Verksamhetsberättelse 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2

3 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling 8 Ekonomi 8 Miljö / hållbar utveckling 9 Ungdomsverksamhet 10 Tävlingsverksamhet 14 Tävlingsresultat Utbildning & utveckling 17 Seniorverksamhet 19 Kioskverksamhet 19 Anläggning & banor 20 Marknad & PR 20 Lotteri 22 Slutord 22 Resultaträkning Balansräkning Noter 26

4 Verksamhetsberättelse 2012 Ordföranden har ordet Året som passerat har inte varit riktigt som vi önskade. Representationslaget gjorde vad de kunde och kämpade fantastiskt väl, men räckte inte till för att stanna kvar i division 1. Det finns trots allt en hel del glädjeämnen som jag gärna lyfter fram och som andas framtidstro. Glädjande var att två av Linjens juniorer debuterade i juniorlandslaget under året och spelade junior-vm i Bad Münder, Tyskland. Efter första tävlingsdagen ledde Anders herrjuniorklassen för att sluta på en hedrande åttondeplacering. Både Anders och Elisabeth gick vidare till cupspelet. Elisabeth förlorade i första matchen mot en tysk tjej som blev fyra medan Anders vann två matcher för att slutligen förlora i kvartsfinal mot svensken, Derice Shumilov Susoho. Både Anders och Elisabeth fick med sig var sin silvermedalj från lagtävlingarna. Dessutom har vi flera juniorer som verkligen visar att de vill vara med och tävla och kämpa för att ta en plats i vårt serielag. Tre av juniorena var med och spelade mixed-sm i MunktellArenan, varav Elisabeth i par med Alexander Dahlqvist slutade på en fjärdeplats i den öppna klassen. Under året blev det också klart att Linjen får förtroendet att arrangera två förbundsarrangemang under 2013, varav Tjejfemman redan har spelats i Bangolfhallen. I höst, närmare bestämt i oktober, kommer det att spelas Mixed-SM. Det kommer att bli en utmaning för klubben att arrangera denna tävling med förhoppningsvis uppemot deltagare. För att ro detta iland krävs att vi alla hjälps åt. Planering och förberedelser inför detta kommer att starta redan under mars månad. En annan utmaning vi står inför är att rekrytera fler medlemmar till föreningen, både ungdomar och vuxna. Vi behöver också ta hand om såväl de nya som dagens medlemmar. I detta arbete kan vi alla bidra. Jag tror att om vi i framtiden kan erbjuda spel på fler underlag kan det också bidra till att locka fler medlemmar till föreningen. Med dessa ord vill jag tacka för det gångna verksamhetsåret och passa på att önska alla i Linjen lycka till under det kommande året. Lars Brandt Vi fick under året också förtroendet att vara arrangör för både den tredje deltävlingen och finalen för ÖresundsTourens första år. Tävlingen, som är en gemensam satsning från flera av de skånska klubbarna, spelades förutom i Badhusparken också i Kulladal (filt) och Hjelmsjö (EB). Totalt var prissumman under touren ca kr, varav gick ut i tourfinalen. I finalen representerades Linjen av sex spelare varav Anders Brandt placerade sig på sjundeplats och Andreas Feuk på en elfteplats. Årsredovisning

5 Uppföljning mål 2012 Ungdom Rekrytera fem nya ungdomar Sju nya ungdomar har blivit medlemmar under året. Kontinuerlig ungdomsverksamhet Ungdomsverksamheten har varit kontinuerlig och aktiv under hela året. Delta på USM med tre ungdomar och ledare Målet ej uppnått. Vi hade i år ingen ungdom som ville eller kunde spela USM i Tuve. Delta på Junior-SM med sex ungdomar och juniorer samt medföljande ledare Fyra juniorer och två ledare har deltagit på JSM i Kalmar. 110 tävlingsstarter för våra ungdomar och juniorer under verksamhetsåret 101 starter noteras sammantaget för denna gruppen. 130 deltagartillfällen på Sportlovet Ca 130 deltagartillfällen noterades vid de fem sammankomsterna i Bangolfhallen under sportlovet. Tävling En placering bland de sex bästa lagen för Linjens A-lag i division 1 södra Representationslaget slutade på en sistaplats i div 1 södra och blev därmed degraderade till division 2 södra A. En placering bland de tre bästa för Linjens B-lag i division 3 södra A Målet ej uppnått. Linjen 2 slutade på en femteplats i serien. Topplacering för Linjen 1 i inomhusseriens division 1 (Bangolfhallen) Svårigheter att få ihop bästa laget under säsongen 11/12 var bl a en orsak till att laget slutade på en sjätteplats. Vara en ledande arrangörsklubb för tävlingar såväl inne och ute Arrangemangen i Badhusparken har fått gott beröm och lockat många deltagare. Inomhus har vi först under hösten lyckats höja nivån på tävlingsorganisationen och de krav som ställs på ett arrangemang idag. Arbetet fortsätter med att utveckla tävlingsverksamheten inomhus. 50 startande på NT ÖresundsTourens tredje deltävling i Landskrona 60 startande deltagare i tävlingen. Utbildning Utbilda åtta medlemmar eller föräldrar i Grönt Kort under verksamhetsåret Fem medlemmar har utbildats i Grönt Kort vid två olika tillfällen under året. Utbilda tre ungdomar i Ljusgrönt Kort Tre ungdomar har utbildats. Utbilda fyra personer i IdrottOnline hemsida Målet ej uppfyllt. Internutbildning har dock påbörjats för två medlemmar. Utbilda två ledare i Grundtränarutbildning (GTU1) via Skåneidrotten Två medlemmar har genomgått GTU1 inom ramen för Skåneidrottens stipendium Unga Ledare utbildning. Utbilda en (1) ny distriktsdomare En medlem har genomgått kursen och godkänts som lic distriktsdomare. Årsredovisning

6 Utbilda tre nya tävlingsledare Tre medlemmar har under året genomgått Grundkurs tävlingsledare Utbilda två klubbledare i Idrottens föreningslära - Fördjupning Juridik Kursen har ställts in vid samtliga tillfällen som den utlysts i Landskrona. Slutrapportera åtta lärgrupper och två arrangemang till Skåneidrotten / SISU Idrottsutbildarna 13 lärgrupper om sammanlagt 82 studietimmar har slutrapporterats. Marknad Få fler medlemmar aktiva i marknadsarbetet. Målet ej uppnått. Det är önskvärt att fler medlemmar bidrar med att ge förslag till kontaktpersoner eller själv tar direkt kontakt med nya sponsorer. Öka antalet sponsorer och stabilisera sponsorintäkten till föreningen Den sammanlagda sponsorsumman har minskat något under året. Anläggning & kiosk Ha välskötta anläggningar som medlemmar och allmänhet trivs på Målet uppnått. Anläggningarna får många uppskattande ord från våra medlemmar och allmänhetsspelare. Sänka elförbrukningen i Badhusparken med 10 procent jämfört med 2011 Elförbrukningen minskade under året med 18 procent. Erbjuda medlemmar och allmänhet en god kioskservice inne och ute Målet uppnått. En förändring av kiosken inomhus har fått gott mottagande och ökat försäljningen. Öka försäljningsnettot i kiosken med 15% Det sammanlagda försäljningsnettot har ökat med 19%, vilket i stort bygger på ökad försäljningssumma samt oförändrad inköpssumma. Styrelse Rekrytera tio nya medlemmar under året genom bl a rekryteringskampanj 13 nya medlemmar har rekryterats under året. Förbättra kommunikationen mellan styrelse/kommitté/medlem. Eftersom styrelsen inte varit fulltalig under året p g a vakanser, har det inte funnits möjlighet att prioritera frågan fullt ut. Anordna en gemensam medlemsaktivitet Ingen gemensam medlemsaktivitet har genomförts för samtliga medlemmar. Förbereda och föreslå revidering av klubbens nuvarande stadgar Målet ej uppfyllt. Arbetet kommer att inledas under Öka avkastningen på eget kapital med 20% Avkastningen (förräntningen) har ökat med 110 procent Årsredovisning

7 Organisation Under verksamhetsåret har styrelse och kommittéer haft följande sammansättning Utbildningskommitté Andreas Feuk (ansvarig), Camilla Forslund Lotterikommitté Lars Brandt (ansvarig), Marie Bengtsson Styrelse Ordförande (VU) Sekreterare (VU) Kassör (VU) Vice ordförande Ledamot Suppleant Suppleant Adj ungdomsrepr Ers ungdomsrepr Lars Brandt Jan Sandström Andreas Feuk Rickard Söderkvist vakant Tomas Danielsson vakant Anders Brandt Simon Ryderdal Övriga ansvarsområden Biträdande kassör Klubbshopsansvarig Veteransamordnare PR-ansvarig IKT-samordnare Webmaster Nyckelsamordnare Fotoansvarig Pressklippsansvarig Hildur Assarsson Börje Andersson Berne Persson Berne Persson Lars Brandt Lars Brandt Inger Hajny Simon Ryderdal Hildur Assarsson Revisorer Sven O Mårtensson, Mats Klein, Sven Törnqvist (suppleant) Valberedning Berne Persson (sammankallande), Elisabeth Brandt, Kent Kirkegaard Tävlingskommitté Vakant (ansvarig), Tomas Danielsson, Rickard Söderkvist, Kent Kirkegaard Ungdomskommitté Camilla Forslund (ansvarig), Andreas Feuk, Elisabeth Brandt, Tim Nietosvuori Uttagningskommitté Rickard Söderkvist (ansvarig), Kent Kirkegaard, Rose-Marie Lönnqvist (t o m sep) Anläggningskommitté Ebbe Mellblom (ansvarig), Börje Andersson, Rickard Söderkvist Marknadskommitté Lars Brandt (ansvarig), Jan Sandström Kioskkommitté Hildur Assarsson (ansvarig), Marie Bengtsson, Ingegerd Andersson (fr o m okt), Barbro Jönsson (t o m sep) Kioskschemakommitté Lars Brandt (ansvarig) Arbetsgruppen för ny hemsida Lars Brandt, Mats Klein, Andreas Feuk Hedersmedlemmar Hedersordförande Hedersledamot Hedersmedlem Personal Berne Persson Ebbe Mellblom Lennart Halldin Marie Bengtsson har varit anställd som kioskbiträde med lönebidrag under hela Kerstin Weissbrodt (jan-dec) och fr o m våren Stefan Holmander (maj-dec) har haft Fas3- anställning på klubben. Sammanträden. Medlemsmöten Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt ett extra styrelsemöte per capsulam. Verkställande utskottet (VU) har dessutom haft två protokollförda möten under året. Årsmötet avhölls den 27 februari på föreningshuset Plantan med 23 personer närvarande. Dessutom har det avhållits två medlemsmöten i Stugan. Ett på våren den 18 april och ett på hösten den 13 september. Årsredovisning

8 Camilla Forslund har varit ledamot i förbundsstyrelsen (t o m mars) samt i förbundets ungdoms- och juniorkommitté (t o m mars). Camilla valde att avböja omval till båda posterna och avtackades med en glasvas vid förbundsmötet för tre års uppdrag i förbundet. Mötesdeltagare vid Linjens årsmöte på Plantan Representation Sydsvenska Bangolfförbundet Bangolfklubben Linjen har varit representerad på Sydsvenska Bangolfförbundets årsmöte i Hässleholm den 3 mars genom Lars Brandt (ombud med rösträtt) och Andreas Feuk. Dessutom deltog Camilla Forslund (sekreterare, SSBGF) samt Anders Brandt och Elisabeth Brandt som båda fick ta emot priser. Inom Sydsvenska Bangolfförbundet har Camilla Forslund varit sekreterare i styrelsen och Andreas Feuk har varit ordförande i valberedningen. LISA Lars Brandt och Andreas Feuk har representerat klubben vid LISAs årsmöte den 5 mars och vid halvårsmötet den 5 november. Andreas Feuk har varit ordförande i LISAs valberedning (t o m mars) och avtackades med blommor för elva års valberedningsarbete. Branschorganisationen Svensk Minigolf Klubben har varit medlem i branschorganisationen Svensk Minigolf under året. Organisationen erbjuder sina medlemmar bättre inköpsavtal hos ett antal leverantörer av bl a kioskvaror, försäkringar etc. ÖresundsTouren Andreas Feuk och Lars Brandt har deltagit från Linjen vid ett planeringsmöte i Landskrona den 22 september för fortsatt tävlingssamarbete kring ÖresundsTouren. Svenska Bangolfförbundet Utan rösträtt har Camilla Forslund och Andreas Feuk närvarat vid förbundsmötet i Göteborg. Andreas Feuk har varit sekreterare och VUledamot i förbundsstyrelsen, samt kommittéledamot i utvecklingskommittén. Andreas har under året också ingått i arbetsgruppen för organisationsöversyn inom förbundet. Övriga licensierade förbundsuppdrag som Andreas innehar är föreningsambassadör i syd, föreläsare / utbildare, förbundsdomare samt alkokontrollant. Andreas fick också förtroendet att döma årets individuella SM/JSM i Kalmar tillsammans med Magnus Wintermalm från Haninge. FaR för allmänheten Andreas Feuk har representerat föreningen vid FaR för allmänheten som anordnades den 11 april på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Kvällen som både innehöll utställningar och föreläsningar, lockade ett 150-tal personer från i huvudsak Malmö-Lund regionen. Årsredovisning

9 Även Lennart Halldin var en av de drivande krafterna i klubben vid uppstarten. Lennart, som då också var ordförande i Landskrona Simsällskap, svarade för att anläggningen i Badhusparken kunde hållas öppen under det första året, Ett antal år verkade Lennart också som revisor och revisorsuppleant i Linjen. Vid årsmötet utsågs Lennart till hedersmedlem i föreningen. FaR för allmänheten på SUS i Malmö Utmärkelser Vid klubbens årsmöte den 27 februari utågs Ebbe Mellblom till hedersledamot i Linjen. Redan 1986 invaldes Ebbe till den första interimsstyrelsen och arbetade sedan dess i styrelsen under drygt 20 år. Ebbe har ända sedan starten också varit ansvarig för anläggningskommittén med ett särskilt öga och skickliga händer för våra bananläggningar. Elisabeth Brandt och Anders Brandt erhöll i samband med klubbens årsmöte tävlingskommitténs priser för Årets spelare på damrespektive herrsidan. Följande ungdomar i Linjen fick också ta emot stipendium från klubbens ungdomsfond för bangolf, flit och kamratskap; Sebastian Andersson, Anders Brandt, Elisabeth Brandt, Oliver Jönsson, Simon Kirkegaard, Carolina Larsson, Moa Mellblom, Tim Nietosvuori, Cajsa-Stina Persson, Magdalena Persson, Robin Persson, Pontus Pettersson och Simon Ryderdal. Årsredovisning

10 Vid Sydsvenska Bangolfförbundets årsmöte erhåll Anders Brandt och Elisabeth Brandt utmärkelserna Årets ungdom (pojke/flicka) för sina tävlingsframgångar under Jan-Åke Persson, Sjöviken, blev Årets spelare nya personer har blivit medlemmar under året, fördelat på sju ungdomar och sex vuxna. I slutet av sensommaren nåddes vi av beskedet att Hilding Nordström gått bort efter en kortare tids sjukdom. Hilding har varit medlem i drygt 15 år och alltid funnits där som en hjälpsam och tekniskt intresserad medlem. Hilding var också aktiv inom senior-/veteranverksamheten. Tabell 1. Klassvis fördelning av medlemsantalet per I samband med Landskrona Idrottsgala den 13 april i Idrottshallen fick Anders Brandt ta emot ungdomsstipendium ur LISAs ungdomsfond för sina idrottsinsatser under Anders blev den tionde medlemmen i Linjen som fick mottaga ett individuellt ungdomsstipendium från LISA. Klass Förändr HV DV OB OG HS DS HJ DJ PA FA PB FB PC FC Passiv Hedersm Totalt Licens Ekonomi Klubbens ekonomi har varit god under året. Försäljningen av bollspel har varit något lägre än 2011, men budgeten har ändå kunnat hållas tack vare sparsamhet, tillförsel av projektmedel, ökad lotteriförsäljning m m. Medlemsutveckling Medlemsantalet har minskat marginellt under Minskningen ligger framför allt i den äldre ungdomsgruppen eftersom vi hade många ungdomar som provade på och blev medlemmar under Antalet medlemmar med spelarlicens har minskat från 48 till 37. Alla medlemmar som varit involverade i kioskverksamheten eller annan verksamhet som genererar intäkter till föreningen, är värda en stor eloge för ett fantastiskt arbete under året. Det är denna ekonomiska bas som ger trygghet och möjlighet att driva verksamheten vidare. Vi vill även i fortsättningen kunna satsa på våra ungdomar, tävlings- och seriespel och för att driva och utveckla anläggningarna i Badhusparken och Bangolfhallen. Årsredovisning

11 Våra generösa öppettider för allmänhetsspel som numera är en året-runt-verksamhet, hade heller inte varit möjlig utan hjälp av både vår personal och de medlemmar som haft kioskpass. Styrelsen uttrycker ett stort tack till såväl personal och medlemmar som bidragit på ett utomordentligt fint sätt. För en fungerande klubbekonomi är kontanthanteringen av kiosk och andra utlägg själva hjärtat i den ekonomiska redovisningen. Hildur Assarsson svarar här för ett fantastiskt arbete i sin roll som biträdande kassör. Sedan några år tillbaka är föreningen helt skuldfri och kan därigenom använda resurserna fullt ut till vår verksamhet. Det mindre överskott som genererats årligen under senare år, kan därigenom bilda ett kapital för att i framtiden kunna investera i t ex nya anläggningar. Den översyn som gjordes av våra bankåtaganden under 2011 har under detta året burit frukt fullt ut. Vi har genom placeringar av medel i s k fasträntekonton mer än dubblat sparräntan jämfört med föregående år. Driftskostnaderna av Bangolfhallen har med åren också ökat och hallen är inte längre självförsörjande. En viss ökning av spel- och träningsavgifterna samt prissättningen av kioskvaror i Bangolfhallen har gjorts under året. Vi har också på vårt initiativ träffat fastighetsägaren i början av sommaren för att omförhandla hyresnivån för hallen. Dessvärre fanns ingen möjlighet till en från vår synvinkel lägre och mer långsiktigt hållbar nivå. Nu gällande hyreskontrakt löper till och med september Mer gynnsamma nya avtal har däremot tecknats med Privab som från och med sensommaren är vår nya leverantör av kioskvaror, vid sidan av kyl- och frysvaror från i huvudsak CityGross. Även våra försäkringar har överförts från Folksam till Pensum/Moderna, vid sidan av RFs grundförsäkring. Båda avtalen har varit gynnade av rabatter via vårt medlemskap i branschorganisationen Svensk Minigolf. Kontorsmaterial har också varit föremål för översyn och omförhandling. Färginköp har skett i utbyte mot sponsring. Sammanlagt har nio leverantörsavtal omförhandlats under de senaste två åren. Miljö / hållbar utveckling Under året har ett antal beslut och åtgärder gjorts inom ramen för vårt ansvarstagande kring miljöfrågor och energihushållning. Installation av värmepump till Stugan Policy att minska användningen av engångsartiklar i vår kioskverksamhet. Inköp av diskmaskin till Bangolfhallen Inköp av porslin och flergångsartiklar till kioskverksamheten i Bangolfhallen Ny leverantör av kioskvaror som har sin lagerhållning på närmare håll Sedan tidigare använder vi eller verkar för att nå upp till: Alkylatbensin till gräsklippare och blåsare Sorterar visst emballage m m från kiosk och lämnar till återvinning Verkar för att minimera mängden osorterat avfall som hämtas i container Prioriterar tåg och buss vid längre resor som görs i klubbens regi till t ex möten, kurser, läger, tävlingar etc Miljöskonsamma rengöringsmedel och städprodukter Mycket arbete återstår för att i än högre utsträckning ta vårt samhällsansvar i miljöoch klimatfrågor. Ett möjligt nästa steg är att undersöka kriterierna för Hållbart arrangemang. Årsredovisning

12 Ungdomsverksamhet BGK Linjens ungdomsverksamhet innefattar ungdoms- och juniorklasserna, d v s barn och ungdom mellan 7-15 år och juniorer mellan år. Verksamheten har bestått av olika delar och aktiviteter, såsom träningskvällar, läger, utbildningar, mästerskap och särskilda ungdomstävlingar. Ungdomarna har också deltagit i den allmänna tävlingsverksamheten, genom framför allt nationella tävlingar, tourtävlingar och seriespel / ungdoms- och juniorseriespel. Ungdomsträning Tyngdpunkten i verksamheten har bestått av ca 40 ungdomsträningar på framför allt onsdagskvällarna. Närvaron på ungdomsträningarna har varit god och det har varit glädjande att följa ungdomarnas utveckling och framgångar under året. Under januari till mars samt oktober till december har träningarna huvudsakligen bedrivits i Bangolfhallen och i maj till september i Badhusparken. Följande ledare/tränare har varit aktiva i ungdomsverksamheten: Camilla Forslund ungdomsansvarig/tränare planering & samordning, ekonomi, Idrottslyftet Andreas Feuk ungdomsledare/tränare aktivitetsbidrag, utskick Elisabeth Brandt* ungdomsledare/tränare Tim Nietosvuori* ungdomsledare/tränare * Fr o m sommaren Lars Brandt har också assisterat som ledare och varit närvarande i kiosken vid onsdagsträningarna, samt bistått kommittén med visst PR-material och en del föräldrakontakter. Sammanställning Den sammanlagda närvaron på klubbens ungdomsträningar och andra aktiviteter samt de speciella lovaktiviteter som anordnas i samverkan med Landskrona stad, framgår av tabell 2 nedan. Antalet tävlingsstarter som ungdomarna och juniorerna svarat för på internationella och, nationella tävlingar samt distriktstävlingar framgår av tabell 3. Tabell 2. Ungdomsaktiviteter med bidragsstöd, perioden Period ) Vår (1/1-30/6) Sammankomster Deltagartillfällen ) Höst (1/7-31/12) Sammankomster (*) Deltagartillfällen (*) Totalt tillfällen (*) Statistik ännu ej klar för hösten 2012 Tabell 3. Antal tävlingsstarter i tävlingar 2012 Åldersgrupp IT + NT DT Totalt Ungdomar Juniorer Summa Ungdomsläger Med stöd av Bangolfförbundets idrottslyftsmedel har klubbens ungdomar och juniorer deltagit på läger under året. Det har varit mycket utvecklande för ungdomarna, såväl spelmässigt som socialt, att träna i den omfattningen på olika anläggningar tillsammans med andra ungdomar och ledare. Lägerdeltagandet framgår av tabell 4 nedan. Årsredovisning

13 Tabell 4. Antal deltagande ungdomar/juniorer från Linjen i lägerverksamhet Läger Plats Underlag Antal Tjejläger Munktell- EB + filt 3 Arenan Juniorläger Munktell- Filt 7 Arenan UJ-läger Asarum EB 2 Helgen april ordnade klubben ett juniorläger i Eskilstuna som en kombinerad tränings- och tävlingshelg inför framför allt höstens mixed-sm. Sju juniorer tillsammans med två ledare deltog på lägret som avslutades med att vi spelade söndagens mixedtävling. Klubben planerade även att arrangera ett eget läger i april på på Hjelmsjös EB-anläggning i Örkelljunga. Dessvärre fick det ställas in p g a otjänligt väder för EB-spel. in till ett gemensamt ungdoms- och juniorseriespel över tre omgångar. Serien startade i november 2011 och avslutades i slutet på februari Sju lag från sammanlagt fem klubbar deltog i seriespelet. Linjen deltog med ett klubblag och två mixade lag tillsammans med Perstorp och Kulladal. Robin Persson och Pontus Pettersson har tävlingsdebuterat genom att delta i seriespelet. Under hösten 2012 bestämdes att åter genomföra ett UJ-seriespel. Ett samarbete inleddes med Asarums BGK och serien skulle spelas över två omgångar. En på filt i Landskrona och en på EB i Asarum. Totalt fyra lag har varit aktiva i UJ-serien som avslutades i februari Spelarna har kommit från Asarum, Kulladal, Linjen och Perstorp. Från oss har Sebastian Andersson, Anders Brandt, Elisabeth Brandt och Tim Nietosvuori deltagit i seriespelet. Ungdomstävlingar & USM Satsningen på att ge fler av ungdomarna Grönt Kort och därmed möjlighet att tävla, har fortsatt under året. Förutom den formella behörigheten, ska ungdomen själv vilja tävla och känna sig mogen för att ta detta steg, som alltid görs i samförstånd med föräldrar och ledare. Det är glädjande att ytterligare några ungdomar har tagit detta steg vilket förhoppningsvis skapar ett vidare och djupare intresse för sporten. Årets stora tävling för ungdomar - Ungdoms- SM - spelades i år på Tuve Tigers BGKs fina anläggningar på Hisingen i Göteborg. Ingen av Linjens ungdomar hade dock möjlighet att delta i tävlingen. Det gångna året får också betecknas som ett generationsskifte, eftersom tre av våra tävlingsaktiva A-ungdomar nu tagit steget upp i juniorklassen och därmed inte får spela USM. Ungdoms- och juniortävling I slutet på mars och den gångna inomhussäsongen, bjöd klubben in till en nationell ungdoms- och juniortävling. Arrangemanget lockade 15 spelare från sex klubbar. Annika Olsson gjorde här sin första tävling. Tävlingen fick fina lovord från de deltagande klubbarna och vi hoppas att det arrangeras fler separata ungdomstävlingar framöver. Hemmaarrangemang Ungdoms- och juniorseriespel En ny satsning från ungdomskommitténs sida inleddes under hösten Klubbarna bjöds Årsredovisning

14 Juniorsatsning Klubben har genom åren varit positiv till att stödja satsande ungdomar som siktar mot spel på högre nivåer. Malin Jacobsson och Joel Aronsohn var de senaste i raden att ha gjort en elitsatsning som så småningom resulterade i juniorlandslagsplatser och spel i Junior- EM/VM. Det är därför glädjande att vi nu har ytterligare några ungdomar och juniorer i klubben som vill göra en särskild satsning i sporten med möjlighet till att bli uttagna i talanggrupper, elitläger och juniorlandslag. För att utvecklas ytterligare behövs träning och tävlingsspel på samtliga av de tre vanligaste spelunderlagen (filt, EB och betong). Eftersom vi inte har betongunderlag inom vårt distrikt, har det medfört ett antal resor till de anläggningar där betongspel erbjuds. Idag heter våra lovande juniorspelare Anders Brandt och Elisabeth Brandt och båda har varit flitiga gäster på tävlingar utanför distriktet, såväl utomhus som på våra inomhusanläggningar runt om i landet. Betongunderlaget blev extra framgångsrikt för Anders del. Vid en internationell tävling i Askim vann Anders herrjuniorklassen och placerade sig delat bäst bland alla deltagare, med ett fantastiskt snitt på 27,8 slag över de fem varven. Prestationen gav mersmak och veckan senare slår Anders till igen vid Skoghalls 13:e internationella tävling. Denna gången med ett slag mindre över de fem varven och ett snitt på 27,6. Skoghalls betonganläggning anses också betydligt svårare än Askims. Endast Skoghallsspecialisten Roger Niord från Gullbergsbro BGK var bättre (1 slag) av samtliga deltagare. Även Elisabeth placerade sig bra på betongtävlingarna och slog en hemmaspelare och två landslagsspelare på Skoghallstävlingen. Årets SM/JSM spelades på Kalmar MGKs filtoch EB-anläggningar på Ekuddens fina område. Från klubben deltog Anders Brandt, Elisabeth Brandt, Simon Kirkegaard och Tim Nietosvuori i JSM-klasserna. Anders borde vara full av självförtroende efter prestationerna på betongtävlingarna, men låg istället lågt med förväntningarna inför JSM-starten. En krånglande armbåge gjorde att Anders inte fick ut fullt av de avslutande träningsdagarna i Kalmar. När spelet inleddes visade det sig emellertid att inget kunde stoppa honom, mer än möjligen en lika bra spelande Markus Nilsson från Hårdton. Det blev en hård fight dessa juniorer emellan och först på den avslutande banan kunde Anders avgöra och ta hem ett efterlängtat SM-guld. Elisabeth hade en tuff klass och målsättning, men ingen av de tre juniorlandslagstjejerna släppte förbi någon till medaljerna på pallen. Det var framför allt på EB-underlaget som Elisabeth tappade på motståndarna, även om filtspelet stämde ganska bra. En klart godkänd fjärdeplats blev slutresultatet för Elisabeths del. Simon och Tim kämpade väl men klarade inte kvalet till de fyra avslutande serierna. JVM i Bad Münder, Tyskland I slutet på juli fick både Anders och Elisabeth besked om att de var uttagna i J-landslaget. Flera års hård satsning hade gett resultat och det var dags att packa väskan till tyska Bad Münder och spel vid årets Junior-VM. Bananläggningen är klassisk bangolfmark eftersom det svenska seniorlandslaget erövrade i princip alla medaljer där vid VM Anders inledde spelet stabilt och låg länge i ledning i herrjuniorklassen. Efter några misstag på Årsredovisning

15 de avslutande varven slutade Anders på en fin åttondeplats. För Elisabeths del blev det en klart godkänd femtondeplats individuellt. Dessa individuella placeringar räckte för att båda skulle gå vidare till lördagens cupspel. Elisabeth blev där utslagen i första matchen av en tysk tjej och Anders vann de två inledande matcherna men förlorade sedan kvartsfinalen mot svensken Derice Shumilov Susoho. Både Anders och Elisabeth fick med sig var sin silvermedalj då både tjejerna och killarna blev tvåa i lagtävlingen. sommarlovsbangolf. Det var i år relativt få ungdomar som deltog i lovverksamheten, men de visade i gengäld upp ett stort intresse. De tre flickor som deltog gav sammanlagt 15 deltagartillfällen. Elisabeth och Tim fick fina lovord för sin ledarinsats under lovveckorna. Utbildning & ledarutveckling Ungdomskommittén m.fl. har deltagit på ett antal kurser, fortbildningar och temakvällar under året. Tabell 5. Förteckning över utbildning och ledarutveckling 2012 Kurs / temakväll Friends ledarutbildning Plats Landskrona Deltagare Andreas Feuk Rekrytering och utåtriktad verksamhet UngaLedare, utbildning Patrik Sjöberg m fl Inspirationsföreläsning Malmö Helsingborg Helsingborg Elisabeth Brandt, Tim Nietosvuori Andreas Feuk Elisabeth Brandt, Tim Nietosvuori Sju nya ungdomar mellan 8 och 12 år har rekryterats under året. Flertalet av dessa har deltagit aktivt på ungdomsträningarna. En av ungdomarna, Annika Olsson, har dessutom ställt upp i sin första tävling. I samband med ungdomsträningarna får även föräldrar samt mor- och farföräldrar spela fritt, vilket har uppskattats. Vårvinterlovsbangolf Liksom tidigare år har klubben deltagit i kommunens lovprogram. Bangolf på vårvinterlovet har under ett antal år varit en av de mest populära aktiviteterna och samlat ungdomar under hela veckan i Bangolfhallen. Under vårvinterlovet, vecka 8, deltog under fem dagar närmre 130 ungdomar. Ett stort tack riktas till Marie Bengtsson och de övriga ledare som ställde upp under veckan. Sommarlovsbangolf Elisabeth Brandt och Tim Nietosvuori engagerade sig som ledare och instruktörer i årets Utmärkelser & priser Anders Brandt och Elisabeth Brandt fick båda mottaga utmärkelsen Årets ungdom (pojke respektive flicka) vid SSBGFs årsmöte i Hässleholm. Anders Brandt fick LISAs ungdomsstipendium för 2011-års prestationer. Avslutning Ungdomskommittén vill avslutningsvis rikta ett stort tack till samtliga ungdomar för deras fina uppträdande vid träning och tävling. Ett stort tack också till de tränare och föräldrar som på olika sätt ställt upp under året. Ett tack för gott samarbete riktas också till personal på kommunens Fritids- och kulturförvaltning och Föreningshuset Plantan. Årsredovisning

16 Tävlingsverksamhet Året som gått har inneburit en omfattande tävlingsverksamhet. Den stora tyngdpunkten på tävlingssäsongen är inomhushalvåret i Bangolfhallen, men liksom tidigare år har vi även ordnat ett antal tävlingar i Badhusparken. Seriespel Klubben har deltagit med två serielag under utomhushalvåret. Ett lag har spelat i Svenska serien och ett lag i Sydsvenska serien (distriktsserie). Dessvärre lyckades inte A- laget med målsättningen att hålla sig kvar i serien, division 1 södra. Ganska sent på säsongen (efter sista omgången) stod det klart att två lag skulle flyttas ned, även om Jönköping 2 blev tvångsnedflyttade. Det hade, med den informationen, därmed inte hjälpt om vi lyckats gå förbi Åstorp och bli sjua. Degraderingen var ett faktum och Linjen tvingas ta steget ned i division 2 södra A inför utomhussäsongen 2013 (tabell 6). Eftersom Skoghall spelar i elitserien fick inte Skoghall 2 avancera i seriesystemet. Det blev därför Tuve Tigers som åter får spela i elitserien Vi gratulerar Skoghall 2 till seriesegern och Tuve Tigers till elitserieplatsen. Tabell 6. Svenska Serien 2012, Division 1 Södra 1 Skoghall Tuve Tigers Gullbergsbro Olofström Jönköping Nässjö Åstorp Linjen Andralaget (B-laget) som sedermera vann sin serie (division 3 södra A) 2010 fick under 2011 prova på ett betydligt tuffare motstånd. Sejouren i division 2 blev dock kortvarig och inför 2012 var det åter spel i division 3 södra. Eftersom en del spelare lämnat vårt A-lag i slutet på 2011, fick vårt andralag i stort sett bestå av spelare från tidigare års tredjelag. Med tanke på dessa förutsättningar gjorde andralaget en mycket stark insats och klarade med god marginal att undvika en nedflyttning till division 4 (tabell 7). Tabell 7. Sydsvenska Serien 2012, Division 3 Södra A 1 Staffanstorp Kärnan Kulladal Hjelmsjö Linjen Helsingborg Med utgångspunkt i ovanstående kunde dessvärre klubben inte matcha ett tredje serielag utomhus under Inomhusseriespelet 11/12 i Landskrona blev en dyster historia för Linjens båda lag i division 1 och 2. Dubbelseger i division 1 året innan var ett minne blott och det blev sammantaget endast tre segrar på 30 matcher. Bättre gick det däremot för Linjen 3 som blev tvåa i division 3, endast ett enda poäng från segrande Gladsaxe i Danmark (tabell 10). Tabell 8. Inomhusserien 2011/2012, division 1. 1 Åstorp Kulladal Malmö Staffanstorp Perstorp Linjen Tabell 9. Inomhusserien 2011/2012, division 2. 1 Kärnan Hjelmsjö Kulladal Malmö Granhyddan Linjen Tabell 10. Inomhusserien 2011/2012, division 3. 1 Gladsaxe Linjen Staffanstorp Helsingborg Viskan Hjelmsjö Årsredovisning

17 förtroendet att arrangera dels deltävling 3 och dels tourfinalen helgen efter. ÖresundsTourens tredje deltävling lockade 60 spelare från i huvudsak vårt eget distrikt, vilket var betydligt fler än vid vår nationella tävling Glädjande var också att samarbetet mellan klubbarna gjorde att alla försökte höja sig ett litet snäpp för att åstadkomma bra tävlingsarrangemang till gagn för både spelare och publik. SM-tävlingar På SM i Kalmar tog Rose-Marie Lönnqvist en silvermedalj i damklassen. Linjen ställde också upp med ett damlag på SM och här lyckades Ann-Christin Jacobsson, Rose- Marie Lönnqvist och Elisabeth Brandt ta hem en fin silvermedalj efter segrande Sjöviken och med Växjö på bronsplats. JSM-klasserna är tidigare redovisade under ungdomsverksam het. Tourfinalen med 32 kvalificerade spelare blev en välspelad och spännande tävling i fint sensommarväder i Badhusparken. En sammanlagd prispott om kronor fanns att spela om, fördelat på 21 priser. Segrade i finalen gjorde Mats Nilsson från Perstorp över finalmotståndaren Magnus Jeppsson, Malmö. På mixed-sm inomhus i MunktellArenan blev Elisabeth Brandt och Alexander Dahlstedt, Fröslunda, fyra. Anders Brandt och Jasmin Hansson, Asarum, slutade på en åttondeplats av sammanlagt 24 startande par. Tävlingsarrangemang ÖresundsTouren Fem klubbar i samverkan tillsammans med huvudsponsorn, Sparbanken Öresund, stod bakom touren under premiäråret. Planeringen startade i slutet på 2011 och resulterade i tre deltävlingar samt tourfinal. Linjen fick Årsredovisning

18 Bäst i Linjen var Anders Brandt på en sjundeplats. Sandra Fridolf, kontorschef på Sparbanken Öresund i Landskrona var prisutdelare vid finalen. Noterbart är också att Elisabeth Brandt fick göra sin debut som domare i tourfinalen. ordnats utomhus på söndagsförmiddagarna och inomhus på måndagskvällarna. Sex mixedpar och 17 individuella spelare kom till start vid årets klubbmästerskap. I mixed segrade Andreas Feuk / Camilla Forslund. I den individuella tävlingen tog Kent Kirkegaard sin andra titel som klubbmästare, elva år efter sin första titel. Han fick därmed också en inteckning i vandringspriset som är skänkt av Restaurang & pub Tycho Brahe. Inomhustävlingar För tredje året arrangerade Linjen en 24- timmars nattmara med 24 startande par. Tävlingen lockar spelare ända från Finland och har för många redan blivit en tradition. Ett stort tack riktas till de funktionärer som hjälpte till i sekretariat och kiosk under dygnet. Linjen har också tillsammans med några klubbar arrangerat distriktstävlingar och nationella tävlingar i Bangolfhallen. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till dessa klubbar för deras bidrag till hallens samlade tävlingsprogram. Det är glädjande att klubbens medlemmar är flitigt representerade på tävlingar runt om i landet, från de mindre distriktstävlingarna till de större mästerskapen. Tävlingsstarterna har också resulterat i en hel del framskjutna placeringar under året, vilket traditionsenligt har sammanställts enligt nedan. Klubbtävlingar & KM Veckotävlingarna inomhus avslutades traditionsenligt med en poängfinal som i år avhölls den 9 april i Bangolfhallen. Veckotävlingarna utomhus flyttade under året från måndagskvällarna till torsdagskvällarna. Dessvärre var intresset för tävlingarna inte så stort under året. Nya satsningar utlovas för året som kommer. Populärt var däremot parlagstävlingarna som i Lars Engstrands regi har Tävlingsresultat 2012 LandskronaTouren, deltävling 3 (5/2) B Rose-Marie Lönnqvist Trea C Lars Engstrand Tvåa NT Ungdoms- och juniortävling Linjen (25/3) PB Oliver Jönsson Tvåa PB Robin Persson Trea PB Sebastian Andersson Tvåa FB Annika Olsson Etta HJ Anders Brandt Etta HJ Simon Kirkegaard Tvåa Årsredovisning

19 NT Perstorp (29/4) C Simon Kirkegaard Trea NT Kulladal ÖresundsTouren 1 (1/5) C Simon Kirkegaard Etta NT Hjelmsjö ÖresundsTouren 2 (20/5) C Simon Kirkegaard Tvåa B Rose-Marie Lönnqvist Tvåa Kalmar EB-DM (3/6) DJ Elisabeth Brandt Silver IT Askims Midsommartävling (23/6) DJ Elisabeth Brandt Etta HJ Anders Brandt Etta IT Skoghalls 13:e Internationella (30/6-1/7) D Rose-Marie Lönnqvist Etta DJ Elisabeth Brandt Tvåa HJ Anders Brandt Etta SM, Filt, Kalmar (12-14/7) HJ Ander Brandt Guld DJ Elisabeth Brandt Fyra OD Ann-Christin Jacobsson Nia D Rose-Marie Lönnqvist Brons D-lag Ann-Christin Jacobsson Silver Elisabeth Brandt Rose-Marie Lönnqvist NT Sjöviken, H (29/7) HV Kent Kirkegaard Etta Junior-VM Bad Münder (15-18/8) HJ Anders Brandt HJ Etta NT Linjen ÖresundsTouren 3 (26/8) UB Sebastian Andersson Trea C Ann-Christin Jacobsson Etta C Simon Kirkegaard Trea B Kent Kirkegaard Etta NT Linjen Final ÖresundsTouren (2/9) Anders Brandt Sjua Andreas Feuk Elva Kent Kirkegaard 16:e Rose-Marie Lönnqvist 18:e Klubbmästerskap Linjen (15-16/9) HV Kent K Göran E Ebbe M OG Ann-Christin J Marie B HS Andreas F Rickard S Tomas D DS Rose-Marie L Magdalena P HJ Simon R Tim N DJ Elisabeth B Cajsa-Stina P PB Sebastian A Solvalla Rose-Marie L Rickard S Kent K Mixed Camilla F / Andreas F Elisabeth B / Anders B Ann-Christin J / Simon K SM mixed MunktellArenan, E-tuna (13-14/10) Öppen Elisabeth Brandt/ Fyra A. Dahlstedt (Fröslunda) Öppen Anders Brandt/ Åtta J. Hansson (Asarum) NT Landskronatouren, deltävling 1 (21/10) OH Kent Kirkegaard Etta Tävlingskommittén tackar samtliga spelare och ledare för det gångna året och hoppas att 2013 blir ett minst lika bra år med många framskjutna tävlingsplaceringar och personliga framgångar. Utbildning & utveckling Utbildningsverksamheten har bestått av kurser i egen regi samt deltagande på externa kurser, föreläsningar och fortbildningar. Kommittén har också svarat för att söka utbildningsbidrag från Landskrona stad och utbildningsstöd från SISU Idrottsutbildarna Skåne. Kurser i Grönt Kort och Ljusgrönt kort har arrangerats under året. Fem medlemmar har utbildats i Grönt Kort. Ytterligare tre av våra ungdomar har utbildats i Ljusgrönt kort. Grönt kort är en utbildning som erbjuds våra medlemmar och allmänhetsspelare. Deltagarna får grundläggande kunskap om regler samt teknik, speltips och en kort presentation av föreningen. Lars Brandt, Elisabeth Brandt och Andreas Feuk har deltagit på en tvådagarskurs i Bangolf Arena i Tyringe den februari med Carl-Johan Ryner som utbildare. Årsredovisning

20 Andreas Feuk har deltagit i Friends ledarutbildning den 29 februari på Plantan. Lars Brandt har deltagit på ett seminarium i marknadskommunikation den 7 mars med Landskrona stad som arrangör. Tim Nietosvuori har deltagit i Regelkunskapskurs i Vinslöv den 17 mars med Andreas Feuk som utbildare. Andreas Feuk har medverkat på utställningen och föreläsningskvällen FaR för allmänheten som anordnades på Skånes Universitetssjukhus i Malmö (SUS). FaR står för fysisk aktivitet på recept och kan skrivas ut av alla legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Ca 150 personer deltog under kvällen. Andreas hade också med en enklare bana för provspel m m. Elisabeth Brandt och Tim Nietosvuori har båda erhållit var sitt Unga Ledare stipenidum från Skåneidrotten och därmed fått delta i en utbildningshelg som innehöll kursen Grundtränarutbildning (GTU1) och hjärt-lung-räddning med defibrillator (D-HLR). Andreas Feuk har deltagit i en utbildningskväll om facebook och övriga sociala medier den 20 augusti i Lund. Arrangör var Lunds Karateklubb. Deltagare vid regelkunskapskurs i Vinslöv Tim Nietosvuori, Camilla Forslund och Lars Brandt har deltagit i Grundkurs tävlingsledare i Vinslöv den 18 mars med Andreas Feuk som utbildare. Andreas Feuk har deltagit i temakvällen Energibesparingar i skånska idrottsföreningar den 27 mars i Helsingborg med Energikontoret Skåne i samarbete med Skåneidrotten som arrangör. Elisabeth Brandt har deltagit i en tvådagars distriktsdomarkurs den april i Tyringe. Elisabeth, som för övrigt är en av våra yngsta domare i landet, godkändes på kursen och är därmed licensierad distriktsdomare. Deltagare vid distriktsdomarkurs i Tyringe Lars Brandt har deltagit i en föreningslivsträff den 11 september på Plantan och som anordnades av Landskrona stad / Fritid & Kultur. Andreas Feuk har deltagit i temaföreläsningen Tillsammans kan vi förändra - om sexuella övergrepp inom idrotten den 29 november i Helsingborg med Patrik Sjöberg som föreläsare och Maria Akraka som intervjuare. Föresläsningen anordnades av Sport Support 242 i samarbete med Skåneidrotten och BRIS. Elisabeth Brandt och Tim Nietosvuori har deltagit på en inspirationsföreläsning med avslutande julbord som anordnades av Skåneidrotten den 4 december i Helsingborg. Ann-Christin Jacobsson, Lars Jacobsson, Tim Nietosvuori, Cajsa-Stina Persson, Magdalena Persson, Alex Robertsson och Lars Brandt har deltagit i grundkurs i Bangolf Arena den 9 december i Bangolfhallen med Lars Isberg som utbildare. I vår samverkan med SISU Idrottsutbildarna Skåne har 13 lärgrupper över sammanlagt 41 sammankomster redovisats. Totalt blir det 82 studietimmar med 59 deltagartillfällen (tabell 11). Studietimmarna har genererat en ersättning i kontanta medel för utbetalning under Årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2010 för ungdomskommittén

Verksamhetsberättelse 2010 för ungdomskommittén Verksamhetsberättelse 2010 för ungdomskommittén Uppföljning mål 2010 Rekrytera sju nya ungdomar Sju nya ungdomar har blivit medlemmar under året. Kontinuerlig ungdomsverksamhet inne och ute Ungdomsverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Värdegrund. Spelprogram. Målsättning. Budget. Aktiviteter. Strategi. Budgetnoter. Arbetsplan

Verksamhetsplan 2014. Värdegrund. Spelprogram. Målsättning. Budget. Aktiviteter. Strategi. Budgetnoter. Arbetsplan Verksamhetsplan 2014 Spelprogram Värdegrund Målsättning Budget Aktiviteter Strategi Arbetsplan Budgetnoter Bangolfklubben Linjen c/o Lars Brandt Mellangatan 49 SE-261 61 LANDSKRONA DOKUMENT Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Värdegrund. Spelprogram. Målsättning. Budget. Aktiviteter. Strategi. Budgetnoter. Arbetsplan

Verksamhetsplan 2013. Värdegrund. Spelprogram. Målsättning. Budget. Aktiviteter. Strategi. Budgetnoter. Arbetsplan Verksamhetsplan 2013. Spelprogram Värdegrund Målsättning Budget Aktiviteter Strategi Arbetsplan Budgetnoter . Spelprogram & kalendarium 2013 Tävlingar Klubbaktiviteter m m Jan 7 Parlagstävling 9 Ungdomsträning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Värdegrund. Spelprogram. Målsättning. Budget. Aktiviteter. Strategi. Budgetnoter. Arbetsplan

Verksamhetsplan 2015. Värdegrund. Spelprogram. Målsättning. Budget. Aktiviteter. Strategi. Budgetnoter. Arbetsplan Verksamhetsplan 2015 Spelprogram Värdegrund Målsättning Budget Aktiviteter Strategi Arbetsplan Budgetnoter Bangolfklubben Linjen c/o Lars Brandt Mellangatan 49 SE-261 61 LANDSKRONA DOKUMENT Verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2010. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Årsredovisning 2010. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Verksamhetsberättelse 2010 Uppföljning mål 2010 Ungdom Rekrytera sju nya ungdomar Sju nya ungdomar har blivit medlemmar under året.

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Inledning Nu så här mitt i vintern kanske det är lätt att tro att allt är lugnt och vi medlemmar och spelare i Skoghalls bangolfklubb bara sitter och inväntar kommande säsong.

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Inledning Skoghalls bangolfklubb har haft ett fantastiskt verksamhetsår, både tävlingsmässigt och ekonomiskt. Om jag inför säsongen 2011 påstått att vi skulle kamma hem hela

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta EM Oldtimers, Murnau, EB EM Oldtimers, Murnau, Betong

NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta EM Oldtimers, Murnau, EB EM Oldtimers, Murnau, Betong Officiell ranking (CGP) Augusti Svenska Bangolfförbundet Följande rankinglistor är genererade från HCP-online (www.hcponline.se) per den 10:e augusti 2014 För att komma med på rankingen krävs följande:

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Danderyds Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2005

Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2005 Västsvenska Bangolfförbundet Protokoll nr 6-2005 1(2) Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2005 Fört vid Västsvenska Bangolfförbundets styrelsemöte den 3 december 2005. Lokal: Kviberg 11:00 14:05. Närvarande:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007

Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007 Västsvenska Bangolfförbundet Protokoll nr 2-2007 1(2) Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007 Fört vid Västsvenska Bangolfförbundets styrelsemöte den 5 maj 2007. Lokal: Kvarnkullen, Kungälv 11:00 14:00.

Läs mer