Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014"

Transkript

1 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars

2 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den bild av verksamheten som omvärlden skapar. En organisations eller ett företags identitet (profil) är det som organisationen själv definierar. Ju mer konsekvent organisationen är i sitt uttryck och i sin kommunikation med omvärlden, desto mer enhetlig och sann blir den image som organisationen får. Detta gäller både vid personliga möten, genom de lokaler verksamheten väljer att operera från, via tonen och budskapet i kommunikationen utåt och via den grafiska profilen som paketerar kommunikationen. Den grafiska profilen är de visuella delar som JAK Medlemsbank består av. Logotyp, färger, typsnitt, bilder och övrig formgivning. Den grafiska profilen ska spegla JAKs identitet via ovanstående delar. För att kunna använda den grafiska profilen är det bra att ha en grafisk manual. En grafisk manual är i första hand ett redskap, som en kokbok, som hjälper till att hantera de grafiska element som ingår i profilen på ett förutbestämt och korrekt sätt. Med hjälp av en grafisk manual ska människor utan kunskaper inom grafisk design kunna följa de regler som finns för att profilen ska hanteras på ett korrekt sätt. 2

3 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL HUR SKA MANUALEN ANVÄNDAS Hur ska manualen användas? Kanske är du representant för en lokalavdelning som ska göra ett utskick till medlemmarna. Några får det via mail, andra vill ha ett brev på posten. På samma sätt som du representerar JAK genom det du säger och skriver, ska ditt utskick i sin form vara en del av banken. Vi har en värdegrund som vi jobbar från vad gäller stora och små frågor, och vi har en visuell identitet som paketerar budskapet vår grafiska profil. Vi hoppas att du ser den här manualen som en hjälp, inte som ett hinder i din kommunikation. En hjälp att skapa kommunikation som ser professionell ut och ökar trovärdigheten i det du vill säga. En hjälp att snabbt få ut buskap och kunna fokusera på VAD du vill säga, inte HUR du presenterar det. Vi ser gärna att du använder manualen och tillhörande mallar/logotyper när du skickar inbjudningar, gör affischer, skickar brev med posten eller gör andra trycksaker där JAK Medlemsbank är avsändare. En tydlig grafisk profil som används konsekvent bidrar till att ge en enhetligt och stark bild av JAK och vår verksamhet. Kraften i det visuella uttrycket blir störst om alla medarbetare, medlemmar och ideella resurspersoner arbetar i enlighet med den grafiska manualen oavsett om det gäller tryckt eller digital form. Genom att vi konsekvent håller oss till riktlinjerna hjälper vi till att: Öka JAKs trovärdighet Stärka vårt goda rykte Skapa enhetlighet vad gäller vår visuella identitet Ge omvärlden en tydlig bild av vilka vi är och vad vi står för Kommunicera på ett professionellt sätt 3

4 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL IDENTITET & IMAGE VÄRDEGRUND SPRÅK / UTTRYCK JAK Medlemsbank, Identitet och Image RIKTLINJER STRATEGIER REGLER & STADGAR MEDLEMMAR IDEELLA RESURSPERSONER ANSTÄLLDA LOKALER IDENTITET/PROFIL KOMMUNIKATION I ORD OCH BILD IMAGE OMVÄRLDENS TOLKNING TYPOGRAFI LOGOTYPE FÄRGER FOTON 4

5 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Innehåll OM MANUALEN 2 BILDEN AV JAK 6 BASREGLER 8 Logotyp 8 EXEMPEL PRODUKTER Inbjudan & Affisch 18 Image Annons 20 Webb 21 Typografi 11 Färger 15 Fotografering 17 5

6 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BILDEN AV JAK Bilden av JAK VÄRDEGRUND HELHETSSYN Vi anser att: människor ska mötas som fria, jämlika och jämställda individer. Vi tror på mångfald och solidarisk samverkan. hållbara ekonomiska relationer är möjliga. etiska avvägningar och gemensam nytta ska vara mer vägledande än egoistiska vinstmotiv. att ett långsiktigt perspektiv är grundläggande för att åstadkomma en god utveckling. EKOLOGI Vi anser att: den ekonomiska verkligheten ska anpassas till kraven på ekologisk uthållighet. försörjning och hushållning ska ordnas på ett sådant 6 sätt att ekosystemen inte äventyras. Därför tar vi ställning mot kravet på ständig tillväxt. räntefri finansiering främjar hållbara investeringar medan ränteekonomin bidrar till en utarmning av jordens resurser. RÄTTVISA Vi anser att: ekonomin ska motverka klyftor mellan fattiga och rika. räntesystemet är orättvist eftersom det omfördelar pengar från dem som har lite till dem som har mycket. ekonomiska relationer ska präglas av rättvisa och hushållning inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar. DEMOKRATI Vi anser att: en rättvis ekonomi förutsätter en demokrati där allas åsikter och meningar kan göra sig gällande med samma tyngd. alla ska ha tillgång till den information som behövs för att kunna delta i beslutsfattandet. debatt och samtal med respekt för skilda synsätt ska stimuleras.

7 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BILDEN AV JAK VARUMÄRKE LOKALT OCH GLOBALT Vi anser att: sunda lokala ekonomier är grunden för en sund 7 globalisering. pengar främst ska inriktas på att användas lokalt där människorna är och för reella behov. EKONOMISK FRIGÖRELSE Vi anser att: pengar ska brukas som ett räntefritt bytesmedel som underlättar samverkan och utbyte av varor och tjänster, inte användas för spekulation. pengarnas viktigaste funktion är att åstadkomma ekonomisk frigörelse för enskilda och för samhället. JAK Medlemsbank är ett av verktygen för förverkligandet av denna ekonomiska frigörelse. För att ett varumärke ska bli värdefullt måste det kunna urskiljas från mängden genom dess positiva och exceptionella egenskaper. I marknadsföringssammanhang talar man om ett relationsskapande mellan varumärket och dess användare. JAK Medlemsbank är en bank som skiljer sig från de stora bankerna i Sverige i dag. Vår värdegrund bygger på en kooperativ grundsyn, sammanfattad i värdeord som Idéburet sparande, Ansvarsfull utlåning och Samverkan. Samtidigt opererar vi i samma verklighet som de stora bankerna och våra medlemmar finns ofta både hos oss och de stora bankerna. Allt detta ska rymmas i det uttryck JAK Medlemsbank har. Vi skiljer oss från mängden, men är likväl en bank med en seriös verksamhet i en global finansvärld. I detta ligger en utmaning, samtidigt är det precis dessa skillnader som gör att vi har ett starkt varumärke. Låt oss jobba vidare med att stärka vårt varumärke genom att använda oss av de redskap vi har när vi förmedlar vårt budskap: vår värdegrund och vår grafiska profil.

8 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER LOGOTYPE LOGOTYP Logotypen är den enskilt viktigaste identitetsbärande komponenten i vår grafiska profil och ska därför finnas med på allt kommunikativt material som har JAK Medlemsbank som avsändare. Original logotype i grön färg PMS 371 JAKs logotyp är grön, PMS 371. Den består av bokstäverna JAK med ett blad i mitten av A samt texten MEDLEMSBANK direkt under. Denna logotyp ska man aldrig skaländra eller försöka skapa själv. Original ska alltid användas. Du finner original för nedladdning på vår hemsida under Lite kuriosa: lövet i loggan kommer från namnet på fastigheten i Skövde, Björken I, där banken har sina lokaler. 8

9 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER LOGOTYPE LOGOTYPFÄRGER Logotype i svartvitt JAKs logotyp får bara förekomma i följande färgvarianter: grön, svart eller vit (negativ). Logotypen i grönt mot vit bakgrund är den rekommenderade och ska användas överallt där det är möjligt. Den svarvita varianten använder vi för dokument som ska skrivas ut i svartvitt. Den vita varianten kan vi med fördel använda när bakgrunden inte är vit utan en färg eller ett foto. Bakgrunden måste vara så pass mörk att den vita logotypen famträder tydligt. LOGOTYPSTORLEK Vit/negativ logotype mot färgad bakgrund och fotografier. JAK Medlemsbanks logotyp får inte göras för liten. Detta för att säkerställa läsbarhet och tydlighet. Logotypen (oavsett version) får därför inte göras mindre än att texten MEDLEMSBANK är läsbar. 9

10 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI Aa Georgia 200 punkter Aa Trebuchet MS 200 punkter TYPOGRAFI Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil. Våra huvud typsnitt är valda för sina estetiska och kommunikativa kvaliteter, samt för sin tillgänglighet. Trebuchet och Georgia är båda användningsbara, välkända, enkla och mycket läsbara typsnitt som bör finnas i alla datorer, både Mac och PC. Det finns två grundtyper bland teckensnitten, de med seriff och utan seriff (sans seriff). En seriff är en klack som avslutar stapeln på en bokstav, se Georgia ovan. Trebuchet är exempel på teckensnitt utan seriff. Seriffen Georgia i rubriker ger en bra balans till den i 10 övrigt relativt dynamiska och moderna grafiska formen. Traditionellt använder man oftare seriffer i brödtexter, det vill säga längre textstycken, för dess goda läsbarhet i print. Trebuchet är en ren sans seriff, som ger en modern look och samtidigt är ett bra komplement till Georgia. Sans seriffer används med fördel för texter på webben då de här anses ha bättre läsbarhet, samt som rubriker för att kontrastera till brödtexten. Vid längre texter, exempelvis avhandlingar och böcker, används Georgia i brödtexter - vid kortare texter som här i manualen och på webben använder vi Trebuchet som brödtypsnitt. För att få en dynamisk kommunikation försöker vi använda oss av kontraster mellan brödtext och rubriker. Genom att konsekvent använda typsnitten som är angivna på efterföljande sidor får JAK Medlemsbank ett enhetligt uttryck som är med och bygger förtroende och stärker varumärket.

11 Print JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI RUBRIK ANNONS TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TEXT ANNONS TYPSNITT TREBUCHET REGULAR 12 punkter och större abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö RUBRIK DOKUMENT TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö INGRESS DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET ITALIC Samma storlek som brödtexten (10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö BRÖDTEXT DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET REGULAR Storlek 10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö BRÖDTEXT DOKUMENT LÄNGRE TEXTER TYPSNITT GEORGIA REGULAR Storlek 10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö MELLANRUBRIK DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET REGULAR VERSALER Samma storlek som brödtexten, alternativt 2 grader högre 11

12 Webb JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI RUBRIK TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö INGRESS OCH CITAT TYPSNITT GEORGIA ITALIC Samma storlek som brödtexten, 10 eller 12 punkter (nedan i 12 p) abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö MELLANRUBRIK TYPSNITT TREBUCHET VERSALER Samma storlek som brödtexten (10 eller 12 punkter) BRÖDTEXT TYPSNITT TREBUCHET 10 eller 12 punkter med dubbelt radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 12

13 Rubrik i Georgia 24 punkter, grön. Rubrik i Trebuchet 24 punkter, grön. JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI Två mellanslag ned har vi här ingressen som berättar vad brödtexten ska handla om. Ingressen skrivs i Trebuchet italic 10 punkter. Och här kommer brödtexten i Trebuchet regular 10 punkter. Här med dubbelt radavstånd (14 punkter). Ficte nossuntibus aut et ius possinventi omnis abo. Ita dendignietur aut mo ea commodi pienimus post fugit, voluptas essimpe rferibus de volor soluptatur molorep eritibus re cum quossimostem qui aut perumqu iaestis disquis dolorei undempero estestemped estem quaerio. Pos quis pe sapelec tasima volorrovit auta eliquatet acipsum facepel labore verum nest aut laces moluptatem que doluptat. HÄR KOMMER EN MELLANRUBRIK Mellanrubriken är skriven i Trebuchet regular, versaler, 10 punkter. Texten följer direkt under mellanrubriken, alltså enkelt mellanslag. Mellanrubriken skrivs gärna i grönt för att synas bättre. Empe volorem ea velland igenimus quam, veriam, odit, nem derepta tuscipitae eliqui ipienimus everferiosae dolupta temquam voles eosante perspe nonsenis et ipsus etur? Qui occum faciet vel is ent apernatia sit ex eosti dent volum quae sumquo quiatus remporit aute di dis dentur a quam fugia eatemqui invelluptus arumet untempo rerrum is debis alia audis dolupta sincidi quasinietur, secus magnime nihicatur aut exerrunda peliquidest autat et ati undipsam, con eum andigenim verrovi tiostib usapita sperspe nate nulpa net, comnisque sam alibeaquas delendae entem vol- 13 Två mellanslag ned har vi ingressen som berättar vad den längre brödtexten ska handla om. Den här ingressen är också skriven i Trebuchet italic men i 12 punkter. Och här kommer brödtexten i Georgia regular 12 punkter. Även här med dubbelt radavstånd (18 punkter). Ficte nossuntibus aut et ius possinventi omnis abo. Ita dendignietur aut mo ea commodi pienimus post fugit, voluptas essimpe rferibus de volor soluptatur molorep. MELLANRUBRIK TREBUCHET VERSAL GRÖN Mellanrubriken är skriven i Trebuchet regular, versaler, 12 punkter. Texten följer direkt under mellanrubriken, alltså enkelt mellanslag. Mellanrubriken skrivs gärna i grönt för att synas bättre. MELLANRUBRIK TREBUCHET VERSAL GRÖN Mellanrubriken kan även ligga ett mellanslag från texten under. Lämpligt om man vill ha mer luft och förstärka mellanrubriken. PRAKTISKA EXEMPEL PÅ TYPOGRAFI Här kan du se hur du kan använda dig praktiskt av våra typografiska reger. 1. Längre texter har Georgia som brödtext, exempelvis vid avhandlingar, längre brev, etc. 2. Kortare texter har Trebuchet som brödtext och då går det bra att använda Georgia som huvudrubrik för att skapa dynamik i det visuella.

14 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER FÄRGER cmyk C67 M37 Y100 K28 PMS 371 RGB R86 G107 B33 cmyk C0 M43 Y92 K0 PMS 137 RGB R252 G163 B20 cmyk C36 M38 Y43 K20 PMS 409 RGB R153 G137 B124 50% 50% 50% 30% 30% 30% FÄRGSYSTEM JAK Medlemsbanks färger har ett eget och särskiljande visuellt färguttryck. De förstärker också vår värdegrund; ekologi, rättvisa, demokrati, lokalt & globalt samt ekonomisk frigörelse. Grönt är JAK Medlemsbanks huvudfärg. Orange är en komplementfärg som vi använder för att förstärka delar av kommunikationen med. Den bruntonade färgen mullvad används som komplement till både grönt och gult men främst i sina ljusare varianter som bakgrund. 14 Grönt har sitt ursprung i vår logotyp och bankens huvudfärg. Grön är en internationellt godtagen färg för ekologi och miljö. Samtidigt visar den i sin mörkare variant på stabilitet. Orange ska symbolisera nytänkande, framåtanda och värme. Vi är inte någon traditionell bank och det ska framgå i vår grafiska profil. Mullvad är en neutral, jordnära färg som kompletterar bra med både grön och gul. Färgerna är också valda för att harmoniera med färgerna i logotypen. Pastell färgerna i 50 och 30 % ska användas ytterst sparsmakat, t ex som bakgrundsplattor till diagram och text.

15 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER FÄRGER Aa Aa cmyk C0 M0 Y0 K100 RGB R0 G0 B0 cmyk C67 M37 Y100 K28 PMS 371 RGB R86 G107 B33 Aa Aa TEXTFÄRGER Svart, tonade varianter av svart, grön, orange och mullvad är godkända text färger. Använd svart eller tonad variant (grå) av svart i normalfall. Övriga färger kan användas för att förstärka rubriker och mellanrubriker. cmyk C0 M43 Y92 K0 PMS 137 RGB R252 G163 B20 cmyk C36 M38 Y43 K20 PMS 409 RGB R153 G137 B Aa Aa Aa Aa EN KORT INTRODUKTION TILL FÄRGLÄRA: CMYK används vid 4-färgstryck. PMS+ (Pantone Matching System) används när man trycker med en eller flera separerade färger, tex visitkort med logotypen som enda färgdetalj. Ju fler PMSfärger i ett tryck, desto dyrare. RGB används till digitala applikationer som till exempel Powerpoint och allt som har med webben att göra. Notera! Kontakta alltid tryckeriet du ska anlita och fråga i vilket färgsystem de vill ha materialet.

16 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER BILDMANÉR BILDMANÉR Tillsammans med logotyp, färger och typografi skapar bildmanéret JAK Medlemsbanks grafiska profil. På samma sätt som vi jobbar med en färgpalett i orange, grönt och mullvad i olika nyanser kan vi jobba med en variation av olika sorters fotografier. Fotografierna ska hjälpa till att särskilja oss från andra bankers grafiska uttryck. De ska vara med och bygga upp den bild av JAK Medlemsbank som vi vill förmedla. Viktigt är att människorna som gestaltas representerar en mångfald i form av kön, etnisk tillhörighet, ålder och religion. JAK har sedan tidigare en mängd bilder 16 på medlemmar från möten och sammankomster. Det är dokumentära bilder i färg med glada, fritidsklädda människor i kursgårdsmiljö, på landet etc. Bilderna är varma och naturliga. De inger förtroende och förmedlar känslan av en öppen kooperativ bank som verkar i en folkrörelsetradition. Dessa behöver dock kompletteras med professionella bilder som även visar vilka mål vi har med vår verksamhet, vilka vi vänder oss till och att vi kan axla uppgiften som bank, minst lika bra som någon av storbankerna. Vi arbetar med två spår i vårt bildmanér: 1. BILDER PÅ MEDLEMMAR Tagna i naturliga situationen av någon med bra kamera och känsla för fotografi. Bilderna kan visas både i färg eller svartvitt. Bilderna ska visa personer som utför någon form av syssla eller vara porträtt på en eller flera som medvetet tittar in i kameran. Personerna kan beskäras och ska helst inte vara för små i relation till övrigt innehåll i bilden.

17 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER BILDMANÈR 2. BILDER TAGNA AV PROFESSIONELL FOTOGRAF Med syfte att illustrera specifika händelser eller vid framtagning av presentationsmaterial. Dessa ska alltid levereras i färg och svartvitt. Bilderna ska gärna ha kort skärpedjup för att lyfta fram det viktiga i bilden eller trolla bort en rörig bakgrund. Bilderna ska ge en dokumentär känsla. Bilderna ska inte vara frilagda. Om de illustrerar ett föremål ska detta i så fall porträtteras på ren yta med skuggor. Bilderna ska visa på variation och dynamik. 17 Bilderna kan visa både på glädje och allvar med en varm underton. Bilderna får gärna visa på professionalitet i olika former. Bankens professionalitet, eller olika medlemmars kunnande och drivkraft. Bilderna får gärna vara något opolerade och ur ovanliga vinklar. Arbeta gärna med så rena bilder som möjligt. Jobba med kontraster i både färger, mörker/ljus och avstånd.

18 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER MALLAR FÖR JAKs MEDLEMMAR Vi har tagit fram mallar för inbjudningar och affischer i A4-format. Dessa är i formatet word och kan lätt laddas ned på vår hemsida under Mallarna är utformade enligt våra grafiska riktliner och är tänkt att underlätta i samband med en aktivitet, där man vill göra ett utskick eller sätta upp en affisch. MALL FÖR INBJUDAN Finns i orange och mullvad med plattan i 30% transparens. HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag En inledande ingress som i övergripande drag berättar vad det här brevet eller inbjudan handlar om. Texten kan vara cirka 3-5 meningar, beroende på hur mycket som är viktigt att lyfta fram. HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA TVÅ RADER Anlednings Plats Datum Klockslag En inledande ingress som i övergripande drag berättar vad det här brevet eller inbjudan handlar om. Texten kan vara cirka 3-5 meningar, beroende på hur mycket som är viktigt att lyfta fram. Färger och bilder är gjorda för tryck på tryckeri men kan självklart även skrivas ut i en vanlig färgskrivare. Alternativt i svart/vitt. Då är den grå mallen att rekommendera, se nedan. Behöver ni hjälp med Wordsmallarna finns det manualer till dem på Youtube. Generell manual: Hur man byter bild på affischen: Det här är brödtexten, som kan fylla hela sidan eller bara vara några stycken lång. Gör det lätt för läsaren genom att dela upp långa textstycken med dubbla mellanslag, som det är gjort här i exemplet. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Psantur, unt, sit est ventet, te endi que con consequatem qui rem fugias mint quatur modiantium et, cor ma ipsunt, ullam essusam idis eumquist dolorempor autem. Et il magnisque ad qui aut que quistrum alit maximet idebitate derspis sendani enih. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. Kontakt: Förnamn Efternamn Tel: Mail: Det här är brödtexten, som kan fylla hela sidan eller bara vara några stycken lång. Gör det lätt för läsaren genom att dela upp långa textstycken med dubbla mellanslag, som det är gjort här i exemplet. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Psantur, unt, sit est ventet, te endi que con consequatem qui rem fugias mint quatur modiantium et, cor ma ipsunt, ullam essusam idis eumquist dolorempor autem. Et il magnisque ad qui aut que quistrum alit maximet idebitate derspis sendani enih. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. Kontakt: Förnamn Efternamn Tel: Mail: För övriga frågor kring manualen eller mallarna, kontakta kommunikationsansvarig Louise Clausen, , JAK Medlemsbank Huvudkontor i Skövde Org.nr Box 216, SKÖVDE (Vasagatan 14) Tel Fax Lokalkontor i Orsa Box 43, ORSA (Dalagatan 1) Tel Fax JAK Medlemsbank Huvudkontor i Skövde Org.nr Box 216, SKÖVDE (Vasagatan 14) Tel Fax Lokalkontor i Orsa Box 43, ORSA (Dalagatan 1) Tel Fax

19 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER MALL FÖR AFFISCH MED FOTOGRAFI Fotografiet går att byta med andra bilder ur vår bildbank, se MALL FÖR AFFISCH MED GRAFIK I GRÖNT (30%) HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag HÄR ÄR DET PLATS FÖR EN TEXT VAD DET HANDLAR OM. Enihit hicae conem quisquae. Et ut unt. Ehendit ium quibusa volorepro tectas recaboriate Vihiliquas et et repelenditia pliant pa volor. Debit resectet venit verum cum am harum nonest, omnimus. HÄR ÄR DET PLATS FÖR EN TEXT VAD DET HANDLAR OM. Enihit hicae conem quisquae. Et ut unt. Ehendit ium quibusa volorepro tectas recaboriate Vihiliquas et et repelenditia pliant pa volor. Debit resectet venit verum cum am harum nonest, omnimus. 19

20 ANNONS I STUDENTMAGASINET VÅREN 2014 Tidningen har en läsekrets på studenter och kommer ut fem gånger per år. Foto: Amanda Svensson Dags för uppsats? Du som läser på universitet eller högskola du vet väl om att du kan söka JAKs stipendium? Stipendiet är avsett för studier inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. Eftersom JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition, ser vi samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv. Sista ansökningsdag 1 maj. Läs mer på jak.se/stipendium IMAGE- OCH PRODUKTANNONSER På kommunikationsavdelningen tar vi fram så kallad image- eller produktannonser där det är varumärket och bankens erbjudanden/produkter som lyfts fram. För att uppmärksamma varumärket JAK låter vi lövet i JAK-loggan få en framträdande plats i bilden. Samtidigt lyfter vi fram färgerna grönt eller orange, genom att lägga den som en färgplatta i anslutning till fotot. I denna typ av annonser arbetar vi fortfarande med typsnitten Trebuchet och Georgia, men beroende på annonsens yta görs en bedömning av hur de ska användas för att passa in i helheten. 20

21 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER WEBB Under 2013 kom JAK Medlemsbanks nya hemsida upp. Här har vi jobbat med alla delarna i JAKs grafiska profil. Från färger, till hur vi använder oss av bilder. Designen är stramt mallad, men innehåller detaljer i färg som lyfter sidan. På webben har vi valt att i första hand använda färgen grönt till allt som har med banken och nuvarande medlemmar att göra. Innehåll som har med nya medlemmar och nyheter att göra, utmärks av den orange färgen. Mullvad används i neutrala tilltal och som bakgrundsfärg för att ge harmoni i bilden. På knappar använder vi oss av de olika färgerna för att ge dem interaktiv utseende. Sidan är delad i tre spalter för att vara både flexibel och strukturerad. 21

22 JAK Medlemsbank grafisk profil För frågor om den grafiska profilen kontakta kommunikationsansvarig Louise Clausen Tel , Mail: Läs mer om JAK Medlemsbank på 22

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters.

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters. Grafisk profil FNUF - Föreningen Nordens Ungdomsförbund tror på en bredare och en öppnare relation över landsgränserna i Norden. FNUF arbetar för ett ökat samarbete inom bland annat arbetsmarknad, utbildning,

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014 Grafisk manual LPM potatis 1.0 2014 Innehåll OM VÅR GRAFISKA MANUAL 3 MAN BLIR GLAD AV POTATIS 4 LOGOTYP Huvudlogotyper 5 Logotypfärger 6 Logotypversioner 7 Logotyp på bakgrunder 8 TYPSNITT Externt typsnitt

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk manual. Färger, typografi och layoutregler

Grafisk manual. Färger, typografi och layoutregler Grafisk manual Färger, typografi och layoutregler Uppdaterad: december 2013 Grunderna Folkpartiet liberalernas grafiska profil består av fyra huvudsakliga byggstenar: en orange knapp med logotypen profiltypsnitten

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation och grafiskt identitet. Sektionen för medieteknik vid kth

Riktlinjer för kommunikation och grafiskt identitet. Sektionen för medieteknik vid kth Riktlinjer för kommunikation och grafiskt identitet Sektionen för medieteknik vid kth Detta dokument Dokumentet skapat Dokumentet kan byggas ut och förändras över tiden men ska alltid finnas tillhands

Läs mer

LOKALISERA. Designmanual

LOKALISERA. Designmanual L LOKALISERA Designmanual Innehåll 5 Lokalisera AB 6 Logotyp 7 Användning av logo 8 Färger 9 Grafiska element 10 Typsnitt 11 Bildanvändning 12 Kontakt Lokalisera AB I och med övergången från Xpresskontor

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Innehållsförteckning Inledning s.3 Grafisk historik s.4 Rätten till vår logotyp s.5 Vår logotyp s.6 Våra färger s.7 Våra typsnitt s.8 Så får du använda vår logotyp s.9 Så får du inte använda

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 WESTRA WERMLAND GRAFISK MANUAL 2 Westra Wermlands Sparbank har ett syfte: Vi ska skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till att

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Vi skapar möjligheter för unga människor

Vi skapar möjligheter för unga människor RIKTLINJER FÖR GRAFISK PRODUKTION Ett stöd för de -verksamheter som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, bildspel och storformat samt anvisningar för beställning av dörrskyltar,

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet GRAFISK PROFIL Svenska Kroppskultur Förbundet Ett myckt starkt varumärke Ett starkt varumärke som Svenska Kroppskultur förbundet utgör en ovärderlig plattform i relationen med tävlande, föreningar, kunder,

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer