Hållbart värdeskapande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart värdeskapande"

Transkript

1

2 Hållbart värdeskapande Det är med glädje jag välkomnar Olav Thon Gruppens andra hållbarhetsredovisning, som utarbetats för att systematisera och synliggöra Olav Thon Gruppens arbete med hållbar utveckling. Sedan 2012 har Olav Thon Gruppen deltagit i FN-initiativet Global Compact. Det är världens största initiativ för näringslivets samhällsansvar och baserar sig på tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetslivsstandarder, miljö och anti-korruption. Vårt deltagande i Global Contact grundar sig på en önskan om att göra det bästa vi kan för att driva en verksamhet som följer dessa principer. I december 2013 upprättade jag Olav Thon Stiftelsen och flyttade över ägandeskapet av Olav Thon Gruppen till stiftelsen, som ska utöva ett stabilt och långvarigt ägandeskap av Olav Thon Gruppen och dess underliggande verksamheter, samt ge bidrag till välgörande ändamål. Att säkerställa en fortsatt gemensam utveckling av Olav Thon Gruppen, samtidigt som delar av det resultat verksamheten skapar delas ut till diverse allmännyttiga ändamål, kommer förhoppningsvis att vara en långsiktig och hållbar attityd både för bolaget, bland de anställda och resten av samhället. Trevlig läsning! Olav Thon Styrelseordförande/Koncernchef 2

3 Om denna rapport Olav Thon Gruppen är medlem i FN:s Global Compact och levererar för andra gången en hållbarhetsredovisning. Målet med rapporten är att beskriva hur Olav Thon Gruppen eftersträvar att arbeta ansvarsfullt och hållbart. För att vår rapport ska vara så tydlig som möjligt och uppfylla internationella rapporteringsstandarder offentliggör vi data i överensstämmelse med det globala redovisningsinitiativet (GRI version G4), till nivån Core. Avgränsning och rapporteringsperiod Denna hållbarhetsredovisning riktar sig till våra kunder, gäster, anställda, leverantörer, närområden, studenter, intresseorganisationer och offentliga myndigheter. Vi ser på alla dessa som intressenter som påverkas av och har stort inflytande på vår verksamhet. Data som omtalas i denna rapport gäller alla bolag i Olav Thon Gruppen, vilket betyder enheter där ägandeskapet är mer än 50 %. Undantag uppges i förklaringen kopplat till enskilda data. Rapporten gäller år 2014 och finns på norska, svenska och engelska. Gruppen tänker arbeta med regelbunden, årlig rapportering och nästa rapport kommer att ges ut i april/maj Väsentlighetsanalys och intressentdialog För att definiera innehållet i hållbarhetsredovisningen och se till att vår rapportering är så relevant som möjligt i förhållande till vår kärnverksamhet har vi tidigare genomfört en väsentlighetsanalys. I väsentlighetsanalysen tittade vi på koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser, som handlar om det ekologiska fotavtryck vi lämnar för att därmed kunna identifiera de områden där vi kan bidra till hållbar utveckling. Dessutom genomförde vi en indirekt dialog med externa intressenter, där vi har fått fram viktiga områden med hjälp av gäster, kunder och undersökningar gällande Olav Thons anseende. I väsentlighetsanalysen har vi även inkluderat framtida utmaningar för branscherna vi verkar inom, samt relevanta lagar och internationella överenskommelser. 3

4 I vår andra hållbarhetsredovisning har vi valt att lägga mest vikt på tre fokusområden för gruppen: Grön och miljövänlig verksamhetsdrift, hälsa och säkerhet, samt mångfald och integration. 4

5 Detta är Olav Thon Gruppen Aktiebolaget Olav Thon Gruppen är moderbolaget i koncernen, som omfattar företag som ägs genom dotterbolagen Thon Holding och Olav Thon Eiendomsselskap. Olav Thon Gruppen ägnar sig främst åt fastighets- och hotellverksamhet. I december 2013 skapades Olav Thon Stiftelsen och Olav Thon donerade samtliga aktier i Olav Thon Gruppen till stiftelsen. 5

6 Olav Thon Stiftelsen 10 december 2013 blev en historisk dag då Olav Thon upprättade Olav Thon Stiftelsen, vars syfte är att utöva ett stabilt och långvarigt ägandeskap av Olav Thon Gruppen och dess underliggande verksamheter, samt ge bidrag till allmännyttiga ändamål. Långsiktigt ägandeskap Stiftelsens styrelse ska i sin förvaltning av Olav Thon Gruppen vidareutveckla de olika verksamheterna i linje med de värderingar, övertygelser och idéer Olav Thon har åtagit sig i sin verksamhet. Stiftelsen äger samtliga aktier i Olav Thon Gruppen, som ska ha sitt huvudsäte i Oslo. Fastigheter kommer att vara det största affärsområdet inom koncernen, och en betydande del av denna verksamhet ska äga rum i Norge. Det ska läggas vikt på tillväxten i verksamheten, men att koncernen ska ha en ovillkorligt trygg finansiell position ska alltid prioriteras. Välgörande ändamål Stiftelsen kan ge stöd till forskning inom matematik, naturvetenskap, och medicinska områden. Sådana stipendiepriser till norska och utländska akademiska forskare och forskningsprojekt finns närmare beskrivet i stadgarna. Det ska läggas särskild vikt vid forskarnas kunskapsspridning till sina elever, och det ska utses ett fackligt råd som ska föreslå prismottagare. Stöd kan beviljas för välgörande ändamål i Norge. Dessutom ges stöd till främjandet av enastående entreprenörskap i Norge. Slutligen kan stiftelsen också bidra till förvärv av fast egendom som ska användas till välgörande ändamål. 6

7 Grön och miljövänlig verksamhetsdrift Olav Thon Gruppen ska alltid sträva efter att uppmärksamma miljöfrågor inom koncernen och samhället i stort. Koncernen fokuserar på miljöeffektivitet, med hantering av energi och avfall som centrala områden. Miljömedvetna köpcentrum Amfi Drift AS och Amfi Kreativ AS blev miljömärkta i mars Under 2013 genomfördes ett projekt i samarbete med Miljøgrep AS i syfte att miljömärka Amfi Drift AS enligt den norska miljömärkningen Miljöfyrtårns "Huvudkontorsmodell". Miljömärkningen innebär att kraven i hög grad hanteras av huvudkontoret, vilket gör det lättare för varje centrum att bli miljömärkt. Miljömärkningen genomfördes Fem av våra köpcentrum i Sverige; Sollentuna, Mitt i City, Mirum, Etage och Familia är miljömärkta enligt ISO 14001, som är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem. Miljömärkningen av köpcentrumen ger god kontroll av bl.a. användning av råvaror och energi, vilket i sin tur skyddar miljön och ger stora besparingar....och miljömedvetna hotellvistelser Thon Hotels miljömärker alla sina hotell i Norge. Som en av de största hotellkedjorna har Thon Hotels ett ansvar för att bidra till en bättre miljö. Med över 2,6 miljoner gästnätter per år är det viktigt att underlätta för en miljövänlig konsumtion, minska avfallsmängden och spara energi. Thon Hotels är också ledamot av Green Point Norge och kräver av sina norska varuleverantörer att de har medlemskap i återvinningssystem för förpackningar. Fyra av Thon-hotellen i Bryssel är miljömärkta enligt den internationella miljömärkningsstandarden Green Key, som för närvarande finns i över 40 länder. För att få Green Key-märkningen arbetar hotellen aktivt med ett antal kriterier såsom miljöledning, information till gästerna, samt att minimera förbrukningen av energi, vatten, kemikalier och avfall. 7

8 Thon Hotel EU vårt mest miljövänliga hotell Thon Hotel EU i Bryssel arbetar hårt för att vara ett miljövänligt hotell genom att ha en aktiv miljöpolitik, utbilda sina anställda i "grönt" tänkande, samt uppmuntra gästerna att vara så miljövänliga som möjligt. När hotellet öppnades 2012 belönades det omedelbart med Green Key-märkningen för dess ekologiska och sociala insatser. År 2014 fick Thon Hotel EU en ny miljömärkning, då juryn för "Entreprise Ecodynamique" tilldelade hotellet två av tre stjärnor. Exempel på sociala och ekologiska aktiviteter som genomfördes på hotellet under 2014: Rester från tvål och schampo donerades till välgörenhet. 100 % belgisk rättvisemärkt mjölk serveras i hotellets restaurang. Märket garanterar att de belgiska mjölkbönderna får en anständig inkomst för sitt arbete. Lokala produkter minskar också fraktavstånden, vilket överensstämmer med miljöpolitiken. Hotellet har ett fantastiskt insektshotell som innehåller pollinerande insekter såsom honungsbin, och andra insekter, såsom fjärilar och nyckelpigor. En We-cykel som omvandlar mänsklig kraft till elektricitet står i receptionen. Cykeln genererar tillräckligt med energi för att ladda enheter såsom mobiltelefoner och datorer. Denna We-cykel är producerad av det börsnoterade företaget Westlandia. I november, december och januari samlade Thon Hotel EU in kläder till det belgiska Röda korset, som i sin tur överlämnade kläder till hemlösa i Belgien. Under fyra dagar hade hotellet 409 framgångsrika blodgivningsdonationer, vilket resulterade i 204,5 liter blod. Det räddar liv! På Thon Hotel EU har vi valt att implementera en proaktiv hållbar politik. Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet och minimerar samtidigt vår miljöpåverkan och bidrar till en bättre mänsklig utveckling. Alla åtgärder vi vidtar är en del av ett kontinuerligt medvetandegörande för våra medarbetare och gäster. Vi anser att det är vår plikt att hjälpa till att bevara vår planet och våra framtida generationer. Hans Van der Biesen, General Manager på Thon Hotel EU 8

9 Gröna konferenser Thon Hotels har i samarbete med Miljøfyrtårn och klimatpartner utvecklat Gröna konferenser. Det är konferenser som är i linje med Stiftelsen Miljøfyrtårns standarder och branschkrav. I korthet är Gröna konferenser ett samarbete med kunden mot ett gemensamt mål för att underlätta största möjliga minskning av CO2-utsläpp i samband med konferensen. Följande poster ingår i Gröna konferenser: Unger Fabrikker - hållbar produktion i fokus Unger Fabrikker är medlemmar av och miljömärkta enligt The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Miljömärkningen handlar om hållbar produktion av palmolja, och syftar till att Ungers Fabrikker ska använda 100 % hållbart producerad palmolja från Företaget tillverkar produkter som inte är långlivade, och som kan registreras i miljömärkningssystem. Unger Fabrikker är också medlem i Øra miljökommitte; en kommitté bestående av företag i Øra industriområde och region, Fredrikstad kommun, polisens utryckningsenhet och grannföreningar. 9

10 Avfall Olav Thon Gruppen strävar efter att minska avfallet som koncernen producerar och att kunna visa på en ökad sorteringsgrad. Totala mängden avfall Det har skett en nedgång i mängden avfall , delvis på grund av ökat fokus på uppföljning hos enheterna, liksom ett närmare samarbete med återvinnings- och miljöserviceleverantörer. Den markanta nedgången i farligt avfall beror också på en utsläppsincident under Sorteringsgraden har ökat bland hotellen, och förblev stabilt hos köpcentrumen. Det kommer att eftersträvas att avfallsmängden i Olav Thon Gruppens hållbarhetsredovisning i framtiden kommer att baseras på avfall per m². Detta kommer att ge en tydligare bild av avfallsmängden i koncernen, oavsett ökade intäkter och fler lokaler. Åtgärder 2015/2016 Dessutom ökar vi fokus på uppföljning, kundservice och information. 10

11 Månatlig rapport med kostnad och sorteringsgrad ska sändas till varje plats. Fokus på optimering och kontroll av statusrapporter lokalt. Informationsprogram i avfallshantering kommer att införas i flera av Olav Thon Gruppens storcentrum och Amfi-köpcentrum, som har en låg grad av sortering och stora mängder avfall. Allmänt informationsmaterial i avfallshantering kommer också att användas på andra fastigheter och hotell i anpassad form, eftersom målet är att förbättra graden av sortering och minska avfallet för hela koncernen. På hotell kommer det att utvecklas ännu bättre lösningar för matavfall, allra helst biogasanläggningar. Innovativa informationsprogram om Sandvika Storcenter Sandvika Storcenter samarbetar med Norsk Gjenvinning på ett av de mest omfattande informationsprogrammen inom avfallshantering i Norge. Storcentret sätter in rullportar och kodlås till alla avfallsområden och utfärdar miljöcertifikat i avfallshantering för all personal i centrumet och i butikerna. Syftet med detta partnerskap är att göra det tydligt för den enskilde användaren och för att se till att sorteringsgraden stiger och att kostnaden per ton sänks. Projektet utgör grunden för anpassningar till flera köpcentrum, särskilt bland dem med den största mängden avfall och låg grad av sortering. 11

12 Insamlingsindikator I samarbete med Norsk Gjenvinning kartläggs återvinningsplatser med komprimatorer. Här undersöks nyttjandegraden, om det är äldre komprimatorer som inte komprimerar som de ska, eller om det saknas insamlingsindikatorer. Tack vare justeringar inom det här området kommer maximal vikt att erhållas innan varje tömning, vilket i sin tur minskar både utsläpp och transportkostnader. 12

13 Energi Energi och miljöavdelningen i Olav Thon Gruppen har genom systematisk kartläggning av energianvändningen i fastigheter visat på en betydande potential för energibesparing under de senaste åren. Undersökningen har gett användbar information om både metoder och realistiska mål. Erfarenheterna kommer i första hand att användas för att minska energiförbrukningen i hotell och köpcentrum i förhållande till tydliga mål. Processen kommer att förvaltas av erkända modeller för energihantering. Avdelningen har också fått en god förståelse för driftoptimering och förhållandet mellan goda verksamheter, bra underhåll och energiförbrukning. På bland annat Olav Thon Gruppens huvudkontor i Stenersgata har en sådan driftoptimering gett mycket goda resultat. Erfarenheten är användbar i det fortsatta arbetet med att optimera energianvändningen i övriga fastigheter. Exempel på besparingar: År 2014 började byggandet av en stor kontorsbyggnad i Storgata i Oslo. Hyresavtal med Riksrevisjonen har tecknats för större delen av byggnaden. Det beslutades att miljömärka bygget efter BREEAM NOR-standarden. Målet är att få betyget VERY GOOD, och märkningen innebär prestanda och egenskaper utöver minimikraven i gällande lagstiftning. 13

14 Byggnaden blir klar under hösten Byggnaden är den första i koncernen som certifieras enligt BREEAM NOR och även här kommer erfarenheten att vara nyttig med tanke på framtida projekt. Olav Thon Gruppen har under många år fasat ut fossila bränslen genom att knyta en rad av sina fasta egendomar till fjärrvärmenätet. I områden utan fjärrvärme kan omläggning från fossilt bränsle till förnybar energi vara en lösning. Olav Thon Gruppen har tecknat ett avtal om att bygga om och gå från olja till biobränsle i en kommersiell fastighet och kommer att överväga liknande arrangemang i andra fastigheter i ljuset av gjorda erfarenheter från det projektet. På detta sätt kommer Olav Thon Gruppen vara väl positionerat för att möta regeringens aviserade förbud mot all användning av fossila bränslen år År 2014 erhöll Olav Thon Gruppen stöd från Enova på 26,3 miljoner norska kronor för att bland annat byta till lågenergibelysning i tre av koncernens köpcentra. Projektet innebär att även hyresgästerna får ett sådant stöd. Detta minskar behovet av kylning och hyresgästerna får en betydande minskning av sina energikostnader och omkostnader. Därigenom möter Olav Thon Gruppen hyresgästernas växande förväntningar på minskade omkostnader. 14

15 Follo Fjernvarme - Olav Thon Gruppens eget fjärrvärmebolag Follo Fjernvarme grundades 1998 som en lokal fjärrvärmeleverantör i Ski, strax utanför Oslo. Företaget köptes av Thon Holding AS under 2005, och efter ett tag beslutade bolaget att inrätta externa energianläggningar utanför Ski. Efter förvärvet har företaget upplevt en betydande tillväxt, både lokalt i Ski och på utvalda platser runt om i landet. Företaget erbjuder även en del kylning. I Ski ersätter fjärrvärmen lokala panncentraler som huvudsakligen har baserats på fossila bränslen. Det uppnås en betydande miljövinst på grund av att värmeproduktionen flyttas ut från centrum men också som en följd av att fjärrvärme är betydligt mer miljövänligt totalt sett. Företaget levererade 2014 hela 26,2G Wh värme och 10,2 G Wh kyla. Andelen förnybar energi ökar. Under 2012 färdigställde bolaget en helt ny bioenergianläggning på Drømtorp strax utanför Ski och denna anslöts till fjärrvärmenätet i Ski i november Det mesta av energiproduktionen är nu förnybar och baseras på pellets. I andra närcentraler runt om i landet är värmepumpar den viktigaste förnybara tekniken. Förvärvet av Follo Fjernvarme har gett Olav Thon Gruppen värdefull kunskap som företaget har nytta av vid etableringen av nya energicentraler. Follo Fjärrvärme har visat sig vara en konkurrenskraftig leverantör av förnybar energi för ett antal nystartade företag i gruppen. Företaget ger också mycket stöd och råd när gruppen ska hitta bra miljölösningar vid renoveringar, nybyggnationer och energicentraler i allmänhet. Bolaget äger eller hyr energicentraler, och från levererar bolaget värme, och till viss del även kyla, på följande platser: Moss flygplats, Rygge (OTG 40 %). Värme- och kylproduktion baserad på uteluft via värmepumpar. Andelen förnybar energi är 60 %. Sørlandscentrumet (OTG 50 %). Värme- och kylproduktion baserad på bergvärme via bergvärmepumpar. Andelen förnybar energi är 100 %. 15

16 Thon Hotel Bjørneparken, Bjørneparken köpcentrum och ett antal kommunala och privata byggnader i Fla. Värmeproduktion och även en del kylproduktion baserad på bergvärme via bergvärmepumpar. Andelen förnybar energi är 70 %. Nya Storo Storcentrum. Värme- och kylproduktion baserad på uteluft och värmeåtervinning via värmepumpar. Andelen förnybar energi är 80 %. Thon Hotel Lofoten i Svolvaer, samt kulturhuset och flera fastigheter i centrala Svolvær. Värme- och kylproduktion baserad på sjövatten via värmepumpar. Andelen förnybar energi är 85 %. Åsane Centrum, Bergen. Värme- och kylproduktion baserad på uteluft via värmepumpar. Andelen förnybar energi är 99 %. Follo Fjärrvärme är en värdefull resurs i Olav Thon Gruppen, både för byggande och drift av energicentraler, men också för att uppnå goda miljövänliga energilösningar. 16

17 Hälsa och säkerhet Hälsa, säkerhet och miljö i Olav Thon Gruppen syftar till att skapa trygga och säkra företag med goda arbetsförhållanden och trivsel bland anställda och chefer. Arbetsmiljövisionen i gruppen är "synligt fokus på hälsa, säkerhet och miljö". Det arbetas på olika sätt i koncernens olika divisioner och på alla nivåer i organisationen för att nå vår vision: Företagsledningen har fyra årliga möten där arbetsmiljö/hse är temat. Här läggs riktlinjerna för koncernens HSE-arbete. Det har beslutats att HSE blir ett ämne på interna möten. HR & HSE-avdelningen deltar i interna möten och samtalar om HSE-arbetet. HR & HSE deltar i kurser i HSE-utbildningar och informerar om HSE-arbetet inom koncernen. MU följs upp genom nyheter på intranätet, liksom utskick av skriftlig information för att nå dem som inte har egen dator. För att ytterligare nå ut med information inom organisationen har det beslutats att HR & HSE ska ge ut fyra nyhetsbrev per år. Dessa skickas ut till de operativa platserna, samt görs tillgängliga på intranätet. Syftet med utskicken är att nyhetsbreven kan sättas upp internt och därmed vara tillgänglig för anställda utan egen dator. Organisation Koncernens ledningsgrupp har minst fyra HSE-möten per år där de viktigaste riktlinjerna inom HSE-arbetet utarbetas. HSE-chefen för koncernen leder HSEarbetet och har etablerat ett nätverk för att arbeta på företagsnivå. De lokala enhetscheferna ansvarar för HSE på sin enhet, och har en skyldighet att systematiskt följa upp kraven i HSE-lagstiftningen. * Arbetsmiljöutskott (AMU), rehabiliteringsutskott (ATU), Arbetsmiljöutskott mot alkoholism och drogmissbruk (AKAN) 17

18 Att arbeta systematiskt med hälsa, säkerhet och miljö kan vara både enkelt och lönsamt. Det gäller att arbeta smart genom att fokusera på att arbeta förebyggande, anpassa rutiner och system för den dagliga verksamheten, samt vidta åtgärder vid behov. Merete Krognes Alfstad, HSE-chef för koncernen Säkerhet Säkerhet har varit koncernens HSE-fokusområde under 2014; "Vi måste stärka säkerhetskulturen internt." I Olav Thon Gruppen arbetar vi med säkerhet för både människor och utrustning och säkerhet i samband med inbrott, industrispionage osv, återigen för att säkra koncernens arbetsplatser. Riskutvärdering Det genomförs olika former av riskutvärdering i koncernens divisioner/enheter. Metoden väljs enligt vad som ska riskbedömas, t.ex. byggnader, tekniska installationer, brandsäkerhet, tillgänglighet, arbetsförhållanden eller arbetsmiljö. Gruppen har även här rutiner för de olika metoderna. Beredskap Koncernens interntelefon med beredskapsplan för nödlägen inom koncernens köpcentrum och hotell, samt Follo Fjernvarme och Time Park, är öppen dygnet runt. Den viktigaste uppgiften för dem som ansvarar för nödtelefonen är att tillsammans med berörda parter utvärdera hur allvarlig händelsen är. Dessutom ska de varna både ledningen och driften på platsen, samt huvudkontoret, när en allvarlig händelse inträffar. Detta för att hantera situationer på ett professionellt sätt och för att sträva efter att driften blir normal igen så fort som möjligt. Diverse säkerhetsarbeten OTG använder Nokas som huvudleverantör av säkerhet. Huvuddelen av de produkter som levereras är väktare för köpcentrum, nödsituationer, vaktlag, beredskapsstationer, samt tekniska säkerhetsleveranser såsom monitorer och larm. Dessutom hålls interna utbildningar i konfliktlösning och hur man kan förebygga förskingring. Olav Thon Gruppen har uppdaterat sina etiska riktlinjer och har från och med nu som rutin att all personal måste ha läst och förstått dessa. Säkerhet är konsten att se till att oönskade händelser inte händer. Det kan vara en otacksam uppgift då en del alltid hävdar att det som genomfördes var onödigt eftersom ingenting hände. Ola Stavnsborg, Säkerhetschef, Olav Thon Gruppen 18

19 AMU-organisationen Ledningsgruppen är koncernens högsta organ för HSE-frågor. De centrala hållningarna vidareutvecklas i de olika divisionerna och enheternas arbetsmiljöutskott (AMU). Uppgifter och organisation Arbetsmiljöutskotten (AMU) har till uppgift att se till att arbetsmiljön är fullt försvarlig. Utskotten skall delta i planeringen av säkerhets- och miljöarbete och noga övervaka utvecklingen av arbetsmiljön. Under 2014 hade Olav Thon Gruppen följande AMU-organisation: Totalt 15 arbetsmiljöutskott för hela Olav Thon Gruppen. Ett centralt utskott för driftspersonal, ett för Resthon, och ett för Thon Hotels, samt tolv lokala utskott, varav nio hör till Thon Hotels. Mer än 90 % av de anställda är representerade genom ett formellt AMU. Som huvudskyddsombud ser jag på arbetsmiljöutskottet som ett av de viktigaste utskotten i Olav Thon Gruppen. Här har jag och andra representanter möjlighet att främja frågor som är viktiga för alla anställda i organisationen. Och tillsammans med våra arbetsgivare arbetar vi i AMU för goda lösningar och en säker arbetsmiljö för alla i organisationen. För att göra detta behöver vi feedback såsom arbetsmiljöundersökningar och avvikelserapporter, och därför uppmuntrar vi alla att fortsätta med detta. Martine Hertzberg, huvudskyddsombud i Thon Hotels 19

20 Sjukfrånvaro/Närvaro Ett av målen för HSE-arbetet i Olav Thon Gruppen är att ha mindre sjukfrånvaro än snittet i de branscher vi opererar i. Siffrorna i tabellerna innefattar egenanmäld sjukfrånvaro samt sjukskrivning av läkare. När vi har sjukskrivningssiffrorna för en viss period har vi samtidigt närvaroprocenten för samma period. Närvaroprocenten berättar hur många av de anställda som har varit på jobbet, och diskuterar faktorer såsom tillhörighet, lojalitet, kollegialitet, motivation, stolthet, ansvar, att kunna använda sina förutsättningar, ledarförmåga samt förmåga att ta hand om varandra. Följande åtgärder har vidtagits för att öka närvaron i Olav Thon Gruppen: Tema sjukfrånvaro/närvaro är alltid på dagordningen i varje AMU. Den företagshälsotjänst som är knuten till Thon Hotels, Thon Resthon och Thon Bygg AB i Olav Thon Gruppen följer upp enheter som har låg närvaro och hjälper till att initiera åtgärder för att öka den. Alla chefer erbjuds kurser i hur man följer upp på sjukfrånvaro. Lokala sociala aktiviteter som främjar en bättre arbetsmiljö. 20

21 Utbildning och medvetandegörande Kunskap och medvetenhet bland de anställda är avgörande för att minimera risken för arbetsplatsolyckor. På grundval av detta inleddes en rad initiativ som syftar till att ge våra anställda relevant utbildning om säkerhet och miljö. Under 2014 arrangerades en rad olika kurser inom HSE; lagstadgad 40 timmars grundläggande utbildning i arbetsmiljö för skyddsombud och AMU-representanter samt deras ersättare lagstadgad HSE-utbildning för chefer brandskyddsutbildning (E-learning) Brandskyddsledarkurs Första hjälpen - livräddning med och utan defibrillator Kurser i användning av personalsystemet, med fokus på sjukfrånvaro Konflikthantering Säkerhetskurs Rättigheter och skyldigheter 21

22 Mångfald och integration I Olav Thon Gruppen strävar vi efter jämställdhet och en stor mångfald bland våra medarbetare. Detta visar vi genom att uppvisa en jämn fördelning mellan kvinnor och män, samt 96 olika nationaliteter totalt. Exempel på åtgärder som koncernen genomför för att främja mångfald och integration: Platsannonser som publiceras av företag i Olav Thon Gruppen strävar efter att uppmuntra kvalificerade kandidater till att söka oavsett ålder, kön, funktionshinder, nationalitet eller etnisk bakgrund. Olav Thon Gruppen är medlem i OXLO mangfoldscharter, som är mångfaldsriktlinjer för näringslivet i Oslo och Osloregionen. Fortsatt ökande intern kommunikation kring vår mångfald. Ökat fokus på inkluderande webbsidor. Företag i Olav Thon Gruppen bedriver sina egna lokala initiativ som främjar mångfald och integration. 22

23 En inkluderande arbetsplats Olav Thon Gruppen, med Thon Hotels i spetsen, har sedan början av 2013 ett centralt samarbete med områdena NAV Alna och Bjerke, där flera av hotellen erbjuder praktikplatser till människor som kämpar för att få en arbetsplats. Hela 20 personer har under 2013 och 2014 erbjudits praktik. Samarbetet syftar till att bidra till att arbetssökande med invandrarbakgrund får en ökad närvaro på arbetsplatsen. Partnerskapet är en win-win-situation för alla parter; kandidaterna får arbetsträning och ett nätverk, medan hotellen får resurser som snabbt kan börja jobba. Flera av Olav Thon Gruppens köpcentrum är också engagerade i att hjälpa fler in i arbetslivet. Ett exempel är Sandvika Storcentrum och Strømmen Storcentrum där informationsmöten med lokala NAV kontor, som organiseras av köpcentrumen, har lett till att en rad personer har fått vanliga anställningar i storcentrumens butiker. 23

24 Leverantörskedja Olav Thon Gruppen köper varor och tjänster för 3,4 miljarder per år och har ett stort ansvar som inköpare. Ansvarsfulla inköp är ett allt viktigare fokusområde och gruppen strävar efter detta genom följande åtgärder: en inköpspolicy som ställer krav på ansvarsfull upphandling tydliga standardvillkor, som ställer viktiga krav på leverantörer och underleverantörer att fokusera på, samt kontinuerligt arbeta med, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Årlig riskbedömning och utvärdering Inköp- och HSE-avdelningen i koncernen samarbetar med en årlig undersökning och utvärdering av Olav Thon Gruppens leverantörer, med betoning på deras arbete med etik och samhällsansvar. Vartannat år utvärderas tio av koncernens underleverantörer, och i enlighet med kontrollskyldigheten utförs det även kontroller och stickprov under det påföljande året. Valet av leverantörer är baserad på en årlig riskbedömning. Vi vill bidra till en mer hållbar framtid som skapar värde för både samhället och Olav Thon Gruppen. Vi har ett ansvar för att bedriva vår verksamhet med respekt för människor och miljö, och möjlighet att generera positiva spridningseffekter för samhället runt omkring oss. Det är anledningen till att vi kräver att alla våra leverantörer följer våra etiska riktlinjer. Ole-Jørgen Garli, Direktör Inköp, Olav Thon Gruppen 24

25 Hållbara livsmedel Olav Thon Gruppen har ett växande fokus på hållbara livsmedel. Nyckelord är kvalitet, säkerhet och miljövänlig mat. Kvalitet Olav Thon Gruppens centrala inköpsavdelning, på uppdrag av våra hotell och andra cateringföretag, letar ständigt efter bra produkter i samarbete med våra leverantörer. Koncernen har ett starkt fokus på kvalitet i alla stadier, från inköp till servering. Våra Food & Beverage-ansvariga vidareutbildar regelbundet kökschefer och uppmuntrar till mesta möjliga användning av färska, obearbetade produkter. Livsmedelssäkerhet Vi är stolta över vårt samarbete med bra, norska leverantörer. Vi köper bara mat som kan spåras tillbaka genom leverantörerna, så att vi har kunskap om var maten kommer ifrån. Vi är intresserade av en god internkontroll och har regelbundna besök av kontrollanter, vilket bidrar till en ren och säker miljö för matlagning. Ekologiska och närodlade livsmedel Thon Hotels har som policy att alla hotell ska sträva efter att erbjuda ett minimum av fem ekologiska produkter till frukost varje dag. Dessutom har hotellen ett extra fokus på hållbar mat, genom gröna konferenser. På en grön konferens ska gästerna serveras ekologisk och/eller lokalt producerade livsmedel, och produkter som finns på Världsnaturfondens röda lista bör undvikas. 25

26 Medarbetar- och kundutveckling Kurs- och kompetensutveckling Att planera kurs- och kompetensutveckling är viktigt för utvecklingen av koncernen, vilket gör att det är ett av HR-avdelningens viktigaste arbetsområden. Information om kurser och anmälning förmedlas via koncernens kurskalender i kursadministrationssystemet. År 2014 hölls 32 olika typer av kurser som organiserades av koncernen, och totalt 1497 anställda deltog i en eller flera kurser. Utbildningsstipendier I samarbete med flera av våra leverantörer har vi möjlighet att erbjuda stöd/bidrag för vår personal i Thon Hotels och Resthon, genom Utbildningsfonden. Den är till för dem som vill få mer kunskap inom ett område de arbetar och brinner för. Detta kan till exempel vara en kurs som förbättrar kunskaperna i restaurangledning, eller för ölkännare eller sommelier, eller ett certifikat inom det relevanta yrket. Lärlingar i Thon Hotels I Thon Hotels är det hotellen själva som tar initiativet till att ha lärlingar. År 2014 var 34 av våra hotell godkända lärlingsverksamheter, vilket innebar 62 lärlingar fördelat på 30 kocklärlingar, 17 receptionslärlingar, 11 serveringslärlingar och 4 konditorlärlingar. 26

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar STEEN & STRØM... finns representerat i 3 länder driver 54 köpcentrum har 400 anställda har 5 000 leverantörer har 3 300 butiker omfattar 25 000

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Inköpspolicy Miljöledningssystemet

Inköpspolicy Miljöledningssystemet Utgivare: Joachim Lundberg Publiceringsdatum: 2016-02-03 Senast sparat: 2016-02-03 14:58 : Version: 1.0 Dokumentstatus: Godkänd SE-118 60 Stockholm, Sweden, Telefon: +46 (0)8 51 90 90 00 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer