Nya Yngarebygden DECEMBER ÅRGÅNG 18 Nr.6. Bålgetingen fotad av Lars Davner Går att läsa om på sidan 11. Gruppförsändelse till hushållen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Yngarebygden DECEMBER 2011. ÅRGÅNG 18 Nr.6. Bålgetingen fotad av Lars Davner Går att läsa om på sidan 11. Gruppförsändelse till hushållen"

Transkript

1 Gruppförsändelse till hushållen Nya Yngarebygden DECEMBER 2011 ÅRGÅNG 18 Nr.6 Bålgetingen fotad av Lars Davner Går att läsa om på sidan 11

2 2 LEDARSIDAN Bygdekommittén informerar Foto: Lisbeth Lööv Agneta Sääf. Redaktör Julen stundar YB Agneta Sääf Tiden bara rinner iväg. Hej å hå nu är det snart jul igen. Jul för mig innebär att det blir mycket arbete eftersom jag jobbar i blomsteraffär. Så när julafton kommer brukar man vara rätt så slak. Nu först så ska jag klara av ett antal julmarknader. Denna höst blev mycket omtumlande, men nu är jag med på banan igen och med glädje åter ger mig in i nya projekt och uppdrag. Det här med att bli farmor är något alldeles speciellt, vad detta lilla liv kan ge mycket energi och glädje. Man bara glömmer tid och rum när, lilla skrutten som jag kallar honom kommer på besök eller jag besöker honom. Nu har Björkvik putsats och fejats i alla möjliga trädgårdar. Även de offentliga anläggningarna som Hembygdsstugan och Glindrans skolas trädgård har fått en uppfräschning inför vintern. Läs om det på sidan 8. Vad spännande det kommer att bli att se hur bredbandet kommer att växa fram i Björkvik under de kommande åren. annonsera här YB Jan-Erik i Lyshälla Bredband Jan-Erik har haft kontakt med Hasse Haglund, IT-chef Katrineholms kommun och Utsikt bredband. Samråd kring dragningen och arbetet fortsätter. Stormöte har hållits om bredband i Björkviksgården den 24 oktober. Det var ett första informationsmötet och kommer att följas av nya i vår då det finns konkreta linjesträckningar och tidsplaner. Om Bygdekommitténs ombud den 28 november ställer sig bakom att arbetet skall fortsätta så kommer ett antal arbetsgrupper att bildas för att inventera och planera den fortsatta bredbandsutbyggnaden Restaurangfunktion Yngaregården Restaurangfunktion vid Yngaregården meddelas fungera väl. Möjligheter till kortbetalning är dock ett önskemål då det saknas bank och övriga möjligheter till kontantuttagning. Leif Öskog ser över möjligheterna. Gång och cykelvägen Innehåll YB Sidan 2 Sidan 3 Sidan 4 Sidan 5 Sidan 6 Sidan 7 Sidan 8 Sidan 9 Sidan 10 Sidan 11 Sidan 12 Sidan 13 Sidan 14 Sidan 15 Sidan 16 Gällande gång- och cykelvägen till fotbollsplanen kommer åtgärder vidtas då bland annat service- och teknikförvaltningen arbetar med frågan. Leif Öskog kommer fortsättningsvis vara kommunens representant även i denna fråga gentemot Björkviksgruppen. Björkvikring Parterna är överens om att frågan om Björkvik ring är vilande till något annat inträffar. Entreprenörerna har bollen och vid behov kan gruppen återaktualisera frågan. Badplatsen Ett nyttjandeavtal har tecknats där alla parter är nöjda. Allmänna vägstandarden Frågan har bland annat rört om den kan bli grusväg för förbättring. Stig redogör att arbetet mot en upprustning av vägarna 534 och 539, den så kallade genvägen till Katrineholm via Forssjö, går långsamt framåt. Planfrågan Klubbetorp Parterna är överens om att det bör hända något i planfrågan Klubbetorp. forts. sidan 5 Agnetas spalt - Bygdekommittén informerar Yngarebygdens sponsorer Stormöte om bredband och Teater i Glindran Bygdekommittén informerar från dialoggruppen Skolsidan Fotbollsavslutning Företagarföreningen Bra å Ha- nummer Rallyfest i Björkvik Sångsvanen och Hundkurser Glindranloppet kåseri forts. Glindranloppet Predikoturer Björkviksförsamling informerar På Gång i Björkvik och Boksnack

3 SPONSORSIDA 3 Vi är med och sponsrar Nya Yngarebygden Jonas Bergquist Ekonomi & Marknadskonsult Djupviks Kurs och lägergård Business Control Börje Dahlqvist Information Ida s Spa-behandlingar Tel Eva s Hårvård Tel Glindrans skolas förvaltning Björkviks Hembygds förening Björkviks församling Göte Nilsson. Björkvik Björkviks Snickeri AB - Försäljning av byggmaterial - Tillverkning av specialsnickerier efter önske - mål , -86 Ulrikas fotvård Barbro i Lövsten Bak o Mat Camilla Erlandsson/Keir Kerstin och Lars Hermelin BJÖRKVIKS FÖRE- TAGAR FÖRENING Mail:

4 4 BJÖRKVIKSHÄNDELSE Möte om bredband till Björkvik YB Ja-Erik i Lyshälla Carlsson Måndagen den 24 oktober samlades ett 30-tal Björkviksbor i Björkviksgården för att få information om Katrineholms planerade bredbandsutbyggnad till skolan i Björkvik. Katrineholms kommun var representerat av Hasse Haglund som berättade att bidragsansökan till PTS (post och telestyrelsen) hade beviljats och att man nu väntade på besked från länsstyrelsen. Från Utsikt Bredband AB ett dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping AB deltog projektledaren Ulf Fredriksson samt försäljningsansvarig Iain Perry i Katrineholm. Iain och Ulf berättade om sk byalagsprojekt som genomförts i Linköping och hur man vill arbeta med dessa samt redovisade vilka steg som måste tas av byalaget. Vidare presenterades den planerade sträckningen från Forssjö via Mörtbol och utmed Åsättersvägen till Björkviks skola. Den exakta sträckningen är inte låst utan kan komma att ändras så att flera fastboende fångas upp. Landsbygdsutvecklare Jan Petersson från Länsstyrelsen berättade att regeringens mål för bredbandsutbyggnaden är att till 2020 skall 90% av Sveriges befolkning ha tillgång till 100 Mb bredband. För att nå detta mål kan byalagen ansöka om bidrag för utbyggnaden upp till 60 % av kostnaden. Glindrans skola fylldes när det var teater. YB Agneta Sääf En fredags kväll i okt så kom Friteatern till Glindrans skola för att spela en uppsättning vid namn Kaipaus på finska eller Längtan på svenska. Det var Glindrans skolas förvaltning som stod för arrangemanget. Nästan alla biljetterna hade gått åt. Redan på em kom skådespelarna för att börja bygga upp en läktare. Då gällde det att vi hade ett gäng som kunde hjälpa till med byggandet. Inga problem. Det kom gubbar och ställde upp. När detta var klart var det dags för äggmacka och kaffe som Sonja Gullbrand hade fixat till. Kvällen kom och skolan fylldes med förväntansfulla människor. Alla fick en välkomst drink innan de kunde bänka sig på läktaren. Spelet utspelades på en Ålandsbåt där udda människor från olika faser i livet träffades. Det var Sylvester Sordin som spelades av Mats Nilemo en knallbeige sengångare som har svårt att släppa taget om sin mamma, men i slutet så släpper allt och han dansar den tango han aldrig trodde sig kunna. Valborg Viilja spelades av Mary Stoor, ett chockrosa godståg med plym som famlade efter ratten genom de feldoserade kurvorna. Hon var även sviken av sin älskade. Carina Molander spelade Lucia Amorin som en ängslig ängel av kristyr. Hon var den som jobbade på båten och städade, men Hans Haglund från Katrineholms kommun Under kvällen kunde deltagarna se kartor med den preliminära sträckningen medan kaffe med tilltugg serverades. Flera av deltagarna kom med konstruktiva förslag som skall beaktas i det fortsatta arbetet. Från v Jan-Erik Carlsson, Jan Pettersson och Ulf Fredrisson gjorde ständigt misstag så det blev katarofer. I pausen bjöds det på kaffe och mjuk hembakt chokladruta. När spelet var slut skulle allt åter plockas ner och packas i rätt ordning, allt efter ett visst mönster. Nåde den som försökte göra efter eget sinne. När allt var packat smakade det bra med en bit mat innan gästerna skulle fara vidare för övernattning i Katrineholm. För att sedan ta sig an nya föreställningar i landet. Mary Stoor och Carina Molandrer annonsera

5 HÄNDER I BJÖRKVIK 5 här BJÖRKVIKSBYGDEKOMMITTÉ INFORMERAR forts. från sidan 2 Bedömningen är att det dröjer 18 månader. Katrineholms kommun tar med sig frågan om återkoppling i ärendehantering. Detta för bättre kommunikation och dialog kring aktuella frågor. Oxvandringen Björn Winnberg-Persson får i uppdrag att se över frågan om Oxvandringen då den bör snyggas till. Idrottshallen Björkviks Idrottsförening svarar idag för skötseln av hallen. Anropsstyrd trafik Stig lyfter frågan kring anropsstyrd trafik och kollektivtrafiklagen. Göran redogör för frågan och att kommunen kommer att göra en översyn. Marknadsföring Bygdekommittén har kontakt med Leif gällande marknadsföring av bredband i Björkvik. Nyinflyttad/Nyfiken på Stig framför synpunkter på att landsbygdsperspektivet bör lyftas i marknadsföringen av kommunen för ökad attraktion. Nyinflyttad/Nyfiken på lyfts som ett exempel där Stig bedömer att det kan informeras bättre om att byggklara tomter också finns i kransorten och på landsbygden. Fortsatt samverkan med kommunledningen i Katrineholm Leif Öskog tillsammans med kommunrepresentanter kommer även i fortsättningen komma till BIT-center sista fredagen i månaden. Vidare kommer han att träffa representanter för Bygdekommittén för avstämning av aktuella frågor månadsvis. Avstämning kommer att ske med kommunledningen två gånger per år för att stämma av hur samverkan fungerar. När ni läser detta har Leif Öskog på eget förslag varit i Björkvik och guidats runt för att lära kanna vår bygd bättre. Han ville bl a se Klubbetorp och gamla läkarbostaden samt Fagerön där simskolan var. Vi låter samtidigt honom känna på våra vägar för att han bättre skall kunna driva våra frågor. Det är min förhoppning att ni skall kunna se en förbättring på vår hemsida. Jag har i skrivandes stund precis fått tillgång till redigering av hemsidan. Om jag ser till att Bygdekommitténs information blir aktuell så kan väl ni i föreningarna anmäla era evenemang så att de kommer in i kalendern. Det är ju synd att aktiviteter krockar som den 24 oktober. Ni kanske har noterat att det har skett en rensning på våra anslagstavlor. Hjälp till att ta ned de affischer ni sätter upp. Största formatet är A3 för Björkviks Servicebutik byter koncept fr.o.m. 1 januari 2012 till Handlar n Våra öppettider blir då. Vardagar Lördagar Söndagar STÄNGT att alla skall få plats. Tavlorna är i första hand till för bygdens invånare och föreningar. Ta vara på Julen och de dina hälsar Jan-Erik Carlsson för Bygdekommittén. Önskar Glindrans skolas förvaltning som samtidigt vill tacka alla för att de hjälp till under året inte minst på Glindrandagen Välkommen till Ulrikas fotvård Tidsbokning: Gör hembesök JULMARKNAD PÅ ÄNGBY GÅRD DECEMBER Lammskinn, tovade tomtar Julblommor, granar Hembakat, julgodis, honung Lokala hantverkare Lotteri Servering Hälsa på Tomten Titta på gårdens djur VÄLKOMMEN! Vi tar betalkort

6 6 SKOLSIDAN FN-konserten 24/ YB Albin Englund klass 3 YB Wictoria Jelvemo klass 4 Måndag den 24 oktober 2011 så hade vi en konsert i Björkviks kyrka..vi som gjorde konserten var Björkviks skolas elever. Vi sjöng bara fredssånger. Victoria Esko och Rasmus Enkvist var presentatörer. En presentatör är en som berättar vad man kommer att göra. Våra presentatörer berättade vad vi skulle sjunga för låtar. När det var slut så stod två barn som heter Emelie Ljungman och William Esko och höll varsin korg som man kunde lägga pengar i. Det var en insamling som Björkviks skola kommer att använda till att köpa julklappar till dom barn som inte får det YB Emma Eriksson klass 4 FN konsert 24 oktober 2011 Vi var i Björkviks kyrka. Vi sjöng gör ett försök och manta, manta. Manta manta är en somalisk sång som tvåorna har lärt sej på kulturskolan. Vi hade en insamling till aktion julklappen och vi fick in mycket pengar. Måndagen den 24 oktober så sjöng hela Björkviks skola olika sånger i kyrkan. Vi hade 2 presentatörer det var Victoria och Rasmus som sa vilka sånger vi skulle sjunga. Om man ville fick man ge en slant till Aktion Julklappen. Skolan fick ihop ungefär 2700 kronor, det var väldigt mycket pengar! Skolan ska köpa saker till barn som inte har det så bra som en del barn har. Alla elever hade tränat jättemycket till FN-konserten! I år var det 2 nya sånger och de var en somalisk sång och en sång som hette: Gör ett försök! Sångerna kom från 2:orna som de sjöng på kulturskolan. Alla sjöng bra och alla låtar var väldigt bra! YB Felicia Ljung klass 3 Den 24 oktober 2011 hade vi FN konsert i Björkviks kyrka. Hela skolan var med och sjöng gör ett försök i början. F-3an sjöng några låtar och 4-6an sjöng några låtar. Vi hade gjort flaggor som vi dekorerade kyrkan med. Vi hade en insamling till aktion julklappen. Det gick bra med att samla in pengar. 4-6 som sjunger och barnen i f-3 sitter ned. Presenterarna Rasmus och Victoria Svetsar, renoverar & servar alla typer av fordon Spec Dodge Däckservice omläggning och balansering Innehar F-skattsedel Kvisätter Max Koog björkvik Urmakeri Utför alla reparationer, Hämtar & lämnar. Garanti på utfört arbete Jan Westring Urmakare Valinge Gård DÄCKSERVICE Däckbyten Montering Balansering Däckhotell Bra priser på däck Även traktor och MC-däck Peter:

7 FÖRENINGSINFORMATION 7 Avslutning i Björkviks IF Vi har haft tre lag i seriespel, PF-00, PF-02 och PF-03/04, deltagare har varit både flickor och pojkar mixat. Den viktigaste ledstjärnan har varit att träna, spela och ha roligt tillsammans och det har de verkligen haft. YB Lars Fredriksson Björkviks IF har haft avslutning för sin ungdomsverksamhet Ett 50-tal spelare och ledare hade samlats för glass, tårta och prisutdelning. Nu fortsätter träning inomhus i Björkvikshallen inför nästa säsong. Nya spelare och ledare hjärtligt välkomna.

8 8 FÖRETAGARFÖRENINGEN A. Lund Skog & Äventyr ABM Konsult AB , Aby & Simonsson HB Akupressur Harriet Nilsson , B J Eriksson & Söner Åkeri AB Barbro i Lövsten Bak & mat Bengt Nordström Björkviks Champinjoner Björkviks Handelsträdgård fröer.nu Björkviks Marktjänst Björkviks Servicebutik Björkviks Tapetseri & Hobby Björkviks Taxi Björkviks Åkeri AB Björkviks Ägg Bo.sinander.it Börje Dahlqvist Information Can IT Couote Custum Dina el Midani Architect E-konsult Mattias Esko Erme Esko Städ & Industriservice AB Eva s Hårvård Fotograf Lars Stenman Globe Water / / Ida s SPA-behandlingar Ingvaldstorps handelsträgård JC Katrineholm Jonas Bergquist Ekonomi & Marknadskonsult Kjell i Hagsjö König s Schaktentrepenad Lyshälla Bokbinderi & konst Oppunda El Oppunda Invest Oriart Pekka Virta finsnickare Samkonsult Affärsutveckling Skandinavisk Fastighetsutveckling Stavhälla Åkeri Stefan Andersson Stig Karlsson Traktor och Maskin i Sörmland Vedeby Jord o Maskin AB Urmakare Jan Westring Valinge / Ängby Ull & hantverk Lövräfsning i Glindran YB Agneta Sääf Äntligen faller löven till marken och det blir dags att räfsa upp dem. Det blev inte några vackra färger i år eftersom det inte kom någon frost tidigare. I Glindran är det brukligt att man samlas för att hjälpas åt att räfsa upp löven vid den gemensamma skolan. Det är Glindrans skolas förvaltning som stod för gemenskapen. Vi blev ett tiotal Uffe skymd i sin traktor Johnny Eriksson och Bertil Lindberg fyller skopan människor som träffades med varsin räfsa i handen. Nej det stämde inte riktigt för Uffe, han som gillar att köra traktor, tog sin traktor med sig. På det viset så blev det smidigt att få bort lövhögarna till komposten. När blåsorna i händerna och träningsvärken i armarna blev allt för påtagliga så vankades det ärtsoppa i skolan. Det var Jan- Erik och Marie-Louise i Lyshälla som hade kokat den och bjöd på.

9 BRA Å HA NUMMER 9 Biblioteket Bengt Hurtig Mån fre Björkviks Biodlarförening Catherine Trägårdh Björkviks Bygdegårdsförening Jan-Olof Blomster Björkviks Bygdekommitté Regina Westas , Björkviks Folkets Park Jenny Lindh Björkviks Företagarförening Magnus Esko Björkviks Församling Pastorsexp., Mån-Fre Björkviks Hembygdsförening Inger Bergqvist Björkviks Idrottsförening Lars Eriksson Björkviks IF, Tennis Per Jansson Björkviks Innebandyklubb Svante Bäckström Björkviks Jägargille Johan Wegemark Björkviks MHF-avd. Elof Ohlsson Björkviks Motorklubb Mats Ohlsson , Björkviks Racing Club Ronja Parmskog God Jul och Gott Nytt 2012 Björkviks Centeravdelning Björkviks Ryttareförening Arne Berndes Björkviks Skola Björkviks Skytteförening Claes Claeson Björkviks Socialdemokrater Björn Andersson Björkviks SPF Marie-Louise Jonsson Björkviksgården, uthyrning Sussi Esko Björkviksmoderaterna Gunnel Wickbom Centerpartiet i Björkvik Marie-Louise Jonsson Distriktssköterskemottagningen Telefontid: mån., ons.-fre Frisksportklubben Björken Ulla Rosén Fritidsgården Hanna Roswall , Isabel Modin Fritidshem, Förskola Tallkotten Förskola, Daghem Björkviken Glindrans Idrottsklubb Anya Duan Glindrans Kryddklubb Agneta Sääf God Jul och Gott Nytt År SPF i Björkvik Glindrans Skolas Förvaltning Birgitta Lundström Glindrans Skolas Uthyrare Carin Johansson Glindrans Vävklubb Sonja Gullbrand Hantverksförening Korndockan Carin Johansson Ulla Månsson Jönåkers Härads Allmänning LRF Stefan Andersson MHF Ungdom Björkvik Thore Karlsson PRO Björkvik Ann-Marie Andersson Sockenstugan Uthyrare Kyrkvaktmästare Studiefrämjandet Telefon/fax: , 21 Studieförbundet Vuxenskolan Bo Sinander/Jan Jonasson Yngarebygden, Nya Redaktionschef: Agneta Sääf Yngaregården Yngaren-Mäskarens Fiskevårdsområdesförening GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR Björkviks Frivilliga Brandkår

10 10 BJÖRKVIKS HÄNDELSE Rallyfest i Björkviksskogarna YB Emma Duan Om jag är intresserad eller insatt i rally? Nä, egentligen inte men kul när det händer något, ja det tycker i alla fall jag att det är! Det var första helgen i oktober som Katrineholms Motorklubb arrangerade rally-sm i och runt om Katrineholm. I Björkvik hade man två sträckor och en av dem gick förbi hemma hos mig på Albro. Ungefär 170 bilar susade förbi i de trixiga kurvorna vid gärdet mellan Albro och Sjögetorp. Där hade de även satt ut på kartan att det skulle vara en publikvänlig och kul plats att stå och titta på. Men frågan var om folket verkligen hittade ut hit till oss i skogen? Björkviks IF fick möjligheten att bemanna sträckan som entrévärdar och på gärdet passade de även på att sälja korv och dricka. De första åskådarna kom körandes redan innan vägen stängde, för att vara på den säkra sidan att komma fram, men de flesta hade letat upp bakvägen och kom gåendes över skogen. Gärdet fylldes sakta men säkert upp och mer korv hämtades då Björkviks IF började förstå att Glindran Open YB Carin Johansson Konstutställningen för amatörer som proffs...från teckning, måleri till foto mm var som vanligt i Glindrans skola från den 29 sept till den 2 okt. Det förvånar mig varje gång att det finns så många dolda talanger som målar i sin ensamhet både i Björkvik och runt om i det skulle bli åtgång på det! Det låg en förväntan i luften och även jag drogs med, vi slog vad om hur många som skulle köra av, köpte korv för att hålla värmen och läste på om åkarna i tävlingsprogrammet. Vad kul, med på startlistan fanns både en tv-kändis och några bekanta namn från Björkvik! Många hade matsäck, grill och kaffetermos med sig själva, man har väl vart på rally förr skrockade en rultig värmlänning. För visst hade de hittat hit till våra fina Björkviksskogar, rallyentusiasterna från hela Sverige blandat med Katrineholmare som ville njuta lite av en dag i skogen, nyfikna Björkvikare och vi som bara gillar att vara på plats när något stort händer! Uppskattningsvis fanns personer på plats! Vilken folkfest det blev, det är inte varje dag man ser så mycket folk här ute! Denna lördag visade också vädret sig från sin bästa sida och vi kunde njuta av en härlig höstsol och omges av underbara färger på träden samtidigt som vi minglade runt bland folket. Många hurrade även för korvförsäljningen och vilken service Man hade på plats, mormors länen. En utställare berättade för mig att hon målat i säker 30 år men aldrig vågat visa sina verk men efter det att hon var med och hängde ut på Glindran Open år 2010 vågade hon ha en alldeles egen konstutställning! Vi hade ca 100 st besökare som var och tittade, jätteroligt att så många hittade till lilla Björkvik! Och till er alla som sitter där hemma och skapar, kom ihåg gamla cykelkärra fungerade utmärkt som korvvagn och den drogs varv efter varv runt på gärdet för att vara säker på att alla höll sig varma och mätta! När det blev ett lite längre stopp mellan bilarna passade även värmlänningen som varit med förr på att inhandla ett par stycken! Bilarna kom körandes i snabb takt men inga stora incidenter hände. Dock gjorde några av bilarna ett besök på gärdet, utanför vägen, innan de kunde köra vidare och ryktet sa att den planterade häcken uppe vid Sjögetorp hade blivit lite glesare under tävlingens gång. Nog tyckte jag att en del förare var lite väl fega och jag hade hoppats på att de skulle våga gasa på lite mer. Kanske är det svårt att avgöra hur fort det faktiskt går när man står bredvid. Men kaxiga som få och efter så många år som vi kört den här sträckan så tyckte både jag och mamma att vi skulle fixat kurvorna så mycket bättre! Eller? att i okt 2012 är ni välkomna till Glindran Open för här råder konstnärlig frihet! annonsera här!! Ved säljes Ring Anders

11 NATUR 11 SÅNGSVANAR YB Lars Davner En tidig morgon just när dimman lättar anar man de vitskrudade besökarna från norr. Ett par intensiva trumpetstötar och artbestämningen är klar. Med gnistrande gula näbbar pejlar de in sin tillfälliga hemvist i trakten av Björkvik. Stubbåkrarna är favoritrastplatsen på flytten söderut. Sångsvanarna imponerar. Under hösten har det varit gott om flyttande sångsvanar i våra trakter. Ibland endast familjegrupper, två vuxna och sex gråvita nykomlingar, har betat i närheten av Virå. Sedan har de fått sällskap av fler sångsvanar från norr. Största noterade flock har varit på ett 50-tal svanar. Samtidigt har de lokalt häckande sångsvanarna anslutit sig för att flytta mot varmare trakter. De solitära fåglarna blir plötsligt sociala och gillar att vara i flock. Höj blicken och njut av de vita plogarna av gäss och svanar, en kort glimt som lyser upp i höstmörkret. Vingar som susar, lika med knölsvan tyst flykt ofta helt ljudlöst, lika med sångsvan. Det har också varit ovanligt gott om tranor i Yngarebygdens spridningsområde. Som mest var det över 500 tranor som höll till på fälten vid Åå gård. En elegant plog med 210 tranor passerade över Hålstorp. Överraskande var att de hade sällskap med en gammal vitstjärtad havsörn! En udda fågel var på tillfälligt besök i sjön Enaren i oktober. En vit pelikan, som först sågs i Värmland och sedan i Dalarna, gjorde sällskap med en flock sädgäss. Den gjorde ett kort stopp i en talldunge vid Hålstorp innan den lämnade våra bygder. Förrymd eller ett långväga besök från öst? Rapportera gärna udda observationer till Nahid och Lars Davner, Årets hundkurser i Glindran YB Carin Johansson Nu är hundkurserna avslutade för i år! Jag har haft över 60 ekipage från hela Sörmland och Östergötland med omnejd samt några långväga deltagare. Det har varit valpskola, vardagslydnad, slyngelkurs samt jaktlydnad. Aktivitet med Stimulans som även hade uppvisning på Glindrandagen. Apporteringträning, klickerkurser & lär hunden leta svamp! Det har varit olika raser och individer från liten och naken till stor och långhårig. Det är otroligt vad våra hundar kan, jag tror också de tycker det är jätteroligt att gå på kurs. Matte & husse brukar berätta att efter 3:e gången så märks det på hunden att de känner igen sig när vi närmar oss Glindran, det blir oroligt bak i bilen. Det är lika roligt varje år, jag slutar aldrig att förvåna mig över hur smarta våra hundar egentligen är! Lär man sig läsa deras kroppsspråk och signaler upptäcker man att de är ännu smartare än vad vi tror. Ester, Luna, Findus och Ticko som var med på Glindrandagen och visade färdigheter i Stimulans

12 12 KÅSERI Blyg reporter sprang(?) Glindranloppet YB Johnny Eriksson Glindranloppet blev i år omtumlande på många vis men ändå inte som förra året då en springglad kille sprang förbi skylten som pekade in mot Fagerön. Han sprang fler mil extra över Norrköpingsvägen en bit innan han anade oråd vände och sprang tillbaka. Vi mötte honom i skogen och plockade upp honom i bil och körde hem honom över mållinjen. Då regnade det hela dan dessutom men han var glad ändå och bjöd på det som en rolig snackis under kvällens fest i Glindranskolan. Årets lopp, däremot, genomfördes i bästa tänkbara väder. Solsken hela tiden och lagom varmt med en svag vind. Att Glindran drar folk från när och fjärran visste vi sedan förut. Bl.a. hittar de oss på nätet. Även i år kom det, bland flera andra, en familj från Stockholm. Det var en familj med pappa, mamma, två små döttrar och så mormor. Mormor och döttrarna promenerade trekilometersslingan med barnvagn som back up men döttrarna sprang ifrån mormor åtminstone de sista tre hundra meterna. Starkt gjort av barnen så på slutet av slingan. Mamman kom i mål bara några minuter före döttrarna. Ja, ja hon hade ju förstås tagit sig an enmilsslingan, inte direkt tillsammans med mig men, vi kom allihop att spurta tillsammans in i mål. Jag var mycket slutare än vad de var, tror jag. Själv hade jag inte sprungit sedan jag låg i militärtjänsten i Norrtälje i mitten på sextiotalet. Då tvingade de en att springa tre kilometer. Hade aldrig ägnat mig åt någon sport tidigare då heller. Att spela fotboll var ingenting för mig. Jag har bara varit involverad i fotbollsmatch en enda gång. Det var i andra klass då jag tvingades att stå i mål. Vad jag minns så behövde jag inte göra någon insats eller vad det nu heter, räddning kanske. Kommer ihåg att det var kraftig uppförsbacke till mitt mål, så det var nog därför. Kanske det kan räknas som en ickehändelse, så med andra ord har jag inte spelat fotboll någon gång i hela mitt liv. Inte heller någonting övrigt i sportväg fascinerade mig. Nä-ej jag lekte med tjejerna men det räknades ju inte till sporterna på den tiden. Jag bara pratade med dem och de frågade mig om världsliga saker, hm, hm, tror jag. Jag var väldigt väldigt blyg på den tiden, men det har gått över nu. Jag skall förklara senare. Jo militärterrängloppet var en vidrig sak i början. Men med tiden, jag låg inne i tio månader, fick jag en kondition som gjorde att jag obehindrat kunde springa de där tre kilometrarna hela tiden och med god fart. Klarade även av, tror det var tremilsmarsch, i stekande sol med kängor, vattenflaska och packning utan att behöva bli upphämtad av lastbilen. Men åter till loppet. Jag var ju med även i arrangörsstaben, och virrade omkring, dessutom ovan vid hur man förbereder sig inför ett lopp. Förra året, förresten, gick jag trekilometersslingan med rask takt, utan behov av förberedelser på plats. Då hade jag väl möjligen lite promenader som träning i benen. Nu gick jag till bilen för att byta skor och pula i mig några digestivkex och klunka lite vatten. Då ropade de från starten, så det var bara att springa dit med ett antal digestivkex i ena handen och en mugg vatten i den andra. Starten gick och alla rusade i väg utom jag. Jag var ju tvungen få i mig få i mig mina digestiv, och vattnet, utan att sätta i halsen. Så det var bara att lugnt promenera tills det var klart. Sen satte jag fart. Fart å fart. Men jag lyckades springa i kapp två tjejor då jag såg dem på ett par hundra meters håll. Jag hostade och harklade mig och fick reda på efteråt att de var väldigt oroliga för min hälsa och mitt liv som enmilslöpare. Men hostan gick över, och faktiskt jag tyckte jag hade både fart o flyt i stegen. Kom i kapp, sprang till och med om vid ett tillfälle, mest på skoj, i en innerböj. Tjejerna pratade på, hörde att den ena skulle springa tjejmaran på Lidingö nästa lördag så då jag la mig bakom. Gick över till att gå i rask takt, och sedan när de hade fått ett försprång på en hundra meter eller så, sprang jag i kapp dem. Så där höll jag på de sista fem kilometerna. Men som gentleman lät jag ju dem vinna, komma först i mål. Min tid blev 1,07, någonting. Jag var lite bättre förberedd i år hade nog gått en femkilometersrunda ett antal gånger från i våras, så jag var inte helt otränad. Jag tror mig dessutom inte ha några besvär med hjärtat mitt, det där som bankar i bröstet. Inte det andra heller föresten. Men hade hon varit med vet jag inte om jag fått fri lejd att springa en mil. Jag är ju trots allt född -45 och aldrig testat förut jag menar springa mil-lopp. Förresten - pappan i stockholmsfamiljen, han var tydligen en riktig hejare. Han sprang längsta sträckan. Hade tydligen gjort Triatlon (tror jag det hette) på helt otrolig tid i alla fall med Glindranlöparnas mått mätt. Så han var omtumlande för de övriga på den sträckan - körde totalt musten ur dem. forts. nästa sida

13 KÅSERI 13 forts. från förg. sida Så de traditionella vinnarna kom med tungor hängande som röda slipsar. Och förresten veteranen i det långa loppet hade dagarna innan varit och lämnat blod, så det fanns inte så mycket must kvar till vårt långlopp. Han var sist över linjen men tog det med jämnmod tror jag. Efter att vi, alla tjejerna stora som små och jag, väl kommit i mål sa Lidingötjejen glatt till mig att hon aldrig tidigare hade varit med om att någon käkat kakor och druckit dricka när starten gått. Jag förklarade lite ödmjukt att jag inte var så van, det var första gången, det var Premiär för min del att springa lopp. Hon berättade också att jag måste stretcha. Va ä dä för något, sa jag barskt på skoj. Jo annars skulle jag få träningsverk. Det behövs inte sa jag glatt och vägrade bestämt för vid något tillfälle, då jag försökt mig på att vara duktig för God Jul och Gott nytt År Björkviks idrottsförening God Jul och Gott Nytt År Esko Städ & Industriservice AB en femton år sedan, stretchade jag förmodligen fel så jag hade problem med ett knä åtminstone ett år. Kände mig väldigt nöjd med loppet. Och arrangemanget det gjorde dom väldigt bra. Även den lottade vinsten, en ask med plåster, passande bra men kom inte till användning just då i alla fall. Inga skoskav. Dagen efter hade jag lite träningsverk på framsidan av låren. Frågade då tjejerna hemma hur länge det skulle sitta i. Ja i minst fyra dagar och värst är den tredje lurade de i mig. Men tji vad de fick fel. Värken var borta dagen efter. En alltigenom positiv upplevelse för min del. Så Du, börja redan nu så smått och försiktigt med promenadträning, så ses vi nästa år, igen. Jo det där med blygheten, vi tar det en annan gång va, jag är så blyg...sam. God Jul och Gott nytt År God Jul och Gott Nytt År PRO- Björkvik Björkviks Hembygds förening Väl mött nästa år på Glindranloppet, jag skall ta väl hand om Dig och alla andra om ni så. Fråga efter Johnny, jag tycker numera om att vara efterf rågad av alla och en var. Faktaruta : Årets lopp var 3:e upplagan. Startades av Jonas Tandlund senaste i sam arr. med GIK. Gå, Cykla eller Spring 3, 7, 10 eller 21km. Anmälningsavgiften i år var 20:- Alla får priser. 17 Sept. 13,oo 2011 gick loppet i år. Går även nästa år i September. Sök oss på nätet: Glindranloppet. Glindrans Idrotts Klubb bildades P:S:Vill du ha en personlig inbjudan / påminnelse, hör av dig till. Tel.: Vi på redaktionen vill tacka alla som bidragit med material till tdningen God Jul och Gott Nytt År Agneta Sääf, Jan-Erik Carlsson Lisbeth Lööv, Anki Pettersson Monica Kopra, Nya Yngarebygden

14 14 BJÖRKVIKS KYRKA INFORMERAR för- Predikoturer för samlingen december 2011 till januari :a årgångens texter Söndagen den 4 december 2 i Advent Kl Söndagsmässa Blommor skänks av Gunny Karlsson Söndagen den 11 december 3 i Advent Kl Söndagsgudstjänst Blommor skänks av Jan Erik Carlsson Söndagen den 18 december 4 i Advent Kl Söndagsmässa Blommor skänks av Börje Avenmark Torsdagen den 22 december Julbön på Yngaregården Kl Söndagen den 25 december Juldagen Kl Julotta Kyrkokören Blommor skänks av Eva Ericsson Måndagen den 26 december Annandag Jul Kl Julmusik Kyrkokören Lördagen den 31 december Nyårsafton Kl Nyårsvaka i Gamla Kyrkan med fyrverkerier Söndagen den 1 januari 2012 Nyårsdagen Kl Nyårsmässa Blommor skänks av Kerstin Hermelin Fredagen den 6 januari Trettondedag jul Kl Musikgudstjänst Stavsjöventilerna Blommor skänkts av Ulla Fredriksson Söndagen den 8 januari 1 e trettondedagen Kl Julfest i Sockenstugan Julen dansas ut Samling vid Krubban Söndagen den 15 januari 2 e trettondedagen Kl Söndagsmässa Blommor skänkts av Agnes o Florence Wirengren Söndagen den 22 januari 3 e trettondedagen Kl Söndagsgudstjänst Blommor skänkts av Inger Bergkvist Söndagen den 29 januari 4 e trettondedagen Kl Söndagsgudstjänst Blommor skänkts av Birgitta Rejfors För att vara säker läs alltid predikoturerna i fredagens tidning. Gudstjänster på Yngaregården kl Torsdag den 1 december Torsdag den 19 januari Sopplunch i Sockenstugan Öppen för alla Torsdag 8 december Övrig information Kyrkkaffe serveras i Sockenstugan efter söndagens gudstjänst av enskilda medlemmar och föreningar. Önskas kyrktaxi ring Björkviks Taxi Pastorsexpeditionen Kyrkoherde Hans-Göran Ericsson Vardagar mellan Tel.: Kyrkorådets ordf Ulf Österlund Kyrkofullm. Ordf Gunnel Wickbom Kyrkogårdsexp Stig-Arne Bylesjö Pia Asplund Julkrubban i kyrkstallet är nu öppen. Välkommen att titta!

15 BERÄTTELSE 15 Min barndoms somrar hos mormor YB Inger Lindgren Jag sitter i skuggan, ser hur solen skiner på min barndoms lekplats. Det låga, nu vackert överblommade berget. Fingerborgblomman likt minnets klockor ringer sprött i sommarens milda fläktar. Nyponrosen tillsammans med Blåklint och prästkrage fanns inte då, möjligen den gammaldags malvan, gömd i skuggan av den stora ormbunken. Varje sommar hälsar jag och min familj på hos moster och morbror. De bor i mormors gamla husensamma nu, mormor är död sedan många år tillbaka. Då för trettio år sedan drev de lantbruket tillsammans, nu är ladugården riven och marken utarrenderad. Där på Klockartorpet lekte mina två kusiner och jag sommarens alla lekar. Med blicken på det gamla berget gläntar jag på minnets dörr. Jag ser tre linluggar, ivrigt lekande småtöser i bomullsklänningar sydda av mamma. Den gamla skrotade järnspisen troner i mitten av barndomens låtsaskök. Kristina två år äldre än Carina och mig, rör likt mamma med raska tag i grytan som med säkerhet innehåller havregrynsgröt. Frukost på den tiden, det var gröt det, eller möjligen hemmagjord filmjölk med, usch, klumpar i. Mormors ramsa om bortskämda stadsbarn ringar i mitt öra. Åter till leken, det dukas på en gammal trälåda med sliten duk. Mitt på bordet en glasburk med rödklöver och Mandelblom- Mamma Kristina styr med sina ungar som inte vill lyda. - Sitt still och ät, låt maten tysta mun, säger hon. Och när det inte hjälper så säger hon - Pappa kommer snart hem. Det var sådana fraser som man hörde vid matbordet när jag var liten. Efter frukosten skulle det diskas det minns jag med glädje. Enstaka leksaks kastruller blandat med, av vuxna kasserade kaffefat och bestick. Diskvattnet var inte så rent precis, men det var blött och det räckte. Jag rannsakar mitt minne men jag ser ingen docka, det kanske inte fanns någon. Men om hon fanns så var det inte någon pippinätt Barbie med damkläder utan en babydocka, också hon med klänningar sydda av mamma. Det bakades i vårt barndoms kök ibland. Vi samlade stickor och pinnar, en tändsticksask med avbrända stickor i, gick utmärkt att tända med. Självklart så var det Kristina som gjorde degen, en alldeles egen med nyligen hittade ingredienser. Det sägs att jag i väldigt unga år ledsnade på dessa eviga sandkakor. Helt sonika gick jag till ladugårdsbacken där korna nyss hade passerat. Där fanns färsk smet, fortfarande varm, att gegga med. Jag stortrivdes enligt min moster, förmodligen så blev hela jag stoppad i stora badbaljan efteråt. Mina somrar hos mormor var starkt kryddade av hennes värderingar och åsikter om barnuppfostran. Jag älskade djur men i ladugården fick vi ungar inte vara, vi sprang bara i vägen för vuxet folk, tyckte hon. Tänk att få rykta en ko eller mata en hungrig grymtande gris. Det var för mig lycka på jorden. Mitt hjärta bultade av glädje den dagen som vi fick löfte att sova på höskullen. Mormor muttrade så klart, jag vet inte om hon var rädd för att vi skulle förstöra höet eller något i den stilen. Mest var det nog att vi fick som vi ville och det var ett nederlag för henne och en seger för oss, det var inte tålt. Som tur var så lyckades hon inte strö salt i vår lycka, den var total. Vi packade hela dagen, kontrollerade ficklampor och samlade ihop varma täcken. Kvällen ville aldrig komma, vi städade kobås och matade höns men ingenting hjälpte, dagen var lika lång ändå. Aldrig så har jag längtat så, efter att få gå och lägga mig. Äntligen så var kvällsmaten avklarad och efter många ja, Jag säger då det ifrån mormor så gav jag mig iväg. Efter mycket kånkande och bärande så var vi på plats innanför ladugårdsdörrarna. Har du varit i en ladugård efter sista nattningsturen, alla lampor utom nattlampan är släckta. I det varma dunklet har korna tagit kväller, de flesta har lagt sig. Deras sävliga idisslande, rasslet ifrån deras kedjebundna grimmor. Lukten av färskt hö och koskit en härlig doft. Väl framme vid den rangliga stegen upp till höskullen hjälps vi åt med packningen. Äntligen på plats, svettiga men glada. Forts. i nästa nr. God Jul och Gott nytt År Björkviks folket park förening

16 Nya Yngarebygden Information Nya Yngarebygden utges av Björkviks Bygdekommitté. Adress: Vedebyvägen 65, BJÖRKVIK. Telefon: Ansvarig utgivare Björkviks Bygdekommitté Redaktör: Agneta Sääf Prenumerationsansvarig Lisbeth Korrekturläsare: Monica Kopra Anki Pettersson Tryck: Åsa Tryck & Reklam ISSN På gång i Björkvik 10 Dec Julmarknad på Ängby Gård Dec Julmarknad på Ängby Gård Dec SPF kl. 14 i Björkviksgården. Julgröt med Lucia. 14 Dec Glindrans vävklubb jultallrik Jan SPF Sockenstugan? Birgitta Lunström informerar Söndagar kl Badminton i Björkvikshallen blandat herrar och damer. Tidningen delas ut gratis till hushållen i Björkviks socken. Övriga kan prenumerera genom att betala in 150 kr. till Björkviks Bygdekommitté via Bankgiro Yngarebygden finns även på Internet: Allt material skickas till Nummer kommer ut manusstopp 5 jan Nummer 2-12 kommer ut Manusstopp 4 mars Nummer 3-12 kommer ut Manusstopp 6 maj 1:a tis i februari. 1:a tis i april 1:a tis i juni Nu skulle jag verkligen behöva hjälp!!!!! YB Agneta Sääf För det första: Se över föreningssidan, om det finns något som behöver ändras på så meddela mig. Nu har det gått ett år och jag har puzzlat och trixat använt fantasin på alla de sätt för att få ett så varierat innehåll som möjligt i tidningen. Det är roligt att till slut se att det gick att få ihop det hela denna gången också. Detta håller inte i längden. Vad jag skulle vilja ha hjälp med är ett bollplank: någon. att dividera med. Nu fattas det si och så mycket vad gör vi då. Någon/några som kan bevaka händelser i bygden eller göra personporträtt. För det finns så många intressanta personer i bygden som är värda att skriva om. Finns det även någon driven person som kan hålla reda på annonserna och skaffa dem. Denna person behöver inte göra dem, det kan jag göra, men de ska skaffas. Gymnastik i Björkvikshallen tisdagar kl :- för 15 ggr. el 20:- / gång vid frågor ring Bygdefika på BIT-Center varje fredag, kl. 09:00 10:00, se bjorkvik.org vem som gästar frukosten. Använd Dig av denna ruta när Du har någon aktivitet som du vill att alla i Björkviks ska känna till. Det är gratis att få med det här. Skicka mail till :

Nya Yngarebygden. www.bjorkvik.org. ÅRGÅNG 21 Nr. 1 FEBRUARI 2014. Foto: Lars Davner. Gruppförsändelse till hushållen

Nya Yngarebygden. www.bjorkvik.org. ÅRGÅNG 21 Nr. 1 FEBRUARI 2014. Foto: Lars Davner. Gruppförsändelse till hushållen Nya Yngarebygden Gruppförsändelse till hushållen ÅRGÅNG 21 Nr. 1 FEBRUARI 2014 Foto: Lars Davner yng1-14.indd 1 1/29/2014 11:38:22 AM LEDARSIDAN Nya Yngarebygden informerar Nya Yngarebygden utges av Björkviks

Läs mer

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö Träskoposten Nr 4 2003 Träsko osten Nr 4 november 2003 Nyhetsblad förplångasjö socken En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten Nu är det Jul igen, ja inte riktigt ännu men tiden rinner fort iväg så

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 15 Nr 1 * 2009. Dagis i Ljustorp Ljustorpsföretag i topp Bredsjöfinnar, del 3 Turista hemma, Storsnägden. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 15 Nr 1 * 2009. Dagis i Ljustorp Ljustorpsföretag i topp Bredsjöfinnar, del 3 Turista hemma, Storsnägden. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 15 Nr 1 * 2009 Ledvisning Norra skoterledsområdet 31/1 kl 8.30 Mer info se sid 18 Classic Ski Bredsjön - Bergeforsen Sön 1 februari 10.00 Start på Bredsjöns is www. medelpadclassicski.se

Läs mer

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK Paddla kanot i en av bygdens många åar eller sjöar. Ta en cykeltur längs

Läs mer

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström Årgång 8 Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget Nr 2 2015 Foto: Karin Grafström 2 Diverse www.stjarnorpssk.se Dags igen för sommarläger! Snart är det dags för SSK:s traditionella sommarläger. Årets

Läs mer

Nummer 4 år 2014 1988 Nr 107 2014

Nummer 4 år 2014 1988 Nr 107 2014 Nummer 4 år 2014 1988 Nr 107 2014 Ordförandens ruta... 3 Gubben i Stormyren... 4 Svängrum i nygamla biblioteket i Fagerås... 5 Seniorgympa ny populär aktivitet hos PRO Frykerud... 6 Fageråsskolans femteklassare

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 6 * 2014. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 6 * 2014. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 20 Nr 6 * 2014 Artiklar Sid 4 Höstmarknad Sid 6 Grannsamverkan Sid 8 Konstutställning Sid 10 En mykologivecka Sid 12 Invigning gym Sid 16 Ljustorps IF fotboll Sid 16 Boken i fokus

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

Jultid i Söderköping

Jultid i Söderköping Gruppförsändelse till samtliga hushåll i Söderköpings kommun Julen 2005 Söderköping lilla tidningen Foto: Thomas Pettersson www.tpfoto.se Jultid i Söderköping Magasinet - en mysig träffpunkt för unga lilla

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

HEDENBLADET. Stormen som drog fram i somras fångad av Bernt Eriksson. En föraning om den kommande hösten och vintern. Se sidan 3.

HEDENBLADET. Stormen som drog fram i somras fångad av Bernt Eriksson. En föraning om den kommande hösten och vintern. Se sidan 3. NR 3 I 2009 I ÅRGÅNG 11 HEDENBLADET För dig i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget. Stormen som drog fram i somras fångad av Bernt

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG Nr 3/2011, årgång 6 DIN LOKALA REDAKTION I VÄRMDÖ Affärsmannen och fårägaren STEFAN PERSSON Numera lever jag i nuet SPA GUIDE sidan 35 Möt företagare som uppfyllt sina drömmar VINN SPA-behandling UNG I

Läs mer

ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av

ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/06 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av SOLSTRÅLEN SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN

Läs mer

Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5. som Törebodakanalen

Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5. som Törebodakanalen Skivdebut Never Trust a Pumpkin släpper första skivan. SID 16 Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5 Oktobermingel Prästgården bjöd in till lyckad oktoberfest. SID 7 Törebodakanalen

Läs mer

Viken Runt Årlig vårtradition dags för 46:e upplagan. SID 5. Törebodakanalen. Positiv tidning för Trivselkommunen Töreboda Nr 4 Årgång 4 April 2013

Viken Runt Årlig vårtradition dags för 46:e upplagan. SID 5. Törebodakanalen. Positiv tidning för Trivselkommunen Töreboda Nr 4 Årgång 4 April 2013 Christina har alltid älskat böcker nu jobbar hon med dem. SID 11 Viken Runt Årlig vårtradition dags för 46:e upplagan. SID 5 Asta Kask Läge för ett nytt skivsläpp med Sverigeturné. SID 14-15 Törebodakanalen

Läs mer

Vi i Bråttensby April 2014

Vi i Bråttensby April 2014 Vi i Bråttensby April 2014 Läs mer på Unos djur 1 Familjegudstjänst 2 3 Peter Westerberg med 5-åringarna Alma Westlin, Elsa Blidstam och Anton Filipsson Vi i Bråttensby Redaktionsgrupp: Kjell Johansson

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 4-07 Masthugget Dags att välja internetleverantör Naturen inspirerar avancerad amatör Gå och bada bastu Inspirerande utflyktsbok Gårdsombuden på slottsbesök Cyklarna

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Full fart mot målet! Konstverk. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Nr 3, 2014 Årgång 5. Kolmårdstrollen Läs på sid 3

KOLMÅRDSNYTT. Full fart mot målet! Konstverk. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Nr 3, 2014 Årgång 5. Kolmårdstrollen Läs på sid 3 KOLMÅRDSNYTT Nr 3, 2014 Årgång 5 Kolmårdstrollen Läs på sid 3 Promenadstig på en av Stavsjös dammar Läs på sid 10 PR OF ILE N Bild: Monica Svensson Full fart mot målet! Läs på sid 6 Läs på sid 32 Konstverk

Läs mer