Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte"

Transkript

1 Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat grepp på vår produktportfölj Coordinating our product portfolio Milstolpe i Lettland A milestone in Latvia Succé för bilgjenvinning i Norge Recycling surge with Norway s bilgjenvinning Hög tid att svara på personalenkäten! Staff survey: Say your piece!

2 Erik Sellberg har ordet Det ljusnar vid horisonten men än är vi inte igenom Nu går vi in i årets slutspurt, en viktig period, då vi både ska effektivisera verksamheten och vårda kundrelationerna. Resultatet blir avgörande för vår framtida utveckling. Precis som näringslivet i övrigt kan vi se flera tecken på en positiv konjunktursvängning. Men det kan bli en sågtandad uppgång innan världsekonomin är i fas. För Ragn-Sells del ser vi att den nedåtgående försäljningskurvan planat ut. Glädjande är att vi både har förbättrat våra marginaler och stärkt vår ledande position med ökade marknadsandelar, främst inom tjänstesektorn. Tyvärr når inte försäljningen upp till föregående års nivå, men med nya kunder kan vi ändå se ljust på framtiden. Positiva signaler alltså. Trots det har vi en rejäl bit kvar till acceptabel lönsamhet. Vägen dit är välkänd vid det här laget: Fortsatt effektivisering, dra nytta av samordning på alla plan, fullfölja pågående projekt så att vi snabbt får ut dem som stöd i den dagliga driften. När väl konjunkturen har vänt och affärerna sätter fart måste vi stå väl rustade. Detta innebär att strategiska beslut om långsiktiga investeringar måste tas nu, trots att vi ännu inte nått våra lönsamhetsmål. En viktig satsning som jag särskilt vill uppmärksamma är den förstärkning vi gör på avdelningsnivå i Sverige. Vår framgång har till stor del byggt på närhet till kunden och starka lokala chefer, med entreprenörsanda. Jag önskar därmed våra nya chefer i Skåne, Småland och södra Norrland välkomna. En annan långsiktig satsning är bygget av anläggningen i Kekava, utanför Riga, som vi nu startar. Anläggningen är en förutsättning för vår verksamhet i Lettland när väl den ekonomiska krisen avtar. Vi ser även stora samordningsfördelar i öst, som nyligen kartlades av ländercheferna i Estland, Lettland och Polen, vilka regelbundet träffas under ledning av Rein Leipalu. Rein kunde för övrigt rapportera om vikande försäljning i Estland. Trots detta har man lyckats bibehålla resultatnivån genom rationaliseringar, och dessutom kommit långt i planeringen av nya satsningar. Erik Sellberg hämtar gärna inspiration och idéer, i kontakter med medarbetare, under sina resor. Här utbyter Erik erfarenheter med Lembit Laev från Tallinn i Estland. Lembit arbetar som Chaufför och kör hushållsavfall. Han har jobbat hos oss i snart fyra år. Med Björn Hoel vid rodret har Norge och Danmark varit framgångsrika när det gäller praktisk samordning. I Danmark pekar kursen stadigt uppåt med positiva resultat fyra månader i rad. Norge håller sig på den positiva sidan trots vikande försäljning och ett kraftigt resultattapp. Det är främst råvarusidan som har problem. Såväl i Norge som Danmark kan man dock glädja sig åt flera nya viktiga avtal. För koncernen som helhet pågår arbetet inom GMT att staka ut färdriktningen och finslipa de ramar som ska styra utvecklingen. Vid GMT-mötet i Köpenhamn i mitten av september kommer dessutom ländercheferna att kunna utbyta erfarenheter från sina respektive affärsplaner och budgetar för Vi har nu alla ett viktigt jobb framför oss. Det gäller att balansera nödvändiga kortsiktiga effektiviseringar och hålla fokus på en fortsatt förbättrad lönsamhet, samtidigt som vi ska ta avgörande beslut för att vara i fas när allting vänder uppåt. Jag är medveten om att det är tufft men när man ser ljuset i tunneln brukar det ändå gå lättare. Erik Sellberg There s light at the end of the tunnel but we re not there yet We re heading into this year s home stretch, an important period when we need to keep improving our efficiency and take good care of our customers. The results of our efforts will have a decisive effect on our future. Like the rest of the business community, we re seeing many hopeful signs of economic turnaround but there may be many ups and downs to come before the global economy is back in balance. For Ragn-Sells part, we see the downwardtrending sale curve starting to level off, though at far too low a level. Nevertheless, we are seeing some improvement. Encouragingly, we have both improved our profit margin and strengthened our leading position by taking a larger share of the market, especially in the service sector. Unfortunately sales are not up to last year s levels, but with new customers on our rolls, the future looks promising. So the signals are positive. Nevertheless, we have a long way to go to reach an acceptable level of profitability. By now we re all familiar with the path we need to follow to get there: keep improving efficiency; take advantage of every opportunity for coordination; complete our current projects and roll them out quickly to support our day-to-day operations. When the economy turns the corner and business picks up, we need to be ready. That means making strategic decisions on long-term investments now, despite not having met our profitability goals yet. One important change I want to call attention to is the investment in new personnel we have made at the departmental level in Sweden. We have built our success on strong local managers with an entrepreneurial flair. In that spirit I wish to welcome our new managers in Skåne, Småland and Southern Norrland. Another long-term investment is the construction project in Kekava, outside Riga, which is just getting under way. We will need this facility for our Latvian operations once the economic crisis eases. There are major coordination benefits to be had in eastern Europe according to a recent survey by the national managers in Estonia, Latvia and Poland, who meet regularly under the leadership of Rein Leipalu. Rein otherwise reported slow sales in Estonia. Estonia nevertheless managed to maintain its earnings level through efficiency improvements, and has come a long way in planning for new efforts. With Björn Hoel at the helm, Norway and Denmark have been successful in their practical coordination efforts. In Denmark, the earnings curve keeps pushing upwards, with positive results four months in a row now. Norway stayed in the black despite weak sales and a steep decline in earnings. Most of the problems are on the raw materials side. Both Norway and Denmark have taken home several important new contracts. As for the Group as a whole, efforts are under way in the GMT to stake out our directions and fine-tune the guidelines we will use to steer our development. At the GMT meeting in Copenhagen in mid-september, the national managers will have a chance to share experiences from the 2010 planning and budgeting processes. Right now, we all have an important job ahead of us. We need to balance the necessary short-term efficiency improvements with keeping our eyes on improving profitability and making the necessary decisions to be ready when everything turns around. I know it s tough but when you can see the light at the end of the tunnel, it usually makes life a little easier. Erik Sellberg

3 Sommarsurr Nya och samordnade tjänster ska attrahera marknaden med våra hybrider... Almedalsvecka med klimatnytta Återvinningsbranschen har en fantastisk möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan. Vi presenterade under Almedalsveckan en ny skrift med titeln Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Skriften visar att återvinningsbranschen redan idag bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen med 500 miljoner ton per år jämfört med jungfrulig råvara. Vi visade också våra sopbilar med framtidens teknik. Hybridbilarna med el/diesel och metan/diesel. Vi hade skobytardag i samarbete med Simple Shoes. Miljöchef Christina Lindbäck deltog i paneldebatt. - Återvinningsbranschen gör en jätteinsats för klimatet, och det vill vi visa politikerna, menade Christina Lindbäck. Fem världsdelar, fem världshav på nio månader Volvo Ocean Race: Vid Stockholm Stop-over på Skeppsbron hade vi vår Volvo FE elhybrid på plats. Det blev en riktig publikfest och uppskattningsvis har över en miljon människor besökt tävlingsområdet. När båtarna gick i mål i St Petersburg hade de seglat inte mindre än nautiska mil på världens mest dramatiska hav. De har också gjort hamnstopp i fem världsdelar - Europa, Afrika, Asien, Sydamerika och Nordamerika. De åtta tävlande båtarna har elva besättningsmän vardera och besättningarna ska inte bara kunna segla. På varje båt finns två personer som har sjukvårdsutbildning, en segelmakare, en ingenjör och dessutom en mediaspecialist som ska förmedla allt som händer ombord till internet- och TV-publiken. Volvo Ocean Race är en av världens mest krävande tävlingar. Några av rutterna innebär mer än 30 dagars oavbruten segling. Dieten består av frystorkad mat, temperaturen kan variera från minusgrader till en värme på 40 grader och varje besättningsman har bara ett ombyte av kläder. Vid de elva hamnstoppen är det desto mer generöst, och i Stockholm var vi på plats. FAKTA NYA BIOGASHYBRIDEN: 6X2 Jämnlast standard höjd luftfjädring, bak hydraulstyr löp Lång hytt Euro 5 emissionsnivå SCR Emissionsövervakning Motor D9B380 9 liters motor 380Hk I shift med kick down funktion Enkellamell 17 (430mm) Hjulbas 4300 mm Framaxeltryck 8.0 ton Framfjädrar parabel Krängningshämmare fram standard 6X2/8X2 Luftfjädrad boggi med 8 bälgar Bakaxel RS1356SV Parkeringsvärmare; motor och hytt Batterier 2X225Ah Bränsletank, aluminium, 405L, vänster 60 liters AdBlue tank vänster sida Takluftriktare med korta sidoluftriktare Överdragsklädsel med skinnkanter Nu tar vi ett samlat grepp på vår produktportfölj. Nya tjänstepaket kommer att tas fram, och etablerade tjänster ska bli enhetligt marknadsförda. -Ragn-Sells har etablerat en rad tjänster och erbjudanden på marknaden genom åren. Problemet är att vi inte haft någon enhetlig marknadsstrategi, prissättningsmodell eller klar definition av tjänsterna. Nu har vi bildat Produktledningen som ska se över, förtydliga och samordna hela vår produktportfölj och ta fram nya erbjudanden, säger Johan Börje, chef för Funktion Marknad & Försäljning. Produktledningen ska även bevaka marknaden, inhämta kundkrav, följa debatten och vara uppdaterad på konkurrenter och omvärldsfaktorer. Kort sagt: allt som gäller för att ligga främst i utvecklingen av de tjänster som efterfrågas. - Men först och främst finns ett behov av att se över nuvarande sortiment och skapa en gemensam och enhetlig produktstruktur (tjänster, material, utrustning och försäljningsartiklar). Produktledningen arbetar nu med den grundläggande definitionen av såväl äldre som nya tjänster och alla olika moment som ingår, in i minsta detalj. - Nästa steg är att diskutera hela tjänstepaket med produktion, prissättningsmodeller, marknadsföringsmaterial och utbildning. På det här viset blir vi tydliga och alla vet vad som gäller, vilket vi ju strävar efter - att kunna presentera ett enhetligt Ragn-Sells med konkurrenskraftiga produkter ut mot marknaden, säger Johan Börje. Produktledningen består av ett antal grupper som motsvarar Ragn-Sells olika produktområden. Varje grupp har en ordförande, en koordinator samt medlemmar från varje Region och berörda Funktioner. Möte på Sätra: Torbjörn Sjölander, t v är ordförande för Insamling och Service. Johan Börje, chef för Funktion Marknad & Försäljning. Eva Axelsson är ordförande i gruppen Renhållning. Torbjörn Sjölander är ordförande för Insamling och Service: - Just nu diskuterar vi hur vi ska ta hand om insamlingen av glas över hela landet, hur affärsmodellen ska se ut med investering och realisering såväl i försäljningsled som i produktionsled. Nya erbjudanden kommer att tas fram och välkända tjänster inom exempelvis handel, industri och bygge finslipas och blir ännu attraktivare för våra kunder. Aktuell produktportfölj, kunder, konkurrenter, lagar, EU, ny teknik, medarbetare Produktledning. Genomgång av: Marknad Produktion Lönsamhet Enhetlig paketering av tjänster och systemlösningar: identitet, prismodell, marknadsföring Eva Axelsson är ordförande i gruppen Renhållning: - När det gäller fastighetsrenhållning så måste vi vara lite flexiblare eftersom kommunerna själva sätter sitt behov av tjänster i sina upphandlingar. Men är vi ute i god tid kan vi erbjuda ett tjänstepaket som är så attraktivt att det blir efterfrågat i upphandlingen. Man kan även tänka sig att vi lägger ett sidoanbud med vårt förslag. Produktledningsgrupper (PLG) Insamling och Service - Ordförande Torbjörn Sjölander Sug och Spol - Ordförande (tf) Johan Börje Sanering och FA - Ordförande Per Wahlquist Renhållning - Ordförande Eva Axelsson Förorenade Jordar, Aska och Slagg - Ordförande Jonas Wibom ÅV-material - Ordförande Anders Tengsved Råvaror - Ordförande Elisabeth Bäckström Extratjänster - Ordförande Vakant Kontakt:

4 Dygnet-runtsanering i Halmstad Under elva dygn jobbade personalen i skift, dygnet runt, på Halmstad Energis avfallsförbränningsverk, Kristinehedsverket, för att rengöra anläggningen under sommarrevisionen. Arbetet gjordes med högtryckspumpar, spolrobotar, torrsugsbilar och slambilar. Vi ställdes som vanligt inför nya problem dagligen, som personalen på plats löste med ett Mycket Väl Godkänt resultat. Det viktigaste är att vi håller det vi lovar samt har en nöjd kund i slutänden. Stort tack till personalen på plats som genomförde saneringsinsatsen. Kontakt: Både problemlösning och säkerhet: Personal i diskussion. Action: Vacuumsugning askskruv. Tåliga killar: Lunchpaus på en av våra lastbilar. Snabba luncher då vi hela tiden jobbar med pressat tidsschema. Gemensamma rutiner på RagnNet klara Ledstjärnor, vision, affärsidé policy Marknad & Försäljning Planering och uppföljning Affärsplan LEDNING & STYRNING AFFÄRSPROCESS Transport & Service VERKSAMHETSSTÖD Behandling & Leverans Finans Arbetsmiljö, planering, Inköp HR Logistik Underhåll miljö, säkerhet control IT Organisation Kommunikation Krishantering Dokumenthantering Verksamhets utveckling Vi vann, vi vann, vi vann: Vi vann anbudet för Svenska Bostäder. Avtalet omfattar insamling av källsorterat avfall, grovavfall, elavfall, Farligt Avfall, däck och vitvaror. Två år framåt, med möjlighet till två års förlängning. Vi vann anbudet för Stiftelsen Stockholms StudentBostäder (SSSB). Det gäller insamling av källsorterat avfall, grovavfall samt elavfall. Tre år framåt med möjlighet till tre års förlängning. Vi vann anbudet för Sollentunahem. Avtalet omfattar insamling av källsorterat avfall. Två år framåt med möjlighet till två års förlängning. Kontakt: Estonia Latvia Äääntligen i Lettland! Efter många bekymmer med den snåriga byråkratin och i skuggan av en djup finanskris, satsar vi nu för framtiden och drar igång Latvia at last! bygget i Kekava utanför Riga. Schaktningen är i full gång på den kvm stora tomten. Här blir det en anläggning där mycket känns igen från vår nya Örebroanläggning. Sorteringshallen för papper och plast bygger på erfarenheter från Lunda. Kekava kommer att bli hjärtat i våra satsningar i Lettland. - Vår ekonomi åker berg och dal-bana i takt med landets, men juli månad var hygglig, hälsar en ganska nöjd Lars Pärnebjörk. Kontakt: After a long slog through the tangled bureaucracy of Latvia in the shadow of a deep financial crisis, Ragn-Sells is finally gearing up for the future by building a new facility in Kekava, outside Riga. Excavation is going full speed ahead on the 17,000 square meter lot. The Kekava facility will be linchpin of our Latvian efforts. Our finances have been riding the same rollercoaster as the rest of the country s, says Lars Pärnebjörk, but july was OK. So now we see a little brighter future in Latvia. Miljön allt viktigare för lettiskt näringsliv. Lettiska företag med miljöfokus väljer att samarbeta med oss. Här får personalen på Radisson SAS Daugava Hotel en miljölektion. Eco-friendlier Latvian business. Latvian companies with an Eco-friendly approach to business are choosing to work with us. Here the staff of the Radisson SAS Daugava Hotel receives an environmental lesson. Under rutorna Marknad & försäljning, Transport & Service och Behandling & Leverans hittar du de processer som gäller, och sedan kan du lätt att klicka dig vidare ner till det dokument som du letar efter. På motsvarande sätt finns information om "Ledning och Styrning" samt "Verksamhetsstöd" under respektive ruta i bilden. Nu kan du hitta alla våra gemensamma rutiner, instruktioner och processer på vårt intranät. I mitten av september var det nämligen premiär för vårt nya gemensamma ledningssystem på RagnNet. Alla, över hela landet, ska nu arbeta efter samma processer och rutiner inom sina områden. Du hittar enkelt alla aktuella dokument som beskriver hur du ska jobba genom att klicka i bilden /ovan/, som finns publicerad på RagnNet. Här hittar du bland annat aktuella checklistor, handböcker och mallar. Syftet med det gemensamma ledningssystemet är att vi alla ska jobba efter samma processer och rutiner, oavsett Region/Funktion, samt att vi alltid ska ha tillgång till aktuella instruktioner. Om du saknar något eller har en fråga kan du lätt skicka en kommentar eller synpunkt och snabbt få svar från ansvarig. Tillsammans kan vi göra våra processer och rutiner ännu bättre. För vissa innebär det nya gemensamma arbetssättet att nya rutiner införs, och för andra innebär det ingen förändring. En utbildningsoch informationsinsats kommer nu att genomföras i hela landet, där du bland annat kommer att få lära dig hur du hittar information i ledningssystemet och vilka processer och rutiner som gäller för just dig. Kontakt: Ny miljövänlig gasbil i Estland Ragn-Sells i Estland har kompletterat bilparken med en miljövänlig gasbil. Jämfört med lastbilar som körs på diesel ger den nya gasbilen mindre koldioxid och mindre buller ifrån sig. Gasbilar körs på biogas eller naturgas som är förnybara energikällor. Estlands övriga lastbilar körs fortfarande på diesel men vi har förhoppningar om att kunna komplettera med flera miljövänliga bilar i framtiden. Kontakt: Estonia adds eco-friendly gas truck Kontakter på hög nivå i Lettland Lars Pärnebjörk och Christina Lindbäck var inbjudna till Lettlands Miljöminister Raimonds Vejonis. Huvudämnen var avfallshanteringens utveckling i Lettland, Ragn-Sells internationella erfarenheter, miljömålen i EU, och möjligheterna för samarbete mellan Ragn-Sells och det lettiska Miljödepartement. Detta innebär att Ragn-Sells fortsättningsvis kommer att kunna delta i lagförbättringsprocessen in Lettland. High-level contacts in Latvia Lars Pärnebjörk and Christina Lindbäck attended an official visit with Latvian Environmental Minister Raimonds Vejonis. The main topics of conversation were the waste management development process in Latvia, Ragn-Sells international experience, the EU s environmental goals and the opportunities for cooperation between Ragn-Sells and the Environmental Ministry of Latvia. This means Ragn-Sells will be involved in the process of improving legislation in Latvia. UTBILDNING: Utbildningen kommer att ske utifrån de tre olika delarna i affärsprocessen. Det är främst de regionala funktionscheferna som leder utbildningen, som har fokus på det gemensamma arbetssättet och ledningssystemet, samt affärsplaner och hur vi ska jobba framåt. Tjänstemännen inom området Transport & Service och Behandling kommer att utbildas under en dag i oktober och tjänstemännen inom området Försäljning kommer att utbildas i tre dagar i november/december. Ragn-Sells Estonia recently added an ecofriendly gas truck to its fleet. Compared to diesel trucks, the new gas truck produces less carbon dioxide and noise pollution. Gas trucks run on bio gas or natural gas, which are renewable energy sources. Though the other trucks in Estonia are still running on diesel, we hope to add more eco-friendly trucks in the future.

5 En stor bostadsutställning öppnar i Annedal (Mariehäll) i Stockholm Arrangörer är Stockholms Byggmästareförening, Stockholms stad och Sundbybergs stad. Att en bostadsutställning dessutom samlar nitton olika byggherrar är unikt. Det kommer att skapas förutsättningar för en mångfald av bostäder på en relativt begränsad yta och miljöfrågorna kommer att prioriteras mycket högt! För att sälja in oss som det bästa alternativet för hantering av byggavfallet tog vi iniatiativet och bjöd in ansvariga till "Annedalssamlingen" den 10 sept. Vi knöt värdefulla kontakter och lovar återkomma med mer information. Kontakt: Frukostmöte med kretsloppsmöjligheter Talade gjorde bl a Per Liljehorn, Byggbranschens Kretsloppsråd om riktlinjer för byggavfallshantering. Jan Isgård, Cramo Sverige AB talade om energietablering på byggen. Erik Karlstrand, R-S, berättade om vårt jobb vid Hornsbergs Strand och fördelarna med samordnad avfallsentreprenad. Till sist Claes Ullén, Peab Sverige AB, projektchef för Stockholm Waterfront, om sina erfarenheter från RentBygge i praktiken. En engagerad arrangör: Amelie Engström, R-S. New housing exhibition offers recycling opportunities A major housing exhibition will be opening at Annedal in the Mariehäll section of Stockholm in It s being arranged by the Stockholm Construction Contractors Association and the Cities of Stockholm and Sundbyberg. The exhibition brings together 19 different contractors, and will enable a diverse range of housing to be built in a concentrated space with high priority given to environmental issues. To promote Ragn-Sells as the best construction waste management choice, we invited decision-makers to a breakfast meeting on September 10. We made some valuable contacts and will be letting you know what happens in future issues. Liljeholmstorget -etablering och drift i nya avtal Efter en tuff upphandling av två anbud kan vi meddela att vi har fått förtroendet att teckna två avtal med Liljeholmstorget som ägs av Citycon. Liljeholmstorget är en helt ny galleria i Stockholm. Den kommer att invigas i slutet av oktober. Avtalen är uppdelade i två delar. Del ett i vårt åtagande gäller varupåfyllnad, butiksetablering, logistikhjälp och avfallshanetring. Uppstart i augusti. Det innebär att vi har ansvar för allt inkommande gods för butiksetableringen och sedan alla varor som ska in i butikerna. Uppdraget sträcker sig under ca tre månader och vi kommer att manna upp med 8-10 personer. Del två startar när gallerian invigts. Då övergår vi till helhetsavsvar för all gods- och avfallshantering. Vi har varit med och skissat på ritningar för hela lastkajen det senaste året med personalutrymmen, godsmottagning, miljörum, komprimatorer m m. Det innebär att vi kommer att få en mycket bra och funktionell lastkaj. Ragn-Sells kommer att bemanna Liljeholmstorget med 3,5 personal och vi kommer att erbjuda alla butiker många plustjänster. Avtalet är på tre år plus två års option. Kontakt: Smygstart i Sollentuna Nya Sollentuna Centrum väntas stå klart vintern Men du kommer inte att behöva vänta så länge för att börja glädjas åt det nya. Ombyggnaden sker successivt och vissa delar kommer att invigas tidigare. Ytan blir i det närmaste fördubblad och det kommer att finnas ca 130 butiker med allt från senaste mode till heminredning, teknik, mat och delikatesser. Vårt åtagande är varupåfyllnad, butiksetablering, logistikhjälp och avfallshantering som startade upp 24 augusti. Det innebär att vi har ansvar för allt inkommande gods under butiksetableringen och sedan alla varor som ska in i butikerna. Uppdraget sträcker sig under ca tre månader och vi kommer att manna upp med 8-10 personer. Därefter går vi in i nya förhandlingar om den traditionella avfallshanteringen. Vi hoppas även kunna få in en servicetjänst i Sollentuna. Sollentuna centrum ägs av Steen & Ström som är en av Nordens största centrumägare. Ragn-Sells har i dag uppdrag på samtliga Steen & Ström gallerior. Den 27 augusti invigdes även Steen & Ströms nya galleria i Örebro, Marieberg med pompa och ståt. Och vi var med vid invigningen. Cred: Stort tack från Jens Rasch och Palle Scherdin till Leffe Sohlin, Erik Wastesson, Fredric Hansson, Erik Karlstrand m fl för ert engagemang och er samverkan för att nå framgång i upphandlingarna för Sollentuna och Liljeholmstorget. Grönare lantbruk med "Rött avtal" Lantmännen har sedan tidigare tecknat ett ramavtal med oss som skapar möjlighet att arbeta med alla deras verksamhetsgrenar. Nu är det första Röda avtalet påskrivet med Lantmännen Lantbruk som avser ca etableringar från Syd till Nord. Arbetet med implementering har påbörjats ute i Regionerna och det ska vara klart v 40. Ett stort tack till alla inblandade som hjälpt till med affären. Kontakt: Red contract for greener agriculture We have a longstanding general contract with Lantmännen, the Swedish farming cooperative, enabling us to work with all of their business areas. Now we have established the first Red contract with a specific business area, Lantmännen Lantbruk, which offers products and services to farmers. Under the contract we will be setting up some 40 operations nationwide. Implementation efforts are under way in the Regions, and the work is expected to be completed in the first week of October. Thanks to everyone who helped make this deal a success. Nationella kunder rapporterar: Vi har under maj-augusti reviderat oss i uppdraget hos Posten. Resultatet visar att vi har en mycket nöjd kund! Enstaka avvikelser finns naturligtvis, och de åtgärdas. Ett par saker som revisionsresultatet pekade på är att vi bör se över vår skyltning av uppdragen, och att vi måste skärpa våra krav på återrapportering från underentreprenörer. -Det är oerhört roligt att vara kundansvarig när vi har så många duktiga kollegor i landet som sköter de nationella uppdragen på ett bra sätt, hälsar Kristina Kylin. Vunna nationella avtal senaste halvåret: Ryds Glas och Carglass Två av de större glasmästarkedjorna i Sverige. Ryds Glas har fokus på planglas och hos Carglass ligger fokus på bilrutor. Ryds Glas har ett 50-tal anläggningar och Carglass har 18 anläggningar. Fordonsgruppen har också tecknat ett avtal med Ryds Glas angående byte av våra lastbilsrutor. Valvoline Almer Oil, lagrar olja och kemikalier åt sina kunder, i hamndepåer på åtta platser i landet. Avtalet omfattar avfallshantering, oljeavskiljare och rengöring av depåer. Byggmax Bredbandsgruppen Eltel, har efter diskussioner tecknat en förlängning på 2 år med oss innan nuvarande avtal gått ut, vilket tyder på en nöjd kund. Hansen Racing AB (Gulf), oljeavtal. Vi har många liknande avtal. K-Rauta Hydroscand FA, tillverkar hydraulslang. Vi tar hand om deras avfall. Skanska, se sep artikel. Statoil, vi ska tömma alla oljeavskiljare. Avtalet omfattar även dokumentation via webben. Sten & Ström, Sollentuna Centrum, se sep artikel. Lantmännen, se sep artikel. Bauhaus, har tecknat ett exklusivt fyraårigt avtal med oss för alla sina anläggningar. Bauhaus vill nu styra upp avfallshanteringen och bli bättre miljömässigt.

6 Norway Ragn-Sells er konkurrensdyktig Det är Börn Hoels positiva slutledning efter en jobbig period omsättnings- och resultatmässigt, men med många nya stora kunder på väg in. Resultatet tyngs framför allt av den svaga efterfrågan på råvaror, en viktig intäktskälla i Norge. Dock upplever man på råvarusidan att en vändning är på väg. Det som verkligen lovar gott är framgångarna, på alla fronter, i försäljningsarbetet, där Ragn-Sells verkligen visat musklerna. Bilgjenvinningen från 30 till 70% När materialbolaget Autoretur AS startade sin verksamhet för bilåtervinning, gav man auktorisation till de tre ledande Bilgjenvinning AS (BAS), Stena och Veolia. Vi arbetar via det av oss delägda bolaget BAS, som i fri och tuff konkurrens, har Ragn-Sells is ready to compete Rätt och fel om sophärvan i Norge. Dåliga nyheter flyger fort och den artikel i Bergens Tidende om flisdumpningen i Norge nådde snabbt även svenska media. I den artikel som spritts påstås att Ragn-Sells (och Veolia) dumpat tusentals ton avfall i ett skogsområde i västra Norge. Sanningen är att Ragn-Sells levererat ton träflis (med bl a för hög fukthalt för energiutvinning) till en deponi som drivs av Knappen Sjö med tillstånd av kommunen. Ragn-Sells har innan leveransen tagit del av kommunens tillstånd. I efterhand har det visat sig att deponiägaren inte hade nödvändigt tillstånd även från Fylkesmannen i Hordaland (motsvarande länsstyrelsen). Ragn-Sells har nu, i kontakt med Fylkesmannen, lovat ansvara för en bra lösning och har även anlitat en oberoende konsult för att utreda om det föreligger några lakningsproblem. Ragn-Sells har alltid ett kvalitetsansvar, även för de underleverantörer vi anlitar och måste alltid kontrollera att nödvändiga tillstånd är på plats. Kvalitetsbrister, var de än uppstår i koncernen, kan få konsekvenser för hela företaget och påverka varumärket negativt. ökat från 30 till 70 uppsamlingsstationer. Marknadsandelen beräknas nu till drygt 70 %, ( ton). - Vi har förhandlat oss till en god ekonomi hela vägen, genom bra avtal med såväl fragmenteringanläggningar som Autoretur. Stena har tackat för sig och framtiden ser ljus ut, hälsar Pål Hansen, Ragn-Sells. This is Börn Hoel s positive conclusion following a difficult period of sales and earnings problems, but with many new customers on the way in. Our earnings suffered chiefly from weak demand for raw materials, an important income source in Norway. It looks like the problems on the raw material side are beginning to turn around now, however. Especially promising are the successes on the sales side, where Ragn-Sells is really flexing its muscles. Vehicle recycling up from 30 to 70 percent this summer When the materials company Autoretur AS got into the vehicle recycling business, it authorized three leading suppliers, Bilgjenvinning AS (BAS), Stena and Veolia. We are a part owner of BAS. BAS has grewn from 30 to 70 collection stations in tough, open competition, and now has an estimated market share of over 70 percent, ( metric tons). - We negotiated our way to a strong economic position all down the line through good contracts with both the fragmentation facilities and Autoretur, says Pål Hansen. Stena has already pulled out of the competition and the future looks bright. Right and wrong on the Norwegian waste scandal. Bad news travels fast, and a Bergens Tidende article about wood chip dumping in Norway was quick to find its way into the Swedish media. According to the article, Ragn-Sells (and Veolia) had dumped thousands of tons of waste in a forested area in western Norway. The reality is that Ragn-Sells delivered 18,000 tons of wood chips whose water content too high for energy recovery to a landfill operated by Knappen Sjö with the permission of the municipality. Afterwards, it was discovered that the landfill owner lacked a permit from the Hordaland county executive board. Since then, Ragn-Sells has made an agreement with the board to take responsibility for ensuring an environmentally sound solution to the problem, and hired an independent consultant to study whether there are any leaching problems. If there are, measures will be taken. What s the moral? Ragn-Sells always has ultimate responsibility for quality, even when he hire a sub-contractor. We always need to check that the necessary permits are in place. Quality problems anywhere in the Group can have consequences for the whole company and have a negative impact on the brand. Unikt projekt med otäck historia i Nord AKZO Nobel har en karbidugn som renoverades för 22 år sedan. Då exploderade det inne i pannan, vilket medförde allvarliga person- och materiella skador. Karbidugnen har nu tjänat ut och ska rivas för att sedan återuppbyggas igen. När vi summerar projektet så är AKZO Nobel och vi mycket nöjda med det tekniska utfallet, även om förutsättningarna förändrades under pågående arbete. Den personal som deltog i projektet har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete: Niilo Toivonen, Jarmo Toivonen, Jim Brånekrans, Ingemar Holmberg, Jan Lindström och våra samarbetspartner Magnus Andersson och Niklas Bäckström. Kontakt: Gladare laxar i Nord SVEVIA bygger Europas modernaste laxtrappa med bl a nytt minikraftverk med ledarm i Stornorrfors, längs Umeälven, ca 1,5 mil väster om Umeå. Bygget beräknas vara klart för invigning sommaren 2010, efter en beräknad miljöinvestering på ca 100 miljoner. Den färdiga laxtrappan kommer att bli 300 meter lång, med en lutning på 10% och med 72 fack som laxarna kommer att kunna vandra upp i. Redan idag passerar tusentals laxar genom den gamla laxtrappan, för att vandra vidare till sina lekplatser i den oreglerade Vindelälven, som rinner ihop med Umeälven ca tre mil väster om Umeå. Vattnet som släpps ut för att locka laxarna till trappan tas tillvara genom det nya minikraftverket som byggs. Laxtrappan är för övrigt ett stort turistmål i Västerbotten. Stora mängder betong har använts både till att säkra hållfastheten och till byggandet av minkraftverket och laxtrappan. För Ragn-Sells del har detta inneburit att vi varit på plats sedan byggstarten 2007 för att ta hand om stora mängder avfall i olika fraktioner. Kontakt: Ett uppdrag av det kletigare slaget Avdelning Norra Norrland är ansvarig för skötseln av LKABs cisternpark på Uddebo i Luleå. Uppdraget innebär att vi sköter in- och urlastningen av tjockolja till cisternerna som är på kbm. Vi har ansvaret för att dessa regelbundet blir rengjorda och sedan besiktigade. I sommar var det dags för rengöring. Det blev ett uppdrag tuffare än någonsin, eftersom det var ca 45 grader varmt i cisternen och 28 grader varmt utanför. Kontakt: Cred: Varma tack till Per-Eric Omberg på Högbytorp. Avdelning Norra Norrland vill tacka Per-Eric för hans hjälp. Han ställer alltid upp och är otroligt hjälpsam. Har vi några problem så behöver vi aldrig tveka att kontakta Per-Eric. Med vänliga hälsningar! Lars Routuvaara, Avdelningschef Norra Norrland Nytt, utökat förtroende i Nordmaling Vi har sedan 2004 ansvarat för Nordmaling Kommuns Återvinningscentral. Verksamheten startade med att vi köpte ett centralt markområde Sedan dess har avfallsmängden ökat explosionsartat, vilket är ett tecken på att vi skapat goda möjligheter för hushållen att på ett enkelt sätt lämna sitt grovavfall och återvinningsmaterial. Till slut täckte inte den fasta ersättningen våra totala kostnader, vilket innebar att vi var tvungna att säga upp det fastpris-reglerade avtalet, för en ny upphandling. Under 2009 har en upphandling om drift och skötsel av återvinningscentralen varit ute på räkning. I konkurrens räknade vi hem uppdraget för kommande fem plus två år. Anläggningen är dessutom så populär att öppettiderna ökats med 78 timmar under perioden juni-augusti. Kontakt: New and bigger contract in Nordmaling Ever since 2004, we have been running the Municipality of Nordmaling s recycling center. We began our operations there by buying a centrally located piece of land in Since then, waste volumes have exploded evidence that we have made it easy for households to dispose of large waste items and recyclables. Eventually, the fixed price we were charging was not enough to cover our costs, so we cancelled the old contract. In 2009, a new request for tenders went out and we took home a five + two year contract ahead of our competitors. The recycling center is so popular that it added 78 opening hours during June August

7 Uppskattad öppen anläggning Vi bjöd in till öppet hus på Romaanläggningen efter semestern för att visa hur vi tar vara på Gotlänningarnas sopor/avfall. Fokus var på komposteringen, men vi informerade även om det brännbara från hushållen. De femtio första besökarna fick en blomma planterad i kompostjord. Successful open house We held an open house at our Roma facility after summer vacation to let Gotlanders know how we manage their waste. The main focus was on composting, but we went through the process with combustibles, too. The first fifty visitors were given a flower planted in compost-enriched soil, and everyone received a sack of compost to take home. We served coffee and pastry and answered many questions about composting. About 70 visitors came in the course of the day not bad, given that it was pouring with rain when we opened at 10 a.m. By 11, however, the sun came out and the day ended up being a big success. Total-logistik på Gotland Nu har Ragn-Sells fått en förnyat och utvidgat avtal med Gotlands kommun gällande Farligt Avtall. Det innebär att vi, efter framgångarna med införandet av källsortering, starten av egna behandlingsanläggningar och återvinning på ön, kan skapa viktiga samordningsfördelar. - Det samlade förtroende vi fått av kommunen innebär också ett stort ansvar för oss och en spännande utmaning att hålla kvalitet och effektivitet på topp, understryker Joakim Thalén. Kontakt: Servicentreprenad på plats i växande Hansa City. Det första Serviceavtalet i sydost är nu klart med gallerian Modehuset som finns i Hansa City, den snabbväxande nya handelsplatsen runt IKEA i Kalmar. Vi servar flera butiker i gallelerian via miljöstationer, eget miljörum och folk på plats. - Vi har traditionella avtal med flera butiker i Hansa City och hoppas att vårt nya avtal ska sprida sig till fler hyresgäster, säger Charlotta Nilsson förhoppningsfullt. Och alla fick ta med sig en säck med kompostjord hem. Vi bjöd på kaffe med dopp, och många frågor kring komposteringen fick svar. Det var ca 70 besökare under dagen och det var ganska bra med tanke på att det var hällregn kl 10 när vi öppnade. Vid elvatiden kom solen fram, så det blev en lyckad dag till slut. Kontakt: Skanska - avtal med Växtkraft. Skanska har gjort en riksomfattande upphandling av sina avfallstjänster. Avtalen var exklusiva och besluten togs länsvis. Ragn-Sells hade stor framgång och vann länen Gävleborg, viktiga delar av Dalarna, Uppsala, Östergötland, Gotland och alla Norrlandslänen förutom Umeå. Avtalet är på två plus ett år och ger stora chanser till merförsäljning. - Har man de bästa tjänsterna, vinner man, säger samordnaren Erik Karlstrand. Ragn-Sells avstår anbud i Stockholm. Stockholms kommuns upphandlingsunderlag för fastighetsrenhållningen i ett flertal områden var, trots överklaganden, så oklara att vi beslöt oss för att avstå anbud. Bland oklarheterna fanns ett stort godtycke i frågor som bl a rör avvikelser och hanteringen av viten. Vi vill inte på ett allvarligt sätt riskera lönsamheten och inte heller sänka vår kvalitetsambition. Uppdragen har nyligen tilldelats Resta och Liselotte Lööf. Vad händer egentligen med NAFS? NAFS, Nytt Affärssystem för Samverkan, är ett projekt vi startade hösten Syftet med projektet var från början att skapa ett enhetligt Ragn-Sells i Sverige med ett enhetligt arbetssätt och ett enhetligt sätt att möta kunden, samt att ta fram IT-stöd för verksamheten och då främst ett nytt affärssystem. Målet att skapa ett enhetligt Ragn-Sells resulterade i den omorganisation vi genomförde 2008, med Regioner och Funktioner. Efter det blev NAFS ett rent IT-projekt med målet att installera flera system och då främst affärssystemet Microsoft Dynamics. I våras hade vi tänkt installera och starta Dynamics den 4 maj, men så blev det inte. Istället för att bara sätta ett nytt startdatum valde vi att ta en time-out i projektet, för att göra en översyn av vad som gått snett och hur vi åtgärdar det. Till vår hjälp i det arbetet har vi haft Microsoft och konsultfirman Centigo. Några av de slutsatser vi dragit från denna analys är: Vi har tappat fokus på att införa ett gemensamt arbetssätt och se till att vi inför IT-system som stöder detta. Vi har försökt ändra arbetssätt samtidigt som vi installerar hela Dynamics och fler system, när vi istället borde ha gjort det successivt. Vi bör vänta med att gå vidare med installationen av Dynamics till dess att vår leverantör Hands utvecklat systemet färdigt. - Det finns nya IT-lösningar utvecklade parallellt med Dynamics som är färdiga, som vi kan installera nu och börja dra nytta av. Nu tar vi ny sats, men tar då hänsyn till dessa slutsatser. Detta är vad som pågår nu och kommer att pågå under hösten, berättar Martin Ekblom, Funktion Logistik & Inköp: Vi inför vårt gemensamma arbetssätt innan vi inför något nytt affärssystem. En viktig ingrediens i detta arbete är att införa en gemensam produkt- och tjänstestruktur samt en gemensam prissättning, något vi till vardags kallar för RPS-master. En annan viktig ingrediens är det gemensamma ledningssystemet med start september. Vi inväntar att Hands blir färdiga med sin utveckling av Dynamics. Därefter kontrollerar vi att systemet fungerar för oss att arbeta med, bestämmer vilka delar vi kan och vill använda, samt testar att systemet kan hantera alla våra kunder och order. Om vi tycker att allt ser OK ut, så planerar vi för ett successivt införande av systemet. Så här långt tror vi att vi kan komma igång i höst. En tänkbar fortsättning är sedan att vi under våren 2010 installerar delar av Dynamics, och under hösten 2010, ytterigare delar. I arbetet under hösten kommer bara ett fåtal personer att vara engagerade. - Vi tar fram och installerar system som omedelbart kan generera affärsnytta. Här har vi redan fattat beslut om att införa en ny hemsida, se här intill, en vidareutveckling av RS-Direkt samt BizTalk, ett system som gör att alla våra system på ett enkelt sätt kan prata med varandra, Vår nya hemsida börjar ta form Projektet med Ragn-Sells nya hemsida är i full gång. Vår webbyrå Deasign har tagit fram en digital strategi för webbplatsen och arbetar nu med att skapa en ny struktur, navigation och form till sidan. Framåt vårkanten kommer nya ragnsells.se att lanseras. Vi i projektteamet jobbar intensivt med att samla in, strukturera och skriva om all information om Ragn-Sells som företag och alla våra produkter, tjänster, anläggningar, maskiner och människor. Det finns massor med information och kunskap ute i organisationen, som nu ska presenteras på ett överskådligt sätt på vår nya hemsida. Ett av våra främsta mål med den nya hemsidan är att våra besökare enkelt ska hitta det som de söker efter. Den som surfar in till ragnsells.se ska lätt kunna hitta information om vad vi står för, vad vi säljer, var vi finns och hur man kommer i kontakt med oss. Sidan ska vara modern, enkel och samtidigt spegla vårt varumärke och det som är Ragn-Sells. När väl vår nya struktur och form är fastlagd av Deasign ska vår tekniska leverantör bland annat koda ett antal mallsidor. Därefter ska vi publicera alla texter, bilder och eventuella filmer och andra applikationer. Framåt våren räknar vi med att lansera den nya ragnsells.se. I denna första fas av projektet kommer vi inte att skapa några nya integrationer med andra system eller göra om kundportalerna, förutom när det gäller färg och form. Om du har några frågor eller synpunkter kontakta gärna Petra Holgersson, projektledare. Vi i projektteamet är: Petra Holgersson, projektledare Johan Östrand, webbansvarig Jenny Lindwall, koordineringsansvarig Caroline Hallin, projektledare IT Annarella Söderman, kravanalytiker IT 12 13

8 Denmark Danmark på rätt väg! Danmark har visat positiva resultat flera månader i rad. En härlig vändning efter en tung period. Nya avtal stärker också framtidstron. Från den 1 oktober har Dansk Retur System förlängt samarbetsavtalet med oss. Samarbetet med Elgiganten är också en glad nyhet. Vid en rundresa med representanter från Sverige, Danmark och Norge kartlade man stora möjligheter att i samverkan öka trycket ytterligare på råvarusidan. GMT till Danmark. GMT (Group Management Team) hade förlagt sitt höstmöte, i mitten av september, till Danmark. Man lärde känna landet, finslipade koncernens långsiktiga mål, ramarna för verksamheten och den ökade slagstyrkan i ett vidgat samarbete. Ländercheferna fick också tillfälle att utbyta erfarenheter kring respektive lands affärsplaner och budgetar för Rapport kommer i nästa Pinfo. Denmark on the right track Denmark recorded three straight months of positive earnings an encouraging turnaround following a difficult period. New contracts are another source of confidence in the future. As of October 1, Dansk Retur System is extending its partnership agreement. Our new cooperative agreement with Elgiganten is another piece of autumn good news. On a tour, Ragn-Sells representatives from Sweden, Denmark and Norway noted the huge opportunities for more progress that are available on the raw materials side through increased cooperation. GMT to Denmark The Group Management Team (GMT) held its autumn meeting in Denmark in mid-september. They worked on fine-tuning the Ragn-Sells Group s long-term goals and cooperative guidelines, and strengthening the impact of expanded cooperation. National managers had an opportunity to share experience from their countries business planning and budgeting processes for We will report on the GMT meeting in the next issue of Pinfo. Gränslöst höjdarjobb i väst Den vackra Fotöbron har nu blästrats och målats av ett väl sammansvetsat team. Bengt-Åke Andersson från Effektiv Måleri hade ansvaret för målning och blästring. Bengt-Åke handlade blästermedel av Ulf Hermansson, Stenungsunds Industrisand som levererade 132 ton inklusive omhändertagandet av det gamla blästermedlet. Ulf har avtal med Ragn-Sells om returerna. I detta fall tog vi hand om 130,51 ton, klassat som farligt avfall, då det innehöll en hel del zink. Industrisand arbetar över hela landet med Ragn-Sells som partner. Det har bl a lett till brojobb uppe i Region Nord. - Ett härligt samarbete över alla vatten och alla gränser, hälsar Kristian Peders, säljare Region Väst. Kontakt: Stortorgets oljefyndighet Under Stortorget, mitt i Örebro, låg två oljecisterner á 50 kbm, som behövde saneras. De har inte varit i drift på 30 år. Innehållet var 10 kbm kall tjockolja. Efter att de blev frilagda från cementblock och asfalt sanerade vi dem. Cisternerna lyftes sedan upp och vi transporterade bort dem för slutligt omhändertagande. Betongkasunen innehöll även ca 60 kbm oljeskadat vatten som vi också tog hand om. Det kvalificerade arbetet tog ca en vecka. Kontakt: Nöjda partner på Fotöbron: Bengt-Åke Andersson, Effektiv Måleri, Ulf Hermansson, Stenungsunds Industrisand och Ragn-Sellaren Christina Daal. Oil under Örebro Hidden under Örebro s central square, Stortorget, was a buried treasure two 50 cubic meter oil tanks that required clean-up. They had not been in use for 30 years and contained 10 cubic meters of cold heavy fuel oil. After removing the cement blocks and asphalt, we cleaned the tanks. We then lifted them and transported them away for disposal. The concrete bunding also contained about 60 cubic meters of oil-contaminated water, which we also processed. This complex job took about a week to do. Sweden Ta tag i problematiken I ditt nyhetsbrev för september trycker du på behovet av ytterligare effektiviseringar. Betyder det att ni avser att säga upp ytterligare medarbetare? Göran Bergander: Det är en fråga som jag inte kan svara på idag, för det beror på konjunkturen. Det viktiga nu är att vi fortsätter att förbättra vårt resursutnyttjande. Gör vi det så frigör det självklart resurser ur vår nuvarande organisation, som kommer kunna användas på nya viktiga områden i form av bemanning, när konjunkturen vänder. Skulle det å andra sidan visa sig att nuvarande konjunktur håller i sig, ja då kan vi naturligtvis tvingas till ytterligare neddragningar. Men något sådant finns inte planerat idag. Du talar också i ditt nyhetsbrev om de avskedanden ni tvingades till under sommaren på grund av oegentligheter. G B: Och vi har flera utredningar som fortfarande pågår. Externt anlitad säkerhetspersonal hjälper oss i denna trista fråga, för tyvärr har Getting to grips with problems det dykt upp ytterligare ett antal fall som vi måste utreda och gå vidare med. Det viktiga nu är att chefer och ledare tar tag i problematiken och förtydligar för dem som ännu inte har förstått att det inte är okej, för någon, att bedriva egen entreprenadrörelse med företagets resurser och med företagets kunder. Över till något roligare. När man tittar på sommarens siffror, ser det ekonomiska läget ljusare ut än på länge. G B: Ja, och det är oerhört glädjande att alla de tuffa åtgärder som vi tvingades till i början av året nu börjat visa sig i resultatet. Men det innebär inte att vi är uppe på önskvärd nivå. Vi kommer även framöver tvingas vara restriktiva med investeringar och nysatsningar tills vi når upp till den nivå där vi ska ligga långsiktigt. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att få upp lönsamheten. Kontakt: In your September newsletter, you emphasize the need for continued efficiency improvements. Does that mean you are planning to let more employees go? Göran Bergander: That s a question I can t answer today, because it depends on the economy. The important thing for us to do now is to keep improving our use of resources. If we can do that, we ll free up resources and by that I mean people that we can use in important new areas once the current downturn is over. On the other hand, if the recession continues, then yes, we may have to let more people go. For now, though, we have no such plans. In your newsletter you also discussed the terminations you had to make during the summer due to improprieties. G B: And we have several other investigations still under way. External security people are helping us with this unfortunate issue because regrettably, several other cases have turned up that we have to investigate and deal with. The important thing now is for managers and leaders to get to grips with the problems and make clear to anyone who hasn t understood it yet that it is not okay for anyone to run their own contracting business using the company s resources and serving the company s customers. On a brighter note, looking at this summer s numbers, the economic situation looks better than it has in a long time. G B: Yes, and it s really gratifying that all the tough measures we had to take in the beginning of the year have started to have an impact on the bottom line. That doesn t mean we re where we want to be yet, though. We are going to have to continue being restrictive with capital expenditure and new initiatives until we reach a level that s sustainable in the long term. So we re going to have to keep focusing on improving profitability. Nu blir det enklare att hålla koll på tiden! Digitala färdskrivare finns installerade i Ragn-Sells nyare lastbilar. Till skillnad från de gamla färdskrivarbladen behövs inget antecknande eller svårtydda streck som måste räknas ihop för att följa upp kör- och vilotider. Chaufförerna tankar enkelt ur sina förarkort i en nedladdningsterminal och arbetsledningen tillser att tanka ur fordonens färdskrivarinfo och ladda ned den i vårt informationsprogram TIS. Digitala färdskrivare skall alltid användas om de finns installerade. Chauffören ställer enkelt in om körningen sker inom eller utom undantaget för samhällsviktiga tjänster. Detta görs med en enkel inställning i färdskrivaren. För mer info se RagnNet/Logistik/Hur vi gör/digitala Färdskrivare. Digitala Färdskrivare och TIS hjälper oss att hålla koll på våra kör- och vilotider, och hjälper till att bidra till en sund och effektiv arbetsmiljö! Kontakt: NYA PSION HANDDATORn är här En ny handdator av märket Psion kommer att ersätta nuvarande Minec handdatorer. Anledningen är att vissa reservdelar till Minec inte längre går att beställa. De verksamheter som kommer att byta handdator är i första hand servicetjänster och Serviceentreprenader samt fastighetsrenhållning. Idag använder entreprenaden Stockholm Matavfall den nya handdatorn för utställning av kärl. Först ut bland servicetjänster var Centralstationen i Stockholm som gick igång under juni månad. Den nya handdatorn införs i alla Stockholms Serviceentreprenader samt övriga Regioner under september. Senare under hösten kommer även ett utbyte att ske för frontlastare. Kontakt: Den nya Psion handdatorn används vid Serviceentreprenader i Stockholm

9 16 Upprop till alla länder: Sista chansen svara på personalenkäten! För första gången genomför Ragn-Sells en personalenkät där alla våra länder involveras. Precis som för två år sedan, då det genomfördes en personalenkät inom Sverige, är det viktigt att alla tar sig tid att svara. - Den här enkäten ger alla medarbetare möjlighet att tycka till om, och påverka sin arbetssituation, säger Maria Dillner på Funktion Behandling och Region Stockholm. - Utan medarbetarnas input är det svårare att förstå vad som kan behöva förändras och sedan agera, betonar hon. Personalenkäten har utformats i samarbete med SIFO och besvaras av medarbetare i alla Ragn-Sells länder under perioden 7 till 18 september. Fram till absolut sista deadline den 21 september körs ett uppsamlingsheat för att få med så många som möjligt. För två år sedan svarade 78 procent (inom Sverige). Personaldirektör Mats Tronelius hoppas på ett högt deltagande även i år. - Det här är en bra möjlighet för var och en att vara med och påverka sin arbetssituation, säger Mats. Ragn-Sells chefer är de som ansvarar för att resultatet återkopplas till samtliga enheter, medan personalchefernas roll blir att följa upp, bistå i arbetet med återrapportering samt stödja cheferna i arbetet med resultatet. Personalenkäten är ett utmärkt hjälpmedel för både chefer och ledning, betonar både Mats Tronelius och Maria Dillner. Här mäts temperaturen på organisationen. Alla svar tas in anonymt till SIFO som sammanställer materialet. Resutatet går sedan hela vägen upp i organisationen, och når till sist ledningen. - Det är jag och mina medarbetare som utarbetat metoden i samarbete med SIFO, säger Mats Tronelius. När alla svar är inne bryts resultaten ner till varje chefsnivå och ett utvecklingsoch förbättringsarbete startar tillsammans med samtliga medarbetare. Och än finns chans att svara. Deadline den 21 september. Du fyller i enkäten via din arbetsplats, eller via webben. Länkadress in härxxxxxxxxxx- Personalenkäten finns med i Ragn- Sells affärsplan. Läs mer på RagnNet. (gäller endast Sverige) Länkadress in härxxxxxx The call goes out to all countries: Last chance to respond to the staff survey! For the first time, Ragn-Sells is surveying the staff in all the countries where we operate. Just as it was two years ago, when we surveyed staff in Sweden, it s important for everybody to take the time to respond. - The survey gives all employees an opportunity to say their piece and influence their work situation, says Maria Dillner of Treatment and Region Stockholm. - Without input from the employees, it s harder to understand what needs to be changed and take action, she says. The survey was designed in cooperation with SIFO Research International. Employees in all countries where Ragn-Sells operates should respond between September 7 and 18. We will keep pushing to collect as many surveys as possible, right up to the final deadline on September 21, to maximize the response rate. Two years ago, 78 percent responded in Sweden. HR chief Mats Tronelius is hoping for a high response rate this year, too. - This is a golden opportunity for each of us to take part and affect our work situation, says Mats Tronelius. Ragn-Sells managers are in charge of providing information on the results to all departments, while the HR managers will be carrying out follow-up efforts, helping report the results and providing support to managers as they work with the results. The staff survey is a great help to both line managers and corporate leadership, Mats Tronelius and Maria Dillner emphasize. It takes the temperature of the organization. All responses are submitted anonymously to SIFO, which collates the material. The results then make their way up through the organization, finally reaching top management. - My coworkers and I worked out the method with SIFO, says Mats Tronelius. Once all the responses are in, we begin breaking down the results to each management level and initiate development and improvement measures. You still have time to respond. The deadline is September 21. Förstärkning på avdelningsnivå i Sverige Niklas Eriksson Stora förväntningar om att ta marknadsandelar och förbättra ekonomin har Niklas Eriksson, ny avdelningschef för södra Norrland. Tidigare har Niklas arbetat som driftchef för Loomis värdetransporter, med transport och logistik. - Samtidigt som jag känner mig ödmjuk inför uppgiften är jag väldigt taggad! Nu ska det bli roligt att jobba med hela biten, från marknad till utförande. Niklas är 37 år och bosatt i Sollefteå med sambo och två barn. Han är en stor hockeyentusiast och lägger ner mycket tid på sonens träningar och matcher. Jimmy Strandberg Ett riktigt sidbyte blir det för Jimmy Strandberg, ny avdelningschef i Skåne med tillträde i november. Från att tidigare ha varit VD för förpackningsföretaget, Scandiflex, kommer han nu istället att arbeta med återvinning, förädling och miljö. - Ragn-Sells känns mycket lockande, en dynamisk och aktuell bransch. Som den Lundensare jag är har jag en humanistisk grundsyn och vill stimulera mina medarbetare med motivation, teambuilding och engagemang, säger Jimmy Jimmy är 42 år och bosatt i Staffanstorp med sin fru och två barn i tonåren. Fritiden ägnar han gärna åt resor, senast Beijing. Nicklas Törnqvist - Jag vill öka trycket på marknadsarbetet och vara mer ute hos kunden. Sedan hoppas jag att vi ska ha roligt under tiden, säger nytillträdde avdelningschefen i Småland, Nicklas Törnqvist. Nicklas är 34 år och är bosatt i Jönköping med fru och två barn. Fritiden ägnar han åt att skjutsa döttrarna till olika aktiviteter och sin egen löpträning. Tidigare har han arbetat som marknadschef för industriföretaget Protom. Ansvarig utgivare Folke Jackson. Material till

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer