Stressforskningskongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stressforskningskongress"

Transkript

1 Stressforskningskongress maj 2010 Stockholm Den 17 och 18 maj 2010 arrangeras den åttonde stressforskningskongressen i Näringslivets Hus och Konferens, Stockholm. Kongressteman 1 Utmattningssyndrom - ett kontroversiellt begrepp 2 Ledarskap och stress 3 Intervention och behandling Stressforskningsinstitutet

2 Kongressprogram Måndag 17 maj Registrering och kaffe, Näringslivets Hus och Konferens, Storgatan 19, Stockholm Gemensam lunch Inledning och presentation av Stockholm Stress Center Torbjörn Åkerstedt, professor, Stressforskningsnätverkets styrgrupp. Tema 1. Utmattningssyndrom ett kontroversiellt begrepp Moderator: Peter Währborg Behövs utmattningssyndromet som diagnos? - en paneldiskussion Diskussionsledare Peter Währborg, professor i beteendemedicin, Sveriges Lantbruksuniversitet. Medverkande: Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet. Marie Åsberg, professor emerita, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Töres Theorell, professor emeritus, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Företagshälsovårdens perspektiv på diagnosen utmattningssyndrom Ulla Werlenius, företagsläkare, Hälsan och Arbetslivet, Borås Kaffe, frukt och bensträckning Tema 2. Ledarskap och stress Moderator: Gunnar Ahlborg Ledarskapsprogram i vården ger effekt David Bergman, MD, PhD, Medical Management Centre, Lime, KI Hållbart ledarskap i offentlig verksamhet Katrin Skagert, doktorand, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen Ledarskap och stress bland medarbetare Hugo Westerlund, docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet doktorandpresentationer (10 min + 5 min frågor) Gemensam middag på Aquaria Vattenmuseum, Djurgården

3 Tisdag 18 maj Frukost intas på respektive hotell. Tema 3. Intervention och behandling Moderator: Torbjörn Åkerstedt Stress och det inflammatoriska svaret på sjukdom Mats Lekander, docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Utmattningssyndrom - erfarenheter från behandlarnätverket i Stockholm Aleksander Perski, docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Uttryckande konstterapi som behandlingsmetod Tatjana Sivik, docent i psykosomatisk medicin samt legitimerad psykolog och psykoterapeut Kaffe, frukt och bensträckning Nerve Cell Growth - Stress and Recovery Georg Kuhn, Professor, Departement of Clinical Neurosience and Rehabilitation, Göteborgs universitet. OBS! Föreläsningen hålls på engelska Resultatredovisning från ScanCort Margareta Kristensson, m.fl. från nätverket ScanCort Sammanfattning och avslutning Torbjörn Åkerstedt, professor, Stressforskningsnätverkets styrgrupp Gemensam lunch på Näringslivets Hus och Konferens Styrgruppens medlemmar är bordsvärdar med olika diskussionsteman.

4 Medverkande Ahlborg Gunnar, docent Gunnar är docent och avdelningschef vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg. Han bedriver för närvarande forskning med inriktning på stress i arbetslivet, särskilt kring ledarskap och stress inom politiskt styrda verksamheter. E-post: Lekander Mats, docent Mats är forskare vid Stressforskningsinstitutet. Hans primära forskningsområde är effekter av stress på immunsystemet, relationen mellan immunfunktion och sömn och immunsystemets påverkan på hjärnfunktion, kognition och subjektiv hälsa. E-post: Anderberg Ulla Maria, docent Ulla Maria är läkare och docent i psykiatri. Hon är knuten till Institutionen för Folkhälsovetenskap, enheten för socialmedicin vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om att kartlägga stress i förhållande till psykiatri, morbiditet och smärta. Hon forskar även kring fibromyalgi. E-post: Bergman David, med.dr David är med.dr och forskar i ledarskaps- och organisationsutveckling vid MMC, KI. Han har bl.a. utvärderat och jämfört två vanliga tillvägagångssätt för ledarskapsutveckling i den svenska hälso- och sjukvården - intensivkurser i ledarskap och utvecklingsgrupper där ledarskap utvecklas över längre tid under handledning. E-post: Gunnarsson Lars-Gunnar, docent Lars-Gunnar är docent i neurologi och arbetar vid Arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Han forskar kring stress och om samband mellan stress och symtom. Lars-Gunnar var en av initiativtagarna till Stressforum vid Universitetssjukhuset i Örebro. E-post: Karlson Björn, docent Björn är docent, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt chef vid avd. för Arbets- och miljömedicin, universitetssjukhuset i Lund. Hans forskning rör psykosocial arbetsmiljö och biologiska stressindikatorer och interventioner vid utmattningsreaktioner. E-post: Perski Aleksander, docent Aleksander är verksam vid Stressforskningsinstitutet. Han forskar om de utbrändhetsliknande tillståndens etiologi och hur man kan behandla och rehabilitera drabbade personer. Det innebär bl.a. forskning kring diagnostik och sjukdomsmekanismer. E-post: Sivik Tatjana, docent Tatjana är läkare, docent i psykosomatisk medicin och legitimerad psykolog och psykoterapeut. Hon startade 1993 IPS-Institutet för psykosomatisk medicin i Göteborg. Hennes forskningsinriktning är ett psykosomatiskt och integrativt synsätt på hälsa och behandling av stressrelaterade sjukdomar. E-post: Skagert Katrin, doktorand Katrin är personalvetare och utvecklingsledare för hälsofrämjande ledarskap vid Institutet för Stressmedicin. Hon har disputerar med avhandlingen Leadership and sustainable health in human service organisations. E-post: Slunga Birgander Lisbeth, docent Lisbeth är docent i yrkes- och miljömedicin och överläkare på Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Hennes forskningsområde är stressrelaterad ohälsa i befolkningen och rehabilitering vid utmattningsproblematik. E-post: Kristenson Margareta, universitetslektor Margareta är docent och lektor i socialmedicin och folkhälsovetenskap. Hon är verksam på Insti tu tionen för Medicin och Hälsa vid Linköpings universitet. Hon forskar för närvarande kring socioekonomiska skillnader i hälsa, med fokus på psykosociala faktorer och biologiska indikatorer på stress. E-post: Kuhn Georg, professor Georg är docent och forskar inom området regenerativ neurovetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskargrupp försöker identifiera vilken funktion nya nervceller i hjärnan får och om kognitiva problem och för tidigt åldrande beror på att nybildandet av stamceller i hjärnan har stannat av. E-post: Theorell Töres, professor emeritus Töres är professor emeritus i psykosocial medicin och vetenskaplig handledare för en forskningsenhet vid Stressforskningsinstitutet. Hans forskningsinriktning är stress och fysiologiska stressmekanismer, hjärt- kärlsjukdom, psykosomatiska sjukdomar, livshändelser och psykosocial arbetsmiljö. E-post: Tännsjö Torbjörn, professor Torbjörn är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och föreståndare för avdelningen CHE Centre for Health Care Ethics. Torbjörn har ett omfattande författarskap och är en flitig deltagare i den offentliga debatten i kring medicinskt etiska och politiskt filosofiska frågor. E-post:

5 Werlenius Ulla, läkare Ulla arbetar vid Hälsan & Arbetslivet i Borås inom företagshälsovård, där hon framförallt möter den kroniska stressrelaterade ohälsan med den definierade diagnosen utmattningssyndrom. I nära samarbete med Institutet för Stressmedicin i Göteborg har man utvecklat metoder för att arbeta med detta problemkomplex. E-post: Westerlund Hugo, docent Hugo är enhetschef vid Stressforskningsinstitutet. Hans forskning handlar om stress i arbetslivet, vilket bl.a. innebär att undersöka hur arbetsrelaterade faktorer som arbetsorganisation, arbetsmiljö, hälsa, sjukfrånvaro och pensionering påverkar den psykosociala hälsan. E-post: Währborg Peter, docent Peter är professor i beteendemedicin vid SLU samt docent i kardiologi vid Sahlgrenska akademin. Han är också sociolog, psykolog och psykoterapeut. Peter Währborgs forsknings- och kompetensprofil är stress och stressrelaterad sjukdom i relation till hjärt- och kärlsjukdom, barn och naturunderstödd behandling. E-post: Åsberg Marie, professor emerita Marie är professor emeritus i psykiatri, med inriktning på behandlingsforskning och numera verksam vid Stressrehab på Danderyds sjukhus i Stockholm. Hon har forskat kring utmattningssyndrom sedan 1998, då sjukskrivningarna, särskilt de psykiskt relaterade, började skjuta i höjden. E-post: Åkerstedt Torbjörn, professor Torbjörn är professor och föreståndare för Stressforskningsinstitutet där han leder en forskningsenhet som fokuserar på stress, sömn och återhämtning och då särskilt på sömnens roll i trötthetsregleringen. Här ingår också preventiva insatser som stresshantering, sömnrådgivning och vakenhetshöjande åtgärder. E-post: STYRGRUPPEN FÖR STRESSFORSKNINGSNÄTVERKET Medlemmarna presenteras närmare till vänster. Gunnar Ahlborg Institutet för Stressmedicin/Göteborg Ulla Maria Anderberg Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/uppsala Lars Gunnar Gunnarsson Stressforum/Örebro universitetsjukhus Björn Karlson Yrkes- och miljömedicinska kliniken/lund Margareta Kristenson Hälsouniversitetet/ Linköping Tatjana Sivik IPS- Institutet för psykosomatisk medicin/ Göteborg Lisbeth Slunga Birgander Institutet för folkhälsa och klinisk medicin/ Umeå Töres Theorell Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet/ Stockholm Peter Währborg Hjärt-kärlinstitutionen, Sahlgrenska/ Göteborg Torbjörn Åkerstedt Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet/ Stockholm STRESSFORSKNINGSNÄTVERKETS KOORDINATOR Louise Nordenskiöld Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet/ Stockholm SAMORDNING AV STRESSFORSKNINGSKONGRESSEN Louise Nordenskiöld, stf. föreståndare Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Tfn: , mobil tfn: E-post: Webbplats: Sofia Lagergren, informationsansvarig Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Tfn: , mobil tfn: E-post: Webbplats:

6 Kongressinformation VÄLKOMMEN! Stressforskningsinstitutet och styrgruppen för Svenska nätverket för stressforskning hälsar alla medlemmar i nätverket och andra intresserade varmt välkomna till 2010 års Stressforskningskongress som hålls i Stockholm - den åttonde i ordningen. Årets kongressteman är: 1. Utmattningssyndrom - ett kontroversiellt begrepp 2. Ledarskap och stress 3. Intervention och behandling PROGRAM Stressforskningskongressen börjar måndag 17 maj kl med registrering och kaffe och avslutas tisdag 18 maj ca. kl efter en gemensam lunch. OBS! Det kan bli ändringar i programmet om föreläsare lämnar återbud och ersättare inte kan ordnas. ANMÄLAN På vår webbplats finns all information om kongressen. Vänligen anmäl er via anmälningsformuläret senast fredag 16 april En bekräftelse på anmälan skickas till den e-postadress som ni uppgivit. KONGRESSAVGIFT Kongressavgiften är kr (ex. moms) som är ett självkostnadspris. Vi har en särskild rabatterad kongressavgift för doktorander på 850 kr, (ex.moms) för att stimulera deltagande av yngre forskare. Kongressavgiften innefattar konferenslokalen två dagar, två luncher, tre kaffe samt en middag inkl. dryck. Kongressavgiften betalas i efterskott per faktura. OBS! Fri avbokning fram till 26 april 2009, därefter är anmälan bindande och vi måste debitera kongressavgiften. ABSTRACT OCH POSTER Vi välkomnar abstract inom kongressens teman, för såväl en posterutställning som till muntliga presentationer. Posterutställningen arrangeras i anslutning till kongresslokalen. Vi vill särskilt gärna ha abstracts från doktorander som vill presentera nya resultat, även sådana som har publicerats tidigare i annat sammanhang. Abstracten ska vara oss tillhanda senast 16 april per e-post till De kommer att bedömas av forskare som ingår i nätverkets styrgrupp. REGISTRERING Registering sker i Näringslivets Hus och Konferens, Storgatan 19, Stockholm mellan kl och 11.30, då kongressdokumenten delas ut. Kaffe serveras från kl RESA Deltagarna ordnar och betalar själva sina resor till Stockholm. Mer information om kommunikationer finns på Stockholms stads officiella turistguide: BOENDE Deltagarna bokar och betalar själva sitt boende. Stressforskningsinstitutet har reserverat rum den maj på tre olika hotell. Samtliga hotell ligger på gångavstånd från konferenslokalen. OBS! För att få ett särskilt konferenspris på rummen måste de bokas med angivet bokningsnummer senast fredag 16 april. 1. Mornington hotell Mornington Hotel Stockholm City, hotell med lugnt läge på Östermalm. Nära till Stureplan, shopping, museum, teatrar och restauranger. Färjan till Djurgården, ett besök i Östermalms Saluhall eller Dramaten, allt ligger nära detta hotell. Kontaktuppgifter Adress: Nybrogatan 53, Stockholm Telefon: Bokningsnummer: Enkelrum: 1397 kr/rum, dubbelrum 1615 kr/rum (frukostbuffé ingår) Webb: E-post: g 2. Wellington hotell Hotell Wellington Clarion Collection, ligger mittemot konferenslokalen, men endast några minuters promenad till Stureplans vimlande folkliv med shopping, nöjen och restauranger, Strandvägen och vattnet, Kungliga Djurgården och Gamla stan. Hotellet har full service. Kontaktuppgifter Adress: Storgatan 6, Stockholm Telefon: Bokningsnummer: 2064RO10002 Enkelrum 1483 kr/rum, dubbelrum 1816 kr/rum (frukostbuffé ingår) Webb: E-post: 3. Hotell Kung Carl Best Western Hotell Kung Carl är beläget vid Stureplan i Stockholms absoluta mittpunkt. Det är ett internationellt fullservicehotell, där varje rum är inrett med en personlig prägel. Under åren har fastigheten varsamt renoverats för att motsvara dagens krav på komfort, utan att tappa sin unika atmosfär. Kontaktuppgifter Adress: Birger Jarlsgatan 21, Stockholm Telefon: Bokningsnummer: Enkelrum 1397 kr/rum, dubbelrum 1608 kr/rum (frukostbuffé ingår) Webb: E-post:

7 SVENSKA NÄTVERKET FÖR STRESSFORSKNING Svenska nätverket för stressforskning består av olika institut och centra som forskar kring stress, återhämtning och psykosocial hälsa i ett epidemio logiskt och psykosomatiskt perspektiv samt berörda myndigheter inom området. Nätverket som bildades 2002 har till uppgift att fungera som en nationell plattform för samverkan och samarbete för sina medlemmar, för närvarande ett 60-tal. Syftet med nätverket är bl.a. att medlemmarna ska informeras om varandras aktiviteter som kurser och utbildningar och större mediala arrangemang och att informationen till allmänheten om samhällsrelaterade stressfrågor ska förstärkas. Läs mer om nätverket på under fliken Samverkan och länken Forskningsnätverk. STRESSFORSKNINGSINSTITUTET Postadress: Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet, Stockholm. Besöksadress: Frescati Hagväg 16A, Stockholm Tfn. växel: Fax: E-post institutet: E-post Organisationsnummer: Webbplats: STOCKHOLM Stockholm har drygt 2 miljoner invånare och är Sveriges mest besökta stad. Med ca. 1 miljon utländska besökare varje år är Stockholm nu nominerad till världsstad. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 och fick sina stadsprivilegier redan Läs mer om Stockholm på någon av nedanstående länkar: KONFERENSANLÄGGNINGEN Näringslivets Hus och Konferens är en modern konferensanläggning som ligger lungt och trevligt på Östermalm, men ändå nära till pulsen på Stureplan och Stockholm city. Stressforskningskongressen kommer att använda den s.k. Industrisalen som har all teknisk konferensutrustning och plats för 250 personer. Kontakt Adress: Storgatan 19, Stockholm Telefon: E-post: Webbplats: MER INFORMATION Har ni frågor om kongressen, så ta gärna kontakt med: Louise Nordenskiöld Stf. föreståndare på Stressforskningsinstitutet och koordinator för stressforskningsnätverket. Tfn: alternativt E-post: Sofia Lagergren Informationsansvarig, Stressforskningsinstitutet. Tfn: E-post: AQUARIA VATTENMUSEUM Den gemensamma kongressmiddagen den 17 maj, arrangeras på Aquaria Vattenmuseum som ligger på Djurgården med kvällsol och fantastisk utsikt mot Strömmen och Skeppsholmen. För att komma till Aquaria, tag buss 47 från Nybroplan till Liljevalchs/Gröna Lund eller åk spårvagn med Djurgårdslinjen alternativt Djurgårdsfärjan från Slussen. Kontakt Adress: Falkenbergsgatan 2, Djurgården Telefon: E-post: Webbplats: Kvällsarrangemang: Patric Johansson, tfn:

8 Kongressanläggning: Näringslivets Hus, Storgatan 19 Middag: Aquaria, Falkenbergsgatan 2 Stressforskningsinstitutet Postadress Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, SE Stockholm Besöksadress Frescati Hagväg 16 A, Stockholm Webbadress Telefon och telefax Växel: Fax: E-post adresser

Stressforskningskongress

Stressforskningskongress Stressforskningskongress www.stressforskningskongress.se Örebro Slott 23-24 maj 2011 arrangeras den 9:e stressforskningskongressen på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Kongressteman 1. Långtidsuppföljning

Läs mer

11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research. - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg. Stressforskningsinstitutet

11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research. - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg. Stressforskningsinstitutet 11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg Stressforskningsinstitutet Välkommen till Stressforskningskongressen Stressforskningsinstitutet

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Förstudie Kultur i vården

Förstudie Kultur i vården 1 (9) Förstudie Datum 2014-02-25 Diarienummer KUN 71-2014 Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se Till Kulturnämnden Förstudie Kultur

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Kan mangan påverka hjärnan via lukten?

Kan mangan påverka hjärnan via lukten? MARTIN BOGRAN/BILDHUSET Nr 3 September 2004 sid. 3 Alkoholpolitik och attityder till alkohol Ett projekt vid Stockholms universitet undersökte alkoholpolitik, dryckesvanor och inställning till drickande

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ RIKSKONFERENS INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ 2013 RÄTTIGHETER SKYLDIGHETER MÖJLIGHETER i en skola med framgångstankar... Välkommen till årets stora Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su. Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer

Läs mer

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen nr 4 december 2007 årgång 7 Hälsolyftet på Hisingen Sid 8-10 Samtal om ett hållbart arbetsliv Sid 4-5 Att orka fram till pensionen

Läs mer

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event IM RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event Inkludering - Engagemang- Förväntningar- Framtidssyn Varmt Välkommen önskar vi dig till en ny givande, spännande och aktuell Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13 1 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema medarbetarskap KICK OFF 2010 för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5 en vecka på handkirurgen Dagboken sid 10-11 introduktion

Läs mer