Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte"

Transkript

1 Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat grepp på vår produktportfölj Coordinating our product portfolio Milstolpe i Lettland A milestone in Latvia Succé för bilgjenvinning i Norge Recycling surge with Norway s bilgjenvinning Hög tid att svara på personalenkäten! Staff survey: Say your piece!

2 Erik Sellberg har ordet Det ljusnar vid horisonten men än är vi inte igenom Nu går vi in i årets slutspurt, en viktig period, då vi både ska effektivisera verksamheten och vårda kundrelationerna. Resultatet blir avgörande för vår framtida utveckling. Precis som näringslivet i övrigt kan vi se flera tecken på en positiv konjunktursvängning. Men det kan bli en sågtandad uppgång innan världsekonomin är i fas. För Ragn-Sells del ser vi att den nedåtgående försäljningskurvan planat ut. Glädjande är att vi både har förbättrat våra marginaler och stärkt vår ledande position med ökade marknadsandelar, främst inom tjänstesektorn. Tyvärr når inte försäljningen upp till föregående års nivå, men med nya kunder kan vi ändå se ljust på framtiden. Positiva signaler alltså. Trots det har vi en rejäl bit kvar till acceptabel lönsamhet. Vägen dit är välkänd vid det här laget: Fortsatt effektivisering, dra nytta av samordning på alla plan, fullfölja pågående projekt så att vi snabbt får ut dem som stöd i den dagliga driften. När väl konjunkturen har vänt och affärerna sätter fart måste vi stå väl rustade. Detta innebär att strategiska beslut om långsiktiga investeringar måste tas nu, trots att vi ännu inte nått våra lönsamhetsmål. En viktig satsning som jag särskilt vill uppmärksamma är den förstärkning vi gör på avdelningsnivå i Sverige. Vår framgång har till stor del byggt på närhet till kunden och starka lokala chefer, med entreprenörsanda. Jag önskar därmed våra nya chefer i Skåne, Småland och södra Norrland välkomna. En annan långsiktig satsning är bygget av anläggningen i Kekava, utanför Riga, som vi nu startar. Anläggningen är en förutsättning för vår verksamhet i Lettland när väl den ekonomiska krisen avtar. Vi ser även stora samordningsfördelar i öst, som nyligen kartlades av ländercheferna i Estland, Lettland och Polen, vilka regelbundet träffas under ledning av Rein Leipalu. Rein kunde för övrigt rapportera om vikande försäljning i Estland. Trots detta har man lyckats bibehålla resultatnivån genom rationaliseringar, och dessutom kommit långt i planeringen av nya satsningar. Erik Sellberg hämtar gärna inspiration och idéer, i kontakter med medarbetare, under sina resor. Här utbyter Erik erfarenheter med Lembit Laev från Tallinn i Estland. Lembit arbetar som Chaufför och kör hushållsavfall. Han har jobbat hos oss i snart fyra år. Med Björn Hoel vid rodret har Norge och Danmark varit framgångsrika när det gäller praktisk samordning. I Danmark pekar kursen stadigt uppåt med positiva resultat fyra månader i rad. Norge håller sig på den positiva sidan trots vikande försäljning och ett kraftigt resultattapp. Det är främst råvarusidan som har problem. Såväl i Norge som Danmark kan man dock glädja sig åt flera nya viktiga avtal. För koncernen som helhet pågår arbetet inom GMT att staka ut färdriktningen och finslipa de ramar som ska styra utvecklingen. Vid GMT-mötet i Köpenhamn i mitten av september kommer dessutom ländercheferna att kunna utbyta erfarenheter från sina respektive affärsplaner och budgetar för Vi har nu alla ett viktigt jobb framför oss. Det gäller att balansera nödvändiga kortsiktiga effektiviseringar och hålla fokus på en fortsatt förbättrad lönsamhet, samtidigt som vi ska ta avgörande beslut för att vara i fas när allting vänder uppåt. Jag är medveten om att det är tufft men när man ser ljuset i tunneln brukar det ändå gå lättare. Erik Sellberg There s light at the end of the tunnel but we re not there yet We re heading into this year s home stretch, an important period when we need to keep improving our efficiency and take good care of our customers. The results of our efforts will have a decisive effect on our future. Like the rest of the business community, we re seeing many hopeful signs of economic turnaround but there may be many ups and downs to come before the global economy is back in balance. For Ragn-Sells part, we see the downwardtrending sale curve starting to level off, though at far too low a level. Nevertheless, we are seeing some improvement. Encouragingly, we have both improved our profit margin and strengthened our leading position by taking a larger share of the market, especially in the service sector. Unfortunately sales are not up to last year s levels, but with new customers on our rolls, the future looks promising. So the signals are positive. Nevertheless, we have a long way to go to reach an acceptable level of profitability. By now we re all familiar with the path we need to follow to get there: keep improving efficiency; take advantage of every opportunity for coordination; complete our current projects and roll them out quickly to support our day-to-day operations. When the economy turns the corner and business picks up, we need to be ready. That means making strategic decisions on long-term investments now, despite not having met our profitability goals yet. One important change I want to call attention to is the investment in new personnel we have made at the departmental level in Sweden. We have built our success on strong local managers with an entrepreneurial flair. In that spirit I wish to welcome our new managers in Skåne, Småland and Southern Norrland. Another long-term investment is the construction project in Kekava, outside Riga, which is just getting under way. We will need this facility for our Latvian operations once the economic crisis eases. There are major coordination benefits to be had in eastern Europe according to a recent survey by the national managers in Estonia, Latvia and Poland, who meet regularly under the leadership of Rein Leipalu. Rein otherwise reported slow sales in Estonia. Estonia nevertheless managed to maintain its earnings level through efficiency improvements, and has come a long way in planning for new efforts. With Björn Hoel at the helm, Norway and Denmark have been successful in their practical coordination efforts. In Denmark, the earnings curve keeps pushing upwards, with positive results four months in a row now. Norway stayed in the black despite weak sales and a steep decline in earnings. Most of the problems are on the raw materials side. Both Norway and Denmark have taken home several important new contracts. As for the Group as a whole, efforts are under way in the GMT to stake out our directions and fine-tune the guidelines we will use to steer our development. At the GMT meeting in Copenhagen in mid-september, the national managers will have a chance to share experiences from the 2010 planning and budgeting processes. Right now, we all have an important job ahead of us. We need to balance the necessary short-term efficiency improvements with keeping our eyes on improving profitability and making the necessary decisions to be ready when everything turns around. I know it s tough but when you can see the light at the end of the tunnel, it usually makes life a little easier. Erik Sellberg

3 Sommarsurr Nya och samordnade tjänster ska attrahera marknaden med våra hybrider... Almedalsvecka med klimatnytta Återvinningsbranschen har en fantastisk möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan. Vi presenterade under Almedalsveckan en ny skrift med titeln Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Skriften visar att återvinningsbranschen redan idag bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen med 500 miljoner ton per år jämfört med jungfrulig råvara. Vi visade också våra sopbilar med framtidens teknik. Hybridbilarna med el/diesel och metan/diesel. Vi hade skobytardag i samarbete med Simple Shoes. Miljöchef Christina Lindbäck deltog i paneldebatt. - Återvinningsbranschen gör en jätteinsats för klimatet, och det vill vi visa politikerna, menade Christina Lindbäck. Fem världsdelar, fem världshav på nio månader Volvo Ocean Race: Vid Stockholm Stop-over på Skeppsbron hade vi vår Volvo FE elhybrid på plats. Det blev en riktig publikfest och uppskattningsvis har över en miljon människor besökt tävlingsområdet. När båtarna gick i mål i St Petersburg hade de seglat inte mindre än nautiska mil på världens mest dramatiska hav. De har också gjort hamnstopp i fem världsdelar - Europa, Afrika, Asien, Sydamerika och Nordamerika. De åtta tävlande båtarna har elva besättningsmän vardera och besättningarna ska inte bara kunna segla. På varje båt finns två personer som har sjukvårdsutbildning, en segelmakare, en ingenjör och dessutom en mediaspecialist som ska förmedla allt som händer ombord till internet- och TV-publiken. Volvo Ocean Race är en av världens mest krävande tävlingar. Några av rutterna innebär mer än 30 dagars oavbruten segling. Dieten består av frystorkad mat, temperaturen kan variera från minusgrader till en värme på 40 grader och varje besättningsman har bara ett ombyte av kläder. Vid de elva hamnstoppen är det desto mer generöst, och i Stockholm var vi på plats. FAKTA NYA BIOGASHYBRIDEN: 6X2 Jämnlast standard höjd luftfjädring, bak hydraulstyr löp Lång hytt Euro 5 emissionsnivå SCR Emissionsövervakning Motor D9B380 9 liters motor 380Hk I shift med kick down funktion Enkellamell 17 (430mm) Hjulbas 4300 mm Framaxeltryck 8.0 ton Framfjädrar parabel Krängningshämmare fram standard 6X2/8X2 Luftfjädrad boggi med 8 bälgar Bakaxel RS1356SV Parkeringsvärmare; motor och hytt Batterier 2X225Ah Bränsletank, aluminium, 405L, vänster 60 liters AdBlue tank vänster sida Takluftriktare med korta sidoluftriktare Överdragsklädsel med skinnkanter Nu tar vi ett samlat grepp på vår produktportfölj. Nya tjänstepaket kommer att tas fram, och etablerade tjänster ska bli enhetligt marknadsförda. -Ragn-Sells har etablerat en rad tjänster och erbjudanden på marknaden genom åren. Problemet är att vi inte haft någon enhetlig marknadsstrategi, prissättningsmodell eller klar definition av tjänsterna. Nu har vi bildat Produktledningen som ska se över, förtydliga och samordna hela vår produktportfölj och ta fram nya erbjudanden, säger Johan Börje, chef för Funktion Marknad & Försäljning. Produktledningen ska även bevaka marknaden, inhämta kundkrav, följa debatten och vara uppdaterad på konkurrenter och omvärldsfaktorer. Kort sagt: allt som gäller för att ligga främst i utvecklingen av de tjänster som efterfrågas. - Men först och främst finns ett behov av att se över nuvarande sortiment och skapa en gemensam och enhetlig produktstruktur (tjänster, material, utrustning och försäljningsartiklar). Produktledningen arbetar nu med den grundläggande definitionen av såväl äldre som nya tjänster och alla olika moment som ingår, in i minsta detalj. - Nästa steg är att diskutera hela tjänstepaket med produktion, prissättningsmodeller, marknadsföringsmaterial och utbildning. På det här viset blir vi tydliga och alla vet vad som gäller, vilket vi ju strävar efter - att kunna presentera ett enhetligt Ragn-Sells med konkurrenskraftiga produkter ut mot marknaden, säger Johan Börje. Produktledningen består av ett antal grupper som motsvarar Ragn-Sells olika produktområden. Varje grupp har en ordförande, en koordinator samt medlemmar från varje Region och berörda Funktioner. Möte på Sätra: Torbjörn Sjölander, t v är ordförande för Insamling och Service. Johan Börje, chef för Funktion Marknad & Försäljning. Eva Axelsson är ordförande i gruppen Renhållning. Torbjörn Sjölander är ordförande för Insamling och Service: - Just nu diskuterar vi hur vi ska ta hand om insamlingen av glas över hela landet, hur affärsmodellen ska se ut med investering och realisering såväl i försäljningsled som i produktionsled. Nya erbjudanden kommer att tas fram och välkända tjänster inom exempelvis handel, industri och bygge finslipas och blir ännu attraktivare för våra kunder. Aktuell produktportfölj, kunder, konkurrenter, lagar, EU, ny teknik, medarbetare Produktledning. Genomgång av: Marknad Produktion Lönsamhet Enhetlig paketering av tjänster och systemlösningar: identitet, prismodell, marknadsföring Eva Axelsson är ordförande i gruppen Renhållning: - När det gäller fastighetsrenhållning så måste vi vara lite flexiblare eftersom kommunerna själva sätter sitt behov av tjänster i sina upphandlingar. Men är vi ute i god tid kan vi erbjuda ett tjänstepaket som är så attraktivt att det blir efterfrågat i upphandlingen. Man kan även tänka sig att vi lägger ett sidoanbud med vårt förslag. Produktledningsgrupper (PLG) Insamling och Service - Ordförande Torbjörn Sjölander Sug och Spol - Ordförande (tf) Johan Börje Sanering och FA - Ordförande Per Wahlquist Renhållning - Ordförande Eva Axelsson Förorenade Jordar, Aska och Slagg - Ordförande Jonas Wibom ÅV-material - Ordförande Anders Tengsved Råvaror - Ordförande Elisabeth Bäckström Extratjänster - Ordförande Vakant Kontakt:

4 Dygnet-runtsanering i Halmstad Under elva dygn jobbade personalen i skift, dygnet runt, på Halmstad Energis avfallsförbränningsverk, Kristinehedsverket, för att rengöra anläggningen under sommarrevisionen. Arbetet gjordes med högtryckspumpar, spolrobotar, torrsugsbilar och slambilar. Vi ställdes som vanligt inför nya problem dagligen, som personalen på plats löste med ett Mycket Väl Godkänt resultat. Det viktigaste är att vi håller det vi lovar samt har en nöjd kund i slutänden. Stort tack till personalen på plats som genomförde saneringsinsatsen. Kontakt: Både problemlösning och säkerhet: Personal i diskussion. Action: Vacuumsugning askskruv. Tåliga killar: Lunchpaus på en av våra lastbilar. Snabba luncher då vi hela tiden jobbar med pressat tidsschema. Gemensamma rutiner på RagnNet klara Ledstjärnor, vision, affärsidé policy Marknad & Försäljning Planering och uppföljning Affärsplan LEDNING & STYRNING AFFÄRSPROCESS Transport & Service VERKSAMHETSSTÖD Behandling & Leverans Finans Arbetsmiljö, planering, Inköp HR Logistik Underhåll miljö, säkerhet control IT Organisation Kommunikation Krishantering Dokumenthantering Verksamhets utveckling Vi vann, vi vann, vi vann: Vi vann anbudet för Svenska Bostäder. Avtalet omfattar insamling av källsorterat avfall, grovavfall, elavfall, Farligt Avfall, däck och vitvaror. Två år framåt, med möjlighet till två års förlängning. Vi vann anbudet för Stiftelsen Stockholms StudentBostäder (SSSB). Det gäller insamling av källsorterat avfall, grovavfall samt elavfall. Tre år framåt med möjlighet till tre års förlängning. Vi vann anbudet för Sollentunahem. Avtalet omfattar insamling av källsorterat avfall. Två år framåt med möjlighet till två års förlängning. Kontakt: Estonia Latvia Äääntligen i Lettland! Efter många bekymmer med den snåriga byråkratin och i skuggan av en djup finanskris, satsar vi nu för framtiden och drar igång Latvia at last! bygget i Kekava utanför Riga. Schaktningen är i full gång på den kvm stora tomten. Här blir det en anläggning där mycket känns igen från vår nya Örebroanläggning. Sorteringshallen för papper och plast bygger på erfarenheter från Lunda. Kekava kommer att bli hjärtat i våra satsningar i Lettland. - Vår ekonomi åker berg och dal-bana i takt med landets, men juli månad var hygglig, hälsar en ganska nöjd Lars Pärnebjörk. Kontakt: After a long slog through the tangled bureaucracy of Latvia in the shadow of a deep financial crisis, Ragn-Sells is finally gearing up for the future by building a new facility in Kekava, outside Riga. Excavation is going full speed ahead on the 17,000 square meter lot. The Kekava facility will be linchpin of our Latvian efforts. Our finances have been riding the same rollercoaster as the rest of the country s, says Lars Pärnebjörk, but july was OK. So now we see a little brighter future in Latvia. Miljön allt viktigare för lettiskt näringsliv. Lettiska företag med miljöfokus väljer att samarbeta med oss. Här får personalen på Radisson SAS Daugava Hotel en miljölektion. Eco-friendlier Latvian business. Latvian companies with an Eco-friendly approach to business are choosing to work with us. Here the staff of the Radisson SAS Daugava Hotel receives an environmental lesson. Under rutorna Marknad & försäljning, Transport & Service och Behandling & Leverans hittar du de processer som gäller, och sedan kan du lätt att klicka dig vidare ner till det dokument som du letar efter. På motsvarande sätt finns information om "Ledning och Styrning" samt "Verksamhetsstöd" under respektive ruta i bilden. Nu kan du hitta alla våra gemensamma rutiner, instruktioner och processer på vårt intranät. I mitten av september var det nämligen premiär för vårt nya gemensamma ledningssystem på RagnNet. Alla, över hela landet, ska nu arbeta efter samma processer och rutiner inom sina områden. Du hittar enkelt alla aktuella dokument som beskriver hur du ska jobba genom att klicka i bilden /ovan/, som finns publicerad på RagnNet. Här hittar du bland annat aktuella checklistor, handböcker och mallar. Syftet med det gemensamma ledningssystemet är att vi alla ska jobba efter samma processer och rutiner, oavsett Region/Funktion, samt att vi alltid ska ha tillgång till aktuella instruktioner. Om du saknar något eller har en fråga kan du lätt skicka en kommentar eller synpunkt och snabbt få svar från ansvarig. Tillsammans kan vi göra våra processer och rutiner ännu bättre. För vissa innebär det nya gemensamma arbetssättet att nya rutiner införs, och för andra innebär det ingen förändring. En utbildningsoch informationsinsats kommer nu att genomföras i hela landet, där du bland annat kommer att få lära dig hur du hittar information i ledningssystemet och vilka processer och rutiner som gäller för just dig. Kontakt: Ny miljövänlig gasbil i Estland Ragn-Sells i Estland har kompletterat bilparken med en miljövänlig gasbil. Jämfört med lastbilar som körs på diesel ger den nya gasbilen mindre koldioxid och mindre buller ifrån sig. Gasbilar körs på biogas eller naturgas som är förnybara energikällor. Estlands övriga lastbilar körs fortfarande på diesel men vi har förhoppningar om att kunna komplettera med flera miljövänliga bilar i framtiden. Kontakt: Estonia adds eco-friendly gas truck Kontakter på hög nivå i Lettland Lars Pärnebjörk och Christina Lindbäck var inbjudna till Lettlands Miljöminister Raimonds Vejonis. Huvudämnen var avfallshanteringens utveckling i Lettland, Ragn-Sells internationella erfarenheter, miljömålen i EU, och möjligheterna för samarbete mellan Ragn-Sells och det lettiska Miljödepartement. Detta innebär att Ragn-Sells fortsättningsvis kommer att kunna delta i lagförbättringsprocessen in Lettland. High-level contacts in Latvia Lars Pärnebjörk and Christina Lindbäck attended an official visit with Latvian Environmental Minister Raimonds Vejonis. The main topics of conversation were the waste management development process in Latvia, Ragn-Sells international experience, the EU s environmental goals and the opportunities for cooperation between Ragn-Sells and the Environmental Ministry of Latvia. This means Ragn-Sells will be involved in the process of improving legislation in Latvia. UTBILDNING: Utbildningen kommer att ske utifrån de tre olika delarna i affärsprocessen. Det är främst de regionala funktionscheferna som leder utbildningen, som har fokus på det gemensamma arbetssättet och ledningssystemet, samt affärsplaner och hur vi ska jobba framåt. Tjänstemännen inom området Transport & Service och Behandling kommer att utbildas under en dag i oktober och tjänstemännen inom området Försäljning kommer att utbildas i tre dagar i november/december. Ragn-Sells Estonia recently added an ecofriendly gas truck to its fleet. Compared to diesel trucks, the new gas truck produces less carbon dioxide and noise pollution. Gas trucks run on bio gas or natural gas, which are renewable energy sources. Though the other trucks in Estonia are still running on diesel, we hope to add more eco-friendly trucks in the future.

5 En stor bostadsutställning öppnar i Annedal (Mariehäll) i Stockholm Arrangörer är Stockholms Byggmästareförening, Stockholms stad och Sundbybergs stad. Att en bostadsutställning dessutom samlar nitton olika byggherrar är unikt. Det kommer att skapas förutsättningar för en mångfald av bostäder på en relativt begränsad yta och miljöfrågorna kommer att prioriteras mycket högt! För att sälja in oss som det bästa alternativet för hantering av byggavfallet tog vi iniatiativet och bjöd in ansvariga till "Annedalssamlingen" den 10 sept. Vi knöt värdefulla kontakter och lovar återkomma med mer information. Kontakt: Frukostmöte med kretsloppsmöjligheter Talade gjorde bl a Per Liljehorn, Byggbranschens Kretsloppsråd om riktlinjer för byggavfallshantering. Jan Isgård, Cramo Sverige AB talade om energietablering på byggen. Erik Karlstrand, R-S, berättade om vårt jobb vid Hornsbergs Strand och fördelarna med samordnad avfallsentreprenad. Till sist Claes Ullén, Peab Sverige AB, projektchef för Stockholm Waterfront, om sina erfarenheter från RentBygge i praktiken. En engagerad arrangör: Amelie Engström, R-S. New housing exhibition offers recycling opportunities A major housing exhibition will be opening at Annedal in the Mariehäll section of Stockholm in It s being arranged by the Stockholm Construction Contractors Association and the Cities of Stockholm and Sundbyberg. The exhibition brings together 19 different contractors, and will enable a diverse range of housing to be built in a concentrated space with high priority given to environmental issues. To promote Ragn-Sells as the best construction waste management choice, we invited decision-makers to a breakfast meeting on September 10. We made some valuable contacts and will be letting you know what happens in future issues. Liljeholmstorget -etablering och drift i nya avtal Efter en tuff upphandling av två anbud kan vi meddela att vi har fått förtroendet att teckna två avtal med Liljeholmstorget som ägs av Citycon. Liljeholmstorget är en helt ny galleria i Stockholm. Den kommer att invigas i slutet av oktober. Avtalen är uppdelade i två delar. Del ett i vårt åtagande gäller varupåfyllnad, butiksetablering, logistikhjälp och avfallshanetring. Uppstart i augusti. Det innebär att vi har ansvar för allt inkommande gods för butiksetableringen och sedan alla varor som ska in i butikerna. Uppdraget sträcker sig under ca tre månader och vi kommer att manna upp med 8-10 personer. Del två startar när gallerian invigts. Då övergår vi till helhetsavsvar för all gods- och avfallshantering. Vi har varit med och skissat på ritningar för hela lastkajen det senaste året med personalutrymmen, godsmottagning, miljörum, komprimatorer m m. Det innebär att vi kommer att få en mycket bra och funktionell lastkaj. Ragn-Sells kommer att bemanna Liljeholmstorget med 3,5 personal och vi kommer att erbjuda alla butiker många plustjänster. Avtalet är på tre år plus två års option. Kontakt: Smygstart i Sollentuna Nya Sollentuna Centrum väntas stå klart vintern Men du kommer inte att behöva vänta så länge för att börja glädjas åt det nya. Ombyggnaden sker successivt och vissa delar kommer att invigas tidigare. Ytan blir i det närmaste fördubblad och det kommer att finnas ca 130 butiker med allt från senaste mode till heminredning, teknik, mat och delikatesser. Vårt åtagande är varupåfyllnad, butiksetablering, logistikhjälp och avfallshantering som startade upp 24 augusti. Det innebär att vi har ansvar för allt inkommande gods under butiksetableringen och sedan alla varor som ska in i butikerna. Uppdraget sträcker sig under ca tre månader och vi kommer att manna upp med 8-10 personer. Därefter går vi in i nya förhandlingar om den traditionella avfallshanteringen. Vi hoppas även kunna få in en servicetjänst i Sollentuna. Sollentuna centrum ägs av Steen & Ström som är en av Nordens största centrumägare. Ragn-Sells har i dag uppdrag på samtliga Steen & Ström gallerior. Den 27 augusti invigdes även Steen & Ströms nya galleria i Örebro, Marieberg med pompa och ståt. Och vi var med vid invigningen. Cred: Stort tack från Jens Rasch och Palle Scherdin till Leffe Sohlin, Erik Wastesson, Fredric Hansson, Erik Karlstrand m fl för ert engagemang och er samverkan för att nå framgång i upphandlingarna för Sollentuna och Liljeholmstorget. Grönare lantbruk med "Rött avtal" Lantmännen har sedan tidigare tecknat ett ramavtal med oss som skapar möjlighet att arbeta med alla deras verksamhetsgrenar. Nu är det första Röda avtalet påskrivet med Lantmännen Lantbruk som avser ca etableringar från Syd till Nord. Arbetet med implementering har påbörjats ute i Regionerna och det ska vara klart v 40. Ett stort tack till alla inblandade som hjälpt till med affären. Kontakt: Red contract for greener agriculture We have a longstanding general contract with Lantmännen, the Swedish farming cooperative, enabling us to work with all of their business areas. Now we have established the first Red contract with a specific business area, Lantmännen Lantbruk, which offers products and services to farmers. Under the contract we will be setting up some 40 operations nationwide. Implementation efforts are under way in the Regions, and the work is expected to be completed in the first week of October. Thanks to everyone who helped make this deal a success. Nationella kunder rapporterar: Vi har under maj-augusti reviderat oss i uppdraget hos Posten. Resultatet visar att vi har en mycket nöjd kund! Enstaka avvikelser finns naturligtvis, och de åtgärdas. Ett par saker som revisionsresultatet pekade på är att vi bör se över vår skyltning av uppdragen, och att vi måste skärpa våra krav på återrapportering från underentreprenörer. -Det är oerhört roligt att vara kundansvarig när vi har så många duktiga kollegor i landet som sköter de nationella uppdragen på ett bra sätt, hälsar Kristina Kylin. Vunna nationella avtal senaste halvåret: Ryds Glas och Carglass Två av de större glasmästarkedjorna i Sverige. Ryds Glas har fokus på planglas och hos Carglass ligger fokus på bilrutor. Ryds Glas har ett 50-tal anläggningar och Carglass har 18 anläggningar. Fordonsgruppen har också tecknat ett avtal med Ryds Glas angående byte av våra lastbilsrutor. Valvoline Almer Oil, lagrar olja och kemikalier åt sina kunder, i hamndepåer på åtta platser i landet. Avtalet omfattar avfallshantering, oljeavskiljare och rengöring av depåer. Byggmax Bredbandsgruppen Eltel, har efter diskussioner tecknat en förlängning på 2 år med oss innan nuvarande avtal gått ut, vilket tyder på en nöjd kund. Hansen Racing AB (Gulf), oljeavtal. Vi har många liknande avtal. K-Rauta Hydroscand FA, tillverkar hydraulslang. Vi tar hand om deras avfall. Skanska, se sep artikel. Statoil, vi ska tömma alla oljeavskiljare. Avtalet omfattar även dokumentation via webben. Sten & Ström, Sollentuna Centrum, se sep artikel. Lantmännen, se sep artikel. Bauhaus, har tecknat ett exklusivt fyraårigt avtal med oss för alla sina anläggningar. Bauhaus vill nu styra upp avfallshanteringen och bli bättre miljömässigt.

6 Norway Ragn-Sells er konkurrensdyktig Det är Börn Hoels positiva slutledning efter en jobbig period omsättnings- och resultatmässigt, men med många nya stora kunder på väg in. Resultatet tyngs framför allt av den svaga efterfrågan på råvaror, en viktig intäktskälla i Norge. Dock upplever man på råvarusidan att en vändning är på väg. Det som verkligen lovar gott är framgångarna, på alla fronter, i försäljningsarbetet, där Ragn-Sells verkligen visat musklerna. Bilgjenvinningen från 30 till 70% När materialbolaget Autoretur AS startade sin verksamhet för bilåtervinning, gav man auktorisation till de tre ledande Bilgjenvinning AS (BAS), Stena och Veolia. Vi arbetar via det av oss delägda bolaget BAS, som i fri och tuff konkurrens, har Ragn-Sells is ready to compete Rätt och fel om sophärvan i Norge. Dåliga nyheter flyger fort och den artikel i Bergens Tidende om flisdumpningen i Norge nådde snabbt även svenska media. I den artikel som spritts påstås att Ragn-Sells (och Veolia) dumpat tusentals ton avfall i ett skogsområde i västra Norge. Sanningen är att Ragn-Sells levererat ton träflis (med bl a för hög fukthalt för energiutvinning) till en deponi som drivs av Knappen Sjö med tillstånd av kommunen. Ragn-Sells har innan leveransen tagit del av kommunens tillstånd. I efterhand har det visat sig att deponiägaren inte hade nödvändigt tillstånd även från Fylkesmannen i Hordaland (motsvarande länsstyrelsen). Ragn-Sells har nu, i kontakt med Fylkesmannen, lovat ansvara för en bra lösning och har även anlitat en oberoende konsult för att utreda om det föreligger några lakningsproblem. Ragn-Sells har alltid ett kvalitetsansvar, även för de underleverantörer vi anlitar och måste alltid kontrollera att nödvändiga tillstånd är på plats. Kvalitetsbrister, var de än uppstår i koncernen, kan få konsekvenser för hela företaget och påverka varumärket negativt. ökat från 30 till 70 uppsamlingsstationer. Marknadsandelen beräknas nu till drygt 70 %, ( ton). - Vi har förhandlat oss till en god ekonomi hela vägen, genom bra avtal med såväl fragmenteringanläggningar som Autoretur. Stena har tackat för sig och framtiden ser ljus ut, hälsar Pål Hansen, Ragn-Sells. This is Börn Hoel s positive conclusion following a difficult period of sales and earnings problems, but with many new customers on the way in. Our earnings suffered chiefly from weak demand for raw materials, an important income source in Norway. It looks like the problems on the raw material side are beginning to turn around now, however. Especially promising are the successes on the sales side, where Ragn-Sells is really flexing its muscles. Vehicle recycling up from 30 to 70 percent this summer When the materials company Autoretur AS got into the vehicle recycling business, it authorized three leading suppliers, Bilgjenvinning AS (BAS), Stena and Veolia. We are a part owner of BAS. BAS has grewn from 30 to 70 collection stations in tough, open competition, and now has an estimated market share of over 70 percent, ( metric tons). - We negotiated our way to a strong economic position all down the line through good contracts with both the fragmentation facilities and Autoretur, says Pål Hansen. Stena has already pulled out of the competition and the future looks bright. Right and wrong on the Norwegian waste scandal. Bad news travels fast, and a Bergens Tidende article about wood chip dumping in Norway was quick to find its way into the Swedish media. According to the article, Ragn-Sells (and Veolia) had dumped thousands of tons of waste in a forested area in western Norway. The reality is that Ragn-Sells delivered 18,000 tons of wood chips whose water content too high for energy recovery to a landfill operated by Knappen Sjö with the permission of the municipality. Afterwards, it was discovered that the landfill owner lacked a permit from the Hordaland county executive board. Since then, Ragn-Sells has made an agreement with the board to take responsibility for ensuring an environmentally sound solution to the problem, and hired an independent consultant to study whether there are any leaching problems. If there are, measures will be taken. What s the moral? Ragn-Sells always has ultimate responsibility for quality, even when he hire a sub-contractor. We always need to check that the necessary permits are in place. Quality problems anywhere in the Group can have consequences for the whole company and have a negative impact on the brand. Unikt projekt med otäck historia i Nord AKZO Nobel har en karbidugn som renoverades för 22 år sedan. Då exploderade det inne i pannan, vilket medförde allvarliga person- och materiella skador. Karbidugnen har nu tjänat ut och ska rivas för att sedan återuppbyggas igen. När vi summerar projektet så är AKZO Nobel och vi mycket nöjda med det tekniska utfallet, även om förutsättningarna förändrades under pågående arbete. Den personal som deltog i projektet har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete: Niilo Toivonen, Jarmo Toivonen, Jim Brånekrans, Ingemar Holmberg, Jan Lindström och våra samarbetspartner Magnus Andersson och Niklas Bäckström. Kontakt: Gladare laxar i Nord SVEVIA bygger Europas modernaste laxtrappa med bl a nytt minikraftverk med ledarm i Stornorrfors, längs Umeälven, ca 1,5 mil väster om Umeå. Bygget beräknas vara klart för invigning sommaren 2010, efter en beräknad miljöinvestering på ca 100 miljoner. Den färdiga laxtrappan kommer att bli 300 meter lång, med en lutning på 10% och med 72 fack som laxarna kommer att kunna vandra upp i. Redan idag passerar tusentals laxar genom den gamla laxtrappan, för att vandra vidare till sina lekplatser i den oreglerade Vindelälven, som rinner ihop med Umeälven ca tre mil väster om Umeå. Vattnet som släpps ut för att locka laxarna till trappan tas tillvara genom det nya minikraftverket som byggs. Laxtrappan är för övrigt ett stort turistmål i Västerbotten. Stora mängder betong har använts både till att säkra hållfastheten och till byggandet av minkraftverket och laxtrappan. För Ragn-Sells del har detta inneburit att vi varit på plats sedan byggstarten 2007 för att ta hand om stora mängder avfall i olika fraktioner. Kontakt: Ett uppdrag av det kletigare slaget Avdelning Norra Norrland är ansvarig för skötseln av LKABs cisternpark på Uddebo i Luleå. Uppdraget innebär att vi sköter in- och urlastningen av tjockolja till cisternerna som är på kbm. Vi har ansvaret för att dessa regelbundet blir rengjorda och sedan besiktigade. I sommar var det dags för rengöring. Det blev ett uppdrag tuffare än någonsin, eftersom det var ca 45 grader varmt i cisternen och 28 grader varmt utanför. Kontakt: Cred: Varma tack till Per-Eric Omberg på Högbytorp. Avdelning Norra Norrland vill tacka Per-Eric för hans hjälp. Han ställer alltid upp och är otroligt hjälpsam. Har vi några problem så behöver vi aldrig tveka att kontakta Per-Eric. Med vänliga hälsningar! Lars Routuvaara, Avdelningschef Norra Norrland Nytt, utökat förtroende i Nordmaling Vi har sedan 2004 ansvarat för Nordmaling Kommuns Återvinningscentral. Verksamheten startade med att vi köpte ett centralt markområde Sedan dess har avfallsmängden ökat explosionsartat, vilket är ett tecken på att vi skapat goda möjligheter för hushållen att på ett enkelt sätt lämna sitt grovavfall och återvinningsmaterial. Till slut täckte inte den fasta ersättningen våra totala kostnader, vilket innebar att vi var tvungna att säga upp det fastpris-reglerade avtalet, för en ny upphandling. Under 2009 har en upphandling om drift och skötsel av återvinningscentralen varit ute på räkning. I konkurrens räknade vi hem uppdraget för kommande fem plus två år. Anläggningen är dessutom så populär att öppettiderna ökats med 78 timmar under perioden juni-augusti. Kontakt: New and bigger contract in Nordmaling Ever since 2004, we have been running the Municipality of Nordmaling s recycling center. We began our operations there by buying a centrally located piece of land in Since then, waste volumes have exploded evidence that we have made it easy for households to dispose of large waste items and recyclables. Eventually, the fixed price we were charging was not enough to cover our costs, so we cancelled the old contract. In 2009, a new request for tenders went out and we took home a five + two year contract ahead of our competitors. The recycling center is so popular that it added 78 opening hours during June August

7 Uppskattad öppen anläggning Vi bjöd in till öppet hus på Romaanläggningen efter semestern för att visa hur vi tar vara på Gotlänningarnas sopor/avfall. Fokus var på komposteringen, men vi informerade även om det brännbara från hushållen. De femtio första besökarna fick en blomma planterad i kompostjord. Successful open house We held an open house at our Roma facility after summer vacation to let Gotlanders know how we manage their waste. The main focus was on composting, but we went through the process with combustibles, too. The first fifty visitors were given a flower planted in compost-enriched soil, and everyone received a sack of compost to take home. We served coffee and pastry and answered many questions about composting. About 70 visitors came in the course of the day not bad, given that it was pouring with rain when we opened at 10 a.m. By 11, however, the sun came out and the day ended up being a big success. Total-logistik på Gotland Nu har Ragn-Sells fått en förnyat och utvidgat avtal med Gotlands kommun gällande Farligt Avtall. Det innebär att vi, efter framgångarna med införandet av källsortering, starten av egna behandlingsanläggningar och återvinning på ön, kan skapa viktiga samordningsfördelar. - Det samlade förtroende vi fått av kommunen innebär också ett stort ansvar för oss och en spännande utmaning att hålla kvalitet och effektivitet på topp, understryker Joakim Thalén. Kontakt: Servicentreprenad på plats i växande Hansa City. Det första Serviceavtalet i sydost är nu klart med gallerian Modehuset som finns i Hansa City, den snabbväxande nya handelsplatsen runt IKEA i Kalmar. Vi servar flera butiker i gallelerian via miljöstationer, eget miljörum och folk på plats. - Vi har traditionella avtal med flera butiker i Hansa City och hoppas att vårt nya avtal ska sprida sig till fler hyresgäster, säger Charlotta Nilsson förhoppningsfullt. Och alla fick ta med sig en säck med kompostjord hem. Vi bjöd på kaffe med dopp, och många frågor kring komposteringen fick svar. Det var ca 70 besökare under dagen och det var ganska bra med tanke på att det var hällregn kl 10 när vi öppnade. Vid elvatiden kom solen fram, så det blev en lyckad dag till slut. Kontakt: Skanska - avtal med Växtkraft. Skanska har gjort en riksomfattande upphandling av sina avfallstjänster. Avtalen var exklusiva och besluten togs länsvis. Ragn-Sells hade stor framgång och vann länen Gävleborg, viktiga delar av Dalarna, Uppsala, Östergötland, Gotland och alla Norrlandslänen förutom Umeå. Avtalet är på två plus ett år och ger stora chanser till merförsäljning. - Har man de bästa tjänsterna, vinner man, säger samordnaren Erik Karlstrand. Ragn-Sells avstår anbud i Stockholm. Stockholms kommuns upphandlingsunderlag för fastighetsrenhållningen i ett flertal områden var, trots överklaganden, så oklara att vi beslöt oss för att avstå anbud. Bland oklarheterna fanns ett stort godtycke i frågor som bl a rör avvikelser och hanteringen av viten. Vi vill inte på ett allvarligt sätt riskera lönsamheten och inte heller sänka vår kvalitetsambition. Uppdragen har nyligen tilldelats Resta och Liselotte Lööf. Vad händer egentligen med NAFS? NAFS, Nytt Affärssystem för Samverkan, är ett projekt vi startade hösten Syftet med projektet var från början att skapa ett enhetligt Ragn-Sells i Sverige med ett enhetligt arbetssätt och ett enhetligt sätt att möta kunden, samt att ta fram IT-stöd för verksamheten och då främst ett nytt affärssystem. Målet att skapa ett enhetligt Ragn-Sells resulterade i den omorganisation vi genomförde 2008, med Regioner och Funktioner. Efter det blev NAFS ett rent IT-projekt med målet att installera flera system och då främst affärssystemet Microsoft Dynamics. I våras hade vi tänkt installera och starta Dynamics den 4 maj, men så blev det inte. Istället för att bara sätta ett nytt startdatum valde vi att ta en time-out i projektet, för att göra en översyn av vad som gått snett och hur vi åtgärdar det. Till vår hjälp i det arbetet har vi haft Microsoft och konsultfirman Centigo. Några av de slutsatser vi dragit från denna analys är: Vi har tappat fokus på att införa ett gemensamt arbetssätt och se till att vi inför IT-system som stöder detta. Vi har försökt ändra arbetssätt samtidigt som vi installerar hela Dynamics och fler system, när vi istället borde ha gjort det successivt. Vi bör vänta med att gå vidare med installationen av Dynamics till dess att vår leverantör Hands utvecklat systemet färdigt. - Det finns nya IT-lösningar utvecklade parallellt med Dynamics som är färdiga, som vi kan installera nu och börja dra nytta av. Nu tar vi ny sats, men tar då hänsyn till dessa slutsatser. Detta är vad som pågår nu och kommer att pågå under hösten, berättar Martin Ekblom, Funktion Logistik & Inköp: Vi inför vårt gemensamma arbetssätt innan vi inför något nytt affärssystem. En viktig ingrediens i detta arbete är att införa en gemensam produkt- och tjänstestruktur samt en gemensam prissättning, något vi till vardags kallar för RPS-master. En annan viktig ingrediens är det gemensamma ledningssystemet med start september. Vi inväntar att Hands blir färdiga med sin utveckling av Dynamics. Därefter kontrollerar vi att systemet fungerar för oss att arbeta med, bestämmer vilka delar vi kan och vill använda, samt testar att systemet kan hantera alla våra kunder och order. Om vi tycker att allt ser OK ut, så planerar vi för ett successivt införande av systemet. Så här långt tror vi att vi kan komma igång i höst. En tänkbar fortsättning är sedan att vi under våren 2010 installerar delar av Dynamics, och under hösten 2010, ytterigare delar. I arbetet under hösten kommer bara ett fåtal personer att vara engagerade. - Vi tar fram och installerar system som omedelbart kan generera affärsnytta. Här har vi redan fattat beslut om att införa en ny hemsida, se här intill, en vidareutveckling av RS-Direkt samt BizTalk, ett system som gör att alla våra system på ett enkelt sätt kan prata med varandra, Vår nya hemsida börjar ta form Projektet med Ragn-Sells nya hemsida är i full gång. Vår webbyrå Deasign har tagit fram en digital strategi för webbplatsen och arbetar nu med att skapa en ny struktur, navigation och form till sidan. Framåt vårkanten kommer nya ragnsells.se att lanseras. Vi i projektteamet jobbar intensivt med att samla in, strukturera och skriva om all information om Ragn-Sells som företag och alla våra produkter, tjänster, anläggningar, maskiner och människor. Det finns massor med information och kunskap ute i organisationen, som nu ska presenteras på ett överskådligt sätt på vår nya hemsida. Ett av våra främsta mål med den nya hemsidan är att våra besökare enkelt ska hitta det som de söker efter. Den som surfar in till ragnsells.se ska lätt kunna hitta information om vad vi står för, vad vi säljer, var vi finns och hur man kommer i kontakt med oss. Sidan ska vara modern, enkel och samtidigt spegla vårt varumärke och det som är Ragn-Sells. När väl vår nya struktur och form är fastlagd av Deasign ska vår tekniska leverantör bland annat koda ett antal mallsidor. Därefter ska vi publicera alla texter, bilder och eventuella filmer och andra applikationer. Framåt våren räknar vi med att lansera den nya ragnsells.se. I denna första fas av projektet kommer vi inte att skapa några nya integrationer med andra system eller göra om kundportalerna, förutom när det gäller färg och form. Om du har några frågor eller synpunkter kontakta gärna Petra Holgersson, projektledare. Vi i projektteamet är: Petra Holgersson, projektledare Johan Östrand, webbansvarig Jenny Lindwall, koordineringsansvarig Caroline Hallin, projektledare IT Annarella Söderman, kravanalytiker IT 12 13

8 Denmark Danmark på rätt väg! Danmark har visat positiva resultat flera månader i rad. En härlig vändning efter en tung period. Nya avtal stärker också framtidstron. Från den 1 oktober har Dansk Retur System förlängt samarbetsavtalet med oss. Samarbetet med Elgiganten är också en glad nyhet. Vid en rundresa med representanter från Sverige, Danmark och Norge kartlade man stora möjligheter att i samverkan öka trycket ytterligare på råvarusidan. GMT till Danmark. GMT (Group Management Team) hade förlagt sitt höstmöte, i mitten av september, till Danmark. Man lärde känna landet, finslipade koncernens långsiktiga mål, ramarna för verksamheten och den ökade slagstyrkan i ett vidgat samarbete. Ländercheferna fick också tillfälle att utbyta erfarenheter kring respektive lands affärsplaner och budgetar för Rapport kommer i nästa Pinfo. Denmark on the right track Denmark recorded three straight months of positive earnings an encouraging turnaround following a difficult period. New contracts are another source of confidence in the future. As of October 1, Dansk Retur System is extending its partnership agreement. Our new cooperative agreement with Elgiganten is another piece of autumn good news. On a tour, Ragn-Sells representatives from Sweden, Denmark and Norway noted the huge opportunities for more progress that are available on the raw materials side through increased cooperation. GMT to Denmark The Group Management Team (GMT) held its autumn meeting in Denmark in mid-september. They worked on fine-tuning the Ragn-Sells Group s long-term goals and cooperative guidelines, and strengthening the impact of expanded cooperation. National managers had an opportunity to share experience from their countries business planning and budgeting processes for We will report on the GMT meeting in the next issue of Pinfo. Gränslöst höjdarjobb i väst Den vackra Fotöbron har nu blästrats och målats av ett väl sammansvetsat team. Bengt-Åke Andersson från Effektiv Måleri hade ansvaret för målning och blästring. Bengt-Åke handlade blästermedel av Ulf Hermansson, Stenungsunds Industrisand som levererade 132 ton inklusive omhändertagandet av det gamla blästermedlet. Ulf har avtal med Ragn-Sells om returerna. I detta fall tog vi hand om 130,51 ton, klassat som farligt avfall, då det innehöll en hel del zink. Industrisand arbetar över hela landet med Ragn-Sells som partner. Det har bl a lett till brojobb uppe i Region Nord. - Ett härligt samarbete över alla vatten och alla gränser, hälsar Kristian Peders, säljare Region Väst. Kontakt: Stortorgets oljefyndighet Under Stortorget, mitt i Örebro, låg två oljecisterner á 50 kbm, som behövde saneras. De har inte varit i drift på 30 år. Innehållet var 10 kbm kall tjockolja. Efter att de blev frilagda från cementblock och asfalt sanerade vi dem. Cisternerna lyftes sedan upp och vi transporterade bort dem för slutligt omhändertagande. Betongkasunen innehöll även ca 60 kbm oljeskadat vatten som vi också tog hand om. Det kvalificerade arbetet tog ca en vecka. Kontakt: Nöjda partner på Fotöbron: Bengt-Åke Andersson, Effektiv Måleri, Ulf Hermansson, Stenungsunds Industrisand och Ragn-Sellaren Christina Daal. Oil under Örebro Hidden under Örebro s central square, Stortorget, was a buried treasure two 50 cubic meter oil tanks that required clean-up. They had not been in use for 30 years and contained 10 cubic meters of cold heavy fuel oil. After removing the cement blocks and asphalt, we cleaned the tanks. We then lifted them and transported them away for disposal. The concrete bunding also contained about 60 cubic meters of oil-contaminated water, which we also processed. This complex job took about a week to do. Sweden Ta tag i problematiken I ditt nyhetsbrev för september trycker du på behovet av ytterligare effektiviseringar. Betyder det att ni avser att säga upp ytterligare medarbetare? Göran Bergander: Det är en fråga som jag inte kan svara på idag, för det beror på konjunkturen. Det viktiga nu är att vi fortsätter att förbättra vårt resursutnyttjande. Gör vi det så frigör det självklart resurser ur vår nuvarande organisation, som kommer kunna användas på nya viktiga områden i form av bemanning, när konjunkturen vänder. Skulle det å andra sidan visa sig att nuvarande konjunktur håller i sig, ja då kan vi naturligtvis tvingas till ytterligare neddragningar. Men något sådant finns inte planerat idag. Du talar också i ditt nyhetsbrev om de avskedanden ni tvingades till under sommaren på grund av oegentligheter. G B: Och vi har flera utredningar som fortfarande pågår. Externt anlitad säkerhetspersonal hjälper oss i denna trista fråga, för tyvärr har Getting to grips with problems det dykt upp ytterligare ett antal fall som vi måste utreda och gå vidare med. Det viktiga nu är att chefer och ledare tar tag i problematiken och förtydligar för dem som ännu inte har förstått att det inte är okej, för någon, att bedriva egen entreprenadrörelse med företagets resurser och med företagets kunder. Över till något roligare. När man tittar på sommarens siffror, ser det ekonomiska läget ljusare ut än på länge. G B: Ja, och det är oerhört glädjande att alla de tuffa åtgärder som vi tvingades till i början av året nu börjat visa sig i resultatet. Men det innebär inte att vi är uppe på önskvärd nivå. Vi kommer även framöver tvingas vara restriktiva med investeringar och nysatsningar tills vi når upp till den nivå där vi ska ligga långsiktigt. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att få upp lönsamheten. Kontakt: In your September newsletter, you emphasize the need for continued efficiency improvements. Does that mean you are planning to let more employees go? Göran Bergander: That s a question I can t answer today, because it depends on the economy. The important thing for us to do now is to keep improving our use of resources. If we can do that, we ll free up resources and by that I mean people that we can use in important new areas once the current downturn is over. On the other hand, if the recession continues, then yes, we may have to let more people go. For now, though, we have no such plans. In your newsletter you also discussed the terminations you had to make during the summer due to improprieties. G B: And we have several other investigations still under way. External security people are helping us with this unfortunate issue because regrettably, several other cases have turned up that we have to investigate and deal with. The important thing now is for managers and leaders to get to grips with the problems and make clear to anyone who hasn t understood it yet that it is not okay for anyone to run their own contracting business using the company s resources and serving the company s customers. On a brighter note, looking at this summer s numbers, the economic situation looks better than it has in a long time. G B: Yes, and it s really gratifying that all the tough measures we had to take in the beginning of the year have started to have an impact on the bottom line. That doesn t mean we re where we want to be yet, though. We are going to have to continue being restrictive with capital expenditure and new initiatives until we reach a level that s sustainable in the long term. So we re going to have to keep focusing on improving profitability. Nu blir det enklare att hålla koll på tiden! Digitala färdskrivare finns installerade i Ragn-Sells nyare lastbilar. Till skillnad från de gamla färdskrivarbladen behövs inget antecknande eller svårtydda streck som måste räknas ihop för att följa upp kör- och vilotider. Chaufförerna tankar enkelt ur sina förarkort i en nedladdningsterminal och arbetsledningen tillser att tanka ur fordonens färdskrivarinfo och ladda ned den i vårt informationsprogram TIS. Digitala färdskrivare skall alltid användas om de finns installerade. Chauffören ställer enkelt in om körningen sker inom eller utom undantaget för samhällsviktiga tjänster. Detta görs med en enkel inställning i färdskrivaren. För mer info se RagnNet/Logistik/Hur vi gör/digitala Färdskrivare. Digitala Färdskrivare och TIS hjälper oss att hålla koll på våra kör- och vilotider, och hjälper till att bidra till en sund och effektiv arbetsmiljö! Kontakt: NYA PSION HANDDATORn är här En ny handdator av märket Psion kommer att ersätta nuvarande Minec handdatorer. Anledningen är att vissa reservdelar till Minec inte längre går att beställa. De verksamheter som kommer att byta handdator är i första hand servicetjänster och Serviceentreprenader samt fastighetsrenhållning. Idag använder entreprenaden Stockholm Matavfall den nya handdatorn för utställning av kärl. Först ut bland servicetjänster var Centralstationen i Stockholm som gick igång under juni månad. Den nya handdatorn införs i alla Stockholms Serviceentreprenader samt övriga Regioner under september. Senare under hösten kommer även ett utbyte att ske för frontlastare. Kontakt: Den nya Psion handdatorn används vid Serviceentreprenader i Stockholm

9 16 Upprop till alla länder: Sista chansen svara på personalenkäten! För första gången genomför Ragn-Sells en personalenkät där alla våra länder involveras. Precis som för två år sedan, då det genomfördes en personalenkät inom Sverige, är det viktigt att alla tar sig tid att svara. - Den här enkäten ger alla medarbetare möjlighet att tycka till om, och påverka sin arbetssituation, säger Maria Dillner på Funktion Behandling och Region Stockholm. - Utan medarbetarnas input är det svårare att förstå vad som kan behöva förändras och sedan agera, betonar hon. Personalenkäten har utformats i samarbete med SIFO och besvaras av medarbetare i alla Ragn-Sells länder under perioden 7 till 18 september. Fram till absolut sista deadline den 21 september körs ett uppsamlingsheat för att få med så många som möjligt. För två år sedan svarade 78 procent (inom Sverige). Personaldirektör Mats Tronelius hoppas på ett högt deltagande även i år. - Det här är en bra möjlighet för var och en att vara med och påverka sin arbetssituation, säger Mats. Ragn-Sells chefer är de som ansvarar för att resultatet återkopplas till samtliga enheter, medan personalchefernas roll blir att följa upp, bistå i arbetet med återrapportering samt stödja cheferna i arbetet med resultatet. Personalenkäten är ett utmärkt hjälpmedel för både chefer och ledning, betonar både Mats Tronelius och Maria Dillner. Här mäts temperaturen på organisationen. Alla svar tas in anonymt till SIFO som sammanställer materialet. Resutatet går sedan hela vägen upp i organisationen, och når till sist ledningen. - Det är jag och mina medarbetare som utarbetat metoden i samarbete med SIFO, säger Mats Tronelius. När alla svar är inne bryts resultaten ner till varje chefsnivå och ett utvecklingsoch förbättringsarbete startar tillsammans med samtliga medarbetare. Och än finns chans att svara. Deadline den 21 september. Du fyller i enkäten via din arbetsplats, eller via webben. Länkadress in härxxxxxxxxxx- Personalenkäten finns med i Ragn- Sells affärsplan. Läs mer på RagnNet. (gäller endast Sverige) Länkadress in härxxxxxx The call goes out to all countries: Last chance to respond to the staff survey! For the first time, Ragn-Sells is surveying the staff in all the countries where we operate. Just as it was two years ago, when we surveyed staff in Sweden, it s important for everybody to take the time to respond. - The survey gives all employees an opportunity to say their piece and influence their work situation, says Maria Dillner of Treatment and Region Stockholm. - Without input from the employees, it s harder to understand what needs to be changed and take action, she says. The survey was designed in cooperation with SIFO Research International. Employees in all countries where Ragn-Sells operates should respond between September 7 and 18. We will keep pushing to collect as many surveys as possible, right up to the final deadline on September 21, to maximize the response rate. Two years ago, 78 percent responded in Sweden. HR chief Mats Tronelius is hoping for a high response rate this year, too. - This is a golden opportunity for each of us to take part and affect our work situation, says Mats Tronelius. Ragn-Sells managers are in charge of providing information on the results to all departments, while the HR managers will be carrying out follow-up efforts, helping report the results and providing support to managers as they work with the results. The staff survey is a great help to both line managers and corporate leadership, Mats Tronelius and Maria Dillner emphasize. It takes the temperature of the organization. All responses are submitted anonymously to SIFO, which collates the material. The results then make their way up through the organization, finally reaching top management. - My coworkers and I worked out the method with SIFO, says Mats Tronelius. Once all the responses are in, we begin breaking down the results to each management level and initiate development and improvement measures. You still have time to respond. The deadline is September 21. Förstärkning på avdelningsnivå i Sverige Niklas Eriksson Stora förväntningar om att ta marknadsandelar och förbättra ekonomin har Niklas Eriksson, ny avdelningschef för södra Norrland. Tidigare har Niklas arbetat som driftchef för Loomis värdetransporter, med transport och logistik. - Samtidigt som jag känner mig ödmjuk inför uppgiften är jag väldigt taggad! Nu ska det bli roligt att jobba med hela biten, från marknad till utförande. Niklas är 37 år och bosatt i Sollefteå med sambo och två barn. Han är en stor hockeyentusiast och lägger ner mycket tid på sonens träningar och matcher. Jimmy Strandberg Ett riktigt sidbyte blir det för Jimmy Strandberg, ny avdelningschef i Skåne med tillträde i november. Från att tidigare ha varit VD för förpackningsföretaget, Scandiflex, kommer han nu istället att arbeta med återvinning, förädling och miljö. - Ragn-Sells känns mycket lockande, en dynamisk och aktuell bransch. Som den Lundensare jag är har jag en humanistisk grundsyn och vill stimulera mina medarbetare med motivation, teambuilding och engagemang, säger Jimmy Jimmy är 42 år och bosatt i Staffanstorp med sin fru och två barn i tonåren. Fritiden ägnar han gärna åt resor, senast Beijing. Nicklas Törnqvist - Jag vill öka trycket på marknadsarbetet och vara mer ute hos kunden. Sedan hoppas jag att vi ska ha roligt under tiden, säger nytillträdde avdelningschefen i Småland, Nicklas Törnqvist. Nicklas är 34 år och är bosatt i Jönköping med fru och två barn. Fritiden ägnar han åt att skjutsa döttrarna till olika aktiviteter och sin egen löpträning. Tidigare har han arbetat som marknadschef för industriföretaget Protom. Ansvarig utgivare Folke Jackson. Material till

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN ATT KOMMA FRAM TILL MÅLET ÄR BARA BÖRJAN PÅ RESAN EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD VARFÖR DENNA ANTOLOGI? Snabba,

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende Om Gôrbra Lisbeth Lindahl Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende 1 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...5 2. SUMMARY...7 3. LÄSANVISNING OCH FÖRKLARINGAR...9

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050 Framtidens läkare Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera Peak Oil och svensk sjukvård Vad händer när oljan tar slut? Den nya patienten Medverkan, inverkan, påverkan Framtidens

Läs mer

Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet

Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet Januari 2014 Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet Elbilar och laddinfrastruktur inom turistnäringen på Gotland Jon Malmsten Solkompaniet jon.malmsten@solkompaniet.se Sammanfattning Under

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar

Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar nbå nummer fyra 2009 årgång SEXton nordic car recycling Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar God Jul önskar NBÅ Våldsam brand i Sundsvall SBR-certifiering en nödvändighet Landets finaste Mercasamling Sven

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer