LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2004"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning

2 Innehåll Sida nummer Innehåll 2 Inledning 3 Ordförklaringar 4 Luleå kommun 5 Ale 6 Alvik 7 Antnäs 8 Avafors 9 Avan 1 Bensbyn 11 Bergnäset 12 Bergviken 13 Björkskatan 14 Björsbyn 15 Brändön 16 Bälinge 17 Böle 18 Börjelslandet 19 Centrum 2 Eriksberg 21 Ersnäs 22 Fällträsk 23 Gammelstad 24 Gäddvik 25 Hertsölandet 26 Hertsön 27 Jämtön 28 Kallax 29 Karlsvik 3 Klöverträsk 31 Lerbäcken 32 Luleå skärgård 33 Lulsundet 34 Lövskatan 35 Malmudden 36 Mjöfjärden 37 Mjölkudden 38 Måttsund 39 Mörön 4 Niemisel 41 Notviken 42 Orrbyn 43 Persön 44 Porsön 45 Prästholm 46 Rutvik 47 Råneå 48 Skurholmen 49 Smedsbyn 5 Strömsund 51 Sunderbyn 52 Sundom 53 Svartön 54 Södra Sunderbyn 55 Vitå 56 Ängesbyn 57 Örarna 58 Örnäset 59 Östermalm 6 Delområden i kommunen utanför Luleå tätort 61 Delområden inom Luleå tätort 62 2

3 Inledning LULEÅ KOMMUN, Områdesbeskrivning 24 är en sammanställning av statistik delområden på 4-siffrig nyckelkodsnivå i Luleå kommun. I områdesbeskrivningen är Luleå kommun i 55 statistikområden (Nyko 4-siffernivå) samt en sammanfattning av kommen totalt. Statistiken presenteras under följande 8 huvudrubriker. Sida 1 innehåller huvudrubrikerna , Fastigheter , Bilbestånd , Arbetsmarknad Inkomster , Kommersiell service 23 och Offentlig service 23. Under varje huvudrubrik finns ett varierande antal underrubriker. Nedan följer en presentation av dessa underrubriker samt en källhänvisning för den framtagna statistiken Folkmängd Folkmängden i efter ålder och kön. (Källa: SCB/BEFPAK) sprognos Prognos över befolkningsutvecklingen efter ålder. (Källa: Stadsbyggnadskontoret) sförändringar Inflyttning, utflyttning och flyttnetto 23 efter ålder. (Källa: SCB/BEFPAK /Områdesbeskrivningar) Födelseöverskott Levande födda, döda och födelseöverskott 23. (Källa: SCB/BEFPAK /Områdesbeskrivningar) n i området (Källa: SCB/BEFPAK) Fastigheter i olika fastighetstyper Diagram över befolkningens boende i olika fastighetstyper. (Källa: Stadsbyggnadskontoret) Bilbestånd Personbilar i trafik Antal personbilar per 1 invånare och områdesindex (Källa: SCB/BILPAK) Arbetsmarknad Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad respektive arbetsplats i området samt inpendling, utpendling och nettopendling (Källa: SCB/AMPAK) Arbetsstillfällen Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i området efter närigsgren (Källa: SCB/AMPAK) Kommersiell service 23 Butiker som säljer mjölk Butikstyper där man kan köpa mjölk. (Källa: Miljökontoret) Offentlig service 23 Skolor Skolor och elevantal, läsåret 23/24. (Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen) Skolbarnomsorg Omsorg för skolbarn läsåret 23/24. (Källa:Barn- och utbildningsförvaltningen) Förskoleverksamhet Förskolor och antal barn 23/24. (Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen) Särskilda boenden för äldre Äldreboenden och antal platser 23. (Källa: Socialförvaltningen) Kollektivtrafik Busslinjer för LLT och/eller Länstrafiken 23. (Källa: Stadsbyggnadskontoret) 3

4 Ordförklaringar Födelseöverskott Flyttnetto Pendling Inpendlare Utpendlare Nettopendling BEFPAK INKOPAK AMPAK BILPAK SCB Skillnaden mellan antalet födda och döda under året. Skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer under året. Resa mellan bostad och arbetsplats över områdesgräns. Är en person som har sin arbetsplats inom området men bor i ett annat område. Är en person som bor inom området men har sin arbetsplats i ett annat område. Skillnaden mellan in- och utpendling. Statistikpaket från SCB som redovisar uppgifter om befolkningens storlek, ålder, sammansättning och förändring. Statistikpaket från SCB som redovisar information om befolkningens inkomster, avdrag, pensioner och andra transfereringar. Statistikpaket från SCB som redovisar befolkningens sysselsättning, pendling och näringslivets struktur. Statisikpaket från SCB som redovisar befolkningens fordons innehav. Statistiska centralbyrån. 4

5 Luleå kommun Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Skolor Utbildning Antal elever Grundskolan Bilbestånd Gymnasieskolan Universitet Personbilar i trafik Vuxenutbildning Biltäthet Antal bilar per 1 invånare 4 Skolbarnomsorg Områdesindex 1 Område Antal barn (Kommungenomsnittsindex: 1) Totalt i kommunen Summa Förskoleverksamhet Arbetsmarknad Område Antal barn sprognos Totalt i kommunen Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal Flygtrafik år Flyglinjer därav förvärvsarbetande Luleå-Arlanda med bostad i området Luleå-Kiruna med arbetsplats i området Luleå-Pajala Inpendling Luleå-Sundsvall Utpendling 3 56 Luleå-Umeå/Östersund Summa Nettopendling Luleå-Umeå/Göteborg Luleå-Göteborg sförändringar Luleå-Örnsköldsvik/Borlänge Luleå-Rovaniemi/Murmansk/Archangelsk ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske 318 Luleå-Turkiet Tillverkning och utvinning Luleå-Bulgarien Energipr, vattenförs, avfallshant 428 Luleå-Cypern Byggverksamhet Luleå-Gran Canaria Handel och kommunikation 6 71 Luleå-Kreta Finansiell verksamhet Utbildning och forskning 5 93 Busstrafik till andra kommuner Vård och omsorg Linjestäckning Linje Summa Personliga & kulturella tjänster 2 68 Luleå-Kiruna Luleå-Haparanda 11 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 424 Luleå-Piteå 14 Antal Samtliga näringsgrenar Luleå-Umeå 2 Levande födda 78 Luleå-Boden 23, 29, 3 Döda 643 Luleå-Älvsbyn 31 Födeseöverskott 65 Luleå-Gällivare 44 Luleå-Pajala 55 Luleå-Sundsvall 1 39,8 Tågtrafik Linjestäckning 5 Luleå-Boden-Kiruna-Narvik Luleå-Umeå-Stockholm/Göteborg

6 Ale Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje Selet-Luleå Frit idshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 6 Summa Nettopendling -59 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 1 Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 2 Antal Samtliga näringsgrenar 8 Levande födda 5 Döda 2 Födeseöverskott 3 4,6 6

7 Alvik Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Bilbestånd Alviksskolan Fsk Personbilar i trafik Skolbarnomsorg Biltäthet Skola Antal barn Antal bilar per 1 invånare 443 Alviksskolan Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Förskoleverksamhet Förskola Antal barn Summa Alviks förskola 31 Arbetsmarknad sprognos Särskilda boenden för äldre Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Äldreboende Platser Förvärvsarbetande Antal Alvik år därav förvärvsarbetande 467 Kollektivtrafik - Länstrafiken med bostad i området 467 Linjestäckning Linje med arbetsplats i området 191 Älvsbyn-Luleå Inpendling 123 Luleå-Rosvik Utpendling 399 Selet-Luleå 221 Summa Nettopendling -276 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 6 Summa Personliga & kulturella tjänster 5 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 3 Antal Samtliga näringsgrenar 191 Levande födda 9 Döda 6 Födeseöverskott 3 4,9 36 7

8 Antnäs Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Bilbestånd Antnässkolan Fsk Personbilar i trafik Skolbarnomsorg Biltäthet Skola Antal barn Antal bilar per 1 invånare 435 Antnässkolan Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Förskoleverksamhet Förskola Antal barn Summa Antnäs förskola 76 Arbetsmarknad sprognos Särskilda boenden för äldre Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Äldreboende Platser Förvärvsarbetande Antal Antnäs år därav förvärvsarbetande 431 Kollektivtrafik - Länstrafiken med bostad i området 431 Linjestäckning Linje med arbetsplats i området 174 Pieå-Luleå Inpendling 129 Piteå-Boden Utpendling 385 Haparanda-Umeå 2 Summa Nettopendling -256 Älvsbyn-Luleå 31 Luleå-Rosvik 22 sförändringar Selet-Luleå 221 ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 56 Summa Personliga & kulturella tjänster 4 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 5 Antal Samtliga näringsgrenar 174 Levande födda 14 Döda 5 Födeseöverskott 9 36,

9 Avafors Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje Dokkasberg-Råneå Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 38 Summa Nettopendling -35 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske 4-5 Tillverkning och utvinning 6-15 Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 1 Antal Samtliga näringsgrenar 1 Levande födda Döda Födeseöverskott 51,3 9

10 Avan Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Skolor Skola Årskurs Elever 2 2 Lulavanskolan Fsk Skolbarnomsorg Skola Antal barn Lulavanskolan Förskoleverksamhet Förskola Antal barn Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Avans förskola Kollektivtrafik - Länstrafiken Bilbestånd Linjestäckning Linje Boden-Luleå Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 156 Summa Nettopendling -124 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 3 Antal Samtliga näringsgrenar 67 Levande födda 1 Döda 1 Födeseöverskott 4,1 1

11 Bensbyn Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Skolor Skola Årskurs Elever Benzeliusskolan Fsk Skolbarnomsorg Skola Antal barn Benzeliusskolan Förskoleverksamhet Förskola Antal barn Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bensbyns förskola Kollektivtrafik - Länstrafiken Bilbestånd Linjestäckning Linje Brändön-Luleå Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 299 Summa Nettopendling -244 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 1 Summa Personliga & kulturella tjänster 12 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 3 Antal Samtliga näringsgrenar 87 Levande födda 5 Döda 6 Födeseöverskott -1 37, 11

12 Bergnäset Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Fritidshus Lantbruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Bilbestånd Hedskolan Fsk Mandaskolan Fsk Personbilar i trafik Bergskolan Biltäthet Bergnässkolan Gym Antal bilar per 1 invånare Områdesindex 15 Skolbarnomsorg (Kommungenomsnittsindex: 1) Skola Antal barn Mandaskolan 67 Summa Stenåsen 26 Arbetsmarknad BAIK 23 sprognos Hedskolan 79 Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Bergnässtallet Förvärvsarbetande Antal år Förskoleverksamhet därav förvärvsarbetande Förskola Antal barn med bostad i området Bergstadens förskola med arbetsplats i området Klippans förskola Inpendling Stenåsens förskola Utpendling 1 41 Bullrets kooperativ 17 Summa Nettopendling -224 Millans förskola 18 sförändringar Särskilda boenden för äldre Äldreboende Platser ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske 4 Bergstaden Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Kollektivtrafik - LLT Byggverksamhet 311 Linjestäckning Linje Handel och kommunikation 189 Björkskatan-Bergnäset Finansiell verksamhet 16 Bergnäset-Porsön Utbildning och forskning 256 Hertsön-Bergnässkolan Vård och omsorg 12 Sunderbyn-Bernässkolan 43 Summa Personliga & kulturella tjänster Kollektivtrafik-Länstrafiken Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 9 Linjestäckning Linje Antal Samtliga näringsgrenar Piteå-Luleå 14 Levande födda 34 Boden-Luleå 29 Döda 31 Älvsbyn-Luleå 31 Födeseöverskott 3 Luleå-Rosvik 22 Selet-Luleå 221 4,8 12

13 Bergviken Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Fritidshus Lantbruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Bilbestånd Bergviksskolan Fsk Montessoriskolan Fsk Personbilar i trafik Midskogsskolan Gym Biltäthet Antal bilar per 1 invånare 391 Skolbarnomsorg Områdesindex 98 Skola Antal barn (Kommungenomsnittsindex: 1) Bergviksskolan Poeten Bergviken 27 Summa Montessoriskolan 65 Arbetsmarknad sprognos Förskoleverksamhet Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förskola Antal barn Förvärvsarbetande Antal Albtrossen Montessorikoop år Kallkällans förskola därav förvärvsarbetande med bostad i området Särskilda boenden för äldre med arbetsplats i området Äldreboende Platser Inpendling Midskogen Utpendling Kallkällan 41 Summa Nettopendling 758 Kollektivtrafik - LLT sförändringar Linjestäckning Linje Bergnäset-Porsön 4 ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Hertsön-Aurorum Tillverkning och utvinning 374 Klintbacken-Svartöstaden Energipr, vattenförs, avfallshant Rutvik-Centrum Byggverksamhet 194 Hertsön-Aurorum Handel och kommunikation 1 64 Centrum-Björkskatan Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 173 Summa Personliga & kulturella tjänster 184 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 12 Antal Samtliga näringsgrenar Levande födda 44 Döda 37 Födeseöverskott 7 42,2 5 13

14 Björkskatan Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Fritidshus Lantbruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Bilbestånd Ormbergsskolan Fsk Boskataskolan Fsk Personbilar i trafik Björkskataskolan Biltäthet Antal bilar per 1 invånare 375 Skolbarnomsorg Områdesindex 94 Skola Antal barn (Kommungenomsnittsindex: 1) Ormbergsskolan Boskataskolan 155 Summa Arbetsmarknad Förskoleverksamhet sprognos Förskola Antal barn Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Ormbergets förskola Förvärvsarbetande Antal Väderlekens förskola år 3 68 Vindens förskola därav förvärvsarbetande Regnbågens förskola med bostad i området Brisens förskola med arbetsplats i området Inpendling 46 Särskilda boenden för äldre Utpendling Äldreboende Platser Summa Nettopendling Per Hindersa 4 sförändringar Kollektivtrafik - LLT Linjestäckning Linje ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Björkskatan-Sunderby sjukhus Tillverkning och utvinning 3 Björkskatan-Bergnäset Energipr, vattenförs, avfallshant Björkskatan-Sunderby sjukhus Byggverksamhet 11 Centrum-Björkskatan Handel och kommunikation Finansiell verksamhet 27 Kollektivtrafik - Länstrafiken Utbildning och forskning 279 Linjestäckning Linje Vård och omsorg 22 Brändön-Luleå 223 Summa Personliga & kulturella tjänster 43 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 11 Antal Samtliga näringsgrenar 637 Levande födda 54 Döda 25 Födeseöverskott 29 35,6 5 14

15 Björsbyn Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - LLT Linjestäckning Linje Rutvik-Centrum Frit idshus Lantbruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 139 Summa Nettopendling -19 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster 4 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 1 Antal Samtliga näringsgrenar 51 Levande födda 4 Döda Födeseöverskott 4 36, 15

16 Brändön Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje Brändön-Luleå Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 148 Summa Nettopendling -123 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster 13 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 3 Antal Samtliga näringsgrenar 45 Levande födda 3 Döda 1 Födeseöverskott 2 4,1 16

17 Bälinge Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Förskoleverksamhet Förskola Antal barn Bälinge kooperativ Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje Boden-Luleå Frit idshus Lantbruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 235 Summa Nettopendling -228 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 1 Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 3 Antal Samtliga näringsgrenar 29 Levande födda 4 Döda 2 Födeseöverskott 2 39,5 17

18 Böle Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje 2 2 Bjurå-Råneå Frit idshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 86 Summa Nettopendling -82 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 1 Antal Samtliga näringsgrenar 12 Levande födda 2 Döda Födeseöverskott 2 45,4 18

19 Börjelslandet Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje 1 1 Kiruna-Luleå Haparanda-Luleå Haparanda-Umeå Pajala-Luleå Mjöfjärden-Börjelslandet Smedsbyn-Luleå Frit idshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 72 Summa Nettopendling -64 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet Antal Samtliga näringsgrenar 13 Levande födda 1 Döda 1 Födeseöverskott 42,2 19

20 Centrum Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Frit idshus Lant bruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Östra skolan Fsk Bilbestånd Luleå gymnasieskola Gym Personbilar i trafik Skolbarnomsorg Biltäthet Skola Antal barn Antal bilar per 1 invånare 377 Östra skolan Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Förskoleverksamhet Förskola Antal barn Summa Arbetsmarknad Hägerns förskola 58 Tellus 14 sprognos Förvärvsarbetande befolkning 16- år Charlottendals förskola 48 Ålder Förvärvsarbetande Antal Fenix förskola år Duvans Montessorikooperativ därav förvärvsarbetande med bostad i området 3 56 Särskilda boenden för äldre med arbetsplats i området 1 4 Äldreboende Platser Inpendling Lignellska Utpendling Örnen Nettopendling Summa Kollektivtrafik - LLT Linjestäckning Linje sförändringar Näringsgren Antal Hertsön-Sunderby sjukhus 1 Ålder Inflytt- Utflytt- Flytt- Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske 16 Björkskatan-Sunderby sjukhus 2 ning ning netto Tillverkning och utvinning 42 Björkskatan-Bergnäset Energipr, vattenförs, avfallshant 286 Bernäset-Porsön Byggverksamhet 425 Hertsön-Aurorum Handel och kommunikation 2 49 Lerbäcken-Kyrkbyn/Karlsvik Finansiell verksamhet Klintbacken-Svartöstaden Utbildning och forskning 596 Rutvik-Centrum Vård och omsorg 627 Hertsön-Sunderby sjukhus Personliga & kulturella tjänster Hertsön-Bergnässkolan 42 Summa Sunderbyn-Bernässkolan 43 Ej specificerad verksamhet 22 Sunderbyn-SSAB 5 Födelseöverskott Samtliga näringsgrenar 1 4 Antal Kollektivtrafik-Länstrafiken Levande födda 61 Linjestäckning Linje Döda 15 Kiruna-Luleå 1 Födeseöverskott -44 Haparanda-Luleå 11 Pieå-Luleå 14 Haparanda-Umeå 2 Boden-Luleå 23,29,3 48,7 Älvsbyn-Luleå 31 Gällivare-Luleå 44 2 Pajala-Luleå 55 Haparanda-Sundsvall 1

21 Eriksberg Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje Selet-Luleå Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 68 Summa Nettopendling -68 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning 65- Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet Antal Samtliga näringsgrenar 4 Levande födda 3 Döda 2 Födeseöverskott 1 39, 21

22 Ersnäs Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Frit idshus Lantbruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Bilbestånd Ersnässkolan Fsk Personbilar i trafik Skolbarnomsorg Biltäthet Skola Antal barn Antal bilar per 1 invånare 516 Ersnässkolan Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Förskoleverksamhet Förskola Antal barn Summa Ersnäs förskola 36 Arbetsmarknad sprognos Kollektivtrafik - Länstrafiken Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Linjestäckning Linje Förvärvsarbetande Antal Piteå-Luleå år 461 Piteå-Boden därav förvärvsarbetande 269 Haparanda-Umeå med bostad i området 269 Luleå-Rosvik med arbetsplats i området 57 Selet-Luleå Inpendling 35 Piteå-Ersnäs Utpendling 247 Summa Nettopendling -212 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 2 Summa Personliga & kulturella tjänster 3 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet Antal Samtliga näringsgrenar 57 Levande födda 1 Döda 3 Födeseöverskott 7 42,

23 Fällträsk Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - LLT Linjestäckning Linje 1 1 Piteå-Ersnäs Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) 85- Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 28 Summa Nettopendling -28 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske - 5 Tillverkning och utvinning 6-15 Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning 65- Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet Antal Samtliga näringsgrenar Levande födda 1 Döda Födeseöverskott 1 36,1 23

24 Gammelstad Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Frit idshus Lant bruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Bilbestånd Öhemsskolan Fsk Mariebergsskolan Fsk Personbilar i trafik Kyrkbyskolan Fsk Biltäthet Stadsöskolan Antal bilar per 1 invånare Områdesindex 115 Skolbarnomsorg (Kommungenomsnittsindex: 1) Skola Antal barn Öhemsskolan (Kvarnen) 83 Summa Mariebergsskolan 79 Arbetsmarknad Kyrkbyskolan 6 sprognos Stadsöskolan (Fyren) 16 Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal Förskoleverksamhet år 3 98 Förskola Antal barn därav förvärvsarbetande Igelkotten kooperativ med bostad i området Bäckhagens förskola med arbetsplats i området 985 Kyrkbyns förskola Inpendling 647 Stadsöns förskola Utpendling Summa Nettopendling Särskilda boenden för äldre Äldreboende Platser sförändringar Bredängen 39 Ingridshem 41 ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning 72 Kollektivtrafik - LLT Energipr, vattenförs, avfallshant Linjestäckning Linje Byggverksamhet 27 Hertsön-Sunderby sjukhus Handel och kommunikation 125 Björkskatan-Sunderby sjukhus Finansiell verksamhet 88 Lerbäcken-Kyrkbyn/Karlsvik Utbildning och forskning 215 Sunderbyn-Bernässkolan Vård och omsorg 299 Sunderbyn-SSAB 5 Summa Personliga & kulturella tjänster 126 Centrum-Sunderbyn 43 2 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 1 Kollektivtrafik-Länstrafiken Antal Samtliga näringsgrenar 985 Linjestäckning Linje Levande födda 36 Boden-Luleå 23 Döda 36 Gällivare-Luleå 44 Födeseöverskott Ängesbyn-Luleå ,4 5 24

25 Gäddvik Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje Piteå-Luleå Piteå-Boden Boden-Luleå Älvsbyn-Luleå Luleå-Rosvik Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 17 Summa Nettopendling -82 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning 65- Vård och omsorg 9 Summa Personliga & kulturella tjänster 7 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet Antal Samtliga näringsgrenar 3 Levande födda 3 Döda 2 Födeseöverskott 1 43,6 25

26 Hertsölandet Nyko Fastigheter Folkmängd i olika fastighetstyper Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) 85- Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 148 Summa Nettopendling -143 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 1 Antal Samtliga näringsgrenar 15 Levande födda 3 Döda 1 Födeseöverskott 2 44, Frit idshus Lantbruk Småhus Hyreshus 26

27 Hertsön Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Frit idshus Lant bruk Småhus Hyreshus Skolor Skola Årskurs Elever Bilbestånd Svedjeskolan Fsk Ängskolan Fsk Personbilar i trafik Hertsöskolan Biltäthet Antal bilar per 1 invånare 364 Skolbarnomsorg Områdesindex 91 Skola Antal barn (Kommungenomsnittsindex: 1) Svedjeskolan Svedje B 43 Summa Ängskolan 134 Arbetsmarknad sprognos Förskoleverksamhet Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förskola Antal barn Förvärvsarbetande Antal Snömannens förskola år Lostigen därav förvärvsarbetande Rians förskola, nattis med bostad i området Hertsölunds förskola med arbetsplats i området 554 Dungens förskola Inpendling 289 Ängens förskola Utpendling Norrgårdens förskola 36 Summa Nettopendling Sörgårdens förskola 18 Ur och skur 15 sförändringar Särskilda boenden för äldre ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske 3 Äldreboende Platser Tillverkning och utvinning 4 Hertsögården Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet 12 Kollektivtrafik - LLT Handel och kommunikation 71 Linjestäckning Linje Finansiell verksamhet 21 Hertsön-Sunderby sjukhus Utbildning och forskning 296 Hertsön-Aurorum Vård och omsorg 87 Hertsön-Aurorum 41 Summa Personliga & kulturella tjänster 49 Hertsön-Bergnässkolan 42 Hertsön-SSAB 51 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 11 Centrum-Hertsön 41 Antal Samtliga näringsgrenar 554 Levande födda 61 Döda 25 Födeseöverskott 36 34,5 5 27

28 Jämtön Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Skolbarnomsorg Skola Antal barn Bilbestånd Jämtögården Personbilar i trafik Förskoleverksamhet Biltäthet Förskola Antal barn Antal bilar per 1 invånare 443 Jämtöns förskola Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje Summa Haparanda-Luleå 11 Arbetsmarknad Haparanda-Umeå 2 sprognos Pajala-Luleå 55 Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Dokkasberg-Råneå Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 137 Summa Nettopendling -131 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 1 Antal Samtliga näringsgrenar 29 Levande födda 6 Döda 4 Födeseöverskott 2 41,8 5 28

29 Kallax Nyko Fastigheter Offentlig service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Kollektivtrafik - Länstrafiken Linjestäckning Linje Luleå-Rosvik Selet-Luleå Frit idshus Lantbruk Småhus Hyreshus Bilbestånd Personbilar i trafik Biltäthet Antal bilar per 1 invånare Områdesindex (Kommungenomsnittsindex: 1) Summa Arbetsmarknad sprognos Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 179 Summa Nettopendling 813 sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 1 Summa Personliga & kulturella tjänster Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 1 Antal Samtliga näringsgrenar 1 2 Levande födda 4 Döda 3 Födeseöverskott 1 41,3 29

30 Karlsvik Nyko Fastigheter Kommersiell service 23 Folkmängd i olika fastighetstyper Butiker som säljer mjölk Butikstyp Antal Butik med färskvaror Butik med färdigförpackat Kioskbutik Bensinstation Summa butiker Offentlig service Fritidshus Lant bruk Småhus Hyreshus Förskoleverksamhet Förskola Antal barn Bilbestånd Karlsviks förskola Personbilar i trafik Kollektivtrafik - LLT Biltäthet Linjestäckning Linje Antal bilar per 1 invånare 449 Lerbäcken-Kyrkbyn/Karlsvik Områdesindex 112 Björkskatan-Sunderby sjukhus (Kommungenomsnittsindex: 1) Kollektivtrafik - Länstrafiken Summa Linjestäckning Linje Arbetsmarknad Piteå-Boden 18 sprognos Älvsbyn-Luleå 31 Ålder Förvärvsarbetande befolkning 16- år Förvärvsarbetande Antal år därav förvärvsarbetande med bostad i området med arbetsplats i området Inpendling Utpendling 137 Summa Nettopendling sförändringar ning ning netto Jordbruk,skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning och utvinning Energipr, vattenförs, avfallshant Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet Utbildning och forskning Vård och omsorg 3 Summa Personliga & kulturella tjänster 66 Födelseöverskott Ej specificerad verksamhet 1 Antal Samtliga näringsgrenar Levande födda 4 Döda Födeseöverskott 4 32,

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Maj 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 211 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Månadsrapport Juli 2010

Månadsrapport Juli 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juli 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport Juni 2010

Månadsrapport Juni 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juni 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport Februari 2010

Månadsrapport Februari 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport September 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2005-12-31 Utveckling

Läs mer

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet.

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet. 2000-08-15 Ordförklaringar Hushåll Födelsenetto Flyttnetto Arbetskraft Arbetstillfällen Pendling Inpendlare Utpendlare Nettopendling BEFPAK INKOPAK AMPAK BILPAK Egentligen bostadshushåll, varmed avses

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2004-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2002-12-31 Utveckling

Läs mer

Områdesbeskrivning 2001

Områdesbeskrivning 2001 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2001 Råneå Ängesbyn Persön Brändön Klöverträsk

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2003-12-31 Utveckling

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se

LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se 2002-07-10 Innehåll Sida nummer Ordförklaringar 3 Inledning 4 Statistiksammanfattning

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2013-12-31 75 383 Antal födda 2014 823 Antal döda 2014 713 Inflyttade 2014 3 859 Utflyttade 2014 3 386 FOLKMÄNGD

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 22 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslutsattestanter för år 2010, miljökontoret Beslut klagomål gällande bostadsmiljö 2 010 0125 Allmän Administration Miljökontoret

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler 2017-01-26 INNEHÅLL SID Allmänt om hälsocentraler 3 Stadsvikens hälsocentral 4 Vårdcentral Norra hamn 5 Mjölkuddens hälsocentral 6 Gammelstads hälsocentral 7 Björkskatans hälsocentral

Läs mer

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-09-24

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-09-24 Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2015-09-24 Vision 2050 Kommunen planerar för 10 000 fler. Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolan i Luleå

Läs mer

Valdistrikt i Luleå kommun

Valdistrikt i Luleå kommun Valdistrikt i Luleå kommun Statistiskt sammanställning 2009-12-31 2010-04-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Luleå kommun totalt 3 Karta över valdistrikt i centrala Luleå 5 Bergnäset-Gäddvik

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola Allmän Förskola Annan pedagogisk omsorg Fritidshem Mötesplats 3 3 3 3 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler 2017-12-11 INNEHÅLL SID Allmänt om hälsocentraler 3 Stadsvikens hälsocentral 4 Vårdcentral Norra hamn 5 Mjölkuddens hälsocentral 7 Gammelstads hälsocentral 8 Björkskatans hälsocentral

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Valdistriktindelning

LULEÅ KOMMUN Valdistriktindelning LULEÅ KOMMUN Valdistriktindelning 2017-02-03 INNEHÅLL SID 01 Köpmantorget - 11 Notviken-Karlsvik 3 12 Tuna - 20 Porsöberget 4 21 Lulsundet-Hällbacken - 27 Bredviken-Lerbäcken 5 28 Norra Örnäset - 36 Rutvik

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 82 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare BARN-

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2011 01 27 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Anställningsinformation för tidsbegränsad anställning 2011 01 01 1231 2 010 2632 Allmän Administration 2010 11 23 Rönnebro Vesterlund, Annika BYM

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN 1 (4) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995 med kompletteringar den 28 maj 1996, 30 augusti 1999, 27 maj 2002 46, 2 maj 2007 92, 25 februari

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler 2016-01-22 INNEHÅLL SID Stadsvikens hälsocentral - Vårdcentral Norra hamn 3 Mjölkuddens hälsocentral - Gammelstads hälsocentral 4 Björkskatans hälsocentral - Porsöns hälsocentral

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07 61 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om lokal för hygienisk behandling 2 010 1377 Gripen 17 Solgården Luleå Yttrande angående utskänkningstillstånd 2 010 1566

Läs mer

Namn på trafikbroar, cykelbroar, trafikplatser och cirkulationsplatser i Luleå kommun

Namn på trafikbroar, cykelbroar, trafikplatser och cirkulationsplatser i Luleå kommun Kartor Foto: Maria Groth Namn på trafikbroar, cykelbroar, trafikplatser och cirkulationsplatser i Luleå kommun 2014-12-02 RUTVIK Bladindelning SUNDERBYN GAMMELSTAD KYRKÅKRA BENSBYN BJÖRSBYN BÄLINGE HÄLLBACKEN

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Framtida infrastruktur

Framtida infrastruktur Framtida infrastruktur Infrastruktur är nödvändigt för att samhället ska fungera. I takt med att Luleå utvecklas måste även kommunens infrastruktur byggas ut och förändras. Hur framtiden kommer att se

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

10 sidor samrådsmaterial om Luleås framtid!

10 sidor samrådsmaterial om Luleås framtid! 10 sidor samrådsmaterial om Luleås framtid! Det märks en förändring i Luleå. Vi är på väg. Tidigare arbete med riktningar till Vision Luleå 2050 visar hur luleåborna vill ha det i framtiden. Nästa steg

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2011 12 08 37 1 Anmälan av delegationsbeslut Avtal/Anställningsinformation för perioden 2012 01 01 2012 12 31 2 011 2260 Allmän Administration 2011 11 08 Bergqvist, Eva Britt

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 08 12 45 1 Anmälan av delegationsbeslut Samordnarfunktion på miljökontoret 2 010 1496 Allmän Administration Miljökontoret Ändrad vidaredelegering vad gäller yttranden rörande

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2012-01-26 1 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut - installation av värmepump 2 011 2293 Kvickstorp 1:3 2011-11-24 Beslut - installation av värmepump

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Norrköping i siffror 2009

Norrköping i siffror 2009 Norrköping i siffror 2009 Så här hittar du Kommunkarta och inledning... 3-4 Folkmängd och befolkningsfakta... 5-8 Förvärvsarbete, pendling och arbetstillfällen... 9-13 Arbetslöshet, större arbetsgivare

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi 2011-04-05 från senast tillgängliga uppgifter Antal invånare i tätorten Sparreholm År 1990 1991 1992 1993 1994 Invånare 957 948 911

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2009 02 12 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslutsattestanter för år 2009, miljökontoret Beslut över ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 24 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut Begäran om utlämnande av allmän handling 2 011 1573 Mjöträsk 1:70 2011 07 08 Indelning i ämnesområden och fördelning av ämnesområdesansvar

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag Storsund Byaområde 1 Storsund Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Foto: Sara Berg Antalet boende i Storsund har under åren 1996-2006 minskat med ca 10 %. Åldersfördelningen avviker från kommunen

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Promille STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska centralbyrån, SCB, om inte annat

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BILAGA. Stadsdelscentrum Luleå kommun

BILAGA. Stadsdelscentrum Luleå kommun LULEÅ KOMMUN Tekniska förvaltningen BILAGA 2008-04-11 Version 2.0-1 BILAGA Stadsdelscentrum Luleå kommun Uppdragshandling, projektbeskrivning samt nulägesbeskrivningar för Bergnäset, Björkskatan, Gammelstad,

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer