Branschen i siffror Fasta nyhetsavdelningar Specialbevakning Guiden Verktyg Abonnera Annonsera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschen i siffror Fasta nyhetsavdelningar Specialbevakning Guiden Verktyg Abonnera Annonsera"

Transkript

1 nnons: Affärsmagasinet för hela installationsbranschen Affärsmagasinet för elteknikbranschen Affärsmagasinet för VVS kyla, isolering, sprinkler, VA Installationsbranschens oberoende affärstidning. Etablerad Annonser: Ansvarig utgivare: Rolf Gabrielson. Dagens datum: Branschen i siffror Fasta nyhetsavdelningar Specialbevakning Guiden Verktyg Abonnera Annonsera Stor strategiintervju med Armatecs koncernchef Eva Karlsson ska vi omsätta 900 miljoner Eva Karlsson, Foto: Armatec koncernchef Armatec. Armateckoncernen har ett högintensivt affärsår bakom sig. I ekonomiska termer lägger man nu fram ett okslut för 2014 med en omsättning på cirka 490 miljoner kronor, en siffra som nästan ska dubblas under de kommande fem åren enligt företagets eget mål. 900 miljoner -Lönsamhetsmässigt ligger kravet runt 10 rocent över en konjunkturcykel. Ur koncernperspektivet pratar vi om att nå en omsättning runt 900 miljoner kronor omkring Och då är det en mix av organisk tillväxt och förvärv, säger Eva Karlsson. Armateckoncernen har ett förvärvsintensivt år bakom sig, men har inga planer på att slå av på takten. Fler förvärv ska göras och kombination med förstärkt organisk tillväxt siktar man på att omsätta 900 miljoner kronor om fem med en marginal kring 10 procent. FAKTA/EVA KARLSSON, ARMATEC OCH ERNSTRÖM FAKTA/Eva Karlsson Eva Karlsson, född 1966, tillträdde som koncernchef för Armatec i februari Hon har lång industribakgrund från framför allt SKF, där hon haft ett flertal ledande roller i både den svenska och den globala organisationen. I grunden är Eva Karlsson civilingenjör från Luleå tekniska högskola, men hon har även ekonomistudier från Handelshögskolan i Stockholm. Senast var Eva Karlsson, under en period av knappt tre år, dels chef för koncernens produktionsutveckling på global nivå, dels vd för det svenska bolaget. Hennes ledarskap och industriella kompetens har uppmärksammats Bokslutet 2014 Utländska dotterbolagen lyfte Armatecs försäljning Affärsutveckling Armatec i stor affär med Alfa Laval Armatec tredubblar sin norska verksamhet med stort förvärv Platzer skapar nya lokaler för Armatec Armatec köper Mec-Con Armatec gör förvärv inom fastighets-automation Ernström köper Kruge Ernström köper Retherm Ledningsskiftet Armatec byter vd

2 Tillväxtmålet implicerar en årlig tillväxttakt på procent. Högt i starten För drygt ett år sedan tillträdde Eva Karlsson som ny vd och koncernchef för Armatec och tempot har alltså varit högt i starten. -Vi har tagit steg som är en bra bit på väg, onstaterar hon själv med syftning på de inansiella målen och affärsplanen. ekordår n del nya vd:ar kommer in efter en kris i öretaget där föregångaren lämnat bolaget. I allet med Armatecs vd-byte var det tvärt om. 013 var ett rekordår för Armatec. Väldigt stark bas" Jag gick in i ett bolag med en väldigt stark bas, onstaterar Eva Karlsson. ch företrädaren, Lars Ihrfeldt som var vd i io år och med ett förflutet från ABS/Cardo ump, finns i högsta grad kvar i erksamheten. Han tog ett steg uppåt till Ernström-gruppens moderbolag, där han nu är vice president med ansvar för förvärvsfrågor. Ökat tillväxtfokus Så någon revolution stod inte inte med i uppdragsbeskrivningen, men däremot en förstärkt affärsplan med ökat tillväxtfokus under lönsamhet. De strategiska frågorna har stått i fokus i företaget på flera sätt under Eva Karlssons första år. -Vi har jobbat mycket med att tydliggöra strategin internt i organisationen. "Kanske takten" Det har, menar hon, alltså inte handlat om att ändra särskilt mycket. -Riktningen är kvar. Vi har försökt tydliggöra implementeringen och kanske takten. på olika håll. Sedan i våras är hon styrelseledamot i Assa Abloy fick Eva Karlsson utmärkelsen Ruter Dam. Ruter Dam delas sedan 1987 ut till den kvinna som under det senaste året befordrats till den mest inflytelserika posten i svenskt näringsliv. FAKTA/Armatecs och Ernströms historik Ernström & Co AB bildades 1918 av handelsresande Ivar Ernström som ett importhandelshus för byggmaterial. Fyra år senare kom nuvarande ägarfamiljen Hobohm/Hielte in i bilden. Byggmaterialverksamheten var inledningsvis inriktat på dels produkter som spik, papp, asfalt och rörmattor samt vilket skulle komma in i bilden i slutet av talet putsproduktfamiljen Serponit. Det ska dröja fram till mitten av 1970-talet innan installationsprodukter kommer in i bilden förvärvas Armaturjonson, något man försökt genomföra under flera års tid. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet har man stora exportframgångar mot USA, framför allt med fjärrvärmeanläggningar. Det handlar dock om komplicerade och krävande affärer, både konstruktionsmässigt och juridiskt. Nu är det dags för en ny generation att kliva in i företaget. Gerhard Hobohms svärson Eric Hielte, som är bolagsjurist, kallas in för att hjälpa till blir han vd för Armaturjonson. Mellan 1983 och 1991 finns Ernström-gruppens aktie på Stockholmsbörsens OTC-lista. I samband med 1990-talskrisen köper familjen tillbaka företaget från börsen. 90-talskrisen kommer nu att prägla affärsutvecklingen något. Eric Hielte tar över som koncernchef från sin svärfar 1992 och initierar en avyttring av mineral- och byggmaterialverksamheterna. Ernström präglas av långsiktiga drag. Gerhard Hobohm var koncernchef i 42 år. Nu inleds i stället satsningar åt andra håll, dels med fastighetsbolaget Platzer, dels med ytterligare förvärv inom teknikområdet bildas Armatec som en avknoppning från Armaturjonsson, i inledningsskedet som en renodlad industriverksamhet (se också separat faktaruta nedan) kommer fjärde familjegenerationen in i företaget, då Fabian Hielte gör entré. Han blir vd är det så dags för en extern koncernchef, då Pontus Cornelius tillträder som koncernchef för Ernströmgruppen, det då nybildade bolaget för att tydliggöra rollerna mellan industri- och handelsrörelsen å ena sidan och ägarrollen i Ernström & Co AB.

3 Utpräglat långsiktig Ernströmkoncernen är en utpräglat långsiktig industriell ägare. Man kan sälja sina innehav om man tycker att industriella strukturer eller omvärldsförutsättningarna motiverar det, men man har inte exit med som en given punkt. Mycket självständigt -Det jag har från ägarnas sida är ett ägardirektiv kopplat till tillväxt och lönsamhet, säger Eva Karlsson. Ernströmgruppen låter dotterbolagen driva sina verksamheter mycket självständigt. Nordbygg Däremot tar man ibland tillfället i akt att samprofilera dem för att stimulera och marknadsföra möjligheterna till korsbefruktning. Det hittills mest uppmärksammade exemplet syntes på Nordbygg 2013 då koncernens fem teknikföretag delade en gemensamt profilerad monter. Operativa samarbeten Men det handlar också om rent operativa samarbeten när det är motiverat. Bland annat agerade Armatec och systerbolaget Kruge underleverantörer åt tillika systerbolaget Värmebolaget i ett projekt åt Cryo i LKABs anläggning i Malmberget. Ernström har haft ett äventyr i konsumentledet med ägandet av (numera sålda) krisdrabbade Kakeldax, men sedan en tid tillbaka har man strategiskt slagit fast att affärsmodellen ska vara helt inriktad på B2B. Med Pontus Cornelius knyts också säcken ihop när det gäller Armatecs affär inom värme och med Alfa Laval. Mellan 1998 och 2004 var han vd för Cetetherm, som på den tiden ingick i Alfa Laval. FAKTA/Armaturjonssons historik och Armatecs start Redan 1917 börjar Erik Jonsson sälja armaturmateriel i Göteborg och 1950 bildar hans son Bengt Jonsson företaget Armaturjonsson. Samma år som företaget firar 25 år, 1975, går Ernströmgruppen in som ny ägare. Norska Armaturjonsson har sina rötter från den norska VSmarknaden och en roll som kanal för produkter från Broen Armatur Norge AS från tidigt 70-tal. Blandarventilen JRGUMAT från J+R Gunzenhauser var den första produkten vid sidan av Broensortimentet bildas Armaturjonsson AS med inriktning på industriventiler säljs så Broen Armatur AS till Armaturjonsson AS lanseras rör-i-rör-systemet Sanipex på den norska marknaden blir Armaturjonsson ett renodlat VS-företag när industriavdelningen avknoppas i det nya företaget Armatec som i startskedet har 12 anställda lanseras det vattenburna golvvärmesystemet Arjonfloor och på hösten samma år sjösätts det svenska dotterbolaget Armaturjonsson VVS-system AB bryts samarbetet med Broen AS förvärvar Ernströmgruppen halländska Retherm och året efter låter man detta företag gå samman med den svenska delen av Armaturjonsson. Källa: Uppgifterna i faktarutorna ovan är sammanställda av VVSsiffror.se från ett flertal olika källor, framför allt de olika företagens hemsidor. Finansiella muskler Ägandet innebär också att det finns finansiella muskler bakom. -Det är ju en av styrkorna vi har, konstaterar Eva Karlsson. "Dialog" Hon betonar att affärsutvecklingen drivs i Armatec, men att man har löpande samverkan och stöd från sin ägare. -Finns det ett relevant business case så kan vi ha en dialog. Det skapar en trygghet.

4 Intensivt Det senaste året har som sagt varit intensivt. Förra sommaren skrevs en avsiktsförklaring om att förvärva serviceföretaget Mec-Con, en affär som blev klar i december. Tredubblar Under vintern kom sedan nästa avsiktsförklaring om att utöka samarbetet med Alfa Laval ordentligt med Armatec övertagande av rollen som huvuddistributör av Alfa Lavals värme-och kylapplikationer i Sverige, Finland och Danmark från den 1 april.. Och nu i juni månad kom så ytterligare en storaffär med avsiktsförklaringen om att ta över SGP, en affär som i ett slag tredubblar den norska verksamhetens storlek. Förbättrad riskspridning Alla tre förvärven bidrar, på olika sätt, till komplettera affären i flera led. -Det är strategiskt att kunna erbjuda alla våra affärsben, säger Eva Karlsson och pekar samtidigt på att det faktum att verksamheterna i grannländerna äxer i förhållande till den svenska rörelsen i sig innebär en förbättrad riskspridning. Närmast Danmark är den affär som hittills legat närmast Armatec Sveriges kompletta profil, medan det tidigare har funnits en slagsida i både Finland och Norge. De båda marknaderna har också varit relativt små affärer, i förhållande till Danmark och framför allt Sverige. -Både Finland och Norge har legat mer i industri och i Norge framför allt i oljech gassektorn, säger Eva Karlsson. lfa Laval- och SGP-affärerna ändrar nu detta i två slag. ordisk nivå Det är också viktigt att kunna möta vissa kunder på nordisk basis, påpekar va Karlsson. Det finns väl någon eller några kunder som vill diskutera på nordisk nivå med ss. Det gör att vi är lyhörda. till 13 fter SGP-affären framstår Finland ensamt som minsta land. va Karlsson menar att man tittar på Finland så som vi tittar på övriga orden och påpekar att den finska affären växer med Alfa Laval-affären ckså. arknads-och produktchefen Berndt Öjerborn, som är med vid intervjun, åpekar också att Finland haft en snabb tillväxt i relativa termer och gått rån fyra till 13 anställda på några år.

5 Inte bromsläge Men trots ett högt affärstempo det senaste året är det inte bromsläge som gäller. -Självklart har vi ett behov av att konsolidera de affärer vi gjort, men det etyder inte att vi stoppar våra löpande tillväxtplaner, säger Eva Karlsson. Måste säkerställa" är kommer hon in på ytterligare en fördel med Ernström-ägandet. Man år i SGP affären tillfällig förstärkning med projektledning och ekonomi rån moderkoncernen. Vi har vuxit förhållandevis snabbt och det är klart att vi måste säkerställa att i ut effekten av det, säger Eva Karlsson. ortsatt tempo n rimlig tolkning av förstärkningen från Ernström är att den syftar både ill att säkra integrationen av SGP och att samtidigt kunna hålla uppe ett ortsatt expansionstempo. Vi tittar både på bolag och produkter. Ser vi hål i vår portfölj så tittar vi på ur vi bäst täcker det via agenturer, förvärv eller egen produktutveckling. ch där kan vi komma tillbaka till styrkan med att ha den typ av ägare vi ar. Stänger inte dörren" första hand fokuserar Armatec på att bygga vidare på en nordisk affär, en man har inga skarpa gränser. Vi följer våra kunder. Vi stänger inte dörren och säger att vi bara ska vara i orden. änkbart spår tt tänkbart spår skulle till exempel kunna vara om någon leverantör vill tt Armatec tar hand om en baltisk affär. Skulle vi få den typen av fråga så skulle vi få analysera vad det kan innebära, äger Eva Karlsson. og kontakt n affär kan antingen drivas av att Armatec söker täckning av en lucka ller att någon affärspartner vill att Armatec hjälper till med lösningen på tt problem eller en strategisk fråga. fallet med Alfa Laval-affären handlade det om det sistnämnda alternativet. lfa Laval tog kontakt med Armatec. trategisk service en det handlar inte bara om att stärka upp länder och produkter. Att tärka greppet i värdekedjan med en ökad serviceaffär är strategiskt.

6 -Redan tidigt köptes Erab(2011; red anm) som ett sätt att växa inom serviceledet. Mec-Con var ytterligare ett steg. Vår ambition är ju att befinna oss i det ledet. Skalfördelar Tillväxten kan ge skalfördelar när det gäller möjligheter till samnyttjande av kompetens i produktorgansiationen, för produktutvecklingen och för eftermarknadsfrågor. En annan frågeställning i tillväxten är hur logistiken ska hanteras. Frågan om det blir effektivast och kundvänligast med en central nordisk lagerlösning eller om det ska vara olika lösningar i varje marknad. "Mer av en balansgång" -Tittar vi på logistiklösningar är det mer av en balansgång, där vi idag har entrallager i varje land, säger Eva Karlsson. rågan är om det finns en punkt där Armatec når en kritisk massa då ett ordiskt centrallager ökar lönsamheten. Utvärderar löpande" Jag tror inte vi kan säga när vi kommer till den punkten, men det är något vi öpande utvärderar. Som vi ser det idag är vi inte där. Men det innebär också tt vi har ögonen på det. va Karlsson pekar på att logistik inte är Armatecs huvudområde på det ätt som det är för en grossist, men att det är strategiskt viktigt och en ycket viktig basfunktion i leveransen. Vi är ju ingen logistikpartner, men vi är duktiga på logistiken för våra rodukter. Det handlar om leveranstrygghet och time slots, där vi måste följa kundens behov. Allt suddigare gränser Armatecs viktigaste konkurrensmedel ligger i stället på produkt-och tekniknivå. Något som kompliceras av att värdekedjan är komplex och tenderar att få allt suddigare gränser. -Vi har olika konkurrenter. Många gånger har vi kundprojekt där vi konkurrerar med produkter snarare än hela företag. Tittar vi på astighetsautomation är det vissa, tittar vi på pump är det andra, säger Berndt Öjerborn. -Vi är i hjärtat av några av våra kunders verksamhet. Det gäller att säkerställa tt vi har förståelse för att möta våra kunders behov där. Och med det sagt får i ganska många konkurrenter, säger Eva Karlsson procent törre delen av Armatecs affär inom affärsområdet Värme och Kyla finns irekt till VS-och kylentreprenörer. Cirka procent av omsättningen år via grossistledet och en mindre del går direkt till slutkunder i främst astighetsägarledet.

7 Affärsområdet Industri har en högre andel slutkunder. Glidningar Glidningar i värdekedjan med en hög andel systemtänk och det faktum att den större delen av affären går direkt förbi grossistledet skulle kunna leda till situationer där man riskerar att få konkurrenssituationer mot sina kunder. "Huvudmålgrupp" Från Armatecs sida ser man dock omvärldsförändringar som man tror stärker relationen till installatörerna och gör värdekedjerelationerna tydligare. -Entreprenörerna är vår huvudmålgrupp. Det finns en drivkraft till nergieffektivisering där vi kan bidra med kompetens, säger Eva Karlsson. Komplexiteten ökar" Komplexiteten i VS kommer att öka. Vi bidrar till att stå för den kompetensen om krävs i installationerna. Men installatörerna är ju vår väg till arknaden, fyller Berndt Öjerborn i. är finns direkta kopplingar till rollen och positionen i värdekedjan, iksom till frågan om varumärkespositioneringen. genturkärna Armateckoncernens kärna finns bland annat en grundkomponent av en genturportfölj. generell mening är agenturföretag riskutsatta från två håll i värdekedjan. arumärkesägaren kan välja andra vägar till marknaden, samtidigt som törre kunder kan försöka gå direkt till tillverkaren. Verkligheten förändras" är finns ett av de viktigaste bevakningsområdena i Armatecs mvärldsanalys. Vi sitter ju på ett antal agenturer och verkligheten förändras för dem, onstaterar Eva Karlsson. gen produktutveckling n av de viktigaste delarna i Armatecs strategi för att hantera dessa hot är nslag av egen produktutveckling och att man i hög grad tar fram genkonstruerade systemlösningar och prefab. enna kompetens paketeras med Armatec-varumärket, som profileras arallellt med de synliga varumärkena från olika komponent och roduktleverantörer. Döljer inte producenter"

8 -Varumärkena är oerhört viktiga. Vi jobbar gärna med starka varumärken arallellt med vårt eget. Vi döljer ju inte våra producenter i våra system, så som kanske en grossist gör, säger Berndt Öjerborn. -Där finns en differentiering, menar Eva Karlsson. "Ingen ändrad situation" Men det är alltså inte bara Armatec som försöker bygga och utveckla arumärke, frågan om grossisternas egna varumärken är fortsatt högaktuell och i det avseendet ett hot mot Armatec. -EMV är idag en tydlig del av strategierna som man kommunicerar. Det innebär en ökad konkurrens, för oss och andra. Men vi ser ingen ändrad situation för oss strategimässigt. "Nordiskt perspektiv" Men här finns också en av Armatecs strategiska bevekelsegrunder för att äxa, storleken i sig kan bli ett medel för att hålla positionen i värdekedjan. -I grunden har vi en gemensam varumärkesplattform i Norden. Det är en röd tråd som blir viktigare och viktigare när vi växer, säger Eva Karlsson och påpekar att företagets växande e-handel också är en pusselbit i denna del av strategin. -Där ser vi att vi kan vinna på ett nordiskt perspektiv. Vi är med" ch vi har, enligt Armatecs analys, långt ifrån sett den sista rörelsen i ärdekedjan. Något som kan vara ett hot, men som också kan innebära affärsmöjligheter. -Det händer ganska mycket i marknaden och där är vi med i de iskussionerna, säger Eva Karlsson. Av:Rolf Gabrielson Publicerat: senast uppdaterat:

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life?

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Utveckling/Produktion/Distribution Återförsäljarnät/Kundkännedom Bakgrund 1999 startade Validus upp Lifekedjan 2006 köpte investmentbolaget

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

OM OSS. Bengt Östlund köpte Göthes AB 1964. Här demonstrerar han, högst upp till vänster, hur noga bokföringen sköttes för över 100 år sedan.

OM OSS. Bengt Östlund köpte Göthes AB 1964. Här demonstrerar han, högst upp till vänster, hur noga bokföringen sköttes för över 100 år sedan. + OM OSS Bengt Östlund köpte Göthes AB 1964. Här demonstrerar han, högst upp till vänster, hur noga bokföringen sköttes för över 100 år sedan. n Göthes AB är ett välkänt och välrenommerat företag med över

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Mobilitet för ökad lönsamhet

Mobilitet för ökad lönsamhet Björn Linda Christian Mobilitet för ökad lönsamhet Erik Tutzauer erik.tutzauer@acando.com 1 Acando AB Tre bitar vi ska titta på idag Inga nyheter med effektivare Samma saker som förr men bättre Effektivisera

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Incitamentsprogram ett nödvändigt gott Arne Karlsson. 15 mars 2012

Incitamentsprogram ett nödvändigt gott Arne Karlsson. 15 mars 2012 Incitamentsprogram ett nödvändigt gott Arne Karlsson 15 mars 2012 1 Incitamentsprogram ett nödvändigt gott (1) Incitamentssystem svårt och komplext - men potentiell dynamit! - Messi-syndromet - innebär

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären.

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären. Tre Kronor verkar utan att synas Den här artikeln ska vare sig handla om något ishockeylag eller om en såpopera på TV, utan om ett framgångsrikt försäkringsbolag som verkar i det tysta. I White Label -branschen

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag 2 Aktivt ägarskap grunden för framgångsrika företag Det börjar hos ägaren Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer