Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015"

Transkript

1 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling

2 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande 4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 8. Fastställande av dagordningen 9. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte b. balans- och resultaträkning c. revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 13. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 2

3 15. Val av lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning a. Ordförande, 1 år b. Vice ordförande, 2 år c. Kassör, 2 år d. En ledamot, 2 år e. En suppleant, 2 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på 1 år 17. Val av valberedning en sammankallande, ett fyllnadsval av en ledamot på 1 år, ledamot på 2 år 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 21. Utdelning av priser samt avtackningar m.m. 22. Årsmötets avslutande 3

4 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Linköpings Brukshundklubb avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Under verksamhetsåret har det hållits ett årsmöte, två övriga medlemsmöten, ett konstituerande styrelsemöte och sex styrelsemöten varav ett budgetmöte. Styrelsens ledamöter Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Revisorer Ordinarie: Revisorssuppleanter: Valberedning Sammankallande: Anneli Henriksson Lydia Benson Emma Kleinas Ida Cronebäck (Gunnar Feldt konsulterad för det praktiska arbetet) Åsa Lund Sundström Lotta Lans Lise-Lotte Halldén Beatrice Jacobsson Marie Söderström Monika Eriksson Helene Fogelberg Anders Nyholm Mikael Rudholm Johanna Boivie Gunilla Kvist Line Nordgren Sektorer Tävlingssektor: Leif Nilsson, sammankallande Kurt Johansson Line Nordgren Anita von Braun Helene Fogelberg Gunilla Kagg Ann Tallberg, sammankallande tävlingssekreterare Åsa Lund Sundström 4

5 Utbildningssektor: Tjänstehundssektorn: Trivselsektorn: Sven Komstadius, sammankallande Ulrika Axelsson Karin Rudholm Beatrix Agnvall Ulrika Eriksson Andreas Karlsson, sammankallande Maud Nilsson, sammankallande Annica Grönlund PR-sektorn, Hemsidan: Maria Yngwe, sammankallande Kristin Raukola Marianne Forsén Stugsektor: Serveringssektor: Rasutvecklingssektor: Johanna Boivie, sammankallande Johan Karlsson Andreas Karlsson Daniel Eidenskog Ida Cronebäck, sammankallande Åsa Lund Sundström Vilande Ombud i SBK Östgötadistrikt Anneli Henriksson Johanna Boivie Lydia Benson Marie Söderström Ulrika Axelsson Åsa Lund Sundström Verksamma inom Östgötadistriktet Ledamot i styrelsen: Andreas Karlsson Ledamot i tävlingssektorn: Helene Fogelberg, Mats Axelsson, Susanne Rönnlund Gruppansvarig tjänstehund: Andreas Karlsson 5

6 Medlemsantal Antal medlemmar vid årets slut och förändringar i medlemsantalet. Visar antal medlemmar som har ett nuvarande medlemskap i klubben vilket är betalt (eller gratis). År Antal Förändring År Antal Förändring Rapporter från sektorerna 2014 Tävlingssektorn Sektorn har under året arrangerat 2 tävlingar i lydnadsklass 1 till eilt 2 tävlingar i lydnadsklass 1 och 2 2 tävlingar i akl spår och sök 3 tävlingar i sök lkl-ekl 2 tävlingar i spår lkl-hkl 2 tävlingar i spår ekl 3 tävlingar i agility 1 tävling i rallylydnad Det anordnades även en funktionärsfest i klubbstugan den 6:e december där vi var 27 personer som deltog. Lydnad och Bruks Vi har som vanligt haft ett aktivt tävlingsprogram inom lydnad och bruks. Vi tillhör de klubbar i distriktet som erbjuder flest brukstävlingar under året vilket är mycket bra. Deltagarantalet har varit bra på våra tävlingar under året. Tyvärr hade vi lite svårt med spårmarker och spårläggare under hösten så vi kunde inte erbjuda så många starter som vi skulle vilja. Sektorn arrangerade även Lydnadscupen vid fyra tillfällen under våren. Ansvarig för cupen var Åsa Lund Sundström och Gunilla Kagg. 6

7 Under utbildades två domare och en tävlingsledare. Vi gratulerar examinerade: Helene Fogelberg Bruksdomare. Anneli Henriksson Lydnadsdomare. Leif Nilsson Tävlingsledare Bruks. Rallylydnad En tävling anordnades på hösten i klasserna Avancerad och Mästare, tävlingen var mycket uppskattad och vi hade totalt 102 startande. Agility Under 2014 har Linköpings Brukshundklubb ordnat många agilityrelaterade aktiviteter. Mellan januari och mars anordnades ridhusträning på söndagseftermiddagar i Staby Ridhus. Ridhusträningen utnyttjades av 12 ekipage. Den 29 mars arrangerade Linköpings Brukshundklubb en lagtävling tillsammans med Linköpings Hundungdom. Under tävlingen deltog 128 ekipage från 18 lag. Vi hade även en inofficiell kvällstävling den 19 maj där 88 ekipage deltog och den september arrangerades officiella tävlingar i samtliga klasser där totalt 1078 ekipage deltog. I samband med detta anordnades även agilitytävling för barn där 27 ekipage deltog. Under året har klubben dessutom utbildat en tävlingsledare i agility, renoverat delar ur hinderparken samt köpt in nya tunnlar och tunnelhållare. Tävlingssektorn tackar ALLA som på något sätt har hjälpt till och bidragit till att tävlingarna har kunnat genomföras, totalt 258 funktionärsinsatser har gjorts under året. Utan er hjälp och ert engagemang hade det inte blivit några tävlingar på klubben. För att visa lite uppskattning till alla som hjälper till på något sätt på våra tävlingar kommer vi att ha utdelning i tävlingslotteriet på årsmötet. Detta innebär att alla som hjälpt till på en tävling har en lott/tillfälle. Vinner man en lott får man 200 kronor. Tävlingsprogram 2014 Datum Grupp-klass Tävlingssekreterare Tävlingsledare Domare Agility Sara Lilja Tommy Hagström Appell spår+sök Ann Tallberg Leif Nilsson, Christer Karlsson Susanne Rönnlund Rolf Nyman Lydnad I-Elit Ann Tallberg Åsa Lundh Anders Svensson Sundström Gunilla Kagg Spår Elit Anneli Henriksson Kurt Johansson, Leif Nilsson Roland Johansson Rolf Nyman Sök Lkl-Elit Anneli Henriksson Helen Fogelberg Susanne Rönnlund Leif Sundberg Spår Lkl-Hkl Cina Runesson Kurt Johansson Leif Nilsson Bo Jansson Lena Jansson 7

8 Lydnad 1-2 Ann Tallberg Eva Thorstensson Ulf Erlandsson (kväll) Lydnad 1-2 Ann Tallberg Gunilla Kagg Göran Claesson (kväll) Spår Elit Ann Tallberg Kurt Johansson Leif Nilsson Nils Berglund Roland Johansson Sök Lkl-Elit Ann Tallberg Helen Fogelberg Susanne Rönnlund Thomas Johansson Spår Lkl-Hkl Anneli Henriksson Kurt Johansson Leif Nilsson U-B Flender-Johansson Rolf Nyman Sök Lkl-Elit Anneli Henriksson Helen Fogelberg Leif Sundberg Göran Claesson Agility AG 1-3 Disa Törnvall Annika Mojanis Agility Ho Agility AG 2-3 Agilty Ho 2-3 Disa Törnvall Tobias Digreus Åsa Wrede Spår Sök Akl Cina Runesson Leif Nilsson Christer Karlsson Susanne Rönnlund Jörgen Hultberg Lydnad I-Elit Cina Runesson Gunilla Kagg Anders Svensson Rallylydnad avancerad A Rallylydnad avancerad B Rallylydnad Mästare A Rallylydnad Mästare B Jenny Larsson Jenny Larsson Jenny Larsson Jenny Larsson Therese Arvestrand Jannika Tilly Therese Arvestrand Jannika Tilly Utbildningssektorn Under 2014 hade vi budgeterat med 12 kurser. Det blev så småningom 16 kurser vilket är mycket bra och innebär att utbildningsverksamheten åter gör ett bättre resultat än budgeterat. Kursutbudet i år har varit brett, dock med en viss tyngd år agilityhållet. Fördelningen på de 16 kurserna har varit: 3 Valpkurser, 1 Rallylydnadskurs, 7 Agilitykurser, 1 Allmänlydnadskurs, 1 Tävlingslydnadskurs, 1 Förberedande tävlingskurs, 1 Appell-lydnadskurs och 1 kurs i Hundfotografering. Detta motsvarar över 100 kursdeltagare. Under året har Ulrika Eriksson anslutit sig till Utbildningssektorn. Med tidigare erfarenhet från föreningsverksamhet i Valla Ponnyklubb har det varit ett värdefullt tillskott. Under året har rapporteringen av kurser mot Studiefrämjandet körts fullt ut över nätet. Tiden med gröna listor är alltså förbi och vår uppfattning är att de flesta upplever det som positivt. Nytt för året är också att vi så smått börjat med kursutvärdering via ett webb-formulär. Kursdeltagarna får ett e-brev med en länk och kan sedan fylla i uppgifterna i lugn och ro. 8

9 Vi har också haft två instruktörsmöten. Till det första hade Utbildningssektorn bjudit in Marie Söderström för att prata om fysisk hälsa hos hunden. Till den andra träffen bjöd sektorn in Per Jensen som berättade om forskning kring hundens ursprung, inlärningskapacitet sätt att kommunicera. Mycket av föreläsningen var hämtat från Pers bok Hunden som skäms. Den utbildningen som påbörjades förra året för att utbilda fler allmänlydnadsinstruktörer avslutades i våras med att alla åtta deltagare blev auktoriserade, varav sex av dessa var från LBK. Vi gratulerar Andreas Karlsson, Anita von Braun, Ida Wessberg, Jenny Larsson, Johanna Agnvall och Millan Nilsson. I samband med deras auktorisation fick klubben även en auktoriserad allmänlydnadslärare, vi gratulerar Anneli Henriksson. Under hösten startade också en rallylydnadsinstruktörsutbildning med åtta deltagare varav två från LBK, denna utbildning avslutas under våren Vi i sektorn vill tacka alla instruktörer och hjälpinstruktörer som ställt upp för klubben, engagerat sig och haft kurs under 2014! Ert arbete är oumbärligt för klubbens verksamhet. Några av er har dessutom hållit flera kurser under året vilket är beundransvärt! Instruktörer och hjälpinstruktörer Anneli Henriksson Ewa Thorstensson Anita von Braun Monica Ericsson Jenny Larsson Lydia Benson Karin Rudholm Mikael Rudholm Ida Cronebäck Lise-Lotte Halldén Millan Nilsson Johanna Agnvall Ida Wessberg Helene Fogelberg Andreas Karlsson Åsa Wrede Linnea Björk Timm Annika Norberg Sven Komstadius Valpkurs, Allmänlydnadsinstruktörsutbildning Tävlingslydnad Rallylydnad helgkurs, Allmänlydnadskurs Valpkurs Förberedande tävlingskurs Agility tävling Agility nybörjare (2 st) Agility nybörjare (2 st) Agility fortsättning, Agility nybörjare Agility fortsättning, Agility nybörjare Förberedande tävlingskurs Valpkurs Valpkurs Appell Lydnad Allmänlydnadskurs Agility Banträning Agility Banträning Fotokurs Fotokurs 9

10 Rasutvecklingssektorn Vilande Tjänstehundssektorn Sektorn har under året genomfört Distriktsmästerskap i patrullhund på LBK. Vi har också startat en Patrullhundkurs där Millan Nilsson är ansvarig. Under året fick vi också en ny Patrullhundinstruktör, Johan Karlsson. Trivselssektorn Trivselsektorn har under året 2014 anordnat samträning för tävlingsekipage vid tre tillfällen. Det har varit ett lågt deltagande. Vi försökte även att ordna ett läger under sensommaren, det fick ställas in p.g.a. för få deltagare. PR-sektorn Klubbens Infoblad har publicerats vid tre tillfällen, vår, höst och vinter. Vi distribuerar infobladet via e-post och då via dess webblänk. Tidningen publiceras även i tidningsform på hemsidan (flik Medlemsinformation). På hemsidan har vi kontinuerligt publicerat artiklar om våra kurser, tävlingar, fester och städdagar. Vår facebooksida är uppe i 339 likes. LBK har visat upp sin verksamhet på två arrangemang av Arken Zoo i Tornby. Vid båda tillfällena arrangerade vi en hund-allmänbildande tipsrunda i butiken för att öka antalet besökande. Arken Zoo bidrog med fina priser vid båda tillfällena. Vi har tillverkat ett välkomstblad om LBK med karta över klubben. Detta kommer att delas ut av respektive kursledare till nya kursdeltagare våren Sektorn vill passa på att stort tacka alla medlemmar som bidrar med texter och fotografier. Det gör vår hemsida aktivare och vårt Infoblad roligare och intressantare! Stugsektorn Under 2014 har det genomförts två städdagar, en på våren och en höststädning. Vid dessa tillfällen har det krattas löv, klippts sly, rensat hängrännor, plockat in och ut möbler, mm samt allmän städning av lokalerna. Altantaket har byggts upp igen och försetts med nya hängrännor. Målning kommer dock att ske under Avloppsanläggningen har fungerat under året förutom vid den stora agilitytävlingen i september då det krävdes akututryckning av spolbil. Framöver bör det till stora tävlingar hyras in typ Bajamaja för att kunna hantera stort antal besökare. Alla gräsplaner har klippts kontinuerligt samt att gräs längs med kanter, mm har trimmats. Den lilla spången från agilityplanen upp mot parkeringen har bytts ut. 10

11 Serveringssektorn Under året har vi endast varit två aktiva i Serveringssektorn. Ida, som tagit hand om de flesta inköp och Åsa som tagit hand om den mesta försäljningen på tävlingar. Utbudet har delar av året varit lite bristfälligt men tävlingarna har fungerat fint! Ett bra samarbete mellan inköp och försäljning har gjort att ansvarsbördan kunnat delas upp. Vi säljer bra på våra tävlingar och även under kurstider. Ett lägre pris verkar göra att försäljningen håller igång bra och 5 kr per kaffekopp är väldigt uppskattat av besökande och gör att vi säljer mycket kakor till kaffet. Antalet medlemmar i sektorn har gjort att det under tävlingsperioden under hösten blir ett högt tryck för de som jobbar. Tävlingar fyra helger i rad i olika grenar drabbar serveringen hårt, så vi hoppas på fler medlemmar i sektorn till nästa år. 11

12 12

13 Inventarieförteckning 2014 Tävlingsmateriel: antal Storstuga och kök antal Undervisningslokal: antal Stegar 3 Bord m stolar 8 Bord 4 Tävlingshinder Trä 4 Brandsläckare 2 Stolar 12 Metallapporter 9 Brödrost 1 Skrivbord 1 Tungapporter 8 Dammsugare 1 Blädderblockställning 1 Tidtagarur 4 Div köksutrustning Whiteboard 1 Startpistoler 3 Elvisp 1 OH-duk 1 Skyddsärmar 1 Frys 1 Dammsugare 1 Måttband 2 Högtalare 2 Div städutr. Hörselskydd 1 Kaffebryggare 1 Blädderblock 1 Betygsblock 7 Kyl 1 Biblioteket Fjärrdirigeringsskylt 2 Kyl/sval 1 Böcker 21 GPS + karta 1 Mikrovågsugn 1 Övrigt: Sekretariat: Sjukvårdsväska 1 Traktor 2 Kopiator 1 Spis 1 Schaktblad 2 Kassaskåp 1 Stereo 1 Klippaggregat 1 Telefon 1 Tavlor, tidskrifter mm Röjsåg med trimmer 1 Miniräknare 4 Tidskriftshylla 1 Motorgräsklippare 1 ID-chipläsare 2 Vattenkokare 1 Fyrhjulig vagn 1 Datorer 1 Vitrinskåp 2 Strålkastare 2 Skrivare 2 Värmeväxlare 1 Utemöbler 8 Brandsläckare 1 Studiemedel: Skottkärra 1 Bärbar dator 1 Projektor 2 Vägsladd 1 Agility: Nya allmänlydnad 4 Spadar (slunga) 2+1 Hopphinder 21 Regler för off. Bruksprov 4 Skyfflar 5 Hoppbom 19 IPO/BHP regler 5 Räfsor 4 Tunnel 6 m 3 Lydnadsbestämmelser I-III 9 Slägga(slägghammare) 1+1 Tunnel 4 m 2 Lydnadsbestämmelser Elit 32 Korp 1 Tunnel 3 m 1 Bestämmelser för agility 9 Spett 2 Platt tunnel 1 Nya cirkelboken 7 Aluminiumstege 1 Tunnelhållare säck (par) 17 Träningsplan hunduppfostran 35 Bersåtält (utst) 3 Däck 1 Studieplan hunduppfostran 14 Busksax 1 Slalom 2 Arbetsplan 1 hunduppfostran 9 Div utst materiel Arbetsplan 2 Långhopp (4 sektioner) 1 hunduppfostran 5 Bord 8 Din hund som valp, som ungh. 3 Stolar 43 Hörnpinnar 4 A-hinder 1 Allt om hunden 1 Ogrässpruta 1 Gungbräda 1 Allmänlydnadspasset 20 Snöskyffel 1 Balansbom 1 Allmänlydnad Pulka 1 Slalombågar st 15 Nya lokalen: Järnstege 1 Nummerskyltar Bord 10 Saccovagn 1 13

14 Böcker: Agility för nyb 4 Stolar 33 Cyklar 2 Böcker: Träna och tävla 4 Whiteboardtavlor 1 Piasavakvastar 2 MH-material: Skåp 2 Kompressor 1 Elhare 1 Videokamera 1 Högtryckstvätt 1 Dumpe 1 OH-Duk 1 Knallpåk 1 Skrammel 2 Presenningar 2 Spökdräkter 4 Kopiator 1 Spökvärn 2 Rockar 12 Lilla jakten 1 Videofilmer utbildning 7 Cape till avståndslek 1 Sängar 2 Lektrasor ~20 Madrasser mm Plaststolpar till skyltar 4 Div Städutrustning Värn till avståndsleken 2 Skrivbord 1 14

15 Balans- och resultatrapport Balansrapport Ingående Tillgångar balans Förändring Kassa kassör Kassa tävling Kassa servering Kassa agility Plusgiro kassör Plusgiro tävling Sparkonto i Nordea Fonder i Nordea Summa tillgångar Resultatrapport Intäkter Budget 2014 Differens Utfall 2013 Medlemsavgifter Tävlingar bruks o lydnad Egna kurser Bevakning/Räddning Rallytävlingar Servering RUS Agilitytävlingar Erhållna bidrag/sponsorer Summa intäkter Kostnader Tävlingar bruks o lydnad Egna kurser Rallytävlingar RUS Agilitytävlingar Egna anläggningar El, sop- och slamtömning Inventarier, fastighetsuh PR och hemsida Infobladet Möten och träffar Utmärkelser,uppvaktningar Kontorsmateriel Post, Giro, Telefon, TV Summa kostnader Resultat Förändringar fonder Ränta sparkonto Tillgångar förändring

16 Verksamhetsplan 2015 Styrelsen Även under 2015 vill styrelsen fortsätta att verka för att intresset för att bli medlem i Linköpings Brukshundklubb ökar, och att fler väljer att stanna som medlemmar i klubben efter att ha gått sin första kurs hos oss. Vi vill också fortsätta verka för att fler vill engagera sig i klubben, så att vi kan få flera eldsjälar som kan hjälpa till att driva klubbens verksamhet, och på så sätt få en ännu mer aktiv klubb. Vi kommer även under 2015 fortsätta att utbilda fler funktionärer inom olika områden. Vi kommer att verka för att öka samarbetet mellan de olika tävlingsgrenarna. Vår ambition är också att verka för att fortsätta arrangera riktigt bra tävlingar som blir uppskattade av både tävlande och funktionärer. Tävlingssektorn Klubben kommer under 2015 att arrangera följande tävlingar: 2 tävlingar i lydnadsklass 1 och 2 2 tävlingar i lydnadsklass 1 till elit 2 tävlingar i lydnadsklass elit 2 tävlingar i akl spår och sök 2 tävlingar i sök lkl-ekl 2 tävlingar i spår lkl-hkl 3 tävlingar i spår ekl 1 tävling i agility 4 tävlingar i rallylydnad (2 klasser per tävlingsdag) Samt att vi tillsammans med Hundungdom kommer att anordna agility-sm. Bruks Tävlingssektorn har beslutat hålla samma antal tävlingar som under 2014, förutom att vi har lagt till en spår-elit. Vi har fått tillträde till mer spårmarker i Laggarbo, som vi får utnyttja både vår och höst, för att kunna utnyttja dessa kommer vi att behöva fler spårläggare under nästa år. Vi kommer att arrangerar Distriktsmästerskap i spår under Vi kommer att försöka utöka med fler tävlingsledare och tävlingssekreterare under året. Lydnad Vi kommer arrangera samma antal tävlingar som för 2014, förutom att vi har fått tilldelat två rankningstävlingar till Lydnadslandslaget vilka kommer att arrangeras den 5:e respektive 6:e september. Lydnadscupen, kommer att arrangeras 4 tillfällen, under våren. Vi kommer att försöka utöka med fler tävlingsledare och tävlingssekreterare under året. Rallylydnad Under året kommer det att arrangeras fyra tävlingsdagar med två klasser per dag. Varje klass kommer dessutom att vara dubblerad vid varje tillfälle. Vi kommer att försöka utöka med fler skrivare och tävlingssekreterare under året och vi hoppas även att kunna utbilda två egna domare. 16

17 Agility Under 2015 kommer Linköpings Brukshundklubb tillsammans med Linköpings Hundungdom arrangera SM i agility juni. Klubben planerar också att arrangera en officiell tävling i klass 3 den 19 september. Planer finns också på att arrangera klubbmästerskap samt en nybörjarcup. Utbildningssektorn Under 2015 planerar vi att få till stånd 14 kurser. Planen är: 4 valpkurser, 6 agilitykurser, 2 rallylydnadskurser, 1 lydnadskurs, och 1 appellkurs. Typen av kurs kan dock komma att variera något beroende på behovet. Mängden aktiva instruktörer förväntas vara oförändrat. Sektorn har budgeterat för vidareutbildning av instruktörerna. Utbildningen bestäms efter vilka behov och möjligheter som uppstår under året. När det gäller kurspriserna föreslås att de är oförändrade gentemot Sektorn har också planerat för två instruktörsmöten under Tanken är att ha någon form av tema på dessa, och vi har också budgeterat för någon gästföreläsare. Två nya rallyinstruktörer planeras examineras under våren. Tjänstehundssektorn Planerat inför 2015 är Certifiering av pågående kurs, samt eventuell kursstart hösten Trivselsektorn Vi fortsätter att hitta på aktiviteter som kan stimulera träning och skapa trivsel på klubben för så väl nybörjare som gamla medlemmar. Rasutvecklingssektorn Vi saknar fortfarande personer som är intresserade av att driva rasutvecklingssektorn. Om någon skulle vara intresserad, hör av er till styrelsen, om ingen hör av sig kommer sektorn att vara fortsatt vilande även under Stugsektorn Vi planerar under nästa år sedvanligt underhåll samt ett nytt avlopp, budgeten inför 2015 beräknas till kr vilket delvis grundar sig på att klubben har fått föreläggande om att bygga om avloppsanläggningen då den inte längre är godkänd. Arbetet måste vara utfört senast under 2016 men ambitionen är att låta utföra arbetet redan under Planer finns också på att byta altangolvet då det har upptäckts att det är väldigt dåligt. Tankar finns fortfarande kvar att öka tillgängligheten för våra klubbmedlemmar att komma in i vår klubbstuga. Det som vi önskar genomföra är en breddning av stigen upp till klubbstugan samt bygga en ramp. Utredning skall göras för att se om det finns bidrag att söka. 17

18 Utredning skall göras om det går att sätta elstaket i bortre kanten av C-plan för att hålla vildsvinen borta. A-planen kommer att toppdressas och försöka utjämna det längsgående diket. Marken mellan parkeringen och kurslokalen kommer att höjas för att minska underhållet. Det kommer att genomföras två städdagar, en på våren och en på hösten. Exakta datum presenteras senare via hemsida, Facebook och medlemsbrevet. PR-sektorn Sektorn har som ambition att uppdatera hemsidan regelbundet. Första steget är att se till att information om kontaktpersoner och sektormedlemmar uppdateras efter årsmötet. Nästa steg är att börja lägga in aktiviteter i vår webbkalender och sedan se till att den fortsätter att uppdateras med allt som händer på klubben. Tre nummer av Infobladet kommer att ges ut och förhoppningsvis kan klubben hålla traditionen vid liv att även medverka på vår sponsor Arken Zoos två familjedagar. Serveringssektorn Under 2015 har serveringssektorn som ambition att få till ett tätare samarbete med tävlingssektorn inför tävlingarna. Vid en uppdelning av arbetsområden, t.ex. ansvar för funktionärsmat respektive försäljningsmat kan man minska arbetsbelastningen. Vi planerar även att använda funktionärslistan för att enklare hitta medlemmar som vill hjälpa till och stå i köket. För att underlätta medlemmars och gästers önskemål för nya varor samt meddela när saker är slut tycker vi det är en bra idé att använda en uppsatt inköpslista där alla kan fylla i efter behov. 18

19 Budgetförslag 2015 Intäkter Förslag 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Medlemsavgifter Tävling bruks lydnad Egna kurser Bevakning/Räddning Rallytävlingar Servering RUS Agility tävlingar Erhållna bidrag (annonser) 0 Summa intäkter Kostnader Tävling bruks lydnad Egna kurser Rallytävlingar RUS Agility tävlingar Egna anläggningar El, sopor, slamtömning Inventarier, fastighetsuh PR och hemsida Infobladet Möten och Träffar Utmärkelser,uppvaktningar Kontorsmateriel Post, giro, tfn Summa kostnader Resultat Förändringar fonder Ränta sparkonto Tillgångar förändring Förslag om rambudget för 2016 Rambudgeten föreslås oförändrad mot 2015, utom vad avser kontot Inventarier, fastighetsuh som reduceras från till (kostnad för avloppsanläggning och underhåll av altangolv). Förslag om klubbavgift för 2015 (lokal avgift) Oförändrad lokal avgiften föreslås inför 2016 (150 kronor, utlandsmedlem 215 kronor) 19

20 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning Linköpings Brukshundklubb 2015 Ordförande Nyval 1 år Johanna Boivie Vice Ordförande Omval 2 år Lydia Benson Sekreterare 1 år kvar Emma Kleinas Kassör Nyval 2 år Hedvig Boresson Ledamot 1 år kvar Åsa Lund Sundström Ledamot 1 år kvar Lotta Lans Ledamot Nyval 2 år Johan Karlsson Suppleant 1 1 år kvar Beatrice Jacobsson Suppleant 2 Nyval 2 år Millan Nilsson Förslag till tjänstgöringordning på suppleanterna (1) Beatrice Jacobsson, (2) Millan Nilsson Revisor Omval 1 år Helene Fogelberg Revisor Nyval 1 år Anneli Henriksson Revisorsuppleant Omval 1 år Anders Nyholm Revisorsuppleant Omval 1 år Mikael Rudholm Sammankallande valberedning Nyval 1 år Ida Cronebäck Ledamot valberedning Fyllnadsval 1 år Anneli Henriksson Ledamot valberedning Nyval 2 år Vakant Information om sammankallande i sektorerna 2015 Utbildningssektorn Omval 1 år Sven Komstadius Tävlingssektorn Nyval 1 år Line Nordgren Tjänstehundsektorn Omval 1 år Andreas Karlsson Rasutvecklingssektorn Nyval 1 år Vakant Stugsektorn Nyval 1år Johan Karlsson Serveringssektorn Nyval 1 år Åsa Lund Sundström PR-sektorn/web Nyval 1 år Linda Karlsson Trivselsektorn Omval 1 år Maud Nilsson 20

21 Utmärkelser Årets Brukshund Ulrika och Mats Axelsson med Baggis snittpoäng 9,01 2. Mats Malle Johansson med Tarras snittpoäng 8,99 Årets Agilityhund Lydia Benson med Dingo 3312 poäng 2. Johanna Rudenstam med Meija 2826 poäng 3. Anna-Carin Karlsson med Onnie 2554 poäng Årets Lydnadshund Anders Svensson med Oki snittpoäng 9,44 2. Helene Lindström med Tarzan snittpoäng 9,05 3. Line Nordgren med Ila snittpoäng 7,84 Årets Rallylydnadshund Birgitta Strandqvist med Wilma 168 poäng 2. Ann-Christine Ring med Melodi 157,5 poäng 3. Ida Westberg med Isa 144,5 poäng Brukschampionat Mats Malle Johansson med hunden Marhöjs Tarras Mats och Ulrika Axelsson med Gnista van de Utadreef Baggis Lydnadschampionat Helene Lindström med Topporders Tarzan Agilitychampionat Johanna Rudenstam med Blacksmith Hill Hole In One har tagit championat i både agility- och hoppklass. Camilla Ottinger-Frick med Sprightlypaw s Blessed Trassel har tagit championat i både agility- och hoppklass. 21

22 Övriga utmärkelser Årets SM-deltagare 2014 Bruks-SM: Annica Wiberg med Lennox Lydnads-SM: Anders Svensson med Oki Agility-SM: Lydia Benson med Dingo (Individuellt) Camilla Ottinger-Frick med Trassel (Individuellt) Disa Törnvall med Lingon (Lag) Lydia Benson med Dingo (Lag) Anna-Carin Karlsson med Ed (Lag) Viltspår: Marianne Lundgren med SE VCH Goldflame s oktan girl, 1:a pris viltspår. KM i Agility Öppenklass large: Lydia Benson med Dingo Öppenklass medium: Ann-Sofie Sundman med Kaos Öppenklass, small: Ida Cronebäck med Pesto Öppenklass senior small: Johanna Rudenstam med Manne Öppenklass senior large: Lise-Lotte Halldén med Rocky Blåbärsklass large: Eva Skärlund med Undra Blåbärsklass medium: Carolin Ledéus med Niiro Blåbärsklass small: Moa Skedebäck med Nova Årets diskborste agility Disa Törnvall med Otto, 41 diskningar 2. Disa Törnvall med Lingon, 31 diskningar 3. Ida Cronebäck med Pesto, 26 diskningar Årets debutant agility Anna-Carin Karlsson med Pixel 902 poäng 2. Lydia Benson med Lyra 895 poäng 3. Renate Gullberg med Kiro 773 poäng Linköpings Brukshundklubb Aktivitetspris Aktivitetspriset för 2015 har tilldelats Leif Nilsson med följande motivering: Leif Nilsson har visat ett stort engagemang i tävlingssektorn under året, där han har dragit ett stort lass vad gäller planering av våra tävlingar och genomförandet av våra brukstävlingar. Leif har även under året utbildat sig till tävlingsledare inom bruks. Därav vill vi tilldela aktivitetspriset till Leif Nilsson. 22

Ovan till vänster: Annica Wiberg med Lennox vann SM-guld i Spår 2013

Ovan till vänster: Annica Wiberg med Lennox vann SM-guld i Spår 2013 Ovan till vänster: Annica Wiberg med Lennox vann SM-guld i Spår 2013 Ovan till höger: Sandra Kagevik med Thyra vann SM-guld i Freestyle 2013. De deltog även i Freestyle-NM där de tog silver både individuellt

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2016

Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2016 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2016 Prisutdelning Agility SM i Linköping 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 13 februari 2016 1. Mötets öppnande 2 Fastställande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014.

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Karlshamns Hundungdom Årsmöteshandlingar 2015 1 Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen Christer Nilsson Catja Knutsson Moa Gustafsson Julia

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 2 Datum: 2015-03- 10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 Mönsterås Brukshundklubb har under året haft nio (9) styrelsemöten och två (2) avdelningsmöten. Medlemsantalet har varit: Ordinarie: 170 st Ungdomsmedlemmar:

Läs mer

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 1.Dagordning... 4 2.Verksamhetsberättelse för 2016...7 3.Styrelsen... 7 4.Utbildningssektorn... 7 5.Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 kortkurser i lydnad a 6 deltagare, 1 spårkurs, 3 valpkurser,

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

INFOBLADET. våren 2013 NU ÄR KURSER OCH TÄVLINGSSÄSONG ÄNTLIGEN IGÅNG PRENSENTATION AV ÅRETS STYRELSE KALLELSE TILL ÅRETS MEDLEMSMÖTEN

INFOBLADET. våren 2013 NU ÄR KURSER OCH TÄVLINGSSÄSONG ÄNTLIGEN IGÅNG PRENSENTATION AV ÅRETS STYRELSE KALLELSE TILL ÅRETS MEDLEMSMÖTEN INFOBLADET våren 2013 NU ÄR KURSER OCH TÄVLINGSSÄSONG ÄNTLIGEN IGÅNG PRENSENTATION AV ÅRETS STYRELSE KALLELSE TILL ÅRETS MEDLEMSMÖTEN LINKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB Linköpings brukshundklubb på nätet Håll vår

Läs mer

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov.

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. Mötesprotokoll årsmöte Lördagen den 20 februari 2016 kl 13:00 1. Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande Birger Andersson valdes till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2015. Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2015 Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015. Verksamhetsplanen består av följande delar:

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014 14 februari 2015 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd, se passus 3. Godkännande av kallelse 4. Godkännande av förslag

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Linköpings Brukshundklubb Infoblad Våren 2014

Linköpings Brukshundklubb Infoblad Våren 2014 Linköpings Brukshundklubb Infoblad Våren 2014 Mellanschnauzern Thea Foto: Erik Claesson Linköpings Brukshundklubb - Online Hemsida - På nätet hiar du oss på www.sbklinkoping.com Facebook - Sök bara på

Läs mer

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Närvarande: Mikael Ström, Carina Simonsson, Andrea Watson Athley, Maritha Bertilsson, Felicia Andersson, Henrik Engström, Rickard Söderqvist,

Läs mer