Slutrapport för projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet"

Transkript

1 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander Sarah kristoffersen

2 2 1. Projektorganisation: Projektägare är Ung Företagsamhet Älvsborg och i projektet har följande personer aktiv jobbat: Firmatecknare Johanna Heleander Olovsholmsgatan 32, Borås Projektledare Sarah Kristoffersen Olovsholmsgatan 32, Borås Samarbete med Lärare, skoledning och syo 1. Tranemo Gymnasieskola-Ingbertkempe, 2. Herrljunga Kunskapskällan- Anders Norrman 3. Mark gymnasieskola- Lena Lundqvist, Karin Mattson, Agnes Larsson och Helene Birgirsson 4. Tingsholmsgymnasiet Ulricehamn- Marie Fherm 5. Stenbockskolan Ulricehamn- Dahn Andersson och Lisbeth Almér Larsson 6. Altorpskolan Herrljunga- Malin Lindberg och Karin Carlsson 7. Tranängskolan- Christian Svensson 8. Sätilaskolan MaritaSternfeldt och Eva Petersson 9. Plus följande skolor- Habyskolan Mark, Stommenskolan Mark, Limmared skolan Tranemo,Tranäng låg och mellanstadiet 10. Horsby skolan Herrljunga 11. Hökerum skola Ulricehamn 40 tidigare UF-elever som ha bidragit med berättelse om UF-tiden och livet därefter Samarbete med andra organisationer 1. Herrljunga kommun 2. Tranemo kommun 3. Mark kommun 4. Ulricehamn kommun 5. JA-YE Europe 6. Wengbrand Redovisning AB 7. Företagarna Mark, Herrljunga, Ulricehamn och Kind 2. Sammanfattning: Bakgrunden till projektet I den nya gymnasiereformen GY11 ger regeringen skolverket i uppdrag att entreprenörskap ska gå som en röd tråd genom hela skolsystemet. Egenföretagande måste bli lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa elever och studerande att ta tillvara på de kunskaper, kompetenser och förhållningsätt som behövs. Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att ta initiativ, skapa och driva projekt från utgångspunkten att man har kunskaper och färdigheter att klara av uppgiften. Entreprenörskap innefattar många saker och det är inte enbart skolans uppgift att ta fram drivkraften hos kommunernas ungdomar. Det är en lång process att lära sig våga, tänka själv och ta egna initiativ. Vi tror att vi får mer driftiga unga som har större chans att lyckas senare i livet om vi hjälps åt att ta fram deras egen

3 3 drivkraft. Där har näringslivet, kommunen och ideella krafter en gemensam uppgift. Vi tror också det är viktigt att man ser att sin egen kommun eller ort även finns med i ett globalt perspektiv. Problemställningen vi jobbade efter var: Hur kan vi ta fram och utveckla drivkraften hos Sjuhäradsbygdens barn och ungdomar? 3. Syfte och målgrupp: Utifrån den givna problemställningen tog vi fram fyra områden vi byggde vår projektidé på: Goda exempel-en samling av berättelser från unga entreprenörer från bygden som berättar om sin resa. Vi vill också samverka med lokala företagare och utveckla den rådgivare grupp som skapats som stöd för våra gymnasieelever. Ett exempel kan vara att lokala entreprenörer föreläser för elever i sina expertområden som t.ex. säljteknik, nätverkande eller presentationsteknik. Utbildning -för alla lärare på gymnasiet och grundskola i entreprenörskap med mål att flera lärare vill jobba med entreprenörskap och samarbeta med näringslivet. Syftet var att visa upp lokala entreprenörer och företag och samtidigt få eleverna att tro på sin egen drivkraft. Grundskolor- jobba mer aktivt med grundskolor på landsbygden. Förutom att utbilda lärarna i entreprenörskap vill vi även främja samarbetet med det lokala näringslivet. Målet var att visa upp närsamhället och att eleverna fick en förståelse för det lokala näringslivet. Metoden var att jobba ämnesöverskridande där lärarna är de drivande krafterna men vi underlättar samarbeten, arrangerar tema dagar samt initierar samarbeten med gymnasiet. Syftet var att eleverna tidigt öva på sina entreprenöriella färdigheter vilket vi är övertygade om att ger mer företagsamma invånare på lång sikt. Internationalisering -Vi vill utveckla de internationella kontakter som finns i kommunerna. Många lokala företag arbetar internationellt och vi vill utgå från ett lokalt perspektiv och jobba mer internationellt. Vi vill knyta företagande och elevernas egna företag till en internationell marknad. Goda exempel vi har samlat 40 berättelse från tidigare UF-elever för att inspirera nuvarande UF-elever. I varje berättelse svarar de på följande: UF-tiden-lärdomar och tips Livets resa efter gymnasiet och vad gör de nu Råd till ungdomar Framtidsdröm Varje berättelse finns i PDF format att dela ut till eleverna och under hösten 2014 sammanfattas allting i en bok. Vad som är gemensamt för alla är att ingenting är gratis och hårt arbete krävs för att utvecklas. En del av de intervjuade har eget företag men en modern trend är att ha en anställning och eget utöver. Alla visar på något sätt att de är entreprenörer en företagsam person som ser möjligheter och gör något av dem. Det här materialet ska användas som inspiration och uppmuntran för ungdomar när vi jobbar med

4 4 entreprenörskap. Vi har också skapat ett kontaktnätverk med potentiella föreläsare inom olika områden. Till exempel vi har flera som jobbar inom teknik som kunna föreläsa om produktutveckling. Utbildning Vi har erbjudit föreläsningar i entreprenörskap och entreprenöriella lärande till alla grundskolelärare och gymnasielärare i Herrljunga, Mark, Tranemo och Ulricehamns kommun. Vi har haft möten med utbildningsansvariga i varje kommun, skolledningsgrupper och lärare för att diskutera hur de kan arbeta med entreprenörskap i skolan. Vi har haft följande informationsmöten, föreläsningar och utbildningar: Marks Kommun a) ett informationsmöte om entreprenörskap med alla rektorer b) informationsmöte om entreprenörskap med alla lärare på Sätilaskolans Högstadiet c) utbildning i entreprenörskap och hur man kan använda Vårt Samhälle med 17 grundskolelärare från Habyskolan, Stommenskolan och Sätilaskolan. d)utbildning i Vårt samhälle och Se Möjligheterna för 4 lärare på Särskolan på Marks gymnasieskola. Herrljunga kommun a)informationsmöte om entreprenörskap med alla lärare på Altorpskolan, rektor Malin Lindberg och praktikansvarig Karin Carlsson b)informationsmöte med rektor Emma Bohman på Horsbyskolan. Tranemo kommun a) utbildning i entreprenörskap och Vårt Samhälle för 7 lärare från Limmaredskolan och Tranängskolan b) informationsmöte om entreprenörskap med Christian Svensson som är studie- och yrkesvägledare på Tranängskolan. Ulricehamns kommun a) utbildning om entreprenörskap med 2 lärare och en rektor från Hökerums skola i entreprenörskap och Vårt Samhälle. b) informationsmöte om entreprenörskap och Se Möjligheterna med en rektor, SYV och en lärare på Stenbockskolan i Ulricehamn. Under projekttiden har vi haft många möten för att prata om entreprenörskap i skolan och vi tror på ett långsiktigt mål och har nu börjat se en effekt med flera skolor som nu det här året vill ha stöd i arbetet med entreprenörskap eller utbildning i entreprenöriellt lärande på kompetensutvecklingsdagar. Vi har också rekommenderat och lämnat kontaktuppgifter för studiebesök till lokala företag i varje kommun. Vi har haft grundutbildning för ämneslärare på gymnasiet och yrkeslärare för att uppmuntrar dem att arbeta ämnesövergripande med entreprenörskap. Grundskolor Vi har introducerat 2 nya läromedel till grundskolelärare:

5 5 a. Med Vårt Samhälle har eleverna jobbat med Vad är ett samhälle? Demokrati, Bygga ett samhälle, Myndigheter, Offentlig sektor, Privat näringsliv, Skatt och hur pengar cirkulerar. Här är en del av kommentar vi fick i utvärderingar: Allt fungerade mycket bra och eleverna var mycket engagerade. ÅK 5 Vårt Samhälle Jag har genomfört alla 5 delarna med elever i år 5, jag kopplade ihop Vårt samhälle med de områden som vi ska läsa i samhällskunskap för årskursen det fungerade jättebra, eleverna tyckte att det var ett roligt sätt att arbeta Tranemo ÅK5 Detta var mycket uppskattat av alla. Det var intressant med avsnittet om löner och skatt. Arbetet med att bygga upp ett samhälle fungerade bra och eleverna var positiva. Markslärare testade det här läromedel i olika åldrar från ÅK1-5. Ett positiv resultat är att flera skolor har haft studiebesök till lokala företag och till kommunen. Alla skolor som testade Vårt Samhälle vill fortsätta använda den i framtiden. b. Med Se Möjligheterna har eleverna jobbat med: Vad är en entreprenör? Vi bygger ett aktivitetshus? Över till tankverkstan! Att presentera en idé - Jag är en entreprenör! På Sätilaskolan i Marks Kommun har ÅK 9 testat Se Möjligheterna på klasstid som förberedelse inför gymnasievalet. En utvärdering: Jag tycker det har varit ett bra material där eleverna har fått tänka efter hur de själva fungerar. Jag har använt det innan de gjorde sitt gymnasieval. Först förstod de inte att de kunde ha användning för det men allt eftersom vi arbetade med det började de förstå det. ÅK 9 högstadiet Mark Kommun. I Tranemo på Tranängskola har vi samarbetet med SYO och det har varit en del av praktikveckan för en ÅK8 klass. Vi gjorde en mini version av Se möjligheterna med de och eleverna tyckte det var roligt och en förstelärare också deltog som var positiv till materialet. Vi hoppas att fortsätta samarbeta med Tranängskolan till hösten 2014 med entreprenöriellt lärande I Herrljunga har vi samarbetet med Altorpskolan och målet är under att introducera Se Möjligheterna till alla elever i ÅK 8. I projektet bjöd vi in alla elever i ÅK8 till vår Regionala mässa. Vi hade en inspirationsföreläsning med en av deltagarna i UF-boken som pratade om hennes resa. Eleverna och lärarna hade också studiebesök runt alla montrar för att bli inspirerade. En effekt av de här samarbetena är att vi skall hålla en utbildning i entreprenörskap och ämnesintegrering vecka 44 och skolan siktar på att hålla entreprenörskap som ett tema inom elevens val för samtliga årskurser. I Ulricehamn har vi samarbetet med Stenbockskolan i Ulricehamn. I projektet bjöd vi också alla i ÅK8 till ett studiebesök på UFs regionala mässan och inspirationsföresläsning. Vi fick följande respons: Elevernaoch lärarna är jättenöjda. Spännande och intressant. Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Vi har arbetat med hela ÅK8 med entreprenörskap kopplat till Se Möjligheterna för att förbereda de inför framtiden. Projektledare höll en föreläsning på Stenbockskolan om vad en entreprenör är och att ha drömmar och mål. En

6 6 samhällskunskapslärare är också med i en testpanel för ett nytt läromedel som heter Min framtid och ekonomi. Vi har testat ett koncept som heter Innovation Camp med Åk 9 på grundskolor och Åk1 och 2 på gymnasiet i Tranemo kommun. Målet var att träna upp elevernas samarbetsförmåga, handlingskraft och vilja att vara företagsam. Internationalisering Vi har arbetet med att introducera ett koncept som heter Enterprise Without Borders som ger UF-företag möjligheten att lära sig och förstå internationell handel, gränsöverskridande samarbeten och kulturella skillnader. UF-företag som är intresserade av internationell handel dvs. importera en vara eller tjänst alternativt försöka sälja en produkt till ett annat UF-företag, eller bara är intresserade av samarbeten och erfarenhetsutbyten kan registrera sitt UF-företag på webbplatsen för EwB. UF-företagare och lärare från hela världen registrerar sig på webbplatsen och kommer på så sätt i kontakt med varandra. Mål gruppen var UF-lärare och UF-företag som ville arbeta med internationalisering. Vi började med utbildningar för lärare och sedan stöttade vi UF-företagen. Varje gymnasium i projektet har arbetat med internationalisering under projekttiden. På Marks Gymnasieskola har de kontakt med Danmark, Tingsholmsgymnasiet med Tjeckien, Tranemo Gymnasieskola med England och Herrljunga med Kina. Varje skola har också testat att arbeta med EwB och har kontakt med lokala företag med dotterbolag utomlands. En positiv effekt av projektet är att vi har inspirerat flera UF-lärare att arbeta med internationalisering både i Sjuhärad och andra delar av Sverige. För två år i rad ha vi haft representanter från UF-företag från England, Norge, Spanien och Italien på UF:s Våga Vara Egen mässa 2013 och I slutet av projektet deltog alla UF-lärare i projekt i en EwB konferens i Stockholm och fick nya kontakter för att försätta arbetet med internationalisering. Till exempel Marks gymnasiesärskola skall börja ett samarbete med en skola i York. 4. Genomförandeplan och tidsplan: Januari och februari 2013 Träffade alla deltagande skolor för att göra en nulägesanalys. Började kartlägga internationella kontakter samt utse ett lärarteam med lärare som ville jobba internationellt.

7 7 31 januari ordnades Innovation camp i Tranemo tillsammans med en rekryteringsmässa och UF-provmässan. Elever från NV1, EK1, HP1, EK2 och Åk9 deltog för att lösa uppdraget hur man får ungdomar att stanna i bygden. Mars mars ordnades en Enterprise without Borders konferens som en del av Älvsborgs Våga Vara Egen mässa med deltagare från hela Väst Sverige. Grundare av EwB från Italien deltog tillsammans med en UF-lärare från England. Ett UF-företag från England deltog i mässan. Målet med konferensen var att flera UF-lärare skall arbeta med internationalisering och att flera UF-företag vill bilda nätverk med andra UF-företag från olika länder. April 2013 Förberedde grundskolesatsning samt planerade in alla aktiviteter. Samlade kontaktuppgifter till unga entreprenörer i Sjuhärad. Maj-september 2013 Planeringsmöte ordnades och deltogs i. Mötet ordnades för internationalisering med UF-lärare från Ulricehamn, Herrljunga, Tranemo och Mark. Lärarna lärde känna varandra och planerade gemensamma aktiviteter. Flera möten inför hösten med utbildningsansvariga, rektor, syo och lärare i varje kommun för gymnasiet och grundskolan. Deltagande i Sommarlovsentreprenörens avslutning med Sjuhärads elever från ÅK9- ÅK2. Presenterade och utbildade grundskolelärare från Sätilaskolan och Limmaredskolan i entreprenörskap, Vårt samhälle och Se Möjligheterna. Intervjuade tidigare UF-elever för UF-boken. Deltagande i projektplaneringsutbildning. Oktober december 2013 Föreläsning om EwB för UF-företag i Herrljunga, Mark och Tranemo. Hjälpte UFföretag att registrerar på EwB:s hemsida. Utbildning i entreprenörskap, Vårt samhälle och Se Möjligheterna för grundskolelärare på Sätilaskola, Stommenskola, Holbyskola, Tranängskola och Hökerumskola. Arbete med en ny utbildning för yrkesinriktning. Januari-februari 2014 Utbildning i tilläggsmoment för grundskola koncept. Planering för en ny grundutbildning för yrkeslärare i entreprenörskap.

8 Deltagande i de lokala mässorna i Tranemo och Mark. 8 Mars-april 2014 Träff med alla politiker i Sjuhärad för att prata om entreprenörskap i grundskolan och på gymnasiet. Deltagande i UF dag med särskola i Mark Samlade in alla texter till UF-boken. Utbildning i Se Möjligheterna med en klass i ÅK8 i Tranemo. Deltagande i grundskolemässan i Uddevala 2-3/4 Våga Vara Egen mässa i Borås med EwB utbildning. Ett EWB företag från Sverige, Norge och Spanien deltog i mässan. Utbildning för grundskolelärare. Inspirationsföreläsning och tipspromenad för ÅK 8 från Herrljunga och Ulricehamns kommun. Ordnade och deltog i ett mässmingel med information om UF-boken. Två tidigare UF-elever, från UF-boken, Allan Myhré och Sofie Persson berättade om sin resa efter gymnasiet. Maj 2014 Föreläsning för ÅK8 (175 elever) om "Din framtid och vad är en entreprenör" på Stenbockskolan i Ulricehamn Planering av nya grundutbildningar för yrkeslärare. Utbildning i Stockholm på Nobelmuseet för Åk6-9 Se möjligheter och träffade UFs nationella utbildningsteam. Projektledare var föreläsare på UFs nationella lärarkonferens på SM med ämnet ämnesintegration för att få flera ämneslärare involverade i entreprenörskap i skolan. Blev klar med alla intervjuer för UF-boken och arbetade med layout och bilder. Deltagande i EwBs lärarkonferens på SM i Våga Vara Egen i Stockholm med lärare från Herrljunga, Mark och Ulricehamn. Juni-september 2014 Sammanställning av goda exempel. Planering för EwB för Planering för föreläsningar i EwB, ämnesintegration och grundutbildning av nya lärare på gymnasiet och grundskolan för För det mesta har vi följt projektplanen med undantag för goda exemplar. Det tog tid att hitta tidigare UF-elever som ville delta i projektet. Vi började samla goda exempel under hösten 2013 istället för i början av projektet och nu under hösten 2014 skall vi sprida goda exmpel sammanställningen.

9 9 Positiva effekter av projektet Projektet har lett till: -Vi har knutit nya kontakter med tidigare UF-elever som kan inspirera nya elever med sina berättelser- både genom boken och föreläsningar. -Inspirationsmaterial (varje personlig berättelse finns som separat PDF) för ungdomar över hela Sverige. - Förstärkt kontakt mellan UF-lärare från Kunskapskällan, Marks Gymnasieskola, Tingsholmsgymnasiet och Tranemo Gymnasieskola. De har nu ett eget nätverk för erfarenhetsutbyte. - Nya kontakter inom grundskolor i Herrljunga, Mark, Tranemo och Herrljunga med möjlighet till försatt samarbete med entreprenörskap. Till exempel är en lärare tillsammans med hans elever i ÅK9 från Stenbockskolan i Ulricehamn en del av en nationell testpanel för ett nytt koncept Min framtid och ekonomi. Vi skall också fortsätta erbjuda föreläsningar för elever i ÅK8 och stöd till grundskolelärare som vill arbeta med våra koncept Vårt Samhälle och Se Möjligheterna i hela Sjuhärad. - Flera grundskolor som arbetar med Entreprenörskap genom våra läromedel Vårt Samhälle och Se Möjligheterna i Sjuhärad. - Nu erbjuds innovation camps varje år som en form för att stärka samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet. - Nya utbildningar som erbjuds för alla UF-lärare i Sverige. Till exempel ämnesintegration och UF-företagande, Internationalisering och EwB, Entreprenöriella lärande för grundskolan och gymnasiet och grundutbildning för yrkeslärare. - Flera skolor som vill arbeta med Enterprise withoutborders över hela Sverige. - Nya kontakter i Europa som vill samarbeta med skolor i sjuhäradsregionen. Sammanfattande positiva effekter av projektet Ökat intresse för entreprenörskap och internationalisering på skolorna. Strukturella och återkommande samarbetet mellan skolorna har etablerats och prövats. Fler som väljer att läsa UF-företagande på gymnasiet. Fler rådgivare har knutits till skolorna och flera av dem är själva tidigare UF-elever. 5. Spridning av projektets resultat: Vi har kommunicerat ut och marknadsfört detta projekt i våra nätverk från uppstarten. Det var första gången Ung Företagsamhet Älvsborg har jobbat aktivt och internationellt med grundskolan. En kopia av slutrapporten kommer att finnas på kommunen och skolor. Artiklar i tidningar. Rapporter till UF Älvsborgs styrelse och Nationell kansli. Rapporter till skolledningar, kommunpolitiker och rådgivare. Hur resultatet kan vara av nytta för andra aktörer Att kunna visar andra UF-regioner exempel av hur man kan arbeta med internationalisering och grundskolor. Vi är den enda UF-region som har haft UFföretag på mässan från andra länder i Europa. Vi har också testat lika olika sätt att introducera Se möjligheterna till högstadiet. Samarbeta med Syo och praktikveckan på skolor är en bra tid att jobba med det här konceptet.

10 10 dela med Älvsborgs samling av goda exemplen finns för att inspirerar alla UF-elever i hela Sverige. Vi har också en ny bank av rådgivare och föreläsare som vi kan. 6. Projektets finansiering Löner En nyckel för att nå resultat i projektet var att bygga struktur och etablera samarbeten genom en projektledare. Löner budgeterades till med två halvtidstjänster. En projektledare var anställd med ansvar för både grundskola och gymnasiet med en 60 % tjänst Totala lönekostnaden blev kr under projektet. Det tog mycket mer tid att administrera fyra olika områden än räknat i projektet. Övriga kostnader var budgeterade till kr men slutade på 109,208:40kr Resultat -2324:40kr Offentliga resurser räknade vi med kr men blev kr även om resultat är mycket högre eftersom alla lärare som har varit med har inte fyllt i en projektdagbok. Vi har haft runt 30 aktiva lärare under projekttiden som har arbetat minst 10 timmar per person i projektet och inte lämnat in en projektdagbok kr fanns i budgeten för ideellt arbete och ideella resurser. Resultatet blev kr plus kostnaden för hyran av ett kontor i Borås till projektledaren uppgick till12.750kr. I denna kostnad ingår kontorshyra, kopiering och kopieringspapper, kaffe, utnyttjande av konferensrum, skrivare, toner samt porto. Ung Företagsamhet Älvsborg medfinansierade projektet med kroch innefattande: Grafisk formgivning+ textbearbetning för goda exempel Goda exempel text i bilagan Hyran av en dator för projektledare Lön för projektledare för juni för att göra klart UF-boken kr kr 3.330kr kr Företagarna Kind medfinansierade med 5.000kr Företagarna Herrljunga medfinansierade med 5.000kr Företagarna Ulricehamn medfinansierade med 5.000kr Wengbrand Redovisning medfinansierade med kr Sparbanken Ulricehamn medfinansierade med 5.000kr 7. Slutsats och rekommendationer Kontakta tidigare UF-elever för att inspirera nya UF-elever. För att få flera lärare att arbeta ämnesintegrerat arbeta med EwB för att få språklärare involverade i entreprenörskap.

11 11 Rekommendationer som andra projekt kan ta hänsyn till i upplägg och genomförande av sina projekt. Rapportera varje månad. Ha kontakt med andra projektledare för stöd. Ha inte för många olika områden att arbeta med i ett projekt. 8. Projektets mål Goda exempel- målet var att samla 8-10 goda exempel på unga entreprenörer. Målet är uppfyllt med 40. Utbildning gymnasielärare- målet var att utbilda 10 gymnasielärare från Mark, Ulricehamn, Tranemo och Herrljunga i dels entreprenörskap men även samverkan skola-näringsliv. Målet är uppfyllt med 16 lärare utbildade med tips att samarbeta med näringslivet. Grundskolor- målet var att jobba med minst en grundskola i varje kommun. Målet är uppfyllt för att vi har jobbat med både låg, mellan och högstadiet i varje kommun. Internationalisering- Målet var att presentera en kartläggning av internationella kontakter för respektive kommun. Här känner vi att varje gymnasium hade redan en bra överblick av internationellt företag i sina kommuner därför koncentrerade vi på arbetat med EwB. Målet var att ha minst 1 aktivt EwB per år. Målet är uppfyllt under projekttiden. 9. Bilagor Goda exempel Tidnings artiklar 10. Beskriv det mervärde projektet har åstadkommit i bygden! Bättre samarbete mellan UF-lärare i olika kommuner. Ökat intresse för internationalisering. Mer intresse för entreprenörielltlärande på grundskoloroch samarbeta med gymnasiet. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om? Ort och datum.. Projektledarens underskrift Sarah Kristoffersen

12 Namnförtydligande 12 Rapporten godkänns.. Ort och datum. Underskrift LAG Mål Indikator Antal Utfall - kommentar Nätverk har skapats för gemensamma satsningar, ökad livskvalitet och nya Antal nya kommunöverskridand e nätverk som tillskapats 4 Mellan UF-lärare i Herrlunga, Mark, Tranemo och Ulricehamn mötesplatser. Antal nya mötesplatser 1 Deltagande i EwB Boende i Sjuhärads landsbygd skall ha möjlighet att vara med i utvecklingen av sin bygd och kulturaktiviteter Antal deltagare i 800 projekt Därav ungdomar under år Därav kvinnor 50 % Därav invandrare 20% konferens varje år Några frågor om hur du upplevt tiden i projektet! Hur har kontakten fungerat med LAG-kontoret? Utmärkt. Kontoret har varit en förutsättning för att vi har kunnat genomföra projektet på ett effektivt sätt. Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen? Vi har inte haft kontakt Har Leadermetoden varit ett bra arbetsredskap? Ja Något som du/ni vill rekommendera till andra? Ja Hur har du/ni upplevt redovisningen av projektet, allt från rekvisition till slutrapport? Bra. Ett stort tack till Marie Oscarsson och Annika Andersson för deras stöd och engagemang. Har du/ni något nytt projekt på gång? Nej

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: 2014 05 31 Journalnummer: 2011-599 Projekttid: 2011-2014 Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Vad är målet/målen med er verksamhet?

Vad är målet/målen med er verksamhet? Kontakt: John Cederquist E-post: john.cederquist@ungforetagsamhet.se Tel: 0706-301405 Adress: Erik Dahlbergsgatan 3 411 26 Göteborg Webbplats: www.ungforetagsamhet.se Vad är målet/målen med er verksamhet?

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Så tränas ditt självförtroende

Så tränas ditt självförtroende - en tidning från Stiftelsen Företagsam Så tränas ditt självförtroende Jobba med övningsföretag i klassen - för dig som gillar praktiskt arbete Lär dig mer om handelsbranschen - gör uppdrag på praktikplatsen

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels.

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. - en tidning från Stiftelsen Företagsam Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. Bli diplomerad gymnasieekonom Jobba med fadderföretag i näringslivet - fördjupa din kunskap om ekonomi och företagande

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer