28:7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28:7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar"

Transkript

1 Bilaga 1 Bidragsredovisning 2003 Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik 28:6:1 Bidrag till regional musikverksamhet Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :6:2 Bidrag till regionala och lokala orkesterinstitutioner Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :6.3 Bidrag till regionala och lokala teater- och dansinstitutioner Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :4 Utvecklingsbidrag till teater-,dans., musikinstitutioner samt länsmusikorganisationer Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag :5 Samarbete med tonsättare Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade ansökningar :7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar Fria teatergrupper Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag Kommentar: Inför 2002 inleddes en försöksperiod, med treårigt, ettårigt och enstaka produktionsstöd/bidrag. Bakgrunden till denna förändring i bidragssystemet var en önskan, både från Kulturrådet och från grupperna, om möjlighet till långsiktig planering samt, i ett längre perspektiv, förenklad handläggning av bidragsärendena. Tillskottet i anslaget för de fria teatergrupperna användes i första hand till att förbättra arbetsvillkoren för grupperna. 1(6)

2 Bilaga 1 Fria dansgrupper/koreografer Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall ) varav 4 till fria dansscener och 3 till daglig träning 2) Inkl. Fria dansscener, + daglig träning, arrangörs-/turnéstöd (1 773) 3) 19 till arrangörs-/turnéstöd Fria musikgrupper Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Inkl. Mindre musikgruppers utlandsturnéer Arrangerande musikföreningar Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Eric Sahlström Institutet Utbetalade medel (tkr) Fonogram och musikaler Utbetalat fonogramstöd (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade stöd Information/marknadsföring Stöd fonogramdistribution Stöd utgivn. av äldre sv. tons. verk STIM/Svensk Musik Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och läsande 28:8 1 Bidrag till länsbibliotek Utbetalade medel tkr Antal bifall :8:2 Bidrag till lånecentraler och depåbibliotek Utbetalade medel (tkr) Antal bifall :3 Utvecklingsbidrag Utbetalade medel Antal ansökningar Antal bifall :8 4 Folkbibliotek Utbetalade medel Antal ansökningar 5 31 Antal bifall 5 8 2(6)

3 Bilaga 1 28:2:1 Folkbibliotekens utvecklingsverksamhet Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag :9.1 Stöd till utgivning och distribution av litteratur Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal stöd Andel bifall, procent 39% 42% 49% 28:9 2 Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall :9 3 Stöd till läsfrämjande verksamhet Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall Produktion och distribution av barnbokskatalog Kommentar: Anslaget för stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek utökades med 4 miljoner kronor fr.o.m Stöd till kulturtidskrifter 28:10 1 Produktions- och utvecklingsstöd Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall :10 2 Prenumerationsstöd till bibliotek Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall (6)

4 Bilaga 1 Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar Anslag: 28:15.2 Bidrag till konstinköp till folkparker m.fl Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Organisationer inom bild- och formområdet Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Utställningsersättning Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Konsthantverkskooperativ Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Konstnärernas kollektivverkstäder Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.2 Akademien för de fria konsterna Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.3 Verksamhetsstöd till vissa utställare Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.1 Bidrag till regionala museer Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: 2002: P.g.a. för hög fördelning till försökslänen har 500 tkr överförts från anslaget 28:31: : Justering av anslaget enligt regleringsbeslut i förhållande till regleringsbrevet 4(6)

5 Bilaga 1 Anslag: 28:30.2 Utvecklingsbidrag Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.4 Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.5 Bidrag till samarbete inom museipedagogik Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet Utvecklingsverksamhet 28:2.1 KMU utveckling Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Till detta kommer BoU-verksamhet med tkr 2003 ska vi lägga till det? Utvecklingsverksamhet 28:2 1 Arrangerande konstföreningar Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Svenskt kulturutbyte med utlandet 28:2 3.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (internationella org.) Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Bidrag har fördelats till 18 organisationer med totalt tkr varav de rörliga resebidragen utgjorde 425 tkr. Bidragen till dessa organisationer avser bland annat att täcka kostnader för sektionernas medlemsavgifter till sina internationella moderorganisationer och resebidrag för svenska representanter med ordförande- eller styrelseuppdrag för att delta i generalförsamlingar och/eller andra beslutande möten. Bidragen till respektive organisation redovisas i den samlade bidragsredovisningen. 5(6)

6 Bilaga 1 Kultur i arbetslivet 28:2 4.1 Kultur i arbetslivet Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall har tkr utbetalats som bidrag. 100 tkr har beslutats som bidrag men ej ännu utbetalats. Av avsatta medel, 500 tkr, för konferenser har 108 tkr använts. Resterande 392 tkr kommer att användas under tkr återstår av avsatta medel för utvärdering m.m. Dessa medel kommer att användas under 2004 till planerade projekt, kompletteringar och tryckning av rapporten om arbetsplatsbibliotek samt informationsmaterial. Resterande, ej beslutade medel för Kultur i arbetslivet, uppgår till 135 tkr, vilket utgör mindre än 3% av anslaget och kan därför föras över till 2004 års anslag. Till 2004 överförs totalt 858 tkr varav 392 tkr avser beslutad konferensverksamhet, 231 tkr beslutade resterande utvärderingskostnader, 100 tkr beslutade men ej utbetalda bidrag och 135 tkr ej specificerade kostnader :2 ap 2.2 Bidrag till centrumbildningar för deras centrala och regionala verksamhet Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall :37 ap 2 FoU Ansvarsmuseerna Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Internationellt kulturutbyte, projektbidrag KMU Konst, museer och utställningar Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Teater, dans och musik Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Litteratur, bibliotek, kulturtidskrifter Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar 2 6 Antal bifall 2 3 6(6)

7 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK Svensk Teaterunion Svenska ITI, Stockholm Sjätte Svenska Teaterbiennalen Teaterförbundet, Stockholm Utvärd. av pilotprojekt med yrkesträning för sångare Riksteatern/ung Kulturdagarna 2003, Norsborg Ung kulturdagar Intercult, Stockholm Verksamheten år Svensk Danskommitte, Stockholm Dansbiennal Göteborg Dans & Teater Festival, Göteborg Dans & Teater Festival E.L.D. Efva Lilja, Stockholm Projektbidrag Svensk Teaterunion - Svenska ITI, Stockholm Förberedelser Svenska Teaterbiennalen Körsam, Stockholm Verksamhetsbidrag för år Föreningen Svenska Musikfestivaler Verksamhetsbidrag Föreningen Sveriges Körledare, FSK Körledarkonvent i Piteå RFoD Riksföreningen för folkmusik och dans. Fördelning av bidrag inför LINK, Stockholm Sem. genusperspektiv/kvinnor i nutida konstmusik Svenska Jazzriksförbundet Svenskt Jazzforum Länsteatern i Sörmland Försöksverksamhet Sv. Dramatikerförbundet Drama Direkt Västanå Teater, Sunne Trollflöjten Västanå Teater Komplettering ansökan prod.bidrag Västra Götalandsregionen Danskonsulenter Kulturrådet Genreuppdrag, musik Kulturrådet Handlingsprogram för dans Kulturrådet Fonogramutvärdering Summa Särskilda dansinsatser Modern Jazz Dans Ensemble Turnébidrag för RUM Claire Parsons Co. Residensprojektet CLOSE UP i Vilhelmina Anna Efraimsson m fl, Stockholm Perfect Performence Göteborg Dans och Teaterfestival Projektering 2003 och för Göteborg Dans och Teaterfestival Svensk Danskommitté, Stockholm Marknadsföringskostn. inför Dansbiennal Dansbyrån i Göteborg Ek För Rebound - en studs över tröskeln Svensk Danskommitté, Stockholm v-bidrag Flamenco Center, Gabriela Gutarra, Stockholm Turnébidrag, "FlamencoKvinnan" Hudiksvalls kommun, Kommunledningskontoret Kultur Dans i Hälsingland - Dans i Världen Föreningen Norden, Umeå Turné till Island och Färöarna Susanne Jaresand Dansproduktion, Saltsjö Duvnäs Utveckla projektet Symfoni nr 7 av Allan Pettersson Västmanlandsmusiken, Västerås Dansfestival Västmanland Klassisk Indisk Dansproduktion, Stockholm Nat Yam Indisk dansfestival i Kilen Lycksele kommun Genomförande av Dansfestival Dans i Värmland, Karlstad Drömsommarjobbet Världsdans i Mälardalen, Louis Faye, Eskilstuna Dansmanifestation med fokus på de Afrikanska danserna Dans i Värmland, Karlstad Dansplats Värmland Uttryckslabbet ek. för. Hamburgsund Dans- och allkonstverket Musik, dans, halm och poesi Föreningen Svenska Koreografer, Stockholm Dansfestival Going Solo på Kulturhuset Dansbyrån i Göteborg ek. för. Turné Crowd Company "Brus" till Stockholm Rörelsen koreografer i Skåne, Malmö Rörelsen - release, hösten Föreningen RERE, Stockholm Koreografresidens i Södertälje Avart Dans & Rörelse, Stockholm Lillsved Jam & Seminar Pergah Co. / Lotta Gahrton Prod. Dansresidens i Spånga-Tensta hösten Dansens Hus, Stockholm Populärkultur Folkmusik i Linköping / Petra Ivarsson Scendansforum och seminarium - folklig dans Jönköpings kommun, Kultur Dansnät Jönköping Fylkingen, Stockholm Danskväll med dansseminarie Fylkingens 70-års jubileum Samarbetsnämnden för Folklig Dans, Stockholm I Henrys anda Scen-och sinnespr./ Åsa Unander-Scharin, Stockholm Komletterande turnébidrag Claire Parsons, Stockholm Turné, residensprojektet Close up Vilhelmina Zebra Dans, Stockholm Delt. i Festivaltanz i Wien, febr Danstidningen Summa dans SUMMA 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK

8 FOLKBIBLIOTEKENS VERKSAMHETSUTVECKLING Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum Projektledartjänst för ursprungsbefolkningstema (återbet) Borås stadsbibliotek Särskilda insatser inom området Nationella minoriteters språk och kultur Falköpings kommun Kunskapscentrum i Stenstorp Gotlands länsbibliotek/södra distriktet IT-caféet för funktionshindrade, Hemse bibliotek på Gotland År 3/ Härnösands bibliotek Framställning av informationsmaterial till informationsdag för politiker i Västernorrland Jokkmokks kommun Projekt Dola Sánit - Eldens Ord Kiruna Kommun Bokbussverksamhet i Norra gränsområdet i Sverige-Norge-Finland Malmö stadsbibliotek Tala med en bibliotekarie direkt. År Ragunda kommunbibliotek Thailändska biblioteket i Ragunda. År 1 (3) Rinkeby bibliotek Uppbyggnad av somalisk bok- och kultursamling. År 3/ Stockholms stads- och länsbibliotek Indexering av skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur Stockholms stadsbibliotek Läsecirklar för äldre invandrare Umeå kultur Medfinansiering Bibliotek Örebro Stadsbibliotek Nationell digital frågetjänst Östersjöns författar- och översättarcentrum Igångsättning av Östersjöbiblioteket. År SUMMA28:2.1 FOLKBIBLIOTEKENS VERKSAMHETSUTVECKLING :2.1 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Konst, museer och utställningar Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk Svensk medfinansiering Konstprojektet Barents Touring Exhibition- Migration ett interreg. projekt Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige, Stockholm, Bromma Hyra till Cirkusarkivet vid Stora Mossen (Bromma) Mångkulturellt Centrum, Tumba Projektet Equator, år Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter, Hälleforsnäs Svensk medfinansiering till kulturellt samarbetsprojekt - Europeiskt symposium Kulturrådet Fortbildningsinsatser för Konstkonsulenter Kulturrådet Konstpedagogiskt seminarium Kulturrådet Konstens arenor Kulturrådet Uppföljning av utredning om centrumbildningar Summa konst, museer och utställningar Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Liv i Sverige Verksamhetsbidrag för år Scandinavian Public Library Quarterly Bidrag till Scandinavian Public Library Quarterly, SPLQ för Norrbottens länsbibliotek Verksamhetsbidrag för Nordkalottbiblioteket i Övertorneå Ljusdals kommunbibliotek Fortsatt arbete med Biblioteksnätverket UNET och Ljusdal som Modellbibliotek Regionbibliotek Västra Götaland KULDA jan-mars Statens kulturråd Plattformar för regional biblioteksutveckling N:a Bok&Tidskriftsverkstaden, Luleå Tidskriftsbiennalen Kulturrådet Översyn av litteraturstödet Summa Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Avdelningen för Utveckling och analys samt Administrativa avdelningen Kommunalförbundet Dalsland Medfinansiering av Projekt Attraktiva Dalsland Kultur Skåne, Landskrona Utredning om utvecklingsplan för scenkonstutbudet i Skåne Hjort, Unander-Skarin Digital dans/rörelsesampling Kulturrådet Konstnärligt bokslut Kulturrådet Kultur ger hälsa Kulturrådet Intern utbildning LFA-metoden Kulturrådet Omvärldsanalys Kulturrådet OH-kostnader Kulturrådet Regional analys Kulturrådet Utveckling av ärendehanteringssystem Kulturrådet Utvärdering av Länskonstnärsverksamhet Summa övrigt SUMMA 28:2.1 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER

9 28.2:1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR Galleri 54, Göteborg Verksamheten Galleri Box, Göteborg Verksamheten Galleri Konstepidemin, Göteborg Verksamheten Konstakuten, Stockholm Verksamheten Konstföreningen AURA, Lund Verksamheten Kulturföreningen Jacob/Galleri 21, Malmö Verksamheten Kulturföreningen Signal, Malmö Verksamheten Mariebergs Kulturföreningen/Box Kraftverk, Bjärtrå Verksamheten Verkligheten, Umeå Verksamheten Väsby konsthalls vänner, Upplands Väsby Internationell konstutställning i Sydeuropa SUMMA 28:2.1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR :2.1 BARN OCH UNGDOM Kulturrådet BoU löner TDM Kulturrådet BoU löner KMU Kulturrådet BoU OH-kostnader Kulturrådet BoU konferenskostnader SUMMA 28:2.1 BARN OCH UNGDOM :2.1 BARN- OCH UNGDOMSTEATERKONSULENTEN Kulturrådet Barn- och ungdomsteaterkonsulent Kulturrådet OH-kostnader SUMMA 28:2.1 BARN- OCH UNGDOMSTEATERKONSULENTEN TOTALT 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET :2.2 BIDRAG TILL ORGANISATIONER INOM KULTUROMRÅDET 28:2.2.1 CENTRALA AMATÖRORGANISATIONER FÖR RIKSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET Verksamheten 2003 Sveriges Spelmäns Riksförbund Svenska Missionsförbundets Musikkårer Svenska Arbetarsångarförbundet Sveriges Film- och Videoförbund Sveriges Dragspelares Riksförbund Svenska Missionsförbundets Sångarförbund Sveriges Arbetarteaterförbund, ATF Sveriges Hembygdsförbund Sveriges Orkesterförbund Sveriges Schackförbund Riksförbundet Svensk Fotografi Riksförbundet Svensk Körsång Sverigefinska Riksförbundet/ Amatörteaterförbundet Sveriges Kyrkosångsförbund Svenska Baptisternas Sångarförbund Amatörteaterns Riksförbund (ATR) Föreningen för Tidig Musik FFTM RFoD, Riksföreningen för Folkmusik och Dans Samarbetsnämnden för Folklig Dans TOTALT 28:2.2.1CENTRALA AMATÖRORGANISATIONER FÖR RIKSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET :2.2.2 CENTRUMBILDNINGAR 2003 Verksamheten 2003 Centrum för fotografi Danscentrum Föreningen Filmcentrum Föreningen Musikcentrum Författarcentrum Riks Illustratörscentrum

10 Konstnärscentrum Musikcentrum Väst Stiftelsen Konsthantverkscentrum Teatercentrum Översättarcentrum Summa Arbetsförmedlande verksamhet 2003 Centrum för fotografi Danscentrum Föreningen Filmcentrum Föreningen Musikcentrum Författarcentrum Riks Illustratörscentrum Konstnärscentrum Musikcentrum Väst Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Stiftelsen Konsthantverkscentrum Teatercentrum Översättarcentrum Summa TOTALT 28:2.2.2 CENTRUMBILDNINGAR :2.2.3 LOKALHÅLLANDE ORGANISATIONER FÖR KULTURVERKSAMHET Bygdegårdarnas Riksförbund Folkets Hus och Parker Våra Gårdar TOTALT 28:2.2.3 LOKALHÅLLANDE ORGANISATIONER FÖR KULTURVERKSAMHET :2.2.4 MÅNGKULTURELLA ORGANISATIONER FÖR ARKIV, DOKUMENTATION OCH FORSKNING Grekiskt Kulturcentrum Immigrantinstitutet Kurdiskt bibliotek i Stockholm Mångkulturellt centrum i Botkyrka TOTALT 28:2.2.4 MÅNGKULTURELLA ORGANISATIONER FÖR ARKIV, DOKUMENTATION OCH FORSKNING :2.2.5 TEATERALLIANSEN :2.2.6 NATIONELLA MINORITETERS SPRÅK OCH KULTUR Ájtte Svenskt Fjäll- och museum Samiskt jojkarkiv, EU-projekt. År 1 (3) Almmuheaddji Utgivning av tecknad serie på tre samiska språk Axevalla Folkhögskola Kulturevenemanget "Axevalla sommar" Bildmuseet, Umeå universitet Samisk konst i dåtid och nutid Finska Kulturföreningen, Stockholm Bidrag för finska teatern Uusi teatteri Gaaltije EU-projektet Gaaltije Galleri, EU-projekt. År 2 (2) Internationell Musikförening Romska Biblioteket Romska Bibliotekets verksamhet under Judiska Församlingen Projektbidrag år Judiska Församlingen i Malmö Jiddish i ord och bild Kiruna stadsbibliotek, Kiruna Deltagande i samnordiskt bokbusseminarium i Åbo, augusti Länsbiblioteket i Västerbotten Sydsamisk kulturbuss. År 2 (3) Malmö Museer Medel för att producera en utställning om romer och resande Megilla-Förlaget, Stockholm Bokprojekt - antologi på svenska/jiddisch (återbet) Mish Mash Särskilt minoritetsstöd till kulturella ungdomssatsningar för Mish Mash - en judisk kulturtidskrift för ungdomar, Rallarfesten Tornedalsdagarna i Stockholm 14-16/ Resandefolket i Skåne Dokumentation av resandefolkets sånger Riksorganisationen Same Ätnams Kulturutskott Utgivning av diktsamling på sydsamiska och svenska Roma Institutet Caravan/förstudie om romsk festival Romsk Kultur Center i Stockholm Kulturinslag vid internationella Romerdagen den 8 april Romska ungdomsförbundet Dokumentation av studieresa till Auschwitz-Birkenau med romska ungdomar Romskt kulturcentrum i Stockholm (RKC) International Roma Cultural Conference - Stockholm Samernas Konsthantverksförbund Utställningskostnader, presentationsmaterial m.m. för 4

11 samiskt konsthantverk Sáminuorra Samiskt kulturläger (drama, jojk, slöjd) för ungdom Sáminuorra Jojk seminarium för ungdomar i mars-april Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige Projektet "Kulturspridning Nationella Minoriteter" Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm Museiteater om förintelsen och svensk-judisk historia Stockholms univ. Finska inst. Bidrag för Nordkalottfinsk ordbok Stockholms Universitet Arrangera ICML-9: International Conference on Minority Languages, Kiruna Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm-Uppsala distriktet Projektet Zisel med gäster Minoriteter knyter livsviktiga band SWEBLUL/Birger Winsa Projektmedel för informationsinsatser Svenska Klezmerföreningen, Huddinge Klezmerfestival och Klezmerdans Svenska Tornedalingarnas Riksförbund Genomförande av Språknämndskonferensen - meän äitinkieli Svenska Tornedalingars Riksförbund INTERREG IIIA Nord - samverkan mellan tornedalingar i Sverige och kväner i Norge. EU-projekt Sällskapet för Jiddisch och Jiddisch-kultur i Sverige Arrangemang Tornedalsteatern Verksamhetsbidrag för år Zigenska kulturhistoriska föreningen Projektet "Möte med zigenare" Kulturrådet Administration - Nationella Minoriteters språk och kultur TOTALT 28:2.2.6 NATIONELLA MINORITETERS SPRÅK OCH KULTUR :2.3 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE BIDRAG TILL INTERNATIONELLA ORGANISATIONER Verksamhetsbidrag 2003 Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Fagersta Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige, Bandhagen EIDD Sverige, Stockholm IBBY Sverige, Stockholm KLYS - Konstnärliga o Litterära Yrkesutövares Samarb.nämnd, Stockholm Nordiska Konstförbundet - svenska sektionen, Sollentuna Svensk Danskommitté/Svensk Teaterunion Svenska ITI, Stockholm Svensk Teaterunion - Svenska ITI, Stockholm Svenska ASSITEJ, Johanneshov Svenska IAA-kommittén/Konstnärernas Riksorganisation, Stockholm Svenska ICOM, Stockholm Svenska kommittén av International Council for Traditional Music (ICTM), Stockholm Svenska Konstkritikersamfundet, Uppsala Svenska musikbiblioteksföreningen (SMBF)- Svenska sekt. av IAML, Stockholm Svenska Musikrådet, The Swedish Music Council, Stockholm Svenska Penklubben, Stockholm Svenska sektionen av ISCM (International Society for Contemporary Music), Hässelby Yourope - The European Festival Association, Hultsfred SUMMA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER :2.3.1 TEATER- DANS- OCH MUSIK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Teater Marionetteatern, Stockholm Gästspel från USA, Orionteatern, Stockholm Gästspel av La Compagnie de Hanneton Papagena Musikteater, Kulturkammaren, Norrköping Gästspel i Italien SCUT, Stockholm Methodika 2003, The Face and the Mask of the Actor Parkteatern/Stockholms Stadsteater AB Gästspel med New York City Ballet i Vitabergsparken Svensk Teaterunion, Svenska ITI, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Sveriges Dramatikerförbund, Stockholm Fortsätta utbyggnaden av DramaDirekts internationella del Draken Teaterförlag, Stockholm Bidrag till översättningar Colombine Teaterförlag, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Intercult, Stockholm Needcompany Pygméteatern, Stockholm Deltagande i Armenian Intern. Theatre Festival Kesselofski & Fiske, Uppsala Internationellt teaterutbyte med England, Institutet för Scenkonst, Nygård Resebidrag till Italien Summa teater

12 Dans Dans i Värmland, Karlstad Svensk-colombianskt kulturellt utbyte, Etapp E.L.D. Mälardalens Dansensemble, Stockholm Gästspel i Portugal, Adekwhat/Philippe Blanchard, Stockholm Gästspela på DancEuropa Festival 2003 i Israel Bogdan Szyber och Carina Reich m fl. Stockholm Internat. kulturutbyte med Portugal. CAPITALS SU-EN Butoh Company, Almunge Turné, New York Charlotta Öfverholm, Stockholm Under Reconstruction, i Prag Eva Ingemarsson dansproduktion, Atalante, Göteborg Turné till Marocko, Summa dans Musik För. för samarbete mellan svensk och sydafrikansk hiphop Turné till Sydafrika European Union Youth Orchestra Verksamhetsbidrag The Thousand Dollar Playboys, Sundsvall Turné till USA, The Teenage Idols, Solna Turné till USA, Janne Ersson Big Band Turné till Schweiz, Tyskland och Belgien, Pineforest Crunch Turné till USA 9/3-17/ Ars Nova Resebidag till Italien, The Confusions, Sundsvall Europa turné, Fireside, Stockholm Europa turné april-maj Waterdog Turné till Baltikum, Oscars Kammarkör, Stockholm Turné till Sydafrika, Kustbandet, Stockholm Turné till USA, Föreningen Svenska Tonsättare, Stockholm FST:s deltagande i Radio Frances Festival Présences Soneros all stars, Stockholm Turné till Indien, Tyskland, Norge i sept. och okt Stockholms Saxofonkvartett AB, Stockholm Turné till Mongoliet, Maffy Falay Quintet, Nacka Turné till Turkiet, aug-sept Fredrik Kronkvist Quartet, Malmö Turné till Belgien, Jeanette Lindström, Hägersten Turné till Paris, nov Physics, Malmö Turné till USA, okt Hatuey, Stefan Grahn, Stockholm Turné till Tyskland och Österrike, Puffball, Västerås Turné i Europa Summa musik SUMMA TEATER- DANS- OCH MUSIK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.1 KONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Gävle Konstcentrum Konstpedagogiskt samarbetsprojekt Talk to me... about me Göteborgs Internationella Konstbiennal Göteborgs 2:a Internationella Konstbiennal Insea ON SEA, Stockholm Bildpedagogisk kongress Insea ON SEA Kulturrådets egna initierade projekt/equator, Restkostnad från Equatorkonferensen SUMMA KONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.1 LITTERATUR OCH BIBLIOTEK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Seriefrämjandet Small Press Expo Stockholm (SPX) IFLA-ALP Verksamhetsbidrag ALP-kontoret år SUMMA LITTERATUR OCH BIBLIOTEK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE TOTALT 28:2.3.1 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.2 SVENSKHEMMET VOKSENÅSEN A/S :2.3.3 SVENSK-NORSKA SAMARBETSFONDEN FÖR STIPENDIER FÖR VISTELSE VID SVENSKHEMMET VOKSENÅSEN :2.3.4 HANAHOLMENS KULTURCENTRUM

13 28:2.3.5 BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Svenska Penklubben för gäststipendium till flyktingförfattare Östersjöns författar- och översättarcentrum Östersjöns Internationella Tonsättarcentrum Barents Litteraturcentrum Baltic Art Center på Gotland Svensk-grekiskt kultursamarbete Electra Media-Kakeseos Productions, Sthlm Dokumentärfilm om och med Sture Linnér Musikgruppen Looper, Sthlm Turné m. grekisk cellist, okt Stockholm Early Music Festival, Hägersten Anordnande av festival i juni Svenska IAA-kommittén Konstnärsutbyte med Grekland The Swedish Parthenon Committee, Sthlm Tryckkostnader, informationsmaterial Three Seas Writers and Translators Council Täckande av kostn. för resa till Aten Kostnader för nämndens verksamhet :55 Summa svensk-grekiskt kultursamarbete :55 TOTALT 28:2.3.5 BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :55 28:2.4 BIDRAG TILL ÖVRIGA ÄNDAMÅL INOM KULTUROMRÅDET KULTUR I ARBETSLIVET ABF Dalarna, Borlänge Nytt liv i Sverige (Dalarna), integrationsprojekt ABF Gästrikegruppen, Sandviken Litteratur på arbetsplatsen, arbetsplatsbibliotek med 26 utlåningsställen i Sandviken ABF Helsingborg o LO Helsingborg Kulturombudsutbildning ABF Smedjebacken Teaterverksamhet på Fundia Special Bar AB ABF Sollentuna Den Beskrivande boken "Kärlek på arbetsplatsen", skrivarseminarier ABF Södertälje-Nykvarn Rikedomen finns i olikheterna, integrationsprojekt Bengtsfors Bilsätesveteraner Utställning och förstudie till arbetslivsmuseum Centrum för arbetarhistoria, Landskrona Städa för livet, dokumentation och utställning om städarnas arbetssituation Föreningen Pionjärerna, Surahammar Teaterprojekt, Pionjärernas barn Föreningen Pionjärerna, Surahammar Teaterprojekt, Pionjärernas barn Hotell & Restaurang Facket - Uppsalaavdelningen, Uppsala Porten mot världen - etapp 2, dokumentation av Arlanda som arbetsplats Hotell och restaurang facket, Stockholm Vardagslitteratur och skönlitteratur i krogmiljö, läs- o skrivprojekt med författare Industrifacket avd 3, Kristianstad Inrättande av tre arbetsplatsbibliotek Kommunal Sthlm län och Sthlm stadsmuseiförv., Stockholm Värt att minnas, utbildnings- o dokumentationsprojekt Konstfrämjandet i Västerbotten, Umeå Konst o kultur som verktyg i företagens hälsovård, workshops med konstnärer Konstfrämjandet Skåne, Malmö Manligt och kvinnligt i arbetsmiljön Kultur i länet, Uppsala Utvärdering och dokumentation av konstprojekt på Ulleråkers sjukhus Landsorganisationen, Stockholm Fatta pennan! Skrivarkurser med författare Landsorganisationen, Stockholm Nytt liv i Sverige, integrationsprojekt LO facken i Sundsvall Källor till Sundsvallsområdets folkrörelser LO och Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm Folkets Hus och Folkets Park - demokratins mötesplatser, dokumentation LO-distriktet i Västsverige, Göteborg Uppsökande teater på arbetsplatser med Folkteatern i Göteborg LO-facken i Haparanda Aktiv kultur vid gränsen LO-facken i Valdemarsvik o ABF, Gusum Att överleva och utvecklas trots allt LO-facken i Ängelholm Att inte tappa kontrollen, teater o disk. om främlingsfientlighet Länsbibliotek Dalarna, Falun Förstudie till "Arbetsplatsbibliotek utan gränser" Medicinhistoriska museet Reflexen, Borås Dokumentationsprojekt kring sjuksköterskans identitet/yrkesidentitet Metall, HRF, Kommunal, Pappers, SEKO, Transport, Stockholm Litteratur på arbetsplatserna - del Metallklubben Hydrauto Unit 1 AB, Skellefteå Start av arbetsplatsbibliotek Metalls avd 113 Smedjebacken Metalls avd 179 Söderfors Arbetsmiljön i konsten, inventering och digitalisering av J Ahlbäcks konst m.m K = Kärlek, dokumentation och utställning om Tierps järnbruk o bl.a. brunnslock Metalls avd 18 Arvika Carrierfilmen, dokumentation av nedläggningen av Carrier i Arvika Metalls avd 25 Gimo Gruvarbetare i ord och bild Metalls avd 30 Södertälje Kvinnor på verkstadsgolvet Metalls avd 65 Piteå Arbete och liv i Laisvall del

14 Metalls avd 686 Garpenberg Hundra år under jord, dokumentation Metalls avd 694 Kristineberg Gruvarbetare i Kristineberg Polismyndigheten i Stockholms län Varför kultur som redskap i polisarbetet Regeringskansliets Konstförening, Stockholm Seminarier för konstföreningens medlemmar SEKO Klubb SJ Trafik, Stockholm Fotobok "Yrke: tågbiljettförsäljare ansikten och röster" SEKO post Östra, Norrköping Sista året på terminalen SEKO Sthlm Klubb Årsta Postterminal, Stockholm Arbetsplatsbibliotek med litt. på invandrarspråk m m SEKO Västernorrland, Sundsvall Järnvägare läser- arbetspl.bibliotek, läs- och skrivfrämjande verksamhet Skogs- och Träfacket avd 2, Lycksele Bok i Skog, arbetsplatsbibliotek för maskinförare i skogsbruket SKTF Norrtälje Arbetsglädjerond för nya tider och nya strider, utbildning av skyddsombud m.m SKTF Sigtuna Konstigheter & kreativitet SKTF Västerbottens läns landsting Fakta, faddrar & fördjupning, med kultur motverka stress och ohälsa Skådebanan i Västra Götaland, Göteborg AIRIS Artists in residence Statarmuseet i Skåne, Bara I kamp för fattig mans rätt Stiftelsen Frövifors pappersbruks museum, Frövi Teater i och om arbetslivet på Frövifors pappersbruk Studieförbundet Vuxenskolan, Uddevalla Konstprojekt på fem arbetsplatser i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet Sveriges Konstföreningar, Malmö Samtidskonsten på jobbet Södra Folkliga teatern - Södra Fot, Stockholm Vävarnas barn Sörmlands ABF, Eskilstuna Talböcker till arbetsplatsbibliotek TBV Göteborg Kulturens mångfald TBV Media, Stockholm Varför en båt och ett jazzband? TBV Stockholm Från långdans till streetdance steg TBV Östersund Förstudie Institutet Kultur för Arbetslivet, beslutat kr men ej utbetalt ännu Varvshistoriska föreningen och Metalls avd 41 Göteborg Dokumentation av kvinnors arbete på varven Verkstadsklubben vid Saab Automobile AB Nyköping Ljudboksbibliotek Ängsholmens arbets- och boendekollektiv, Hölö Hvilans bildväv Återbetalda bidrag Handläggning inkl referensgrupp Konferenskostnader Utvärderingskostnader TOTALT KULTUR I ARBETSLIVET :2.4.2 BIDRAG TILL LÄNSBILDNINGSFÖRBUND M.FL :2.4.3 LÄNSKONSTNÄRER Landstinget i Västmanland Dans- resp. konstkonsulent Landstinget Sörmland Dans- resp. konstkonsulent Dans i Uppland Danskonsulent Àjtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum Konstkonsulent Stockholms läns landsting Danskonsulent Kultur Skåne Danskonsulent Jämtlands läns landsting Konstkonsulent Göteborgs kommun Konstkonsulent Kultur Göteborg Danskonsulent Örebro läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Gotlands kommun Dans- resp. konstkonsulent Västerbottens läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Landstinget i Dalarna Dans- resp. konstkonsulent Norrbottens läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Landstinget Östergötland Konstkonsulent Landstinget Gävleborg Konstkonsulent Västra Götalandsregionen Konstkonsulenter Västra Götalandsregionen Danskonsulent Region Värmland Danskonsulent Landstinget Västernorrland Konstkonsulent Region Halland Dans- resp. konstkonsulent TOTALT 28:2.4.3 LÄNSKONSTNÄRER

15 28:2.4.4 FUNKTIONSHINDRADES DELTAGANDE I KULTURLIVET Regionbibliotek Västra Götaland Arkitektstöd för att öka funktionshindrades tillgänglighet till bibliotek.(19 st) Sveriges Dövas Riksförbund Teatermanus direkt på teckenspråk för barn och ungdomar Västra Götalandsregionen Förstudie kring funktionshindrade barns och ungdomars möjligheter att ta del av kultur Hudiksvalls Kommun Projektet Kulturraketen år 2/3, utbildning för omsorgspersonal Williams Syndromföreningen i Sverige utvecklingsarbete för ungdomar med Williams syndrom år 2/ Gotlands Kommun Kultur & Fritidsförvaltning Var god berör konstkonsulenten initierar projekt med fokus på tillgänglighet för alla, fortbildning o utställningar. År 1/ Länsbiblioteket Västernorrland Projektet Utmärkt K-tillgänglighet arkitektinventering, 12 lokaler Vuxenskolan/Moomsteatern Specialskriven musikal med 13 förståndshandikappade skådespelare i samarbete med svenska och invandrade dansare, musiker och skådespelare Länsbibliotek Jönköping Öppen Dörr, ett projekt som främjar funktionshindrades tillgång till kultur, eget skapande och bemötandefrågor. År 1/ Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Funktionshinder - hinder eller möjlighet Länsbibliotek Uppsala Tillgängliga bibliotek 2010 i Uppsala län. Inventering av den fysiska tillgängligheten m.m. År 1/ Nationalmuseum Konferens "Museer åt alla" på Nationalmuseum Synskadades Riksförbund Club Braille År 3/3 - bokklubb för punktskriftsläsare Länbiblioteket i Örebro län Kurs i teckenspråk för bibliotekspersonal.örebro län har ett särskilt fokus på biblioteksverksamhet för döva Teater Nike Produktion och uppförande av teaterpjäsen Honungshjärta. Millesgården Rätt att förstå Arkitektutredning. Undersöka tillgängligheten till museibyggnaderna och skulpturträdgården Länsmuseet Västernorrland Bemötandeutbildning för länsmus.personal av och med Pocketteatern Fryshusets Kunskapscentrum/Teater Samarb.projekt med Tyst Teater för elever på teaterprogrammet År 2/ Malmö Opera och Musikteater Syntolkning av föreställningar. Samarb. med SRF Malmö Länsbibliotek Sydost Norrbottens museum Bibliotek för dig och mig - tillgänglighetsinventering på kommunbibliotek i Sydost Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Bildmuseet Pocketteaterns bemötandeutbildning Värmlands Museum Pocketteaterns bemötandeutbildning Kultur och Konsumentförvaltningen Att göra bibliotekets tekniska utrustning tillgänglig År 2/ Kungsbacka kommun, Kulturhuset Fyren Föreningen Furuboda Att göra Kungsbacka kommuns kulturverksamhet tillgänglig för barn och ungdomar med funktionshinder. År 3/ Unikum, grundläggande konstutbildning för vanliga och ovanliga människor År 3/ Länsstyrelsen Gotlands Län Bemötandeutbildning för läns museerna Bibliotek Gävleborg Arkitektinventering av 10 huvudbibliotek i Gävleborgs län Länsbiblioteket i Stockholms län Arkitektinventering av 23 kommunbibliotek i Stockholms län Kultur Fritid Piteå kommun Kul i Piteå-kultur tillgänglig för personer med funktionshinder år 2/ Stiftelsen Örebro Länsmuseum Bemötandeutbildning för museipersonal, av och med Pocketteatern Länsbibliotek Dalarna Arkitektinventering av 12 bibliotek Nyköpings Kommun Funka med kultur - en självklarhet för alla år 2/ Folkkulturcentrum Kalmar läns museum På egna ben, gränsöverskridande projekt med dans som kraftkälla. år 3/ Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Länsbiblioteket i Värmland Arkitektinventering av 16 bibliotekslokaler Jönköpings läns museum Bemötandeutbildning för museipersonal. av och med Pocketteatern Stockholms Dövas Förening Deaf Arts NOW! - Europeisk Workshop och konstfestival Specialpedagogiska institutet Skaparkraft i skolan, år 3/ Talboks- och punktskriftsbiblioteket Kulturtidskrifter i DAISY-format Karlskrona kommun Bemötandeutbildning för museipersonal av och med Pocketteatern Jämtlands läns bibliotek Arkitektinventering av 8 bibliotek Dans i Dalarna Dansfestivalen Stora Daldansen RSMH Västra Götaland Produktion av Lilla boken om lokala kulturevenemang - ett verktyg för arrangörer inom handikapporg Kulturcentrum Skåne Kulturen i vidvinkel år 3/ Tomelilla kommun Kulturalla - öka tillgängligheten till det allmänna kulturutbudet för personer med funktionshinder år 2/

16 Västmanlands läns museum Bemötandeutbildning för museipersonal av och med Pocketteatern Länsmuseet Gävleborg Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Östersunds kommun Fritidsombud som kulturförmedlare (återbet) Kulturrådet Administration TOTALT 28:2.4.4 FUNKTIONSHINDRADES DELTAGANDE I KULTURLIVET :2.4.5 REGIONALA KONSULENTER FÖR MÅNGKULTUR Landstinget Sörmland, Nyköping Landstinget Västmanland, Västerås Västerbottens läns landsting, Umeå Västra Götalandsregionen, Vänersborg Jämtlands läns museum, Östersund Stockholms läns landsting Intercult, Stockholm TOTALT 28:2.4.5 REGIONALA KONSULENTER FÖR MÅNGKULTUR :3 NATIONELLA UPPDRAG Baltic Art Center Visby Nationellt uppdrag Dalateatern, Falun Nationellt uppdrag Dansnät Sverige Nationellt uppdrag Drömmarnas hus ek. förening Nationellt uppdrag Eric Ericsons Kammarkör Nationellt uppdrag Film i Värmland Nationellt uppdrag Jämtlands läns museum, Östersund Nationellt uppdrag Regionteatern Blekinge-Kronoberg Nationellt uppdrag Föreningen Svensk Form Nationellt uppdrag TOTALT 28:3 NATIONELLA UPPDRAG :4 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÄNDRAD REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURPOLITISKA MEDEL Region Skåne Statsbidrag för TOTALT 28:4 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÄNDRAD REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURPOLITISKA MEDEL 28:6 BIDRAG TILL REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER 28:6.1 BIDRAG TILL LÄNSMUSIKVERKSAMHET Gotlands Musikstiftelse Kalmar Läns Musikstiftelse Landstinget Halland Länsmusiken i Jämtlands län Musik Gävleborg Musik i Blekinge Musik i Kronoberg Musik i Västernorrland Musikteatern i Värmland Norrbottensmusiken/Länsmusiken Smålands Musik och Teater (Länsmusiken) Stiftelsen Musik för Örebro län Stiftelsen Musik i Dalarna Stiftelsen Musik i Uppland Stiftelsen Musik i Väst Stiftelsen Östgötamusiken Stockholms Läns Blåsarsymfoniker Sörmlands Musik & Teater Västerbottenmusiken AB Västmanlandsmusiken SUMMA 28:6.1 LÄNSMUSIKVERKSAMHET

17 28:6.2 BIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH ORKESTERINSTITUTIONER Orkesterinstitutioner Gävle Symfoniorkester Göteborgs Konsert AB Jönköpings Sinfonetta Kalmar Läns Musikstiftelse (Camerata Romana) Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester Musica Vitae AB Norrbottensmusiken / Norrbottens Kammarorkester Norrköpings Symfoniorkester Stift. GöteborgsMusiken Stift. Musik för Örebro län Stiftelsen Musik i Dalarna Stiftelsen Musik i Uppland Västerås Sinfonietta Summa regionala och lokala orkesterinstitutioner Teater- och dansinstitutioner Västerbottensmusiken AB, Norrlandsoperan Statsbidrag år Norrlands Musik och Dansteater Statsbidrag år Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, Dalateatern Statsbidrag år Borås Stadsteater Statsbidrag år Folkoperan Statsbidrag år Stiftelsen Länsteatern i Örebro Statsbidrag år Folkteatern i Göteborg ek. för. Statsbidrag år GöteborgsOperan AB Statsbidrag år Göteborgs Stadsteater AB Statsbidrag år Stockholms Stadsteater AB Statsbidrag år Västsvenska Teater och Dans AB Statsbidrag år Teater Halland, Varberg Statsbidrag år Smålands Musik och Teater /Teatern Statsbidrag år NorrDans, Härnösand Statsbidrag år Västerbottensteatern AB, Skellefteå Statsbidrag år Teater Västernorrland, Sundsvall Statsbidrag år Stiftelsen Östergötlands länsteater, Norrköping Statsbidrag år Stiftelsen Norrbottensteatern, Luleå Statsbidrag år Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Växjö Statsbidrag år Folkteatern Gävleborg Statsbidrag år Teater Västmanland, Västerås Statsbidrag år Musikteatern i Värmland, Karlstad Statsbidrag år Länsteatern Jämtland Härjedalen Statsbidrag år Länsteatern Jämtland Härjedalen, Östersund Tillägg till statsbidrag Länsteatern på Gotland Statsbidrag år Byteatern, Kalmar läns teater Statsbidrag år Upsala Stadsteater Statsbidrag år Region Skåne/Kultur Skåne Extra bidrag för Malmö Opera- och Musikteater Region Skåne/Kultur Skåne Extra bidrag för Skånes Dansteater Norrbottensteatern, Luleå Statsbidrag år Länsteatern på Gotland Statsbidrag år Summa regionala och lokala teater- och dansinstitutioner SUMMA 28:6.2 BIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH ORKESTERINSTITUTIONER :6.3 UTVECKLINGSBIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER SAMT TILL LANDSTING/REGIONER FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET 2003 Musikteatern i Värmland Utv.bidrag år 2003/musikproducenter kompetensutv GöteborgsOperan AB Utv.bidrag år 2003/samverkan Skaraborg Skånes Dansteater Utv.bidrag år 2003/Maratondansen FolkTeatern i Göteborg ek. fören. Utv.bidrag år 2003/Staden och stjärnorna Borås Stadsteater Utv.bidrag år 2003/Barnteater år Länsteatern i Jämtland/Härjedalen Utv.bidrag år 2003/Teater Jurtastaden Norrbottens Läns Landsting/Norrbottens Musiken Utv.bidrag år 2003/ Utbildning unga arrangörer Västerbottensteatern AB Utv.bidrag år 2003/SubUrbia Länsmusiken i Jämtland Utv.bidrag år 2003/Scenteknisk kompetensutv. NMDz Smålands Musik och Teatern/Teatern Utv.bidrag år 2003/Musikteater + Arrangörsarbete Landstinget i Västmanland/Västmanlandsmusiken Utv.bidrag år 2003; Ett kulturliv för alla Landstinget i Västmanland/Västmanlandsmusiken Utv.bidrag år 2003; Kulturell mångfald Västerås Konserthus

18 Region Östsam/Stiftelsen Östgötamusiken Utv.bidrag år 2003/Opera för barn Gävle Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/turnéverksamhet flera orkestrar Kronobergs läns landsting/musik i Syd Utv.bidrag år 2003/CoMa Teatrarnas Riksförbund Utv.bidrag år Stift. Länsteatern i Dalarna-Dalateatern Utv.bidrag år 2003/Barn o ungdom Västerbottensmusiken AB/Norrlandsoperan Utv.bidrag år 2003/Produktionscenter Regionteatern Blekinge-Kronoberg Utv.bidrag år 2003/LTS arrangörsfrågor Byteatern, Kalmar läns teater Utv.bidrag år 2003/Konstformen dans år Musik i Blekinge Utv.bidrag år 2003/Samarbete över länsgränser, år Teater Halland Utv.bidrag år 2003/Teater, demokrati o unga, år Folkteatern i Gävleborg Utv.bidrag år 2003/Järvsö Passionsspelare GöteborgsOperan Utv.bidrag år 2003/Dansverk med videokonstnär Göteborgs Konsert AB Utv.bidrag år 2003; Vara konserthus Regionförbundet i Kalmar län/kalmar läns musikstiftelse Utv.bidrag år 2003/Fokus på arrangören Regionförbundet i Kalmar län/kalmar läns musikstiftelse Utv.bidrag år 2003/Utveckling festivaler Länsteatern på Gotland Utv.bidrag år 2003/Öppen scen Västerbottensmusiken AB/Norrlandsoperan Utv.bidrag år 2003/Scen för dans Kultur&Fritid/Sörmlands Musik & Teater Utv.bidrag år 2003/Arrangörkonsulent år 2 av Jönköpings läns landsting/smålands Musik och Teater Utv.bidrag år 2003 Kul o Tur år Norrköpings Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/Symfoni regional turné Norrköpings Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/Samverkan skola/förskola Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Arrangörsutveckling Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Axion Esti Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Kompis, år 2 av Norrbottensteatern Utv.bidrag år 2003; Samverkan mellan institutionerna Norrbottensteatern Utv.bidrag år Jämtlands Läns Landsting, Östersund Utv.bidrag år 2003; Utveckling arrangörsnät Jämtlands Läns Landsting, Östersund Utv.bidrag år 2003; Samverkan mellan blåsorkestrar Sundsvalls Kammarorkester, Sundsvall Utv.bidrag år 2003; Klassisk musik är ok Västra Götalandsregionen/Stiftelsen Musik i Väst Utv.bidrag år 2003/interkulturellt arr.nät Teater Västmanland Utv.bidrag år 2003/Arr.utveckling Teater Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Utveckla arr.nät GöteborgsOperan Utv.bidrag år 2003; Vara konserhus Teater Västmanland Återbetalning SUMMA 28:6.3 UTVECKLINGSBIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER SAMT TILL LANDSTING/REGIONER FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET :6.4 SAMARBETE MED TONSÄTTARE Folkoperan, Stockholm Anders Nilsson - Historien om S Leander FolkTeatern i Göteborg Niklas Roman - Mammaskrället FolkTeatern i Göteborg Henrik Cederblom - Staden och stjärnorna GotlandsMusiken H Strindberg/R Anthin/R Naessén Göteborgsmusiken L I Hansson - verk för blåsorkester Jämtlands läns landsting/länsmusiken i Jämtland för NMDz Bo Hülphers - Askonsdag Landstinget i Jämtlands län/länsmusiken Ingvar Karkoff - Adjö herr Muffin Länsteatern Gotland Samverkan med tonsättare Musica Vitae Åke Parmerud i samarb. M Cinemix Musik Gävleborg Samverkan med tonsättare Musik i Dalarna Mats Larsson Gothe - klarinettkonsert Musik i Uppland/Uppsala Kammarorkester André Chini - beställn för kammarorkester Musikteatern i Värmland och NorrlandsOperan Rolf Martinson - Flute Line Norrköpings symfoniorkester Sven-David Sandström - gitarrkonsert Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län Tommy Nilsson - Almqvists Amorina Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien B Tommy Andersson - opera William Stiftelsen Musik i Väst Tonsättaranställn. i Vara kommun Stiftelsen Östgötamusiken Daniel Nelson Uruppförande Sundsvalls Kammarorkester Peter Lyne - Max Sundsvalls Kammarorkester J Levander/L Simonsson - Jazz Trio X Sundsvalls Kammarorkester Samarb. Med 6 olika jazz/etno tonsättare Svenska Kammarorkestern Karin Rehnqvist - Himlen är full av fioler Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta Daniel Nelson - romans för violin och ork Västsvenska Teater och Dans AB/ Älvsborgsteaterns dansensemble Kjell Nordenson - NIKI SUMMA 28:6.4 SAMARBETE MED TONSÄTTARE TOTALT 28:6 BIDRAG TILL REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER

19 28:7 BIDRAG TILL VISSA TEATER-, DANS- OCH MUSIKÄNDAMÅL 28:7.1 FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER SAMT ARRANGERANDE MUSIKFÖRENINGAR M.M. 28:7.1 FRIA TEATERGRUPPER Gottsunda teater, Uppsala Produktionsbidrag år 2003/En produktion Strandberg-Zell teaterproduktion HB, Borrby (Skillinge Teater AB) Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Delirium, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Nya Västanå Teater, Sunne Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater 23, Malmö Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Galeasen, Stockholm Treårigt produktionsbidrag, (år 2) Teater Overground, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Tre, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Atelierteatern, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Uno, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater Sagohuset, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Månteatern, Lund Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Shakespeare på Gräsgården, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En midsommarnattsdröm Teater Scenario, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Nya Skånska Teatern, Landskrona Produktionsbidrag år 2003/Tre produktioner Dockteaterverkstan, Osby Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater Terrier, Malmö Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Profilteatern, Umeå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Dockteatern Tittut, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Ögonblicksteatern, Umeå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Martin Mutter, Örebro Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater ML02, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Elvira Madigan Masthuggsteatern, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Ystads Stående Teatersällskap, Ystad Produktionsbidrag år 2003/Jeppe på berget Föreningen Friteatern, Sundbyberg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt moment, Enskede Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Tidningsteatern AB, / Boulevard, Stockholm Särskilt bidrag Kvinnliga dramatiska teatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Kärleken Skottes Musikteater, Gävle Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Scratch, Luleå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Mitt i prick teatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Turteatern, Johanneshov Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Barbara (nonzens kultur), Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Sagan om Persus Teatro Popular Latinoamericano, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Cinnober Teaterförening, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Saftsalonger HB, Danderyd Produktionsbidrag år 2003/Tårar Dramalabbet, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/A Tribute to Ernst Olsson Fria Teatern, Bandhagen Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Teater Salieri, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Teater Oberon, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Antigone Dockteatern Sesam, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Mellby Scenkonst, Kivik Produktionsbidrag år 2003/Stormen Teater Trixter, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Cyrk, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Tribunalen, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Pygméteatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Giljotin, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Stiftelsen Läckö slott, Lidköping Produktionsbidrag år 2003/Enleveringen Pantomimteatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Musikteatergruppen Oktober, Södertälje Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Teater Tamauer, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Kriget och den ljusa skogen Barnens Underjordiska Scen (BUS), Stockholm Treårigt produktionsbidrag, (år 2) samt tilläggsbidrag Teaterstudio Lederman, Stockholm Enstaka produktion/två produktioner Teater Tusan, Bagarmossen Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Romateatern AB, Visby Produktionsbidrag år 2003/Sommarproduktion Cirkus Cirkör, Norsborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Bhopa, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) :e Teatern, Västerås Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt MOOMSteatern, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Brunnsgatan 4, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teatergruppen Pero, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, (år 2) Teater Jaguar, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Ystadoperan, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Sälteatern, Skellefteå Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Spektrum, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Force Majeure, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion

20 Den id.fören. Scenit för Teater Speed bump, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Scen Österlen, Simrishamn Produktionsbidrag år 2003/En produktion Skånska Operan, Åkarp Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater `i, Huskvarna Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Spektaklet, Uppsala Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Travers, Solna Produktionsbidrag år 2003/En produktion Saftsalonger hb, Bromma Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Nike, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Sandino. Sadino Hus, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Pelikanen, Norrköping Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Sagohuset, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Bolander & Larssons Teater, ek fören. Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Nova, Sundbyberg Produktionsbidrag år 2003/En produktion teatern.nu, Malmö Bidrag Västanå Teater Komplettering ansökan produktionsbidrag SUMMA 28:7.1 FRIA TEATERGRUPPER :7.1 FRIA DANSGRUPPER Dansproj. Pyramiderna/Margaretha Åsberg Produktionsbidrag 1 år Dansgruppen Agnes, Stockholm Stöd för produktionsarbetet Big Wind, Göteborg Ny dansföreställning för barn 5-6 år Eva Ingemarsson dansproduktion, Göteborg Produktionsbidrag 1 år Gunilla Heilborn / Gnufilm, Stockholm Stories from Mårten Spångberg, Stockholm Nytt helaftonsstycke E.L.D., Stockholm Produktionsbidrag 1 år Pontus Lidberg, Stockholm Solopianist och solodansare Reich+Szyber / Kulturmaskinen, Stockholm Produktionsbidrag 1 år Rytm bá, Stockholm Produktionsbidrag 1 år Doon World Projekt, Stockholm Ful flicka -dö långsamt Adekwhat/Philippe Blanchard, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, år Body&Mind, Anette Sallmander ensk. firma, Non Serviam Kärlek, en man en kvinna 1000 rosor Rasmus Ölme/Refug Collective, Stockholm Konsten att fly Erino/Andersson Dance Co./ Örjan Andersson Produktionsbidrag 1 år Scen-och Sinnesproduktion/Åsa Unander-Scharin Produktionsbidrag 3 år, , år Björn Elisson kompani, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, , år SU- En Butoh Company, Almunge Produktionsbidrag 3 år, , år E=mc2 Danskonst, Göteborg X Virpi Pahkinen, Stockholm Produktionsbidrag 1 år K2 Dansproduktion/K.Kvarnström & Co/Revolve AB, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, år Akito Company, Angered Downup & updown Magma dans, Bromma Produktionsbidrag 1 år CCAP, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, , år Ideella dansföreningen BOUNCE nyskapande streetdansföreställning Anna Koch/Föreningen Unga Svenska Koreografer, Stockholm Ny produktion E = mc 2 Dans konst, Göteborg Fas 2 av projektet "X2" Carmen Olsson, Bovallstrand Ny prod. "Japan-Bohuslän" Moose Dance Company, Årsta Populärkultur SU - EN Butoh Company, Almunge the Body projekt Håkan Mayer/Stockholms Barockorkester, Stockholm Cassandra Jens Östberg, Stockholm Bortalaget Scen-och Sinnesproduktion/Åsa Unander-Scharin, Stockholm Petrusckas tårar Ossi Niskala, Hägersten Festival Pergah Co / Jukka Korpi, Stockholm Melodika anatomika Rani Nair, Lund fit-in Mårten Spångberg, Stockholm Perception on daily basis SUMMA 28:7.1 FRIA DANSGRUPPER

Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits

Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits på förest. för barn och på för Besök utanför Besök hemkommunelandspel utom- på gäst- Institution totalt 1 inkl. familj 2 3 4 Nationella

Läs mer

Ku2010/293/KV

Ku2010/293/KV Remiss 2010-03-15 Ku2010/293/KV Kulturdepartementet Enheten för kultur och kulturskapares villkor Hans Enflo Telefon 08-405 23 95 Mobil 070-586 26 46 E-post hans.enflo@culture.ministry.se I samspel med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 1 (5) Bilaga till styrelsens beslut -02-16 AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 10 978 000 1 104 000 0 285 000 285 000 0 10 693 000 AB Upsala Stadsteater 14 794 000 0 0 0 0 0 14 794 000 Borås Stadsteater

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

Bidragsredovisning 2004

Bidragsredovisning 2004 Bilaga 1 Bidragsredovisning 2004 Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik 28:6.5 Bidrag till regional musikverksamhet 2004 2003 2002 Utbetalade medel (tkr) 223 164 215 378 194 877 Antal

Läs mer

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal Tabell 1. Länsmusikorganisationer 2003: Antal konserter efter anställningsform. Antal konserter efter anställningsform fast anställda Fast + frilans Enbart frilans konserter Musik i Västernorrland A 79

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens kulturråd

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens kulturråd Regeringsbeslut 31 Kulturdepartementet 2008-12-18 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens kulturråd Box27215 102 53 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens kulturråd Riksdagen har beslutat

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Bidragsredovisning 2002 Bilaga 2. Mottagare Ändamål Belopp, kr

Bidragsredovisning 2002 Bilaga 2. Mottagare Ändamål Belopp, kr 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK Teater

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Ku2016/02380/KO

Ku2016/02380/KO Remiss 2016-11-11 Ku2016/02380/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Carin Khakee Tel 08-405 21 44 Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Remissinstanser 1. Riksrevisionen

Läs mer

Bidragsredovisning 2005 Bilaga 1

Bidragsredovisning 2005 Bilaga 1 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2:1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal PROTOKOLLSBILAGA 1 Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal 1 Omfattning Detta avtal omfattar anställda inom angivna konstnärliga yrkesgrupper vid offentligt finansierade teater-, dans- och

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET

OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET Beviljade ansökningar, belopp i kr. 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. Folke Bernadotteakademin Digitalisering av arkiv om svenskt deltagande i internationella

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-11-14 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Nadja Åhlström Niclas Lindblad Kerstin Gustafsson Jiasi Maciel

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Remissammanställning avseende de avsnitt som berör KB:s utvidgade uppdrag Inledning Avsikten med remissammanställningen

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011 Kulturens pengar Karlstad 9 februari 2011 Sammanlagda kulturutgifter år 2009 68 miljarder kronor Hushållen 45,2 miljarder - 66 procent (11 300 kr/hushåll) Staten 10,2 miljarder - 15 procent Kommunerna

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. Sid. 1(61)

ÅRSREDOVISNING 2003. Sid. 1(61) ÅRSREDOVISNING 2003 Sid. 1(61) Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Kulturrådet 2004 INNEHÅLL

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens kulturråd

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens kulturråd Regeringsbeslut 28 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2014/00750/KL Ku2015/01784/KI Ku2015/02363/KI m.fl. Se bilaga 1 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Bidragsredovisning 2006

Bidragsredovisning 2006 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 INSATSER FÖR UTVECKLINGSVERKSMAHET O ALLMÄN KULTURVERKSAMHET INKL. LÄNSKONSULENTER ABM-samverkan

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE VID REGIONALA KULTURINSTITUTIONER

UTVECKLINGSARBETE VID REGIONALA KULTURINSTITUTIONER KULTURRÅDET Dnr KUR 2007/1271 UTVECKLINGSARBETE VID REGIONALA KULTURINSTITUTIONER EXEMPEL PÅ UTVECKLINGSPROJEKT MED STÖD FRÅN KULTURRÅDET 1 UTVECKLINGSARBETE INOM KULTURRÅDETS ANSVARSOMRÅDE Kulturrådet

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT KULTURSVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT KULTURSVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT KULTURSVERIGE POSITIONSPAPPER REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE KULTUR 2017 1 ABF Art Inside Out Berättarnätet Kronoberg Bibu nationell scenkonstbiennal för barn och unga

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer