VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

2 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan är stadens puls, själ och hjärta som behöver engagemang och omtanke för att blomstra. En levande stadskärna har förmågan att locka människor att besöka staden, att bosätta sig där, flytta sin verksamhet dit och investera i dess framtid. Stadskärnan är stadens ansikte utåt och därmed en avgörande del i stadens varumärke. Den är nyckeln till framgång. Frågor som rör stadsplanering - som stadsmiljö, tillgänglighet, trygghet, renhållning och marknadsföring är komplexa och innebär ofta ett delat ägarskap. Bilden av vem som är ansvarig blir lätt otydlig och det kan påverka det lokala samarbetet. Men för att skapa en levande stadskärna räcker det inte att man agerar enskilt i de frågor som ligger en varmast om hjärtat. För att lyckas måste stadens intressenter samlas kring en gemensam vision som kan leda all den drivkraft, vilja och inspiration som finns mot samma mål; att skapa en levande och attraktiv stadskärna. Det är tillsammans vi åstadkommer de verkliga förändringarna! 2

3 STRATEGI FÖR STÄDER MED AMBITIONER! INSPIRERA Genom föreläsningar och aktivt deltagande inspirera städer att påbörja eller förstärka sina insatser för att utveckla en attraktiv stadskärna. Utmärkelsen Årets Stadskärna är vårt främsta verktyg för att få stadens intressenter att fokusera på gemensamma intressen i samverkansarbetet. Våra konferenser har som grunduppgift att fungera inspirerande och visa på goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete. UTBILDA Genom vårt utbildningsprogram Urban Centre Management och vår delaktighet i Yrkeshögskolan öka kompetensen hos stadens alla intressenter och höja kunskapsnivån ytterligare hos våra medlemmar. Praktisk handledning och processtyrning hos våra enskilda medlemmar kan erbjudas. STÖDJA Genom vårt kvalitetscertifieringsverktyg Quality Mark ska vi stärka processerna i städerna och säkerställa en god struktur och hållbarhet för samverkansorganisationen. Våra nätverk fungerar som medlemmarnas stöd i det vardagliga utvecklingsarbete och ger nya perspektiv för alla deltagare. Våra Preferred Partners är erkänt duktiga inom sina områden och har en viktig roll som utförare och leverantörer till städerna. PÅVERKA Vi verkar för en svensk stadspolitik genom att väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. Sociala medier och konferenser är våra främsta kanaler för lobbyarbetet. Genom Forskarrådet spetsar vi våra argument och förstärker vår position som påverkansfaktor. 3

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING MEDLEMSORGANISATION Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande organisation. Medlemmarnas insatser styr verksamhetens omfattning. Som medlem får man förmånliga priser på utbildningar och konferenser. Våra konsulter, leverantörer och föreläsare ger medlemsrabatter. Det viktigaste vi kan ge medlemmarna är dock inspirationen att komma igång med arbetet eller ny kraft att fortsätta. Stadsutvecklingsfrågorna är viktiga och kräver ökad uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt! Medlemmarna I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla staden. Här finns ett viktigt nätverk som kan inspirera och stödja arbetet. Våra mest framträdande medlemmar arbetar aktivt med stadsutveckling i olika former. I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och ett hundratal enskilda företag, kommuner och samverkansorganisationer. Förutom de större privata och offentliga organisationerna finns det f n 54 enskilda kommuner som är medlemmar, vilket bör kunna utökas framöver. Målsättningen är att minst hälften av Sveriges kommuner ska vara representerade i organisationen. De flesta samverkansorganisationerna i Sverige finns med och i vissa fall är kommunen också medlem, vilket innebär att vi har anknytningar i över 100 kommuner runt om i landet. Plattformen för samverkan är unik. Våra medlemmar representerar i sin tur ett stort antal medlemmar och intressenter. Samverkansorganisationerna har ofta ett par hundra medlemmar och övriga organisationer kan ha tusentals anslutna intressenter. Nätverket är mycket stort, men utnyttjas inte fullt ut idag. Potentialen finns dock! Organisation Föreningen Svenska Stadskärnor är en ideell förening som äger servicebolaget Svenska Stadskärnor AB, i vilket Björn Bergman är VD. Kontoret finns i Malmö, där ett värdskapsavtal har upprättats med Svensk Handel om samlokalisering i deras kontorslokaler på Jörgen Kocksgatan. Grundtanken är att övriga intressenter ska kunna erbjuda liknande upplägg framöver och att organisationen ska vara flexibel och lättrörlig. Verksamheten som består av VD och en assistent, Inger Alfredsson, förstärks med underkonsulter och genom förtroendeuppdrag till medlemsorganisationerna. Nedan en kort beskrivning av medlemmarna i ledningsgruppen: Rosemarie Lindström Projektledare och konsult för QM (Helsingborg) Cäthe Green Projektledare Preferred Partners, CityNätverken och Årskonferens (Malmö) Tomas Kruth Programansvarig för våra UCM-utbildningar (Jönköping) Marlene Hassel Kurssamordnare för våra UCM-utbildningar (Malmö) Rudolf Antoni Ordförande Svenska Stadskärnors Forskarråd (Göteborg) Marita Floman Kontaktperson för Stockholm och Mälardalsregionen (Stockholm) Emma Aludden Kontaktperson för Norra regionen (Luleå) Endast bokföring och fakturering ligger på externa tjänster. All administration, medlemservice, kanslifunktion, webunderhåll, teleservice, etc ingår i uppdraget. Detta ska kombineras med föreläsare-, lärare- och konsultuppdrag runt om i Sverige. Ambitionsnivån är hög, men resurserna starkt begränsade. 4

5 Styrelse Styrelsen är sammansatt av representanter från många goda krafter som har intresse av att Sveriges stadskärnor stärks och utvecklas i positiv riktning. Styrelsens representation spänner över nationella branschorganisationer och lokala drivkrafter allt för att även i styrelsearbetet få den bransch- och sektorsövergripande mångfald som är utmärkande för framgångsrika samverkansprocesser i stadskärnor. Lena Lindström, ordförande Tillväxtavdelningen Örnsköldsviks kommun Eva Hägglund, vice ordförande Sveriges kommuner och Landsting, SKL Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Thomas Nilsson Umeå C Göran Höckert Fastighetsägarna Syd Thomas Jakobsson Visita Robert Östman Trumbäcken Fastighets AB Pia Sandin Malmö Citysamverkan Magnus Kroon Svensk Handel Helena Ransjö Alcenius BoråsBorås TME AB Elin Sandberg Trafikverket Kerstin Hugne Boverket 5

6 6

7 MÖTESPLATSER Alla städer och orter är unika, men det finns många frågeställningar som är liknande och återkommande. På våra konferenser träffas personer som delar med sig av erfarenheter och kunskap. Dessa tillfällen är viktiga ur många aspekter och vi vill gärna utveckla fler nätverksträffar. Under 2012 introducerade vi t ex Stadens Dag, en konferens med stadsutveckling som tema och ett tillfälle att presentera den verksamhet som bedrivs i Svenska Stadskärnor Följande arrangemang planeras under 2014: Årskonferens (21-22 maj, Västerås) Konferensen har som målsättning att inspirera medlemmarna genom att tillföra ny kunskap och möjlighet att få ta del av andra städers lyckade (och misslyckade) åtgärder och aktiviteter. Konferensen är också tillfället då priset för Årets Stadskärna delas ut. Vår ambition är att ha minst 250 delegater som är centrumutvecklare, cityledare, kommunala tjänstemän, politiker, fastighetsutvecklare, konsulter, arkitekter och andra med uppdrag att utveckla och förvalta staden och dess attraktivitet. Förra årets vinnarstad har option på att vara värdstad för konferensen. Konferensen är också tillfället för Årsstämman. Forum för stadsutveckling (1 juli) Arrangeras i Visby under den politiska Almedalsveckan tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, Svensk Handel och Centrumutvecklarna. Syftet är att visa våra organisationers enighet i behovet av en god svensk stadspolitik och vår gemensamma vilja att samverka för att uppnå effekt. Forskarkonferens (8 oktober) Arrangeras i Malmö i samband med partnerskapskonferens inom EU-projektet Scout inom ramen för Leonardo da Vinci programmet. Forskarrådet bjuds in att föreläsa och debattera de senaste forskningsresultaten inom stadsutveckling. Stadens Dag (23 oktober) Genomförs för tredje gången i år. Ett gemensamt arrangemang med City i Samverkan Stockholm. Vårt syfte är att erbjuda medlemmarna möjlighet att få ta del av Svenska Stadskärnors verksamhet, att öka nätverksmöjligheterna och få möta organisationens intressenter. Citynätverksträffar (2 ggr/år/nätverk) Genomförs tillsammans med Svensk Handel, Visita, Centrumutecklare.se och Fastighetsägarna i 5 regioner. Inbjudna är city- och centrumchefer, som träffas och nätverkar för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Key Cities Group (5 ggr/år) Nätverket består av 12 av de största städerna vars centrumledare delar många gemensamma frågor. Här utvecklas olika projekt som kan implementeras först på de större orterna för att sedan sprida sig vidare. Första projektet blir besöksräknare och ett gemensamt High Street Index. Sociala medier (Facebook, Twitter, Blogs) Nätverket är aktivt på många olika sociala medier. Våra konton administreras av ledningsgruppen gemensamt. Facebook : Gilla Svenska Stadskärnor #stadsutveckling 7

8 PREFERRED PARTNERS Genom Svenska Stadskärnor ska man kunna få tillgång till erfarna konsulter, leverantörer och föreläsare. Vi ska förmedla kontakter som är värdefulla för medlemmarna, dels genom att vi förenklar sökprocessen, dels genom att vi kvalitetssäkrar de konsulter vi rekommenderar. Under 2012 började vi bygga upp en förmedling och marknadsföring av leverantörer och konsulter. Vi debiterar en avgift för vårt arbete och sedan utvecklar vi samarbetsformer som passar båda parter. Här finns en potential att förstärka vår ekonomi, men vi kan inte basera vår grundläggande finansiering på dessa partners. Resurstillskottet kan bli viktigt för att vi ska kunna ta nya initiativ och starta nya projekt. Målsättningen är att bygga ett nätverk av partners som dels har nytta av varandra, dels har nytta av vårt medlemsnätverk och samtidigt tillför värdefull kunskap till våra medlemmar. Ambitionen är att nå minst 30 partners under 2014! Följande företag är hittills utvalda som våra partners: SWECO Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. I Sverige finns Sweco på ett femtiotal orter och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT, industri samt strategi och analys. Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. CLEAR CHANNEL Clear Channel är ett av Sveriges ledande medieförsäljningsbolag och även känt som Sveriges största företag inom utomhusmedia med cirka 90 anställda. Företaget ägs sedan 1998 av den amerik anska koncernen Clear Channel Communications Inc. Koncernen finns representerad i 66 länder och är världens största bolag inom utomhusreklam. Clear Channels produktportfölj möjliggör för varumärken att få kontakt med konsumenter i olika miljöer genom många olika reklamformat över hela Sverige. Clear Channel når människor när de är på väg, på rätt plats och vid rätt tid. Clear Channel finns där varumärken möter människor. RETEAM Reteam s mission är att skapa attraktiva handelsdestinationer. Vi utvecklar handelsprojekt i städers centrum samt shopping- och outletcentrum. Vi tar dina tankar om en attraktiv levande stad från utvecklingsfasen vid fastläggande av strategi till operationell implementeringsplan. Hela vägen från start till festlig invigning. Vissa kallar oss retail doctors, vi själva säger TÄNK ATTRAKTIVT! FUTURUM SOLUTIONS Vi är en svensk leverantör med en lång och gedigen erfarenhet av besöksräkning, omsättningsredovisning och visualisering av nyckeltal. Vi levererar färdiga system och lösningar till både stadskärnor, köpcentrum och detaljhandeln. SPRINGBOARD Springboard är ledande leverantör av automatiserad besöksräknare och erbjuder lösningar för alla besöksmiljöer. Att mäta antalet besökare skapar ett objektivt och löpande mått på hur väl olika aktiviteter och strategiska insatser påverkar kundflödet. MIN AFFÄRS TV Erbjuder marknadens i särklass enklaste och mest kostnadseffektiva E-marknadsföringsplattform med fokus på digital skyltning och samarbete. Min Affärs TV levererar inte bara en skärm eller ett dataprogram, de levererar ökad intjäning, dvs. en komplett lösning - en affärsmodell anpassad för dig. 8

9 WSP GROUP WSP har lång och gedigen erfarenhet av projekt som på olika sätt är relaterade till handel. De kan bistå med olika typer av utredningar som underlättar planering av större handelsprojekt. WSP:s breda kompetens runt om i landet är en stor styrka och de kan delta i hela processen från tidiga planer till fungerande affärscentrum. INVINN Vi på Invinn är specialister på att bygga starka varumärken som berör och hjälper våra kunder att bli valda. Tillsammans bygger vi varumärket för den plats/destination som ska utvecklas och är med under hela utvecklingsresan, från start till mål. Vi tar stolthet i att vara med och se att strategier blir verklighet tillsammans med er! Vi är verksamma i projekt i både Sverige och Norge, vill ni veta mer om våra referensprojekt är ni varmt välkomna att höra av er. Invinn ingår i Vinngroup som är en av Sveriges mest snabbväxande konsultgrupper. MK ILLUMINATION MK Illumination är en kreativ leverantör av konceptuell, energismart julbelysning och designbelysning för alla tillfällen. Vi erbjuder en heltäckande tjänst inom våra tre affärsområden hotell/restaurang, städer /offentliga platser och köpcentrum. MK Illumination har eget designteam och egen tillverkning. Vi arbetar med miljövänliga material och följer europeiska standarder. Våra kunder kan lita på att deras kreativa, unika belysningskoncept är säkra och håller hög kvalitet. Vårt helhetserbjudande omfattar projektering, montering och nedmontering, service och förvaring. ÅF ÅF tror på stadens omätbara kraft att skapa dynamiska miljöer som får människor och företag att växa, trivas och samverka. Med ett tvärvetenskapligt synsätt driver vi utveckling av såväl helhet som delar, från strategi till genomförande. ÅF är specialister inom relevanta områden för urban utveckling och har många års erfarenhet av att skapa attraktiva stadsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. BUMBEE LABS Bumbee Labs har en erkänt hög specialistkompetens inom positionering, nätverksprogrammering, mobila applikationer, statistik och beslutstöd. Deras produkt IOPS är en världsunik uppfinning och den enda i sitt slag som trackar allt och alla som rör sig i installerade miljöer med en noggrannhet ner till 1 meter. TYRÉNS Tyréns har stor erfarenhet av att arbeta med handels-, centrum- och stadskärneutveckling. Genom att ha flera kompetenser under samma tak kan vi ta oss an det mesta som har med handel, fastighet och platsutveckling. Du kan välja en helhetslösning eller plocka delar av vårt breda spektra av tjänster. Vi kan bidra till ett strategiskt arbete inom miljö och hållbar stadsutveckling, samt skapa en bred förankring av de tankar och idéer som ni har. Vi kan stötta och bistå med trend- och omvärldsbevakning, intervjuer, utredningar och planer, målgruppsanalyser, strategiskt utvecklingsarbete och information för att forma och stödja stads- och stadskärneutvecklingen. NYRÉNS ARKITEKTKONTOR Nyréns Arkitektkontor har stor erfarenhet av stadsutveckling och planering. Vår styrka är en helhetssyn som innefattar allt från designdialoger i tidiga skeden till koncept, design och projektering av områden, byggnader och landskap. Kontoret som grundades 1948 av Carl Nyrén, är idag personalägt. Idag arbetar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, ingenjörer, byggnadsantikvarier, visualiserare och modellbyggare tillsammans och bildar ett företag med stor mångsidighet och brett kunnande. 9

10 OPTIMAL Optimal utvecklar och förädlar handelsplatser. Vi arbetar som fastighetsägarens partner inom utveckling och uthyrning. Våra medarbetare har lång erfarenhet av utveckling, uthyrning och förvaltning inom fastighetsbranschen, vilket medför att vi har en trygg kunskapsgrund att stå på. Vi arbetar alltid i team, på så sätt får våra uppdragsgivare tillgång till alla våra medarbetares kunskap och expertis. I fastighets- och stadsutvecklingsprojekt bistår vi uppdragsgivare genom alla faser, från analys till lokaluthyrning. På så sätt hjälper vi våra uppdragsgivare att utveckla spännande koncept - från idé till verklighet. SAMBIZ Sambiz är ett paraplykoncept där vi samlat den bästa kompetensen inom mätning, analys, målbild, strategi, genomförande/utbildning och uppföljning av serviceorganisationer. Vårt helhetskoncept är nytt, men vår gemensamma erfarenhet både lång och bred. Vi utför såväl mystery shopping som enkätundersökningar, telefonintervjuer eller fokusgrupper. Vi har projektledare som leder utvecklingsarbetet framåt med er och vi har en bank av goda utvecklare på inom allt från sälj, service, värdskap, personcoachning och rena energiinjektioner. Genom ett kontinuerligt uppföljningsprogram kan vi justera under utvecklingsprocessen och säkerställa att vi når uppsatta mål. DANFO Bättre offentliga toaletter. Danfo tillverkar kundanpassade offentliga toaletter. Om det finns ett behov kan vi alltid tillgodose det på ett sätt som passar just er. Företaget startades 1969 i Nora, där huvudkontor och produktion fortfarande finns.fram till idag har vi levererat tusentals toalettanläggningar till mer än 40 olika länder runt om i världen. Kvalitet, professionalism och engagemang är våra ledord. Danfo levererar en oöverträffad produkt till bästa tänkbara service, genom hela försäljningsprocessen fram till eftermarknad. HUI HUI Researchs konsulter hjälper våra kunder att göra bättre affärer genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar konsumtionen och samhällsekonomin. Den forskningsbaserade konsultverksamheten utgör grunden för vårt kvalificerade tjänsteerbjudande. Vi erbjuder avancerade beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning för i huvudsak kunder med intresse för handel och turism. Våra kunder återfinns inom detaljhandeln och besöksnäringen och bland myndigheter, branschorganisationer och kommuner. NEWSEC Newsec The Full Service Property House in Northern Europe erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Advice, Asset Management och Transactions. Newsec genomför årligen hundratals uppdrag och förvaltar över tusen fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa. MARKNADSKRAFT Vår marknadsundersökningsbyrå (barter) 10

11 ÅRETS STADSKÄRNA Varje år delar Svenska Stadskärnor ut det prestigefyllda priset Årets Stadskärna. Utmärkelsen skapar mycket uppmärksamhet för den vinnande staden och är belöningen för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete. Den ges till den svenska stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Samverkan med många intressenter är ofta komplicerat, men underlättas om man har tydliga gemensamma mål. Att sikta in sig på att bli Årets Stadskärna är i många städer det övergripande målet för samverkansarbetet. Under 2014 delas utmärkelsen ut för 20:e året i rad! Följande städer har hittills vunnit utmärkelsen för ett framgångsrikt utvecklingsarbete : Jönköping 1996 : Örebro och Bollnäs 1997 : Linköping och Katrineholm 1998 : Falun 1999 : Sundsvall 2000 : Malmö 2001 : Örnsköldsvik 2002 : Åmål 2003 : Helsingborg 2004 : Härnösand 2005 : Malmö 2006 : Skellefteå 2007 : Ystad 2008 : Örnsköldsvik 2009 : Linköping 2010 : Växjö 2011 : Borås 2012 : Visby 2013 : Västerås QUALITY MARK - QM För att säkerställa en långsiktig och hållbar samverkan kan medlemmarna ansöka om QM-certifiering. Detta Quality Mark har sitt ursprung i ett europeiskt utvecklingsprojekt och är tänkt att vara ett stöd för alla beslutsfattare i en stad. Om verksamheten blivit certifierad så kan alla intressenter vara trygga i förvissningen att inblandade parter menar allvar med sitt engagemang och därmed skapas förutsättningar för nya investeringar, både enskilda och gemensamma! De kriterier som finns i QM är gemensamma nämnare för QM-märkning som används i flera andra europeiska länder. Vi har jobbat igenom kriterierna för att ännu bättre passa de svenska förhållandena. Det handlar i stort om att ha struktur och styrning: vision - strategi - åtgärdsprogram och prioritering. Samverkansorganisationen ska ha varit igång i minst tre år och/eller ha skriftliga åtaganden från de olika intressenterna på samma tidsperiod framåt. QM krävs för att kunna söka till Årets Stadskärna. Vi distribuerar ansökningsformulär och granskar därefter inkomna ansökningar. Diplomering sker vid lämplig konferens och utmärkelsen är giltig i tre år, sedan måste den förnyas. Vår avsikt är att förstärka informationen och kännedomen om denna certifiering framöver, dels för att insatsen ger goda resultat för medlemmarna, dels för att stärka antalet potentiella vinnare av priset Årets Stadskärna. Ambitionen är att utveckla certifieringen till en process som innebär att vi stödjer de städer som anmäler sitt intresse för QM och följer dem fram till godkännandet. De städer som klarar certifieringen kan automatiskt bli kandidater till utmärkelsen Årets Stadskärna utan att själva söka. Juryn kan då nominera de städer som man tycker ha starkast kandidatur. 11

12 GUIDEBOK I STADSUTVECKLING Fastighetsägarna och Svenska Stadskärnor har gemensamt tagit fram en enkel grundläggande handbok i stadskärneutveckling. Detta är framförallt ett sätt att sprida kunskap om grunderna i stadskärnearbete utifrån våra samlade erfarenheter. På så sätt kan städernas samlade kraft kanaliseras i rätt riktning och centrumorganisationernas professionalisering påskyndas. I förlängningen leder detta till att våra svenska städer blir starkare, mer attraktiva och ökar sin konkurrenskraft. Tanken är att boken i så stor utsträckning som möjligt ska vara ett levande dokument. Första upplagan om ex såldes slut ganska omgående och har därefter tryckts i ytterligare ex. Tanken är att fortsatt utveckling och nya erfarenheter ska läggas till efter hand så att boken fortsätter att utvecklas. Boken delas nu bl a ut som välkomstgåva till nya medlemmar och Preferred Partners, samt är underlag för vissa moment inom Urban Centre Management. PURPLE FLAG, UK Purple Flag är en organisation som ingår i ATCM (Association of Town and City Management) som har specialiserat sig på att arbeta med stadens olika frågor och utmaningar som innefattar kvällsekonomin. Organisationen Purple Flag fokuserar på att göra punktinsatser i staden med att hantera, utveckla och främja en attraktiv stadskärna på kvällen. Symbolen för att staden har engagerat sig i frågorna kring kvällsekonomin är den lila flaggan som är en utmärkelse som bygger på att en ort eller stad arbetar med och utvecklat en vision, strategi och åtgärdsprogram för att bättre tillgodose kraven på vad folk vill ha från sitt stadscenter under sena kvällar. Flaggan har blivit symbolen för en säker stad som håller en hög kvalitet under de livliga nattliga timmarna tillsammans med erfaren och licensierade operatörer inom lokala myndigheter och allmänheten. Programmet har utvecklats under 8 år och den lila flaggan finns nu representerad i över fyrtio brittiska och irländska samhällen och städer som idag är stolta ägare till den lila flaggan. Intresset för att bli pilot-städer i Sverige har varit stort och det är vår förhoppning att vi kan starta certifieringen och programmet under SCOUT-PROJEKTET EU Program: LEONARDO da VINCI Projektnamn, SCOUT: destination manager for Small Capital of Culture Projekt start, 1 september 2013, Projekt slut, 30 september 2015 Syftet med SCOUT projektet är att förbättra små och medelstora städers dragningskraft och kulturarv, samt arbeta för en mer effektiv och professionell hantering av stadskärnor. Man ska arbeta aktivt för att utbyta erfarenheter och jämföra olika modeller inom Destination Management och Town Center Management för att kunna identifiera och validera kunskaper, kompetenser och färdigheter professionellt inom partnerskapet. Partnerskapssamarbetet ska leda till att starta ett nätverk mellan väst- och öst-europeiska länder. Nätverket ska vara öppet för alla intressenter som i någon form arbetar med turistnäring och stadsutveckling. Partnerländerna har möjlighet att berika sina erfarenheter samt förbättra sina metoder och verktyg. Dessutom medför detta ett mervärde för alla parter genom att externt synlig göra sina metoder och verktyg internationellt, med den påföljden, att öka sin trovärdighet samt värdet av deras arbete på nationell nivå. 12

13 URBAN CENTRE MANAGEMENT - UCM Svenska Stadskärnor erbjuder utbildningar på olika nivåer för alla som på olika sätt deltar i utvecklingsarbetet. Våra Urban Centre Management-utbildningar har inslag av både akademisk och praktisk karaktär. I Utbildningskollegiet ingår förutom VD och utbildningsansvariga även Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan Jönköping och Martin Öberg, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Följande kurser planeras under 2014: Jan v.2 UCM Academic- Jönköping Jan UCM - Professionellt ledarskap Malmö Feb UCM at home - Motala Mars 6 UCM - QM märk din stad - Quality Mark utbildning, Malmö Aug UCM Update del 1, Borås Sept UCM Update del 2, Borås Nov 4-6 UCM Basic / UCM Basic offentlig sektor, Malmö Löpande UCM at home (begär offert) YRKESHÖGSKOLAN - YH Genom vår samarbetspartner Folkhögskolan har vår ansökan "Centrumledare" godkänts av Yrkeshögskolemyndigheten. Ambitionen har varit att täcka in Mälardalsregionen, köpcentrum, stadskärnor, stadsdelscentrum, fastighetsbolag, konsultbolag, stadskärneorganisationer, branschorganisationer etc. Att många velat engagera sig talar sitt tydliga språk om behovet. Det handlar om en grundläggande eftergymnasial utbildning för dem som vill ta sig in i branschen och inte minst inom ramen för praktikperioderna kan de studerande sedan specialisera sig. Tillsammans utgör fastighetsbolag, konsultbolag, stadskärneorganisationer och i viss mån kommuner centrumledarnas arbetsgivare. Samtliga av Sveriges tio största fastighetsbolag är knutna till utbildningen och erbjuder de studerande LIA-platser. I Sverige förvaltar Newsec, som är Sveriges största förvaltare av köpcentrum, samt Jones Lang LaSalle vardera ett fyrtiotal köpcentrum och handelsplatser runt om i landet. Totalt sett erbjuder därför våra LIA-företag ett mycket stort antal LIA-platser. I dialog med våra studenter kommer dessa båda tillsammans med övriga konsultbolag, fastighetsbolag och stadskärnebolag att tillhandahålla LIA-platser. 13

14 FORSKARRÅD Under hösten 2012 startade vi ett forskarråd som bl a kommer att vara vägledande för våra utbildningars innehåll. Nytänkande, kunskap om omvärlden och studier av samhällstrender och städernas förutsättningar är avgörande för att Svenska Stadskärnors medlemmar ska kunna fatta välgrundade strategiska beslut. För att långsiktigt öka våra stadskärnors konkurrenskraft är det således mycket viktigt att det i Sverige bedrivs spännande och utvecklande forskning inom detta område. Rådet är tänkt att bidra till ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer och då särskilt stadskärnor. Rådet ska också bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap. Samlingsplatsen för rådets arbete är Svenska Stadskärnors hemsida där en sida avsätts för detta. Kanaler för spridning blir Svenska Stadskärnors blogg/krönika samt Svenska Stadskärnors Twitterkanal. Forum för stadsutveckling är en gemensam satsning på att skapa en arena för kunskapsutbyte i Almedalen. Bakom denna står Svenska Stadskärnor, Fastighetsägarna, Centrumutvecklare.se och Svensk Handel. Detta är förstås en självklar plattform för Svenska Stadskärnors forskningsråd. Mycket av rådets arbete går ut på informationsutbyte mellan rådets medlemmar. Vid sammanträden, men också mellan dessa tillfällen, delar rådets medlemmar med sig av vad som är på gång eller vad man har kommit fram till. Det kan också handla om att ställa upp som bollplank under ett pågående projekt eller att kritiskt och konstruktivt granska varandras artiklar eller arbete när det efterfrågas. Grundinställningen bland rådets medlemmar ska vara erkännande, givmildhet, tillit och samverkan. Rådsmedlemmarna har stor möjlighet att själva påverka hur de bidrar till rådets gemensamma arbete, allt efter vilka möjligheter som finns. Ett exempel är Fastighetsägarnas uppsatspris som kan marknadsföras via rådet och även ansökas till via rådet. På så sätt kan en sak som redan existerar få ökad spridning och samtidigt styras in på ämnen som är relevanta för stadskärnans utveckling. Rådets medlemmar Rudolf Antoni (ordförande) Rudolf Antoni är analytiker och föreläsare inom stadsutveckling och en av landets främsta förespråkare för kulturens betydelse för staden. Med en bakgrund på SOM-Institutet vid Göteborgs universitet arbetar han idag som utredare och biträdande näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR. Han är även en av författarna till boken Utveckla din stad en guide för städer med ambitioner Karin Book Karin Book disputerade i kulturgeografi på Lunds universitet 2001 och är sedan 2005 verksam som lektor på Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Inom detta område har hon särskilt fokuserat på de rumsliga aspekterna på fritids- och idrottsutövande. Hennes forskning rör bland annat hur urban utveckling och planering skapar förutsättningar för olika aktiviteter, arenautveckling och idrott som en del av city marketing. Sven-Olov Daunfeldt Sven-Olov Daunfeldt är professor i nationalekonomi verksam på högskolan i Dalarna. Han är forskare på HUI-Research och därutöver verksam vid Ratio Näringslivets forskningsinstitut. Hans forskning rör bland annat företagsutveckling och penningpolitik samt hur företag kan använda sig av de mänskliga sinnena för att påverka konsumenternas upplevelser och faktiska beteende. Mattias Kärrholm Mattias Kärrholm är professor i arkitektur vid Malmö högskola. Forskar kring frågor om offentliga rum, arkitekturteori, urbanmorofologi, urban design, territorialitet, ANT (aktör-nätverksteori) och kommersiella miljöer. 14

15 Berndt Lundgren Berndt Lundgren är lektor och Tekn. Dr vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, avdelningen för fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Hans forskningen syftar till att finna nya sätt att mäta upplevelser av den bebyggda miljön och förstå hur upplevelser påverkar människors beslutsfattande. Charlotta Melander Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, director of the Prosperity Institute of Scandinavia och medarbetare till Richard Florida som grundat The Creative Class Group. Stig Montin Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Tidigare forskningsledare/föreståndare för Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) vid Örebro universitet. Verksam bland annat som forskare och projektledare inom Mistra Urban Futures i Göteborg i det internationella pilotprojektet "Governance, Policy and Knowledge" in Urban Sustainability. Gabriella Sandstig Gabriella Sandstig är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör huvudsakligen medierna och det urbana, otrygghet och förtroendeforskning. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Otrygghetens landskap - En kartläggning av otryggheten i stadsrummet. Alexander Ståhle Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare på KTH och driver sedan 2005 företaget Spacescape som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling för kommuner, städer, byggherrar och fastighetsutvecklare. Han har doktorerat i stadsbyggnad med en avhandling om stadsutveckling, förtätning och offentliga rummet. Han är dessutom en flitig samhällsdebattör i sociala medier och har tagit fram effektiva verktyg för att mäta platsens kvalitet. Jerker Söderlind Jerker Söderlind, tekn.dr. på KTH är arkitekt och stadsdebattör, knuten till City i Samverkan i Stockholm samt driver stadsutvecklingskontoret Stadsliv AB. Har bland annat skrivit boken, Handeln bygger staden. Ola Thufvesson Ola Thufvesson är fil dr i samhällsgeografi. Sedan år 2001 finns han på institutionen för Service Management, Lunds universitet, och är bland annat inriktningsansvarig för retailutbildningen som ges där. Hans forskningsintresse återfinns i det breda fältet platsutveckling i vilket den centrala frågan är; varför vill människor vara på vissa platser och inte andra. Platsutveckling har en mängd olika tillämpningsområden som till exempel stadsbyggnad, turism och detaljhandel. Sofia Ulver-Sneistrup Sofia Ulver-Sneistrup är filosofie doktor, konsumtionsforskare och universitetslektor vid Lunds Universitet. Hon forskar om hur förändringar i samhället förändrar såväl konsumtionsmönster som de sätt på vilka vi uttrycker status. 15

16 MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFTER Medlemmarna betalar en medlemsavgift på 500 kr årligen som är momsbefriad. Därutöver betalar man en serviceavgift till Svenska Stadskärnor AB för att driva verksamheten. Serviceavgiften är olika stor beroende på en mängd faktorer. Avgifterna för 2014 redovisas nedan: Serviceavgifter 2014 Fullvärdesmedlemskap för citybolag/centrumföreningar/centrumsamverkan Lilla (grundomsättning upp t kr) serviceavgift kr. Stora (grundomsättning över kr) serviceavgift kr. Kommunmedlemskap Lilla (upp till invånare) serviceavgift kr. Mellan ( invånare) serviceavgift kr. Stora ( invånare) serviceavgift kr. Fastighetsmedlemskap Lilla (verksam på 1-2 orter) kr. Mellan (verksam på 3-5 orter) kr. Stora (verksam på fler än 5 orter) kr. Medlemskap: Handel, café, restaurang, hotell Lilla (1-3 verksamhetsställen) kr. Stora (fler än 3 verksamhetsställen) kr. Företagsmedlemskap: konsulter, arkitekter och övriga företag Lilla (1-2 medarbetare) kr. Stora (fler än 2 medarbetare) kr. Nationella och regionala medlemskap Nationella branschorganisationer och myndigheter kr. Nationellt medlemskap privata företag kr. Regionala branschorganisationer kr. Moms tillkommer på serviceavgiften. Serviceavgiften uppräknas årligen med KPI, januari 2010 används som basår, och uppräkning sker utifrån KPI oktober året innan. (Indexklausulen införs fr o m 2013 enligt beslut på Årstämman 2012) 16

17 BUDGET 2014 (förslag) Förutom medlemmarnas avgifter så kan verksamheten i viss mån finansieras genom överskott från konferens- och utbildningsarrangemang, sponsorer, partnerbidrag, projektbidrag och konsultarvoden. Här måste dock medlemmarnas intressen noga beaktas så att verksamheten inte får fel fokus och istället för att skapa medlemsnytta så jagar man intäkter. Budgeten för 2014 är inte fastställd, men den omfattar i princip följande poster BU 2014 Medlems- och serviceavgifter 1600 Försäljning möte deltagande (ÅK) 650 Marknadsföringsavgifter (PP+SD) 500 Utbildningar avgifter (UCM) 100 Serviceint Årets stadskärna 125 Föreläsararvoden 100 Citynätverken 150 Scoutprojektet 45 Övr ersättn och intäker S:a Rörelseintäkter 3270 Konferens kostnader (ÅK, SD) -600 Lokalkostnader -150 Resor -300 Reklam -100 Konsulter -100 Redovisning -140 Personal Scoutprojektet -45 Citynätverken -140 Övr administration -180 S:a Rörelsekostnader RESULTAT före avsk och finans 24 Kommentarer: Budgeten pekar på sårbarheten i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till endast 100 tkr. 17

18 Bilaga Medlemsförteckning KOMMUNER Borås Stad Jönköpings kommun Linköpings kommun Örebro kommun Umeå kommun Västerås stad Alingsås kommun Arvika kommun Bollnäs kommun Eslövs kommun Falu kommun Gotlands kommun Halmstads kommun Haninge kommun Hudiksvalls kommun Karlskoga kommun Karlstad kommun Kristianstad Kommun Kungsbacka kommun Ljungby kommun Motala kommun Piteå kommun Södertälje Kommun Värnamo kommun Växjö kommun Trollhättans Stad Västervik kommun Nässjö kommun Kävlinge kommun Vellinge kommun Strängnäs kommun Kungälvs kommun Falköping kommun Åmåls kommun Avesta kommun Bodens Kommun Haparanda kommun Hjo Kommun, Laholm kommun Lomma kommun Örnsköldsviks kommun Tibro kommun Tidaholms kommun Vara kommun Vaxholms stad Simrishamn Ljusdals kommun Mariestads kommun Ålands Näringsliv Höganäs Kommun Hallstahammar kommun Ockelbo kommun Norrtälje kommun Köping kommun ÖVRIGA Boverket Arboga i Centrum Arthur Sundqvist Arkitekter Backemar Consulting AB Borlänge Centrumförening Carlsson & Åqvist AB Centrala Stadsrum i Falun Centrum Karlstad Centrumför. i Nyköping Cesam City i Samverkan City Örebro City Östersund CityGruppen i Ystad Cyréus Arkitektur AB Destination Skellefteå Diös Eskilstuna Innerstad AB Espressohouse Familjebostäder Fast. AB L E Lundberg HötorgsCity Fastighetsägarna GFR AB Fastighetsäg Stockholm Fastighetsäg Sverige AB Fastighetsägarna Syd Gävle Centrumsamverkan Göteborgslokaler Handelsplats Härnösand Handelsstad Kristianstad Harling Förvaltning AB Helsingborgs City AB HessleCity Huge Fastigheter HUI Research Innerstaden Göteborg Jönköping City AB Kalmar City AB Karlskoga Centrumledn Karlskrona Centrumför KFV Marknadsföring AB Kungsbacka Innerstad Kungsleden Fastighets AB Landskrona Citysamverk Linköpings City Malmö Citysamverkan AB Marknad Varberg AB Mitt i Borås Marknads AB Mjölby City i Samverkan MK Illumination Mölndal Centrumledning Newsec AM AB Norrtälje Handelsstad Nynäshamn stadskärneför Omtänksamma Kristinehamn Optimal Progress Reitan Servicehandel Sverige Samverkan i Lidköping Sandvikens Stadsutveckling e Scandinavian Center Dev.Co SKARA 2002 Skövde Cityförening Solkärnan AB Stenstan - På Stan Sundbybergs Stadskärneför Svensk Handel SKL Trafikverket Trelleborg Citysamverkan Trivector Traffic AB Trumbäcken fastigheter Uddevalla Centrumutv Ulricehamns Cityförening Unika Ludvika AB Utveckling i Karlskrona AB UtvecklingsByrån DGL Vi i Stan AB Visit Luleå AB Visit Umeå AB Visita Västerås Citysamverkan AB Växjö Citysamverkan AB wester + elsner arkitekter White Arkitekter AB Ängelholms Näringslivs AB 18

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2012-2013 Verksamhetsbeskrivning 2012/2013 En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan påverkar stadens varumärke!

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN (förslag) FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN (förslag) FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN (förslag) FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer,

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

STADENS DAG Mötesplatsen för alla stadsutvecklare

STADENS DAG Mötesplatsen för alla stadsutvecklare STADENS DAG Mötesplatsen för alla stadsutvecklare Förmiddagens program Svenska Stadskärnor 10.00. Presentation av organisationen Svenska Stadskärnor - VD Björn Bergman. 10.15. Stadsutveckling ur vårt perspektiv:

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Vi ses på Urbant Forum

Vi ses på Urbant Forum VI STÄDER Vi ses på Urbant Forum Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. Det skapar både möjligheter och utmaningar för svenska städer. Under den nationella inspirationsdagen som vi kallar

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2011 Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

LÄGESRAPPORT

LÄGESRAPPORT LÄGESRAPPORT 2015-12-07 UTVECKLINGSPROGRAM AV SVENSKA PRE-BID-MODELLEN Inger Alfredsson Nationell samordnare för levande orter och livfulla städer BAKGRUND Detta utvecklingsprogram syftar till att stärka,

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 2 KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE 3 INDEX 3 4-5 6-8 9-10 11 12 13-14 15-17 18-19 20 21 HÄR

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

PURPLE FLAG FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI

PURPLE FLAG FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI Vi har ändrat vårt konsumtionsmönster Stadens kvällsutbud har större betydelse numera Vem tar ansvar för hur kvällsekonomin utvecklas i en stad? Engagera nya

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Svenska Stadskärnor - för levande orter och livfulla städer!

Svenska Stadskärnor - för levande orter och livfulla städer! Svenska Stadskärnor - för levande orter och livfulla städer! Urban Centre Management Östersund 2015 Första dagen 13.00-13.30 Välkommen och presentation av Svenska Stadskärnor och den fortsatta kursen.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt non-profit

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten i Svenska

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET 2014 En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer