Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora."

Transkript

1 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO

2 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Hösten 2013 genomförde Pensionsnämnden och Fora en anslutning för Avtalspension SAF-LO. En anslutning innebär att alla försäkringsbolag som uppfyller vissa villkor blir valbara inom Avtalspension SAF-LO. Syftet med anslutningen var att ge de försäkrade inom den kollektivavtalade tjänstepensionen låga avgifter och möjliggöra för hög pension hos finansiellt stabila företag. Det här är av stor vikt, inte minst då Avtalspension SAF-LO utgör en stor del av den totala pensionen, i vissa fall upp till en tredjedel. Avtalspension SAF-LO ger de försäkrade ett extra tillskott som kan göra att de får lättare att få vardagsekonomin att gå ihop eller kan unna sig lite extra under sin tid som pensionär. Vi som genomförde anslutningen är Pensionsnämnden och Fora. Pensionsnämnden, som består av representanter från Svenskt Näringsliv och LO, ansvarar för produktvillkoren och andra anslutningskriterier och tar beslut om vilka bolag som kan ansluta sig. Fora agerar kansli, ansvarar för anslutningsprocessen och skriver avtal med försäkringsbolagen. De viktigaste anledningarna till att vi gjorde en anslutning istället för en upphandling är att nya försäkringsbolag kan ansluta sig efter hand de bolag som redan har anslutit sig kan fortsätta att utveckla sina produkter inom ramen för villkoren tillsvidareavtalet gör att vi kontinuerligt utvärderar pensionsprodukterna för att säkerställa att de är konkurrenskraftiga och fortsätter att uppfylla villkoren Anslutningen är en lösning som både gynnar de försäkrade och som försäkringsbolagen välkomnar. Vi har hållit fast vid syftet och uppnått våra mål. Resultatet, som presenteras i den här rapporten, är en lyckad anslutning med tretton försäkringsbolag som nu blir valbara från och med 2014 års intjänade pensionspremier. Avtalspension SAF-LO får förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter för privatanställda arbetare. Marita Odélius Engström Vd, Fora AB Renée Andersson, Magnus Furbring, Hans Gidhagen och Ingvar Backle Pensionsnämnden

3 2 /36 Innehållsförteckning Kort om rapporten... 3 Resultatet av anslutningen i korthet... 4 Sammanfattning av anslutningsvillkoren och pensionsprodukterna... 5 Anslutningsvillkoren omfattar i ett urval... 5 Pensionsprodukterna i traditionell försäkring Pensionsprodukterna i fondförsäkring... 8 Om Fora Om Avtalspension SAF-LO Bilaga 1. Traditionell försäkring Bilaga 2. Fondförsäkring... 20

4 3 /36 Kort om rapporten Denna rapport presenterar resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. Avtalspension SAF-LO är den kollektivavtalade tjänstepensionen för privatanställda arbetare. Den omfattar cirka 2,9 miljoner försäkrade som tjänar in pensionspremier i sin nuvarande anställning eller fått pensionspremier inbetalade i en tidigare anställning. För de försäkrade kan Avtalspension SAF-LO utgöra en relativt stor del av den totala pensionen, i vissa fall så mycket som en tredjedel. Då ingår inte privat sparad pension. Fördelningen mellan olika källor till pension 1 Premiepension 15% Avtalspension SAF-LO (med återbet.skydd) 30% Inkomstpension 55% Underlaget i rapporten har tagits fram med hjälp av aktuarie Kristina Fransson Konsult AB och fondanalysföretaget Morningstar Sweden AB. Rapporten inleds med en kort sammanfattning för dig som vill ha en snabb överblick av resultatet. Om du vill fördjupa dig följer en längre sammanställning och slutligen bilagor där du kan läsa mer specificerat om varje pensionsprodukt. 1 Beräkningen visar vilken andel Avtalspension SAF-LO förväntas utgöra för den som idag börjar jobba som 25- åring och slutar jobba som 65-åring. Ingångslönen antas ligga på kronor per månad och löneökningen på 1 procent per år. Den genomsnittliga avkastningen antas vara 4 procent, före skatt och avgifter, under hela försäkringstiden.

5 4 /36 Resultatet av anslutningen i korthet Vid årsskiftet 2013/2014 löpte avtalen ut med de försäkringsbolag som har varit valbara inom Avtalspension SAF-LO under åren En anslutning genomfördes under 2013 och här följer resultatet i korthet: Från och med 2014 års intjänade pensionspremier är tre bolag valbara inom traditionell försäkring: Alecta, AMF och Folksam. AMF:s uppdrag som icke-valsbolag är förlängt till och med den 31 december Snittavgiften för traditionell försäkring är nu en fast avgift på 56,70 kronor per år och en rörlig avgift på 0,194 procent av kapitalet. Pensionsprodukterna inom traditionell försäkring har alla en premiegaranti, det vill säga en pengarna-tillbaka-garanti, och dessutom förstärkta garantier utöver premiegarantin. Från och med 2014 års intjänade pensionspremier är tio bolag valbara inom fondförsäkring: AMF, Danica, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, SEB, SPP och Swedbank. Snittavgiften för bolagens fondförvaltning är nu 0,44 procent av kapitalet. Samtliga bolag tar ut en försäkringsavgift som ligger mellan 45 och 65 kronor per år. Bolagen erbjuder i snitt 18,4 fonder. Avtalen med försäkringsbolagen gäller tills vidare. Dessutom kan nya bolag ansluta sig varje år. Fora och Pensionsnämnden kommer löpande att följa upp att de valbara bolagen och pensionsprodukterna är de bästa på marknaden. De försäkrade som idag har sin Avtalspension SAF-LO hos ett försäkringsbolag som inte längre är valbart kommer att få information från Fora så de kan göra ett omval och eventuellt även begära flytt av tidigare pensionskapital. I nästa del av rapporten kan du läsa mer om de valbara pensionsprodukterna och om de anslutningsvillkor som bolagen och pensionsprodukterna måste uppfylla för att godkännas som valbara inom Avtalspension SAF-LO.

6 5 /36 Sammanfattning av anslutningsvillkoren och pensionsprodukterna De anslutningsvillkor som Pensionsnämnden har beslutat om för Avtalspension SAF-LO har en hög ambitionsnivå. Detta för att de försäkrade ska få fortsatt låga avgifter och möjlighet till hög pension i finansiellt stabila företag. Här följer ett urval av anslutningsvillkoren: Övergripande Krav ställs på bolagens finansiella stabilitet, bland annat utifrån solvens. Bolagen ska lämna in information till Fora för uppföljning och kvalitetskontroll. Traditionell försäkring Pensionsprodukterna ska ha tre års historik. Oprövade produkter ansluts därmed inte. Högsta tillåtna avgift är 65 kronor per försäkring och år plus 0,20 procent i totalavgift. Det ska finnas en premiegaranti. Krav på förstärkt garanti vid kapitalflytt har införts. Högsta tillåtna flyttavgift är 400 kronor. Fora utvärderar pensionsprodukterna på två sätt och rapporterar till Pensionsnämnden: o Löpande utvärdering varje år av att produkterna fortfarande uppfyller de aktuella anslutningsvillkoren. o Löpande utvärdering av pensionsprodukternas konkurrenskraft vart tredje år. De som inte kan konkurrera med övriga anslutna produkter för traditionell försäkring kan uteslutas. Fondförsäkring Anslutningsvillkoren är konstruerade så att bolagen friare ska kunna skapa ett fondutbud som är attraktivt för den försäkrade, både till pris och till prestanda. Fondutbudet ska bestå av en entrélösning och minst en penningmarknadsfond. Fondutbudet värderas utifrån avgift och historisk prestanda. Entrélösningen värderas utifrån pris, prestanda och konstruktion. Entrélösningen får inte vid något tillfälle, oavsett vad som ingår i den, kosta mer än 0,40 procent. Högsta tillåtna försäkringsavgift är 65 kronor per försäkring och år. Högsta tillåtna flyttavgift är 400 kronor.

7 6 /36 Pensionsprodukterna i traditionell försäkring De tre försäkringsbolag som erbjuder traditionell försäkring Alecta, AMF och Folksam är ömsesidiga eller drivs enligt ömsesidiga principer. Det betyder att alla vinster går tillbaka till de försäkrade. Bolagen har en mycket god solvensgrad, med en positiv trend. Det innebär att deras tillgångar är betydligt större än skulderna, vilket skapar goda förutsättningar för hög framtida avkastning, långsiktighet och trygghet i produkterna. De anslutna försäkringsbolagen har många försäkrade, ett stort kapital och effektiv administration. De har därmed förmågan att skapa lönsamhet i de enskilda produkterna med låga avgiftsnivåer över tid. Fortsatt mycket låga avgifter De valbara pensionsprodukterna har fortsatt mycket låga avgifter. Snittavgiften för den fasta avgiften är 56,70 kronor och för den rörliga avgiften 0,194 procent. Den rörliga avgiften inkluderar kostnaden för kapitalförvaltning. Två bolag har också valt att införa ett avgiftstak på 900 kronor respektive 300 kronor per år. Om ett försäkringsbolag avslutar avtalet fortsätter avgifterna att gälla enligt anslutningsvillkoren för redan inbetalda premier. Den tidigare upphandlingen sträckte sig över en avtalsperiod på fem år. Givet ett antagande om en månadslön på kronor och 4 procent i avkastning, före skatt och avgifter, betalar de försäkrade i snitt följande avgift till försäkringsbolaget totalt under de första fem åren: Faktiska försäkringsavgifter och kostnader betalda under 5 år Upphandling Anslutning kr 647 kr Den totala avgiften har alltså ökat med cirka tio kronor per år. För dessa kronor har produkterna bland annat fått förstärkta garantier och ett bättre regelverk för flytt. Åldersanpassad förvaltning Alla de valbara pensionsprodukterna har en åldersanpassad förvaltning för att öka och optimera den förväntade avkastningen över försäkringstiden. Yngre försäkrade får därför en högre andel aktier, normalt procent, medan placeringsrisken automatiskt sänks när det närmar sig pension. Förstärkta garantier Pensionsprodukterna ska enligt anslutningsvillkoren minst omfattas av en premiegaranti, det vill säga en pengarna-tillbaka-garanti, vid 65 år. Alla pensionsprodukter som nu är valbara har dessutom förstärkta garantier. Dessa garantier förväntas ge betydligt mer i garanterad pension än pengarna tillbaka, med bibehållen förmåga att skapa hög avkastning till fortsatt låga avgifter. Ett flexiblare återbetalningsskydd Anslutningsvillkoren ger möjlighet för försäkringsbolagen att erbjuda ett mer flexibelt återbetalningsskydd. Med ett mer flexibelt återbetalningsskydd kan den försäkrade i samband med att han eller hon börjar ta ut sin pension välja att begränsa återbetalningsskyddet så att det

8 7 /36 bara gäller en del av utbetalningstiden. På så sätt kan den försäkrade öka sin egen pension redan från 65 år samtidigt som familjen är fortsatt skyddad under några år. Jämn utbetalningstakt För försäkrade som under utbetalningstiden behöver kunna planera sin ekonomi mer noga går det nu att välja en traditionell pensionsprodukt, eller en placeringsinriktning inom en produkt, med låg placeringsrisk. Det kan också vara intressant för dem som väljer korta utbetalningstider. Försäkrade med livslång utbetalning eller som har en större ekonomisk buffert kan välja en traditionell pensionsprodukt med relativt hög placeringsrisk även under utbetalningstiden. Beräkningen av det månadsbelopp som betalas ut till den försäkrade under pensionen baseras på det aktuella pensionskapitalet men också på värdet av en prognosränta på kapitalet och på de framtida arvsvinsterna. I de pensionsprodukter som de försäkrade kan välja stämmer prognosräntan väl överens med den förväntade avkastningen under utbetalningstiden. Försäkringsbolagens antaganden om kvarstående livslängder är homogena för kollektivet inom Avtalspension SAF-LO. Det ger ett högre och mer jämnt månadsbelopp över utbetalningstiden, och pensionskapitalet betalas ut i en relativt snabb utbetalningstakt. Förstärkt garanti vid kapitalflytt Pensionsprodukterna i traditionell försäkring har nu mer standardiserade och förbättrade regler för flytt. Det innebär exempelvis att fram till tio år före utbetalningstidpunkten, som normalt är vid 65 år, kan den försäkrade välja att flytta pensionskapitalet till en valbar traditionell försäkring och få hela det flyttade kapitalet garanterat. Om det är kortare tid än tio år till utbetalningstidpunkten garanteras alltid minst 70 procent av det inflyttade kapitalet.

9 8 /36 Pensionsprodukterna i fondförsäkring Antalet bolag som går att välja för fondförsäkring har fördubblats från fem till tio: AMF, Danica, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, SEB, SPP och Swedbank. Det här ger de försäkrade ökade val- och placeringsmöjligheter. Alla de tio försäkringsbolagen uppfyller alla villkor om finansiell stabilitet. Sänkta fondavgifter Avgifterna på fonderna har sänkts sedan upphandlingen som genomfördes 2008, och det genomsnittliga betyget enligt Morningstar Rating TM på fonderna har ökat. Snittavgiften för försäkringsbolagens fondutbud är 0,44 procent. I jämförelse med dagens upphandlade bolag innebär det en sänkning av fondavgifterna med i snitt 0,18 procentenheter. Majoriteten av fonderna är rabatterade och ligger därmed lägre än ordinarie avgifter. Samtliga bolag tar ut en försäkringsavgift som ligger mellan 45 och 65 kronor per år. Bland 2008 års upphandlade bolag var det inget bolag som tog ut en försäkringsavgift. Snittbetyget enligt Morningstar Rating TM per den 30 september 2013 är 3,94 på den femgradiga skalan, vilket är en höjning från 3,58 i 2008 års upphandling. Antal fonder som erbjuds av bolagen är i snitt 18,4. Försäkringsbolag Snittavgift fonder Antal fonder Morningstar Rating TM AMF 0,33 % 19 4,00 Danica Pension 0,45 % 22 4,11 Folksam LO Pension 0,53 % 20 4,06 Handelsbanken Liv 0,39 % 19 3,94 Länsförsäkringar Fondliv 0,47 % 9 3,83 Movestic Liv & Pension 0,36 % 14 3,75 Nordea Liv & Pension 0,42 % 20 3,53 SEB Trygg Liv 0,49 % 21 3,76 SPP Liv Fondförsäkring 0,53 % 15 4,15 Swedbank Försäkring 0,42 % 25 4,27 För att illustrera hur avgifterna i de nya pensionsprodukterna påverkar pensionskapitalet har vi tagit fram några exempel. De visar bland annat att en försäkrad som tjänar kronor i månaden får cirka kronor mer i pensionskapital på 30 år än om hon eller han hade betalat ordinarie fondavgifter på den öppna marknaden. Exemplen här nedan visar två olika inkomster sett över två olika tidsperioder. Ju längre tidsperiod desto större genomslag gör skillnaden i avgifter. Inom fondförsäkring kan den försäkrade välja att spara i det valda bolagets entrélösning eller välja bland de enskilda fonderna som erbjuds. För både entrélösningar och enskilda fonder har vi använt snittavgiften som underlag i beräkningarna. Samtliga bolag tar ut en årlig försäkringsavgift. Den får högst vara på 65 kronor per år. På kort sikt slår försäkringsavgiften hårdare än de sänkta förvaltningsavgifterna kompenserar.

10 9 /36 Försäkringsavgiften slår även hårdare om försäkringskapitalet är lägre. På längre sikt innebär dock de nya avgifterna mer pengar till den försäkrade. Siffrorna i tabellen visar hur mycket mer eller mindre de nya avgifterna ger i kronor givet antagandena längst ned. Med nuvarande upphandlat menas de entrélösningar och det fondutbud som upphandlades för åren samt vad skillnaden i avgifter betyder. Med ordinarie priser menas skillnaden mot att köpa produkterna till ordinarie priser på den öppna marknaden, det vill säga utan rabatt. Skillnad på kort sikt, 5 år Lön kr Jämfört med nuvarande upphandlat Jämfört med ordinarie priser Fondutbud -57 kr 883 kr Entrélösning -256 kr 683 kr Lön kr Jämfört med nuvarande upphandlat Jämfört med ordinarie priser Fondutbud 24 kr kr Entrélösning -232kr 879 kr Skillnad på längre sikt, 30 år Lön kr Jämfört med nuvarande upphandlat Jämfört med ordinarie priser Fondutbud kr kr Entrélösning kr kr Lön kr Jämfört med nuvarande upphandlat Jämfört med ordinarie priser Fondutbud kr kr Entrélösning kr kr Antaganden och parametrar som har använts: Lägre lönenivå: kronor per månad Högre lönenivå: kronor per månad Avkastning, fond: 6 % beräknat på avgift brutto Avkastningsskatt: 0,5 % Lönetillväxt: 1 % Höjning av brytpunkt: 0 % Räknat på: 5 år och 30 år Foras administrativa avgift: 1,5 % av premien Entrélösningar anpassade efter ålder När den försäkrade väljer fondförsäkring placeras hans eller hennes pengar först i det valda försäkringsbolagets entrélösning. Den försäkrade kan sedan välja att placera hela eller delar av kapitalet inom det fondutbud som försäkringsbolaget erbjuder inom Avtalspension SAF-LO. Den försäkrade kan även låta hela kapitalet ligga kvar i entrélösningen. Försäkringsbolagens entrélösningar består av som minst två fonder men oftast av betydligt fler. Genom att det i entrélösningarna ingår fonder med olika inriktning blir riskspridningen god

11 10 /36 samtidigt som en risknedtrappning möjliggörs när den försäkrade blir äldre. Samtliga entrélösningar anpassar risken efter den försäkrades ålder, men fram till att den försäkrade är 55 år är hela kapitalet investerat i aktier i alla entrélösningar. I samband med att risken sjunker när den försäkrade blir äldre så blir även förvaltningsavgiften lägre. Snittavgiften för entrélösningarna som enbart innehåller aktier är 0,37 procent i förvaltningsavgift och ingen kostar mer än 0,40 procent. Det är också den högsta tillåtna avgiften för entrélösningar. Snittavgiften i entrélösningarna när ränteandelen är som högst är 0,19 procent. Ett flexiblare återbetalningsskydd Anslutningsvillkoren ger möjlighet för försäkringsbolagen att erbjuda ett mer flexibelt återbetalningsskydd. Med ett mer flexibelt återbetalningsskydd kan den försäkrade i samband med att han eller hon börjar ta ut sin pension välja att begränsa återbetalningsskyddet så att det bara gäller en del av utbetalningstiden. På så sätt kan den försäkrade öka sin egen pension redan från 65 år samtidigt som familjen är fortsatt skyddad under några år.

12 11 /36 Om Fora Fora hjälper företag och deras 4 miljoner anställda med att administrera kollektivavtalade riskförsäkringar och Avtalspension SAF-LO. Det är via Fora som privatanställda arbetare väljer var de vill att pensionspengarna i Avtalspension SAF-LO ska placeras och om de vill lägga till familjeskydd och återbetalningsskydd. Arbetsgivarna betalar in pensionspremier för sina anställda till Fora, som för över dem till de försäkringsbolag som arbetstagarna har valt. Fora administrerar även riskförsäkringar som är kopplade till arbetet. Företaget bildades 1997 men det har funnits i olika former sedan 1960-talet. Fora ägs till hälften av Svenskt Näringsliv och till hälften av LO. Fora har runt 40 uppdragsgivare, där AFA Försäkring är den största. Företaget har cirka 180 anställda och har sitt kontor i centrala Stockholm. Om Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF-LO är den kollektivavtalade tjänstepensionen för privatanställda arbetare. Svenskt Näringsliv och LO är de två parter som förhandlar med varandra om Avtalspension SAF-LO. Svenskt Näringsliv representerar arbetsgivarna och LO arbetstagarna. Arbetsgivarna betalar in pensionspremier till Avtalspension SAF-LO för arbetare från 25 års ålder till 65 års ålder. Cirka 2,9 miljoner personer har ett pensionssparande i Avtalspension SAF-LO, varav cirka 1,2 miljoner är anställda som tjänar in pensionspremier i sin nuvarande anställning. Övriga, cirka 1,7 miljoner, har fått pensionspremier inbetalade i en tidigare anställning.

13 12 /36 Bilaga 1. Traditionell försäkring Fakta och siffror om de traditionella pensionsprodukterna Här presenteras förändringar och förbättringar i utbudet av traditionella pensionsprodukter inom Avtalspension SAF-LO, vilket avser pensionspremier intjänade från och med 2014 samt kapitalflyttar från och med Försäkringsavgifter, kostnad för kapitalförvaltning och avgift vid flytt I Avtalspension SAF-LO 2014 är den högsta tillåtna fasta avgiften 65 kronor per år, med möjlighet att räkna upp denna över tid med konsumentprisindex, KPI. Fast avgift får dessutom bara tas ut i försäkringar som försäkringsbolaget måste nyteckna av försäkringstekniska orsaker, såsom vid ny försäkrad eller för att ta emot inflyttat kapital. Den rörliga avgiften ska redovisas inklusive kostnaden för kapitalförvaltning. Den totala rörliga kostnaden får enligt anslutningsvillkoren inte överstiga 0,20 procent. Avgiften för flytt får inte överstiga 400 kronor per flyttillfälle. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension Avgiftstrukturen ändrad Fast avgift: 65 kr/år Rörlig avgift: 0,20 %/år (inkl kostnad för kapitalförvaltning) Maximal total avgift: 900 kr/år (inkl kostnad kapitalförvaltning) Flyttavgift: 0 kr AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Fast avgift: 40 kr/ år Rörlig avgift: 0,15 %/år (exkl kostnad för kapitalförvaltning som för närvarande är 0,033%) Maximal total avgift: 300 kr/år (exkl kostnad kapitalförvaltning) Flyttavgift: 0 kr Folksam Premiegaranti Avgiftstrukturen ändrad Fast avgift: 65 kr/år Rörlig avgift: 0,20 %/år (inkl kostnad för kapitalförvaltning) Maximal total avgift: Avgiften ökar med ökat kapital (maxtak saknas) Flyttavgift: 400 kr per flyttillfälle Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Den fasta avgiften på 65 kronor per år räknas årligen upp med förändringar i konsumentprisindex, men ökar först när uppräkningen innebär en ökning med minst fem kronor. Den rörliga avgiften inkluderar kostnad för kapitalförvaltning, 0,03 procent, även om den kostnaden dras direkt från avkastningen och syns därför inte som en avgift på försäkringen. Den totala avgiften, summan av fasta och rörliga avgifter, är begränsad och kan aldrig överstiga 900 kr/år. Det motsvarar 75 kronor per månad. Det kostar inget att flytta från Alecta Optimal Pension. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: Den fasta avgiften på 40 kronor per år räknas årligen upp med förändringar i konsumentprisindex, men ökar först när uppräkningen innebär en ökning med minst fem kronor. Den rörliga avgiften på 0,15 procent inkluderar inte kostnad för kapitalförvaltning, som för närvarande är 0,033 procent. Kostnaden för kapitalförvaltning dras direkt från avkastningen och syns därför inte som en avgift på försäkringen.

14 13 /36 Den totala avgiften, summan av fast och rörlig avgift, kan aldrig överstiga 300 kr/år exklusive kostnad för kapitalförvaltning. Det kostar inget att flytta från AMF Avtalspension SAF-LO traditionell försäkring. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Den fasta avgiften på 65 kronor per år räknas årligen upp med förändringar i konsumentprisindex, men ökar först när uppräkningen innebär en ökning med minst fem kronor. Den rörliga avgiften inkluderar kostnad för kapitalförvaltning, 0,08 procent, även om denna kostnad dras direkt från avkastningen och syns därför inte som en avgift på försäkringen. Det kostar 400 kronor, oavsett antalet försäkringar, att flytta från Folksam Premiegaranti. Garanterat minsta månadsbelopp I Avtalspension SAF-LO 2014 ska det garanterade månadsbeloppet baseras på ett kapital som minst motsvarar summan av inbetalda premier, före avgifter och skatt. Alternativa garantier ska förstärka det garanterade beloppet. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Folksam Premiegaranti Produktens garanti är förbättrad. Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Produktens garanti har inte förändrats. Premiegarantin, vilken inte beror av utbetalningstidpunkt, är förstärkt med en alternativ garanti. Produkten har en premiegaranti vid 65 år med möjlighet till förstärkt garanti. Den förstärkta garantin kan väljas bort i syfte att öka den förväntade avkastningen under utbetalningstid. Produkten har en premiegaranti, som inte beror av utbetalningstidpunkt, med möjlighet till alternativ garanti. Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Premiegarantin är nu förstärkt med en alternativ garanti. o Vid utbetalningstidpunkten beräknas ett alternativt garanterat belopp på basen av 70 procent av pensionskapitalets aktuella värde. Om beloppet ger ett högre belopp än vad premiegarantin ger, höjs det garanterade pensionsbeloppet till detta högre belopp. o Garantinivån är oberoende av ålder vid utbetalningstidpunkten. o Jämförelsen görs endast vid ett tillfälle, inte under en serie av tillfällen, och är således beroende av det aktuella börsläget vid vald utbetalningstidpunkt. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: För varje inbetald premie beräknas ett garanterat pensionsbelopp, baserat på ett antagande om en avkastning på 0 procent, efter skatt och avgifter, under hela försäkringstiden. Denna garanti kan förstärkas av två alternativa garantier. o Det finns en premiegaranti i det fall den försäkrade pensionerar sig vid 65 års ålder. o Vid 65 år beräknas ett alternativt garanterat belopp på basen av 90 procent av pensionskapitalets aktuella värde. Om beloppet ger ett högre belopp än vad premiegarantin ger, höjs det garanterade pensionsbeloppet till detta högre belopp.

15 14 /36 Garantinivån är beroende av försäkrads ålder vid utbetalningstidpunkten. Vid tidigarelagd pension erhålls en lägre procent garanti. Beräkningen görs successivt över en period på fem år, från och med 60 års ålder. Om pensionskapitalets värde skulle sjunka under denna period kvarstår ett tidigare beräknat garanterat pensionsbelopp. Den förstärkta garantin kan väljas bort av den försäkrade i syfte att öka placeringsrisken och därmed också den förväntade avkastningen under utbetalningstiden. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Garantierna i produkten har inte förändrats. Premiegarantin är förstärkt med en alternativ garanti. o Vid utbetalningstidpunkten beräknas ett alternativt garanterat belopp på basen av 80 procent av pensionskapitalets aktuella värde. Om beloppet ger ett högre belopp än vad premiegarantin ger, höjs det garanterade pensionsbeloppet till det högre beloppet. o Garantinivån är oberoende av ålder vid utbetalningstidpunkten. o Beräkningen görs successivt över en period på 10 år, från 55 års ålder. Om pensionskapitalets värde skulle sjunka under denna period består ett tidigare beräknat garanterat pensionsbelopp. Återbetalningsskydd I Avtalspension SAF-LO 2014 är det möjligt för försäkringsbolagen att tillhandahålla ett mer flexibelt återbetalningsskydd. Produkt Status Kort beskrivning av förändring Alecta Optimal Pension AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Ingen förändring Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Folksam Premiegaranti Ökad flexibilitet Försäkrade kan i samband med utbetalningspunkten, vid livslång utbetalning, välja en kortare utbetalningstid än 20 år till förmånstagare. Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Återbetalningsskyddet har inte förändrats i Avtalspension SAF-LO I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker före pension utbetalas försäkringsvärdet under fem år. Viss garanterad utbetalning finns. I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker efter påbörjad utbetalning fortsätter de pågående utbetalningarna till förmånstagaren under kvarstående utbetalningstid, men max i 20 år. o Vid livslång utbetalning får alla försäkringar intäkter i form av arvsvinster efter 20 års utbetalning, oavsett valt återbetalningsskydd. Eftersom arvsvinster förskotteras ger detta en högre pension redan från första utbetalningen. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker före pension utbetalas försäkringsvärdet under fem år. Viss garanterad utbetalning finns.

16 15 /36 I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker efter påbörjad utbetalning fortsätter de pågående utbetalningarna till förmånstagaren under kvarstående utbetalningstid, men max i 20 år. o Vid livslång utbetalning får alla försäkringar intäkter i form av arvsvinster efter 20 års utbetalning, oavsett val av återbetalningsskydd. Eftersom arvsvinster förskotteras ger detta en högre pension redan från första utbetalningen. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker före pension utbetalas försäkringsvärdet under fem år. Ingen skillnad mot upphandlad Avtalspension SAF-LO. I det fall försäkrad valt återbetalningsskydd och dödsfallet sker efter påbörjad utbetalning fortsätter de pågående utbetalningarna normalt till förmånstagaren under kvarstående utbetalningstid, men max i 20 år. o I Avtalspension SAF-LO 2014 kan försäkrade i samband med utbetalningspunkten, vid livslång utbetalning, välja att förkorta utbetalningstiden till förmånstagaren i syfte att öka den egna pensionen. o Vid livslång utbetalning får alla försäkringar intäkter i form av arvsvinster efter 20 års utbetalning, oavsett valt återbetalningsskydd, eller vid val av ett begränsat återbetalningsskydd redan från en tidigare vald tidpunkt. Eftersom arvsvinster förskotteras ger detta en högre pension redan från första utbetalningen och den ökade flexibiliteten ger möjlighet att både öka sin egen pension och ge familjen ett ökat finansiellt skydd. Pensionskapitalets placering fram till pension I Avtalspension SAF-LO 2014 efterfrågas produkter som ger hög avkastning fram till pension. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Folksam Premiegaranti Det sker nu en viss nedtrappning av risk redan inför pension. Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Kapitalets placering har inte förändrats. Produkten placerar i huvudsak i aktier under spartiden. Nu införs en automatisk nedtrappning av placeringsrisken när försäkrad blir 63 år och har placeringsinriktningen med 60 % aktier. Produkten placerar den del av pensionskapitalet som ska täcka de utlovade garanterade utbetalningar med låg placeringsrisk (i huvudsak räntor). Övrig del av pensionskapitalet, det så kallade överskottet, placeras med hög risk (i huvudsak aktier). Det finns därmed ett beroende i placeringen till t.ex. den värdetillväxt kapitalet har haft. Därmed har varje försäkring en individuellt anpassad placeringsrisk och även avkastning. Produkten placerar i en högre andel aktier (ca 70 %) fram till försäkrad fyller 55 år. Placeringsrisken trappas därefter successivt ner fram till 65 årsdagen, eller den dagen försäkrad väljer att påbörja utbetalningen. Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Placeringsrisken sänks något i åldrarna 63 till 65 år, för de försäkrade som då är placerade i placeringsinriktningen med högst andel aktier, 60 procent. o Placeringsrisken sänks automatiskt till 50 procent aktier. o Sänkningen av placeringsrisk innebär att pensionskapitalets värde i förväntan stabiliseras inför utbetalningstidpunkten, den tidpunkt då den alternativa garantin också ska beräknas.

17 16 /36 Valet mellan tre olika placeringsinriktningar är kvar. Det går inte att aktivt välja placeringsinriktningen med 50 procent aktier. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: Produkten utgår från att varje enskild försäkring säkrar upp ett kapital som motsvarar det aktuella värdet av de i framtiden utlovade garanterade pensionsutbetalningarna, genom att placera det i tillgångar med låg risk, i huvudsak räntor, men även en del fastigheter. Övrigt pensionskapital placeras med hög risk, i huvudsak aktier men även en del fastigheter. o Den förväntade genomsnittliga avkastningen över hela försäkringstiden blir högst för de som börjat spara som unga. Kostnaden för garantierna, i form av lägre förväntad avkastning, blir lägre ju längre tid det är kvar tills de garanterade beloppen ska betalas ut. Hög avkastning ger ett tillskott till uppbyggnaden av det kapital som ska säkras upp garanterad pension, så att nya premier kan placeras med hög risk. o Avkastningen som tilldelas en försäkring är således mer individualiserad än vad som är vanligt i en traditionell pensionsprodukt, där det stora kollektivet normalt säkrar upp allas garanterade månadsbelopp gemensamt. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Pensionskapitalets placeringsstrategi har inte förändrats i Avtalspension SAF-LO Placeringsrisken är hög fram till 55 års ålder, cirka 70 procent tillgångar med hög risk. Därefter minskar den successivt för att vid utbetalningstidpunkten vara medelhög, cirka 40 procent tillgångar med hög risk. o Förutom aktier, räntor och fastigheter placerar produkten även en mindre del i alternativa- och strategiska tillgångar. Det är tillgångar med hög förväntad avkastning och som dessutom minskar hur mycket pensionskapitalets värde varierar över tid. Pensionskapitalets placering under utbetalningstiden I Avtalspension SAF-LO 2014 ansluts produkter som ger hög pension. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension Ny dämpningsregel Produkten placerar normalt i en medelhög andel aktier (ca 40 %) under utbetalningstiden. Är utbetalningen livslång tillämpas en dämpningsregel som reglerar hur mycket månadsbeloppet kan öka, eller minska, mellan olika kalenderår. De försäkrade kan även välja en annan placeringsinriktning och då tillämpas inte dämpningsregeln. AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Folksam Premiegaranti Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Kapitalets placering har inte förändrats Produkten placerar normalt i en lägre andel aktier under pension (ca 25 %). För de försäkrade som väljer att avstå den förstärkta garantin ökar andelen aktier till uppemot 50 %. Produkten placerar i en medelhög andel riskbärande tillgångar (ca 40 %) under pension. Aktuella nyckeltal som används vid beräkningen av utbetalt månadsbelopp Prognosräntan avspeglar till del försäkringsbolagets antagande om förväntad avkastning under utbetalningstiden, med viss marginal för att pensionen ska kunna öka över tid för att exempelvis följa med prisutvecklingen i samhället. Värdet av den förväntade avkastningen läggs till det aktuella pensionskapitalet och ingår i beräkningen av månadsbeloppet redan vid 65 år. Därav

18 17 /36 begreppet prognosränta eller förskottsränta. Den utjämning som blir över tid av de utbetalda månadsbeloppen med hjälp av prognosräntan gör att månadsbeloppet vid 65 år, vid livslång utbetalning blir procent högre än vad det skulle bli utan prognosränta. Vid korta utbetalningstider spelar prognosräntan mindre roll. Livslängdsantagandet avspeglar den förväntade kvarstående livslängden vid 65 års ålder. Försäkringsbolaget beräknar denna utifrån sin egen statistik. Vid beräkningen av månadsbeloppet ger ett kortare livslängdsantagande ett högre månadsbelopp. I ett försäkringsbolag där alla resultat går tillbaka till de försäkrade eftersträvas ett antagandande som ligger nära det faktiska utfallet, eftersom den ränta som tilldelas försäkringarna påverkas av resultatet. Arvsvinsternas storlek är en funktion av livslängdsantagandet, och liksom prognosränta, tillförs de framtida arvsvinsterna det aktuella pensionskapitalet och ingår i månadsbeloppet redan vid 65 år. Tabell 1: Aktuella livslängdsanataganden och prognosräntor Produkt Livslängdsantagande vid 65 år Prognosränta/ förskottsränta (efter antagande om avgifter och skatt) Alecta Optimal Pension 22,0 år 3,05 % (Gäller placeringsinriktning med 40 % aktier) AMF Avtalspension SAF-LO (ny) 20,3 år 2,98 % Folksam Premiegaranti 21,3 år 2,95 % Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Produkten har en ny dämpningsregel i syfte att begränsa pensionsbeloppets variation mellan olika kalenderår. För det pensionskapital som är placerat i placeringsinriktningen med hög andel aktier, 50 procent sker en automatisk omplacering vid utbetalningstidpunkten till Placeringsinriktningen med 40 procent aktier vid utbetalningstidpunkten. o Den försäkrade kan även välja en placeringsinriktning med mycket låg risk, 10 procent aktier, vilket kan vara av speciellt intresse för de som har små marginaler i sin ekonomi eller för de som väljer en kort utbetalningstid. o Vissa försäkrade kan välja placeringsinriktningen med 60 procent aktier inför pension, men det kräver att pensionskapitalet haft en god tillväxt fram till pension. För de försäkrade med placeringsinriktningen med 40 procent aktier och livslång utbetalning finns en så kallad dämpningsregel under utbetalningstiden. o Regeln innebär att månadsbeloppet inte ska öka mer än 10 procent, och det inte minska mer än -5 procent mellan olika kalenderår. o Under goda år byggs därför en liten buffert upp i försäkringen som kan användas de år börsen går dåligt och det egentligen skulle bli negativ avkastning, d.v.s. minskad pension. För försäkrade som väljer den lägsta placeringsrisken, 10 procent aktier, sänks normalt inte det utbetalda månadsbeloppen.

19 18 /36 Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: Under utbetalningstiden placeras kapitalet normalt med en ganska låg placeringsrisk, 25 procent aktier. Om den försäkrade helt väljer bort den förstärkta garantin, vilket ska göras före 60 år, placeras pensionskapitalet under utbetalningstiden med en relativt hög placeringsrisk, cirka 50 procent aktier. För de som går i pension före 65 års ålder, eller väljer bort garantiförstärkningen efter de fyllt 60 år, placeras pensionskapitalet också med en viss ökad placeringsrisk än annars. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Pensionskapitalets placeringsstrategi har inte förändrats i Avtalspension SAF-LO Placeringsrisken är medelhög, cirka 40 procent tillgångar med hög risk under utbetalningstiden o Förutom aktier, räntor och fastigheter placerar produkten även en ökad del i alternativa- och strategiska tillgångar. Tillgångar med hög förväntad avkastning och som dessutom minskar hur mycket pensionskapitalets värde förväntas variera över tid. Mottagande av inflyttat kapital I Avtalspension SAF-LO 2014 ger ett inflyttat kapital fram till 10 år före utbetalningstidpunkten, normalt vid 65 år, upphov till samma garanterade månadsbelopp som en inbetald premie. Därefter ger minst 70 procent av det inflyttade kapitalet samma garanterade månadsbelopp som en inbetald premie. Produkt Status Kort beskrivning Alecta Optimal Pension Förbättrat regelverk Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till 10 år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Därefter erhåller 70 % av inflyttat kapital samma garanti som en inbetald premie. AMF Avtalspension SAF-LO (ny) Produkten är ny för Avtalspension SAF-LO Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till 5 år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Därefter erhåller 90 % av inflyttat kapital samma garanti som en inbetald premie. Folksam Premiegaranti Förbättrat regelverk Ett inflyttat kapital erhåller samma garanti som en inbetald premie fram till 10 år före normal utbetalningstidpunkt (65 år). Därefter erhåller 80 % av inflyttat kapital samma garanti som en inbetald premie. Produkten Alecta Optimal Pension erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Avtalspension SAF-LO 2014 ger nu ett högre garanterade månadsbelopp för de som väljer att flytta pensionskapital till Alecta Optimal Pension. o Ett inflyttat kapital erhåller samma garantier som en inbetald premie fram till tio år före normal pensionstidpunkt vid 65 år. o Med kortare tid än tio år kvar till utbetalningstidpunkten erhålls 70 procent av inflyttat kapital samma garantier som en inbetald premie. Produkten AMF Avtalspension SAF-LO erbjuds som ny valbar produkt och utgör även ickeval från 2014: Ett inflyttat kapital erhåller samma garantier som en inbetald premie fram till fem år före normal pensionstidpunkt vid 65 år.

20 19 /36 Med kortare tid än fem år kvar till utbetalningstidpunkten erhålls 90 procent av inflyttat kapital samma garantier som en inbetald premie. Produkten Folksam Premiegaranti erbjuds med följande förändringar mot upphandlad produkt 2008: Avtalspension SAF-LO ger nu ett högre garanterat månadsbelopp för de som väljer att flytta pensionskapital till Folksam Premiegaranti. o Ett inflyttat kapital erhåller samma garantier som en inbetald premie fram till tio år före normal pensionstidpunkt vid 65 år. o Med kortare tid än tio år kvar till utbetalningstidpunkten erhålls 80 procent av inflyttat kapital samma garantier som en inbetald premie.

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer