Slutrapport för projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet"

Transkript

1 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas) Johanna Heleander Sarah Kristoffersen

2 2 1. Projektorganisation Projekt ägare är Ung Företagsamhet Älvsborg och i projektet har följande personer aktiv jobbat: Firmatecknare Johanna Heleander Olovsholmsgatan 32, Borås Projektledare Sarah Kristoffersen Olovsholmsgatan 32, Borås Lärare: Tranemo Gymnasieskola- Ingbert Kempe, Johanna Kullinger och Per Edvardsson Herrljunga Kunskapskällan- Anna Blom, Anders Mattsson och Sofi Åkerskog Samarbete med andra organisationer Tranemo och Herrljunga kommun, Tranemo Gymnasieskolan och Kunskapskällan, Herrljunga. Företagarna Kind, Företagarna Herrljunga och Fokus Herrljunga AB. Drivhuset Borås, Coompanion, Nya Företagarcentrum och Almi Företagspartner Väst AB Rådgivare från näringslivet i Tranemo och Herrljunga 2. Sammanfattning: Bakgrunden till projektet Enligt den nya gymnasiereformen GY11 skall entreprenörskap gå som en röd tråd genom hela skolsystemet. Ung Företagsamhet är en ideell förening som bistår skolan med ett koncept som går ut på att eleverna får starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår på lektionstid. En positiv effekt av konceptet är att eleverna får stor kunskap om företagande och förmågan att tro på sin egen drivkraft. Med många års erfarenhet av arbete med Ung Företagsamhet valdes några faktorer som kan anses avgörande för hur mycket eleverna får ut av sitt UF-år. Efter diskussion med UFlärare, rådgivare och näringslivschefer fastställdes följande problemställning: Hur får man fler ungdomar att starta egna företag och samtidigt ta till vara på deras drivkraft? Projektet byggde på tre aktiviteter som tillsammans skulle ge fler företag i kommunen. 1. Rådgivare 2. Provmässa 3. Från UF till AB

3 3 Positiva effekter av projektet Projektet har lett till förstärkt kontakt mellan Tranemo Gymnasieskola/Kunskapskällan och det lokala näringslivet etablering och förstärkning av rådgivargrupperna i båda kommunerna. återkommande möten med rådgivarna som kommit med förbättringsförslag för UF verksamheten på skolan. en Rådgivarguide som delas ut till alla rådgivare i Älvsborg och alla andra regioner i Sverige. Den innehåller tips till UF-eleverna om hur man samarbetar med rådgivare (Se UF:s hemsida) att Tranemo Draknästet har blivit en del av UF:s läsår och att andra gymnasieskolor har använt detta som gott exempel och infört liknande aktiviteter. en återkommande tacklunch i Herrljunga för rådgivare på Hotell- och Restaurang Programmet, Kunskapskällan. att Tranemo gymnasieskola och Kunskapskällan har fått egna monterväggar och en lokala mässa. - att den lokala UF-mässan i Tranemo har blivit en del av Näringslivsrekryteringsmässan och att Herrljunga hade sin första lokala UF-mässa år etablering och strukturering av dessa arrangemang som nu ingår i årsarbets-planen för UF-verksamheten. att UF-elever med självklarhet får delta i och marknadsföra sina UF-företag på företagarnas frukost- och lunchmöten i både Tranemo och Herrljunga. mer samarbeta mellan skolorna och till hösten 2013 gemensam planering för UF lärare i Tranemo och Herrljunga med erfarenhetsutbyte. kontakt med UF-skolor i Edinburgh möjlighet till samarbetet inom Enterprise without Borders. att information skickas till alla UF-elever i slutet av UF-året med tips till dem som vill starta eget. Detta har resulterat i att flera elever kontaktar UF om att starta ett företag. UF-kontorets personal är placerad ute på skolorna i hela Älvsborgs region och har nära kontakt med lärare, skolledning, elever och näringsliv i varje kommun. föreläsningar och studiebesök varje år. Exempelvis i Tranemo, föreläsning i grafisk profil och affärsplan och i Herrljunga studiebesök på Stayhard AB.

4 4 att det blivit en ökning av antalet UF-företag både i Tranemo Gymnasieskola och på Herrljunga Kunskapskällan även om det är färre elever än tidigare. att Tranemo Byggprogram testade ett UF projekt som innebar att de tillsammans med El programmet byggde montrar och installerade el på den lokala mässan. flera har valt att driva UF-företag under flera år på gymnasiet. Det visar på ett ökat intresse för entreprenörskap. att antalet sökande till Tranemo Gymnasieskolan från åk 9 ökat med 20 % och Kunskapskällan 12 % under projekttiden. Sammanfattande positiva effekter av projektet Ökat intresse för entreprenörskap på skolorna på många olika program. Samarbetet skola - näringsliv har strukturerats upp och känns långsiktigt. Projektet har möjliggjort att samarbetet har etablerats och att eleverna får en mer verklighetsförankrad utbildning. Lärarna upplever att projektet har höjt kvalitén på undervisningen och gett eleverna en mer övergripande helhetsbild. Många unga har fått upp ögonen för hur många företag det finns i deras hemkommun. 3. Syfte och målgrupp: Målet var att ta till vara gymnasieelevers kompetens och drivkraft genom att få fler att starta företag. Syftet med projektet är att sätta strukturer för ett långsiktigt arbete med att skapa fler företag och fler företagsamma invånare i Tranemo och Herrljunga. Projektet byggde på tre delar som tillsammans skulle ge flera företag i kommunen. Rådgivare: Ett grundmoment i UF-konceptet är att varje UF-företag har en rådgivare från näringslivet. Tidigare erfarenheter visar att när samarbetet fungerar ökar elevernas resultat och deras positiva upplevelser. För att samarbetet skulle bli bättre valdes följande åtgärder: a) utbildning/information för rådgivarna om skolan och entreprenörskap. b) koordinering och upprättande av rådgivarbanker där man jobbar aktivt för att engagera fler lokala rådgivare. c) uppbyggnad av strukturer så befintliga rådgivare stannar kvar och att skolan attraherar nya rådgivare samt tar till vara deras stora engagemang.

5 5 Provmässa: Provmässa för alla UF-företag i Tranemo och Herrljunga för att marknadsföra aktiviteterna samt öka kännedomen om UF och attrahera fler elever till gymnasieskolan. En tanke var att kombinera provmässan med öppet hus för åk 9 eller med en traditionell näringslivsmässa. Från UF till AB: Under sitt UF-år har UF-elever stöd från lärare, rådgivare och UF-kontoret. När året är slut så försvinner allt stöd samtidigt. Detta är troligen en bidragande faktor till att så få elever fortsätter driva sitt företag. Målet med projektet var att intresserade eleverna skulle få fortsatt stöd efter avslutat år och har kvar sin rådgivare från näringslivet. Målgruppen i projektet var UF-verksamheten på respektive skola. Den inkluderade lärare i främst de ekonomiska ämnena, elever, lokala företagare som engageras som rådgivare samt personal och styrelse från den ideella föreningen Ung Företagsamhet. I kommunerna är även näringslivskontoren och företagarföreningarna involverade. Alla parter var aktiva i det geografiska verksamhetsområdet Herrljunga och Tranemo kommuner. Metoden för att sätta en struktur innebar att projektledaren har varit placerad på Tranemo gymnasieskola och Herrljunga Kunskapskällan en dag i veckan. Det har varit ett stöd för både UF-lärare, elever och kontaktpersonen för näringslivet. Projektet har uppfyllt syftet med rådgivare och mässor dessutom har projektet bidragit med monterväggarna till båda skolorna för att de skall kunna fortsätta med lokala mässor. Målet med att få fler UF-företag att gå vidare i annan bolagsform är svårt att mäta. Projekttiden var för kort för att kunna få ett tillförlitligt resultat på detta område. Alla UF-elever i projektet och hela Älvsborg och alla organisationer som stödjer nyföretagande och ungdomar har informerats om möjligheter att starta eget. Under projektets tid har eleverna från både Herrljunga och Tranemo kontaktat UF-kontoret om att starta eget. De flesta har bestämt att starta företag i framtiden men inte nu. I Herrljunga, där de läser UF i åk2, har en del elever fortsatt med UF i åk3 som projektarbete. De har blivit inspirerade av entreprenörskap. Under projekttiden har minst två UF-företag startat handelsbolag i vår region. En fast struktur för skola - näringslivssamarbetet har skapats genom planering av föreläsningar, studiebesök och regelbundna kontakter med rådgivare och näringsliv. Målgrupp för projektet blev precis den tänkta.

6 4. Genomförandeplan och tidsplan: 6 April 2011 Start av projektet där tyngdpunkten låg på att sälja in konceptet och sprida goda exempel till de elever som skulle läsa UF läsåret 2011/2012. Alla elever som hade företagskursen obligatorisk fick åka till Åhaga, Borås och besöka den regionala mässan i UF-företagande. Där fick de en god inblick i vad innevarande års elever presterat samt inspiration. Under UF-mässan fick alla utställande företag ett besök som sedan följdes upp av enskilda samtal på skolan om hur deras företag fungerat, hur försäljning gått och om de var intresserade att driva vidare företagsidéen i en annan bolagsform efter studenten. Projektledare deltog i Leader utbildning och studerade Leader pärmen. Maj 2011 Projektledaren Sarah Kristoffersen började 1 maj i projektet. Johanna Heleander och projektledaren besökte Kunskapskällan och Tranemogymnasieskolans skolledningar för att förankra projektet och introducera Sarah Kristoffersen. De träffade också lärarlagen på skolorna för att hitta arbetsformer och strukturer för nästkommande läsår. 26 maj ordnades ett möte för rådgivare som stöttat årets elever. Där utvärderades vad som fungerat bra och vad som skulle gå att förbättra till kommande läsår. Projektledaren fick i uppdrag att jobba vidare med rådgivarna och göra profiler av dem som inte kunde vara med på mötet för att underlätta matchning mot elever. Ett kalendarium för respektive skola för läsåret utarbetades. Juni 2011 Ett flertal möten med rådgivare i Tranemo och lärare i Tranemo och Herrljunga ägde rum. Projektledaren träffade alla UF-elever i Tranemo för att berätta om projektet och tog även kontakt med dem efter studenten. Flera möten med Drivhuset och Nyföretagscentrum för samarbete. Inspirations sommarbrev skrevs till nästa års UF-elever för brainstorming. Information på Företagarna Herrljunga och Kavaiträff om projektet och behovet av nya rådgivare. Deltagande i utbildning av Sommarlovsentreprenör och träff med två elever från Tranemo Kommun som var intresserad av att starta eget. Näringslivsmöte i Tranemo inför provmässan i februari Juli 2011 Alla förbättringsförslag från rådgivarna sattes ihop i en rådgivarguide. Augusti 2011 Deltagande i Sommarlovsentreprenörernas avslutning. Nyhetsbrev skickades till alla f.d. UF-elever med information om att starta eget. Flera möten inför provmässan i Tranemo och Herrljunga med näringslivet. Anordnande av Draknästet i Tranemo och utskick av inbjudningar till alla rådgivare.

7 Alla rådgivare kontaktades och arbetet med att få flera nya intensifierades. Projektledaren träffade alla UF-lärare och gick genom planering för året. Inspirationsföreläsning för alla nya UF-elever anordnades Projektledaren var på Rotary och Fokus Företagarna och berättade om behovet av rådgivare. 7 September 2011 Personal från UF-kontoret var i Tranemo på onsdagar och Herrljunga på tisdagar (från september 2011-juni 2012). 1 september var det UF-kickoff på Åhaga för alla UF-elever med inspirerande föreläsningar. 14 september deltog nio UF-elever i Tranemo Draknästet tillsammans med tio rådgivare. Föreläsning om samarbete med rådgivare för UF-elever. Anordnade föreläsning om grafisk profil med Mathias Bång från STT. Grundutbildning för nya UF-lärare som inkluderade Sofi Åkerskog från Herrljunga. Oktober 2011 En utbildningsdag och studiebesök för lärare. Projektledaren träffar en kille från Limmared som har haft UF och funderade om att starta eget. Ny rådgivare i Herrljunga, Sarah James. Föreläsning om affärsplan i samverkan med en rådgivare i Tranemo Bertil Hansson. Träff med Anders Lindauer från Coompanion för att få information. November 2011 Presentation av projektet på olika träffar till exempel med UF-Göteborg Planering Tranemo inför mässan den 27 januari. Projektledaren träffar och hjälper åtta elever registrera ett UF-företag. De skulle bygga montrar för provmässan. Mässföreläsning för alla UF-elever i Tranemo och Herrljunga. Anordnade ett studiebesök till Stayhard i Herrljunga och en föreläsning om ekonomi från Lict AB. UF-företag var tillsammans med projektledaren på en Fokus nätverkslunch i Herrljunga. Flera möten inför provmässorna. December 2011 Mycket planering för den lokala mässan i Tranemo med flera möten och utskick av inbjudningar till företag och UF-elever, plus planering för provmässan i Herrljunga. 14 december ordnades en föreläsning i presentationsteknik med jullunch för UF-elever i Tranemo och Herrljunga på Borås Högskolan. En utbildning för lärare ordnades inom coachning som Anna Blom, Sofi Åkerskog och Johanna Kullinger deltog i. Julmiddag för UF-lärare och rådgivare. Byggelever i Herrljunga började bygga monterväggarna för alla UF-elever och tips om en bra monter presenterades. Träff med organisation Idéfestivalen - Mat och Turism för samarbete med UFelever som vill forsätter driva ett företag.

8 8 Januari 2012 Förberedelse inför näringslivsmässan och UF-provmässan i Tranemo med information till alla utställare, ordnande av mat, möte med protokoll osv. Mässan var den 27 januari. Bygg och elprogrammen byggde alla montrar. Nio UF-företag deltog i mässan tillsammans med 27 företag och organisation. Började förberedelse inför den regionala mässan på Åhaga. I Herrljunga var det planering inför provmässan och modevisningen. Två UF-företag CComp UF och Americandy UF presenterades sina företag på Fokus företagarnas lunch. Februari 2012 Utvärdering av minimässan i Tranemo och tips till eleverna inför den regionala mässan. Flera möten inför den regionala mässan. En säljutbildning ordnades för eleverna i Tranemo. I Herrljunga var det förberedelse inför provmässan den 9 februari. Det var första lokala UF mässan på skolan och sju UF-företag deltog. Projektledaren träffade rådgivare som besökte mässan. Eleverna från Herrljunga och Tranemo som skulle vara med på Bästa Företagspresentationen den 28 februari träffade projektledaren. Information om projektet på en UF - alumni träff. Mars 2012 Mycket planering för den regionala mässan och kontakt med Tranemo och Herrljunga. Våga Vara Egen mässan var från den 5-6 mars. Både Herrljunga och Tranemo hade UF-företag som utställare. Alla UF-lärare från Herrljunga och Tranemo var med på lärareutbildningen. Dry Suit UF från Herrljunga var nominerade i Bästa Produktutveckling och i Bästa Nätverkare vann en UF-elev från Tranemos Zwäva UF. Föreläsning om att skriva en årsredovisning och hur man avveckla ett UFföretag. Projektledaren var på Tranemo Gymnasieskolan och Kunskapskällan i Herrljunga när de hade UF. Dessutom diskuterades med UF lärarna om önskemål för nästa termin. April 2012 Projektledaren fortsatte att tillbringa en dag i veckan i Tranemo och en i Herrljunga. I Tranemo träffades den grupp som hjälpte till att organisera mässan i januari för att utvärdera mässan. I båda skolorna hölls möte för att diskutera nästa års planering för UF. I Tranemo hade rådgivare Kenneth Sankala en föreläsning om att driva ett företag för nästa års UF-elever. Projektledaren började prata med alla UF-elever om deras framtidsplaner för att se om det fanns intresse för att starta eget. Maj 2012 I maj var det inspirationsföreläsningar för nästa års UF-elever i Tranemo och Herrljunga. Projektledaren träffade en EU koordinator från Frankrike för erfarenhetsutbyte samt kollade upp möjligheter för ett samarbetsutbyte med UF-skolor i England i en Leader område.

9 9 Under de sista UF-lektionerna för det här året i Tranemo och Herrljunga och gav tips för Årsredovisningar och om möjligheter att starta eget i framtiden. Projektledaren deltog i UF s nationella mässan och träffade många kontakter från näringslivet. I både Tranemo och Herrljunga ordnades rådgivareträffar för att diskutera året och samarbetet med UF-eleverna och för att TACKA dem för deras insatser. Vidare arbete med rådgivare guiden efter synpunkter från rådgivare. Juni 2012 Träff med UF-lärare för nästa termin i Tranemo och Herrljunga och diskussion om önskemål och viktiga datum. Grundplanering med alla viktiga datum. Träff med Innovations Club för information om hur de skall stödja ungdomar som vill starta eget. Möte med Teknik College och uppföljning av planering och möjligheter till samarbete. Utskick av UF-planering för hösten och inbjudan till Draknästet till alla rådgivare i Tranemo. Rådgivarebesök. Deltagande i Invigning av Glashuset och träff med nya kontakter inom näringslivet. Möte med Kinu UF som har en rådgivare i Tranemo för att få tips om hur man starta eget. Hela UF Väst träffades för att planera samarbete nästa år. Juli 2012 Förberedelser för början av UF året i augusti. Studier av alla nya kursplaner och den nya UF-boken "UF-företagande Entreprenörskap på riktigt". Augusti 2012 Mycket planering inför ett nytt UF-år. Utbildning i affärsidé, innovation och mönsterskydd. Organiserande av studiebesök till två UF skolor i Scotland för lärare i projektet. Utbildning för särskolan som vill starta UF. Träff med alla nya UF-elever i både Tranemo och Herrljunga och föreläsningar om uppstart. Grundutbildning för nya UF-lärare. Kontakter med rådgivare i både Tranemo och Herrljunga. Infoträff och utbildning i Stockholm. September 2012 Grundutbildning för UF-lärare och UF Kick OFF på Åhaga med inspiration inför UF-året. Tips från en tidigare UF-företagare som nu hade AB och VD från Gekås Ullared. Zwäva UF från Tranemo Gymnasieskola vann Bästa Årsredovisning. Ordnade Draknästet på Tranemo Gymnasieskolan och all kontakt med rådgivare. Föreläsning om samarbete med rådgivare för alla UF-elever. Träff med tidigare UF elever som har startat eget. 19 september - Draknästet. Projektledaren hade en utbildning i Stockholm om Entreprenörskap på riktigt och bedömning. Deltagand i Fokus Nätverklunch i Herrljunga med Ink to Web UF.

10 10 Oktober 2012 Frukostmöte med Företagarna med sex UF elever från Tranemo gymnasieskola. Studiebesök för UF-lärare på Ginatricot och utbildning i konflikthantering. Deltagande i UF-lektioner i Tranemo och Herrljunga och kontakt med nya rådgivare i Herrljunga. Planering av studiebesök till Edinburgh med fyra lärare från Tranemo och Herrljunga. Besöket i Edinburgh ägde rum 10/10-15/10 och innehöll två studiebesök på skolor som har UF. Diskussion om möjligheter till samarbete mellan skolorna. Deltagit i Visma Bokföringskurs. Utbildning för UF-elever i hur man skriva en affärsplan. Träff med IP elever i Herrljunga. Föreläsningar i Tranemo för andra året, rådgivare pratade om grafisk profil och innehållet i en affärsplan. November 2012 Projektledaren var på Kunskapskällan torsdagar och Tranemogymnasieskola onsdagar. Affärsplansmingel på Högskolan i Borås där UF-elever från både Tranemo och Herrljunga deltog. Deltagande i Näringslivsmässanmöte för Tranemo och Svenljunga Kommun eftersom UF-prov mässan skulle vara samtidigt. Föreläsning för högstadieelever på Dalsjöskolan om att ha ett eget företag och om UF. Stöttning av UF elever medan de har skrivet sina affärsplaner och registrering in i vårt system. Deltagande i Fokus Nätverkslunch med Elin Alavik och Sarah James som är UF-rådgivare i Herrljunga. December 2012 Information på Ulricehamns Sparbanken om att driva ett AB företag. Säljutbildning och mässföreläsningar i både Tranemo och Herrljunga. Julhälsningar till alla rådgivare med ett nyhetsbrev om vad som har hänt under hösten och information om 2013 och alla mässor. Näringslivsmässamöte inför provmässan i januari i Tranemo och möte med Anna Blom i Herrljunga om provmässan i Herrljunga. UF kontoret på utbildning i Entrepreniella lärande i Göteborg. 20 års jubilium i Borås firades och alla rådgivare och lärare från Tranemo och Herrljunga var inbjudna. Vi startade projektet aktivt i april 2011 inför den regionala mässan. Mellan april och maj följdes projektets original projektplan. I juni och juli var planen att coacha och stöttar de nystartade företagen men det fanns inte intresse att starta eget då. Istället kontaktades alla organisationer som stödjer nya företag för att få information att dela ut på slutet av UF-året till alla UF-elever om att starta eget. I augusti och september följde vi projektplanen. I oktober och november var originalplanen att projektet skulle vara vilande men UFkontorets personal behövdes ut i skolorna och projektledare gick upp i tjänst från 50 till 75 %. December, januari och februari följde vi planen men vi tidigarelade förberedelserna inför de lokala mässorna.

11 11 5. Spridning av projektets resultat Spridning av projektets resultat: En kopia av slutrapporten kommer att finnas på både kommunen och skolor. Artikel i tidning som summerar projektet. Artikel på UF:s hemsida. Rapportera till UF Älvsborgs styrelse och Nationella Kansli rapportera till skolledningar, kommunpolitiker och rådgivare. Hur resultatet kan vara av nytta för andra aktörer: Att kunna visar andra UF-regioner exempel av hur man kan samarbetar med skolor och näringslivet. Älvsborg är den enda UF-region där UF-kontorets personal finns ute på skolorna regelbundet. Närmare kontakt har skapats med både skolledning, lärare, elever och rådgivare. Rådgivarguiden och tips till eleverna för bra samarbete med rådgivare, som är ett resultat av projektet, finns på UF:s hemsida för alla UF elever i Sverige. Projektet visar att det är viktig att UF:s medarbetare skall ha bra kontakt med rådgivare och att tillsammans med skolorna sköta samarbete. Att skicka ut information på slutet av UF-året till alla UF-elever med information om att starta eget och hålla föreläsningar om detta är också ett resultat av projektet. Andra UF regioner kan se att detta är viktig. Vi har hittat en struktur för långsiktigt skola-näringslivssamarbete som vi har prövat på två olika kommuner. Vi tror att denna struktur går att implementera på fler kommuner. Strukturen gynnas av att vi verkat i landsbygdskommuner där det lokala näringslivet förstår vikten av att behålla unga i kommunen. 6. Projektets finansiering Löner: En nyckel för att nå resultat i projektet var att bygga strukturer och etablera samarbeten genom en projektledare, inte genom externa konsulter. Löner budgeterades till kr. En projektledare anställdes på 50 % från april Tjänsten utökades till 75 % från september 2011 till december Totala lönekostnaden blev kr under projektet. Övriga kostnader var budgeterade till kr men slutade på kr. Total kostnad för projektet kr. Budgeterad kostnad kr Resultat kr. I övriga kostnader fanns budgeterat kr för provmässor i Tranemo och Herrljunga. Kostnaderna blev kr. Då inkluderades resekostnaderna till den regionala mässan på Åhaga i Borås för alla elever som skulle läsa UF

12 12 Marknadsföringen var budgeterad till kr och utfallet blev kr. Resekostnader blev mycket högre än förväntat med kr mot budgeterat kr. Orsaken till detta är att under vissa perioder fick projektledaren resa till Tranemo och Herrljunga flera gånger under veckan istället för en gång, bland annat på grund av att Företagarnas möten inte var på samma dag som UF-verksamheten i skolorna kr fanns i budget för ideellt arbete. Rådgivare och företagare från näringslivet lade ner mycket mer tid. Alla möten och aktiviteter har noterats men alla rådgivare har dessutom träffat sina UFföretag flera gånger under varje läsåret. Resultat blev kr. Offentliga resurser räknade vi med kr men resultat var mycket högre eftersom både kommunerna har väldigt engagerade UF-lärare. Resultat blev kr. Övriga ideella resurser var att ha kontor i Borås, Herrljunga och Tranemo. Kostnaden för hyran av ett kontor i Borås till projektledaren uppgick till kr. I denna kostnad ingår kontorshyra, parkeringsplats, kopiering och kopieringspapper, kaffe, fika, utnyttjande av konferensrum, skrivare, toner samt porto. Ung Företagsamhet Älvsborg medfinansierade projektet med kr och det innefattande: Aktivitet kostnad 1. Utbildningar och studiebesök med lunch och fika för lärare från Tranemo och Herrljunga. 1000kr 2. Grundutbildning för UF-lärare från Herrljunga. 1000kr 3. Utbildning i coachning och konflikthantering för 900 kr lärare i både Herrljunga och Tranemo 4. Monterplatserna för UF-elever från Herrljunga och Tranemo på Våga Vara Egen 2011 och 2012 pååhaga kr 1 5. Rådgivarguiden kr 6. På studiebesök i Edinburgh med UF-lärare. Guidad tur och entré till Edinburgh slott kr 2 Totalt kr 7. Slutsats och rekommendationer att UF medarbetare skall vara ute i skolorna mera och ha tätare kontakter med rådgivare och näringslivet. att UF-elever skall ha så mycket kontakt med näringslivet som möjligt och vara med på företagarnas träffar kr x 14 UF-företag=7 000 kr 2012, 500 kr x 9 UF-företag =4 500 kr, Totalt kr blev monterkostnaderna för Tranemo och Herrljungas UF-företag 2011 och kr +767 kr= kr plus en del av matkostnaderna=723 kr. Totalt kr

13 13 att ha en rådgivarbank för varje kommun med rådgivare som vill fortsätta inspirerar ungdomar varje år och som vill komma ut till skolorna för inspirationsföreläsningar. att UF behöver informera mer om möjligheter till att fortsätta efter UF-året. att UF inspirerar och träffar ungdomar som är intresserade och berättar vad det finns för organisationer som kan stödja start av ett företag. att en lokal mässa ordnas tillsammans med näringslivet och att grundskolans elever bjuds in för inspiration. Rekommendationer som andra projekt kan ta hänsyn till i upplägg och genomförande av sina projekt. Rapporterar varje månad istället för varje år och för all typ av finansiering Räkna med att allting tar mycket längre tid än planerat. Ta in dagbok varje månad Ha mycket tid för slutrapport och kolla noga med Leader vad som kan inkluderats i projektet. Ha kontakt med andra projektledare för stöd och samtal. 8. Projektets mål Målet var att ta till vara gymnasieelevers kompetens och drivkraft genom att få fler att starta eget. Projektet ska synas i statistiken över företag i kommunen. Fler ska ta chansen att driva ett företag under sin gymnasietid. Syftet med projektet var att sätta strukturer för ett långsiktigt arbete med att skapa fler företag men också företagsamma invånare i Tranemo och Herrljunga. Båda kommunerna hade en negativ trend med minskning i startade företag: Tranemo nystartade i 2009 var 52 och i 2010 var det 50 Herrljunga- nystartade i 2009 var 36 och i 2011 var det 34. (statistiken kommer från Nyföretagarbarometern från Nyförtagarcentrum) Projektet startades i 2011 och siffror finns för 2011 men inte än för 2012: Tranemo: Nystartade företag hade ökat till 53 år 2011 (ökning 6 %) Herrljunga: Nystartade företag hade ökat till 37 år 2011 (ökning 8.8%) Enligt Fokus Herrljunga AB var det 41 nystartade företag i 2012 i Herrljunga kommun. Tranemo kommun genom sin tillväxt har företagen i Tranemo placerat kommunen på första plats i Västra Götalands län. Kreditupplysningsföretaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. Det är sjätte året i rad som priset Bästa Tillväxt delas ut av Syna. Ulricehamns Tidning den 14/3 2013: att för första gången på tio år minskar den unga företagsamheten i länet men att Tranemo kommun visar istället en liten uppgång på 0.8%.

14 Mål för projektet: 14 att % av UF-företagen övergår i en riktig bolagsform och 30 % Målen är inte uppnådda. Den största orsak var att projektettiden var för kort för att se ett resultat. I projektet har flera elever varit intresserade av att fortsätter men på slutet bestämmer alla att plugga vidare först eller börjar arbete men förhoppning finns att i framtiden starta eget. I projektet har UF diskuterat med alla som hade UF och om framtiden och möjligheterna att starta eget. I hela Älvsborgsregion har minst ett företag startats varje år från UF elever 2011 och att 80 % av rådgivarna fortsätter med nya UF-företag 2011 och 2012 Målet är uppfyllt: I Tranemo har 90 % procent av rådgivare har fortsatt från ht 2011 till ht 2012 och nu har även rådgivarbanken ökat med flera rådgivare för Det fanns en välfungerande rådgivarbank när projektet började och outstanding rådgivare som ställer upp för eleverna och ha regelbundna möten. De kommer också till skolan och föreläser. I Herrljunga det fanns ingen rådgivarbank när projektet började. Eleverna fick själva ordna rådgivare och hålla kontakterna. Så för varje år har det varit olika rådgivare. I början av projektet gjordes en kontaktlista med alla företag i Herrljunga kommun och projektledaren deltog i Fokus Herrljunga lunchträff för att hitta nya rådgivare. Resultat har blivit en liten rådgivarbank med fantastiska rådgivare som har varit med 2 år i rad. (63 % av rådgivarna har fortsatt) - att varje UF-företag minst har två rådgivare: Ungefär 50 % av alla UF-företag hade två rådgivare 2011 och 2012 var det 64 %. Den största orsak är att inte alla företag vill ha två rådgivare för det kan vara svårt att ha ett gemensamt möte med både samtidigt. I både Herrljunga och Tranemo finns också rådgivare som kommer med råd till alla, exempelvis från banken och näringslivschefer. På så sätt får alla UF-företag det stöd och de råd som behövs. - att 20 % fler UF-företag bildas hösten 2011 och 20 % fler i 2012: Tranemo HP09, SPE09, TE09 35 elever 9 UF-företag + Byggprogram 8 elever 1 UF-företag Tranemo HP10, SPE10, TE10 38 elever 11 UF-företag Herrljunga SPek2, TE2 och IP3 29 elever 6 UF-företag Herrljunga SPek2, TE2 och IP3 15 elever 4 UF-företag

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiskelycka Nationell Fiskeprojekt Datum: 2014-02-20... Journalnummer: 2010-1158 Projekttid: 2010-02-16 2013-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA 2014 www.drivhuset.se/uppsala VD HAR ORDET Inte sällan får jag frågan vad tror du om min affärsidé? Och det är alltid lika lätt att svara på: en spännande idé med

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer