Nya Yngarebygden DECEMBER ÅRGÅNG 18 Nr.6. Bålgetingen fotad av Lars Davner Går att läsa om på sidan 11. Gruppförsändelse till hushållen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Yngarebygden DECEMBER 2011. ÅRGÅNG 18 Nr.6. Bålgetingen fotad av Lars Davner Går att läsa om på sidan 11. Gruppförsändelse till hushållen"

Transkript

1 Gruppförsändelse till hushållen Nya Yngarebygden DECEMBER 2011 ÅRGÅNG 18 Nr.6 Bålgetingen fotad av Lars Davner Går att läsa om på sidan 11

2 2 LEDARSIDAN Bygdekommittén informerar Foto: Lisbeth Lööv Agneta Sääf. Redaktör Julen stundar YB Agneta Sääf Tiden bara rinner iväg. Hej å hå nu är det snart jul igen. Jul för mig innebär att det blir mycket arbete eftersom jag jobbar i blomsteraffär. Så när julafton kommer brukar man vara rätt så slak. Nu först så ska jag klara av ett antal julmarknader. Denna höst blev mycket omtumlande, men nu är jag med på banan igen och med glädje åter ger mig in i nya projekt och uppdrag. Det här med att bli farmor är något alldeles speciellt, vad detta lilla liv kan ge mycket energi och glädje. Man bara glömmer tid och rum när, lilla skrutten som jag kallar honom kommer på besök eller jag besöker honom. Nu har Björkvik putsats och fejats i alla möjliga trädgårdar. Även de offentliga anläggningarna som Hembygdsstugan och Glindrans skolas trädgård har fått en uppfräschning inför vintern. Läs om det på sidan 8. Vad spännande det kommer att bli att se hur bredbandet kommer att växa fram i Björkvik under de kommande åren. annonsera här YB Jan-Erik i Lyshälla Bredband Jan-Erik har haft kontakt med Hasse Haglund, IT-chef Katrineholms kommun och Utsikt bredband. Samråd kring dragningen och arbetet fortsätter. Stormöte har hållits om bredband i Björkviksgården den 24 oktober. Det var ett första informationsmötet och kommer att följas av nya i vår då det finns konkreta linjesträckningar och tidsplaner. Om Bygdekommitténs ombud den 28 november ställer sig bakom att arbetet skall fortsätta så kommer ett antal arbetsgrupper att bildas för att inventera och planera den fortsatta bredbandsutbyggnaden Restaurangfunktion Yngaregården Restaurangfunktion vid Yngaregården meddelas fungera väl. Möjligheter till kortbetalning är dock ett önskemål då det saknas bank och övriga möjligheter till kontantuttagning. Leif Öskog ser över möjligheterna. Gång och cykelvägen Innehåll YB Sidan 2 Sidan 3 Sidan 4 Sidan 5 Sidan 6 Sidan 7 Sidan 8 Sidan 9 Sidan 10 Sidan 11 Sidan 12 Sidan 13 Sidan 14 Sidan 15 Sidan 16 Gällande gång- och cykelvägen till fotbollsplanen kommer åtgärder vidtas då bland annat service- och teknikförvaltningen arbetar med frågan. Leif Öskog kommer fortsättningsvis vara kommunens representant även i denna fråga gentemot Björkviksgruppen. Björkvikring Parterna är överens om att frågan om Björkvik ring är vilande till något annat inträffar. Entreprenörerna har bollen och vid behov kan gruppen återaktualisera frågan. Badplatsen Ett nyttjandeavtal har tecknats där alla parter är nöjda. Allmänna vägstandarden Frågan har bland annat rört om den kan bli grusväg för förbättring. Stig redogör att arbetet mot en upprustning av vägarna 534 och 539, den så kallade genvägen till Katrineholm via Forssjö, går långsamt framåt. Planfrågan Klubbetorp Parterna är överens om att det bör hända något i planfrågan Klubbetorp. forts. sidan 5 Agnetas spalt - Bygdekommittén informerar Yngarebygdens sponsorer Stormöte om bredband och Teater i Glindran Bygdekommittén informerar från dialoggruppen Skolsidan Fotbollsavslutning Företagarföreningen Bra å Ha- nummer Rallyfest i Björkvik Sångsvanen och Hundkurser Glindranloppet kåseri forts. Glindranloppet Predikoturer Björkviksförsamling informerar På Gång i Björkvik och Boksnack

3 SPONSORSIDA 3 Vi är med och sponsrar Nya Yngarebygden Jonas Bergquist Ekonomi & Marknadskonsult Djupviks Kurs och lägergård Business Control Börje Dahlqvist Information Ida s Spa-behandlingar Tel Eva s Hårvård Tel Glindrans skolas förvaltning Björkviks Hembygds förening Björkviks församling Göte Nilsson. Björkvik Björkviks Snickeri AB - Försäljning av byggmaterial - Tillverkning av specialsnickerier efter önske - mål , -86 Ulrikas fotvård Barbro i Lövsten Bak o Mat Camilla Erlandsson/Keir Kerstin och Lars Hermelin BJÖRKVIKS FÖRE- TAGAR FÖRENING Mail:

4 4 BJÖRKVIKSHÄNDELSE Möte om bredband till Björkvik YB Ja-Erik i Lyshälla Carlsson Måndagen den 24 oktober samlades ett 30-tal Björkviksbor i Björkviksgården för att få information om Katrineholms planerade bredbandsutbyggnad till skolan i Björkvik. Katrineholms kommun var representerat av Hasse Haglund som berättade att bidragsansökan till PTS (post och telestyrelsen) hade beviljats och att man nu väntade på besked från länsstyrelsen. Från Utsikt Bredband AB ett dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping AB deltog projektledaren Ulf Fredriksson samt försäljningsansvarig Iain Perry i Katrineholm. Iain och Ulf berättade om sk byalagsprojekt som genomförts i Linköping och hur man vill arbeta med dessa samt redovisade vilka steg som måste tas av byalaget. Vidare presenterades den planerade sträckningen från Forssjö via Mörtbol och utmed Åsättersvägen till Björkviks skola. Den exakta sträckningen är inte låst utan kan komma att ändras så att flera fastboende fångas upp. Landsbygdsutvecklare Jan Petersson från Länsstyrelsen berättade att regeringens mål för bredbandsutbyggnaden är att till 2020 skall 90% av Sveriges befolkning ha tillgång till 100 Mb bredband. För att nå detta mål kan byalagen ansöka om bidrag för utbyggnaden upp till 60 % av kostnaden. Glindrans skola fylldes när det var teater. YB Agneta Sääf En fredags kväll i okt så kom Friteatern till Glindrans skola för att spela en uppsättning vid namn Kaipaus på finska eller Längtan på svenska. Det var Glindrans skolas förvaltning som stod för arrangemanget. Nästan alla biljetterna hade gått åt. Redan på em kom skådespelarna för att börja bygga upp en läktare. Då gällde det att vi hade ett gäng som kunde hjälpa till med byggandet. Inga problem. Det kom gubbar och ställde upp. När detta var klart var det dags för äggmacka och kaffe som Sonja Gullbrand hade fixat till. Kvällen kom och skolan fylldes med förväntansfulla människor. Alla fick en välkomst drink innan de kunde bänka sig på läktaren. Spelet utspelades på en Ålandsbåt där udda människor från olika faser i livet träffades. Det var Sylvester Sordin som spelades av Mats Nilemo en knallbeige sengångare som har svårt att släppa taget om sin mamma, men i slutet så släpper allt och han dansar den tango han aldrig trodde sig kunna. Valborg Viilja spelades av Mary Stoor, ett chockrosa godståg med plym som famlade efter ratten genom de feldoserade kurvorna. Hon var även sviken av sin älskade. Carina Molander spelade Lucia Amorin som en ängslig ängel av kristyr. Hon var den som jobbade på båten och städade, men Hans Haglund från Katrineholms kommun Under kvällen kunde deltagarna se kartor med den preliminära sträckningen medan kaffe med tilltugg serverades. Flera av deltagarna kom med konstruktiva förslag som skall beaktas i det fortsatta arbetet. Från v Jan-Erik Carlsson, Jan Pettersson och Ulf Fredrisson gjorde ständigt misstag så det blev katarofer. I pausen bjöds det på kaffe och mjuk hembakt chokladruta. När spelet var slut skulle allt åter plockas ner och packas i rätt ordning, allt efter ett visst mönster. Nåde den som försökte göra efter eget sinne. När allt var packat smakade det bra med en bit mat innan gästerna skulle fara vidare för övernattning i Katrineholm. För att sedan ta sig an nya föreställningar i landet. Mary Stoor och Carina Molandrer annonsera

5 HÄNDER I BJÖRKVIK 5 här BJÖRKVIKSBYGDEKOMMITTÉ INFORMERAR forts. från sidan 2 Bedömningen är att det dröjer 18 månader. Katrineholms kommun tar med sig frågan om återkoppling i ärendehantering. Detta för bättre kommunikation och dialog kring aktuella frågor. Oxvandringen Björn Winnberg-Persson får i uppdrag att se över frågan om Oxvandringen då den bör snyggas till. Idrottshallen Björkviks Idrottsförening svarar idag för skötseln av hallen. Anropsstyrd trafik Stig lyfter frågan kring anropsstyrd trafik och kollektivtrafiklagen. Göran redogör för frågan och att kommunen kommer att göra en översyn. Marknadsföring Bygdekommittén har kontakt med Leif gällande marknadsföring av bredband i Björkvik. Nyinflyttad/Nyfiken på Stig framför synpunkter på att landsbygdsperspektivet bör lyftas i marknadsföringen av kommunen för ökad attraktion. Nyinflyttad/Nyfiken på lyfts som ett exempel där Stig bedömer att det kan informeras bättre om att byggklara tomter också finns i kransorten och på landsbygden. Fortsatt samverkan med kommunledningen i Katrineholm Leif Öskog tillsammans med kommunrepresentanter kommer även i fortsättningen komma till BIT-center sista fredagen i månaden. Vidare kommer han att träffa representanter för Bygdekommittén för avstämning av aktuella frågor månadsvis. Avstämning kommer att ske med kommunledningen två gånger per år för att stämma av hur samverkan fungerar. När ni läser detta har Leif Öskog på eget förslag varit i Björkvik och guidats runt för att lära kanna vår bygd bättre. Han ville bl a se Klubbetorp och gamla läkarbostaden samt Fagerön där simskolan var. Vi låter samtidigt honom känna på våra vägar för att han bättre skall kunna driva våra frågor. Det är min förhoppning att ni skall kunna se en förbättring på vår hemsida. Jag har i skrivandes stund precis fått tillgång till redigering av hemsidan. Om jag ser till att Bygdekommitténs information blir aktuell så kan väl ni i föreningarna anmäla era evenemang så att de kommer in i kalendern. Det är ju synd att aktiviteter krockar som den 24 oktober. Ni kanske har noterat att det har skett en rensning på våra anslagstavlor. Hjälp till att ta ned de affischer ni sätter upp. Största formatet är A3 för Björkviks Servicebutik byter koncept fr.o.m. 1 januari 2012 till Handlar n Våra öppettider blir då. Vardagar Lördagar Söndagar STÄNGT att alla skall få plats. Tavlorna är i första hand till för bygdens invånare och föreningar. Ta vara på Julen och de dina hälsar Jan-Erik Carlsson för Bygdekommittén. Önskar Glindrans skolas förvaltning som samtidigt vill tacka alla för att de hjälp till under året inte minst på Glindrandagen Välkommen till Ulrikas fotvård Tidsbokning: Gör hembesök JULMARKNAD PÅ ÄNGBY GÅRD DECEMBER Lammskinn, tovade tomtar Julblommor, granar Hembakat, julgodis, honung Lokala hantverkare Lotteri Servering Hälsa på Tomten Titta på gårdens djur VÄLKOMMEN! Vi tar betalkort

6 6 SKOLSIDAN FN-konserten 24/ YB Albin Englund klass 3 YB Wictoria Jelvemo klass 4 Måndag den 24 oktober 2011 så hade vi en konsert i Björkviks kyrka..vi som gjorde konserten var Björkviks skolas elever. Vi sjöng bara fredssånger. Victoria Esko och Rasmus Enkvist var presentatörer. En presentatör är en som berättar vad man kommer att göra. Våra presentatörer berättade vad vi skulle sjunga för låtar. När det var slut så stod två barn som heter Emelie Ljungman och William Esko och höll varsin korg som man kunde lägga pengar i. Det var en insamling som Björkviks skola kommer att använda till att köpa julklappar till dom barn som inte får det YB Emma Eriksson klass 4 FN konsert 24 oktober 2011 Vi var i Björkviks kyrka. Vi sjöng gör ett försök och manta, manta. Manta manta är en somalisk sång som tvåorna har lärt sej på kulturskolan. Vi hade en insamling till aktion julklappen och vi fick in mycket pengar. Måndagen den 24 oktober så sjöng hela Björkviks skola olika sånger i kyrkan. Vi hade 2 presentatörer det var Victoria och Rasmus som sa vilka sånger vi skulle sjunga. Om man ville fick man ge en slant till Aktion Julklappen. Skolan fick ihop ungefär 2700 kronor, det var väldigt mycket pengar! Skolan ska köpa saker till barn som inte har det så bra som en del barn har. Alla elever hade tränat jättemycket till FN-konserten! I år var det 2 nya sånger och de var en somalisk sång och en sång som hette: Gör ett försök! Sångerna kom från 2:orna som de sjöng på kulturskolan. Alla sjöng bra och alla låtar var väldigt bra! YB Felicia Ljung klass 3 Den 24 oktober 2011 hade vi FN konsert i Björkviks kyrka. Hela skolan var med och sjöng gör ett försök i början. F-3an sjöng några låtar och 4-6an sjöng några låtar. Vi hade gjort flaggor som vi dekorerade kyrkan med. Vi hade en insamling till aktion julklappen. Det gick bra med att samla in pengar. 4-6 som sjunger och barnen i f-3 sitter ned. Presenterarna Rasmus och Victoria Svetsar, renoverar & servar alla typer av fordon Spec Dodge Däckservice omläggning och balansering Innehar F-skattsedel Kvisätter Max Koog björkvik Urmakeri Utför alla reparationer, Hämtar & lämnar. Garanti på utfört arbete Jan Westring Urmakare Valinge Gård DÄCKSERVICE Däckbyten Montering Balansering Däckhotell Bra priser på däck Även traktor och MC-däck Peter:

7 FÖRENINGSINFORMATION 7 Avslutning i Björkviks IF Vi har haft tre lag i seriespel, PF-00, PF-02 och PF-03/04, deltagare har varit både flickor och pojkar mixat. Den viktigaste ledstjärnan har varit att träna, spela och ha roligt tillsammans och det har de verkligen haft. YB Lars Fredriksson Björkviks IF har haft avslutning för sin ungdomsverksamhet Ett 50-tal spelare och ledare hade samlats för glass, tårta och prisutdelning. Nu fortsätter träning inomhus i Björkvikshallen inför nästa säsong. Nya spelare och ledare hjärtligt välkomna.

8 8 FÖRETAGARFÖRENINGEN A. Lund Skog & Äventyr ABM Konsult AB , Aby & Simonsson HB Akupressur Harriet Nilsson , B J Eriksson & Söner Åkeri AB Barbro i Lövsten Bak & mat Bengt Nordström Björkviks Champinjoner Björkviks Handelsträdgård fröer.nu Björkviks Marktjänst Björkviks Servicebutik Björkviks Tapetseri & Hobby Björkviks Taxi Björkviks Åkeri AB Björkviks Ägg Bo.sinander.it Börje Dahlqvist Information Can IT Couote Custum Dina el Midani Architect E-konsult Mattias Esko Erme Esko Städ & Industriservice AB Eva s Hårvård Fotograf Lars Stenman Globe Water / / Ida s SPA-behandlingar Ingvaldstorps handelsträgård JC Katrineholm Jonas Bergquist Ekonomi & Marknadskonsult Kjell i Hagsjö König s Schaktentrepenad Lyshälla Bokbinderi & konst Oppunda El Oppunda Invest Oriart Pekka Virta finsnickare Samkonsult Affärsutveckling Skandinavisk Fastighetsutveckling Stavhälla Åkeri Stefan Andersson Stig Karlsson Traktor och Maskin i Sörmland Vedeby Jord o Maskin AB Urmakare Jan Westring Valinge / Ängby Ull & hantverk Lövräfsning i Glindran YB Agneta Sääf Äntligen faller löven till marken och det blir dags att räfsa upp dem. Det blev inte några vackra färger i år eftersom det inte kom någon frost tidigare. I Glindran är det brukligt att man samlas för att hjälpas åt att räfsa upp löven vid den gemensamma skolan. Det är Glindrans skolas förvaltning som stod för gemenskapen. Vi blev ett tiotal Uffe skymd i sin traktor Johnny Eriksson och Bertil Lindberg fyller skopan människor som träffades med varsin räfsa i handen. Nej det stämde inte riktigt för Uffe, han som gillar att köra traktor, tog sin traktor med sig. På det viset så blev det smidigt att få bort lövhögarna till komposten. När blåsorna i händerna och träningsvärken i armarna blev allt för påtagliga så vankades det ärtsoppa i skolan. Det var Jan- Erik och Marie-Louise i Lyshälla som hade kokat den och bjöd på.

9 BRA Å HA NUMMER 9 Biblioteket Bengt Hurtig Mån fre Björkviks Biodlarförening Catherine Trägårdh Björkviks Bygdegårdsförening Jan-Olof Blomster Björkviks Bygdekommitté Regina Westas , Björkviks Folkets Park Jenny Lindh Björkviks Företagarförening Magnus Esko Björkviks Församling Pastorsexp., Mån-Fre Björkviks Hembygdsförening Inger Bergqvist Björkviks Idrottsförening Lars Eriksson Björkviks IF, Tennis Per Jansson Björkviks Innebandyklubb Svante Bäckström Björkviks Jägargille Johan Wegemark Björkviks MHF-avd. Elof Ohlsson Björkviks Motorklubb Mats Ohlsson , Björkviks Racing Club Ronja Parmskog God Jul och Gott Nytt 2012 Björkviks Centeravdelning Björkviks Ryttareförening Arne Berndes Björkviks Skola Björkviks Skytteförening Claes Claeson Björkviks Socialdemokrater Björn Andersson Björkviks SPF Marie-Louise Jonsson Björkviksgården, uthyrning Sussi Esko Björkviksmoderaterna Gunnel Wickbom Centerpartiet i Björkvik Marie-Louise Jonsson Distriktssköterskemottagningen Telefontid: mån., ons.-fre Frisksportklubben Björken Ulla Rosén Fritidsgården Hanna Roswall , Isabel Modin Fritidshem, Förskola Tallkotten Förskola, Daghem Björkviken Glindrans Idrottsklubb Anya Duan Glindrans Kryddklubb Agneta Sääf God Jul och Gott Nytt År SPF i Björkvik Glindrans Skolas Förvaltning Birgitta Lundström Glindrans Skolas Uthyrare Carin Johansson Glindrans Vävklubb Sonja Gullbrand Hantverksförening Korndockan Carin Johansson Ulla Månsson Jönåkers Härads Allmänning LRF Stefan Andersson MHF Ungdom Björkvik Thore Karlsson PRO Björkvik Ann-Marie Andersson Sockenstugan Uthyrare Kyrkvaktmästare Studiefrämjandet Telefon/fax: , 21 Studieförbundet Vuxenskolan Bo Sinander/Jan Jonasson Yngarebygden, Nya Redaktionschef: Agneta Sääf Yngaregården Yngaren-Mäskarens Fiskevårdsområdesförening GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR Björkviks Frivilliga Brandkår

10 10 BJÖRKVIKS HÄNDELSE Rallyfest i Björkviksskogarna YB Emma Duan Om jag är intresserad eller insatt i rally? Nä, egentligen inte men kul när det händer något, ja det tycker i alla fall jag att det är! Det var första helgen i oktober som Katrineholms Motorklubb arrangerade rally-sm i och runt om Katrineholm. I Björkvik hade man två sträckor och en av dem gick förbi hemma hos mig på Albro. Ungefär 170 bilar susade förbi i de trixiga kurvorna vid gärdet mellan Albro och Sjögetorp. Där hade de även satt ut på kartan att det skulle vara en publikvänlig och kul plats att stå och titta på. Men frågan var om folket verkligen hittade ut hit till oss i skogen? Björkviks IF fick möjligheten att bemanna sträckan som entrévärdar och på gärdet passade de även på att sälja korv och dricka. De första åskådarna kom körandes redan innan vägen stängde, för att vara på den säkra sidan att komma fram, men de flesta hade letat upp bakvägen och kom gåendes över skogen. Gärdet fylldes sakta men säkert upp och mer korv hämtades då Björkviks IF började förstå att Glindran Open YB Carin Johansson Konstutställningen för amatörer som proffs...från teckning, måleri till foto mm var som vanligt i Glindrans skola från den 29 sept till den 2 okt. Det förvånar mig varje gång att det finns så många dolda talanger som målar i sin ensamhet både i Björkvik och runt om i det skulle bli åtgång på det! Det låg en förväntan i luften och även jag drogs med, vi slog vad om hur många som skulle köra av, köpte korv för att hålla värmen och läste på om åkarna i tävlingsprogrammet. Vad kul, med på startlistan fanns både en tv-kändis och några bekanta namn från Björkvik! Många hade matsäck, grill och kaffetermos med sig själva, man har väl vart på rally förr skrockade en rultig värmlänning. För visst hade de hittat hit till våra fina Björkviksskogar, rallyentusiasterna från hela Sverige blandat med Katrineholmare som ville njuta lite av en dag i skogen, nyfikna Björkvikare och vi som bara gillar att vara på plats när något stort händer! Uppskattningsvis fanns personer på plats! Vilken folkfest det blev, det är inte varje dag man ser så mycket folk här ute! Denna lördag visade också vädret sig från sin bästa sida och vi kunde njuta av en härlig höstsol och omges av underbara färger på träden samtidigt som vi minglade runt bland folket. Många hurrade även för korvförsäljningen och vilken service Man hade på plats, mormors länen. En utställare berättade för mig att hon målat i säker 30 år men aldrig vågat visa sina verk men efter det att hon var med och hängde ut på Glindran Open år 2010 vågade hon ha en alldeles egen konstutställning! Vi hade ca 100 st besökare som var och tittade, jätteroligt att så många hittade till lilla Björkvik! Och till er alla som sitter där hemma och skapar, kom ihåg gamla cykelkärra fungerade utmärkt som korvvagn och den drogs varv efter varv runt på gärdet för att vara säker på att alla höll sig varma och mätta! När det blev ett lite längre stopp mellan bilarna passade även värmlänningen som varit med förr på att inhandla ett par stycken! Bilarna kom körandes i snabb takt men inga stora incidenter hände. Dock gjorde några av bilarna ett besök på gärdet, utanför vägen, innan de kunde köra vidare och ryktet sa att den planterade häcken uppe vid Sjögetorp hade blivit lite glesare under tävlingens gång. Nog tyckte jag att en del förare var lite väl fega och jag hade hoppats på att de skulle våga gasa på lite mer. Kanske är det svårt att avgöra hur fort det faktiskt går när man står bredvid. Men kaxiga som få och efter så många år som vi kört den här sträckan så tyckte både jag och mamma att vi skulle fixat kurvorna så mycket bättre! Eller? att i okt 2012 är ni välkomna till Glindran Open för här råder konstnärlig frihet! annonsera här!! Ved säljes Ring Anders

11 NATUR 11 SÅNGSVANAR YB Lars Davner En tidig morgon just när dimman lättar anar man de vitskrudade besökarna från norr. Ett par intensiva trumpetstötar och artbestämningen är klar. Med gnistrande gula näbbar pejlar de in sin tillfälliga hemvist i trakten av Björkvik. Stubbåkrarna är favoritrastplatsen på flytten söderut. Sångsvanarna imponerar. Under hösten har det varit gott om flyttande sångsvanar i våra trakter. Ibland endast familjegrupper, två vuxna och sex gråvita nykomlingar, har betat i närheten av Virå. Sedan har de fått sällskap av fler sångsvanar från norr. Största noterade flock har varit på ett 50-tal svanar. Samtidigt har de lokalt häckande sångsvanarna anslutit sig för att flytta mot varmare trakter. De solitära fåglarna blir plötsligt sociala och gillar att vara i flock. Höj blicken och njut av de vita plogarna av gäss och svanar, en kort glimt som lyser upp i höstmörkret. Vingar som susar, lika med knölsvan tyst flykt ofta helt ljudlöst, lika med sångsvan. Det har också varit ovanligt gott om tranor i Yngarebygdens spridningsområde. Som mest var det över 500 tranor som höll till på fälten vid Åå gård. En elegant plog med 210 tranor passerade över Hålstorp. Överraskande var att de hade sällskap med en gammal vitstjärtad havsörn! En udda fågel var på tillfälligt besök i sjön Enaren i oktober. En vit pelikan, som först sågs i Värmland och sedan i Dalarna, gjorde sällskap med en flock sädgäss. Den gjorde ett kort stopp i en talldunge vid Hålstorp innan den lämnade våra bygder. Förrymd eller ett långväga besök från öst? Rapportera gärna udda observationer till Nahid och Lars Davner, Årets hundkurser i Glindran YB Carin Johansson Nu är hundkurserna avslutade för i år! Jag har haft över 60 ekipage från hela Sörmland och Östergötland med omnejd samt några långväga deltagare. Det har varit valpskola, vardagslydnad, slyngelkurs samt jaktlydnad. Aktivitet med Stimulans som även hade uppvisning på Glindrandagen. Apporteringträning, klickerkurser & lär hunden leta svamp! Det har varit olika raser och individer från liten och naken till stor och långhårig. Det är otroligt vad våra hundar kan, jag tror också de tycker det är jätteroligt att gå på kurs. Matte & husse brukar berätta att efter 3:e gången så märks det på hunden att de känner igen sig när vi närmar oss Glindran, det blir oroligt bak i bilen. Det är lika roligt varje år, jag slutar aldrig att förvåna mig över hur smarta våra hundar egentligen är! Lär man sig läsa deras kroppsspråk och signaler upptäcker man att de är ännu smartare än vad vi tror. Ester, Luna, Findus och Ticko som var med på Glindrandagen och visade färdigheter i Stimulans

12 12 KÅSERI Blyg reporter sprang(?) Glindranloppet YB Johnny Eriksson Glindranloppet blev i år omtumlande på många vis men ändå inte som förra året då en springglad kille sprang förbi skylten som pekade in mot Fagerön. Han sprang fler mil extra över Norrköpingsvägen en bit innan han anade oråd vände och sprang tillbaka. Vi mötte honom i skogen och plockade upp honom i bil och körde hem honom över mållinjen. Då regnade det hela dan dessutom men han var glad ändå och bjöd på det som en rolig snackis under kvällens fest i Glindranskolan. Årets lopp, däremot, genomfördes i bästa tänkbara väder. Solsken hela tiden och lagom varmt med en svag vind. Att Glindran drar folk från när och fjärran visste vi sedan förut. Bl.a. hittar de oss på nätet. Även i år kom det, bland flera andra, en familj från Stockholm. Det var en familj med pappa, mamma, två små döttrar och så mormor. Mormor och döttrarna promenerade trekilometersslingan med barnvagn som back up men döttrarna sprang ifrån mormor åtminstone de sista tre hundra meterna. Starkt gjort av barnen så på slutet av slingan. Mamman kom i mål bara några minuter före döttrarna. Ja, ja hon hade ju förstås tagit sig an enmilsslingan, inte direkt tillsammans med mig men, vi kom allihop att spurta tillsammans in i mål. Jag var mycket slutare än vad de var, tror jag. Själv hade jag inte sprungit sedan jag låg i militärtjänsten i Norrtälje i mitten på sextiotalet. Då tvingade de en att springa tre kilometer. Hade aldrig ägnat mig åt någon sport tidigare då heller. Att spela fotboll var ingenting för mig. Jag har bara varit involverad i fotbollsmatch en enda gång. Det var i andra klass då jag tvingades att stå i mål. Vad jag minns så behövde jag inte göra någon insats eller vad det nu heter, räddning kanske. Kommer ihåg att det var kraftig uppförsbacke till mitt mål, så det var nog därför. Kanske det kan räknas som en ickehändelse, så med andra ord har jag inte spelat fotboll någon gång i hela mitt liv. Inte heller någonting övrigt i sportväg fascinerade mig. Nä-ej jag lekte med tjejerna men det räknades ju inte till sporterna på den tiden. Jag bara pratade med dem och de frågade mig om världsliga saker, hm, hm, tror jag. Jag var väldigt väldigt blyg på den tiden, men det har gått över nu. Jag skall förklara senare. Jo militärterrängloppet var en vidrig sak i början. Men med tiden, jag låg inne i tio månader, fick jag en kondition som gjorde att jag obehindrat kunde springa de där tre kilometrarna hela tiden och med god fart. Klarade även av, tror det var tremilsmarsch, i stekande sol med kängor, vattenflaska och packning utan att behöva bli upphämtad av lastbilen. Men åter till loppet. Jag var ju med även i arrangörsstaben, och virrade omkring, dessutom ovan vid hur man förbereder sig inför ett lopp. Förra året, förresten, gick jag trekilometersslingan med rask takt, utan behov av förberedelser på plats. Då hade jag väl möjligen lite promenader som träning i benen. Nu gick jag till bilen för att byta skor och pula i mig några digestivkex och klunka lite vatten. Då ropade de från starten, så det var bara att springa dit med ett antal digestivkex i ena handen och en mugg vatten i den andra. Starten gick och alla rusade i väg utom jag. Jag var ju tvungen få i mig få i mig mina digestiv, och vattnet, utan att sätta i halsen. Så det var bara att lugnt promenera tills det var klart. Sen satte jag fart. Fart å fart. Men jag lyckades springa i kapp två tjejor då jag såg dem på ett par hundra meters håll. Jag hostade och harklade mig och fick reda på efteråt att de var väldigt oroliga för min hälsa och mitt liv som enmilslöpare. Men hostan gick över, och faktiskt jag tyckte jag hade både fart o flyt i stegen. Kom i kapp, sprang till och med om vid ett tillfälle, mest på skoj, i en innerböj. Tjejerna pratade på, hörde att den ena skulle springa tjejmaran på Lidingö nästa lördag så då jag la mig bakom. Gick över till att gå i rask takt, och sedan när de hade fått ett försprång på en hundra meter eller så, sprang jag i kapp dem. Så där höll jag på de sista fem kilometerna. Men som gentleman lät jag ju dem vinna, komma först i mål. Min tid blev 1,07, någonting. Jag var lite bättre förberedd i år hade nog gått en femkilometersrunda ett antal gånger från i våras, så jag var inte helt otränad. Jag tror mig dessutom inte ha några besvär med hjärtat mitt, det där som bankar i bröstet. Inte det andra heller föresten. Men hade hon varit med vet jag inte om jag fått fri lejd att springa en mil. Jag är ju trots allt född -45 och aldrig testat förut jag menar springa mil-lopp. Förresten - pappan i stockholmsfamiljen, han var tydligen en riktig hejare. Han sprang längsta sträckan. Hade tydligen gjort Triatlon (tror jag det hette) på helt otrolig tid i alla fall med Glindranlöparnas mått mätt. Så han var omtumlande för de övriga på den sträckan - körde totalt musten ur dem. forts. nästa sida

13 KÅSERI 13 forts. från förg. sida Så de traditionella vinnarna kom med tungor hängande som röda slipsar. Och förresten veteranen i det långa loppet hade dagarna innan varit och lämnat blod, så det fanns inte så mycket must kvar till vårt långlopp. Han var sist över linjen men tog det med jämnmod tror jag. Efter att vi, alla tjejerna stora som små och jag, väl kommit i mål sa Lidingötjejen glatt till mig att hon aldrig tidigare hade varit med om att någon käkat kakor och druckit dricka när starten gått. Jag förklarade lite ödmjukt att jag inte var så van, det var första gången, det var Premiär för min del att springa lopp. Hon berättade också att jag måste stretcha. Va ä dä för något, sa jag barskt på skoj. Jo annars skulle jag få träningsverk. Det behövs inte sa jag glatt och vägrade bestämt för vid något tillfälle, då jag försökt mig på att vara duktig för God Jul och Gott nytt År Björkviks idrottsförening God Jul och Gott Nytt År Esko Städ & Industriservice AB en femton år sedan, stretchade jag förmodligen fel så jag hade problem med ett knä åtminstone ett år. Kände mig väldigt nöjd med loppet. Och arrangemanget det gjorde dom väldigt bra. Även den lottade vinsten, en ask med plåster, passande bra men kom inte till användning just då i alla fall. Inga skoskav. Dagen efter hade jag lite träningsverk på framsidan av låren. Frågade då tjejerna hemma hur länge det skulle sitta i. Ja i minst fyra dagar och värst är den tredje lurade de i mig. Men tji vad de fick fel. Värken var borta dagen efter. En alltigenom positiv upplevelse för min del. Så Du, börja redan nu så smått och försiktigt med promenadträning, så ses vi nästa år, igen. Jo det där med blygheten, vi tar det en annan gång va, jag är så blyg...sam. God Jul och Gott nytt År God Jul och Gott Nytt År PRO- Björkvik Björkviks Hembygds förening Väl mött nästa år på Glindranloppet, jag skall ta väl hand om Dig och alla andra om ni så. Fråga efter Johnny, jag tycker numera om att vara efterf rågad av alla och en var. Faktaruta : Årets lopp var 3:e upplagan. Startades av Jonas Tandlund senaste i sam arr. med GIK. Gå, Cykla eller Spring 3, 7, 10 eller 21km. Anmälningsavgiften i år var 20:- Alla får priser. 17 Sept. 13,oo 2011 gick loppet i år. Går även nästa år i September. Sök oss på nätet: Glindranloppet. Glindrans Idrotts Klubb bildades P:S:Vill du ha en personlig inbjudan / påminnelse, hör av dig till. Tel.: Vi på redaktionen vill tacka alla som bidragit med material till tdningen God Jul och Gott Nytt År Agneta Sääf, Jan-Erik Carlsson Lisbeth Lööv, Anki Pettersson Monica Kopra, Nya Yngarebygden

14 14 BJÖRKVIKS KYRKA INFORMERAR för- Predikoturer för samlingen december 2011 till januari :a årgångens texter Söndagen den 4 december 2 i Advent Kl Söndagsmässa Blommor skänks av Gunny Karlsson Söndagen den 11 december 3 i Advent Kl Söndagsgudstjänst Blommor skänks av Jan Erik Carlsson Söndagen den 18 december 4 i Advent Kl Söndagsmässa Blommor skänks av Börje Avenmark Torsdagen den 22 december Julbön på Yngaregården Kl Söndagen den 25 december Juldagen Kl Julotta Kyrkokören Blommor skänks av Eva Ericsson Måndagen den 26 december Annandag Jul Kl Julmusik Kyrkokören Lördagen den 31 december Nyårsafton Kl Nyårsvaka i Gamla Kyrkan med fyrverkerier Söndagen den 1 januari 2012 Nyårsdagen Kl Nyårsmässa Blommor skänks av Kerstin Hermelin Fredagen den 6 januari Trettondedag jul Kl Musikgudstjänst Stavsjöventilerna Blommor skänkts av Ulla Fredriksson Söndagen den 8 januari 1 e trettondedagen Kl Julfest i Sockenstugan Julen dansas ut Samling vid Krubban Söndagen den 15 januari 2 e trettondedagen Kl Söndagsmässa Blommor skänkts av Agnes o Florence Wirengren Söndagen den 22 januari 3 e trettondedagen Kl Söndagsgudstjänst Blommor skänkts av Inger Bergkvist Söndagen den 29 januari 4 e trettondedagen Kl Söndagsgudstjänst Blommor skänkts av Birgitta Rejfors För att vara säker läs alltid predikoturerna i fredagens tidning. Gudstjänster på Yngaregården kl Torsdag den 1 december Torsdag den 19 januari Sopplunch i Sockenstugan Öppen för alla Torsdag 8 december Övrig information Kyrkkaffe serveras i Sockenstugan efter söndagens gudstjänst av enskilda medlemmar och föreningar. Önskas kyrktaxi ring Björkviks Taxi Pastorsexpeditionen Kyrkoherde Hans-Göran Ericsson Vardagar mellan Tel.: Kyrkorådets ordf Ulf Österlund Kyrkofullm. Ordf Gunnel Wickbom Kyrkogårdsexp Stig-Arne Bylesjö Pia Asplund Julkrubban i kyrkstallet är nu öppen. Välkommen att titta!

15 BERÄTTELSE 15 Min barndoms somrar hos mormor YB Inger Lindgren Jag sitter i skuggan, ser hur solen skiner på min barndoms lekplats. Det låga, nu vackert överblommade berget. Fingerborgblomman likt minnets klockor ringer sprött i sommarens milda fläktar. Nyponrosen tillsammans med Blåklint och prästkrage fanns inte då, möjligen den gammaldags malvan, gömd i skuggan av den stora ormbunken. Varje sommar hälsar jag och min familj på hos moster och morbror. De bor i mormors gamla husensamma nu, mormor är död sedan många år tillbaka. Då för trettio år sedan drev de lantbruket tillsammans, nu är ladugården riven och marken utarrenderad. Där på Klockartorpet lekte mina två kusiner och jag sommarens alla lekar. Med blicken på det gamla berget gläntar jag på minnets dörr. Jag ser tre linluggar, ivrigt lekande småtöser i bomullsklänningar sydda av mamma. Den gamla skrotade järnspisen troner i mitten av barndomens låtsaskök. Kristina två år äldre än Carina och mig, rör likt mamma med raska tag i grytan som med säkerhet innehåller havregrynsgröt. Frukost på den tiden, det var gröt det, eller möjligen hemmagjord filmjölk med, usch, klumpar i. Mormors ramsa om bortskämda stadsbarn ringar i mitt öra. Åter till leken, det dukas på en gammal trälåda med sliten duk. Mitt på bordet en glasburk med rödklöver och Mandelblom- Mamma Kristina styr med sina ungar som inte vill lyda. - Sitt still och ät, låt maten tysta mun, säger hon. Och när det inte hjälper så säger hon - Pappa kommer snart hem. Det var sådana fraser som man hörde vid matbordet när jag var liten. Efter frukosten skulle det diskas det minns jag med glädje. Enstaka leksaks kastruller blandat med, av vuxna kasserade kaffefat och bestick. Diskvattnet var inte så rent precis, men det var blött och det räckte. Jag rannsakar mitt minne men jag ser ingen docka, det kanske inte fanns någon. Men om hon fanns så var det inte någon pippinätt Barbie med damkläder utan en babydocka, också hon med klänningar sydda av mamma. Det bakades i vårt barndoms kök ibland. Vi samlade stickor och pinnar, en tändsticksask med avbrända stickor i, gick utmärkt att tända med. Självklart så var det Kristina som gjorde degen, en alldeles egen med nyligen hittade ingredienser. Det sägs att jag i väldigt unga år ledsnade på dessa eviga sandkakor. Helt sonika gick jag till ladugårdsbacken där korna nyss hade passerat. Där fanns färsk smet, fortfarande varm, att gegga med. Jag stortrivdes enligt min moster, förmodligen så blev hela jag stoppad i stora badbaljan efteråt. Mina somrar hos mormor var starkt kryddade av hennes värderingar och åsikter om barnuppfostran. Jag älskade djur men i ladugården fick vi ungar inte vara, vi sprang bara i vägen för vuxet folk, tyckte hon. Tänk att få rykta en ko eller mata en hungrig grymtande gris. Det var för mig lycka på jorden. Mitt hjärta bultade av glädje den dagen som vi fick löfte att sova på höskullen. Mormor muttrade så klart, jag vet inte om hon var rädd för att vi skulle förstöra höet eller något i den stilen. Mest var det nog att vi fick som vi ville och det var ett nederlag för henne och en seger för oss, det var inte tålt. Som tur var så lyckades hon inte strö salt i vår lycka, den var total. Vi packade hela dagen, kontrollerade ficklampor och samlade ihop varma täcken. Kvällen ville aldrig komma, vi städade kobås och matade höns men ingenting hjälpte, dagen var lika lång ändå. Aldrig så har jag längtat så, efter att få gå och lägga mig. Äntligen så var kvällsmaten avklarad och efter många ja, Jag säger då det ifrån mormor så gav jag mig iväg. Efter mycket kånkande och bärande så var vi på plats innanför ladugårdsdörrarna. Har du varit i en ladugård efter sista nattningsturen, alla lampor utom nattlampan är släckta. I det varma dunklet har korna tagit kväller, de flesta har lagt sig. Deras sävliga idisslande, rasslet ifrån deras kedjebundna grimmor. Lukten av färskt hö och koskit en härlig doft. Väl framme vid den rangliga stegen upp till höskullen hjälps vi åt med packningen. Äntligen på plats, svettiga men glada. Forts. i nästa nr. God Jul och Gott nytt År Björkviks folket park förening

16 Nya Yngarebygden Information Nya Yngarebygden utges av Björkviks Bygdekommitté. Adress: Vedebyvägen 65, BJÖRKVIK. Telefon: Ansvarig utgivare Björkviks Bygdekommitté Redaktör: Agneta Sääf Prenumerationsansvarig Lisbeth Korrekturläsare: Monica Kopra Anki Pettersson Tryck: Åsa Tryck & Reklam ISSN På gång i Björkvik 10 Dec Julmarknad på Ängby Gård Dec Julmarknad på Ängby Gård Dec SPF kl. 14 i Björkviksgården. Julgröt med Lucia. 14 Dec Glindrans vävklubb jultallrik Jan SPF Sockenstugan? Birgitta Lunström informerar Söndagar kl Badminton i Björkvikshallen blandat herrar och damer. Tidningen delas ut gratis till hushållen i Björkviks socken. Övriga kan prenumerera genom att betala in 150 kr. till Björkviks Bygdekommitté via Bankgiro Yngarebygden finns även på Internet: Allt material skickas till Nummer kommer ut manusstopp 5 jan Nummer 2-12 kommer ut Manusstopp 4 mars Nummer 3-12 kommer ut Manusstopp 6 maj 1:a tis i februari. 1:a tis i april 1:a tis i juni Nu skulle jag verkligen behöva hjälp!!!!! YB Agneta Sääf För det första: Se över föreningssidan, om det finns något som behöver ändras på så meddela mig. Nu har det gått ett år och jag har puzzlat och trixat använt fantasin på alla de sätt för att få ett så varierat innehåll som möjligt i tidningen. Det är roligt att till slut se att det gick att få ihop det hela denna gången också. Detta håller inte i längden. Vad jag skulle vilja ha hjälp med är ett bollplank: någon. att dividera med. Nu fattas det si och så mycket vad gör vi då. Någon/några som kan bevaka händelser i bygden eller göra personporträtt. För det finns så många intressanta personer i bygden som är värda att skriva om. Finns det även någon driven person som kan hålla reda på annonserna och skaffa dem. Denna person behöver inte göra dem, det kan jag göra, men de ska skaffas. Gymnastik i Björkvikshallen tisdagar kl :- för 15 ggr. el 20:- / gång vid frågor ring Bygdefika på BIT-Center varje fredag, kl. 09:00 10:00, se bjorkvik.org vem som gästar frukosten. Använd Dig av denna ruta när Du har någon aktivitet som du vill att alla i Björkviks ska känna till. Det är gratis att få med det här. Skicka mail till :

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

GULLRINGSNYTT. Lokal information sammanställt av Gullringens Bibliotek & Bygdekontor. www.gullringen.eu. November 2010

GULLRINGSNYTT. Lokal information sammanställt av Gullringens Bibliotek & Bygdekontor. www.gullringen.eu. November 2010 GULLRINGSNYTT November 2010 Lokal information sammanställt av Gullringens Bibliotek & Bygdekontor www.gullringen.eu Styrelsen informerar. Hej alla Gullringsbor! Mycket har hänt sedan vi hörde av oss senast.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare!

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Postens Gruppförsändelse 2012 10 11 Årg. 39 v. 41 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Den placeras

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se Äventyrsläger 2015 www.aventyrslager.se Vår filosofi är: Att allting är möjligt på varje deltagares sätt. Att vi vågar prova tillsammans. Att ha tid. Välkomna till våra roliga äventyrsläger! Som vanligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Domare: Anders Bergqvist, Lena Dyrsmeds, Rene Uhlan, Leif Olsen, Thomas Juhrén, Kjell Pettersson, Yvonne Ahlin, Tina Karlsson.

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 6 månader Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Alla kläder på Av Charlotte Ramel och Lotta Olsson Bäbis tittut Av Ann Forslind

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren

Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren Elevtext 1 (svenska som andraspråk) berättande genren SPÖKHUSET Det var en gång två modiga barn Max och Maja. Max är 15 år gammal och Maja är 13 år gammal. Varje fredags och lördags kväll tittar de på

Läs mer