Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogliga åtgärder vintern 2011/2012"

Transkript

1 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att göras etappvis. Eftersom verksamheten är väderleksberoende kan vi inte ge en detaljerad tidsplan för de olika områdena. Nedan följer mera information. Vinterskogen Vi gallrar igenom partier med tät yngre skog och den populära tallskogen mellan Dalvägen och reservatsgränsen i väster. Målet är att skapa en luftig, promenadvänlig och svamprik blåbärsskog. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl Org.nr Bankgiro Fax Webb

2 BOTKYRKA KOMMUN INFORMATION 2 [9] Här finns redan dag gott om grova tallar och öppna skogspartier. Så vill vi att den mest välbesökta delen av skogen ska se ut även i framtiden. Därför måste man gallra ut klenare tall och en hel del gran som annars kväver de gamla träden. Träd som får stå kvar får nu mera ljus och kan behålla eller utveckla större kronor. Mot vägen blir det kvar en bård med gran och sly för att skärma av trafiken. Gran håller på att ta över i vissa partier och gör stigarna mindre framkomliga och otrygga. Vi har röjt i den unga granen och kommer nu att glesa ut ytterligare med gallring.

3 BOTKYRKA KOMMUN INFORMATION 3 [9] På ett ställe har branden svett stammarna och dödat underväxten. Den här ytan har vi markerat för att den inte ska gallras så att skalbaggar, svampar och andra organismer som kräver brandskadad ved ska få så mycket som möjligt att leva av.

4 BOTKYRKA KOMMUN INFORMATION 4 [9] Längre in i skogen finns en sänka där man ser mycket viltskador: Det är älgen som har ätit av tallskotten så hårt att många av de unga träden har dött. Här får skogen sköta sig själv och granen på ett naturligt sätt ta över. Även mossen lite längre norrut lämnas orörd, och dessutom sparar vi en skyddande bård av lövträd och sly så att viltet som trivs här får vara ifred. På det sättet får vi en omväxling även för bilisterna: den öppna, magnifika pelarsalen avlöses av den lika magnifika, dock något diskreta mossen som man bara skymtar mellan lövstammarna. Du som läser detta har nu fått en annan förståelse för variationerna i landskapet som du passerar!

5 BOTKYRKA KOMMUN INFORMATION 5 [9] I detta lilla område längs med Dalvägen finns bara tall, och den är jämnt fördelad på grund av tidigare skötsel. Här finns det bra förutsättningar för att skapa en liten pelarsal en vacker och lättpromenerad skog som många besökare uppskattar. De steniga partierna längre in lämnas orörda, även om tallen även där står tätt: de är rika på naturvärden som får utvecklas fritt här. På några ställen längs vägen växer en tät yngre skog av en gång planterat tall. Denna miljö är artfattig och ogästvänlig både för människor och djur. Vi gallrar för att tallarna så småningom ska få möjlighet att blir grova träd med stora kronor, och för att skapa utrymme för de lövträd som finns här.

6 BOTKYRKA KOMMUN INFORMATION 6 [9] Ser du de vita björkstammarna inne bland tallarna? Oskött kommer tallbeståndet att börja självgallra sig och det finns stor risk att lövträden dör. Det blir i alla fall inga pampiga träd av björkarna. Vi gallrar fram dem och på det sättet får en mer varierad skog med högre biologisk mångfald redan i ungskogsfasen. Vi röjer oftare ungskogar som ligger lättåtkomliga längs stigar och vägar än dem som ligger längre in i naturreservatet. Dessa lämnas ofta utan åtgärd, att bli skydd åt vilt och mat åt de arter som behöver självdöda, klena stammar. Naturen mår också bra av omväxling! Vi gallrar och röjer längs vägen så att vi får fram grova träd och mindre sly längs vägen som leder till Broängsskolan, samt även bakom själva skolan. Här gäller det att skapa en trygg miljö med friska träd, både stormsäkert och inbjudande för barnen.

7 BOTKYRKA KOMMUN INFORMATION 7 [9] Skäcklinge Skogen i Skäcklinge är delvis husnära, varför de som bor närmast har fått markera träd som de önskar att vi ska ta bort. Ibland kan man ta hänsyn till dessa önskemål och ibland får andra skäl väga tyngre, men det ger i alla fall boende en viss möjlighet att påverka sin närmiljö. Tallskogen öster om bebyggelsen längs Grusåsvägen gallras igenom för att få fram grova och stormfasta tallar med fina kronor.

8 BOTKYRKA KOMMUN INFORMATION 8 [9] Ungskogen i sandbacken längs Skäcklingevägen röjs för att ge lövträden mera utrymme. Eftersom skogen delvis lider av näringsbrist är det här särskilt viktigt att alla röjda stammar och även gallringsresterna blir kvar, så att näringen i dem kan tas tillvara av de växande träden. Den täta yngre skogen gallras för att i framtiden får fram grövre tall och björk.

9 BOTKYRKA KOMMUN INFORMATION 9 [9] Barnens koja sparas! Skogen mellan Båtsmannabacken och Hökvägen var troligen en gång betesbacke, kanske en så kallad utmark där djuren gick på bete. Här är det viktigt att spara lövträd och underväxt av hassel och en, som är en länk till den tidigare markhistorien. Här gallrar vi därför ut mycket gran och en del täta dungar av tall och asp, och får på så sätt en mera kulturpräglad skog med gläntor och varierad ålder på träden.

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap Ett varierat skogslandskap med stora inslag av lövträd ger goda förutsättningar för vilt och mångfald. Viltvård i skogslandskapet

Läs mer

De flesta träd och buskar betas av växtätare, men under den snöfria delen av året inriktas betet mer på fältskiktet.

De flesta träd och buskar betas av växtätare, men under den snöfria delen av året inriktas betet mer på fältskiktet. 12 sidor TEMA ATT SKAPA VILTBETE 44 (1096) Att skapa viltbete kan ske på många olika sätt, men för att åtgärderna ska bli effektiva och få tillräckligt stor omfattning är det viktigt att de inkluderas

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012

Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012 Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1 Viktoria Arvidsson, november 2012 INNEHÅLL 1. LÄSANVISNINGAR...3 1.1 Inledning...3 1.2 Målbilder...3 1.3 Stadsomvandlingen...5 2. INELNING I SKÖTSELZONER...6 2.1

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum.

Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Totalt besökte 37 (varav 20 kvinnor) personer planerarstugan. Redovisningen är grupperad

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG Röj i tid för bättre ekonomi i ditt skogsbruk Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Text och foton: Annikka Selander Ombrytning: Katarina Maris Tabeller,

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt LokalEko 4 2012 Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner Västmanlands distrikt Problem och möjligheter när klimatet blir varmare

Läs mer

Råd till när man tar ämnen till pilbågar

Råd till när man tar ämnen till pilbågar Råd till när man tar ämnen till pilbågar Till pilbågskurs i Stjärnsund, 2015 Markus Nyström Att kunna köpa sågat timmer på Bauhaus är givetvis ett modernt fenomen. Historiskt sett har folk i alla tider

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

1 av 6 2009-10-08 15:22

1 av 6 2009-10-08 15:22 Naturkultur - frälsning eller villolära? - www.skogsstyrelsen.se 1 av 6 2009-10-08 15:22 Anpassa sida Webbkarta Söksida Startsida Kontakt/adresser Om Skogsstyrelsen Lediga tjänster International Startsida

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Naturhänsyn vid slutavverkning

Naturhänsyn vid slutavverkning Naturhänsyn vid slutavverkning 2013 SCA Skog SCA är Europas största privata skogsägare, med mark från kust till fjäll. Vi är även en stor aktör hos privata markägare. Vi har därmed ett stort ansvar för

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

skogsskötsel gallring i barrskog

skogsskötsel gallring i barrskog skogsskötsel gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer