INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING"

Transkript

1 Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 7,7 (2,) mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 3,4 (15,9) mkr. Rörelsemarginalen uppgår till 3,6 (16,4) %. Resultat efter skatt uppgår till,6 (15,7) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till 7,6 (-8,4) mkr. Resultat per aktie uppgår till,8 (2,1) kr. Satsningen på försäljningen ökar kundanskaffningskostnader under kvartalet med 3, mkr jämfört med tredje kvartalet, vilket netto givit Phonera Telefoni 1 fler kunder under tredje kvartalet. Väsentliga händelser under perioden Styrelsen för Phonera har under en tid utvärderat möjligheterna med att särnotera dotterbolaget Availo alternativt att vidareutveckla företaget inom koncernen. Arbetet har avslutats och styrelsen har kommit fram till att bäst värde för aktieägarna skapas genom att behålla Availo inom koncernen. Per Gillerstrand har utsetts till tillförordnad chef för Availo Sverige med omgående tillträde. Han efterträder Robert Kjellberg, som även innehaft koncernchefsrollen för Availo. Per Brose är fortsatt chef för Availo Norge. Phonera har ingått en förlikning med TDC Sverige AB gällande retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden Uppgörelsen har väsentligt påverkat resultatet i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgår till 294,8 (293,3) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 38,3 (54,8) mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 26,7 (42,4) mkr. Rörelsemarginalen uppgår till 9, (14,5) %. Resultat efter skatt uppgår till 17,7 (42,3) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till -22,7 (-9,2) mkr. Som en följd av investeringar i datacenter ökar nettoskulden och uppgår till 19,6 (41,3) mkr. Årets investeringar i datacenter Sätra, Oslo, Hammarby och Linköping uppgår per -9-3 till 66,3 mkr. Resultat per aktie uppgår till 2,26 (5,42) kr. Satsningen på försäljningen ökar kundanskaffningskostnader under perioden januari - september med 5,2 mkr jämfört med motsvarande period, vilket netto givit Phonera Telefoni 2 5 fler kunder. Siffrorna för redovisas exklusive engångseffekter. Se not 3. Efter periodens utgång För femte gången hamnar Phonera i topp när Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland teleoperatörernas företagskunder inom fast telefoni (tidigare 25, 28, 29 och ). PHONERA AB (publ.) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 6 företagskunder och omsatte 392,3 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på

2 VD:s kommentar SVAG TILLVÄXT, STARKT KUNDINTAG, GODA UTSIKTER Tredje kvartalet innebar både utmaningar och glädjeämnen. Tillväxten hämmades av att samtalsaktiviteten bland våra kunder var relativt låg samtidigt som vi såg en viss kundomsättning inom Availo - främst en naturlig sådan bland kunder med svaga finanser. Glädjande var att Phonera Telefoni under kvartalet vann förtroendet från 1 nya kunder (netto) samtidigt som Availo hade en tilltagande nyförsäljning. Intäkter från nya kunder hade under kvartalet endast en marginell effekt. Intäkterna väntas tillta under det fjärde kvartalet i takt med att datacenter driftsätts och telefonikunder aktiveras. Den första etappen i datacentret i Oslo är fullbokad sedan en tid tillbaka och vi utvärderar nu planenligt vidare expansion. Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 95,4 (96,4) mkr, EBITDA 7,7 (2,) mkr och rörelseresultatet 3,4 (15,9) mkr. Resultatminskningen beror i huvudsak på uppgörelsen med TDC avseende retroaktiva trafikkostnader för mobil samtrafik. Förlikningsavtalet förhindrar oss att kommentera uppgörelsens finansiella effekter i detalj. Därtill har kvartalets goda kundintag ökat anskaffningskostnaderna vilket vi ändå ser som positivt. Phonera Telefoni har de mest nöjda företagskunderna För fjärde kvartalet i rad ökar antalet kunder och tecknade tjänster i Phonera Telefoni och vi har för första gången över 6 aktiva kunder. Antalet kunder ökar inom både fast-, mobil- samt IP-telefoni. Under senare delen av kvartalet har ett antal större affärer inom IP-baserade växeltjänster tagits, vilket visar att vårt erbjudande är attraktivt även för lite större bolag än vår traditionella målgrupp. Vi slöt till exempel ett avtal med skokedjan Scorett där vi möjliggör mobila arbetsplatser med full växelfunktionalitet för kedjans 81 butiker. Kundnöjdhet och kundservice är högt prioriterat och något vi ständigt arbetar med för att utveckla och förbättra. Därför är vi stolta över att för femte gången toppa Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning och ha de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni. Omsättningstillväxten har hämmats av en relativt svag intäkt per kund, ARPU. Vår ambition är att återgå till tillväxt genom att fortsätta öka antalet kunder, leverera fler tjänster per kund samt ta fler större affärer inom IP-baserade tjänster. Phoneras fasta prisalternativ har varit omtyckta bland våra abonnenter eftersom det ger kunden full kontroll över sina kostnader. För oss ger de fasta prisalternativen även minskade säsongsvariationer på ARPU:n. Fokus på försäljning inom Availo Året i Availo har präglats av investeringar i två moderna datacenter med marknadens lägsta energiåtgång i Oslo och Sätra. Fokus just nu är försäljning för att fylla dessa datacenter. Första etappen i datacentret i Oslo är i stort sett fullbokad och vår största kund Schibsted tillsammans med övriga nya kunder planerar att flytta in under fjärde kvartalet. Försäljningsaktiviteten i Sverige har under inledningen av året varit låg men organisationen har förstärkts och aktiviteten förbättrats under året. Datacentret i Sätra är ett av marknadens mest avancerade datacenter och ger oss möjligheter att vara en stark partner till företag vars servrar hanterar verksamhetskritisk information. Gynnsamt affärsläge framåt har hittills varit ett investeringsrikt år både genom byggnationen av två nya datacenter och tillväxtdrivna kundanskaffningskostnader inom Phonera Telefoni. Kassaflödena förväntas stärkas framåt drivet av minskade investeringar i datahallar samtidigt som telefoniabonnemang aktiveras, datacentret i Oslo driftsätts och fyllnadsgraden i våra datacenter ökar. Den organiska tillväxten förväntas primärt ske genom ökat användande av våra tjänster inom hosting, mobil- och IP-telefoni. Malmö den 8 november Robert Öjfelth Verkställande direktör Phonera AB (publ.) ORG. NR SID 2/24

3 KONCERN Nyckeltal koncern * Helår* Nettoomsättning, mkr 95,4 96,4 294,8 293,3 392,3 Bruttomarginal, % 53,8 55,3 53,7 55,3 56, Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA), mkr 7,7** 2, 38,3 54,8 69,9 Rörelseresultat (EBIT), mkr 3,4** 15,9 26,7 42,4 53,4 Rörelsemarginal, % 3,6** 16,4 9, 14,5 13,6 Resultat efter skatt, mkr,6** 15,7 17,7 42,3 5,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 13,3 -,9 16, 52, 78,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar, mkr 7,6-8,4-22,7-9,2 3,1 Nettoskuld, mkr 19,6 41,3 19,6 41,3 28,6 Avkastning eget kapital, %,4 1,6 11,9 28,5 32,1 Avkastning på sysselsatt kapital, %,2 7,8 7,6 21, 24,6 Resultat per aktie, kr,8 2,1 2,26 5,42 6,43 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 1,7 -,11 2,5 6,66 1,11 Eget kapital per aktie, kr 19,8 19,2 19,8 19,2 2,1 * Siffror exklusive engångseffekter. Se not 3. ** Resultatet påverkas av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. Omsättning per kvartal och rullande 12 mån (mkr) Rörelseresultat, EBIT (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Kvartal Phonera Telefoni Kvartal Availo Koncern rullande 12 mån ORG. NR SID 3/24

4 AVAILO Nyckeltal Availo * Helår* Nettoomsättning, mkr 3,9 32,2 99, 96,5 129, Rörelsens kostnader, mkr -25,8-26,7-82,5-79,6-17,7 Bruttomarginal, % 53, 5,6 53, 53, 55,8 Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA), mkr 5,1 5,5 16,5 16,9 21,3 Rörelseresultat (EBIT), mkr 1,4 2,4 6,7 7,9 9,3 Rörelsemarginal, % 4,6 7,5 6,8 8,2 7,2 Total kapacitet, antal rack Fyllnadsgrad datacenter, % Intäkt per rack och månad, kr Intäkter colocation, mkr 13,3 13,8 43,6 4,5 54,4 Intäkter driftstjänster, mkr 6,3 6,1 19,7 19,1 25,1 Intäkter nättjänster, mkr 11, 11,6 35,7 34,7 46, * Siffror exklusive engångseffekter. Se not 3. Availo höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk information genom att erbjuda colocation, driftstjänster (hosting, tilläggs- och övervakningstjänster) samt nättjänster (konnektivitet) på ett miljövänligt sätt. Bolaget erbjuder även grossisttjänster via eget internationellt IP-nät. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Såsom meddelats den 12 september har styrelsen för Phonera under en tid utvärderat möjligheterna med att särnotera dotterbolaget Availo alternativt att vidareutveckla företaget inom koncernen. Styrelsen har kommit fram till att bäst värde för aktieägarna skapas genom att behålla bolaget inom koncernen. Ledningsmässigt får Availo två landchefer som rapporterar direkt till Phoneras koncernchef Robert Öjfelth. Per Gillerstrand har utsetts till tillförordnad chef för Availo Sverige och Per Brose är chef för Availo Norge. De två nationella marknaderna som Availo är verksamt på utvecklas olika. Den norska marknaden präglas av en starkare efterfrågan vilket resulterat i att det nya datacentret i Oslo (DCO) blev i stort fullbokat redan under andra kvartalet. DCO ska driftsättas under det fjärde kvartalet. Den svenska marknaden präglas av en större konkurrens. Availo positionerar sig därför som partner till de mest krävande kunderna. Datacentret i Sätra (DCS), ett av marknadens mest avancerade datacenter, som driftsattes i början av andra kvartalet är nu i stabil drift. Fyllnadsgraden för affärsområdet uppgick totalt till 81 (85) % vid periodens utgång. Den ökade kapaciteten i nyöppnade datacentret i Sätra bidrar till en lägre beläggningsgrad. Vid kvartalets utgång har Availo totalt 585 tillgängliga datarack jämfört med 61 vid utgången av andra kvartalet, varav 426 i egna datacenter. Availo har under tredje kvartalet minskat antalet hyrda rack. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgår till 3,9 (32,2) mkr och för perioden 99, (96,5) mkr. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 1,4 (2,4) mkr och för perioden 6,7 (7,9) mkr. Omsättningsutveckling tredje kvartalet Availos omsättning sjönk något tredje kvartalet till 3,9 mkr jämfört med motsvarande period (32,2). Omsättningen är fördelad per intäktsslag; 13,3 (13,8) mkr för colocation, 6,3 (6,1) för driftstjänster (såsom hosting, tilläggs- och övervakningstjänster) samt 11, (11,6) mkr för nättjänster (konnektivitet). Jämfört med årets övriga kvartal påverkas intäkterna negativt av färre driftsättningar och därmed lägre installationsintäkter under sommarmånaderna. Fördelat per rack var intäkterna (14 22) kr. Omsättningsminskningen beror dels på kunduppsägningar i Norge på grund av företagsuppköp och konkurs, dels på omförhandlade avtal i samband med förlängning samt avslutade småkunder för att skapa utrymme för större. Nyförsäljningen i Availo Norge överstiger vida den kundomsättning bolaget haft men ingen kund driftsätts i den gamla miljön utan kommer flytta in när det nya datacentret i Oslo tas i bruk. Omsättning Availo (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Kvartal 12 mån rullande ORG. NR SID 4/24

5 Kostnadsutveckling tredje kvartalet Direkta kostnader uppgår under tredje kvartalet till 14,5 (15,9) mkr. Övriga kostnader och personalkostnader uppgår under tredje kvartalet till 11,3 (1,8) mkr. Ökningen beror främst på den förstärkta säljorganisationen. Investeringarna i datacenter redovisas i kostnadsmassan som avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas i och med driftsättningen. Avskrivningar för det nya datacentret i Sätra aktiveras därmed från och med andra kvartalet och uppgår till,7 mkr under tredje kvartalet. Rörelseresultat (EBIT) Availo (mkr) Kostnadsutveckling Availo (mkr) 1 Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Direkta kostnader Övriga kostnader Tot. kost. i % av omsättning Resultatutveckling tredje kvartalet Personalkostnader Avskrivningar 15% 1% 5% Resultatet för Availo före avskrivningar uppgår under det tredje kvartalet till 5,1 (5,5) mkr. Rörelseresultatet uppgår till 1,4 (2,4) mkr. Det minskade resultatet beror främst på att avskrivningar för datacentret i Sätra har aktiverats. % Utsikter Availos kapacitetsutbyggnad görs för att kunna möta den fortsatta efterfrågan. Inom nuvarande datacenterplaner ryms en potential om totalt drygt 1 3 datarack, fördelat på 3 rack i Linköping samt 5 rack i Sätra respektive Oslo, vilket innebär en potentiell kapacitet nära tre gånger dagens befintliga (inräknat Sätra). Denna expansion förutsätter fortsatta investeringar men investeringskostnaden per rack förväntas dock sjunka då stora investeringar i en basinfrastruktur tas i och med den första byggetappen av ett datacenter. Den svenska verksamheten har sedan tidigare byggt upp en mycket hög kompetens i projektering och drift av energieffektiv högeffekthosting. I och med den pågående kapacitetsutbyggnaden skapas framtida möjligheter för tillväxt. Ett förberedande arbete inför en kommande ISO-2-1 certifiering har pågått under året. Arbetet går nu in i sin slutfas och certifieringsgenomförande planeras till första kvartalet 213. Availo fortsätter marknads- och försäljningsarbetet och arbetar för att tydliggöra de mer kvalitativa tjänsterna utöver colocation, dvs. driftstjänster (hosting, tilläggs- och övervakningstjänster) samt nättjänster (konnektivitet, åtkomst till internet). Av organisationen utgör nu ca 25 % försäljare. Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) Availo (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 ORG. NR SID 5/24

6 PHONERA TELEFONI Nyckeltal Phonera Telefoni Nettoomsättning, mkr 64,5 64,2 195,8 196,8 263,3 Rörelsens kostnader, mkr -59,8-46,7-166,7-148,9-21,9 Bruttomarginal, % 54,2 57,3 54, 56,3 56,1 Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA), mkr 4,7* 17,5 29,1 47,9 61,4 Rörelseresultat (EBIT), mkr 4,2* 16,7 27,5 45,4 58,2 Rörelsemarginal, % 6,5* 26, 14, 23,1 22,1 Antal kunder Antal fakturerbara tjänster (RGU) N/A N/A ARPU per kund, kr OPEX per kund, kr * Resultatet påverkas av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. Helår Phoneras telefoni- och internettjänster riktas främst till små och medelstora företag. Phonera Telefoni har vid periodens utgång 6 (57 ) kunder jämfört med 59 kunder i det andra kvartalet. Försäljningen fortsätter att utvecklas väl och antalet kunder ökar med 1 jämfört med föregående kvartal. Nyförsäljningen under tredje kvartalet har varit över förväntan inom både fast, mobil och IP-telefoni. Både antalet aktiva kunder och antal levererade tjänster ökar under kvartalet. Normalt sett har detta kvartalet lägre försäljningsvolymer på grund av sommar- och semesterperioden. Antalet fakturerbara tjänster uppgår till under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen uppgår under kvartalet till 64,5 (64,2) mkr. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 4,2 (16,7) mkr. Resultatet påverkas väsentligt av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC. Omsättningsutveckling tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgår till 64,5 (64,2) mkr. Omsättningen är bibehållen tack vare den positiva tillväxten inom mobil- och IP-telefoni. Jämfört med årets övriga kvartal påverkas intäkterna negativt under tredje kvartalet av fler semesterdagar under sommarmånaderna. Omsättningen per kund (ARPU) uppgår under kvartalet till 358 (373) kronor. Minskningen jämfört med samma period föregående år beror framförallt på en negativ trend inom marknaden för fast telefoni. Trots att Phonera har en kundstock bestående främst av småföretag som är relativt konservativa i sitt beteende och där få har valt bort fast telefoni helt så påverkas ARPU negativt av en minskad konsumtion. För att stabilisera ARPU inom fast telefoni prioriteras försäljningen av fasta prisavtal vilket leder till en stabilare ARPU. För att långsiktigt förstärka ARPU kommer försäljningen av fler tjänster per kund samt fler större affärer inom IP-baserade växeltjänster att prioriteras. Antalet aktiva kunder har ökat med 1 under tredje kvartalet och antalet levererade tjänster med 1 6. Under senare delen av tredje kvartalet har även ett antal större affärer gjorts inom IP-telefoni och växeltjänster. Ett produktområde som har en positiv trend och som stärker ARPU:n. Mobiltelefoniförsäljningen har en fortsatt god utveckling och antalet mobilabonnemang är vid utgången av kvartal tre Antal fakturerbara tjänster (RGU) & Antal kunder Phonera Telefoni Omsättning Phonera Telefoni (mkr) Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 RGU Antal kunder 1 Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Kvartal 12 mån rullande ORG. NR SID 6/24

7 ARPU & OPEX Phonera Telefoni (kr per kund) Bruttomarginal Phonera Telefoni (%) Bruttomarginal tredje kvartalet Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgår till 54,2 (57,5) % jämfört med 53,9 % för andra kvartalet. Marginalen är normalt stark under sommarmånaderna men har minskat jämfört med föregående år då intäkter från fast telefoni har ersatts av mobiltelefoni som har en något lägre bruttomarginal. Direkta kostnader uppgår under kvartalet till 29,5 (27,4) mkr i jämförelse med 3,6 mkr andra kvartalet. Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år beror bland annat på den ökande konsumtionen av mobiltrafik. Minskningen jämfört med det andra kvartalet beror på den lägre rörliga konsumtionen under sommarmånaderna. Kostnadsutveckling Phonera Telefoni (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 ARPU per kund OPEX per kund 1 Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 1 Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Direkta kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Kostnadsutveckling tredje kvartalet Personal- och övriga kostnader, exklusive avskrivningar, uppgår för det tredje kvartalet till 3,3 (19,3) mkr i jämförelse med 23,5 mkr i det andra kvartalet. Ökningen av kostnaderna beror främst på en större engångskostnad till följd av en uppgörelse med TDC Sverige AB avseende retroaktiva trafikkostnader för mobil samtrafik i Tele2 och Telias nät för perioden I den tredje kvartalsrapporten kommunicerade vi risken för en tillkommande engångskostnad på upp till 14 mkr på grund av kammarrättens upphävande av tre förelägganden som Post- och Telestyrelsen (PTS) fattat för samtrafik för perioden Orsaken bakom upphävandet var, ett till synes minimalt, formellt fel där PTS i en fotnot hänvisade till fel version av modell för kostnadsberäkningar. Phonera är inte nöjda med den regulatoriska osäkerhet som uppkom på marknaden till följd av detta och för att till en del kunna eliminera denna risk har bolaget ingått en förlikning med TDC Sverige AB. Bedömningen är att bolaget därmed reducerat risken framåt avseende fotnotsmålen med ungefär hälften. Vidare har försäljningen under tredje kvartalet varit stark vilket har ökat kundanskaffningskostnaderna som samtidigt bidragit till den ökande kundstocken. Fast telefoniförsäljningen var 4 % högre än föregående års tredje kvartal. Alla försäljningskostnader för fast- och mobiltelefoni har tagits direkt vilket gör att anskaffningskostnaderna ökar med en ökad försäljning. Under kvartalet har kundanskaffningskostnaderna varit ca 3 mkr mer än jämförbar period förra året. Resultatutveckling tredje kvartalet Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 4,2 (14,2) mkr. Resultatet påverkas av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. Rörelseresultat (EBIT) Phonera Telefoni (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Phonera har återigen de mest nöjda företagskunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex För femte gången har Phonera de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar sin återkommande undersökning av den svenska tele och datamarknaden. Avståndet till tvåan ökar i årets mätning och Phonera uppnår den högsta snittpoängen bolaget haft. Detta är både ett bevis på att vårt arbete med kundnöjdhet ger resultat och en sporre framåt att fortsätta förbättras för att skapa ännu nöjdare kunder. ORG. NR SID 7/24

8 Utsikter Satsningen på organisk tillväxt planeras fortsätta framöver, framförallt genom ökat antal levererade tjänster per kund samt nyintagna kunder inom samtliga produktområden. Anskaffningskostnaderna väntas fortsatt påverka resultatet då försäljningskostnaderna för fast- och mobiltelefoni tas direkt vilket påverkar resultatet i det aktuella kvartalet då kunden tillkom. Satsningen på mervärdestjänster och integrerade mobila lösningar mellan mobil- och IP-produkter fortgår för att öka kundnyttan och samtidigt lönsamheten. Denna satsning har hittills resulterat i lansering av nya attraktiva produkter och fler är på väg. Med hjälp av fokus på ökad kundnytta i form av en starkare produktportfölj och integration av produkterna i den växande portföljen så förväntas en stabil utveckling av intäkter och bruttomarginal. IP-telefoni-satsningen mot lite större bolag har börjat ge frukt och planeras att utökas framöver då detta är en relativt oprövad marknad för Phonera och potentialen för att öka marknadsandelar är stor. Phonera Telefoni fortsätter att söka efter lönsamma förvärv, av både företag och kundstockar, som skulle kunna addera värde till verksamheten. ORG. NR SID 8/24

9 KONCERNÖVERSIKT Nettoomsättning Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning uppgår för det tredje kvartalet till 95,4 (96,4) mkr. Nettoomsättningen för verksamheten i Availo uppgår under det tredje kvartalet till 3,9 (32,2) mkr. Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgår under det tredje kvartalet till 64,5 (64,2) mkr. Januari till september Koncernens nettoomsättning uppgår januari till september till 294,8 (293,3) mkr. Nettoomsättningen för Availo uppgår januari till september till 99, (96,5) mkr. Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgår januari till september till 195,8 (196,8) mkr. Resultat Tredje kvartalet Koncernens rörelseresultat uppgår under det tredje kvartalet till 3,4 (15,9) mkr. Rörelseresultatet för Availo uppgår, exklusive engångseffekter, under det tredje kvartalet till 1,4 (2,4) mkr. Rörelseresultatet för Phonera Telefoni uppgår under det tredje kvartalet till 4,2 (16,7) mkr. Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med -2,2 (-3,3) mkr. Januari till september Koncernens rörelseresultat uppgår januari till september till 26,7 (42,4) mkr. Rörelseresultatet för Availo, exklusive engångseffekter, uppgår för januari till september till 6,7 (7,9) mkr. Rörelseresultatet för Phonera Telefoni uppgår för januari till september till 27,5 (45,4) mkr. Årets finansiella intäkter och kostnader har belastats med valutajusteringar på de norska tillgångarna. Valutakursintäkter,1 (1,9) och valutakursförluster -1,3 (-,3) Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med -7,5 (-1,9) mkr. Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat avser delvis upplösningen av uppskjuten skatt med,8 mkr vilken därmed ej är kassaflödespåverkande. Se not 4. Anläggningstillgångar Koncernens immateriella- och materiella anläggningstillgångar uppgår per den 3 september till 248,2 (179,8) mkr. Ökningen under januari september utgörs till stor del av investeringen i nytt datacenter i Oslo (Norge) och Sätra (Sverige). I inventarier ingår per den 3 september finansiellt leasade inventarier till ett bokfört värde av 33,3 (9,7) mkr. Övriga anläggningstillgångar utgörs av uppskjutna skattefordringar på 12,7 (22,2) mkr samt lämnad deposition till Telia- Sonera Networks AB och upplupen ränta på densamma 2,2 (2,3) mkr. Uppskjuten skattefordran Det nominella beloppet av uppskjuten skattefordran uppgick per den 3 september till 12,7 (26,2) mkr. Se not 4. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgår per den 3 september till 6,5 (17,) mkr. Nettoupplåningen uppgår per den 3 september till 19,6 (41,3) mkr. De räntebärande skulderna utgörs av leasingskuld på 33,3 (9,7) mkr, kortfristig factoringkredit på 18,1 (,) mkr, samt banklån på 64,7 (42,7) mkr. Nettoupplåning mkr Räntebärande skulder Ej utbetald köpeskilling Availo AS - 5,9 5,9 Leasingskuld 33,3 9,7 8,9 Kortfristig factoringkredit 18,1 - - Banklån 64,7 42,7 3,9 Summa räntebärande skulder 116,1 58,3 45,7 Likvida medel 6,5 17, 17,1 Nettoupplåning 19,6 41,3 28,6 Som säkerhet för möjligheten att utnyttja den kortsiktiga factoringkrediten har kundfordringar på 27,6 (23,5) mkr ställts. Säkerhet i form av företagsinteckningar på 64,7 (28,7) mkr har ställts avseende åtagande mot nätleverantörer och banker. Vidare har deposition ställts till TeliaSonera Networks AB om 2,2 (2,3) mkr. För kredit hos bank har aktier i dotterbolagen Phonera Företag AB, FastHost Holding AS och Availo AS ställts som säkerhet. Koncernmässigt värde uppgår till 259,8 (27,4) mkr. Identifierad uppskjuten skatteskuld i samband med förvärvsanalysen av FastHost Holding AS och Availo AS uppgår till 2,2 (2,6) mkr. Koncernens egna kapital uppgår per den 3 september till 149, (148,5) mkr. Koncernens soliditet uppgår per den 3 september till 4,9 (48,8) %. Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår under tredje kvartalet till 13,4 (-,9) mkr och för januari till september till 16,1 (52,) mkr, varav förändring av rörelsekapital uppgår till 7,5 (-2,6) mkr för tredje kvartalet och till -19,7 (-2,9) mkr för januari till september. Koncernens totala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar har under tredje kvartalet påverkat kassaflödet med -5,7 (-7,5) mkr. Huvudsakligen avser detta tilläggsin- ORG. NR SID 9/24

10 vesteringar i infrastruktur för datahallar och nät samt ett nytt datacenter i Oslo (Norge) och Sätra (Sverige). I kassaflödet från finansieringsverksamheten för januari september ingår utbetald köpeskilling avseende Availo AS med 5,9 (17,) mkr Direkt efter tredje kvartalets utgång erhöll Phonera kundrelaterade inbetalningar motsvarande 15,6 mkr. Medarbetare Vid utgången av tredje kvartalet har Phonerakoncernen totalt 124 (11) anställda. Av dessa arbetar 14 (94) personer heltid, varav 25 (24) är kvinnor. Koncernen har även 2 (16) personer som arbetar deltid, varav 17 (15) är kvinnor. Marknaden Availo Marknaden för hosting- och colocationtjänster är fragmenterad med en mängd aktörer. Marknaden tros komma att konsolideras där små aktörer kommer att gå upp i större aktörer för att få skalfördelar och större utvecklingsmöjligheter. Bolaget har på denna marknad för avsikt att växa genom förvärv samt genom organisk tillväxt. Ökade datamängder Den huvudsakliga drivkraften för Availos affär är den ökande mängden data som lagras. Ökningen drivs i sin tur av ökande konsument- och företagsonlineaktivitet. Enligt analytikerföretaget IDC (International Data Corporation) ligger ökningstakten på 5 % per år. Enligt analytikerföretaget Gartner förväntas den lagrade informationsmängden öka med mer än 4 % under. Hög andel ineffektiva datacenter Den tekniska utvecklingen är väsentlig för verksamheten. En stor del av Europas datacenter är gamla och har ineffektiva kylsystem som gör att kostnaden för driften är hög. Det finns olika tekniker och plattformar som väsentligt ökar energieffektiviteten och minskar utrymmesbehoven. Ökat behov av energieffektivisering Datacenter förbrukar stora mängder elektricitet. Enbart inom EU beräknas energiåtgången uppgå till 1 TWh, att jämföra med hela Sveriges energiförbrukning om drygt 14 TWh. Energieffektiviseringen är ett uppenbart mål av såväl miljö- som av kostnadsskäl. Ökad outsourcing Mängden data och komplexiteten i dess hantering ökar efterfrågan på outsourcing av serverdriften. Outsourcingen är allt från att hyra serverrack till att köpa kapacitet i molntjänster. Ökad effekt Den ökande mängden data med fler och kraftfullare servrar som följd leder till ökade effektuttag. Moderna servrar är mer kompakta än tidigare och således ökar antalet servrar per rack. Mer servrar per rack och mer effekt per server gör att behovet av el och kyla ökar. De flesta datahallarna i Sverige är över tio år gamla eller byggda för helt andra krav och räcker helt enkelt inte till för dagens behov. Availos moderna datacenter klarar effekter upp till 3 kw per rack mot konventionella datahallar som klarar effekter på upp till 5 kw. Molntjänst eller Cloud computing Molntjänsterna drivs av ökad datamängd och därmed behov av flexibilitet och skalbarhet i datalagring. En annan drivkraft är den tekniska utvecklingen där samma användare använder såväl stationär och bärbar dator som smartphone och surfplatta. Behovet av att ha program och data tillgänglig via extern server ökar därmed. För privata användare är det framväxten av alla online-aktiviteter och tjänster. Sociala medier, spel och underhållning med mera ligger åtkomligt via externa servrar. För företag är det även en lösning för att lagra och tillgängliggöra intern och extern information. Molntjänster riktade mot företag utnyttjas främst av små och medelstora företag som har behov av virtuella servermöjligheter. Längst kommet i denna utveckling är företagarna i USA som har en högre acceptans. Utvecklingen i Sverige är inte lika långt kommen utan marknaden är mer lokal, dvs. kunden vill veta var och av vem deras data hanteras. Högt förtroende är ofta en förutsättning. Aktörer som erbjuder online-burna tjänster via moln kan i sin tur köpa hostingtjänster eller investerar i egen serverkapacitet. Tillväxten av molntjänster har medfört ökad angelägenhet kring säkerheten, både i driftssäkerhet och i skydd mot dataintrång. Ökat behov av säkerhet För många bolag är det affärskritiskt att kunna upprätthålla drift och säker kapacitetsmässig tillgänglighet. Riskerna kan utgöras av olaga intrång, naturkatastrofer, terrorhot mm. Tekniksamordning fabric based data center Det finns ett ökat behov av att samordna olika system och komponenter i ett datacenter så att de blir mer integrerade. På det sättet kan gemensamma infrastrukturer användas av flera system. Phonera Telefoni Phonera Telefonis primära marknad är små och medelstora företag (SME) på den svenska marknaden. Det finns i Sverige ca 1 1 företag i detta segment som har ett unikt telefonnummer. Fasta telefonin stabil Situationen på företagsmarknaden för fast telefoni är stabil vad gäller antalet operatörer och prisnivåer som utvecklas på ett mer konsekvent och förutsägbart sätt utan nämnvärd prispress. Marknaden för fast telefoni har de senaste åren sett en svag minskning av antalet abonnenter. förändrades företagsmarknaden med -2 % till (för PSTN, ISDN samt IP). Detta som en följd av fortsatt förändrade telefonibeteenden. Växande mobilmarknad Marknaden för mobiltelefoni till företag växer. Antalet abonnemang totalt för hela företagsmarknaden ökade under första halvåret med 1,3 %, jämfört med samma period 21, till Det är abonnemang på både samtals- och datatjänster som står för den största delen av ökningen med 27,1 %, följt av mobilt bredband som ökade med 25,4 %. IP-telefoni IP-telefoni innebär att kunden använder sin internetaccess för att ringa telefonsamtal. Den fasta telefonin övergår till IPtelefoni och transporteras i samma nät som datakommunikationen. Därigenom sänker kunden sin totalkostnad för telefoni då det fasta telefoniabonnemanget inte länge behövs. Dessutom kan kunden få tillgång till fler funktioner med IP-telefoni som bidrar till att effektivisera företagets telefoni. Marknadstillväxten från första halvåret 21 till första halvåret för företags- IP-telefoni var drygt 3 % på den svenska marknaden. Phonera bedömer att marknaden för IP-telefoni och framförallt IPtelefoniväxlar och IP-baserade växelanslutningar kommer att fortsätta växa. Den gradvisa avvecklingen av Telias ISDNlösning, som förutsätter analoga växlar, fortsätter. Företag som står inför att uppgradera sin växel har två huvudalternativ. Företaget kan antingen behålla sin växel men ersätta ISDN- ORG. NR SID 1/24

11 kopplingen ut till det fasta nätet med en SIP-trunk som fungerar som en brygga mellan dagens ISDN -växlar och framtidens IPteknik och därmed utnyttja all den funktionalitet en IP-baserad telefonväxel erbjuder. Företag kan också välja att eliminera den fysiska växeln och gå över till en IP-baserad växellösning, sk IP- Centrex, som innebär att växeln ligger på en server som är kopplad till internet. Phonera märker störst efterfrågan på SIPtrunklösningen. Internetanslutningar och datakommunikationstjänster Tillväxten i internetabonnemang sker till största delen inom mobila bredband. Tillväxten från första halvåret 21 till första halvåret hamnade på 25,4 % på den svenska marknaden. Phonera upplever att en konsolidering av antalet aktörer på marknaden pågår. Det är också Phoneras uppfattning att marknaden är stabil. Phonera har en god geografisk täckning och den starka tjänsteportföljen inkluderande internetanslutningar ger en bra tillväxtpotential. Aktien Phoneras aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Aktiekapitalet per den 3 september uppgår till kronor och är fördelat på aktier. Kvotvärde per aktie är 2, kronor. Antalet aktieägare per -9-3 uppgår till Största ägarna -9-3 Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Investment AB Klöverön ,36 29,2 Alencia AB ,61 11,88 Kongsvik Egendom AB ,71 1,96 Högberga Invest AB 8 1,1 1,25 Holder Fast AS 333 4,17 4,27 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Nordnet Pensionsförsäkring AB Länsförsäkringar Småbolagsfond ,44 3, ,15 2, ,8 2,13 Carmaxia AB ,55 1,59 Royal Skandia Life Assurance Ltd ,49 1,52 Övriga ,15 22,67 Totalt utestående aktier Aktier i eget förvar, Phonera AB ,72 1, ,28 - Totalt antal aktier , 1, Moderbolaget Moderbolaget har främst administrativa koncerngemensamma funktioner och all fakturering sker normalt till dotterbolag. Moderbolagets nettoomsättning uppgår januari till september till 11,3 (12,) mkr. Resultat före skatt uppgår för samma period till 4,9 (2,5) mkr. Risker och osäkerhetsfaktorer Phoneras verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Phoneras framtida utveckling är dels verksamhetsrisker såsom förändringar i lagar och regler för telekommunikationstjänster, ökad konkurrens, färre antal leverantörer, introduktion av nya tjänster, förmåga att attrahera och behålla kunder, förmåga att attrahera och behålla personal, rättsprocesser, aktierelaterade risker och dels finansiella risker. Utöver de risker som beskrivs i Phoneras Årsredovisning (Förvaltningsberättelsen sidan 3, samt not 22 sidan 51), bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Regulatorisk osäkerhet Den svenska telekombranschen har under många år levt under regulatorisk osäkerhet då kostnadsnivåer för samtrafik varit oklara. Osäkerheten är en följd av flera faktorer, men kan förenklat sammanfattas med att Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut regelmässigt har överklagats av flera aktörer på marknaden och att beslutsprocesserna i rättssystemet varit mycket långdragna. Den 23 juni beslöt kammarrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under de senaste åren fattat gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den kostnadsorienterade prissättning som PTS beslutat avseende TeliaSoneras fasta samtrafik från den 24 april 28 respektive 1 januari 29 till den 1 mars 21, samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät från 1 juli 29 till den 1 mars 21 inte gäller. Ingen annan operatör överklagade PTS beslut. Kammarrätten undanröjde PTS beslut på formella grunder. En avgörande faktor bakom kammarrättens domar var ett formellt fel där PTS i en fotnot hänvisade till fel version av modell för kostnadsberäkningar. PTS har åtgärdat felet i nya föreskrifter som gäller från 1 mars 21. De av PTS beslutade prisnivåerna har prövats och godtagits av domstolen i första instans men inte prövats i sak av kammarrätten. Det är idag osäkert vilken nivå som gäller för samtrafik för perioden april 28 fram till mars 21. Det kan dröja länge innan nivåerna för dessa år slutligen fastställs genom antingen domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. För Phonera innebär detta en risk att kostnaden för teletrafik ökar retroaktivt för perioden och belastar resultatet med en engångskostnad. Phonera bedömer att den regulatoriska risken framåt till följd av dessa domar reduceras med ca 5 % mot tidigare kommunicerade 14 mkr. Årsstämma Phonera AB (publ.) Årsstämman för Phonera AB (publ.) kommer att hållas den 15 maj 213 i Malmö. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag per e-post till eller till Phonera AB (publ.), Södergatan 14, Malmö, senast den 15 mars 213, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman. Valberedning inför årsstämman Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric Wiklund, som representant för Investment Klöverön AB, Paul Rönnberg, som representant för Högberga Invest AB, Peter Ahldin, som representant för Alencia AB och Fredrik Olsson som representant för Kongsvik Egendom AB. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 213. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Phoneras styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till Phonera AB (publ.), Valberedningen, Södergatan 14, Malmö, senast den 15 mars 213. ORG. NR SID 11/24

12 Framtidsutsikter Phoneras kärnverksamhet bedöms fortsatt ha en god utveckling under. Bolaget står starkt med två renodlade verksamheter, en sund kostnadsstruktur och starka kassaflöden från rörelsen. Planen för fortsatt tillväxt fortgår med tydligt sälj- och produktfokus inom respektive affärsområde. Kassaflödena förväntas de närmsta två kvartalen fortsatt påverkas av investeringar och engångsutbetalningar, men därefter förväntas relationen mellan EBITDA och nettoskulden successivt förbättras. Bolaget följer löpande intressanta förvärvsmöjligheter för fortsatt expansion. Phonera Telefoni förväntas fortsätta generera starka resultat och kassaflöden. Under kommande kvartal förväntas en ökad satsning på tillväxt belasta resultatet och generera en fortsatt god utveckling av kundstocken. Inom Phonera Telefoni finns tre affärer i fast telefoni, IP-telefoni och mobiltelefoni. Fast telefoni förväntas visa fortsatt god lönsamhet och starka kassaflöden. Mobil- och IP-telefoni förväntas att växa. Mobiltjänsten gör produktportföljen mer komplett och ger goda möjligheter till nya attraktiva och funktionella paketeringar tillsammans med befintliga telefoni- och IPtjänster. Inom Availo förväntas tillväxt främst från produktområdet hosting. Med två nya datacenter som färdigställs under året kommer Availo att satsa allt mer på marknad och försäljning. Detta kommer initialt att belasta resultatet. Från och med färdigställande av datacenter aktiveras avskrivningarna och samtidigt förväntas intäkterna öka successivt. Finansiella mål Styrelsens finansiella mål för Phonera är: Utdelning Genomsnittlig tillväxt om lägst 1 % per år och en omsättning om lägst 5 mkr verksamhetsåret 214. Omsättningsökningen bygger på en kombination av organisk och förvärvad tillväxt, men förutsätter ingen utspädning av antalet aktier. Rörelsemarginal om lägst 12 % per år. En soliditet som långsiktigt överstiger 3 % och en stark finansiell ställning som möjliggör förvärv. Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 5 % av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje givet tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv, som förväntas skapa bättre avkastning. Återköp av aktier Phoneras styrelse erhöll på årsstämman den 1 maj bemyndigande att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i Phonera AB på NASDAQ OMX Stockholm AB. Syftet med bemyndigandet var att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Phoneras kapitalstruktur efter bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för tredje kvartalet har, i likhet med årsbokslutet för, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) med tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRI C) i den form såsom de antagits av EU och i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i årsredovisningslagen och för moderbolaget upprättad efter tillämpliga regler i årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Moderbolaget och koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder såsom de tillämpats och beskrivits i årsredovisningen för. ORG. NR SID 12/24

13 Försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Robert Öjfelth VD Kenneth Gustafsson Styrelseledamot Malmö den 8 november Henric Wiklund Styrelseordförande Jesper Otterbeck Styrelseledamot Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Phonera AB (publ.) koncernen för perioden 1 januari till 3 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Peter Ahldin Styrelseledamot Sven Berg Styrelseledamot Malmö den 8 november Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Paul Moonga Styrelseledamot Lars Nilsson Auktoriserad Revisor Informationen är sådan som Phonera AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller genom handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november klockan 8:. ORG. NR SID 13/24

14 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERNEN tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Helår Trafikkostnader och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens/årets resultat Periodens/årets resultat Periodens/årets resultat per aktie,8 2,1 2,26 5,42 6,43 Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Periodens/årets totalresultat Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ORG. NR SID 14/24

15 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERNEN tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella tillgångar Inventarier Övriga långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Företagsinteckningar Pantsatta aktier för kredit hos bank Kundfordringar Depositioner ORG. NR SID 15/24

16 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN tkr Ingående eget kapital per 1/ Periodens/årets totalresultat Utgående eget kapital Transaktioner med ägarna Återköp av egna aktier Utdelningar Utgående eget kapital Helår KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG KONCERNEN tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Finansnetto Av- och nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten - Investeringar i verksamheter Förvärv av materiella och immateriella tillgångar Inbetalning av deposition Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten - Förändring låneskuld Utdelning till aktieägarna Förvärv av egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens/årets kassaflöde Ingående likvida medel Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut Helår ORG. NR SID 16/24

17 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MODERBOLAG tkr Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Skatter Resultat efter skatt Helår BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MODERBOLAG tkr Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordran dotterbolag Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Skuld dotterbolag Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder ORG. NR SID 17/24

18 KVARTALSÖVERSIKT tkr Q3-12 Q2-12 Q1-12 Q4-11 Q3-11 Q2-11 Q1-11* Q4-1 Phonera Telefoni** Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt Rörelseresultat Availo** Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt Rörelseresultat Koncernen totalt Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt Rörelseresultat Resultat efter skatt Nyckeltal Rörelsemarginal, % 3,6 11,7 11,6 11,1 16,4 13,6 13,4 13,5 Bruttomarginal, % 53,8 54,3 52,8 58,3 55,3 55,2 55,3 51,8 Soliditet, % 4,9 43, 46,1 51,1 48,8 42,8 39,9 38,8 Avkastning eget kapital, %,4 6, 5, 5, 1,6 1,3 9,2 18,9 Avkastning på sysselsatt kapital, %,2 3,6 3,7 3,9 7,8 6,8 6,3 12,4 Nettoskuld, mkr 19,6 98,5 71,4 28,6 41,3 32,1 42,9 42,4 Antal anställda (medeltal) Aktien Resultat per aktie, kr,8 1,14 1,4 1,1 2,1 1,76 1,64 1,44 Eget kapital per aktie, kr 19,8 18,97 21,2 2,1 19,2 17,6 17,85 16,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 1,7 -,43,79 3,44 -,11 5,16 1,6 1,71 * Siffror exklusive engångseffekter. Se not 3. ** Segmentsredovisning. Se not 2. ORG. NR SID 18/24

19 NOTER Kompletterande upplysningar om koncernens resultat- och balansräkning NOT 1 - Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål Uppskjutna skattefordringar Den uppskjutna skattefordran baseras på avdragsgilla temporära skillnader som föreligger samt de underskottsavdrag som finns sedan tidigare i koncernen. Värdet på denna balanspost prövas vid varje rapporttillfälle. Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät Osäkerhet råder angående storleken på samtrafikavgifter för terminering av trafik i de svenska mobilnäten. PTS (Post- och Telestyrelsen) har beslutat om ett visst pris enligt en särskild ekonomisk modell. Detta beslut är dock föremål för rättsligt överklagande från ett antal nätoperatörer. NOT 2 Segmentsredovisning Nettoomsättning per segment tkr Phonera Telefoni Availo Koncerngemensam omsättning Koncernen Helår Rörelseresultat per segment tkr Phonera Telefoni Availo * 9 261* Koncerngemensamma kostnader * * Koncernen Helår * Siffror exklusive engångseffekter. Se not 3. Tillgångar per segment tkr Phonera Telefoni Availo Ej fördelade tillgångar Koncernen ORG. NR SID 19/24

20 NOT 3 Poster av engångskaraktär Under första kvartalet tecknade bolaget ett avtal med säljaren av FastHost AS. Avtalet innebar att den tidigare avtalade tilläggsköpeskillingen skulle lösas in i förtid. Syftet med transaktionen var att så snart som möjligt kunna realisera de synergier som fanns mellan de två förvärvade bolagen FastHost AS och Ventelo Hosting AS, sedan årsskiftet / fusionerade under namnet Availo AS. Av den då avtalade tilläggsköpeskillingen på 2 miljoner NOK utbetalades 15 miljoner under första kvartalet. Resterande 5 miljoner NOK löpte med ränta och utbetalades under första kvartalet. I enlighet med IFRS 3 bokades den avtalade justeringen av tilläggsköpeskillingen i resultaträkningen som en upplösning av finansiell skuld. Då maximal tilläggsköpeskilling bokades upp i samband med förvärvet uppstod det vid upplösningen av skulden en finansiell intäkt på 17,6 mkr. I samband med den förtida inlösen av tilläggsköpeskillingen skedde en omvärdering av de förvärvade immateriella tillgångarna samt goodwill i FastHost AS. Effekterna på resultat efter skatt summerades till, mkr. Engångsposter (mkr) Nedskrivning av immateriella tillgångar & goodwill -22,3 Nedskrivning av skuld för tilläggsköpeskilling +17,6 Upplösning av uppskjuten skatt +4,6 Resultat efter skatt, NOT 4 Uppskjuten skattefordran tkr IB Upplösn. av skatt UB Underskottsavdrag och temporära skillnader uppgår per sammanlagt till 48,3 mkr. De temporära skillnaderna härrör från; periodiseringsförändring Availo AS -294 tkr, goodwill AO Phonera Telefoni 6 16 tkr, goodwill AO Availo 6 47 tkr samt underskottsavdrag tkr, totalt tkr. Det nominella värdet av uppskjuten skattefordran uppgår till 12,7 mkr. Den redovisade skattefordran är det belopp som vid bokslutstillfället bedömts som sannolikt kunna återföras mot framtida vinster. ORG. NR SID 2/24

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Delårsrapport januari mars 213 Phonera AB (publ.) Q1 UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Januari mars 213 Nettoomsättningen uppgår till 99,2 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER Delårsrapport januari september Phonera AB (publ.) Q3 PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 98,2 (95,4) mkr. Rörelseresultatet före

Läs mer

UTMANANDE 2012 POSITIVA TENDENSER I Q4

UTMANANDE 2012 POSITIVA TENDENSER I Q4 Bokslutskommuniké Q4 UTMANANDE POSITIVA TENDENSER I Q4 Oktober december Nettoomsättningen uppgår till 13, (99,) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår

Läs mer

Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt

Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt Bokslutskommuniké 211 Q4 Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt Oktober - december 211 Samtliga siffror redovisas rensade från engångseffekter. Januari - december 211 Samtliga siffror

Läs mer

Q1 ETT FOKUSERAT OCH STARKARE

Q1 ETT FOKUSERAT OCH STARKARE Delårsrapport januari mars 2014 Availo AB (publ.) Q1 ETT FOKUSERAT OCH STARKARE AVAILO MED STABILA OPERATIVA TRENDER Januari mars 2014 Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgår till 34,8

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Delårsrapport 1 januari 31 mars SEPTEMBER 2009 Lågkonjunkturen påverkar årets första kvartal Lågkonjunkturen har inneburit väsentligt lägre försäljningsintäkter jämfört med föregående år. Trots aktiva

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer