Ett kolossalt konstverk Clarion Hotel Sign

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett kolossalt konstverk Clarion Hotel Sign"

Transkript

1 Nr DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 20 Ett kolossalt konstverk Clarion Hotel Sign Porträttet Gert Wingårdh. Ibland kan det tyckas tjatigt. Alltid denne Gert Wingårdh. Men det är svårt att gå förbi någon som tilldelats Kaspar Sahlin priset fem gånger. I profilen berättar vi mer mannen bakom namnet. Sid 25 Nordbygg 2008 norra Europas största evenemang för byggnäringen Bland utställarna finns alla ledande aktörer på den svenska byggmarknaden. Naturligtvis finns även Fastighetsförvaltaren på plats. Vi bevakar det som händer. Hittar vi inte dig på mässan är du välkommen att hälsa på oss i vår egen monter, EH:32 Sid 9 Fastighetsboxarnas vara eller inte vara diskuteras Men tävlingen om framtidens fastighetsbox lockade fram många både snygga och roliga förslag. Syftet med tävlingen var visa på genomförbara lösningar med hänsyn till placering och tillgänglighet. Sid 28 HD har klargjort om uppsägning av lokalhyresgäst var giltig Högsta domstolen konstaterade att en uppsägning av en lokalhyresgäst var ogiltig, eftersom uppsägningen saknade information om hyresgästens rättigheter. Sid 43 Revolutionerande byggsystem med traditioner Hårdare miljökrav och stigande elpriser gör det viktigare än någonsin att välja byggmaterial som är miljövänliga och energisnåla. Därför har träbaserade skivor med I-balkar framtiden för sig Sid 34 Det är en mäktig byggnad som arkitekten Gert Wingårdh har ritat och hans parhäst Arthur Buchart byggt. Clarion Hotel Sign är inte bara Stockholms största hotell, utan även ett kolossalt konstverk. En framtida arkitekturklassiker? I svart granit och med stora glaspartier finns nu detta enorma byggnadsverk med sina spetsiga gavlar lutandes över Norra Bantorget på plats. 11 våningar högt och med 558 rum är det Stockholms största hotell. Sid 22 Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

2

3 fastighetsförvaltaren nr Ledare Balkong väger tungt vid bostadsaffär men i Göteborg kan ett nytt kök vara din bästa investering Förnybar energi från värmepumpar. sid 16 Svensson Svensson prisbelönad. sid 28 Medlemskap i bostadsrättsförening. sid 33 Balkong driver upp lägenhetspriset mest jämfört med ett flertal andra faktorer och värderas mycket högre än till exempel öppen spis eller garageplats. Samtidigt skiljer sig statistiken mellan olika geografiska regioner. Det framgår av Skandiamäklarnas Mäklarforum. Undersökningen visar också att homestyling kan ha mycket stor betydelse för slutpriset på en bostad. Har din bostadsrätt ett nyrenoverat kök? Grattis då är utsikterna goda om du ska sälja i Göteborg. Den nya undersökningen visar att ett nyrenoverat kök är det som mest efterfrågas när göteborgare ska köpa lägenhet. Andreas Mülich, marknadschef på Skandiamäklarna, menar dock att man ska ta undersökningen med en nypa salt eftersom det är mycket annat som också spelar in, som läge och planlösning. Fortsatt drag efter fastigheter En stark hyresmarknad och många utländska aktörer på den svenska marknaden håller fastighetspriserna uppe trots högre avkastningskrav och lånekostnader. Det borgar för en stark fastighetsmarknad även i år, enligt branschexperterna. Något som även bekräftas av den sjunkande vakansgraden. I Stockholm var vakanssiffran 10,7 procent vid årsskiftet, vilket är den lägsta nivån på många år. Lång byggtid stoppar gallerian på Odenplan Bygget av en trevåningsgalleria vid Odenplan i Stockholm ställs in. Politikerna stoppar planerna eftersom det skulle förvandla Odenplan till en byggarbetsplats två år längre än väntat. Huvudanledningen är inte protesterna mot bygget, enligt Joakim Larsson (m), ordförande i Stockholm stads exploateringsnämnd, utan att Rodamco, som haft markanvisning på området under jord där gallerian skulle ligga, har meddelat att det är omöjligt att klara politikernas tidsram. Kravet har varit att gallerian ska kunna slutföras samtidigt som Citybanan, som ska göra Odenplan till Sveriges största järnvägsstation. Rodamco, Sveriges ledande köpcentrumbolag, har meddelat att gallerian skulle förlänga bygget vid Odenplan med ytterligare ett och ett halvt till två år. Mycket tyder på att det ändå kommer att finnas butiksytor under jord i anslutning till järnvägsstationen, som ska vara färdigställd 2014, med de kommersiella ytorna blir mindre än vad det var tänkt från början. Hyresgästerna kan bli värdar Hyresgästföreningen kan bli hyresvärd när delar av allmännyttan privatiseras. Förbundsstämman ska i juni ta ställning till om det är lämpligt att föreningen själv blir en aktör på bostadsmarknaden. Vi vill visa att det går att driva ett bostadsföretag ur hyresgästperspektiv, säger förbundsordförande Barbro Engman till webbtidningen Hem & Hyra. Stockholm blir mer levande och miljövänligare Stockholm genomgår för närvarande en mycket kraftig expansion. Gammal industrimark i centrala lägen omvandlas till attraktiva stadsdelar som binder samman staden. Ett trettiotal skyskrapor planeras. Under åren fram till 2030 beräknas Stockholms invånarantal växa till en miljon människor i kommunen och närmare tre i den omgivande regionen. För att klara den utvecklingen behöver Stockholm planera för framtiden och lära av de misstag som begåtts tidigare. Att bygga staden tätare har många fördelar. Dels blir staden mer levande om den byggs för korta avstånd med levande bottenvåningar, dels blir den miljövänligare. Det väldiga Clarionhotellet vid Norra Bantorget i Stockholm är en typisk förtätning av Stockholms innerstad. Men det är dock snarare i ytterstaden som den största utvecklingen sker. Dels kommer den gamla gränsen mellan innerstad och ytterstad att förflyttas utåt, dels kommer nya stadsdelar at binda samman de gamla. Runt det som tidigare definierats som innerstad kommer den täta staden att sträcka ut sig. I dessa nya stadsdelar kommer en stor del av de nya skyskraporna att byggas. I Söderort planeras tolv skyskrapor, varav några vid Gullmarsplan och Telefonplan. I Västerort handlar det om tolv skyskrapor i stadsdelar som till exempel Kista, och i innerstaden tio skyskrapor i lägen som Värtahamnen, Norra Station och Nordvästra Kungsholmen. Urban Nilsson Ansvarig utgivare Fastighetsförvaltaren är fastighetsbranschens B2B-tidning. Tidningen informerar om läget på fastighetsmarknaden, nya produkter, aktuella byggprojekt med mera. Fastighetsförvaltaren utkommer sex gånger om året och har en TS-kontrollerad upplaga. Fastighetsförvaltaren ges ut av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, GÖTEBORG Tel: Fax: VD, ansvarig utgivare Urban Nilsson Göteborgsredaktionen Tel: Fax: Redaktionsledning Klas Bergqvist Skribenter Tina Lundberg Arne Öster Stina Rangmar Projektledare Peter Düfke Annonsförsäljning Tinna Knape Charlotte Drammica Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och Annonsförsäljning webb bilder förbjudet, om inte särskild ISSN Ingrid Saarva Lennart Sandelin överenskommelse träffats med Stockholmskontoret: redaktionen. Drakenbergsgatan 2, Stockholm Besök oss gärna på nätet: Tel: Peter Lindskog-Bodin Ekonomi Fax: Tidningsstatistik AB Tel Monika Beiring Traffic / Materialhantering Henrik Tonström Adress/Namnändringar Layout Stromia-Futurum Grafiska AB Tryck MittMedia Print AB Annonser, bilder och annat redaktionellt material sänds till

4 4 FASTIGHETSFÖRvALTAREN nr Nyheter Daikin Europe NV förvärvar Svenska Daikin AB Daikin Europe NV, med huvudkontor i Bryssel, har förvärvat 90 % av aktierna i Svenska Daikin AB. Svenska Daikin AB blir därmed ett helägt dotterbolag till Daikin Europe NV. Firmanamnet kommer att ändras till Daikin Sweden AB. Förvärvet syftar till att stärka Daikins närvaro och position på den svenska marknaden, med målsättningen att bli en ledande leverantör av kyloch värmeprodukter. Speciellt fokus kommer att riktas mot marknaderna för luft/luft- och luft/ vatten- värmepumpar. Genom en kraftfull förstärkning av både säljoch marknadsföringsresurserna kommer servicen mot återförsäljare att förbättras, samtidigt som en intensifierad marknadsföring kommer att ske. Daikin Sweden AB Daikin s historia började 1924 och i dag är Daikin ett av världens ledande företag inom värmepumpar och luftkonditionering. I Japan är Daikin känd som en stor tillverkare med intensiv forskning inom ett brett spektrum av vetenskaper, från mekanik, elektronik till kemi och köldmedier. Daikin Europé startade 1972 i Ostende i Belgien med produktion, kontor och lager på en yta av ca 8000 m 2. Idag har Daikins fabrik utvecklats till den mest avancerade fabriken för tillverkning av luftkonditionering i Europa på en yta större än m 2. Sedan dess har också nya fabriker startat i Plzen, Tjeckien och snart öppnas ytterligare en kompressorfabrik i Brno. Daikins produkter har funnits representerade i Sverige sedan 1969, och har genom åren gjort sig kända för sin höga kvalité, låga ljudnivåer och höga driftsäkerhet. Det är många faktorer som är viktiga vid valet av leverantör. För att få en optimal och långsiktig lösning krävs en fackmannamässigt dimensionerad och installerad produkt som även är injusterad efter alla möjliga behov. Daikin Europe mottar finansiell och teknisk support från moderbolaget i Daikin Industries Ltd vilket gör att Daikin Europe får tillgång till den mest avancerade forskningen och utvecklingen av luftkonditioneringsutrustning i hela världen. Klas Bergqvist Esmi blir Pelco Esmi byter namn. Från och med den 11 februari övergår Esmi Multi Signal AB till att heta Pelco Sweden AB. Samtidigt byter Esmi Finland Oy namn till Pelco Finland Oy, och Esmi-gruppen blir Pelco Nordic. Under hösten 2007 köpte Schneider Electrickoncernen upp Pelco, världens ledande leverantör av videoövervakningssystem och stor föregångare på området. Pelco Nordic fortsätter i Esmis anda och fotspår, som ledande specialist, tillverkare och utvecklare av säkerhets- och brandlarmsystem. Pelcos stora utbud av bevakningsprodukter tillsammans med de lösningar för brandlarm och säkerhetssystem Esmi har sedan tidigare gör Pelco Nordic till marknadens mest heltäckande säkerhetsleverantör. Försäljningen, tillverkningen och produktutvecklingen av våra brandlarm- och säkerhetssystem kommer att fortsätta precis som tidigare i de nordiska länderna. Men tack vare det utökade produktutbudet som uppköpet innebär kommer vi nu att kunna erbjuda ett ännu mer heltäckande och brett spektrum av tjänster, produkter och teknisk support inom säkerhet. Esmi är ett starkt varumärke som kommer att finnas kvar på både den nordiska och den baltiska marknaden även i fortsättningen produkter som Esmi FX, AX, IX, Esgraf, MLS och Esmikko kommer med andra ord att säljas som vanligt, berättar Uno Lundberg, VD för Pelco Sweden AB. När det gäller återförsäljning och leverans av säkerhetslösningar kommer Pelco Sweden att utveckla sitt partnernätverk i ännu högre grad än tidigare. Kärnan i partnerverksamheten är lokal försäljning och att finnas nära slutkunderna. De samarbetspartners som genomgått vår utbildning kan ta på sig alla typer av uppdrag för brandlarmoch säkerhetssystem, både lokalt och på riksnivå. Genom att i högre utsträckning använda koncernens namn för produktområdet brandoch säkerhetslösningar kan vi få till stånd synergieffekter som gynnar hela vår verksamhet och vårt serviceutbud. Den här integreringen bidrar till att ge Pelco Sweden en ännu starkare ställning som säkerhetsleverantör, med de väletablerade varumärkena Esmi och Pelco. Dessutom stärks företagets profil som ledande utvecklare och leverantör av brand- och säkerhetssystem, förklarar Uno Lundberg, VD för Pelco Sweden AB. Pelco Nordic i korthet Pelco Nordic är en marknadsledande utvecklare och leverantör av brand- och säkerhetssystem. Pelco erbjuder system och lösningar inom säkerhetsteknologi för skydd av egendom och människor samt heltäckande stödtjänster som gäller under hela systemens livstid. Pelco är en del av den världsomspännande Schneider Electric-koncernen och dess verksamhetsområde brand och säkerhet. Omsättningen för Pelco Nordic, med omkring 250 anställda, uppgick till 498,2 miljoner SEK för år Klas Bergqvist Mer information på Dålig koll på dolda husfel Det är skillnad på osynliga fel och dolda fel, åtminstone på småhusmarknaden. Köparna tror att de vet mer om regler och praxis än de i verkligheten gör och husköpen slutar alltför ofta i segslitna tvister mellan säljare och köpare, visar en undersökning som Anticimex gjort. De flesta köpare tror att de vet vilka rättigheter man har om man efter köpet hittar gamla fel i huset. Med det som många kallar dolda fel och som säljaren ska betala för är i själva verket osynliga fel, som helt är köparens sak att åtgärda. Det kommer ofta som en total överraskning när det visar sig att de fel man hittar efter husköpet och som inte har påpekats i besiktningsprotokollet inte är ett dolt fel utan ett osynligt fel och därför är köparens ansvar. Det finns alltid fel i småhus och det måste man som köpare vara beredd på, särskilt om det inte är ett alldeles nybyggt hus. Generellt kan man säga att andelen så kallade osynliga fel i ett hus är betydligt större än antalet dolda fel, med det är ett svårt pedagogiskt problem att förklara skillnaden. I sin intervjuundersökning där man har intervjuat 200 nyblivna småhusägare från hela Sverige visar Anticimex att 60 procent av de tillfrågade är oroliga inför husköpet men att hela 86 procent aser att de har medelgoda eller goda kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter som husköpare. Arne Öster

5 fastighetsförvaltaren nr Klimatsmart boende Byggföretaget Veidekke lanserar ett nytt koncept för det klimatsmarta boendet. Det första projektet blir ett flerfamiljshus med 40 lägenheter i södra Stockholm. Varje lägenhet reducerar utsläppen av koldioxid med 1,7 ton per år, vilket kan jämföras med den mängd en bensindriven familjebil släpper ut på mil. Nyheter Veidekke, ett norskt bygg- och bostadsbolag med över anställda i Sverige, har tänkt till kring hotet mot vårt klimat. Går det att bygga ett flerfamiljshus inom ramen för en normal kostnadskalkyl och utan subventioner och samtidigt drastiskt minska utsläppen av växthusgasen koldioxid? Det första projektet blir Ytterskär i Västertorp i södra Stockholm. De 40 lägenheterna minskar koldioxidutsläppen med cirka 68 ton jämfört med ett projekt med lika många normala lägenheter. Värmebehovet kommer också att bli cirka Nu inför JM lågenergihus som standard i all bostadsproduktion i Sverige. Med bland annat bättre isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard räknar JM som Sveriges största bostadsbyggare med att sänka energianvändningen med 35 procent och därmed spara ton koldioxid per år. Det motsvarar flygresor mellan Stockholm och Malmö årligen. För en genomsnittsfamilj med en bostadsyta på 100 m 2 motsvarar åtgärderna en energibesparing på kronor per år. JM är redan i dag ledande i Norden på att bygga lågenergihus. JMs beslut är ett led i arbetet med att bli Europaledande på att bygga lågenergihus i all produktion. Att klimatfrågan blir allt viktigare för våra kunder är tydligt, säger Johan Skoglund, VD på JM. En färsk undersökning visar att 78 procent av JMs förturskunder anser att det energisnåla boendet är en av de avgörande miljöaspekterna när de ska köpa bostad. Med bibehållen god design och standard i bostäderna inför JM nu ännu mer välisolerade väggar, energieffektiva fönster, tätare hus, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning av frånluften i alla JM-bostäder. Det är bland annat dessa lösningar som utvärderats i JMs energikloka hus i Järinge och som nu blir standard i alla de bostäder i Sverige JM producerar årligen. Det första lågenergihuset kommer att stå klart Arne Öster 30 procent lägre än normalt. För att klara detta har man bland annat satsat på: Miljövänlig fjärrvärme. Väl tilltagen men inte överdimensionerad isolering. Ekonomisk morot för boende rätt betende ska märkas i plånboken. Men Veidekke har framför allt fokuserat på elanvändningen, som företaget menar är viktigast ut klimatsynpunkt. Arne Öster Stor klimatvinst när JM inför lågenergihus som standard Kunderna anser att det energisnåla boendet är en avgörande faktor vid val av ny bostad. Fastighetsägarna skyldiga att ta bort klotter Nu ska polisen jaga fastighetsägare som råkat ut för klotter. I de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad står i dag ingenting om klotter och graffitti. Nu vill stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) och den borgerliga majoriteten i Stadshuset införa ett uttryckligt förbud mot klotter. Beslut ska tas i kommunstyrelsen onsdagen den 20 februari. Det blir fastighetsägarnas skyldighet att snarast avlägsna klotter. Är det inte gjort inom sex månader ska polisen ingripa. Ordningsföreskrifterna är ett att de främsta redskapen för en tryggare stad, säger Mikael Söderlund, men Carin Jämtin (s) och Ann-Margrethe Livh (v) tycker att han sysslar med skenåtgärder. Det lär inte ha någon avgörande betydelse för kriminaliteten och den allmänna ordningen om man i ordningsföreskrifterna förbjuder något som redan är olagligt, skriver de i sin reservation i borgarrådsberedningen. Konkreta åtgärder mot klotterproblemet saknas fortfarande, menar de. Arne Öster Kapplöpningsgatan HELSINGBORG Tel: Fax: Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro:

6 6 FASTIGHETSFÖRvALTAREN nr Nyheter Nytt kök säljer Branschen tjänar på alla nya bostäder Fortsatt högtryck i nybyggnationen håller uppe svenskarnas efterfrågan på kök. Såväl billiga som dyra kök säljer bra, trots tecken på vikande konjunktur i svensk ekonomi. Kök i alla prisklasser säljer bra på den svenska marknaden. Om man vet att man bara ska bo i lägenheten i 3-4 år lägger man inte ner lika mycket pengar på köket. Många tycker att det räcker med att det ser fint ut och byter kanske på sin höjd köksluckor. Samtidigt har efterfrågan på dyrare kök ökat under den senaste femårsperioden. Skandia Mäklarna redovisar bud Öppenheten i budgivningsprocessen var en punkt i den utredning av Fastighetsmäklarlagen som nyligen presenterades för Justitiedepartementet. I utredningen föreslås att mäklare efter avslutat köp ska redovisa en förteckning över de bud som lagts för både köpare och säljare. Skandia Mäklarna med 75 kontor i landet har tillämpat öppen budgivning under lång tid, bland annat genom bud via sms och Internet. Förändringarna i Fastighetsmäklarlagen väntas gå igenom först nästa år, men redan nu anpassar Skandia Mäklarna sin budgivning utifrån utredningens förslag. Köksföretaget Nobia redovisade nyligen att omsättningen under 2007 landade på 16,6 miljarder kronor, en försäljningstillväxt på 6 procent. Även den mindre konkurrenten Ballingslöv kunde överträffa marknadens förväntningar med en försäljning på 2,9 miljarder kronor i fjol. Hos möbelvaruhuskedjan Ikea noterar man också en Skandia Mäklarna ställer sig positivt till de föreslagna förändringarna i Fastighetsmäklarlagen. Redan nu har Skandia Mäklarna beslutat att ytterligare öka öppenheten i budgivningsprocessen. Nu kommer en skriftlig budgivningslista alltid att överlämnas till säljare och köpare i samband med kontraktsskrivningen. Björn Edstrand, VD En lista med samtliga budgivares namn, telefonnummer, bud och tidpunkt ska alltid överlämnas till både köpare och säljare. Björn Edstrand, VD för Skandia Mäklarna, menar att den nuvarande Fastighetsmäklarlagen behöver moderniseras och ställer sig bakom de föreslagna förändringarna, där budgivningen är ett viktigt område. Budgivningsprocessen kan upplevas som stressig och ge upphov till funderingar om allt gått rätt till. Det är viktigt att ta denna oro på allvar och utredningens förslag att öka öppenheten är mycket bra. Nästan alla våra mäklare arbetar redan helt i linje med förslaget, och från och med nu ska alla våra mäklare arbeta på det här sättet, säger Björn Edstrand, VD för Skandia Mäklarna. Så här ska budgivningen gå till inom Skandia Mäklarna: Budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt överlämnas skriftligen till köpare och säljare efter avslutad affär. Personer med skyddad identitet benämns med initialer alternativt med sitt ombud Budgivningen sker via sms eller Internet fortsatt god efterfrågan på köksavdelningen. Speciellt stort är kundernas intresse för vitvarorna. Den 15 februari presenterade SCB siffror som visar att antalet påbörjade nybyggen minskade med hela 34 procent under Viktigt att veta är dock att många nybyggen av flerfamiljsbostadshus tidigarelades till slutet av 2006 på grund av regeringens avskaffande av bostadssubventioner. Tar man hänsyn till detta blir förändringen inte alls lika dramatisk. Arne Öster Skarp s-kritik mot beslut om friköp av fastigheter Moderaterna håller på att avveckla allmännyttan i Stockholm, anser Socialdemokraterna. Den 4 december beslutade Svenska Bostäders styrelse att erbjuda ytterligare 15 fastigheter till hyresgästerna. Rean på stockholmarnas tillgångar fortsätter, menar oppositionen i det allmännyttiga fastighetsbolagets styrelse. Genom att sälja ut attraktiva lägenheter i innerstaden och i närförorten till priser långt under rådande bostadsrättsmarknadspris kommer moderaterna att ha avvecklat allmännyttan i Stockholm, så som vi känner den, innan mandatperioden är över, hävdar Teres Lindberg (s), vice ordförande i Svenska Bostäders styrelse. Priserna är marknadsmässigt prissatta av oberoende värderare, svarar den borgerliga majoriteten.

7 fastighetsförvaltaren nr Produktnytti Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet. Skicka ett mail med information om produkten tillsammans med högupplösta bilder till Balco Twin öppna var du vill Med vår nya lucka, Balco Twin, får du maximal flexibilitet. Glasluckan går nämligen att skjuta åt sidan som en skjutglaslucka och vika in som en vikglaslucka. Dessutom kan du öppna luckan var du vill utmed rälsen, vilket är extra praktiskt när det är dags att putsa rutorna. Ett lätt lyft i det integrerade handtaget är allt som behövs. Ergonomisk barngunga konstruerad efter högt ställda krav Barngungans mjuka kanter och slittåliga ytskikt gör den till en underhållsfri produkt. Nätet i gungan kan tas loss och tvättas i grader. Individuellt inställbara rep för takhöjder upp till 2,8 meter. Maxbelastning är 200 kg. Passar bra att montera inomhus eller ute under tak. Sommartid kan den användas permanent utomhus. Barngungan är godkänd enligt EN /2. Storleken 136 x 66 cm är avsedd för 3-4 barn eller 2 (normal)vuxna + 2 barn. Barngungan finns även i version för 1-2 barn. Gungan levereras omonterad, monteringstid min. NYHET från TimeOut AB / TimeInTel: DULED lågenergilampa med inbyggd lysdiod från OSRAM DULED är en kombinerad lågenergilampa och diodlampa, där diodlampan ger ett milt och hjälpande nattljus. Lampan används med fördel i rum som passeras eller används natte tid till exempel hallar, korridorer och badrum hos barnfamiljer eller på sjukhus och ålderdoms hem. Lågenergilampan finns i 8 W eller 12 W, vilket motsvarar ljuset från en 40 W respektive 60 W glödlampa. Lysdioden är extremt energi snål. Den drar endast 0,3 W men ger ändå tillräckligt ledljus nattetid. DULED passar framförallt i hängande applikationer där dioden riktas nedåt och sprider ljuset över golvytan. Ingen specialarmatur behövs för att växla mellan funktionerna. För att tända diodlampan tänder man lågenergi lampan som vanlig men släcker och tänder sedan igen inom två sekunder. För att återgå till normalljus släcker man och tänder igen efter minst fyra sekunder. Klassisk effektbelysning med ny LED-teknik Nya Parathom Classic från OSRAM ger ett fantastiskt effektfullt ljus i gult, grönt, rött, blått eller färgväxlande. Ljuskällan har formen av en glödlampa, men ljuset alstras från ett diodkluster och lampan förbrukar bara ungefär 1 W! Inget är väl så festligt som kulörta lampor! Men glödlampstekniken har blivit omodern och färgade lampor är ännu mer ineffektiva eftersom det färgade glaset silar våglängderna och bara släpper igenom en liten del av ljuset. Med nya Parathom från OSRAM kan du smycka trädgården, lusthuset eller en hel nöjespark med kulörta lampor för en bråkdel av elförbrukningen. Dessutom erbjuder LED-tekniken möjligheter som en glödlampa omöjligt kan ge: Parathom Classic finns också i en effektfullt färgväxlande variant. LED i glödlampsskepnad Parathom Classic har standardskruvsockel och när lampan väl är iskruvad behöver du knappast bekymra dig om att byta. Livslängden är ungefär brinntimmar, Parathom har IP65 och den tål en hel del stötar och vibrationer. Ljuset alstras ur små, effektiva lysdioder som ger färgat ljus i just rätt våglängder. Därför avger Parathom ljus i fantastiskt klara färger, utan att något ljus stängs inne av en färgad glaskupa. Teknik för den sparsamme Idag finns den nya LED-lampan för standardsocklarna E14 och E27. Modellerna är klassisk, matt glödlampa, kronljus och liten globlampa. OSRAM-lampan Parathom Classic används och upplevs som en färgad glödlampa men den förbrukar bara omkring en watt! Tänk vad man kan spara jämfört med några 25 W glödlampor. Lägg därtill den 25 gånger så långa livslängden. Det blir en trevlig räkneövning! Torkskåpet stänger av när tvätten är torr! Electrolux Professional torkskåp TS460 är ett kompakt och effektivt skåp för hängtorkning och ett utmärkt komplement till torktumlare. Från detta evakuerande torkskåp leds den varma och fuktiga luften ut via ett dragavbrott till evakueringskanal. Unik nyhet är att TS460 har torkkontroll, som innebär att det stänger av sig själv när tvätten är torr. Produktfördelar 30 utdragbara hängare Magnetlist på dörren inlåsningsrisken för barn eliminerad Två automatiska torkprogram Säkerhetsbrytare som avbryter torkprocessen när dörren öppnas

8 R E G I N T H E C H A L L E N G E R I N B U I L D I N G A U T O M A T I O N wendelbo.com Mätvärdesinsamlig och analyser Produkter och system för fastighetsautomation Nätverk av integratörer över hela landet Med Regin håller du alltid utgången öppen Totallösningar för energieffektivisering med total frihet Energieffektivisering handlar om bra komfort och rationell energianvändning. Det finns mycket att tjäna även med relativt blygsamma investeringar. Samtidigt känner du kanske en farhåga i att bli uppbunden till en leverantör och ett system när du en gång valt ett. Dörren stängs för andra alternativ och möjligheter. Så är det aldrig med Regin! Våra system är öppna och skalbara. Nya funktioner läggs enkelt till utan att den befintliga anläggningen måste byggas om. Du betalar bara för den funktionalitet du behöver, när du behöver den. Våra system kan också fritt kopplas samman med produkter och system av andra fabrikat. Regin ger dig också tillgång till Sveriges främsta integratörer som projekterar, installerar och servar din anläggning. Alla integratörer konkurrerar på lika villkor. Det står dig fritt att välja vem du vill. Energieffektiviseringen sker på dina villkor. Vi håller alltid dörren öppen för dig. Välkommen att kontakta oss! Möt oss på Nordbygg 1 4 april, B01:31 och B02:31 Schenker energioptimerar sina terminaler med våra lösningar. Besök seminariet Stora besparingar i småskaligt energisparprojekt. IM-FA scenen B03:41. Torsdag den 3 april kl 16:00 och fredag den 4 april kl 10:30.

9 fastighetsförvaltaren nr Nordbygg 2008 norra Europas största evenemang för byggnäringen Mässa Avsätt hela torsdagen den 3 april 2008 för att delta i ett spännande seminarium på Nordbygg om de utmaningar som framtidens byggande står inför! Boka in den 3 april för Byggmaterialdagen på Nordbygg i Stockholm. Det blir ett heldagsseminarium om klimat-, energi- och miljöutmaningarna för framtidens byggande. Anföranden, hearing och debatt kommer att ske med representanter för regeringen, oppositionen, hållbarhetskommissionen, ansvariga politiker i Stockholm, representanter för WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) och Vattenfall med flera. Vi kommer att få ta del av regeringens synpunkter och politik på klimatoch hållbarhetsfrågorna samt om Stockholms miljard- satsningar på energiåtgärder, miljöpakt med mera. Förmiddagens program innehåller också rapporter från de analyser och utredningar som nyligen tagits fram av Vattenfall och WBCSD om energi- och miljöfrågor i byggandet. På eftermiddagen släpps oppositionen och representanter för miljörörelsen fram för att ge sin syn. Eftermiddagen innehåller också redogörelser och dialog med ett antal tongivande industriella storföretag inom byggmaterialindustrin om hur företagsledningarna där ser på möjligheterna att finna lösningar inom byggandet på klimat- och miljjöutmaningarna. Bland annat deltar Isover Saint-Gobain, Lindab International, PEAB, Abetong och REC Indovent. Premiär för Svensk Innemiljö Bakom Svensk Innemiljö står VVS Företagen, Svensk Ventilation och Kylentreprenörernas förening. Syftet är att öka energikunskapen och höja kompetensen inom installations-branschen för att uppnå en lägre energianvändning, bättre inneklimat och minskad miljöbelastning. Svensk Innemiljö har en egen monter där den nya sammanslutningen presenteras tillsammans med ett flertal gemensamma aktiviteter. Stort fokus sätts på utbildning och information inom energieffektivisering vilket mycket handlar om att reglera temperatur, luft, kyla och belysning. Svensk Innemiljö möter du i C-hallen, monter C16:21. Svensk Innemiljö står också som arrangör av en fullspäckad seminariedag på temat Energieffektivisering på Nordbyggs öppningsdag. Här återfinns en lång rad namnkunniga föreläsare med bl.a. Terry Townsend, president i ASHRAE, som var den som väckte Al Gores klimatintresse. Alcro m.fl. visar de senaste trenderna Med den nya avdelningen Roomservice Pro Live tar Nordbygg ett nytt grepp kring ytskikt inomhus. Alcro är en av de större utställarna som här kommer att presentera de senaste trenderna och produkterna för att skapa nya typer av ytor. Roomservice Pro Live är namnet på den samlingsplats i Victoriahallen som Nordbygg skapat för utställare inom färg och interiör. Syftet är att ge interöravdelningen en tydligare profil och att skapa en mötesplats för arkitekter, fastighetsägare, beställare och hantverkare. Ett av företagen som ställer ut här är Alcro. För oss är Roomservice Pro Live en självklar plats att vara på. Roomservice är ett starkt varumärke som väcker stort intresse. Eftersom vi jobbar mycket med trender och kulörer känns konceptet helt rätt, säger Maria Midby Arén, Marketing Manager på Alcro. På Nordbygg 2008 kommer Alcro att presentera ett antal produkter för att skapa spännande och taktila ytor. Exempel på detta är produkter som Art wall och wall stickers. Besökarna kommer även att kunna ta del av den uppmärksammade kollektionen ad.08. som består av 35 kulörer och fyra mönster framtagna av en rad namnkunniga designers och arkitekter. Kollektionen rymmer både mörka och kraftiga accentfärger och mildare kulörer som kan användas på större ytor och i hela rum. Individuella uttryck Den stora huvudtrenden vi ser är att människor vill uttrycka sig individuellt även vad gäller inredning. Sitt personliga uttryck skapar man inte längre enbart genom kläder och mode utan också genom färgsättning, både inne och utomhus, säger Maria Midby Arén. Ett sätt att skapa ett mer personligt mönster är att arbeta med schabloner och wall stickers som sedan färgsätts. Jämfört med tapeter erbjuder schabloner verkligen en möjlighet till att skapa ett personligt uttryck, både vad gäller ytor och färgsättning. Nya trendfärger som metallic och pärlemor gör detta extra spännande, säger Maria Midby Arén. På Alcro ser man tydligt att design- och modetrenderna hänger ihop och att växlingarna går snabbare. Tillgång till prisvärd design och inredning på varuhus som IKEA och Mio gör att fler människor har möjlighet att göra om hemma och att de gör det oftare. I dag unnar vi oss färgbyten och ny inredning för att ge oss själva lite vardagslyx. Svenskarna är väldigt trendmedvetna överlag, säger Maria Midby Arén. Miljötänkande Miljömedvetenhet är en annan stark trend både hos företag och konsumenter. Alcro arbetar aktivt för att produkter och tillverkningsprocesser ska vara miljöanpassade. Något som kunderna närmast ser som en självklarhet i dag. I linje med detta presenterar Alcro produkter som är märkta med svanen och certifierade av astma- och allergiförbundet samt ett nytt vattenburet system för målning av fönster. Arne Öster AJOUR TRADING SWEDEN AB Miljöanpassade proffsprodukter för golvvård Ajour Trading Sweden AB har tillsammans med VASCO AB ombildats och marknadsför alla de välkända miljöanpassade proffsprodukter som Vasco under 18 år utvecklat och tillverkat. Allt från Stentvål Originalet till Perform är alltså helt identiska med de produkter som marknadsförts under tidigare år. Ajour Trading Sweden AB har dessutom omfattande utbildningar i modern städteknik. En nyhet är att Ajour Trading Sweden AB numera utför trapp och golvslipningar med sina specialprodukter. För alla som på ett enkelt sätt vill skapa högblanka golv utan halka. Vi ses på Nordbygg STENTVÅL SPECIAL PERFORM HULKEN HULKEN MED GROVVAX STONE GLOSS PERFORM A-JAS Ekelidsvä I serien med Floor Recond System för hårda golv ingår bland annat: DEEP-STONE CLEANER MPC-PASTA PERFORM PERFORM 17.40

10 10 fastighetsförvaltaren nr Mässa Dansk storsatsning på Nordbygg 2008: Byggtorg och specialdesignad arkitektmonter Med samlingsmontern Danskt byggtorg och en specialdesignad arkitektmonter välkomnar danska utställare nya samarbetspartner på Nordbygg Detta är tredje gången det uppförs en dansk samlingsmonter på Nordbygg. Den 180 kvadratmeter stora montern är resultatet av ett samarbete mellan Danmarks Exportråd, Stockholmsmässans danska agent och den danska ambassaden i Stockholm. Bland de 14 utställarna på Danskt byggtorg märks bland andra Energy Home (Svanenmärkta hus), Lacoya (miljövänliga fönster och dörrar) och Arkitektfirman C.F. Møller A/S. Nordbygg 2006 var en stor framgång för de danska företagen. Redan direkt efter mässan var 11 av de 12 utställarna i gång på den svenska marknaden. Vi hoppas förstås på samma fina resultat i år, säger bygg- och anläggningsexpert Jess Knudsen, som arbetar på danska ambassaden i Stockholm. För många danska företag är Sverige den viktigaste exportmarknaden. Exporten till Sverige svarar för cirka 77,5 miljarder danska kronor och endast exporten till Tyskland är större (91,7 miljarder DKK) mätt i danska kronor. Tyskland har dock 82 miljoner invånare jämfört med Sveriges nio, så mätt per invånare är exporten till Sverige sex gånger så stor. Utsikterna för den svenska ekonomin i jämförelse med övriga EU-länder och Sveriges närhet bidrar till att den svenska marknaden är intressant att satsa på. De danska företagens huvudsyfte med att delta på mässan är att hitta nya samarbetspartner, grossister och projekt på den svenska byggmarknaden. Arkitektmonter vid entrén Nytt för i år är att de danska arkitekterna får en egen monter i anslutning till mässentrén. Intresset för dansk arkitektur är sedan länge mycket stort i Sverige och med placeringen får de danska arkitekterna en utmärkt exponering. Dansk formgivning och design är välkänd för sin höga kvalitet inte bara i Sverige utan i hela världen. Framgången kan enligt Jess Knudsen bero på att den danska arkitektutbildningen är mer projekt- och tävlingsorienterad än den svenska, som är något mer teoretisk. Danska arkitekter har vunnit flera tävlingar i Sverige de senaste åren. Exempel på detta är Frodeparken i Uppsala, omritningen av Slussen i Stockholm och Malmö Tower i stadsdelen Hyllie. Danska arkitekter står högt i kurs i Sverige, men intresset är ömsesidigt. De danska företagen ser tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden. Danmark har i många år haft en extrem högkonjunktur, som nu har avtagit något. För Sverige spås en fortsatt stark konjunktur, säger Jess Knudsen. Förhoppningen hos de danska arkitekterna som medverkar på Nordbygg är att komma i kontakt med potentiella svenska investerare, förvaltare och byggherrar. Något som på sikt ska resultera i nya gemensamma projekt. Företag med miljöinriktning Miljömedvetenhet är en stark trend i samhället i stort och något som blir allt viktigare också inom byggbranschen. En mycket intressant utställare på Danskt byggtorg är företaget Energy Home, som tillverkar energisnåla, Svanenmärkta hus. Svanen är det officiella nordiska miljömärket, som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Det garanterar att produkter uppfyller stränga miljökrav. Ett Svanenmärkt hus har en minimal påverkan på miljön, låg energiförbrukning och ett sunt inomhusklimat. Alla byggmaterial är miljövänliga och huset byggs så tätt som möjligt för att förhindra värmespill. Ett färdigbyggt svanmärkt hus levereras med en drift- och underhållsplan som säkerställer att det färdiga huset fortsätter att leva upp till miljökraven. Även dörr- och fönsterleverantören Lacoya lägger stor vikt vid miljön. Företaget är miljöcertifierat och såväl trämaterial som företagsprocesser är miljöanpassade. Övriga utställare är Woodfloor, Tillex, Frostline, DEViSE Scandinavia, Tåsinge Kokillestøberi, Wiking Gulve, Arkitema, Kongebro Natursten, Skandinavisk Timport, Svendborg Architects, Arkitektfirman C.F. Møller A/S och eurowagon. dk. I samarbete med danska ambassaden genomför de danska utställarna gemensamma marknadsaktiviteter och arrangerar en VIP-tillställning för speciellt inbjudna gäster. Den danska samlingsmontern har nummer A17:40-41 och arkitektmontern ligger i entréhallen. Arne Öster Franke Futurum AB, Box 9, Byske Tel , Fax Kökets självklara centrum Köksfläktar, diskbänkar, blandare och avfallssortering från Franke Franke Tender Alliance för lägenhet För kompromisslösa kök. Besök oss på Nordbygg 1-4 april

11 fastighetsförvaltaren nr Störst på nordisk design Mässai Årets Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair hade fler utställare från Norden än någonsin tidigare. Nästan besökare kom för att besöka mässan som etablerat sig som den största och viktigaste mötesplatsen för nordisk design. Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair fastställer sig som den viktigaste mötesplatsen för nordisk design. De största utländska utställarnationerna är Danmark med 120 deltagare, Norge 43 och Finland 37. Årets mässa hade 22 nya utställare från Danmark och även Norge hade fler utställare än tidigare år. Preliminärt besökte personer årets upplaga av Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair. Förra året hade mässan besökare. Siffrorna har gått ned något - varför är svårt att säga. Vi har inte sett tecken på avmattning i branschen, många av våra utställare har rapporterat om mycket goda affärer. En förklaring kan vara att det har varit färre representanter från varje butik. Man har skickat inköpsansvariga, fokus verkar ha legat på att göra affärer och inte på det sociala, säger Cecilia Nyberg, projektledare, försäljning och utställningar, Stockholm Furniture Fair / Northern Light Fair. Intresset för mässan fortsätter att vara stort. I år ackrediterades medierepresentanter, varav 276 var utländska journalister som besökte mässan för att bevaka det senaste inom nordisk design. Enlightenment av Alexander Lervik I vintermörkret lyste formgivaren Alexander Lervik upp Stockholm Furniture Fair/Northern Light Fair med sin experimentella belysningsutställning Enlightenment som producerats för Röhsska Museet. På mässan visades en särskild utformad version av Enlightenment som presenterade 18 produkter, varav 15 är nya. Bland annat visades belysningsarmaturen Hjärnan som är en avbildning av Alexanders egen hjärna och Rainbowlamp där 400 dioder ger möjlighet att visa bilder på lampskärmen. I utställningen fanns också tidigare verk som det lysande dörrhandtaget Brighthandle. Vi har verkligen sökt efter en bra belysningsutställning och det är fantastiskt att kunna visa Alexanders lysande skapelser, säger Charlotte Wiking, projektledare, affärsutveckling och internationella relationer, Stockholm Furniture Fair/ Northern Light Fair. Alexander Lervik är produktformgivare och inredningsarkitekt. Han har inrett flera kända butiker och nattklubbar och ritar möbler för bland andra Skandiform och Johanson Design. Allt du behöver för fastighetsunderhåll! Vi erbjuder bland annat: Ljuskällor Elartiklar Beslag och lås Städredskap och rengöringsmedel Redskap Fläkt och spis VVS-artiklar Verktyg För att hitta ditt närmaste DahlCenter gå in på dahl.se. Ring oss gärna på eller maila på

12 fastighetsförvaltaren nr Nordens viktigaste byggmöten! Allt du behöver se. Alla du vill träffa. Bättre lönsamhet för fastigheter På specialavdelningen Fastighetsautomation möter du företagen i frontlinjen. Här hittar du lösningarna till en bättre fastighetsekonomi och ökad boendekomfort. Öppna seminarier varje dag. På Nordbygg får du se det allra senaste inom bygg och VVS byggmaterial, inredning, ytskikt, inneklimat, energieffektivisering och mycket annat. Välkommen! Med fokus på energieffektiva och miljösmarta lösningar Mässa Craft Café av Stephen Burks Den amerikanske designern Stephen Burks kom till Stockholm Furniture Fair/Northern Light Fair för att skapa utställningen The Craft Café. Stephen Burks är en av de mest framgångsrika amerikanska industriformgivarna i sin generation. Han och hans New York-studio Readymade Projects har arbetat med allt från affärsinredningar och belysning till möbler och heminredningsartiklar. Stephen Burks arbetar också med projekt tillsammans med lokala hantverkare i Peru och Sydafrika genom sitt uppdrag som konsult till Aid to Artisans. Designboost Med start på mässan inledde Designboost och Stockholm Furniture Fair ett samarbete. Designboost är ett kunskapsföretag som hjälper företag och organisationer med kunskap om design i allmänhet och hållbar design i synnerhet och hur man använder hållbar design som ett konkurrensmedel och en säljbar fördel. Designboosts vision är - sharing design knowledge. Designboost ger människor möjlighet att träffas, diskutera och utmana designbegreppet genom workshops, föreläsningar, utställningar och andra media. Designboost har utvecklat en metod för att skapa och definiera hållbar design på ett mer fördjupat och holistiskt sätt. Metoden heter Sustainable Wheel och kommer under 2008 att lanseras som ett märke för hållbar design. Desigboost använder också Sustainable Wheel som ett verktyg för att konceptualisera hållbar design och utveckla hållbar design till ett konkurrensmedel. Designboost är dessutom ett stort nätverk av kreativa tänkare från hela världen där idéer kring hållbar design och varaktig utveckling kan debatteras, utväxlas och prövas. Designboost är en kombination av de två orden design och boost. Design kan hjälpa oss skapa en bättre värld och med boost menar vi att ge styrka och en knuff framåt. Designboost är skapat av flerfaldigt prisbelönade kommunikationsstrategen Peer Eriksson, grundare av Peer Communication samt internationellt erkände design- och framtidsstrategen David Carlson, grundare av David Design och David Report. Malmö stad och Region Skåne är partner. Arne Öster 1 4 april 2008 Stockholmsmässan Hämta din fribiljett (värde 200:-) på: Ange kod: 0548

13 Energieffektivitet öppnar nya perspektiv Tekniska system för ventilation, uppvärmning, kylning och belysning står för 40 % av världens energianvändning. Allt detta för att skapa en hälsosam och produktiv inomhusmiljö. Siemens innovativa energitjänster och lösningar är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att minimera energianvändningen, spara miljön och hålla energikostnaderna i schack. För mer information besök

14 14 fastighetsförvaltaren nr Energi Värmekameran ett användarvänligt och kostnadseffektivt hjälpmedel Värmeenergi eller infraröd energi är ljus av en våglängd som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Det är en del av det elektromagnetiska spektrat som vi uppfattar som värme. Ett föremål avger mer strålning ju högre temperatur det har. Tack vare IRtekniken kan vi se sådant som våra ögon inte uppfattar. Med värmekameror går det att ta bilder av osynlig infraröd strålning (värme) och mäta den exakta temperaturen beröringsfritt. Hos Riksbyggen i Göteborg har man använt värmekameror för att dokumentera befintliga fönster inför ett eventuellt fönsterbyte. Avsikten var att ta fram ett beslutsunderlag. Vi jämförde då befintliga fönster med fönster som hade bytts. Skillnaderna mellan glastemperaturen och fasadtemperaturen var tydliga. Temperaturen i det nya fönsterglaset var lägre än i de gamla fönstren, men aluminiumbågarna i de nya fönstren visade på läckage, berättar Hans Nilson på Riksbyggen. Genom att använda en värmekamera får du snabbt en överblick över temperaturförhållanden och hittar fel eller problemområden som annars varit svåra att upptäcka. Hittar men ett misstänkt fel är nästa steg att verifiera upptäckten med andra metoder, till exempel byggritningar, fuktmätare, dataloggning av luftfuktighet och temperatur, spårgasprovning etc. Enbart värmebilden räcker inte som beslutsunderlag för att vidta åtgärder, men den är en ovärderlig hjälp när det gäller att snabbt skanna av och undersöka stora ytor. En byggnads isoleringsgrad anges ofta i form av en värmemotstånds- eller värmegenomgångskoefficient (U-värde) för de olika delarna i byggnaden. De angivna värdena för värmemotstånd är dock sällan ett mått på de faktiska energiförlusterna i en byggnad. Drag från anslutningar och fogar som inte är lufttäta och otillräckligt fyllda med isolering orsakar ofta betydande avvikelser från dimensionerade och förväntade värden. Riktlinjer för spårning av luftläckning och isoleringsfel. n För att få mycket exakta kameramätningar ska temperaturen mätas och detta värde anges i kameran n Det bör vara en tryckskillnad mellan byggnadsdelens utsida och insida. Det underlättar analysen av de infraröda bilderna och avslöjar brister som annars inte skulle vara synliga. Även om ett undertryck mellan 10 och 50 Pa rekommenderas kan kontrollen utföras vid ett mindre undertryck. Detta görs på följande sätt: Stäng alla fönster, dörrar och luftkanaler och kör sedan utsugningsfläkten i köket en stund tills undertrycket uppgår till 5 10 Pa (gäller endast för bostadshus). n En temperaturskillnad mellan insidan och utsidan på C rekommenderas. Kontroller kan utföras vid en lägre temperaturskillnad, men det försvårar analysen av de infraröda bilderna. n Undvik direkt solljus på den del av en byggnadsdel t ex en fasad som ska kontrolleras inifrån. Solljuset värmer upp fasaden vilket utjämnar temperaturskillnaderna på insidan och döljer fel i byggnadsdelen. Vårar med låga nattemperaturer (±0 C) och höga dagstemperaturer (+14 C) är särskilt riskabla. Hur fungerar en värmekamera? En värmekamera är ett mätinstrument som utan att vidröra föremålen känner av deras infraröda strålning (värme) och omvandlar den till en elektrisk signal. Signalen kan sedan bearbetas för att skapa värmebilder eller användas för temperaturberäkningar. Värme som avkänns av en värmekamera kan mätas exakt. Det innebär att du, förutom att övervaka termiska prestanda, även kan identifiera och utvärdera värmerelaterade fel. De allra senaste innovationerna, speciellt när det gäller detektorteknik, inbyggda kamerafunktioner och programvaruutveckling, gör lösningarna för termisk analys mer kostnadseffektiva än någonsin tidigare. Marknadsledande FLIR Systems har ett brett sortiment av värmekameror, för tillämpningar alltifrån förebyggande underhåll till avancerad forskning och utveckling. FLIR Systems erbjuder också termografiutbildning på en mängd olika nivåer liksom teknisk support. En helt ny generation av bärbara värmekameror från FLIR Systems ThermaCAM T/B är en helt ny serie värmekameror där användarvänligheten prioriterats. Modellerna i T-serien lämpar sig bäst för industriella tillämpningar och B-serien är framtagen för användning inom bygg- och fastighetssektorn. Den nya värmekameran har till exempel utrustats med en pekskärm (LCD) som gör det möjligt att göra anteckningar och skisser direkt på värmebilden! ThermaCAM T/B är liten och lätt och har en modern, ergonomisk och välgenomtänkt design. Kamerans skarpa värmebilder (320 x 240 pixlar) och foton tagna med den inbyggda digitalkameran kan också kombineras ihop i en så kallad Thermal Fusion-bild. Thermal Fusion kan enkelt beskrivas som en steglös övergång från ett vanligt digitalfoto till en värmebild (eller tvärtom) där eventuella överhettningar syns på digitalfotot. All mätdata från värmebilden finns kvar i den sammanslagna bilden. Thermal Fusion-funktionen underlättar till exempel vid uppföljande inspektioner där det annars kan vara svårt att identifiera objektet utifrån en värmebild. Arne Öster

15 fastighetsförvaltaren nr Energii Märks du och dina produkter SWEDCERT är ett ackrediterat organ för certifiering av personer och produkter samt kontrollorgan för Tillverkningskontroll SWEDCERT är ett dotterbolag till Teknologiskt Institut i Danmark SWEDCERT certifierar Energiexperter Kvalitetsansvariga Funktionskontrollanter Miljöinventerare Typgodkännande av byggprodukter Anmält organ inom EU för CE-märkning av byggprodukter Kontakta oss för ytterligare information och för certifiering och CE-märkning SWEDCERT SWEDCERT AB Campus Gräsvik 1 S Karlskrona Tel +46 (0) Fax +46 (0)

16 Förnybar energi från värmepumpar I januari offentliggjordes EU:s nya energipaket som bland annat ska realisera EU:s beslut om ökad användning av förnybar energi, minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet. Ett av de viktigaste direktiven i energipaketet är det som handlar om förnybar energi. Det förslag som presenteras ställer mycket höga krav på alla medlemsstater. I Sverige, som redan i dag har högst andel förnybar energi inom EU, ska andelen förnybar energi ökas från 40 % till 49 %, fram till år Den bindande målsättningen ställer mycket stora krav på fortsatt omställning av energibranschen i Sverige. Vi under det senaste decenniet kraftigt minskat användningen av olja för uppvärmningsändamål. Värmepumpar tillsammans med ökad användning av biobränslen är den starkaste orsaken till att detta varit möjligt. Förnybar energi är inte bara en dröm om en grönare framtid den finns överallt i vår omgivning. En värmepump är ett sätt att ta tillvara den lagrade solenergi som finns i vår omgivning. Statistik från Svenska Värmepumpföreningen visar att försäljningen av stora värmepumpsystem avsedda för fastighetsmarknaden ökade under I jämförelse med många alternativ kan en fastighet göra stora besparingar, både ekonomiska och miljömässiga genom att installera ett värmepumpsystem. Flera stora aktörer på fastighetsmarknaden har under den senaste tiden satsat på förnybar energi. IKEA presenterade sin satsning på bergvärme i sina varuhus, Akademiska Hus och Limhamns Hus är exempel på ytterligare två bostadsbolag som genomfört stora satsningar på värmepumpsystem. Svenska Kyrkan utgör ytterligare exempel på en organisation med verksamhet över hela landet som genomfört ett antal lyckade värmepumpprojekt. Potentialen till fortsatt tillväxt är fortfarande mycket stor för flerbostadshus och olika typer av kommersiella lokaler som skolor, butiker och inte minst kyrkor. Värmepumptekniken har under det senaste årtiondet utvecklats till en stor svensk framgångssaga och Sverige är idag ett föregångsland inom teknikområdet i Europa och stora delar av övriga världen. I dag finns det ca värmepumpar i Sverige som i dagsläget årligen förser svenska bostäder, lokaler och köpcentra med 14 terawattimmar förnybar energi. Det är 14 gånger mer än vad vindkraften förmår producera. Vår initiala bedömning är att värmepumpar kan komma att tillföra ytterligare ca 10 TWh förnybar energi i Sverige. Detta kan ske samtidigt som vi minskar vår elanvändning för uppvärmning och därmed kan värmepumparna bidra till att öka Sveriges nettoexport av koldioxidfri el till våra grannländer, säger Martin Forsén VD, Svenska Värmepumpföreningen. Anne-Lee Bertenstam Svenska Värmepumpföreningen

17 fastighetsförvaltaren nr Energii Hotell Oden i Stockholm renoverar och installerar VRV system förbästa inneklimat och ekonomi Öka elsäkerheten! Privatägda Hotell Oden vid Odenplan i centrala Stockholm renoverar badrum och installerar samtidigt det första större VRV systemet för hotell i Sverige. Hotellet byggdes 1972 och ligger mittemot Gustav Vasa kyrka efter Västmannagatan och Odengatan. De 138 rummen ligger i sju plan och hotellet har även konferenslokaler. Kylinstallatör är Kylpartner, Skarpnäck med Håkan Ewerth som projektledare och Jan Dahlsten som ansvarig montör. Det första av totalt 8 stycken system är installerat och togs i drift för två år sedan. Varje system består av en utedel RXYQ storlek 16 med värmepumpdrift och 20 stycken innedelar FXAQ, väggmodell, storlek 20. Varje utedel har en nominell värmekapacitet på cirka 50 kw och 45 kw kyla. Utomhusdelarna är placerade på hotellets innergård. De står på ett gemensamt fundament. Mycket tankemöda och mätande föregick fundamentets placering och form med hänsyn till utrymningsvägar och liknande. Renovering av badrum och installation av VRV systemet kunde ske utan att berörda våningsplan behövde stängas av vilket är en stor fördel inte minst ekonomiskt för hotellägaren. De klena dimensionerna på köldmediarören tack vare köldmediet R-410A underlättar dragning ovan undertak i våningsplanen samt dragningen mellan planen. Ett konventionellt köldbärarsystem hade ställt helt andra krav på installationsutrymmen med fördyrande byggarbeten. En Intelligent Touch Controller, DCS601 är installerad centralt för att kunna styra hela anläggningen. Via controllerns pekskärm eller Internet uppkoppling kan samtliga innedelar delas upp i zoner, min. och max. begränsas gällande temperaturer, startas och stoppas samt ges olika schemor vid behov. Installationen har skett i etapper och nu kan hotellets gäster se fram emot ett behagligt inneklimat under vistelsen i huvudstaden. VRV står för Variable Refrigerant Volume VRV står för Variable Refrigerant Volume och är ett så kallat direkt system. Till skillnad från så kallade indirekta system behövs endast en värmeväxling mellan köldmediet och den luft som ska värmas eller kylas. Tack vare detta blir ett direkt system mer energieffektivt än ett indirekt system. Att indirekta system används beror främst på möjligheten att minska mängden köldmedia. VRVII använder köldmediet R410-A, som är ett effektivt köldmedia utan påverkan på ozonskiktet. Daikin har lyckats reducera mängden köldmedia i systemet avsevärt. VRVII är alltså ett system med högsta energieffektivitet samtidigt som mängden köldmedia minimerats. Energieffektiv VRV II stora fördel jämfört med konventionella system är dess förmåga att producera exakt den kyla eller värmeeffekt som behövs i varje ögonblick, i varje del av byggnaden. Konventionella indirekta system förbrukar energi även om det inte finns kyl eller värmebehov eftersom cirkulationspumpar måste vara i drift och på grund av förluster i systemet. VRV II förbrukar ingen energi om det inte finns kyl eller värmebehov. Besparingar vid värmedrift VRV II har en enastående värmefaktor. Ända ner till 20 grader utomhustemperatur kan värmefaktor 3 uppnås. Det betyder att för varje kw förbrukad eleffekt får man 3 kw värme från systemet. Att spara mer än 50 % av uppvärmningskostnaden jämfört med med direktverkande el eller olja är fullt realistiskt. Teoretiskt kan besparingar upp till 65 % vara möjligt. Driftskostnader vid kyldrift Varje inomhusdel regleras individuellt och önskad temperatur ställs in med fjärrkontroll. Regleringen av den tillförda kyl eller värmeeffekten sker steglöst och med så kallad PID reglering. Det innebär att önskad temperatur snabbt uppnås och att denna temperatur sedan hålls med hög noggrannhet. Fakta VRV beprövat system Sedan lanseringen av det första VRVsystemet 1987, har Daikin lett utvecklingen av VRVsystem och idag finns mer än utomhusdelar installerade över hela världen. Inomhusdelarna kan förses med närvarogivare. Tack vare denna reglering och VRVIII höga verkningsgrad kan driftkostnaderna minimeras. För samtidig kyla och värme. Upp till 40 inomhusdelar kan kopplas till ett system. Ett brett sortiment med kapaciteter från kw kyla och kw värme möter alla kunders behov. Passar små till stora byggnader, gamla som nya. Daikin Daikin Industries Ltd är en del av japanska Sumitomo Group med anor från början av 1600-talet. I gruppen finns en mängd olika företag i olika branscher, NEC är ett av de mer kända. Sumitomo Group har över 700,000 anställda över hela världen. Daikins historia började 1924 och är i dag ett av världens ledande företag inom AC. Tillverkning sker i ett stort antal fabriker över världen med bland annat tre fabriker i Belgien och Tjeckien. Daikin Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Daikin Europe NV. Daikins unika ställning som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och ozonvänliga köldmedier har lett till dess engagemang i miljöfrågor. Daikin har i många år strävat efter att bli den främsta leverantören av miljövänliga produkter. För detta fordras ekologisk design och utveckling av ett brett urval av produkter samt ett energihanteringssystem, vilket omfattar energisparande och avfallsreduktion. Klas Bergqvist Sänk kostnaden! EUU erbjuder två specialanpassade kurser till bovärdar, fastighetsskötare och drifttekniker. Kurserna behandlar elsäkerhetsfrågor, den ena med inriktning på att själv kunna utföra enklare elarbeten, den andra på att själv kunna utföra fortlöpande egenkontroll av elanläggningarna. Då finns möjlighet att upptäcka elbrister i tid. EUU är specialiserade på fortbildning inom elsäkerhet och utbildar årligen ca kursdeltagare. Elsäkerhet Egenkontroll av elanläggning fortlöpande Erforderlig kännedom Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Box 545, Nyköping Tel utb avd Fax Välkommen till

18 18 fastighetsförvaltaren nr Energi CE-märkta produkter för energibesparing i hus Allt fler spar energi genom att elda med ved. Men hur mycket värme tål din skorsten? VD Bertil Wolgast. Att spara energi med inhemsk energi kommer att få en ökad betydelse i samband med energideklarationer av byggnader och den förväntan som blir att sänka förbrukningen av el och olja som energikälla. Användningen av kaminer och spisinsatser som eldas med ved eller pellets har redan ökat i antal beroende på högt energipris. Den ökade användningen av kaminer med nya installationer av skorstenar i hus ställer krav på hur dessa används. Att elda med ved är inte en kunskap som är allmänt känd. Nya lösningar för uppvärmning med vedeldning ställer också nya krav på användaren att elda vedsnålt och utan risk för att det börjar brinna i huset. Elda vedsnålt innebär att utnyttja kaminens egenskaper så att en hög verkningsgrad uppnås. Hög verkningsgrad innebär att den värmeenergi som finns i veden utnyttjas maximalt. Eldningsinstruktioner är olika mellan olika kaminmodeller och insatser för öppna spisar. Eldningsinstruktionen ska tillhandahållas tillsammans med anvisningen för installationen av den som säljer kaminen. Vid eldning med öppna kaminluckor blir det för stor brasa med för hög temperatur i skorstenen som följd. Detta riskerar självantändning i husets bjälklag. Kaminer, insatser och skorstenar är provade på ett kontrollerat sätt enligt eldningsanvisning och produktstandardens krav. Gränsen för den temperatur som får uppträda på byggnadsdelar i huset är 85ºC. Är temperaturen högre än denna kan exempelvis träbalkar i huset självantända efter ett tag. De temperaturer som en skorsten är avsedd för finns angiven i märkningen. Det finns en rebus som för en dubbelmantlad plåtskorsten kan se ut som följer: T 450 N1 D Vm-L50050 G(50) En kortfattad förklaring till rebusen är enligt följande: T får anslutas till kamin med rökgastemperatur under lång tid på max 450ºC N1 - läckageprovad vid undertrycket 40 Pa och uppfyller kravet < 2.0 liter/sek m2 D - avsedd användning är torr drift. Vm-L är en deklaration för rökröret i skorstenen. Vm är materialets beständighet mot korrosion L50 en rostfri materialkvalitet. De två sista siffrorna 050 betyder att materialtjockleken för innerröret är 0.50 mm. G(50) - betyder att skorsten har provats med godkänt resultat för soteld och att avståndet till närmast brännbara byggnadsdel ska vara minst 50 mm. Varje CE-märkt kamin och insats har en annan liknande rebus för vad de klarade vid provningen. SWEDCERT utfärdar ett Byggproduktcertifikat som redovisar överensstämmelse mot Boverkets regelverk med krav på kaminer, insatser och skorstenar. Detta certifikat är viktigt i samband med bygglov för att se vilka krav som kaminen och skorsten uppfyller. CE-märkningen är inte direkt kopplad till det svenska regelverket. Att elda med ved är säkert under förutsättning att det sker på avsett sätt. Bertil Wolgast VD SWEDCERT AB Våra värmekameror ser du på Nordbygg i monter B09:41, C22:31 och i monter C22:60! THE GLOBAL LEADER IN INFRARED CAMERAS NYHET! BCAM SD: Fler bilder (SD-kortet rymmer 1000 radiometriska värmebilder) Bättre bildkvalitet (0,10 C NETD) Ännu mer användarvänlig Nu med kraftfulla programvaran QuickReport! Hitta vattenskador Inspektera byggnader Spara energi FLIR Systems AB, Tel: , E-post: Hitta dolda fel i byggnader, använd BCAM! FastighetsforvaltarenBCAM2008.in :27:58

19 Spara energi med ny fönsterfilm 3M har utvecklat en ny fönsterfilm som kan användas som komplement eller alternativ till komfortkylda anläggningar. Filmen heter Prestige 70 och är en transparent solskydds- och energifilm som appliceras på befintliga fönster. Filmen hindrar solens värmeinstrålning och hindrar det farliga ultravioletta ljuset utan att påverka utsikten. Här på Bonniers håller vi sedan halvår tillbaka på att prova den nya filmen säger Rainer Luttinen på Bocity, Bonniers Fastighetsbolag. Samtidigt som vi applicerat filmen på fönstren i ett rum jämför vi med ett referensrum med samma förutsättningar. Helt klart är temperaturen lägre i vårt testrum under soliga dagar. Trots att filmen minskar värmeinstrålningen, med minskade reflexer som följd, är det inte någon som reagerat på att ljusinsläppet skulle vara sämre. Men den stora vinsten räknar vi med kommer till sommaren när förhoppningsvis solen kommer att skina över oss. Om filmen håller vad den lovar, och hittills pekar allt på det, kommer vi troligen att sätta film på alla våra fönster i soliga lägen berättar Rainer. Faktum är att mätningar visar att Prestige 70 minskar temperaturen i ett rum med flera grader och kunderna kan räkna med en kort pay-off tid enbart beräknad på minskat kylbehov, säger Ulrika Malmin som är återförsäljare av 1M:s fastighetsfilm i Stockholm. Jag träffar dagligen kunder som har enorma problem med solinstrålningen, fortsätter Ulrika. Fastighetsägarna brottas med kostnaderna för reparation och service av de befintliga solskydd, medan hyresgästerna sitter i lokaler där solavskärmningen inte fungerar alls. Vårt alternativ sänker bevisligen inomhustemperaturen och ger samtidigt bibehållen utsikt och ljusgenomsläpp. Dessutom är denna lösning helt underhållsfri. Olika fönsterfilmer för olika användningsområden Fönsterfilmerna fungerar för alla typer av lokaler som kontor, panoramafönster, skyltfönster, privatbostäder etc. Filmerna är till exempel en utmärkt lösning för kulturbyggnader som varken får installera kylanläggningar inomhus eller får bygglov för solavskärmning på utsidan. Det finns även alternativ för kunder som dessutom vill förstärka tryggheten för personal och inventarier. Med en kombinerad energi- och splitterskyddsfilm får man ett extra skydd vid attacker mot exempelvis skyltfönster. Fönsterglaset hålls ihop av den transparenta filmen och ger en längre angreppstid, dvs ökar chansen att vaktbolaget hinner fram. Filmerna bidrar också till att minska saneringskostnader och inkomstbortfallet efter en attack eller ett inbrott eftersom kläder och föremål i skylten inte skadas av splitter samma utsträckning. Kunskapen och erfarenheten finns hos 3M Inget företag har mer erfarenhet av fönsterfilm än 3M. Redan 1966 tog man patent på den första fönsterfilmen och än idag är 3M ensamma om att tillverka råmaterialet i form av polyester, häftämnet och den repsäkra beläggningen. 3M arbetar bara med utvalda leverantörer och montörer. Alla genomgår en certifierande utbildning och blir därefter godkänd återförsäljare. Det gör att 3M har en kvalitetssäkring och kan lämna marknadens mest kompletta garantier. 3M Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 3M Company, som grundades 1902 i USA. Idag marknadsför 3M mer än produkter i Sverige och produkter i hela världen. I Sverige omsatte 3M drygt 712 miljoner kronor år För hela koncernen var motsvarande siffra 18,2 miljarder dollar. 3M Svenska AB har 300 anställda och huvudkontor i Sollentuna. Klas Bergqvist I Danmark är energicertifikatet ett konkurrensmedel Danskarna har jobbat med energicertifikat sedan Under årens lopp har certifikatet utvecklats till ett konkurrensmedel när man skall köpa eller sälja en fastighet. Den fastighetsägare som kan visa på att han kontrollerat sin byggnad och även genomfört föreslagna åtgärder kan i vårt broderland alltid räkna med att göra en bättre affär. Dessutom har han/hon hjälpt till att spara energi och pengar under tiden fastigheten varit i deras ägo. Så beräknar dansken bostadens energiförbrukning Undersökningar av energiförbrukningen i danska bostäder, visar att energiförbrukningen kan skilja upp till 300 procent för likvärdiga bostäder, bara olika familjesammansättning och vanor skiljer. Bland annat har man konstaterat att energiförbrukningen stiger per kvadratmeter med hushållsintäkten, man använder helt enkelt den energi man har råd med. Dessutom ökar som regel värmeförbrukningen med invånarnas ålder. Därför kan man inte alltid basera förväntningar på energiförbrukningen på tidigare ägares vanor. Därför innehåller det danska energicertifikatet också en neutralt beräknad förbrukning. På så sätt får en köpare ett bättre underlag för beräkna framtida energiförbrukning och kostnader. Energicertifikatet innehåller också förslag till energibesparande åtgärder i fastigheten, kostnaden för dem och beräknad minskning av förbrukning räknat i både energi och kronor. Energicertifikatet från Danmark via EU till förordning för hela Europa Energicertifikatet är från början en dansk uppfinning. Danskarna började redan 1997 med vad man kallar energimaerkningsordning, vilket uppmärksammades i Bryssel och nu har kommit tillbaka i ett direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda som skall gälla i hela Europa. Målsättningen är naturligtvis att reducera energiförbrukningen i såväl nya som äldre byggnader. Den nya lagen och förordningen om energicertifikat för byggnader trädde i kraft i Danmark På byggnader som har färdigställts före lagen trädde i kraft tillämpas lagen från och med början av år Sverige Energianvändningen i våra bostäder har fått alltmer uppmärksamhet under senare år. Detta är positivt då energieffektiviseringen och övergång till förnybara energikällor är vitala delar på vägen mot en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan på vårt samhälle. I Sverige står bostäder och lokaler står för en stor del av energiförbrukningen uppgick energianvändningen till sektorn bostäder och service till 153,7 TWh, vilket var 38 % av Sveriges totala energianvändning och ungefär lika mycket som industrin använde. Av dessa 153,7 TWh användes 94.7 TWh till uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler. År 2003 värmdes fortfarande 17 procent av alla småhus med direktverkande el, medan ytterligare 12 procent använde vattenburen el till sin uppvärmning. Energideklarationer i sig kommer inte att innebära någon energieffektivisering i sig, men med energideklarationerna öppnas en oerhörd potential då möjlig effektivisering i fastighetsbeståndet synliggörs. En förutsättning för att detta skall leda till faktiska åtgärder är att energideklarationen är så utformad att energiförbrukningen dokumenteras, kontrolleras och kostnadsberäknas. Tillsammans med förslag på lämpliga åtgärder, deras kostnader och förväntad vinst i effekt, kronor och ören kan resultat uppnås. Energieffektivisering Den svenska regeringen föreslår att den totala energianvändningen i uppvärmda bostäder och lokaler skall minska med 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen Vidare föreslår man att till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändning i bebyggelsektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi skall ökas kontinuerligt. Danmark För att återgå till Danmark har EU direktivet även där inneburit flera förändringar av deras energimaerkningsorden. Deras nya energimaerkningorden syftar till göra det effektivare, grundligare och mer användarvänligt än tidigare. I Danmark omfattar energimärkningen alla byggnader, vid försäljning av småhus och fritidshus över 60 kvm och bostadsrätter. Alla byggnader över kvm skall energimärkas vart femte år även om ingen försäljning äger rum. Sedan den 1 januari 2007 finns också krav på energimärkning av hyres- och andelsl-ägenheter. Målsättningen med den nya danska energimärkningen är att man vill att hyresgäster och ägare till lägenheter och fastigheter skall använda energiberäkningen mer aktivt i syfte att reducera energiförbrukningen. I den nya ordningen införs också olika energikonsulenter för energimärkning. Dels energikonsulenter för småhus, dels energikonsulenter för flerfamiljshus, handel, service och offentliga byggnader. Danska energikonsulenter Tidigare har de danska energikonsulenterna innehaft ett personligt godkännande. I de nya reglerna är det verksamheten som godkänns att utföra certifieringen. Certifieringen innebär att kravet för att få utföra energimärkning är att verksamheten bygger upp ett kvalitetssäkringssystem efter givna riktlinjer och får detta certifikat. Det innebär inte att det på något sätt minskar kraven på fackkunskap, men det innebär att myndighetskravet för att få utfärda certifikat fastställes och kontrolleras på verksamhetsnivå. Därefter är det upp till företaget att anskaffa nödvändig expertis för att kunna fullgöra sina åligganden. Klas Bergqvist Öka elsäkerheten. Sänk kostnaden! Vi är specialister på fortbildning inom elsäkerhet.

20 fastighetsförvaltaren nr Energi Bostadssektorn måste spara energi Bostadsektorn står för 40 procent av energiförbrukningen i Sverige och måste också spara om EU:s energimål ska nås. Enligt ett EU-direktiv ska alla hus energideklareras. I hyres- och bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader ska certifierade energiexperter undersöka hur mycket energi som används samt inte minst ge fastighetsägare förslag på smarta lösningar som är bra för både plånboken och miljön. I Sverige har hittills bara omkring 700 av hus fått en energideklaration. Tidsfristen löper ut vid årsskiftet men sannolikheten för att det ska gå är liten. Tanken med projektet är att spara energi och miljön. Dagligen ackrediteras nya kontrollorgan av SWEDAC, det vill säga företag som får tillstånd att utföra energideklarationer. Men det har tagit tid att få fram energiexperter och företag som kan gå igenom husen, säger Lise Langseth, divisionschef för husbyggnad på Boverket. För att bli klara inom tidsgränsen skulle vi behöva få in deklarationer om dagen. Av de husen är småhus. Det finns mycket att vinna i form av till exempel bättre ventilation, drift och skötsel. I småhus kan man vinna mycket på att sänka inomhustemperaturen från 22 till 20 grader till exempel, säger Nikolaj Tolstoy, enhetschef inom bygg- och förvaltning på Boverket. De fastighetsägare som kommit i gång med energiöversynen av sina hus finner också att det finns en hel del att vinna på olika åtgärder, konstaterar Tolstoy. Efter årsskiftet ska nya hus vara energideklarerade och den villaägare som säljer sitt hus är skyldig att inom sex månader efter försäljningen förse den nye ägaren med en energideklaration. Enligt vanliga beräkningar står bostadssektorn för knappt 40 procent av energiförbrukningen i Sverige. Men då ingår inte bara bostäder utan all verksamhet i dem, vägbelysningar och kontor med mera. Uppvärmningen av våra bostäder sker i allt större utsträckning med fjärrvärme som till mer än hälften produceras av förnybara energislag. Byggbolagen har också aktivt börjat intressera sig för att redan från start bygga energismart. Trenden just nu är att byggnaderna blir allt mer energisnåla medan elanvändningen ökar. Allt fler köper till exempel platt-tv som drar mycket mer el än de gamla apparaterna. Hemelektroniken står också ofta i stand-byläge när de inte används, något som också bidrar till energiförbrukningen. Arne Öster En luft/vattenvärmepump från Thermia ger både värme och varmvatten och klarar husets totala uppvärmingsbehov. I Energimyndighetens test visar Thermia Atria Optimum dessutom genomgående goda resultat. Den sparar mest pengar, ger mest varmvatten, är tystast och kan utvinna energi ur utomhusluften ända ner till 20 grader. Läs gärna mer om testet på eller Återförsäljarkontakt: eller

Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen Nr 5 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Kameraövervakning - vad säger lagen? Användningen av övervakningskameror har på senare tid skapat het debatt i massmedia. Intresset

Läs mer

Wallenstam satsar på säkerhet. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. Intelligenta lösningar på Elfackmässan

Wallenstam satsar på säkerhet. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. Intelligenta lösningar på Elfackmässan Nr 3 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Agneta Jacobsson, VD för DTZ Sweden Porträttet Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen och VD för DTZ Sweden heter Agneta

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

VILL VISA ÖBO. VÄGEN TILL FLER BOSTÄDER Branschens företrädare ger svar i vår unika enkät. Möt. Årets Fastighetsägare BORT MED BYGGMOMSEN

VILL VISA ÖBO. VÄGEN TILL FLER BOSTÄDER Branschens företrädare ger svar i vår unika enkät. Möt. Årets Fastighetsägare BORT MED BYGGMOMSEN Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 februari 2014 Pris: 60 kronor VÄGEN TILL FLER BOSTÄDER Branschens företrädare ger svar i vår unika enkät TEMA ENERGI SPARA STORT MED SMÅ MEDEL BORT

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 4 maj 2015 Pris: 60 kronor TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen UNGA SKAPAR SITT NYA KIRUNA SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning ENErGismarta mars 2012 Pris 29 kronor FÅ koll PÅ DiN VattENFÖr- BrUkNiNG Hög mysfaktor med kakelugnar rätt material FÖr GOlVVÄrmE VÄrmEPUmPEN en viktig uppfinning Livet efter One Tonne Life klimatskalet

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

sid 26 Hissregler Snåriga regler för hiss. Bli inte lurad av offerten. 38 Tvätta miljösmart Spara pengar på att tvätta miljösmart.

sid 26 Hissregler Snåriga regler för hiss. Bli inte lurad av offerten. 38 Tvätta miljösmart Spara pengar på att tvätta miljösmart. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Bo bättre det föreningen behöver veta OBEROENDE INFORMATIV AKTUELL Ges ut av Mediabolaget AB Ansvarig utgivare Gunnar Wesslén Produktion Mediabolaget AB Swedenborgsgatan

Läs mer

Först hjälpte vi våra kunder till bättre sparkonton. Nu tar vi nästa steg.

Först hjälpte vi våra kunder till bättre sparkonton. Nu tar vi nästa steg. annons h e l a d e n n a b i l aga ä r e n a n n o n s f r å n s m a rt m e d i a a n n o n s Sparsmart MEDFÖLJER SOM TEMABILAGA I aftonbladet januari 2009 Spara dig till en bättre ekonomi Energieffektiva

Läs mer