28:7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28:7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar"

Transkript

1 Bilaga 1 Bidragsredovisning 2003 Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik 28:6:1 Bidrag till regional musikverksamhet Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :6:2 Bidrag till regionala och lokala orkesterinstitutioner Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :6.3 Bidrag till regionala och lokala teater- och dansinstitutioner Utbetalade medel (tkr) Antal institutioner :4 Utvecklingsbidrag till teater-,dans., musikinstitutioner samt länsmusikorganisationer Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag :5 Samarbete med tonsättare Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade ansökningar :7:1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar Fria teatergrupper Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag Kommentar: Inför 2002 inleddes en försöksperiod, med treårigt, ettårigt och enstaka produktionsstöd/bidrag. Bakgrunden till denna förändring i bidragssystemet var en önskan, både från Kulturrådet och från grupperna, om möjlighet till långsiktig planering samt, i ett längre perspektiv, förenklad handläggning av bidragsärendena. Tillskottet i anslaget för de fria teatergrupperna användes i första hand till att förbättra arbetsvillkoren för grupperna. 1(6)

2 Bilaga 1 Fria dansgrupper/koreografer Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall ) varav 4 till fria dansscener och 3 till daglig träning 2) Inkl. Fria dansscener, + daglig träning, arrangörs-/turnéstöd (1 773) 3) 19 till arrangörs-/turnéstöd Fria musikgrupper Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Inkl. Mindre musikgruppers utlandsturnéer Arrangerande musikföreningar Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Eric Sahlström Institutet Utbetalade medel (tkr) Fonogram och musikaler Utbetalat fonogramstöd (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade stöd Information/marknadsföring Stöd fonogramdistribution Stöd utgivn. av äldre sv. tons. verk STIM/Svensk Musik Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och läsande 28:8 1 Bidrag till länsbibliotek Utbetalade medel tkr Antal bifall :8:2 Bidrag till lånecentraler och depåbibliotek Utbetalade medel (tkr) Antal bifall :3 Utvecklingsbidrag Utbetalade medel Antal ansökningar Antal bifall :8 4 Folkbibliotek Utbetalade medel Antal ansökningar 5 31 Antal bifall 5 8 2(6)

3 Bilaga 1 28:2:1 Folkbibliotekens utvecklingsverksamhet Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal beviljade bidrag :9.1 Stöd till utgivning och distribution av litteratur Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal stöd Andel bifall, procent 39% 42% 49% 28:9 2 Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall :9 3 Stöd till läsfrämjande verksamhet Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall Produktion och distribution av barnbokskatalog Kommentar: Anslaget för stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek utökades med 4 miljoner kronor fr.o.m Stöd till kulturtidskrifter 28:10 1 Produktions- och utvecklingsstöd Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall :10 2 Prenumerationsstöd till bibliotek Utbetalade medel tkr Antal ansökningar Antal bifall (6)

4 Bilaga 1 Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar Anslag: 28:15.2 Bidrag till konstinköp till folkparker m.fl Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Organisationer inom bild- och formområdet Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Utställningsersättning Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Konsthantverkskooperativ Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.1 Konstnärernas kollektivverkstäder Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.2 Akademien för de fria konsterna Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:18.3 Verksamhetsstöd till vissa utställare Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.1 Bidrag till regionala museer Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: 2002: P.g.a. för hög fördelning till försökslänen har 500 tkr överförts från anslaget 28:31: : Justering av anslaget enligt regleringsbeslut i förhållande till regleringsbrevet 4(6)

5 Bilaga 1 Anslag: 28:30.2 Utvecklingsbidrag Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.4 Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Anslag: 28:30.5 Bidrag till samarbete inom museipedagogik Utbetalade bidrag (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet Utvecklingsverksamhet 28:2.1 KMU utveckling Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Till detta kommer BoU-verksamhet med tkr 2003 ska vi lägga till det? Utvecklingsverksamhet 28:2 1 Arrangerande konstföreningar Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Svenskt kulturutbyte med utlandet 28:2 3.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (internationella org.) Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Kommentar: Bidrag har fördelats till 18 organisationer med totalt tkr varav de rörliga resebidragen utgjorde 425 tkr. Bidragen till dessa organisationer avser bland annat att täcka kostnader för sektionernas medlemsavgifter till sina internationella moderorganisationer och resebidrag för svenska representanter med ordförande- eller styrelseuppdrag för att delta i generalförsamlingar och/eller andra beslutande möten. Bidragen till respektive organisation redovisas i den samlade bidragsredovisningen. 5(6)

6 Bilaga 1 Kultur i arbetslivet 28:2 4.1 Kultur i arbetslivet Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall har tkr utbetalats som bidrag. 100 tkr har beslutats som bidrag men ej ännu utbetalats. Av avsatta medel, 500 tkr, för konferenser har 108 tkr använts. Resterande 392 tkr kommer att användas under tkr återstår av avsatta medel för utvärdering m.m. Dessa medel kommer att användas under 2004 till planerade projekt, kompletteringar och tryckning av rapporten om arbetsplatsbibliotek samt informationsmaterial. Resterande, ej beslutade medel för Kultur i arbetslivet, uppgår till 135 tkr, vilket utgör mindre än 3% av anslaget och kan därför föras över till 2004 års anslag. Till 2004 överförs totalt 858 tkr varav 392 tkr avser beslutad konferensverksamhet, 231 tkr beslutade resterande utvärderingskostnader, 100 tkr beslutade men ej utbetalda bidrag och 135 tkr ej specificerade kostnader :2 ap 2.2 Bidrag till centrumbildningar för deras centrala och regionala verksamhet Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall :37 ap 2 FoU Ansvarsmuseerna Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Internationellt kulturutbyte, projektbidrag KMU Konst, museer och utställningar Utbetalade medel(tkr) Antal ansökningar Antal bifall Teater, dans och musik Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar Antal bifall Litteratur, bibliotek, kulturtidskrifter Utbetalade medel (tkr) Antal ansökningar 2 6 Antal bifall 2 3 6(6)

7 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK Svensk Teaterunion Svenska ITI, Stockholm Sjätte Svenska Teaterbiennalen Teaterförbundet, Stockholm Utvärd. av pilotprojekt med yrkesträning för sångare Riksteatern/ung Kulturdagarna 2003, Norsborg Ung kulturdagar Intercult, Stockholm Verksamheten år Svensk Danskommitte, Stockholm Dansbiennal Göteborg Dans & Teater Festival, Göteborg Dans & Teater Festival E.L.D. Efva Lilja, Stockholm Projektbidrag Svensk Teaterunion - Svenska ITI, Stockholm Förberedelser Svenska Teaterbiennalen Körsam, Stockholm Verksamhetsbidrag för år Föreningen Svenska Musikfestivaler Verksamhetsbidrag Föreningen Sveriges Körledare, FSK Körledarkonvent i Piteå RFoD Riksföreningen för folkmusik och dans. Fördelning av bidrag inför LINK, Stockholm Sem. genusperspektiv/kvinnor i nutida konstmusik Svenska Jazzriksförbundet Svenskt Jazzforum Länsteatern i Sörmland Försöksverksamhet Sv. Dramatikerförbundet Drama Direkt Västanå Teater, Sunne Trollflöjten Västanå Teater Komplettering ansökan prod.bidrag Västra Götalandsregionen Danskonsulenter Kulturrådet Genreuppdrag, musik Kulturrådet Handlingsprogram för dans Kulturrådet Fonogramutvärdering Summa Särskilda dansinsatser Modern Jazz Dans Ensemble Turnébidrag för RUM Claire Parsons Co. Residensprojektet CLOSE UP i Vilhelmina Anna Efraimsson m fl, Stockholm Perfect Performence Göteborg Dans och Teaterfestival Projektering 2003 och för Göteborg Dans och Teaterfestival Svensk Danskommitté, Stockholm Marknadsföringskostn. inför Dansbiennal Dansbyrån i Göteborg Ek För Rebound - en studs över tröskeln Svensk Danskommitté, Stockholm v-bidrag Flamenco Center, Gabriela Gutarra, Stockholm Turnébidrag, "FlamencoKvinnan" Hudiksvalls kommun, Kommunledningskontoret Kultur Dans i Hälsingland - Dans i Världen Föreningen Norden, Umeå Turné till Island och Färöarna Susanne Jaresand Dansproduktion, Saltsjö Duvnäs Utveckla projektet Symfoni nr 7 av Allan Pettersson Västmanlandsmusiken, Västerås Dansfestival Västmanland Klassisk Indisk Dansproduktion, Stockholm Nat Yam Indisk dansfestival i Kilen Lycksele kommun Genomförande av Dansfestival Dans i Värmland, Karlstad Drömsommarjobbet Världsdans i Mälardalen, Louis Faye, Eskilstuna Dansmanifestation med fokus på de Afrikanska danserna Dans i Värmland, Karlstad Dansplats Värmland Uttryckslabbet ek. för. Hamburgsund Dans- och allkonstverket Musik, dans, halm och poesi Föreningen Svenska Koreografer, Stockholm Dansfestival Going Solo på Kulturhuset Dansbyrån i Göteborg ek. för. Turné Crowd Company "Brus" till Stockholm Rörelsen koreografer i Skåne, Malmö Rörelsen - release, hösten Föreningen RERE, Stockholm Koreografresidens i Södertälje Avart Dans & Rörelse, Stockholm Lillsved Jam & Seminar Pergah Co. / Lotta Gahrton Prod. Dansresidens i Spånga-Tensta hösten Dansens Hus, Stockholm Populärkultur Folkmusik i Linköping / Petra Ivarsson Scendansforum och seminarium - folklig dans Jönköpings kommun, Kultur Dansnät Jönköping Fylkingen, Stockholm Danskväll med dansseminarie Fylkingens 70-års jubileum Samarbetsnämnden för Folklig Dans, Stockholm I Henrys anda Scen-och sinnespr./ Åsa Unander-Scharin, Stockholm Komletterande turnébidrag Claire Parsons, Stockholm Turné, residensprojektet Close up Vilhelmina Zebra Dans, Stockholm Delt. i Festivaltanz i Wien, febr Danstidningen Summa dans SUMMA 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK

8 FOLKBIBLIOTEKENS VERKSAMHETSUTVECKLING Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum Projektledartjänst för ursprungsbefolkningstema (återbet) Borås stadsbibliotek Särskilda insatser inom området Nationella minoriteters språk och kultur Falköpings kommun Kunskapscentrum i Stenstorp Gotlands länsbibliotek/södra distriktet IT-caféet för funktionshindrade, Hemse bibliotek på Gotland År 3/ Härnösands bibliotek Framställning av informationsmaterial till informationsdag för politiker i Västernorrland Jokkmokks kommun Projekt Dola Sánit - Eldens Ord Kiruna Kommun Bokbussverksamhet i Norra gränsområdet i Sverige-Norge-Finland Malmö stadsbibliotek Tala med en bibliotekarie direkt. År Ragunda kommunbibliotek Thailändska biblioteket i Ragunda. År 1 (3) Rinkeby bibliotek Uppbyggnad av somalisk bok- och kultursamling. År 3/ Stockholms stads- och länsbibliotek Indexering av skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur Stockholms stadsbibliotek Läsecirklar för äldre invandrare Umeå kultur Medfinansiering Bibliotek Örebro Stadsbibliotek Nationell digital frågetjänst Östersjöns författar- och översättarcentrum Igångsättning av Östersjöbiblioteket. År SUMMA28:2.1 FOLKBIBLIOTEKENS VERKSAMHETSUTVECKLING :2.1 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER Konst, museer och utställningar Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk Svensk medfinansiering Konstprojektet Barents Touring Exhibition- Migration ett interreg. projekt Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige, Stockholm, Bromma Hyra till Cirkusarkivet vid Stora Mossen (Bromma) Mångkulturellt Centrum, Tumba Projektet Equator, år Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter, Hälleforsnäs Svensk medfinansiering till kulturellt samarbetsprojekt - Europeiskt symposium Kulturrådet Fortbildningsinsatser för Konstkonsulenter Kulturrådet Konstpedagogiskt seminarium Kulturrådet Konstens arenor Kulturrådet Uppföljning av utredning om centrumbildningar Summa konst, museer och utställningar Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Liv i Sverige Verksamhetsbidrag för år Scandinavian Public Library Quarterly Bidrag till Scandinavian Public Library Quarterly, SPLQ för Norrbottens länsbibliotek Verksamhetsbidrag för Nordkalottbiblioteket i Övertorneå Ljusdals kommunbibliotek Fortsatt arbete med Biblioteksnätverket UNET och Ljusdal som Modellbibliotek Regionbibliotek Västra Götaland KULDA jan-mars Statens kulturråd Plattformar för regional biblioteksutveckling N:a Bok&Tidskriftsverkstaden, Luleå Tidskriftsbiennalen Kulturrådet Översyn av litteraturstödet Summa Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Avdelningen för Utveckling och analys samt Administrativa avdelningen Kommunalförbundet Dalsland Medfinansiering av Projekt Attraktiva Dalsland Kultur Skåne, Landskrona Utredning om utvecklingsplan för scenkonstutbudet i Skåne Hjort, Unander-Skarin Digital dans/rörelsesampling Kulturrådet Konstnärligt bokslut Kulturrådet Kultur ger hälsa Kulturrådet Intern utbildning LFA-metoden Kulturrådet Omvärldsanalys Kulturrådet OH-kostnader Kulturrådet Regional analys Kulturrådet Utveckling av ärendehanteringssystem Kulturrådet Utvärdering av Länskonstnärsverksamhet Summa övrigt SUMMA 28:2.1 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER

9 28.2:1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR Galleri 54, Göteborg Verksamheten Galleri Box, Göteborg Verksamheten Galleri Konstepidemin, Göteborg Verksamheten Konstakuten, Stockholm Verksamheten Konstföreningen AURA, Lund Verksamheten Kulturföreningen Jacob/Galleri 21, Malmö Verksamheten Kulturföreningen Signal, Malmö Verksamheten Mariebergs Kulturföreningen/Box Kraftverk, Bjärtrå Verksamheten Verkligheten, Umeå Verksamheten Väsby konsthalls vänner, Upplands Väsby Internationell konstutställning i Sydeuropa SUMMA 28:2.1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR :2.1 BARN OCH UNGDOM Kulturrådet BoU löner TDM Kulturrådet BoU löner KMU Kulturrådet BoU OH-kostnader Kulturrådet BoU konferenskostnader SUMMA 28:2.1 BARN OCH UNGDOM :2.1 BARN- OCH UNGDOMSTEATERKONSULENTEN Kulturrådet Barn- och ungdomsteaterkonsulent Kulturrådet OH-kostnader SUMMA 28:2.1 BARN- OCH UNGDOMSTEATERKONSULENTEN TOTALT 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET :2.2 BIDRAG TILL ORGANISATIONER INOM KULTUROMRÅDET 28:2.2.1 CENTRALA AMATÖRORGANISATIONER FÖR RIKSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET Verksamheten 2003 Sveriges Spelmäns Riksförbund Svenska Missionsförbundets Musikkårer Svenska Arbetarsångarförbundet Sveriges Film- och Videoförbund Sveriges Dragspelares Riksförbund Svenska Missionsförbundets Sångarförbund Sveriges Arbetarteaterförbund, ATF Sveriges Hembygdsförbund Sveriges Orkesterförbund Sveriges Schackförbund Riksförbundet Svensk Fotografi Riksförbundet Svensk Körsång Sverigefinska Riksförbundet/ Amatörteaterförbundet Sveriges Kyrkosångsförbund Svenska Baptisternas Sångarförbund Amatörteaterns Riksförbund (ATR) Föreningen för Tidig Musik FFTM RFoD, Riksföreningen för Folkmusik och Dans Samarbetsnämnden för Folklig Dans TOTALT 28:2.2.1CENTRALA AMATÖRORGANISATIONER FÖR RIKSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET :2.2.2 CENTRUMBILDNINGAR 2003 Verksamheten 2003 Centrum för fotografi Danscentrum Föreningen Filmcentrum Föreningen Musikcentrum Författarcentrum Riks Illustratörscentrum

10 Konstnärscentrum Musikcentrum Väst Stiftelsen Konsthantverkscentrum Teatercentrum Översättarcentrum Summa Arbetsförmedlande verksamhet 2003 Centrum för fotografi Danscentrum Föreningen Filmcentrum Föreningen Musikcentrum Författarcentrum Riks Illustratörscentrum Konstnärscentrum Musikcentrum Väst Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Stiftelsen Konsthantverkscentrum Teatercentrum Översättarcentrum Summa TOTALT 28:2.2.2 CENTRUMBILDNINGAR :2.2.3 LOKALHÅLLANDE ORGANISATIONER FÖR KULTURVERKSAMHET Bygdegårdarnas Riksförbund Folkets Hus och Parker Våra Gårdar TOTALT 28:2.2.3 LOKALHÅLLANDE ORGANISATIONER FÖR KULTURVERKSAMHET :2.2.4 MÅNGKULTURELLA ORGANISATIONER FÖR ARKIV, DOKUMENTATION OCH FORSKNING Grekiskt Kulturcentrum Immigrantinstitutet Kurdiskt bibliotek i Stockholm Mångkulturellt centrum i Botkyrka TOTALT 28:2.2.4 MÅNGKULTURELLA ORGANISATIONER FÖR ARKIV, DOKUMENTATION OCH FORSKNING :2.2.5 TEATERALLIANSEN :2.2.6 NATIONELLA MINORITETERS SPRÅK OCH KULTUR Ájtte Svenskt Fjäll- och museum Samiskt jojkarkiv, EU-projekt. År 1 (3) Almmuheaddji Utgivning av tecknad serie på tre samiska språk Axevalla Folkhögskola Kulturevenemanget "Axevalla sommar" Bildmuseet, Umeå universitet Samisk konst i dåtid och nutid Finska Kulturföreningen, Stockholm Bidrag för finska teatern Uusi teatteri Gaaltije EU-projektet Gaaltije Galleri, EU-projekt. År 2 (2) Internationell Musikförening Romska Biblioteket Romska Bibliotekets verksamhet under Judiska Församlingen Projektbidrag år Judiska Församlingen i Malmö Jiddish i ord och bild Kiruna stadsbibliotek, Kiruna Deltagande i samnordiskt bokbusseminarium i Åbo, augusti Länsbiblioteket i Västerbotten Sydsamisk kulturbuss. År 2 (3) Malmö Museer Medel för att producera en utställning om romer och resande Megilla-Förlaget, Stockholm Bokprojekt - antologi på svenska/jiddisch (återbet) Mish Mash Särskilt minoritetsstöd till kulturella ungdomssatsningar för Mish Mash - en judisk kulturtidskrift för ungdomar, Rallarfesten Tornedalsdagarna i Stockholm 14-16/ Resandefolket i Skåne Dokumentation av resandefolkets sånger Riksorganisationen Same Ätnams Kulturutskott Utgivning av diktsamling på sydsamiska och svenska Roma Institutet Caravan/förstudie om romsk festival Romsk Kultur Center i Stockholm Kulturinslag vid internationella Romerdagen den 8 april Romska ungdomsförbundet Dokumentation av studieresa till Auschwitz-Birkenau med romska ungdomar Romskt kulturcentrum i Stockholm (RKC) International Roma Cultural Conference - Stockholm Samernas Konsthantverksförbund Utställningskostnader, presentationsmaterial m.m. för 4

11 samiskt konsthantverk Sáminuorra Samiskt kulturläger (drama, jojk, slöjd) för ungdom Sáminuorra Jojk seminarium för ungdomar i mars-april Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige Projektet "Kulturspridning Nationella Minoriteter" Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm Museiteater om förintelsen och svensk-judisk historia Stockholms univ. Finska inst. Bidrag för Nordkalottfinsk ordbok Stockholms Universitet Arrangera ICML-9: International Conference on Minority Languages, Kiruna Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm-Uppsala distriktet Projektet Zisel med gäster Minoriteter knyter livsviktiga band SWEBLUL/Birger Winsa Projektmedel för informationsinsatser Svenska Klezmerföreningen, Huddinge Klezmerfestival och Klezmerdans Svenska Tornedalingarnas Riksförbund Genomförande av Språknämndskonferensen - meän äitinkieli Svenska Tornedalingars Riksförbund INTERREG IIIA Nord - samverkan mellan tornedalingar i Sverige och kväner i Norge. EU-projekt Sällskapet för Jiddisch och Jiddisch-kultur i Sverige Arrangemang Tornedalsteatern Verksamhetsbidrag för år Zigenska kulturhistoriska föreningen Projektet "Möte med zigenare" Kulturrådet Administration - Nationella Minoriteters språk och kultur TOTALT 28:2.2.6 NATIONELLA MINORITETERS SPRÅK OCH KULTUR :2.3 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE BIDRAG TILL INTERNATIONELLA ORGANISATIONER Verksamhetsbidrag 2003 Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Fagersta Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige, Bandhagen EIDD Sverige, Stockholm IBBY Sverige, Stockholm KLYS - Konstnärliga o Litterära Yrkesutövares Samarb.nämnd, Stockholm Nordiska Konstförbundet - svenska sektionen, Sollentuna Svensk Danskommitté/Svensk Teaterunion Svenska ITI, Stockholm Svensk Teaterunion - Svenska ITI, Stockholm Svenska ASSITEJ, Johanneshov Svenska IAA-kommittén/Konstnärernas Riksorganisation, Stockholm Svenska ICOM, Stockholm Svenska kommittén av International Council for Traditional Music (ICTM), Stockholm Svenska Konstkritikersamfundet, Uppsala Svenska musikbiblioteksföreningen (SMBF)- Svenska sekt. av IAML, Stockholm Svenska Musikrådet, The Swedish Music Council, Stockholm Svenska Penklubben, Stockholm Svenska sektionen av ISCM (International Society for Contemporary Music), Hässelby Yourope - The European Festival Association, Hultsfred SUMMA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER :2.3.1 TEATER- DANS- OCH MUSIK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Teater Marionetteatern, Stockholm Gästspel från USA, Orionteatern, Stockholm Gästspel av La Compagnie de Hanneton Papagena Musikteater, Kulturkammaren, Norrköping Gästspel i Italien SCUT, Stockholm Methodika 2003, The Face and the Mask of the Actor Parkteatern/Stockholms Stadsteater AB Gästspel med New York City Ballet i Vitabergsparken Svensk Teaterunion, Svenska ITI, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Sveriges Dramatikerförbund, Stockholm Fortsätta utbyggnaden av DramaDirekts internationella del Draken Teaterförlag, Stockholm Bidrag till översättningar Colombine Teaterförlag, Stockholm Lansering av svensk dramatik utomlands Intercult, Stockholm Needcompany Pygméteatern, Stockholm Deltagande i Armenian Intern. Theatre Festival Kesselofski & Fiske, Uppsala Internationellt teaterutbyte med England, Institutet för Scenkonst, Nygård Resebidrag till Italien Summa teater

12 Dans Dans i Värmland, Karlstad Svensk-colombianskt kulturellt utbyte, Etapp E.L.D. Mälardalens Dansensemble, Stockholm Gästspel i Portugal, Adekwhat/Philippe Blanchard, Stockholm Gästspela på DancEuropa Festival 2003 i Israel Bogdan Szyber och Carina Reich m fl. Stockholm Internat. kulturutbyte med Portugal. CAPITALS SU-EN Butoh Company, Almunge Turné, New York Charlotta Öfverholm, Stockholm Under Reconstruction, i Prag Eva Ingemarsson dansproduktion, Atalante, Göteborg Turné till Marocko, Summa dans Musik För. för samarbete mellan svensk och sydafrikansk hiphop Turné till Sydafrika European Union Youth Orchestra Verksamhetsbidrag The Thousand Dollar Playboys, Sundsvall Turné till USA, The Teenage Idols, Solna Turné till USA, Janne Ersson Big Band Turné till Schweiz, Tyskland och Belgien, Pineforest Crunch Turné till USA 9/3-17/ Ars Nova Resebidag till Italien, The Confusions, Sundsvall Europa turné, Fireside, Stockholm Europa turné april-maj Waterdog Turné till Baltikum, Oscars Kammarkör, Stockholm Turné till Sydafrika, Kustbandet, Stockholm Turné till USA, Föreningen Svenska Tonsättare, Stockholm FST:s deltagande i Radio Frances Festival Présences Soneros all stars, Stockholm Turné till Indien, Tyskland, Norge i sept. och okt Stockholms Saxofonkvartett AB, Stockholm Turné till Mongoliet, Maffy Falay Quintet, Nacka Turné till Turkiet, aug-sept Fredrik Kronkvist Quartet, Malmö Turné till Belgien, Jeanette Lindström, Hägersten Turné till Paris, nov Physics, Malmö Turné till USA, okt Hatuey, Stefan Grahn, Stockholm Turné till Tyskland och Österrike, Puffball, Västerås Turné i Europa Summa musik SUMMA TEATER- DANS- OCH MUSIK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.1 KONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Gävle Konstcentrum Konstpedagogiskt samarbetsprojekt Talk to me... about me Göteborgs Internationella Konstbiennal Göteborgs 2:a Internationella Konstbiennal Insea ON SEA, Stockholm Bildpedagogisk kongress Insea ON SEA Kulturrådets egna initierade projekt/equator, Restkostnad från Equatorkonferensen SUMMA KONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.1 LITTERATUR OCH BIBLIOTEK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Seriefrämjandet Small Press Expo Stockholm (SPX) IFLA-ALP Verksamhetsbidrag ALP-kontoret år SUMMA LITTERATUR OCH BIBLIOTEK, INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE TOTALT 28:2.3.1 BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :2.3.2 SVENSKHEMMET VOKSENÅSEN A/S :2.3.3 SVENSK-NORSKA SAMARBETSFONDEN FÖR STIPENDIER FÖR VISTELSE VID SVENSKHEMMET VOKSENÅSEN :2.3.4 HANAHOLMENS KULTURCENTRUM

13 28:2.3.5 BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE Svenska Penklubben för gäststipendium till flyktingförfattare Östersjöns författar- och översättarcentrum Östersjöns Internationella Tonsättarcentrum Barents Litteraturcentrum Baltic Art Center på Gotland Svensk-grekiskt kultursamarbete Electra Media-Kakeseos Productions, Sthlm Dokumentärfilm om och med Sture Linnér Musikgruppen Looper, Sthlm Turné m. grekisk cellist, okt Stockholm Early Music Festival, Hägersten Anordnande av festival i juni Svenska IAA-kommittén Konstnärsutbyte med Grekland The Swedish Parthenon Committee, Sthlm Tryckkostnader, informationsmaterial Three Seas Writers and Translators Council Täckande av kostn. för resa till Aten Kostnader för nämndens verksamhet :55 Summa svensk-grekiskt kultursamarbete :55 TOTALT 28:2.3.5 BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE :55 28:2.4 BIDRAG TILL ÖVRIGA ÄNDAMÅL INOM KULTUROMRÅDET KULTUR I ARBETSLIVET ABF Dalarna, Borlänge Nytt liv i Sverige (Dalarna), integrationsprojekt ABF Gästrikegruppen, Sandviken Litteratur på arbetsplatsen, arbetsplatsbibliotek med 26 utlåningsställen i Sandviken ABF Helsingborg o LO Helsingborg Kulturombudsutbildning ABF Smedjebacken Teaterverksamhet på Fundia Special Bar AB ABF Sollentuna Den Beskrivande boken "Kärlek på arbetsplatsen", skrivarseminarier ABF Södertälje-Nykvarn Rikedomen finns i olikheterna, integrationsprojekt Bengtsfors Bilsätesveteraner Utställning och förstudie till arbetslivsmuseum Centrum för arbetarhistoria, Landskrona Städa för livet, dokumentation och utställning om städarnas arbetssituation Föreningen Pionjärerna, Surahammar Teaterprojekt, Pionjärernas barn Föreningen Pionjärerna, Surahammar Teaterprojekt, Pionjärernas barn Hotell & Restaurang Facket - Uppsalaavdelningen, Uppsala Porten mot världen - etapp 2, dokumentation av Arlanda som arbetsplats Hotell och restaurang facket, Stockholm Vardagslitteratur och skönlitteratur i krogmiljö, läs- o skrivprojekt med författare Industrifacket avd 3, Kristianstad Inrättande av tre arbetsplatsbibliotek Kommunal Sthlm län och Sthlm stadsmuseiförv., Stockholm Värt att minnas, utbildnings- o dokumentationsprojekt Konstfrämjandet i Västerbotten, Umeå Konst o kultur som verktyg i företagens hälsovård, workshops med konstnärer Konstfrämjandet Skåne, Malmö Manligt och kvinnligt i arbetsmiljön Kultur i länet, Uppsala Utvärdering och dokumentation av konstprojekt på Ulleråkers sjukhus Landsorganisationen, Stockholm Fatta pennan! Skrivarkurser med författare Landsorganisationen, Stockholm Nytt liv i Sverige, integrationsprojekt LO facken i Sundsvall Källor till Sundsvallsområdets folkrörelser LO och Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm Folkets Hus och Folkets Park - demokratins mötesplatser, dokumentation LO-distriktet i Västsverige, Göteborg Uppsökande teater på arbetsplatser med Folkteatern i Göteborg LO-facken i Haparanda Aktiv kultur vid gränsen LO-facken i Valdemarsvik o ABF, Gusum Att överleva och utvecklas trots allt LO-facken i Ängelholm Att inte tappa kontrollen, teater o disk. om främlingsfientlighet Länsbibliotek Dalarna, Falun Förstudie till "Arbetsplatsbibliotek utan gränser" Medicinhistoriska museet Reflexen, Borås Dokumentationsprojekt kring sjuksköterskans identitet/yrkesidentitet Metall, HRF, Kommunal, Pappers, SEKO, Transport, Stockholm Litteratur på arbetsplatserna - del Metallklubben Hydrauto Unit 1 AB, Skellefteå Start av arbetsplatsbibliotek Metalls avd 113 Smedjebacken Metalls avd 179 Söderfors Arbetsmiljön i konsten, inventering och digitalisering av J Ahlbäcks konst m.m K = Kärlek, dokumentation och utställning om Tierps järnbruk o bl.a. brunnslock Metalls avd 18 Arvika Carrierfilmen, dokumentation av nedläggningen av Carrier i Arvika Metalls avd 25 Gimo Gruvarbetare i ord och bild Metalls avd 30 Södertälje Kvinnor på verkstadsgolvet Metalls avd 65 Piteå Arbete och liv i Laisvall del

14 Metalls avd 686 Garpenberg Hundra år under jord, dokumentation Metalls avd 694 Kristineberg Gruvarbetare i Kristineberg Polismyndigheten i Stockholms län Varför kultur som redskap i polisarbetet Regeringskansliets Konstförening, Stockholm Seminarier för konstföreningens medlemmar SEKO Klubb SJ Trafik, Stockholm Fotobok "Yrke: tågbiljettförsäljare ansikten och röster" SEKO post Östra, Norrköping Sista året på terminalen SEKO Sthlm Klubb Årsta Postterminal, Stockholm Arbetsplatsbibliotek med litt. på invandrarspråk m m SEKO Västernorrland, Sundsvall Järnvägare läser- arbetspl.bibliotek, läs- och skrivfrämjande verksamhet Skogs- och Träfacket avd 2, Lycksele Bok i Skog, arbetsplatsbibliotek för maskinförare i skogsbruket SKTF Norrtälje Arbetsglädjerond för nya tider och nya strider, utbildning av skyddsombud m.m SKTF Sigtuna Konstigheter & kreativitet SKTF Västerbottens läns landsting Fakta, faddrar & fördjupning, med kultur motverka stress och ohälsa Skådebanan i Västra Götaland, Göteborg AIRIS Artists in residence Statarmuseet i Skåne, Bara I kamp för fattig mans rätt Stiftelsen Frövifors pappersbruks museum, Frövi Teater i och om arbetslivet på Frövifors pappersbruk Studieförbundet Vuxenskolan, Uddevalla Konstprojekt på fem arbetsplatser i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet Sveriges Konstföreningar, Malmö Samtidskonsten på jobbet Södra Folkliga teatern - Södra Fot, Stockholm Vävarnas barn Sörmlands ABF, Eskilstuna Talböcker till arbetsplatsbibliotek TBV Göteborg Kulturens mångfald TBV Media, Stockholm Varför en båt och ett jazzband? TBV Stockholm Från långdans till streetdance steg TBV Östersund Förstudie Institutet Kultur för Arbetslivet, beslutat kr men ej utbetalt ännu Varvshistoriska föreningen och Metalls avd 41 Göteborg Dokumentation av kvinnors arbete på varven Verkstadsklubben vid Saab Automobile AB Nyköping Ljudboksbibliotek Ängsholmens arbets- och boendekollektiv, Hölö Hvilans bildväv Återbetalda bidrag Handläggning inkl referensgrupp Konferenskostnader Utvärderingskostnader TOTALT KULTUR I ARBETSLIVET :2.4.2 BIDRAG TILL LÄNSBILDNINGSFÖRBUND M.FL :2.4.3 LÄNSKONSTNÄRER Landstinget i Västmanland Dans- resp. konstkonsulent Landstinget Sörmland Dans- resp. konstkonsulent Dans i Uppland Danskonsulent Àjtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum Konstkonsulent Stockholms läns landsting Danskonsulent Kultur Skåne Danskonsulent Jämtlands läns landsting Konstkonsulent Göteborgs kommun Konstkonsulent Kultur Göteborg Danskonsulent Örebro läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Gotlands kommun Dans- resp. konstkonsulent Västerbottens läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Landstinget i Dalarna Dans- resp. konstkonsulent Norrbottens läns landsting Dans- resp. konstkonsulent Landstinget Östergötland Konstkonsulent Landstinget Gävleborg Konstkonsulent Västra Götalandsregionen Konstkonsulenter Västra Götalandsregionen Danskonsulent Region Värmland Danskonsulent Landstinget Västernorrland Konstkonsulent Region Halland Dans- resp. konstkonsulent TOTALT 28:2.4.3 LÄNSKONSTNÄRER

15 28:2.4.4 FUNKTIONSHINDRADES DELTAGANDE I KULTURLIVET Regionbibliotek Västra Götaland Arkitektstöd för att öka funktionshindrades tillgänglighet till bibliotek.(19 st) Sveriges Dövas Riksförbund Teatermanus direkt på teckenspråk för barn och ungdomar Västra Götalandsregionen Förstudie kring funktionshindrade barns och ungdomars möjligheter att ta del av kultur Hudiksvalls Kommun Projektet Kulturraketen år 2/3, utbildning för omsorgspersonal Williams Syndromföreningen i Sverige utvecklingsarbete för ungdomar med Williams syndrom år 2/ Gotlands Kommun Kultur & Fritidsförvaltning Var god berör konstkonsulenten initierar projekt med fokus på tillgänglighet för alla, fortbildning o utställningar. År 1/ Länsbiblioteket Västernorrland Projektet Utmärkt K-tillgänglighet arkitektinventering, 12 lokaler Vuxenskolan/Moomsteatern Specialskriven musikal med 13 förståndshandikappade skådespelare i samarbete med svenska och invandrade dansare, musiker och skådespelare Länsbibliotek Jönköping Öppen Dörr, ett projekt som främjar funktionshindrades tillgång till kultur, eget skapande och bemötandefrågor. År 1/ Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Funktionshinder - hinder eller möjlighet Länsbibliotek Uppsala Tillgängliga bibliotek 2010 i Uppsala län. Inventering av den fysiska tillgängligheten m.m. År 1/ Nationalmuseum Konferens "Museer åt alla" på Nationalmuseum Synskadades Riksförbund Club Braille År 3/3 - bokklubb för punktskriftsläsare Länbiblioteket i Örebro län Kurs i teckenspråk för bibliotekspersonal.örebro län har ett särskilt fokus på biblioteksverksamhet för döva Teater Nike Produktion och uppförande av teaterpjäsen Honungshjärta. Millesgården Rätt att förstå Arkitektutredning. Undersöka tillgängligheten till museibyggnaderna och skulpturträdgården Länsmuseet Västernorrland Bemötandeutbildning för länsmus.personal av och med Pocketteatern Fryshusets Kunskapscentrum/Teater Samarb.projekt med Tyst Teater för elever på teaterprogrammet År 2/ Malmö Opera och Musikteater Syntolkning av föreställningar. Samarb. med SRF Malmö Länsbibliotek Sydost Norrbottens museum Bibliotek för dig och mig - tillgänglighetsinventering på kommunbibliotek i Sydost Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Bildmuseet Pocketteaterns bemötandeutbildning Värmlands Museum Pocketteaterns bemötandeutbildning Kultur och Konsumentförvaltningen Att göra bibliotekets tekniska utrustning tillgänglig År 2/ Kungsbacka kommun, Kulturhuset Fyren Föreningen Furuboda Att göra Kungsbacka kommuns kulturverksamhet tillgänglig för barn och ungdomar med funktionshinder. År 3/ Unikum, grundläggande konstutbildning för vanliga och ovanliga människor År 3/ Länsstyrelsen Gotlands Län Bemötandeutbildning för läns museerna Bibliotek Gävleborg Arkitektinventering av 10 huvudbibliotek i Gävleborgs län Länsbiblioteket i Stockholms län Arkitektinventering av 23 kommunbibliotek i Stockholms län Kultur Fritid Piteå kommun Kul i Piteå-kultur tillgänglig för personer med funktionshinder år 2/ Stiftelsen Örebro Länsmuseum Bemötandeutbildning för museipersonal, av och med Pocketteatern Länsbibliotek Dalarna Arkitektinventering av 12 bibliotek Nyköpings Kommun Funka med kultur - en självklarhet för alla år 2/ Folkkulturcentrum Kalmar läns museum På egna ben, gränsöverskridande projekt med dans som kraftkälla. år 3/ Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Länsbiblioteket i Värmland Arkitektinventering av 16 bibliotekslokaler Jönköpings läns museum Bemötandeutbildning för museipersonal. av och med Pocketteatern Stockholms Dövas Förening Deaf Arts NOW! - Europeisk Workshop och konstfestival Specialpedagogiska institutet Skaparkraft i skolan, år 3/ Talboks- och punktskriftsbiblioteket Kulturtidskrifter i DAISY-format Karlskrona kommun Bemötandeutbildning för museipersonal av och med Pocketteatern Jämtlands läns bibliotek Arkitektinventering av 8 bibliotek Dans i Dalarna Dansfestivalen Stora Daldansen RSMH Västra Götaland Produktion av Lilla boken om lokala kulturevenemang - ett verktyg för arrangörer inom handikapporg Kulturcentrum Skåne Kulturen i vidvinkel år 3/ Tomelilla kommun Kulturalla - öka tillgängligheten till det allmänna kulturutbudet för personer med funktionshinder år 2/

16 Västmanlands läns museum Bemötandeutbildning för museipersonal av och med Pocketteatern Länsmuseet Gävleborg Bemötandeutbildning för länsmuseipersonal av och med Pocketteatern Östersunds kommun Fritidsombud som kulturförmedlare (återbet) Kulturrådet Administration TOTALT 28:2.4.4 FUNKTIONSHINDRADES DELTAGANDE I KULTURLIVET :2.4.5 REGIONALA KONSULENTER FÖR MÅNGKULTUR Landstinget Sörmland, Nyköping Landstinget Västmanland, Västerås Västerbottens läns landsting, Umeå Västra Götalandsregionen, Vänersborg Jämtlands läns museum, Östersund Stockholms läns landsting Intercult, Stockholm TOTALT 28:2.4.5 REGIONALA KONSULENTER FÖR MÅNGKULTUR :3 NATIONELLA UPPDRAG Baltic Art Center Visby Nationellt uppdrag Dalateatern, Falun Nationellt uppdrag Dansnät Sverige Nationellt uppdrag Drömmarnas hus ek. förening Nationellt uppdrag Eric Ericsons Kammarkör Nationellt uppdrag Film i Värmland Nationellt uppdrag Jämtlands läns museum, Östersund Nationellt uppdrag Regionteatern Blekinge-Kronoberg Nationellt uppdrag Föreningen Svensk Form Nationellt uppdrag TOTALT 28:3 NATIONELLA UPPDRAG :4 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÄNDRAD REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURPOLITISKA MEDEL Region Skåne Statsbidrag för TOTALT 28:4 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÄNDRAD REGIONAL FÖRDELNING AV KULTURPOLITISKA MEDEL 28:6 BIDRAG TILL REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER 28:6.1 BIDRAG TILL LÄNSMUSIKVERKSAMHET Gotlands Musikstiftelse Kalmar Läns Musikstiftelse Landstinget Halland Länsmusiken i Jämtlands län Musik Gävleborg Musik i Blekinge Musik i Kronoberg Musik i Västernorrland Musikteatern i Värmland Norrbottensmusiken/Länsmusiken Smålands Musik och Teater (Länsmusiken) Stiftelsen Musik för Örebro län Stiftelsen Musik i Dalarna Stiftelsen Musik i Uppland Stiftelsen Musik i Väst Stiftelsen Östgötamusiken Stockholms Läns Blåsarsymfoniker Sörmlands Musik & Teater Västerbottenmusiken AB Västmanlandsmusiken SUMMA 28:6.1 LÄNSMUSIKVERKSAMHET

17 28:6.2 BIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH ORKESTERINSTITUTIONER Orkesterinstitutioner Gävle Symfoniorkester Göteborgs Konsert AB Jönköpings Sinfonetta Kalmar Läns Musikstiftelse (Camerata Romana) Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester Musica Vitae AB Norrbottensmusiken / Norrbottens Kammarorkester Norrköpings Symfoniorkester Stift. GöteborgsMusiken Stift. Musik för Örebro län Stiftelsen Musik i Dalarna Stiftelsen Musik i Uppland Västerås Sinfonietta Summa regionala och lokala orkesterinstitutioner Teater- och dansinstitutioner Västerbottensmusiken AB, Norrlandsoperan Statsbidrag år Norrlands Musik och Dansteater Statsbidrag år Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, Dalateatern Statsbidrag år Borås Stadsteater Statsbidrag år Folkoperan Statsbidrag år Stiftelsen Länsteatern i Örebro Statsbidrag år Folkteatern i Göteborg ek. för. Statsbidrag år GöteborgsOperan AB Statsbidrag år Göteborgs Stadsteater AB Statsbidrag år Stockholms Stadsteater AB Statsbidrag år Västsvenska Teater och Dans AB Statsbidrag år Teater Halland, Varberg Statsbidrag år Smålands Musik och Teater /Teatern Statsbidrag år NorrDans, Härnösand Statsbidrag år Västerbottensteatern AB, Skellefteå Statsbidrag år Teater Västernorrland, Sundsvall Statsbidrag år Stiftelsen Östergötlands länsteater, Norrköping Statsbidrag år Stiftelsen Norrbottensteatern, Luleå Statsbidrag år Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Växjö Statsbidrag år Folkteatern Gävleborg Statsbidrag år Teater Västmanland, Västerås Statsbidrag år Musikteatern i Värmland, Karlstad Statsbidrag år Länsteatern Jämtland Härjedalen Statsbidrag år Länsteatern Jämtland Härjedalen, Östersund Tillägg till statsbidrag Länsteatern på Gotland Statsbidrag år Byteatern, Kalmar läns teater Statsbidrag år Upsala Stadsteater Statsbidrag år Region Skåne/Kultur Skåne Extra bidrag för Malmö Opera- och Musikteater Region Skåne/Kultur Skåne Extra bidrag för Skånes Dansteater Norrbottensteatern, Luleå Statsbidrag år Länsteatern på Gotland Statsbidrag år Summa regionala och lokala teater- och dansinstitutioner SUMMA 28:6.2 BIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH ORKESTERINSTITUTIONER :6.3 UTVECKLINGSBIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER SAMT TILL LANDSTING/REGIONER FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET 2003 Musikteatern i Värmland Utv.bidrag år 2003/musikproducenter kompetensutv GöteborgsOperan AB Utv.bidrag år 2003/samverkan Skaraborg Skånes Dansteater Utv.bidrag år 2003/Maratondansen FolkTeatern i Göteborg ek. fören. Utv.bidrag år 2003/Staden och stjärnorna Borås Stadsteater Utv.bidrag år 2003/Barnteater år Länsteatern i Jämtland/Härjedalen Utv.bidrag år 2003/Teater Jurtastaden Norrbottens Läns Landsting/Norrbottens Musiken Utv.bidrag år 2003/ Utbildning unga arrangörer Västerbottensteatern AB Utv.bidrag år 2003/SubUrbia Länsmusiken i Jämtland Utv.bidrag år 2003/Scenteknisk kompetensutv. NMDz Smålands Musik och Teatern/Teatern Utv.bidrag år 2003/Musikteater + Arrangörsarbete Landstinget i Västmanland/Västmanlandsmusiken Utv.bidrag år 2003; Ett kulturliv för alla Landstinget i Västmanland/Västmanlandsmusiken Utv.bidrag år 2003; Kulturell mångfald Västerås Konserthus

18 Region Östsam/Stiftelsen Östgötamusiken Utv.bidrag år 2003/Opera för barn Gävle Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/turnéverksamhet flera orkestrar Kronobergs läns landsting/musik i Syd Utv.bidrag år 2003/CoMa Teatrarnas Riksförbund Utv.bidrag år Stift. Länsteatern i Dalarna-Dalateatern Utv.bidrag år 2003/Barn o ungdom Västerbottensmusiken AB/Norrlandsoperan Utv.bidrag år 2003/Produktionscenter Regionteatern Blekinge-Kronoberg Utv.bidrag år 2003/LTS arrangörsfrågor Byteatern, Kalmar läns teater Utv.bidrag år 2003/Konstformen dans år Musik i Blekinge Utv.bidrag år 2003/Samarbete över länsgränser, år Teater Halland Utv.bidrag år 2003/Teater, demokrati o unga, år Folkteatern i Gävleborg Utv.bidrag år 2003/Järvsö Passionsspelare GöteborgsOperan Utv.bidrag år 2003/Dansverk med videokonstnär Göteborgs Konsert AB Utv.bidrag år 2003; Vara konserthus Regionförbundet i Kalmar län/kalmar läns musikstiftelse Utv.bidrag år 2003/Fokus på arrangören Regionförbundet i Kalmar län/kalmar läns musikstiftelse Utv.bidrag år 2003/Utveckling festivaler Länsteatern på Gotland Utv.bidrag år 2003/Öppen scen Västerbottensmusiken AB/Norrlandsoperan Utv.bidrag år 2003/Scen för dans Kultur&Fritid/Sörmlands Musik & Teater Utv.bidrag år 2003/Arrangörkonsulent år 2 av Jönköpings läns landsting/smålands Musik och Teater Utv.bidrag år 2003 Kul o Tur år Norrköpings Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/Symfoni regional turné Norrköpings Symfoniorkester Utv.bidrag år 2003/Samverkan skola/förskola Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Arrangörsutveckling Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Axion Esti Landstinget i Västernorrland/Musik i Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Kompis, år 2 av Norrbottensteatern Utv.bidrag år 2003; Samverkan mellan institutionerna Norrbottensteatern Utv.bidrag år Jämtlands Läns Landsting, Östersund Utv.bidrag år 2003; Utveckling arrangörsnät Jämtlands Läns Landsting, Östersund Utv.bidrag år 2003; Samverkan mellan blåsorkestrar Sundsvalls Kammarorkester, Sundsvall Utv.bidrag år 2003; Klassisk musik är ok Västra Götalandsregionen/Stiftelsen Musik i Väst Utv.bidrag år 2003/interkulturellt arr.nät Teater Västmanland Utv.bidrag år 2003/Arr.utveckling Teater Västernorrland Utv.bidrag år 2003/Utveckla arr.nät GöteborgsOperan Utv.bidrag år 2003; Vara konserhus Teater Västmanland Återbetalning SUMMA 28:6.3 UTVECKLINGSBIDRAG TILL REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER SAMT TILL LANDSTING/REGIONER FÖR REGIONAL MUSIKVERKSAMHET :6.4 SAMARBETE MED TONSÄTTARE Folkoperan, Stockholm Anders Nilsson - Historien om S Leander FolkTeatern i Göteborg Niklas Roman - Mammaskrället FolkTeatern i Göteborg Henrik Cederblom - Staden och stjärnorna GotlandsMusiken H Strindberg/R Anthin/R Naessén Göteborgsmusiken L I Hansson - verk för blåsorkester Jämtlands läns landsting/länsmusiken i Jämtland för NMDz Bo Hülphers - Askonsdag Landstinget i Jämtlands län/länsmusiken Ingvar Karkoff - Adjö herr Muffin Länsteatern Gotland Samverkan med tonsättare Musica Vitae Åke Parmerud i samarb. M Cinemix Musik Gävleborg Samverkan med tonsättare Musik i Dalarna Mats Larsson Gothe - klarinettkonsert Musik i Uppland/Uppsala Kammarorkester André Chini - beställn för kammarorkester Musikteatern i Värmland och NorrlandsOperan Rolf Martinson - Flute Line Norrköpings symfoniorkester Sven-David Sandström - gitarrkonsert Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län Tommy Nilsson - Almqvists Amorina Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien B Tommy Andersson - opera William Stiftelsen Musik i Väst Tonsättaranställn. i Vara kommun Stiftelsen Östgötamusiken Daniel Nelson Uruppförande Sundsvalls Kammarorkester Peter Lyne - Max Sundsvalls Kammarorkester J Levander/L Simonsson - Jazz Trio X Sundsvalls Kammarorkester Samarb. Med 6 olika jazz/etno tonsättare Svenska Kammarorkestern Karin Rehnqvist - Himlen är full av fioler Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta Daniel Nelson - romans för violin och ork Västsvenska Teater och Dans AB/ Älvsborgsteaterns dansensemble Kjell Nordenson - NIKI SUMMA 28:6.4 SAMARBETE MED TONSÄTTARE TOTALT 28:6 BIDRAG TILL REGIONAL MUSIKVERKSAMHET SAMT REGIONALA OCH LOKALA TEATER-, DANS- OCH MUSIKINSTITUTIONER

19 28:7 BIDRAG TILL VISSA TEATER-, DANS- OCH MUSIKÄNDAMÅL 28:7.1 FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER SAMT ARRANGERANDE MUSIKFÖRENINGAR M.M. 28:7.1 FRIA TEATERGRUPPER Gottsunda teater, Uppsala Produktionsbidrag år 2003/En produktion Strandberg-Zell teaterproduktion HB, Borrby (Skillinge Teater AB) Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Delirium, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Nya Västanå Teater, Sunne Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater 23, Malmö Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Galeasen, Stockholm Treårigt produktionsbidrag, (år 2) Teater Overground, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Tre, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Atelierteatern, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Uno, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater Sagohuset, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Månteatern, Lund Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Shakespeare på Gräsgården, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En midsommarnattsdröm Teater Scenario, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Nya Skånska Teatern, Landskrona Produktionsbidrag år 2003/Tre produktioner Dockteaterverkstan, Osby Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Teater Terrier, Malmö Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Profilteatern, Umeå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Dockteatern Tittut, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Ögonblicksteatern, Umeå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Martin Mutter, Örebro Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater ML02, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Elvira Madigan Masthuggsteatern, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Ystads Stående Teatersällskap, Ystad Produktionsbidrag år 2003/Jeppe på berget Föreningen Friteatern, Sundbyberg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt moment, Enskede Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Tidningsteatern AB, / Boulevard, Stockholm Särskilt bidrag Kvinnliga dramatiska teatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Kärleken Skottes Musikteater, Gävle Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Scratch, Luleå Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Mitt i prick teatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Turteatern, Johanneshov Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Barbara (nonzens kultur), Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Sagan om Persus Teatro Popular Latinoamericano, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Cinnober Teaterförening, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Saftsalonger HB, Danderyd Produktionsbidrag år 2003/Tårar Dramalabbet, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/A Tribute to Ernst Olsson Fria Teatern, Bandhagen Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Teater Salieri, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Två produktioner Teater Oberon, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Antigone Dockteatern Sesam, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Mellby Scenkonst, Kivik Produktionsbidrag år 2003/Stormen Teater Trixter, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Cyrk, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Tribunalen, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Pygméteatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Giljotin, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Stiftelsen Läckö slott, Lidköping Produktionsbidrag år 2003/Enleveringen Pantomimteatern, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) Musikteatergruppen Oktober, Södertälje Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 2) Teater Tamauer, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Kriget och den ljusa skogen Barnens Underjordiska Scen (BUS), Stockholm Treårigt produktionsbidrag, (år 2) samt tilläggsbidrag Teaterstudio Lederman, Stockholm Enstaka produktion/två produktioner Teater Tusan, Bagarmossen Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Romateatern AB, Visby Produktionsbidrag år 2003/Sommarproduktion Cirkus Cirkör, Norsborg Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teater Bhopa, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/Treårigt (år 1) :e Teatern, Västerås Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt MOOMSteatern, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Brunnsgatan 4, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/Ettårigt Teatergruppen Pero, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, (år 2) Teater Jaguar, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Ystadoperan, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Sälteatern, Skellefteå Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Spektrum, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Force Majeure, Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion

20 Den id.fören. Scenit för Teater Speed bump, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Scen Österlen, Simrishamn Produktionsbidrag år 2003/En produktion Skånska Operan, Åkarp Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater `i, Huskvarna Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Spektaklet, Uppsala Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Travers, Solna Produktionsbidrag år 2003/En produktion Saftsalonger hb, Bromma Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Nike, Malmö Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Sandino. Sadino Hus, Stockholm Produktionsbidrag år 2003/En produktion Pelikanen, Norrköping Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Sagohuset, Lund Produktionsbidrag år 2003/En produktion Bolander & Larssons Teater, ek fören. Göteborg Produktionsbidrag år 2003/En produktion Teater Nova, Sundbyberg Produktionsbidrag år 2003/En produktion teatern.nu, Malmö Bidrag Västanå Teater Komplettering ansökan produktionsbidrag SUMMA 28:7.1 FRIA TEATERGRUPPER :7.1 FRIA DANSGRUPPER Dansproj. Pyramiderna/Margaretha Åsberg Produktionsbidrag 1 år Dansgruppen Agnes, Stockholm Stöd för produktionsarbetet Big Wind, Göteborg Ny dansföreställning för barn 5-6 år Eva Ingemarsson dansproduktion, Göteborg Produktionsbidrag 1 år Gunilla Heilborn / Gnufilm, Stockholm Stories from Mårten Spångberg, Stockholm Nytt helaftonsstycke E.L.D., Stockholm Produktionsbidrag 1 år Pontus Lidberg, Stockholm Solopianist och solodansare Reich+Szyber / Kulturmaskinen, Stockholm Produktionsbidrag 1 år Rytm bá, Stockholm Produktionsbidrag 1 år Doon World Projekt, Stockholm Ful flicka -dö långsamt Adekwhat/Philippe Blanchard, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, år Body&Mind, Anette Sallmander ensk. firma, Non Serviam Kärlek, en man en kvinna 1000 rosor Rasmus Ölme/Refug Collective, Stockholm Konsten att fly Erino/Andersson Dance Co./ Örjan Andersson Produktionsbidrag 1 år Scen-och Sinnesproduktion/Åsa Unander-Scharin Produktionsbidrag 3 år, , år Björn Elisson kompani, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, , år SU- En Butoh Company, Almunge Produktionsbidrag 3 år, , år E=mc2 Danskonst, Göteborg X Virpi Pahkinen, Stockholm Produktionsbidrag 1 år K2 Dansproduktion/K.Kvarnström & Co/Revolve AB, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, år Akito Company, Angered Downup & updown Magma dans, Bromma Produktionsbidrag 1 år CCAP, Stockholm Produktionsbidrag 3 år, , år Ideella dansföreningen BOUNCE nyskapande streetdansföreställning Anna Koch/Föreningen Unga Svenska Koreografer, Stockholm Ny produktion E = mc 2 Dans konst, Göteborg Fas 2 av projektet "X2" Carmen Olsson, Bovallstrand Ny prod. "Japan-Bohuslän" Moose Dance Company, Årsta Populärkultur SU - EN Butoh Company, Almunge the Body projekt Håkan Mayer/Stockholms Barockorkester, Stockholm Cassandra Jens Östberg, Stockholm Bortalaget Scen-och Sinnesproduktion/Åsa Unander-Scharin, Stockholm Petrusckas tårar Ossi Niskala, Hägersten Festival Pergah Co / Jukka Korpi, Stockholm Melodika anatomika Rani Nair, Lund fit-in Mårten Spångberg, Stockholm Perception on daily basis SUMMA 28:7.1 FRIA DANSGRUPPER

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Bidragsredovisning 2004

Bidragsredovisning 2004 Bilaga 1 Bidragsredovisning 2004 Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik 28:6.5 Bidrag till regional musikverksamhet 2004 2003 2002 Utbetalade medel (tkr) 223 164 215 378 194 877 Antal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Bidragsredovisning 2002 Bilaga 2. Mottagare Ändamål Belopp, kr

Bidragsredovisning 2002 Bilaga 2. Mottagare Ändamål Belopp, kr 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2.1 TEATER, DANS OCH MUSIK Teater

Läs mer

Bidragsredovisning 2005 Bilaga 1

Bidragsredovisning 2005 Bilaga 1 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 UTVECKLINGSVERKSAMHET OCH BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 28:2:1 ARRANGERANDE KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Bidragsredovisning 2006

Bidragsredovisning 2006 28:2 BIDRAG TILL ALLMÄN KULTURVERKSAMHET, UTVECKLING SAMT INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE OCH SAMARBETE 28:2.1 INSATSER FÖR UTVECKLINGSVERKSMAHET O ALLMÄN KULTURVERKSAMHET INKL. LÄNSKONSULENTER ABM-samverkan

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2003:56 Utkom från trycket den 4 mars 2003 utfärdad den 6

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Redovisning länskonsulenternas verksamhet Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling 2007-06-29 Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Statens kulturråd

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Valnämndens redogörelse 2015

Valnämndens redogörelse 2015 Valnämndens redogörelse 2015 Valnämnden har som tidigare år talat med samtliga styrelseledamöter och andra berörda för att på det sättet försökt skaffa sig en uppfattning om styrelsearbetet under det gångna

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M Ärende Parter Ändringar i villkorsavtal med anledning av nytt tjänstepensionsavtal samt avtal om omställning och karriärväxling

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Regeringsbeslut 2014-12-22. frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Regeringsbeslut 2014-12-22. frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Regeringsbeslut 1:11 REGERINGEN Kulturdepartementet 2014-12-22 Statens kulturråd Box 27 215 10253 Stockholm Ku2014/1361,1772,1906, 2035/KO Ku2014/2121/RFS(deIvis) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer