Områdesbeskrivning 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesbeskrivning 2001"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: Fax: LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2001 Råneå Ängesbyn Persön Brändön Klöverträsk Rutvik Sunderbyn Bensbyn Bälinge Luleå Alvik Antnäs Måttsund Kallax Ersnäs

2 Innehåll Sida nummer Ordförklaringar 3 Inledning 4 Statistiksammanfattning för Luleå kommun samt dess stadsdelar och byar: Luleå kommun 6 - Ale 8 - Alvik 10 - Antnäs 12 - Avafors 14 - Avan 16 - Bensbyn 18 - Bergnäset 20 - Bergviken 22 - Björkskatan 24 - Björsbyn 26 - Brändön 28 - Bälinge 30 - Böle 32 - Centrum 34 - Eriksberg 36 - Ersnäs 38 - Gammelstad 40 - Gäddvik 42 - Hertsölandet 44 - Hertsön 46 - Jämtön 48 - Kallax 50 - Karlsvik 52 - Klöverträsk 54 - Luleå skärgård 56 - Malmudden 58 - Mjölkudden 60 - Måttsund 62 - Niemisel 64 - Notviken 66 - Orrbyn 68 - Persön 70 - Porsön 72 - Prästholm 74 - Rutvik 76 - Råneå 78 - Skurholmen 80 - Smedsbyn 82 - Sunderbyn 84 - Sundom 86 - Svartön 88 - Vitå 90 - Ängesbyn 92 - Örnäset 94 2

3 Ordförklaringar Hushåll Födelsenetto Flyttnetto Arbetskraft Arbetstillfällen Pendling Inpendlare Utpendlare Nettopendling BEFPAK INKOPAK AMPAK BILPAK Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet. Skillnaden mellan antalet födda och döda under året. Skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer under året. Samtliga förvärvsarbetande som är skrivna i området, oberoende av var deras arbetsplats är belägen. (Förvärvsarbetande nattbefolkning) Samtliga som arbetar inom området oberoende om deras bostad är belägen inom eller utom området. (Förvärvsarbetande dagbefolkning) Resa mellan bostad och arbetsplats över områdesgräns. Är en person som har sin arbetsplats inom området men bor i ett annat område. Är en person som bor inom området men har sin arbetsplats i ett annat område. Skillnaden mellan in- och utpendling. Statistikpaket från SCB som redovisar uppgifter om befolkningens storlek, ålder, sammansättning och förändring. Statistikpaket från SCB som redovisar information om befolkningens inkomster, avdrag, pensioner och andra transfereringar. Statistikpaket från SCB som redovisar befolkningens sysselsättning, pendling och näringslivets struktur. Statisikpaket från SCB som redovisar befolkningens fordons innehav. FoB 90 Folk- och bostadsräkningen som ägde rum år SCB SNI-kod CFAR Statistiska centralbyrån. Svensk Näringsgrens Indelning (SNI92). Centrala Företags och Arbetsställe Registret, levereras via SCB. 3

4 Inledning LULEÅ KOMMUN, Områdesbeskrivning 2000 är en sammanställning av statistik över Luleå kommun, dess stadsdelar och byar. I områdesbeskrivningen är Luleå indelad i 44 statistikområden, dvs stadsdelar och byar enligt följande: Ale, Alvik, Antnäs, Avafors, Avan, Bensbyn, Bergnäset, Bergviken, Björkskatan, Björsbyn, Brändön, Bälinge, Böle, Centrum, Eriksberg, Ersnäs, Gammelstad, Gäddvik, Hertsölandet, Hertsön, Jämtön, Kallax, Karlsvik, Klöverträsk, Luleå skärgård, Malmudden, Mjölkudden, Måttsund, Niemisel, Notviken, Orrbyn, Persön, Porsön, Prästholm, Rutvik, Råneå, Skurholmen, Smedsbyn, Sunderbyn, Sundom, Svartön, Ängesbyn, Vitå och Örnäset. Varje statistikområde presenteras på två sidor. Statistiken presenteras under följande 8 huvudrubriker Befolkning, Bilbestånd, Inkomster, Arbetsmarknad, Bostäder, Befolkningsstatistik, Kommunal service, Övrig offentlig service och Kommersiell service. Under varje huvudrubrik finns ett varierande antal underrubriker. Nedan följer en presentation av dessa underrubriker samt en källhänvisning för den framtagna statistiken. BEFOLKNING Folkmängd Folkmängdens utveckling efter ålder. (Källa: SCB/BEFPAK) Befolningsprognos Delområdesprognos efter ålder. (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Utländska medborgare Antal utländska medborgare i området efter ålder (Källa: SCB/BEFPAK /Områdesbeskrivningar) Hushållsstatistik Antal hushåll, medelålder och antal boende per lägenhet (Källa: SCB/BEFPAK/Bostadsbyggnadsstatistik, FoB-90, Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Befolkningsförändringar Födda, döda, inflyttningar, utflyttningar, födelse- och flyttnetto. (Källa: SCB/BEFPAK /Områdesbeskrivningar) BILBESTÅND Personbilar i trafik Antal personbilar i området (Källa: SCB/BILPAK) Biltäthet Antal bilar per invånare, andel familjer med bil och områdesindex (Källa: SCB/BILPAK) INKOMSTER Medelinkomster Medelinkomster för förvärvsarbetande i åldern år och områdesindex (Källa: SCB/INKOPAK) ARBETSMARKNAD Öppet arbetslösa Andel öppet arbetslösa efter ålder (Källa: SCB/Arbetslöshetsstatistik) Arbetskraft Arbetsplatsområde för arbetskraften som bor i området (Källa: SCB/AMPAK) Arbetstillfällen Antal arbetstillfällen inom olika näringsgrenar (Källa: SCB/AMPAK) Arbetspendling Inpendling, utpendling och nettopendling i området (Källa: SCB/AMPAK) BOSTÄDER Lägenhetsbestånd Lägenheter 1999 och byggnadsperiod för lägenheter i småhus och flerfamiljshus. (Källa: FoB-90, SCB/ Bostadsbyggnadsstatistik) Lägenhetstorlek Lägenhetsstorlekar i småhus och flerfamiljshus (Källa: FoB-90, SCB/Bostadsbyggnadsstatistik) Upplåtelseform Lägenheternas ägande förhållande. (Källa: FoB-90, SCB/Bostadsbyggnadsstatistik) Tomma lägenheter Antal obebodda lägenheter 31/12, , gäller endast i Centrala Luleå och Råneå tätort. (Källa: Lulebo) 4

5 BEFOLKNINGSSTATISTIK Befolkning i stadsdelar/byar Antal boende 2000 i olika stadsdelar/byar (OBS! ej NYKO), gränserna för stadsdelarna och/eller byarna finns presenterade i en speciell kartbilaga. (Källa: SCB/Tätortsinventering 1995, Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Befolkningspyramid Befolkningspyramid över befolkningsstrukturen 2000 i de olika områdena. (Källa: SCB/BEFPAK) KOMMUNAL SERVICE Grundskolor Grundskolan, skolor och elever, läsåret 1999/2000. (Källa: Luleå kommun/barn- och utbildningsförvaltningen) Gymnasieskolor Gymnasieskolan och KomVux, skolor elever och program 1999/2000. (Källa: Luleå kommun/barn- och utbildningsförvaltningen) Skolbarnomsorg Omsorg för skolbarn läsåret 1999/2000. (Källa: Luleå kommun/barn- och utbildningsförvaltningen) Förskoleverksamhet Omsorg för mindre barn (Källa: Luleå kommun/barn- och utbildningsförvaltningen) Vård & service Omsorg för äldre (Källa: Luleå kommun/socialförvaltningen/vård & service) Idrott och fritid Anläggningar och aktiviteter (Källa: Luleå kommun/fritid Luleå) Kulturaktiviteter Anläggningar, aktiviteter och biblioteksverksamhet (Källa: Luleå kommun/kulturförvaltningen) Teknisk försörjning Va-kapacitet och försörjning (Källa: Luleå kommun/tekniska kontoret) ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Kommunikation Flyg, järnväg, buss. (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Hälso- och sjukvård Sjukhus, vårdcentral, folktandvård och apotek. (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Samhällsservice Post, polis och stadskyrkor (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Kollektivtrafik Kommunikationsmöjligheter med Centrum, busslinjer och turtäthet (Källa: LLT/ Luleå lokaltrafik och LiN/ Länstrafiken i Norrbotten). Utbildning Universitet, Folkhögskola, elevantal och utbildningsmöjligheter. (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret). KOMMERSIELL SERVICE Livsmedel, kiosk, bensin mm Stormarknader, livsmedelsbutiker, närbutiker, kioskbutiker bensinstationer mm. (Källa: Miljökontoret) Restauranger cafèer mm Hotell, restauranger, pizzerior, gatukök, gatuköksvagnar, storkök, caféer, konditorier, bagerier, sommarcaféer, catering mm. (Källa: Miljökontoret). Företag med 10 anställda eller fler Presentation av företag inom området som har mer än 9 anställda. (Källa: SCB/CFAR) 5

6 LULEÅ KOMMUN (Nyckelkodsområden: 2580 Luleå kommun) BEFOLKNING Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Folkmängd Förändringar Näringsgren Ålder Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Personbilar BOSTÄDER Biltäthet Lägenhetsbestånd Biltäthet Bygg- Små- Fler- Totalt % Bilar per 1000 inv period hus famhus Summa Familjer m bil, % 57,6 59,5 59, ,4 Områdesindex ,6 Befolkningsprognos ,5 (Kommungenomsnittsindex: 100) ,2 Ålder , , , INKOMSTER , , Medelinkomster , uppg sak , Typ av inkomst Totalt Medelinkomst,kr Områdesindex Lägenhetsstorlek (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus rok och mindre , ARBETSMARKNAD 2 rok , rok , Öppet arbetslösa 4 rok , rok , Ålder rok och större , ,1 2,8 0,5 Uppgift saknas ,7 Summa ,6 4,6 2,4 Totalt ,3 6,2 4,3 Utländska medborgare ,6 5,8 5,1 Tomma lägenheter Totalt 4,8 5,8 4,1 Ålder Lägenhetsstorlek Arbetskraft 1 rok och mindre rok Arbetsplats i rok kommunen rok utlandet/på havet rok annan kommun rok och större Summa Totalt Summa Arbetspendling Upplåtelseform Hushållsstatistik Typ av pendling Uppåtelseform Antal % Inpendling Hyresrätt ,0 Statistik Utpendling Bostadsrätt ,3 Hushåll Nettopendling Äganderätt ,2 Boende/lgh 1,98 1,98 1,99 Övriga och uppgift saknas ,4 Medelålder 38,6 39,0 39,2 Totalt

7 BEFOLKNINGSSTATISTIK Befolkning i tätorter Social service Samhällsservice (Delområden se Kartbilaga) Verksamhet Antal Typ av service Antal Tätort Folkmängd Särskilda bostäder för äldre 872 Postkontor 7 Luleå Personer med hemtjänst 646 Närpostkontor 3 Gammelstad Personer med rätt till färdtjänst Lantbrevbärare 16 Bergnäset Hushåll med socialbidrag Polishus 1 S:a Sunderbyn Stadskyrkor 11 Råneå Idrott och fritid Antnäs 828 Anläggning Antal Kommunikation Alvik/Långnäs 755 Fritidsgårdar 11 Typ av service Antal Rutvik 690 Elljusspår 23 Flygplats 1 Måttsund 566 Golfbana 1 Järnvägsstation 1 Bensbyn 429 Ridanläggningar 3 Busstation 1 Ersnäs 407 Ishallar 3 Hamn 1 Bälinge 313 Badhus 4 Karlsvik 302 Tempererade utomhusbad 2 Kollektivtrafik Persön 288 Friluftsbad 20 Område Bussbolag Kallax 263 Sporthallar 6 Centrala Luleå Luleå lokaltrafik Klöverträsk 236 Gymnastikhallar 15 Nederluleå Länstrafiken Brändön 222 Bowlinghallar 2 Råneå Länstrafiken Jämtön 215 Fotbollshall 1 Summa Tennishall 1 Skyttehall 1 KOMMERSIELL SERVICE Befolkningspyramid Skjutbanor 10 Verksamheter 10 anställda eller fler Idrottsplatser 10 Verksamhet Arbetsställen Fotbollsplaner m konstgräs 5 Hälso- & sjukvård 95 Skidbackar 3 Företagstjänster 70 Elljusspår 23 Transport & resebyråverksamhet 63 Fiskeanläggningar 5 Byggverksamhet 56 Friluftsanläggningar 5 Tillverkninig 55 Campinganläggningar 6 Utbildning 48 Motoranläggningar 3 Detaljhandel & hushållsreparation 42 Småbåtshamnar 22 Offentlig förvaltning & försvar 42 Övrigt: Skoterleder, ca 110 mil samt Parti-& agenturhandel 37 småbåtsleder i Luleå skärgård och Lule älv. Post- & telekommunikationer 27 Landtransport 23 Kulturaktiviteter Hotell- & restaurangverksamhet 21 Verksamhet Antal Handel motorfordon & drivmedel 20 KOMMUNAL SERVICE Bibliotek 11 Rekreations, kultur- & sport 15 Bokbuss 1 Intressebevakning & religion 14 Biografer 2 Databehandlingsverksamhet 12 Utbildning Teatrar 3 Fastighetsverksamhet 10 Utbildningstyper Elever Museér 3 Finansförmedling 6 Grundskola och förskola Konsthall 1 El-, gas-, ång-, hetvattenförsörjning 5 Gymnasieskola Övrigt: Kulturcentrum Ebeneser, Lillan, Jordbruk & jakt 3 Komvux Barnkulturcentrum Kotten, Teknikens hus, Försäkringverksamhet 3 Kunskapslyftet Danshuset, Norrbottensmusiken, Kyrkbyn, Forskning & utveckling 3 Tekniskt universitet Konstnärernas kollektivverkstad och Utvinning 2 Folkhögskola 275 Kulturbyn Kronan. Serviceverksamhet 2 Tjänster till finansiell verksamhet 1 Förskoleverksamhet Kommunalskatt 2000 Uthyrning av fordon & maskiner 1 Verksamhet Platser Skatt till Kronor Avlopp, avfall & renhållning 1 Förskola Kommun 21,78 Familjedaghem 173 Landsting 9,42 Större arbetsgivare Skolbarnomsorg, antal barn Församling 1,05-1,65 Företag Anställda Öppen förskola, antal enheter 13 Total utdebitering 32,25-32,85 Luleå kommun Svenskt Stål AB Vatten, gator och kommunyta Norrbottens läns landsting Gator och vägar 558 km ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Luleå tekniska universitet Gång- och cykelvägar 246 km Norrbottens flygflotilj 960 VA-ledningar 1 533km Hälso- och sjukvård Telia 800 Vattenproduktion per år 8,5 milj m 3 Typ av service Antal Ferruform 680 Skogsmark ha Sjukhus 1 Konsum Norrbotten 700 Kommunyta inklusive vatten km 2 Vårdcentraler 9 Samhall Bothnia 400 Landyta km 2 Folktandvårdscentraler 8 Inexa profil 380 Apotek 8 Erisoft 330 7

8 ALE (Nyckelkodsområden: 1011 Ale) BEFOLKNING Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto -1 Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 69,7 67,1 69,9 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,kr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , uppg sak 4 4 6, ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus Utländska medborgare rok och mindre ,4 5,0 1,7 2 rok 8 12,9 Ålder ,7 6,7 3 rok 22 35,5 0-5 Totalt 4,9 4,8 2,4 4 rok 19 30,6 6 5 rok 9 14, Arbetskraft 6 rok och större 3 4, Uppgift saknas 1 1, Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet Summa 5 annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt 59 95,2 Statistik Övriga och uppgift saknas 3 4,8 Hushåll Totalt Boende/lgh 2,37 2,44 2,47 Medelålder 44,9 43,5 43,2 8

9 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Byar i området med fler än 10 invånare Grundskolor Hälso- och sjukvård (Byar enligt karta) Byanamn SCB-klass 95 Antal Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Ale småort 112 Alviksskolan 1-6 (Se Alvik) Vårdcentral Bergnäset Norrsidan - 26 Bergskolan 7-9 (Se Bergnäset) Inrebyn - 14 Samhällsservice Förskoleverksamhet Befolkningspyramid Tillhör upptagningsområde för Sörbyarna. Typ av service Adress Postbefodran Lantbrevbärare BYAÅLDERMÄN Kulturaktiviteter Byaåldermän Aktivitet Lokal/adress By Byaålderman Bibliotekverksamhet Bokbuss Ale Åke Wallin Kulturanläggning Ale kvarnområde. Idrott och fritid Kollektivtrafik - LTN Anläggning Aktivitet Gymnastikhall Ale Byagård. Turer Linje Skytteanläggning Ale skyttebana. Ale-Centrum 221 Idrottsplats Ale Byagård: Antal turer per dag Sommar Vinter - ishockeybana, Måndag-Fredag tennisbana, - bangolf, - gräsfobollsplan. Motions-/skidspår Ale elljusspår, 3,5 km. KOMMERSIELL SERVICE Camping Ale Byagård: lägergård. Samlingslokal Ale Byagård. Livsmedel, kiosk, bensin mm Butik/Kiosk Se Antnäs Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 50 personer. 9

10 ALVIK BEFOLKNING (Nyckelkodsområden: Alviks tätort, Alviks landsbygd, Långnäs) Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 71,2 69,3 68,0 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,kr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , , uppg sak , ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % ,0 storlek hus famhus Utländska medborgare ,9 5,3 2,6 1 rok och mindre , ,7 5,0 2,7 2 rok ,9 Ålder ,1 5,5 4,5 3 rok ,7 0-5 Totalt 2,3 5,1 3,0 4 rok ,9 6 5 rok , Arbetskraft 6 rok och större , Uppgift saknas 3 1 1, Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet 1 Summa annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt 24 6,6 Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt ,0 Statistik Övriga och uppgift saknas 16 4,4 Hushåll Totalt Boende/lgh 2,75 2,71 2,64 Medelålder 38,9 39,2 39,8 10

11 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Byar i området med fler än 10 invånare Grundskolor Hälso- och sjukvård (Byar enligt karta) Byanamn SCB-klass 95 Antal Skola Årskurs Elever Typ av service Adress (Alvik/Långnäs tätort 755) Alviksskolan Vårdcentral Bergnäset Alvik Alviksskolan Fsk 16 Långnäs Bergskolan 7-9 (Se Bergnäset) Bjursträsk - 52 Samhällsservice Klubben - 45 Hällfors - 29 Skolbarnomsorg Typ av service Adress Rågholmen - 19 Postbefodran Lantbrevbärare Skola Platser Alviksskolan 45 Befolkningspyramid Kollektivtrafik - LTN Förskoleverksamhet Turer Linje Alvik/Långnäs-Centrum 31 Verksamhet Platser Alvik/Långnäs-Centrum 220 Förskola 33 Alvik/Långnäs-Centrum 221 Familjedaghem 5 Antal turer per dag Sommar Vinter Måndag-Fredag Vård & service Boendeform Platser KOMMERSIELL SERVICE Pensionärslägenheter 7 Alviksgårdens äldreboende 18 Livsmedel, kiosk, bensin mm BYAÅLDERMÄN Butik/Kiosk Adress Idrott och fritid Sörbykiosken Mårsvägen 16 Anläggning Aktivitet Byaåldermän Gymnastikhall Alviksskolan. Företag med 10 anställda eller fler Skytteanläggning Alviks skjutbana. By Byaålderman Idrottsplats Alviks IP: Företag Antal anställda Alvik Birger Nilsson - 2 gräsfotbollsplaner, Alviks Trafik 71 Långnäs Jan-Erling Wikström - 1 grusfotbollsplan. LIKO 51 Bjursträsk David Burman Motions-/skidspår Alviks elljusspår: 2,5 km. Luleå Kommun 18 Samlingslokal Alviks bygdegård. Alviksgården 13 Kulturaktiviteter Aktivitet Bibliotekverksamhet Lokal/adress Bokbuss Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 200 personer. 11

12 ANTNÄS (Nyckelkodsområden: 1005 Antnäs) BEFOLKNING Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Folkmängd Förändringar Näringsgren Ålder Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Personbilar BOSTÄDER Biltäthet Lägenhetsbestånd Biltäthet Bygg- Små- Fler- Totalt % Bilar per 1000 inv period hus famhus Summa Familjer m bil, % 69,0 73,7 75, ,7 Områdesindex ,4 Befolkningsprognos ,1 (Kommungenomsnittsindex: 100) ,8 Ålder , , , INKOMSTER , , Medelinkomster , uppg sak , Typ av inkomst Totalt Medelinkomst,kr Områdesindex Lägenhetsstorlek (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus rok och mindre , ARBETSMARKNAD 2 rok , rok , Öppet arbetslösa 4 rok , rok 76 22, Ålder rok och större , Uppgift saknas 2 0,6 Summa ,0 8,0 4,0 Totalt ,4 4,2 2,3 Utländska medborgare ,0 5,4 4,5 Tomma lägenheter 1998 Totalt 4,0 4,5 2,8 Ålder Lägenhetsstorlek Arbetskraft 1 rok och mindre 6 2 rok Arbetsplats i rok området rok övriga kommunen rok utlandet/på havet rok och större annan kommun Totalt 65- Summa Summa Upplåtelseform Arbetspendling Hushållsstatistik Uppåtelseform Antal % Typ av pendling Hyresrätt 34 10,2 Statistik Inpendling Bostadsrätt Hushåll Utpendling Äganderätt ,0 Boende/lgh 2,73 2,83 2,80 Nettopendling Övriga och uppgift saknas 39 11,7 Medelålder 34,8 34,7 35,3 Totalt

13 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Byar i området med fler än 10 invånare Grundskolor Hälso- och sjukvård (Byar enligt karta) Byanamn SCB-klass 95 Antal Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Antnäs tärort 828 Antnässkolan Vårdcentral (filial) Knalltorpsvägen Skäret - 50 Antnässkolan Fsk 13 Folktandvård Sörbyvägen Alviksheden - 30 Bergsskolan 7-9 (Se Bergnäset) Vårdcentral Bergnäset Alviksören - 17 Befolkningspyramid BYAÅLDERMÄN Skolbarnomsorg Samhällsservice Skola Platser Typ av service Adress Antnässkolan 57 Postbefodran Lantbrevbärare Stadskyrka Sporthallsvägen Förskoleverksamhet Kollektivtrafik - LTN Verksamhet Platser Förskola 45 Turer Linje FamiljeFörskola 19 Antnäs-Centrum 14 Öppen förskola. Antnäs-Centrum 31 Antnäs-Centrum 220 Antnäs-Centrum 221 Äldre och funktionshindrade Antal turer per dag Sommar Vinter Måndag-Fredag Boendeform Platser Kommentar: Vissa turer stannar endast Pensionärslägenheter 20 vid E4:an. Antnäs äldreboende 20 Byaåldermän Idrott och fritid KOMMERSIELL SERVICE By Byaålderman Antnäs Arne Nyström Anläggning Aktivitet Livsmedel, kiosk, bensin mm Skäret Britta Bergman Sporthall Antnäs sporthall. Idrottsplats Antnäs IP: Butik/Kiosk Adress - jordfotbollsplan, ICA Sörbyhallen Knalltorpsvägen 1 - ishockeybana. Motions-/skidspår Antnäs elljusspår: 5 km. Samlingslokal Sörbygården. Företag med 10 anställda eller fler Företag Antal anställda Kulturaktiviteter Luleå Kommun 37 Antnäs Möbler 13 Aktivitet Lokal/adress Bibliotekverksamhet Bokbuss Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 300 personer. 13

14 AVAFORS (Nyckelkodsområden: 3013 Avafors) BEFOLKNING Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda 2 1 Jordbruk & skogsbruk Döda 3 1 Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 72,1 66,1 69,6 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % 6 INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,kr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , uppg sak , ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % ####### ###### storlek hus famhus Utländska medborgare rok och mindre 3 1 7, ,9 9,1 6,1 2 rok 2 1 5,6 Ålder ,5 14,3 3 rok ,3 0-5 Totalt 9,8 7,8 8,8 4 rok 21 38,9 6 5 rok 4 7, Arbetskraft 6 rok och större 1 1, Uppgift saknas 3 5, Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet Summa 1 annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt 51 94,4 Statistik Övriga och uppgift saknas 3 5,6 Hushåll Totalt Boende/lgh 1,98 1,89 1,89 Medelålder 46,0 47,5 48,4 14

15 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Byar i området med fler än 10 invånare Grundskolor Hälso- och sjukvård (Byar enligt karta) Byanamn SCB-klass 95 Antal Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Forshed 24 Vitåskolan 1-6 (Se Vitå) Vårdcentral Råneå Avafors 23 Råneskolan 7-9 (Se Råneå) Långsel 17 Långsund 13 Samhällsservice Kvarnberg 13 Idrott och fritid Typ av service Adress Anläggning Aktivitet Postbefodran Lantbrevbärare Befolkningspyramid Samlingslokal Forshedsgården. Kollektivtrafik - LTN Kulturaktiviteter Turer Linje Aktivitet Lokal/adress Avafors-Centrum 228 Bibliotekverksamhet Bokbuss Antal turer per dag Sommar Vinter Måndag-Fredag 1 1 Teknisk försörjning Va-försörjningen utgöres av enskilda anläggningar. KOMMERSIELL SERVICE Livsmedel, kiosk, bensin mm BYAÅLDERMÄN Butik/Kiosk Roos Diversehandel Adress Forshed Byaåldermän By Avafors Kvarnberg Långsel Byaålderman Sigurd Antonsson Arne Johansson Erold Johansson 15

16 AVAN (Nyckelkodsområden: 1015 Avan) BEFOLKNING Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto 5 3 Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 77,1 71,7 72,4 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,kr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , , uppg sak , ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % ,3 storlek hus famhus Utländska medborgare ,7 7,1 7,1 1 rok och mindre 7 4, ,0 5,4 4,8 2 rok ,8 Ålder ,0 8,6 5,7 3 rok , Totalt 3,5 6,1 4,8 4 rok ,0 6 5 rok , Arbetskraft 6 rok och större , Uppgift saknas 1 1 1, Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet Summa annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt ,5 Statistik Övriga och uppgift saknas 10 6,5 Hushåll Totalt Boende/lgh 2,57 2,55 2,56 Medelålder 39,4 39,3 39,4 16

17 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Byar i området med fler än 10 invånare Grundskolor Hälso- och sjukvård (Byar enligt karta) Byanamn SCB-klass 95 Antal Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Avan småort 192 Lulavanskolan Vårdcentral Bergnäset Sandnäset småort 76 Lulavanskolan Fsk 18 Bränslen - 39 Bergskolan 7-9 (Se Bergnäset) Stenudden - 35 Samhällsservice Brändlandet - 18 Lillbacken - 16 Skolbarnomsorg Typ av service Adress Lövnäset - 12 Postbefodran Lantbrevbärare Skola Platser Lulavanskolan 32 Befolkningspyramid Kollektivtrafik - LTN Förskoleverksamhet Turer Linje Avan-Centrum 29 Verksamhet Platser Antal turer per dag Sommar Vinter Förskola 18 Måndag-Fredag 9 10 Idrott och fritid KOMMERSIELL SERVICE Anläggning Aktivitet Friluftsbad Sandnäset. Livsmedel, kiosk, bensin mm Skytteanläggning Avans älgskjutbana. Idrottsplatser Ishockeybana, tennisbana. Butik/Kiosk Adress Lulavanskolan: Se Bergnäset - 7-manna grusfotbollsplan. BYAÅLDERMÄN Båtanläggningar Angöringsplats för turbåtstrafiken på Luleå älven. Företag med 10 anställda eller fler Samlingslokaler Avans byahus. Byaåldermän Företag Antal anställda Luleå Kommun 13 By Byaålderman Kulturaktiviteter Avan Mats Fabricius Aktivitet Lokal/adress Bibliotekverksamhet Bokbuss Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 50 personer. 17

18 BENSBYN (Nyckelkodsområden: 0405 Bensbyn & 0508 Granön) BEFOLKNING Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 74,5 77,6 77,7 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,kr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , , uppg sak , ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % ,3 storlek hus famhus Utländska medborgare ,5 1 rok och mindre 4 1 2, ,2 3,9 2,8 2 rok ,2 Ålder ,5 8,0 8,0 3 rok , Totalt 5,7 5,0 3,7 4 rok , rok , Arbetskraft 6 rok och större 14 5, Uppgift saknas , Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet Summa annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt 3 1,2 Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt ,6 Statistik Övriga och uppgift saknas 30 12,1 Hushåll Totalt Boende/lgh 2,63 2,58 2,58 Medelålder 35,1 35,9 36,5 18

19 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Byar i området med fler än 10 invånare Grundskolor Hälso- och sjukvård (Byar enligt karta) Byanamn SCB-klass 95 Antal Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Bensbyn tätort 429 Benzeliusskolan Vårdcentral Björkskatan Östra Bensbyn - 79 Benzeliusskolan Fsk 17 Granön - 31 Björkskataskolan 7-9 (Se Björkskatan) Inre Skäret - 19 Samhällsservice Svedjan - 15 Åkern - 14 Skolbarnomsorg Typ av service Adress Bensby Långänget - 12 Postbefodran Lantbrevbärare Skola Platser Benzeliusskolan 49 Befolkningspyramid Kollektivtrafik - LTN Förskoleverksamhet Turer Linje Bensbyn-Centrum 223 Verksamhet Platser Antal turer per dag Sommar Vinter Förskola 54 Måndag-Fredag 3 5 Äldre och funktionshindrade KOMMERSIELL SERVICE Boendeform Platser Pensionärslägenheter 12 Livsmedel, kiosk, bensin mm Butik/Kiosk Adress Idrott och fritid Bensby Kioskbutik Benzeliusvägen 2A BYAÅLDERMÄN Anläggning Aktivitet Samlingslokal Benzeliusgården Företag med 10 anställda eller fler Idrottsanläggningar Tennis, ishockey, Byaåldermän gräsfotbollsplan Företag Antal anställda Friluftsbad Granöfjärden Luleå Kommun 31 By Byaålderman Gymnastiklokal Bensbyskolan Bensbyn Per-Inge Eriksson Båtanläggningar Småbåtshamn Kulturaktiviteter Aktivitet Bibliotekverksamhet Lokal/adress Bokbuss Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 70 personer. 19

20 BERGNÄSET (Nyckelkodsområden: 0101 Bergnäset) BEFOLKNING Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Folkmängd Förändringar Näringsgren Ålder Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Personbilar BOSTÄDER Biltäthet Lägenhetsbestånd Biltäthet Bygg- Små- Fler- Totalt % Bilar per 1000 inv period hus famhus Summa Familjer m bil, % 64,8 68,6 68, ,3 Områdesindex ,3 Befolkningsprognos ,6 (Kommungenomsnittsindex: 100) ,3 Ålder , , , INKOMSTER , , Medelinkomster , uppg sak , Typ av inkomst Totalt Medelinkomst,kr Områdesindex Lägenhetsstorlek (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus rok och mindre , ARBETSMARKNAD 2 rok , rok , Öppet arbetslösa 4 rok , rok , Ålder rok och större , ,5 2,6 Uppgift saknas ,7 Summa ,5 11,6 5,2 Totalt ,6 5,3 3,2 Utländska medborgare ,6 4,6 4,1 Tomma lägenheter Totalt 4,0 5,5 3,4 Ålder Lägenhetsstorlek Arbetskraft 1 rok och mindre rok Arbetsplats i rok området rok övriga kommunen rok utlandet/på havet rok och större annan kommun Totalt Summa Summa Upplåtelseform Arbetspendling Hushållsstatistik Uppåtelseform Antal % Typ av pendling Hyresrätt ,2 Statistik Inpendling Bostadsrätt 116 6,5 Hushåll Utpendling Äganderätt ,0 Boende/lgh 2,09 2,10 2,08 Nettopendling Övriga och uppgift saknas 78 4,4 Medelålder 40,1 40,1 40,5 Totalt

21 BEFOLKNINGSSTATISTIK Befolkning i stadsdelar Äldre och funktionshindrade Kollektivtrafik - LLT (Stadsdelar enligt karta) Boendeform Platser Turer Linje Stadsdel Antal Handikapplägenheter 12 Bergnäset-Centrum 2 Bergstaden 961 Pensionärslägenheter 10 Bergnäset-Centrum 3 Trolleberg 845 Bergstadens äldreboende 24 Bergnäset-Centrum 6 Trollnäs 843 Fritids för barn över 12 år 10 Bergnässkolan-Hertsön 42 Gamla Bergnäset 589 Boende med särskilt stöd för vuxna: L 42 trafikeras skoldagar, för-, eftermiddag. Villastaden Bergnäset 4+1 Eftermiddagar avslutas turerna i Centrum. Bergnäsets industriområde 6 Träffpunkt för pesionärer och handikappade. Turtäthet vardagar: Sommar Vinter Högtrafik 25 min 20 min Idrott och fritid Lågtrafik 40 min 30 min Befolkningspyramid Anläggning Aktivitet Fritidsgård Brooklyngården: - BAIKs föreningslokaler. KOMMERSIELL SERVICE Idrottsplats Bergvallen: - gräsfotbollsplan, Livsmedel, kiosk, bensin mm - konstgräsfotbollsplan, Butik/Kiosk Adress - friidrottsanläggning, ICA Bergnäset Stengatan 49 - tennisbana, K-Marknad Producentvägen 2-2 isbanor, Bergnäskiosken Stengatan 79 - hockeybana, - BAIK:s tennisbana. Restauranger, caféer mm Gymnastiklokal Bergsskolan. Restaurang/Cafe Adress Friluftsbad Trolltjärn: Chattanoga Producentvägen 2 - bollplan, Nordkalotten Konferens Lulviksvägen 1 - beachvollyplan, Kalaskulan Nordkalottstaden 2 - tennisbana. Renhagen Nordkalotten Lulviksvägen 1 KOMMUNAL SERVICE Motions-/skidspår Från Bergskolan med Ramen Ferruform Scaniavägen 1 anknytning till Nordkalott- Hemparty Stenringen 8 centrum. Bergnäsets AIK Blockvägen 7 Grundskolor Motoranläggning Go-cartbana: Skola Årskurs Elever - Kallaxheden. Företag med 10 anställda eller fler Bergsskolan Motorkrossbana: Företag Antal anställda Hedskolan Kallax grusgrop. Luleå Kommun 264 Hedskolan Fsk 21 Båtanläggningar Bergnäset och Granudden. Skanska Sverige 138 Mandaskolan Fiske Höträsket. Nåiden Bygg 70 Mandaskolan Fsk 36 Norrmejerier 68 Kulturaktiviteter ÅPS Prefab 57 Gymnasieskola Aktivitet Lokal/adress Bergnäsets Ställningsmontage 45 Skola Elever Bibliotek Bergskolan, öppet NCC 41 Bergnässkolan 1) 317 måndag-torsdag. Norrbotten Läns Landsting 40 Samlingslokaler Scoutstugan och Tryckpoolen i Norrbotten 37 1) Bergnässskolans 3-åriga program: Bergnäsgården. Nordkalotten Hotell & Konferens 36 - Hotell och restaurang Hobbylokaler 5 stycken för äldre och Lulefrakt 35 - Industriteknik handikappade. Industriventilation Svenska 24 - Livsmedel Abelko 21 - Individuella program Teknisk försörjning K.A. Ställningar i Luleå 20 - Gymnasiesärskola Va-kapaciteten klarar en expansion mot SAQ Kontroll 20 Gäddvik motsvarande vatten till 500 personer. Holmgren High Speed Logistics 17 Skolbarnomsorg Swecon Anläggningsmaskiner 17 Skola Platser Lars Burman Mek och konsult 16 Hedskolan 58 ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Norrbottens Fordonsservice 16 Mandaskolan 92 KONSUM Norbotten 15 Hälso- och sjukvård Stålstadens Reklam 14 Förskoleverksamhet Typ av service Adress Elektromontage i Luleå 13 Förskola Platser Bergnäsets vårdcentral Producentvägen Fasadelement i Norrland 13 Förskola 133 Folktandvård Producentvägen FR. Ramström 13 Familjedaghem 11 Apotek Producentvägen Luleå Inustrimontage 13 Kooprativet Bullret 18 Stenvalls Trä 13 Öppen förskola. Samhällsservice Bergnäsets Åkeri 12 Typ av service Adress Luleå Alltryck 12 Närpost Producentvägen Byggutrustning Luleå 11 Stadskyrka Höträskvägen GLB I Norrbotten 11 Norrbottens Mek & Rep 11 Byggplanering i Norrbotten 10 21

22 BERGVIKEN (Nyckelkodsområden: 0301 Bergviken, Omskolningscentrum, Ishallen) BEFOLKNING Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Folkmängd Förändringar Näringsgren Ålder Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Personbilar BOSTÄDER Biltäthet Lägenhetsbestånd Biltäthet Bygg- Små- Fler- Totalt % Bilar per 1000 inv period hus famhus Summa Familjer m bil, % 55,3 58,5 57, ,3 Områdesindex ,8 Befolkningsprognos ,8 (Kommungenomsnittsindex: 100) ,8 Ålder , , , INKOMSTER , , Medelinkomster , uppg sak , Typ av inkomst Totalt Medelinkomst,kr Områdesindex Lägenhetsstorlek (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus rok och mindre , ARBETSMARKNAD 2 rok , rok , Öppet arbetslösa 4 rok , rok , Ålder rok och större , ,2 5,4 Uppgift saknas ,7 Summa ,7 4,6 2,5 Totalt ,5 6,0 5,3 Utländska medborgare ,3 6,2 6,2 Tomma lägenheter Totalt 5,1 5,9 5,0 Ålder Lägenhetsstorlek Arbetskraft 1 rok och mindre rok Arbetsplats i rok området rok övriga kommunen rok utlandet/på havet 1 6 rok och större annan kommun Totalt Summa Summa Upplåtelseform Arbetspendling Hushållsstatistik Uppåtelseform Antal % Typ av pendling Hyresrätt ,2 Statistik Inpendling Bostadsrätt ,6 Hushåll Utpendling Äganderätt ,6 Boende/lgh 1,76 1,73 1,72 Nettopendling Övriga och uppgift saknas 34 0,6 Medelålder 40,0 40,6 41,2 Totalt

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet.

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet. 2000-08-15 Ordförklaringar Hushåll Födelsenetto Flyttnetto Arbetskraft Arbetstillfällen Pendling Inpendlare Utpendlare Nettopendling BEFPAK INKOPAK AMPAK BILPAK Egentligen bostadshushåll, varmed avses

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se

LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se 2002-07-10 Innehåll Sida nummer Ordförklaringar 3 Inledning 4 Statistiksammanfattning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

Månadsrapport Februari 2010

Månadsrapport Februari 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Maj 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 211 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2013-12-31 75 383 Antal födda 2014 823 Antal döda 2014 713 Inflyttade 2014 3 859 Utflyttade 2014 3 386 FOLKMÄNGD

Läs mer

Månadsrapport Juni 2010

Månadsrapport Juni 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juni 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport Juli 2010

Månadsrapport Juli 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juli 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport September 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2004-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2005-12-31 Utveckling

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2004

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2004 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 92-29 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 24 24-8-1 Innehåll Sida nummer Innehåll 2 Inledning 3 Ordförklaringar

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2002-12-31 Utveckling

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2003-12-31 Utveckling

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

BILAGA. Stadsdelscentrum Luleå kommun

BILAGA. Stadsdelscentrum Luleå kommun LULEÅ KOMMUN Tekniska förvaltningen BILAGA 2008-04-11 Version 2.0-1 BILAGA Stadsdelscentrum Luleå kommun Uppdragshandling, projektbeskrivning samt nulägesbeskrivningar för Bergnäset, Björkskatan, Gammelstad,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN STATISTIK OM HÅBO KOMMUN 24 POLITIK Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge. Tätorten Bålsta ligger ca 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt mil från Arlanda och

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN STATISTIK OM HÅBO KOMMUN Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge. Tätorten Bålsta ligger ca 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt 3 mil från Arlanda och Enköping.

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Valdistrikt i Luleå kommun

Valdistrikt i Luleå kommun Valdistrikt i Luleå kommun Statistiskt sammanställning 2009-12-31 2010-04-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Luleå kommun totalt 3 Karta över valdistrikt i centrala Luleå 5 Bergnäset-Gäddvik

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07 61 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om lokal för hygienisk behandling 2 010 1377 Gripen 17 Solgården Luleå Yttrande angående utskänkningstillstånd 2 010 1566

Läs mer

Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge.

Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge. STATISTIK OM HÅBO KOMMUN 2015 Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge. Tätorten Bålsta ligger ca 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt 3 mil från Arlanda och Enköping.

Läs mer

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi 2011-04-05 från senast tillgängliga uppgifter Antal invånare i tätorten Sparreholm År 1990 1991 1992 1993 1994 Invånare 957 948 911

Läs mer

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 10.852:- 2,8% 25% 1.060st 56% 259.852:- 1482:- 25,7% 48,4% 11st

håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 10.852:- 2,8% 25% 1.060st 56% 259.852:- 1482:- 25,7% 48,4% 11st 2011 håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 2,8% 25% 1482:- 259.852:- 1.060st 56% 10.852:- 48,4% 25,7% 11st håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN Håbo kommun

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler 2016-01-22 INNEHÅLL SID Stadsvikens hälsocentral - Vårdcentral Norra hamn 3 Mjölkuddens hälsocentral - Gammelstads hälsocentral 4 Björkskatans hälsocentral - Porsöns hälsocentral

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 10.852:- 2,8% 25% 1.060st 56% 259.852:- 1482:- 25,7% 48,4% 11st

håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 10.852:- 2,8% 25% 1.060st 56% 259.852:- 1482:- 25,7% 48,4% 11st 2012 håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 2,8% 25% 1482:- 259.852:- 1.060st 56% 10.852:- 48,4% 25,7% 11st håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN Håbo kommun

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 039 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 51 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer