Curt Blad och Ludvig Nordströmssällskapets ordf. Gurli Nylund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curt Blad och Ludvig Nordströmssällskapets ordf. Gurli Nylund"

Transkript

1 Ordförande har ordet: Jubilarer och medlemmar! Kamratföreningens styrelse välkomnar gamla och nya medlemmar samt årets alla jubilarer till en fullspäckad och givande jubileumshelg i fagra maj då Härnösand ar som vackrast. Jubileumshelgen ar höjdpunkten for oss i styrelsen då vi far möta våra medlemmar och alla dessa förväntansfulla skolkamrater som i många fall inte setts på åtskilliga år. For er som ännu inte varit på en jubileumsfest kan jag avslöja att stämningen snabbt blir så hög att toastmastern måste ta till olika knep for att bryta sig genom ljudvallen och få ordet. Sa, an en gång hjärtligt välkomna. Kerstin Selander Ludvig Nordströmspriset 2003 Mars 2003 På Ludvig Nordströms födelsedag den 25 februari utdelades Ludvig Nordströmpriset Kamratföreningen bidrar med kr till priset. Curt Bladh, Sundsvalls Tidning blev vinnaren. Ann-Sofie Fredriksson, juryns ordförande meddelade juryns motivering till priset. En kulturjoumalistik som präglas av integritet och ifrågasättande, som aldrig stått tillbaka till förmån för provinsialism eller kulturelitism löd motiveringen. Juryn har bestått av Ann-Sofie Fredriksson, Mikael Gulliksson, Mitthögskolans journalistutbildning, Börje Ahlsiröm Demokratiinstitutet. Priset överlämnades av sällskapets ordförande Gurli Nylund. En present Curt Blad och Ludvig Nordströmssällskapets ordf. Gurli Nylund Högskolan blir universitet år Äntligen finns beslutet om universitetsstatus för Mitthögskolan. Efter fyra ansökningar fattades beslutet av regeringen trots avslagsyrkande från högskoleverket. Högskolan är dock i gott sällskap, högskoleverket avstyrkte bildandet av såväl Linköpings som Örebro universitet. Nu ser man fram emot två år av stark uppbyggnad. Ett nätverksuniversitet, d.v.s. det förläggs till tre städer med campus inom alla tre städerna. I Härnösand ligger campus i området där Sjöbefälsskolan tidigare låg. De gamla lokalerna för flickskolan och småskoleseminariet får nu också status av universitetslokaler. Trädgårdsgatan är redan universitetsströget. Träd- Det blivande universitetsbiblioteket med gårdsgatan kanske nuvarande namnet Sambiblioteket Foto Olov Berlin Fortsättning på sidan 6 från Härnösands kommun, Harald Wiiks Härnösands Historia del 3 samt en bäver härnösandssymbolen överlämnades av Thords Oskarsson Efter prisutdelningen höll Curt Bladh ett föredrag med rubriken Om kultur och kritik. Därefter följde en diskussion som rörde sig mellan flera av de punkter som tagits upp av fördragshållaren. Kometångaren invigd Arne Falangs konstverk är nu på plats Se sidan 2 Foto Olov Berlin

2 Kometfångaren invigd Invigning med tal av förre statsministern Torbjörn Fälldin Invigningen av konstverket Kometfångaren avsågs äga rum under jubiléet 2002, men måste uppskjutas då problem med leverans av ett material uppkom. En modell av konstverket visades för de mycket intresserade medlemmarna i kamratföreningen vid ett före- drag på Technichus. Senare under den brinnande högsommaren kunde invigningen ske med föredrag av Technichus stiftelsens ordförande förre statsministern Torbjörn Fälldin. Nu finns konstverket på plats, pryder Technicus i vårvintern och väcker tankar om rymden. Ett intresserat auditorium följer Kerstin Selanders tankar om Kometfångaren. I förgrunden Karl- Erik Fichtelius, Thord Bylund T. v. Kerstin med en modell av Kometfångaren Efter den inställda invigningen Technicus VD Stefan Olofsson och Kerstin Selander under Technicus modell av Transneptun nr xxx som symboliserar Technicus i Sweden Solar System Fr vä, Stefan Olofsson VD Technicus, Arne Falang konstnär, Rose Olevard, Marie Charlotte Sigeman, Jan-Anders Ekman och Kerstin Selander. Bengt Lindströms litografiserie Svenska män och kvinnor I Technichus galleri Lindströmrummet visas nu Bengts i särklass bästa litografiserie Svenska män och kvinnor, 10 litografier med texter av konstnären. Alstren trycktes i Paris 1979 hos LITHOPIERRE BADEY. Introduktionen skedde i Sundsvalls museum samma år. Verken föreställer bl. a. Strindberg, KarlXII, Branting och drottning Christina. Jan Kron Carl Michael Bellman: Hvar är din Harpa? Hwar är din Hatt

3 Malte Olsson, student 37 minns: Gymnasietiden. Fyra korta vintrar - går fort nu, då ett halvt liv - skrev nyligen en känd författare. Rätt lång tid att minnas alltså. Från vår gamla skolstad med sin pelarrotunda lysande i kvällen. Lite höjd över vardagsilvet. Med anrikt läroverk. Dags för jubileum redan efter några veckor, flerhundraårigt från första latinskolan. A condita schola. I rådhusets sessionssal, en gång skolaula, ett inspirerat högtidstal av rektor, den bemärkte härnösandshistorikern. Kvar i minnet står bara eleverna som tände eld på sin undervisningsanstalt, helt resolut någon gång i ett avlägset förflutet. Skoltrötthet kan knappast varit orsak, eftersom denna åkomma ju blev upptäckt eller uppfunnen först långt senare. Huruvida det rörde sig om någon annan form av lärovärk - den nu obsoleta vitsen - gav rektor inget besked. Konstaterade bara faktum, pliktskyldigast i den historiska kavalkaden, nästan motvilligt vill jag minnas, fast händelsen ju var ganska upphetsande, av löpsedelsklass med nutida mått mätt. Nolens volens dyker den upp ur glömskans flod, där rektor förmodligen tyckt att den bort få förbli. Med det är ju så länge sedan nu. Vårt f.d. högre allmänna läroverk förblir ändå lika vittberömt som tidigare. Hur som helst, en högtidlig början var det för den som kom från en skola utan histo- Lundström och Karl Juhlin risk aura, där en lärare börjat läsa latin med oss som en slags hobby vid sidan om. I samma veva som Lubbe Nordström döpt sitt Öbacka till Norrlands Athen. Sammantaget blev det latinlinjen vid Härnösands högre allmänna läroverk. Inackorderad skolungdom är en kategori som aldrig förekommer i litteraturen har någon tidigare skrivit i skolminnessammanhang. En ensam skolyngling på ett ensamt inackorderingsrum hade ju kunnat vara ett tacksamt ämne för en psykologisk ungdomsskildring. Rykt ur sin groningsgrund och omplanterad. Nog så sant, men att bo ensam var inte så vanligt. För det mesta var det flera, ibland många, vid bordet i hägnet av en gemytlig matmor. Allt annat än ensligt. Lektorer lät lärt och fint och var det. En t.o.m. dubbeldoktor, rektor professorskompetent o.s.v. Nya kamrater. Ströget. Posthörnan, uppbromsningsplatsen. Konstapeln. Skingringspåbuden. Övriga strögare måste ju också få utlopp för sin vurm. Ny runda. Pjäxor. Golfstrumpor, de välformade vadprofilernas attribut. Snåbottsar (se ett tidigare skolminne) hade inte platsat. Att komma hasande i snåbottsar i trenchcoat och läderbälte hade lett till en svår kollision med 30-talsstilen. Contradictio in adjecto hade kanske vår latinlektor preciserat på måndagsmorgonens dubbeltimme. Latinet var huvudämnet, i vart fall ifråga om timantal. Efter denna inledande morgonexercis fortsatte veckan mera avspänt i övriga ämnen. Siffror kan vara vältaliga. I 5-öres fikat på Temperance torde dock även ha varit ett uttryck för innehavarinnans välvilja mot oss. Åke i kiosken på Norra kyrkogatan, välsorterad i kola, 1-öres, 2-öres, sen ett hopp till 5-öres, var styv i jo-jo, inte mindre än en virtuos i dess variationer med olika namn, vart och ett konkretiserande den roterande trissans rörelser. Hette inte en Den flaxande skatan? Vad kan ha blivit av den begåvningen? Det var på Capri hette en smäktande tango, till slut en plåga, inte bara i vår lilla stad. Jag minns den som i går. Stjärnorna från Hollywood inne i sin storhetstid. Till 9- föreställningen fick den smyga sig in som inte kunde bärga sig till nästa kl. 7, en försiktighetsåtgärd som dock var överflödig i målsmans sällskap. Läroverksbal en gång i terminen, Folkets Park förbjudet. Dock borta vid Södra vägen låg ett populärt kafé, där även skolungdomar kunde spela grammofon och dansa tango (se ovan). Cheek to cheek, Smoke gets in your eyes. Slickade av pomada eller nått annat glänsande. Den förlängda promenaden hade även medfört en extra nypa frisk luft. Frisk luft var bra för dem som satt böjda över böcker. På Kronholmen spelte Brännan bandy. Kallt men ändå ofta en station på kvällsturen. Skarföret på Vårdkasberget en tillgång. Någon enstaka helg kunde nån slags längtan ut från stans värld leda ända ut till Säbrå, till en servering. En gång gick vi dit med kapten Hulthén, utan arbetsplats efter gymnastiksalens brand. Hade loskat fotogen för att påskynda nybygge. Fram på vårkanten blev hamnen promenadplats, dock Fortsättning på sidan 7 Klass LI V vt1937. Fr:v Birgit Östholm, Britt-Kersti Hellman, Maiken Lundstrom, Elsa Berlin, Gertrud Lidén, Marianne Hising, Britt-Marie Thulin, 2:a raden Malte Olsson, K Sperling Leijonhuvud Georg Dahlin, Ivar Olsson, överst Gunnar

4 Stig Greken Ekelund: Den Falske Studenten från 1945 Jubil Extra mars 2002 var mycket intressant och då inte minst Torsten Arbmans minnesanteckningar. Jag kommer mycket väl ihåg denna trevliga skolkamrat från min ordf. tid i HGF När Torsten nämner morgonsamlingarna erinrar jag mig vissa överraskningar som bjöds i stället för andaktsstunder. France Ellegaard en på 40-talet känd pianist spelade ballader och etyder av Frédérice Chopin. I minnet har även etsat sig in en recitation av en tysk skådespelare, som framförde Goethes Erlkönig. Minnen som man lever på i ett nostalgiskt rus. En hågkomst som jag däremot kan jagas av är tjutet från ambulanser och brandkårer på väg till Sandöbron 31/8 1939, då det väldiga brobygget störtade 22 meter rätt ner i Ångermanälven. Dagen efter överröstades dånet från raset av ett ännu värre dån från tyska Stukaplan och pansardivisioner. Tidigare på året anlöpte en av Tysklands nyare slagskepp Admiral Hipper Härnösands hamn. Med nöd och näppe kunde denna koloss ankra i hamnen och bjuda stadens invånare ett besök ombord. Intresset var mycket stort och hörde jag för första gången, att det bland lärarna fanns några som hade sympatier för den nazistiska rörelsen. Torsten Bohlin biskopen och läroverkets eforus hade en gåva att tala begripligt och få kontakt med olika slag av människor. När jag gjorde ett års uppehåll i studierna ( 41 till 42) och prövade på som bokhandelsmedhjälpare vid Åströms bokhandel kunde biskopen komma in och hurtfriskt ropa Har Greken något att rekommendera? Hur har det kommit sig att jag fick detta tillmäle? Curt Andersson Mossegård (Öbacka 42 sid 10) hade frågat en flickvän vem hon sällskapade med jag associerar honom med en grekisk gud blev svaret. Så fick jag heta Greken. En framskjuten plats bland föreningarna intog Gymnasieförbundet HGF, som hade till uppgift att verka för såväl gott kamratskap som litterära övningar. I febr. 43 invaldes jag i HGF. Olle Hedebrant var då ordförande. I KFUMträffade jag många skolkamrater. Ur minnet dyker ibland upp alla de läger, under såväl sommar- som vintertid, som man med sådan glädje såg fram emot under pojkåren. Läger fyllda av trevliga, lärorika övningar samt äventyrliga upptåg. Scout verksamheten där var en lärorik, tankeväckande och meningsfull avkoppling till allt pluggande. Oron för förhör, prover och skrivningar försvann för ett tag även under sommarloven, då man under krigsåren kunde deltaga i scouternas arbetsläger med att hässja hö på olika ställen i landet STRÖGET (kvarteret som inneslöts av Nybro- Stor- Trädgårds- och Köpmangatan) var för en gymnasist på 40-talet ett ofta frekventerat promenadstråk. Med långsamma steg, världsvan blick och osäkerhet i hjärttrakten flanerade vi där fram och åter för att speja in, vilka tjejer som var ute och drog. Då och då lyckades man etablera ögonkontakt, en snabb blick och kanske ett skyggt leende. Man hängav sig åt passionerande drömmar, lidelsen fick pulsen att banka och svartsjukan härjade i ens hjärta. Vi hade drabbats av Kärlek i 20:e seklet. Orden var våra eller kunde ha varit våra. Hjalmar Gullberg skrev på ett språk som var oss välbekant fastän vi aldrig talat det. Också inbillade vi oss, att vi ersatt trånad med saklig erotik men visste samtidigt att kärlek i augusti månad kan bära frukt i maj på en klinik. Men vi kände den trängande lusten, som plågade oss i så många år med skuldkänslor. Vid den här tiden hade jag börjat läsa poesi och då närmast för de flickor jag uppvaktade men även vid fester och tillställningar. Detta var en väg till framgång, när man inte kunde hävda sig med goda studieresultat. Dystrast av skolminnen kommer mig i tankarna, då jag ser bilden här intill. Den påminner mig om den 13 sept på torget i Härnösand, då jag sammanträffar Glada skolungdomar omkring Greken med en god scout- och skolkamrat. Han hade misslyckats i studentexamen och skulle nu försöka igen. Vi pratade om allehanda ting och berörde bl a skjutövningar, som jag som hemvärnsman (v.g se Öbacka 43 sid.1l*) brukade utöva under dessa krigstider. Senare på eftermiddagen kommer han hem till mig och frågar om han kunde få låna mitt gevär. Jag var ensam hemma och kunde ej rådfråga min far, om det kunde möta något hinder att låna ut geväret. Min kamrat var lugn och enträgen i sin begäran att få låna geväret för att dagen därpå provskjuta på skjutbanan. Han fick låna geväret. Dagen därpå såg jag flaggan på halv stång på läroverket och fick genom några kamrater höra om det tragiska som inträffat. Sådana här händelser i ens liv kan aldrig helt utplånas. Jag lämnades ensam med många frågetecken. Hur * Öbacka var en elevtidning som utgavs åren

5 skulle det då inte ha varit för min kamrats allra närmaste. På den här tiden fanns ej någon kristerapi. Författaren Clas Engström har berört historien om sin bror i bland annat böckerna Fallet Klason och Talmannen gick ut i kylan. Under krigsåren var hemvärnet populärt även bland skolungdomar Välgörenhetssoaréer, allmänbildningstävlingar ochradioframträdande stod på programmet med deltagande av våra egna duktiga musikutövare samt inte minst av vissa lärare. Lektor Torsten Bucht ställde gärna upp med sitt stora kunnande i såväl musik som allmänbildningstävlingar. Hans speciella humor och lugna, sympatiska uppträdande gick in hos såväl unga som äldre åhörare. Uppvaktningen av vår uppskattade rektor Gösta Bucht på hans 60 årsdag blev verkligen lyckad. Hela skolan ställde upp med facklor och tågade till jubilarens bostad på Rosenbäcksallén. Maj-Britt Sjödin den duktiga violinisten överlämnade blommor och jag framförde alla elevers gratulationer (v.g. se Öbacka 44 sid 9.) I en minnesruna över rektor Gösta Bucht, som dog året efter, skrev Biskop Torsten Bohlin bl. a:...yttrade han rörd i sitt tacktal, att han räknade denna hyllning till sitt livs lyckligaste upplevelser. Så innerligt var hans hjärta fästat vid ungdomen. STUDENTEXAMEN var en av årets stora dagar. En examen fylld av dramatik och för en och annan av tragedi. Efter de skriftliga proven tillhörde jag enligt inhämtat protokoll de som ansågs äga goda utsikter att bli godkända i den muntliga prövningen för studentexamen. Jag upplevde själv att de muntliga förhören utfallit väl med undantag av censorförhöret i latin, som jag alltid haft svårt för. Men nog borde betygen i de övriga ämnena väga upp och då i jämförelse med höstbetygen och ett ytterligare icke utan beröm godkänd (AB). På gymnasiemössan hade jag fått hjälp med att sy Non is sum qui pericolo terrear - säkerligen felstavat men alla duktiga latinare skulle ge översättningen Jag är inte den som rädes för faran. Jag kände mig ganska kaxig, när jag satt där i aulan och finslipade det tal, som jag utsetts av kamraterna att hålla vid den gemensamma festligheten för censorer, lärare och anhöriga. Jag skulle ta tillfället i akt att förutom allt positivt framföra, hur långt disciplinlösheten kunde gå under vissa lärares lektioner. Jag satt och väntade på beskedet att alla klarat sig,så att våra gymnasiemössor kunde slängas ut i folkhavet. I två led såg man de gymnasister som under hejarop skulle hissa oss lyckliga nybakade studenter de metrarna fram till väntande anförvanter. Jag kunde känna igen mina närmaste med blommor och särskilt en flicka, som säkert hade mig i åtanke. Men så kom från kollegierummet vår klassföreståndare adjunkten Erik Melldahl. Han gick direkt fram till mig. Samtliga lärare har godkänt Ekelund men censorerna underkände er examenpgaunderhaltiga kunskaper i huvudämnet latin, varför tillräckligt vägande kompensation i andra ämnen ej fanns Med min. studentmössa i klassrummet smög jag mig ut bakvägen. I samma ögonblick störtade mina kamrater sjungande ut genom porten. Jag sprang som genom en dimma. Smärtan försvinner så småningom men ärret plånas aldrig ut. Jag har aldrig haft en studentmössa på mig men jag har velat vara med i kamratföreningen och ingen har ifrågasatt det. Det mest positiva i denna min situation var det stöd och den förståelse, som jag mötte av framför allt en familj från Lycksele. I Ivar Axelssons hem blev jag omhuldad och fick även vara med på festligheter för studenter från Skellefteå. Jag kan aldrig g1ömma familjen Axelsson. De delade min besvikelse och försökte hålla mig upprätt. Det kan jag kalla kristerapi på ett naturligt mänskligt plan. Föräldrarnas hopp står till att barnen ska förverkliga deras drömmar. I åratal hade de uppoffrat sig för mig. De fick dock uppleva min syster Gudrun som student 1948 (död 98) och min yngre bror student 1951 (död 99). När Sven Silén som biskop deltog i ett studentjubileum lyssnade han på mina frågor men förvånade sig nog mest över att jag var med vid ett sådant här tillfälle ( Den falske studenten ). Under sommaren 1945 arbetade jag med Röda Korset och Norsk Folkehjelp på Visingsö för att underhålla norrmän, som vistats på koncentrationsläger i Tyskland. Mina egna problem förminskades och jag kunde återvända till läroverket i Härnösand för att försöka på nytt. Efter några dagars skolgång sammanträffade jag med lektor Bertil Thyresson. Han kände till mina hemförhållanden och sa helt spontant: Inte ska Du gå kvar här i sta n försök komma in på Socialinstitutet. Jag flyttade hemifrån och efter praktik på Socialvårdsbyrån i H-sand avlade jag prov och kom in på Socialinstitutet. Där fick jag mitt diplom Jag ber om en hjärtlig hälsning till dem som kommer ihåg mig. Stig Greken Ekelund

6 Jubiléumsfesten Jubiléums festen 2003 gick som vanligt av stapein på anrika S:t Petri Logen. Det är ju här som det Jubiléet hjärta finns. Det samtalades livligt och sjöngs traditionellt. Tal hölls som tyvärr inte finns möjlighet att återge här. Uppmärksammat blev Lennart Hedqvists imitation av Tage Erlanders och Stig Olins höjdhoppstävling. Dansen pågick in på småtimmarna 50-års jubilarer 30-års jubilarer T. v.: Gun Händel f. Svanberg, Marianne Sröm, Rolf Näsman. T. h. Monica Westman Gösta Forsberg. T.v Brittis Lindström, Arne Nordin, Cajsa Vikman Alarcon T. h Karin Lindström, Arna Nordin och Lena Sandström Kantaten återfunnen Kantaten av Erik Malmberg med musik av Gunnar Bucht som skulle ha framförts 1954 men som inställdes och sedan försvann beskrevs av Gunnar Olsson i JubilExtra Vår eminente arkivlektor Thord Bylund kunde ju naturligtvis inte nöja sig med att den försvunnit utan forsatte sökandet i landsarkivet och se, det gav resultat. Orginalet är återfunnet! Orsaken till försvinnandet var att det sorterats in under en något oväntad rubrik vid flyttning till de nya lokalerna. Man kan se Thords förtjusta min över fyndet Thord söker.. och finner 40-års jubilarer Fr.v. Karin Lindström, Lena Jonsson och Carin Andersson. Kantatens orginal. Orkesteruppsättningen kan läsas t.v.. Tina HallbäckAgneta Mårten, anders Sundqvist och Lena Forsius Lennart Hedqvist, Jan-Åke Pettersson, Tomas Ericson, Richard Stiernström Fortsättning från sidan 1 snart blir Härnösands nya paradgata, med den nya Högskolebyggnaderna högst upp i backen. I ordning kommer sedan universitetsbiblioteket administrationslokaler som övertagits från länsstyrelsen, S:t Petri Ordens restaurang, domkyrkan och längst ner Stora Torget med landshövdingens residens. Större delen av vägen kantas av stadsparken. Tyvärr finns ej det gamla 1700-talshuset på Trädgårdsgatan 8 kvar, där generalen von Döbeln hade sitt residens efter kriget mot Ryssland Där finns nu i stället Hemköp med sitt parkeringshus av betong, båda från 1950-talet. Nu väntar vi på den dag då den första processionen tågar ned för gatan till domkyrkan för de första doktorspromoveringarna. Salut kan då också skjutas från platsen för det gamla kastellet, där högskolan nu ligger. Ludvig Nordströmsällskapets pris Novellpriset Priset, kr utdelas vart annat år till en novellist och vart annat till en journalist. Kamratföreningen bidrar med kr och Härnösands kommun med kr. År 2002 utdelades priset till författaren Hans Gunnarsson

7 Vart tog läroverkets arkiv vägen Ur Öbacka 1951 Roddarna Bengt Öberg, Kålle Böttiger, OlleBerlin, PG Kårström och Bosse Redin Då det staliga Högre Allmänna Läroverket i Härnösand upphörde 1967 ordnades läroverkets arkiv av rektor Henrik Gladh med bistånd av Gunnar Boij. Arkivet överlämnades sedan till landsarkivet i Härnösand. Det är ett s.k. typarkiv, vilket betyder att inga handlingar har utgallrats och att exempelvis alla studentskrivningar och realskrivningar finns bevarade. Gladh samlade också in ett antal föreningsarkiv med anknytning till läroverket och ordnade också den handskriftssamling, som funnits i läroverkets bibliotek. Bland dyrgriparna i denna samling märks Hans Tunaeus Herdaminne för Härnösands stift, det första i sitt slag i Inga-Britt Lundin,A rcanastiftelsen visar upp en av bibliotekets praktexemplar Art Oceanien. Volym 1-2 av Antony J. P. Meyer Libraine Grund. Paris Arcana stiftelsens bibliotek ARCANA-biblioteket är ett referensoch forskningsbibliotek omfattande band som i huvudsak kommer från stiftelsens grundare bibliotekarie Carl- Hjalmar Lid-blom. Han ägnade hela sitt liv åt studier omkring de existentiella frågorna; Varifrån kommer vi? Varför lever vi? Vart går vi? Carl- Hjalmar Lidblom av- led Arcana-biblioteket ligger på Nybrogatan 17, där Landsarkivet tidigare låg. Oppet lödag em. kl Verkliga framgångar har vi haft i triangelrodden mot Semis och Teknis. Den första inteckningen ståtar Teknis med, men sedan har Berlin och kompani visat sig totalt oslagbara. Två inteckningar i HP:s vandringspris ett ganska vackert sådant förresten är skörden hittills. Skall vi tippa, att den tredje kommer till våren? Sverige, samt en bengalisk(!) räkenskapsbok från talet. Lärarkollegiets referensbibliotek, det förnämsta i Norrland, med dyrgripar från 1500-talet och den svenska stormaktens härjningar i Polen och Böhmen (Tjeckien) under 1600-talet skulle ha överlämnats till KB i Stockholm men kom i stället att hamna i Härnösands stadsbibliotek, där det ordnades av förra stadsbibliotekarien Ellen Dahlgren. På 1990-talet överlämnades biblioteket till landsarkivet. Noter och musikalier överfördes till Murbergets museum, dit också det förnämliga myntkabinettet överfördes. Myntkabinettet hade donerats till gymnasiet i början av talet av den förmögne majoren och förre skoleleven Magnus Löfling. i Skåne. Thord Bylund Fortsättning från sidan 3 bara i mindre utsträckning jämfört med vinterklassikern. Utefter kajerna. Låter romantiskt, men någon parisromantik var det inte plats för. Hamnen i Härnösand var vid denna tid en livlig plats med tätt ankommande och avgående båtar. Hamnkaptenens röstresurser kan jag ännu höra i mitt öra. De räckte långt, utan förstärkare. Gällde dock inte STRÖMKARLEN, som låg lite för sig själv med sin prestige. En dag låg Niskas beslagtagna spritsmugglarbåt förtöjd, nyfiket beskådad, inte bara av gymnasister. Den utdragna jakten hade lyckats till slut och Bottenhavet kommit en bit närmare. Men tullens framgång gällde bara båten, sas det. Kapten Niska, oftast med titel, hade ännu en gång undkommit. Med någon annan båt, överlägsen i knop, förflyttat sig till andra trakter med nya möjligheter för dunkar och torpeder. Mot slutet av karriären övergick han till människosmuggling och lyckades därvid i något sammanhang få viss strålglans över yrket. Till slut var hemresans tid inne, men först hemförlovning, som brukade dröja några dagar. Biskop talte till oss som efter ett läsår fyllt med inhämtad kunskap nu skulle återvända till våra hemtrakter, till gröna ängar och träd, till röda hus och vita kyrkor. Den lät så skön, hemförlovningen. För tanken till epilog, en annan biskop. Om en annan gammal lärdomsstad har sagts att den är så fin att t.o.m. kajorna talar latin. I Härnösand flög inga kajor, men om vi går in för att känna på historiens vingslag är det kanske ändå inte omöjligt att någon gammal latinare, om han/hon känner sig sinnad, kan tycka sig höra vingsus över taken av de gamla nötta paradigmen, genomtragglade in statu nascendi. Och texterna, ibland med något tankekorn. Quo fata trahunt retrahuntque sequamur. Kanske till nästa jubileum. Åter på parkeringsplatsen slutade jag se tillbaka och lämnade 30-talet att vila i frid. Efter så lång tid. Malte Olsson, student 1937

8 Om staven som i år firar 10-årsjubiléum När vi stod vid ett av fönstren i aulan och väntade på att få ta på mössorna och rusa ut på gården, så lyfte någon på en byst där vid fönstret och visade oss en lapp, som årgången före oss hade lagt dit med sina namn på. Vi skrev våra namn på en annan lapp och lade dit den. Men rektor Bucht fick höra om detta otyg, och såg till att lapparna försvann. När så min årgångs 50- års jubiléum närmade sig tänkte jag på den där traditionen, som inte blev någon tradition, och så kom jag på idén att ta fram något för oss att skriva våra namn på vid jubiléet. Det blev en dubbelstav som symbol för våra liv. Vi föds och växer på alla möjliga sätt fram till årsåldern, den ålder då vi var mogna för studentexamen. Gymnasieåren var naturligtvis oerhört viktiga för oss på alla möjliga sätt. Många av oss flyttade hemifrån för första gången och inackorderades i en främmande miljö. Vi förväntades relatera till det andra könet, och ta ställning till en rad existen- Stavens skapare Karl-Erik Fichtelius och festgeneralen siella frågor. Det var en Rose Olevard visar staven underbar och spännande tid - om det ville sig väl. Den tiden finns med på staven, här ganska långt ner. Vi växte ihop på något sätt. Vi utvecklade ett inre öga. Nisse Parkman påminde mig om att staven föreställde två kopulerande ormar. Det hade jag glömt - men så är det. Det hela har med Teiresias-myten att göra. Teiresias är symbolen för urshamanen. Han var ute och vandrade en dag, och stötte på två kopulerande ormar. Han slog ihjäl honan och blev förvandlad till kvinna. Han levde som kvinnai7år, t o m som prostituerad av och till. Så stötte han på ett nytt par kopulerande ormar och slog ihjäl hannen. Då blev han man igen. - Zeus och Hera kom osams om vem som hade Studenttiden störst glädje av samlaget. Hera sa att det var mannen. Zeus sa att det var kvinnan. Vem skulle de fråga om svaret om inte Teiresias, han som hade varit både man och kvinna. Teiresias sa att om samlagets glädje var 10, så kom 1 på mannen och 9 på kvinnan. Hera blev så arg att hon stötte ut ögonen på Teiresias. Zeus gav honom ett inre öga. Det som shamaner använder sig av. Det var under gymnasietiden vi på olika sätt utrustades med ett inre öga - åtminstone till en del, blev lite av shamaner. Så skildes vi och kom ut i livet på olika sätt. Åldrandet äger rum rätlinigt för de flesta funktioner. Utom möjligen för visheten. Enligt en psykolog i Stockholm blir % av oss visa vid tilltagande 50-års jubiléet ålder. Dessa personer upplever något som kallas gerotranscendens. Det är ett nytt påhitt och finns inte med på min stav. Men nu har jag tagit med gerotranscendensen i form av två uppblåsbara ballonger. Självfallet hör vi som tagit studenten i Härnösand till de där procenten. Så jag har två ballonger med - det är ju en dubbelstav. Men jag är medveten om att visheten är något mycket känsligt, något som kan lida skada. Luften kan gå ur visheten, som luften går ur en ballong. Jag har därför med några extra ballonger ifall olyckan skulle vara framme. Mer om staven. Lite krokigt här och där. Lite ärrbildning. Men vi Den specifika åldern överlevde, vi som träffades på 50-års jubiléet. Och vi skrev våra namn på staven. Ni ser att staven tar slut ganska snart efter 50-årsjubiléet. Människan har faktiskt en specifik ålder, som är 76 för män och 81 för kvinnor. Det vill vi inte erkänna, men så är det. Men nu i dag, vid läroverkets 350-års jubiléum finns många överåriga här. Eftersom det är ett så stort jubiléum, föreslår jag att alla här närvarande, som tog studenten för mer än 50 år sedan, skall få skriva sina namn var som helst på staven, eller på någon av brickorna fästa på den. Var Ni vill. De 50-årsjubilerande får som vanligt skriva sina namn på en för dem särskild bricka. Figge Redaktion: Olov Berlin tel epost Thord Bylund Rose Olevard Kerstin Selander Hemsidan

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

förutsättningarna var de bästa.

förutsättningarna var de bästa. Ordförande har ordet - juni 2016 Vi har nyss genomfört vår kamratförenings 80-årsjubileum. Förväntningarna var högt ställda och förberedelserna började tidigt under hösten 2015. Tanken var att göra många

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Några händelser på 1960-talet

Några händelser på 1960-talet Några händelser på 1960-talet Det var väl på 1960-talet som revolutionen av Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Helsingborg började. I början gick bara pojkar på denna skola. När jag tog studenten 1967

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Berättarstunden. Termin 6: Hjälpstudion. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 6: Hjälpstudion. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 6: Hjälpstudion Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 6 Hjälpstudion Förord Berättarstunden levande berättelser från Bibeln...4 Beskrivning Termin

Läs mer

JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ

JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ DET HÄR MED KLASS INNAN JAG BÖRJADE PLUGGA OM MEDELKLASSNORMER I UNIVERSITETSMILJÖN Lena Sohl Doktorand Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet JENNYS BERÄTTELSE Ja, jag

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Simon & Sophie Text Emma Granholm

Simon & Sophie Text Emma Granholm 1 Simon & Sophie Text Emma Granholm Sophie är en kaxig tjej med en svärm av liknande kompisar runt sig. Simon är killen i klassen som hon ofta hackar på. Han står ut och vill helst vara ifred och syssla

Läs mer

Till min älskade Siri

Till min älskade Siri Till min älskade Siri Guldringen Luften var sval och klar. Solen hade stigit upp och värmde där den kom åt. I det stora trädet, utanför balkongen där de åt sin frukost, vajade bladen i den lätta brisen.

Läs mer

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Text & musik: Agnes Samuelsson, Jonatan Samuelsson Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Vi gillar alla människor Hur dom än ser ut Vi vill att dom ska veta Dom är älskade av Gud Vi gillar dans

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs gård. Det dröjde inte länge innan Säfär började svära över Ali. Sedan fortsatte han till Ahmad-Alis gård med sina svärsöner och den besökande

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

MOSSTROLLENS ÄVENTYR

MOSSTROLLENS ÄVENTYR MOSSTROLLENS ÄVENTYR Mosstrollet Molla och hennes familj ger sig ut på en spännande färd för att hälsa på sina släktingar parktrollen. Spelet utgår ifrån: Gullåkra mosse Spelet är skapat tillsammans med

Läs mer

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan.

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Jorden Bildas Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Det var en gång en måne som kallades gubben i månen för han var typ en levande måne som åkte omkring i rymden och skapade saker. Han var gud över allting

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 1 ag svär på att hämnas. Vid alla mina förfäders gravar! Det här var det värsta jag har sett. Lasse och Maja kliver av sina cyklar och går närmare. Det är Muhammed Karat som är rasande och skriker

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Skolledningens sida februari 2016

Skolledningens sida februari 2016 1 Skolledningens sida februari 2016 I och med skolans årliga julgransplundring, så dansade vi ut julen i januari. Det var precis lika festligt och trevligt som tidigare år. Under denna termin har klasserna

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer