15A/B TE14 EE14 EK13 HVFRI13 SAA/B14 TE13 EE13 ES15 IMSPR SAA/B13 SMSF HVSTY15 ES14 IN15 IMIND HVSTY14 ES13 IN14 IPV/IPY HVSTY13 IN13 SNSAM

11 Schema för en till en datorer åk 1 Datorerna delas ut i TV-studion A111. Dag Tid Klass Tisdag 18/ NA EK15A EK15B SA15A SA15B RAST TE15A TE15B Onsdag 19/ IMYRK15 + IMIND EE15A EE15B+VF RAST IAIND + IN HVFRI15+ HVSTY VO15A VO15B IMSPR RAST BA15A BA15B BF Reservtid

12 Schema porträttfoto åk1 Lokal: C200 Dag Tid Klass Onsdag 19/ BA15A BA15B VO EE15/VF EKA EKB IMIND IMYRK HVFR HVSTY IN BF NA ES IAIND Torsdag 20/ TE15A TE15B SA15A SA15B IMSPR Reservtid Hela klassen ska vara på plats när fototiden börjar.

13 FOTOGRAFERING - Info och regler Porträttfoto åk 1 Alla elever i åk 1 fotograferas första skolveckan, tisdag 18/8 och onsdag 19/8. Dessa foton används i skolans elevregister och för att underlätta för lärarna att lära känna sina nya elever. Skolfotokatalogen Fotografering till skolans fotokatalog görs under vecka 37, 8-11/9. Regler för fotografering till Brinellgymnasiets fotokatalog Brinellgymnasiets fotokatalog är ett offi ciellt dokument som ska ge en seriös presentation av skolans elever och personal och vara en hjälp att känna igen dem som studerar och arbetar på skolan. Man fotograferas i sina vanliga kläder, utan solglasögon, ytterkläder eller mössa. Skoltröjor med klassens eller programmets namn får användas. Endast klasser och etablerade skolgrupper fotograferas. Korrekta klass- eller gruppbeteckningar (utan extra kommentarer) används. I fotokatalogen får det inte förekomma Alkohol, tobak, vapen eller droger Naket eller sexanspelningar Rasistiska budskap, kränkande budskap eller våldsbudskap Spex, varken beträffande klädsel, miner, gester eller uppställning Utklädning eller rekvisita Fotograferingen kommer att stoppas för klasser eller enskilda elever som inte följer reglerna. Bilderna kommer att granskas i efterhand av skolledningen (och ev censureras om man då upptäcker att reglerna inte följts). Om en klass censureras skall detta meddelas klassen innan katalogen trycks.

14 BRINELLGYMNASIETS ORDNINGSREGLER Alla tar ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg, trivsam och stimulerande arbetsmiljö. TRYGGHET OCH TRIVSEL Vi visar respekt för varandra och behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi använder ett vårdat språk. Skolan är ingen allmän plats. Obehöriga personer har inte rätt att vistas på skolans område. STUDIEMILJÖ Vi tar ett gemensamt ansvar för att skapa studiero i klassrum, bibliotek och andra studieutrymmen. Vi kommer i tid och har med rätt material. Vi har en fuskfri arbetsmiljö på vår skola. Vi lämnar lektionssalar och övriga lokaler i ett vårdat skick. HÄLSA Rökning är förbjudet på skolans område (Tobakslagen 2 ). Med respekt för allergiker undviker vi jordnötter och starka dofter i skolans lokaler. MOBILTELEFONER Elevs mobiltelefon får endast användas som pedagogiskt hjälpmedel, men ska vara inställd på ljudoch vibrationslös.

15 Brinellgatan Parkering Parkering Brinellgatan Brinellgatan Parkering Parkering Återsamlingsplats 1 Hus 1söder, Hus 5, Exp Återsamlingsplats 2 Hus 1norr, Hus 3, Hus 7 ÅTERSAMLINGSPLATS (G) 9 (H) 3 (D) Fotbollsplan 6 8 (G) 9 (H) 3 (D) Fotbollsplan Sopstation 7(F) Sopstation 7(F) Varuintag (kök) Varuintag (kök) Varuintag 1 (A) Varuintag 1 (A) 4 (C) Huvudentré Träcentrum 4 (C) Huvudentré Träcentrum 2 (B) Cykelparkering Cykelparkering 5 (E) 2 (B) Cykelparkering Cykelparkering 5 (E) Busshållplats skolbussar Busshållplats skolbussar ÅTERSAMLINGSPLATS 1 Återsamlingsplats 3 Hus 4, Hus 8, Hus 9 Återsamlingsplats 4 Hus 2 ÅTERSAMLINGSPLATS (G) 9 (H) 3 (D) Fotbollsplan 6 8 (G) 9 (H) 3 (D) Fotbollsplan Sopstation 7(F) Sopstation 7(F) Varuintag (kök) Varuintag (kök) Varuintag 1 (A) Varuintag 1 (A) 4 (C) Huvudentré 4 (C) Huvudentré Träcentrum 2 (B) Cykelparkering Cykelparkering 5 (E) 2 (B) Cykelparkering Cykelparkering 5 (E) Busshållplats skolbussar Busshållplats skolbussar ÅTERSAMLINGSPLATS 4

16 VAD GÖR JAG VID EN UTRYMNING? - Ta närmaste rökfria väg ut. - Hissar får inte användas. - Håll samman, vid behov bilda kedja. - Hjälp personer som inte kan ta sig ut själva. - Gå lugnt till förutbestämd återsamlingsplats. - Om jag har lektion och befi nner mig på annan plats än i klassrummet, så går jag utvändigt till den återsamlingsplats som tillhör det schemalagda klassrummet - Undervisande lärare kontrollerar om någon saknas i klassen/gruppen. - Utsedd personal kontrollerar om någon saknas i klassen/undervisningsgruppen vid respektive återsamlingsplats. Har alla kommit ut? Vidarebefordra informationen till tjänstgörande brandskyddskontrollant. - Stanna på återsamlingsplatsen. Vänta in information från tjänstgörande brandskyddskontrollant eller brandbefäl. Återvänd INTE in i byggnaden förrän tillstånd har getts. - Tänk på att ett lugnt uppträdande ofta räddar liv i katastrofsituationer. UTRYMNINGSÖVNING GENOMFÖRAS EN GÅNG PER TERMIN!

17 Skolan har 3 st hjärtstartare placerade på följande platser - UTANFÖR RECEPTIONEN C-HUSET - vid personalrummet bredvid utgången mot B-huset ENTRÉN I NYA IDROTTSHALLEN

18 FÖLJ OSS PÅ Facebook - Brinellgymnasiet Nässjö Instagram - Brinellgymnasiet Twitter - Brinellgy11 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, Nässjö, telefon eller , fax , infobrinell@nassjo.se,

ELEVINFORMATION ÅK 1 LÄSÅRET

ELEVINFORMATION ÅK 1 LÄSÅRET ELEVINFORMATION ÅK 1 LÄSÅRET 2016-2017 VÄLKOMEN TILL BRINELLGYMNASIET! Vi hälsar alla nya elever välkomna till Brinellgymnasiet. Vi hoppas att du har haft en skön och avkopplande sommar och är utvilad

Läs mer

IV B B316 IV C B-huset IV LH B302 IVIK B106, B108

IV B B316 IV C B-huset IV LH B302 IVIK B106, B108 ELEVINFORMATION LÄSÅRET 2009-2010 VÄLKOMNA Vi hälsar alla elever och all personal välkomna till ett nytt läsår. Vi hoppas att Ni har haft en skön och avkopplande sommar och är utvilade och fyllda med energi.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

ELEVINFORMATION LÄSÅRET 2010-2011 KLASS. Klassföreståndare

ELEVINFORMATION LÄSÅRET 2010-2011 KLASS. Klassföreståndare ELEVINFORMATION LÄSÅRET 2010-2011 KLASS Klassföreståndare Klassföreståndare Tel Tel www.brinellgymnasiet.se VÄLKOMNA Vi hälsar alla elever och all personal välkomna till ett nytt läsår. Vi hoppas att Ni

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1

SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1 2014-08-12 SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1 Tisdag 19 augusti Samling i matsalen klockan 09.00 där upprop och presentation av skolledning, elevhälsa och elevkår sker.

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

PERSONAL- och ELEVINFORMATION

PERSONAL- och ELEVINFORMATION PERSONAL- och ELEVINFORMATION LÄSÅRET 2010-2011 ELEVINFORMATION LÄSÅRET 2010-2011 KLASS Klassföreståndare Klassföreståndare Tel Tel www.brinellgymnasiet.se VÄLKOMNA Vi hälsar alla elever och all personal

Läs mer

Kalendarium Mimers Hus Gymnasium läsåret 2015-16

Kalendarium Mimers Hus Gymnasium läsåret 2015-16 Kalendarium Mimers Hus Gymnasium läsåret 2015-16 Vecka Datum V-dag Aktivitet 33 10-aug Arbetsåret börjar för lärare Planering och kompetensutvecklingsdag 08.30. Gemensam uppstart i teatern 09.00. Gemensamt

Läs mer

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 LÄSÅRET 2016/2017 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 16 Lovdag 9/1, 10/1, 26/5 och 5/6 2017 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

ULLVITRYCKET 2015-2016 Vecka 36 31/8-6/9

ULLVITRYCKET 2015-2016 Vecka 36 31/8-6/9 ULLVITRYCKET 2015-2016 Vecka 36 31/8-6/9 Mån 31/8 Tis 1/9 Ons 2/9 Tors 3/9 Krögarbiff, potatismos Strömmingsflundra, potatismos Vegetariska vårrullar, ris Biff Stroganoff, ris Isterband, stuvad potatis

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Senast uppdaterad: Läsåret

Senast uppdaterad: Läsåret Senast uppdaterad: 2019-08-21 Läsåret 2019-2020 1(6) Innehåll Att gå på gymnasiet... 2 Får be dig om att tänka på... 2 Närvaro & frånvaro... 2 Ledighetsansökan... 2 Sjukfrånvaro... 2 Utvecklingssamtal...

Läs mer

Ordningsregler Önnestad skola F - 9

Ordningsregler Önnestad skola F - 9 Ordningsregler Önnestad skola F - 9 På vår skola visar vi varandra hänsyn och respekt under hela arbetsdagen. Som elev ska du: Komma i tid till lektioner och ha med dig det material som behövs. Respektera

Läs mer

Välkommen till läsåret ! ABC, med information till vårdnadshavare

Välkommen till läsåret ! ABC, med information till vårdnadshavare Välkommen till läsåret 2018-2019! ABC, med information till vårdnadshavare Välkommen till läsåret 2018-2019! Läsårsdata Höstterminen 2018 Höstterminen för eleverna börjar måndag 20 augusti Höstlov vecka

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

Vecka 51 2015-2 1 14/12-20/12. och Nytt År! Gott. önskar. n-erikk

Vecka 51 2015-2 1 14/12-20/12. och Nytt År! Gott. önskar. n-erikk ULLVITRYCKET 2015-2 2016 Vecka 51 1 14/12-20/12 Gott God Jul och Nytt År! önskar Arne Magnus s Marina Johanna Carinaa Louise Sven n-erikk Mån 14/12 Pannbiff (nötkött), sjömanspotatis Choritzo och dillstuvad

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Datum Tid Plats. Se bilaga.

Datum Tid Plats. Se bilaga. PM vecka 03 2015-01-14 Sid 1 (3) + 4 bilagor INFORMATION OM EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD TILL PUV Personal Datum Tid Plats 2015-01-14 onsdag 16.15 Matsalen Alla programutvecklare (PUV) stannar

Läs mer

Välkommen till läsåret Bra att veta för dig som är vårdnadshavare

Välkommen till läsåret Bra att veta för dig som är vårdnadshavare Välkommen till läsåret 2017-2018 Bra att veta för dig som är vårdnadshavare Välkommen till läsåret 2017-2018 Höstterminen 2017 Höstterminen för eleverna börjar onsdagen den 21 augusti Höstlov vecka 44,

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 44-45 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Firandet fortsätter! Håll utkik efter vad som händer resten av året! Skolledningen

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! Vi vill börja med att hälsa alla hjärtligt välkomna till ett nytt läsår! Så här i starten av ett läsår vill vi

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Information om. Kvarnbergsskolan 2018/2019

Information om. Kvarnbergsskolan 2018/2019 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2018-08-06 Information om Kvarnbergsskolan 2018/2019 KVARNBERGSSKOLAN Läsåret 2018/2019 har Kvarnbergsskolan cirka 600 elever

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Fjälkinge skola!

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Fjälkinge skola! Fjälkinge den 14 augusti 2018 Välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Fjälkinge skola! Alla elever i åk 7-9 önskas välkomna efter ett långt och härligt sommarlov, särskilt välkomna är de nya elever som

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Arenaskolan. Informationshäfte till elev och vårdnadshavare Läsår Linköpings kommun linkoping.se

Arenaskolan. Informationshäfte till elev och vårdnadshavare Läsår Linköpings kommun linkoping.se Informationshäfte till elev och vårdnadshavare Läsår 2017-2018 Linköpings kommun linkoping.se Välkommen till Arenaskolan I det här häftet finns viktig information som du som elev och vårdnadshavare kommer

Läs mer

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår! Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 Hållsta skola 2016-08-11 Maria Johansson Skoladministratör 016-710 46 64 Informationsbrev augusti 2016 Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningen Herrgårdsgymnasiet Läsår

Barn och utbildningsförvaltningen Herrgårdsgymnasiet Läsår Skolans ordningsregler Herrgårdsgymnasiet är en arbetsplats för elever och personal och i enlighet med skollagen ska varje skola ha ordningsregler. Dessa regler ska ses som ett uttryck för en bredare och

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef De allra flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Förskoleklassen är en frivillig skolform där två kulturer möts - grundskolans

Läs mer

ULLVITRYCKET Vecka 7 13/2-19/2

ULLVITRYCKET Vecka 7 13/2-19/2 ULLVITRYCKET 2016-2017 Vecka 7 13/2-19/2 13/2 Måndag Texmexbiff med vitlökssås & ris Skepparströmming serveras med potatismos Kasta inte mat i komposten snälla! Rotfruktsmedaljoner serveras med vitlökssås

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. TELEFONNUMMER Sjukanmälan för elever Expedition

HUDDINGE KOMMUN. TELEFONNUMMER Sjukanmälan för elever Expedition HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan KVARNBERGSSKOLAN Läsåret 2019/2020 har Kvarnbergsskolan cirka 660 elever i årskurserna 7-9. I åk 7 och 8 är eleverna indelade i femtongrupper,

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Tisdag 12/6 Liselotte Kenneteg ej på plats Lena Wall och Susanne Andersson ej på plats 12-13/6 Onsdag 13/6 Torsdag 14/6 Fredag 15/6

Tisdag 12/6 Liselotte Kenneteg ej på plats Lena Wall och Susanne Andersson ej på plats 12-13/6 Onsdag 13/6 Torsdag 14/6 Fredag 15/6 Vecka 24 /18 Vecka 24 Måndag 11/6 Tisdag 12/6 10.00 8.30-9.30 10.00 8.00-12.00 14.00-- Lektioner enligt schema EHT Lektioner enligt schema TE3 på SAAB Stabsmöte, Skeppet ÅK3 inlämning av skåpsnycklar till

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! Vi vill börja med att hälsa alla hjärtligt välkomna till ett nytt läsår! Så här i starten av ett läsår vill vi

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Välkommen till Brinellgymnasiet!

Välkommen till Brinellgymnasiet! Välkommen till Brinellgymnasiet! Upprop för åk 1 måndag 20/8 kl. 09.00 i aulan Du som ska börja läsa språkintroduktion hos oss har upprop tisdag 21/8 kl. 09.00 i Aulan. Här kommer information om skolstart

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Veckobladet. V. 23 2012 ELEVinformation

Veckobladet. V. 23 2012 ELEVinformation Veckobladet V. 23 2012 ELEVinformation Veckobladet ska läsas upp för klassen av den lärare som har första lektionen på måndagar DENNA VECKA INGA LEKTIONER FÖR ELEVER I ÅK 3 Se sep. program Måndag 12-06-04

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Varmt Välkommen till FRISTADS FOLKHÖGSKOLA!

Varmt Välkommen till FRISTADS FOLKHÖGSKOLA! Varmt Välkommen till FRISTADS FOLKHÖGSKOLA! Folkhögskolevägen 7 513 32 Fristad Tel. 033-23 68 00 E-post: fristads.folkhogskola@vgregion.se TILL DIG SOM SKA STUDERA VID FRISTADS FOLKHÖGSKOLA Ht19-Vt20 Du

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Det nya läsåret har startat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 37. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 37. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl Per Erikssons Stiftelse MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 37 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00. Nu kan man söka stipendie ur Per Erikssons Stiftelse. Ansökan görs på deras hemsida www.pereriksson.se.

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Torslunda skola. Ordningsregler

Torslunda skola. Ordningsregler Torslunda skola Ordningsregler Läsåret 2017-2018 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN läsåret 2016/2017! I det här häftet får Du som förälder viktig läsårsinformation om skolan och rutiner: - Läsårstider - Kontaktinformation, arbetslag och personalfoto - Rutiner

Läs mer

VIKTIG INFORMATION MISSA INTE! Alla gamla Allénytt hittar ni i Pingpong under För dig som elev RECEPTIONENS ÖPPETTIDER

VIKTIG INFORMATION MISSA INTE! Alla gamla Allénytt hittar ni i Pingpong under För dig som elev RECEPTIONENS ÖPPETTIDER 2014, VECKA 44 V 44 VIKTIG INFORMATION RECEPTIONENS ÖPPETTIDER NÖTALLERGI! -Nötter av alla slag är förbjudna på hela skolan då det kan få allvarliga konsekvenser för den som har en nötallergi. Elever i

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 52 2015 2 2016

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 52 2015 2 2016 MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 52 2015 2 2016 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 God Jul och Gott Nytt År önskar Redaktionen Terminsstart vårterminen 2016 Välkomna till en ny termin

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 42. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 42. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl Våga utmana din talrädsla! MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 42 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00. Är du en av många elever som undviker muntliga redovisningar så är det här något för

Läs mer

Granbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Granbergsskolan 7-9 Läsår 2014/15 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 22-23 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00. Information om avslutningsveckan Se bilaga sidan 5-6. Information om Lindeskolan karnevalen 2019. Se bilaga

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer

Eslöv Välkommen till Bredablickskolan

Eslöv Välkommen till Bredablickskolan Eslöv 2018-06-04 Välkommen till Bredablickskolan Läsåret 2018-2019 Välkommen till ett nytt läsår på Bredablickskolan Skolans mål Vision för läsåret 2018-2019: Vi lever vår värdegrund, den är på riktigt

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete

Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete 2015-08-31 Njudungsgymnasiets elevhälsaarbete Elevhälsoteamen på Njudungsgymnasiet arbetar utifrån Vetlanda kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa. Foldern du håller i din hand är en beskrivning av

Läs mer

Studiedagar tors 27 sept 2018 ons 5 dec 2018 tis 29 jan 2019 tis 23 april 2019

Studiedagar tors 27 sept 2018 ons 5 dec 2018 tis 29 jan 2019 tis 23 april 2019 Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2018-2019 går det ca 130 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 38. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 38. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl Lindeskolans stipendiefond MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 38 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00. Nu kan man söka pengar ur Lindeskolans Stipendiefond. Den årliga utdelningen från

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

PM vecka 12 NY ÅTERSAMLINGSPLATS FÖR FT, IN, BA OCH EE

PM vecka 12 NY ÅTERSAMLINGSPLATS FÖR FT, IN, BA OCH EE PM vecka 12 2015-03-18 Sid 1 (4) + 16 bilagor NY ÅTERSAMLINGSPLATS FÖR FT, IN, BA OCH EE Ny återsamlingsplats vid utrymning för FT, IN, BA och EE blir vid skolidrottsplatsen innan blåa mattan. Skolledningen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 43. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl

MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 43. OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl Våga utmana din talrädsla! MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 43 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00. Är du en av många elever som undviker muntliga redovisningar så är det här något för

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Avslutningsprogram. för Rodengymnasiet 2015

Avslutningsprogram. för Rodengymnasiet 2015 Avslutningsprogram för Rodengymnasiet 2015 Innehåll Lycka till! Studentsången 30/4 Mösspåtagning 8/6 Lommarrännet 10/6 Studentfotografering 10/6 Avslutningslunch 12/6 Studentdagen Vår förhoppning är att

Läs mer