Branschen i siffror Fasta nyhetsavdelningar Specialbevakning Guiden Verktyg Abonnera Annonsera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschen i siffror Fasta nyhetsavdelningar Specialbevakning Guiden Verktyg Abonnera Annonsera"

Transkript

1 nnons: Affärsmagasinet för hela installationsbranschen Affärsmagasinet för elteknikbranschen Affärsmagasinet för VVS kyla, isolering, sprinkler, VA Installationsbranschens oberoende affärstidning. Etablerad Annonser: Ansvarig utgivare: Rolf Gabrielson. Dagens datum: Branschen i siffror Fasta nyhetsavdelningar Specialbevakning Guiden Verktyg Abonnera Annonsera Stor strategiintervju med Armatecs koncernchef Eva Karlsson ska vi omsätta 900 miljoner Eva Karlsson, Foto: Armatec koncernchef Armatec. Armateckoncernen har ett högintensivt affärsår bakom sig. I ekonomiska termer lägger man nu fram ett okslut för 2014 med en omsättning på cirka 490 miljoner kronor, en siffra som nästan ska dubblas under de kommande fem åren enligt företagets eget mål. 900 miljoner -Lönsamhetsmässigt ligger kravet runt 10 rocent över en konjunkturcykel. Ur koncernperspektivet pratar vi om att nå en omsättning runt 900 miljoner kronor omkring Och då är det en mix av organisk tillväxt och förvärv, säger Eva Karlsson. Armateckoncernen har ett förvärvsintensivt år bakom sig, men har inga planer på att slå av på takten. Fler förvärv ska göras och kombination med förstärkt organisk tillväxt siktar man på att omsätta 900 miljoner kronor om fem med en marginal kring 10 procent. FAKTA/EVA KARLSSON, ARMATEC OCH ERNSTRÖM FAKTA/Eva Karlsson Eva Karlsson, född 1966, tillträdde som koncernchef för Armatec i februari Hon har lång industribakgrund från framför allt SKF, där hon haft ett flertal ledande roller i både den svenska och den globala organisationen. I grunden är Eva Karlsson civilingenjör från Luleå tekniska högskola, men hon har även ekonomistudier från Handelshögskolan i Stockholm. Senast var Eva Karlsson, under en period av knappt tre år, dels chef för koncernens produktionsutveckling på global nivå, dels vd för det svenska bolaget. Hennes ledarskap och industriella kompetens har uppmärksammats Bokslutet 2014 Utländska dotterbolagen lyfte Armatecs försäljning Affärsutveckling Armatec i stor affär med Alfa Laval Armatec tredubblar sin norska verksamhet med stort förvärv Platzer skapar nya lokaler för Armatec Armatec köper Mec-Con Armatec gör förvärv inom fastighets-automation Ernström köper Kruge Ernström köper Retherm Ledningsskiftet Armatec byter vd

2 Tillväxtmålet implicerar en årlig tillväxttakt på procent. Högt i starten För drygt ett år sedan tillträdde Eva Karlsson som ny vd och koncernchef för Armatec och tempot har alltså varit högt i starten. -Vi har tagit steg som är en bra bit på väg, onstaterar hon själv med syftning på de inansiella målen och affärsplanen. ekordår n del nya vd:ar kommer in efter en kris i öretaget där föregångaren lämnat bolaget. I allet med Armatecs vd-byte var det tvärt om. 013 var ett rekordår för Armatec. Väldigt stark bas" Jag gick in i ett bolag med en väldigt stark bas, onstaterar Eva Karlsson. ch företrädaren, Lars Ihrfeldt som var vd i io år och med ett förflutet från ABS/Cardo ump, finns i högsta grad kvar i erksamheten. Han tog ett steg uppåt till Ernström-gruppens moderbolag, där han nu är vice president med ansvar för förvärvsfrågor. Ökat tillväxtfokus Så någon revolution stod inte inte med i uppdragsbeskrivningen, men däremot en förstärkt affärsplan med ökat tillväxtfokus under lönsamhet. De strategiska frågorna har stått i fokus i företaget på flera sätt under Eva Karlssons första år. -Vi har jobbat mycket med att tydliggöra strategin internt i organisationen. "Kanske takten" Det har, menar hon, alltså inte handlat om att ändra särskilt mycket. -Riktningen är kvar. Vi har försökt tydliggöra implementeringen och kanske takten. på olika håll. Sedan i våras är hon styrelseledamot i Assa Abloy fick Eva Karlsson utmärkelsen Ruter Dam. Ruter Dam delas sedan 1987 ut till den kvinna som under det senaste året befordrats till den mest inflytelserika posten i svenskt näringsliv. FAKTA/Armatecs och Ernströms historik Ernström & Co AB bildades 1918 av handelsresande Ivar Ernström som ett importhandelshus för byggmaterial. Fyra år senare kom nuvarande ägarfamiljen Hobohm/Hielte in i bilden. Byggmaterialverksamheten var inledningsvis inriktat på dels produkter som spik, papp, asfalt och rörmattor samt vilket skulle komma in i bilden i slutet av talet putsproduktfamiljen Serponit. Det ska dröja fram till mitten av 1970-talet innan installationsprodukter kommer in i bilden förvärvas Armaturjonson, något man försökt genomföra under flera års tid. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet har man stora exportframgångar mot USA, framför allt med fjärrvärmeanläggningar. Det handlar dock om komplicerade och krävande affärer, både konstruktionsmässigt och juridiskt. Nu är det dags för en ny generation att kliva in i företaget. Gerhard Hobohms svärson Eric Hielte, som är bolagsjurist, kallas in för att hjälpa till blir han vd för Armaturjonson. Mellan 1983 och 1991 finns Ernström-gruppens aktie på Stockholmsbörsens OTC-lista. I samband med 1990-talskrisen köper familjen tillbaka företaget från börsen. 90-talskrisen kommer nu att prägla affärsutvecklingen något. Eric Hielte tar över som koncernchef från sin svärfar 1992 och initierar en avyttring av mineral- och byggmaterialverksamheterna. Ernström präglas av långsiktiga drag. Gerhard Hobohm var koncernchef i 42 år. Nu inleds i stället satsningar åt andra håll, dels med fastighetsbolaget Platzer, dels med ytterligare förvärv inom teknikområdet bildas Armatec som en avknoppning från Armaturjonsson, i inledningsskedet som en renodlad industriverksamhet (se också separat faktaruta nedan) kommer fjärde familjegenerationen in i företaget, då Fabian Hielte gör entré. Han blir vd är det så dags för en extern koncernchef, då Pontus Cornelius tillträder som koncernchef för Ernströmgruppen, det då nybildade bolaget för att tydliggöra rollerna mellan industri- och handelsrörelsen å ena sidan och ägarrollen i Ernström & Co AB.

3 Utpräglat långsiktig Ernströmkoncernen är en utpräglat långsiktig industriell ägare. Man kan sälja sina innehav om man tycker att industriella strukturer eller omvärldsförutsättningarna motiverar det, men man har inte exit med som en given punkt. Mycket självständigt -Det jag har från ägarnas sida är ett ägardirektiv kopplat till tillväxt och lönsamhet, säger Eva Karlsson. Ernströmgruppen låter dotterbolagen driva sina verksamheter mycket självständigt. Nordbygg Däremot tar man ibland tillfället i akt att samprofilera dem för att stimulera och marknadsföra möjligheterna till korsbefruktning. Det hittills mest uppmärksammade exemplet syntes på Nordbygg 2013 då koncernens fem teknikföretag delade en gemensamt profilerad monter. Operativa samarbeten Men det handlar också om rent operativa samarbeten när det är motiverat. Bland annat agerade Armatec och systerbolaget Kruge underleverantörer åt tillika systerbolaget Värmebolaget i ett projekt åt Cryo i LKABs anläggning i Malmberget. Ernström har haft ett äventyr i konsumentledet med ägandet av (numera sålda) krisdrabbade Kakeldax, men sedan en tid tillbaka har man strategiskt slagit fast att affärsmodellen ska vara helt inriktad på B2B. Med Pontus Cornelius knyts också säcken ihop när det gäller Armatecs affär inom värme och med Alfa Laval. Mellan 1998 och 2004 var han vd för Cetetherm, som på den tiden ingick i Alfa Laval. FAKTA/Armaturjonssons historik och Armatecs start Redan 1917 börjar Erik Jonsson sälja armaturmateriel i Göteborg och 1950 bildar hans son Bengt Jonsson företaget Armaturjonsson. Samma år som företaget firar 25 år, 1975, går Ernströmgruppen in som ny ägare. Norska Armaturjonsson har sina rötter från den norska VSmarknaden och en roll som kanal för produkter från Broen Armatur Norge AS från tidigt 70-tal. Blandarventilen JRGUMAT från J+R Gunzenhauser var den första produkten vid sidan av Broensortimentet bildas Armaturjonsson AS med inriktning på industriventiler säljs så Broen Armatur AS till Armaturjonsson AS lanseras rör-i-rör-systemet Sanipex på den norska marknaden blir Armaturjonsson ett renodlat VS-företag när industriavdelningen avknoppas i det nya företaget Armatec som i startskedet har 12 anställda lanseras det vattenburna golvvärmesystemet Arjonfloor och på hösten samma år sjösätts det svenska dotterbolaget Armaturjonsson VVS-system AB bryts samarbetet med Broen AS förvärvar Ernströmgruppen halländska Retherm och året efter låter man detta företag gå samman med den svenska delen av Armaturjonsson. Källa: Uppgifterna i faktarutorna ovan är sammanställda av VVSsiffror.se från ett flertal olika källor, framför allt de olika företagens hemsidor. Finansiella muskler Ägandet innebär också att det finns finansiella muskler bakom. -Det är ju en av styrkorna vi har, konstaterar Eva Karlsson. "Dialog" Hon betonar att affärsutvecklingen drivs i Armatec, men att man har löpande samverkan och stöd från sin ägare. -Finns det ett relevant business case så kan vi ha en dialog. Det skapar en trygghet.

4 Intensivt Det senaste året har som sagt varit intensivt. Förra sommaren skrevs en avsiktsförklaring om att förvärva serviceföretaget Mec-Con, en affär som blev klar i december. Tredubblar Under vintern kom sedan nästa avsiktsförklaring om att utöka samarbetet med Alfa Laval ordentligt med Armatec övertagande av rollen som huvuddistributör av Alfa Lavals värme-och kylapplikationer i Sverige, Finland och Danmark från den 1 april.. Och nu i juni månad kom så ytterligare en storaffär med avsiktsförklaringen om att ta över SGP, en affär som i ett slag tredubblar den norska verksamhetens storlek. Förbättrad riskspridning Alla tre förvärven bidrar, på olika sätt, till komplettera affären i flera led. -Det är strategiskt att kunna erbjuda alla våra affärsben, säger Eva Karlsson och pekar samtidigt på att det faktum att verksamheterna i grannländerna äxer i förhållande till den svenska rörelsen i sig innebär en förbättrad riskspridning. Närmast Danmark är den affär som hittills legat närmast Armatec Sveriges kompletta profil, medan det tidigare har funnits en slagsida i både Finland och Norge. De båda marknaderna har också varit relativt små affärer, i förhållande till Danmark och framför allt Sverige. -Både Finland och Norge har legat mer i industri och i Norge framför allt i oljech gassektorn, säger Eva Karlsson. lfa Laval- och SGP-affärerna ändrar nu detta i två slag. ordisk nivå Det är också viktigt att kunna möta vissa kunder på nordisk basis, påpekar va Karlsson. Det finns väl någon eller några kunder som vill diskutera på nordisk nivå med ss. Det gör att vi är lyhörda. till 13 fter SGP-affären framstår Finland ensamt som minsta land. va Karlsson menar att man tittar på Finland så som vi tittar på övriga orden och påpekar att den finska affären växer med Alfa Laval-affären ckså. arknads-och produktchefen Berndt Öjerborn, som är med vid intervjun, åpekar också att Finland haft en snabb tillväxt i relativa termer och gått rån fyra till 13 anställda på några år.

5 Inte bromsläge Men trots ett högt affärstempo det senaste året är det inte bromsläge som gäller. -Självklart har vi ett behov av att konsolidera de affärer vi gjort, men det etyder inte att vi stoppar våra löpande tillväxtplaner, säger Eva Karlsson. Måste säkerställa" är kommer hon in på ytterligare en fördel med Ernström-ägandet. Man år i SGP affären tillfällig förstärkning med projektledning och ekonomi rån moderkoncernen. Vi har vuxit förhållandevis snabbt och det är klart att vi måste säkerställa att i ut effekten av det, säger Eva Karlsson. ortsatt tempo n rimlig tolkning av förstärkningen från Ernström är att den syftar både ill att säkra integrationen av SGP och att samtidigt kunna hålla uppe ett ortsatt expansionstempo. Vi tittar både på bolag och produkter. Ser vi hål i vår portfölj så tittar vi på ur vi bäst täcker det via agenturer, förvärv eller egen produktutveckling. ch där kan vi komma tillbaka till styrkan med att ha den typ av ägare vi ar. Stänger inte dörren" första hand fokuserar Armatec på att bygga vidare på en nordisk affär, en man har inga skarpa gränser. Vi följer våra kunder. Vi stänger inte dörren och säger att vi bara ska vara i orden. änkbart spår tt tänkbart spår skulle till exempel kunna vara om någon leverantör vill tt Armatec tar hand om en baltisk affär. Skulle vi få den typen av fråga så skulle vi få analysera vad det kan innebära, äger Eva Karlsson. og kontakt n affär kan antingen drivas av att Armatec söker täckning av en lucka ller att någon affärspartner vill att Armatec hjälper till med lösningen på tt problem eller en strategisk fråga. fallet med Alfa Laval-affären handlade det om det sistnämnda alternativet. lfa Laval tog kontakt med Armatec. trategisk service en det handlar inte bara om att stärka upp länder och produkter. Att tärka greppet i värdekedjan med en ökad serviceaffär är strategiskt.

6 -Redan tidigt köptes Erab(2011; red anm) som ett sätt att växa inom serviceledet. Mec-Con var ytterligare ett steg. Vår ambition är ju att befinna oss i det ledet. Skalfördelar Tillväxten kan ge skalfördelar när det gäller möjligheter till samnyttjande av kompetens i produktorgansiationen, för produktutvecklingen och för eftermarknadsfrågor. En annan frågeställning i tillväxten är hur logistiken ska hanteras. Frågan om det blir effektivast och kundvänligast med en central nordisk lagerlösning eller om det ska vara olika lösningar i varje marknad. "Mer av en balansgång" -Tittar vi på logistiklösningar är det mer av en balansgång, där vi idag har entrallager i varje land, säger Eva Karlsson. rågan är om det finns en punkt där Armatec når en kritisk massa då ett ordiskt centrallager ökar lönsamheten. Utvärderar löpande" Jag tror inte vi kan säga när vi kommer till den punkten, men det är något vi öpande utvärderar. Som vi ser det idag är vi inte där. Men det innebär också tt vi har ögonen på det. va Karlsson pekar på att logistik inte är Armatecs huvudområde på det ätt som det är för en grossist, men att det är strategiskt viktigt och en ycket viktig basfunktion i leveransen. Vi är ju ingen logistikpartner, men vi är duktiga på logistiken för våra rodukter. Det handlar om leveranstrygghet och time slots, där vi måste följa kundens behov. Allt suddigare gränser Armatecs viktigaste konkurrensmedel ligger i stället på produkt-och tekniknivå. Något som kompliceras av att värdekedjan är komplex och tenderar att få allt suddigare gränser. -Vi har olika konkurrenter. Många gånger har vi kundprojekt där vi konkurrerar med produkter snarare än hela företag. Tittar vi på astighetsautomation är det vissa, tittar vi på pump är det andra, säger Berndt Öjerborn. -Vi är i hjärtat av några av våra kunders verksamhet. Det gäller att säkerställa tt vi har förståelse för att möta våra kunders behov där. Och med det sagt får i ganska många konkurrenter, säger Eva Karlsson procent törre delen av Armatecs affär inom affärsområdet Värme och Kyla finns irekt till VS-och kylentreprenörer. Cirka procent av omsättningen år via grossistledet och en mindre del går direkt till slutkunder i främst astighetsägarledet.

7 Affärsområdet Industri har en högre andel slutkunder. Glidningar Glidningar i värdekedjan med en hög andel systemtänk och det faktum att den större delen av affären går direkt förbi grossistledet skulle kunna leda till situationer där man riskerar att få konkurrenssituationer mot sina kunder. "Huvudmålgrupp" Från Armatecs sida ser man dock omvärldsförändringar som man tror stärker relationen till installatörerna och gör värdekedjerelationerna tydligare. -Entreprenörerna är vår huvudmålgrupp. Det finns en drivkraft till nergieffektivisering där vi kan bidra med kompetens, säger Eva Karlsson. Komplexiteten ökar" Komplexiteten i VS kommer att öka. Vi bidrar till att stå för den kompetensen om krävs i installationerna. Men installatörerna är ju vår väg till arknaden, fyller Berndt Öjerborn i. är finns direkta kopplingar till rollen och positionen i värdekedjan, iksom till frågan om varumärkespositioneringen. genturkärna Armateckoncernens kärna finns bland annat en grundkomponent av en genturportfölj. generell mening är agenturföretag riskutsatta från två håll i värdekedjan. arumärkesägaren kan välja andra vägar till marknaden, samtidigt som törre kunder kan försöka gå direkt till tillverkaren. Verkligheten förändras" är finns ett av de viktigaste bevakningsområdena i Armatecs mvärldsanalys. Vi sitter ju på ett antal agenturer och verkligheten förändras för dem, onstaterar Eva Karlsson. gen produktutveckling n av de viktigaste delarna i Armatecs strategi för att hantera dessa hot är nslag av egen produktutveckling och att man i hög grad tar fram genkonstruerade systemlösningar och prefab. enna kompetens paketeras med Armatec-varumärket, som profileras arallellt med de synliga varumärkena från olika komponent och roduktleverantörer. Döljer inte producenter"

8 -Varumärkena är oerhört viktiga. Vi jobbar gärna med starka varumärken arallellt med vårt eget. Vi döljer ju inte våra producenter i våra system, så som kanske en grossist gör, säger Berndt Öjerborn. -Där finns en differentiering, menar Eva Karlsson. "Ingen ändrad situation" Men det är alltså inte bara Armatec som försöker bygga och utveckla arumärke, frågan om grossisternas egna varumärken är fortsatt högaktuell och i det avseendet ett hot mot Armatec. -EMV är idag en tydlig del av strategierna som man kommunicerar. Det innebär en ökad konkurrens, för oss och andra. Men vi ser ingen ändrad situation för oss strategimässigt. "Nordiskt perspektiv" Men här finns också en av Armatecs strategiska bevekelsegrunder för att äxa, storleken i sig kan bli ett medel för att hålla positionen i värdekedjan. -I grunden har vi en gemensam varumärkesplattform i Norden. Det är en röd tråd som blir viktigare och viktigare när vi växer, säger Eva Karlsson och påpekar att företagets växande e-handel också är en pusselbit i denna del av strategin. -Där ser vi att vi kan vinna på ett nordiskt perspektiv. Vi är med" ch vi har, enligt Armatecs analys, långt ifrån sett den sista rörelsen i ärdekedjan. Något som kan vara ett hot, men som också kan innebära affärsmöjligheter. -Det händer ganska mycket i marknaden och där är vi med i de iskussionerna, säger Eva Karlsson. Av:Rolf Gabrielson Publicerat: senast uppdaterat:

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD

TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD Axel Johnson AB Box 26008 (Villagatan 6) 100 41 Stockholm Tel: 08-701 61 00 Fax: 08-21 30 26 www.axeljohnson.se Teamwork som gör skillnad Axel Johnson Årsberättelse 2013 Axel Johnson Årsberättelse 2013

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer