INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING"

Transkript

1 Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 7,7 (2,) mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 3,4 (15,9) mkr. Rörelsemarginalen uppgår till 3,6 (16,4) %. Resultat efter skatt uppgår till,6 (15,7) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till 7,6 (-8,4) mkr. Resultat per aktie uppgår till,8 (2,1) kr. Satsningen på försäljningen ökar kundanskaffningskostnader under kvartalet med 3, mkr jämfört med tredje kvartalet, vilket netto givit Phonera Telefoni 1 fler kunder under tredje kvartalet. Väsentliga händelser under perioden Styrelsen för Phonera har under en tid utvärderat möjligheterna med att särnotera dotterbolaget Availo alternativt att vidareutveckla företaget inom koncernen. Arbetet har avslutats och styrelsen har kommit fram till att bäst värde för aktieägarna skapas genom att behålla Availo inom koncernen. Per Gillerstrand har utsetts till tillförordnad chef för Availo Sverige med omgående tillträde. Han efterträder Robert Kjellberg, som även innehaft koncernchefsrollen för Availo. Per Brose är fortsatt chef för Availo Norge. Phonera har ingått en förlikning med TDC Sverige AB gällande retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden Uppgörelsen har väsentligt påverkat resultatet i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgår till 294,8 (293,3) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 38,3 (54,8) mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 26,7 (42,4) mkr. Rörelsemarginalen uppgår till 9, (14,5) %. Resultat efter skatt uppgår till 17,7 (42,3) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till -22,7 (-9,2) mkr. Som en följd av investeringar i datacenter ökar nettoskulden och uppgår till 19,6 (41,3) mkr. Årets investeringar i datacenter Sätra, Oslo, Hammarby och Linköping uppgår per -9-3 till 66,3 mkr. Resultat per aktie uppgår till 2,26 (5,42) kr. Satsningen på försäljningen ökar kundanskaffningskostnader under perioden januari - september med 5,2 mkr jämfört med motsvarande period, vilket netto givit Phonera Telefoni 2 5 fler kunder. Siffrorna för redovisas exklusive engångseffekter. Se not 3. Efter periodens utgång För femte gången hamnar Phonera i topp när Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland teleoperatörernas företagskunder inom fast telefoni (tidigare 25, 28, 29 och ). PHONERA AB (publ.) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 6 företagskunder och omsatte 392,3 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på

2 VD:s kommentar SVAG TILLVÄXT, STARKT KUNDINTAG, GODA UTSIKTER Tredje kvartalet innebar både utmaningar och glädjeämnen. Tillväxten hämmades av att samtalsaktiviteten bland våra kunder var relativt låg samtidigt som vi såg en viss kundomsättning inom Availo - främst en naturlig sådan bland kunder med svaga finanser. Glädjande var att Phonera Telefoni under kvartalet vann förtroendet från 1 nya kunder (netto) samtidigt som Availo hade en tilltagande nyförsäljning. Intäkter från nya kunder hade under kvartalet endast en marginell effekt. Intäkterna väntas tillta under det fjärde kvartalet i takt med att datacenter driftsätts och telefonikunder aktiveras. Den första etappen i datacentret i Oslo är fullbokad sedan en tid tillbaka och vi utvärderar nu planenligt vidare expansion. Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 95,4 (96,4) mkr, EBITDA 7,7 (2,) mkr och rörelseresultatet 3,4 (15,9) mkr. Resultatminskningen beror i huvudsak på uppgörelsen med TDC avseende retroaktiva trafikkostnader för mobil samtrafik. Förlikningsavtalet förhindrar oss att kommentera uppgörelsens finansiella effekter i detalj. Därtill har kvartalets goda kundintag ökat anskaffningskostnaderna vilket vi ändå ser som positivt. Phonera Telefoni har de mest nöjda företagskunderna För fjärde kvartalet i rad ökar antalet kunder och tecknade tjänster i Phonera Telefoni och vi har för första gången över 6 aktiva kunder. Antalet kunder ökar inom både fast-, mobil- samt IP-telefoni. Under senare delen av kvartalet har ett antal större affärer inom IP-baserade växeltjänster tagits, vilket visar att vårt erbjudande är attraktivt även för lite större bolag än vår traditionella målgrupp. Vi slöt till exempel ett avtal med skokedjan Scorett där vi möjliggör mobila arbetsplatser med full växelfunktionalitet för kedjans 81 butiker. Kundnöjdhet och kundservice är högt prioriterat och något vi ständigt arbetar med för att utveckla och förbättra. Därför är vi stolta över att för femte gången toppa Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning och ha de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni. Omsättningstillväxten har hämmats av en relativt svag intäkt per kund, ARPU. Vår ambition är att återgå till tillväxt genom att fortsätta öka antalet kunder, leverera fler tjänster per kund samt ta fler större affärer inom IP-baserade tjänster. Phoneras fasta prisalternativ har varit omtyckta bland våra abonnenter eftersom det ger kunden full kontroll över sina kostnader. För oss ger de fasta prisalternativen även minskade säsongsvariationer på ARPU:n. Fokus på försäljning inom Availo Året i Availo har präglats av investeringar i två moderna datacenter med marknadens lägsta energiåtgång i Oslo och Sätra. Fokus just nu är försäljning för att fylla dessa datacenter. Första etappen i datacentret i Oslo är i stort sett fullbokad och vår största kund Schibsted tillsammans med övriga nya kunder planerar att flytta in under fjärde kvartalet. Försäljningsaktiviteten i Sverige har under inledningen av året varit låg men organisationen har förstärkts och aktiviteten förbättrats under året. Datacentret i Sätra är ett av marknadens mest avancerade datacenter och ger oss möjligheter att vara en stark partner till företag vars servrar hanterar verksamhetskritisk information. Gynnsamt affärsläge framåt har hittills varit ett investeringsrikt år både genom byggnationen av två nya datacenter och tillväxtdrivna kundanskaffningskostnader inom Phonera Telefoni. Kassaflödena förväntas stärkas framåt drivet av minskade investeringar i datahallar samtidigt som telefoniabonnemang aktiveras, datacentret i Oslo driftsätts och fyllnadsgraden i våra datacenter ökar. Den organiska tillväxten förväntas primärt ske genom ökat användande av våra tjänster inom hosting, mobil- och IP-telefoni. Malmö den 8 november Robert Öjfelth Verkställande direktör Phonera AB (publ.) ORG. NR SID 2/24

3 KONCERN Nyckeltal koncern * Helår* Nettoomsättning, mkr 95,4 96,4 294,8 293,3 392,3 Bruttomarginal, % 53,8 55,3 53,7 55,3 56, Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA), mkr 7,7** 2, 38,3 54,8 69,9 Rörelseresultat (EBIT), mkr 3,4** 15,9 26,7 42,4 53,4 Rörelsemarginal, % 3,6** 16,4 9, 14,5 13,6 Resultat efter skatt, mkr,6** 15,7 17,7 42,3 5,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 13,3 -,9 16, 52, 78,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar, mkr 7,6-8,4-22,7-9,2 3,1 Nettoskuld, mkr 19,6 41,3 19,6 41,3 28,6 Avkastning eget kapital, %,4 1,6 11,9 28,5 32,1 Avkastning på sysselsatt kapital, %,2 7,8 7,6 21, 24,6 Resultat per aktie, kr,8 2,1 2,26 5,42 6,43 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 1,7 -,11 2,5 6,66 1,11 Eget kapital per aktie, kr 19,8 19,2 19,8 19,2 2,1 * Siffror exklusive engångseffekter. Se not 3. ** Resultatet påverkas av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. Omsättning per kvartal och rullande 12 mån (mkr) Rörelseresultat, EBIT (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Kvartal Phonera Telefoni Kvartal Availo Koncern rullande 12 mån ORG. NR SID 3/24

4 AVAILO Nyckeltal Availo * Helår* Nettoomsättning, mkr 3,9 32,2 99, 96,5 129, Rörelsens kostnader, mkr -25,8-26,7-82,5-79,6-17,7 Bruttomarginal, % 53, 5,6 53, 53, 55,8 Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA), mkr 5,1 5,5 16,5 16,9 21,3 Rörelseresultat (EBIT), mkr 1,4 2,4 6,7 7,9 9,3 Rörelsemarginal, % 4,6 7,5 6,8 8,2 7,2 Total kapacitet, antal rack Fyllnadsgrad datacenter, % Intäkt per rack och månad, kr Intäkter colocation, mkr 13,3 13,8 43,6 4,5 54,4 Intäkter driftstjänster, mkr 6,3 6,1 19,7 19,1 25,1 Intäkter nättjänster, mkr 11, 11,6 35,7 34,7 46, * Siffror exklusive engångseffekter. Se not 3. Availo höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk information genom att erbjuda colocation, driftstjänster (hosting, tilläggs- och övervakningstjänster) samt nättjänster (konnektivitet) på ett miljövänligt sätt. Bolaget erbjuder även grossisttjänster via eget internationellt IP-nät. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Såsom meddelats den 12 september har styrelsen för Phonera under en tid utvärderat möjligheterna med att särnotera dotterbolaget Availo alternativt att vidareutveckla företaget inom koncernen. Styrelsen har kommit fram till att bäst värde för aktieägarna skapas genom att behålla bolaget inom koncernen. Ledningsmässigt får Availo två landchefer som rapporterar direkt till Phoneras koncernchef Robert Öjfelth. Per Gillerstrand har utsetts till tillförordnad chef för Availo Sverige och Per Brose är chef för Availo Norge. De två nationella marknaderna som Availo är verksamt på utvecklas olika. Den norska marknaden präglas av en starkare efterfrågan vilket resulterat i att det nya datacentret i Oslo (DCO) blev i stort fullbokat redan under andra kvartalet. DCO ska driftsättas under det fjärde kvartalet. Den svenska marknaden präglas av en större konkurrens. Availo positionerar sig därför som partner till de mest krävande kunderna. Datacentret i Sätra (DCS), ett av marknadens mest avancerade datacenter, som driftsattes i början av andra kvartalet är nu i stabil drift. Fyllnadsgraden för affärsområdet uppgick totalt till 81 (85) % vid periodens utgång. Den ökade kapaciteten i nyöppnade datacentret i Sätra bidrar till en lägre beläggningsgrad. Vid kvartalets utgång har Availo totalt 585 tillgängliga datarack jämfört med 61 vid utgången av andra kvartalet, varav 426 i egna datacenter. Availo har under tredje kvartalet minskat antalet hyrda rack. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgår till 3,9 (32,2) mkr och för perioden 99, (96,5) mkr. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 1,4 (2,4) mkr och för perioden 6,7 (7,9) mkr. Omsättningsutveckling tredje kvartalet Availos omsättning sjönk något tredje kvartalet till 3,9 mkr jämfört med motsvarande period (32,2). Omsättningen är fördelad per intäktsslag; 13,3 (13,8) mkr för colocation, 6,3 (6,1) för driftstjänster (såsom hosting, tilläggs- och övervakningstjänster) samt 11, (11,6) mkr för nättjänster (konnektivitet). Jämfört med årets övriga kvartal påverkas intäkterna negativt av färre driftsättningar och därmed lägre installationsintäkter under sommarmånaderna. Fördelat per rack var intäkterna (14 22) kr. Omsättningsminskningen beror dels på kunduppsägningar i Norge på grund av företagsuppköp och konkurs, dels på omförhandlade avtal i samband med förlängning samt avslutade småkunder för att skapa utrymme för större. Nyförsäljningen i Availo Norge överstiger vida den kundomsättning bolaget haft men ingen kund driftsätts i den gamla miljön utan kommer flytta in när det nya datacentret i Oslo tas i bruk. Omsättning Availo (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Kvartal 12 mån rullande ORG. NR SID 4/24

5 Kostnadsutveckling tredje kvartalet Direkta kostnader uppgår under tredje kvartalet till 14,5 (15,9) mkr. Övriga kostnader och personalkostnader uppgår under tredje kvartalet till 11,3 (1,8) mkr. Ökningen beror främst på den förstärkta säljorganisationen. Investeringarna i datacenter redovisas i kostnadsmassan som avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas i och med driftsättningen. Avskrivningar för det nya datacentret i Sätra aktiveras därmed från och med andra kvartalet och uppgår till,7 mkr under tredje kvartalet. Rörelseresultat (EBIT) Availo (mkr) Kostnadsutveckling Availo (mkr) 1 Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Direkta kostnader Övriga kostnader Tot. kost. i % av omsättning Resultatutveckling tredje kvartalet Personalkostnader Avskrivningar 15% 1% 5% Resultatet för Availo före avskrivningar uppgår under det tredje kvartalet till 5,1 (5,5) mkr. Rörelseresultatet uppgår till 1,4 (2,4) mkr. Det minskade resultatet beror främst på att avskrivningar för datacentret i Sätra har aktiverats. % Utsikter Availos kapacitetsutbyggnad görs för att kunna möta den fortsatta efterfrågan. Inom nuvarande datacenterplaner ryms en potential om totalt drygt 1 3 datarack, fördelat på 3 rack i Linköping samt 5 rack i Sätra respektive Oslo, vilket innebär en potentiell kapacitet nära tre gånger dagens befintliga (inräknat Sätra). Denna expansion förutsätter fortsatta investeringar men investeringskostnaden per rack förväntas dock sjunka då stora investeringar i en basinfrastruktur tas i och med den första byggetappen av ett datacenter. Den svenska verksamheten har sedan tidigare byggt upp en mycket hög kompetens i projektering och drift av energieffektiv högeffekthosting. I och med den pågående kapacitetsutbyggnaden skapas framtida möjligheter för tillväxt. Ett förberedande arbete inför en kommande ISO-2-1 certifiering har pågått under året. Arbetet går nu in i sin slutfas och certifieringsgenomförande planeras till första kvartalet 213. Availo fortsätter marknads- och försäljningsarbetet och arbetar för att tydliggöra de mer kvalitativa tjänsterna utöver colocation, dvs. driftstjänster (hosting, tilläggs- och övervakningstjänster) samt nättjänster (konnektivitet, åtkomst till internet). Av organisationen utgör nu ca 25 % försäljare. Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) Availo (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 ORG. NR SID 5/24

6 PHONERA TELEFONI Nyckeltal Phonera Telefoni Nettoomsättning, mkr 64,5 64,2 195,8 196,8 263,3 Rörelsens kostnader, mkr -59,8-46,7-166,7-148,9-21,9 Bruttomarginal, % 54,2 57,3 54, 56,3 56,1 Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA), mkr 4,7* 17,5 29,1 47,9 61,4 Rörelseresultat (EBIT), mkr 4,2* 16,7 27,5 45,4 58,2 Rörelsemarginal, % 6,5* 26, 14, 23,1 22,1 Antal kunder Antal fakturerbara tjänster (RGU) N/A N/A ARPU per kund, kr OPEX per kund, kr * Resultatet påverkas av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. Helår Phoneras telefoni- och internettjänster riktas främst till små och medelstora företag. Phonera Telefoni har vid periodens utgång 6 (57 ) kunder jämfört med 59 kunder i det andra kvartalet. Försäljningen fortsätter att utvecklas väl och antalet kunder ökar med 1 jämfört med föregående kvartal. Nyförsäljningen under tredje kvartalet har varit över förväntan inom både fast, mobil och IP-telefoni. Både antalet aktiva kunder och antal levererade tjänster ökar under kvartalet. Normalt sett har detta kvartalet lägre försäljningsvolymer på grund av sommar- och semesterperioden. Antalet fakturerbara tjänster uppgår till under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen uppgår under kvartalet till 64,5 (64,2) mkr. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 4,2 (16,7) mkr. Resultatet påverkas väsentligt av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC. Omsättningsutveckling tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgår till 64,5 (64,2) mkr. Omsättningen är bibehållen tack vare den positiva tillväxten inom mobil- och IP-telefoni. Jämfört med årets övriga kvartal påverkas intäkterna negativt under tredje kvartalet av fler semesterdagar under sommarmånaderna. Omsättningen per kund (ARPU) uppgår under kvartalet till 358 (373) kronor. Minskningen jämfört med samma period föregående år beror framförallt på en negativ trend inom marknaden för fast telefoni. Trots att Phonera har en kundstock bestående främst av småföretag som är relativt konservativa i sitt beteende och där få har valt bort fast telefoni helt så påverkas ARPU negativt av en minskad konsumtion. För att stabilisera ARPU inom fast telefoni prioriteras försäljningen av fasta prisavtal vilket leder till en stabilare ARPU. För att långsiktigt förstärka ARPU kommer försäljningen av fler tjänster per kund samt fler större affärer inom IP-baserade växeltjänster att prioriteras. Antalet aktiva kunder har ökat med 1 under tredje kvartalet och antalet levererade tjänster med 1 6. Under senare delen av tredje kvartalet har även ett antal större affärer gjorts inom IP-telefoni och växeltjänster. Ett produktområde som har en positiv trend och som stärker ARPU:n. Mobiltelefoniförsäljningen har en fortsatt god utveckling och antalet mobilabonnemang är vid utgången av kvartal tre Antal fakturerbara tjänster (RGU) & Antal kunder Phonera Telefoni Omsättning Phonera Telefoni (mkr) Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 RGU Antal kunder 1 Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Kvartal 12 mån rullande ORG. NR SID 6/24

7 ARPU & OPEX Phonera Telefoni (kr per kund) Bruttomarginal Phonera Telefoni (%) Bruttomarginal tredje kvartalet Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgår till 54,2 (57,5) % jämfört med 53,9 % för andra kvartalet. Marginalen är normalt stark under sommarmånaderna men har minskat jämfört med föregående år då intäkter från fast telefoni har ersatts av mobiltelefoni som har en något lägre bruttomarginal. Direkta kostnader uppgår under kvartalet till 29,5 (27,4) mkr i jämförelse med 3,6 mkr andra kvartalet. Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år beror bland annat på den ökande konsumtionen av mobiltrafik. Minskningen jämfört med det andra kvartalet beror på den lägre rörliga konsumtionen under sommarmånaderna. Kostnadsutveckling Phonera Telefoni (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 ARPU per kund OPEX per kund 1 Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 1 Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Direkta kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Kostnadsutveckling tredje kvartalet Personal- och övriga kostnader, exklusive avskrivningar, uppgår för det tredje kvartalet till 3,3 (19,3) mkr i jämförelse med 23,5 mkr i det andra kvartalet. Ökningen av kostnaderna beror främst på en större engångskostnad till följd av en uppgörelse med TDC Sverige AB avseende retroaktiva trafikkostnader för mobil samtrafik i Tele2 och Telias nät för perioden I den tredje kvartalsrapporten kommunicerade vi risken för en tillkommande engångskostnad på upp till 14 mkr på grund av kammarrättens upphävande av tre förelägganden som Post- och Telestyrelsen (PTS) fattat för samtrafik för perioden Orsaken bakom upphävandet var, ett till synes minimalt, formellt fel där PTS i en fotnot hänvisade till fel version av modell för kostnadsberäkningar. Phonera är inte nöjda med den regulatoriska osäkerhet som uppkom på marknaden till följd av detta och för att till en del kunna eliminera denna risk har bolaget ingått en förlikning med TDC Sverige AB. Bedömningen är att bolaget därmed reducerat risken framåt avseende fotnotsmålen med ungefär hälften. Vidare har försäljningen under tredje kvartalet varit stark vilket har ökat kundanskaffningskostnaderna som samtidigt bidragit till den ökande kundstocken. Fast telefoniförsäljningen var 4 % högre än föregående års tredje kvartal. Alla försäljningskostnader för fast- och mobiltelefoni har tagits direkt vilket gör att anskaffningskostnaderna ökar med en ökad försäljning. Under kvartalet har kundanskaffningskostnaderna varit ca 3 mkr mer än jämförbar period förra året. Resultatutveckling tredje kvartalet Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 4,2 (14,2) mkr. Resultatet påverkas av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. Rörelseresultat (EBIT) Phonera Telefoni (mkr) Q4 11 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 Phonera har återigen de mest nöjda företagskunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex För femte gången har Phonera de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar sin återkommande undersökning av den svenska tele och datamarknaden. Avståndet till tvåan ökar i årets mätning och Phonera uppnår den högsta snittpoängen bolaget haft. Detta är både ett bevis på att vårt arbete med kundnöjdhet ger resultat och en sporre framåt att fortsätta förbättras för att skapa ännu nöjdare kunder. ORG. NR SID 7/24

8 Utsikter Satsningen på organisk tillväxt planeras fortsätta framöver, framförallt genom ökat antal levererade tjänster per kund samt nyintagna kunder inom samtliga produktområden. Anskaffningskostnaderna väntas fortsatt påverka resultatet då försäljningskostnaderna för fast- och mobiltelefoni tas direkt vilket påverkar resultatet i det aktuella kvartalet då kunden tillkom. Satsningen på mervärdestjänster och integrerade mobila lösningar mellan mobil- och IP-produkter fortgår för att öka kundnyttan och samtidigt lönsamheten. Denna satsning har hittills resulterat i lansering av nya attraktiva produkter och fler är på väg. Med hjälp av fokus på ökad kundnytta i form av en starkare produktportfölj och integration av produkterna i den växande portföljen så förväntas en stabil utveckling av intäkter och bruttomarginal. IP-telefoni-satsningen mot lite större bolag har börjat ge frukt och planeras att utökas framöver då detta är en relativt oprövad marknad för Phonera och potentialen för att öka marknadsandelar är stor. Phonera Telefoni fortsätter att söka efter lönsamma förvärv, av både företag och kundstockar, som skulle kunna addera värde till verksamheten. ORG. NR SID 8/24

9 KONCERNÖVERSIKT Nettoomsättning Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning uppgår för det tredje kvartalet till 95,4 (96,4) mkr. Nettoomsättningen för verksamheten i Availo uppgår under det tredje kvartalet till 3,9 (32,2) mkr. Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgår under det tredje kvartalet till 64,5 (64,2) mkr. Januari till september Koncernens nettoomsättning uppgår januari till september till 294,8 (293,3) mkr. Nettoomsättningen för Availo uppgår januari till september till 99, (96,5) mkr. Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgår januari till september till 195,8 (196,8) mkr. Resultat Tredje kvartalet Koncernens rörelseresultat uppgår under det tredje kvartalet till 3,4 (15,9) mkr. Rörelseresultatet för Availo uppgår, exklusive engångseffekter, under det tredje kvartalet till 1,4 (2,4) mkr. Rörelseresultatet för Phonera Telefoni uppgår under det tredje kvartalet till 4,2 (16,7) mkr. Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med -2,2 (-3,3) mkr. Januari till september Koncernens rörelseresultat uppgår januari till september till 26,7 (42,4) mkr. Rörelseresultatet för Availo, exklusive engångseffekter, uppgår för januari till september till 6,7 (7,9) mkr. Rörelseresultatet för Phonera Telefoni uppgår för januari till september till 27,5 (45,4) mkr. Årets finansiella intäkter och kostnader har belastats med valutajusteringar på de norska tillgångarna. Valutakursintäkter,1 (1,9) och valutakursförluster -1,3 (-,3) Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med -7,5 (-1,9) mkr. Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat avser delvis upplösningen av uppskjuten skatt med,8 mkr vilken därmed ej är kassaflödespåverkande. Se not 4. Anläggningstillgångar Koncernens immateriella- och materiella anläggningstillgångar uppgår per den 3 september till 248,2 (179,8) mkr. Ökningen under januari september utgörs till stor del av investeringen i nytt datacenter i Oslo (Norge) och Sätra (Sverige). I inventarier ingår per den 3 september finansiellt leasade inventarier till ett bokfört värde av 33,3 (9,7) mkr. Övriga anläggningstillgångar utgörs av uppskjutna skattefordringar på 12,7 (22,2) mkr samt lämnad deposition till Telia- Sonera Networks AB och upplupen ränta på densamma 2,2 (2,3) mkr. Uppskjuten skattefordran Det nominella beloppet av uppskjuten skattefordran uppgick per den 3 september till 12,7 (26,2) mkr. Se not 4. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgår per den 3 september till 6,5 (17,) mkr. Nettoupplåningen uppgår per den 3 september till 19,6 (41,3) mkr. De räntebärande skulderna utgörs av leasingskuld på 33,3 (9,7) mkr, kortfristig factoringkredit på 18,1 (,) mkr, samt banklån på 64,7 (42,7) mkr. Nettoupplåning mkr Räntebärande skulder Ej utbetald köpeskilling Availo AS - 5,9 5,9 Leasingskuld 33,3 9,7 8,9 Kortfristig factoringkredit 18,1 - - Banklån 64,7 42,7 3,9 Summa räntebärande skulder 116,1 58,3 45,7 Likvida medel 6,5 17, 17,1 Nettoupplåning 19,6 41,3 28,6 Som säkerhet för möjligheten att utnyttja den kortsiktiga factoringkrediten har kundfordringar på 27,6 (23,5) mkr ställts. Säkerhet i form av företagsinteckningar på 64,7 (28,7) mkr har ställts avseende åtagande mot nätleverantörer och banker. Vidare har deposition ställts till TeliaSonera Networks AB om 2,2 (2,3) mkr. För kredit hos bank har aktier i dotterbolagen Phonera Företag AB, FastHost Holding AS och Availo AS ställts som säkerhet. Koncernmässigt värde uppgår till 259,8 (27,4) mkr. Identifierad uppskjuten skatteskuld i samband med förvärvsanalysen av FastHost Holding AS och Availo AS uppgår till 2,2 (2,6) mkr. Koncernens egna kapital uppgår per den 3 september till 149, (148,5) mkr. Koncernens soliditet uppgår per den 3 september till 4,9 (48,8) %. Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår under tredje kvartalet till 13,4 (-,9) mkr och för januari till september till 16,1 (52,) mkr, varav förändring av rörelsekapital uppgår till 7,5 (-2,6) mkr för tredje kvartalet och till -19,7 (-2,9) mkr för januari till september. Koncernens totala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar har under tredje kvartalet påverkat kassaflödet med -5,7 (-7,5) mkr. Huvudsakligen avser detta tilläggsin- ORG. NR SID 9/24

10 vesteringar i infrastruktur för datahallar och nät samt ett nytt datacenter i Oslo (Norge) och Sätra (Sverige). I kassaflödet från finansieringsverksamheten för januari september ingår utbetald köpeskilling avseende Availo AS med 5,9 (17,) mkr Direkt efter tredje kvartalets utgång erhöll Phonera kundrelaterade inbetalningar motsvarande 15,6 mkr. Medarbetare Vid utgången av tredje kvartalet har Phonerakoncernen totalt 124 (11) anställda. Av dessa arbetar 14 (94) personer heltid, varav 25 (24) är kvinnor. Koncernen har även 2 (16) personer som arbetar deltid, varav 17 (15) är kvinnor. Marknaden Availo Marknaden för hosting- och colocationtjänster är fragmenterad med en mängd aktörer. Marknaden tros komma att konsolideras där små aktörer kommer att gå upp i större aktörer för att få skalfördelar och större utvecklingsmöjligheter. Bolaget har på denna marknad för avsikt att växa genom förvärv samt genom organisk tillväxt. Ökade datamängder Den huvudsakliga drivkraften för Availos affär är den ökande mängden data som lagras. Ökningen drivs i sin tur av ökande konsument- och företagsonlineaktivitet. Enligt analytikerföretaget IDC (International Data Corporation) ligger ökningstakten på 5 % per år. Enligt analytikerföretaget Gartner förväntas den lagrade informationsmängden öka med mer än 4 % under. Hög andel ineffektiva datacenter Den tekniska utvecklingen är väsentlig för verksamheten. En stor del av Europas datacenter är gamla och har ineffektiva kylsystem som gör att kostnaden för driften är hög. Det finns olika tekniker och plattformar som väsentligt ökar energieffektiviteten och minskar utrymmesbehoven. Ökat behov av energieffektivisering Datacenter förbrukar stora mängder elektricitet. Enbart inom EU beräknas energiåtgången uppgå till 1 TWh, att jämföra med hela Sveriges energiförbrukning om drygt 14 TWh. Energieffektiviseringen är ett uppenbart mål av såväl miljö- som av kostnadsskäl. Ökad outsourcing Mängden data och komplexiteten i dess hantering ökar efterfrågan på outsourcing av serverdriften. Outsourcingen är allt från att hyra serverrack till att köpa kapacitet i molntjänster. Ökad effekt Den ökande mängden data med fler och kraftfullare servrar som följd leder till ökade effektuttag. Moderna servrar är mer kompakta än tidigare och således ökar antalet servrar per rack. Mer servrar per rack och mer effekt per server gör att behovet av el och kyla ökar. De flesta datahallarna i Sverige är över tio år gamla eller byggda för helt andra krav och räcker helt enkelt inte till för dagens behov. Availos moderna datacenter klarar effekter upp till 3 kw per rack mot konventionella datahallar som klarar effekter på upp till 5 kw. Molntjänst eller Cloud computing Molntjänsterna drivs av ökad datamängd och därmed behov av flexibilitet och skalbarhet i datalagring. En annan drivkraft är den tekniska utvecklingen där samma användare använder såväl stationär och bärbar dator som smartphone och surfplatta. Behovet av att ha program och data tillgänglig via extern server ökar därmed. För privata användare är det framväxten av alla online-aktiviteter och tjänster. Sociala medier, spel och underhållning med mera ligger åtkomligt via externa servrar. För företag är det även en lösning för att lagra och tillgängliggöra intern och extern information. Molntjänster riktade mot företag utnyttjas främst av små och medelstora företag som har behov av virtuella servermöjligheter. Längst kommet i denna utveckling är företagarna i USA som har en högre acceptans. Utvecklingen i Sverige är inte lika långt kommen utan marknaden är mer lokal, dvs. kunden vill veta var och av vem deras data hanteras. Högt förtroende är ofta en förutsättning. Aktörer som erbjuder online-burna tjänster via moln kan i sin tur köpa hostingtjänster eller investerar i egen serverkapacitet. Tillväxten av molntjänster har medfört ökad angelägenhet kring säkerheten, både i driftssäkerhet och i skydd mot dataintrång. Ökat behov av säkerhet För många bolag är det affärskritiskt att kunna upprätthålla drift och säker kapacitetsmässig tillgänglighet. Riskerna kan utgöras av olaga intrång, naturkatastrofer, terrorhot mm. Tekniksamordning fabric based data center Det finns ett ökat behov av att samordna olika system och komponenter i ett datacenter så att de blir mer integrerade. På det sättet kan gemensamma infrastrukturer användas av flera system. Phonera Telefoni Phonera Telefonis primära marknad är små och medelstora företag (SME) på den svenska marknaden. Det finns i Sverige ca 1 1 företag i detta segment som har ett unikt telefonnummer. Fasta telefonin stabil Situationen på företagsmarknaden för fast telefoni är stabil vad gäller antalet operatörer och prisnivåer som utvecklas på ett mer konsekvent och förutsägbart sätt utan nämnvärd prispress. Marknaden för fast telefoni har de senaste åren sett en svag minskning av antalet abonnenter. förändrades företagsmarknaden med -2 % till (för PSTN, ISDN samt IP). Detta som en följd av fortsatt förändrade telefonibeteenden. Växande mobilmarknad Marknaden för mobiltelefoni till företag växer. Antalet abonnemang totalt för hela företagsmarknaden ökade under första halvåret med 1,3 %, jämfört med samma period 21, till Det är abonnemang på både samtals- och datatjänster som står för den största delen av ökningen med 27,1 %, följt av mobilt bredband som ökade med 25,4 %. IP-telefoni IP-telefoni innebär att kunden använder sin internetaccess för att ringa telefonsamtal. Den fasta telefonin övergår till IPtelefoni och transporteras i samma nät som datakommunikationen. Därigenom sänker kunden sin totalkostnad för telefoni då det fasta telefoniabonnemanget inte länge behövs. Dessutom kan kunden få tillgång till fler funktioner med IP-telefoni som bidrar till att effektivisera företagets telefoni. Marknadstillväxten från första halvåret 21 till första halvåret för företags- IP-telefoni var drygt 3 % på den svenska marknaden. Phonera bedömer att marknaden för IP-telefoni och framförallt IPtelefoniväxlar och IP-baserade växelanslutningar kommer att fortsätta växa. Den gradvisa avvecklingen av Telias ISDNlösning, som förutsätter analoga växlar, fortsätter. Företag som står inför att uppgradera sin växel har två huvudalternativ. Företaget kan antingen behålla sin växel men ersätta ISDN- ORG. NR SID 1/24

11 kopplingen ut till det fasta nätet med en SIP-trunk som fungerar som en brygga mellan dagens ISDN -växlar och framtidens IPteknik och därmed utnyttja all den funktionalitet en IP-baserad telefonväxel erbjuder. Företag kan också välja att eliminera den fysiska växeln och gå över till en IP-baserad växellösning, sk IP- Centrex, som innebär att växeln ligger på en server som är kopplad till internet. Phonera märker störst efterfrågan på SIPtrunklösningen. Internetanslutningar och datakommunikationstjänster Tillväxten i internetabonnemang sker till största delen inom mobila bredband. Tillväxten från första halvåret 21 till första halvåret hamnade på 25,4 % på den svenska marknaden. Phonera upplever att en konsolidering av antalet aktörer på marknaden pågår. Det är också Phoneras uppfattning att marknaden är stabil. Phonera har en god geografisk täckning och den starka tjänsteportföljen inkluderande internetanslutningar ger en bra tillväxtpotential. Aktien Phoneras aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Aktiekapitalet per den 3 september uppgår till kronor och är fördelat på aktier. Kvotvärde per aktie är 2, kronor. Antalet aktieägare per -9-3 uppgår till Största ägarna -9-3 Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Investment AB Klöverön ,36 29,2 Alencia AB ,61 11,88 Kongsvik Egendom AB ,71 1,96 Högberga Invest AB 8 1,1 1,25 Holder Fast AS 333 4,17 4,27 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Nordnet Pensionsförsäkring AB Länsförsäkringar Småbolagsfond ,44 3, ,15 2, ,8 2,13 Carmaxia AB ,55 1,59 Royal Skandia Life Assurance Ltd ,49 1,52 Övriga ,15 22,67 Totalt utestående aktier Aktier i eget förvar, Phonera AB ,72 1, ,28 - Totalt antal aktier , 1, Moderbolaget Moderbolaget har främst administrativa koncerngemensamma funktioner och all fakturering sker normalt till dotterbolag. Moderbolagets nettoomsättning uppgår januari till september till 11,3 (12,) mkr. Resultat före skatt uppgår för samma period till 4,9 (2,5) mkr. Risker och osäkerhetsfaktorer Phoneras verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Phoneras framtida utveckling är dels verksamhetsrisker såsom förändringar i lagar och regler för telekommunikationstjänster, ökad konkurrens, färre antal leverantörer, introduktion av nya tjänster, förmåga att attrahera och behålla kunder, förmåga att attrahera och behålla personal, rättsprocesser, aktierelaterade risker och dels finansiella risker. Utöver de risker som beskrivs i Phoneras Årsredovisning (Förvaltningsberättelsen sidan 3, samt not 22 sidan 51), bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Regulatorisk osäkerhet Den svenska telekombranschen har under många år levt under regulatorisk osäkerhet då kostnadsnivåer för samtrafik varit oklara. Osäkerheten är en följd av flera faktorer, men kan förenklat sammanfattas med att Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut regelmässigt har överklagats av flera aktörer på marknaden och att beslutsprocesserna i rättssystemet varit mycket långdragna. Den 23 juni beslöt kammarrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under de senaste åren fattat gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den kostnadsorienterade prissättning som PTS beslutat avseende TeliaSoneras fasta samtrafik från den 24 april 28 respektive 1 januari 29 till den 1 mars 21, samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät från 1 juli 29 till den 1 mars 21 inte gäller. Ingen annan operatör överklagade PTS beslut. Kammarrätten undanröjde PTS beslut på formella grunder. En avgörande faktor bakom kammarrättens domar var ett formellt fel där PTS i en fotnot hänvisade till fel version av modell för kostnadsberäkningar. PTS har åtgärdat felet i nya föreskrifter som gäller från 1 mars 21. De av PTS beslutade prisnivåerna har prövats och godtagits av domstolen i första instans men inte prövats i sak av kammarrätten. Det är idag osäkert vilken nivå som gäller för samtrafik för perioden april 28 fram till mars 21. Det kan dröja länge innan nivåerna för dessa år slutligen fastställs genom antingen domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. För Phonera innebär detta en risk att kostnaden för teletrafik ökar retroaktivt för perioden och belastar resultatet med en engångskostnad. Phonera bedömer att den regulatoriska risken framåt till följd av dessa domar reduceras med ca 5 % mot tidigare kommunicerade 14 mkr. Årsstämma Phonera AB (publ.) Årsstämman för Phonera AB (publ.) kommer att hållas den 15 maj 213 i Malmö. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag per e-post till eller till Phonera AB (publ.), Södergatan 14, Malmö, senast den 15 mars 213, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman. Valberedning inför årsstämman Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric Wiklund, som representant för Investment Klöverön AB, Paul Rönnberg, som representant för Högberga Invest AB, Peter Ahldin, som representant för Alencia AB och Fredrik Olsson som representant för Kongsvik Egendom AB. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 213. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Phoneras styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till Phonera AB (publ.), Valberedningen, Södergatan 14, Malmö, senast den 15 mars 213. ORG. NR SID 11/24

12 Framtidsutsikter Phoneras kärnverksamhet bedöms fortsatt ha en god utveckling under. Bolaget står starkt med två renodlade verksamheter, en sund kostnadsstruktur och starka kassaflöden från rörelsen. Planen för fortsatt tillväxt fortgår med tydligt sälj- och produktfokus inom respektive affärsområde. Kassaflödena förväntas de närmsta två kvartalen fortsatt påverkas av investeringar och engångsutbetalningar, men därefter förväntas relationen mellan EBITDA och nettoskulden successivt förbättras. Bolaget följer löpande intressanta förvärvsmöjligheter för fortsatt expansion. Phonera Telefoni förväntas fortsätta generera starka resultat och kassaflöden. Under kommande kvartal förväntas en ökad satsning på tillväxt belasta resultatet och generera en fortsatt god utveckling av kundstocken. Inom Phonera Telefoni finns tre affärer i fast telefoni, IP-telefoni och mobiltelefoni. Fast telefoni förväntas visa fortsatt god lönsamhet och starka kassaflöden. Mobil- och IP-telefoni förväntas att växa. Mobiltjänsten gör produktportföljen mer komplett och ger goda möjligheter till nya attraktiva och funktionella paketeringar tillsammans med befintliga telefoni- och IPtjänster. Inom Availo förväntas tillväxt främst från produktområdet hosting. Med två nya datacenter som färdigställs under året kommer Availo att satsa allt mer på marknad och försäljning. Detta kommer initialt att belasta resultatet. Från och med färdigställande av datacenter aktiveras avskrivningarna och samtidigt förväntas intäkterna öka successivt. Finansiella mål Styrelsens finansiella mål för Phonera är: Utdelning Genomsnittlig tillväxt om lägst 1 % per år och en omsättning om lägst 5 mkr verksamhetsåret 214. Omsättningsökningen bygger på en kombination av organisk och förvärvad tillväxt, men förutsätter ingen utspädning av antalet aktier. Rörelsemarginal om lägst 12 % per år. En soliditet som långsiktigt överstiger 3 % och en stark finansiell ställning som möjliggör förvärv. Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 5 % av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje givet tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv, som förväntas skapa bättre avkastning. Återköp av aktier Phoneras styrelse erhöll på årsstämman den 1 maj bemyndigande att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i Phonera AB på NASDAQ OMX Stockholm AB. Syftet med bemyndigandet var att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Phoneras kapitalstruktur efter bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för tredje kvartalet har, i likhet med årsbokslutet för, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) med tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRI C) i den form såsom de antagits av EU och i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i årsredovisningslagen och för moderbolaget upprättad efter tillämpliga regler i årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Moderbolaget och koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder såsom de tillämpats och beskrivits i årsredovisningen för. ORG. NR SID 12/24

13 Försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Robert Öjfelth VD Kenneth Gustafsson Styrelseledamot Malmö den 8 november Henric Wiklund Styrelseordförande Jesper Otterbeck Styrelseledamot Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Phonera AB (publ.) koncernen för perioden 1 januari till 3 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Peter Ahldin Styrelseledamot Sven Berg Styrelseledamot Malmö den 8 november Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Paul Moonga Styrelseledamot Lars Nilsson Auktoriserad Revisor Informationen är sådan som Phonera AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller genom handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november klockan 8:. ORG. NR SID 13/24

14 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERNEN tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Helår Trafikkostnader och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens/årets resultat Periodens/årets resultat Periodens/årets resultat per aktie,8 2,1 2,26 5,42 6,43 Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Periodens/årets totalresultat Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ORG. NR SID 14/24

15 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERNEN tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella tillgångar Inventarier Övriga långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Företagsinteckningar Pantsatta aktier för kredit hos bank Kundfordringar Depositioner ORG. NR SID 15/24

16 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN tkr Ingående eget kapital per 1/ Periodens/årets totalresultat Utgående eget kapital Transaktioner med ägarna Återköp av egna aktier Utdelningar Utgående eget kapital Helår KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG KONCERNEN tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Finansnetto Av- och nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten - Investeringar i verksamheter Förvärv av materiella och immateriella tillgångar Inbetalning av deposition Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten - Förändring låneskuld Utdelning till aktieägarna Förvärv av egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens/årets kassaflöde Ingående likvida medel Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut Helår ORG. NR SID 16/24

17 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MODERBOLAG tkr Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Skatter Resultat efter skatt Helår BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MODERBOLAG tkr Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordran dotterbolag Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Skuld dotterbolag Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder ORG. NR SID 17/24

18 KVARTALSÖVERSIKT tkr Q3-12 Q2-12 Q1-12 Q4-11 Q3-11 Q2-11 Q1-11* Q4-1 Phonera Telefoni** Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt Rörelseresultat Availo** Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt Rörelseresultat Koncernen totalt Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt Rörelseresultat Resultat efter skatt Nyckeltal Rörelsemarginal, % 3,6 11,7 11,6 11,1 16,4 13,6 13,4 13,5 Bruttomarginal, % 53,8 54,3 52,8 58,3 55,3 55,2 55,3 51,8 Soliditet, % 4,9 43, 46,1 51,1 48,8 42,8 39,9 38,8 Avkastning eget kapital, %,4 6, 5, 5, 1,6 1,3 9,2 18,9 Avkastning på sysselsatt kapital, %,2 3,6 3,7 3,9 7,8 6,8 6,3 12,4 Nettoskuld, mkr 19,6 98,5 71,4 28,6 41,3 32,1 42,9 42,4 Antal anställda (medeltal) Aktien Resultat per aktie, kr,8 1,14 1,4 1,1 2,1 1,76 1,64 1,44 Eget kapital per aktie, kr 19,8 18,97 21,2 2,1 19,2 17,6 17,85 16,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 1,7 -,43,79 3,44 -,11 5,16 1,6 1,71 * Siffror exklusive engångseffekter. Se not 3. ** Segmentsredovisning. Se not 2. ORG. NR SID 18/24

19 NOTER Kompletterande upplysningar om koncernens resultat- och balansräkning NOT 1 - Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål Uppskjutna skattefordringar Den uppskjutna skattefordran baseras på avdragsgilla temporära skillnader som föreligger samt de underskottsavdrag som finns sedan tidigare i koncernen. Värdet på denna balanspost prövas vid varje rapporttillfälle. Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät Osäkerhet råder angående storleken på samtrafikavgifter för terminering av trafik i de svenska mobilnäten. PTS (Post- och Telestyrelsen) har beslutat om ett visst pris enligt en särskild ekonomisk modell. Detta beslut är dock föremål för rättsligt överklagande från ett antal nätoperatörer. NOT 2 Segmentsredovisning Nettoomsättning per segment tkr Phonera Telefoni Availo Koncerngemensam omsättning Koncernen Helår Rörelseresultat per segment tkr Phonera Telefoni Availo * 9 261* Koncerngemensamma kostnader * * Koncernen Helår * Siffror exklusive engångseffekter. Se not 3. Tillgångar per segment tkr Phonera Telefoni Availo Ej fördelade tillgångar Koncernen ORG. NR SID 19/24

20 NOT 3 Poster av engångskaraktär Under första kvartalet tecknade bolaget ett avtal med säljaren av FastHost AS. Avtalet innebar att den tidigare avtalade tilläggsköpeskillingen skulle lösas in i förtid. Syftet med transaktionen var att så snart som möjligt kunna realisera de synergier som fanns mellan de två förvärvade bolagen FastHost AS och Ventelo Hosting AS, sedan årsskiftet / fusionerade under namnet Availo AS. Av den då avtalade tilläggsköpeskillingen på 2 miljoner NOK utbetalades 15 miljoner under första kvartalet. Resterande 5 miljoner NOK löpte med ränta och utbetalades under första kvartalet. I enlighet med IFRS 3 bokades den avtalade justeringen av tilläggsköpeskillingen i resultaträkningen som en upplösning av finansiell skuld. Då maximal tilläggsköpeskilling bokades upp i samband med förvärvet uppstod det vid upplösningen av skulden en finansiell intäkt på 17,6 mkr. I samband med den förtida inlösen av tilläggsköpeskillingen skedde en omvärdering av de förvärvade immateriella tillgångarna samt goodwill i FastHost AS. Effekterna på resultat efter skatt summerades till, mkr. Engångsposter (mkr) Nedskrivning av immateriella tillgångar & goodwill -22,3 Nedskrivning av skuld för tilläggsköpeskilling +17,6 Upplösning av uppskjuten skatt +4,6 Resultat efter skatt, NOT 4 Uppskjuten skattefordran tkr IB Upplösn. av skatt UB Underskottsavdrag och temporära skillnader uppgår per sammanlagt till 61,3 mkr. De temporära skillnaderna härrör från; periodiseringsförändring Availo AS -294 tkr, goodwill AO Phonera Telefoni 6 16 tkr, goodwill AO Availo 6 47 tkr samt underskottsavdrag tkr, totalt tkr. Det nominella värdet av uppskjuten skattefordran uppgår till 12,7 mkr. Den redovisade skattefordran är det belopp som vid bokslutstillfället bedömts som sannolikt kunna återföras mot framtida vinster. ORG. NR SID 2/24

»Omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret 2008«

»Omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret 2008« Delårsrapport 1 januari- 30 juni PHONERA AB (publ.)»omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret «Perioden 1 april 30 juni Nettoomsättningen ökade med 36% till 94,6 (69,8) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2009

Delårsrapport Januari september 2009 Delårsrapport Januari september 2009 Pressmeddelande, 4 november 2009 Fortsatt stark orderingång ökning med 38 procent i tredje kvartalet Genombrott för Doro i USA Viktiga händelser under tredje kvartalet

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

UTMANANDE 2012 POSITIVA TENDENSER I Q4

UTMANANDE 2012 POSITIVA TENDENSER I Q4 Bokslutskommuniké Q4 UTMANANDE POSITIVA TENDENSER I Q4 Oktober december Nettoomsättningen uppgår till 13, (99,) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår

Läs mer

Q2 FORTSATTA INVESTERINGAR I

Q2 FORTSATTA INVESTERINGAR I Halvårsrapport januari juni Q2 FORTSATTA INVESTERINGAR I KUNDANSKAFFNING OCH DATACENTER April - juni Januari juni Nettoomsättningen uppgår till 99,9 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa & friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och organisationer.

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Delårsrapport Januari - Juni 2008

Delårsrapport Januari - Juni 2008 Delårsrapport Januari - Juni 2008 Ökad omsättning och fortsatt stark tillväxt i abonnentportföljen Antal nya abonnenter ökar med 121% jämfört med 1 januari - 30 juni 2007 Omsättningen ökar med 45% Återbetalningstiden

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88%

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88% Ticket Travel Group Delårsrapport januari september Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88 Januari September Försäljning 3 865,7 (2 565,5) MSEK, +51, i lokal valuta +53 Nettoomsättning 392,9 (243,6)

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Bokslutskommuniké MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Förvärvet av Mermaid A/S har gjort MultiQ till Nordeuropas största Digital Signage bolag men även gett temporärt högre kostnader.

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Fortsatt ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

Fortsatt ökad omsättning och förbättrad lönsamhet Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org.nr. 556634-1300 (Aktietorget: XTRA) Delårsrapport: januari juni 2009 Fortsatt ökad omsättning och förbättrad lönsamhet Omsättningen för andra kvartalet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer