Bidragsredovisning 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsredovisning 2004"

Transkript

1 Bilaga 1 Bidragsredovisning 2004 Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik 28:6.5 Bidrag till regional musikverksamhet Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner Kommentar: 2003 upphörde försöksverksamheten med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel i Kalmar län och Gotlands kommun. 28:6.5 Bidrag till regionala och lokala orkesterinstitutioner Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner Kommentar: 2003 upphörde försöksverksamheten med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel i Kalmar län. Camerata Roman (Camerata Nordica) tillkom. 28:6.5 Bidrag till regionala och lokala teater- och dansinstitutioner Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner (30) 24 ( 27) Kommentar: 2002 fördelades extra bidrag till Malmö Opera och Musikteater, Skånes Dansteater och Länsteatern på Gotland upphörde försöksverksamheten med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel i Kalmar län och Gotlands kommun. Byteatern och Länsteatern på Gotland tillkom därmed. Skaraborgs länsteater uppgick i GöteborgsOperan. Länsteatern i Jämtland-Härjedalen permanentades. Pris- och löneomräkning fördelades till Region Skåne för Malmö Opera och Musikteater samt Skånes Dansteater. Tilläggsbidrag fördelades till Länsteatern i Jämtland. Eftersom landstinget minskade bidraget till Norrbottensteatern och senare återställde det fördelades det statliga bidraget vid två tillfällen permanentades länsteaterverksamheten inom Sörmlands Musik och Teater. 28:6.3 Utvecklingsbidrag till teater-, dans-, musikinstitutioner samt länsmusikorganisationer Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :6.4 Samarbete med tonsättare Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :7.1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar Fria teatergrupper Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Inför 2002 inleddes en försöksperiod, med treårigt, ettårigt och enstaka produktionsstöd/bidrag. Bakgrunden till denna förändring i bidragssystemet var en önskan, både från Kulturrådet och från grupperna, om möjlighet till långsiktig planering samt, i ett längre perspektiv, förenklad handläggning av bidragsärendena. Tillskottet i anslaget för de fria teatergrupperna användes i första hand till att förbättra arbetsvillkoren för grupperna. 1(5)

2 Bilaga 1 Fria dansgrupper/koreografer Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall ) varav 4 till fria dansscener och 3 till daglig träning 2) Inkl. Fria dansscener, + daglig träning, arrangörs-/turnéstöd (1 773) 3) 19 till arrangörs-/turnéstöd 4) Inkl. Fria dansscener, + daglig träning, arrangörs-/turnéstöd (4 710) Fria musikgrupper Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Inkl. Mindre musikgruppers utlandsturnéer Arrangerande musikföreningar Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: 2004 ökade anslaget till arrangerande musikföreningar med tkr. Antalet ansökningar samt bifall minskade på grund av att Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer (RSK) och Riksföreningen för Folkmusik och Dans (RfoD) fördelade medel till sina medlemsföreningar. 28:7.6 Eric Sahlström Institutet Utbetalade medel (tkr) :7.2 Fonogram och musikaler Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Stöd fonogramdistribution Stöd utgivn. av äldre sv. tons. verk STIM/Svensk Musik Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och läsande 28:8.1 Bidrag till länsbibliotek Utbetalade medel (tkr) Antal bifall :8.2 Bidrag till lånecentraler och depåbibliotek Utbetalade medel (tkr) Antal bifall :8.3 Utvecklingsbidrag Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :8.4 Folkbibliotek Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall (5)

3 Bilaga 1 28:9.1 Stöd till utgivning och distribution av litteratur, titelstöd 1) Utbetalade medel (tkr) ) Antal ansökningar Antal bifall Andel bifall, procent 45% 39% 42% 49% Kommentar: 1) Titelstöd till förlag exkl. nationella minoriteters litteratur, projektbidrag inom litteraturstöd, skolklassiker, utgivningen av August Strindbergs samlade verk, litterära evenemang, författarverkstäder, Vitterhetssamfundet de nio, distributionstjänster för biblioteksdistribution 2) 2001 avser under året beslutat stöd, inkl. förhandsbesked. Fr.o.m avses utbetalat stöd. 28:9.2 Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :9.3 Stöd till läsfrämjande verksamhet Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Produktion och distribution av barnbokskatalog Kommentar: Anslaget för stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek utökades med 4 miljoner kronor fr.o.m Stöd till kulturtidskrifter 28:10.1 Produktions- och utvecklingsstöd Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :10.2 Prenumerationsstöd till bibliotek Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar 28:15.2 Bidrag till konstinköp till folkparker m.fl Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :18.1 Organisationer inom bild- och formområdet Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall (5)

4 Bilaga 1 28:18.1 Utställningsersättning Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :18.1 Konsthantverkskooperativ Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :18.1 Konstnärernas kollektivverkstäder Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :18.2 Akademien för de fria konsterna Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :18.3 Verksamhetsstöd till vissa utställare Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall :30.1 Bidrag till regionala museer Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: 2002: P.g.a. för hög fördelning till försökslänen har 500 tkr överförts från anslaget 28:31: : Justering av anslaget enligt regleringsbeslut i förhållande till regleringsbrevet 2002 sker en nivåhöjning av anslaget för att stärka de regionala museernas roll i det regional utvecklingsarbetet Kalmar län och Gotlands län upphör att vara försökslän. Kulturrådet tar därmed över bidragsgivningen till de bägge länen 28:30.2 Utvecklingsbidrag Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall (5)

5 Bilaga 1 28:30.4 Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet Svenskt kulturutbyte med utlandet 28:2.3.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (internationella org.) Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Bidragen till dessa organisationer avser bland annat att täcka kostnader för sektionernas medlemsavgifter till sina internationella moderorganisationer och resebidrag för svenska representanter med ordförande- eller styrelseuppdrag för att delta i generalförsamlingar och/eller andra beslutande möten. Internationellt kulturutbyte per konstområde Konst, museer och utställningar Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Teater, dans och musik Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Litteratur, bibliotek, kulturtidskrifter Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kultur i arbetslivet 28:2.4.1 Kultur i arbetslivet Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Nationella minoriteter 28:2.2.6 Nationella minoriteter Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Funktionshindrades deltagande i kulturlivet 28:2.4.4 Funktionshindrades deltagande i kulturlivet Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall (5)

6 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2:1 SÄRSKILDA DANSINSATSER Dans i Halland, Halmstad Rekonstruktion av Peter och Vargen Samarbetsnämnden för folklig dans,stockholm Projektet I Henrys anda del Gabriela Gutarra, Stockholm Turné till produktionen Rhythm by Dance Flamenco Center Zebra Dans, Stockholm Turné, "Havet är blått" Rörelsen Koreografer i Skåne, Malmö Rörelsens Biennalprojekt E.L.D. Mälardalens Dansensemble, Stockholm Forum för ny koreografi AICT (Assotiation Internationale des Critiques de Theatre) Intern. seminarium för unga danskritiker Världskultur, Eskilstuna Världsdansfestival i Eskilstuna och Västerås Balettakademien, Stockholm Tilläggsbidrag, IADMS Kultur Jönköpings kommun Dansnät Jönköping Svensk Danskommitté, Stockholm Kompletterande verksamhetsbidrag Dansens Hus, Stockholm Stockholm Showcase Sweden Pjong Spox, Sollentuna Turnéstöd till Atalante i Göteborg Freestyle Phanatix, Kävlinge Kompl. stöd för turné i Norrbotten Dans i Nord, Piteå Dansresidens med Christina Tingskog, proj. Barnen och verkligheten Kraftcentrum i Västmanland Film & Ung kultur i Västmanland Dansmössa 2004 Västerås Dans i Värmland, Karlstad Stöd till dansresidens Persson & Florin HB, Stockholm Samtal om samtidsdans Zebra Dansproduktion ek.för., Stockholm Riktig underbar blir du först senare Ingrid Olterman, Stockholm Gästspel i Umeå med Ett Bländverk Silverudden, Hägersten Föreställningen "En tredjedel" på Färgfabriken Agnes & Co, Stockholm se även anslagspost 28: Stockholm 59 North Gästspel på Jacobs Pillow Dance Festival i New York SUMMA28:2.1 SÄRSKILDA DANSINSATSER FOLKBIBLIOTEKENS VERKSAMHETSUTVECKLING Umeå Kultur, Umeå Bibliotek 2007, etapp Lidingö stadsbibliotek, Lidingö Bokomat - 24-timmarsbiblioteket Tranemo bibliotek, Biblioseum Tranemo Örebro Stadsbibliotek, Örebro Brygga mellan Fråga biblioteket och Jourhavande bibliotekarie Ystads bibliotek tillsammans med övriga deltagande kommunbibliotek, Ystad Folkbibliotek och vuxnas lärande. År 2(3) Örebro kommun, Örebro Nationell digital frågetjänst Rum för Barn, Kulturhuset Stockholm, Stockholm Barnperspektiv på barnbiblioteket Regionbibliotek Västra Götaland, Göteborg Fortsatt och fördjupad utredning kring folkbibliotekens behov Regionbibliotek Halland, Halmstad Nationell slutkonferens i projektet Ordbrons namn, Halmstad Internationella biblioteket, Stockholm Konferensen Serving Multicultural Populations staffcompentencies for success Huddinge kommun, Huddinge Tåget går: från pekbok till doktorsavhandlling SUMMA 28:2.1 FOLKBIBLIOTEKENS VERKSAMHETSUTVECKLING :2.1 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Teater, dans och musik Föreningen Sveriges körledare Körledarkonvent Göteborgs stads kulturnämnd Göteborgs dance and theatre festival Västra Götalands läns landsting Dansbiennal Dag Hallberg HB Konstnärligt bokslut Intercult Verksamhetsbidrag Cirkus Cirkör Utredning och analys av verksamheten Musikmuseet Proj Vems röst - om genus i musiken Södertörns högskola Proj Dramatisk gestaltning Folkets Hus Rinkeby Proj Välkommen till förorten Musikhögskolan Piteå Proj Kropp i rörelse/digital dans SAMI Yrkesträning för professionella sångare Drama Direkt Verksamhetsbidrag Teater Tusan Delutbetalning Teater 23 Delutbetalning Månteatern Delutbetalning :e Teatern Delutbetalning Ögonblickteatern Delutbetalning Kulturrådets egna projekt Översyn av Centrala amatörorganisationer

7 Kulturrådets egna projekt Nationell kulturkonsulentkonferens Kulturrådets egna projekt Nationellt handlingsprogram för den professionella dansen Kulturrådets egna projekt Mötesplatser TDM Summa Teater, dans och musik Konst, museer och utställningar Folkrörelsernas Konstfrämjande, Stockholm Projektet Främja hälsa Föreningen Xposeptember - Stockholms Fotofestival, Xposeptember Fotofestival Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Stockholm Utställningsprojekt 100 tankar om konsthantverk Västerbottens museum, Umeå ABM-samverkan Riksutställningar, Stockholm Förlustgaranti Museum Föreningen Craft Sweden, Göteborg Konsthantverk 2005" i Göteborg och Västra Götalands regionen Splintermind, Hägersten TVTVSTATION Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Stockholm Riktade utbildningsinsatser för centrumbildningarna inom kulturområdet ABM Sörmland ABM-kommunikation Kungliga Biblioteket, Stockholm Enl ö-kommelse 29/1-04 ABM Parson Kulturrådet egna projekt Utvärdering av museiped Kulturrådet egna projekt KMU mötesplatser Summa konst, museer och utställningar Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Kiruna kommun Närpbokbussen Föreningen liv i Sverige Verksamheten SPLQ Ljusdals kommun UNESCO-biblioteket Kulturrådets egna projekt Astrid Lindgren Memorial Award, profileringsprojekt Kulturrådets egna projekt Plattformar för regional biblioteksutveckling Kulturrådets egna projekt Bok- och biblioteksmässan Summa Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Avdelningen för Utveckling och analys samt Administrativ utveckling Kommunalförbundet Dalsland Medfinansiering av projektet Attraktiva Dalsland Jämtlands läns landsting Kultur i vården Riksantikvarieämbetet Utvärdering EU:s strukturfondsprojekt Ars Baltica Projekt Forum Gdansk Hanaholmen Hanaholmen 30 år Kulturrådets egna projekt Översyn folkrörelseägda lokaler Kulturrådets egna projekt Rest arv Cecilia Dahlbäck(konsulenutv) Kulturrådets egna projekt Externwebb Kulturrådets egna projekt Regionala konferenser Kulturrådets egna projekt Ommvärldsanalys Kulturrådets egna projekt Regional analys Kulturrådets egna projekt Kultur och hälsa Summa Avdelningen för Utveckling och analys samt Administrativ utveckling SUMMA 28:2.1 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER :1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR Verksamheten 2004 Föreningen Box Kraftverk, Bjärtrå Galleri 54, Göteborg Galleri Box, Göteborg Galleri Hnoss, Göteborg Kiruna Konstgille, Kiruna Konstakuten, Stockholm Konstföreningen AURA, Lund Kulturföreningen Jacob/Galleri 21, Malmö Kulturföreningen Signal, Malmö Verkligheten, Umeå SUMMA 28:2.1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR :2.1 BARN OCH UNGDOM Kulturrådet Löner barn- och ungdomshandläggare SUMMA 28:2.1 BARN OCH UNGDOM

8 28:2.1 BARN- OCH UNGDOMSTEATERKONSULENTEN Kulturrådet Lön till konsulent Teatercentrum Scenkonstbiennal SUMMA 28:2.1 BARN- OCH UNGDOMSTEATERKONSULENTEN TOTALT 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET :2.2 BIDRAG TILL ORGANISATIONER INOM KULTUROMRÅDET 28:2.2.1 CENTRALA AMATÖRORGANISATIONER FÖR RIKSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET Verksamhetsbidrag 2004 Amatörteaterns Riksförbund Föreningen för Tidig Musik RFoD, Riksföreningen för Folkmusik och Dans Riksförbundet Svensk Fotografi Riksförbundet Svensk Körsång Samarbetsnämnden för Folklig Dans Svenska Arbetarsångarförbundet, Hägersten Svenska Baptisternas Sångarförbund Svenska Missionskyrkans Musikkårer SMM Svenska Missionskyrkans Sångarförbund Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur Sverigefinska Riksförbundet/Amatörteaterförbundet Sveriges Arbetarteaterförbund Sveriges Dragspelares Riksförbund Sveriges Film- och Videoförbund Sveriges Hembygdsförbund Sveriges Kyrkosångsförbund Sveriges Orkesterförbund, Stockholm Sveriges Schackförbund, Norrköping Sveriges Spelmäns Riksförbund Summa Under året återbetalade projektmedel, som ej kunnat fördelas ( kr) TOTALT 28:2.2.1 CENTRALA AMATÖRORGANISATIONER FÖR RIKSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET :2.2.2 CENTRUMBILDNINGAR FÖR DERAS CENTRALA REGIONALA VERKSAMHET Verksamhetsbidrag Centrum för Fotografi, Stockholm Danscentrum Sverige, Stockholm Föreningen Filmcentrum, Stockholm Föreningen Musikcentrum, Stockholm Författarcentrum Riks, Stockholm Illustratörscentrum, Stockholm Konstnärscentrum, Landvetter Musikcentrum Väst, Göteborg Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Stockholm Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Stockholm Gemensamma riktade utbildningsinsatser för Centrumbildningar Teatercentrum, Stockholm Översättarcentrum, Stockholm Summa Verksamhetsbidrag ARBETSFÖRMEDLANDE VERKSAMHET 2004 Författarcentrum Riks, Stockholm Danscentrum Sverige, Stockholm Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Stockholm Konstnärscentrum, Landvetter Föreningen Filmcentrum, Stockholm Musikcentrum Väst, Göteborg Centrum för fotografi, Stockholm Illustratörscentrum, Stockholm Folkets Hus och Parker, Stockholm Teatercentrum, Stockholm, Stockholm

9 Översättarcentrum, Stockholm Föreningen Musikcentrum, Stockholm Summa Arbetsförmedlande verksamhet TOTALT 28:2.2.2 CENTRUMBILDNINGAR FÖR DERAS CENTRALA REGIONALA VERKSAMHET :2.2.3 LOKALHÅLLANDE ORGANISATIONER FÖR KULTURVERKSAMHET Bygdegårdarnas riksförbund Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Våra Gårdar, Riksförbundet för nykterhetsrörelsen TOTALT 28:2.2.3 LOKALHÅLLANDE ORGANISATIONER FÖR KULTURVERKSAMHET :2.2.4 MÅNGKULTURELLA ORGANISATIONER FÖR ARKIV, DOKUMENTATION OCH FORSKNING Mångkulturellt Centrum i Botkyrka Immigrationsinstitutet Intercult, Stockholm Kurdiskt bibliotek i Stockholm Stiftelsen Grekiskt Bibliotek TOTALT 28:2.2.4 MÅNGKULTURELLA ORGANISATIONER FÖR ARKIV, DOKUMENTATION OCH FORSKNING :2.2.5 TEATERALLIANSEN :2.2.6 NATIONELLA MINORITETERS SPRÅK OCH KULTUR Internationell Musikförening, Malmö Romska biblioteket Àjtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, JOKKMOKK Delfinansiering av projektet Bildkonstintendent Sällskapet för Jiddisch och Jiddisch-kultur i Sverige, Stockholm Kultur och utbildning Tornedalsteatern, Pajala Bidrag för Gruppen "Glatt Koscher", Limhamn Mammeluschen, jiddischrevy Studieförbundet Vuxenskolans Stockholm Uppsalaregionen, Stockholm Zisel med gäster Kulturmöten med minoriteter Gaaltije, Östersund Medfinansiering av EU-interreg. - fotoprojektet "Bilden av oss förbleknar". År 1 av Axevalla folkhögskola, Axvalla Kulturarrangemanget "Axevalla sommar" Uusi Teatteri, Stockholm Bidrag för Uusi Teatteri-projektet inom Finska Kulturföreningen i Sverige Romskt kulturcentrum i Stockholm, Enskede Judiska Museet, Stockholm Utställningen "Den judiska nationella minoriteten" Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Stockholm Kulturspridning Nationella minoriteter, distribution av kulturprogram Malmö Museer, Malmö Leva i två världar - att vara ung och minoritet. Utställning om romsk ungdom Gaaltije, Sydsamiskt kultur centrum, Östersund EU-projektet Kulturbuss utan gränser År 1 av Landstinget Sörmland, Mångkultur Sörmland, Eskilstuna ERKÄND?! - 5 nationella minoriteter under de 5 första kritiska åren. En kulturell manifestation Bildmuseet, Umeå Gemenskaper/särarter: samisk konst i dåtid och nutid. År 2 av Judiska biblioteket, Stockholm Breddning av utbudet med musik och film på Judiska biblioteket Mosaiska Föreningen i Lund, Lund Judiska Biblioteks- och Resurscentret i Lund. Uppordnande av arkivalier Sametinget och SWEBLUL, Kiruna SWEBLULs språkutvecklings- och informationsarbete. Fortsättning av informationsprojekt Roma Institutet, Boxholm Förproduktion av musikalen Caravan Uppsala stadsbibliotek, Zigensk historia och kultur - om romernas levnadsförhållanden Uppsala i Sverige Judiska Församlingen i Stockholm, Stockholm Judiska Församlingen kulturverksamhet Podium, Stockholm Utgivning av litteratur på invandrar - & minoritetsspråk Kulturrådet Administration - Nationella minoriteters språk och kultur TOTALT 28:2.2.6 NATIONELLA MINORITETERS SPRÅK OCH KULTUR :2.3 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE BIDRAG TILL INTERNATIONELLA ORGANISATIONER Verksamhetsbidrag 2004 Svenska Penklubben, Stockholm Amatörteaterns Riksförbund, Fagersta Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige, Bandhagen EIDD Sverige, Stockholm European Youth Orchestra IBBY Sverige, Stockholm

10 International Council for Traditional Music (ICTM), Stockholm KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Stockholm Nordiska konstförbundet - svenska sekt., Sollentuna Svensk Danskommitté / Svensk Teaterunion - ITI, Stockholm Svensk Teaterunion - Svenska ITI, Stockholm Svenska Assitej, Johanneshov Svenska IAA-kommittén / Konstnärernas Rikskonserter Riksorganisation, Stockholm Svenska ICOM, Stockholm Svenska Konstkritikersamfundet, Uppsala Svenska musikbiblioteksföreningen Svenska sektionen av IAML, Stockholm Svenska Musikrådet, Stockholm Svenska sektionen av ISCM, Hässelby SUMMA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER :2.3.1 TEATER-, DANS- OCH MUSIK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Teater och Dans Backa Teater, Göteborg Medv med "Girlpower" stadsteatern i Tallinn Compaginie Jus de la Vie Gästspel i Österrike Dala Teatern, Falun Gästspel i Moskva nov/dec Dance Across Borders, Göteborg Koreografgästspel inom Dance Across Borders Dockteaterför Unima, Stockholm Intern. dockteaterkongress i Kroatien Dockteatern Tittut, Stockholm Gästspel i Frankrike Dockteatern Tittut, Stockholm Delt. i 8:e Theatre of the World Festival Draken Teaterförlag, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Eva Ingemarsson Dansprod, Göteborg High Fest Intern. Theatre Festival i Yerevan Armenien Filmmusic AB, Stockholm Resebidrag till Monologfestivalen i Hannover Folkteatern i Gävleborg Gästspel Indien, Malaysia, Indonesien, Kina och Japan Göteborgs Stadsteater AB Gästspel på ETC-festivalen i Nova Gorcia Intercult, Stockholm Internationell samproduktion "Alice" i Belgrad Nordiska Strakosch Teaterförlaget Lansering av svensk dramatik utomlands Profilteatern, Umeå Gästspel i Reykjavik RFoD, Stockholm Nordisk dansgästspel/linköpings folkmusikfestival Stockholm 59 North Gästspel på Jacobs Pillow Dance Festival i New York SU-EN Butoh Company, Almunge Gästspel av SU-EN Butoh Company Svensk Teaterunion, Sv ITI, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Sveriges Dramatikerförbund, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Teater Pero, Stockholm Resebidrag till teaterfestivalen i Sydkorea Teater Sagohuset, Lund Barnteater i Santiago de Cuba Teater Weimaer, Malmö Performance/gästspel "I am not the Other" Teater Västmanland Gästspel, USA Teaterförlag Colombine, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Tokyo Style AB in Stockholm Strange Kinoko Company till Parkteatern Virpi Pahkinen, comedia ab, Stockholm Internat. kulturutbyte med Polski Teater Tanca Zebra Dans, Stockholm Turné till Tyskland Summa Musik Kamera, Stockholm Turné till USA, mars Hell on Wheels, Johanneshov Turné till USA, Hardcore Superstar, Göteborg Turné till USA Holden, Upplands Väsby Turné till USA, Svenska Kammarorkestern Örebro Turné till USA och London april Orphei Drängar, Uppsala Turné till Centraleuropa, oktober Sliding Hammers, Älvsjö Turné till USA maj-juni E.S.T. (Esbjörn Svensson Trio),Sthlm Turné till Sydkorea, USA och Canada Maragatos, Stockholm Turné till Montevideo/Uruguay Anders Bergcrantz Quartet, Billinge Turné till Italien i september Nacka Forum, Stockholm Turné till Italien i september S.L.E.M., Stockholm Turné till Italien i september Ensemble Son, Stockholm Turné till Italien i september Mats/Morgan Band, Stockholm Turné till USA, Canada i september Viktoria Tolstoy Trio, Stockholm Turné till Italien Tiger Lou, Stockholm Turné till Tyskland och Schweiz i september Ewan Svensson Trio, Falkenberg Turné till Paris Brassfabriken, Göteborg Turné till Brisbane, Australien Karl Martin Almqvist Quartet, Stockholm Turné till Chile, januari

11 Trio Suecia, Å kersberga Turné till Sydamerika Västerås Sinfonietta Turné till Kina i maj Kid Commando, Göteborg Turné till England och Skottland Fylkingen, Stockholm Turné till Polen Summa musik SUMMA 28:2.3.1TEATER- DANS- OCH MUSIK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.1 KONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Electrohype, Malmö Genomförandet av konferens i Malmö FA+, Stockholm Kaliningrad Taken Over Intercult, Stockholm SEAS, Konstepidemin, Göteborg Deltagande i Res Artis Kulturarv utan gränser, Stockholm Projektet Det belägrade Sarajevo Moderna museet, Stockholm Da'kArt 04 biennalen, Senegal Nätverket för konstnärsverkstäder, Per Erik Johnson, Farsta Föreläsararvode vid internationellt konstnärsmöte Splintermind AB, Hägersten Resebidrag för kontaktresa till Japan Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Stockholm Reskostnader i samband med World Crafts Council (WCC) Stiftelsen Vardö seminariet, Stockholm Projektet Is the concept of central and Eastern Europe still valid? Återbetalda bidrag SUMMA28:2.3.1 KONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.1 LITTERATUR OCH BIBLIOTEK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE IFLA-ALP, Uppsala Verksamhetsbidrag ALP-kontoret Svensk biblioteksförening Bidrag till utvecklingsverksamhet SUMMA 28:2.3.1 LITTERATUR OCH BIBLIOTEK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE SUMMA 28:2.3.1 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.2 SVENSKHEMMET VOKSENÅSEN A/S :2.3.3 SVENSK-NORSKA SAMARBETSFONDEN FÖR STIPENDIER FÖR VISTELSE VID SVENSKHEMMET VOKSENÅSEN :2.3.4 HANAHOLMENS KULTURCENTRUM :2.3.5 BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Svenska Penklubben för gäststipendium till flyktingförfattare Östersjöns Författar- och Översättarcentrum Visby Internationella Tonsättarcentrum Barents Litteraturcentrum Baltic Art Center på Gotland Svensk-grekiskt kultursamarbete Svenska IAA-kommittén Resebidrag till stipendiat Medelhavsmuseet Konsertprogram hösten My Svennberg, Sv. IAA Resekostn. i samb. m. konstnärsutbytesprojekt Föreningen Kazantzakis vänner Anordnande av Kazantzakisdagen Medelhavsmuseet Barnboksutställning hösten axion art foundation Anordnande av svensk-grekiska kulturaftnar, okt Vasilis Theodorou Utställningsprojektet Emigranterna Grekiskt Kulturcentrum Resekostn. i samb. m. undertecknande av avtal Kostnader för litteraturseminarium i Delfi, maj Kostnader för nämndens verksamhet Summa svensk-grekiskt kultursamarbete SUMMA 28:2.3.5 BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE TOTALT 28:2.3 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE

12 28:2.4 BIDRAG TILL ÖVRIGA ÄNDAMÅL INOM KULTUROMRÅDET KULTUR I ARBETSLIVET ABF Norra Småland, Jönköping Kulturombud på arbetsplatserna ABF Sollentuna Mitt arbetsliv i Sverige - en annorlunda antologi Arbetets museum, Norrköping Smaka vår läckra pizza! Arbetets museum, Norrköping Kulturstafett/Verkstadsarbetare med nya ögon Fackklubben på Eka Chemicals i Stockvik, Sundsvall BokBildning (Arbetsplatsbibliotek) Hotell och Restaurang Facket, Stockholm Hotell och Restaurang Facket under 1900-talet, dokumentationsprojekt HRF avd 25 Mellannorrland, Sundsvall Böcker och läsning på krogen, arbetsplatsbibliotek Kommunal Dalarna, Borlänge Möte med den konstnärliga processen Konstfrämjandet i Värmland, Karlstad Konst och teknik möts på Framtidens Arena Landstingets kulturförvaltning/barn- och undomspsyk.kli., Stockholm Konstnärligt utvecklingsprojekt LO-disriktet Västmanland/Skådebanan Västmanland, Västerås Kultur för sjukskrivna LO-facken i Motala Kulturprocess på arbetsplatsen LO-facken i Valdemarsvik, Gusum Gusum i mitt hjärta -del II, dokumentationsprojekt Metall avd 135, Sandviken I brukets skugga Metall avd 19, Mariestad Människor i en verkstadsindustri, dokumentationsprojekt Metall avd 22, Hudiksvall Lyssna på böcker Metall avd 49, norra Västerbotten, Skellefteå Konst & Hälsa, konstnärer på arbetsplatser Metall, HRF, Kommunal, Industrif. SEKO, ABF, EBFA, Stockholm Läs för mig pappa! Fortsättning Metallklubben Alimak och ABF norra Västerbotten, Skellefteå Kultur utan förhinder, kultur för anställda med funktionshinder Metallklubben Lindab Nord AB, Boliden Ljudboks- och DVD-bibliotek Metalls avd 20, Västerås Läsfrämjande verksamhet Metalls avd 686, Garpenberg Hundra år under jord, del 2, dokumentationsprojekt Metalls avd. 37, Motala Verkstadsarbetare med nya ögon Metalls avd. 63, Borlänge Järnets villkor, tvärkultur o dokumentation Metalls avdelning 25 Gimo Gruvarbetare i ord och bild, del Metalls verkstadsklubb Getinge Sterilization, Getinge Mina 40 år på Getingeverken Metalls verkstadsklubb vid Orbit One, Ronneby Arbetsplatsbibliotek Pappers avd 146, Norrsundet De bröto bygd - teater o berättarparker SEKO Gbg Klubb SJ Resor, Johanneshov Dokumenation av tågbiljettförsäljare "100 ansikten och 30 röster" SEKO sjöfolk, Göteborg SJÖMAN - ett traditionsyrke i förändring Servicefacken i Skåne, Helsingborg Tillsammans i Sverige: Integration-Kultur Skogs- och träfacket, Stockholm Goda exempel/träarbetarnas konstens hus SKTF - avd. Gotland Navigare necesse est SKTF, Västergötland Att läsa är att leva - längre! Skådebanan Västra Götaland, Göteborg Genomförandet av tre nationella seminarier 2005 i samarbete med Kulturrådet Skådebanan Västra Götaland, Göteborg Artists in residence fas III Splintermind AB, Hägersten Making sence - den visuellt skapande organisationen Statarmuseet i Skåne, Bara Karla - från "livegen" till pensionär Stockholms stadsmuseum Värt att minnas Studieförbundet Vuxenskolan, Nordmaling Dokumentation från Nordmalings Sjukstuga Sv Transportarbetareförbundet avd 1, Gävle Ljudboksbibliotek Sv Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå Arbetsplatsbibliotek Sv Transportarbetarförbundet, Stockholm Kropp och själ - nya arbetsplatsbibliotek på vägkrogar Sydöstra Sv. Transportarb fackförening, Kristianstad Transport Biblioteket Södra Fot, Stockholm Stad i världen, teaterprojekt Teatermaskinen, Riddarhyttan At Work - en gestaltning av arbetet och livet i Europa Varvshistoriska föreningen o Metalls avd 41, Göteborg Kvinnor på varven del Verkstadsklubb Metall på Daloc AB, Töreboda Arbetsplatsbibliotek Verkstadsklubben vid Saab AB Linköping Arbetsplatsbibliotek Verkstadsklubben vid Junoverken AB, Uddevalla Arbetsplatsbibliotek Virserums Konsthall Kultur i Arbetslivet som synliggör o förändrar/ projektering Vårdförbundet Örebro Teater som Kraft Ystads konstmuseum Musikprojekt för Nya Scener Återbetalda bidrag Handläggning inkl. referensgrupp Utvärderingskostnader 2004 Rapport om arbetsplatsbibliotek TOTALT KULTUR I ARBETSLIVET :2.4.2 BIDRAG TILL LÄNSBILDNINGSFÖRBUND M.FL :2.4.3 LÄNSKONSTNÄRER Gotlands kommun Dans- resp. konstkonsulent Göteborgs stads kulturnämnd Dans- resp. konstkonsulent Jämtlands läns landsting Konstkonsulent Landstinget Dalarna Dans- resp. konstkonsulent

13 Landstinget Gävleborg Konstkonsulent Örebro läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Landstinget Sörmland Dans- resp. konstkonsulent Landstinget Västernorrland Konstkonsulent Landstinget Västmanland, kultur och utbildning Dans- resp. konstkonsulent Dans i Värmland, Region Värmland Danskonsulent Norrbottens läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Region Halland, landstinget Halland Dans- resp. konstkonsulent Region Skåne Danskonsulent Stockholms läns landsting Danskonsulent Dans i Uppland, landstinget i Uppland Danskonsulent Västerbotten läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Västra Götalands regionen Dans- resp. konstkonsulent TOTALT 28:2.4.3 LÄNSKONSTNÄRER :2.4.4 FUNKTIONSHINDRADES DELTAGANDE I KULTURLIVET Göteborgs Stadsteater, Göteborg Föreningen Zin-Lit Barn och ungdomshab. i Skåne, Ystad På vid gavel - skapa en metod för att göra teater tillgänglig för funktionshindrade År 1/ Cirkus mobilen, fysisk o psykisk träningsmetodik för funktionshindrade barn och ungdomar i reg. Skåne. År 1/ Föreningen Share Music Sweden, Gränna Musikverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder. År 1/ Synskadades Riksförbund, Enskede Punktskriftsklubben för synskadade barn Länsbibliotek Skåne, Malmö Bibliotekens tillgänglighet - arkitektinventering, 21 lokaler Nordiskt Kulturförbund för Dövblindfödda, Enskede Kurser för dövblindfödda: teater, bronsgjutning, naturskulptur, improvisation & musik. År 1/ Upplandsmuseet, Uppsala Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Vilhelmina Församling, Vilhelmina Tillgänglighetsanalys/plan för Fatmomakke kyrkstad Norrbottens länsbibliotek, Luleå Bibliotek för alla - arkitektinventering av 8 huvudbibliotek Viksjöforsbaletten, Viksjöfors Dans + rörelse = kreativ stimulans, år 3/3. Träna/aktivera unga funktionshindrade med dans i integrerad verksamhet Studieförbundet Vuxenskolan, Malmö Moomsteatern möter Skånes barn. Ett tillgänglighetsprojekt där barn i Skåne möter Moomsteaterns förståndshandikappade skådespelare Jämtlands länsmuseum, Östersund Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med pocketteatern Jämtlands läns bibliotek, Östersund Bok & DAISY, år 2/ Bohusläns Museum, Uddevalla Förstudie - tillgänglighet till utställningar för personer med syn- och språkrelaterade funktionshinder Williams Syndrom Förening i Sverige, Åkersberga Utvecklingsarbete med ungdomar med Williams Syndrom år 3/ Falkenbergs museum, Falkenberg Bemötandeutbildning för museipersonal, av och med Pocketteatern Hudiksvalls kommun Omsorgsavdelningen, Hudiksvalls kommun Över Gränserna 2004, år 3/ Kalmar läns museum, Kalmar Kulturmiljö för alla, år2/2, ta fram pedagogiska modeller för att öka tillgängligheten till lokala kulturmiljöer Länsbiblioteket Västerbotten, Umeå Arkitektinventering av 15 huvudbibliotek, översyn av kommunbibliotekens hemsidor, personalutbildning och konferens Linköpings kommun, omsorgsnämnden, Linköping Kultur för vuxna med utvecklingsstörning år 2/ Länsbiblioteket i Örebro län, Örebro Tillgängliga bibliotek Skellefteå kommun, Skellefteå Utvecklingsarbete för att förbättra funktionshindrades tillgång till kultur, år 2/ Sörmlands Museum, Nyköping Bemötandeutbildning för museipersonal av och med Pocketteatern Länsbibliotek Västmanland, Västerås Arkitektinventering av 11 kommunbibliotek Ödeshögs Socialnämnd, Ödeshög Kultur i vården år 2/ Blekinge Museum, Karlskrona Etapp 1 (förstudie) av projektet Kulturmiljö för alla - tillgängliga kulturmiljöer i Blekinge, år 1/ Länsbiblioteket Jönköping, Jönköping Ikapp- Arkitektinventering av 13 kommunbibliotek i Jönköpings län Hudiksvalls Kommun, Hudiksvall Kulturraketen - ge funktionshindrade möjlighet till ett mer varierat kulturliv. År 3/ Länsbiblioteket i Örebro län, Örebro Resursbibliotek för döva år 3/ Riksförbundet FUB, Stockholm UNIK -INCLUSION BY MUSIC.FUB i samarb. med artister, producenter skapa en CD-singel Gotlands Kommun, Kultur- och Fritids förvaltningen, Visby -Var god berör, bl.a. dokumentation av projektet, år 2/ Natur- och kulturarvsförvaltningen, Vänersborg 3 bemötandeutbildningsdagar för museipersonal med Pocketteatern Göteborgs Dans & Teater Festival, Göteborg Inblick/Utblick- Seminarieprogram under Göteborgs Dans & teaterfestival som berör kultur och tillgänglighet Regionalbibliotek Halland, Halmstad Arkitektinventering av 9 lokaler (museer, bibliotek,teater Halland). Utförare Hinderfri Design AB Kulturföreningen Rockförvaltningen, Visby Handikappanpassa en två-dagars musikfestival, år1/ Länsbibliotek Sörmland, Eskilstuna Arkitektinventering av nio huvudbibliotek och en bokbuss Länsbiblioteket Uppsala/HSO Uppsala län, Uppsala Tillgängliga bibliotek 2010, år 2/

14 Länsbibliotek Jönköping, Jönköping Projektet Öppen Dörr, år 2/2 tillgängliga bibliotek för barn och ungdomar m. funktionshinder Kultur Fritid Piteå kommun, Piteå Kul i Piteå, år 3/ Kultur- utbildningsförvaltningen Landstinget Västmanland, Västerås Syntolkade kulturevenemang i Västmanland för barn, ungdomar och vuxna Dans i Västerbotten, Umeå Regional utveckling av dans som scenkonst -av, med och för personer med funktionshinder Bibliotek Gävleborg, Gävle Ökad tillgänglighet till biblioteken i Gävleborgs län, både information och verksamhet, år 2/ Nyköpings kommun, Nyköping Funka med kultur- en självklarhet för alla, år 3/ Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby Design för nya marknader, Design för alla - ett vinnande koncept Region Västra Götalands kulturnämnd, Uddevalla Utveckla en nationell utbildning för syntolkar samt skapa en modell för samordning av kontinuerlig syntolkning av scenföreställningar i VG-regionen Blekinge Läns Bildningsförbund, Karlskrona Festival Special-3 dagars kulturfestival för personer med utvecklingsstörning och deras intressegrupper Cirkus Cirkör, Norsborg Cirkusläger med artisteri för barn med funktionshinder Länsmuseet på Gotland, Visby Texter för alla - en utbildningsdag av och med Centrum för lättläst Tomelilla kommun, Tomelilla Kulturalla, år 3/ Länsbiblioteket i Örebro län, Örebro Resurs bibliotek för döva Gotlands läns Bibliotek, Visby Tillgänglighet på länets bibliotek - arkitektinventering av 7 bibliotekslokaler och bokbussar Stiftelsen Jämtlands läns museum, Östersund Tillgänglighet och bemötande etapp 1 - i samverkan med specialpedagoger öka förskolebarnens möjlighet att delta i verksamhet vid Jamtlis öppna förskola år 1/ Folkoperan/Stiftelsen Teaterinformatörers Konferens med syfte att öka medvetenheten om tillgänglighet och förening, Stockholm förbättrad kommunikation till svenska teaterinstitutioner Ideella föreningen Åkerby Skulpturpark, Nora Åkerby -nu samarbete med FunkaNU göra en interaktiv webbplats som ska locka fler till konstupplevelser Kulturrådet Administration TOTALT 28:2.4.4 FUNKTIONSHINDRADES DELTAGANDE I KULTURLIVET :2.4.5 REGIONALA KONSULENTER FÖR MÅNGKULTUR Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Landstinget Västmanland, kultur och utbildning Skånes läns landsting Jämtlands läns museum Västerbottens läns landsting, Umeå Västra Götalands läns landsting TOTALT 28:2.4.5 REGIONALA KONSULENTER FÖR MÅNGKULTUR :3 NATIONELLA UPPDRAG Föreningen Svensk Form Eric Ericssons Kammarkör Nationellt uppdrag Dalateatern barn & ungdom Nationellt uppdrag Dansnät Sverige, Dansens Hus Nationellt uppdrag Jämtlands läns museum, Östersund Nationellt uppdrag Film I Väst Nationellt uppdrag Drömmarnas Hus, ek förening Nationellt uppdrag Baltic Art Center, Visby Nationellt uppdrag Svenska hemslöjdsföreningen, Slöjdcirkus Nationellt uppdrag TOTALT 28:3 NATIONELLA UPPDRAG :4 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÄNDRAD REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURPOLITISKA MEDEL Regionförbundet Skåne län TOTALT 28:4 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÄNDRAD REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURPOLITISKA MEDEL :6 BIDRAG TILL REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER 28:6.3 UTVECKLINGSBIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER SAMT TILL LANDSTING/REGIONER FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET 2004 Borås Stadsteater Projekt barnteater Byteatern Kalmar Läns Teater Arrangörsutveckling i Kalmar län Dalateatern Spjutspets mångkultur (arbetsnamn) Folkteatern i Göteborg Teaterdagarna Folkteatern i Göteborg ek.för. Arrangörsutveckling

15 Gotlands kommun Avbrott i Hide kulturbrott Gävle Symfoniorkester Nätverket 5 orkestrar - utv bidrag Göteborgs stadsteater/backa Teater Svenskt 1900-tal, makt och demokrati GöteborgsOperan Arrangörsnät i Västra Götaland GöteborgsOperan Samgående med Skaraborgs länsteater år Helsingborgs stadsteater Utvecklingsbidrag 2004/Fröken Julie Jämtlands läns landsting Utveckling av arrangörsnät och arrangörsutbildning Jämtlands läns landsting Scenteknisk kompetensutveckling vid NMDz Landstinget Dalarna Musiksamverkan i Dalarna Landstinget i Kronobergs län CoMA/produktionsenheter Landstinget i Västernorrlands län KOMPIS Landstinget i Västernorrlands län Musikkonsulenter Länsteatern i Örebro Utveckling av arrangörsnät i Örebro län Länsteatern på Gotland Volund i skolan Malmö Opera och Musikteater AB Operaverkstan Musik Gävleborg Ventil - scen för samtida dans Norrbottensteatern Barn- och ungdomsteater/ny dramatik för barn och ungdom Region Blekinge Girls Night Out Region Kalmar Sydostmusiken Region Kalmar Fokus på arrangören Region Skåne Nytt i Syd (arbetsnamn) Regionförbundet Östsam Folkmusik i Östergötland Regionförbundet Östsam Utveckling av opera för barn och unga Regionteatern Blekinge-Kronoberg AB LTS-Arrangörsutveckling/verksamhet Smålands Musik och Teater KuloTur Smålands Musik och Teater/Teatern Smålands unga scen (Sus) Stiftelsen Länsteatern Västernorrland Norrscen/år Sörmlands Musik & Teater Arrangörsutveckling i Sörmland Teater Halland Teater, demokrati och de unga (år 3) Teater Västernorrland Arrangörsnät Västernorrland Teater Västernorrland Svea ett öppet hus i centrum Teater Västmanland Treårigt projekt Arrangörsutveckling Västerbottensmusiken AB Produktionscenter för interkuturell scenkonst Västerbottensmusiken AB Scen för dans på Norrlandsoperan Västerbottensteatern Projektet Rum för teater Västmanlands läns landsting Ett kulturliv för alla - Hallstahammar Västra Götalandsregionen MAIS Västra Götaland Västra Götalandsregionen World Wide Orchestra - utv bidrag Västra Götalandsregionen Samtida Musik/Swap Västra Götalandsregionen I afton dans - utv bidrag Västsvenska Teater o. Dans AB, Uddevalla Genusperspektiv SUMMA 28:6.3 UTVECKLINGSBIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER SAMT TILL LANDSTING/REGIONER FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET :6.4 SAMARBETE MED TONSÄTTARE Samverkan med tonsättare 2004 Folkteatern i Gävleborg GotlandsMusiken GotlandsMusiken Helsingborgs Konserthus & Symfoniorkester Malmö Opera och Musikteater AB Malmö Symfoniorkester Musica Vitae Musik Gävleborg Musik i Dalarna Musik i Syd Musik i Väst Norrbottens Kammarorkester Norrbottens kammarorkester NorrlandsOperan Smålands Musik och Teater Smålands Musik och Teater Symfoniorkestern vid Norrlandsoperan Vara Konserthus Västmanlandmusiken Västsvenska Teater och Dans AB / Dansensemblen TOTALT 28:6.4 SAMARBETE MED TONSÄTTARE

16 28:6.5 BIDRAG TILL REGIONAL LÄNSMUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER BIDRAG FÖR LÄNSMUSIKVERKSAMHET Verksamhetsbidrag 2004 Gotlands kommun Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Halland Landstinget i Jämlands län Landstinget i Uppsala län Landstinget i Örebro län Landstinget Jönköping Landstinget Kronoberg Landstinget Sörmland Landstinget Västernorrland Landstinget Västmanland Norrbottens läns landsting Region Blekinge Region Värmland Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet Östsam Stockholms läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Summa bidrag för länsmusikverksamhet Bidrag för teater- och dansverksamhet AB Regionteatern Blekinge Kronoberg Verksamhetsbidrag AB Upsala Stadsteater Verksamhetsbidrag Borås Stadsteater Verksamhetsbidrag Byteatern, Kalmar läns teater Verksamhetsbidrag Folkoperan Verksamhetsbidrag Folkteatern i Gävleborg Verksamhetsbidrag Folkteatern i Göteborg Verksamhetsbidrag Göteborgs Stadsteater AB Verksamhetsbidrag GöteborgsOperan AB Verksamhetsbidrag Kommunalförbundet Teater Västmanland Verksamhetsbidrag Länsteatern i Örebro Verksamhetsbidrag Länsteatern Jämtland-Härjedalen Verksamhetsbidrag Länsteatern på Gotland Verksamhetsbidrag Norrbottensteatern Verksamhetsbidrag NorrDans Verksamhetsbidrag Norrlands Musik- och Dansteater Verksamhetsbidrag Region Skåne Kultur Skåne Enl. regl.brev anslag 28: Smålands Musik och Teater/Teatern Verksamhetsbidrag Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, Dalateatern Verksamhetsbidrag Stiftelsen Östergötlands länsteater Verksamhetsbidrag Stockholms Stadsteater AB Verksamhetsbidrag Sörmlands Musik & Teater Verksamhetsbidrag Teater Halland Verksamhetsbidrag Teater Västernorrland Verksamhetsbidrag Värmlandsoperan Verksamhetsbidrag Värmlandsoperan Extra engångsbidrag Västerbottensmusiken AB Verksamhetsbidrag Västerbottensmusiken AB Engångsbidrag för dans Västerbottensteatern AB Verksamhetsbidrag Västsvenska Teater och Dans AB Verksamhetsbidrag Summa bidrag för teater- och dansverksamhet Bidrag för orkesterverksamhet Verksamhetsbidrag 2004 DalaSinfoniettan Gävle Symfoniorkester Göteborgs Symfoniker Göteborgsmusiken Jönköpings Sinfoniettan Kalmar Läns Musikstiftelse/Camerata Roman Kommunalförbundet Sundsvalls kammarorkester Musica Vitae

17 Norrbottensmusiken/Norrbottens kammarorkester Norrköpings Symfoniorkester Svenska Kammarorkestern Uppsala Kammarorkester Västerås Sinfonietta Summa bidrag för orkesterverksamhet TOTALT 28:6.5 BIDRAG TILL REGIONAL LÄNSMUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER :7 BIDRAG TILL VISSA TEATER-, DANS- OCH MUSIKÄNDAMÅL 28:7.1 FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER SAMT ARRANGERANDE MUSIKFÖRENINGAR M.M. 28:7.1 FRIA TEATERGRUPPER 4:e teatern, Västerås Produktionsbidrag ett år, AktÖr, Göteborg Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Amazon, Stockholm Produktionsbidrag, enstaka produktion. Bidrag ges till "Horan i Konstantinopel" i samarbete med Teater Oberon Barnens Underjordisk Scen BUS, Stockholm Produktionsbidrag tre år, (år 3) Cinnober Teaterförening, Göteborg Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Cirkus Cirkör, Norsborg Produktionsbidrag ett år, Cirkus Elvira, Njurunda Bidrag ges till Hej Daff-Daff Dockteatern Sesam, Göteborg Produktionsbidrag ett år, Dockteatern Tittut, Stockholm Produktionsbidrag tre år, (år 3) Dockteaterverkstan, Osby Produktionsbidrag tre år, (år 2) Dramalabbet, Stockholm Produktionsbidrag ett år, Expressteatern, Malmö Bidrag ges till en maskföreställning Fria Teatern, Bandhagen Produktionsbidrag ett år, Fria Teatern, Bandhagen Produktionsbidrag ett år, Föreningen Friteatern, Sundbyberg Produktionsbidrag tre år, (år 1) Föreningen Pjong Spox, Sollentuna Enstaka Produktionsbidrag Gottsunda Teater, Uppsala Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Intercult Prod. Ek. För., Stockholm Bidrag ges till Alice Intercult Stockholm Produktionscentra interkulturell scenkonst Kolhusteatern, Hälleforsnäs Sagornas hav Kulturföreningen Trixter Produktion, Göteborg Produktionsbidrag ett år, Läckö Slottsopera, Lidköping Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Månteatern Ek. för., Lund Produktionsbidrag ett år, Masthuggsteatern, Göteborg Produktionsbidrag tre år, (år 3) Mittiprickteatern ek för, Stockholm Produktionsbidrag ett år, moment, Enskede Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Mooms teatern, Malmö Produktionsbidrag, enstaka produktion. Bidrag ges till "Moomsteatern möter Skånes barn" Musik att växa i /Opera i Ystad, Åryd Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Musikteaterverket, Göteborg Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Nya Västanå Teater, Sunne Produktionsbidrag tre år, (år 2) Ögonblicksteatern, Umeå Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Oktoberteatern, Södertälje Produktionsbidrag tre år, (år 3) Pantomimteatern, Stockholm Produktionsbidrag tre år, (år 2) Papagena, Norrköping Bidrag ges till Jättesmå Perfect Performance/Visslingar & Rop, Stockholm Nordic Excellence Profilteatern, Umeå Produktionsbidrag ett år, Pygméteatern, Stockholm Produktionsbidrag ett år, Robinson Crusoe & Fredags vänner, Nacka Bidrag ges till en produktion Romateatern AB, Visby Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Romateatern AB, Visby Romeo och Juliet SAFTsalonger, Stockholm Produktionsbidrag, enstaka produktion. Bidrag ges till barnproduktion SAFTsalonger, Stockholm Bidrag ges till Sinnliga salonger och Rum för resande Shakespeare på Gräsgården, Stockholm Produktionsbidrag, enstaka produktion. Bidrag ges till sommarproduktion Shakespeare på Gräsgården, Stockholm Förväxlingskommedi Skillinge Teater AB, Borrby Produktionsbidrag, enstaka produktion. Bidrag ges till sommarproduktion

18 Skottes Musikteater, Gävle Produktionsbidrag ett år, Sommarteater på Krapperup, Hägersten Bidrag ges till Fårakällan Teater 23, Malmö Produktionsbidrag ett år, Teater 23, Malmö Treårigt produktionsbidrag (1 år) Teater Äsch, Sundsvall Bidrag ges till Till höger om månen Teater Barbara, Stockholm Bidrag ges till Arabiska nätter Teater Bhopa, Göteborg Produktionsbidrag tre år, (år 2) Teater Brunnsgatan Fyra, Stockholm Produktionsbidrag ett år, Teater Cyrk, Stockholm Produktionsbidrag ett år, Teater Ettettett, Solna Bidrag ges till Konserv Teater Galeasen, Stockholm Produktionsbidrag tre år, (år 3) Teater Giljotin, Stockholm Produktionsbidrag ett år, Teater Hela Livet, Ronneby Bidrag ges till Love & Understanding Teater `i, Huskvarna Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Teater Jaguar, Göteborg Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Teater Kapija, Abbekås Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Teater Komet, Stockholm Bidrag ges till Utan Teater Martin Mutter, Örebro Produktionsbidrag ett år, Teater Nostra, Yngsjö Produktionsbidrag, enstaka produktion. Bidrag ges till sommarproduktion Teater Nostra, Yngsjö Bidrag ges till Pysseliten och Fröken Tyra Teater Pero, Stockholm Produktionsbidrag tre år, (år 3) Teater Sagohuset, Lund Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Teater Scenario, Stockholm Produktionsbidrag ett år, Teater Scratch, Luleå Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Teater Svea, Stockholm Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv Teater Tamauer, Göteborg på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Teater Tamauer, Göteborg Bidrag ges till Vox humana Teater Terrier, Malmö Produktionsbidrag tre år, (år 2) Teater Tre, Stockholm Produktionsbidrag ett år, Teater Tribunalen, Stockholm Produktionsbidrag ett år, Teater Tusan, Bagarmossen Produktionsbidrag ett år, Teater Uno, Göteborg Produktionsbidrag tre år, (år 2) Teaterstudio Lederman, Stockholm Teatro Popular Latinamericano, Stockholm Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Produktionsbidrag, enstaka produktion. Gruppen väljer själv på vilken eller vilka produktioner bidraget ska läggas Tian Long Kung Fu Klubb, Stockholm Bidrag ges till En svår väg att gå Turteatern ekon. fören., Johanneshov Produktionsbidrag ett år, Varietéteatern Barbès, Malmö Bidrag ges till Sweet box Wac Opera, Göteborg Bidrag ges till Kameler Ystads Stående Teatersällskap, Ystad Produktionsbidrag, enstaka produktion. Bidrag ges till sommarproduktion Ystads Stående Teatersällskap, Ystad Tartuffe SUMMA 28:7.1 FRIA TEATERGRUPPER :7.1 FRIA DANSGRUPPER Äckligt Kulturella Personers Sällskap/Olof Persson, Göteborg Produktionsbidrag Adekwhat/Philippe Blanchard, Stockholm Produktionsbidrag Anna Koch /Föreningen Svenska Koreografer, Stockholm Turn back to dance av Anna Koch Anna Koch/Stefan Eek, Stockholm Produktionsbidrag Anne Külper / tiger, Ekerö Blå/grön Art Of Spectra/Peter Svenzon, Göteborg Produktionsbidrag Astarte, Stockholm Jekyll&Hyde&Me Atalante Fria dansscener Big Wind, Göteborg Produktionsbidrag Björn Elisson Kompani, Stockholm Produktionsbidrag Bortalaget / Jens Östberg, Hägersten Produktionsbidrag c.off (för Staffan Eek), Stockholm Schizophrenia Carina Reich & Bogdan Szyber/KULTURMASKINEN, Stockholm Produktionsbidrag Carl Olof Berg, Stockholm Produktionsbidrag ccap/ifir Christina Caprioli, Stockholm Produktionsbidrag Charlotte Engelkes / Astarte, Stockholm Produktionsbidrag Danscentrum Väst, Göteborg Daglig Träning

19 Dansprojekt Pyramiderna, Stockholm Produktionsbidrag Dansstationen, Malmö Fria dansscener E.L.D. Mälardalens Dansensemble, Stockholm Produktionsbidrag E=mc 2 Danskonst, Göteborg Produktionsbidrag Erino / Andersson Dans Co. / Örjan Andersson, Stockholm Produktionsbidrag Eva Ingemarsson dansproduktion, Göteborg Produktionsbidrag Föreningen Danscentrum Syd, Malmö Daglig Träning Föreningen OKTAN, Stockholm No one is comp. evil Gunilla Witt Dans & Poesi, Göteborg Produktionsbidrag 3 år, , år Helena Högberg/Högberg Dans, Slite Avbrott Ingrid Olterman, Stockholm Produktionsbidrag Jus de Vie/ Charlotta Öfverholm, Stockholm Lynn Kaj Ge Dansprod/Kajsa Giertz, Kalmar Produktionsbidrag Katarina Eriksson, Stockholm 28 minutes sculpture Lena Josefsson Kompani Raande-Vo, Örebro Produktionsbidrag Lisa Torun Dance Company, Malmö Produktionsbidrag Lotta Melin, Gustavsberg Produktionsbidrag Magma Dans, Bromma Produktionsbidrag 2004 (Me making you making me) Malin Hellkvist Sellén Prod., Stockholm Kung Kristina Malin Skoglund / Rörelsen, Malmö Crossroads Masthuggets Scenproduktioner, Göteborg Turbulens Mireille Leblanc, Göteborg Lost Angel Pergah Co. / Lotta Gahrton Prod., Stockholm Krig och fred Pusterviksteatern Fria dansscener Rani Nair, Lund Produktionsbidrag REFUG-collective/Rasmus Ölme, Stockholm Staket Rytm bá, Stockholm Produktionsbidrag Samarbetsgruppen för Daglig Träning, Stockholm Daglig Träning Samarbetsgruppen för Daglig Träning, Stockholm Daglig Träning Scen och Sinnesproduktion/Åsa Unander Scharin, Stockholm Produktionsbidrag Stiftelsen Moderna Dansteatern Fria dansscener SU - EN Butoh Company, Almunge Produktionsbidrag Susanne Jaresand Dans Produktion, Saltsjö Duvnäs Produktionsbidrag Vindhäxor, Eva Lundqvist, Stockholm Produktionsbidrag Virpi Pakinen, commedia ab, Stockholm Produktionsbidrag SUMMA 28:7.1 FRIA DANSGRUPPER :7.1 TURNÉ- OCH ARRANGÖRSSTÖD, DANS 24 kvadrat, Göteborg Särskilt arrangörsstöd kvadrat, Göteborg Särskilt arrangörsstöd Atalante turnéslingan Tre Scener Turnéstöd Tre scener Dans i Värmland Arrangörsstöd för föreställningen It`s only a rehearsal Dans i Värmland Arrangörsstöd för tre föreställningar av Lena Josefssons nya helaftonsföreställning Danscentrum, Stockholm Dansspridning i Mellansverige Dansens Hus och Dansnät Sverige, Stockholm Samtal & Seminarier i Gävle, Stockholm, Linköping och Malmö Dans i Värmland Arrangörsstöd Dans Dansens Hus, Stockholm Tilläggsansökan Dansnät Sverige Dansnät Sverige i Linköping Arrangörsstöd Dans Dansstationen Palladium, Malmö Arrangörsstöd Dans Dansstationen Palladium, Malmö Extra stöd för år Folkets Hus och Parker Residensbidrag till Raketprojektet Föreningen Dansstationen, Malmö Turnébidrag till "Make Over" Gävle Teater/Gävle Teaterförening Arrangörsstöd för fyra produktioner hösten Gävle Teaterförening, Gävle Arrangörsstöd Worms kvintett med Örjan Andersson Dance Comapany Jönköpings kommun Arrangörsstöd för tre föreställningar Jönköpings Kommun Kultur Dansnät Sverige våren Landstinget Västernorrland Arrangörsstöd till -skap, in the shadow of P., Margaretha Åsberg Linköpings kommun, Kultur och fritid Dansnät Sverige våren Moderna dansteatern Arrangörsstöd Dans NorrlandsOperan, Västerbottensmusiken AB Gästspelsscen för Dans, NorrlandsOperan Pustervik Arrangörsstöd, stärkande åtgårder Scen för Dans, NorrlandsOperan Arrangörsstöd Dans Scen för Dans, Norrlandsoperan Arrangörsstöd för gästspel av två produktioner hösten Scen- och Sinnesproduktion, Stockholm Nätverk för dansutställningar/föreställningar

20 Scen- och sinnesproduktion, Stockholm Turné med dansverken Circles in Hypercube och Navigation Västmanlandsmusiken Dansgästspel, Charlotte Co , Margareta Åsberg & Co Växthus Arrangörsstöd Dans Zebra Arrangörsstöd Dans SUMMA 28:7.1 TURNÉ- OCH ARRANGÖRSSTÖD, DANS :7.1 FRIA MUSIKGRUPPER A Bossa Eletrica A Bossa Eletrica Sverigeturne A West Side Fabrication Turnéstöd Abash Verksamhetsbidr Adrian Recordings Turnéstöd Ahmadu Jarr & The Highlife Orchestra Verksamhet Amani Mini Verksamhetsbidr Amani Mini Turnéstöd Anders Hagbergs Earthsongs Turnéstöd Anders Norudde Verksamhet Andra Generationen Verksamhet Andreas Gidlund Kvartett Turnéstöd Axelsson & Nilsson-duo Verksamhetsbidr Band Mellanblå Turnéstöd Bazar Blå, C/o Fredrik Gille Verksamhet Berger Knutsson Spering Verksamhetsbidr Big Wind Ek För Verksamhet Bob Hund/ Bergman Rock Verksamhetsbidr Bobo Stenson Trio Verksamhetsbidr Bobo Stenson Trio Turnéstöd Bäsk Verksamhetsbidr Calle Real Turnéstöd Carina Normansson, Svåp Verksamhet Chesty Morgan Verksamhetsbidr Christian Jormin Verksamhetsbidr Corpo Verksamhetsbidr D Tours Turnéstöd Dan Viktor/ Popmate Publ. Hb Verksamhetsbidr Dinkeliduknt Turnéstöd Disco Volante Verksamhetsbidr Dr Dingo (Thomas Gustafsson) Turnestöd Dr Dingo (Thomas Gustafsson) Turnéstöd Dub Sweden Sverigeturne Duo Gelland C/o Cecilia Gelland Verksamhetsbidr Ensemble Flatterie Verksamhetsbidr Ensemble Villancio Verksamhetsbidr Ensemble Villancio Turnéstöd Eric Ericsons Kammarkör Verksamhetsbidr Eric Ericsons Kammarkör Turnébidrag Eric Ericsons Kammarkör Turnébidrag Erik Steen Flamenco Fision Verksamhetsbidr Ewan Svensson Quartet Turnebidrag Firma Slagkraft Verksamhetbid Fläskkvartetten Verksamhetsbidr Forsellproduktion Ab/eggmussic Verksamhetsbidr Franska Trion Turnestöd Fredrik Gleisner (The Mainliners) Turnéstöd Fredrik Nordströms 08 Verksamhetsbidr Fredrik Norén Band Verksamhetsbidr Frifot Verksamhetbidr Frispel, Agneta Hellström Verksamhetsbidr Front Room Ensemble Turnéstöd Föreningen Barockmusiken Vänner Verksamhetsbidr Föreningen Farhang Verksamhetsbidr Föreningen För Jazz På Glenn Miller Café Jazz På Glenn Miller Café Föreningen Makkam Verksamhetsbidr Föreningen Makkam Verksamhetsbidr Föreningen Makkam Turnè Bidrag Föreningen Rallarfest,jord Turnébidrag Föreningen Stockholm Jazz Orchestra Verksamhetsbidr Garmarna Verksamhetsbidr Gorge Alcaide Turnéstöd Greger Siljebo Verksamhetsbidr Groupa Verksamhetsbidr Gumbo Turnébidrag Gunnel Mauritzon Band Verksamhetsbidr Gunnfjauns Kapell Verksamhetsbidr

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

28:7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar

28:7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar Bilaga 1 Bidragsredovisning 2003 Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik 28:6:1 Bidrag till regional 2003 2002 2001 musikverksamhet Utbetalade medel (tkr) 215 378 194 877 180 300 Antal

Läs mer

Bidragsredovisning 2005 Bilaga 1

Bidragsredovisning 2005 Bilaga 1 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2:1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Bidragsredovisning 2002 Bilaga 2. Mottagare Ändamål Belopp, kr

Bidragsredovisning 2002 Bilaga 2. Mottagare Ändamål Belopp, kr 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK Teater

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Bidragsredovisning 2006

Bidragsredovisning 2006 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 INSATSER FÖR UTVECKLINGSVERKSMAHET O ALLMÄN KULTURVERKSAMHET INKL. LÄNSKONSULENTER ABM-samverkan

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Redovisning länskonsulenternas verksamhet Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling 2007-06-29 Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Susanne Torstensson van der Heeg

Susanne Torstensson van der Heeg Susanne Torstensson van der Heeg Född 1960 Lidköping. Bor och arbetar i Västerås och susannetorstensson.se info@susannetorstensson.se +46 (0)761 85 89 49 Utbildning 1994 1995 Kungliga Konsthögskolan, videoavdelningen,

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Statens kulturråd

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2003:56 Utkom från trycket den 4 mars 2003 utfärdad den 6

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011.

Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011. 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:395 2010-12-08 Dnr KUR 201013149 Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011. Sökande Se

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR

KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR INNEHÅLL Inledning... 4 Metod... 5 Antal svar... 5 Främjande och synliggörande... 8 Tornedalsk och arv... 9 Sverigefinsk och arv... 9 Judisk

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Regeringsbeslut 2014-12-22. frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Regeringsbeslut 2014-12-22. frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Regeringsbeslut 1:11 REGERINGEN Kulturdepartementet 2014-12-22 Statens kulturråd Box 27 215 10253 Stockholm Ku2014/1361,1772,1906, 2035/KO Ku2014/2121/RFS(deIvis) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer