Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015"

Transkript

1 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling

2 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande 4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 8. Fastställande av dagordningen 9. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte b. balans- och resultaträkning c. revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 13. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 2

3 15. Val av lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning a. Ordförande, 1 år b. Vice ordförande, 2 år c. Kassör, 2 år d. En ledamot, 2 år e. En suppleant, 2 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på 1 år 17. Val av valberedning en sammankallande, ett fyllnadsval av en ledamot på 1 år, ledamot på 2 år 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 21. Utdelning av priser samt avtackningar m.m. 22. Årsmötets avslutande 3

4 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Linköpings Brukshundklubb avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Under verksamhetsåret har det hållits ett årsmöte, två övriga medlemsmöten, ett konstituerande styrelsemöte och sex styrelsemöten varav ett budgetmöte. Styrelsens ledamöter Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Revisorer Ordinarie: Revisorssuppleanter: Valberedning Sammankallande: Anneli Henriksson Lydia Benson Emma Kleinas Ida Cronebäck (Gunnar Feldt konsulterad för det praktiska arbetet) Åsa Lund Sundström Lotta Lans Lise-Lotte Halldén Beatrice Jacobsson Marie Söderström Monika Eriksson Helene Fogelberg Anders Nyholm Mikael Rudholm Johanna Boivie Gunilla Kvist Line Nordgren Sektorer Tävlingssektor: Leif Nilsson, sammankallande Kurt Johansson Line Nordgren Anita von Braun Helene Fogelberg Gunilla Kagg Ann Tallberg, sammankallande tävlingssekreterare Åsa Lund Sundström 4

5 Utbildningssektor: Tjänstehundssektorn: Trivselsektorn: Sven Komstadius, sammankallande Ulrika Axelsson Karin Rudholm Beatrix Agnvall Ulrika Eriksson Andreas Karlsson, sammankallande Maud Nilsson, sammankallande Annica Grönlund PR-sektorn, Hemsidan: Maria Yngwe, sammankallande Kristin Raukola Marianne Forsén Stugsektor: Serveringssektor: Rasutvecklingssektor: Johanna Boivie, sammankallande Johan Karlsson Andreas Karlsson Daniel Eidenskog Ida Cronebäck, sammankallande Åsa Lund Sundström Vilande Ombud i SBK Östgötadistrikt Anneli Henriksson Johanna Boivie Lydia Benson Marie Söderström Ulrika Axelsson Åsa Lund Sundström Verksamma inom Östgötadistriktet Ledamot i styrelsen: Andreas Karlsson Ledamot i tävlingssektorn: Helene Fogelberg, Mats Axelsson, Susanne Rönnlund Gruppansvarig tjänstehund: Andreas Karlsson 5

6 Medlemsantal Antal medlemmar vid årets slut och förändringar i medlemsantalet. Visar antal medlemmar som har ett nuvarande medlemskap i klubben vilket är betalt (eller gratis). År Antal Förändring År Antal Förändring Rapporter från sektorerna 2014 Tävlingssektorn Sektorn har under året arrangerat 2 tävlingar i lydnadsklass 1 till eilt 2 tävlingar i lydnadsklass 1 och 2 2 tävlingar i akl spår och sök 3 tävlingar i sök lkl-ekl 2 tävlingar i spår lkl-hkl 2 tävlingar i spår ekl 3 tävlingar i agility 1 tävling i rallylydnad Det anordnades även en funktionärsfest i klubbstugan den 6:e december där vi var 27 personer som deltog. Lydnad och Bruks Vi har som vanligt haft ett aktivt tävlingsprogram inom lydnad och bruks. Vi tillhör de klubbar i distriktet som erbjuder flest brukstävlingar under året vilket är mycket bra. Deltagarantalet har varit bra på våra tävlingar under året. Tyvärr hade vi lite svårt med spårmarker och spårläggare under hösten så vi kunde inte erbjuda så många starter som vi skulle vilja. Sektorn arrangerade även Lydnadscupen vid fyra tillfällen under våren. Ansvarig för cupen var Åsa Lund Sundström och Gunilla Kagg. 6

7 Under utbildades två domare och en tävlingsledare. Vi gratulerar examinerade: Helene Fogelberg Bruksdomare. Anneli Henriksson Lydnadsdomare. Leif Nilsson Tävlingsledare Bruks. Rallylydnad En tävling anordnades på hösten i klasserna Avancerad och Mästare, tävlingen var mycket uppskattad och vi hade totalt 102 startande. Agility Under 2014 har Linköpings Brukshundklubb ordnat många agilityrelaterade aktiviteter. Mellan januari och mars anordnades ridhusträning på söndagseftermiddagar i Staby Ridhus. Ridhusträningen utnyttjades av 12 ekipage. Den 29 mars arrangerade Linköpings Brukshundklubb en lagtävling tillsammans med Linköpings Hundungdom. Under tävlingen deltog 128 ekipage från 18 lag. Vi hade även en inofficiell kvällstävling den 19 maj där 88 ekipage deltog och den september arrangerades officiella tävlingar i samtliga klasser där totalt 1078 ekipage deltog. I samband med detta anordnades även agilitytävling för barn där 27 ekipage deltog. Under året har klubben dessutom utbildat en tävlingsledare i agility, renoverat delar ur hinderparken samt köpt in nya tunnlar och tunnelhållare. Tävlingssektorn tackar ALLA som på något sätt har hjälpt till och bidragit till att tävlingarna har kunnat genomföras, totalt 258 funktionärsinsatser har gjorts under året. Utan er hjälp och ert engagemang hade det inte blivit några tävlingar på klubben. För att visa lite uppskattning till alla som hjälper till på något sätt på våra tävlingar kommer vi att ha utdelning i tävlingslotteriet på årsmötet. Detta innebär att alla som hjälpt till på en tävling har en lott/tillfälle. Vinner man en lott får man 200 kronor. Tävlingsprogram 2014 Datum Grupp-klass Tävlingssekreterare Tävlingsledare Domare Agility Sara Lilja Tommy Hagström Appell spår+sök Ann Tallberg Leif Nilsson, Christer Karlsson Susanne Rönnlund Rolf Nyman Lydnad I-Elit Ann Tallberg Åsa Lundh Anders Svensson Sundström Gunilla Kagg Spår Elit Anneli Henriksson Kurt Johansson, Leif Nilsson Roland Johansson Rolf Nyman Sök Lkl-Elit Anneli Henriksson Helen Fogelberg Susanne Rönnlund Leif Sundberg Spår Lkl-Hkl Cina Runesson Kurt Johansson Leif Nilsson Bo Jansson Lena Jansson 7

8 Lydnad 1-2 Ann Tallberg Eva Thorstensson Ulf Erlandsson (kväll) Lydnad 1-2 Ann Tallberg Gunilla Kagg Göran Claesson (kväll) Spår Elit Ann Tallberg Kurt Johansson Leif Nilsson Nils Berglund Roland Johansson Sök Lkl-Elit Ann Tallberg Helen Fogelberg Susanne Rönnlund Thomas Johansson Spår Lkl-Hkl Anneli Henriksson Kurt Johansson Leif Nilsson U-B Flender-Johansson Rolf Nyman Sök Lkl-Elit Anneli Henriksson Helen Fogelberg Leif Sundberg Göran Claesson Agility AG 1-3 Disa Törnvall Annika Mojanis Agility Ho Agility AG 2-3 Agilty Ho 2-3 Disa Törnvall Tobias Digreus Åsa Wrede Spår Sök Akl Cina Runesson Leif Nilsson Christer Karlsson Susanne Rönnlund Jörgen Hultberg Lydnad I-Elit Cina Runesson Gunilla Kagg Anders Svensson Rallylydnad avancerad A Rallylydnad avancerad B Rallylydnad Mästare A Rallylydnad Mästare B Jenny Larsson Jenny Larsson Jenny Larsson Jenny Larsson Therese Arvestrand Jannika Tilly Therese Arvestrand Jannika Tilly Utbildningssektorn Under 2014 hade vi budgeterat med 12 kurser. Det blev så småningom 16 kurser vilket är mycket bra och innebär att utbildningsverksamheten åter gör ett bättre resultat än budgeterat. Kursutbudet i år har varit brett, dock med en viss tyngd år agilityhållet. Fördelningen på de 16 kurserna har varit: 3 Valpkurser, 1 Rallylydnadskurs, 7 Agilitykurser, 1 Allmänlydnadskurs, 1 Tävlingslydnadskurs, 1 Förberedande tävlingskurs, 1 Appell-lydnadskurs och 1 kurs i Hundfotografering. Detta motsvarar över 100 kursdeltagare. Under året har Ulrika Eriksson anslutit sig till Utbildningssektorn. Med tidigare erfarenhet från föreningsverksamhet i Valla Ponnyklubb har det varit ett värdefullt tillskott. Under året har rapporteringen av kurser mot Studiefrämjandet körts fullt ut över nätet. Tiden med gröna listor är alltså förbi och vår uppfattning är att de flesta upplever det som positivt. Nytt för året är också att vi så smått börjat med kursutvärdering via ett webb-formulär. Kursdeltagarna får ett e-brev med en länk och kan sedan fylla i uppgifterna i lugn och ro. 8

9 Vi har också haft två instruktörsmöten. Till det första hade Utbildningssektorn bjudit in Marie Söderström för att prata om fysisk hälsa hos hunden. Till den andra träffen bjöd sektorn in Per Jensen som berättade om forskning kring hundens ursprung, inlärningskapacitet sätt att kommunicera. Mycket av föreläsningen var hämtat från Pers bok Hunden som skäms. Den utbildningen som påbörjades förra året för att utbilda fler allmänlydnadsinstruktörer avslutades i våras med att alla åtta deltagare blev auktoriserade, varav sex av dessa var från LBK. Vi gratulerar Andreas Karlsson, Anita von Braun, Ida Wessberg, Jenny Larsson, Johanna Agnvall och Millan Nilsson. I samband med deras auktorisation fick klubben även en auktoriserad allmänlydnadslärare, vi gratulerar Anneli Henriksson. Under hösten startade också en rallylydnadsinstruktörsutbildning med åtta deltagare varav två från LBK, denna utbildning avslutas under våren Vi i sektorn vill tacka alla instruktörer och hjälpinstruktörer som ställt upp för klubben, engagerat sig och haft kurs under 2014! Ert arbete är oumbärligt för klubbens verksamhet. Några av er har dessutom hållit flera kurser under året vilket är beundransvärt! Instruktörer och hjälpinstruktörer Anneli Henriksson Ewa Thorstensson Anita von Braun Monica Ericsson Jenny Larsson Lydia Benson Karin Rudholm Mikael Rudholm Ida Cronebäck Lise-Lotte Halldén Millan Nilsson Johanna Agnvall Ida Wessberg Helene Fogelberg Andreas Karlsson Åsa Wrede Linnea Björk Timm Annika Norberg Sven Komstadius Valpkurs, Allmänlydnadsinstruktörsutbildning Tävlingslydnad Rallylydnad helgkurs, Allmänlydnadskurs Valpkurs Förberedande tävlingskurs Agility tävling Agility nybörjare (2 st) Agility nybörjare (2 st) Agility fortsättning, Agility nybörjare Agility fortsättning, Agility nybörjare Förberedande tävlingskurs Valpkurs Valpkurs Appell Lydnad Allmänlydnadskurs Agility Banträning Agility Banträning Fotokurs Fotokurs 9

10 Rasutvecklingssektorn Vilande Tjänstehundssektorn Sektorn har under året genomfört Distriktsmästerskap i patrullhund på LBK. Vi har också startat en Patrullhundkurs där Millan Nilsson är ansvarig. Under året fick vi också en ny Patrullhundinstruktör, Johan Karlsson. Trivselssektorn Trivselsektorn har under året 2014 anordnat samträning för tävlingsekipage vid tre tillfällen. Det har varit ett lågt deltagande. Vi försökte även att ordna ett läger under sensommaren, det fick ställas in p.g.a. för få deltagare. PR-sektorn Klubbens Infoblad har publicerats vid tre tillfällen, vår, höst och vinter. Vi distribuerar infobladet via e-post och då via dess webblänk. Tidningen publiceras även i tidningsform på hemsidan (flik Medlemsinformation). På hemsidan har vi kontinuerligt publicerat artiklar om våra kurser, tävlingar, fester och städdagar. Vår facebooksida är uppe i 339 likes. LBK har visat upp sin verksamhet på två arrangemang av Arken Zoo i Tornby. Vid båda tillfällena arrangerade vi en hund-allmänbildande tipsrunda i butiken för att öka antalet besökande. Arken Zoo bidrog med fina priser vid båda tillfällena. Vi har tillverkat ett välkomstblad om LBK med karta över klubben. Detta kommer att delas ut av respektive kursledare till nya kursdeltagare våren Sektorn vill passa på att stort tacka alla medlemmar som bidrar med texter och fotografier. Det gör vår hemsida aktivare och vårt Infoblad roligare och intressantare! Stugsektorn Under 2014 har det genomförts två städdagar, en på våren och en höststädning. Vid dessa tillfällen har det krattas löv, klippts sly, rensat hängrännor, plockat in och ut möbler, mm samt allmän städning av lokalerna. Altantaket har byggts upp igen och försetts med nya hängrännor. Målning kommer dock att ske under Avloppsanläggningen har fungerat under året förutom vid den stora agilitytävlingen i september då det krävdes akututryckning av spolbil. Framöver bör det till stora tävlingar hyras in typ Bajamaja för att kunna hantera stort antal besökare. Alla gräsplaner har klippts kontinuerligt samt att gräs längs med kanter, mm har trimmats. Den lilla spången från agilityplanen upp mot parkeringen har bytts ut. 10

11 Serveringssektorn Under året har vi endast varit två aktiva i Serveringssektorn. Ida, som tagit hand om de flesta inköp och Åsa som tagit hand om den mesta försäljningen på tävlingar. Utbudet har delar av året varit lite bristfälligt men tävlingarna har fungerat fint! Ett bra samarbete mellan inköp och försäljning har gjort att ansvarsbördan kunnat delas upp. Vi säljer bra på våra tävlingar och även under kurstider. Ett lägre pris verkar göra att försäljningen håller igång bra och 5 kr per kaffekopp är väldigt uppskattat av besökande och gör att vi säljer mycket kakor till kaffet. Antalet medlemmar i sektorn har gjort att det under tävlingsperioden under hösten blir ett högt tryck för de som jobbar. Tävlingar fyra helger i rad i olika grenar drabbar serveringen hårt, så vi hoppas på fler medlemmar i sektorn till nästa år. 11

12 12

13 Inventarieförteckning 2014 Tävlingsmateriel: antal Storstuga och kök antal Undervisningslokal: antal Stegar 3 Bord m stolar 8 Bord 4 Tävlingshinder Trä 4 Brandsläckare 2 Stolar 12 Metallapporter 9 Brödrost 1 Skrivbord 1 Tungapporter 8 Dammsugare 1 Blädderblockställning 1 Tidtagarur 4 Div köksutrustning Whiteboard 1 Startpistoler 3 Elvisp 1 OH-duk 1 Skyddsärmar 1 Frys 1 Dammsugare 1 Måttband 2 Högtalare 2 Div städutr. Hörselskydd 1 Kaffebryggare 1 Blädderblock 1 Betygsblock 7 Kyl 1 Biblioteket Fjärrdirigeringsskylt 2 Kyl/sval 1 Böcker 21 GPS + karta 1 Mikrovågsugn 1 Övrigt: Sekretariat: Sjukvårdsväska 1 Traktor 2 Kopiator 1 Spis 1 Schaktblad 2 Kassaskåp 1 Stereo 1 Klippaggregat 1 Telefon 1 Tavlor, tidskrifter mm Röjsåg med trimmer 1 Miniräknare 4 Tidskriftshylla 1 Motorgräsklippare 1 ID-chipläsare 2 Vattenkokare 1 Fyrhjulig vagn 1 Datorer 1 Vitrinskåp 2 Strålkastare 2 Skrivare 2 Värmeväxlare 1 Utemöbler 8 Brandsläckare 1 Studiemedel: Skottkärra 1 Bärbar dator 1 Projektor 2 Vägsladd 1 Agility: Nya allmänlydnad 4 Spadar (slunga) 2+1 Hopphinder 21 Regler för off. Bruksprov 4 Skyfflar 5 Hoppbom 19 IPO/BHP regler 5 Räfsor 4 Tunnel 6 m 3 Lydnadsbestämmelser I-III 9 Slägga(slägghammare) 1+1 Tunnel 4 m 2 Lydnadsbestämmelser Elit 32 Korp 1 Tunnel 3 m 1 Bestämmelser för agility 9 Spett 2 Platt tunnel 1 Nya cirkelboken 7 Aluminiumstege 1 Tunnelhållare säck (par) 17 Träningsplan hunduppfostran 35 Bersåtält (utst) 3 Däck 1 Studieplan hunduppfostran 14 Busksax 1 Slalom 2 Arbetsplan 1 hunduppfostran 9 Div utst materiel Arbetsplan 2 Långhopp (4 sektioner) 1 hunduppfostran 5 Bord 8 Din hund som valp, som ungh. 3 Stolar 43 Hörnpinnar 4 A-hinder 1 Allt om hunden 1 Ogrässpruta 1 Gungbräda 1 Allmänlydnadspasset 20 Snöskyffel 1 Balansbom 1 Allmänlydnad Pulka 1 Slalombågar st 15 Nya lokalen: Järnstege 1 Nummerskyltar Bord 10 Saccovagn 1 13

14 Böcker: Agility för nyb 4 Stolar 33 Cyklar 2 Böcker: Träna och tävla 4 Whiteboardtavlor 1 Piasavakvastar 2 MH-material: Skåp 2 Kompressor 1 Elhare 1 Videokamera 1 Högtryckstvätt 1 Dumpe 1 OH-Duk 1 Knallpåk 1 Skrammel 2 Presenningar 2 Spökdräkter 4 Kopiator 1 Spökvärn 2 Rockar 12 Lilla jakten 1 Videofilmer utbildning 7 Cape till avståndslek 1 Sängar 2 Lektrasor ~20 Madrasser mm Plaststolpar till skyltar 4 Div Städutrustning Värn till avståndsleken 2 Skrivbord 1 14

15 Balans- och resultatrapport Balansrapport Ingående Tillgångar balans Förändring Kassa kassör Kassa tävling Kassa servering Kassa agility Plusgiro kassör Plusgiro tävling Sparkonto i Nordea Fonder i Nordea Summa tillgångar Resultatrapport Intäkter Budget 2014 Differens Utfall 2013 Medlemsavgifter Tävlingar bruks o lydnad Egna kurser Bevakning/Räddning Rallytävlingar Servering RUS Agilitytävlingar Erhållna bidrag/sponsorer Summa intäkter Kostnader Tävlingar bruks o lydnad Egna kurser Rallytävlingar RUS Agilitytävlingar Egna anläggningar El, sop- och slamtömning Inventarier, fastighetsuh PR och hemsida Infobladet Möten och träffar Utmärkelser,uppvaktningar Kontorsmateriel Post, Giro, Telefon, TV Summa kostnader Resultat Förändringar fonder Ränta sparkonto Tillgångar förändring

16 Verksamhetsplan 2015 Styrelsen Även under 2015 vill styrelsen fortsätta att verka för att intresset för att bli medlem i Linköpings Brukshundklubb ökar, och att fler väljer att stanna som medlemmar i klubben efter att ha gått sin första kurs hos oss. Vi vill också fortsätta verka för att fler vill engagera sig i klubben, så att vi kan få flera eldsjälar som kan hjälpa till att driva klubbens verksamhet, och på så sätt få en ännu mer aktiv klubb. Vi kommer även under 2015 fortsätta att utbilda fler funktionärer inom olika områden. Vi kommer att verka för att öka samarbetet mellan de olika tävlingsgrenarna. Vår ambition är också att verka för att fortsätta arrangera riktigt bra tävlingar som blir uppskattade av både tävlande och funktionärer. Tävlingssektorn Klubben kommer under 2015 att arrangera följande tävlingar: 2 tävlingar i lydnadsklass 1 och 2 2 tävlingar i lydnadsklass 1 till elit 2 tävlingar i lydnadsklass elit 2 tävlingar i akl spår och sök 2 tävlingar i sök lkl-ekl 2 tävlingar i spår lkl-hkl 3 tävlingar i spår ekl 1 tävling i agility 4 tävlingar i rallylydnad (2 klasser per tävlingsdag) Samt att vi tillsammans med Hundungdom kommer att anordna agility-sm. Bruks Tävlingssektorn har beslutat hålla samma antal tävlingar som under 2014, förutom att vi har lagt till en spår-elit. Vi har fått tillträde till mer spårmarker i Laggarbo, som vi får utnyttja både vår och höst, för att kunna utnyttja dessa kommer vi att behöva fler spårläggare under nästa år. Vi kommer att arrangerar Distriktsmästerskap i spår under Vi kommer att försöka utöka med fler tävlingsledare och tävlingssekreterare under året. Lydnad Vi kommer arrangera samma antal tävlingar som för 2014, förutom att vi har fått tilldelat två rankningstävlingar till Lydnadslandslaget vilka kommer att arrangeras den 5:e respektive 6:e september. Lydnadscupen, kommer att arrangeras 4 tillfällen, under våren. Vi kommer att försöka utöka med fler tävlingsledare och tävlingssekreterare under året. Rallylydnad Under året kommer det att arrangeras fyra tävlingsdagar med två klasser per dag. Varje klass kommer dessutom att vara dubblerad vid varje tillfälle. Vi kommer att försöka utöka med fler skrivare och tävlingssekreterare under året och vi hoppas även att kunna utbilda två egna domare. 16

17 Agility Under 2015 kommer Linköpings Brukshundklubb tillsammans med Linköpings Hundungdom arrangera SM i agility juni. Klubben planerar också att arrangera en officiell tävling i klass 3 den 19 september. Planer finns också på att arrangera klubbmästerskap samt en nybörjarcup. Utbildningssektorn Under 2015 planerar vi att få till stånd 14 kurser. Planen är: 4 valpkurser, 6 agilitykurser, 2 rallylydnadskurser, 1 lydnadskurs, och 1 appellkurs. Typen av kurs kan dock komma att variera något beroende på behovet. Mängden aktiva instruktörer förväntas vara oförändrat. Sektorn har budgeterat för vidareutbildning av instruktörerna. Utbildningen bestäms efter vilka behov och möjligheter som uppstår under året. När det gäller kurspriserna föreslås att de är oförändrade gentemot Sektorn har också planerat för två instruktörsmöten under Tanken är att ha någon form av tema på dessa, och vi har också budgeterat för någon gästföreläsare. Två nya rallyinstruktörer planeras examineras under våren. Tjänstehundssektorn Planerat inför 2015 är Certifiering av pågående kurs, samt eventuell kursstart hösten Trivselsektorn Vi fortsätter att hitta på aktiviteter som kan stimulera träning och skapa trivsel på klubben för så väl nybörjare som gamla medlemmar. Rasutvecklingssektorn Vi saknar fortfarande personer som är intresserade av att driva rasutvecklingssektorn. Om någon skulle vara intresserad, hör av er till styrelsen, om ingen hör av sig kommer sektorn att vara fortsatt vilande även under Stugsektorn Vi planerar under nästa år sedvanligt underhåll samt ett nytt avlopp, budgeten inför 2015 beräknas till kr vilket delvis grundar sig på att klubben har fått föreläggande om att bygga om avloppsanläggningen då den inte längre är godkänd. Arbetet måste vara utfört senast under 2016 men ambitionen är att låta utföra arbetet redan under Planer finns också på att byta altangolvet då det har upptäckts att det är väldigt dåligt. Tankar finns fortfarande kvar att öka tillgängligheten för våra klubbmedlemmar att komma in i vår klubbstuga. Det som vi önskar genomföra är en breddning av stigen upp till klubbstugan samt bygga en ramp. Utredning skall göras för att se om det finns bidrag att söka. 17

18 Utredning skall göras om det går att sätta elstaket i bortre kanten av C-plan för att hålla vildsvinen borta. A-planen kommer att toppdressas och försöka utjämna det längsgående diket. Marken mellan parkeringen och kurslokalen kommer att höjas för att minska underhållet. Det kommer att genomföras två städdagar, en på våren och en på hösten. Exakta datum presenteras senare via hemsida, Facebook och medlemsbrevet. PR-sektorn Sektorn har som ambition att uppdatera hemsidan regelbundet. Första steget är att se till att information om kontaktpersoner och sektormedlemmar uppdateras efter årsmötet. Nästa steg är att börja lägga in aktiviteter i vår webbkalender och sedan se till att den fortsätter att uppdateras med allt som händer på klubben. Tre nummer av Infobladet kommer att ges ut och förhoppningsvis kan klubben hålla traditionen vid liv att även medverka på vår sponsor Arken Zoos två familjedagar. Serveringssektorn Under 2015 har serveringssektorn som ambition att få till ett tätare samarbete med tävlingssektorn inför tävlingarna. Vid en uppdelning av arbetsområden, t.ex. ansvar för funktionärsmat respektive försäljningsmat kan man minska arbetsbelastningen. Vi planerar även att använda funktionärslistan för att enklare hitta medlemmar som vill hjälpa till och stå i köket. För att underlätta medlemmars och gästers önskemål för nya varor samt meddela när saker är slut tycker vi det är en bra idé att använda en uppsatt inköpslista där alla kan fylla i efter behov. 18

19 Budgetförslag 2015 Intäkter Förslag 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Medlemsavgifter Tävling bruks lydnad Egna kurser Bevakning/Räddning Rallytävlingar Servering RUS Agility tävlingar Erhållna bidrag (annonser) 0 Summa intäkter Kostnader Tävling bruks lydnad Egna kurser Rallytävlingar RUS Agility tävlingar Egna anläggningar El, sopor, slamtömning Inventarier, fastighetsuh PR och hemsida Infobladet Möten och Träffar Utmärkelser,uppvaktningar Kontorsmateriel Post, giro, tfn Summa kostnader Resultat Förändringar fonder Ränta sparkonto Tillgångar förändring Förslag om rambudget för 2016 Rambudgeten föreslås oförändrad mot 2015, utom vad avser kontot Inventarier, fastighetsuh som reduceras från till (kostnad för avloppsanläggning och underhåll av altangolv). Förslag om klubbavgift för 2015 (lokal avgift) Oförändrad lokal avgiften föreslås inför 2016 (150 kronor, utlandsmedlem 215 kronor) 19

20 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning Linköpings Brukshundklubb 2015 Ordförande Nyval 1 år Johanna Boivie Vice Ordförande Omval 2 år Lydia Benson Sekreterare 1 år kvar Emma Kleinas Kassör Nyval 2 år Hedvig Boresson Ledamot 1 år kvar Åsa Lund Sundström Ledamot 1 år kvar Lotta Lans Ledamot Nyval 2 år Johan Karlsson Suppleant 1 1 år kvar Beatrice Jacobsson Suppleant 2 Nyval 2 år Millan Nilsson Förslag till tjänstgöringordning på suppleanterna (1) Beatrice Jacobsson, (2) Millan Nilsson Revisor Omval 1 år Helene Fogelberg Revisor Nyval 1 år Anneli Henriksson Revisorsuppleant Omval 1 år Anders Nyholm Revisorsuppleant Omval 1 år Mikael Rudholm Sammankallande valberedning Nyval 1 år Ida Cronebäck Ledamot valberedning Fyllnadsval 1 år Anneli Henriksson Ledamot valberedning Nyval 2 år Vakant Information om sammankallande i sektorerna 2015 Utbildningssektorn Omval 1 år Sven Komstadius Tävlingssektorn Nyval 1 år Line Nordgren Tjänstehundsektorn Omval 1 år Andreas Karlsson Rasutvecklingssektorn Nyval 1 år Vakant Stugsektorn Nyval 1år Johan Karlsson Serveringssektorn Nyval 1 år Åsa Lund Sundström PR-sektorn/web Nyval 1 år Linda Karlsson Trivselsektorn Omval 1 år Maud Nilsson 20

21 Utmärkelser Årets Brukshund Ulrika och Mats Axelsson med Baggis snittpoäng 9,01 2. Mats Malle Johansson med Tarras snittpoäng 8,99 Årets Agilityhund Lydia Benson med Dingo 3312 poäng 2. Johanna Rudenstam med Meija 2826 poäng 3. Anna-Carin Karlsson med Onnie 2554 poäng Årets Lydnadshund Anders Svensson med Oki snittpoäng 9,44 2. Helene Lindström med Tarzan snittpoäng 9,05 3. Line Nordgren med Ila snittpoäng 7,84 Årets Rallylydnadshund Birgitta Strandqvist med Wilma 168 poäng 2. Ann-Christine Ring med Melodi 157,5 poäng 3. Ida Westberg med Isa 144,5 poäng Brukschampionat Mats Malle Johansson med hunden Marhöjs Tarras Mats och Ulrika Axelsson med Gnista van de Utadreef Baggis Lydnadschampionat Helene Lindström med Topporders Tarzan Agilitychampionat Johanna Rudenstam med Blacksmith Hill Hole In One har tagit championat i både agility- och hoppklass. Camilla Ottinger-Frick med Sprightlypaw s Blessed Trassel har tagit championat i både agility- och hoppklass. 21

22 Övriga utmärkelser Årets SM-deltagare 2014 Bruks-SM: Annica Wiberg med Lennox Lydnads-SM: Anders Svensson med Oki Agility-SM: Lydia Benson med Dingo (Individuellt) Camilla Ottinger-Frick med Trassel (Individuellt) Disa Törnvall med Lingon (Lag) Lydia Benson med Dingo (Lag) Anna-Carin Karlsson med Ed (Lag) Viltspår: Marianne Lundgren med SE VCH Goldflame s oktan girl, 1:a pris viltspår. KM i Agility Öppenklass large: Lydia Benson med Dingo Öppenklass medium: Ann-Sofie Sundman med Kaos Öppenklass, small: Ida Cronebäck med Pesto Öppenklass senior small: Johanna Rudenstam med Manne Öppenklass senior large: Lise-Lotte Halldén med Rocky Blåbärsklass large: Eva Skärlund med Undra Blåbärsklass medium: Carolin Ledéus med Niiro Blåbärsklass small: Moa Skedebäck med Nova Årets diskborste agility Disa Törnvall med Otto, 41 diskningar 2. Disa Törnvall med Lingon, 31 diskningar 3. Ida Cronebäck med Pesto, 26 diskningar Årets debutant agility Anna-Carin Karlsson med Pixel 902 poäng 2. Lydia Benson med Lyra 895 poäng 3. Renate Gullberg med Kiro 773 poäng Linköpings Brukshundklubb Aktivitetspris Aktivitetspriset för 2015 har tilldelats Leif Nilsson med följande motivering: Leif Nilsson har visat ett stort engagemang i tävlingssektorn under året, där han har dragit ett stort lass vad gäller planering av våra tävlingar och genomförandet av våra brukstävlingar. Leif har även under året utbildat sig till tävlingsledare inom bruks. Därav vill vi tilldela aktivitetspriset till Leif Nilsson. 22

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

INFOBLADET HÖSTEN 2011

INFOBLADET HÖSTEN 2011 INFOBLADET HÖSTEN 2011 LINKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB Linköpings brukshundklubb på nätet Håll vår hemsida under bevakning, www.sbklinkoping.com Här kan du hitta det mesta som rör klubben. Du kan också göra

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö BK 2014-02-12 1 DAGORDNING HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB, ÅRSMÖTE 12/2 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse.

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse. Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse. 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2014 Medlemmar Under verksamhetsåret 2014 har Trollhättans brukshundklubb haft 206

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

MEDLEMSBLAD MAJ 2014

MEDLEMSBLAD MAJ 2014 MEDLEMSBLAD MAJ 2014 STYRELSEN 2014 Ordförande Linnéa Lundberg 070-533 12 60 Sekreterare Malin Mattsson 070-676 98 66 Kassör Maria J Johansson 070-604 51 35 Vice ordförande Monica Öberg Ledamot Kennet

Läs mer

Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015. Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015. Arbeta för klubbens vidareutbildning vad det gäller medlemmar, funktionärer och instruktörer. Fortsätta tillsammans med distriktets andra brukshundsklubbar att

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Välkommen till Årsmöte 2013-02-18

Välkommen till Årsmöte 2013-02-18 Välkommen till Årsmöte 2013-02-18 Innehållsförteckning Sidan Dagordning 3 Röstlängd 4 Verksamhetsberättelse 5 Agility 7 Kök, städ och stugfogde 8 Rallylydnad 9 Utbildning 10 Utställning 11 Webbsektor 12

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen. Org.nr 812800-9175

Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen. Org.nr 812800-9175 Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen Org.nr 812800-9175 Styrelse: Styrelsemedlem Katarina Strömberg Emma Wittlock Mariella Gonzalez Maria Stengård fd. Jansson Lena Edvardsson Pia Johansson Suss Engert

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsens berättelse Omfattar tiden 1 januari 31 december Styrelsens sammansättning under året Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant 1 Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 BUDGET TOTAL Förslag Budget Budget Intäkt 2015 2014 2013 Administration 0 0 0 Agility 110 500 205 100 104 800 Fest 1 000 2 000 2 000 HUS 365 000 390 000 334

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Närvarande. Ingrid Tapper Ann-Sofie Nordman Ulrik Bergquist Crister Rosenberg Kerstin Sundberg Kristiina Löfgren Ulrika Pettersson Anette Johansson

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 15 juni, 2010 klockan 20

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 15 juni, 2010 klockan 20 PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 15 juni, 2010 klockan 20 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Upprop och fastställande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 6 Datum: 2011-10-20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare Karin Nyström Ledamot Gunilla

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Linköping Hundungdoms nyhetsbrev Hösten 2013

Linköping Hundungdoms nyhetsbrev Hösten 2013 Linköping Hundungdoms nyhetsbrev Hösten 2013 Stort grattis till vinnaren i vår fototävling: Lasse Moell! Vinsten i tävlingen var ett presentkort på Arken Zoo, 250:-. Senaste nytt på klubben! Träningsavgift

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05. Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta Johansson P-A Johansson

Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05. Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta Johansson P-A Johansson Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer