Slutrapport för projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet"

Transkript

1 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas) Johanna Heleander Sarah Kristoffersen

2 2 1. Projektorganisation Projekt ägare är Ung Företagsamhet Älvsborg och i projektet har följande personer aktiv jobbat: Firmatecknare Johanna Heleander Olovsholmsgatan 32, Borås Projektledare Sarah Kristoffersen Olovsholmsgatan 32, Borås Lärare: Tranemo Gymnasieskola- Ingbert Kempe, Johanna Kullinger och Per Edvardsson Herrljunga Kunskapskällan- Anna Blom, Anders Mattsson och Sofi Åkerskog Samarbete med andra organisationer Tranemo och Herrljunga kommun, Tranemo Gymnasieskolan och Kunskapskällan, Herrljunga. Företagarna Kind, Företagarna Herrljunga och Fokus Herrljunga AB. Drivhuset Borås, Coompanion, Nya Företagarcentrum och Almi Företagspartner Väst AB Rådgivare från näringslivet i Tranemo och Herrljunga 2. Sammanfattning: Bakgrunden till projektet Enligt den nya gymnasiereformen GY11 skall entreprenörskap gå som en röd tråd genom hela skolsystemet. Ung Företagsamhet är en ideell förening som bistår skolan med ett koncept som går ut på att eleverna får starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår på lektionstid. En positiv effekt av konceptet är att eleverna får stor kunskap om företagande och förmågan att tro på sin egen drivkraft. Med många års erfarenhet av arbete med Ung Företagsamhet valdes några faktorer som kan anses avgörande för hur mycket eleverna får ut av sitt UF-år. Efter diskussion med UFlärare, rådgivare och näringslivschefer fastställdes följande problemställning: Hur får man fler ungdomar att starta egna företag och samtidigt ta till vara på deras drivkraft? Projektet byggde på tre aktiviteter som tillsammans skulle ge fler företag i kommunen. 1. Rådgivare 2. Provmässa 3. Från UF till AB

3 3 Positiva effekter av projektet Projektet har lett till förstärkt kontakt mellan Tranemo Gymnasieskola/Kunskapskällan och det lokala näringslivet etablering och förstärkning av rådgivargrupperna i båda kommunerna. återkommande möten med rådgivarna som kommit med förbättringsförslag för UF verksamheten på skolan. en Rådgivarguide som delas ut till alla rådgivare i Älvsborg och alla andra regioner i Sverige. Den innehåller tips till UF-eleverna om hur man samarbetar med rådgivare (Se UF:s hemsida) att Tranemo Draknästet har blivit en del av UF:s läsår och att andra gymnasieskolor har använt detta som gott exempel och infört liknande aktiviteter. en återkommande tacklunch i Herrljunga för rådgivare på Hotell- och Restaurang Programmet, Kunskapskällan. att Tranemo gymnasieskola och Kunskapskällan har fått egna monterväggar och en lokala mässa. - att den lokala UF-mässan i Tranemo har blivit en del av Näringslivsrekryteringsmässan och att Herrljunga hade sin första lokala UF-mässa år etablering och strukturering av dessa arrangemang som nu ingår i årsarbets-planen för UF-verksamheten. att UF-elever med självklarhet får delta i och marknadsföra sina UF-företag på företagarnas frukost- och lunchmöten i både Tranemo och Herrljunga. mer samarbeta mellan skolorna och till hösten 2013 gemensam planering för UF lärare i Tranemo och Herrljunga med erfarenhetsutbyte. kontakt med UF-skolor i Edinburgh möjlighet till samarbetet inom Enterprise without Borders. att information skickas till alla UF-elever i slutet av UF-året med tips till dem som vill starta eget. Detta har resulterat i att flera elever kontaktar UF om att starta ett företag. UF-kontorets personal är placerad ute på skolorna i hela Älvsborgs region och har nära kontakt med lärare, skolledning, elever och näringsliv i varje kommun. föreläsningar och studiebesök varje år. Exempelvis i Tranemo, föreläsning i grafisk profil och affärsplan och i Herrljunga studiebesök på Stayhard AB.

4 4 att det blivit en ökning av antalet UF-företag både i Tranemo Gymnasieskola och på Herrljunga Kunskapskällan även om det är färre elever än tidigare. att Tranemo Byggprogram testade ett UF projekt som innebar att de tillsammans med El programmet byggde montrar och installerade el på den lokala mässan. flera har valt att driva UF-företag under flera år på gymnasiet. Det visar på ett ökat intresse för entreprenörskap. att antalet sökande till Tranemo Gymnasieskolan från åk 9 ökat med 20 % och Kunskapskällan 12 % under projekttiden. Sammanfattande positiva effekter av projektet Ökat intresse för entreprenörskap på skolorna på många olika program. Samarbetet skola - näringsliv har strukturerats upp och känns långsiktigt. Projektet har möjliggjort att samarbetet har etablerats och att eleverna får en mer verklighetsförankrad utbildning. Lärarna upplever att projektet har höjt kvalitén på undervisningen och gett eleverna en mer övergripande helhetsbild. Många unga har fått upp ögonen för hur många företag det finns i deras hemkommun. 3. Syfte och målgrupp: Målet var att ta till vara gymnasieelevers kompetens och drivkraft genom att få fler att starta företag. Syftet med projektet är att sätta strukturer för ett långsiktigt arbete med att skapa fler företag och fler företagsamma invånare i Tranemo och Herrljunga. Projektet byggde på tre delar som tillsammans skulle ge flera företag i kommunen. Rådgivare: Ett grundmoment i UF-konceptet är att varje UF-företag har en rådgivare från näringslivet. Tidigare erfarenheter visar att när samarbetet fungerar ökar elevernas resultat och deras positiva upplevelser. För att samarbetet skulle bli bättre valdes följande åtgärder: a) utbildning/information för rådgivarna om skolan och entreprenörskap. b) koordinering och upprättande av rådgivarbanker där man jobbar aktivt för att engagera fler lokala rådgivare. c) uppbyggnad av strukturer så befintliga rådgivare stannar kvar och att skolan attraherar nya rådgivare samt tar till vara deras stora engagemang.

5 5 Provmässa: Provmässa för alla UF-företag i Tranemo och Herrljunga för att marknadsföra aktiviteterna samt öka kännedomen om UF och attrahera fler elever till gymnasieskolan. En tanke var att kombinera provmässan med öppet hus för åk 9 eller med en traditionell näringslivsmässa. Från UF till AB: Under sitt UF-år har UF-elever stöd från lärare, rådgivare och UF-kontoret. När året är slut så försvinner allt stöd samtidigt. Detta är troligen en bidragande faktor till att så få elever fortsätter driva sitt företag. Målet med projektet var att intresserade eleverna skulle få fortsatt stöd efter avslutat år och har kvar sin rådgivare från näringslivet. Målgruppen i projektet var UF-verksamheten på respektive skola. Den inkluderade lärare i främst de ekonomiska ämnena, elever, lokala företagare som engageras som rådgivare samt personal och styrelse från den ideella föreningen Ung Företagsamhet. I kommunerna är även näringslivskontoren och företagarföreningarna involverade. Alla parter var aktiva i det geografiska verksamhetsområdet Herrljunga och Tranemo kommuner. Metoden för att sätta en struktur innebar att projektledaren har varit placerad på Tranemo gymnasieskola och Herrljunga Kunskapskällan en dag i veckan. Det har varit ett stöd för både UF-lärare, elever och kontaktpersonen för näringslivet. Projektet har uppfyllt syftet med rådgivare och mässor dessutom har projektet bidragit med monterväggarna till båda skolorna för att de skall kunna fortsätta med lokala mässor. Målet med att få fler UF-företag att gå vidare i annan bolagsform är svårt att mäta. Projekttiden var för kort för att kunna få ett tillförlitligt resultat på detta område. Alla UF-elever i projektet och hela Älvsborg och alla organisationer som stödjer nyföretagande och ungdomar har informerats om möjligheter att starta eget. Under projektets tid har eleverna från både Herrljunga och Tranemo kontaktat UF-kontoret om att starta eget. De flesta har bestämt att starta företag i framtiden men inte nu. I Herrljunga, där de läser UF i åk2, har en del elever fortsatt med UF i åk3 som projektarbete. De har blivit inspirerade av entreprenörskap. Under projekttiden har minst två UF-företag startat handelsbolag i vår region. En fast struktur för skola - näringslivssamarbetet har skapats genom planering av föreläsningar, studiebesök och regelbundna kontakter med rådgivare och näringsliv. Målgrupp för projektet blev precis den tänkta.

6 4. Genomförandeplan och tidsplan: 6 April 2011 Start av projektet där tyngdpunkten låg på att sälja in konceptet och sprida goda exempel till de elever som skulle läsa UF läsåret 2011/2012. Alla elever som hade företagskursen obligatorisk fick åka till Åhaga, Borås och besöka den regionala mässan i UF-företagande. Där fick de en god inblick i vad innevarande års elever presterat samt inspiration. Under UF-mässan fick alla utställande företag ett besök som sedan följdes upp av enskilda samtal på skolan om hur deras företag fungerat, hur försäljning gått och om de var intresserade att driva vidare företagsidéen i en annan bolagsform efter studenten. Projektledare deltog i Leader utbildning och studerade Leader pärmen. Maj 2011 Projektledaren Sarah Kristoffersen började 1 maj i projektet. Johanna Heleander och projektledaren besökte Kunskapskällan och Tranemogymnasieskolans skolledningar för att förankra projektet och introducera Sarah Kristoffersen. De träffade också lärarlagen på skolorna för att hitta arbetsformer och strukturer för nästkommande läsår. 26 maj ordnades ett möte för rådgivare som stöttat årets elever. Där utvärderades vad som fungerat bra och vad som skulle gå att förbättra till kommande läsår. Projektledaren fick i uppdrag att jobba vidare med rådgivarna och göra profiler av dem som inte kunde vara med på mötet för att underlätta matchning mot elever. Ett kalendarium för respektive skola för läsåret utarbetades. Juni 2011 Ett flertal möten med rådgivare i Tranemo och lärare i Tranemo och Herrljunga ägde rum. Projektledaren träffade alla UF-elever i Tranemo för att berätta om projektet och tog även kontakt med dem efter studenten. Flera möten med Drivhuset och Nyföretagscentrum för samarbete. Inspirations sommarbrev skrevs till nästa års UF-elever för brainstorming. Information på Företagarna Herrljunga och Kavaiträff om projektet och behovet av nya rådgivare. Deltagande i utbildning av Sommarlovsentreprenör och träff med två elever från Tranemo Kommun som var intresserad av att starta eget. Näringslivsmöte i Tranemo inför provmässan i februari Juli 2011 Alla förbättringsförslag från rådgivarna sattes ihop i en rådgivarguide. Augusti 2011 Deltagande i Sommarlovsentreprenörernas avslutning. Nyhetsbrev skickades till alla f.d. UF-elever med information om att starta eget. Flera möten inför provmässan i Tranemo och Herrljunga med näringslivet. Anordnande av Draknästet i Tranemo och utskick av inbjudningar till alla rådgivare.

7 Alla rådgivare kontaktades och arbetet med att få flera nya intensifierades. Projektledaren träffade alla UF-lärare och gick genom planering för året. Inspirationsföreläsning för alla nya UF-elever anordnades Projektledaren var på Rotary och Fokus Företagarna och berättade om behovet av rådgivare. 7 September 2011 Personal från UF-kontoret var i Tranemo på onsdagar och Herrljunga på tisdagar (från september 2011-juni 2012). 1 september var det UF-kickoff på Åhaga för alla UF-elever med inspirerande föreläsningar. 14 september deltog nio UF-elever i Tranemo Draknästet tillsammans med tio rådgivare. Föreläsning om samarbete med rådgivare för UF-elever. Anordnade föreläsning om grafisk profil med Mathias Bång från STT. Grundutbildning för nya UF-lärare som inkluderade Sofi Åkerskog från Herrljunga. Oktober 2011 En utbildningsdag och studiebesök för lärare. Projektledaren träffar en kille från Limmared som har haft UF och funderade om att starta eget. Ny rådgivare i Herrljunga, Sarah James. Föreläsning om affärsplan i samverkan med en rådgivare i Tranemo Bertil Hansson. Träff med Anders Lindauer från Coompanion för att få information. November 2011 Presentation av projektet på olika träffar till exempel med UF-Göteborg Planering Tranemo inför mässan den 27 januari. Projektledaren träffar och hjälper åtta elever registrera ett UF-företag. De skulle bygga montrar för provmässan. Mässföreläsning för alla UF-elever i Tranemo och Herrljunga. Anordnade ett studiebesök till Stayhard i Herrljunga och en föreläsning om ekonomi från Lict AB. UF-företag var tillsammans med projektledaren på en Fokus nätverkslunch i Herrljunga. Flera möten inför provmässorna. December 2011 Mycket planering för den lokala mässan i Tranemo med flera möten och utskick av inbjudningar till företag och UF-elever, plus planering för provmässan i Herrljunga. 14 december ordnades en föreläsning i presentationsteknik med jullunch för UF-elever i Tranemo och Herrljunga på Borås Högskolan. En utbildning för lärare ordnades inom coachning som Anna Blom, Sofi Åkerskog och Johanna Kullinger deltog i. Julmiddag för UF-lärare och rådgivare. Byggelever i Herrljunga började bygga monterväggarna för alla UF-elever och tips om en bra monter presenterades. Träff med organisation Idéfestivalen - Mat och Turism för samarbete med UFelever som vill forsätter driva ett företag.

8 8 Januari 2012 Förberedelse inför näringslivsmässan och UF-provmässan i Tranemo med information till alla utställare, ordnande av mat, möte med protokoll osv. Mässan var den 27 januari. Bygg och elprogrammen byggde alla montrar. Nio UF-företag deltog i mässan tillsammans med 27 företag och organisation. Började förberedelse inför den regionala mässan på Åhaga. I Herrljunga var det planering inför provmässan och modevisningen. Två UF-företag CComp UF och Americandy UF presenterades sina företag på Fokus företagarnas lunch. Februari 2012 Utvärdering av minimässan i Tranemo och tips till eleverna inför den regionala mässan. Flera möten inför den regionala mässan. En säljutbildning ordnades för eleverna i Tranemo. I Herrljunga var det förberedelse inför provmässan den 9 februari. Det var första lokala UF mässan på skolan och sju UF-företag deltog. Projektledaren träffade rådgivare som besökte mässan. Eleverna från Herrljunga och Tranemo som skulle vara med på Bästa Företagspresentationen den 28 februari träffade projektledaren. Information om projektet på en UF - alumni träff. Mars 2012 Mycket planering för den regionala mässan och kontakt med Tranemo och Herrljunga. Våga Vara Egen mässan var från den 5-6 mars. Både Herrljunga och Tranemo hade UF-företag som utställare. Alla UF-lärare från Herrljunga och Tranemo var med på lärareutbildningen. Dry Suit UF från Herrljunga var nominerade i Bästa Produktutveckling och i Bästa Nätverkare vann en UF-elev från Tranemos Zwäva UF. Föreläsning om att skriva en årsredovisning och hur man avveckla ett UFföretag. Projektledaren var på Tranemo Gymnasieskolan och Kunskapskällan i Herrljunga när de hade UF. Dessutom diskuterades med UF lärarna om önskemål för nästa termin. April 2012 Projektledaren fortsatte att tillbringa en dag i veckan i Tranemo och en i Herrljunga. I Tranemo träffades den grupp som hjälpte till att organisera mässan i januari för att utvärdera mässan. I båda skolorna hölls möte för att diskutera nästa års planering för UF. I Tranemo hade rådgivare Kenneth Sankala en föreläsning om att driva ett företag för nästa års UF-elever. Projektledaren började prata med alla UF-elever om deras framtidsplaner för att se om det fanns intresse för att starta eget. Maj 2012 I maj var det inspirationsföreläsningar för nästa års UF-elever i Tranemo och Herrljunga. Projektledaren träffade en EU koordinator från Frankrike för erfarenhetsutbyte samt kollade upp möjligheter för ett samarbetsutbyte med UF-skolor i England i en Leader område.

9 9 Under de sista UF-lektionerna för det här året i Tranemo och Herrljunga och gav tips för Årsredovisningar och om möjligheter att starta eget i framtiden. Projektledaren deltog i UF s nationella mässan och träffade många kontakter från näringslivet. I både Tranemo och Herrljunga ordnades rådgivareträffar för att diskutera året och samarbetet med UF-eleverna och för att TACKA dem för deras insatser. Vidare arbete med rådgivare guiden efter synpunkter från rådgivare. Juni 2012 Träff med UF-lärare för nästa termin i Tranemo och Herrljunga och diskussion om önskemål och viktiga datum. Grundplanering med alla viktiga datum. Träff med Innovations Club för information om hur de skall stödja ungdomar som vill starta eget. Möte med Teknik College och uppföljning av planering och möjligheter till samarbete. Utskick av UF-planering för hösten och inbjudan till Draknästet till alla rådgivare i Tranemo. Rådgivarebesök. Deltagande i Invigning av Glashuset och träff med nya kontakter inom näringslivet. Möte med Kinu UF som har en rådgivare i Tranemo för att få tips om hur man starta eget. Hela UF Väst träffades för att planera samarbete nästa år. Juli 2012 Förberedelser för början av UF året i augusti. Studier av alla nya kursplaner och den nya UF-boken "UF-företagande Entreprenörskap på riktigt". Augusti 2012 Mycket planering inför ett nytt UF-år. Utbildning i affärsidé, innovation och mönsterskydd. Organiserande av studiebesök till två UF skolor i Scotland för lärare i projektet. Utbildning för särskolan som vill starta UF. Träff med alla nya UF-elever i både Tranemo och Herrljunga och föreläsningar om uppstart. Grundutbildning för nya UF-lärare. Kontakter med rådgivare i både Tranemo och Herrljunga. Infoträff och utbildning i Stockholm. September 2012 Grundutbildning för UF-lärare och UF Kick OFF på Åhaga med inspiration inför UF-året. Tips från en tidigare UF-företagare som nu hade AB och VD från Gekås Ullared. Zwäva UF från Tranemo Gymnasieskola vann Bästa Årsredovisning. Ordnade Draknästet på Tranemo Gymnasieskolan och all kontakt med rådgivare. Föreläsning om samarbete med rådgivare för alla UF-elever. Träff med tidigare UF elever som har startat eget. 19 september - Draknästet. Projektledaren hade en utbildning i Stockholm om Entreprenörskap på riktigt och bedömning. Deltagand i Fokus Nätverklunch i Herrljunga med Ink to Web UF.

10 10 Oktober 2012 Frukostmöte med Företagarna med sex UF elever från Tranemo gymnasieskola. Studiebesök för UF-lärare på Ginatricot och utbildning i konflikthantering. Deltagande i UF-lektioner i Tranemo och Herrljunga och kontakt med nya rådgivare i Herrljunga. Planering av studiebesök till Edinburgh med fyra lärare från Tranemo och Herrljunga. Besöket i Edinburgh ägde rum 10/10-15/10 och innehöll två studiebesök på skolor som har UF. Diskussion om möjligheter till samarbete mellan skolorna. Deltagit i Visma Bokföringskurs. Utbildning för UF-elever i hur man skriva en affärsplan. Träff med IP elever i Herrljunga. Föreläsningar i Tranemo för andra året, rådgivare pratade om grafisk profil och innehållet i en affärsplan. November 2012 Projektledaren var på Kunskapskällan torsdagar och Tranemogymnasieskola onsdagar. Affärsplansmingel på Högskolan i Borås där UF-elever från både Tranemo och Herrljunga deltog. Deltagande i Näringslivsmässanmöte för Tranemo och Svenljunga Kommun eftersom UF-prov mässan skulle vara samtidigt. Föreläsning för högstadieelever på Dalsjöskolan om att ha ett eget företag och om UF. Stöttning av UF elever medan de har skrivet sina affärsplaner och registrering in i vårt system. Deltagande i Fokus Nätverkslunch med Elin Alavik och Sarah James som är UF-rådgivare i Herrljunga. December 2012 Information på Ulricehamns Sparbanken om att driva ett AB företag. Säljutbildning och mässföreläsningar i både Tranemo och Herrljunga. Julhälsningar till alla rådgivare med ett nyhetsbrev om vad som har hänt under hösten och information om 2013 och alla mässor. Näringslivsmässamöte inför provmässan i januari i Tranemo och möte med Anna Blom i Herrljunga om provmässan i Herrljunga. UF kontoret på utbildning i Entrepreniella lärande i Göteborg. 20 års jubilium i Borås firades och alla rådgivare och lärare från Tranemo och Herrljunga var inbjudna. Vi startade projektet aktivt i april 2011 inför den regionala mässan. Mellan april och maj följdes projektets original projektplan. I juni och juli var planen att coacha och stöttar de nystartade företagen men det fanns inte intresse att starta eget då. Istället kontaktades alla organisationer som stödjer nya företag för att få information att dela ut på slutet av UF-året till alla UF-elever om att starta eget. I augusti och september följde vi projektplanen. I oktober och november var originalplanen att projektet skulle vara vilande men UFkontorets personal behövdes ut i skolorna och projektledare gick upp i tjänst från 50 till 75 %. December, januari och februari följde vi planen men vi tidigarelade förberedelserna inför de lokala mässorna.

11 11 5. Spridning av projektets resultat Spridning av projektets resultat: En kopia av slutrapporten kommer att finnas på både kommunen och skolor. Artikel i tidning som summerar projektet. Artikel på UF:s hemsida. Rapportera till UF Älvsborgs styrelse och Nationella Kansli rapportera till skolledningar, kommunpolitiker och rådgivare. Hur resultatet kan vara av nytta för andra aktörer: Att kunna visar andra UF-regioner exempel av hur man kan samarbetar med skolor och näringslivet. Älvsborg är den enda UF-region där UF-kontorets personal finns ute på skolorna regelbundet. Närmare kontakt har skapats med både skolledning, lärare, elever och rådgivare. Rådgivarguiden och tips till eleverna för bra samarbete med rådgivare, som är ett resultat av projektet, finns på UF:s hemsida för alla UF elever i Sverige. Projektet visar att det är viktig att UF:s medarbetare skall ha bra kontakt med rådgivare och att tillsammans med skolorna sköta samarbete. Att skicka ut information på slutet av UF-året till alla UF-elever med information om att starta eget och hålla föreläsningar om detta är också ett resultat av projektet. Andra UF regioner kan se att detta är viktig. Vi har hittat en struktur för långsiktigt skola-näringslivssamarbete som vi har prövat på två olika kommuner. Vi tror att denna struktur går att implementera på fler kommuner. Strukturen gynnas av att vi verkat i landsbygdskommuner där det lokala näringslivet förstår vikten av att behålla unga i kommunen. 6. Projektets finansiering Löner: En nyckel för att nå resultat i projektet var att bygga strukturer och etablera samarbeten genom en projektledare, inte genom externa konsulter. Löner budgeterades till kr. En projektledare anställdes på 50 % från april Tjänsten utökades till 75 % från september 2011 till december Totala lönekostnaden blev kr under projektet. Övriga kostnader var budgeterade till kr men slutade på kr. Total kostnad för projektet kr. Budgeterad kostnad kr Resultat kr. I övriga kostnader fanns budgeterat kr för provmässor i Tranemo och Herrljunga. Kostnaderna blev kr. Då inkluderades resekostnaderna till den regionala mässan på Åhaga i Borås för alla elever som skulle läsa UF

12 12 Marknadsföringen var budgeterad till kr och utfallet blev kr. Resekostnader blev mycket högre än förväntat med kr mot budgeterat kr. Orsaken till detta är att under vissa perioder fick projektledaren resa till Tranemo och Herrljunga flera gånger under veckan istället för en gång, bland annat på grund av att Företagarnas möten inte var på samma dag som UF-verksamheten i skolorna kr fanns i budget för ideellt arbete. Rådgivare och företagare från näringslivet lade ner mycket mer tid. Alla möten och aktiviteter har noterats men alla rådgivare har dessutom träffat sina UFföretag flera gånger under varje läsåret. Resultat blev kr. Offentliga resurser räknade vi med kr men resultat var mycket högre eftersom både kommunerna har väldigt engagerade UF-lärare. Resultat blev kr. Övriga ideella resurser var att ha kontor i Borås, Herrljunga och Tranemo. Kostnaden för hyran av ett kontor i Borås till projektledaren uppgick till kr. I denna kostnad ingår kontorshyra, parkeringsplats, kopiering och kopieringspapper, kaffe, fika, utnyttjande av konferensrum, skrivare, toner samt porto. Ung Företagsamhet Älvsborg medfinansierade projektet med kr och det innefattande: Aktivitet kostnad 1. Utbildningar och studiebesök med lunch och fika för lärare från Tranemo och Herrljunga. 1000kr 2. Grundutbildning för UF-lärare från Herrljunga. 1000kr 3. Utbildning i coachning och konflikthantering för 900 kr lärare i både Herrljunga och Tranemo 4. Monterplatserna för UF-elever från Herrljunga och Tranemo på Våga Vara Egen 2011 och 2012 pååhaga kr 1 5. Rådgivarguiden kr 6. På studiebesök i Edinburgh med UF-lärare. Guidad tur och entré till Edinburgh slott kr 2 Totalt kr 7. Slutsats och rekommendationer att UF medarbetare skall vara ute i skolorna mera och ha tätare kontakter med rådgivare och näringslivet. att UF-elever skall ha så mycket kontakt med näringslivet som möjligt och vara med på företagarnas träffar kr x 14 UF-företag=7 000 kr 2012, 500 kr x 9 UF-företag =4 500 kr, Totalt kr blev monterkostnaderna för Tranemo och Herrljungas UF-företag 2011 och kr +767 kr= kr plus en del av matkostnaderna=723 kr. Totalt kr

13 13 att ha en rådgivarbank för varje kommun med rådgivare som vill fortsätta inspirerar ungdomar varje år och som vill komma ut till skolorna för inspirationsföreläsningar. att UF behöver informera mer om möjligheter till att fortsätta efter UF-året. att UF inspirerar och träffar ungdomar som är intresserade och berättar vad det finns för organisationer som kan stödja start av ett företag. att en lokal mässa ordnas tillsammans med näringslivet och att grundskolans elever bjuds in för inspiration. Rekommendationer som andra projekt kan ta hänsyn till i upplägg och genomförande av sina projekt. Rapporterar varje månad istället för varje år och för all typ av finansiering Räkna med att allting tar mycket längre tid än planerat. Ta in dagbok varje månad Ha mycket tid för slutrapport och kolla noga med Leader vad som kan inkluderats i projektet. Ha kontakt med andra projektledare för stöd och samtal. 8. Projektets mål Målet var att ta till vara gymnasieelevers kompetens och drivkraft genom att få fler att starta eget. Projektet ska synas i statistiken över företag i kommunen. Fler ska ta chansen att driva ett företag under sin gymnasietid. Syftet med projektet var att sätta strukturer för ett långsiktigt arbete med att skapa fler företag men också företagsamma invånare i Tranemo och Herrljunga. Båda kommunerna hade en negativ trend med minskning i startade företag: Tranemo nystartade i 2009 var 52 och i 2010 var det 50 Herrljunga- nystartade i 2009 var 36 och i 2011 var det 34. (statistiken kommer från Nyföretagarbarometern från Nyförtagarcentrum) Projektet startades i 2011 och siffror finns för 2011 men inte än för 2012: Tranemo: Nystartade företag hade ökat till 53 år 2011 (ökning 6 %) Herrljunga: Nystartade företag hade ökat till 37 år 2011 (ökning 8.8%) Enligt Fokus Herrljunga AB var det 41 nystartade företag i 2012 i Herrljunga kommun. Tranemo kommun genom sin tillväxt har företagen i Tranemo placerat kommunen på första plats i Västra Götalands län. Kreditupplysningsföretaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. Det är sjätte året i rad som priset Bästa Tillväxt delas ut av Syna. Ulricehamns Tidning den 14/3 2013: att för första gången på tio år minskar den unga företagsamheten i länet men att Tranemo kommun visar istället en liten uppgång på 0.8%.

14 Mål för projektet: 14 att % av UF-företagen övergår i en riktig bolagsform och 30 % Målen är inte uppnådda. Den största orsak var att projektettiden var för kort för att se ett resultat. I projektet har flera elever varit intresserade av att fortsätter men på slutet bestämmer alla att plugga vidare först eller börjar arbete men förhoppning finns att i framtiden starta eget. I projektet har UF diskuterat med alla som hade UF och om framtiden och möjligheterna att starta eget. I hela Älvsborgsregion har minst ett företag startats varje år från UF elever 2011 och att 80 % av rådgivarna fortsätter med nya UF-företag 2011 och 2012 Målet är uppfyllt: I Tranemo har 90 % procent av rådgivare har fortsatt från ht 2011 till ht 2012 och nu har även rådgivarbanken ökat med flera rådgivare för Det fanns en välfungerande rådgivarbank när projektet började och outstanding rådgivare som ställer upp för eleverna och ha regelbundna möten. De kommer också till skolan och föreläser. I Herrljunga det fanns ingen rådgivarbank när projektet började. Eleverna fick själva ordna rådgivare och hålla kontakterna. Så för varje år har det varit olika rådgivare. I början av projektet gjordes en kontaktlista med alla företag i Herrljunga kommun och projektledaren deltog i Fokus Herrljunga lunchträff för att hitta nya rådgivare. Resultat har blivit en liten rådgivarbank med fantastiska rådgivare som har varit med 2 år i rad. (63 % av rådgivarna har fortsatt) - att varje UF-företag minst har två rådgivare: Ungefär 50 % av alla UF-företag hade två rådgivare 2011 och 2012 var det 64 %. Den största orsak är att inte alla företag vill ha två rådgivare för det kan vara svårt att ha ett gemensamt möte med både samtidigt. I både Herrljunga och Tranemo finns också rådgivare som kommer med råd till alla, exempelvis från banken och näringslivschefer. På så sätt får alla UF-företag det stöd och de råd som behövs. - att 20 % fler UF-företag bildas hösten 2011 och 20 % fler i 2012: Tranemo HP09, SPE09, TE09 35 elever 9 UF-företag + Byggprogram 8 elever 1 UF-företag Tranemo HP10, SPE10, TE10 38 elever 11 UF-företag Herrljunga SPek2, TE2 och IP3 29 elever 6 UF-företag Herrljunga SPek2, TE2 och IP3 15 elever 4 UF-företag

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30.

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Textrakt Mollaryd (Ursprungligen: Mollaryd Textstation) Datum: 2013-08-21.. Diarienummer: 2008.008 CA.. Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. Kontaktpersoner i projektet:

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Befolkat stenhus Datum:. Diarienummer:. Projekttid: 2015-05-28 2015-12-15 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Om/nystart för Sjuhäradsmat Ekonomisk Förening Datum: 2014-03-31 Journalnummer: 2011-3407 Projekttid: 2011-03-28 till 2014-03-31 Kontaktpersoner i projektet: Jan Møller,

Läs mer

2014-149 S. Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Mobil 0703-29 6267 Fax

2014-149 S. Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Mobil 0703-29 6267 Fax Leadercheck 2014-149 S Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. A Sökande Namn och adress Gesebols Fiber Ekonomiskförening Organisations/personnummer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Förläggargårdar för kulturturism Datum: 2013-09-05.. Diarienummer: 2008-001 AD.. Projekttid: 2013-03-01---2013-10-01. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

... Projekttid: 20110323 till 20140630.

... Projekttid: 20110323 till 20140630. 1 (7) Slutrapport för projektet Sjuhäradskött ut på marknaden Datum: 20140909... Journalnummer: Projekttid: 20110323 till 20140630. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Datum:2012 12-27.. Diarienummer: 2008 007 - Z.. Projekttid: 2012-01-01 2012-12- 31. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber till Borgstena Datum: 2014-01-20 Journalnummer: 2010-061 AC Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Fibercheck Datum: 2013-09-10 Diarienummer: 2010-061 K Projekttid: 20120125--20130930 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck 2014-149 AP Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Melltorps radby, Hyssna Datum: 2014-12-16.. Diarienummer: 2008-008CV.. Projekttid: 20140210-2014-12-30. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leaderchecken Landsortsnät i Tranemo fiber i Grimsås Datum: 20141022 Diarienummer: 2010061 BJ Projekttid: Nov 2013 Sep 2014 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Centrum för lantbrukets biogasföretagande etapp 1 Datum:215-8-27 Journalnummer: Projekttid:. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2014149 AC 20150217 Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Energiautonomt jakttimmerhus Datum: 14/1-2014 Journalnummer: 2011-444 Projekttid: 2010-12-07-2014-02-28 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-06-12 Diarienummer:2008-008 CN Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Glasplåtar Kulturcheckens namn Ambjörnarps hembygdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2014-03-31 Diarienummer: 2011-080 X Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Checkens (projektets) namn: Tillgänglig natur för fler! Jeanette Kobilsek Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-12-07 Diarienummer:2008-009 AA Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Nossans Fiber Företagscheckens namn Nossans fiber ekonomiska förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2012-12-13 Diarienummer: 2011-080 M Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Årås herrgårdspark 2 Checkens (projektets) namn Bygdegårdsföreningen Årås kvarn

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-03-28 Diarienummer:200-06 AS Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Lindhult, Horred Checkens namn Lindhults vägsamfällighet Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Edhälls Gårdsmuseum Kulturcheckens namn Walter Staafjord Sökande (Namn/Förening) 380405-5733 Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-10-30 Diarienummer:2010-061 Ä Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fibercheck Ullasjö Checkens namn Fiber i Ullasjö Ek.Förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20091216 Diarienummer:2008-008 V Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kurvrättarna Vision om en rakare framtid Kulturcheckens namn Älekulla Byalag samt Toreorps

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-18 Diarienummer:2008-007 L Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Svenljunga BTK Ungdomscheckens namn Tinel Gherasim Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-10-08 Diarienummer:2008-009 Y Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck S&SyleAB Företagscheckens namn Senid Muhic Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-03-18 Diarienummer:2008-008 BP Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Medeltidsfe Kulturcheckens namn Öra Frölunda hembygdsförening, Ann Bergkvi Sökande

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-01-10 Diarienummer:2008-009 AD Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Uppart Bad Fish Företagscheckens namn Mattias Jonasson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-08-27 Diarienummer:200-06 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Björketorp Checkens namn Björketorps Fiber Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-28 Diarienummer:200-06 BJ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Landsortsnät i Tranemo - fiber i Grimsås Checkens namn Grimsås Samhällsförening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Kultur NU Datum: 2013-01-30 Journalnummer:2011-4627 Projekttid: 20011-09-01 t.o.m. 2013-09-30 Kontaktpersoner i projektet: Caroline Bergmann, projektledare 076-0101789 Thomas

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Ulricamässa Företagscheckens namn Marbäcks IF Sökande (Namn/Förening) Orgnr 865500-1769 Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20111002 Diarienummer:2008-009 AN Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Örsås Revesjö Fiberförening Företagscheckens namn Örsås Revesjö Fiber Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-01-28 Diarienummer:2008-001 AC "Amerikabrevet" Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bygdegårdsföreningen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-03-10 Diarienummer:2008-009 BI Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Underbara bär Företagscheckens namn Eva Habacke Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-03-06 Diarienummer:2008-008 CD Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Överföring film Kulturcheckens namn IFK Öxnevalla Sökande (Namn/Förening) Martin Andersson

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck mässan "Du & Ditt Hem" Företagscheckens namn Linda Mellberg/ Ekebacka Inredningsbyrå Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2013-10-31 Diarienummer: 2011-080 S Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Informationstavlor utmed Sjuhäradsleden Hindås-Bollebygd-Borås-Ulricehamn-Mullsjö

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slåttergubbens marker Datum: December 2014 Journalnummer: 2012-7229 Projekttid: 20120709 20141031 Kontaktpersoner i projektet: Emma Nevander, 033-35 30 24, emma.nevander@boras.se...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:7 Diarienummer: Kulturvägens dag Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Kulturvägen Ekomuseum Väergötland

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-31 Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Estetiskt sommarkollo Kulturcheckens namn Linda Sternö/ Piraya Film Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ungdomscheckens namn VKU - VÅRGÅRDA KRISTNA UNGDOMSRÅD Sökande (Namn/Förening) 864000-6667 0738

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Fältbageriet Företagscheckens namn Bengt Larsson och Ann-Christine Andersson Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-04-17 Diarienummer:2008-008 CG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Parallella spår genom Fristadbygden Checkens namn Framtid Fristad ek förening

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Tämta Fiber Datum:2013-09-27... Journalnummer: 2010-061P Projekttid: 20120507-20130930. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer