28:7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28:7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar"

Transkript

1 Bilaga 1 Bidragsredovisning 2003 Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik 28:6:1 Bidrag till regional musikverksamhet Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :6:2 Bidrag till regionala och lokala orkesterinstitutioner Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :6.3 Bidrag till regionala och lokala teater- och dansinstitutioner Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :4 Utvecklingsbidrag till teater-,dans., musikinstitutioner samt länsmusikorganisationer Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag :5 Samarbete med tonsättare Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade ansökningar :7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar Fria teatergrupper Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag Kommentar: Inför 2002 inleddes en försöksperiod, med treårigt, ettårigt och enstaka produktionsstöd/bidrag. Bakgrunden till denna förändring i bidragssystemet var en önskan, både från Kulturrådet och från grupperna, om möjlighet till långsiktig planering samt, i ett längre perspektiv, förenklad handläggning av bidragsärendena. Tillskottet i anslaget för de fria teatergrupperna användes i första hand till att förbättra arbetsvillkoren för grupperna. 1(6)

2 Bilaga 1 Fria dansgrupper/koreografer Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall ) varav 4 till fria dansscener och 3 till daglig träning 2) Inkl. Fria dansscener, + daglig träning, arrangörs-/turnéstöd (1 773) 3) 19 till arrangörs-/turnéstöd Fria musikgrupper Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Inkl. Mindre musikgruppers utlandsturnéer Arrangerande musikföreningar Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Eric Sahlström Institutet Utbetalade medel (tkr) Fonogram och musikaler Utbetalat fonogramstöd (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade stöd Information/marknadsföring Stöd fonogramdistribution Stöd utgivn. av äldre sv. tons. verk STIM/Svensk Musik Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och läsande 28:8 1 Bidrag till länsbibliotek Utbetalade medel tkr Antal bifall :8:2 Bidrag till lånecentraler och depåbibliotek Utbetalade medel (tkr) Antal bifall :3 Utvecklingsbidrag Utbetalade medel Antal ansökningar Antal bifall :8 4 Folkbibliotek Utbetalade medel Antal ansökningar 5 31 Antal bifall 5 8 2(6)

3 Bilaga 1 28:2:1 Folkbibliotekens utvecklingsverksamhet Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag :9.1 Stöd till utgivning och distribution av litteratur Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal stöd Andel bifall, procent 39% 42% 49% 28:9 2 Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall :9 3 Stöd till läsfrämjande verksamhet Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall Produktion och distribution av barnbokskatalog Kommentar: Anslaget för stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek utökades med 4 miljoner kronor fr.o.m Stöd till kulturtidskrifter 28:10 1 Produktions- och utvecklingsstöd Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall :10 2 Prenumerationsstöd till bibliotek Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall (6)

4 Bilaga 1 Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar Anslag: 28:15.2 Bidrag till konstinköp till folkparker m.fl Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Organisationer inom bild- och formområdet Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Utställningsersättning Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Konsthantverkskooperativ Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Konstnärernas kollektivverkstäder Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.2 Akademien för de fria konsterna Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.3 Verksamhetsstöd till vissa utställare Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.1 Bidrag till regionala museer Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: 2002: P.g.a. för hög fördelning till försökslänen har 500 tkr överförts från anslaget 28:31: : Justering av anslaget enligt regleringsbeslut i förhållande till regleringsbrevet 4(6)

5 Bilaga 1 Anslag: 28:30.2 Utvecklingsbidrag Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.4 Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.5 Bidrag till samarbete inom museipedagogik Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet Utvecklingsverksamhet 28:2.1 KMU utveckling Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Till detta kommer BoU-verksamhet med tkr 2003 ska vi lägga till det? Utvecklingsverksamhet 28:2 1 Arrangerande konstföreningar Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Svenskt kulturutbyte med utlandet 28:2 3.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (internationella org.) Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Bidrag har fördelats till 18 organisationer med totalt tkr varav de rörliga resebidragen utgjorde 425 tkr. Bidragen till dessa organisationer avser bland annat att täcka kostnader för sektionernas medlemsavgifter till sina internationella moderorganisationer och resebidrag för svenska representanter med ordförande- eller styrelseuppdrag för att delta i generalförsamlingar och/eller andra beslutande möten. Bidragen till respektive organisation redovisas i den samlade bidragsredovisningen. 5(6)

6 Bilaga 1 Kultur i arbetslivet 28:2 4.1 Kultur i arbetslivet Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall har tkr utbetalats som bidrag. 100 tkr har beslutats som bidrag men ej ännu utbetalats. Av avsatta medel, 500 tkr, för konferenser har 108 tkr använts. Resterande 392 tkr kommer att användas under tkr återstår av avsatta medel för utvärdering m.m. Dessa medel kommer att användas under 2004 till planerade projekt, kompletteringar och tryckning av rapporten om arbetsplatsbibliotek samt informationsmaterial. Resterande, ej beslutade medel för Kultur i arbetslivet, uppgår till 135 tkr, vilket utgör mindre än 3% av anslaget och kan därför föras över till 2004 års anslag. Till 2004 överförs totalt 858 tkr varav 392 tkr avser beslutad konferensverksamhet, 231 tkr beslutade resterande utvärderingskostnader, 100 tkr beslutade men ej utbetalda bidrag och 135 tkr ej specificerade kostnader :2 ap 2.2 Bidrag till centrumbildningar för deras centrala och regionala verksamhet Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall :37 ap 2 FoU Ansvarsmuseerna Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Internationellt kulturutbyte, projektbidrag KMU Konst, museer och utställningar Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Teater, dans och musik Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Litteratur, bibliotek, kulturtidskrifter Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar 2 6 Antal bifall 2 3 6(6)

7 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK Svensk Teaterunion Svenska ITI, Stockholm Sjätte Svenska Teaterbiennalen Teaterförbundet, Stockholm Utvärd. av pilotprojekt med yrkesträning för sångare Riksteatern/ung Kulturdagarna 2003, Norsborg Ung kulturdagar Intercult, Stockholm Verksamheten år Svensk Danskommitte, Stockholm Dansbiennal Göteborg Dans & Teater Festival, Göteborg Dans & Teater Festival E.L.D. Efva Lilja, Stockholm Projektbidrag Svensk Teaterunion - Svenska ITI, Stockholm Förberedelser Svenska Teaterbiennalen Körsam, Stockholm Verksamhetsbidrag för år Föreningen Svenska Musikfestivaler Verksamhetsbidrag Föreningen Sveriges Körledare, FSK Körledarkonvent i Piteå RFoD Riksföreningen för folkmusik och dans. Fördelning av bidrag inför LINK, Stockholm Sem. genusperspektiv/kvinnor i nutida konstmusik Svenska Jazzriksförbundet Svenskt Jazzforum Länsteatern i Sörmland Försöksverksamhet Sv. Dramatikerförbundet Drama Direkt Västanå Teater, Sunne Trollflöjten Västanå Teater Komplettering ansökan prod.bidrag Västra Götalandsregionen Danskonsulenter Kulturrådet Genreuppdrag, musik Kulturrådet Handlingsprogram för dans Kulturrådet Fonogramutvärdering Summa Särskilda dansinsatser Modern Jazz Dans Ensemble Turnébidrag för RUM Claire Parsons Co. Residensprojektet CLOSE UP i Vilhelmina Anna Efraimsson m fl, Stockholm Perfect Performence Göteborg Dans och Teaterfestival Projektering 2003 och för Göteborg Dans och Teaterfestival Svensk Danskommitté, Stockholm Marknadsföringskostn. inför Dansbiennal Dansbyrån i Göteborg Ek För Rebound - en studs över tröskeln Svensk Danskommitté, Stockholm v-bidrag Flamenco Center, Gabriela Gutarra, Stockholm Turnébidrag, "FlamencoKvinnan" Hudiksvalls kommun, Kommunledningskontoret Kultur Dans i Hälsingland - Dans i Världen Föreningen Norden, Umeå Turné till Island och Färöarna Susanne Jaresand Dansproduktion, Saltsjö Duvnäs Utveckla projektet Symfoni nr 7 av Allan Pettersson Västmanlandsmusiken, Västerås Dansfestival Västmanland Klassisk Indisk Dansproduktion, Stockholm Nat Yam Indisk dansfestival i Kilen Lycksele kommun Genomförande av Dansfestival Dans i Värmland, Karlstad Drömsommarjobbet Världsdans i Mälardalen, Louis Faye, Eskilstuna Dansmanifestation med fokus på de Afrikanska danserna Dans i Värmland, Karlstad Dansplats Värmland Uttryckslabbet ek. för. Hamburgsund Dans- och allkonstverket Musik, dans, halm och poesi Föreningen Svenska Koreografer, Stockholm Dansfestival Going Solo på Kulturhuset Dansbyrån i Göteborg ek. för. Turné Crowd Company "Brus" till Stockholm Rörelsen koreografer i Skåne, Malmö Rörelsen - release, hösten Föreningen RERE, Stockholm Koreografresidens i Södertälje Avart Dans & Rörelse, Stockholm Lillsved Jam & Seminar Pergah Co. / Lotta Gahrton Prod. Dansresidens i Spånga-Tensta hösten Dansens Hus, Stockholm Populärkultur Folkmusik i Linköping / Petra Ivarsson Scendansforum och seminarium - folklig dans Jönköpings kommun, Kultur Dansnät Jönköping Fylkingen, Stockholm Danskväll med dansseminarie Fylkingens 70-års jubileum Samarbetsnämnden för Folklig Dans, Stockholm I Henrys anda Scen-och sinnespr./ Åsa Unander-Scharin, Stockholm Komletterande turnébidrag Claire Parsons, Stockholm Turné, residensprojektet Close up Vilhelmina Zebra Dans, Stockholm Delt. i Festivaltanz i Wien, febr Danstidningen Summa dans SUMMA 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK

8 FOLKBIBLIOTEKENS VERKSAMHETSUTVECKLING Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum Projektledartjänst för ursprungsbefolkningstema (återbet) Borås stadsbibliotek Särskilda insatser inom området Nationella minoriteters språk och kultur Falköpings kommun Kunskapscentrum i Stenstorp Gotlands länsbibliotek/södra distriktet IT-caféet för funktionshindrade, Hemse bibliotek på Gotland År 3/ Härnösands bibliotek Framställning av informationsmaterial till informationsdag för politiker i Västernorrland Jokkmokks kommun Projekt Dola Sánit - Eldens Ord Kiruna Kommun Bokbussverksamhet i Norra gränsområdet i Sverige-Norge-Finland Malmö stadsbibliotek Tala med en bibliotekarie direkt. År Ragunda kommunbibliotek Thailändska biblioteket i Ragunda. År 1 (3) Rinkeby bibliotek Uppbyggnad av somalisk bok- och kultursamling. År 3/ Stockholms stads- och länsbibliotek Indexering av skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur Stockholms stadsbibliotek Läsecirklar för äldre invandrare Umeå kultur Medfinansiering Bibliotek Örebro Stadsbibliotek Nationell digital frågetjänst Östersjöns författar- och översättarcentrum Igångsättning av Östersjöbiblioteket. År SUMMA28:2.1 FOLKBIBLIOTEKENS VERKSAMHETSUTVECKLING :2.1 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Konst, museer och utställningar Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk Svensk medfinansiering Konstprojektet Barents Touring Exhibition- Migration ett interreg. projekt Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige, Stockholm, Bromma Hyra till Cirkusarkivet vid Stora Mossen (Bromma) Mångkulturellt Centrum, Tumba Projektet Equator, år Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter, Hälleforsnäs Svensk medfinansiering till kulturellt samarbetsprojekt - Europeiskt symposium Kulturrådet Fortbildningsinsatser för Konstkonsulenter Kulturrådet Konstpedagogiskt seminarium Kulturrådet Konstens arenor Kulturrådet Uppföljning av utredning om centrumbildningar Summa konst, museer och utställningar Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Liv i Sverige Verksamhetsbidrag för år Scandinavian Public Library Quarterly Bidrag till Scandinavian Public Library Quarterly, SPLQ för Norrbottens länsbibliotek Verksamhetsbidrag för Nordkalottbiblioteket i Övertorneå Ljusdals kommunbibliotek Fortsatt arbete med Biblioteksnätverket UNET och Ljusdal som Modellbibliotek Regionbibliotek Västra Götaland KULDA jan-mars Statens kulturråd Plattformar för regional biblioteksutveckling N:a Bok&Tidskriftsverkstaden, Luleå Tidskriftsbiennalen Kulturrådet Översyn av litteraturstödet Summa Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Avdelningen för Utveckling och analys samt Administrativa avdelningen Kommunalförbundet Dalsland Medfinansiering av Projekt Attraktiva Dalsland Kultur Skåne, Landskrona Utredning om utvecklingsplan för scenkonstutbudet i Skåne Hjort, Unander-Skarin Digital dans/rörelsesampling Kulturrådet Konstnärligt bokslut Kulturrådet Kultur ger hälsa Kulturrådet Intern utbildning LFA-metoden Kulturrådet Omvärldsanalys Kulturrådet OH-kostnader Kulturrådet Regional analys Kulturrådet Utveckling av ärendehanteringssystem Kulturrådet Utvärdering av Länskonstnärsverksamhet Summa övrigt SUMMA 28:2.1 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER

9 28.2:1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR Galleri 54, Göteborg Verksamheten Galleri Box, Göteborg Verksamheten Galleri Konstepidemin, Göteborg Verksamheten Konstakuten, Stockholm Verksamheten Konstföreningen AURA, Lund Verksamheten Kulturföreningen Jacob/Galleri 21, Malmö Verksamheten Kulturföreningen Signal, Malmö Verksamheten Mariebergs Kulturföreningen/Box Kraftverk, Bjärtrå Verksamheten Verkligheten, Umeå Verksamheten Väsby konsthalls vänner, Upplands Väsby Internationell konstutställning i Sydeuropa SUMMA 28:2.1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR :2.1 BARN OCH UNGDOM Kulturrådet BoU löner TDM Kulturrådet BoU löner KMU Kulturrådet BoU OH-kostnader Kulturrådet BoU konferenskostnader SUMMA 28:2.1 BARN OCH UNGDOM :2.1 BARN- OCH UNGDOMSTEATERKONSULENTEN Kulturrådet Barn- och ungdomsteaterkonsulent Kulturrådet OH-kostnader SUMMA 28:2.1 BARN- OCH UNGDOMSTEATERKONSULENTEN TOTALT 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET :2.2 BIDRAG TILL ORGANISATIONER INOM KULTUROMRÅDET 28:2.2.1 CENTRALA AMATÖRORGANISATIONER FÖR RIKSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET Verksamheten 2003 Sveriges Spelmäns Riksförbund Svenska Missionsförbundets Musikkårer Svenska Arbetarsångarförbundet Sveriges Film- och Videoförbund Sveriges Dragspelares Riksförbund Svenska Missionsförbundets Sångarförbund Sveriges Arbetarteaterförbund, ATF Sveriges Hembygdsförbund Sveriges Orkesterförbund Sveriges Schackförbund Riksförbundet Svensk Fotografi Riksförbundet Svensk Körsång Sverigefinska Riksförbundet/ Amatörteaterförbundet Sveriges Kyrkosångsförbund Svenska Baptisternas Sångarförbund Amatörteaterns Riksförbund (ATR) Föreningen för Tidig Musik FFTM RFoD, Riksföreningen för Folkmusik och Dans Samarbetsnämnden för Folklig Dans TOTALT 28:2.2.1CENTRALA AMATÖRORGANISATIONER FÖR RIKSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET :2.2.2 CENTRUMBILDNINGAR 2003 Verksamheten 2003 Centrum för fotografi Danscentrum Föreningen Filmcentrum Föreningen Musikcentrum Författarcentrum Riks Illustratörscentrum

10 Konstnärscentrum Musikcentrum Väst Stiftelsen Konsthantverkscentrum Teatercentrum Översättarcentrum Summa Arbetsförmedlande verksamhet 2003 Centrum för fotografi Danscentrum Föreningen Filmcentrum Föreningen Musikcentrum Författarcentrum Riks Illustratörscentrum Konstnärscentrum Musikcentrum Väst Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Stiftelsen Konsthantverkscentrum Teatercentrum Översättarcentrum Summa TOTALT 28:2.2.2 CENTRUMBILDNINGAR :2.2.3 LOKALHÅLLANDE ORGANISATIONER FÖR KULTURVERKSAMHET Bygdegårdarnas Riksförbund Folkets Hus och Parker Våra Gårdar TOTALT 28:2.2.3 LOKALHÅLLANDE ORGANISATIONER FÖR KULTURVERKSAMHET :2.2.4 MÅNGKULTURELLA ORGANISATIONER FÖR ARKIV, DOKUMENTATION OCH FORSKNING Grekiskt Kulturcentrum Immigrantinstitutet Kurdiskt bibliotek i Stockholm Mångkulturellt centrum i Botkyrka TOTALT 28:2.2.4 MÅNGKULTURELLA ORGANISATIONER FÖR ARKIV, DOKUMENTATION OCH FORSKNING :2.2.5 TEATERALLIANSEN :2.2.6 NATIONELLA MINORITETERS SPRÅK OCH KULTUR Ájtte Svenskt Fjäll- och museum Samiskt jojkarkiv, EU-projekt. År 1 (3) Almmuheaddji Utgivning av tecknad serie på tre samiska språk Axevalla Folkhögskola Kulturevenemanget "Axevalla sommar" Bildmuseet, Umeå universitet Samisk konst i dåtid och nutid Finska Kulturföreningen, Stockholm Bidrag för finska teatern Uusi teatteri Gaaltije EU-projektet Gaaltije Galleri, EU-projekt. År 2 (2) Internationell Musikförening Romska Biblioteket Romska Bibliotekets verksamhet under Judiska Församlingen Projektbidrag år Judiska Församlingen i Malmö Jiddish i ord och bild Kiruna stadsbibliotek, Kiruna Deltagande i samnordiskt bokbusseminarium i Åbo, augusti Länsbiblioteket i Västerbotten Sydsamisk kulturbuss. År 2 (3) Malmö Museer Medel för att producera en utställning om romer och resande Megilla-Förlaget, Stockholm Bokprojekt - antologi på svenska/jiddisch (återbet) Mish Mash Särskilt minoritetsstöd till kulturella ungdomssatsningar för Mish Mash - en judisk kulturtidskrift för ungdomar, Rallarfesten Tornedalsdagarna i Stockholm 14-16/ Resandefolket i Skåne Dokumentation av resandefolkets sånger Riksorganisationen Same Ätnams Kulturutskott Utgivning av diktsamling på sydsamiska och svenska Roma Institutet Caravan/förstudie om romsk festival Romsk Kultur Center i Stockholm Kulturinslag vid internationella Romerdagen den 8 april Romska ungdomsförbundet Dokumentation av studieresa till Auschwitz-Birkenau med romska ungdomar Romskt kulturcentrum i Stockholm (RKC) International Roma Cultural Conference - Stockholm Samernas Konsthantverksförbund Utställningskostnader, presentationsmaterial m.m. för 4

11 samiskt konsthantverk Sáminuorra Samiskt kulturläger (drama, jojk, slöjd) för ungdom Sáminuorra Jojk seminarium för ungdomar i mars-april Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige Projektet "Kulturspridning Nationella Minoriteter" Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm Museiteater om förintelsen och svensk-judisk historia Stockholms univ. Finska inst. Bidrag för Nordkalottfinsk ordbok Stockholms Universitet Arrangera ICML-9: International Conference on Minority Languages, Kiruna Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm-Uppsala distriktet Projektet Zisel med gäster Minoriteter knyter livsviktiga band SWEBLUL/Birger Winsa Projektmedel för informationsinsatser Svenska Klezmerföreningen, Huddinge Klezmerfestival och Klezmerdans Svenska Tornedalingarnas Riksförbund Genomförande av Språknämndskonferensen - meän äitinkieli Svenska Tornedalingars Riksförbund INTERREG IIIA Nord - samverkan mellan tornedalingar i Sverige och kväner i Norge. EU-projekt Sällskapet för Jiddisch och Jiddisch-kultur i Sverige Arrangemang Tornedalsteatern Verksamhetsbidrag för år Zigenska kulturhistoriska föreningen Projektet "Möte med zigenare" Kulturrådet Administration - Nationella Minoriteters språk och kultur TOTALT 28:2.2.6 NATIONELLA MINORITETERS SPRÅK OCH KULTUR :2.3 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE BIDRAG TILL INTERNATIONELLA ORGANISATIONER Verksamhetsbidrag 2003 Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Fagersta Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige, Bandhagen EIDD Sverige, Stockholm IBBY Sverige, Stockholm KLYS - Konstnärliga o Litterära Yrkesutövares Samarb.nämnd, Stockholm Nordiska Konstförbundet - svenska sektionen, Sollentuna Svensk Danskommitté/Svensk Teaterunion Svenska ITI, Stockholm Svensk Teaterunion - Svenska ITI, Stockholm Svenska ASSITEJ, Johanneshov Svenska IAA-kommittén/Konstnärernas Riksorganisation, Stockholm Svenska ICOM, Stockholm Svenska kommittén av International Council for Traditional Music (ICTM), Stockholm Svenska Konstkritikersamfundet, Uppsala Svenska musikbiblioteksföreningen (SMBF)- Svenska sekt. av IAML, Stockholm Svenska Musikrådet, The Swedish Music Council, Stockholm Svenska Penklubben, Stockholm Svenska sektionen av ISCM (International Society for Contemporary Music), Hässelby Yourope - The European Festival Association, Hultsfred SUMMA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER :2.3.1 TEATER- DANS- OCH MUSIK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Teater Marionetteatern, Stockholm Gästspel från USA, Orionteatern, Stockholm Gästspel av La Compagnie de Hanneton Papagena Musikteater, Kulturkammaren, Norrköping Gästspel i Italien SCUT, Stockholm Methodika 2003, The Face and the Mask of the Actor Parkteatern/Stockholms Stadsteater AB Gästspel med New York City Ballet i Vitabergsparken Svensk Teaterunion, Svenska ITI, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Sveriges Dramatikerförbund, Stockholm Fortsätta utbyggnaden av DramaDirekts internationella del Draken Teaterförlag, Stockholm Bidrag till översättningar Colombine Teaterförlag, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Intercult, Stockholm Needcompany Pygméteatern, Stockholm Deltagande i Armenian Intern. Theatre Festival Kesselofski & Fiske, Uppsala Internationellt teaterutbyte med England, Institutet för Scenkonst, Nygård Resebidrag till Italien Summa teater

12 Dans Dans i Värmland, Karlstad Svensk-colombianskt kulturellt utbyte, Etapp E.L.D. Mälardalens Dansensemble, Stockholm Gästspel i Portugal, Adekwhat/Philippe Blanchard, Stockholm Gästspela på DancEuropa Festival 2003 i Israel Bogdan Szyber och Carina Reich m fl. Stockholm Internat. kulturutbyte med Portugal. CAPITALS SU-EN Butoh Company, Almunge Turné, New York Charlotta Öfverholm, Stockholm Under Reconstruction, i Prag Eva Ingemarsson dansproduktion, Atalante, Göteborg Turné till Marocko, Summa dans Musik För. för samarbete mellan svensk och sydafrikansk hiphop Turné till Sydafrika European Union Youth Orchestra Verksamhetsbidrag The Thousand Dollar Playboys, Sundsvall Turné till USA, The Teenage Idols, Solna Turné till USA, Janne Ersson Big Band Turné till Schweiz, Tyskland och Belgien, Pineforest Crunch Turné till USA 9/3-17/ Ars Nova Resebidag till Italien, The Confusions, Sundsvall Europa turné, Fireside, Stockholm Europa turné april-maj Waterdog Turné till Baltikum, Oscars Kammarkör, Stockholm Turné till Sydafrika, Kustbandet, Stockholm Turné till USA, Föreningen Svenska Tonsättare, Stockholm FST:s deltagande i Radio Frances Festival Présences Soneros all stars, Stockholm Turné till Indien, Tyskland, Norge i sept. och okt Stockholms Saxofonkvartett AB, Stockholm Turné till Mongoliet, Maffy Falay Quintet, Nacka Turné till Turkiet, aug-sept Fredrik Kronkvist Quartet, Malmö Turné till Belgien, Jeanette Lindström, Hägersten Turné till Paris, nov Physics, Malmö Turné till USA, okt Hatuey, Stefan Grahn, Stockholm Turné till Tyskland och Österrike, Puffball, Västerås Turné i Europa Summa musik SUMMA TEATER- DANS- OCH MUSIK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.1 KONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Gävle Konstcentrum Konstpedagogiskt samarbetsprojekt Talk to me... about me Göteborgs Internationella Konstbiennal Göteborgs 2:a Internationella Konstbiennal Insea ON SEA, Stockholm Bildpedagogisk kongress Insea ON SEA Kulturrådets egna initierade projekt/equator, Restkostnad från Equatorkonferensen SUMMA KONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.1 LITTERATUR OCH BIBLIOTEK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Seriefrämjandet Small Press Expo Stockholm (SPX) IFLA-ALP Verksamhetsbidrag ALP-kontoret år SUMMA LITTERATUR OCH BIBLIOTEK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE TOTALT 28:2.3.1 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.2 SVENSKHEMMET VOKSENÅSEN A/S :2.3.3 SVENSK-NORSKA SAMARBETSFONDEN FÖR STIPENDIER FÖR VISTELSE VID SVENSKHEMMET VOKSENÅSEN :2.3.4 HANAHOLMENS KULTURCENTRUM

13 28:2.3.5 BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Svenska Penklubben för gäststipendium till flyktingförfattare Östersjöns författar- och översättarcentrum Östersjöns Internationella Tonsättarcentrum Barents Litteraturcentrum Baltic Art Center på Gotland Svensk-grekiskt kultursamarbete Electra Media-Kakeseos Productions, Sthlm Dokumentärfilm om och med Sture Linnér Musikgruppen Looper, Sthlm Turné m. grekisk cellist, okt Stockholm Early Music Festival, Hägersten Anordnande av festival i juni Svenska IAA-kommittén Konstnärsutbyte med Grekland The Swedish Parthenon Committee, Sthlm Tryckkostnader, informationsmaterial Three Seas Writers and Translators Council Täckande av kostn. för resa till Aten Kostnader för nämndens verksamhet :55 Summa svensk-grekiskt kultursamarbete :55 TOTALT 28:2.3.5 BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :55 28:2.4 BIDRAG TILL ÖVRIGA ÄNDAMÅL INOM KULTUROMRÅDET KULTUR I ARBETSLIVET ABF Dalarna, Borlänge Nytt liv i Sverige (Dalarna), integrationsprojekt ABF Gästrikegruppen, Sandviken Litteratur på arbetsplatsen, arbetsplatsbibliotek med 26 utlåningsställen i Sandviken ABF Helsingborg o LO Helsingborg Kulturombudsutbildning ABF Smedjebacken Teaterverksamhet på Fundia Special Bar AB ABF Sollentuna Den Beskrivande boken "Kärlek på arbetsplatsen", skrivarseminarier ABF Södertälje-Nykvarn Rikedomen finns i olikheterna, integrationsprojekt Bengtsfors Bilsätesveteraner Utställning och förstudie till arbetslivsmuseum Centrum för arbetarhistoria, Landskrona Städa för livet, dokumentation och utställning om städarnas arbetssituation Föreningen Pionjärerna, Surahammar Teaterprojekt, Pionjärernas barn Föreningen Pionjärerna, Surahammar Teaterprojekt, Pionjärernas barn Hotell & Restaurang Facket - Uppsalaavdelningen, Uppsala Porten mot världen - etapp 2, dokumentation av Arlanda som arbetsplats Hotell och restaurang facket, Stockholm Vardagslitteratur och skönlitteratur i krogmiljö, läs- o skrivprojekt med författare Industrifacket avd 3, Kristianstad Inrättande av tre arbetsplatsbibliotek Kommunal Sthlm län och Sthlm stadsmuseiförv., Stockholm Värt att minnas, utbildnings- o dokumentationsprojekt Konstfrämjandet i Västerbotten, Umeå Konst o kultur som verktyg i företagens hälsovård, workshops med konstnärer Konstfrämjandet Skåne, Malmö Manligt och kvinnligt i arbetsmiljön Kultur i länet, Uppsala Utvärdering och dokumentation av konstprojekt på Ulleråkers sjukhus Landsorganisationen, Stockholm Fatta pennan! Skrivarkurser med författare Landsorganisationen, Stockholm Nytt liv i Sverige, integrationsprojekt LO facken i Sundsvall Källor till Sundsvallsområdets folkrörelser LO och Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm Folkets Hus och Folkets Park - demokratins mötesplatser, dokumentation LO-distriktet i Västsverige, Göteborg Uppsökande teater på arbetsplatser med Folkteatern i Göteborg LO-facken i Haparanda Aktiv kultur vid gränsen LO-facken i Valdemarsvik o ABF, Gusum Att överleva och utvecklas trots allt LO-facken i Ängelholm Att inte tappa kontrollen, teater o disk. om främlingsfientlighet Länsbibliotek Dalarna, Falun Förstudie till "Arbetsplatsbibliotek utan gränser" Medicinhistoriska museet Reflexen, Borås Dokumentationsprojekt kring sjuksköterskans identitet/yrkesidentitet Metall, HRF, Kommunal, Pappers, SEKO, Transport, Stockholm Litteratur på arbetsplatserna - del Metallklubben Hydrauto Unit 1 AB, Skellefteå Start av arbetsplatsbibliotek Metalls avd 113 Smedjebacken Metalls avd 179 Söderfors Arbetsmiljön i konsten, inventering och digitalisering av J Ahlbäcks konst m.m K = Kärlek, dokumentation och utställning om Tierps järnbruk o bl.a. brunnslock Metalls avd 18 Arvika Carrierfilmen, dokumentation av nedläggningen av Carrier i Arvika Metalls avd 25 Gimo Gruvarbetare i ord och bild Metalls avd 30 Södertälje Kvinnor på verkstadsgolvet Metalls avd 65 Piteå Arbete och liv i Laisvall del

14 Metalls avd 686 Garpenberg Hundra år under jord, dokumentation Metalls avd 694 Kristineberg Gruvarbetare i Kristineberg Polismyndigheten i Stockholms län Varför kultur som redskap i polisarbetet Regeringskansliets Konstförening, Stockholm Seminarier för konstföreningens medlemmar SEKO Klubb SJ Trafik, Stockholm Fotobok "Yrke: tågbiljettförsäljare ansikten och röster" SEKO post Östra, Norrköping Sista året på terminalen SEKO Sthlm Klubb Årsta Postterminal, Stockholm Arbetsplatsbibliotek med litt. på invandrarspråk m m SEKO Västernorrland, Sundsvall Järnvägare läser- arbetspl.bibliotek, läs- och skrivfrämjande verksamhet Skogs- och Träfacket avd 2, Lycksele Bok i Skog, arbetsplatsbibliotek för maskinförare i skogsbruket SKTF Norrtälje Arbetsglädjerond för nya tider och nya strider, utbildning av skyddsombud m.m SKTF Sigtuna Konstigheter & kreativitet SKTF Västerbottens läns landsting Fakta, faddrar & fördjupning, med kultur motverka stress och ohälsa Skådebanan i Västra Götaland, Göteborg AIRIS Artists in residence Statarmuseet i Skåne, Bara I kamp för fattig mans rätt Stiftelsen Frövifors pappersbruks museum, Frövi Teater i och om arbetslivet på Frövifors pappersbruk Studieförbundet Vuxenskolan, Uddevalla Konstprojekt på fem arbetsplatser i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet Sveriges Konstföreningar, Malmö Samtidskonsten på jobbet Södra Folkliga teatern - Södra Fot, Stockholm Vävarnas barn Sörmlands ABF, Eskilstuna Talböcker till arbetsplatsbibliotek TBV Göteborg Kulturens mångfald TBV Media, Stockholm Varför en båt och ett jazzband? TBV Stockholm Från långdans till streetdance steg TBV Östersund Förstudie Institutet Kultur för Arbetslivet, beslutat kr men ej utbetalt ännu Varvshistoriska föreningen och Metalls avd 41 Göteborg Dokumentation av kvinnors arbete på varven Verkstadsklubben vid Saab Automobile AB Nyköping Ljudboksbibliotek Ängsholmens arbets- och boendekollektiv, Hölö Hvilans bildväv Återbetalda bidrag Handläggning inkl referensgrupp Konferenskostnader Utvärderingskostnader TOTALT KULTUR I ARBETSLIVET :2.4.2 BIDRAG TILL LÄNSBILDNINGSFÖRBUND M.FL :2.4.3 LÄNSKONSTNÄRER Landstinget i Västmanland Dans- resp. konstkonsulent Landstinget Sörmland Dans- resp. konstkonsulent Dans i Uppland Danskonsulent Àjtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum Konstkonsulent Stockholms läns landsting Danskonsulent Kultur Skåne Danskonsulent Jämtlands läns landsting Konstkonsulent Göteborgs kommun Konstkonsulent Kultur Göteborg Danskonsulent Örebro läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Gotlands kommun Dans- resp. konstkonsulent Västerbottens läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Landstinget i Dalarna Dans- resp. konstkonsulent Norrbottens läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Landstinget Östergötland Konstkonsulent Landstinget Gävleborg Konstkonsulent Västra Götalandsregionen Konstkonsulenter Västra Götalandsregionen Danskonsulent Region Värmland Danskonsulent Landstinget Västernorrland Konstkonsulent Region Halland Dans- resp. konstkonsulent TOTALT 28:2.4.3 LÄNSKONSTNÄRER

15 28:2.4.4 FUNKTIONSHINDRADES DELTAGANDE I KULTURLIVET Regionbibliotek Västra Götaland Arkitektstöd för att öka funktionshindrades tillgänglighet till bibliotek.(19 st) Sveriges Dövas Riksförbund Teatermanus direkt på teckenspråk för barn och ungdomar Västra Götalandsregionen Förstudie kring funktionshindrade barns och ungdomars möjligheter att ta del av kultur Hudiksvalls Kommun Projektet Kulturraketen år 2/3, utbildning för omsorgspersonal Williams Syndromföreningen i Sverige utvecklingsarbete för ungdomar med Williams syndrom år 2/ Gotlands Kommun Kultur & Fritidsförvaltning Var god berör konstkonsulenten initierar projekt med fokus på tillgänglighet för alla, fortbildning o utställningar. År 1/ Länsbiblioteket Västernorrland Projektet Utmärkt K-tillgänglighet arkitektinventering, 12 lokaler Vuxenskolan/Moomsteatern Specialskriven musikal med 13 förståndshandikappade skådespelare i samarbete med svenska och invandrade dansare, musiker och skådespelare Länsbibliotek Jönköping Öppen Dörr, ett projekt som främjar funktionshindrades tillgång till kultur, eget skapande och bemötandefrågor. År 1/ Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Funktionshinder - hinder eller möjlighet Länsbibliotek Uppsala Tillgängliga bibliotek 2010 i Uppsala län. Inventering av den fysiska tillgängligheten m.m. År 1/ Nationalmuseum Konferens "Museer åt alla" på Nationalmuseum Synskadades Riksförbund Club Braille År 3/3 - bokklubb för punktskriftsläsare Länbiblioteket i Örebro län Kurs i teckenspråk för bibliotekspersonal.örebro län har ett särskilt fokus på biblioteksverksamhet för döva Teater Nike Produktion och uppförande av teaterpjäsen Honungshjärta. Millesgården Rätt att förstå Arkitektutredning. Undersöka tillgängligheten till museibyggnaderna och skulpturträdgården Länsmuseet Västernorrland Bemötandeutbildning för länsmus.personal av och med Pocketteatern Fryshusets Kunskapscentrum/Teater Samarb.projekt med Tyst Teater för elever på teaterprogrammet År 2/ Malmö Opera och Musikteater Syntolkning av föreställningar. Samarb. med SRF Malmö Länsbibliotek Sydost Norrbottens museum Bibliotek för dig och mig - tillgänglighetsinventering på kommunbibliotek i Sydost Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Bildmuseet Pocketteaterns bemötandeutbildning Värmlands Museum Pocketteaterns bemötandeutbildning Kultur och Konsumentförvaltningen Att göra bibliotekets tekniska utrustning tillgänglig År 2/ Kungsbacka kommun, Kulturhuset Fyren Föreningen Furuboda Att göra Kungsbacka kommuns kulturverksamhet tillgänglig för barn och ungdomar med funktionshinder. År 3/ Unikum, grundläggande konstutbildning för vanliga och ovanliga människor År 3/ Länsstyrelsen Gotlands Län Bemötandeutbildning för läns museerna Bibliotek Gävleborg Arkitektinventering av 10 huvudbibliotek i Gävleborgs län Länsbiblioteket i Stockholms län Arkitektinventering av 23 kommunbibliotek i Stockholms län Kultur Fritid Piteå kommun Kul i Piteå-kultur tillgänglig för personer med funktionshinder år 2/ Stiftelsen Örebro Länsmuseum Bemötandeutbildning för museipersonal, av och med Pocketteatern Länsbibliotek Dalarna Arkitektinventering av 12 bibliotek Nyköpings Kommun Funka med kultur - en självklarhet för alla år 2/ Folkkulturcentrum Kalmar läns museum På egna ben, gränsöverskridande projekt med dans som kraftkälla. år 3/ Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Länsbiblioteket i Värmland Arkitektinventering av 16 bibliotekslokaler Jönköpings läns museum Bemötandeutbildning för museipersonal. av och med Pocketteatern Stockholms Dövas Förening Deaf Arts NOW! - Europeisk Workshop och konstfestival Specialpedagogiska institutet Skaparkraft i skolan, år 3/ Talboks- och punktskriftsbiblioteket Kulturtidskrifter i DAISY-format Karlskrona kommun Bemötandeutbildning för museipersonal av och med Pocketteatern Jämtlands läns bibliotek Arkitektinventering av 8 bibliotek Dans i Dalarna Dansfestivalen Stora Daldansen RSMH Västra Götaland Produktion av Lilla boken om lokala kulturevenemang - ett verktyg för arrangörer inom handikapporg Kulturcentrum Skåne Kulturen i vidvinkel år 3/ Tomelilla kommun Kulturalla - öka tillgängligheten till det allmänna kulturutbudet för personer med funktionshinder år 2/

16 Västmanlands läns museum Bemötandeutbildning för museipersonal av och med Pocketteatern Länsmuseet Gävleborg Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Östersunds kommun Fritidsombud som kulturförmedlare (återbet) Kulturrådet Administration TOTALT 28:2.4.4 FUNKTIONSHINDRADES DELTAGANDE I KULTURLIVET :2.4.5 REGIONALA KONSULENTER FÖR MÅNGKULTUR Landstinget Sörmland, Nyköping Landstinget Västmanland, Västerås Västerbottens läns landsting, Umeå Västra Götalandsregionen, Vänersborg Jämtlands läns museum, Östersund Stockholms läns landsting Intercult, Stockholm TOTALT 28:2.4.5 REGIONALA KONSULENTER FÖR MÅNGKULTUR :3 NATIONELLA UPPDRAG Baltic Art Center Visby Nationellt uppdrag Dalateatern, Falun Nationellt uppdrag Dansnät Sverige Nationellt uppdrag Drömmarnas hus ek. förening Nationellt uppdrag Eric Ericsons Kammarkör Nationellt uppdrag Film i Värmland Nationellt uppdrag Jämtlands läns museum, Östersund Nationellt uppdrag Regionteatern Blekinge-Kronoberg Nationellt uppdrag Föreningen Svensk Form Nationellt uppdrag TOTALT 28:3 NATIONELLA UPPDRAG :4 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÄNDRAD REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURPOLITISKA MEDEL Region Skåne Statsbidrag för TOTALT 28:4 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÄNDRAD REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURPOLITISKA MEDEL 28:6 BIDRAG TILL REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER 28:6.1 BIDRAG TILL LÄNSMUSIKVERKSAMHET Gotlands Musikstiftelse Kalmar Läns Musikstiftelse Landstinget Halland Länsmusiken i Jämtlands län Musik Gävleborg Musik i Blekinge Musik i Kronoberg Musik i Västernorrland Musikteatern i Värmland Norrbottensmusiken/Länsmusiken Smålands Musik och Teater (Länsmusiken) Stiftelsen Musik för Örebro län Stiftelsen Musik i Dalarna Stiftelsen Musik i Uppland Stiftelsen Musik i Väst Stiftelsen Östgötamusiken Stockholms Läns Blåsarsymfoniker Sörmlands Musik & Teater Västerbottenmusiken AB Västmanlandsmusiken SUMMA 28:6.1 LÄNSMUSIKVERKSAMHET

17 28:6.2 BIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH ORKESTERINSTITUTIONER Orkesterinstitutioner Gävle Symfoniorkester Göteborgs Konsert AB Jönköpings Sinfonetta Kalmar Läns Musikstiftelse (Camerata Romana) Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester Musica Vitae AB Norrbottensmusiken / Norrbottens Kammarorkester Norrköpings Symfoniorkester Stift. GöteborgsMusiken Stift. Musik för Örebro län Stiftelsen Musik i Dalarna Stiftelsen Musik i Uppland Västerås Sinfonietta Summa regionala och lokala orkesterinstitutioner Teater- och dansinstitutioner Västerbottensmusiken AB, Norrlandsoperan Statsbidrag år Norrlands Musik och Dansteater Statsbidrag år Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, Dalateatern Statsbidrag år Borås Stadsteater Statsbidrag år Folkoperan Statsbidrag år Stiftelsen Länsteatern i Örebro Statsbidrag år Folkteatern i Göteborg ek. för. Statsbidrag år GöteborgsOperan AB Statsbidrag år Göteborgs Stadsteater AB Statsbidrag år Stockholms Stadsteater AB Statsbidrag år Västsvenska Teater och Dans AB Statsbidrag år Teater Halland, Varberg Statsbidrag år Smålands Musik och Teater /Teatern Statsbidrag år NorrDans, Härnösand Statsbidrag år Västerbottensteatern AB, Skellefteå Statsbidrag år Teater Västernorrland, Sundsvall Statsbidrag år Stiftelsen Östergötlands länsteater, Norrköping Statsbidrag år Stiftelsen Norrbottensteatern, Luleå Statsbidrag år Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Växjö Statsbidrag år Folkteatern Gävleborg Statsbidrag år Teater Västmanland, Västerås Statsbidrag år Musikteatern i Värmland, Karlstad Statsbidrag år Länsteatern Jämtland Härjedalen Statsbidrag år Länsteatern Jämtland Härjedalen, Östersund Tillägg till statsbidrag Länsteatern på Gotland Statsbidrag år Byteatern, Kalmar läns teater Statsbidrag år Upsala Stadsteater Statsbidrag år Region Skåne/Kultur Skåne Extra bidrag för Malmö Opera- och Musikteater Region Skåne/Kultur Skåne Extra bidrag för Skånes Dansteater Norrbottensteatern, Luleå Statsbidrag år Länsteatern på Gotland Statsbidrag år Summa regionala och lokala teater- och dansinstitutioner SUMMA 28:6.2 BIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH ORKESTERINSTITUTIONER :6.3 UTVECKLINGSBIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER SAMT TILL LANDSTING/REGIONER FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET 2003 Musikteatern i Värmland Utv.bidrag år 2003/musikproducenter kompetensutv GöteborgsOperan AB Utv.bidrag år 2003/samverkan Skaraborg Skånes Dansteater Utv.bidrag år 2003/Maratondansen FolkTeatern i Göteborg ek. fören. Utv.bidrag år 2003/Staden och stjärnorna Borås Stadsteater Utv.bidrag år 2003/Barnteater år Länsteatern i Jämtland/Härjedalen Utv.bidrag år 2003/Teater Jurtastaden Norrbottens Läns Landsting/Norrbottens Musiken Utv.bidrag år 2003/ Utbildning unga arrangörer Västerbottensteatern AB Utv.bidrag år 2003/SubUrbia Länsmusiken i Jämtland Utv.bidrag år 2003/Scenteknisk kompetensutv. NMDz Smålands Musik och Teatern/Teatern Utv.bidrag år 2003/Musikteater + Arrangörsarbete Landstinget i Västmanland/Västmanlandsmusiken Utv.bidrag år 2003; Ett kulturliv för alla Landstinget i Västmanland/Västmanlandsmusiken Utv.bidrag år 2003; Kulturell mångfald Västerås Konserthus

18 Region Östsam/Stiftelsen Östgötamusiken Utv.bidrag år 2003/Opera för barn Gävle Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/turnéverksamhet flera orkestrar Kronobergs läns landsting/musik i Syd Utv.bidrag år 2003/CoMa Teatrarnas Riksförbund Utv.bidrag år Stift. Länsteatern i Dalarna-Dalateatern Utv.bidrag år 2003/Barn o ungdom Västerbottensmusiken AB/Norrlandsoperan Utv.bidrag år 2003/Produktionscenter Regionteatern Blekinge-Kronoberg Utv.bidrag år 2003/LTS arrangörsfrågor Byteatern, Kalmar läns teater Utv.bidrag år 2003/Konstformen dans år Musik i Blekinge Utv.bidrag år 2003/Samarbete över länsgränser, år Teater Halland Utv.bidrag år 2003/Teater, demokrati o unga, år Folkteatern i Gävleborg Utv.bidrag år 2003/Järvsö Passionsspelare GöteborgsOperan Utv.bidrag år 2003/Dansverk med videokonstnär Göteborgs Konsert AB Utv.bidrag år 2003; Vara konserthus Regionförbundet i Kalmar län/kalmar läns musikstiftelse Utv.bidrag år 2003/Fokus på arrangören Regionförbundet i Kalmar län/kalmar läns musikstiftelse Utv.bidrag år 2003/Utveckling festivaler Länsteatern på Gotland Utv.bidrag år 2003/Öppen scen Västerbottensmusiken AB/Norrlandsoperan Utv.bidrag år 2003/Scen för dans Kultur&Fritid/Sörmlands Musik & Teater Utv.bidrag år 2003/Arrangörkonsulent år 2 av Jönköpings läns landsting/smålands Musik och Teater Utv.bidrag år 2003 Kul o Tur år Norrköpings Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/Symfoni regional turné Norrköpings Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/Samverkan skola/förskola Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Arrangörsutveckling Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Axion Esti Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Kompis, år 2 av Norrbottensteatern Utv.bidrag år 2003; Samverkan mellan institutionerna Norrbottensteatern Utv.bidrag år Jämtlands Läns Landsting, Östersund Utv.bidrag år 2003; Utveckling arrangörsnät Jämtlands Läns Landsting, Östersund Utv.bidrag år 2003; Samverkan mellan blåsorkestrar Sundsvalls Kammarorkester, Sundsvall Utv.bidrag år 2003; Klassisk musik är ok Västra Götalandsregionen/Stiftelsen Musik i Väst Utv.bidrag år 2003/interkulturellt arr.nät Teater Västmanland Utv.bidrag år 2003/Arr.utveckling Teater Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Utveckla arr.nät GöteborgsOperan Utv.bidrag år 2003; Vara konserhus Teater Västmanland Återbetalning SUMMA 28:6.3 UTVECKLINGSBIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER SAMT TILL LANDSTING/REGIONER FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET :6.4 SAMARBETE MED TONSÄTTARE Folkoperan, Stockholm Anders Nilsson - Historien om S Leander FolkTeatern i Göteborg Niklas Roman - Mammaskrället FolkTeatern i Göteborg Henrik Cederblom - Staden och stjärnorna GotlandsMusiken H Strindberg/R Anthin/R Naessén Göteborgsmusiken L I Hansson - verk för blåsorkester Jämtlands läns landsting/länsmusiken i Jämtland för NMDz Bo Hülphers - Askonsdag Landstinget i Jämtlands län/länsmusiken Ingvar Karkoff - Adjö herr Muffin Länsteatern Gotland Samverkan med tonsättare Musica Vitae Åke Parmerud i samarb. M Cinemix Musik Gävleborg Samverkan med tonsättare Musik i Dalarna Mats Larsson Gothe - klarinettkonsert Musik i Uppland/Uppsala Kammarorkester André Chini - beställn för kammarorkester Musikteatern i Värmland och NorrlandsOperan Rolf Martinson - Flute Line Norrköpings symfoniorkester Sven-David Sandström - gitarrkonsert Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län Tommy Nilsson - Almqvists Amorina Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien B Tommy Andersson - opera William Stiftelsen Musik i Väst Tonsättaranställn. i Vara kommun Stiftelsen Östgötamusiken Daniel Nelson Uruppförande Sundsvalls Kammarorkester Peter Lyne - Max Sundsvalls Kammarorkester J Levander/L Simonsson - Jazz Trio X Sundsvalls Kammarorkester Samarb. Med 6 olika jazz/etno tonsättare Svenska Kammarorkestern Karin Rehnqvist - Himlen är full av fioler Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta Daniel Nelson - romans för violin och ork Västsvenska Teater och Dans AB/ Älvsborgsteaterns dansensemble Kjell Nordenson - NIKI SUMMA 28:6.4 SAMARBETE MED TONSÄTTARE TOTALT 28:6 BIDRAG TILL REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER

19 28:7 BIDRAG TILL VISSA TEATER-, DANS- OCH MUSIKÄNDAMÅL 28:7.1 FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER SAMT ARRANGERANDE MUSIKFÖRENINGAR M.M. 28:7.1 FRIA TEATERGRUPPER Gottsunda teater, Uppsala Produktionsbidrag år 2003/En produktion Strandberg-Zell teaterproduktion HB, Borrby (Skillinge Teater AB) Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Delirium, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Nya Västanå Teater, Sunne Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater 23, Malmö Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Galeasen, Stockholm Treårigt produktionsbidrag, (år 2) Teater Overground, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Tre, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Atelierteatern, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Uno, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater Sagohuset, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Månteatern, Lund Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Shakespeare på Gräsgården, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En midsommarnattsdröm Teater Scenario, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Nya Skånska Teatern, Landskrona Produktionsbidrag år 2003/Tre produktioner Dockteaterverkstan, Osby Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater Terrier, Malmö Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Profilteatern, Umeå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Dockteatern Tittut, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Ögonblicksteatern, Umeå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Martin Mutter, Örebro Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater ML02, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Elvira Madigan Masthuggsteatern, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Ystads Stående Teatersällskap, Ystad Produktionsbidrag år 2003/Jeppe på berget Föreningen Friteatern, Sundbyberg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt moment, Enskede Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Tidningsteatern AB, / Boulevard, Stockholm Särskilt bidrag Kvinnliga dramatiska teatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Kärleken Skottes Musikteater, Gävle Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Scratch, Luleå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Mitt i prick teatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Turteatern, Johanneshov Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Barbara (nonzens kultur), Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Sagan om Persus Teatro Popular Latinoamericano, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Cinnober Teaterförening, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Saftsalonger HB, Danderyd Produktionsbidrag år 2003/Tårar Dramalabbet, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/A Tribute to Ernst Olsson Fria Teatern, Bandhagen Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Teater Salieri, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Teater Oberon, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Antigone Dockteatern Sesam, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Mellby Scenkonst, Kivik Produktionsbidrag år 2003/Stormen Teater Trixter, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Cyrk, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Tribunalen, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Pygméteatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Giljotin, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Stiftelsen Läckö slott, Lidköping Produktionsbidrag år 2003/Enleveringen Pantomimteatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Musikteatergruppen Oktober, Södertälje Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Teater Tamauer, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Kriget och den ljusa skogen Barnens Underjordiska Scen (BUS), Stockholm Treårigt produktionsbidrag, (år 2) samt tilläggsbidrag Teaterstudio Lederman, Stockholm Enstaka produktion/två produktioner Teater Tusan, Bagarmossen Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Romateatern AB, Visby Produktionsbidrag år 2003/Sommarproduktion Cirkus Cirkör, Norsborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Bhopa, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) :e Teatern, Västerås Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt MOOMSteatern, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Brunnsgatan 4, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teatergruppen Pero, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, (år 2) Teater Jaguar, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Ystadoperan, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Sälteatern, Skellefteå Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Spektrum, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Force Majeure, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion

20 Den id.fören. Scenit för Teater Speed bump, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Scen Österlen, Simrishamn Produktionsbidrag år 2003/En produktion Skånska Operan, Åkarp Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater `i, Huskvarna Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Spektaklet, Uppsala Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Travers, Solna Produktionsbidrag år 2003/En produktion Saftsalonger hb, Bromma Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Nike, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Sandino. Sadino Hus, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Pelikanen, Norrköping Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Sagohuset, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Bolander & Larssons Teater, ek fören. Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Nova, Sundbyberg Produktionsbidrag år 2003/En produktion teatern.nu, Malmö Bidrag Västanå Teater Komplettering ansökan produktionsbidrag SUMMA 28:7.1 FRIA TEATERGRUPPER :7.1 FRIA DANSGRUPPER Dansproj. Pyramiderna/Margaretha Åsberg Produktionsbidrag 1 år Dansgruppen Agnes, Stockholm Stöd för produktionsarbetet Big Wind, Göteborg Ny dansföreställning för barn 5-6 år Eva Ingemarsson dansproduktion, Göteborg Produktionsbidrag 1 år Gunilla Heilborn / Gnufilm, Stockholm Stories from Mårten Spångberg, Stockholm Nytt helaftonsstycke E.L.D., Stockholm Produktionsbidrag 1 år Pontus Lidberg, Stockholm Solopianist och solodansare Reich+Szyber / Kulturmaskinen, Stockholm Produktionsbidrag 1 år Rytm bá, Stockholm Produktionsbidrag 1 år Doon World Projekt, Stockholm Ful flicka -dö långsamt Adekwhat/Philippe Blanchard, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, år Body&Mind, Anette Sallmander ensk. firma, Non Serviam Kärlek, en man en kvinna 1000 rosor Rasmus Ölme/Refug Collective, Stockholm Konsten att fly Erino/Andersson Dance Co./ Örjan Andersson Produktionsbidrag 1 år Scen-och Sinnesproduktion/Åsa Unander-Scharin Produktionsbidrag 3 år, , år Björn Elisson kompani, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, , år SU- En Butoh Company, Almunge Produktionsbidrag 3 år, , år E=mc2 Danskonst, Göteborg X Virpi Pahkinen, Stockholm Produktionsbidrag 1 år K2 Dansproduktion/K.Kvarnström & Co/Revolve AB, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, år Akito Company, Angered Downup & updown Magma dans, Bromma Produktionsbidrag 1 år CCAP, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, , år Ideella dansföreningen BOUNCE nyskapande streetdansföreställning Anna Koch/Föreningen Unga Svenska Koreografer, Stockholm Ny produktion E = mc 2 Dans konst, Göteborg Fas 2 av projektet "X2" Carmen Olsson, Bovallstrand Ny prod. "Japan-Bohuslän" Moose Dance Company, Årsta Populärkultur SU - EN Butoh Company, Almunge the Body projekt Håkan Mayer/Stockholms Barockorkester, Stockholm Cassandra Jens Östberg, Stockholm Bortalaget Scen-och Sinnesproduktion/Åsa Unander-Scharin, Stockholm Petrusckas tårar Ossi Niskala, Hägersten Festival Pergah Co / Jukka Korpi, Stockholm Melodika anatomika Rani Nair, Lund fit-in Mårten Spångberg, Stockholm Perception on daily basis SUMMA 28:7.1 FRIA DANSGRUPPER

Bidragsredovisning 2004

Bidragsredovisning 2004 Bilaga 1 Bidragsredovisning 2004 Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik 28:6.5 Bidrag till regional musikverksamhet 2004 2003 2002 Utbetalade medel (tkr) 223 164 215 378 194 877 Antal

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Redovisade projekt. Under 2008 har nedan redovisade projekt lämnat slutlig resultatredovisning.

Redovisade projekt. Under 2008 har nedan redovisade projekt lämnat slutlig resultatredovisning. Redovisade projekt Under 2008 har nedan redovisade projekt lämnat slutlig resultatredovisning. Förklaring till uppställningen: Projektets namn och diarienummer Projektansvarig Kommun och bidrag i kronor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

http://www.kulturdatabasen.se/survey/print/37/ Sida 1 av 22 Kvalitativ uppföljning 2013 Senast ändrad av: Senast ändrad 14:52:55 Jeanette Wetterström (JW) (E: jeanette.wetterstrom@lul.se, T: ) Landstinget

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Foto: Monica Holmberg Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 23 Kultur och fritid Culture and leisure 23.1 Det svenska båtlivet... 471 Boating in Sweden 23.2 Bokläsning...

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 2 Organisationsnummer 846001-4882 2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier...

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Gävle Symfoniorkester En förstudie Dnr 10KFN159 37 Utredningsgrupp Mats Öström, kultur- och fritidschef Beryl Lunder, konserthuschef Örjan Hans-Ers, orkesterchef Kenneth Johansson, länsmusikchef Innehåll

Läs mer

kulturen i siffror 2008#7 kulturens finansiering 2007

kulturen i siffror 2008#7 kulturens finansiering 2007 kulturen i siffror kulturens 8#7 finansiering 7 Cultural funding 7 Kulturens finansiering 7 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Elin Jakobsson, tel. 8 59 64 43 Printed

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

SCENKONST VÄSTERNORRLAND. verksamhetsberättelse

SCENKONST VÄSTERNORRLAND. verksamhetsberättelse 2014 SCENKONST VÄSTERNORRLAND verksamhetsberättelse Vi vill vara med och skapa ett samhälle där människor mår bra, inspireras och utvecklas. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - spelåret 2014 VD har ordet sid 3 Verksamheten

Läs mer

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G Vi kollar kulturbudgeten sid 3-5 Smockan 10 år sid 7-15 Jazz i radion sid 16-17 Nr 5 OKT 2007 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker V:a Götaland sid 20-25 Tinnitus ett växande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer