Kartläggning av naturens tillgångar Luleå skärgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av naturens tillgångar Luleå skärgård"

Transkript

1 Kartläggning av naturens tillgångar Luleå skärgård

2 Summary The visitor to Luleå Archipelago finds diversity that few other parts of Norrbotten County can compete with. Here you can get the mountain feeling and the Caribbean feeling at the same time. Fishing is still a living industry and farming keeps the fields open. Luleå Council has invested heavily in a functioning infrastructure in the Archipelago and never have so many excursion boats been seen chugging between the inlets and bays. The council has also prepared picnic spots, rental cabins, boat jetties and sauna facilities, a project that been to the liking of Luleå people interested in their Archipelago. Despite all this, you get the feeling that something is missing, and the more you think about it the more obvious it becomes: companies, products and enterprise. The Archipelago has excellent prospects to become a tourist magnet, drawing people from near and far. With the improved infrastructure, accessibility is now much better, but there is still a shortage of forward-thinking, creative companies. There are frequent and detailed comments from tourism operators that someone ought to do something, but few actually take the step. Luleå Archipelago is nowadays annually visited by luxury liners, and the picture that many of these cruise passengers pass on is that the Norrbotten Archipelago is fantastic, but cruise visitors are offered very few products linked to the Archipelago. The opportunity to develop the resources of the Archipelago could be of immense economic significance for the region and create many new jobs but not if the entrepreneurs miss the boat.

3 Sammanfattning Den nordligaste skärgården liknar ingen annan. Den har alltjämt kvar den svenska arkipelagens ljusa lyrik men samtidigt sveper där ett isigt luftdrag från öster med halvarktisk ödslighet och sibirisk melankoli Sten Selander ( ) I Luleå skärgård möter besökaren en mångfald som få andra platser i Norrbotten kan uppbringa. Här kan man få känslan av fjäll och Karibien på samma gång. Fisket lever vidare och fortfarande hålls jordbrukslandskapet öppet. Luleå kommun har satsat stora resurser på att få en fungerande infrastruktur i skärgården och aldrig har så många turbåtar tuffat fram över fjärdarna. Kommunen har därutöver iordningställt rastplatser, uthyrningsstugor, båtbryggor och bastuanläggningar, en satsning som mottagits väl av skärgårdsintresserade Luleåbor. Allt detta till trots får man en känsla att det är någonting som saknas och ju mer man funderar så ju tydligare blir det, företag, produkter och entreprenörsanda! Skärgården har alla förutsättningar i världen att bli en turistisk magnet som kan dra och locka besökare från när och fjärran. Med den allt bättre infrastrukturen så har tillgängligheten avsevärt förbättras men fortfarande lyser offensiva och kreativa företag med sin frånvaro. Från turismföretagarhåll pratas det ofta och mycket om att man borde satsa men få gör verkstad av saken. Numera besöks Luleå skärgård årligen av ett antal internationella lyxkryssare och bilden som många av dessa kryssningsresenärer förmedlar är att Norrbottens skärgård är fantastisk men få produkter med koppling mot skärgården erbjuds till kryssningsbesökarna. Möjligheten till att utveckla skärgårdens resurser skulle kunna få en stor ekonomisk betydelse för regionen och skapa många nya arbetstillfällen, men då måste entreprenörerna med på tåget.

4 Fakta om Luleå skärgård Luleå skärgård består av 742 öar varav nio har en bofast befolkning. Det handlar om cirka 80 personer som är folkbokförda i skärgården varav de flesta är pensionärer. Utöver den bofasta befolkningen flankeras skärgården av hundratals sommarhus som befolkas under sommartid och helger av tusentals gäster och fritidshusägare. Luleå skärgård är världens enda bräcktvattenskärgård vilket förklaras av de många skogs- och fjällälvar som berikar Bottenviken. Den markanta landhöjningen (berggrunden reser sig efter isens oerhörda tyngd) är idag 9 millimeter per år eller en meter per 100 år, vilket innebär att strandlinjen märkbart förflyttas under en mansålder. En tillbakablick Människor har i alla tider färdats bland skärgårdens öar i sitt sökande efter utkomst eller föda. Med all säkerhet fiskade och jagade människor i havsbandet redan för 1000 år sedan. Man har på skärgårdens öar funnit många olika fornlämningar, de vanligaste är - tomtningar, fiskelägen, gistgårdsrösen och labyrinter. De första bosättningarna i Luleå skärgård är från 1500-talet och fiske, jakt samt jordbruk var de helt dominerande näringarna. Den ö som hyste den tätaste befolkningen var Hindersön vilken även hade en järnmalmsgruva som med dåtidens mått utskeppade stora kvantiteter järnmalm. Utöver järnmalmen var Hindersön även känt för den så kallade Hindersö-marmorn som med sin unika sammansättning ansågs som mycket säregen. Labyrinterna är kanske de mest spännande lämningarna efter de människor som befolkade skärgården förr i tiden. Redan för 3000 år sedan återfinns mönstret nedtecknat på lertavlor och i skrifter från Medelhavsområdet. Seden att lägga labyrinter kom troligen till Skandinavien några hundratalet år före vår tideräknings början. Från början användes labyrinterna, mest troligt, för magi och fruktbarhetsriter. Skärgårdens människor fortsatte att lägga labyrinter och resultatet är de hundratalet labyrinter, av varierande ålder, som idag finns på öar i Norrbottens skärgård. Norrbottens skärgård är den plats i världen där labyrinterna ligger tätast. Av de totalt ca 300 stycken kända labyrinter finns 100 av dem, på öar, i Norrbottens skärgård.

5 Fakta i siffror Skärgårdens medelbredd från fastland till de yttersta öarna är 3,54 km och avståndet från Luleå centrum till de yttersta öarna är ca 25 km. Antal öar större än 0,04 km² 742 st Medelvattendjup 9,0 m Maximalt vattendjup 100 m Arealtillskott per år 2,25 km² Antal farleder 4 Antal fasta sjömärken 50 Antal flytande sjömärken 61 Antal meter kommunal brygga 680 Antal kommunala stugor att hyra 7 Antal raststugor 7 Antal bastu 6 Antal toaletter (torrdass) 30 Antal grillplatser 26 Antal m³ ved per år 130 Antal m³ sopor per år 130 Flora och fauna I Luleå skärgård blandas olika naturmiljöer. ens mångfald med varierande biotoper ger plats åt många arter och tydligt kan noteras att förekomsten av olika arter förändras ju längre ut i havsbandet man kommer. Några arter är av speciellt intresse - det är i första hand de endema arterna - strandögontröst (Euphrasia bottnica) och bottenviksmalört (Artemisia bottnica) och gultåtel (Deschampsia bottnica). I skärgården finner du både ett skogslandskap likt inlandets skogar och hedlandskap och klippor. Skärgårdens skogar hyser skogslandets fåglar - ripor, orrar och tjädrar men däremot söker sig aldrig vissa av havsfåglarna - tobisgrisslor, tordmule, m.fl. in mot fastlandet. De häckar i klippskrevor i yttersta havsbandet.

6 Södra skärgården Rödkallens fyr av så kallad Heidenstamstyp, de pittoreska fiskelägren med sina små röda stugor samt de vidsträckta sandstränderna utgör en karaktäristisk bild av Luleås södra skärgård. Sandgrönnorna Norr om Rödkallen ligger Sandögrönnorna med sina kilometerlånga sandstränder. Under lågvatten bildar Sandögrönnorna, Skvalpen och Nyvallen en enda ö. Landhöjningen har byggt och bygger ständigt nya sanddyner vilka binds ihop av strandråg och saltarv. Ön är ett paradis för sjöfåglar såsom grågäss, silvertärnor, strandpipare och labbar. Under flytten rastar arktiska vadare såsom myrspovar, sandlöpare, brushanar och kärrsnäppor. Ingen direkt kulturpåverkan kan skönjas. Inga aktiviteter finns i paketerad form men ön lämpar sig utomordentligt väl för fågelsådning, vandring och avkoppling. Ingen reguljär båttrafik förekommer till ön. En del av ön utgör naturreservat och omfattas av landstigningsförbud under delar av året. Rödkallen Rödkallen är känd från väderleksrapporterna. Fyren är av så kallad Heidenstamtyp byggdes 1872 och användes i 100 år innan den blev det kulturminnesmärke den är idag. Delar av Rödkallen ingår i ett naturreservat. en är mycket karg och fågellivet rikt. Tobisgrisslor häckar nära inpå den gamla lotshamnen. Lotsarna som installerades på ön 1814 på grund av dåtidens livliga sjöfart och för att det var svårt att ta sig in till Luleå utan lotshjälp. Fyren konstruerades av Gustav von Heidenstam, far till författaren och nobelpristagaren Verner von Heidenstam. Fyrtypen är en av få bevarade i Sverige. Lotshamnen används i dag som gästhamn och brygga för turbåtarna. Det gamla lotsutkiket har byggts om till ett hotell som passande heter Fyrhotellet. Hotellet hyser bar och restaurang och hotellets alla rum garanterar havsutsikt.

7 Antnäs-Börstskär Nära fastlandet men ändå i det yttersta havsbandet ligger Antnäs-Börstskär. Ön är ett relativt populärt resmål för småbåtsfolk och lämpar sig väl för strövturer och avkoppling. Strax bortom strandrågen tar strandvialen och saltarven vid. Hällmarkstallskogen kantas av täta mattor av mjölom och renlav. På östra sidan av ön finns klapperstensfält. Fältspatbrottet på Sörskäret minner om gamla ( ) tider. Här provbröts fältspat Ingen reguljär båttrafik går till ön men dock finns en båtbrygga, iordningställda eldstäder, bastu samt en raststuga. Junkön Junkön har liksom Hindersön en bofast befolkning. Ett skärgårdsmuseum har iordningställts som bjuder besökarna på spännande historier från tider som flytt Flera av skärgårdens yrkesfiskare har sin hemmahamn på ön. Junkön utgör en mix av tallskogar och sanddyner. Delar av ön används flygvapnet som skjutfält vilket innebär att man som besökare inte tillåts bevista hela Junkön. En liten bit in på ön finns en gammal hattkvarn som troligtvis härstammar från 1700-talet. Kvarnen användes till att mala korn- och rågmjöl och både junköbor och människor från närbelägna öar torde ha brukat kvarnen. Förbokade guidningar på ön och museet tillhandahålls och invid museet finns tillgång till bastu och grillplatser. Numera finns även två stycken uthyrningsstugor att tillgå på ön. Dagliga turer med båtar sker under sommarsäsongen. Småskär Småskär skänktes till stadens borgare av drottning Kristina år Ön har lång in på talet fungerat som viktigt fiskeläge. Småskär har ca 120 stycken sommarhus vilket gör ön till en betydande fritidsö. Den stora ön är bevuxen med tall- och granskog och längs stränderna växer havtorn, pors och gråal. De många kärnarna på ön utgör rastplatser för smålom och gråhakedopping. Fisket har haft en avgörande betydelse för Småskär och fiskeläget samt kyrkokapellet från år 1720 vittnar om fornstora dagar. Turbåtar går under hela sommarsäsongen och rastplatser, badplatser och grillplatser finns till förfogande. Vandrarhem samt en uthyrningsstuga i anslutning till bastu och relaxrum finns för besökare. Ön utgör ett populärt och välbesökt besöksmål som lämpar sig väl för strövturer och avkoppling.

8 Kluntarna Kluntarna torde vara en av skärgårdens vackraste öar och har säsongsvis varit befolkad under många hundra år, främst i samband med fiske och säljakt. Kluntarna hyser många av skärgårdens naturtyper och växtlighet. Albård, urskog och sällsynat arter såsom strandögontröst. I skogen finns skogsfågel och ripor och vad det gäller sjöfåglar finner vi även tobisgrissla och storskarv. Många spår på ön vittnar om forna aktiviteter. Labyrinter, en kompassros och tomtningar finns i riklig mängd på ön. Fiske och säljakt var en betydande verksamhet vilket bland annat öns fiskeläge vittnar om. På ön finns en stenformation som i en viss vinkel ger formen av ett ansikte. Kluntgubben kallas klippan och utgör ett populärt utflyktsmål. Turbåtar går under hela sommarsässongen och på ön finns uthyrningsstugor, grillplatser och bastu. Därutöver finns det stugvärdar på ön som ser till att hålla servicenivån på anläggningen. Ett naturrum finns där besökarna får ta del av skärgårdens speciella och unika egenart. Likskär/Altappen Sekelskiftets industriepok har präglat Altappen och på ön fanns ett stort sågverk och världens nordligaste valsverk. Altappen var ett av norrbottens största industrisamhällen med närmare 800 bofasta brann hela samhället ner och industriverksamheten återuppbyggdes aldrig. Likskär som numera är sammanhängande med Altappen (landhöjning) består med undantag från en gammal granskog helt av sand och utgör med sina vidstäckta, långgrunda badstränder ett populärt besöksmål. Altappen natur präglas av det forna industrisamhället och blad husgrunderna finns mänger av smultron. Ängsblommor såsom blåklocka, prästkrage och gulvial är rikligt förekommande. På grund av de många fartygen som la till vid kaj och förde med sig frön från fjärran länder finns det på ön även popplar, syrener och häckspirea. På Likskär finns ett naturreservat med en orörd gammal granskog. Bland de omkullfallna granarna finns spännande och även hotade arter av tickor och svampar. Sandynorna binds samman av saltarv och strandråg. Sekelskiftets industriepok har en given plats på Altappen trots att endast byggmästarvillan finns kvar efter branden Guidade turer bland öns spännande kulturhistoria tillhandahålls av företaget Altappen Turism. Företaget har även ett mindre museum som synliggör dåtidens liv och leverne. Turbåtar angör ön under sommarsäsong och under vintern kan man med bil eller skoter färdas över isen till ön.

9 Sandön Sandön är skärgårdens största ö och hyser ett stort antal bofasta samt mängder av sommarhus. Klubbviken havsbad måste vara en av Nordkalottens finaste havsbad. De kilometerlånga sandstränderna i kombination med sanddynerna erbjuder oändliga möjligheter till sol och bad. Sandön består av sand och grus som sedimenterat från Luleälven. Ön har en relativt platt karaktär med tallhedar och långgrunda sandstränder. Skogstyperna är naturskog och brukad skogsmark. På ön finns även naturgranskogar. Ön hyser mängder av sjöfåglar såsom rödbenor, gluttsnäppor, måsar, tärnor och grågäss. Sanddynerna utgör öns allra största naturattraktion med en blandning av sandrevlar, torrhedar, flygsanddyner och strandkärr. Klapperstensfältet Stenåkern är 1400 meter långt och 300 meter brett, vilket utgör ett av öns tre naturreservat. Mitt på ön ligger Sandögårdarna, en jordbruksby med vackra norrbottensgårdar. För inte allt för länge sedan betade ett betydande antal mjölkkor fritt på ön. Vallarna slås fortfarande och jordbrukslandskapet hålls öppet. Fisket efter lax och löja spelar fortfarande en viktig roll på ön. Ön som ligger i direkt anslutning till fastlandet har frekventa förbindelser genom turbåtar. På ön finns restaurang, bastu, övernattningsstugor samt diverse paketerade aktiviteter. Klubbviken har en stor gästhamn och närheten till fastlandet gör ön till ett attraktivt besöksmål. Norra skärgården Det låglänta kustbandet inramas av ett frodigt landskap som tillsammans med urskogsmiljöer, klapperstensfält, sandstränder och kippformationer utgör den norra skärgården. Hindersön Hindersön är en av de större öarna i Luleå skärgård och den enda ön norr om Gräsö i Roslagen med jordbruk. Ön har en bofast befolkning men glansperioden var under 40-talet då mer än 40 personer bebodde ön. Då hyste ön två affärer, skola och postkontor. Hindersön forna befolkning var helt inriktade på jordbruk till skillnad från de övriga öarnas starka fiskeprägel. Öns flora omfattar ett brett register. Här finns smultron och åkerbär samt den sällsynta strandvivan och skogsfrun. Större delen av Hindersön är täckt av granskog men i de mer sandiga partierna växer även tall. Djurlivet består av skärgårdens vanligaste vilt i kombination med älg och skogsfågel. Järnmalmsgruvan, marmorbrott samt flertalet jordbruk satte en stark prägel på ön. Av de olika aktiviteterna kan man än idag se tydliga spår och gruvan är ett populärt utflyktsmål för öns månghövdade besöksskara. Hindersön är ett mycket populärt besöksmål, inte minst beroende på den goda förbindelsen med fastlandet. Här finns två stugor med självhushåll för uthyrning, bastu och grillplatser. Jopikgården är ett pensionat med tillhörande konferensdel och restaurang.

10 Brändöskär Längst ut i havsbandet ligger Brändöskär varpå man finner månghundraårigt fikeläge. Fiskeläget ligger vackert beläget i en skyddad vik och bidrar till en synnerligen genuin skärgårdsmiljö. Ön består till största delen av klippor, svallad morän, sten och sand. Landskapet har samma karga egenskaper som återfinns i fjällen, klippor med lavar och mossor, hedar med låg växtlighet och träd som kuvats av vinden. Fisket har starkt präglat Brändskär, vilket det gamla fiskeläget minner om. Det finns ett litet kapell som vackert vilar på berghällar av bergarten haparandamonzonit. På ön finns en uthyrningsstuga samt vedeldad bastu, vilka frekventeras flitigt av skärgårdsoch naturintresserade lulebor. Luleå kommun bedriver skärgårdstrafik under sommarsäsongen.

11 Gate to Luleå Archipelago En samlad kraftansträngning i form av ett skärgårdsnära upplevelsecentrum/visit center måste till. Anläggningen som bör ligga i Luleå skall vara navet i framtidens skärgårdsturism och vara en naturlig mötesplats för såväl besökare som guider och aktivitetsarrangörer. Här sker aktivitetsbokningar, turbåtsavgångar och självklart samlas gästerna här inför exempelvis ett stundande kajak eller kanotsafari. Anläggningen skall ha öppet året runt och förestå ett brett utbud av året runt aktiviteter. Luleå kommun skall vara med och finansiera anläggningen samt driften. Bokningsavgifter, uthyrning, guidning och biljettintäkter skall utgöra stommen i driftsekonomin. Ett naturrum som förmedlar och förklarar skärgårdens unikum skall ha en självklar plats på anläggningen och skall vara bemannat med sakkunnig personal under hela året. Aktiviteter som skall kunna bokas och utgå från anläggningen kan vara snöskotersafarin, skridskoturer, skidturer, kaitsegling, segelbåtsturer, kajakturer, dykturer, isjaktsegling, natur- och kulturguidning, jakt- och fisketurer, och skärgårdskryssning. Därutöver skall upplevelsecentrumet fungera som kreativ motor vad gäller produktutveckling och nytänkande, inte minst när det gäller miljöhänsyn kopplat till skärgårdsturism. Luleå skärgård är i behov av fler boendeanläggningar och då i första hand boenden kopplat till hög servicenivå och bra kvalitet. Kommande boendeanläggningar skall tydligt spegla skärgårdens unikum och ligga strategiskt till i förhållande till infrastruktur och aktiviteter. Framtidens Luleå skärgård skall vara ett nav i regionens turismutveckling och för att den unika skärgårdskulturen skall kunna bevaras krävs många goda förmedlare. Omedelbart krävs det kompetensutvecklingsinsatser i både story telling, värdskap, paketering och marknadsföring. Turismutbildningar med skärgårdsfokus bör på sikt utformas och då i universitetets regi. De redan etablerade aktörerna måste ges bättre möjlighet till finansieringsstöd genom riskkapital och aktiv företagssponsring. Huvudsyftet med insatserna skall vara att långsiktigt säkerställa en levande skärgård genom en mer ansvartagande och kreativ turismverksamhet. Med tanke på skärgårdens turistiska potential så bedömer vi att det råder en stor brist på paketerade produkter kopplade till skärgården. Mycket av turismfokus och många av de aktiviteter som idag distribueras har koppling till vintern, vilket i och för sig är gott, men resultatet har blivit att sommar- och höstsäsongen kommit att bli utvecklingsmässigt haltande. Vår samlade bedömning är att det måste till fler forum för inspiration och idéutveckling. Produktutvecklingssmedjor, seminarier och utbyten i form av studiebesök skulle kunna bidra till att fler turistiska skärgårdsprodukter växer fram och på så sätt bidrar till bilden av en levande och spännande skärgård året runt.

12 Turistföretag i Luleå skärgård Aktivitets- och guideföretag NordGuide Archipelago Fishing Bengans Bastuflotte Creactive Adventure AB Junköns Skärgårdsturism Svedjekojan Botniae Isseglare (förening) Luleå Kajakklubb (förening) Restaurang, boende, camping och konferens Brändö konferens och fritidsby Altappen Turism Annas Hus Jopikgården Fyrhotellet Furufjärdens Gästgård Klubbviken Havsbad Kängsö Camping Luleå Segelsällskap (förening) Rörbäcks Camping och Havsbad Småskär Vandrarhem Skärgårdskonferenser AB Båtar, segling och kryssning Condor Shipping AB Innala Offcoast Josefssons Rederi AB Bröderna Stålarm Kite Sweden (förening) Laponia Rederi AB L-Line Rederi AB Servicebåten Degerön Museum Junköns Skärgårdsmuseum Altappen Turism Möröns Säljaktsmuseum

13 Reseförsäljning/incoming Konfaktiv Incoming Nordkalotten Faktakällor Luleå kommuns skrifter om Luleå skärgård Swedish Lapland Tomas Öbergs bok guiden Herbert Ökvist Bilder Alla bilder är tagna av Håkan Gyllbring

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2014 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar ANTNÄSBÖRSTSKÄR KUNOÖN MANNÖN LULEÅ KALLAXÖN GERMANDÖN SANDÖN KÄNGSÖN LAXÖN STORLÅNGÖREN BRÄNDÖN LÅNGHOLMEN SIGFRIDSÖN HAMNÖN SANDSKÄRET ALTAPPEN LIKSKÄR KLUBBVIKEN

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar Foto: Per Pettersson Sommaren 2013 avgår turbåtstrafiken från de nya angöringarna vid Södra Hamnplan 2013 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar ANTNÄS-BÖRSTSKÄR KUNOÖN MANNÖN LULEÅ KALLAXÖN GERMANDÖN SANDÖN KÄNGSÖN

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2015 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar Nyhet! Onlineboka din plats på www.condorshipping.se Foto: Per Pettersson Turlistan i år även som app till din telefon! TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar ANTNÄS-BÖRSTSKÄR KUNOÖN MANNÖN LULEÅ KALLAXÖN GERMANDÖN

Läs mer

Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland

Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland Luleå är residensstaden med allt du kan tänkas vilja göra och uppleva. Ett spännande kultur-, nöjes- och idrottsliv, innehållsrika gallerior och butiker,

Läs mer

Foto: Per Pettersson TURLISTA. Luleås skärgårdsbåtar

Foto: Per Pettersson TURLISTA. Luleås skärgårdsbåtar Foto: Per Pettersson TURLISTA 2012 Luleås skärgårdsbåtar KÄNGSÖN LÅNGHOLMEN RÖRBÄCK INNEHÅLL LAXÖN STOR-LÅNGÖREN BOCKÖN Turlistor, prislistor TISTERSÖARNA Reguljära turer, Högsäsong - M/S Eskil sid 3 LULEÅ

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

61 37,31N 17 26,09E. invigt av Nathan Söderblom. För bästa utsikten skall man bege sig upp på Lappmobergen bortom lotsutkiken.

61 37,31N 17 26,09E. invigt av Nathan Söderblom. För bästa utsikten skall man bege sig upp på Lappmobergen bortom lotsutkiken. Hölick på Hornslandet Ett perfekt ställe......för båtfolket är detta gamla fiskeläge på södra Hornslandet. Se upp för uppgrundning (lera) nära insidan av piren men gott skydd i hamnen även om nordvästen

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå. Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF

Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå. Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF KSSF kommentarer till program C sid 1 av 7 Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF För KSSF Anders Olsson Ordförande Mikael Degermark Sekreterare KSSF

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rådjursvägen

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rådjursvägen Län Gotland Gatuadress Kommun Gotland Storlek 2477 m² Område Gotlands Guldkust - Gnisvärd Tofta Smågårde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Vackra naturtomter

Läs mer

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk.

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk. Lill-Lubban 62 10,2N 17 31,0E Kryssarklubbens......nya anläggning innanför Galtström, en väl skyddad hamn i god och uppfriskande miljö som är väl värd ett besök, perfekt som natthamn för den som långfärdsseglar

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar.

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Foto: Lennart Bratt Bild 2. Tjocka mattor av ris, mossa eller lav breder

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Inspirerande mötesplatser i Skärgården!

Inspirerande mötesplatser i Skärgården! Inspirerande mötesplatser i Skärgården! Har ni planer på att ordna konferenser, arbetsplatsträffar eller verksamhetsplaneringar? Varför inte använda er av de vackraste mötesplatserna i skärgården! Med

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Nedanför huset möter medelhavets klarblå vatten de vita klapperstenarna på stranden

Nedanför huset möter medelhavets klarblå vatten de vita klapperstenarna på stranden Vrnik - Kroatien 2011 Vrnik är en liten ö, inte större än att man kan promenera runt den på en halvtimme. Här finns ett trettiotal hus men bara tre bofasta innevånare. Vrnik ligger ett stenkast från den

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Inspirerande mötesplatser i Skärgården!

Inspirerande mötesplatser i Skärgården! Inspirerande mötesplatser i Skärgården! Har ni planer på att ordna konferenser, arbetsplatsträffar eller verksamhetsplaneringar? Med havet som kuliss i alla väderstreck står anläggningarna på Rönnskär

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Piteå skärgård. Piteå skärgård

Piteå skärgård. Piteå skärgård Lyft blicken österut och se ut över havet. Där ligger de, öarna, och väntar på dig. Uppstigna ur havet, som gröna pärlor, har varje ö sin karaktär och historia. Upplev de naturvariationer som finns av

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Vindkraftverken ger under driften upphov till ljud, skuggor, lokal markpåverkan samt påverkan på landskapsbilden, se vidare avsnitt 7.

Vindkraftverken ger under driften upphov till ljud, skuggor, lokal markpåverkan samt påverkan på landskapsbilden, se vidare avsnitt 7. TEKNISK BESKRIVNING Montering av vindkraftverk. Foto: wpd 5.2. Driftskedet 5.2.1. Elproduktion Vindkraftverken fungerar automatiserat och producerar energi när det blåser ca 4-25 m/s. Blåser det mer än

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Förslag på nya utredningsområden för riksintresse för friluftsliv i Västerbottens län

Förslag på nya utredningsområden för riksintresse för friluftsliv i Västerbottens län 1(6) Arkivbeteckning Förslag på nya utredningsområden för riksintresse för friluftsliv i s län Länsstyrelsen i s län föreslår att 12 områden utreds med avseende på om de bör vara riksintresse för friluftsliv.

Läs mer

FYRVAKTA. TEXT Tomas Eriksson FOTO Melker Dahlstrand

FYRVAKTA. TEXT Tomas Eriksson FOTO Melker Dahlstrand Solen går ner över öarna i Gryts yttre skärgård. På systeröarna Häradsskär och Stångskär har människor bott i över tusen år, först för möjligheterna till goda fisk och fågelfångster, senare för jobbet

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Det nya Öland Björkviken

Det nya Öland Björkviken Det nya Öland Björkviken www.gbjbygg.se Med havet som bästa granne. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG ÖLAND björkviken svårslaget läge Det nya Öland ligger lite bättre till redan från början. Nära

Läs mer

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening 1 Djupviks hamn i Eksta, ideell förening Gamla kajen med gästhamnskajen utanför. Gästhamnen håller segelbåtsdjup. Övergripande beskrivning. ~ Djupviks hamn ligger i den norra delen av Ekstas långa kuststräcka

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Empress Cruises. På följande sidor finns våra ruttförslag inför sommaren 2011 för avgångar från Marmaris med M/Y Empress.

Empress Cruises. På följande sidor finns våra ruttförslag inför sommaren 2011 för avgångar från Marmaris med M/Y Empress. Empress Cruises På följande sidor finns våra ruttförslag inför sommaren 2011 för avgångar från Marmaris med M/Y Empress. Marmaris-Göcek, 6 dagar Weekend i Dalyan, 3 dagar Grekiska öarna, 7 dagar Västliga

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter

Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter Vård av habitaten för Nagu sandstränders hotade insektarter Den extremt hotade strandärtmotten på ett Strandvialblad i Sandö. Sandstränderna i området är insekternas habitat I Skärgårdshavet bl.a. på Sandö

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Övrig information av folk från bygden

Övrig information av folk från bygden Övrig information av folk från bygden Stenbergsviksudden ligger två mil uppströms Råneå älv. Det är Sveriges största skogsälv, och den är fredad 1 lag från vattenkraft sedan 1990. Älven är känd för sitt

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Viktig information till hyresgästen

Viktig information till hyresgästen Viktig information till hyresgästen Att hyra lägenhet på Eggegrund Hej! Vad trevligt att ni väljer att spendera några dagar på den vackra ön Eggegrund! I år är det fjärde året som Gävle Kommun hyr ut lägenheten.

Läs mer

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015 Peo Olsson Sr Copywriter & Strategic Business Developer (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com Portfolio 2015 Client Mora Armatur Mora Armatur Position Mora Armatur as a premium brand. Homeowners

Läs mer

Övärd Kopparholmarna

Övärd Kopparholmarna Övärd Kopparholmarna 2015-03-10 Naturreservatet Kopparholmarna Paradisöarna Kopparholmarna ligger ungefär två kilometer sydost om Arkösund. Öarna har sedan 1930-talet varit i försvarets ägo och allmänheten

Läs mer

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden!

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Affärsutveckling för turismentreprenörer i samverkan omgång 2, oktober 2013 - april 2014 nr 2 Projektägare: Näringslivsenheten

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Viktig information till hyresgästen

Viktig information till hyresgästen Viktig information till hyresgästen Att hyra stuga på Limön Hej! Vad kul att ni väljer att spendera några dagar på den vackra ön Limön! I år är det tredje året som Kultur & fritid Gävle Föreningsstöd &

Läs mer

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar.

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar. Upplev Skärgården Välkommen till Värmdö mitt i Stockholms skärgård! Ni når Värmdö med bil väg 222 ca 20 minuters bilresa från Stockholm city. Det går även täta bussförbindelser från Stockholm, alternativt

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter Guida dig själv! Kopparhatten 30 minuter Kontakta oss LADDA NED VÅR APP! Välkommen ut! Söderåsens app är en förlängning av utställningen Titta in Hitta ut, den vägleder dig ut i parken precis som guidehäftet.

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Paddling i Vänerskärgården

Paddling i Vänerskärgården Paddling i Vänerskärgården Inventering hösten 2010 Biosfärkontoret Ove Ringsby 2011-01 15 1 Inledning: Biosfärföreningen Vänerskärgården med Kinnekulle har i samarbete med berörda kommunen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014 DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Sammanfattning Gotland som resmål har lägre andel internationella besökare

Läs mer