Curt Blad och Ludvig Nordströmssällskapets ordf. Gurli Nylund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curt Blad och Ludvig Nordströmssällskapets ordf. Gurli Nylund"

Transkript

1 Ordförande har ordet: Jubilarer och medlemmar! Kamratföreningens styrelse välkomnar gamla och nya medlemmar samt årets alla jubilarer till en fullspäckad och givande jubileumshelg i fagra maj då Härnösand ar som vackrast. Jubileumshelgen ar höjdpunkten for oss i styrelsen då vi far möta våra medlemmar och alla dessa förväntansfulla skolkamrater som i många fall inte setts på åtskilliga år. For er som ännu inte varit på en jubileumsfest kan jag avslöja att stämningen snabbt blir så hög att toastmastern måste ta till olika knep for att bryta sig genom ljudvallen och få ordet. Sa, an en gång hjärtligt välkomna. Kerstin Selander Ludvig Nordströmspriset 2003 Mars 2003 På Ludvig Nordströms födelsedag den 25 februari utdelades Ludvig Nordströmpriset Kamratföreningen bidrar med kr till priset. Curt Bladh, Sundsvalls Tidning blev vinnaren. Ann-Sofie Fredriksson, juryns ordförande meddelade juryns motivering till priset. En kulturjoumalistik som präglas av integritet och ifrågasättande, som aldrig stått tillbaka till förmån för provinsialism eller kulturelitism löd motiveringen. Juryn har bestått av Ann-Sofie Fredriksson, Mikael Gulliksson, Mitthögskolans journalistutbildning, Börje Ahlsiröm Demokratiinstitutet. Priset överlämnades av sällskapets ordförande Gurli Nylund. En present Curt Blad och Ludvig Nordströmssällskapets ordf. Gurli Nylund Högskolan blir universitet år Äntligen finns beslutet om universitetsstatus för Mitthögskolan. Efter fyra ansökningar fattades beslutet av regeringen trots avslagsyrkande från högskoleverket. Högskolan är dock i gott sällskap, högskoleverket avstyrkte bildandet av såväl Linköpings som Örebro universitet. Nu ser man fram emot två år av stark uppbyggnad. Ett nätverksuniversitet, d.v.s. det förläggs till tre städer med campus inom alla tre städerna. I Härnösand ligger campus i området där Sjöbefälsskolan tidigare låg. De gamla lokalerna för flickskolan och småskoleseminariet får nu också status av universitetslokaler. Trädgårdsgatan är redan universitetsströget. Träd- Det blivande universitetsbiblioteket med gårdsgatan kanske nuvarande namnet Sambiblioteket Foto Olov Berlin Fortsättning på sidan 6 från Härnösands kommun, Harald Wiiks Härnösands Historia del 3 samt en bäver härnösandssymbolen överlämnades av Thords Oskarsson Efter prisutdelningen höll Curt Bladh ett föredrag med rubriken Om kultur och kritik. Därefter följde en diskussion som rörde sig mellan flera av de punkter som tagits upp av fördragshållaren. Kometångaren invigd Arne Falangs konstverk är nu på plats Se sidan 2 Foto Olov Berlin

2 Kometfångaren invigd Invigning med tal av förre statsministern Torbjörn Fälldin Invigningen av konstverket Kometfångaren avsågs äga rum under jubiléet 2002, men måste uppskjutas då problem med leverans av ett material uppkom. En modell av konstverket visades för de mycket intresserade medlemmarna i kamratföreningen vid ett före- drag på Technichus. Senare under den brinnande högsommaren kunde invigningen ske med föredrag av Technichus stiftelsens ordförande förre statsministern Torbjörn Fälldin. Nu finns konstverket på plats, pryder Technicus i vårvintern och väcker tankar om rymden. Ett intresserat auditorium följer Kerstin Selanders tankar om Kometfångaren. I förgrunden Karl- Erik Fichtelius, Thord Bylund T. v. Kerstin med en modell av Kometfångaren Efter den inställda invigningen Technicus VD Stefan Olofsson och Kerstin Selander under Technicus modell av Transneptun nr xxx som symboliserar Technicus i Sweden Solar System Fr vä, Stefan Olofsson VD Technicus, Arne Falang konstnär, Rose Olevard, Marie Charlotte Sigeman, Jan-Anders Ekman och Kerstin Selander. Bengt Lindströms litografiserie Svenska män och kvinnor I Technichus galleri Lindströmrummet visas nu Bengts i särklass bästa litografiserie Svenska män och kvinnor, 10 litografier med texter av konstnären. Alstren trycktes i Paris 1979 hos LITHOPIERRE BADEY. Introduktionen skedde i Sundsvalls museum samma år. Verken föreställer bl. a. Strindberg, KarlXII, Branting och drottning Christina. Jan Kron Carl Michael Bellman: Hvar är din Harpa? Hwar är din Hatt

3 Malte Olsson, student 37 minns: Gymnasietiden. Fyra korta vintrar - går fort nu, då ett halvt liv - skrev nyligen en känd författare. Rätt lång tid att minnas alltså. Från vår gamla skolstad med sin pelarrotunda lysande i kvällen. Lite höjd över vardagsilvet. Med anrikt läroverk. Dags för jubileum redan efter några veckor, flerhundraårigt från första latinskolan. A condita schola. I rådhusets sessionssal, en gång skolaula, ett inspirerat högtidstal av rektor, den bemärkte härnösandshistorikern. Kvar i minnet står bara eleverna som tände eld på sin undervisningsanstalt, helt resolut någon gång i ett avlägset förflutet. Skoltrötthet kan knappast varit orsak, eftersom denna åkomma ju blev upptäckt eller uppfunnen först långt senare. Huruvida det rörde sig om någon annan form av lärovärk - den nu obsoleta vitsen - gav rektor inget besked. Konstaterade bara faktum, pliktskyldigast i den historiska kavalkaden, nästan motvilligt vill jag minnas, fast händelsen ju var ganska upphetsande, av löpsedelsklass med nutida mått mätt. Nolens volens dyker den upp ur glömskans flod, där rektor förmodligen tyckt att den bort få förbli. Med det är ju så länge sedan nu. Vårt f.d. högre allmänna läroverk förblir ändå lika vittberömt som tidigare. Hur som helst, en högtidlig början var det för den som kom från en skola utan histo- Lundström och Karl Juhlin risk aura, där en lärare börjat läsa latin med oss som en slags hobby vid sidan om. I samma veva som Lubbe Nordström döpt sitt Öbacka till Norrlands Athen. Sammantaget blev det latinlinjen vid Härnösands högre allmänna läroverk. Inackorderad skolungdom är en kategori som aldrig förekommer i litteraturen har någon tidigare skrivit i skolminnessammanhang. En ensam skolyngling på ett ensamt inackorderingsrum hade ju kunnat vara ett tacksamt ämne för en psykologisk ungdomsskildring. Rykt ur sin groningsgrund och omplanterad. Nog så sant, men att bo ensam var inte så vanligt. För det mesta var det flera, ibland många, vid bordet i hägnet av en gemytlig matmor. Allt annat än ensligt. Lektorer lät lärt och fint och var det. En t.o.m. dubbeldoktor, rektor professorskompetent o.s.v. Nya kamrater. Ströget. Posthörnan, uppbromsningsplatsen. Konstapeln. Skingringspåbuden. Övriga strögare måste ju också få utlopp för sin vurm. Ny runda. Pjäxor. Golfstrumpor, de välformade vadprofilernas attribut. Snåbottsar (se ett tidigare skolminne) hade inte platsat. Att komma hasande i snåbottsar i trenchcoat och läderbälte hade lett till en svår kollision med 30-talsstilen. Contradictio in adjecto hade kanske vår latinlektor preciserat på måndagsmorgonens dubbeltimme. Latinet var huvudämnet, i vart fall ifråga om timantal. Efter denna inledande morgonexercis fortsatte veckan mera avspänt i övriga ämnen. Siffror kan vara vältaliga. I 5-öres fikat på Temperance torde dock även ha varit ett uttryck för innehavarinnans välvilja mot oss. Åke i kiosken på Norra kyrkogatan, välsorterad i kola, 1-öres, 2-öres, sen ett hopp till 5-öres, var styv i jo-jo, inte mindre än en virtuos i dess variationer med olika namn, vart och ett konkretiserande den roterande trissans rörelser. Hette inte en Den flaxande skatan? Vad kan ha blivit av den begåvningen? Det var på Capri hette en smäktande tango, till slut en plåga, inte bara i vår lilla stad. Jag minns den som i går. Stjärnorna från Hollywood inne i sin storhetstid. Till 9- föreställningen fick den smyga sig in som inte kunde bärga sig till nästa kl. 7, en försiktighetsåtgärd som dock var överflödig i målsmans sällskap. Läroverksbal en gång i terminen, Folkets Park förbjudet. Dock borta vid Södra vägen låg ett populärt kafé, där även skolungdomar kunde spela grammofon och dansa tango (se ovan). Cheek to cheek, Smoke gets in your eyes. Slickade av pomada eller nått annat glänsande. Den förlängda promenaden hade även medfört en extra nypa frisk luft. Frisk luft var bra för dem som satt böjda över böcker. På Kronholmen spelte Brännan bandy. Kallt men ändå ofta en station på kvällsturen. Skarföret på Vårdkasberget en tillgång. Någon enstaka helg kunde nån slags längtan ut från stans värld leda ända ut till Säbrå, till en servering. En gång gick vi dit med kapten Hulthén, utan arbetsplats efter gymnastiksalens brand. Hade loskat fotogen för att påskynda nybygge. Fram på vårkanten blev hamnen promenadplats, dock Fortsättning på sidan 7 Klass LI V vt1937. Fr:v Birgit Östholm, Britt-Kersti Hellman, Maiken Lundstrom, Elsa Berlin, Gertrud Lidén, Marianne Hising, Britt-Marie Thulin, 2:a raden Malte Olsson, K Sperling Leijonhuvud Georg Dahlin, Ivar Olsson, överst Gunnar

4 Stig Greken Ekelund: Den Falske Studenten från 1945 Jubil Extra mars 2002 var mycket intressant och då inte minst Torsten Arbmans minnesanteckningar. Jag kommer mycket väl ihåg denna trevliga skolkamrat från min ordf. tid i HGF När Torsten nämner morgonsamlingarna erinrar jag mig vissa överraskningar som bjöds i stället för andaktsstunder. France Ellegaard en på 40-talet känd pianist spelade ballader och etyder av Frédérice Chopin. I minnet har även etsat sig in en recitation av en tysk skådespelare, som framförde Goethes Erlkönig. Minnen som man lever på i ett nostalgiskt rus. En hågkomst som jag däremot kan jagas av är tjutet från ambulanser och brandkårer på väg till Sandöbron 31/8 1939, då det väldiga brobygget störtade 22 meter rätt ner i Ångermanälven. Dagen efter överröstades dånet från raset av ett ännu värre dån från tyska Stukaplan och pansardivisioner. Tidigare på året anlöpte en av Tysklands nyare slagskepp Admiral Hipper Härnösands hamn. Med nöd och näppe kunde denna koloss ankra i hamnen och bjuda stadens invånare ett besök ombord. Intresset var mycket stort och hörde jag för första gången, att det bland lärarna fanns några som hade sympatier för den nazistiska rörelsen. Torsten Bohlin biskopen och läroverkets eforus hade en gåva att tala begripligt och få kontakt med olika slag av människor. När jag gjorde ett års uppehåll i studierna ( 41 till 42) och prövade på som bokhandelsmedhjälpare vid Åströms bokhandel kunde biskopen komma in och hurtfriskt ropa Har Greken något att rekommendera? Hur har det kommit sig att jag fick detta tillmäle? Curt Andersson Mossegård (Öbacka 42 sid 10) hade frågat en flickvän vem hon sällskapade med jag associerar honom med en grekisk gud blev svaret. Så fick jag heta Greken. En framskjuten plats bland föreningarna intog Gymnasieförbundet HGF, som hade till uppgift att verka för såväl gott kamratskap som litterära övningar. I febr. 43 invaldes jag i HGF. Olle Hedebrant var då ordförande. I KFUMträffade jag många skolkamrater. Ur minnet dyker ibland upp alla de läger, under såväl sommar- som vintertid, som man med sådan glädje såg fram emot under pojkåren. Läger fyllda av trevliga, lärorika övningar samt äventyrliga upptåg. Scout verksamheten där var en lärorik, tankeväckande och meningsfull avkoppling till allt pluggande. Oron för förhör, prover och skrivningar försvann för ett tag även under sommarloven, då man under krigsåren kunde deltaga i scouternas arbetsläger med att hässja hö på olika ställen i landet STRÖGET (kvarteret som inneslöts av Nybro- Stor- Trädgårds- och Köpmangatan) var för en gymnasist på 40-talet ett ofta frekventerat promenadstråk. Med långsamma steg, världsvan blick och osäkerhet i hjärttrakten flanerade vi där fram och åter för att speja in, vilka tjejer som var ute och drog. Då och då lyckades man etablera ögonkontakt, en snabb blick och kanske ett skyggt leende. Man hängav sig åt passionerande drömmar, lidelsen fick pulsen att banka och svartsjukan härjade i ens hjärta. Vi hade drabbats av Kärlek i 20:e seklet. Orden var våra eller kunde ha varit våra. Hjalmar Gullberg skrev på ett språk som var oss välbekant fastän vi aldrig talat det. Också inbillade vi oss, att vi ersatt trånad med saklig erotik men visste samtidigt att kärlek i augusti månad kan bära frukt i maj på en klinik. Men vi kände den trängande lusten, som plågade oss i så många år med skuldkänslor. Vid den här tiden hade jag börjat läsa poesi och då närmast för de flickor jag uppvaktade men även vid fester och tillställningar. Detta var en väg till framgång, när man inte kunde hävda sig med goda studieresultat. Dystrast av skolminnen kommer mig i tankarna, då jag ser bilden här intill. Den påminner mig om den 13 sept på torget i Härnösand, då jag sammanträffar Glada skolungdomar omkring Greken med en god scout- och skolkamrat. Han hade misslyckats i studentexamen och skulle nu försöka igen. Vi pratade om allehanda ting och berörde bl a skjutövningar, som jag som hemvärnsman (v.g se Öbacka 43 sid.1l*) brukade utöva under dessa krigstider. Senare på eftermiddagen kommer han hem till mig och frågar om han kunde få låna mitt gevär. Jag var ensam hemma och kunde ej rådfråga min far, om det kunde möta något hinder att låna ut geväret. Min kamrat var lugn och enträgen i sin begäran att få låna geväret för att dagen därpå provskjuta på skjutbanan. Han fick låna geväret. Dagen därpå såg jag flaggan på halv stång på läroverket och fick genom några kamrater höra om det tragiska som inträffat. Sådana här händelser i ens liv kan aldrig helt utplånas. Jag lämnades ensam med många frågetecken. Hur * Öbacka var en elevtidning som utgavs åren

5 skulle det då inte ha varit för min kamrats allra närmaste. På den här tiden fanns ej någon kristerapi. Författaren Clas Engström har berört historien om sin bror i bland annat böckerna Fallet Klason och Talmannen gick ut i kylan. Under krigsåren var hemvärnet populärt även bland skolungdomar Välgörenhetssoaréer, allmänbildningstävlingar ochradioframträdande stod på programmet med deltagande av våra egna duktiga musikutövare samt inte minst av vissa lärare. Lektor Torsten Bucht ställde gärna upp med sitt stora kunnande i såväl musik som allmänbildningstävlingar. Hans speciella humor och lugna, sympatiska uppträdande gick in hos såväl unga som äldre åhörare. Uppvaktningen av vår uppskattade rektor Gösta Bucht på hans 60 årsdag blev verkligen lyckad. Hela skolan ställde upp med facklor och tågade till jubilarens bostad på Rosenbäcksallén. Maj-Britt Sjödin den duktiga violinisten överlämnade blommor och jag framförde alla elevers gratulationer (v.g. se Öbacka 44 sid 9.) I en minnesruna över rektor Gösta Bucht, som dog året efter, skrev Biskop Torsten Bohlin bl. a:...yttrade han rörd i sitt tacktal, att han räknade denna hyllning till sitt livs lyckligaste upplevelser. Så innerligt var hans hjärta fästat vid ungdomen. STUDENTEXAMEN var en av årets stora dagar. En examen fylld av dramatik och för en och annan av tragedi. Efter de skriftliga proven tillhörde jag enligt inhämtat protokoll de som ansågs äga goda utsikter att bli godkända i den muntliga prövningen för studentexamen. Jag upplevde själv att de muntliga förhören utfallit väl med undantag av censorförhöret i latin, som jag alltid haft svårt för. Men nog borde betygen i de övriga ämnena väga upp och då i jämförelse med höstbetygen och ett ytterligare icke utan beröm godkänd (AB). På gymnasiemössan hade jag fått hjälp med att sy Non is sum qui pericolo terrear - säkerligen felstavat men alla duktiga latinare skulle ge översättningen Jag är inte den som rädes för faran. Jag kände mig ganska kaxig, när jag satt där i aulan och finslipade det tal, som jag utsetts av kamraterna att hålla vid den gemensamma festligheten för censorer, lärare och anhöriga. Jag skulle ta tillfället i akt att förutom allt positivt framföra, hur långt disciplinlösheten kunde gå under vissa lärares lektioner. Jag satt och väntade på beskedet att alla klarat sig,så att våra gymnasiemössor kunde slängas ut i folkhavet. I två led såg man de gymnasister som under hejarop skulle hissa oss lyckliga nybakade studenter de metrarna fram till väntande anförvanter. Jag kunde känna igen mina närmaste med blommor och särskilt en flicka, som säkert hade mig i åtanke. Men så kom från kollegierummet vår klassföreståndare adjunkten Erik Melldahl. Han gick direkt fram till mig. Samtliga lärare har godkänt Ekelund men censorerna underkände er examenpgaunderhaltiga kunskaper i huvudämnet latin, varför tillräckligt vägande kompensation i andra ämnen ej fanns Med min. studentmössa i klassrummet smög jag mig ut bakvägen. I samma ögonblick störtade mina kamrater sjungande ut genom porten. Jag sprang som genom en dimma. Smärtan försvinner så småningom men ärret plånas aldrig ut. Jag har aldrig haft en studentmössa på mig men jag har velat vara med i kamratföreningen och ingen har ifrågasatt det. Det mest positiva i denna min situation var det stöd och den förståelse, som jag mötte av framför allt en familj från Lycksele. I Ivar Axelssons hem blev jag omhuldad och fick även vara med på festligheter för studenter från Skellefteå. Jag kan aldrig g1ömma familjen Axelsson. De delade min besvikelse och försökte hålla mig upprätt. Det kan jag kalla kristerapi på ett naturligt mänskligt plan. Föräldrarnas hopp står till att barnen ska förverkliga deras drömmar. I åratal hade de uppoffrat sig för mig. De fick dock uppleva min syster Gudrun som student 1948 (död 98) och min yngre bror student 1951 (död 99). När Sven Silén som biskop deltog i ett studentjubileum lyssnade han på mina frågor men förvånade sig nog mest över att jag var med vid ett sådant här tillfälle ( Den falske studenten ). Under sommaren 1945 arbetade jag med Röda Korset och Norsk Folkehjelp på Visingsö för att underhålla norrmän, som vistats på koncentrationsläger i Tyskland. Mina egna problem förminskades och jag kunde återvända till läroverket i Härnösand för att försöka på nytt. Efter några dagars skolgång sammanträffade jag med lektor Bertil Thyresson. Han kände till mina hemförhållanden och sa helt spontant: Inte ska Du gå kvar här i sta n försök komma in på Socialinstitutet. Jag flyttade hemifrån och efter praktik på Socialvårdsbyrån i H-sand avlade jag prov och kom in på Socialinstitutet. Där fick jag mitt diplom Jag ber om en hjärtlig hälsning till dem som kommer ihåg mig. Stig Greken Ekelund

6 Jubiléumsfesten Jubiléums festen 2003 gick som vanligt av stapein på anrika S:t Petri Logen. Det är ju här som det Jubiléet hjärta finns. Det samtalades livligt och sjöngs traditionellt. Tal hölls som tyvärr inte finns möjlighet att återge här. Uppmärksammat blev Lennart Hedqvists imitation av Tage Erlanders och Stig Olins höjdhoppstävling. Dansen pågick in på småtimmarna 50-års jubilarer 30-års jubilarer T. v.: Gun Händel f. Svanberg, Marianne Sröm, Rolf Näsman. T. h. Monica Westman Gösta Forsberg. T.v Brittis Lindström, Arne Nordin, Cajsa Vikman Alarcon T. h Karin Lindström, Arna Nordin och Lena Sandström Kantaten återfunnen Kantaten av Erik Malmberg med musik av Gunnar Bucht som skulle ha framförts 1954 men som inställdes och sedan försvann beskrevs av Gunnar Olsson i JubilExtra Vår eminente arkivlektor Thord Bylund kunde ju naturligtvis inte nöja sig med att den försvunnit utan forsatte sökandet i landsarkivet och se, det gav resultat. Orginalet är återfunnet! Orsaken till försvinnandet var att det sorterats in under en något oväntad rubrik vid flyttning till de nya lokalerna. Man kan se Thords förtjusta min över fyndet Thord söker.. och finner 40-års jubilarer Fr.v. Karin Lindström, Lena Jonsson och Carin Andersson. Kantatens orginal. Orkesteruppsättningen kan läsas t.v.. Tina HallbäckAgneta Mårten, anders Sundqvist och Lena Forsius Lennart Hedqvist, Jan-Åke Pettersson, Tomas Ericson, Richard Stiernström Fortsättning från sidan 1 snart blir Härnösands nya paradgata, med den nya Högskolebyggnaderna högst upp i backen. I ordning kommer sedan universitetsbiblioteket administrationslokaler som övertagits från länsstyrelsen, S:t Petri Ordens restaurang, domkyrkan och längst ner Stora Torget med landshövdingens residens. Större delen av vägen kantas av stadsparken. Tyvärr finns ej det gamla 1700-talshuset på Trädgårdsgatan 8 kvar, där generalen von Döbeln hade sitt residens efter kriget mot Ryssland Där finns nu i stället Hemköp med sitt parkeringshus av betong, båda från 1950-talet. Nu väntar vi på den dag då den första processionen tågar ned för gatan till domkyrkan för de första doktorspromoveringarna. Salut kan då också skjutas från platsen för det gamla kastellet, där högskolan nu ligger. Ludvig Nordströmsällskapets pris Novellpriset Priset, kr utdelas vart annat år till en novellist och vart annat till en journalist. Kamratföreningen bidrar med kr och Härnösands kommun med kr. År 2002 utdelades priset till författaren Hans Gunnarsson

7 Vart tog läroverkets arkiv vägen Ur Öbacka 1951 Roddarna Bengt Öberg, Kålle Böttiger, OlleBerlin, PG Kårström och Bosse Redin Då det staliga Högre Allmänna Läroverket i Härnösand upphörde 1967 ordnades läroverkets arkiv av rektor Henrik Gladh med bistånd av Gunnar Boij. Arkivet överlämnades sedan till landsarkivet i Härnösand. Det är ett s.k. typarkiv, vilket betyder att inga handlingar har utgallrats och att exempelvis alla studentskrivningar och realskrivningar finns bevarade. Gladh samlade också in ett antal föreningsarkiv med anknytning till läroverket och ordnade också den handskriftssamling, som funnits i läroverkets bibliotek. Bland dyrgriparna i denna samling märks Hans Tunaeus Herdaminne för Härnösands stift, det första i sitt slag i Inga-Britt Lundin,A rcanastiftelsen visar upp en av bibliotekets praktexemplar Art Oceanien. Volym 1-2 av Antony J. P. Meyer Libraine Grund. Paris Arcana stiftelsens bibliotek ARCANA-biblioteket är ett referensoch forskningsbibliotek omfattande band som i huvudsak kommer från stiftelsens grundare bibliotekarie Carl- Hjalmar Lid-blom. Han ägnade hela sitt liv åt studier omkring de existentiella frågorna; Varifrån kommer vi? Varför lever vi? Vart går vi? Carl- Hjalmar Lidblom av- led Arcana-biblioteket ligger på Nybrogatan 17, där Landsarkivet tidigare låg. Oppet lödag em. kl Verkliga framgångar har vi haft i triangelrodden mot Semis och Teknis. Den första inteckningen ståtar Teknis med, men sedan har Berlin och kompani visat sig totalt oslagbara. Två inteckningar i HP:s vandringspris ett ganska vackert sådant förresten är skörden hittills. Skall vi tippa, att den tredje kommer till våren? Sverige, samt en bengalisk(!) räkenskapsbok från talet. Lärarkollegiets referensbibliotek, det förnämsta i Norrland, med dyrgripar från 1500-talet och den svenska stormaktens härjningar i Polen och Böhmen (Tjeckien) under 1600-talet skulle ha överlämnats till KB i Stockholm men kom i stället att hamna i Härnösands stadsbibliotek, där det ordnades av förra stadsbibliotekarien Ellen Dahlgren. På 1990-talet överlämnades biblioteket till landsarkivet. Noter och musikalier överfördes till Murbergets museum, dit också det förnämliga myntkabinettet överfördes. Myntkabinettet hade donerats till gymnasiet i början av talet av den förmögne majoren och förre skoleleven Magnus Löfling. i Skåne. Thord Bylund Fortsättning från sidan 3 bara i mindre utsträckning jämfört med vinterklassikern. Utefter kajerna. Låter romantiskt, men någon parisromantik var det inte plats för. Hamnen i Härnösand var vid denna tid en livlig plats med tätt ankommande och avgående båtar. Hamnkaptenens röstresurser kan jag ännu höra i mitt öra. De räckte långt, utan förstärkare. Gällde dock inte STRÖMKARLEN, som låg lite för sig själv med sin prestige. En dag låg Niskas beslagtagna spritsmugglarbåt förtöjd, nyfiket beskådad, inte bara av gymnasister. Den utdragna jakten hade lyckats till slut och Bottenhavet kommit en bit närmare. Men tullens framgång gällde bara båten, sas det. Kapten Niska, oftast med titel, hade ännu en gång undkommit. Med någon annan båt, överlägsen i knop, förflyttat sig till andra trakter med nya möjligheter för dunkar och torpeder. Mot slutet av karriären övergick han till människosmuggling och lyckades därvid i något sammanhang få viss strålglans över yrket. Till slut var hemresans tid inne, men först hemförlovning, som brukade dröja några dagar. Biskop talte till oss som efter ett läsår fyllt med inhämtad kunskap nu skulle återvända till våra hemtrakter, till gröna ängar och träd, till röda hus och vita kyrkor. Den lät så skön, hemförlovningen. För tanken till epilog, en annan biskop. Om en annan gammal lärdomsstad har sagts att den är så fin att t.o.m. kajorna talar latin. I Härnösand flög inga kajor, men om vi går in för att känna på historiens vingslag är det kanske ändå inte omöjligt att någon gammal latinare, om han/hon känner sig sinnad, kan tycka sig höra vingsus över taken av de gamla nötta paradigmen, genomtragglade in statu nascendi. Och texterna, ibland med något tankekorn. Quo fata trahunt retrahuntque sequamur. Kanske till nästa jubileum. Åter på parkeringsplatsen slutade jag se tillbaka och lämnade 30-talet att vila i frid. Efter så lång tid. Malte Olsson, student 1937

8 Om staven som i år firar 10-årsjubiléum När vi stod vid ett av fönstren i aulan och väntade på att få ta på mössorna och rusa ut på gården, så lyfte någon på en byst där vid fönstret och visade oss en lapp, som årgången före oss hade lagt dit med sina namn på. Vi skrev våra namn på en annan lapp och lade dit den. Men rektor Bucht fick höra om detta otyg, och såg till att lapparna försvann. När så min årgångs 50- års jubiléum närmade sig tänkte jag på den där traditionen, som inte blev någon tradition, och så kom jag på idén att ta fram något för oss att skriva våra namn på vid jubiléet. Det blev en dubbelstav som symbol för våra liv. Vi föds och växer på alla möjliga sätt fram till årsåldern, den ålder då vi var mogna för studentexamen. Gymnasieåren var naturligtvis oerhört viktiga för oss på alla möjliga sätt. Många av oss flyttade hemifrån för första gången och inackorderades i en främmande miljö. Vi förväntades relatera till det andra könet, och ta ställning till en rad existen- Stavens skapare Karl-Erik Fichtelius och festgeneralen siella frågor. Det var en Rose Olevard visar staven underbar och spännande tid - om det ville sig väl. Den tiden finns med på staven, här ganska långt ner. Vi växte ihop på något sätt. Vi utvecklade ett inre öga. Nisse Parkman påminde mig om att staven föreställde två kopulerande ormar. Det hade jag glömt - men så är det. Det hela har med Teiresias-myten att göra. Teiresias är symbolen för urshamanen. Han var ute och vandrade en dag, och stötte på två kopulerande ormar. Han slog ihjäl honan och blev förvandlad till kvinna. Han levde som kvinnai7år, t o m som prostituerad av och till. Så stötte han på ett nytt par kopulerande ormar och slog ihjäl hannen. Då blev han man igen. - Zeus och Hera kom osams om vem som hade Studenttiden störst glädje av samlaget. Hera sa att det var mannen. Zeus sa att det var kvinnan. Vem skulle de fråga om svaret om inte Teiresias, han som hade varit både man och kvinna. Teiresias sa att om samlagets glädje var 10, så kom 1 på mannen och 9 på kvinnan. Hera blev så arg att hon stötte ut ögonen på Teiresias. Zeus gav honom ett inre öga. Det som shamaner använder sig av. Det var under gymnasietiden vi på olika sätt utrustades med ett inre öga - åtminstone till en del, blev lite av shamaner. Så skildes vi och kom ut i livet på olika sätt. Åldrandet äger rum rätlinigt för de flesta funktioner. Utom möjligen för visheten. Enligt en psykolog i Stockholm blir % av oss visa vid tilltagande 50-års jubiléet ålder. Dessa personer upplever något som kallas gerotranscendens. Det är ett nytt påhitt och finns inte med på min stav. Men nu har jag tagit med gerotranscendensen i form av två uppblåsbara ballonger. Självfallet hör vi som tagit studenten i Härnösand till de där procenten. Så jag har två ballonger med - det är ju en dubbelstav. Men jag är medveten om att visheten är något mycket känsligt, något som kan lida skada. Luften kan gå ur visheten, som luften går ur en ballong. Jag har därför med några extra ballonger ifall olyckan skulle vara framme. Mer om staven. Lite krokigt här och där. Lite ärrbildning. Men vi Den specifika åldern överlevde, vi som träffades på 50-års jubiléet. Och vi skrev våra namn på staven. Ni ser att staven tar slut ganska snart efter 50-årsjubiléet. Människan har faktiskt en specifik ålder, som är 76 för män och 81 för kvinnor. Det vill vi inte erkänna, men så är det. Men nu i dag, vid läroverkets 350-års jubiléum finns många överåriga här. Eftersom det är ett så stort jubiléum, föreslår jag att alla här närvarande, som tog studenten för mer än 50 år sedan, skall få skriva sina namn var som helst på staven, eller på någon av brickorna fästa på den. Var Ni vill. De 50-årsjubilerande får som vanligt skriva sina namn på en för dem särskild bricka. Figge Redaktion: Olov Berlin tel epost Thord Bylund Rose Olevard Kerstin Selander Hemsidan

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

V E S A S Ö D E S T R I A N G E L *************************************

V E S A S Ö D E S T R I A N G E L ************************************* Sid 1 av 8 V E S A S Ö D E S T R I A N G E L ************************************* för Jan Pers Vaksalagatan 20 753 20 Uppsala Bästa Jan! Din nyfikenhet på spådom har väckts och jag ska här i din egen

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor.

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Jag skriver även lite stöd meningar som ni får ta hjälp

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Intervju. -------------- Start --------------

Intervju. -------------- Start -------------- Intervju Intervju med: Rune Wretholm () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2009-02-18 Rune Wretholm, f 1926, började på kraftverket 1940 som kontorsvakt och arbetade här fram till sin pensionering.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2011 1 Ordförarens spalt Först vill jag utbringa ett stort GRATTIS till våra nykläckta squaredansare. Lördagen den 16 april var det den stora dagen för dem

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz 1 % Till Z Till Z Röster om Monica Zetterlund Redaktör Tom Alandh monica zetterlund sällskapet ersatz 2 3 Resp. skribent, Monica Zetterlund Sällskapet samt Ersatz 2007 Privata fotografier Eva-Lena Jerneld

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Illustration Stina Johnson

Illustration Stina Johnson Illustration Stina Johnson Land, stad eller mittemellan? Tanken om det goda livet där allting är i harmoni. Två skilda idealbilder - landet och staden Upplägg S könlitterära och Facklitterära exempel:

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 Det må vara lågsäsong på Phuket men det är högsäsong för barnen i skolan. Vi har fått några nya små vänner, volontärer har lämnat oss och nya

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN

M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN 18 4 2013 M-B Journalen W123 19 M-B JOURNALEN 4 2013 W123 123-serien är den mest sålda i Mercedeshistorien med sina nästan 2,7 miljoner

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Simon & Sophie Text Emma Granholm

Simon & Sophie Text Emma Granholm 1 Simon & Sophie Text Emma Granholm Sophie är en kaxig tjej med en svärm av liknande kompisar runt sig. Simon är killen i klassen som hon ofta hackar på. Han står ut och vill helst vara ifred och syssla

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Kan man förstå dans, poesi, kärlek och musik rent intellektuellt?

Kan man förstå dans, poesi, kärlek och musik rent intellektuellt? Kan man förstå dans, poesi, kärlek och musik rent intellektuellt? Handlar det bara till sist och synes om ren känsla. Förnuftet finns inte utan du ger dig in i en dröm som är lika mystisk och oförklarlig

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer