Bruksanvisning. Clipper Robotgräsklippare. Art.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Clipper 1200. Robotgräsklippare. Art.nr. 3190-1065"

Transkript

1 Bruksanvisning Clipper 1200 Robotgräsklippare Art.nr

2 Innehållsförteckning Tack för att du har valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning. Clipper - Robotgräsklippare INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 3 2. TEKNISKA DATA 4 3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 5 Säkert handhavande 5 Allmänt handhavande 5 Underhåll och förvaring 6 Säkerhetssymboler 7 Säkerhetsinstruktioner för Clipper robotgräsklippare 9 4. FÖRSTÅ ROBOTGRÄSKLIPPAREN CLIPPER 10 Komponentförteckning 10 Grundläggande handhavandeprinciper för Clipper robotgräsklippare INSTALLATIONSVÄGLEDNING 15 Introduktion 15 Klippbegränsningar 16 Markera robotgräsklipparens arbetsområde 19 Installera laddningsstation 20 Lägg ut och fäst avgränsningskabeln 21 Anslut avgränsningskabeln till laddningsstationen 22 Starta och testa installationen PROGRAMMERING 25 Kontrollpanel 25 Menyöversikt 26 Menyfunktioner 27 Inställningar 28 Ändra PIN-kod 32 För att starta klippcykel SKÄRMMEDDELANDEN OCH LADDNINGSINFORMATION RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING 39 2

3 Förpackningens innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 1 st. Robotgräsklippare 1 st. Laddningsstation 1 st. Transformator Strömsladd 1x20 m 6 st. Anslutningsdon till laddningsstation 10 st. Skarvkopplingar för avgränsningskabel 150 st. Fästpinnar 6 st. blad 1 st. Bruksanvisning Avgränsningskabel 1x150 m 1 st.instruktions- DVD 3

4 Tekniska data 2. TEKNISKA DATA Max klippområde 1200 m 2 STRÖMFÖRSÖRJNINGSSYSTEM Strömförsörjning Ingående spänning AC V, 50-60Hz Utgående spänning 34V d.c. Batteri Lithium-Ion Batteri 25.2V d.c./3ah Max klipptid på en laddning 100 min KLIPPNINGSSYSTEM Nominell spänning 24V d.c. Effekt 50 W Obelastat klippvarvtal 3000/min Klippbredd 220 mm Reservblad Rusta art.nr Klipphöjd, Min-Max 20 mm - 60 mm Antal klipphöjder 9 Inställningar Antal blad Tre (ledade) Transporthastighet 0.50 m/s LADDNINGSSYSTEM Laddningsström 3 A Laddningstid 80 min Rekommenderad tid per dag (timmar) Not 1) 300 m2 2-3 timmar 600 m2 3-4 timmar 900 m2 5-6 timmar 1200 m2 7-8 timmar ALLMÄNNA DATA Skyddsklass Klippare och Laddningsstation IP X4 Skyddsklass Strömförsörjning IP 67 Robotgräsklipparens vikt 13 Kg Vikt på laddningsstation 7 kg Robotgräsklipparens storlek, L x W x H 736 X 595 X 295 mm Paketstorlek, L x W x H 920 X720 X 375 mm Bruttovikt 30 kg BULLER Bullernivå 46.6 db Bullereffekt LWA= 67 db (k=0.35 db) Ljudvärden har bestämts i enlighet med bullertest som anges i IEC , genom att använda grundläggande normerna EN ISO och EN ISO ) Den rekommenderade tiden per dag som anges i denna specifikation är endast för referens. Den beror på bladens skick, typen av gräs, växtförhållanden, fuktighet och hur pass kuperat området är. Denna robotklippare kan behöva arbeta fler timmar per dag än vad som anges ovan om trädgården är mer komplex med träd, rabatter, stigar och sluttningar. 4

5 Säkerhetsinstruktioner 3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER SÄKERT HANDHAVANDE Utbildning VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarlig kroppsskada. Läs instruktionerna noggrant för säkert handhavande av maskinen. Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk. 1. Läs instruktionerna noggrant, se till att du förstår dem fullständigt. Bekanta dig med reglagen och den korrekta användningen av robotgräsklipparen. 2. Låt aldrig någon som inte är bekant med dessa instruktioner, eller barn, använda denna robotgräsklippare. 3. Lokala bestämmelser kan begränsa åldern för operatören. 4. Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor och faror som kan uppstå på andra människor eller deras egendom. Förberedelse 1. Säkerställ korrekt installation av systemet och avgränsning av området enligt instruktionerna. 2. Inspektera periodvis området där maskinen ska användas och avlägsna alla stenar, pinnar, trådar och andra föremål som kan orsaka skada på robotgräsklipparen. 3. Inspektera periodvis visuellt för att tillse att bladen och bladbultarna samt skäraggregat inte är slitna eller skadade. Ersätt slitna eller trasiga blad och bultar samtidigt för att bevara balansen och öka livslängden. 4. Var försiktig då rotering av skäraggregatet kan orsaka att bladen roterar så att skärskador kan uppstå. ALLMÄNT HANDHAVANDE 1. Använd aldrig robotgräsklipparen med defekta skydd eller utan säkerhetsanordningar. 2. Håll inte händer eller fötter nära eller under kåpan där det finns roterande blad. 3. Lyft inte upp eller bär robotgräsklipparen när motorn är igång. 4. Stäng AV huvudströmbrytaren (utsläppt) innan: all kontroll under skyddskåpan vid blockering eller dylikt. rengöring eller underhåll av robotgräsklipparen. 5. Starta robotgräsklipparen i enlighet med instruktionerna. När huvudströmbrytaren är i positionen PÅ (intryckt), säkerställ att du håller dina händer och fötter borta från de roterande bladen. 6. Lyft aldrig upp robotgräsklipparen eller bär omkring den när huvudströmbrytaren är i positionen PÅ (intryckt). 7. Låt inte personer som inte vet hur robotgräsklipparen fungerar och beter sig använda robotgräsklipparen. 8. Placera inte någonting ovanpå robotgräsklipparen eller dess laddningsstation 9. Använd inte robotgräsklipparen med defekt skäraggregat, kaross, defekta knivblad, skruvar, muttrar etc. 10. När robotgräsklipparen används på blött gräs krävs mer frekvent rengöring. 5

6 Säkerhetsinstruktioner När robotgräsklipparen arbetar automatiskt: Lämna inte robotgräsklipparen att arbeta utan uppsikt om du vet att det finns husdjur, barn eller andra personer i området. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING Håll alla muttrar, bultar och skruvar åtdragna för att vara säker på att robotgräsklipparen är driftssäker. Byt ut slitna eller skadade delar för säkerheten, klippkvaliteten och livslängdens skull. Säkerställ att endast originalblad monteras. Se till att batterierna laddas med den laddare som medföljer och är rekommenderad av tillverkaren. Oriktig användning kan resultera i elektriska stötar, överhettning eller läckage av frätande vätska från batteriet. Service på robotgräsklipparen ska utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner. I händelse av läckage från batteriet, skölj rikligt med vatten/ neutraliseringsmedel, sök medicinsk hjälp om det kommer i kontakt med ögon, etc. Vinterförvara alltid batteriet fullt laddat och i rumstemperatur (omkring 20ºC). Varje djup urladdningscykel minskar kapaciteten för batterierna. För att förlänga batteriets livslängd är det rekommenderat att underhållsladda batteriet var 3:e månad vid långa perioder utan användning. 6

7 Säkerhetsinstruktioner SÄKERHETSSYMBOLER Varningssymboler på maskinen VARNING - Läs användarinstruktionerna innan maskinen används. Den levererade robotgräsklipparen kan vara farlig om den används på oriktigt sätt. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan användning. VARNING - Håll ett säkert avstånd till maskinen vid användning. VARNING - Håll dina händer och fötter borta från de roterande bladen. Placera aldrig dina händer eller fötter nära eller under karossen när robotgräsklipparen används. Robotgräsklipparen kan bara startas när knappen för huvudströmbrytare är i position PÅ (intryckt) och rätt PIN har angivits. Säkerställ att huvudströmbrytaren är i positionen AV (utsläppt) innan inspektion eller underhåll utförs. VARNING - Åk inte på robotgräsklipparen. VARNING Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan arbete utförs på robotgräsklippare eller innan den lyfts. Återlämna alla trasiga/förbrukade batterier till din lokala återförsäljare, insamlare eller returstation. Det är inte tillåtet att kassera denna produkt som vanligt hushållsavfall när den har nått slutet av sin livscykel. Vänligen återvinn när det är möjligt. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning. 67 Värde för garanterad bullernivå 67 db. 7

8 Säkerhetsinstruktioner Varningssymboler på laddaren Varning! Innan all användning, se motsvarande avsnitt i denna bruksanvisning. Dubbelisolering Polriktning CE-märkning Varningssymboler på batteriet Batteriet innehåller Li-ion, kasserade batterier ska sorteras miljövänligt. Kassera inte använda batterier som osorterade hushållssopor. Kasta inte batteriet i vattnet. Utsätt inte batteriet för eld eller överhettning. Utsätt inte batteriet för starkt solsken eller förvaring på ett element (max. 45 C ) under längre tid. Ta med batteriet till en återvinningsstation för gamla batterier där de kommer att återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kasserade elektriska produkter ska inte slängas i hushållssoporna. Vänligen återvinn när det är möjligt. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning. 8

9 Säkerhetsinstruktioner SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR CLIPPER ROBOTGRÄSKLIPPARE: Placera inte någonting ovanpå robotgräsklipparen eller laddningsstationen vare sig vid förvaring eller användning. Om huvudströmbrytaren är skadad eller inte fungerar, använd inte robotgräsklipparen. Denna omkopplare får ej manipuleras. Tryck alltid AV huvudströmbrytaren (utsläppt) innan förvaring eller när robotgräsklipparen inte används. Spara originalförpackningen för transport och förvaring av robotgräsklipparen. Om robotgräsklipparen behöver flyttas från eller inom arbetsområdet, tryck först på den stora STOP-knappen för att stoppa den. Om funktionen för antistöld är aktiverad, vänligen ange första siffran i PIN-koden och tryck AV huvudströmbrytaren (utsläppt) innan du lyfter upp din robotgräsklippare. Huvudströmbrytare Intryckt huvudströmbrytare betyder att strömmen är PÅ och utsläppt huvudströmbrytare betyder att strömmen är AV. Huvudströmbrytare Handtag Bär alltid robotgräsklipparen i handtaget baktill under robotgräsklipparen för att hålla skäraggregatet borta från din kropp, såsom visas. Handtagets position (Den mörka färgen är endast för din referens. Den finns inte på den faktiska produkten). 9

10 Förstå robotgräsklipparen 4. FÖRSTÅ ROBOTGRÄSKLIPPAREN CLIPPER Vi tackar dig för att ha köpt Clipper robotgräsklippare och hoppas att vi på några av de kommande sidorna kan förklara konceptet ytterligare och hjälpa dig att förstå hur, du genom att följa dessa grundläggande regler för robotgräsklipparen, det går att klippa gräs automatiskt så att du får maximalt med fritid och glädje av andra spännande aktiviteter. KOMPONENTFÖRTECKNING 3. Kontrollpanel 2. Stoppknapp 4. Laddningsband 1. Robotgräsklippare 5. Laddningsstation 8. Framhjul 6. Blad (3 st) 7. Skäraggregat Start Hem OK 12. Kontrollpanel 9. Bakhjul Bakåt 11. Huvudströmbrytare 10. Handtag 17. Mätlinjal 16. Anslutningsdon till laddningsstation 13. Transformator 14. Strömsladd till laddningsstationen 15. Fästpinnar 18. Skarvkoppling för avgränsningskabel 19. Avgränsningskabel 10

11 Förstå robotgräsklipparen GRUNDLÄGGANDE HANDHAVANDEPRINCIPER FÖR CLIPPER ROBOTGRÄSKLIPPARE Robotgräsklipparen väljer sin riktning automatiskt, vilket betyder att den kommer att klippa din trädgård i sin helhet, utan att lämna någon del oklippt inom det valda området som avgränsats med avgränsningskabeln. Min. 2 meter Max 8 meter Området väljs av dig genom att installera medföljande avgränsningskabel. När robotgräsklipparen hittar avgränsningskabeln kommer den att stanna, röra sig baklänges och vända för att klippa i en annan riktning. Det är viktigt att säkerställa att avgränsningen är helt sluten och att alla föremål du vill skydda begränsas av kabeln, t.ex. mindre träd, buskar, möbler och rabatter. Om gången till huset eller garaget ligger i nivå med gräsmattan kan man anlägga en passage (X) mellan olika gräsytor. Om robotgräsklipparen vid klippning inom gränsen stöter på ett hinder, såsom en person, ett träd, eller annat hårt hinder högre än 10 cm kommer den att stanna, röra sig baklänges och vända för att klippa i en annan riktning. Not 2): Om din Clipper robotgräsklippare lyfter när den träffar ett hinder stannar skäraggregatet genast för att undvika all eventuell skada. 11

12 Förstå robotgräsklipparen Lokalisering av laddningsstationen Efter ungefär 100 min klippning kommer batteriet i din robotgräsklippare att ha låg kapacitet (beroende på vilken sorts gräs som klipps och klippområdets komplexitet). Clipper robotgräsklippare kommer automatiskt att återgå till sin laddningsstation genom att lokalisera avgränsningskabeln och följa den moturs (utan att klippa) tillbaka till laddningsstation för att laddas, därefter startar den igen med nästa klippsekvens. 12

13 Förstå robotgräsklipparen Detektering av avgränsningskabel När Clipper robotgräsklippare närmar sig avgränsningskabeln kommer två sensorer, installerade i mitten och på vänstra sidan i främre delen av chassiet att känna av detta, men innan gräsklipparen stannar och vänder kommer robotgräsklipparen att köra över avgränsningskabeln med ungefär 20 till 50 centimeter (en inställning du själv kan justera), så ta hänsyn till detta när du skapar layouten för avgränsningen, se vidare information cm Start och stopp vid klippning När du vill stoppa din Clipper robotgräsklippare under klippning, tryck på STOPknappen (1). När STOP-knappen tryckts kommer luckan till kontrollpanelen öppnas (2). Robotgräsklipparen kommer inte att börja arbeta innan du åter har stängt luckan (3)

14 Förstå robotgräsklipparen Anpassning av din Clipper robotgräsklippare Clipper robotgräsklippare levereras fabriksprogrammerad för att klippa 24 timmar, 7 dagar i veckan men eftersom varje trädgård är olika och om du vill ändra dessa inställningar är det enkelt att programmera detta själv, se instruktionerna som återfinns i följande kapitel. Om din granne också använder en robotgräsklippare måste du hålla ett avstånd mellan din och grannens avgränsningskabel på 7 m för att eliminera ev. störningar. Om det finns ett staket mellan din gräsmatta och din granne kan du ignorera denna avståndsbegränsning när du lägger ut avgränsningskabeln. 7 meter Här nedanför finns en tabell som visar det maximala avståndet mellan robotgräsklipparen och avgränsningskabeln. Modell Max yta Avstånd för att ta emot signalen Clipper m 2 22,5 m Inställning av klipphöjd för Clipper robotgräsklippare Clipper robotgräsklippare har 9 klipphöjdsinställningar mellan 20 mm och 60 mm. Om gräsets höjd är högre än 60 mm måste du klippa ned detta gräs till <60 mm, annars kommer belastningen på robotgräsklipparen bli för hög och klippeffektiviteten bli lidande. Använd en vanlig gräsklippare eller en grästrimmer till detta. När väl installationen är avslutad kan klippningen justeras till ditt val bland någon av de 9 inställningarna. Börja på den högsta inställningen och arbeta dig nedåt till önskad klipphöjd efter ett par dagar. Detta utförs genom att justera vredet på robotgräsklipparens ovansida. Justera aldrig klipphöjden när robotgräsklipparen arbetar, säkerställ att huvudströmbrytaren är i läge AV (utsläppt) innan justering. Clipper robotgräsklippare kan klippa vått gräs men vått gräs kommer att samlas på skäraggregatet och hjulen vilket kräver en mer frekvent rengöring av robotgräsklipparen. Använd inte Clipper robotgräsklippare vid risk för blixtnedslag och åskoväder eftersom det kan orsaka skada på elektroniken, det rekommenderas att du kopplar ur laddningsstationen och även kopplar ur avgränsningskabeln om så möjligt. Effektiviteten för Clipper robotgräsklipparens klippning beror på skarpa blad, så håll dem i gott skick. 14

15 Installationsvägledning 5. INSTALLATIONSVÄGLEDNING Detta kapitel förklarar hur Clipper robotgräsklippare installeras, vänligen läs detta i sin helhet innan du börjar installationen. INTRODUKTION Det rekommenderas att du skissar upp din gräsmatta, inklusive alla hinder och hur dessa ska skyddas. Detta gör det även lättare att hitta en bra plats för laddningsstationen och att korrekt placera avgränsningskabeln runt din trädgårdsgräns och så att buskar, rabatter etc. skyddas. Du kommer också att behöva några verktyg, som en hammare/ gummiklubba, klämtång, trådavbitare eller sax. Min. 2 meter Max 8 meter KLIPPBEGRÄNSNINGAR För fasta och fixerade hinder högre än 10 cm, såsom väggar, staket, trädgårdsmöbler etc. reagerar robotgräsklipparens krocksensor vid kontakt och Clipper robotgräsklippare kommer att stoppa, backa och sedan vända och klippa i en annan riktning, > 100 mm 15

16 Installationsvägledning INSTALLATIONSVÄGLEDNING FORTS. Träd Clipper robotgräsklippare behandlar träd som vanliga hinder, men om några av rötterna hos trädet är synliga i din trädgård och lägre än 10 cm skall detta område uteslutas med avgränsningskabeln för att förhindra skador på trädets rot eller på robotgräsklipparens skärblad. Sluttningar Clipper robotgräsklippare kan klättra uppför och nedför en sluttning på maximalt 30% lutning inom arbetsområdet. Säkerställ att avståndet mellan avgränsningskabeln och sluttningens fot är minst 2 meter plan yta (max 10 graders lutning). Detta för att säkerställa att robotgräsklipparen inte hamnar utanför avgränsningskabeln vid fuktigt gräs. Sluttningen ska inte vara brantare än 30%. Max 30% lutning Stenar Om det finns klippor eller stenar inom klippgränsen som är lägre än 10 cm eller har starkt sluttande ytor skall dessa avlägsnas eller uteslutas med avgränsningskabeln eftersom robotgräsklipparen kan köra rakt på dessa och skada skärbladen. Stigar, uppfarter och vägar Om gräsmattans gräns är nära en stig, uppfart eller väg som är på samma nivå som din gräsmatta kan du välja antingen att låta din Clipper robotgräsklippare köra över den eller undvika den. Om du vill köra över den behöver du bara inkludera denna korridor i din gränsdragning. Om stigen, uppfarten eller vägen är täckt med grus så måste underlaget vara väl packat och plant. Om stigen, uppfarten eller vägen är ovanför gräsmattans nivå rekommenderas det att du inte låter din Clipper robotgräsklippare köra över den. Den nivån får ses som ett hinder och därmed behövs ett 40 cm utrymme mellan stig och gräns. >40 cm Avgränsningskabel 16

17 Installationsvägledning Ojämn gräsmatta Om gräsmattan är mycket ojämn finns risk för att robotgräsklipparen fastnar i dessa områden. Åtgärda detta problem genom att jämna ut området eller uteslut detta område med avgränsningskabeln. Rabatter Om gräsmattans område innehåller rabatter och dylikt kan dessa skyddas med avgränsningskabeln och uteslutas från arbetsområdet. Detta gör du genom att lägga kablarna parallellt ut till området du vill utesluta från arbetsområdet. Du har två val: 1. Vid max 5 mm (A) avstånd mellan de parallella kablarna kommer din robotgräsklippare ej att registrera dessa som en gräns och därmed både kunna förflytta sig och klippa över dessa. 2. Om avståndet mellan de parallella kablarna istället är minst 10 cm (B) kommer robotgräsklipparen se detta som en avgränsning och kommer därför stoppa, backa och sedan vända för att klippa i en annan riktning. Vid ett avstånd på ca 10 cm (B) undviker du även att området mellan kablarna inte klipps. För att undvika att robotgräsklipparen fastnar på de uteslutna området när den är på väg till laddningsstationen för laddning är det lämpligt att placera ut ett hinder (C) för att få robotgräsklipparen att ändra riktning mot laddningsstationen. Om Clipper robotgräsklippare åker ned i vatten, såsom en damm eller pool, finns risk för skador på robotgräsklipparen. Uteslut vattenområden från arbetsområdet med avgränsningskabel eller andra hinder såsom ett litet staket. C A < 5 cm B > 10 cm > 10 cm 17

18 Installationsvägledning Om din passage är smalare än 2 m eller längre än 8 kommer din Clipper robotgräsklippare ej kunna hantera denna och måste bäras över till andra sidan av passagen. Det rekommenderas att detta område utesluts. Max längd för korridor är 8 m Minsta bredd för korridoren är 2m Viktigt att tänka på: Säkerställ att avgränsningskabeln aldrig korsas. Om du har en passage inom din gräsmattas gräns ska passagen vara minst 2 meter bred och ha en maxlängd om 8 meter. OBS! Korsa ej avgränsningskabeln. 18

19 Installationsvägledning MARKERA ROBOTGRÄSKLIPPARENS ARBETSOMRÅDE Nu när du har förstått de grundläggande principerna för hur Clipper robotgräsklipparen fungerar är nästa steg att markera ut arbetsområdet med avgränsningskabeln med hjälp av den trädgårdsritning som du redan skapat. Detta är en väldigt viktig del av installationen och måste därför göras med omsorg, lägg gott om tid på detta steg för att senare undvika problem. Avgränsningskabeln måste bestå av en enda sluten slinga utan avbrott. Slingan sluts när den ansluts till laddningsstationen. Vid behov kan slingan förlängas ytterligare med Clipper avgränsningskabel och Clipper skarvkoppling. Min. 2 meter Max 8 meter Börja med att välja bästa positionen för laddningsstationen. Laddningsstationen behöver vara permanent ansluten till ett utomhus eluttag. Observera att längden på medföljande strömsladd är 20 meter. Transformator Strömsladd Laddningsstation 19

20 Installationsvägledning INSTALLERA LADDNINGSSTATION Laddningsstationen (komponent 5) måste placeras på en plan yta och där den kan anslutas med en avgränsningskabel både från fram- och baksidan. Det behövs 2 m rät kabel från framsidan för att säkerställa att robotgräsklipparen smidigt kan återgå till laddningsstationen. Det måste också finnas 1 m plant utrymme åt vardera sida om laddningsstationen. Detta säkerställer tillräckligt med utrymme för robotgräsklipparen att vända och backa in i laddningsstationen för en korrekt dockning. Placera din laddningsstation i skuggan eftersom batteriet mår bäst av att laddas på en sval plats. Obs! Platsen för laddningsstationen ska vara tillräckligt plan, och laddningsstationen skall placeras plant i både längsled och sidled. Använd det medföljande vattenpasset för att säkerställa detta. > 1 m > 2 m Om din gräsmattas jord är mjuk, sandblandad eller ojämn föreslår vi användande av 0,5x1m plastnät framför laddningsstationen för att förhindra att hjulen gräver ner sig efter en tids användning. När väl positionen för laddningsstation är bestämd och eluttaget också kan nås, anslut INTE till eluttaget ännu. Du behöver slutföra allt layoutarbete med avgränsningskabeln innan dess. Följande positioner är inte tillåtna: 20

21 Installationsvägledning LÄGG UT OCH FÄST AVGRÄNSNINGSKABELN Nästa steg är att lägga ut avgränsningskabeln (komponent 19). Se till att gräset där du skall lägga tråden är kortklippt. Kabeln behöver inte grävas ner eftersom den med tiden sjunker ner i gräsmattan och blir osynlig redan efter någon vecka. Se dock till att kabeln ligger an direkt mot gräsmattan längs med hela slingan. Spänningen i kabeln är endast 42V och utgör inte någon fara för varken barn eller husdjur. Börja vid laddningsstationen och lämna ett par meter extra avgränsningskabel bakom stationen för senare justering. Lägg först kabeln löst ovanpå gräsmattan enligt den skiss du tidigare gjort. Tänk på att den skall ligga 40 cm från gräsmattans kant och alla hinder så att robotgräsklipparen kan passera fritt tillbaka till laddningsstationen. Mall för linjal finns tryckt på insidan av kartongens lock. Fäst kabeln temporärt med några fästpinnar (komponent 15) på strategiska ställen, speciellt vid hörnen. Om du behöver skarva avgränsningskabeln, använd endast Clipper skarvkoppling (komponent 18) då dessa är fyllda med silikon som förhindrar krypströmmar och därmed störningar i avgränsningskabeln. Avgränsningskabel Avgränsningsområdets UTSIDA C A B < 5 cm > 10 cm Markyta Fästpinnarna skall slås ned i gräsmattan, så att kabeln ligger an mot markytan i riktning mot avgränsningsområdets utsida. Avgränsningskabel 40 cm cm När du lagt ut hela kabeln börjar du fästa fästpinnarna på ca 1 m avstånd och lite tätare i hörn och böjar, men slå inte ner dem helt innan du har testat att Robotgräsklipparen kommer åt överallt utan att fastna. Om den skulle fastna, justera då avgränsningskabeln, och när det hela fungerar som det skall, fixera fästpinnarna permanent. Observera! Om hårda ytor påträffas där fästpinnarna inte kan slås ned, såsom trallgolv etc. kan det krävas märlor eller skruv och plugg. Tänk på att använda isoleringsbricka för att undvika eventuella krypströmmar. Om gräsmattans område innehåller rabatter och dylikt kan dessa skyddas med avgränsningskabeln och uteslutas från arbetsområdet. Detta gör du genom att lägga kablarna parallellt ut till området du vill utesluta från arbetsområdet. Du har två val: 1. Vid max 5 mm (A) avstånd mellan de parallella kablarna kommer din robotgräsklippare ej att registrera dessa som en gräns och därmed både kunna förflytta sig och klippa över dessa. 2. Om avståndet mellan de parallella kablarna istället är minst 10 cm (B) kommer robotgräsklipparen se detta som en avgränsning och kommer därför stoppa, backa och sedan vända för att klippa i en annan riktning. Vid ett avstånd på 10 cm (B) undviker du att området mellan kablarna inte klipps. 21

22 Installationsvägledning För att undvika att robotgräsklipparen fastnar på de uteslutna området när den är på väg till laddningsstationen för laddning är det lämpligt att placera ut ett hinder (C) för att få robotgräsklipparen att ändra riktning mot laddningsstationen. Skapa inga skarpa 90 graders hörn där robotgräsklipparen kan fastna, vi rekommenderar 45 grader. Robotgräsklipparen kommer ändå att klippa in i hörnen i och med att robotgräsklipparen går cm över tråden, beroende på vad som ställts in av dig vid programmeringen. När hela arbetsområdet är komplett, lämna ytterligare 1 meter kabel i reserv innan den klipps av med en avbitare. Notera var anslutningarna till laddningsstationen finns innan kabeln klipps av. ANSLUT AVGRÄNSNINGSKABELN TILL LADDNINGSSTATIONEN När väl avgränsningskabeln är helt utplacerad kan du ansluta kabeländarna till laddningsstationen med de medföljande anslutningsdonen (komponent 16) enligt nedan. Dessa anslutningsdon är genomskärande vilket betyder att när de snäpps ihop kommer det yttre isoleringsskiktet av avgränsningskabeln att bli genomskuren. Observera att det yttre isoleringsskiktet på avgränsningskabeln aldrig får skalas av då detta kan orsaka spänningsläckage och krypströmmar. Säkerställ att det yttre isoleringsskiktet på kabeln inte är trasigt. 10 mm av kabeln skall sticka ut genom anslutningsdonet innan ihopsnäppning. Använd en tång vid ihopsnäppning tills du hör ett klick för att säkerställa god kontakt. När anslutningsdonen har monterats på de bägge ändarna av avgränsningskabeln (från framsidan och baksidan) kan dessa anslutas till laddningsstationen såsom visas nedan. Avgränsningskabeln som löper framifrån in under laddningsstationen skall anslutas till det vänstra kontaktstiftet (märkt L). Anslutningskabeln som löper bakifrån skall anslutas till det högra kontaktstiftet (märkt R). VIKTIG INFORMATION Kontrollera att anslutningarna är enligt bilden, i annat fall kommer inte robotgräsklipparen fungera korrekt. L R 22

23 Installationsvägledning 1 m utanför gränsområdet behöver vara plant. 2 m avgränsningskabel behöver vara rät. Efter anslutning av vänster(l) och höger(r) anslutningsdon till laddningsstationen kan laddningsstationen fixeras med fästpinnar (komponent 15). Men innan detta görs, säkerställ att laddningsstationen fortfarande ligger plant med hjälp av vattenpasset. Koppla ihop laddningsstationen (komponent 5) med transformatorn (komponent LED 13) med hjälp av strömsladden (komponent 14). Anslut sedan transformatorn till eluttaget. LED-indikatorn på laddningsstationen skall lysa med ett fast blått sken om allt är korrekt anslutet. Om den inte lyser med ett fast blått sken, se tabellen nedan för åtgärd. LED Beskrivning 1 Fast blått sken Normalt 2 Blinkar blått Internt kabelbrott i laddningsstationen, Avgränsningskabeln är OK 3 Blinkar rött Avgränsningskabeln är av eller dåligt ansluten, laddningsstation är OK 4 Blinkar rött och blått Kabelbrott eller kortslutning för både gränsslinga och laddningsstation 23

24 Installationsvägledning STARTA OCH TESTA INSTALLATIONEN När väl LED indikatorn lyser med fast blått sken betyder det att allt är ok och att fästpinnarna för avgränsningskabeln kan slås ned helt med en hammare. När detta väl är gjort, dubbelkolla att det fortfarande lyser blått, om det gör det så är den utplacerade avgränsningskabeln ok och laddningsstationen fungerar normalt. Placera sedan Clipper robotgräsklippare inom arbetsområdet, några meter från laddningsstationen. Tryck PÅ (intryckt) robotgräsklipparens huvudströmbrytare. Se nedan. Läge för huvudströmbrytare: AV (Uppsläppt) Läge för huvudströmbrytare: PÅ (Intryckt) Tryck nu på den stora STOP-knappen på robotgräsklipparens ovansida och luckan för kontrollpanelen öppnas. Tryck på knappen Hem, stäng sedan luckan. När den har stängts bör robotgräsklipparen starta och automatiskt återvända till laddningsstationen genom att lokalisera avgränsningskabeln och följa den. Robotgräsklipparen följer avgränsningskabeln moturs och stannar när den kommer nära laddningsstationen, vänder 180 grader och backar in i laddningspositionen. Om robotgräsklipparen inte kan docka in i laddningsstationen kommer den att upprepa manövern tills dess den lyckas docka normalt. Jan.01 05: V 2.9A När robotgräsklipparen gjort en lyckad dockning kommer laddning att påbörjas och att symbol til vä. visas på skärmen. 24

25 Programmering 6. PROGRAMMERING KONTROLLPANEL När väl laddningen är avslutad kan programmering av robotgräsklipparen utföras (se nedan). För att inleda programmering måste luckan öppnas genom att trycka in STOP-knappen. Därefter kan programmeringsprocessen börja. Robotgräsklipparen har redan programmerats på fabriken i en uppsättning standardinställningar men dessa kan ändras om så önskas. Även om fabriksinställningarna passar för de flesta användare är det värdefullt att du bekantar dig med de alternativ som finns tillgängliga. Start Hem OK Bakåt Knappalternativ: Valknapp: För varje tryck på skärmen kommer markören att röra sig uppåt eller till vänster. Valknapp: För varje tryck på skärmen kommer markören att röra sig nedåt eller till höger. OK Hem Start Bakåt Bekräfta val: För att ange en inställning, tryck på OK-knappen för att bekräfta valet. Hemknapp: Clipper robotgräsklippare kommer att gå direkt till laddningsstationen när du trycker på Hem-knappen. Startknapp: Att trycka på Start-knappen gör att Clipper robotgräsklippare startar en klippcykel. Bakåtknapp: Tryck på Bakåt-knappen för att återgå till föregående meny. 25

26 Programmering MENYÖVERSIKT Körlägen Normal cykel Test cykel Inställningar Gränstrimning Gränsens kantbredd Ändra PIN Datum och Tid Återställ alla inställningar Ja Ange nuvarande PIN Datum Ja Nej Ange ny PIN Tid Nej Ange ny PIN på nytt Klipptidsinställningar Välj dagar Må. Ti. On. To. Fr. Lö. Sö. Välj klipptid/ dag Starttid Stopptid 26

27 Programmering Fel inspelning Låg batt. Ingen signal Utanför Instängd Sluttning Upplyft SÄKERHETS PIN-KOD För att förhindra stöld samt få åtkomst till menyfunktioner måste en pinkod anges. Den fabriksinställda PIN-koden är Du anger PIN-kod med knapparna och när markören befinner sig under respektive siffra trycker du OK för att välja siffra. Ange PIN kod: **** MENYFUNKTIONER: Körläge Flytta markören till Körläge, tryck sedan på OK-knappen. Körläge Inställning Tidsinställning Felinspelning Alternativ 1 Normal cykel Detta är standard gräsklippning och laddningsläge som har blivit förinställt på fabrik. Normal Cykel Testcykel Alternativ 2 - Testcykel Med detta läge kommer din robotgräsklippare att göra en snabbdemonstration av klippnings- och laddningsprocessen. Den kommer att klippa ca 10 minuter för att sedan återgå till laddningsstationen. Efter 1 minuts laddning kommer din robotgräsklippare att börja klippa igen. Denna inställning används främst för kontroll av processen. Normal Cykel Testcykel 27

28 Programmering INSTÄLLNINGAR Flytta markören till Inställningar Körläge Inställning Tidsinställning Felinspelning Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN Tid och datum Återställ alla inställningar Gränstrimning Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN Tid och datum Återställ alla inställningar Ja Nej Med detta alternativ kan du ställa in huruvida du vill klippa längs avgränsningskabeln ett varv första cykeln varje dag eller inte (vår erfarenhet är att denna funktion endast behövs i undantagsfall). Bredd för klippning över avgränsningskabeln Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN Tid och datum Återställ alla inställningar 0,2 m Du kan ställa in avståndet som robotgräsklipparen kommer att köra över avgränsningskabeln, mellan 0,2 till 0,5 m och som du kan anpassa för just din gräsmatta. 28

29 Programmering Ändra PIN-kod Om du vill skydda din robotgräsklippare från att bli stulen eller manipulerad rekommenderas det att du ändrar till en personlig PIN-kod. Anteckna din personliga PIN-kod i bruksanvisningen. Om du anger felaktig PIN-kod kommer robotgräsklipparen att ge meddelandet FEL på skärmen. För att göra detta, flytta markören till Ändra PIN på menyinställningar och tryck sedan på tangenten OK för att bekräfta, skärmen visar Ändra PIN. Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN Tid och datum Återställ alla inställningar Ange bef. PIN kod: Ange PIN 0000 (Aktuell PIN-kod, i detta fall fabriksinställningen) Ange ny PIN kod: Ange därefter din nya PIN-kod som du själv väljer Ange ny PIN kod på nytt: Ange ny PIN-kod på nytt: VIKTIGT! Om du helt glömmer bort PIN-koden, vänligen kontakta kundtjänstens hjälptelefon. För snabb hjälp säkerställ att du direkt efter köp skickar in det medföljande registreringskortet. På så sätt kan du få snabb hjälp med din PIN-kod. I annat fall kan åtgärden dröja upp till en vecka då kopia på kvitto m.m. krävs. 29

30 Programmering Läget tid och datum Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN Tid och datum Återställ alla inställningar Datum: Tid: 08:45 För att kunna schemalägga klippning är det viktigt att ställa in aktuellt datum och tid. Läge för återställning till fabriksinställningar Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN Tid och datum Återställ alla inställningar Ja Nej I detta läge kan du återställa din robotgräsklippare till fabriksinställningarna. Samtliga parametrar återställs, förutom din personliga PIN-kod. Fabriksinställningarna är enligt nedan: Serienr. Parameternamn Standardvärde 1 Datum Tid 08:00:00 3 Ställ in klipptid 08:00~18:00 4 Ställ in klippdagar Måndag till fredag 5 PIN-kod Vidd för gränsens kant 0,2m 0,5m, standardvärde är 0,2m 7 Körläge Normal cykel 8 Gränstrimning Ja 9 Felinspelning Tom 30

31 Programmering Tidsinställningar Flytta markören till Inställningar Körläge Inställningar Ställ klipptid Felinspelning Ställ in klippdagar Ställ in klipptid Du kan schemalägga klippningen genom att ställa in veckodagar och dagliga arbetstiden i menypunkten ställ klipptid. Ställ in klippdagar Flytta markören till den önskade dagen och använd OK-knappen för att bekräfta den dag du har valt. Ställ in klippdagar Ställ in klipptid Må. Ti. On. To. Fr. Lö. Sö. Ställ in klipptid Start- och stopptiden kan ställas in för när robotgräsklipparen skall klippa eller gå tillbaka till laddningsstationen. Om robotgräsklipparen får slut på ström under tiden den arbetar kommer den automatiskt att återgå för att ladda och sedan när den är fulladdad gå ut igen för att klippa tills dess det är dags att återgå till laddningsstationen. Vi rekommenderar att du till en början behåller de förinställda värdena för klipptid, och sedan anpassar värdena när du vet tiden det tar för robotgräsklipparen att fullständigt klippa din gräsmatta. Varje dag kan ställas in olika om så önskas. Kom ihåg att det kan ta olika lång tid för robotgräsklipparen att klippa samma gräsyta beroende på säsong eller väderleksförhållanden. Ställ in klippdagar Ställ in klipptid Starttid: 08:00 Stopptid: 18:00 Obs! Om du ställer in starttiden senare än stopptiden kommer din robotgräsklippare att arbeta under 24 timmar. 31

32 Programmering Arbetstid och vilotid Arbetstid är tiden från start till stopp under arbetsdagen. Vilotiden är som namnet antyder, den tid när robotgräsklipparen vilar under arbetsdagen, dockad i laddningsstationen. Bildskärmen kommer då att visa Vilotid. Felinspelning 12:51 Vilotid BATVOL: 90% Körläge Inställning Tidsinställning Felinspelning Okt. 27 Okt. 27 Okt. 28 Okt :00 Utanför 11:43 Utanför 12:52 Utanför 13:39 Upplyft Din robotgräsklippare kommer att lagra de 4 senaste felmeddelandena i minnet. Felinformation inkluderar: Utanför: Lågt batteri: Upplyft: Instängd: Ingen signal: Sluttning: Din robotgräsklippare har flyttats utanför arbetsområdet. Batterinivån är för låg för att återgå till laddningsstationen. Roboträsklipparen har antingen lyfts upp för att bäras eller lyfts upp av ett hinder. Din robotgräsklippare är instängd. Det finns ingen signal för din robotgräsklippare. Din robotgräsklippare har stött på en för brant sluttning. 32

33 Programmering FÖR ATT STARTA KLIPPCYKEL Om robotgräsklipparen av någon anledning har stängts av, starta om robotgräsklipparen genom att trycka in huvudströmbrytaren till PÅ (intryckt). För att stänga av robotgräsklipparen, tryck på huvudströmbrytaren igen AV (utsläppt). Läge för huvudströmbrytare: AV (Uppsläppt) Läge för huvudströmbrytare: PÅ (Intryckt) När inställningarna har valts enligt föregående avsnitt är det nu dags att börja klippa: Öppna kontrollpanelen genom att trycka på den stora STOP-knappen. Ange sedan din valda PIN-kod eller fabriksinställningen Kontrollera batterinivån, om den är för låg för klippning (varningsmeddelande visas i displayen), vänligen tryck på HEM-knappen. Kontrollera att lampan på laddningsstationen lyser blått. Tryck på START- knappen. Efter detta, stäng luckan till kontrollpanelen. En summerton ljuder under 2 s innan skäraggregatet startar och robotgräsklipparen börjar arbeta. När du behöver stanna din robotgräsklippare, tryck på STOP-knappen på robotgräsklipparens ovansida. 33

34 Skärmmeddelanden och laddningsinformation 7. SKÄRMMEDDELANDEN OCH LADDNINGSINFORMATION Skärmmeddelanden Bildskärmen kommer att visa aktuell status när den klipper. Datum: Inställt datum och tid. Batteri: Nuvarande batterinivå, visas i procent. Status: Driftstillstånd för robotgräsklipparen. Datum Tid Okt :51 Körs BATVOL: 90% Status Batterinivå Serienr. Tillstånd Tillstånd betyder 1 Körs Fungerar normalt. 2 Hem På väg att återgå till laddningsstation. 3 Utanför Robotgräsklipparen är utanför arbetsområdet. 4 Ingen signal Ingen signal för din robotgräsklippare (kontrollera laddningsstationen). 5 Låg spänning Batterinivån är för låg, återgång till laddningsstationen. 6 Upplyft Robotgräsklipparen har lyfts av ett hinder eller burits. 7 Sluttning För brant sluttning för robotgräsklipparen. 8 Instängd Robotgräsklipparen är instängd och kan inte komma vidare. 9 Laddar Robotgräsklipparen laddas (i laddningsstationen) 10 Fel Felaktig PIN-kod angiven 34

35 Rengöring och underhåll Laddningsinformation Robotgräsklipparen kommer att återgå till laddningsstationen genom att följa avgränsningskabeln motsols i följande situationer: 1. När du trycker på knappen HEM och stänger luckan till kontrollpanelen. 2. När bildskärmen visar LÅGT Batteri 3. När perioden för den förinställda klipptiden är avslutad. Skärmen visar också vilotid. Observera: Om din robotgräsklippare av någon anledning inte kan docka till laddningsstationen kommer den att försöka upp till 5 gånger genom att återgå till gräsmatteområdet, hitta avgränsningskabeln och sedan göra om proceduren. Efter 5 försök kommer robotgräsklipparen att inta sitt viloläge på gräsmattan för att spara batteri. I händelse av detta, kontrollera om laddningsstationen är ordentligt och plant installerad. Observera: Om omgivningstemperaturen runt laddningsstationen är högre än 40 grader Celsius kan din robotgräsklippare sluta ladda för att skydda batteriet. Om temperaturen sedan sjunker kommer laddningen att återupptas. 8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Kontrollera och rengör din Clipper robotgräsklippare regelbundet. Företrädesvis genom att använda en torr borste eller en fuktig trasa, rinnande vatten ska aldrig användas. Vid behov, byt ut slitna delar. Genom att följa dessa underhålls instruktioner säkerställer du robotgräsklipparens livslängd och funktion. Batteriets livslängd Din Clipper robotgräsklippare har ett underhållsfritt Lithium batteri, med en uppskattad livslängd om 3-5 år (beroende på behandling och användning). Det är enkelt att ta ut batteriet ur robotgräsklipparen när den inte används. Vinterförvaring Under vintern rekommenderar vi att din robotgräsklippare och laddningsstation förvaras i ett skjul eller garage och transformator och batteri inomhus. Säkerställ att batteriet är fulladdat innan du tar ut det och förvarar det på torr plats, gärna inomhus. Det rekommenderas att göra en underhållsladdning var 3:e månad för att hålla batteriet i bästa kondition för ett långt liv och redo för vårsäsongen Följande förberedelse ska utföras innan vinterförvaring: 1. Ladda batteriet fullt. 2. Rengör din robotgräsklippare noggrant. 3. Säkerställ att robotgräsklipparens huvudströmbrytare är AV (utsläppt). 4. Koppla ur laddningsstationens transformator från eluttaget 230V. 5. Koppla ur transformator från laddningsstationen. 6. Koppla loss anslutningsdonen till avgränsningskabeln från laddningsstationen. 7. Rengör laddningsstationen och förvara på torr plats över vintern. Det är rekommenderat att förvara robotgräsklipparen och laddningsstationen efter rengöring i sin originalkartong ståendes på alla fyra hjul. 35

36 Rengöring och underhåll Om möjligt, rekommenderar vi att innan vinterförvaring lämna in din robotgräsklippare till närmaste serviceställe för en mer noggrann rengöring. Alla funktioner kommer att testas, slitna delar bli utbytta och om det behövs uppgraderas mjukvaran. Kontakta kundtjänstens hjälptelefon för information om närmaste serviceställe. Förberedelse för våren Efter vinterförvaringen bör du rengöra de två kontaktstiften på robotgräsklipparen och laddningsbanden på laddningsstationen med en fin smärgelduk; för att säkerställa bästa kontakt vid laddning. Notera att vid rengöring av bladen skall huvudströmbrytaren alltid ställas i läge AV (utsläppt) och skyddshandskar ska användas. Använd aldrig en högtryckstvätt eller rinnande vatten. Rengöra Robotgräsklipparens kaross Eftersom din Clipper robotgräsklippare är batteridriven behöver du vara omsorgsfull när den rengörs. Vi rekommenderar användning av en mjuk borste och vattenspray, med vanligt diskmedel. Torka rent efter rengöring med en fuktig trasa. 36 Rengöra undersidan Det är viktigt att hålla din Clipper robotgräsklippare ren och i gott skick. Robotgräsklipparen kommer att klara sluttningar bättre om hjulen är rena. Bladen kommer också att klippa bättre om de är rena och skarpa. Säkerställ att huvudströmbrytaren är i position AV (utsläppt) och använd skyddshandskar. Lägg Clipper robotgräsklippare på sidan för att komma åt dess undersida, rengör skäraggregat/blad och ramen genom att använda en mjuk borste eller en fuktig trasa. Rotera skäraggregatet för att säkerställa att det rör sig fritt och kontrollera att bladen kan rotera fritt på sina leder och att inget gräs hindrar dem. Rengör kontaktstiften och laddningsbanden Använd stålull, metallrengöring eller finkornigt sandpapper för att rengöra kontaktstiften på robotgräsklipparen och laddningsbanden på laddningsstationen. Avlägsna alltid skräp, löv eller grässtrån runt kontaktstiften och laddningsbanden för att säkerställa god kontakt vid laddning.

37 Rengöring och underhåll Byte av blad VARNING! Säkerställ att huvudströmbrytaren är AV (utsläppt) och använd skyddshandskar vid rengöring, justering eller utbyte av blad. VARNING! För att säkerställa maximal effektivitet för klippning och för säkerhet ska alltid original Clipper robotgräsklipparblad och monteringsdelar användas vid utbyte. (Rusta artikelnummer för blad är ). Det finns tre blad på din robotgräsklippare som är monterade på skäraggregatet. Dessa blad kan räcka upp till fem månader (om inte några hinder körts på) även när robotgräsklipparen är programmerad att klippa varje dag. Kontrollera regelbundet bladen och vid behov byt ut dom mot Clipper originalblad. Reservblad finns att köpa i din Rustabutik. Kom ihåg att alltid byta ut alla tre blad samtidigt för bästa balans och klipp-prestanda. Vända bladen Det finns två skärkanter på varje blad och innan bladen behöver bytas ut kan bladen vändas för att fördubbla livslängden för klippning. Detta utförs enkelt genom att ta bort monteringsskruven för varje blad och återmontera dem efter vändning 180 grader. Säkerställ att alla tre bladen vänds samtidigt. Byt ut bladen För att byta ut eller vända bladen måste huvudströmbrytaren vara i positionen AV (utsläppt) och skyddshandskar skall användas. Lägg din Clipper robotgräsklippare på rygg, använd en skruv- eller stjärnmejsel för att lossa skruvarna till bladen. Byt sedan ut bladen och återmontera ordentligt med samma eller nya skruvar om gängorna är skadade. Vänligen säkerställ att de nya monterade bladen kan snurra fritt. 37

38 Rengöring och underhåll Batteribyte Batteriets livslängd beror på arbetsbelastningen och skötseln, men normal livslängd är 3-5 år. Batteriet är lätt att byta genom att lossa skruvarna för batterilocket enligt bilden nedan. Lyft sedan ur batteriet och ersätt med ett nytt. Sätt sedan tillbaka batterilocket och skruva fast det. 38

39 Felsökning 9. FELSÖKNING Felsökning för laddningsstation LED Beskrivning 1 Fast blått sken Normalt 2 Blinkar blått Internt kabelbrott i laddningsstationen, Avgränsningskabeln är OK 3 Blinkar rött Avgränsningskabeln är av eller dåligt ansluten, laddningsstation är OK 4 Blinkar rött och blått Kabelbrott eller kortslutning för både gränsslinga och laddningsstation Felsökning för robotgräsklippare Nr. Meddelande Typ av meddelande Symptom 1 INGET Tom skärm 2 INGET Din robotgräsklippare kan inte docka med laddningsstationen 3 INGET Robotgräsklipparen rör sig i cirklar när den skall återgå till laddningsstationen för laddning. 4 LADDNING Obs. meddelande 5 FEL Obs. meddelande 6 HEM Obs. meddelande Laddning pågår Fel lösenord vid ändring av PIN kod Återgår till laddningsstationen. Åtgärd 1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är PÅ (intryckt). 2. Första gången du använder robotgräsklipparen kan det hända att batteriet inte är fulladdat. Stäng av och placera robotgräsklipparen på laddningsstationen. Ställ huvudströmbrytaren i läge PÅ (intryckt). 1. Kontrollera att avgränsningskabeln som löper framifrån in under laddningsstationen är i en minst 2 m lång rät linje. 2. Kontrollera att laddningsstationen är placerad i enlighet med denna bruksanvisning. Kontrollera om det finns en kraftledning i närheten av avgränsningskabeln (under eller över mark). Om så är fallet skall detta område undvikas genom ny placering för avgränsningskabeln. Fungerar normalt. Säkerställ att du angett rätt PIN-kod. Fungerar normalt. 39

40 Felsökning Felsökningstabell forts. Nr. Meddelande Typ av meddelande Symptom Åtgärd 7 LÅGT BATTERI Varningsmeddelande Batterispänningen är för låg för att utföra normal klippning. 1. När spänningen är låg återgår robotgräsklipparen automatiskt till laddningsstationen. Om inte, placera robotgräsklipparen på laddningsstationen för laddning. 8 UPPLYFT Varningsmeddelande Robotgräsklipparen har av någon anledning blivit upplyft. 1. Kontrollera om lyftet beror på för högt gräs (högre än 60mm). Om så är fallet, använd en vanlig gräsklippare för att klippa ned gräset till max 60 mm innan du startar robotgräsklipparen igen. 2. Kontrollera att arbetsområdet är fritt från hinder. 9 INGEN SIGNAL 10 HINDER Varningsmeddelande 11 UTANFÖR Varningsmeddelande Varningsmeddelande Robotgräsklipparen kan inte ta emot signal som skickas från avgränsningskabeln. Sensorfel Robotgräsklippare har varit utanför avgränsningskabeln. 1. Kontrollera om laddningsstationens lampa lyser blått. 2. Om inte, se felsökningstabell för laddningsstation ovan. 4. Om detta är första användningen efter avstängning, placera robotgräsklipparen vid närmaste avgränsningskabel och starta på nytt. 1. Kontrollera att robotgräsklipparen inte har fastnat. 2. Kvarstår problemet, ring till kundtjänstens hjälptelefon. 1. Om robotgräsklipparen är utanför gränsen, placera den tillbaka inom området och starta om. 2. Om robotgräsklipparen befinner sig innanför det avgränsade området, kontrollera avgränsningskabelns anslutning på laddningsstationen. 3. Om robotgräsklipparen går utanför gränsen vid ett hörn är vinkeln för snäv, öka vinkeln till max 45*. 4. Om robotgräsklipparen flyttar sig utanför gränsen på samma plats upprepade gånger, vänligen kontrollera om det finns en kraftledning i närheten (över och under). Om så är fallet, vänligen undvik området genom att omplacera avgränsningskabeln. 40

41 Felsökning Nr. Meddelande Typ av meddelande Symptom Åtgärd 12 INSTÄNGD Varningsmeddelande Din robotgräsklippare är instängd. Denna varning visas när krocksensorn har utlösts mer än 10 gånger inom 1 minut. Kontrollera om robotgräsklipparen är instängd av ett hinder eller klämd mellan träd, buskar etc. Ta bort hindren eller undvik detta område genom omplacering av avgränsningskabeln. 13 KÖRS Info Klipper Fungerar ordentligt. 14 VILOTID Info Slutat klippa Slå av strömmen med huvudströmbrytaren (utsläppt) och starta om. Under ickearbetsperioder 15 SLUTTNING Varningsmeddelande Brantare än 30% eller för halt. 16 VÄLT Varningsmeddelande Detta meddelade visas bara i felmenyn. Robotgräsklipparen har vält. 17 VÄNTAR Info När robotgräsklipparen har låg batterinivå eller när fel inträffar kommer den att stanna. Om du vill att din robotgräsklippare ska klippa under denna tid, vänligen se sidan s 31. Kontrollera om sluttningen är för brant eller för hal att klättra. Om så är fallet, justera avgränsningskabeln till ett arbetsvänligt område. Vänligen lyft robotgräsklipparen till ett plant område och kör igen. Läget kan återställas genom att trycka på valfri knapp på kontrollpanelen. 18 N/A Maskinvibrationer Kontrollera bladaggregatet och bladen. Byt ut bladen om de är skadade. 41

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation 9 2.1

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Läs bruksanvisningen noga innan du använder klipparen. Automower Helpdesk Tel: 020-77 77 22

Läs bruksanvisningen noga innan du använder klipparen. Automower Helpdesk Tel: 020-77 77 22 bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan du använder klipparen. Automower Helpdesk Tel: 020-77 77 22 Idén bakom Automower är tagen direkt från naturen - principen av det betande djuret. Vilket innebär

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Robomow Premium RC/RS-modeller

Robomow Premium RC/RS-modeller Robomow Premium RC/RS-modeller NYA ROBOTGRÄSKLIPPARE 2015 Jag är din bästa lagspelare! Jag älskar att vara en familjemedlem! Ett vänligt hem När vi uppfann vår första robotgräsklippare 1995, var det vårt

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer