Kartläggning av naturens tillgångar Luleå skärgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av naturens tillgångar Luleå skärgård"

Transkript

1 Kartläggning av naturens tillgångar Luleå skärgård

2 Summary The visitor to Luleå Archipelago finds diversity that few other parts of Norrbotten County can compete with. Here you can get the mountain feeling and the Caribbean feeling at the same time. Fishing is still a living industry and farming keeps the fields open. Luleå Council has invested heavily in a functioning infrastructure in the Archipelago and never have so many excursion boats been seen chugging between the inlets and bays. The council has also prepared picnic spots, rental cabins, boat jetties and sauna facilities, a project that been to the liking of Luleå people interested in their Archipelago. Despite all this, you get the feeling that something is missing, and the more you think about it the more obvious it becomes: companies, products and enterprise. The Archipelago has excellent prospects to become a tourist magnet, drawing people from near and far. With the improved infrastructure, accessibility is now much better, but there is still a shortage of forward-thinking, creative companies. There are frequent and detailed comments from tourism operators that someone ought to do something, but few actually take the step. Luleå Archipelago is nowadays annually visited by luxury liners, and the picture that many of these cruise passengers pass on is that the Norrbotten Archipelago is fantastic, but cruise visitors are offered very few products linked to the Archipelago. The opportunity to develop the resources of the Archipelago could be of immense economic significance for the region and create many new jobs but not if the entrepreneurs miss the boat.

3 Sammanfattning Den nordligaste skärgården liknar ingen annan. Den har alltjämt kvar den svenska arkipelagens ljusa lyrik men samtidigt sveper där ett isigt luftdrag från öster med halvarktisk ödslighet och sibirisk melankoli Sten Selander ( ) I Luleå skärgård möter besökaren en mångfald som få andra platser i Norrbotten kan uppbringa. Här kan man få känslan av fjäll och Karibien på samma gång. Fisket lever vidare och fortfarande hålls jordbrukslandskapet öppet. Luleå kommun har satsat stora resurser på att få en fungerande infrastruktur i skärgården och aldrig har så många turbåtar tuffat fram över fjärdarna. Kommunen har därutöver iordningställt rastplatser, uthyrningsstugor, båtbryggor och bastuanläggningar, en satsning som mottagits väl av skärgårdsintresserade Luleåbor. Allt detta till trots får man en känsla att det är någonting som saknas och ju mer man funderar så ju tydligare blir det, företag, produkter och entreprenörsanda! Skärgården har alla förutsättningar i världen att bli en turistisk magnet som kan dra och locka besökare från när och fjärran. Med den allt bättre infrastrukturen så har tillgängligheten avsevärt förbättras men fortfarande lyser offensiva och kreativa företag med sin frånvaro. Från turismföretagarhåll pratas det ofta och mycket om att man borde satsa men få gör verkstad av saken. Numera besöks Luleå skärgård årligen av ett antal internationella lyxkryssare och bilden som många av dessa kryssningsresenärer förmedlar är att Norrbottens skärgård är fantastisk men få produkter med koppling mot skärgården erbjuds till kryssningsbesökarna. Möjligheten till att utveckla skärgårdens resurser skulle kunna få en stor ekonomisk betydelse för regionen och skapa många nya arbetstillfällen, men då måste entreprenörerna med på tåget.

4 Fakta om Luleå skärgård Luleå skärgård består av 742 öar varav nio har en bofast befolkning. Det handlar om cirka 80 personer som är folkbokförda i skärgården varav de flesta är pensionärer. Utöver den bofasta befolkningen flankeras skärgården av hundratals sommarhus som befolkas under sommartid och helger av tusentals gäster och fritidshusägare. Luleå skärgård är världens enda bräcktvattenskärgård vilket förklaras av de många skogs- och fjällälvar som berikar Bottenviken. Den markanta landhöjningen (berggrunden reser sig efter isens oerhörda tyngd) är idag 9 millimeter per år eller en meter per 100 år, vilket innebär att strandlinjen märkbart förflyttas under en mansålder. En tillbakablick Människor har i alla tider färdats bland skärgårdens öar i sitt sökande efter utkomst eller föda. Med all säkerhet fiskade och jagade människor i havsbandet redan för 1000 år sedan. Man har på skärgårdens öar funnit många olika fornlämningar, de vanligaste är - tomtningar, fiskelägen, gistgårdsrösen och labyrinter. De första bosättningarna i Luleå skärgård är från 1500-talet och fiske, jakt samt jordbruk var de helt dominerande näringarna. Den ö som hyste den tätaste befolkningen var Hindersön vilken även hade en järnmalmsgruva som med dåtidens mått utskeppade stora kvantiteter järnmalm. Utöver järnmalmen var Hindersön även känt för den så kallade Hindersö-marmorn som med sin unika sammansättning ansågs som mycket säregen. Labyrinterna är kanske de mest spännande lämningarna efter de människor som befolkade skärgården förr i tiden. Redan för 3000 år sedan återfinns mönstret nedtecknat på lertavlor och i skrifter från Medelhavsområdet. Seden att lägga labyrinter kom troligen till Skandinavien några hundratalet år före vår tideräknings början. Från början användes labyrinterna, mest troligt, för magi och fruktbarhetsriter. Skärgårdens människor fortsatte att lägga labyrinter och resultatet är de hundratalet labyrinter, av varierande ålder, som idag finns på öar i Norrbottens skärgård. Norrbottens skärgård är den plats i världen där labyrinterna ligger tätast. Av de totalt ca 300 stycken kända labyrinter finns 100 av dem, på öar, i Norrbottens skärgård.

5 Fakta i siffror Skärgårdens medelbredd från fastland till de yttersta öarna är 3,54 km och avståndet från Luleå centrum till de yttersta öarna är ca 25 km. Antal öar större än 0,04 km² 742 st Medelvattendjup 9,0 m Maximalt vattendjup 100 m Arealtillskott per år 2,25 km² Antal farleder 4 Antal fasta sjömärken 50 Antal flytande sjömärken 61 Antal meter kommunal brygga 680 Antal kommunala stugor att hyra 7 Antal raststugor 7 Antal bastu 6 Antal toaletter (torrdass) 30 Antal grillplatser 26 Antal m³ ved per år 130 Antal m³ sopor per år 130 Flora och fauna I Luleå skärgård blandas olika naturmiljöer. ens mångfald med varierande biotoper ger plats åt många arter och tydligt kan noteras att förekomsten av olika arter förändras ju längre ut i havsbandet man kommer. Några arter är av speciellt intresse - det är i första hand de endema arterna - strandögontröst (Euphrasia bottnica) och bottenviksmalört (Artemisia bottnica) och gultåtel (Deschampsia bottnica). I skärgården finner du både ett skogslandskap likt inlandets skogar och hedlandskap och klippor. Skärgårdens skogar hyser skogslandets fåglar - ripor, orrar och tjädrar men däremot söker sig aldrig vissa av havsfåglarna - tobisgrisslor, tordmule, m.fl. in mot fastlandet. De häckar i klippskrevor i yttersta havsbandet.

6 Södra skärgården Rödkallens fyr av så kallad Heidenstamstyp, de pittoreska fiskelägren med sina små röda stugor samt de vidsträckta sandstränderna utgör en karaktäristisk bild av Luleås södra skärgård. Sandgrönnorna Norr om Rödkallen ligger Sandögrönnorna med sina kilometerlånga sandstränder. Under lågvatten bildar Sandögrönnorna, Skvalpen och Nyvallen en enda ö. Landhöjningen har byggt och bygger ständigt nya sanddyner vilka binds ihop av strandråg och saltarv. Ön är ett paradis för sjöfåglar såsom grågäss, silvertärnor, strandpipare och labbar. Under flytten rastar arktiska vadare såsom myrspovar, sandlöpare, brushanar och kärrsnäppor. Ingen direkt kulturpåverkan kan skönjas. Inga aktiviteter finns i paketerad form men ön lämpar sig utomordentligt väl för fågelsådning, vandring och avkoppling. Ingen reguljär båttrafik förekommer till ön. En del av ön utgör naturreservat och omfattas av landstigningsförbud under delar av året. Rödkallen Rödkallen är känd från väderleksrapporterna. Fyren är av så kallad Heidenstamtyp byggdes 1872 och användes i 100 år innan den blev det kulturminnesmärke den är idag. Delar av Rödkallen ingår i ett naturreservat. en är mycket karg och fågellivet rikt. Tobisgrisslor häckar nära inpå den gamla lotshamnen. Lotsarna som installerades på ön 1814 på grund av dåtidens livliga sjöfart och för att det var svårt att ta sig in till Luleå utan lotshjälp. Fyren konstruerades av Gustav von Heidenstam, far till författaren och nobelpristagaren Verner von Heidenstam. Fyrtypen är en av få bevarade i Sverige. Lotshamnen används i dag som gästhamn och brygga för turbåtarna. Det gamla lotsutkiket har byggts om till ett hotell som passande heter Fyrhotellet. Hotellet hyser bar och restaurang och hotellets alla rum garanterar havsutsikt.

7 Antnäs-Börstskär Nära fastlandet men ändå i det yttersta havsbandet ligger Antnäs-Börstskär. Ön är ett relativt populärt resmål för småbåtsfolk och lämpar sig väl för strövturer och avkoppling. Strax bortom strandrågen tar strandvialen och saltarven vid. Hällmarkstallskogen kantas av täta mattor av mjölom och renlav. På östra sidan av ön finns klapperstensfält. Fältspatbrottet på Sörskäret minner om gamla ( ) tider. Här provbröts fältspat Ingen reguljär båttrafik går till ön men dock finns en båtbrygga, iordningställda eldstäder, bastu samt en raststuga. Junkön Junkön har liksom Hindersön en bofast befolkning. Ett skärgårdsmuseum har iordningställts som bjuder besökarna på spännande historier från tider som flytt Flera av skärgårdens yrkesfiskare har sin hemmahamn på ön. Junkön utgör en mix av tallskogar och sanddyner. Delar av ön används flygvapnet som skjutfält vilket innebär att man som besökare inte tillåts bevista hela Junkön. En liten bit in på ön finns en gammal hattkvarn som troligtvis härstammar från 1700-talet. Kvarnen användes till att mala korn- och rågmjöl och både junköbor och människor från närbelägna öar torde ha brukat kvarnen. Förbokade guidningar på ön och museet tillhandahålls och invid museet finns tillgång till bastu och grillplatser. Numera finns även två stycken uthyrningsstugor att tillgå på ön. Dagliga turer med båtar sker under sommarsäsongen. Småskär Småskär skänktes till stadens borgare av drottning Kristina år Ön har lång in på talet fungerat som viktigt fiskeläge. Småskär har ca 120 stycken sommarhus vilket gör ön till en betydande fritidsö. Den stora ön är bevuxen med tall- och granskog och längs stränderna växer havtorn, pors och gråal. De många kärnarna på ön utgör rastplatser för smålom och gråhakedopping. Fisket har haft en avgörande betydelse för Småskär och fiskeläget samt kyrkokapellet från år 1720 vittnar om fornstora dagar. Turbåtar går under hela sommarsäsongen och rastplatser, badplatser och grillplatser finns till förfogande. Vandrarhem samt en uthyrningsstuga i anslutning till bastu och relaxrum finns för besökare. Ön utgör ett populärt och välbesökt besöksmål som lämpar sig väl för strövturer och avkoppling.

8 Kluntarna Kluntarna torde vara en av skärgårdens vackraste öar och har säsongsvis varit befolkad under många hundra år, främst i samband med fiske och säljakt. Kluntarna hyser många av skärgårdens naturtyper och växtlighet. Albård, urskog och sällsynat arter såsom strandögontröst. I skogen finns skogsfågel och ripor och vad det gäller sjöfåglar finner vi även tobisgrissla och storskarv. Många spår på ön vittnar om forna aktiviteter. Labyrinter, en kompassros och tomtningar finns i riklig mängd på ön. Fiske och säljakt var en betydande verksamhet vilket bland annat öns fiskeläge vittnar om. På ön finns en stenformation som i en viss vinkel ger formen av ett ansikte. Kluntgubben kallas klippan och utgör ett populärt utflyktsmål. Turbåtar går under hela sommarsässongen och på ön finns uthyrningsstugor, grillplatser och bastu. Därutöver finns det stugvärdar på ön som ser till att hålla servicenivån på anläggningen. Ett naturrum finns där besökarna får ta del av skärgårdens speciella och unika egenart. Likskär/Altappen Sekelskiftets industriepok har präglat Altappen och på ön fanns ett stort sågverk och världens nordligaste valsverk. Altappen var ett av norrbottens största industrisamhällen med närmare 800 bofasta brann hela samhället ner och industriverksamheten återuppbyggdes aldrig. Likskär som numera är sammanhängande med Altappen (landhöjning) består med undantag från en gammal granskog helt av sand och utgör med sina vidstäckta, långgrunda badstränder ett populärt besöksmål. Altappen natur präglas av det forna industrisamhället och blad husgrunderna finns mänger av smultron. Ängsblommor såsom blåklocka, prästkrage och gulvial är rikligt förekommande. På grund av de många fartygen som la till vid kaj och förde med sig frön från fjärran länder finns det på ön även popplar, syrener och häckspirea. På Likskär finns ett naturreservat med en orörd gammal granskog. Bland de omkullfallna granarna finns spännande och även hotade arter av tickor och svampar. Sandynorna binds samman av saltarv och strandråg. Sekelskiftets industriepok har en given plats på Altappen trots att endast byggmästarvillan finns kvar efter branden Guidade turer bland öns spännande kulturhistoria tillhandahålls av företaget Altappen Turism. Företaget har även ett mindre museum som synliggör dåtidens liv och leverne. Turbåtar angör ön under sommarsäsong och under vintern kan man med bil eller skoter färdas över isen till ön.

9 Sandön Sandön är skärgårdens största ö och hyser ett stort antal bofasta samt mängder av sommarhus. Klubbviken havsbad måste vara en av Nordkalottens finaste havsbad. De kilometerlånga sandstränderna i kombination med sanddynerna erbjuder oändliga möjligheter till sol och bad. Sandön består av sand och grus som sedimenterat från Luleälven. Ön har en relativt platt karaktär med tallhedar och långgrunda sandstränder. Skogstyperna är naturskog och brukad skogsmark. På ön finns även naturgranskogar. Ön hyser mängder av sjöfåglar såsom rödbenor, gluttsnäppor, måsar, tärnor och grågäss. Sanddynerna utgör öns allra största naturattraktion med en blandning av sandrevlar, torrhedar, flygsanddyner och strandkärr. Klapperstensfältet Stenåkern är 1400 meter långt och 300 meter brett, vilket utgör ett av öns tre naturreservat. Mitt på ön ligger Sandögårdarna, en jordbruksby med vackra norrbottensgårdar. För inte allt för länge sedan betade ett betydande antal mjölkkor fritt på ön. Vallarna slås fortfarande och jordbrukslandskapet hålls öppet. Fisket efter lax och löja spelar fortfarande en viktig roll på ön. Ön som ligger i direkt anslutning till fastlandet har frekventa förbindelser genom turbåtar. På ön finns restaurang, bastu, övernattningsstugor samt diverse paketerade aktiviteter. Klubbviken har en stor gästhamn och närheten till fastlandet gör ön till ett attraktivt besöksmål. Norra skärgården Det låglänta kustbandet inramas av ett frodigt landskap som tillsammans med urskogsmiljöer, klapperstensfält, sandstränder och kippformationer utgör den norra skärgården. Hindersön Hindersön är en av de större öarna i Luleå skärgård och den enda ön norr om Gräsö i Roslagen med jordbruk. Ön har en bofast befolkning men glansperioden var under 40-talet då mer än 40 personer bebodde ön. Då hyste ön två affärer, skola och postkontor. Hindersön forna befolkning var helt inriktade på jordbruk till skillnad från de övriga öarnas starka fiskeprägel. Öns flora omfattar ett brett register. Här finns smultron och åkerbär samt den sällsynta strandvivan och skogsfrun. Större delen av Hindersön är täckt av granskog men i de mer sandiga partierna växer även tall. Djurlivet består av skärgårdens vanligaste vilt i kombination med älg och skogsfågel. Järnmalmsgruvan, marmorbrott samt flertalet jordbruk satte en stark prägel på ön. Av de olika aktiviteterna kan man än idag se tydliga spår och gruvan är ett populärt utflyktsmål för öns månghövdade besöksskara. Hindersön är ett mycket populärt besöksmål, inte minst beroende på den goda förbindelsen med fastlandet. Här finns två stugor med självhushåll för uthyrning, bastu och grillplatser. Jopikgården är ett pensionat med tillhörande konferensdel och restaurang.

10 Brändöskär Längst ut i havsbandet ligger Brändöskär varpå man finner månghundraårigt fikeläge. Fiskeläget ligger vackert beläget i en skyddad vik och bidrar till en synnerligen genuin skärgårdsmiljö. Ön består till största delen av klippor, svallad morän, sten och sand. Landskapet har samma karga egenskaper som återfinns i fjällen, klippor med lavar och mossor, hedar med låg växtlighet och träd som kuvats av vinden. Fisket har starkt präglat Brändskär, vilket det gamla fiskeläget minner om. Det finns ett litet kapell som vackert vilar på berghällar av bergarten haparandamonzonit. På ön finns en uthyrningsstuga samt vedeldad bastu, vilka frekventeras flitigt av skärgårdsoch naturintresserade lulebor. Luleå kommun bedriver skärgårdstrafik under sommarsäsongen.

11 Gate to Luleå Archipelago En samlad kraftansträngning i form av ett skärgårdsnära upplevelsecentrum/visit center måste till. Anläggningen som bör ligga i Luleå skall vara navet i framtidens skärgårdsturism och vara en naturlig mötesplats för såväl besökare som guider och aktivitetsarrangörer. Här sker aktivitetsbokningar, turbåtsavgångar och självklart samlas gästerna här inför exempelvis ett stundande kajak eller kanotsafari. Anläggningen skall ha öppet året runt och förestå ett brett utbud av året runt aktiviteter. Luleå kommun skall vara med och finansiera anläggningen samt driften. Bokningsavgifter, uthyrning, guidning och biljettintäkter skall utgöra stommen i driftsekonomin. Ett naturrum som förmedlar och förklarar skärgårdens unikum skall ha en självklar plats på anläggningen och skall vara bemannat med sakkunnig personal under hela året. Aktiviteter som skall kunna bokas och utgå från anläggningen kan vara snöskotersafarin, skridskoturer, skidturer, kaitsegling, segelbåtsturer, kajakturer, dykturer, isjaktsegling, natur- och kulturguidning, jakt- och fisketurer, och skärgårdskryssning. Därutöver skall upplevelsecentrumet fungera som kreativ motor vad gäller produktutveckling och nytänkande, inte minst när det gäller miljöhänsyn kopplat till skärgårdsturism. Luleå skärgård är i behov av fler boendeanläggningar och då i första hand boenden kopplat till hög servicenivå och bra kvalitet. Kommande boendeanläggningar skall tydligt spegla skärgårdens unikum och ligga strategiskt till i förhållande till infrastruktur och aktiviteter. Framtidens Luleå skärgård skall vara ett nav i regionens turismutveckling och för att den unika skärgårdskulturen skall kunna bevaras krävs många goda förmedlare. Omedelbart krävs det kompetensutvecklingsinsatser i både story telling, värdskap, paketering och marknadsföring. Turismutbildningar med skärgårdsfokus bör på sikt utformas och då i universitetets regi. De redan etablerade aktörerna måste ges bättre möjlighet till finansieringsstöd genom riskkapital och aktiv företagssponsring. Huvudsyftet med insatserna skall vara att långsiktigt säkerställa en levande skärgård genom en mer ansvartagande och kreativ turismverksamhet. Med tanke på skärgårdens turistiska potential så bedömer vi att det råder en stor brist på paketerade produkter kopplade till skärgården. Mycket av turismfokus och många av de aktiviteter som idag distribueras har koppling till vintern, vilket i och för sig är gott, men resultatet har blivit att sommar- och höstsäsongen kommit att bli utvecklingsmässigt haltande. Vår samlade bedömning är att det måste till fler forum för inspiration och idéutveckling. Produktutvecklingssmedjor, seminarier och utbyten i form av studiebesök skulle kunna bidra till att fler turistiska skärgårdsprodukter växer fram och på så sätt bidrar till bilden av en levande och spännande skärgård året runt.

12 Turistföretag i Luleå skärgård Aktivitets- och guideföretag NordGuide Archipelago Fishing Bengans Bastuflotte Creactive Adventure AB Junköns Skärgårdsturism Svedjekojan Botniae Isseglare (förening) Luleå Kajakklubb (förening) Restaurang, boende, camping och konferens Brändö konferens och fritidsby Altappen Turism Annas Hus Jopikgården Fyrhotellet Furufjärdens Gästgård Klubbviken Havsbad Kängsö Camping Luleå Segelsällskap (förening) Rörbäcks Camping och Havsbad Småskär Vandrarhem Skärgårdskonferenser AB Båtar, segling och kryssning Condor Shipping AB Innala Offcoast Josefssons Rederi AB Bröderna Stålarm Kite Sweden (förening) Laponia Rederi AB L-Line Rederi AB Servicebåten Degerön Museum Junköns Skärgårdsmuseum Altappen Turism Möröns Säljaktsmuseum

13 Reseförsäljning/incoming Konfaktiv Incoming Nordkalotten Faktakällor Luleå kommuns skrifter om Luleå skärgård Swedish Lapland Tomas Öbergs bok guiden Herbert Ökvist Bilder Alla bilder är tagna av Håkan Gyllbring

Kommunikationer i skärgården

Kommunikationer i skärgården Fritidsnämnden 2006 12 13 91 189 Fritidsnämndens arbetsutskott 2006 11 29 64 135 Kommunikaskär.p12 06.217 83 Kommunikationer i skärgården Bakgrund Frågan om tillgänglighet är en av skärgårdens viktigaste

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2014 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar ANTNÄSBÖRSTSKÄR KUNOÖN MANNÖN LULEÅ KALLAXÖN GERMANDÖN SANDÖN KÄNGSÖN LAXÖN STORLÅNGÖREN BRÄNDÖN LÅNGHOLMEN SIGFRIDSÖN HAMNÖN SANDSKÄRET ALTAPPEN LIKSKÄR KLUBBVIKEN

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar Foto: Per Pettersson Sommaren 2013 avgår turbåtstrafiken från de nya angöringarna vid Södra Hamnplan 2013 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar ANTNÄS-BÖRSTSKÄR KUNOÖN MANNÖN LULEÅ KALLAXÖN GERMANDÖN SANDÖN KÄNGSÖN

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2015 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar Nyhet! Onlineboka din plats på www.condorshipping.se Foto: Per Pettersson Turlistan i år även som app till din telefon! TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar ANTNÄS-BÖRSTSKÄR KUNOÖN MANNÖN LULEÅ KALLAXÖN GERMANDÖN

Läs mer

Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland

Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland Luleå är residensstaden med allt du kan tänkas vilja göra och uppleva. Ett spännande kultur-, nöjes- och idrottsliv, innehållsrika gallerior och butiker,

Läs mer

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING FOTO: MIKAEL PILSTRAND www.bocamp.se Välkommen till Luleå och Norrbotten I Luleå möts naturen, historien, kulturen och sporten. På vintern lyser snön upp staden och

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 6 Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling December 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik

Läs mer

Foto: Per Pettersson TURLISTA. Luleås skärgårdsbåtar

Foto: Per Pettersson TURLISTA. Luleås skärgårdsbåtar Foto: Per Pettersson TURLISTA 2012 Luleås skärgårdsbåtar KÄNGSÖN LÅNGHOLMEN RÖRBÄCK INNEHÅLL LAXÖN STOR-LÅNGÖREN BOCKÖN Turlistor, prislistor TISTERSÖARNA Reguljära turer, Högsäsong - M/S Eskil sid 3 LULEÅ

Läs mer

Stugor för uthyrning i skärgården

Stugor för uthyrning i skärgården Stugor för uthyrning i skärgården Upptäck stugorna på BRÄNDÖSKÄR JUNKÖN KLUNTARNA SMÅSKÄR Turbåtstrafik, Bra att veta och Upplev vintern Hyr en stuga i Luleå skärgård En stund för dig själv eller tillsammans

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2016 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislista Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4 Turlista

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

Luleå skärgårdsbåtar TURLISTA 2017

Luleå skärgårdsbåtar TURLISTA 2017 Luleå skärgårdsbåtar TURLISTA 2017 1 INNEHÅLL Prislista Biljetter, information, priser reguljära turer... sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni... sid 4 Turlista

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Naturreservat i Hamrångeområdet

Naturreservat i Hamrångeområdet Naturreservat i Hamrångeområdet Söderhamns kommun Skärjåskogen Häckelsängs högmosse och Gnagmur Axmar Skämningsön Svartstensudden Gåsholma Ockelbo kommun Hådells gammelskog Bergby Norrsundet Hamrångefjärden

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Prospekt anbud avseende objektet seskarö camping n Den norra framgångsregionen Haparanda-Tornio är av tradition centrum för handel, kunskap,

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

1(7) VISION ÖREGRUND 2015

1(7) VISION ÖREGRUND 2015 1(7) VISION ÖREGRUND 2015 BAKGRUND Öregrund fick sitt privilegiebrev 1491 av Sveriges rikes råd i Uppsala. Skälet till att staden grundades var att Östhammarsborna ville flytta sin stad som var på väg

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling

Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling 2012-05-15 Ulf Holmgren Kulturmiljöer på Holmöarna Holmö by Bykärnan på Holmön med slingrande byväg, rödfärgade enkelstugor,

Läs mer

Välkommen till RIDDERSHOLMS NATURRESERVAT

Välkommen till RIDDERSHOLMS NATURRESERVAT Välkommen till RIDDERSHOLMS NATURRESERVAT Riddersholms naturreservat Ett fantastiskt naturområde på gränsen mellan hav och land. Du kan själv ströva omkring i detta paradis och med denna lilla skrift kan

Läs mer

61 37,31N 17 26,09E. invigt av Nathan Söderblom. För bästa utsikten skall man bege sig upp på Lappmobergen bortom lotsutkiken.

61 37,31N 17 26,09E. invigt av Nathan Söderblom. För bästa utsikten skall man bege sig upp på Lappmobergen bortom lotsutkiken. Hölick på Hornslandet Ett perfekt ställe......för båtfolket är detta gamla fiskeläge på södra Hornslandet. Se upp för uppgrundning (lera) nära insidan av piren men gott skydd i hamnen även om nordvästen

Läs mer

FÖRDELNING INLEDS attraktiva fritidstomter på. Klubben

FÖRDELNING INLEDS attraktiva fritidstomter på. Klubben FÖRDELNING INLEDS 2014 22 attraktiva fritidstomter på Klubben Fritidsboendet vid havet Piteå Piteå kommun arbetar aktivt med att skapa attraktiva och uthålliga miljöer för egnahem och fritidsboenden i

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Haparanda

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Haparanda 2 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Haparanda Andra remissomgången Blockstrandäng och sandstrand på Seskarö I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen

Läs mer

Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå. Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF

Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå. Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF KSSF kommentarer till program C sid 1 av 7 Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF För KSSF Anders Olsson Ordförande Mikael Degermark Sekreterare KSSF

Läs mer

Fina seglingsvatten för Meginjollar i Sverige Mikael Stenström (CLVII Plums)

Fina seglingsvatten för Meginjollar i Sverige Mikael Stenström (CLVII Plums) Fina seglingsvatten för Meginjollar i Sverige Mikael Stenström (CLVII Plums) Misterhults skärgård, S:t Annas och Harstenas skärgård, sjön Fegen, norr om Varberg, Vendelsöarna, runt Kållandsö i Vänern Plums

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö Bullerö 130 Bullerö 131 Bullerö 132 Bullerö 133 Bullerö VVågorna piskar mot rutan för det blåser rejält. Kapten styr med van hand taxibåten in i Bullerös hamn Hemviken. Tillsynsman

Läs mer

Turism i Kosterhavets nationalpark

Turism i Kosterhavets nationalpark Turism i Kosterhavets nationalpark - Förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning. Bakgrund Syftet med Kosterhavets nationalpark, liksom för övriga nationalparker, är att skydda värdefull

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk.

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk. Lill-Lubban 62 10,2N 17 31,0E Kryssarklubbens......nya anläggning innanför Galtström, en väl skyddad hamn i god och uppfriskande miljö som är väl värd ett besök, perfekt som natthamn för den som långfärdsseglar

Läs mer

företagsbeskrivning Sekretesskrav

företagsbeskrivning Sekretesskrav företagsbeskrivning Sekretesskrav Försäljningen av detta företag omgärdas av stor sekretess, som innebär att Du ombedes att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till

Läs mer

Till havs i Pitea Skargard. www.pitea.se/turism

Till havs i Pitea Skargard. www.pitea.se/turism Till havs i Pitea Skargard 2006 www.pitea.se/turism var v e l p p U ra underba d skargar En paus från verkligheten. Vår skärgård består till stor del av orörd natur och vi gör det vi kan för att bibehålla

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide. Sjöar 37 % Dystrofa sjöar 7 % Alpina vattendrag

Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide. Sjöar 37 % Dystrofa sjöar 7 % Alpina vattendrag Älvar BYSKEÄLVEN - GYÖHKAHE Natura 2000 Till Byskeälven räknas förutom själva älvfåran även källflöden och biflöden. Från Guollasjåkkå, Västra och Östra Jerfojaur, Jerfer Seudnur, Västra Kikkejaur, Arvidsjaursjön

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Sandslån 63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Klockestrand Turistcentrum......med insegling i prickad led. 25 gästplatser med ett hamndjup på 2-4 meter. Vatten, wc, dusch, bastu, el, miljöstation, bensin, diesel,

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

pressrelease Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya Fröjel Resort slår upp portarna påsken 2011

pressrelease Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya Fröjel Resort slår upp portarna påsken 2011 Visby, 2011-03-02 Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya slår upp portarna påsken 2011 En semesterresort på en semesterö det låter som ett ganska vanligt inslag, som knappast ges större utrymme på nyhetssidorna

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län 1(5) Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län Namn: Kinnekulle Befintligt riksintresse, texten omarbetad Befintligt riksintresse, texten är fortfarande relevant Den gamla gränsdragningen

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika,

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, EUROPA landskapet På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Antarktis, Oceanien och Europa). Europa är den näst minsta av dessa världsdelar. Europas natur är väldigt omväxlande.

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2016 års paketresor. 2016 har vi en spännande nyhet, nämligen Gruv muséet i Zinkgruvan. Det är nu 13 år sedan vi började med att paketera våra

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

Nya avgifter för kommersiella fritidsanläggningar

Nya avgifter för kommersiella fritidsanläggningar Kommunfullmäktige 2010-02-22 17 35 Kommunstyrelsen 2010-02-08 35 73 Arbets- och personalutskottet 2010-01-11 5 8 Dnr 09.803-04 febkf11 Nya avgifter för kommersiella fritidsanläggningar Ärendebeskrivning

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2017 års paketresor. Det är nu 14 år sedan vi började med att paketera våra populära resor för bussbolag och föreningar där vi är spindeln i

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag:

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag: Till Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen 205 15 Malmö Förslag till bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun. Havängs Museiförening vill framföra följande

Läs mer

Förslag till utveckling i skärgården - Luleå Skärgårdsförening

Förslag till utveckling i skärgården - Luleå Skärgårdsförening 2015-03-31 Till Luleå kommun Förslag till utveckling i skärgården - Luleå Skärgårdsförening Förslaget inkluderar förslag från: Hindersön och Degerön Långön Storbrändön Junkön Södra skärgården Luleå Skärgårdsförening

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika BILAGA 1 2005-03-14 Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika Nynäshamns kommun ansöker om bidrag med 70 000 kronor för projektet Fjärilarnas marker i Stora Vika enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Framtaget som underlag till Översiktsplan 2030. Skärgårdsstrategi

Framtaget som underlag till Översiktsplan 2030. Skärgårdsstrategi Framtaget som underlag till Översiktsplan 2030 Skärgårdsstrategi 2 Skärgårdsstrategi Bottenvikens skärgård är ett intakt brackvattenhav som i kombination med den stora landhöjningen, orördheten, känslan

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Rum & konferens har... Kajen vid Ulvö... Hotellbryggan i... 63 01,4N 18 39,5E 63 01,0N 18 38,8E 63 01,4N 18 39,6E

Rum & konferens har... Kajen vid Ulvö... Hotellbryggan i... 63 01,4N 18 39,5E 63 01,0N 18 38,8E 63 01,4N 18 39,6E Ulvön 63 01,4N 18 38,9E Ulvöhamn på......norra Ulvön i dagligt tal bara Ulvön är Högakustenskärgårdens största turistbesöksmål. Ulvöhamn har höga kulturella värden med sin välbevarade struktur med sjöbodar,

Läs mer

BOTTENVIKENS SKÄRGÅRD

BOTTENVIKENS SKÄRGÅRD BOTTENVIKENS SKÄRGÅRD - EN DEL AV SWEDISH LAPLAND En strategi för åren 2008-2013 En gemensam strategi för: Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Vision 4 3. Verka

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGA KUSTEN

VARUMÄRKET HÖGA KUSTEN VARUMÄRKET HÖGA KUSTEN THE BRAND STORY Långt uppe i Norra Europa finns en plats där naturens krafter under 20,000 år format ett dramatiskt landskap med världens högsta kustlinje. Här stupar bergen rakt

Läs mer

Skärgårdsverksamheten

Skärgårdsverksamheten Skärgårdsverksamheten Sommaren 2013 Skärgårdsverksamheten i Söderhamn Det är vi inom skärgårdsverksamheten som sköter kommunens gästbryggor för rörligt friluftsliv i Söderhamns skärgård. (se broschyrens

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE Bilaga 2 2012-06-21 Sida 1(8) Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för Torhamnaskär, Öppenskär och Äspeskär i Natura 2000-området Hästholmen-Öppenskär, SE0410099 i Karlskrona kommun Postadress:

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat.

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Mina damer och herrar Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Se så vackert här är.. På de branta sluttningarna växer ädellövskog med en fantastisk blomning av ramslök

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

HÖSTEN i BILD och TEXT

HÖSTEN i BILD och TEXT HÖSTEN i BILD och TEXT Guldhedsskolan Göteborg hösten 2015 klass 6 B HÖSTENS NATUR På hösten faller löv av olika färger röd, gul och grön Och det var då jag skapade min bild. Min bild symboliserar ett

Läs mer

Förslag till utveckling i skärgården - Luleå Skärgårdsförening

Förslag till utveckling i skärgården - Luleå Skärgårdsförening 2016-04-30 Förslag till utveckling i skärgården - Luleå Skärgårdsförening Förslaget inkluderar förslag från: Hindersön och Degerön Långön Storbrändön Junkön Södra skärgården Sandön En levande skärgård

Läs mer