Hållbart värdeskapande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart värdeskapande"

Transkript

1

2 Hållbart värdeskapande Det är med glädje jag välkomnar Olav Thon Gruppens andra hållbarhetsredovisning, som utarbetats för att systematisera och synliggöra Olav Thon Gruppens arbete med hållbar utveckling. Sedan 2012 har Olav Thon Gruppen deltagit i FN-initiativet Global Compact. Det är världens största initiativ för näringslivets samhällsansvar och baserar sig på tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetslivsstandarder, miljö och anti-korruption. Vårt deltagande i Global Contact grundar sig på en önskan om att göra det bästa vi kan för att driva en verksamhet som följer dessa principer. I december 2013 upprättade jag Olav Thon Stiftelsen och flyttade över ägandeskapet av Olav Thon Gruppen till stiftelsen, som ska utöva ett stabilt och långvarigt ägandeskap av Olav Thon Gruppen och dess underliggande verksamheter, samt ge bidrag till välgörande ändamål. Att säkerställa en fortsatt gemensam utveckling av Olav Thon Gruppen, samtidigt som delar av det resultat verksamheten skapar delas ut till diverse allmännyttiga ändamål, kommer förhoppningsvis att vara en långsiktig och hållbar attityd både för bolaget, bland de anställda och resten av samhället. Trevlig läsning! Olav Thon Styrelseordförande/Koncernchef 2

3 Om denna rapport Olav Thon Gruppen är medlem i FN:s Global Compact och levererar för andra gången en hållbarhetsredovisning. Målet med rapporten är att beskriva hur Olav Thon Gruppen eftersträvar att arbeta ansvarsfullt och hållbart. För att vår rapport ska vara så tydlig som möjligt och uppfylla internationella rapporteringsstandarder offentliggör vi data i överensstämmelse med det globala redovisningsinitiativet (GRI version G4), till nivån Core. Avgränsning och rapporteringsperiod Denna hållbarhetsredovisning riktar sig till våra kunder, gäster, anställda, leverantörer, närområden, studenter, intresseorganisationer och offentliga myndigheter. Vi ser på alla dessa som intressenter som påverkas av och har stort inflytande på vår verksamhet. Data som omtalas i denna rapport gäller alla bolag i Olav Thon Gruppen, vilket betyder enheter där ägandeskapet är mer än 50 %. Undantag uppges i förklaringen kopplat till enskilda data. Rapporten gäller år 2014 och finns på norska, svenska och engelska. Gruppen tänker arbeta med regelbunden, årlig rapportering och nästa rapport kommer att ges ut i april/maj Väsentlighetsanalys och intressentdialog För att definiera innehållet i hållbarhetsredovisningen och se till att vår rapportering är så relevant som möjligt i förhållande till vår kärnverksamhet har vi tidigare genomfört en väsentlighetsanalys. I väsentlighetsanalysen tittade vi på koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser, som handlar om det ekologiska fotavtryck vi lämnar för att därmed kunna identifiera de områden där vi kan bidra till hållbar utveckling. Dessutom genomförde vi en indirekt dialog med externa intressenter, där vi har fått fram viktiga områden med hjälp av gäster, kunder och undersökningar gällande Olav Thons anseende. I väsentlighetsanalysen har vi även inkluderat framtida utmaningar för branscherna vi verkar inom, samt relevanta lagar och internationella överenskommelser. 3

4 I vår andra hållbarhetsredovisning har vi valt att lägga mest vikt på tre fokusområden för gruppen: Grön och miljövänlig verksamhetsdrift, hälsa och säkerhet, samt mångfald och integration. 4

5 Detta är Olav Thon Gruppen Aktiebolaget Olav Thon Gruppen är moderbolaget i koncernen, som omfattar företag som ägs genom dotterbolagen Thon Holding och Olav Thon Eiendomsselskap. Olav Thon Gruppen ägnar sig främst åt fastighets- och hotellverksamhet. I december 2013 skapades Olav Thon Stiftelsen och Olav Thon donerade samtliga aktier i Olav Thon Gruppen till stiftelsen. 5

6 Olav Thon Stiftelsen 10 december 2013 blev en historisk dag då Olav Thon upprättade Olav Thon Stiftelsen, vars syfte är att utöva ett stabilt och långvarigt ägandeskap av Olav Thon Gruppen och dess underliggande verksamheter, samt ge bidrag till allmännyttiga ändamål. Långsiktigt ägandeskap Stiftelsens styrelse ska i sin förvaltning av Olav Thon Gruppen vidareutveckla de olika verksamheterna i linje med de värderingar, övertygelser och idéer Olav Thon har åtagit sig i sin verksamhet. Stiftelsen äger samtliga aktier i Olav Thon Gruppen, som ska ha sitt huvudsäte i Oslo. Fastigheter kommer att vara det största affärsområdet inom koncernen, och en betydande del av denna verksamhet ska äga rum i Norge. Det ska läggas vikt på tillväxten i verksamheten, men att koncernen ska ha en ovillkorligt trygg finansiell position ska alltid prioriteras. Välgörande ändamål Stiftelsen kan ge stöd till forskning inom matematik, naturvetenskap, och medicinska områden. Sådana stipendiepriser till norska och utländska akademiska forskare och forskningsprojekt finns närmare beskrivet i stadgarna. Det ska läggas särskild vikt vid forskarnas kunskapsspridning till sina elever, och det ska utses ett fackligt råd som ska föreslå prismottagare. Stöd kan beviljas för välgörande ändamål i Norge. Dessutom ges stöd till främjandet av enastående entreprenörskap i Norge. Slutligen kan stiftelsen också bidra till förvärv av fast egendom som ska användas till välgörande ändamål. 6

7 Grön och miljövänlig verksamhetsdrift Olav Thon Gruppen ska alltid sträva efter att uppmärksamma miljöfrågor inom koncernen och samhället i stort. Koncernen fokuserar på miljöeffektivitet, med hantering av energi och avfall som centrala områden. Miljömedvetna köpcentrum Amfi Drift AS och Amfi Kreativ AS blev miljömärkta i mars Under 2013 genomfördes ett projekt i samarbete med Miljøgrep AS i syfte att miljömärka Amfi Drift AS enligt den norska miljömärkningen Miljöfyrtårns "Huvudkontorsmodell". Miljömärkningen innebär att kraven i hög grad hanteras av huvudkontoret, vilket gör det lättare för varje centrum att bli miljömärkt. Miljömärkningen genomfördes Fem av våra köpcentrum i Sverige; Sollentuna, Mitt i City, Mirum, Etage och Familia är miljömärkta enligt ISO 14001, som är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem. Miljömärkningen av köpcentrumen ger god kontroll av bl.a. användning av råvaror och energi, vilket i sin tur skyddar miljön och ger stora besparingar....och miljömedvetna hotellvistelser Thon Hotels miljömärker alla sina hotell i Norge. Som en av de största hotellkedjorna har Thon Hotels ett ansvar för att bidra till en bättre miljö. Med över 2,6 miljoner gästnätter per år är det viktigt att underlätta för en miljövänlig konsumtion, minska avfallsmängden och spara energi. Thon Hotels är också ledamot av Green Point Norge och kräver av sina norska varuleverantörer att de har medlemskap i återvinningssystem för förpackningar. Fyra av Thon-hotellen i Bryssel är miljömärkta enligt den internationella miljömärkningsstandarden Green Key, som för närvarande finns i över 40 länder. För att få Green Key-märkningen arbetar hotellen aktivt med ett antal kriterier såsom miljöledning, information till gästerna, samt att minimera förbrukningen av energi, vatten, kemikalier och avfall. 7

8 Thon Hotel EU vårt mest miljövänliga hotell Thon Hotel EU i Bryssel arbetar hårt för att vara ett miljövänligt hotell genom att ha en aktiv miljöpolitik, utbilda sina anställda i "grönt" tänkande, samt uppmuntra gästerna att vara så miljövänliga som möjligt. När hotellet öppnades 2012 belönades det omedelbart med Green Key-märkningen för dess ekologiska och sociala insatser. År 2014 fick Thon Hotel EU en ny miljömärkning, då juryn för "Entreprise Ecodynamique" tilldelade hotellet två av tre stjärnor. Exempel på sociala och ekologiska aktiviteter som genomfördes på hotellet under 2014: Rester från tvål och schampo donerades till välgörenhet. 100 % belgisk rättvisemärkt mjölk serveras i hotellets restaurang. Märket garanterar att de belgiska mjölkbönderna får en anständig inkomst för sitt arbete. Lokala produkter minskar också fraktavstånden, vilket överensstämmer med miljöpolitiken. Hotellet har ett fantastiskt insektshotell som innehåller pollinerande insekter såsom honungsbin, och andra insekter, såsom fjärilar och nyckelpigor. En We-cykel som omvandlar mänsklig kraft till elektricitet står i receptionen. Cykeln genererar tillräckligt med energi för att ladda enheter såsom mobiltelefoner och datorer. Denna We-cykel är producerad av det börsnoterade företaget Westlandia. I november, december och januari samlade Thon Hotel EU in kläder till det belgiska Röda korset, som i sin tur överlämnade kläder till hemlösa i Belgien. Under fyra dagar hade hotellet 409 framgångsrika blodgivningsdonationer, vilket resulterade i 204,5 liter blod. Det räddar liv! På Thon Hotel EU har vi valt att implementera en proaktiv hållbar politik. Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet och minimerar samtidigt vår miljöpåverkan och bidrar till en bättre mänsklig utveckling. Alla åtgärder vi vidtar är en del av ett kontinuerligt medvetandegörande för våra medarbetare och gäster. Vi anser att det är vår plikt att hjälpa till att bevara vår planet och våra framtida generationer. Hans Van der Biesen, General Manager på Thon Hotel EU 8

9 Gröna konferenser Thon Hotels har i samarbete med Miljøfyrtårn och klimatpartner utvecklat Gröna konferenser. Det är konferenser som är i linje med Stiftelsen Miljøfyrtårns standarder och branschkrav. I korthet är Gröna konferenser ett samarbete med kunden mot ett gemensamt mål för att underlätta största möjliga minskning av CO2-utsläpp i samband med konferensen. Följande poster ingår i Gröna konferenser: Unger Fabrikker - hållbar produktion i fokus Unger Fabrikker är medlemmar av och miljömärkta enligt The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Miljömärkningen handlar om hållbar produktion av palmolja, och syftar till att Ungers Fabrikker ska använda 100 % hållbart producerad palmolja från Företaget tillverkar produkter som inte är långlivade, och som kan registreras i miljömärkningssystem. Unger Fabrikker är också medlem i Øra miljökommitte; en kommitté bestående av företag i Øra industriområde och region, Fredrikstad kommun, polisens utryckningsenhet och grannföreningar. 9

10 Avfall Olav Thon Gruppen strävar efter att minska avfallet som koncernen producerar och att kunna visa på en ökad sorteringsgrad. Totala mängden avfall Det har skett en nedgång i mängden avfall , delvis på grund av ökat fokus på uppföljning hos enheterna, liksom ett närmare samarbete med återvinnings- och miljöserviceleverantörer. Den markanta nedgången i farligt avfall beror också på en utsläppsincident under Sorteringsgraden har ökat bland hotellen, och förblev stabilt hos köpcentrumen. Det kommer att eftersträvas att avfallsmängden i Olav Thon Gruppens hållbarhetsredovisning i framtiden kommer att baseras på avfall per m². Detta kommer att ge en tydligare bild av avfallsmängden i koncernen, oavsett ökade intäkter och fler lokaler. Åtgärder 2015/2016 Dessutom ökar vi fokus på uppföljning, kundservice och information. 10

11 Månatlig rapport med kostnad och sorteringsgrad ska sändas till varje plats. Fokus på optimering och kontroll av statusrapporter lokalt. Informationsprogram i avfallshantering kommer att införas i flera av Olav Thon Gruppens storcentrum och Amfi-köpcentrum, som har en låg grad av sortering och stora mängder avfall. Allmänt informationsmaterial i avfallshantering kommer också att användas på andra fastigheter och hotell i anpassad form, eftersom målet är att förbättra graden av sortering och minska avfallet för hela koncernen. På hotell kommer det att utvecklas ännu bättre lösningar för matavfall, allra helst biogasanläggningar. Innovativa informationsprogram om Sandvika Storcenter Sandvika Storcenter samarbetar med Norsk Gjenvinning på ett av de mest omfattande informationsprogrammen inom avfallshantering i Norge. Storcentret sätter in rullportar och kodlås till alla avfallsområden och utfärdar miljöcertifikat i avfallshantering för all personal i centrumet och i butikerna. Syftet med detta partnerskap är att göra det tydligt för den enskilde användaren och för att se till att sorteringsgraden stiger och att kostnaden per ton sänks. Projektet utgör grunden för anpassningar till flera köpcentrum, särskilt bland dem med den största mängden avfall och låg grad av sortering. 11

12 Insamlingsindikator I samarbete med Norsk Gjenvinning kartläggs återvinningsplatser med komprimatorer. Här undersöks nyttjandegraden, om det är äldre komprimatorer som inte komprimerar som de ska, eller om det saknas insamlingsindikatorer. Tack vare justeringar inom det här området kommer maximal vikt att erhållas innan varje tömning, vilket i sin tur minskar både utsläpp och transportkostnader. 12

13 Energi Energi och miljöavdelningen i Olav Thon Gruppen har genom systematisk kartläggning av energianvändningen i fastigheter visat på en betydande potential för energibesparing under de senaste åren. Undersökningen har gett användbar information om både metoder och realistiska mål. Erfarenheterna kommer i första hand att användas för att minska energiförbrukningen i hotell och köpcentrum i förhållande till tydliga mål. Processen kommer att förvaltas av erkända modeller för energihantering. Avdelningen har också fått en god förståelse för driftoptimering och förhållandet mellan goda verksamheter, bra underhåll och energiförbrukning. På bland annat Olav Thon Gruppens huvudkontor i Stenersgata har en sådan driftoptimering gett mycket goda resultat. Erfarenheten är användbar i det fortsatta arbetet med att optimera energianvändningen i övriga fastigheter. Exempel på besparingar: År 2014 började byggandet av en stor kontorsbyggnad i Storgata i Oslo. Hyresavtal med Riksrevisjonen har tecknats för större delen av byggnaden. Det beslutades att miljömärka bygget efter BREEAM NOR-standarden. Målet är att få betyget VERY GOOD, och märkningen innebär prestanda och egenskaper utöver minimikraven i gällande lagstiftning. 13

14 Byggnaden blir klar under hösten Byggnaden är den första i koncernen som certifieras enligt BREEAM NOR och även här kommer erfarenheten att vara nyttig med tanke på framtida projekt. Olav Thon Gruppen har under många år fasat ut fossila bränslen genom att knyta en rad av sina fasta egendomar till fjärrvärmenätet. I områden utan fjärrvärme kan omläggning från fossilt bränsle till förnybar energi vara en lösning. Olav Thon Gruppen har tecknat ett avtal om att bygga om och gå från olja till biobränsle i en kommersiell fastighet och kommer att överväga liknande arrangemang i andra fastigheter i ljuset av gjorda erfarenheter från det projektet. På detta sätt kommer Olav Thon Gruppen vara väl positionerat för att möta regeringens aviserade förbud mot all användning av fossila bränslen år År 2014 erhöll Olav Thon Gruppen stöd från Enova på 26,3 miljoner norska kronor för att bland annat byta till lågenergibelysning i tre av koncernens köpcentra. Projektet innebär att även hyresgästerna får ett sådant stöd. Detta minskar behovet av kylning och hyresgästerna får en betydande minskning av sina energikostnader och omkostnader. Därigenom möter Olav Thon Gruppen hyresgästernas växande förväntningar på minskade omkostnader. 14

15 Follo Fjernvarme - Olav Thon Gruppens eget fjärrvärmebolag Follo Fjernvarme grundades 1998 som en lokal fjärrvärmeleverantör i Ski, strax utanför Oslo. Företaget köptes av Thon Holding AS under 2005, och efter ett tag beslutade bolaget att inrätta externa energianläggningar utanför Ski. Efter förvärvet har företaget upplevt en betydande tillväxt, både lokalt i Ski och på utvalda platser runt om i landet. Företaget erbjuder även en del kylning. I Ski ersätter fjärrvärmen lokala panncentraler som huvudsakligen har baserats på fossila bränslen. Det uppnås en betydande miljövinst på grund av att värmeproduktionen flyttas ut från centrum men också som en följd av att fjärrvärme är betydligt mer miljövänligt totalt sett. Företaget levererade 2014 hela 26,2G Wh värme och 10,2 G Wh kyla. Andelen förnybar energi ökar. Under 2012 färdigställde bolaget en helt ny bioenergianläggning på Drømtorp strax utanför Ski och denna anslöts till fjärrvärmenätet i Ski i november Det mesta av energiproduktionen är nu förnybar och baseras på pellets. I andra närcentraler runt om i landet är värmepumpar den viktigaste förnybara tekniken. Förvärvet av Follo Fjernvarme har gett Olav Thon Gruppen värdefull kunskap som företaget har nytta av vid etableringen av nya energicentraler. Follo Fjärrvärme har visat sig vara en konkurrenskraftig leverantör av förnybar energi för ett antal nystartade företag i gruppen. Företaget ger också mycket stöd och råd när gruppen ska hitta bra miljölösningar vid renoveringar, nybyggnationer och energicentraler i allmänhet. Bolaget äger eller hyr energicentraler, och från levererar bolaget värme, och till viss del även kyla, på följande platser: Moss flygplats, Rygge (OTG 40 %). Värme- och kylproduktion baserad på uteluft via värmepumpar. Andelen förnybar energi är 60 %. Sørlandscentrumet (OTG 50 %). Värme- och kylproduktion baserad på bergvärme via bergvärmepumpar. Andelen förnybar energi är 100 %. 15

16 Thon Hotel Bjørneparken, Bjørneparken köpcentrum och ett antal kommunala och privata byggnader i Fla. Värmeproduktion och även en del kylproduktion baserad på bergvärme via bergvärmepumpar. Andelen förnybar energi är 70 %. Nya Storo Storcentrum. Värme- och kylproduktion baserad på uteluft och värmeåtervinning via värmepumpar. Andelen förnybar energi är 80 %. Thon Hotel Lofoten i Svolvaer, samt kulturhuset och flera fastigheter i centrala Svolvær. Värme- och kylproduktion baserad på sjövatten via värmepumpar. Andelen förnybar energi är 85 %. Åsane Centrum, Bergen. Värme- och kylproduktion baserad på uteluft via värmepumpar. Andelen förnybar energi är 99 %. Follo Fjärrvärme är en värdefull resurs i Olav Thon Gruppen, både för byggande och drift av energicentraler, men också för att uppnå goda miljövänliga energilösningar. 16

17 Hälsa och säkerhet Hälsa, säkerhet och miljö i Olav Thon Gruppen syftar till att skapa trygga och säkra företag med goda arbetsförhållanden och trivsel bland anställda och chefer. Arbetsmiljövisionen i gruppen är "synligt fokus på hälsa, säkerhet och miljö". Det arbetas på olika sätt i koncernens olika divisioner och på alla nivåer i organisationen för att nå vår vision: Företagsledningen har fyra årliga möten där arbetsmiljö/hse är temat. Här läggs riktlinjerna för koncernens HSE-arbete. Det har beslutats att HSE blir ett ämne på interna möten. HR & HSE-avdelningen deltar i interna möten och samtalar om HSE-arbetet. HR & HSE deltar i kurser i HSE-utbildningar och informerar om HSE-arbetet inom koncernen. MU följs upp genom nyheter på intranätet, liksom utskick av skriftlig information för att nå dem som inte har egen dator. För att ytterligare nå ut med information inom organisationen har det beslutats att HR & HSE ska ge ut fyra nyhetsbrev per år. Dessa skickas ut till de operativa platserna, samt görs tillgängliga på intranätet. Syftet med utskicken är att nyhetsbreven kan sättas upp internt och därmed vara tillgänglig för anställda utan egen dator. Organisation Koncernens ledningsgrupp har minst fyra HSE-möten per år där de viktigaste riktlinjerna inom HSE-arbetet utarbetas. HSE-chefen för koncernen leder HSEarbetet och har etablerat ett nätverk för att arbeta på företagsnivå. De lokala enhetscheferna ansvarar för HSE på sin enhet, och har en skyldighet att systematiskt följa upp kraven i HSE-lagstiftningen. * Arbetsmiljöutskott (AMU), rehabiliteringsutskott (ATU), Arbetsmiljöutskott mot alkoholism och drogmissbruk (AKAN) 17

18 Att arbeta systematiskt med hälsa, säkerhet och miljö kan vara både enkelt och lönsamt. Det gäller att arbeta smart genom att fokusera på att arbeta förebyggande, anpassa rutiner och system för den dagliga verksamheten, samt vidta åtgärder vid behov. Merete Krognes Alfstad, HSE-chef för koncernen Säkerhet Säkerhet har varit koncernens HSE-fokusområde under 2014; "Vi måste stärka säkerhetskulturen internt." I Olav Thon Gruppen arbetar vi med säkerhet för både människor och utrustning och säkerhet i samband med inbrott, industrispionage osv, återigen för att säkra koncernens arbetsplatser. Riskutvärdering Det genomförs olika former av riskutvärdering i koncernens divisioner/enheter. Metoden väljs enligt vad som ska riskbedömas, t.ex. byggnader, tekniska installationer, brandsäkerhet, tillgänglighet, arbetsförhållanden eller arbetsmiljö. Gruppen har även här rutiner för de olika metoderna. Beredskap Koncernens interntelefon med beredskapsplan för nödlägen inom koncernens köpcentrum och hotell, samt Follo Fjernvarme och Time Park, är öppen dygnet runt. Den viktigaste uppgiften för dem som ansvarar för nödtelefonen är att tillsammans med berörda parter utvärdera hur allvarlig händelsen är. Dessutom ska de varna både ledningen och driften på platsen, samt huvudkontoret, när en allvarlig händelse inträffar. Detta för att hantera situationer på ett professionellt sätt och för att sträva efter att driften blir normal igen så fort som möjligt. Diverse säkerhetsarbeten OTG använder Nokas som huvudleverantör av säkerhet. Huvuddelen av de produkter som levereras är väktare för köpcentrum, nödsituationer, vaktlag, beredskapsstationer, samt tekniska säkerhetsleveranser såsom monitorer och larm. Dessutom hålls interna utbildningar i konfliktlösning och hur man kan förebygga förskingring. Olav Thon Gruppen har uppdaterat sina etiska riktlinjer och har från och med nu som rutin att all personal måste ha läst och förstått dessa. Säkerhet är konsten att se till att oönskade händelser inte händer. Det kan vara en otacksam uppgift då en del alltid hävdar att det som genomfördes var onödigt eftersom ingenting hände. Ola Stavnsborg, Säkerhetschef, Olav Thon Gruppen 18

19 AMU-organisationen Ledningsgruppen är koncernens högsta organ för HSE-frågor. De centrala hållningarna vidareutvecklas i de olika divisionerna och enheternas arbetsmiljöutskott (AMU). Uppgifter och organisation Arbetsmiljöutskotten (AMU) har till uppgift att se till att arbetsmiljön är fullt försvarlig. Utskotten skall delta i planeringen av säkerhets- och miljöarbete och noga övervaka utvecklingen av arbetsmiljön. Under 2014 hade Olav Thon Gruppen följande AMU-organisation: Totalt 15 arbetsmiljöutskott för hela Olav Thon Gruppen. Ett centralt utskott för driftspersonal, ett för Resthon, och ett för Thon Hotels, samt tolv lokala utskott, varav nio hör till Thon Hotels. Mer än 90 % av de anställda är representerade genom ett formellt AMU. Som huvudskyddsombud ser jag på arbetsmiljöutskottet som ett av de viktigaste utskotten i Olav Thon Gruppen. Här har jag och andra representanter möjlighet att främja frågor som är viktiga för alla anställda i organisationen. Och tillsammans med våra arbetsgivare arbetar vi i AMU för goda lösningar och en säker arbetsmiljö för alla i organisationen. För att göra detta behöver vi feedback såsom arbetsmiljöundersökningar och avvikelserapporter, och därför uppmuntrar vi alla att fortsätta med detta. Martine Hertzberg, huvudskyddsombud i Thon Hotels 19

20 Sjukfrånvaro/Närvaro Ett av målen för HSE-arbetet i Olav Thon Gruppen är att ha mindre sjukfrånvaro än snittet i de branscher vi opererar i. Siffrorna i tabellerna innefattar egenanmäld sjukfrånvaro samt sjukskrivning av läkare. När vi har sjukskrivningssiffrorna för en viss period har vi samtidigt närvaroprocenten för samma period. Närvaroprocenten berättar hur många av de anställda som har varit på jobbet, och diskuterar faktorer såsom tillhörighet, lojalitet, kollegialitet, motivation, stolthet, ansvar, att kunna använda sina förutsättningar, ledarförmåga samt förmåga att ta hand om varandra. Följande åtgärder har vidtagits för att öka närvaron i Olav Thon Gruppen: Tema sjukfrånvaro/närvaro är alltid på dagordningen i varje AMU. Den företagshälsotjänst som är knuten till Thon Hotels, Thon Resthon och Thon Bygg AB i Olav Thon Gruppen följer upp enheter som har låg närvaro och hjälper till att initiera åtgärder för att öka den. Alla chefer erbjuds kurser i hur man följer upp på sjukfrånvaro. Lokala sociala aktiviteter som främjar en bättre arbetsmiljö. 20

21 Utbildning och medvetandegörande Kunskap och medvetenhet bland de anställda är avgörande för att minimera risken för arbetsplatsolyckor. På grundval av detta inleddes en rad initiativ som syftar till att ge våra anställda relevant utbildning om säkerhet och miljö. Under 2014 arrangerades en rad olika kurser inom HSE; lagstadgad 40 timmars grundläggande utbildning i arbetsmiljö för skyddsombud och AMU-representanter samt deras ersättare lagstadgad HSE-utbildning för chefer brandskyddsutbildning (E-learning) Brandskyddsledarkurs Första hjälpen - livräddning med och utan defibrillator Kurser i användning av personalsystemet, med fokus på sjukfrånvaro Konflikthantering Säkerhetskurs Rättigheter och skyldigheter 21

22 Mångfald och integration I Olav Thon Gruppen strävar vi efter jämställdhet och en stor mångfald bland våra medarbetare. Detta visar vi genom att uppvisa en jämn fördelning mellan kvinnor och män, samt 96 olika nationaliteter totalt. Exempel på åtgärder som koncernen genomför för att främja mångfald och integration: Platsannonser som publiceras av företag i Olav Thon Gruppen strävar efter att uppmuntra kvalificerade kandidater till att söka oavsett ålder, kön, funktionshinder, nationalitet eller etnisk bakgrund. Olav Thon Gruppen är medlem i OXLO mangfoldscharter, som är mångfaldsriktlinjer för näringslivet i Oslo och Osloregionen. Fortsatt ökande intern kommunikation kring vår mångfald. Ökat fokus på inkluderande webbsidor. Företag i Olav Thon Gruppen bedriver sina egna lokala initiativ som främjar mångfald och integration. 22

23 En inkluderande arbetsplats Olav Thon Gruppen, med Thon Hotels i spetsen, har sedan början av 2013 ett centralt samarbete med områdena NAV Alna och Bjerke, där flera av hotellen erbjuder praktikplatser till människor som kämpar för att få en arbetsplats. Hela 20 personer har under 2013 och 2014 erbjudits praktik. Samarbetet syftar till att bidra till att arbetssökande med invandrarbakgrund får en ökad närvaro på arbetsplatsen. Partnerskapet är en win-win-situation för alla parter; kandidaterna får arbetsträning och ett nätverk, medan hotellen får resurser som snabbt kan börja jobba. Flera av Olav Thon Gruppens köpcentrum är också engagerade i att hjälpa fler in i arbetslivet. Ett exempel är Sandvika Storcentrum och Strømmen Storcentrum där informationsmöten med lokala NAV kontor, som organiseras av köpcentrumen, har lett till att en rad personer har fått vanliga anställningar i storcentrumens butiker. 23

24 Leverantörskedja Olav Thon Gruppen köper varor och tjänster för 3,4 miljarder per år och har ett stort ansvar som inköpare. Ansvarsfulla inköp är ett allt viktigare fokusområde och gruppen strävar efter detta genom följande åtgärder: en inköpspolicy som ställer krav på ansvarsfull upphandling tydliga standardvillkor, som ställer viktiga krav på leverantörer och underleverantörer att fokusera på, samt kontinuerligt arbeta med, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Årlig riskbedömning och utvärdering Inköp- och HSE-avdelningen i koncernen samarbetar med en årlig undersökning och utvärdering av Olav Thon Gruppens leverantörer, med betoning på deras arbete med etik och samhällsansvar. Vartannat år utvärderas tio av koncernens underleverantörer, och i enlighet med kontrollskyldigheten utförs det även kontroller och stickprov under det påföljande året. Valet av leverantörer är baserad på en årlig riskbedömning. Vi vill bidra till en mer hållbar framtid som skapar värde för både samhället och Olav Thon Gruppen. Vi har ett ansvar för att bedriva vår verksamhet med respekt för människor och miljö, och möjlighet att generera positiva spridningseffekter för samhället runt omkring oss. Det är anledningen till att vi kräver att alla våra leverantörer följer våra etiska riktlinjer. Ole-Jørgen Garli, Direktör Inköp, Olav Thon Gruppen 24

25 Hållbara livsmedel Olav Thon Gruppen har ett växande fokus på hållbara livsmedel. Nyckelord är kvalitet, säkerhet och miljövänlig mat. Kvalitet Olav Thon Gruppens centrala inköpsavdelning, på uppdrag av våra hotell och andra cateringföretag, letar ständigt efter bra produkter i samarbete med våra leverantörer. Koncernen har ett starkt fokus på kvalitet i alla stadier, från inköp till servering. Våra Food & Beverage-ansvariga vidareutbildar regelbundet kökschefer och uppmuntrar till mesta möjliga användning av färska, obearbetade produkter. Livsmedelssäkerhet Vi är stolta över vårt samarbete med bra, norska leverantörer. Vi köper bara mat som kan spåras tillbaka genom leverantörerna, så att vi har kunskap om var maten kommer ifrån. Vi är intresserade av en god internkontroll och har regelbundna besök av kontrollanter, vilket bidrar till en ren och säker miljö för matlagning. Ekologiska och närodlade livsmedel Thon Hotels har som policy att alla hotell ska sträva efter att erbjuda ett minimum av fem ekologiska produkter till frukost varje dag. Dessutom har hotellen ett extra fokus på hållbar mat, genom gröna konferenser. På en grön konferens ska gästerna serveras ekologisk och/eller lokalt producerade livsmedel, och produkter som finns på Världsnaturfondens röda lista bör undvikas. 25

26 Medarbetar- och kundutveckling Kurs- och kompetensutveckling Att planera kurs- och kompetensutveckling är viktigt för utvecklingen av koncernen, vilket gör att det är ett av HR-avdelningens viktigaste arbetsområden. Information om kurser och anmälning förmedlas via koncernens kurskalender i kursadministrationssystemet. År 2014 hölls 32 olika typer av kurser som organiserades av koncernen, och totalt 1497 anställda deltog i en eller flera kurser. Utbildningsstipendier I samarbete med flera av våra leverantörer har vi möjlighet att erbjuda stöd/bidrag för vår personal i Thon Hotels och Resthon, genom Utbildningsfonden. Den är till för dem som vill få mer kunskap inom ett område de arbetar och brinner för. Detta kan till exempel vara en kurs som förbättrar kunskaperna i restaurangledning, eller för ölkännare eller sommelier, eller ett certifikat inom det relevanta yrket. Lärlingar i Thon Hotels I Thon Hotels är det hotellen själva som tar initiativet till att ha lärlingar. År 2014 var 34 av våra hotell godkända lärlingsverksamheter, vilket innebar 62 lärlingar fördelat på 30 kocklärlingar, 17 receptionslärlingar, 11 serveringslärlingar och 4 konditorlärlingar. 26

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 2.1 Science Services... 4 2.2 Satellite Management Services... 5 2.3 Engineering Services... 5 2.4 Technology... 5 3 SAMHÄLLSVÄRDET

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011 En HÅLLBAR RESA Hållbarhetsredovisning 2011 Vå r ver k s a mh et SNABBSPÅR MTRS OCH TBT Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT, har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer