Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015"

Transkript

1 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling

2 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande 4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 8. Fastställande av dagordningen 9. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte b. balans- och resultaträkning c. revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 13. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 2

3 15. Val av lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning a. Ordförande, 1 år b. Vice ordförande, 2 år c. Kassör, 2 år d. En ledamot, 2 år e. En suppleant, 2 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på 1 år 17. Val av valberedning en sammankallande, ett fyllnadsval av en ledamot på 1 år, ledamot på 2 år 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 21. Utdelning av priser samt avtackningar m.m. 22. Årsmötets avslutande 3

4 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Linköpings Brukshundklubb avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Under verksamhetsåret har det hållits ett årsmöte, två övriga medlemsmöten, ett konstituerande styrelsemöte och sex styrelsemöten varav ett budgetmöte. Styrelsens ledamöter Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Revisorer Ordinarie: Revisorssuppleanter: Valberedning Sammankallande: Anneli Henriksson Lydia Benson Emma Kleinas Ida Cronebäck (Gunnar Feldt konsulterad för det praktiska arbetet) Åsa Lund Sundström Lotta Lans Lise-Lotte Halldén Beatrice Jacobsson Marie Söderström Monika Eriksson Helene Fogelberg Anders Nyholm Mikael Rudholm Johanna Boivie Gunilla Kvist Line Nordgren Sektorer Tävlingssektor: Leif Nilsson, sammankallande Kurt Johansson Line Nordgren Anita von Braun Helene Fogelberg Gunilla Kagg Ann Tallberg, sammankallande tävlingssekreterare Åsa Lund Sundström 4

5 Utbildningssektor: Tjänstehundssektorn: Trivselsektorn: Sven Komstadius, sammankallande Ulrika Axelsson Karin Rudholm Beatrix Agnvall Ulrika Eriksson Andreas Karlsson, sammankallande Maud Nilsson, sammankallande Annica Grönlund PR-sektorn, Hemsidan: Maria Yngwe, sammankallande Kristin Raukola Marianne Forsén Stugsektor: Serveringssektor: Rasutvecklingssektor: Johanna Boivie, sammankallande Johan Karlsson Andreas Karlsson Daniel Eidenskog Ida Cronebäck, sammankallande Åsa Lund Sundström Vilande Ombud i SBK Östgötadistrikt Anneli Henriksson Johanna Boivie Lydia Benson Marie Söderström Ulrika Axelsson Åsa Lund Sundström Verksamma inom Östgötadistriktet Ledamot i styrelsen: Andreas Karlsson Ledamot i tävlingssektorn: Helene Fogelberg, Mats Axelsson, Susanne Rönnlund Gruppansvarig tjänstehund: Andreas Karlsson 5

6 Medlemsantal Antal medlemmar vid årets slut och förändringar i medlemsantalet. Visar antal medlemmar som har ett nuvarande medlemskap i klubben vilket är betalt (eller gratis). År Antal Förändring År Antal Förändring Rapporter från sektorerna 2014 Tävlingssektorn Sektorn har under året arrangerat 2 tävlingar i lydnadsklass 1 till eilt 2 tävlingar i lydnadsklass 1 och 2 2 tävlingar i akl spår och sök 3 tävlingar i sök lkl-ekl 2 tävlingar i spår lkl-hkl 2 tävlingar i spår ekl 3 tävlingar i agility 1 tävling i rallylydnad Det anordnades även en funktionärsfest i klubbstugan den 6:e december där vi var 27 personer som deltog. Lydnad och Bruks Vi har som vanligt haft ett aktivt tävlingsprogram inom lydnad och bruks. Vi tillhör de klubbar i distriktet som erbjuder flest brukstävlingar under året vilket är mycket bra. Deltagarantalet har varit bra på våra tävlingar under året. Tyvärr hade vi lite svårt med spårmarker och spårläggare under hösten så vi kunde inte erbjuda så många starter som vi skulle vilja. Sektorn arrangerade även Lydnadscupen vid fyra tillfällen under våren. Ansvarig för cupen var Åsa Lund Sundström och Gunilla Kagg. 6

7 Under utbildades två domare och en tävlingsledare. Vi gratulerar examinerade: Helene Fogelberg Bruksdomare. Anneli Henriksson Lydnadsdomare. Leif Nilsson Tävlingsledare Bruks. Rallylydnad En tävling anordnades på hösten i klasserna Avancerad och Mästare, tävlingen var mycket uppskattad och vi hade totalt 102 startande. Agility Under 2014 har Linköpings Brukshundklubb ordnat många agilityrelaterade aktiviteter. Mellan januari och mars anordnades ridhusträning på söndagseftermiddagar i Staby Ridhus. Ridhusträningen utnyttjades av 12 ekipage. Den 29 mars arrangerade Linköpings Brukshundklubb en lagtävling tillsammans med Linköpings Hundungdom. Under tävlingen deltog 128 ekipage från 18 lag. Vi hade även en inofficiell kvällstävling den 19 maj där 88 ekipage deltog och den september arrangerades officiella tävlingar i samtliga klasser där totalt 1078 ekipage deltog. I samband med detta anordnades även agilitytävling för barn där 27 ekipage deltog. Under året har klubben dessutom utbildat en tävlingsledare i agility, renoverat delar ur hinderparken samt köpt in nya tunnlar och tunnelhållare. Tävlingssektorn tackar ALLA som på något sätt har hjälpt till och bidragit till att tävlingarna har kunnat genomföras, totalt 258 funktionärsinsatser har gjorts under året. Utan er hjälp och ert engagemang hade det inte blivit några tävlingar på klubben. För att visa lite uppskattning till alla som hjälper till på något sätt på våra tävlingar kommer vi att ha utdelning i tävlingslotteriet på årsmötet. Detta innebär att alla som hjälpt till på en tävling har en lott/tillfälle. Vinner man en lott får man 200 kronor. Tävlingsprogram 2014 Datum Grupp-klass Tävlingssekreterare Tävlingsledare Domare Agility Sara Lilja Tommy Hagström Appell spår+sök Ann Tallberg Leif Nilsson, Christer Karlsson Susanne Rönnlund Rolf Nyman Lydnad I-Elit Ann Tallberg Åsa Lundh Anders Svensson Sundström Gunilla Kagg Spår Elit Anneli Henriksson Kurt Johansson, Leif Nilsson Roland Johansson Rolf Nyman Sök Lkl-Elit Anneli Henriksson Helen Fogelberg Susanne Rönnlund Leif Sundberg Spår Lkl-Hkl Cina Runesson Kurt Johansson Leif Nilsson Bo Jansson Lena Jansson 7

8 Lydnad 1-2 Ann Tallberg Eva Thorstensson Ulf Erlandsson (kväll) Lydnad 1-2 Ann Tallberg Gunilla Kagg Göran Claesson (kväll) Spår Elit Ann Tallberg Kurt Johansson Leif Nilsson Nils Berglund Roland Johansson Sök Lkl-Elit Ann Tallberg Helen Fogelberg Susanne Rönnlund Thomas Johansson Spår Lkl-Hkl Anneli Henriksson Kurt Johansson Leif Nilsson U-B Flender-Johansson Rolf Nyman Sök Lkl-Elit Anneli Henriksson Helen Fogelberg Leif Sundberg Göran Claesson Agility AG 1-3 Disa Törnvall Annika Mojanis Agility Ho Agility AG 2-3 Agilty Ho 2-3 Disa Törnvall Tobias Digreus Åsa Wrede Spår Sök Akl Cina Runesson Leif Nilsson Christer Karlsson Susanne Rönnlund Jörgen Hultberg Lydnad I-Elit Cina Runesson Gunilla Kagg Anders Svensson Rallylydnad avancerad A Rallylydnad avancerad B Rallylydnad Mästare A Rallylydnad Mästare B Jenny Larsson Jenny Larsson Jenny Larsson Jenny Larsson Therese Arvestrand Jannika Tilly Therese Arvestrand Jannika Tilly Utbildningssektorn Under 2014 hade vi budgeterat med 12 kurser. Det blev så småningom 16 kurser vilket är mycket bra och innebär att utbildningsverksamheten åter gör ett bättre resultat än budgeterat. Kursutbudet i år har varit brett, dock med en viss tyngd år agilityhållet. Fördelningen på de 16 kurserna har varit: 3 Valpkurser, 1 Rallylydnadskurs, 7 Agilitykurser, 1 Allmänlydnadskurs, 1 Tävlingslydnadskurs, 1 Förberedande tävlingskurs, 1 Appell-lydnadskurs och 1 kurs i Hundfotografering. Detta motsvarar över 100 kursdeltagare. Under året har Ulrika Eriksson anslutit sig till Utbildningssektorn. Med tidigare erfarenhet från föreningsverksamhet i Valla Ponnyklubb har det varit ett värdefullt tillskott. Under året har rapporteringen av kurser mot Studiefrämjandet körts fullt ut över nätet. Tiden med gröna listor är alltså förbi och vår uppfattning är att de flesta upplever det som positivt. Nytt för året är också att vi så smått börjat med kursutvärdering via ett webb-formulär. Kursdeltagarna får ett e-brev med en länk och kan sedan fylla i uppgifterna i lugn och ro. 8

9 Vi har också haft två instruktörsmöten. Till det första hade Utbildningssektorn bjudit in Marie Söderström för att prata om fysisk hälsa hos hunden. Till den andra träffen bjöd sektorn in Per Jensen som berättade om forskning kring hundens ursprung, inlärningskapacitet sätt att kommunicera. Mycket av föreläsningen var hämtat från Pers bok Hunden som skäms. Den utbildningen som påbörjades förra året för att utbilda fler allmänlydnadsinstruktörer avslutades i våras med att alla åtta deltagare blev auktoriserade, varav sex av dessa var från LBK. Vi gratulerar Andreas Karlsson, Anita von Braun, Ida Wessberg, Jenny Larsson, Johanna Agnvall och Millan Nilsson. I samband med deras auktorisation fick klubben även en auktoriserad allmänlydnadslärare, vi gratulerar Anneli Henriksson. Under hösten startade också en rallylydnadsinstruktörsutbildning med åtta deltagare varav två från LBK, denna utbildning avslutas under våren Vi i sektorn vill tacka alla instruktörer och hjälpinstruktörer som ställt upp för klubben, engagerat sig och haft kurs under 2014! Ert arbete är oumbärligt för klubbens verksamhet. Några av er har dessutom hållit flera kurser under året vilket är beundransvärt! Instruktörer och hjälpinstruktörer Anneli Henriksson Ewa Thorstensson Anita von Braun Monica Ericsson Jenny Larsson Lydia Benson Karin Rudholm Mikael Rudholm Ida Cronebäck Lise-Lotte Halldén Millan Nilsson Johanna Agnvall Ida Wessberg Helene Fogelberg Andreas Karlsson Åsa Wrede Linnea Björk Timm Annika Norberg Sven Komstadius Valpkurs, Allmänlydnadsinstruktörsutbildning Tävlingslydnad Rallylydnad helgkurs, Allmänlydnadskurs Valpkurs Förberedande tävlingskurs Agility tävling Agility nybörjare (2 st) Agility nybörjare (2 st) Agility fortsättning, Agility nybörjare Agility fortsättning, Agility nybörjare Förberedande tävlingskurs Valpkurs Valpkurs Appell Lydnad Allmänlydnadskurs Agility Banträning Agility Banträning Fotokurs Fotokurs 9

10 Rasutvecklingssektorn Vilande Tjänstehundssektorn Sektorn har under året genomfört Distriktsmästerskap i patrullhund på LBK. Vi har också startat en Patrullhundkurs där Millan Nilsson är ansvarig. Under året fick vi också en ny Patrullhundinstruktör, Johan Karlsson. Trivselssektorn Trivselsektorn har under året 2014 anordnat samträning för tävlingsekipage vid tre tillfällen. Det har varit ett lågt deltagande. Vi försökte även att ordna ett läger under sensommaren, det fick ställas in p.g.a. för få deltagare. PR-sektorn Klubbens Infoblad har publicerats vid tre tillfällen, vår, höst och vinter. Vi distribuerar infobladet via e-post och då via dess webblänk. Tidningen publiceras även i tidningsform på hemsidan (flik Medlemsinformation). På hemsidan har vi kontinuerligt publicerat artiklar om våra kurser, tävlingar, fester och städdagar. Vår facebooksida är uppe i 339 likes. LBK har visat upp sin verksamhet på två arrangemang av Arken Zoo i Tornby. Vid båda tillfällena arrangerade vi en hund-allmänbildande tipsrunda i butiken för att öka antalet besökande. Arken Zoo bidrog med fina priser vid båda tillfällena. Vi har tillverkat ett välkomstblad om LBK med karta över klubben. Detta kommer att delas ut av respektive kursledare till nya kursdeltagare våren Sektorn vill passa på att stort tacka alla medlemmar som bidrar med texter och fotografier. Det gör vår hemsida aktivare och vårt Infoblad roligare och intressantare! Stugsektorn Under 2014 har det genomförts två städdagar, en på våren och en höststädning. Vid dessa tillfällen har det krattas löv, klippts sly, rensat hängrännor, plockat in och ut möbler, mm samt allmän städning av lokalerna. Altantaket har byggts upp igen och försetts med nya hängrännor. Målning kommer dock att ske under Avloppsanläggningen har fungerat under året förutom vid den stora agilitytävlingen i september då det krävdes akututryckning av spolbil. Framöver bör det till stora tävlingar hyras in typ Bajamaja för att kunna hantera stort antal besökare. Alla gräsplaner har klippts kontinuerligt samt att gräs längs med kanter, mm har trimmats. Den lilla spången från agilityplanen upp mot parkeringen har bytts ut. 10

11 Serveringssektorn Under året har vi endast varit två aktiva i Serveringssektorn. Ida, som tagit hand om de flesta inköp och Åsa som tagit hand om den mesta försäljningen på tävlingar. Utbudet har delar av året varit lite bristfälligt men tävlingarna har fungerat fint! Ett bra samarbete mellan inköp och försäljning har gjort att ansvarsbördan kunnat delas upp. Vi säljer bra på våra tävlingar och även under kurstider. Ett lägre pris verkar göra att försäljningen håller igång bra och 5 kr per kaffekopp är väldigt uppskattat av besökande och gör att vi säljer mycket kakor till kaffet. Antalet medlemmar i sektorn har gjort att det under tävlingsperioden under hösten blir ett högt tryck för de som jobbar. Tävlingar fyra helger i rad i olika grenar drabbar serveringen hårt, så vi hoppas på fler medlemmar i sektorn till nästa år. 11

12 12

13 Inventarieförteckning 2014 Tävlingsmateriel: antal Storstuga och kök antal Undervisningslokal: antal Stegar 3 Bord m stolar 8 Bord 4 Tävlingshinder Trä 4 Brandsläckare 2 Stolar 12 Metallapporter 9 Brödrost 1 Skrivbord 1 Tungapporter 8 Dammsugare 1 Blädderblockställning 1 Tidtagarur 4 Div köksutrustning Whiteboard 1 Startpistoler 3 Elvisp 1 OH-duk 1 Skyddsärmar 1 Frys 1 Dammsugare 1 Måttband 2 Högtalare 2 Div städutr. Hörselskydd 1 Kaffebryggare 1 Blädderblock 1 Betygsblock 7 Kyl 1 Biblioteket Fjärrdirigeringsskylt 2 Kyl/sval 1 Böcker 21 GPS + karta 1 Mikrovågsugn 1 Övrigt: Sekretariat: Sjukvårdsväska 1 Traktor 2 Kopiator 1 Spis 1 Schaktblad 2 Kassaskåp 1 Stereo 1 Klippaggregat 1 Telefon 1 Tavlor, tidskrifter mm Röjsåg med trimmer 1 Miniräknare 4 Tidskriftshylla 1 Motorgräsklippare 1 ID-chipläsare 2 Vattenkokare 1 Fyrhjulig vagn 1 Datorer 1 Vitrinskåp 2 Strålkastare 2 Skrivare 2 Värmeväxlare 1 Utemöbler 8 Brandsläckare 1 Studiemedel: Skottkärra 1 Bärbar dator 1 Projektor 2 Vägsladd 1 Agility: Nya allmänlydnad 4 Spadar (slunga) 2+1 Hopphinder 21 Regler för off. Bruksprov 4 Skyfflar 5 Hoppbom 19 IPO/BHP regler 5 Räfsor 4 Tunnel 6 m 3 Lydnadsbestämmelser I-III 9 Slägga(slägghammare) 1+1 Tunnel 4 m 2 Lydnadsbestämmelser Elit 32 Korp 1 Tunnel 3 m 1 Bestämmelser för agility 9 Spett 2 Platt tunnel 1 Nya cirkelboken 7 Aluminiumstege 1 Tunnelhållare säck (par) 17 Träningsplan hunduppfostran 35 Bersåtält (utst) 3 Däck 1 Studieplan hunduppfostran 14 Busksax 1 Slalom 2 Arbetsplan 1 hunduppfostran 9 Div utst materiel Arbetsplan 2 Långhopp (4 sektioner) 1 hunduppfostran 5 Bord 8 Din hund som valp, som ungh. 3 Stolar 43 Hörnpinnar 4 A-hinder 1 Allt om hunden 1 Ogrässpruta 1 Gungbräda 1 Allmänlydnadspasset 20 Snöskyffel 1 Balansbom 1 Allmänlydnad Pulka 1 Slalombågar st 15 Nya lokalen: Järnstege 1 Nummerskyltar Bord 10 Saccovagn 1 13

14 Böcker: Agility för nyb 4 Stolar 33 Cyklar 2 Böcker: Träna och tävla 4 Whiteboardtavlor 1 Piasavakvastar 2 MH-material: Skåp 2 Kompressor 1 Elhare 1 Videokamera 1 Högtryckstvätt 1 Dumpe 1 OH-Duk 1 Knallpåk 1 Skrammel 2 Presenningar 2 Spökdräkter 4 Kopiator 1 Spökvärn 2 Rockar 12 Lilla jakten 1 Videofilmer utbildning 7 Cape till avståndslek 1 Sängar 2 Lektrasor ~20 Madrasser mm Plaststolpar till skyltar 4 Div Städutrustning Värn till avståndsleken 2 Skrivbord 1 14

15 Balans- och resultatrapport Balansrapport Ingående Tillgångar balans Förändring Kassa kassör Kassa tävling Kassa servering Kassa agility Plusgiro kassör Plusgiro tävling Sparkonto i Nordea Fonder i Nordea Summa tillgångar Resultatrapport Intäkter Budget 2014 Differens Utfall 2013 Medlemsavgifter Tävlingar bruks o lydnad Egna kurser Bevakning/Räddning Rallytävlingar Servering RUS Agilitytävlingar Erhållna bidrag/sponsorer Summa intäkter Kostnader Tävlingar bruks o lydnad Egna kurser Rallytävlingar RUS Agilitytävlingar Egna anläggningar El, sop- och slamtömning Inventarier, fastighetsuh PR och hemsida Infobladet Möten och träffar Utmärkelser,uppvaktningar Kontorsmateriel Post, Giro, Telefon, TV Summa kostnader Resultat Förändringar fonder Ränta sparkonto Tillgångar förändring

16 Verksamhetsplan 2015 Styrelsen Även under 2015 vill styrelsen fortsätta att verka för att intresset för att bli medlem i Linköpings Brukshundklubb ökar, och att fler väljer att stanna som medlemmar i klubben efter att ha gått sin första kurs hos oss. Vi vill också fortsätta verka för att fler vill engagera sig i klubben, så att vi kan få flera eldsjälar som kan hjälpa till att driva klubbens verksamhet, och på så sätt få en ännu mer aktiv klubb. Vi kommer även under 2015 fortsätta att utbilda fler funktionärer inom olika områden. Vi kommer att verka för att öka samarbetet mellan de olika tävlingsgrenarna. Vår ambition är också att verka för att fortsätta arrangera riktigt bra tävlingar som blir uppskattade av både tävlande och funktionärer. Tävlingssektorn Klubben kommer under 2015 att arrangera följande tävlingar: 2 tävlingar i lydnadsklass 1 och 2 2 tävlingar i lydnadsklass 1 till elit 2 tävlingar i lydnadsklass elit 2 tävlingar i akl spår och sök 2 tävlingar i sök lkl-ekl 2 tävlingar i spår lkl-hkl 3 tävlingar i spår ekl 1 tävling i agility 4 tävlingar i rallylydnad (2 klasser per tävlingsdag) Samt att vi tillsammans med Hundungdom kommer att anordna agility-sm. Bruks Tävlingssektorn har beslutat hålla samma antal tävlingar som under 2014, förutom att vi har lagt till en spår-elit. Vi har fått tillträde till mer spårmarker i Laggarbo, som vi får utnyttja både vår och höst, för att kunna utnyttja dessa kommer vi att behöva fler spårläggare under nästa år. Vi kommer att arrangerar Distriktsmästerskap i spår under Vi kommer att försöka utöka med fler tävlingsledare och tävlingssekreterare under året. Lydnad Vi kommer arrangera samma antal tävlingar som för 2014, förutom att vi har fått tilldelat två rankningstävlingar till Lydnadslandslaget vilka kommer att arrangeras den 5:e respektive 6:e september. Lydnadscupen, kommer att arrangeras 4 tillfällen, under våren. Vi kommer att försöka utöka med fler tävlingsledare och tävlingssekreterare under året. Rallylydnad Under året kommer det att arrangeras fyra tävlingsdagar med två klasser per dag. Varje klass kommer dessutom att vara dubblerad vid varje tillfälle. Vi kommer att försöka utöka med fler skrivare och tävlingssekreterare under året och vi hoppas även att kunna utbilda två egna domare. 16

17 Agility Under 2015 kommer Linköpings Brukshundklubb tillsammans med Linköpings Hundungdom arrangera SM i agility juni. Klubben planerar också att arrangera en officiell tävling i klass 3 den 19 september. Planer finns också på att arrangera klubbmästerskap samt en nybörjarcup. Utbildningssektorn Under 2015 planerar vi att få till stånd 14 kurser. Planen är: 4 valpkurser, 6 agilitykurser, 2 rallylydnadskurser, 1 lydnadskurs, och 1 appellkurs. Typen av kurs kan dock komma att variera något beroende på behovet. Mängden aktiva instruktörer förväntas vara oförändrat. Sektorn har budgeterat för vidareutbildning av instruktörerna. Utbildningen bestäms efter vilka behov och möjligheter som uppstår under året. När det gäller kurspriserna föreslås att de är oförändrade gentemot Sektorn har också planerat för två instruktörsmöten under Tanken är att ha någon form av tema på dessa, och vi har också budgeterat för någon gästföreläsare. Två nya rallyinstruktörer planeras examineras under våren. Tjänstehundssektorn Planerat inför 2015 är Certifiering av pågående kurs, samt eventuell kursstart hösten Trivselsektorn Vi fortsätter att hitta på aktiviteter som kan stimulera träning och skapa trivsel på klubben för så väl nybörjare som gamla medlemmar. Rasutvecklingssektorn Vi saknar fortfarande personer som är intresserade av att driva rasutvecklingssektorn. Om någon skulle vara intresserad, hör av er till styrelsen, om ingen hör av sig kommer sektorn att vara fortsatt vilande även under Stugsektorn Vi planerar under nästa år sedvanligt underhåll samt ett nytt avlopp, budgeten inför 2015 beräknas till kr vilket delvis grundar sig på att klubben har fått föreläggande om att bygga om avloppsanläggningen då den inte längre är godkänd. Arbetet måste vara utfört senast under 2016 men ambitionen är att låta utföra arbetet redan under Planer finns också på att byta altangolvet då det har upptäckts att det är väldigt dåligt. Tankar finns fortfarande kvar att öka tillgängligheten för våra klubbmedlemmar att komma in i vår klubbstuga. Det som vi önskar genomföra är en breddning av stigen upp till klubbstugan samt bygga en ramp. Utredning skall göras för att se om det finns bidrag att söka. 17

18 Utredning skall göras om det går att sätta elstaket i bortre kanten av C-plan för att hålla vildsvinen borta. A-planen kommer att toppdressas och försöka utjämna det längsgående diket. Marken mellan parkeringen och kurslokalen kommer att höjas för att minska underhållet. Det kommer att genomföras två städdagar, en på våren och en på hösten. Exakta datum presenteras senare via hemsida, Facebook och medlemsbrevet. PR-sektorn Sektorn har som ambition att uppdatera hemsidan regelbundet. Första steget är att se till att information om kontaktpersoner och sektormedlemmar uppdateras efter årsmötet. Nästa steg är att börja lägga in aktiviteter i vår webbkalender och sedan se till att den fortsätter att uppdateras med allt som händer på klubben. Tre nummer av Infobladet kommer att ges ut och förhoppningsvis kan klubben hålla traditionen vid liv att även medverka på vår sponsor Arken Zoos två familjedagar. Serveringssektorn Under 2015 har serveringssektorn som ambition att få till ett tätare samarbete med tävlingssektorn inför tävlingarna. Vid en uppdelning av arbetsområden, t.ex. ansvar för funktionärsmat respektive försäljningsmat kan man minska arbetsbelastningen. Vi planerar även att använda funktionärslistan för att enklare hitta medlemmar som vill hjälpa till och stå i köket. För att underlätta medlemmars och gästers önskemål för nya varor samt meddela när saker är slut tycker vi det är en bra idé att använda en uppsatt inköpslista där alla kan fylla i efter behov. 18

19 Budgetförslag 2015 Intäkter Förslag 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Medlemsavgifter Tävling bruks lydnad Egna kurser Bevakning/Räddning Rallytävlingar Servering RUS Agility tävlingar Erhållna bidrag (annonser) 0 Summa intäkter Kostnader Tävling bruks lydnad Egna kurser Rallytävlingar RUS Agility tävlingar Egna anläggningar El, sopor, slamtömning Inventarier, fastighetsuh PR och hemsida Infobladet Möten och Träffar Utmärkelser,uppvaktningar Kontorsmateriel Post, giro, tfn Summa kostnader Resultat Förändringar fonder Ränta sparkonto Tillgångar förändring Förslag om rambudget för 2016 Rambudgeten föreslås oförändrad mot 2015, utom vad avser kontot Inventarier, fastighetsuh som reduceras från till (kostnad för avloppsanläggning och underhåll av altangolv). Förslag om klubbavgift för 2015 (lokal avgift) Oförändrad lokal avgiften föreslås inför 2016 (150 kronor, utlandsmedlem 215 kronor) 19

20 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning Linköpings Brukshundklubb 2015 Ordförande Nyval 1 år Johanna Boivie Vice Ordförande Omval 2 år Lydia Benson Sekreterare 1 år kvar Emma Kleinas Kassör Nyval 2 år Hedvig Boresson Ledamot 1 år kvar Åsa Lund Sundström Ledamot 1 år kvar Lotta Lans Ledamot Nyval 2 år Johan Karlsson Suppleant 1 1 år kvar Beatrice Jacobsson Suppleant 2 Nyval 2 år Millan Nilsson Förslag till tjänstgöringordning på suppleanterna (1) Beatrice Jacobsson, (2) Millan Nilsson Revisor Omval 1 år Helene Fogelberg Revisor Nyval 1 år Anneli Henriksson Revisorsuppleant Omval 1 år Anders Nyholm Revisorsuppleant Omval 1 år Mikael Rudholm Sammankallande valberedning Nyval 1 år Ida Cronebäck Ledamot valberedning Fyllnadsval 1 år Anneli Henriksson Ledamot valberedning Nyval 2 år Vakant Information om sammankallande i sektorerna 2015 Utbildningssektorn Omval 1 år Sven Komstadius Tävlingssektorn Nyval 1 år Line Nordgren Tjänstehundsektorn Omval 1 år Andreas Karlsson Rasutvecklingssektorn Nyval 1 år Vakant Stugsektorn Nyval 1år Johan Karlsson Serveringssektorn Nyval 1 år Åsa Lund Sundström PR-sektorn/web Nyval 1 år Linda Karlsson Trivselsektorn Omval 1 år Maud Nilsson 20

21 Utmärkelser Årets Brukshund Ulrika och Mats Axelsson med Baggis snittpoäng 9,01 2. Mats Malle Johansson med Tarras snittpoäng 8,99 Årets Agilityhund Lydia Benson med Dingo 3312 poäng 2. Johanna Rudenstam med Meija 2826 poäng 3. Anna-Carin Karlsson med Onnie 2554 poäng Årets Lydnadshund Anders Svensson med Oki snittpoäng 9,44 2. Helene Lindström med Tarzan snittpoäng 9,05 3. Line Nordgren med Ila snittpoäng 7,84 Årets Rallylydnadshund Birgitta Strandqvist med Wilma 168 poäng 2. Ann-Christine Ring med Melodi 157,5 poäng 3. Ida Westberg med Isa 144,5 poäng Brukschampionat Mats Malle Johansson med hunden Marhöjs Tarras Mats och Ulrika Axelsson med Gnista van de Utadreef Baggis Lydnadschampionat Helene Lindström med Topporders Tarzan Agilitychampionat Johanna Rudenstam med Blacksmith Hill Hole In One har tagit championat i både agility- och hoppklass. Camilla Ottinger-Frick med Sprightlypaw s Blessed Trassel har tagit championat i både agility- och hoppklass. 21

22 Övriga utmärkelser Årets SM-deltagare 2014 Bruks-SM: Annica Wiberg med Lennox Lydnads-SM: Anders Svensson med Oki Agility-SM: Lydia Benson med Dingo (Individuellt) Camilla Ottinger-Frick med Trassel (Individuellt) Disa Törnvall med Lingon (Lag) Lydia Benson med Dingo (Lag) Anna-Carin Karlsson med Ed (Lag) Viltspår: Marianne Lundgren med SE VCH Goldflame s oktan girl, 1:a pris viltspår. KM i Agility Öppenklass large: Lydia Benson med Dingo Öppenklass medium: Ann-Sofie Sundman med Kaos Öppenklass, small: Ida Cronebäck med Pesto Öppenklass senior small: Johanna Rudenstam med Manne Öppenklass senior large: Lise-Lotte Halldén med Rocky Blåbärsklass large: Eva Skärlund med Undra Blåbärsklass medium: Carolin Ledéus med Niiro Blåbärsklass small: Moa Skedebäck med Nova Årets diskborste agility Disa Törnvall med Otto, 41 diskningar 2. Disa Törnvall med Lingon, 31 diskningar 3. Ida Cronebäck med Pesto, 26 diskningar Årets debutant agility Anna-Carin Karlsson med Pixel 902 poäng 2. Lydia Benson med Lyra 895 poäng 3. Renate Gullberg med Kiro 773 poäng Linköpings Brukshundklubb Aktivitetspris Aktivitetspriset för 2015 har tilldelats Leif Nilsson med följande motivering: Leif Nilsson har visat ett stort engagemang i tävlingssektorn under året, där han har dragit ett stort lass vad gäller planering av våra tävlingar och genomförandet av våra brukstävlingar. Leif har även under året utbildat sig till tävlingsledare inom bruks. Därav vill vi tilldela aktivitetspriset till Leif Nilsson. 22

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer