VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

2 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan är stadens puls, själ och hjärta som behöver engagemang och omtanke för att blomstra. En levande stadskärna har förmågan att locka människor att besöka staden, att bosätta sig där, flytta sin verksamhet dit och investera i dess framtid. Stadskärnan är stadens ansikte utåt och därmed en avgörande del i stadens varumärke. Den är nyckeln till framgång. Frågor som rör stadsplanering - som stadsmiljö, tillgänglighet, trygghet, renhållning och marknadsföring är komplexa och innebär ofta ett delat ägarskap. Bilden av vem som är ansvarig blir lätt otydlig och det kan påverka det lokala samarbetet. Men för att skapa en levande stadskärna räcker det inte att man agerar enskilt i de frågor som ligger en varmast om hjärtat. För att lyckas måste stadens intressenter samlas kring en gemensam vision som kan leda all den drivkraft, vilja och inspiration som finns mot samma mål; att skapa en levande och attraktiv stadskärna. Det är tillsammans vi åstadkommer de verkliga förändringarna! 2

3 STRATEGI FÖR STÄDER MED AMBITIONER! INSPIRERA Genom föreläsningar och aktivt deltagande inspirera städer att påbörja eller förstärka sina insatser för att utveckla en attraktiv stadskärna. Utmärkelsen Årets Stadskärna är vårt främsta verktyg för att få stadens intressenter att fokusera på gemensamma intressen i samverkansarbetet. Våra konferenser har som grunduppgift att fungera inspirerande och visa på goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete. UTBILDA Genom vårt utbildningsprogram Urban Centre Management och vår delaktighet i Yrkeshögskolan öka kompetensen hos stadens alla intressenter och höja kunskapsnivån ytterligare hos våra medlemmar. Praktisk handledning och processtyrning hos våra enskilda medlemmar kan erbjudas. STÖDJA Genom vårt kvalitetscertifieringsverktyg Quality Mark ska vi stärka processerna i städerna och säkerställa en god struktur och hållbarhet för samverkansorganisationen. Våra nätverk fungerar som medlemmarnas stöd i det vardagliga utvecklingsarbete och ger nya perspektiv för alla deltagare. Våra Preferred Partners är erkänt duktiga inom sina områden och har en viktig roll som utförare och leverantörer till städerna. PÅVERKA Vi verkar för en svensk stadspolitik genom att väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. Sociala medier och konferenser är våra främsta kanaler för lobbyarbetet. Genom Forskarrådet spetsar vi våra argument och förstärker vår position som påverkansfaktor. 3

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING MEDLEMSORGANISATION Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande organisation. Medlemmarnas insatser styr verksamhetens omfattning. Som medlem får man förmånliga priser på utbildningar och konferenser. Våra konsulter, leverantörer och föreläsare ger medlemsrabatter. Det viktigaste vi kan ge medlemmarna är dock inspirationen att komma igång med arbetet eller ny kraft att fortsätta. Stadsutvecklingsfrågorna är viktiga och kräver ökad uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt! Medlemmarna I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla staden. Här finns ett viktigt nätverk som kan inspirera och stödja arbetet. Våra mest framträdande medlemmar arbetar aktivt med stadsutveckling i olika former. I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och ett hundratal enskilda företag, kommuner och samverkansorganisationer. Förutom de större privata och offentliga organisationerna finns det f n 54 enskilda kommuner som är medlemmar, vilket bör kunna utökas framöver. Målsättningen är att minst hälften av Sveriges kommuner ska vara representerade i organisationen. De flesta samverkansorganisationerna i Sverige finns med och i vissa fall är kommunen också medlem, vilket innebär att vi har anknytningar i över 100 kommuner runt om i landet. Plattformen för samverkan är unik. Våra medlemmar representerar i sin tur ett stort antal medlemmar och intressenter. Samverkansorganisationerna har ofta ett par hundra medlemmar och övriga organisationer kan ha tusentals anslutna intressenter. Nätverket är mycket stort, men utnyttjas inte fullt ut idag. Potentialen finns dock! Organisation Föreningen Svenska Stadskärnor är en ideell förening som äger servicebolaget Svenska Stadskärnor AB, i vilket Björn Bergman är VD. Kontoret finns i Malmö, där ett värdskapsavtal har upprättats med Svensk Handel om samlokalisering i deras kontorslokaler på Jörgen Kocksgatan. Grundtanken är att övriga intressenter ska kunna erbjuda liknande upplägg framöver och att organisationen ska vara flexibel och lättrörlig. Verksamheten som består av VD och en assistent, Inger Alfredsson, förstärks med underkonsulter och genom förtroendeuppdrag till medlemsorganisationerna. Nedan en kort beskrivning av medlemmarna i ledningsgruppen: Rosemarie Lindström Projektledare och konsult för QM (Helsingborg) Cäthe Green Projektledare Preferred Partners, CityNätverken och Årskonferens (Malmö) Tomas Kruth Programansvarig för våra UCM-utbildningar (Jönköping) Marlene Hassel Kurssamordnare för våra UCM-utbildningar (Malmö) Rudolf Antoni Ordförande Svenska Stadskärnors Forskarråd (Göteborg) Marita Floman Kontaktperson för Stockholm och Mälardalsregionen (Stockholm) Emma Aludden Kontaktperson för Norra regionen (Luleå) Endast bokföring och fakturering ligger på externa tjänster. All administration, medlemservice, kanslifunktion, webunderhåll, teleservice, etc ingår i uppdraget. Detta ska kombineras med föreläsare-, lärare- och konsultuppdrag runt om i Sverige. Ambitionsnivån är hög, men resurserna starkt begränsade. 4

5 Styrelse Styrelsen är sammansatt av representanter från många goda krafter som har intresse av att Sveriges stadskärnor stärks och utvecklas i positiv riktning. Styrelsens representation spänner över nationella branschorganisationer och lokala drivkrafter allt för att även i styrelsearbetet få den bransch- och sektorsövergripande mångfald som är utmärkande för framgångsrika samverkansprocesser i stadskärnor. Lena Lindström, ordförande Tillväxtavdelningen Örnsköldsviks kommun Eva Hägglund, vice ordförande Sveriges kommuner och Landsting, SKL Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Thomas Nilsson Umeå C Göran Höckert Fastighetsägarna Syd Thomas Jakobsson Visita Robert Östman Trumbäcken Fastighets AB Pia Sandin Malmö Citysamverkan Magnus Kroon Svensk Handel Helena Ransjö Alcenius BoråsBorås TME AB Elin Sandberg Trafikverket Kerstin Hugne Boverket 5

6 6

7 MÖTESPLATSER Alla städer och orter är unika, men det finns många frågeställningar som är liknande och återkommande. På våra konferenser träffas personer som delar med sig av erfarenheter och kunskap. Dessa tillfällen är viktiga ur många aspekter och vi vill gärna utveckla fler nätverksträffar. Under 2012 introducerade vi t ex Stadens Dag, en konferens med stadsutveckling som tema och ett tillfälle att presentera den verksamhet som bedrivs i Svenska Stadskärnor Följande arrangemang planeras under 2014: Årskonferens (21-22 maj, Västerås) Konferensen har som målsättning att inspirera medlemmarna genom att tillföra ny kunskap och möjlighet att få ta del av andra städers lyckade (och misslyckade) åtgärder och aktiviteter. Konferensen är också tillfället då priset för Årets Stadskärna delas ut. Vår ambition är att ha minst 250 delegater som är centrumutvecklare, cityledare, kommunala tjänstemän, politiker, fastighetsutvecklare, konsulter, arkitekter och andra med uppdrag att utveckla och förvalta staden och dess attraktivitet. Förra årets vinnarstad har option på att vara värdstad för konferensen. Konferensen är också tillfället för Årsstämman. Forum för stadsutveckling (1 juli) Arrangeras i Visby under den politiska Almedalsveckan tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, Svensk Handel och Centrumutvecklarna. Syftet är att visa våra organisationers enighet i behovet av en god svensk stadspolitik och vår gemensamma vilja att samverka för att uppnå effekt. Forskarkonferens (8 oktober) Arrangeras i Malmö i samband med partnerskapskonferens inom EU-projektet Scout inom ramen för Leonardo da Vinci programmet. Forskarrådet bjuds in att föreläsa och debattera de senaste forskningsresultaten inom stadsutveckling. Stadens Dag (23 oktober) Genomförs för tredje gången i år. Ett gemensamt arrangemang med City i Samverkan Stockholm. Vårt syfte är att erbjuda medlemmarna möjlighet att få ta del av Svenska Stadskärnors verksamhet, att öka nätverksmöjligheterna och få möta organisationens intressenter. Citynätverksträffar (2 ggr/år/nätverk) Genomförs tillsammans med Svensk Handel, Visita, Centrumutecklare.se och Fastighetsägarna i 5 regioner. Inbjudna är city- och centrumchefer, som träffas och nätverkar för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Key Cities Group (5 ggr/år) Nätverket består av 12 av de största städerna vars centrumledare delar många gemensamma frågor. Här utvecklas olika projekt som kan implementeras först på de större orterna för att sedan sprida sig vidare. Första projektet blir besöksräknare och ett gemensamt High Street Index. Sociala medier (Facebook, Twitter, Blogs) Nätverket är aktivt på många olika sociala medier. Våra konton administreras av ledningsgruppen gemensamt. Facebook : Gilla Svenska Stadskärnor #stadsutveckling 7

8 PREFERRED PARTNERS Genom Svenska Stadskärnor ska man kunna få tillgång till erfarna konsulter, leverantörer och föreläsare. Vi ska förmedla kontakter som är värdefulla för medlemmarna, dels genom att vi förenklar sökprocessen, dels genom att vi kvalitetssäkrar de konsulter vi rekommenderar. Under 2012 började vi bygga upp en förmedling och marknadsföring av leverantörer och konsulter. Vi debiterar en avgift för vårt arbete och sedan utvecklar vi samarbetsformer som passar båda parter. Här finns en potential att förstärka vår ekonomi, men vi kan inte basera vår grundläggande finansiering på dessa partners. Resurstillskottet kan bli viktigt för att vi ska kunna ta nya initiativ och starta nya projekt. Målsättningen är att bygga ett nätverk av partners som dels har nytta av varandra, dels har nytta av vårt medlemsnätverk och samtidigt tillför värdefull kunskap till våra medlemmar. Ambitionen är att nå minst 30 partners under 2014! Följande företag är hittills utvalda som våra partners: SWECO Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. I Sverige finns Sweco på ett femtiotal orter och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT, industri samt strategi och analys. Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. CLEAR CHANNEL Clear Channel är ett av Sveriges ledande medieförsäljningsbolag och även känt som Sveriges största företag inom utomhusmedia med cirka 90 anställda. Företaget ägs sedan 1998 av den amerik anska koncernen Clear Channel Communications Inc. Koncernen finns representerad i 66 länder och är världens största bolag inom utomhusreklam. Clear Channels produktportfölj möjliggör för varumärken att få kontakt med konsumenter i olika miljöer genom många olika reklamformat över hela Sverige. Clear Channel når människor när de är på väg, på rätt plats och vid rätt tid. Clear Channel finns där varumärken möter människor. RETEAM Reteam s mission är att skapa attraktiva handelsdestinationer. Vi utvecklar handelsprojekt i städers centrum samt shopping- och outletcentrum. Vi tar dina tankar om en attraktiv levande stad från utvecklingsfasen vid fastläggande av strategi till operationell implementeringsplan. Hela vägen från start till festlig invigning. Vissa kallar oss retail doctors, vi själva säger TÄNK ATTRAKTIVT! FUTURUM SOLUTIONS Vi är en svensk leverantör med en lång och gedigen erfarenhet av besöksräkning, omsättningsredovisning och visualisering av nyckeltal. Vi levererar färdiga system och lösningar till både stadskärnor, köpcentrum och detaljhandeln. SPRINGBOARD Springboard är ledande leverantör av automatiserad besöksräknare och erbjuder lösningar för alla besöksmiljöer. Att mäta antalet besökare skapar ett objektivt och löpande mått på hur väl olika aktiviteter och strategiska insatser påverkar kundflödet. MIN AFFÄRS TV Erbjuder marknadens i särklass enklaste och mest kostnadseffektiva E-marknadsföringsplattform med fokus på digital skyltning och samarbete. Min Affärs TV levererar inte bara en skärm eller ett dataprogram, de levererar ökad intjäning, dvs. en komplett lösning - en affärsmodell anpassad för dig. 8

9 WSP GROUP WSP har lång och gedigen erfarenhet av projekt som på olika sätt är relaterade till handel. De kan bistå med olika typer av utredningar som underlättar planering av större handelsprojekt. WSP:s breda kompetens runt om i landet är en stor styrka och de kan delta i hela processen från tidiga planer till fungerande affärscentrum. INVINN Vi på Invinn är specialister på att bygga starka varumärken som berör och hjälper våra kunder att bli valda. Tillsammans bygger vi varumärket för den plats/destination som ska utvecklas och är med under hela utvecklingsresan, från start till mål. Vi tar stolthet i att vara med och se att strategier blir verklighet tillsammans med er! Vi är verksamma i projekt i både Sverige och Norge, vill ni veta mer om våra referensprojekt är ni varmt välkomna att höra av er. Invinn ingår i Vinngroup som är en av Sveriges mest snabbväxande konsultgrupper. MK ILLUMINATION MK Illumination är en kreativ leverantör av konceptuell, energismart julbelysning och designbelysning för alla tillfällen. Vi erbjuder en heltäckande tjänst inom våra tre affärsområden hotell/restaurang, städer /offentliga platser och köpcentrum. MK Illumination har eget designteam och egen tillverkning. Vi arbetar med miljövänliga material och följer europeiska standarder. Våra kunder kan lita på att deras kreativa, unika belysningskoncept är säkra och håller hög kvalitet. Vårt helhetserbjudande omfattar projektering, montering och nedmontering, service och förvaring. ÅF ÅF tror på stadens omätbara kraft att skapa dynamiska miljöer som får människor och företag att växa, trivas och samverka. Med ett tvärvetenskapligt synsätt driver vi utveckling av såväl helhet som delar, från strategi till genomförande. ÅF är specialister inom relevanta områden för urban utveckling och har många års erfarenhet av att skapa attraktiva stadsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. BUMBEE LABS Bumbee Labs har en erkänt hög specialistkompetens inom positionering, nätverksprogrammering, mobila applikationer, statistik och beslutstöd. Deras produkt IOPS är en världsunik uppfinning och den enda i sitt slag som trackar allt och alla som rör sig i installerade miljöer med en noggrannhet ner till 1 meter. TYRÉNS Tyréns har stor erfarenhet av att arbeta med handels-, centrum- och stadskärneutveckling. Genom att ha flera kompetenser under samma tak kan vi ta oss an det mesta som har med handel, fastighet och platsutveckling. Du kan välja en helhetslösning eller plocka delar av vårt breda spektra av tjänster. Vi kan bidra till ett strategiskt arbete inom miljö och hållbar stadsutveckling, samt skapa en bred förankring av de tankar och idéer som ni har. Vi kan stötta och bistå med trend- och omvärldsbevakning, intervjuer, utredningar och planer, målgruppsanalyser, strategiskt utvecklingsarbete och information för att forma och stödja stads- och stadskärneutvecklingen. NYRÉNS ARKITEKTKONTOR Nyréns Arkitektkontor har stor erfarenhet av stadsutveckling och planering. Vår styrka är en helhetssyn som innefattar allt från designdialoger i tidiga skeden till koncept, design och projektering av områden, byggnader och landskap. Kontoret som grundades 1948 av Carl Nyrén, är idag personalägt. Idag arbetar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, ingenjörer, byggnadsantikvarier, visualiserare och modellbyggare tillsammans och bildar ett företag med stor mångsidighet och brett kunnande. 9

10 OPTIMAL Optimal utvecklar och förädlar handelsplatser. Vi arbetar som fastighetsägarens partner inom utveckling och uthyrning. Våra medarbetare har lång erfarenhet av utveckling, uthyrning och förvaltning inom fastighetsbranschen, vilket medför att vi har en trygg kunskapsgrund att stå på. Vi arbetar alltid i team, på så sätt får våra uppdragsgivare tillgång till alla våra medarbetares kunskap och expertis. I fastighets- och stadsutvecklingsprojekt bistår vi uppdragsgivare genom alla faser, från analys till lokaluthyrning. På så sätt hjälper vi våra uppdragsgivare att utveckla spännande koncept - från idé till verklighet. SAMBIZ Sambiz är ett paraplykoncept där vi samlat den bästa kompetensen inom mätning, analys, målbild, strategi, genomförande/utbildning och uppföljning av serviceorganisationer. Vårt helhetskoncept är nytt, men vår gemensamma erfarenhet både lång och bred. Vi utför såväl mystery shopping som enkätundersökningar, telefonintervjuer eller fokusgrupper. Vi har projektledare som leder utvecklingsarbetet framåt med er och vi har en bank av goda utvecklare på inom allt från sälj, service, värdskap, personcoachning och rena energiinjektioner. Genom ett kontinuerligt uppföljningsprogram kan vi justera under utvecklingsprocessen och säkerställa att vi når uppsatta mål. DANFO Bättre offentliga toaletter. Danfo tillverkar kundanpassade offentliga toaletter. Om det finns ett behov kan vi alltid tillgodose det på ett sätt som passar just er. Företaget startades 1969 i Nora, där huvudkontor och produktion fortfarande finns.fram till idag har vi levererat tusentals toalettanläggningar till mer än 40 olika länder runt om i världen. Kvalitet, professionalism och engagemang är våra ledord. Danfo levererar en oöverträffad produkt till bästa tänkbara service, genom hela försäljningsprocessen fram till eftermarknad. HUI HUI Researchs konsulter hjälper våra kunder att göra bättre affärer genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar konsumtionen och samhällsekonomin. Den forskningsbaserade konsultverksamheten utgör grunden för vårt kvalificerade tjänsteerbjudande. Vi erbjuder avancerade beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning för i huvudsak kunder med intresse för handel och turism. Våra kunder återfinns inom detaljhandeln och besöksnäringen och bland myndigheter, branschorganisationer och kommuner. NEWSEC Newsec The Full Service Property House in Northern Europe erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Advice, Asset Management och Transactions. Newsec genomför årligen hundratals uppdrag och förvaltar över tusen fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa. MARKNADSKRAFT Vår marknadsundersökningsbyrå (barter) 10

11 ÅRETS STADSKÄRNA Varje år delar Svenska Stadskärnor ut det prestigefyllda priset Årets Stadskärna. Utmärkelsen skapar mycket uppmärksamhet för den vinnande staden och är belöningen för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete. Den ges till den svenska stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Samverkan med många intressenter är ofta komplicerat, men underlättas om man har tydliga gemensamma mål. Att sikta in sig på att bli Årets Stadskärna är i många städer det övergripande målet för samverkansarbetet. Under 2014 delas utmärkelsen ut för 20:e året i rad! Följande städer har hittills vunnit utmärkelsen för ett framgångsrikt utvecklingsarbete : Jönköping 1996 : Örebro och Bollnäs 1997 : Linköping och Katrineholm 1998 : Falun 1999 : Sundsvall 2000 : Malmö 2001 : Örnsköldsvik 2002 : Åmål 2003 : Helsingborg 2004 : Härnösand 2005 : Malmö 2006 : Skellefteå 2007 : Ystad 2008 : Örnsköldsvik 2009 : Linköping 2010 : Växjö 2011 : Borås 2012 : Visby 2013 : Västerås QUALITY MARK - QM För att säkerställa en långsiktig och hållbar samverkan kan medlemmarna ansöka om QM-certifiering. Detta Quality Mark har sitt ursprung i ett europeiskt utvecklingsprojekt och är tänkt att vara ett stöd för alla beslutsfattare i en stad. Om verksamheten blivit certifierad så kan alla intressenter vara trygga i förvissningen att inblandade parter menar allvar med sitt engagemang och därmed skapas förutsättningar för nya investeringar, både enskilda och gemensamma! De kriterier som finns i QM är gemensamma nämnare för QM-märkning som används i flera andra europeiska länder. Vi har jobbat igenom kriterierna för att ännu bättre passa de svenska förhållandena. Det handlar i stort om att ha struktur och styrning: vision - strategi - åtgärdsprogram och prioritering. Samverkansorganisationen ska ha varit igång i minst tre år och/eller ha skriftliga åtaganden från de olika intressenterna på samma tidsperiod framåt. QM krävs för att kunna söka till Årets Stadskärna. Vi distribuerar ansökningsformulär och granskar därefter inkomna ansökningar. Diplomering sker vid lämplig konferens och utmärkelsen är giltig i tre år, sedan måste den förnyas. Vår avsikt är att förstärka informationen och kännedomen om denna certifiering framöver, dels för att insatsen ger goda resultat för medlemmarna, dels för att stärka antalet potentiella vinnare av priset Årets Stadskärna. Ambitionen är att utveckla certifieringen till en process som innebär att vi stödjer de städer som anmäler sitt intresse för QM och följer dem fram till godkännandet. De städer som klarar certifieringen kan automatiskt bli kandidater till utmärkelsen Årets Stadskärna utan att själva söka. Juryn kan då nominera de städer som man tycker ha starkast kandidatur. 11

12 GUIDEBOK I STADSUTVECKLING Fastighetsägarna och Svenska Stadskärnor har gemensamt tagit fram en enkel grundläggande handbok i stadskärneutveckling. Detta är framförallt ett sätt att sprida kunskap om grunderna i stadskärnearbete utifrån våra samlade erfarenheter. På så sätt kan städernas samlade kraft kanaliseras i rätt riktning och centrumorganisationernas professionalisering påskyndas. I förlängningen leder detta till att våra svenska städer blir starkare, mer attraktiva och ökar sin konkurrenskraft. Tanken är att boken i så stor utsträckning som möjligt ska vara ett levande dokument. Första upplagan om ex såldes slut ganska omgående och har därefter tryckts i ytterligare ex. Tanken är att fortsatt utveckling och nya erfarenheter ska läggas till efter hand så att boken fortsätter att utvecklas. Boken delas nu bl a ut som välkomstgåva till nya medlemmar och Preferred Partners, samt är underlag för vissa moment inom Urban Centre Management. PURPLE FLAG, UK Purple Flag är en organisation som ingår i ATCM (Association of Town and City Management) som har specialiserat sig på att arbeta med stadens olika frågor och utmaningar som innefattar kvällsekonomin. Organisationen Purple Flag fokuserar på att göra punktinsatser i staden med att hantera, utveckla och främja en attraktiv stadskärna på kvällen. Symbolen för att staden har engagerat sig i frågorna kring kvällsekonomin är den lila flaggan som är en utmärkelse som bygger på att en ort eller stad arbetar med och utvecklat en vision, strategi och åtgärdsprogram för att bättre tillgodose kraven på vad folk vill ha från sitt stadscenter under sena kvällar. Flaggan har blivit symbolen för en säker stad som håller en hög kvalitet under de livliga nattliga timmarna tillsammans med erfaren och licensierade operatörer inom lokala myndigheter och allmänheten. Programmet har utvecklats under 8 år och den lila flaggan finns nu representerad i över fyrtio brittiska och irländska samhällen och städer som idag är stolta ägare till den lila flaggan. Intresset för att bli pilot-städer i Sverige har varit stort och det är vår förhoppning att vi kan starta certifieringen och programmet under SCOUT-PROJEKTET EU Program: LEONARDO da VINCI Projektnamn, SCOUT: destination manager for Small Capital of Culture Projekt start, 1 september 2013, Projekt slut, 30 september 2015 Syftet med SCOUT projektet är att förbättra små och medelstora städers dragningskraft och kulturarv, samt arbeta för en mer effektiv och professionell hantering av stadskärnor. Man ska arbeta aktivt för att utbyta erfarenheter och jämföra olika modeller inom Destination Management och Town Center Management för att kunna identifiera och validera kunskaper, kompetenser och färdigheter professionellt inom partnerskapet. Partnerskapssamarbetet ska leda till att starta ett nätverk mellan väst- och öst-europeiska länder. Nätverket ska vara öppet för alla intressenter som i någon form arbetar med turistnäring och stadsutveckling. Partnerländerna har möjlighet att berika sina erfarenheter samt förbättra sina metoder och verktyg. Dessutom medför detta ett mervärde för alla parter genom att externt synlig göra sina metoder och verktyg internationellt, med den påföljden, att öka sin trovärdighet samt värdet av deras arbete på nationell nivå. 12

13 URBAN CENTRE MANAGEMENT - UCM Svenska Stadskärnor erbjuder utbildningar på olika nivåer för alla som på olika sätt deltar i utvecklingsarbetet. Våra Urban Centre Management-utbildningar har inslag av både akademisk och praktisk karaktär. I Utbildningskollegiet ingår förutom VD och utbildningsansvariga även Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan Jönköping och Martin Öberg, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Följande kurser planeras under 2014: Jan v.2 UCM Academic- Jönköping Jan UCM - Professionellt ledarskap Malmö Feb UCM at home - Motala Mars 6 UCM - QM märk din stad - Quality Mark utbildning, Malmö Aug UCM Update del 1, Borås Sept UCM Update del 2, Borås Nov 4-6 UCM Basic / UCM Basic offentlig sektor, Malmö Löpande UCM at home (begär offert) YRKESHÖGSKOLAN - YH Genom vår samarbetspartner Folkhögskolan har vår ansökan "Centrumledare" godkänts av Yrkeshögskolemyndigheten. Ambitionen har varit att täcka in Mälardalsregionen, köpcentrum, stadskärnor, stadsdelscentrum, fastighetsbolag, konsultbolag, stadskärneorganisationer, branschorganisationer etc. Att många velat engagera sig talar sitt tydliga språk om behovet. Det handlar om en grundläggande eftergymnasial utbildning för dem som vill ta sig in i branschen och inte minst inom ramen för praktikperioderna kan de studerande sedan specialisera sig. Tillsammans utgör fastighetsbolag, konsultbolag, stadskärneorganisationer och i viss mån kommuner centrumledarnas arbetsgivare. Samtliga av Sveriges tio största fastighetsbolag är knutna till utbildningen och erbjuder de studerande LIA-platser. I Sverige förvaltar Newsec, som är Sveriges största förvaltare av köpcentrum, samt Jones Lang LaSalle vardera ett fyrtiotal köpcentrum och handelsplatser runt om i landet. Totalt sett erbjuder därför våra LIA-företag ett mycket stort antal LIA-platser. I dialog med våra studenter kommer dessa båda tillsammans med övriga konsultbolag, fastighetsbolag och stadskärnebolag att tillhandahålla LIA-platser. 13

14 FORSKARRÅD Under hösten 2012 startade vi ett forskarråd som bl a kommer att vara vägledande för våra utbildningars innehåll. Nytänkande, kunskap om omvärlden och studier av samhällstrender och städernas förutsättningar är avgörande för att Svenska Stadskärnors medlemmar ska kunna fatta välgrundade strategiska beslut. För att långsiktigt öka våra stadskärnors konkurrenskraft är det således mycket viktigt att det i Sverige bedrivs spännande och utvecklande forskning inom detta område. Rådet är tänkt att bidra till ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer och då särskilt stadskärnor. Rådet ska också bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap. Samlingsplatsen för rådets arbete är Svenska Stadskärnors hemsida där en sida avsätts för detta. Kanaler för spridning blir Svenska Stadskärnors blogg/krönika samt Svenska Stadskärnors Twitterkanal. Forum för stadsutveckling är en gemensam satsning på att skapa en arena för kunskapsutbyte i Almedalen. Bakom denna står Svenska Stadskärnor, Fastighetsägarna, Centrumutvecklare.se och Svensk Handel. Detta är förstås en självklar plattform för Svenska Stadskärnors forskningsråd. Mycket av rådets arbete går ut på informationsutbyte mellan rådets medlemmar. Vid sammanträden, men också mellan dessa tillfällen, delar rådets medlemmar med sig av vad som är på gång eller vad man har kommit fram till. Det kan också handla om att ställa upp som bollplank under ett pågående projekt eller att kritiskt och konstruktivt granska varandras artiklar eller arbete när det efterfrågas. Grundinställningen bland rådets medlemmar ska vara erkännande, givmildhet, tillit och samverkan. Rådsmedlemmarna har stor möjlighet att själva påverka hur de bidrar till rådets gemensamma arbete, allt efter vilka möjligheter som finns. Ett exempel är Fastighetsägarnas uppsatspris som kan marknadsföras via rådet och även ansökas till via rådet. På så sätt kan en sak som redan existerar få ökad spridning och samtidigt styras in på ämnen som är relevanta för stadskärnans utveckling. Rådets medlemmar Rudolf Antoni (ordförande) Rudolf Antoni är analytiker och föreläsare inom stadsutveckling och en av landets främsta förespråkare för kulturens betydelse för staden. Med en bakgrund på SOM-Institutet vid Göteborgs universitet arbetar han idag som utredare och biträdande näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR. Han är även en av författarna till boken Utveckla din stad en guide för städer med ambitioner Karin Book Karin Book disputerade i kulturgeografi på Lunds universitet 2001 och är sedan 2005 verksam som lektor på Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Inom detta område har hon särskilt fokuserat på de rumsliga aspekterna på fritids- och idrottsutövande. Hennes forskning rör bland annat hur urban utveckling och planering skapar förutsättningar för olika aktiviteter, arenautveckling och idrott som en del av city marketing. Sven-Olov Daunfeldt Sven-Olov Daunfeldt är professor i nationalekonomi verksam på högskolan i Dalarna. Han är forskare på HUI-Research och därutöver verksam vid Ratio Näringslivets forskningsinstitut. Hans forskning rör bland annat företagsutveckling och penningpolitik samt hur företag kan använda sig av de mänskliga sinnena för att påverka konsumenternas upplevelser och faktiska beteende. Mattias Kärrholm Mattias Kärrholm är professor i arkitektur vid Malmö högskola. Forskar kring frågor om offentliga rum, arkitekturteori, urbanmorofologi, urban design, territorialitet, ANT (aktör-nätverksteori) och kommersiella miljöer. 14

15 Berndt Lundgren Berndt Lundgren är lektor och Tekn. Dr vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, avdelningen för fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Hans forskningen syftar till att finna nya sätt att mäta upplevelser av den bebyggda miljön och förstå hur upplevelser påverkar människors beslutsfattande. Charlotta Melander Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, director of the Prosperity Institute of Scandinavia och medarbetare till Richard Florida som grundat The Creative Class Group. Stig Montin Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Tidigare forskningsledare/föreståndare för Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) vid Örebro universitet. Verksam bland annat som forskare och projektledare inom Mistra Urban Futures i Göteborg i det internationella pilotprojektet "Governance, Policy and Knowledge" in Urban Sustainability. Gabriella Sandstig Gabriella Sandstig är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör huvudsakligen medierna och det urbana, otrygghet och förtroendeforskning. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Otrygghetens landskap - En kartläggning av otryggheten i stadsrummet. Alexander Ståhle Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare på KTH och driver sedan 2005 företaget Spacescape som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling för kommuner, städer, byggherrar och fastighetsutvecklare. Han har doktorerat i stadsbyggnad med en avhandling om stadsutveckling, förtätning och offentliga rummet. Han är dessutom en flitig samhällsdebattör i sociala medier och har tagit fram effektiva verktyg för att mäta platsens kvalitet. Jerker Söderlind Jerker Söderlind, tekn.dr. på KTH är arkitekt och stadsdebattör, knuten till City i Samverkan i Stockholm samt driver stadsutvecklingskontoret Stadsliv AB. Har bland annat skrivit boken, Handeln bygger staden. Ola Thufvesson Ola Thufvesson är fil dr i samhällsgeografi. Sedan år 2001 finns han på institutionen för Service Management, Lunds universitet, och är bland annat inriktningsansvarig för retailutbildningen som ges där. Hans forskningsintresse återfinns i det breda fältet platsutveckling i vilket den centrala frågan är; varför vill människor vara på vissa platser och inte andra. Platsutveckling har en mängd olika tillämpningsområden som till exempel stadsbyggnad, turism och detaljhandel. Sofia Ulver-Sneistrup Sofia Ulver-Sneistrup är filosofie doktor, konsumtionsforskare och universitetslektor vid Lunds Universitet. Hon forskar om hur förändringar i samhället förändrar såväl konsumtionsmönster som de sätt på vilka vi uttrycker status. 15

16 MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFTER Medlemmarna betalar en medlemsavgift på 500 kr årligen som är momsbefriad. Därutöver betalar man en serviceavgift till Svenska Stadskärnor AB för att driva verksamheten. Serviceavgiften är olika stor beroende på en mängd faktorer. Avgifterna för 2014 redovisas nedan: Serviceavgifter 2014 Fullvärdesmedlemskap för citybolag/centrumföreningar/centrumsamverkan Lilla (grundomsättning upp t kr) serviceavgift kr. Stora (grundomsättning över kr) serviceavgift kr. Kommunmedlemskap Lilla (upp till invånare) serviceavgift kr. Mellan ( invånare) serviceavgift kr. Stora ( invånare) serviceavgift kr. Fastighetsmedlemskap Lilla (verksam på 1-2 orter) kr. Mellan (verksam på 3-5 orter) kr. Stora (verksam på fler än 5 orter) kr. Medlemskap: Handel, café, restaurang, hotell Lilla (1-3 verksamhetsställen) kr. Stora (fler än 3 verksamhetsställen) kr. Företagsmedlemskap: konsulter, arkitekter och övriga företag Lilla (1-2 medarbetare) kr. Stora (fler än 2 medarbetare) kr. Nationella och regionala medlemskap Nationella branschorganisationer och myndigheter kr. Nationellt medlemskap privata företag kr. Regionala branschorganisationer kr. Moms tillkommer på serviceavgiften. Serviceavgiften uppräknas årligen med KPI, januari 2010 används som basår, och uppräkning sker utifrån KPI oktober året innan. (Indexklausulen införs fr o m 2013 enligt beslut på Årstämman 2012) 16

17 BUDGET 2014 (förslag) Förutom medlemmarnas avgifter så kan verksamheten i viss mån finansieras genom överskott från konferens- och utbildningsarrangemang, sponsorer, partnerbidrag, projektbidrag och konsultarvoden. Här måste dock medlemmarnas intressen noga beaktas så att verksamheten inte får fel fokus och istället för att skapa medlemsnytta så jagar man intäkter. Budgeten för 2014 är inte fastställd, men den omfattar i princip följande poster BU 2014 Medlems- och serviceavgifter 1600 Försäljning möte deltagande (ÅK) 650 Marknadsföringsavgifter (PP+SD) 500 Utbildningar avgifter (UCM) 100 Serviceint Årets stadskärna 125 Föreläsararvoden 100 Citynätverken 150 Scoutprojektet 45 Övr ersättn och intäker S:a Rörelseintäkter 3270 Konferens kostnader (ÅK, SD) -600 Lokalkostnader -150 Resor -300 Reklam -100 Konsulter -100 Redovisning -140 Personal Scoutprojektet -45 Citynätverken -140 Övr administration -180 S:a Rörelsekostnader RESULTAT före avsk och finans 24 Kommentarer: Budgeten pekar på sårbarheten i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till endast 100 tkr. 17

18 Bilaga Medlemsförteckning KOMMUNER Borås Stad Jönköpings kommun Linköpings kommun Örebro kommun Umeå kommun Västerås stad Alingsås kommun Arvika kommun Bollnäs kommun Eslövs kommun Falu kommun Gotlands kommun Halmstads kommun Haninge kommun Hudiksvalls kommun Karlskoga kommun Karlstad kommun Kristianstad Kommun Kungsbacka kommun Ljungby kommun Motala kommun Piteå kommun Södertälje Kommun Värnamo kommun Växjö kommun Trollhättans Stad Västervik kommun Nässjö kommun Kävlinge kommun Vellinge kommun Strängnäs kommun Kungälvs kommun Falköping kommun Åmåls kommun Avesta kommun Bodens Kommun Haparanda kommun Hjo Kommun, Laholm kommun Lomma kommun Örnsköldsviks kommun Tibro kommun Tidaholms kommun Vara kommun Vaxholms stad Simrishamn Ljusdals kommun Mariestads kommun Ålands Näringsliv Höganäs Kommun Hallstahammar kommun Ockelbo kommun Norrtälje kommun Köping kommun ÖVRIGA Boverket Arboga i Centrum Arthur Sundqvist Arkitekter Backemar Consulting AB Borlänge Centrumförening Carlsson & Åqvist AB Centrala Stadsrum i Falun Centrum Karlstad Centrumför. i Nyköping Cesam City i Samverkan City Örebro City Östersund CityGruppen i Ystad Cyréus Arkitektur AB Destination Skellefteå Diös Eskilstuna Innerstad AB Espressohouse Familjebostäder Fast. AB L E Lundberg HötorgsCity Fastighetsägarna GFR AB Fastighetsäg Stockholm Fastighetsäg Sverige AB Fastighetsägarna Syd Gävle Centrumsamverkan Göteborgslokaler Handelsplats Härnösand Handelsstad Kristianstad Harling Förvaltning AB Helsingborgs City AB HessleCity Huge Fastigheter HUI Research Innerstaden Göteborg Jönköping City AB Kalmar City AB Karlskoga Centrumledn Karlskrona Centrumför KFV Marknadsföring AB Kungsbacka Innerstad Kungsleden Fastighets AB Landskrona Citysamverk Linköpings City Malmö Citysamverkan AB Marknad Varberg AB Mitt i Borås Marknads AB Mjölby City i Samverkan MK Illumination Mölndal Centrumledning Newsec AM AB Norrtälje Handelsstad Nynäshamn stadskärneför Omtänksamma Kristinehamn Optimal Progress Reitan Servicehandel Sverige Samverkan i Lidköping Sandvikens Stadsutveckling e Scandinavian Center Dev.Co SKARA 2002 Skövde Cityförening Solkärnan AB Stenstan - På Stan Sundbybergs Stadskärneför Svensk Handel SKL Trafikverket Trelleborg Citysamverkan Trivector Traffic AB Trumbäcken fastigheter Uddevalla Centrumutv Ulricehamns Cityförening Unika Ludvika AB Utveckling i Karlskrona AB UtvecklingsByrån DGL Vi i Stan AB Visit Luleå AB Visit Umeå AB Visita Västerås Citysamverkan AB Växjö Citysamverkan AB wester + elsner arkitekter White Arkitekter AB Ängelholms Näringslivs AB 18

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer