Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora."

Transkript

1 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO

2 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Hösten 2013 genomförde Pensionsnämnden och Fora en anslutning för Avtalspension SAF-LO. En anslutning innebär att alla försäkringsbolag som uppfyller vissa villkor blir valbara inom Avtalspension SAF-LO. Syftet med anslutningen var att ge de försäkrade inom den kollektivavtalade tjänstepensionen låga avgifter och möjliggöra för hög pension hos finansiellt stabila företag. Det här är av stor vikt, inte minst då Avtalspension SAF-LO utgör en stor del av den totala pensionen, i vissa fall upp till en tredjedel. Avtalspension SAF-LO ger de försäkrade ett extra tillskott som kan göra att de får lättare att få vardagsekonomin att gå ihop eller kan unna sig lite extra under sin tid som pensionär. Vi som genomförde anslutningen är Pensionsnämnden och Fora. Pensionsnämnden, som består av representanter från Svenskt Näringsliv och LO, ansvarar för produktvillkoren och andra anslutningskriterier och tar beslut om vilka bolag som kan ansluta sig. Fora agerar kansli, ansvarar för anslutningsprocessen och skriver avtal med försäkringsbolagen. De viktigaste anledningarna till att vi gjorde en anslutning istället för en upphandling är att nya försäkringsbolag kan ansluta sig efter hand de bolag som redan har anslutit sig kan fortsätta att utveckla sina produkter inom ramen för villkoren tillsvidareavtalet gör att vi kontinuerligt utvärderar pensionsprodukterna för att säkerställa att de är konkurrenskraftiga och fortsätter att uppfylla villkoren Anslutningen är en lösning som både gynnar de försäkrade och som försäkringsbolagen välkomnar. Vi har hållit fast vid syftet och uppnått våra mål. Resultatet, som presenteras i den här rapporten, är en lyckad anslutning med tretton försäkringsbolag som nu blir valbara från och med 2014 års intjänade pensionspremier. Avtalspension SAF-LO får förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter för privatanställda arbetare. Marita Odélius Engström Vd, Fora AB Renée Andersson, Magnus Furbring, Hans Gidhagen och Ingvar Backle Pensionsnämnden

3 2 /36 Innehållsförteckning Kort om rapporten... 3 Resultatet av anslutningen i korthet... 4 Sammanfattning av anslutningsvillkoren och pensionsprodukterna... 5 Anslutningsvillkoren omfattar i ett urval... 5 Pensionsprodukterna i traditionell försäkring Pensionsprodukterna i fondförsäkring... 8 Om Fora Om Avtalspension SAF-LO Bilaga 1. Traditionell försäkring Bilaga 2. Fondförsäkring... 20

4 3 /36 Kort om rapporten Denna rapport presenterar resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. Avtalspension SAF-LO är den kollektivavtalade tjänstepensionen för privatanställda arbetare. Den omfattar cirka 2,9 miljoner försäkrade som tjänar in pensionspremier i sin nuvarande anställning eller fått pensionspremier inbetalade i en tidigare anställning. För de försäkrade kan Avtalspension SAF-LO utgöra en relativt stor del av den totala pensionen, i vissa fall så mycket som en tredjedel. Då ingår inte privat sparad pension. Fördelningen mellan olika källor till pension 1 Premiepension 15% Avtalspension SAF-LO (med återbet.skydd) 30% Inkomstpension 55% Underlaget i rapporten har tagits fram med hjälp av aktuarie Kristina Fransson Konsult AB och fondanalysföretaget Morningstar Sweden AB. Rapporten inleds med en kort sammanfattning för dig som vill ha en snabb överblick av resultatet. Om du vill fördjupa dig följer en längre sammanställning och slutligen bilagor där du kan läsa mer specificerat om varje pensionsprodukt. 1 Beräkningen visar vilken andel Avtalspension SAF-LO förväntas utgöra för den som idag börjar jobba som 25- åring och slutar jobba som 65-åring. Ingångslönen antas ligga på kronor per månad och löneökningen på 1 procent per år. Den genomsnittliga avkastningen antas vara 4 procent, före skatt och avgifter, under hela försäkringstiden.

5 4 /36 Resultatet av anslutningen i korthet Vid årsskiftet 2013/2014 löpte avtalen ut med de försäkringsbolag som har varit valbara inom Avtalspension SAF-LO under åren En anslutning genomfördes under 2013 och här följer resultatet i korthet: Från och med 2014 års intjänade pensionspremier är tre bolag valbara inom traditionell försäkring: Alecta, AMF och Folksam. AMF:s uppdrag som icke-valsbolag är förlängt till och med den 31 december Snittavgiften för traditionell försäkring är nu en fast avgift på 56,70 kronor per år och en rörlig avgift på 0,194 procent av kapitalet. Pensionsprodukterna inom traditionell försäkring har alla en premiegaranti, det vill säga en pengarna-tillbaka-garanti, och dessutom förstärkta garantier utöver premiegarantin. Från och med 2014 års intjänade pensionspremier är tio bolag valbara inom fondförsäkring: AMF, Danica, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, SEB, SPP och Swedbank. Snittavgiften för bolagens fondförvaltning är nu 0,44 procent av kapitalet. Samtliga bolag tar ut en försäkringsavgift som ligger mellan 45 och 65 kronor per år. Bolagen erbjuder i snitt 18,4 fonder. Avtalen med försäkringsbolagen gäller tills vidare. Dessutom kan nya bolag ansluta sig varje år. Fora och Pensionsnämnden kommer löpande att följa upp att de valbara bolagen och pensionsprodukterna är de bästa på marknaden. De försäkrade som idag har sin Avtalspension SAF-LO hos ett försäkringsbolag som inte längre är valbart kommer att få information från Fora så de kan göra ett omval och eventuellt även begära flytt av tidigare pensionskapital. I nästa del av rapporten kan du läsa mer om de valbara pensionsprodukterna och om de anslutningsvillkor som bolagen och pensionsprodukterna måste uppfylla för att godkännas som valbara inom Avtalspension SAF-LO.

6 5 /36 Sammanfattning av anslutningsvillkoren och pensionsprodukterna De anslutningsvillkor som Pensionsnämnden har beslutat om för Avtalspension SAF-LO har en hög ambitionsnivå. Detta för att de försäkrade ska få fortsatt låga avgifter och möjlighet till hög pension i finansiellt stabila företag. Här följer ett urval av anslutningsvillkoren: Övergripande Krav ställs på bolagens finansiella stabilitet, bland annat utifrån solvens. Bolagen ska lämna in information till Fora för uppföljning och kvalitetskontroll. Traditionell försäkring Pensionsprodukterna ska ha tre års historik. Oprövade produkter ansluts därmed inte. Högsta tillåtna avgift är 65 kronor per försäkring och år plus 0,20 procent i totalavgift. Det ska finnas en premiegaranti. Krav på förstärkt garanti vid kapitalflytt har införts. Högsta tillåtna flyttavgift är 400 kronor. Fora utvärderar pensionsprodukterna på två sätt och rapporterar till Pensionsnämnden: o Löpande utvärdering varje år av att produkterna fortfarande uppfyller de aktuella anslutningsvillkoren. o Löpande utvärdering av pensionsprodukternas konkurrenskraft vart tredje år. De som inte kan konkurrera med övriga anslutna produkter för traditionell försäkring kan uteslutas. Fondförsäkring Anslutningsvillkoren är konstruerade så att bolagen friare ska kunna skapa ett fondutbud som är attraktivt för den försäkrade, både till pris och till prestanda. Fondutbudet ska bestå av en entrélösning och minst en penningmarknadsfond. Fondutbudet värderas utifrån avgift och historisk prestanda. Entrélösningen värderas utifrån pris, prestanda och konstruktion. Entrélösningen får inte vid något tillfälle, oavsett vad som ingår i den, kosta mer än 0,40 procent. Högsta tillåtna försäkringsavgift är 65 kronor per försäkring och år. Högsta tillåtna flyttavgift är 400 kronor.

7 6 /36 Pensionsprodukterna i traditionell försäkring De tre försäkringsbolag som erbjuder traditionell försäkring Alecta, AMF och Folksam är ömsesidiga eller drivs enligt ömsesidiga principer. Det betyder att alla vinster går tillbaka till de försäkrade. Bolagen har en mycket god solvensgrad, med en positiv trend. Det innebär att deras tillgångar är betydligt större än skulderna, vilket skapar goda förutsättningar för hög framtida avkastning, långsiktighet och trygghet i produkterna. De anslutna försäkringsbolagen har många försäkrade, ett stort kapital och effektiv administration. De har därmed förmågan att skapa lönsamhet i de enskilda produkterna med låga avgiftsnivåer över tid. Fortsatt mycket låga avgifter De valbara pensionsprodukterna har fortsatt mycket låga avgifter. Snittavgiften för den fasta avgiften är 56,70 kronor och för den rörliga avgiften 0,194 procent. Den rörliga avgiften inkluderar kostnaden för kapitalförvaltning. Två bolag har också valt att införa ett avgiftstak på 900 kronor respektive 300 kronor per år. Om ett försäkringsbolag avslutar avtalet fortsätter avgifterna att gälla enligt anslutningsvillkoren för redan inbetalda premier. Den tidigare upphandlingen sträckte sig över en avtalsperiod på fem år. Givet ett antagande om en månadslön på kronor och 4 procent i avkastning, före skatt och avgifter, betalar de försäkrade i snitt följande avgift till försäkringsbolaget totalt under de första fem åren: Faktiska försäkringsavgifter och kostnader betalda under 5 år Upphandling Anslutning kr 647 kr Den totala avgiften har alltså ökat med cirka tio kronor per år. För dessa kronor har produkterna bland annat fått förstärkta garantier och ett bättre regelverk för flytt. Åldersanpassad förvaltning Alla de valbara pensionsprodukterna har en åldersanpassad förvaltning för att öka och optimera den förväntade avkastningen över försäkringstiden. Yngre försäkrade får därför en högre andel aktier, normalt procent, medan placeringsrisken automatiskt sänks när det närmar sig pension. Förstärkta garantier Pensionsprodukterna ska enligt anslutningsvillkoren minst omfattas av en premiegaranti, det vill säga en pengarna-tillbaka-garanti, vid 65 år. Alla pensionsprodukter som nu är valbara har dessutom förstärkta garantier. Dessa garantier förväntas ge betydligt mer i garanterad pension än pengarna tillbaka, med bibehållen förmåga att skapa hög avkastning till fortsatt låga avgifter. Ett flexiblare återbetalningsskydd Anslutningsvillkoren ger möjlighet för försäkringsbolagen att erbjuda ett mer flexibelt återbetalningsskydd. Med ett mer flexibelt återbetalningsskydd kan den försäkrade i samband med att han eller hon börjar ta ut sin pension välja att begränsa återbetalningsskyddet så att det

8 7 /36 bara gäller en del av utbetalningstiden. På så sätt kan den försäkrade öka sin egen pension redan från 65 år samtidigt som familjen är fortsatt skyddad under några år. Jämn utbetalningstakt För försäkrade som under utbetalningstiden behöver kunna planera sin ekonomi mer noga går det nu att välja en traditionell pensionsprodukt, eller en placeringsinriktning inom en produkt, med låg placeringsrisk. Det kan också vara intressant för dem som väljer korta utbetalningstider. Försäkrade med livslång utbetalning eller som har en större ekonomisk buffert kan välja en traditionell pensionsprodukt med relativt hög placeringsrisk även under utbetalningstiden. Beräkningen av det månadsbelopp som betalas ut till den försäkrade under pensionen baseras på det aktuella pensionskapitalet men också på värdet av en prognosränta på kapitalet och på de framtida arvsvinsterna. I de pensionsprodukter som de försäkrade kan välja stämmer prognosräntan väl överens med den förväntade avkastningen under utbetalningstiden. Försäkringsbolagens antaganden om kvarstående livslängder är homogena för kollektivet inom Avtalspension SAF-LO. Det ger ett högre och mer jämnt månadsbelopp över utbetalningstiden, och pensionskapitalet betalas ut i en relativt snabb utbetalningstakt. Förstärkt garanti vid kapitalflytt Pensionsprodukterna i traditionell försäkring har nu mer standardiserade och förbättrade regler för flytt. Det innebär exempelvis att fram till tio år före utbetalningstidpunkten, som normalt är vid 65 år, kan den försäkrade välja att flytta pensionskapitalet till en valbar traditionell försäkring och få hela det flyttade kapitalet garanterat. Om det är kortare tid än tio år till utbetalningstidpunkten garanteras alltid minst 70 procent av det inflyttade kapitalet.

9 8 /36 Pensionsprodukterna i fondförsäkring Antalet bolag som går att välja för fondförsäkring har fördubblats från fem till tio: AMF, Danica, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, SEB, SPP och Swedbank. Det här ger de försäkrade ökade val- och placeringsmöjligheter. Alla de tio försäkringsbolagen uppfyller alla villkor om finansiell stabilitet. Sänkta fondavgifter Avgifterna på fonderna har sänkts sedan upphandlingen som genomfördes 2008, och det genomsnittliga betyget enligt Morningstar Rating TM på fonderna har ökat. Snittavgiften för försäkringsbolagens fondutbud är 0,44 procent. I jämförelse med dagens upphandlade bolag innebär det en sänkning av fondavgifterna med i snitt 0,18 procentenheter. Majoriteten av fonderna är rabatterade och ligger därmed lägre än ordinarie avgifter. Samtliga bolag tar ut en försäkringsavgift som ligger mellan 45 och 65 kronor per år. Bland 2008 års upphandlade bolag var det inget bolag som tog ut en försäkringsavgift. Snittbetyget enligt Morningstar Rating TM per den 30 september 2013 är 3,94 på den femgradiga skalan, vilket är en höjning från 3,58 i 2008 års upphandling. Antal fonder som erbjuds av bolagen är i snitt 18,4. Försäkringsbolag Snittavgift fonder Antal fonder Morningstar Rating TM AMF 0,33 % 19 4,00 Danica Pension 0,45 % 22 4,11 Folksam LO Pension 0,53 % 20 4,06 Handelsbanken Liv 0,39 % 19 3,94 Länsförsäkringar Fondliv 0,47 % 9 3,83 Movestic Liv & Pension 0,36 % 14 3,75 Nordea Liv & Pension 0,42 % 20 3,53 SEB Trygg Liv 0,49 % 21 3,76 SPP Liv Fondförsäkring 0,53 % 15 4,15 Swedbank Försäkring 0,42 % 25 4,27 För att illustrera hur avgifterna i de nya pensionsprodukterna påverkar pensionskapitalet har vi tagit fram några exempel. De visar bland annat att en försäkrad som tjänar kronor i månaden får cirka kronor mer i pensionskapital på 30 år än om hon eller han hade betalat ordinarie fondavgifter på den öppna marknaden. Exemplen här nedan visar två olika inkomster sett över två olika tidsperioder. Ju längre tidsperiod desto större genomslag gör skillnaden i avgifter. Inom fondförsäkring kan den försäkrade välja att spara i det valda bolagets entrélösning eller välja bland de enskilda fonderna som erbjuds. För både entrélösningar och enskilda fonder har vi använt snittavgiften som underlag i beräkningarna. Samtliga bolag tar ut en årlig försäkringsavgift. Den får högst vara på 65 kronor per år. På kort sikt slår försäkringsavgiften hårdare än de sänkta förvaltningsavgifterna kompenserar.

10 9 /36 Försäkringsavgiften slår även hårdare om försäkringskapitalet är lägre. På längre sikt innebär dock de nya avgifterna mer pengar till den försäkrade. Siffrorna i tabellen visar hur mycket mer eller mindre de nya avgifterna ger i kronor givet antagandena längst ned. Med nuvarande upphandlat menas de entrélösningar och det fondutbud som upphandlades för åren samt vad skillnaden i avgifter betyder. Med ordinarie priser menas skillnaden mot att köpa produkterna till ordinarie priser på den öppna marknaden, det vill säga utan rabatt. Skillnad på kort sikt, 5 år Lön kr Jämfört med nuvarande upphandlat Jämfört med ordinarie priser Fondutbud -57 kr 883 kr Entrélösning -256 kr 683 kr Lön kr Jämfört med nuvarande upphandlat Jämfört med ordinarie priser Fondutbud 24 kr kr Entrélösning -232kr 879 kr Skillnad på längre sikt, 30 år Lön kr Jämfört med nuvarande upphandlat Jämfört med ordinarie priser Fondutbud kr kr Entrélösning kr kr Lön kr Jämfört med nuvarande upphandlat Jämfört med ordinarie priser Fondutbud kr kr Entrélösning kr kr Antaganden och parametrar som har använts: Lägre lönenivå: kronor per månad Högre lönenivå: kronor per månad Avkastning, fond: 6 % beräknat på avgift brutto Avkastningsskatt: 0,5 % Lönetillväxt: 1 % Höjning av brytpunkt: 0 % Räknat på: 5 år och 30 år Foras administrativa avgift: 1,5 % av premien Entrélösningar anpassade efter ålder När den försäkrade väljer fondförsäkring placeras hans eller hennes pengar först i det valda försäkringsbolagets entrélösning. Den försäkrade kan sedan välja att placera hela eller delar av kapitalet inom det fondutbud som försäkringsbolaget erbjuder inom Avtalspension SAF-LO. Den försäkrade kan även låta hela kapitalet ligga kvar i entrélösningen. Försäkringsbolagens entrélösningar består av som minst två fonder men oftast av betydligt fler. Genom att det i entrélösningarna ingår fonder med olika inriktning blir riskspridningen god

11 10 /36 samtidigt som en risknedtrappning möjliggörs när den försäkrade blir äldre. Samtliga entrélösningar anpassar risken efter den försäkrades ålder, men fram till att den försäkrade är 55 år är hela kapitalet investerat i aktier i alla entrélösningar. I samband med att risken sjunker när den försäkrade blir äldre så blir även förvaltningsavgiften lägre. Snittavgiften för entrélösningarna som enbart innehåller aktier är 0,37 procent i förvaltningsavgift och ingen kostar mer än 0,40 procent. Det är också den högsta tillåtna avgiften för entrélösningar. Snittavgiften i entrélösningarna när ränteandelen är som högst är 0,19 procent. Ett flexiblare återbetalningsskydd Anslutningsvillkoren ger möjlighet för försäkringsbolagen att erbjuda ett mer flexibelt återbetalningsskydd. Med ett mer flexibelt återbetalningsskydd kan den försäkrade i samband med att han eller hon börjar ta ut sin pension välja att begränsa återbetalningsskyddet så att det bara gäller en del av utbetalningstiden. På så sätt kan den försäkrade öka sin egen pension redan från 65 år samtidigt som familjen är fortsatt skyddad under några år.

12 11 /36 Om Fora Fora hjälper företag och deras 4 miljoner anställda med att administrera kollektivavtalade riskförsäkringar och Avtalspension SAF-LO. Det är via Fora som privatanställda arbetare väljer var de vill att pensionspengarna i Avtalspension SAF-LO ska placeras och om de vill lägga till familjeskydd och återbetalningsskydd. Arbetsgivarna betalar in pensionspremier för sina anställda till Fora, som för över dem till de försäkringsbolag som arbetstagarna har valt. Fora administrerar även riskförsäkringar som är kopplade till arbetet. Företaget bildades 1997 men det har funnits i olika former sedan 1960-talet. Fora ägs till hälften av Svenskt Näringsliv och till hälften av LO. Fora har runt 40 uppdragsgivare, där AFA Försäkring är den största. Företaget har cirka 180 anställda och har sitt kontor i centrala Stockholm. Om Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF-LO är den kollektivavtalade tjänstepensionen för privatanställda arbetare. Svenskt Näringsliv och LO är de två parter som förhandlar med varandra om Avtalspension SAF-LO. Svenskt Näringsliv representerar arbetsgivarna och LO arbetstagarna. Arbetsgivarna betalar in pensionspremier till Avtalspension SAF-LO för arbetare från 25 års ålder till 65 års ålder. Cirka 2,9 miljoner personer har ett pensionssparande i Avtalspension SAF-LO, varav cirka 1,2 miljoner är anställda som tjänar in pensionspremier i sin nuvarande anställning. Övriga, cirka 1,7 miljoner, har fått pensionspremier inbetalade i en tidigare anställning.

13 12 /36 Bilaga 1. Traditionell försäkring Fakta och siffror om de traditionella pensionsprodukterna Här presenteras förändringar och förbättringar i utbudet av traditionella pensionsprodukter inom Avtalspension SAF-LO, vilket avser pensionspremier intjänade från och med 2014 samt kapitalflyttar från och med Försäkringsavgifter, kostnad för kapitalförvaltning och avgift vid flytt I Avtalspension SAF-LO 2014 är den högsta tillåtna fasta avgiften 65 kronor per år, med möjlighet att räkna upp denna över tid med konsumentprisindex, KPI. Fast avgift får dessutom bara tas ut i försäkringar som försäkringsbolaget måste nyteckna av försäkringstekniska orsaker, såsom vid ny försäkrad eller för att ta emot inflyttat kapital. Den rörliga avgiften ska redovisas inklusive kostnaden för kapitalförvaltning. Den totala rörliga kostnaden får enligt anslutningsvillkoren inte överstiga 0,20 procent. Avgiften för flytt får inte överstiga 400 kronor per flyttillfälle. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension Avgiftstrukturen ändrad Fast avgift: 65 kr/år Rörlig avgift: 0,20 %/år (inkl kostnad för kapitalförvaltning) Maximal total avgift: 900 kr/år (inkl kostnad kapitalförvaltning) Flyttavgift: 0 kr AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Fast avgift: 40 kr/ år Rörlig avgift: 0,15 %/år (exkl kostnad för kapitalförvaltning som för närvarande är 0,033%) Maximal total avgift: 300 kr/år (exkl kostnad kapitalförvaltning) Flyttavgift: 0 kr Folksam Premiegaranti Avgiftstrukturen ändrad Fast avgift: 65 kr/år Rörlig avgift: 0,20 %/år (inkl kostnad för kapitalförvaltning) Maximal total avgift: Avgiften ökar med ökat kapital (maxtak saknas) Flyttavgift: 400 kr per flyttillfälle Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Den fasta avgiften på 65 kronor per år räknas årligen upp med förändringar i konsumentprisindex, men ökar först när uppräkningen innebär en ökning med minst fem kronor. Den rörliga avgiften inkluderar kostnad för kapitalförvaltning, 0,03 procent, även om den kostnaden dras direkt från avkastningen och syns därför inte som en avgift på försäkringen. Den totala avgiften, summan av fasta och rörliga avgifter, är begränsad och kan aldrig överstiga 900 kr/år. Det motsvarar 75 kronor per månad. Det kostar inget att flytta från Alecta Optimal Pension. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: Den fasta avgiften på 40 kronor per år räknas årligen upp med förändringar i konsumentprisindex, men ökar först när uppräkningen innebär en ökning med minst fem kronor. Den rörliga avgiften på 0,15 procent inkluderar inte kostnad för kapitalförvaltning, som för närvarande är 0,033 procent. Kostnaden för kapitalförvaltning dras direkt från avkastningen och syns därför inte som en avgift på försäkringen.

14 13 /36 Den totala avgiften, summan av fast och rörlig avgift, kan aldrig överstiga 300 kr/år exklusive kostnad för kapitalförvaltning. Det kostar inget att flytta från AMF Avtalspension SAF-LO traditionell försäkring. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Den fasta avgiften på 65 kronor per år räknas årligen upp med förändringar i konsumentprisindex, men ökar först när uppräkningen innebär en ökning med minst fem kronor. Den rörliga avgiften inkluderar kostnad för kapitalförvaltning, 0,08 procent, även om denna kostnad dras direkt från avkastningen och syns därför inte som en avgift på försäkringen. Det kostar 400 kronor, oavsett antalet försäkringar, att flytta från Folksam Premiegaranti. Garanterat minsta månadsbelopp I Avtalspension SAF-LO 2014 ska det garanterade månadsbeloppet baseras på ett kapital som minst motsvarar summan av inbetalda premier, före avgifter och skatt. Alternativa garantier ska förstärka det garanterade beloppet. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Folksam Premiegaranti Produktens garanti är förbättrad. Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Produktens garanti har inte förändrats. Premiegarantin, vilken inte beror av utbetalningstidpunkt, är förstärkt med en alternativ garanti. Produkten har en premiegaranti vid 65 år med möjlighet till förstärkt garanti. Den förstärkta garantin kan väljas bort i syfte att öka den förväntade avkastningen under utbetalningstid. Produkten har en premiegaranti, som inte beror av utbetalningstidpunkt, med möjlighet till alternativ garanti. Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Premiegarantin är nu förstärkt med en alternativ garanti. o Vid utbetalningstidpunkten beräknas ett alternativt garanterat belopp på basen av 70 procent av pensionskapitalets aktuella värde. Om beloppet ger ett högre belopp än vad premiegarantin ger, höjs det garanterade pensionsbeloppet till detta högre belopp. o Garantinivån är oberoende av ålder vid utbetalningstidpunkten. o Jämförelsen görs endast vid ett tillfälle, inte under en serie av tillfällen, och är således beroende av det aktuella börsläget vid vald utbetalningstidpunkt. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: För varje inbetald premie beräknas ett garanterat pensionsbelopp, baserat på ett antagande om en avkastning på 0 procent, efter skatt och avgifter, under hela försäkringstiden. Denna garanti kan förstärkas av två alternativa garantier. o Det finns en premiegaranti i det fall den försäkrade pensionerar sig vid 65 års ålder. o Vid 65 år beräknas ett alternativt garanterat belopp på basen av 90 procent av pensionskapitalets aktuella värde. Om beloppet ger ett högre belopp än vad premiegarantin ger, höjs det garanterade pensionsbeloppet till detta högre belopp.

15 14 /36 Garantinivån är beroende av försäkrads ålder vid utbetalningstidpunkten. Vid tidigarelagd pension erhålls en lägre procent garanti. Beräkningen görs successivt över en period på fem år, från och med 60 års ålder. Om pensionskapitalets värde skulle sjunka under denna period kvarstår ett tidigare beräknat garanterat pensionsbelopp. Den förstärkta garantin kan väljas bort av den försäkrade i syfte att öka placeringsrisken och därmed också den förväntade avkastningen under utbetalningstiden. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Garantierna i produkten har inte förändrats. Premiegarantin är förstärkt med en alternativ garanti. o Vid utbetalningstidpunkten beräknas ett alternativt garanterat belopp på basen av 80 procent av pensionskapitalets aktuella värde. Om beloppet ger ett högre belopp än vad premiegarantin ger, höjs det garanterade pensionsbeloppet till det högre beloppet. o Garantinivån är oberoende av ålder vid utbetalningstidpunkten. o Beräkningen görs successivt över en period på 10 år, från 55 års ålder. Om pensionskapitalets värde skulle sjunka under denna period består ett tidigare beräknat garanterat pensionsbelopp. Återbetalningsskydd I Avtalspension SAF-LO 2014 är det möjligt för försäkringsbolagen att tillhandahålla ett mer flexibelt återbetalningsskydd. Produkt Status Kort beskrivning av förändring Alecta Optimal Pension AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Ingen förändring Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Folksam Premiegaranti Ökad flexibilitet Försäkrade kan i samband med utbetalningspunkten, vid livslång utbetalning, välja en kortare utbetalningstid än 20 år till förmånstagare. Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Återbetalningsskyddet har inte förändrats i Avtalspension SAF-LO I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker före pension utbetalas försäkringsvärdet under fem år. Viss garanterad utbetalning finns. I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker efter påbörjad utbetalning fortsätter de pågående utbetalningarna till förmånstagaren under kvarstående utbetalningstid, men max i 20 år. o Vid livslång utbetalning får alla försäkringar intäkter i form av arvsvinster efter 20 års utbetalning, oavsett valt återbetalningsskydd. Eftersom arvsvinster förskotteras ger detta en högre pension redan från första utbetalningen. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker före pension utbetalas försäkringsvärdet under fem år. Viss garanterad utbetalning finns.

16 15 /36 I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker efter påbörjad utbetalning fortsätter de pågående utbetalningarna till förmånstagaren under kvarstående utbetalningstid, men max i 20 år. o Vid livslång utbetalning får alla försäkringar intäkter i form av arvsvinster efter 20 års utbetalning, oavsett val av återbetalningsskydd. Eftersom arvsvinster förskotteras ger detta en högre pension redan från första utbetalningen. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker före pension utbetalas försäkringsvärdet under fem år. Ingen skillnad mot upphandlad Avtalspension SAF-LO. I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker efter påbörjad utbetalning fortsätter de pågående utbetalningarna normalt till förmånstagaren under kvarstående utbetalningstid, men max i 20 år. o I Avtalspension SAF-LO 2014 kan försäkrade i samband med utbetalningspunkten, vid livslång utbetalning, välja att förkorta utbetalningstiden till förmånstagaren i syfte att öka den egna pensionen. o Vid livslång utbetalning får alla försäkringar intäkter i form av arvsvinster efter 20 års utbetalning, oavsett valt återbetalningsskydd, eller vid val av ett begränsat återbetalningsskydd redan från en tidigare vald tidpunkt. Eftersom arvsvinster förskotteras ger detta en högre pension redan från första utbetalningen och den ökade flexibiliteten ger möjlighet att både öka sin egen pension och ge familjen ett ökat finansiellt skydd. Pensionskapitalets placering fram till pension I Avtalspension SAF-LO 2014 efterfrågas produkter som ger hög avkastning fram till pension. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Folksam Premiegaranti Det sker nu en viss nedtrappning av risk redan inför pension. Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Kapitalets placering har inte förändrats. Produkten placerar i huvudsak i aktier under spartiden. Nu införs en automatisk nedtrappning av placeringsrisken när försäkrad blir 63 år och har placeringsinriktningen med 60 % aktier. Produkten placerar den del av pensionskapitalet som ska täcka de utlovade garanterade utbetalningar med låg placeringsrisk (i huvudsak räntor). Övrig del av pensionskapitalet, det så kallade överskottet, placeras med hög risk (i huvudsak aktier). Det finns därmed ett beroende i placeringen till t.ex. den värdetillväxt kapitalet har haft. Därmed har varje försäkring en individuellt anpassad placeringsrisk och även avkastning. Produkten placerar i en högre andel aktier (ca 70 %) fram till försäkrad fyller 55 år. Placeringsrisken trappas därefter successivt ner fram till 65 årsdagen, eller den dagen försäkrad väljer att påbörja utbetalningen. Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Placeringsrisken sänks något i åldrarna 63 till 65 år, för de försäkrade som då är placerade i placeringsinriktningen med högst andel aktier, 60 procent. o Placeringsrisken sänks automatiskt till 50 procent aktier. o Sänkningen av placeringsrisk innebär att pensionskapitalets värde i förväntan stabiliseras inför utbetalningstidpunkten, den tidpunkt då den alternativa garantin också ska beräknas.

17 16 /36 Valet mellan tre olika placeringsinriktningar är kvar. Det går inte att aktivt välja placeringsinriktningen med 50 procent aktier. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: Produkten utgår från att varje enskild försäkring säkrar upp ett kapital som motsvarar det aktuella värdet av de i framtiden utlovade garanterade pensionsutbetalningarna, genom att placera det i tillgångar med låg risk, i huvudsak räntor, men även en del fastigheter. Övrigt pensionskapital placeras med hög risk, i huvudsak aktier men även en del fastigheter. o Den förväntade genomsnittliga avkastningen över hela försäkringstiden blir högst för de som börjat spara som unga. Kostnaden för garantierna, i form av lägre förväntad avkastning, blir lägre ju längre tid det är kvar tills de garanterade beloppen ska betalas ut. Hög avkastning ger ett tillskott till uppbyggnaden av det kapital som ska säkras upp garanterad pension, så att nya premier kan placeras med hög risk. o Avkastningen som tilldelas en försäkring är således mer individualiserad än vad som är vanligt i en traditionell pensionsprodukt, där det stora kollektivet normalt säkrar upp allas garanterade månadsbelopp gemensamt. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Pensionskapitalets placeringsstrategi har inte förändrats i Avtalspension SAF-LO Placeringsrisken är hög fram till 55 års ålder, cirka 70 procent tillgångar med hög risk. Därefter minskar den successivt för att vid utbetalningstidpunkten vara medelhög, cirka 40 procent tillgångar med hög risk. o Förutom aktier, räntor och fastigheter placerar produkten även en mindre del i alternativa- och strategiska tillgångar. Det är tillgångar med hög förväntad avkastning och som dessutom minskar hur mycket pensionskapitalets värde varierar över tid. Pensionskapitalets placering under utbetalningstiden I Avtalspension SAF-LO 2014 ansluts produkter som ger hög pension. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension Ny dämpningsregel Produkten placerar normalt i en medelhög andel aktier (ca 40 %) under utbetalningstiden. Är utbetalningen livslång tillämpas en dämpningsregel som reglerar hur mycket månadsbeloppet kan öka, eller minska, mellan olika kalenderår. De försäkrade kan även välja en annan placeringsinriktning och då tillämpas inte dämpningsregeln. AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Folksam Premiegaranti Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Kapitalets placering har inte förändrats Produkten placerar normalt i en lägre andel aktier under pension (ca 25 %). För de försäkrade som väljer att avstå den förstärkta garantin ökar andelen aktier till uppemot 50 %. Produkten placerar i en medelhög andel riskbärande tillgångar (ca 40 %) under pension. Aktuella nyckeltal som används vid beräkningen av utbetalt månadsbelopp Prognosräntan avspeglar till del försäkringsbolagets antagande om förväntad avkastning under utbetalningstiden, med viss marginal för att pensionen ska kunna öka över tid för att exempelvis följa med prisutvecklingen i samhället. Värdet av den förväntade avkastningen läggs till det aktuella pensionskapitalet och ingår i beräkningen av månadsbeloppet redan vid 65 år. Därav

18 17 /36 begreppet prognosränta eller förskottsränta. Den utjämning som blir över tid av de utbetalda månadsbeloppen med hjälp av prognosräntan gör att månadsbeloppet vid 65 år, vid livslång utbetalning blir procent högre än vad det skulle bli utan prognosränta. Vid korta utbetalningstider spelar prognosräntan mindre roll. Livslängdsantagandet avspeglar den förväntade kvarstående livslängden vid 65 års ålder. Försäkringsbolaget beräknar denna utifrån sin egen statistik. Vid beräkningen av månadsbeloppet ger ett kortare livslängdsantagande ett högre månadsbelopp. I ett försäkringsbolag där alla resultat går tillbaka till de försäkrade eftersträvas ett antagandande som ligger nära det faktiska utfallet, eftersom den ränta som tilldelas försäkringarna påverkas av resultatet. Arvsvinsternas storlek är en funktion av livslängdsantagandet, och liksom prognosränta, tillförs de framtida arvsvinsterna det aktuella pensionskapitalet och ingår i månadsbeloppet redan vid 65 år. Tabell 1: Aktuella livslängdsanataganden och prognosräntor Produkt Livslängdsantagande vid 65 år Prognosränta/ förskottsränta (efter antagande om avgifter och skatt) Alecta Optimal Pension 22,0 år 3,05 % (Gäller placeringsinriktning med 40 % aktier) AMF Avtalspension SAF-LO (ny) 20,3 år 2,98 % Folksam Premiegaranti 21,3 år 2,95 % Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Produkten har en ny dämpningsregel i syfte att begränsa pensionsbeloppets variation mellan olika kalenderår. För det pensionskapital som är placerat i placeringsinriktningen med hög andel aktier, 50 procent sker en automatisk omplacering vid utbetalningstidpunkten till Placeringsinriktningen med 40 procent aktier vid utbetalningstidpunkten. o Den försäkrade kan även välja en placeringsinriktning med mycket låg risk, 10 procent aktier, vilket kan vara av speciellt intresse för de som har små marginaler i sin ekonomi eller för de som väljer en kort utbetalningstid. o Vissa försäkrade kan välja placeringsinriktningen med 60 procent aktier inför pension, men det kräver att pensionskapitalet haft en god tillväxt fram till pension. För de försäkrade med placeringsinriktningen med 40 procent aktier och livslång utbetalning finns en så kallad dämpningsregel under utbetalningstiden. o Regeln innebär att månadsbeloppet inte ska öka mer än 10 procent, och det inte minska mer än -5 procent mellan olika kalenderår. o Under goda år byggs därför en liten buffert upp i försäkringen som kan användas de år börsen går dåligt och det egentligen skulle bli negativ avkastning, d.v.s. minskad pension. För försäkrade som väljer den lägsta placeringsrisken, 10 procent aktier, sänks normalt inte det utbetalda månadsbeloppen.

19 18 /36 Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: Under utbetalningstiden placeras kapitalet normalt med en ganska låg placeringsrisk, 25 procent aktier. Om den försäkrade helt väljer bort den förstärkta garantin, vilket ska göras före 60 år, placeras pensionskapitalet under utbetalningstiden med en relativt hög placeringsrisk, cirka 50 procent aktier. För de som går i pension före 65 års ålder, eller väljer bort garantiförstärkningen efter de fyllt 60 år, placeras pensionskapitalet också med en viss ökad placeringsrisk än annars. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Pensionskapitalets placeringsstrategi har inte förändrats i Avtalspension SAF-LO Placeringsrisken är medelhög, cirka 40 procent tillgångar med hög risk under utbetalningstiden o Förutom aktier, räntor och fastigheter placerar produkten även en ökad del i alternativa- och strategiska tillgångar. Tillgångar med hög förväntad avkastning och som dessutom minskar hur mycket pensionskapitalets värde förväntas variera över tid. Mottagande av inflyttat kapital I Avtalspension SAF-LO 2014 ger ett inflyttat kapital fram till 10 år före utbetalningstidpunkten, normalt vid 65 år, upphov till samma garanterade månadsbelopp som en inbetald premie. Därefter ger minst 70 procent av det inflyttade kapitalet samma garanterade månadsbelopp som en inbetald premie. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension Förbättrat regelverk Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till 10 år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Därefter erhåller 70 % av inflyttat kapital samma garanti som en inbetald premie. AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till 5 år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Därefter erhåller 90 % av inflyttat kapital samma garanti som en inbetald premie. Folksam Premiegaranti Förbättrat regelverk Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till 10 år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Därefter erhåller 80 % av inflyttat kapital samma garanti som en inbetald premie. Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Avtalspension SAF-LO 2014 ger nu ett högre garanterade månadsbelopp för de som väljer att flytta pensionskapital till Alecta Optimal Pension. o Ett inflyttat kapital erhåller samma garantier som en inbetald premie fram till tio år före normal pensionstidpunkt vid 65 år. o Med kortare tid än tio år kvar till utbetalningstidpunkten erhålls 70 procent av inflyttat kapital samma garantier som en inbetald premie. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: Ett inflyttat kapital erhåller samma garantier som en inbetald premie fram till fem år före normal pensionstidpunkt vid 65 år.

20 19 /36 Med kortare tid än fem år kvar till utbetalningstidpunkten erhålls 90 procent av inflyttat kapital samma garantier som en inbetald premie. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Avtalspension SAF-LO ger nu ett högre garanterat månadsbelopp för de som väljer att flytta pensionskapital till Folksam Premiegaranti. o Ett inflyttat kapital erhåller samma garantier som en inbetald premie fram till tio år före normal pensionstidpunkt vid 65 år. o Med kortare tid än tio år kvar till utbetalningstidpunkten erhålls 80 procent av inflyttat kapital samma garantier som en inbetald premie.

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF.

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF. Viktigt att veta för dig som vill: Flytta ditt pensionskapital inom eller till. December 2014 Checklista Tänk på detta innan du flyttar din KAP-KL/AKAP-KL Att flytta sina pengar kan innebära många fördelar,

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5)

Investerum. Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX. Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB. Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Investerum Tel: Pensionsutredning för XXXXX XXXXXXX Skapad 2014-10-16 Personnummer xxxx-xx-xx Arbetsgivare Företaget AB Investerum Rådgivare Assistent Sida 1 (5) Namn: XXXXX XXXXXXX Företaget AB Lön: 45

Läs mer

Hur kan du påverka din tjänstepension? Information om Avtalspension SAF-LO

Hur kan du påverka din tjänstepension? Information om Avtalspension SAF-LO Hur kan du påverka din tjänstepension? Information om Avtalspension SAF-LO Om din Avtalspension SAF-LO Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig.

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. AMF Tjänstepension tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig. ITP/ITPK Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så trygg och

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig. PA 03 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför vi nu

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03 Rapport 11-1-31 Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 3 Rapport: Individuella valet i PA 3 Inledning Pensionsavtalet PA 3 omfattar cirka 24 anställda inom staten. Den

Läs mer

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig. SAF-LO Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så bra tjänstepension

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Välj Lärarfonder för din tjänstepension

Välj Lärarfonder för din tjänstepension Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden. Välj Lärarfonder för din tjänstepension Vi har skapat Lärarfonder för dig som är lärare Tjänstepensionen kommer att betyda mycket för din ekonomiska

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer