Stressforskningskongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stressforskningskongress"

Transkript

1 Stressforskningskongress Örebro Slott maj 2011 arrangeras den 9:e stressforskningskongressen på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Kongressteman 1. Långtidsuppföljning av patienter med utmattningssyndrom 2. Behandlingsforskning kring utmattningssyndrom 3. State of the art - forskningsöversikter inom stressområdet Stressforskningsinstitutet

2 Kongressprogram Måndag 23 maj Registrering och kaffe i foajén till Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet Gemensam lunch på Restaurang Kraka Inledning av docent Lars Gunnar Gunnarsson, Stressforskningsnätverkets styrgrupp Konsert med bl.a. Katarina Andreasson, konsertmästare i Svenska Kammarorkestern Tema 1. Långtidsuppföljning av patienter med utmattningssyndrom - prognos, prediktatorer och biologi Moderator: Docent Lars-Gunnar Gunnarsson, Universitetsjukhuset, Örebro Resultat från Instititutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen Överläkare Kristina Glise Resultat från Stress Rehab, Norrlands universitetsjukhus Docent Lisbeth Slunga Järvholm Resultat från Nätverket för rehablitering vid stressrelaterad pykisk ohälsa i Stockholms Län I nätverket ingår StressRehab vid Danderyds Sjukhus, Stiftelsen Stressmottagningen, Psykofysiologisk Beteende Medicin (PBM) och Gustavsbergs vårdcentral. Docent Aleksander Perski Kaffe, frukt och bensträckning Tema 2. Behandlingsforskning kring utmattningssyndrom - design och metod Moderator: Professor Björn Karlson, Universitetssjukhuset, Lund Sammanfattnig av metodläget Professor Peter Währborg, Sveriges Lantbruksuniversitet Paneldiskussion: Att utvärdera behandling- varför är det så svårt? Medverkande Professor Eva Vingård, professor Peter Währborg och professor Björn Karlson. Muntlig presentation av abstracts (10 min + 5 min frågor) Se vidare abstract katalogen Moderator: Docent Gunnar Ahlborg, Institutet för Stressmedicin, Göteborg Dance-movements and psychotherapy as treatment for burnouts, Ingela Sundquist Melatoninbehandling av skolungdomar med insomningsproblem, Arne Lowden Diskriminant validitet av en modifierad version av Stress-energi formuläret, Emina Hazibajramovic Dissociation och stress har betydelse för smärtupplevelsen, Kerstin Wendz Posterutställning i foajén till Konsertsalen, Musikhögskolan Samling för drink och gemensam kongressmiddag i Rikssalen på Örebro Slott

3 Tisdag 24 maj 2011 Frukost intas på respektive hotell. Tema 3. State of the art - översikter inom stressforsknings olika delområden Moderator: Docent Ulla Maria Anderberg, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Uppsala universitet Sömnighet Professor Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Stress och insomni Docent Markus Jansson-Fröjmark, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Stress och Kultur Professor emeritus Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Paus med kaffe och frukt i foajén Stress och Rörelse - livsfarligt att sitta still Professor Mai-Lis Hellénius, Institutionen för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Stress och Hörsel Professor Claes Möller, Hälsoakademin, Örebro universitet Slutrapport från Scancort Professor Margareta Kristensson, m.fl. från nätverket ScanCort Sammanfattning och avslutning Professor Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsnätverkets styrgrupp Posterutställning i foajén till Konsertsalen, Musikhögskolan Gemensam lunch på Restaurang Kraka

4 Medverkande Ahlborg Gunnar, docent Gunnar är docent och avdelningschef vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg. Han bedriver för närvarande forskning med inriktning på stress i arbetslivet, särskilt kring ledarskap och stress inom politiskt styrda verksamheter. E-post: Kristenson Margareta, professor Margareta är professor och överläkare och verksam vid Insti tu tionen för Medicin och Hälsa vid Linköpings universitet. Hon forskar för närvarande kring socioekonomiska skillnader i hälsa, med fokus på psykosociala faktorer och biologiska indikatorer på stress. E-post: Anderberg Ulla Maria, docent Ulla Maria är läkare och docent i psykiatri. Hon är knuten till Institutionen för Folkhälsovetenskap, enheten för socialmedicin vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om att kartlägga stress i förhållande till psykiatri, morbiditet och smärta. Hon forskar även kring fibromyalgi. E-post: Glise Kristina, överläkare Kristina är överläkare och chef för behandlingsavdelningen vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Hennes forskning är inriktad på kliniska fynd, förlopp, behandling/rehabilitering och prognos vid utmattningssyndrom. E-post: Möller Claes, professor Claes är överläkare vid Audiologiska Kliniken på Örebro universitetssjukhus och forskar bl.a. om genetiska hörselnedsättningar-dövhet, syndromala hörselnedsättningar-dövhet, dövblindhet, Usher syndrom, bullerorsakad hörselnedsättning, folkhälsa-hörselnedsättning, yrsel-balanssjukdomar. E-post: Perski Aleksander, docent Aleksander är verksam vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Han forskar om de utbrändhetsliknande tillståndens etiologi och hur man kan behandla och rehabilitera sådana tillstånd. Det innebär forskning bl.a. kring diagnostik och sjukdomsmekanismer. E-post: Gunnarsson Lars-Gunnar, docent Lars-Gunnar är docent i neurologi och arbetar vid Arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Han forskar kring stress och om samband mellan stress och symtom. Lars-Gunnar var en av initiativtagarna till Stressforum vid Universitetssjukhuset i Örebro. E-post: Hellenius Maj-Lis, professor Maj-Lis Hellénius är professor i allmänmedicin med inriktning kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet och verksam som överläkare på en livsstilsmottagning. Hennes forskningsområde är livsstil - framför allt fysisk aktivitet och matvanor och prevention av hjärt-kärlsjukdom. E-post: Jansson-Fröjmark Markus, lektor Markus är verksam vid Örebro universitet i forskargruppen Center for Health and Medical Psychology. Hans forskningsintresse ligger inom ramen för klinisk psykologi, framför allt med tonvikt på utveckling av teoretiska modeller och behandling av insomni samt smärta och utbrändhet. E-post: Karlson Björn, professor Björn är professor vid Inst. för psykologi, Lunds Universitet och chef för Beteendemedicinska sektionen, Arbets- och miljömedicin i Lund. Han forskar kring arbetsrelaterad stress och dess samband med hälso- och välbefinnandeproblem, interventioner vid utmattningsreaktioner, och mätning av stressindikatorer. E-post: Sivik Tatjana, docent Tatjana är läkare, docent i psykosomatisk medicin och legitimerad psykolog och psykoterapeut. Hon startade 1993 IPS-Institutet för psykosomatisk medicin i Göteborg. Hennes forskningsinriktning är ett psykosomatiskt och integrativt synsätt på hälsa och behandling av stressrelaterade sjukdomar. E-post: Slunga Järvholm Lisbeth, docent Lisbeth är docent i yrkes- och miljömedicin och överläkare på Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Hennes forskningsområde är stressrelaterad ohälsa i befolkningen och rehabilitering vid utmattningsproblematik. E-post: Theorell Töres, professor emeritus Töres är professor emeritus i psykosocial medicin och vetenskaplig handledare vid enheten för Epidemiologi vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Hans forskningsinriktning är stress och fysiologiska stressmekanismer, hjärt- kärlsjukdom, psykosomatiska sjukdomar, livs-händelser och psykosocial arbetsmiljö. E-post: Vingård Eva, professor Eva är verksamhetschef och överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Hennes huvudsakliga forskningsområden är fysiska och psykosociala förhållanden i arbetslivet, hållbar hälsa och rehabilitering inom offentlig sektor och orsaker till och effekter av sjukskrivning. E-post:

5 Währborg Peter, professor Peter är professor i beteendemedicin vid SLU samt docent i kardiologi vid Sahlgrenska akademin. Han är också sociolog, psykolog och psykoterapeut. Peter Währborgs forsknings- och kompetensprofil är stress och stressrelaterad sjukdom i relation till hjärt- och kärlsjukdom, barn och naturunderstödd behandling. E-post: Åkerstedt Torbjörn, professor Torbjörn är professor och föreståndare för Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Hans forskning handlar om stress, sömn och återhämtning och då särskilt på sömnens roll i trötthetsregleringen. Här ingår också preventiva insatser som stresshantering, sömnrådgivning och vakenhetshöjande åtgärder. E-post: STYRGRUPPEN FÖR STRESSFORSKNINGSNÄTVERKET Medlemmarna presenteras närmare under medverkande Gunnar Ahlborg Institutet för Stressmedicin/Göteborg Ulla Maria Anderberg Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/uppsala Lars Gunnar Gunnarsson Stressforum/Örebro universitetsjukhus Björn Karlson Yrkes- och miljömedicinska kliniken/lund Margareta Kristenson Hälsouniversitetet/ Linköping Tatjana Sivik IPS- Institutet för psykosomatisk medicin/ Göteborg Lisbeth Slunga Järvholm Institutet för folkhälsa och klinisk medicin/ Umeå Töres Theorell Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet/ Stockholm Peter Währborg Hjärt-kärlinstitutionen, Sahlgrenska/ Göteborg Torbjörn Åkerstedt Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet/ Stockholm Louise Nordenskiöld Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet/ Stockholm SAMORDNING AV STRESSFORSKNINGSKONGRESSEN Louise Nordenskiöld, stf. föreståndare Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Tfn: , mobil tfn: E-post: Webbplats: Sofia Lagergren, informationsansvarig Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Tfn: , mobil tfn: E-post: Webbplats:

6 Kongressinformation VÄLKOMMEN! Stressforskningsinstitutet och styrgruppen för Svenska nätverket för stressforskning hälsar alla medlemmar i nätverket och andra intresserade varmt välkomna till 2011 års Stressforskningskongress som hålls i Örebro - den nionde i ordningen. Årets kongressteman är: 1. Långtidsuppföljning av patienter med utmattningssyndrom 2. Behandlingsforskning kring utmattningssyndrom 3. State of the Art - forskningsöversikter inom stressområdet PROGRAM Stressforskningskongressen börjar måndag 23 maj kl med registrering och kaffe och avslutas tisdag 24 maj ca. kl efter en gemensam lunch. OBS! Det kan bli ändringar i programmet om föreläsare lämnar återbud och ersättare inte kan ordnas. ANMÄLAN På vår webbplats finns all information om kongressen. Vänligen anmäl er via anmälningsformuläret senast måndag 2 maj En bekräftelse på anmälan skickas till den e-postadress som ni uppgivit. KONGRESSAVGIFT Kongressavgiften är kr (ex. moms) som är ett självkostnadspris. Vi har en särskild rabatterad kongressavgift för doktorander på 850 kr (ex.moms) för att stimulera deltagande av yngre forskare. Kongressavgiften innefattar konferenslokalen två dagar, två luncher, tre kaffe samt en middag inkl. dryck. Kongressavgiften betalas i efterskott per faktura. OBS! Fri avbokning fram till måndag 2 maj 2011, därefter är anmälan bindande och vi måste debitera kongressavgiften. ABSTRACT OCH POSTER Vi välkomnar abstract inom kongressens teman, för såväl en posterutställning som till muntliga presentationer. Posterutställningen arrangeras i anslutning till kongresslokalen. Vi vill gärna ha abstracts från doktorander och post-docs som vill presentera nya resultat, även sådana som har publicerats tidigare i annat sammanhang. REGISTRERING Registering sker i foajén till Musikhögskolan vid Örebro universitet mellan kl och 11.30, då kongressdokumenten delas ut. Kaffe serveras från kl RESA Deltagarna ordnar och betalar själva sina resor till Örebro. Mer information om kommunikationer finns på Örebos officiella upplevelse- och besöksguide: BOENDE Deltagarna bokar och betalar själva sitt boende. Stressforskningsinstitutet har reserverat rum 23/24 maj på fyra olika hotell. OBS! För att få ett särskilt konferenspris på rummen måste de bokas med angiven bokningskod senast lördag 23 april Elite Stora Hotellet (4 stjärnor) Vid Svartåns strand och granne med Örebro Slott ligger Elite Stora Hotellet med anor från 1858 och med en atmosfär från ett traditionellt stadshotell. Alla rum är utrustade med dusch/bad, hårtork samt kabel-tv. Adress: Drottninggatan 1, Örebro. Tfn: Busslinje 1 till universitetet från Järntorget. Bokningskod: KSTO Enkelrum: kr/rum, frukostbuffé ingår. E:post: 2. Best Western City Hotel (4 stjärnor) City Hotel är ett trevligt rum- och frukosthotell mitt i centrala Örebro. Hotellet byggdes 1985 och renoverades Det finns 85 rum, alla med dusch, minibar, kabel-tv, hårtork och kaffe/tekokare. Adress: Kungsgatan 24, Örebro. Tfn: Busslinje 4 till universitetet från Våghustorget. Bokningskod: Stressforskning Enkelrum kr/rum, frukostbuffé ingår. E-post: 3. Scandic Grand Hotell (4 stjärnor) Scandic Grand Hotel är ett förstklassiskt fullservicehotell som ligger mitt i Örebro med Örebros sevärdheter precis utanför dörren. Örebros 1600-tals slott, Behrn Arena och den gamla stadsdelen Wadköping finns alla inom 10 minuters gångavstånd. Garage mot avgift. Adress: Fabriksgatan 21-23, Örebro. Tfn: Busslinje 4 till universitetet från Våghustorget. Bokningskod: Stressforskning BSTR (Bokningsbart med koden även på.www.scandichotels.se) Enkelrum kr/rum, frukostbuffé ingår. E.post: 4. Hotell Göta (3 stjärnor) Hotell Göta är ett litet och personligt hotell med förmånliga priser. Hotellet ligger nära slottet mitt i centrala Örebro. Samtliga rum har dusch, toalett, TV och Wifi. Fri parkering på kvällstid. Adress: Olaigatan 11, Örebro. Tfn: Busslinje 1 till universitetet från Järntorget. Bokningskod: Stressresearch. Enkelrum: 890 kr/rum, frukostbuffé ingår. E-post:

7 SVENSKA NÄTVERKET FÖR STRESSFORSKNING Svenska nätverket för stressforskning består av olika institut och centra som forskar kring stress, återhämtning och psykosocial hälsa i ett epidemio logiskt och psykosomatiskt perspektiv samt berörda myndigheter inom området. Nätverket som bildades 2002 har till uppgift att fungera som en nationell plattform för samverkan och samarbete för sina medlemmar, för närvarande ett 60-tal. Syftet med nätverket är bl.a. att medlemmarna ska informeras om varandras aktiviteter som kurser och utbildningar och större mediala arrangemang och att informationen till allmänheten om samhällsrelaterade stressfrågor ska förstärkas. Läs mer om nätverket på under fliken Samverkan och länken Forskningsnätverk. STRESSFORSKNINGSINSTITUTET Postadress: Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet, Stockholm. Besöksadress: Frescati Hagväg 16A, Stockholm Tfn. växel: Fax: E-post institutet: E-post personal: Organisationsnummer: Webbplats: ÖREBRO Örebro är centralort i Örebro kommun, residensstad i Örebro län och befolkningsmässigt landets sjunde största kommun, här bor ca personer. Runt det som idag är Örebro fanns flera byar och boplatser från perioden e.kr. och själva staden Örebro är drygt 700 år gammal. Fortfarande är Örebro i viss mån en industristad, även om den under senare delen av 1900-talet alltmer kommit att präglas av service, tjänster och utbildning. Stora arbetsgivare idag är Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro. Mer information finns på: KONFERENSANLÄGGNINGEN Musikhögskolan vid Örebro universitet är en av sex statliga musikhögskolor i Sverige och erbjuder en mängd utbildningar inom musik-, bild- och teaterområdet. Här bedrivs också forskning samt flera fristående kurser. Musikhögskolans aula hyrs också ut för olika slags konferenser. MER INFORMATION Har ni frågor om kongressen, så ta gärna kontakt med: Louise Nordenskiöld Stf. föreståndare, Stressforskningsinstitutet och koordinator för stressforskningsnätverket. Tfn: alternativt E-post: Sofia Lagergren Informationsansvarig, Stressforskningsinstitutet. Tfn: E-post: Kontaktuppgifter: Örebro universitet, Musikhögskolan, SE Örebro Tel: (vx), E-post: Besöksadress: Fakultetsgatan 1, Örebro Mer information finns på: BUSS Det är lätt att ta sig från Örebro City till universitetet med buss. Linje 1 går från Järntorget till universitetet och Linje 4 går från Våghustorget till universitetet. Observera att det inte går att betala med kontanter på bussen. Kortbetalning går bra alternativt köp av biljett i automat eller via SMS (skicka koden ÖV till nummer 72372). KONGRESSMIDDAG PÅ ÖREBRO SLOTT Slottet började byggas redan på 1200-talet och idag finns här bl.a. olika konferenslokaler, landshövdingens bostad och Restaurang Slottskällaren. Restaurangen erbjuder en stämningsfull miljö med utsikt över Örebro Slott och Svartån och rustika källarvalv från 1300-talet. Festvåningen:

8 campus ÖrEBro Biblioteket universitetsbiblioteket, aula Bilbergska huset Akademin för naturvetenskap och teknik, forskargruppen Youth & Society, forskargruppen MTM, LInJE 1&4 Entréhuset rektor, ledningskansli, växel och reception, externa relationer och kommunikation, ekonomiavdelningen, personalavdelningen Forumhuset akademicentrum F, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, hörsalar F och Bio Gymnastikhuset Hälsoakademin, idrottshallar, hörsal G Karta: Hållén Arkitekter AB LInJE 2&3 BuSSar centrum campus Linje 1 Resecentrum Universitetet Linje 2 Våghustorget Universitetet Brickebacken Linje 3 Resecentrum Universitetet Brickebacken Linje 4 Våghustorget Universitetet Kårhus studentkåren Långhuset studentcentrum, akademicentrum L, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Handelshögskolan vid Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, hörsalar L1, L2 och L3, campusavdelningen, IT-avdelningen, studentavdelningen Musikhögskolan hörsal M, konsertsal Prismahuset akademicentrum P, Hälsoakademin, hörsal P1 och P2, Campushälsan Teknikhuset akademicentrum T, Akademi för naturvetenskap och teknik, forskarskolan Demokratins villkor, forskarskolan Urbana studier, forskargruppen CUReS, hörsal T, forsknings- och innovationsstöd Östra Mark konferensgård S Studentbostäder 1 Gravfält från järnåldern Stressforskningsinstitutet Postadress Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, SE Stockholm Besöksadress Frescati Hagväg 16 A, Stockholm Webbadress Telefon och telefax Växel: Fax: E-post adresser

11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research. - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg. Stressforskningsinstitutet

11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research. - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg. Stressforskningsinstitutet 11:e Stressforskningskonferensen New frontiers in Swedish Stress Research - what is underway? 13-14 maj 2013 Göteborg Stressforskningsinstitutet Välkommen till Stressforskningskongressen Stressforskningsinstitutet

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su. Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer

Läs mer

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Mångfaldsarbete förändrade attityderna. TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar. Kränkande särbehandling tolereras inte. Sid 8-9. Sid 10.

Mångfaldsarbete förändrade attityderna. TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar. Kränkande särbehandling tolereras inte. Sid 8-9. Sid 10. en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv nr 2 juni 2006 årgång 6 Mångfaldsarbete förändrade attityderna Sid 8-9 Kränkande särbehandling tolereras inte Sid 4-5 TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder!

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder! FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008 Effektiva åtgärder! Bild: kati mets Grafisk design: Yrsa Westerlund/TypaText tryckeri federativ 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Läs mer

Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010

Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010 200 år sedan Darwins födelse - 150 år sedan Darwins teser! Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin Galapagos - Ecuador 2-12 januari 2010 1 Kurs: Evolutionsmedicin - arvet efter Darwin 2009 firar vi Charles

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009

FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE 2 5 september 2009 samt KURSRESA TILL VIETNAM Paradigmskifte i vården kultursjukdomarnas tidevarv 5 16 september 2009 Kursprogram Sista anmälningsdag 2/6 FDI KONGRESSEN I SINGAPORE

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Uppsala by Anja. Uppdrag TEMA: Hawking till Uppsala. HEMMA HOS LOUIS Sid 28

Uppsala by Anja. Uppdrag TEMA: Hawking till Uppsala. HEMMA HOS LOUIS Sid 28 Magasin Uppsala är en tidning från InPress TEMA: Mötesstaden #2 / Maj 2011 FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN varför kaffepauser kan ge nobelpris. Sid 13 MAGASIN UPPSALA SNILLEN & AFFÄRER I VÄRLDSKLASS Uppsala by

Läs mer

Läs mer om Manimalis på www.manimalis.se.

Läs mer om Manimalis på www.manimalis.se. Manimalisrapporten 2009 Om Manimalis Manimalis är en ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på enskilda människor och samhället. Manimalis stöds av Agria

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Konferenscentrum Wallenberg Göteborg 21-23 april, 2010 www.swedishsleepresearch.com Bäste kongressdeltagare, Det är med stor glädje

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer