LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: Fax:

2 Innehåll Sida nummer Ordförklaringar 3 Inledning 4 Statistiksammanfattning för Luleå kommun samt dess stadsdelar och byar: Luleå kommun 6 - Ale 8 - Alvik 10 - Antnäs 12 - Avafors 14 - Avan 16 - Bensbyn 18 - Bergnäset 20 - Bergviken 22 - Björkskatan 24 - Björsbyn 26 - Brändön 28 - Bälinge 30 - Böle 32 - Centrum 34 - Eriksberg 36 - Ersnäs 38 - Gammelstad 40 - Gäddvik 42 - Hertsölandet 44 - Hertsön 46 - Jämtön 48 - Kallax 50 - Karlsvik 52 - Klöverträsk 54 - Luleå skärgård 56 - Malmudden 58 - Mjölkudden 60 - Måttsund 62 - Niemisel 64 - Notviken 66 - Orrbyn 68 - Persön 70 - Porsön 72 - Prästholm 74 - Rutvik 76 - Råneå 78 - Skurholmen 80 - Smedsbyn 82 - Sunderbyn 84 - Sundom 86 - Svartön 88 - Vitå 90 - Ängesbyn 92 - Örnäset 94 2

3 Ordförklaringar Hushåll Födelsenetto Flyttnetto Arbetskraft Arbetstillfällen Pendling Inpendlare Utpendlare Nettopendling BEFPAK INKOPAK AMPAK BILPAK Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet. Skillnaden mellan antalet födda och döda under året. Skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer under året. Samtliga förvärvsarbetande som är skrivna i området, oberoende av var deras arbetsplats är belägen. (Förvärvsarbetande nattbefolkning) Samtliga som arbetar inom området oberoende om deras bostad är belägen inom eller utom området. (Förvärvsarbetande dagbefolkning) Resa mellan bostad och arbetsplats över områdesgräns. Är en person som har sin arbetsplats inom området men bor i ett annat område. Är en person som bor inom området men har sin arbetsplats i ett annat område. Skillnaden mellan in- och utpendling. Statistikpaket från SCB som redovisar uppgifter om befolkningens storlek, ålder, sammansättning och förändring. Statistikpaket från SCB som redovisar information om befolkningens inkomster, avdrag, pensioner och andra transfereringar. Statistikpaket från SCB som redovisar befolkningens sysselsättning, pendling och näringslivets struktur. Statisikpaket från SCB som redovisar befolkningens fordons innehav. FoB 90 Folk- och bostadsräkningen som ägde rum år SCB SNI-kod CFAR Statistiska centralbyrån. Svensk Näringsgrens Indelning (SNI92). Centrala Företags och Arbetsställe Registret, levereras via SCB. 3

4 Inledning LULEÅ KOMMUN, Områdesbeskrivning 2002 är en sammanställning av statistik över Luleå kommun, dess stadsdelar och byar. I områdesbeskrivningen är Luleå indelad i 44 statistikområden, dvs stadsdelar och byar enligt följande: Ale, Alvik, Antnäs, Avafors, Avan, Bensbyn, Bergnäset, Bergviken, Björkskatan, Björsbyn, Brändön, Bälinge, Böle, Centrum, Eriksberg, Ersnäs, Gammelstad, Gäddvik, Hertsölandet, Hertsön, Jämtön, Kallax, Karlsvik, Klöverträsk, Luleå skärgård, Malmudden, Mjölkudden, Måttsund, Niemisel, Notviken, Orrbyn, Persön, Porsön, Prästholm, Rutvik, Råneå, Skurholmen, Smedsbyn, Sunderbyn, Sundom, Svartön, Ängesbyn, Vitå och Örnäset. Varje statistikområde presenteras på två sidor. Statistiken presenteras under följande 8 huvudrubriker Befolkning, Bilbestånd, Inkomster, Arbetsmarknad, Bostäder, Befolkningsstatistik, Kommunal service, Övrig offentlig service och Kommersiell service. Under varje huvudrubrik finns ett varierande antal underrubriker. Nedan följer en presentation av dessa underrubriker samt en källhänvisning för den framtagna statistiken. BEFOLKNING Folkmängd Folkmängdens utveckling efter ålder. (Källa: SCB/BEFPAK) Befolningsprognos Delområdesprognos efter ålder. (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Utländska medborgare Antal utländska medborgare i området efter ålder (Källa: SCB/BEFPAK /Områdesbeskrivningar) Hushållsstatistik Antal hushåll, medelålder och antal boende per lägenhet (Källa: SCB/BEFPAK/Bostadsbyggnadsstatistik, FoB-90, Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Befolkningsförändringar Födda, döda, inflyttningar, utflyttningar, födelse- och flyttnetto. (Källa: SCB/BEFPAK /Områdesbeskrivningar) BILBESTÅND Personbilar i trafik Antal personbilar i området (Källa: SCB/BILPAK) Biltäthet Antal bilar per invånare, andel familjer med bil och områdesindex (Källa: SCB/BILPAK) INKOMSTER Medelinkomster Medelinkomster för förvärvsarbetande i åldern år och områdesindex (Källa: SCB/INKOPAK) ARBETSMARKNAD Öppet arbetslösa Andel öppet arbetslösa efter ålder (Källa: SCB/Arbetslöshetsstatistik) Arbetskraft Arbetsplatsområde för arbetskraften som bor i området (Källa: SCB/AMPAK) Arbetstillfällen Antal arbetstillfällen inom olika näringsgrenar (Källa: SCB/AMPAK) Arbetspendling Inpendling, utpendling och nettopendling i området (Källa: SCB/AMPAK) BOSTÄDER Lägenhetsbestånd Lägenheter 2001 och byggnadsperiod för lägenheter i småhus och flerfamiljshus. (Källa: FoB-90, SCB/ Bostadsbyggnadsstatistik) Lägenhetstorlek Lägenhetsstorlekar i småhus och flerfamiljshus (Källa: FoB-90, SCB/Bostadsbyggnadsstatistik) Upplåtelseform Lägenheternas ägande förhållande (Källa: FoB-90, SCB/Bostadsbyggnadsstatistik) 4

5 BEFOLKNINGSSTATISTIK Befolkning i stadsdelar/byar Antal boende 2001 i olika stadsdelar/byar, nyckelkodsområden i centrala Luleå, tätorter och småorter i landsbygden. (Källa: SCB/Tätortsinventering 2000, SCB/BEFPAK) Befolkningspyramid Befolkningspyramid över befolkningsstrukturen 2001 i de olika områdena. (Källa: SCB/BEFPAK) KOMMUNAL SERVICE Grundskolor Grundskolan, skolor och elever, läsåret 2000/2001. (Källa: Luleå kommun/barn- och utbildningsförvaltningen) Gymnasieskolor Gymnasieskolan och KomVux, skolor elever och program 2000/2001. (Källa: Luleå kommun/barn- och utbildningsförvaltningen) Skolbarnomsorg Omsorg för skolbarn läsåret 2000/2001. (Källa: Luleå kommun/barn- och utbildningsförvaltningen) Förskoleverksamhet Omsorg för mindre barn (Källa: Luleå kommun/barn- och utbildningsförvaltningen) Vård & service Omsorg för äldre (Källa: Luleå kommun/socialförvaltningen/vård & service) Idrott och fritid Anläggningar och aktiviteter (Källa: Luleå kommun/fritid Luleå) Kulturaktiviteter Anläggningar, aktiviteter och biblioteksverksamhet (Källa: Luleå kommun/kulturförvaltningen) Teknisk försörjning Va-kapacitet och försörjning (Källa: Luleå kommun/tekniska kontoret) ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Kommunikation Flyg, järnväg, buss. (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Hälso- och sjukvård Sjukhus, vårdcentral, folktandvård och apotek. (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Samhällsservice Post, polis och stadskyrkor (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret) Kollektivtrafik Kommunikationsmöjligheter med Centrum, busslinjer och turtäthet (Källa: LLT/ Luleå lokaltrafik och LiN/ Länstrafiken i Norrbotten). Utbildning Universitet, Folkhögskola, elevantal och utbildningsmöjligheter. (Källa: Luleå kommun/stadsbyggnadskontoret). KOMMERSIELL SERVICE Livsmedel Butker där man kan köpa mjölk, stormarknader, livsmedelsbutiker, närbutiker, kioskbutiker bensinstationer mm. (Källa: Miljökontoret) Företag med 10 anställda eller fler Presentation av företag inom området som har 10 anställda eller fler. För Centrum gäller företag som har fler än 30 anställda. (Källa: SCB/CFAR) 5

6 LULEÅ KOMMUN (Nyckelkodsområden: 2580 Luleå kommun) BEFOLKNING Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Folkmängd Förändringar Näringsgren Ålder Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Personbilar BOSTÄDER Biltäthet Lägenhetsbestånd Biltäthet Bygg- Små- Fler- Totalt % Bilar per 1000 inv period hus famhus Summa Familjer m bil, % 59,5 59,0 58, ,4 Områdesindex ,6 Befolkningsprognos ,5 (Kommungenomsnittsindex: 100) ,2 Ålder , , , INKOMSTER , , Medelinkomster , uppg sak , Typ av inkomst Totalt Medelinkomst,tkr Områdesindex Lägenhetsstorlek (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus rok och mindre , ARBETSMARKNAD 2 rok , rok , Öppet arbetslösa 4 rok , rok , Ålder rok och större , ,8 0,5 4,5 Uppgift saknas ,7 Summa ,6 2,4 5,4 Totalt ,2 4,3 4,8 Utländska medborgare ,8 4,9 4,8 Upplåtelseform Totalt 5,8 4,1 4,9 Ålder Uppåtelseform Antal % Arbetskraft Hyresrätt , Bostadsrätt , Arbetsplats i Äganderätt , kommunen Övriga och uppgift saknas , utlandet/på havet Totalt annan kommun Summa Summa Arbetspendling Hushållsstatistik Typ av pendling Inpendling Statistik Utpendling Hushåll Nettopendling Boende/lgh 1,98 1,99 1,99 Medelålder 39,0 39,2 39,4 6

7 BEFOLKNINGSSTATISTIK Befolkning i tätorter Social service Kommunalskatt 2002 Verksamhet Antal Skatt till Kronor Tätort Folkmängd Särskilda bostäder för äldre 879 Kommun 21,78 Luleå Personer med hemtjänst 617 Landsting 9,42 Gammelstad Personer med rätt till färdtjänst Total utdebitering 31,20 Bergnäset Hushåll med fösörjningsstöd Södra Sunderbyn Råneå Idrott och fritid ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Antnäs 808 Anläggning Antal Alvik/Långnäs 792 Fritidsgårdar 11 Hälso- och sjukvård Rutvik 684 Elljusspår 23 Typ av service Antal Måttsund 574 Golfbana 1 Sjukhus 1 Bensbyn 440 Ridanläggningar 3 Vårdcentraler 9 Ersnäs 327 Ishallar 2 Folktandvårdscentraler 8 Bälinge 317 Badhus 4 Apotek 8 Karlsvik 300 Tempererade utomhusbad 2 Persön 284 Friluftsbad 20 Utbildning Klöverträsk 260 Sporthallar 8 Utbildningar Elever Kallax 254 Bowlinghallar 2 Tekniskt universitet Brändön 227 Fotbollshall 1 Folkhögskola 275 Jämtön 219 Tennishall 1 Summa Skyttehall 1 Samhällsservice Skjutbanor 11 Typ av service Antal Befolkningspyramid Idrottsplatser 5 Postkontor 7 Idrottsplatser med konstgräs 5 Närpostkontor 3 Skidbackar 3 Lantbrevbärare 16 Elljusspår 23 Polishus 1 Fiskeanläggningar 5 Stadskyrkor 11 Friluftsanläggningar 5 Campinganläggningar 6 Kommunikation Motoranläggningar 3 Typ av service Antal Småbåtshamnar 22 Flygplats 1 Övrigt: Skoterleder, ca 110 mil samt Järnvägsstation 1 småbåtsleder i Luleå skärgård och Lule älv. Busstation 1 Hamn 1 Kulturaktiviteter KOMMUNAL SERVICE Verksamhet Antal Kollektivtrafik Bibliotek 11 Område Bussbolag Bokbuss 1 Centrala Luleå Luleå lokaltrafik Utbildning Biografer 2 Nederluleå Länstrafiken Utbildningstyper Elever Teatrar 3 Råneå Länstrafiken Grundskola Museér 3 Gymnasieskola Konsthall 1 Komvux Övrigt: Kulturcentrum Ebeneser, Lillan, Kunskapslyftet Barnkulturcentrum Kotten, Teknikens hus, KOMMERSIELL SERVICE Kulturskola Danshuset, Norrbottensmusiken, Kyrkbyn, Större arbetsgivare Konstnärernas kollektivverkstad och Företag Anställda Förskoleverksamhet Kulturbyn Kronan. Luleå kommun Verksamhet Platser Norrbottens läns landsting Förskola Kommunala bolag Svenskt Stål AB Familjedaghem, antal barn 148 Bolag Årsarbetare Luleå tekniska universitet Skolbarnomsorg, antal barn Luleå lokaltrafik 126 F21/Luleå garnison 980 Öppen förskola, antal enheter 13 Luleå energi 124 Telia 800 Lulebo 69 Ferruform 650 Vatten, gator och kommunyta Renhållningsbolaget 57 Konsum Norrbotten 450 Gator och vägar 558 km Lulekraft 31 Samhall Bothnia 400 Gång- och cykelvägar 246 km Aurorum Teknikbyn 24 Erisoft 330 VA-ledningar 1 533km Nordiskt Flygteknikcentrum 14 Vattenproduktion per år 7 milj m 3 Luleå Bogserbåt 12 Skogsmark ha Luleå Mäss och Kongress 7 Kommunyta inklusive vatten km 2 Landyta km 2 7

8 ALE (Nyckelkodsområden: 1011 Ale) BEFOLKNING Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto 3 Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 67,1 69,9 70,0 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,tkr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , uppg sak 4 4 6, ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus Utländska medborgare ,0 1 rok och mindre ,0 1,7 3,4 2 rok 8 12,9 Ålder ,7 5,6 3 rok 22 35,5 0-5 Totalt 4,9 4,8 3,6 4 rok 19 30,6 6 5 rok 9 14, Arbetskraft 6 rok och större 3 4, Uppgift saknas 1 1, Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet Summa 5 2 annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt 59 95,2 Statistik Övriga och uppgift saknas 3 4,8 Hushåll Totalt Boende/lgh 2,44 2,47 2,44 Medelålder 43,5 43,2 42,3 8

9 ALE BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Tätorter och småorter enligt SCB Grundskolor Hälso- och sjukvård Byanamn SCB-klass Boende Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Ale småort 113 Alviksskolan 1-6 (Se Alvik) Vårdcentral Bergnäset Bergskolan 7-9 (Se Bergnäset) Tätort = By med 200 inv eller mer och max 200 m mellan husen. Samhällsservice Småort = Mellan 50 och 200 inv och Förskoleverksamhet max 200 m mellan husen. Tillhör upptagningsområde för Sörbyarna. Typ av service Adress Postbefodran Lantbrevbärare Befolkningspyramid BYAÅLDERMÄN Kulturaktiviteter Byaåldermän Aktivitet Lokal/adress By Byaålderman Bibliotekverksamhet Bokbuss Ale Åke Wallin Kulturanläggning Ale kvarnområde. Idrott och fritid Kollektivtrafik - LTN Anläggning Aktivitet Gymnastikhall Ale Byagård. Turer Linje Skytteanläggning Ale skyttebana. Ale-Centrum 221 Idrottsplats Ale Byagård: Antal turer per dag Sommar Vinter - ishockeybana, Måndag-Fredag tennisbana, - bangolf, - gräsfobollsplan. Motions-/skidspår Ale elljusspår, 3,5 km. KOMMERSIELL SERVICE Camping Ale Byagård: lägergård. Samlingslokal Ale Byagård. Livsmedel Butik/Kioskbutik/Bensinstation Se Alvik och Antnäs Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 50 personer. 9

10 ALVIK BEFOLKNING (Nyckelkodsområden: Alviks tätort, Alviks landsbygd, Långnäs) Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 69,3 68,0 68,7 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,tkr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , , uppg sak , ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % ,0 4,5 storlek hus famhus Utländska medborgare ,3 2,8 11,1 1 rok och mindre , ,0 2,8 3,5 2 rok ,9 Ålder ,5 3,8 2,3 3 rok , Totalt 5,1 2,9 3,8 4 rok ,9 6 5 rok , Arbetskraft 6 rok och större , Uppgift saknas 3 1 1, Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet 1 Summa annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt 24 6,6 Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt ,0 Statistik Övriga och uppgift saknas 16 4,4 Hushåll Totalt Boende/lgh 2,71 2,64 2,67 Medelålder 39,2 39,8 39,6 10

11 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Tätorter och småorter enligt SCB Grundskolor Hälso- och sjukvård Byanamn SCB-klass Boende Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Alvik/Långnäs tätort 792 Alviksskolan Vårdcentral Bergnäset Alviksskolan Fsk 12 Tätort = By med 200 inv eller mer och Bergskolan 7-9 (Se Bergnäset) max 200 m mellan husen. Samhällsservice Småort = Mellan 50 och 200 inv och max 200 m mellan husen. Skolbarnomsorg Typ av service Adress Postbefodran Lantbrevbärare Skola Antal barn Befolkningspyramid Alviksskolan 43 Kollektivtrafik - LTN Förskoleverksamhet Turer Linje Alvik/Långnäs-Centrum 31 Verksamhet Platser Alvik/Långnäs-Centrum 220 Förskola 36 Alvik/Långnäs-Centrum 221 Familjedaghem, antal barn 5 Antal turer per dag Sommar Vinter Måndag-Fredag Vård & service BYAÅLDERMÄN Boendeform Platser KOMMERSIELL SERVICE Pensionärslägenheter 7 Alviksgårdens äldreboende 18 Livsmedel Byaåldermän Butik/Kioskbutik/Bensinstation Idrott och fritid SÖRBYKIOSKEN By Byaålderman Alvik Birger Nilsson Anläggning Aktivitet Långnäs Jan-Erling Wikström Gymnastikhall Alviksskolan. Företag med 10 anställda eller fler Bjursträsk David Burman Skytteanläggning Alviks skjutbana. Idrottsplats Alviks IP: Företag Antal anställda - 2 gräsfotbollsplaner, ALVIKS TRAFIK 73-1 grusfotbollsplan. LIKO 55 Motions-/skidspår Alviks elljusspår: 2,5 km. LULEÅ KOMMUN 17 Samlingslokal Alviks bygdegård. ALVIKSGÅRDEN 11 MEK OCH KONSULT 11 Kulturaktiviteter Aktivitet Bibliotekverksamhet Lokal/adress Bokbuss Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 200 personer. 11

12 ANTNÄS (Nyckelkodsområden: 1005 Antnäs) BEFOLKNING Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Folkmängd Förändringar Näringsgren Ålder Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Personbilar BOSTÄDER Biltäthet Lägenhetsbestånd Biltäthet Bygg- Små- Fler- Totalt % Bilar per 1000 inv period hus famhus Summa Familjer m bil, % 73,7 75,0 75, ,5 Områdesindex ,4 Befolkningsprognos ,1 (Kommungenomsnittsindex: 100) ,8 Ålder , , , INKOMSTER , , Medelinkomster , uppg sak , Typ av inkomst Totalt Medelinkomst,tkr Områdesindex Lägenhetsstorlek (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus rok och mindre , ARBETSMARKNAD 2 rok , rok , Öppet arbetslösa 4 rok , rok 76 22, Ålder rok och större , ,5 Uppgift saknas 2 0,6 Summa ,0 5,3 Totalt ,2 2,3 3,6 Utländska medborgare ,4 4,2 4,2 Upplåtelseform Totalt 4,5 2,8 3,7 Ålder Uppåtelseform Antal % 0-5 Arbetskraft Hyresrätt 34 10,1 6 Bostadsrätt Arbetsplats i Äganderätt , området Övriga och uppgift saknas 39 11, övriga kommunen Totalt utlandet/på havet annan kommun Summa Summa Arbetspendling Hushållsstatistik Typ av pendling Statistik Inpendling Hushåll Utpendling Boende/lgh 2,83 2,80 2,78 Nettopendling Medelålder 34,7 35,3 36,1 12

13 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Tätorter och småorter enligt SCB Grundskolor Hälso- och sjukvård Byanamn SCB-klass Boende Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Antnäs tätort 808 Antnässkolan Vårdcentral (filial) Knalltorpsvägen Antnässkolan Fsk 15 Folktandvård Sörbyvägen Tätort = By med 200 inv eller mer och Bergsskolan 7-9 (Se Bergnäset) Vårdcentral Bergnäset max 200 m mellan husen. Småort = Mellan 50 och 200 inv och max 200 m mellan husen. Skolbarnomsorg Samhällsservice Skola Antal barn Typ av service Adress Befolkningspyramid Antnässkolan 54 Postbefodran Lantbrevbärare Stadskyrka Sporthallsvägen Förskoleverksamhet Kollektivtrafik - LTN Verksamhet Platser Förskola 54 Turer Linje Familjedaghem, antal barn 7 Antnäs-Centrum 14 Öppen förskola. Antnäs-Centrum 31 Antnäs-Centrum 220 Antnäs-Centrum 221 Äldre och funktionshindrade Antal turer per dag Sommar Vinter Måndag-Fredag BYAÅLDERMÄN Boendeform Platser Kommentar: Vissa turer stannar endast Pensionärslägenheter 20 vid E4:an. Antnäs äldreboende 20 Byaåldermän Vårdbiträdesgrupp, Knalltorpsvägen 4B. By Byaålderman KOMMERSIELL SERVICE Antnäs Arne Nyström Idrott och fritid Skäret Britta Bergman Livsmedel Anläggning Aktivitet Sporthall Antnäs sporthall. Butik/Kioskbutik/Bensinstation Idrottsplats Antnäs IP: ICA SÖRBYHALLEN - jordfotbollsplan, - ishockeybana. Motions-/skidspår Antnäs elljusspår: 5 km. Företag med 10 anställda eller fler Samlingslokal Sörbygården. Företag Antal anställda LULEÅ KOMMUN 64 Kulturaktiviteter ANTNÄS MÖBLER 15 ICA 15 Aktivitet Lokal/adress Bibliotekverksamhet Bokbuss Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 300 personer. 13

14 AVAFORS (Nyckelkodsområden: 3013 Avafors) BEFOLKNING Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda 1 Jordbruk & skogsbruk Döda 1 1 Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion 6 2 Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar 6 6 Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 66,1 69,6 68,4 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % 6 2 INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,tkr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , uppg sak , ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % ###### storlek hus famhus Utländska medborgare rok och mindre 3 1 7, ,1 5,9 2 rok 2 1 5,6 Ålder ,5 13,6 9,1 3 rok ,3 0-5 Totalt 7,8 8,5 3,4 4 rok 21 38,9 6 5 rok 4 7, Arbetskraft 6 rok och större 1 1, Uppgift saknas 3 5, Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet Summa 1 1 annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt 51 94,4 Statistik Övriga och uppgift saknas 3 5,6 Hushåll Totalt Boende/lgh 1,89 1,89 1,93 Medelålder 47,5 48,4 49,4 14

15 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Tätorter och småorter enligt SCB Grundskolor Hälso- och sjukvård Byanamn SCB-klass Boende Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Vitåskolan 1-6 (Se Vitå) Vårdcentral Råneå Tätort = By med 200 inv eller mer och Råneskolan 7-9 (Se Råneå) max 200 m mellan husen. Småort = Mellan 50 och 200 inv och Samhällsservice max 200 m mellan husen. Idrott och fritid Typ av service Adress Anläggning Aktivitet Postbefodran Lantbrevbärare Befolkningspyramid Samlingslokal Forshedsgården. Kollektivtrafik - LTN Kulturaktiviteter Turer Linje Aktivitet Lokal/adress Avafors-Centrum 228 Bibliotekverksamhet Bokbuss Antal turer per dag Sommar Vinter Måndag-Fredag 1 1 Teknisk försörjning Va-försörjningen utgöres av enskilda anläggningar. KOMMERSIELL SERVICE BYAÅLDERMÄN Byaåldermän Livsmedel Butik/Kioskbutik/Bensinstation ROOS DIVERSEHANDEL, FORSHED By Avafors Kvarnberg Långsel Byaålderman Sigurd Antonsson Arne Johansson Erold Johansson 15

16 AVAN (Nyckelkodsområden: 1015 Avan) BEFOLKNING Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 71,7 72,4 73,9 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,tkr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , , uppg sak , ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % ,3 storlek hus famhus Utländska medborgare ,1 5,9 5,9 1 rok och mindre 7 4, ,4 4,5 2,8 2 rok ,8 Ålder ,6 5,1 2,6 3 rok , Totalt 6,1 4,5 2,9 4 rok ,0 6 5 rok , Arbetskraft 6 rok och större , Uppgift saknas 1 1 1, Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet Summa annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt ,5 Statistik Övriga och uppgift saknas 10 6,5 Hushåll Totalt Boende/lgh 2,55 2,56 2,67 Medelålder 39,3 39,4 39,4 16

17 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Tätorter och småorter enligt SCB Grundskolor Hälso- och sjukvård Byanamn SCB-klass Boende Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Avan småort 197 Lulavanskolan Vårdcentral Bergnäset Lulavanskolan Fsk 14 Tätort = By med 200 inv eller mer och Bergskolan 7-9 (Se Bergnäset) max 200 m mellan husen. Samhällsservice Småort = Mellan 50 och 200 inv och max 200 m mellan husen. Skolbarnomsorg Typ av service Adress Postbefodran Lantbrevbärare Skola Antal barn Befolkningspyramid Lulavanskolan 31 Kollektivtrafik - LTN Förskoleverksamhet Turer Linje Avan-Centrum 29 Verksamhet Platser Antal turer per dag Sommar Vinter Förskola 18 Måndag-Fredag Idrott och fritid KOMMERSIELL SERVICE Anläggning Aktivitet Friluftsbad Sandnäset. Livsmedel BYAÅLDERMÄN Skytteanläggning Avans älgskjutbana. Idrottsplatser Ishockeybana, tennisbana. Butik/Kioskbutik/Bensinstation Lulavanskolan: Se Bergnäset Byaåldermän - 7-manna grusfotbollsplan. Båtanläggningar Angöringsplats för turbåts- By Byaålderman trafiken på Luleå älven. Företag med 10 anställda eller fler Avan Mats Fabricius Samlingslokaler Avans byahus. Företag Antal anställda LULEÅ KOMMUN 15 Kulturaktiviteter Aktivitet Bibliotekverksamhet Lokal/adress Bokbuss Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 50 personer. 17

18 BENSBYN (Nyckelkodsområden: 0405 Bensbyn & 0508 Granön) BEFOLKNING Folkmängd Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Ålder Förändringar Näringsgren Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Arbetspendling Personbilar Typ av pendling Biltäthet Summa inpendlare Summa utpendlare Biltäthet Nettopendling Summa Bilar per 1000 inv Familjer m bil, % 77,6 77,7 75,2 Befolkningsprognos Områdesindex BOSTÄDER Ålder (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhetsbestånd Bygg- Små- Fler- Totalt % INKOMSTER period hus famhus , Medelinkomster , , Typ av inkomst , Medelinkomst,tkr , Områdesindex , , (Kommungenomsnittsindex: 100) , , , uppg sak , ARBETSMARKNAD Totalt Öppet arbetslösa Lägenhetsstorlek Summa Ålder Lägenhets- Små- Fler- % ,3 6,3 storlek hus famhus Utländska medborgare ,5 1 rok och mindre 4 1 2, ,9 2,8 2,5 2 rok ,3 Ålder ,0 7,1 7,1 3 rok , Totalt 5,0 3,5 3,5 4 rok ,9 6 5 rok , Arbetskraft 6 rok och större 14 5, Uppgift saknas , Arbetsplats i Totalt området övriga kommunen Upplåtelseform 65- utlandet/på havet Summa annan kommun Uppåtelseform Antal % Summa Hyresrätt 3 1,2 Hushållsstatistik Bostadsrätt Äganderätt ,9 Statistik Övriga och uppgift saknas 30 12,0 Hushåll Totalt Boende/lgh 2,58 2,58 2,59 Medelålder 35,9 36,5 37,0 18

19 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMUNAL SERVICE ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE Tätorter och småorter enligt SCB Grundskolor Hälso- och sjukvård Byanamn SCB-klass Boende Skola Årskurs Elever Typ av service Adress Bensbyn tätort 440 Benzeliusskolan Vårdcentral Björkskatan Benzeliusskolan Fsk 17 Tätort = By med 200 inv eller mer och Björkskataskolan 7-9 (Se Björkskatan) max 200 m mellan husen. Samhällsservice Småort = Mellan 50 och 200 inv och max 200 m mellan husen. Skolbarnomsorg Typ av service Adress Postbefodran Lantbrevbärare Skola Antal barn Befolkningspyramid Benzeliusskolan 54 Kollektivtrafik - LTN Förskoleverksamhet Turer Linje Bensbyn-Centrum 223 Verksamhet Platser Antal turer per dag Sommar Vinter Förskola 54 Måndag-Fredag 3 5 Äldre och funktionshindrade KOMMERSIELL SERVICE Boendeform Platser Pensionärslägenheter 12 Livsmedel BYAÅLDERMÄN Butik/Kioskbutik/Bensinstation Idrott och fritid BENSBY KIOSKBUTIK Byaåldermän Anläggning Aktivitet By Byaålderman Samlingslokal Benzeliusgården Företag med 10 anställda eller fler Bensbyn Per-Inge Eriksson Idrottsanläggningar Tennis, ishockey, gräsfotbollsplan Företag Antal anställda Friluftsbad Granöfjärden LULEÅ KOMMUN 32 Gymnastiklokal Bensbyskolan JOBMEAL 11 Båtanläggningar Småbåtshamn Kulturaktiviteter Aktivitet Bibliotekverksamhet Lokal/adress Bokbuss Teknisk försörjning Va-kapaciteten klarar en expansion motsvarande vatten till ca 70 personer. 19

20 BERGNÄSET (Nyckelkodsområden: 0101 Bergnäset) BEFOLKNING Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Folkmängd Förändringar Näringsgren Ålder Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Personbilar BOSTÄDER Biltäthet Lägenhetsbestånd Biltäthet Bygg- Små- Fler- Totalt % Bilar per 1000 inv period hus famhus Summa Familjer m bil, % 68,6 68,4 67, ,3 Områdesindex ,3 Befolkningsprognos ,6 (Kommungenomsnittsindex: 100) ,3 Ålder , , , INKOMSTER , , Medelinkomster , uppg sak , Typ av inkomst Totalt Medelinkomst,tkr Områdesindex Lägenhetsstorlek (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus rok och mindre , ARBETSMARKNAD 2 rok , rok , Öppet arbetslösa 4 rok , rok , Ålder rok och större , ,6 2,6 Uppgift saknas ,7 Summa ,6 5,2 7,1 Totalt ,3 3,3 4,2 Utländska medborgare ,6 4,2 4,9 Upplåtelseform Totalt 5,5 3,5 4,5 Ålder Uppåtelseform Antal % Arbetskraft Hyresrätt , Bostadsrätt 116 6, Arbetsplats i Äganderätt , området Övriga och uppgift saknas 78 4, övriga kommunen Totalt utlandet/på havet annan kommun Summa Summa Arbetspendling Hushållsstatistik Typ av pendling Statistik Inpendling Hushåll Utpendling Boende/lgh 2,10 2,08 2,06 Nettopendling Medelålder 40,1 40,5 20

21 BEFOLKNINGSSTATISTIK Befolkning i nyckelkodsområden Äldre och funktionshindrade Kollektivtrafik - LLT Boendeform Platser Turer Linje Nyko Namn Boende Handikapplägenheter 12 Bergnäset-Centrum Gamla Bergnäset 528 Pensionärslägenheter 10 Bergnäset-Centrum Älvstaden 50 Bergstadens äldreboende 24 Bergnäset-Centrum Verkstadsskolan 477 Fritids för barn över 12 år 10 Bergnässkolan-Hertsön (skoldagar) Bergstaden 971 Boende med särskilt stöd för vuxna: Turtäthet vardagar: Sommar Vinter Norra Trollnäs Bergnäset 4+1 Högtrafik 25 min 20 min Södra Trollnäs 535 Stödboende, Stengatan 85 5 Lågtrafik 40 min 30 min Trolleberg 457 Träffpunkt för pesionärer och handikappade Trollheden 362 Vårdbiträdesgrupp, Stengatan Kallax företagsby 4 KOMMERSIELL SERVICE Idrott och fritid Anläggning Aktivitet Livsmedel Befolkningspyramid Fritidsgård Brooklyngården: Butik/Kioskbutik/Bensinstation - BAIKs föreningslokaler. K-MARKNAD Idrottsplats Bergvallen: ICA BERGNÄSET- SNABBIS - gräsfotbollsplan, BERGNÄSKIOSKEN - konstgräsfotbollsplan, - friidrottsanläggning, Företag med 10 anställda eller fler - tennisbana, Företag Antal anställda - 2 isbanor, LULEÅ KOMMUN hockeybana, SKANSKA BAIK:s tennisbana. NCC 129 Gymnastiklokal Bergsskolan. NÅIDEN BYGG 84 Friluftsbad Trolltjärn: NORRMEJERIER 76 KOMMUNAL SERVICE - bollplan, ÅPS PREFAB 57 - beachvollyplan, TRYCKPOOLEN 49 - tennisbana. NORDKALOTTEN 47 Grundskolor Motions-/skidspår Från Bergskolan med STÄLLNINGSMONTAGE 46 Skola Årskurs Elever anknytning till Nordkalott- LANDSTINGET 38 Bergsskolan centrum. ABELKO 22 Hedskolan Motoranläggning Go-cartbana: SANFRIDSSONS MÅLERI 22 Hedskolan Fsk 22 - Kallaxheden. HIGH SPEED LOGISTICS 21 Mandaskolan Motorkrossbana: VERITAS INSPECTION 20 Mandaskolan Fsk 25 - Kallax grusgrop. K.A. STÄLLNINGAR 20 Båtanläggningar Bergnäset och Granudden. STÅLSTADENS REKLAM 20 Gymnasieskola Fiske Höträsket. KONSUM NORRBOTTEN 18 Skola Elever STENVALLS TRÄ 18 Bergnässkolan 1) 269 Kulturaktiviteter SWECON 18 Aktivitet Lokal/adress FASADELEMENT 15 1) Bergnässskolans 3-åriga program: Bibliotek Bergskolan, öppet BERGNÄSETS ÅKERI 13 - Hotell och restaurang måndag-torsdag. JAN BRÄNNSTRÖM GLASS 13 - Industriteknik Samlingslokaler Scoutstugan och NTG 13 - Livsmedel Bergnäsgården. BRAVIDA 12 - Individuella program Hobbylokaler 5 stycken för äldre och FR. RAMSTRÖM 12 - Gymnasiesärskola handikappade. LULEÅ ALLTRYCK 12 - Särskola SHELL 12 - Bygg Teknisk försörjning JUHOJUNTTIS SNICKERIFABRIK 11 - Energi Va-kapaciteten klarar en expansion mot BAIK 11 Gäddvik motsvarande vatten till 500 personer. BYGGUTRUSTNING 11 Skolbarnomsorg ELEKTROMONTAGE 11 Skola Antal barn GLB 11 Hedskolan 64 ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE JIMAB 11 Mandaskolan 102 MOVAB TRANSPORT 11 Hälso- och sjukvård BYGGPLANERING 10 Förskoleverksamhet Typ av service Adress KONECRANES 10 Förskola Platser Bergnäsets vårdcentral Producentvägen Förskola 147 Folktandvård Producentvägen Familjedaghem, antal barn 8 Apotek Producentvägen Kooprativet Bullret 18 Personalkooperativet Millan 18 Samhällsservice Öppen förskola. Typ av service Adress Närpost Producentvägen Stadskyrka Höträskvägen 21

22 BERGVIKEN (Nyckelkodsområden: 0301 Bergviken, Omskolningscentrum, Ishallen) BEFOLKNING Befolkningsförändringar Arbetstillfällen Folkmängd Förändringar Näringsgren Ålder Födda Jordbruk & skogsbruk Döda Tillverkningsindustri Födelsenetto Energiproduktion Inflyttningar Byggverksamhet Utflyttningar Handel, kommunikation Flyttnetto Finansiell verksamhet Utbildning & forskning Vård & omsorg Personliga tjänster BILBESTÅND Offentlig förvaltning mm Ej spec verksamhet Personbilar i trafik Summa Fordonstyp Personbilar BOSTÄDER Biltäthet Lägenhetsbestånd Biltäthet Bygg- Små- Fler- Totalt % Bilar per 1000 inv period hus famhus Summa Familjer m bil, % 58,5 57,9 56, ,3 Områdesindex ,8 Befolkningsprognos ,8 (Kommungenomsnittsindex: 100) ,8 Ålder , , , INKOMSTER , , Medelinkomster , uppg sak , Typ av inkomst Totalt Medelinkomst,tkr Områdesindex Lägenhetsstorlek (Kommungenomsnittsindex: 100) Lägenhets- Små- Fler- % storlek hus famhus rok och mindre , ARBETSMARKNAD 2 rok , rok , Öppet arbetslösa 4 rok , rok , Ålder rok och större , ,4 6,3 Uppgift saknas ,7 Summa ,6 2,4 6,1 Totalt ,0 5,4 4,8 Utländska medborgare ,2 5,9 5,9 Upplåtelseform Totalt 5,9 5,0 5,2 Ålder Uppåtelseform Antal % Arbetskraft Hyresrätt , Bostadsrätt , Arbetsplats i Äganderätt , området Övriga och uppgift saknas 34 0, övriga kommunen Totalt utlandet/på havet annan kommun Summa Summa Arbetspendling Hushållsstatistik Typ av pendling Statistik Inpendling Hushåll Utpendling Boende/lgh 1,73 1,72 1,72 Nettopendling Medelålder 40,6 41,2 22

23 BEFOLKNINGSSTATISTIK KOMMERSIELL SERVICE Befolkning i nyckelkodsområden Äldre och funktionshindrade Livsmedel Nyko Namn Boende Boendeform Platser Butik/Kioskbutik/Bensinstation Midskogsskolan Klintbackens stödboende 8 ICA KVANTUM Kallkällan Kallkällans äldreboende 41 BERGVIKENS KIOSKBUTIK Campingplatsen 691 Gruppbostäder 4 ICA KÄLLAN Yttervikens industriomr 2 Korttidshem 5 HANDLARN BERGVIKEN Skutvikens industriomr Ungdomsboende 5 GODISFORTET AB Ishallen 5 Midskogens äldreboende 36 SVENNES KIOSK OCH SPEL Lingonstigens stödboende 5 STATOIL MIDGÅRDSVÄGEN Vårdbiträdesgrupp, Lingonstigen 235. Befolkningspyramid Företag med 10 anställda eller fler Idrott och fritid Företag Antal anställda Anläggning Aktivitet SAMHALL BOTHNIA 344 Gymnastikhallar Berviksskolan. LULEÅ KOMMUN 315 Idrottsplatser Skogsvallens IP: LLT gräsfotbollsplaner, BIL & TRAKTOR 90 friidrott och tennis. LANDSTINGET 84 Motions-/skidspår Mjölkuddsberget. LULEÅ STORMARKNAD 80 Båtanläggningar Kanotcentrum vid NVS 54 Björkskatafjärden. ÅKE ERIKSSON BIL 47 Isstadion Delfinen: SIEMENS 46-3 ishallar LULEÅ HOCKEY 37 - konstfrusen LKB MÅLERI OCH GOLV 36-7-mans grusfotbollsplan BILKOMPANIET 34 KOMMUNAL SERVICE ISENTA 33 Kulturaktiviteter AHLSELL 32 KONTORE 30 Grundskolor Aktivitet Lokal/adress NKV 29 Bibliotek Bergviksskolan: ELGIGANTEN 26 Skola Årskurs Elever skola och förskola, LULEÅ SCHAKT 24 Bergviksskolan öppet under skoltid. AVANTRA 23 Bergviksskolan Fsk 38 Fritidstidsgård Bergviksgården POSTEN 23 Bergviksskolan Sär 37 LERNIA 22 Teknisk försörjning ERIC ERLANDSSON 21 Va-kapaciteten klarar en expansion BILARENAN 19 Gymnasieskolor motsvarande vatten till ca 1000 personer. SPORT & FRITID 19 CITYTAXI 17 Skola Elever LAITIS 17 Midskogsskolan 966 ÖVRIG OFFENTLIG SERVICE ENGLUNDS BIL & MOTOR 16 Midskogsskolans 3-åriga program: JÄRN & SPORT 16 - El Hälso- och sjukvård WIBERGS BILELEKTRISKA 16 - Teknik SELGA 14 - Handel- och administration Typ av service Adress CITY - REHAB 13 - Naturvetenskapsprogram Vårdcentral Centrum LÄNSTRYCKERIET 13 - Hantveksprogram (frisör, dräkt & design) NÄSLUNDS TRAFIK 13 - Specialutformat program inom VVS Samhällsservice SEXANS TAXI 13 - Individuella program DAHL 12 - Särskola Typ av service Adress BRA GOLV 11 Post Blomgatan MAX 11 Skolbarnomsorg Församlingslokal Kallkällan SVERIGES TELEVISION 11 CELTIC MASKIN 10 Skola Antal barn Kollektivtrafik - LLT Bergviksskolan 130 Turer Linje Förskoleverksamhet Bergviken-Centrum (Må-Lö) 4 Bergviken-Centrum (Sö) 35 Verksamhet Platser Nattur, vintersäsong 402 Förskola 108 Kvällstur, sommarsäsong 402 Montessori Albatrossen 40 Bergviken-Centrum (Sommartid) 35 Familjedaghem, antal barn 7 Hertsön-Bergviken-Aurorum 41 (diretktbuss vintersässong) Turtäthet vardagar: Sommar Vinter Högtrafik 30 min 20 min Lågtrafik 60 min 55 min 23

Områdesbeskrivning 2001

Områdesbeskrivning 2001 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2001 Råneå Ängesbyn Persön Brändön Klöverträsk

Läs mer

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet.

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet. 2000-08-15 Ordförklaringar Hushåll Födelsenetto Flyttnetto Arbetskraft Arbetstillfällen Pendling Inpendlare Utpendlare Nettopendling BEFPAK INKOPAK AMPAK BILPAK Egentligen bostadshushåll, varmed avses

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

Månadsrapport Februari 2010

Månadsrapport Februari 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2013-12-31 75 383 Antal födda 2014 823 Antal döda 2014 713 Inflyttade 2014 3 859 Utflyttade 2014 3 386 FOLKMÄNGD

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Maj 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 211 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Månadsrapport Juni 2010

Månadsrapport Juni 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juni 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport Juli 2010

Månadsrapport Juli 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juli 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport September 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2004-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2005-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2004

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2004 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 92-29 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 24 24-8-1 Innehåll Sida nummer Innehåll 2 Inledning 3 Ordförklaringar

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2003-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2002-12-31 Utveckling

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler 2016-01-22 INNEHÅLL SID Stadsvikens hälsocentral - Vårdcentral Norra hamn 3 Mjölkuddens hälsocentral - Gammelstads hälsocentral 4 Björkskatans hälsocentral - Porsöns hälsocentral

Läs mer

BILAGA. Stadsdelscentrum Luleå kommun

BILAGA. Stadsdelscentrum Luleå kommun LULEÅ KOMMUN Tekniska förvaltningen BILAGA 2008-04-11 Version 2.0-1 BILAGA Stadsdelscentrum Luleå kommun Uppdragshandling, projektbeskrivning samt nulägesbeskrivningar för Bergnäset, Björkskatan, Gammelstad,

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07 61 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om lokal för hygienisk behandling 2 010 1377 Gripen 17 Solgården Luleå Yttrande angående utskänkningstillstånd 2 010 1566

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler 2017-01-26 INNEHÅLL SID Allmänt om hälsocentraler 3 Stadsvikens hälsocentral 4 Vårdcentral Norra hamn 5 Mjölkuddens hälsocentral 6 Gammelstads hälsocentral 7 Björkskatans hälsocentral

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2011 01 27 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Anställningsinformation för tidsbegränsad anställning 2011 01 01 1231 2 010 2632 Allmän Administration 2010 11 23 Rönnebro Vesterlund, Annika BYM

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN STATISTIK OM HÅBO KOMMUN Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge. Tätorten Bålsta ligger ca 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt 3 mil från Arlanda och Enköping.

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN

STATISTIK OM HÅBO KOMMUN STATISTIK OM HÅBO KOMMUN 24 POLITIK Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge. Tätorten Bålsta ligger ca 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt mil från Arlanda och

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Norrköping i siffror 2009

Norrköping i siffror 2009 Norrköping i siffror 2009 Så här hittar du Kommunkarta och inledning... 3-4 Folkmängd och befolkningsfakta... 5-8 Förvärvsarbete, pendling och arbetstillfällen... 9-13 Arbetslöshet, större arbetsgivare

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN 1 (4) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995 med kompletteringar den 28 maj 1996, 30 augusti 1999, 27 maj 2002 46, 2 maj 2007 92, 25 februari

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas. 1969 invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium.

Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas. 1969 invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium. Mjölkudden Historia Förr i tiden var Mjölkudden en viktigt jordbruks- och betesmark. Namnet Mjölkudden kommer från att man varje dag rodde mjölk över från udden över Stadsviken till Luleå. Under sent 1950-tal

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2012-01-26 1 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut - installation av värmepump 2 011 2293 Kvickstorp 1:3 2011-11-24 Beslut - installation av värmepump

Läs mer

håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 10.852:- 2,8% 25% 1.060st 56% 259.852:- 1482:- 25,7% 48,4% 11st

håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 10.852:- 2,8% 25% 1.060st 56% 259.852:- 1482:- 25,7% 48,4% 11st 2011 håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 2,8% 25% 1482:- 259.852:- 1.060st 56% 10.852:- 48,4% 25,7% 11st håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN Håbo kommun

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge.

Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge. STATISTIK OM HÅBO KOMMUN 2015 Håbo kommun i Uppsala län är en expansiv kommun med ett centralt läge. Tätorten Bålsta ligger ca 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt 3 mil från Arlanda och Enköping.

Läs mer

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 10.852:- 2,8% 25% 1.060st 56% 259.852:- 1482:- 25,7% 48,4% 11st

håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 10.852:- 2,8% 25% 1.060st 56% 259.852:- 1482:- 25,7% 48,4% 11st 2012 håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN HÅBO I SIFFROR 24st 14st 2,8% 25% 1482:- 259.852:- 1.060st 56% 10.852:- 48,4% 25,7% 11st håbo kommun informerar STATISTIK OM HÅBO KOMMUN Håbo kommun

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning 2015 Norra landsbygden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Stadsdelen har sedan dess byggts ut och består nu även av delarna Stadsön och Ektjärn, som ligger vid stranden av Lule älv. Kyrkbyn.

Stadsdelen har sedan dess byggts ut och består nu även av delarna Stadsön och Ektjärn, som ligger vid stranden av Lule älv. Kyrkbyn. Gammelstad Historia 1621 grundades Luleå stad i det som vi idag kallar Gammelstad. Platsen hade då länge varit en mötesplats för handel. Men redan 1649 konstaterades att hamnen blivit för grund till följd

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-09-24

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-09-24 Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2015-09-24 Vision 2050 Kommunen planerar för 10 000 fler. Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolan i Luleå

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer