Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winn i Expansion. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Winn i Expansion Årsredovisning 2010

2 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK INN BY RADISSON HELSINGBORG 13 PARK INN BY RADISSON LUND 14 KONCERN RESULTATRÄKNING 18 KONCERN BALANSRÄKNING 19 KASSA FLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 21 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 22 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 23 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET 25 NOTER 26 REVISIONSBERÄTTELSE 33 BOLAGETS STYRELSE OCH LEDNING 34 HOTELLEN I WINN HOTEL GROUP 35

3 Winn Hotel Group Winn Hotel Group är ett av få bolag i Sverige som specialiserat sig på hotell- och restaurangmanagement under olika varumärken. Det innebär att våra 9 (snart 13) hotell har olika utseenden, namn och företagsidentiteter. En del är designade cityhotell, medan andra är moderna möteshotell i unika miljöer. En del äger vi själva, andra driver vi i samarbete med hotellkedjor som Choice, Park Inn och Radisson Blu. Vår affärsidé är att äga, driva och utveckla hotell med personlighet, engagemang och glädje. Vi har med andra ord vårt affärsmässiga fokus på de faktorer medarbetarna kan påverka. För det är vår övertygelse att det inte är skylten på utsidan som gör ett hotell framgångsrikt det är atmosfären, attityden och aktiviteten på insidan. Ur den övertygelsen springer vår vision: Vi bygger inte en hotellkedja, vi bygger en hotellkänsla. 3

4 EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER! När jag så här officiellt ska blicka tillbaka och kommentera året som gått, vill jag börja med att rikta ett varmt tack till alla medarbetare i Winn Hotel Group för fantastiska arbetsinsatser. Det är tack vare inställningen hos alla våra anställda som vi i den här årsredovisningen kan presentera det bästa resultatet i bolagets historia blev ett mycket framgångsrikt år för Winn Hotel Group. Vi har på alla våra hotell förstärkt gästupplevelsen ytterligare och lagt stor kraft på att förbättra de små detaljerna, vilket ofta är det som gör den stora skillnaden. Våra kärnvärden personlighet, engagemang, glädje och affärsmässighet är mer aktuellt än någonsin. De kan kanske uppfattas som grundförutsättningar i en verksamhet där vi sysslar med mänskliga möten, men det är uppbenbart att vår tydliga inriktning på de mjuka värdena har en växande betydelse. De är basen i det vi själva benämner Winn Inside den drivande processorn i vår verksamhet. Ett växande resultat Winn Hotel Group redovisar för år 2010 det bästa resultatet någonsin. Försäljningen ökade med 11 %, till 359 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 24 miljoner kronor vilket är en förbättring med 26 % och koncernens resultat före skatt uppgår till 21 miljoner kronor jämfört med 16 miljoner kronor föregående år. Branschen som helhet har upplevt ett starkt år, där den underliggande tillväxten i svensk industri varit motorn för ökad efterfrågan på möten och konferenser, vilket har drivit hela mötesindustrin framåt. Privatmarknaden, som var stark även under konjunktursvackan 2008 och 2009, stärktes ytterligare under I denna växande marknad har vi tagit marknadsandelar på samtliga orter där vi är verksamma och våra hotell får bättre omdömen av gästerna än någonsin tidigare. Med stor ödmjukhet tar vi de ekonomiska resultaten som ett betyg på vår kontinuerliga strävan att förbättra vår mjukvara och som en intäkt för att våra gäster upplever och gillar vår vision: Vi bygger inte en hotellkedja, vi bygger en hotellkänsla. En växande känsla Med en vision som vår, inser man att varje investering handlar om våra gästers känslor. Så när vi förbättrar och utvecklar de hårda delarna i vår verksamhet, gör vi det i linje med visionen. Varje investering vi gör ska bidra till att stärka gästens upplevelse av ett hotell där man trivs och dit man gärna återkommer. Under 2010 har vi renoverat samtliga hotellrum på Clarion Collection Karlskrona, och på Högbo Brukshotell har vi rustat alla rum i huvudbyggnaden till en ny upplevelsenivå. På Clarion Winn i Gävle har vi tagit nästa steg och renoverat ytterligare en tredjedel av rummen, dessutom har vi skapat ett helt nytt konferenscenter, som invigdes i början av 2011 och som sannolikt är en av hotellsveriges fräschaste mötesplatser just nu. På Park Inn by Radisson i Solna har vi byggt en helt ny lounge med ett nytt bar- och cafékoncept, och på Bjertorp Slott har vi konverterat den K-märkta gymnastiksalen till ett kreativt mötesrum som sticker ut i sin modernitet, samtidigt som det bär med sig slottets snart 100-åriga historia. Vi uppgraderar kontinuer- 4 En hotellidé som växer

5 ligt våra hotell för att ständigt möta våra gästers förväntan och behov av att få en bra totalupplevelse när de gästar våra hotell. Parallellt med denna fysiska utveckling satsar vi hårt på att vidareutveckla vår egen förmåga att leverera enastående hotellservice. Under 2010 har temat i vår egen affärs skola Winn Business School kretsat kring hur vi kan öka hotellens försäljning och lönsamhet genom förstärkta gästupplevelser. Cirka 70 personer av koncernens medarbetare har deltagit i detta program, och de har i sin tur fått ambassadörsroller och uppgiften att sprida kunskapen, kulturen och känslan vidare till samtliga 350 kollegor. Våra hotelldirektörer har dessutom haft vidareutbildning kring självinsikt och dess betydelse för ledarskapet, också detta i syfte att ytterligare utveckla våra mjuka värden och ytterligare trimma vår processor Winn Inside. Därutöver utvecklade vi under året koncernens nya interna kommunikationsverktyg Inside Information som lanserades i början av Det är en webbaserad bok som koncernens alla anställda är medförfattare till och som beskriver vår historia, vår kultur och vår framtid. Ett levande instrument som vi tillsammans kommer utveckla kontinuerligt för att hela tiden hålla alla hotellkänslor vid liv. En växande verksamhet Winn Hotel Group har under de senaste åren förberetts för expansion. Vi har byggt en stadig plattform som nu möjliggör tillväxt. Under 2010 har vi ingått inte mindre än fyra nya avtal för uppförandet av helt nya hotell. Alla på väl valda orter, som kännetecknas av såväl ett expanderande näringsliv som en växande befolkning: Uppsala, Lund, Helsingborg och Göteborg. Vi kommer att öppna hotellen under 2012 och 2013, och totalt får Winn Hotel Group med den här satsningen 852 nya rum vilket innebär nästan en fördubbling mot idag. Dessa affärsavtal är tydliga bevis för att respekten och förtroendet för vår multibrand-strategi och vårt sätt att driva hotell växer på marknaden, även bland de största aktörerna. Två av hotellen kommer att flaggas under varu märket Park Inn by Radisson och de andra två under Radisson Blu. Vart och ett av hotellen kommer att få sin specifika karaktär och ta en egen position på marknaden. Samtliga hotell, oavsett varumärke, kommer att få en mycket hög materiell standard och det är vår ambition att skapa dessa utvalda städers vardagsrum med lounger, lobbys, barer och restauranger som blir naturliga mötesrum för såväl våra hotellgäster som lokalbefolkning. Även här kommer den avgörande faktorn vara att vi inom koncernen lyckas med mjukvaran, Winn Inside. En växande framtid Inte bara Winn Hotel Group expanderar, hela världen växer. Vi blir fler människor på vårt klot, vi bygger och tillverkar mer och fler saker. Våra städer blir större, informationsflödet intensifieras. Både möjligheter och hot ökar. Inom Winn Hotel Group är vi fullt medvetna om att det finns många bekymmer och orättvisor i vår omvärld, men vi gör det aktiva valet att tro på en ljus framtid. Vi har bestämt oss för att fokusera på det positiva i den utveckling vi gemensamt har framför oss. På så sätt tror vi att vi skapar fortsatt framgång, tillväxt och lönsamhet vilket gör det möjligt för oss att avsätta ännu större resurser för att uppnå en rättvisare och bättre värld. Under året som gått har vi haft ett flertal lokala projekt på våra hotell, där vi ställt upp med såväl ekonomiska som mänskliga resurser i syfte att förbättra vår närmaste omvärld. Vi har även avsatt pengar till Rädda Barnen i deras olika projekt i de krishärdar som finns runtom i världen. Vi bygger som sagt en hotellkänsla en känsla baserad på mänskliga värden och värderingar. Den känslan vill vi ska spridas även utanför våra hotellväggar. En växande tillförsikt Winn står på en stadig plattform med en klar och tydlig strategi med de mänskliga värdena i centrum. Med 350 medarbetare som varje dag delar med sig av sin personlighet, sitt engagemang och sin glädje, vet vi att våra gäster kommer fortsätta trivas på våra hotell. Att konjunkturen ser stark ut gör att 2011 har alla förutsättningar för att bli ytterligare ett rekordår. Vi kommer därmed stå ännu starkare för att åren därefter öppna fyra nya fantastiska hotell. Med olika varumären på utsidan, men med Winn Inside. Som VD för Winn Hotel Group ser jag verkligen fram emot vår framtid. Keep Winning, Anders Junger En hotellidé som växer 5

6 Om Winn Hotel Group Winn Hotel Group har ända sedan starten av bolaget haft huvudfokus på de mjuka värdena trivsel för både medarbetare och gäster. Dessa mjuka värden är plattformen och stommen som innebär att koncernen skapar förutsättningar för alla medarbetare att känna trygghet och egentrivsel som skapar gästtrivsel och därmed lönsamhet. 6 Om Winn Hotel Group

7 Affärsidé och Vision Winn Hotel Group är ett av få bolag i Sverige som specialiserat sig på hotell- och restaurangmanagement under olika varumärken. Det innebär att hotellen inom gruppen har olika utseenden, namn och företagsidentiteter. En del är designade cityhotell medan andra är moderna möteshotell i unika miljöer. Winn Hotel Groups affärsidé är att äga, driva och utveckla hotell med personlighet, engagemang och glädje. Med andra ord ett affärsmässigt fokus på de faktorer som medarbetarna kan påverka. Övertygelsen är att det inte är skylten på utsidan som gör ett hotell framgångsrikt det är atmosfären, attityden och aktiviteten på insidan som avgör. Ur den övertygelsen springer vår vision: Vi bygger inte en hotellkedja, vi bygger en hotellkänsla. Framgångsfaktorer En viktig framgångsfaktor för Winn Hotel Group är att vi vågar tro på vår egen unika affärsidé och inte jämför oss med andra hotellföretag på deras villkor. Vi ska inte vara kända för att vi ser exakt likadana ut på alla orter, vi ska vara kända för att vi bemöter våra gäster och varandra på ett precis lika proffsigt och personligt sätt överallt oavsett under vilket varumärke vi driver hotellet. Multibrand Winn Hotel Groups multibrandstrategi innebär att varje hotell flaggas under det hotellvarumärke brand som bäst bidrar till att optimera hotellets verksamhet och avkastning. Idag har bolagets affärshotell franchiseavtal med Nordic Choice Hotels och Rezidor Hotel Group och konferenshotellen ett samarbetsavtal med Svenska Möten. Winn Hotel Group får via franchiseavtalen tillgång till deras affärsmodeller som bland annat innefattar funktioner inom försäljning, marknadsföring, distribution, boknings- och CRM-system, inköpskanaler med mera. Winn kan därför operera med en relativt liten och effektiv overheadorganisation. Winn Inside Det våra hotell ska vara omtalade för oavsett varumärke är känslan av trivsel och nöjdhet, glimten i ögat och djupet i skrattgroparna. Framgångsfaktorn för att driva lönsamma hotell är insikten om mjukvarans betydelse känslor, attityder, värderingar. Det handlar om att driva hotellet på ett sätt som skapar nöjda medarbetare och gäster med ett affärsmässigt fokus. Inom Winn Hotel Group försöker vi stimulera alla till egna initiativ, att våga vara kreativa och verkligen bjuda på personligheten, vara engagerad och glad. Varje hotell arbetar med kontinuerliga utvecklings- och utbildningsplaner i syfte att skapa egentrivsel och trygghet på respektive hotell. Första steget för att skapa trivsel för gästerna är att få medarbetarna att trivas. Först när en medarbetare känner sig hemma på sin arbetsplats finns förutsättningar att förmedla samma känsla till gästerna. Vi sammanfattar våra viktigaste interna ledord i formeln PEGA. Det står för personlighet, engagemang, glädje och affärsmässighet. Det innebär att oavsett under vilket varumärke du möter Winn Hotel Group så möter du personliga, engagerade och glada medarbetare som ser på dig med affärsmässiga ögon och som vet att den bästa affären är gjord när du som gäst vill komma tillbaka. Winn Business School Insikten om individens betydelse och vikten av ett gott ledarskap för affärsmässig framgång är bakgrunden till att Winn Hotel Group under ett antal år utvecklat en egen kunskapsstärkande ledarskaps- och affärsakademi för personal i olika nyckelpositioner, Winn Business School. Tillsammans med handplockade lärare, föreläsare och inspiratörer skräddarsys årligen ett utbildningsprogram anpassat för att skapa långsiktig och hållbar utveckling för hotelldirektörer och avdelningschefer. Här blandas medarbetare från de olika hotellen för att ta del av nya kunskaper och dela erfarenheter som ytterligare stärker dem i deras roller och utvecklar hotellen till ännu mer attraktiva arbetsplatser. Miljöengagemang Koncernens hotell engageras dagligen i att värna om omvärlden och miljön. Samtliga hotell har anslutit sig till miljöcertifieringsprogram såsom ISO och Svanenmärkning. Här stärker koncernen sitt kunnande genom att tillsätta centrala resurser på den tekniska sidan som kommer att hjälpa hotellen att finna ytterligare miljöbesparande åtgärder. Samhällsansvar Inom ramen för koncernens multibrandstrategi följer hotellen respektive franchisegivares program för samhällsansvar och ansvarsfullt företagande. Betydelsen av samhällsansvar växer från dag till dag och Winn Hotel Group ska ständigt fortsätta utveckla koncernens bidrag i rätt riktning. Om Winn Hotel Group 7

8 Radisson Blu, Uppsala Antal rum: 185 Konferenslokaler: 5 Öppnar: 2012 andra kvartalet Radisson Blu i Uppsala blir det nya flaggskeppet i Winn Hotel Group, med topp moderna rum och ett fantastiskt läge intill stadens nya rese centrum bara 17 minuter från Arlanda granne med kongress huset och vårt befintliga Park Inn by Radisson. Dessutom har vi ett nytt, spännande lounge- och restaurangkoncept.

9 2010 i korthet 2010 blev ett framgångsrikt år för Winn Hotel Group med ett ekonomiskt resultat som överträffar alla tidigare år i bolagets historia. Våra kärnvärden personlighet, engagemang, glädje och affärsmässighet fortsätter att övertyga marknaden på flera olika sätt. Tillsammans med multibrandstrategin har dessa kärnvärden också banat väg för de fyra nya hotellkontrakt som undertecknats under 2010 och som kommer att innebära en fördubbling av koncernens kapacitet inom en treårsperiod. 9

10 Radisson Blu Riverside Hotel, Göteborg Antal rum: 266 Konferenslokaler: 150 kvm Öppnar: 2013 andra kvartalet I Göteborg bygger vi vad som kommer att bli koncernens största hotell, med 266 rum, vid Lindholmen Science Park, som idag är ett av Sveriges mest företags- och utbildningsexpanderande områden. Vårt hotell blir det enda i Göteborg som har direkt anslutning till Göta Älv och kommer med sin spektakulära design att hänga ut över en av älvens hamnfickor.

11 Förvaltningsberättelse Verksamhetsinriktning Winn Hotel Group AB äger, driver och utvecklar hotell. Under räkenskapsåret 2010 har Winn Hotel Group AB drivit hotell- och restaurangverksamhet via dotterbolag på nio olika orter runt om i Sverige: Falun, Gävle, Haninge, Karlskrona, Sandviken, Solna, Täby, Uppsala och Vara. Tillsammans har hotellgruppen rum och 83 konferenslokaler. Under år 2010 har koncernen undertecknat hyresavtal för nya hotellverksamheter i Uppsala, Helsingborg, Lund och Göteborg. Verksamheterna kommer att vara i drift under Verksamheterna i Gävle och Täby bedrivs i fastigheter som ägs inom koncernen Winn Hotel Group AB. Fastigheterna ägs i separata dotterbolag. Övriga hotellverksamheter drivs i förhyrda lokaler. Huvudkontoret för Winn Hotel Group AB ligger i Gävle. Koncernstruktur I koncernen ingår per följande dotterbolag: Cityhotell Winn Hotels Falun AB Winn Hotels Gävle AB Winn Hotels Haninge AB Winn Hotels Karlskrona AB Winn Hotels Solna AB Winn Hotels Uppsala AB Konferens- och möteshotell Winn Hotels Bjertorp Slott AB Winn Hotels Högbo Brukshotell AB Winn Hotels Såstaholm Hotell & Konferens AB Fastighetsbolag Winn Hotels Fastighets AB Höstsol Fastigheter AB Övriga bolag: Winn Hotellbågen AB Winn Hotel Group Lund AB Winn Hotel Group Helsingborg AB Winn Hotel Group Göteborg AB Vilande: Software Hotels AB Dotterbolagen Winn Hotels Fastighets AB och Höstsol Fastigheter AB äger fastigheterna Norr 13:7 i Gävle kommun respektive Såsta 3:5 i Täby kommun. Winn Hotellbågen AB kommer att bedriva hotell- och restaurangverksamhet i en nybyggd fastighet i Uppsala med beräknad öppning under Winn Hotel Group Lund AB, Winn Hotel Group Helsingborg och Winn Hotel Group Göteborg AB är nybildade bolag som kommer att bedriva verksamhet på respektive ort med beräknad öppning under perioden november 2012 december Software Hotels AB har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret Ägarförhållanden Följande ägare innehar per den 31 december 2010 mer än 5 % av det totala antalet aktier: Engco Invest AB 23,9 % Investment AB R. Eriksson 23,8 % Hotelieren AB 17,5 % Leif AR Eriksson 5,6 % Joachim Eriksson 5,6 % Hospitality Invest ASA 5,3 % Koncernens ledande befattningshavare samt hotelldirektörer och övriga anställda inom koncernen äger tillsammans 5,8 % av aktierna. Resterande aktier ägs av olika hotellföretag och privatpersoner. Verksamheten under räkenskapsåret Koncernen Den totala omsättningen för koncernen under räkenskapsåret 2010 uppgick till tkr vilket är en ökning med 10,7 % jämfört med föregående år ( tkr). Beläggningsgraden har ökat med 3 procentenheter från 2009 till 60 % och snittpriset har ökat med 50 kr (6 %) till 879 kr vilket ger en revparökning på 54 kr, en förbättring med drygt 11 % mot fg år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen har sjunkit till 35,9 % mot 37,4 % fg år. Rörelseresultatet före avskrivningar för räkenskapsåret 2010 uppgick till tkr vilket är tkr bättre än fg år ( tkr). Dotterbolagens omsättning (tkr) och antal anställda under 2010 samt hyresvärdar framgår av samman ställningen på nästa sida. Förvaltningsberättelse 11

12 Dotterbolag omsättning anställda Hyresvärd W H Falun AB Förvaltnings AB Maud Leander W H Gävle AB Winn Hotels Fastighets AB W H Haninge AB Hemfosa Fastigheter AB W H Karlskrona AB PG Galliaden AB W H Solna AB Pandox AB W H Uppsala AB KJ Förvaltning AB W H Bjertorp Slott AB Bjertorp Slott AB W H Högbo Brukshotell AB Högbo Bruks AB W H Såstaholm Hotell & Konferens AB Höstsol Fastigheter AB Höstsol Fastigheter AB W H Fastighets AB Software Hotels AB 0 - Winn Hotellbågen AB 0 Uppsala Akademiförvaltning Fast. AB W H Group Lund AB 0 JP 13 fastighets AB W H Group Helsingborg AB 0 Midroc land Development AB W H Group Göteborg AB 0 Skanska AB Summa dotterbolag avgår koncernintern omsättning Total omsättning dotterbolag Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av att äga, driva och utveckla hotell. Till moderbolaget hör huvudkontoret där resurser inom ekonomi, IT & teknik, fastigheter och HR finns samlade. Omsättningen i moderbolaget under 2010 uppgick till 12,5 miljoner kronor vilket är densamma som Management fee från koncerninterna dotterbolag har ökat med ca 1,2 miljoner kronor jämfört med fg år. Fg år ingick dock intäkter från driften av Gripsholms Värdshus Hotell & Konferens t o m den 31 augusti 2009 vilket inte finns med under Under 2010 har bolaget haft höga kostnader för diverse arvoden i samband med förhandlingar kring nya hotellkontrakt. Resultatet efter finansiella poster för moderbolaget blev tkr, vilket är en förbättring med 238 tkr jämfört med fg år. Multibrandstrategi En viktig grundpelare för Winn Hotel Group är koncernens multibrandstrategi innebärande att varje hotell flaggas under det varumärke som bäst bidrar till att optimera hotellets verksamhet och avkastning. Bedömningen kring varumärkestillhörighet har gjorts utifrån hotellens stil och karaktär, konkurrenssituation och behovet från marknaden. Hotellen åtnjuter via avtal med respektive partner ett välkänt och starkt varumärke såväl som övergripande system för stamgästkort, centrala kundavtal, distributionskanaler och inköpsfunktioner. Varumärkesvalet har stärkt hotellens egna identiteter och är en del av Winn Hotel Groups framgång. Koncernens hotell har följande samarbetspartners och varumärken: Samarbetspartner Hotellnamn Nordic Choice Hotels Gävle Clarion Hotel Winn Falun Clarion Collection Hotel Bergmästaren Karlskrona Clarion Collection Hotel Carlscrona Haninge Quality Hotel Winn Rezidor Hotel Group Solna Park Inn by Radisson Uppsala Park Inn by Radisson Svenska Möten Sandviken Täby Vara Högbo Brukshotell Såstaholm Hotell & Konferens Bjertorp Slott 12 Förvaltningsberättelse

13 Park Inn by Radisson, Helsingborg Antal rum: 209 Konferenslokaler: 5 Öppnar: 2013 andra kvartalet I Helsingborg anlägger vi ett 209 rums hotell mitt i centrum vid Mäster Olofs plats. Hotellet kommer att dela entréplan med SF-bio och får stans modernaste biografsalonger i källaren. Här ges alla förutsättningar att skapa den nya mötesplatsen för både Helsingborgare och stadens besökare. Övergripande del 13

14 Park Inn by Radisson, Lund Antal rum: 192 Konferenslokaler: 5 Öppnar: 2012 fjärde kvartalet Vid den nybyggda infarten till Lund bygger vi ett landmärke på 10 våningar och 192 rum. intill Tetra Paks Svenska huvudanläggning och bara 10 minuter från det framväxande ESS (European Spallation Source) Europas kanske mest avancerade multivetenskapliga forskningsanläggning som blir en tillväxtmotor för hela regionen. Från sviterna högst upp ser du hela vägen till Öresund, med Turning Torso och bron. 14 Övergripande del

15 Winn Inside och Winn Business School Parallellt med att fullt ut arbeta med respektive hotellverksamhet i de kedjetillhörigheter som valts finns ett koncernövergripande mål att värna om den viktiga mjukvaran inom bolaget, medarbetarna. Winn Hotel Group har en grundmurad övertygelse att insikten om mjukvarans betydelse är en avgörande framgångsfaktor i branschen. Det är av avgörande betydelse att ha nöjda och trygga medarbetare för att kunna skapa trivsel för gästerna. Oavsett varumärke är målet att hotellen inom Winn Hotel Group ska vara omtalade för känslan av trivsel och nöjdhet där medarbetarna bjuder på sin personlighet, visar engagemang och glädje med ett affärsmässigt fokus. Under 2010 har ett arbete påbörjats för att tydliggöra ledningens vilja kring mjukvarufrågor och samtidigt säkerställa en enhetlig plattform för koncernens alla hotell på detta område. En digital bok, Winn Inside-boken, har tagits fram som kort beskriver bolagets historia och nutid men som framför allt vill tydliggöra för medarbetare deras betydelse för bolagets framgång. Sedan flera år tillbaka har Winn Hotel Group drivit en egen kunskapsstärkande ledarskaps- och affärsakademi för personal i olika nyckelpositioner. Insikten om individens betydelse och vikten av ett gott ledarskap för affärsmässig framgång är bakgrunden till att Winn Business School har blivit så uppskattat av medarbetare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Nya Hyresavtal Under 2010 har Winn Hotel Group undertecknat hyresavtal för hotellverksamheter i nybyggda fastigheter på fyra olika orter, Uppsala, Lund, Helsingborg och Göteborg. Samtliga tillhör de strategiskt utvalda orter som styrelse och ledning sedan flera år pin-pointat i en expansionsstrategi tack vare intressanta tillväxttal, god infrastuktur, beläggningsgrad för orten och attraktivitetskraft för privatresenärer. De fyra nya hotellen har tecknat franchiseavtal med Rezidor Hotel Group, två som Park Inn by Radisson och två som Radisson Blu. Uppsala Kedjetillhörighet: Radisson Blu Hyresvärd: Uppsala Akademförvaltning Fastigheter AB Antal rum: 185, varav 2 sviter Öppningsdatum: Maj 2012 Övrigt: Restaurang, 5 konferenslokaler samt Fitness och relax. Cityläge invid centralstationen, endast 17 minuter med tåg till Arlanda. Lund Kedjetillhörighet: Park Inn by Radisson Hyresvärd: JP 13 Fastighets AB (Midroc Land Developement) Antal rum: 192, varav 3 sviter Öppningsdatum: Q Övrigt: Restaurang, 5 konferenslokaler samt fitness och relax. Strategiskt läge vid Lunds nya infart i ett expansivt utvecklingsområde. Helsingborg Kedjetillhörighet: Park Inn by Radisson Hyresvärd: Midroc Land Developement AB Antal rum: 209 Öppningsdatum: Q Övrigt: Restaurang, 5 konferenslokaler, fitness samt biograf i samma byggnad. Centralt läge i Helsingborgs södra citydel. Göteborg Kedjetillhörighet: Radisson Blu Hyresvärd: Skanska Antal rum: 266, varav 14 sviter Öppningsdatum: Q Övrigt: Restaurang, konferensavdelning och spaavdelning på takvåningen. Ligger på Lindholmen längs Norra Älvstranden, en mycket expansiv del av Göteborg med ett modernt företagscenter, Lindholmen Science Park som granne. Förvaltningsberättelse 15

16 Investeringar samt större renoveringar på hotellen Högbo Brukshotell Huvudbyggnadens samtliga rum och badrum har i samarbete med fastighetsägaren genomgått en totalrenovering och håller nu en mycket hög klass. Park Inn by Radisson Solna Fastighetsägaren i Solna påbörjade under slutet av 2009 en ombyggnation av hotellobbyn vilket kombinerades med att också bygga en lobbybar som komplement till restaurang Flamingo. Lobbybaren drivs sedan början av 2010 enligt ett helt nytt bar- och cafékoncept med namnet Aperitivó. Clarion Hotel Winn Gävle I Gävle påbörjades en renovering av ett helt våningsplan under slutet av I mitten på februari 2010 var våningens alla 70 rum, badrum och korridorer färdigställda och följer nu samma stil och koncept som de tidigare renoverade hotellrummen likväl som hotellets restaurang Brasseri Absint. Under november månad 2010 påbörjades en satsning på ny konferensavdelning i Gävle på hotellets markplan och i anslutning till Brasserie Absint. Ombyggnationen avslutades under februari 2011 och i mars invigdes en av Sveriges modernaste mötesplatser. Clarion Collection Hotell Carlskorna Samtliga hotellrum renoverades under slutet av 2009 och början av 2010 för att möta en hårdnande konkurrens på den lokala marknaden och för att leva upp till våra gästers förväntningar på ett modernt Clarion Collection hotell. Rummen förstärker nu hotellets marina prägel samtidigt som det knyter väl an till fastighetens historiska arv och ger en känsla och touch av Karlskronas historia. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier har uppgått till tkr (2 917 tkr) omfattande hotell- och restaurang inredning såsom möbler samt teknisk utrustning. Investeringar i byggnader och mark har uppgått till 0 tkr (fg år 0 tkr). Dessutom har tkr lagts ner i form av pågående nyanläggningar främst avseende hotellinredning och konsulttjänster. Koncerninterna mellanhavanden Av moderbolagets nettoomsättning avser tkr ( tkr) försäljning till andra koncernföretag. Av bolagets inköp avser 488 tkr (468 tkr) inköp från andra koncernföretag. Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat (ebit), tkr Ebit, % Resultat före finansiella poster och avskrivningar (ebitda), tkr Ebitda, % Resultat före finansiella poster, hyror och avskrivningar (ebitdar), tkr Ebitdar, % Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Beläggning, % Snittpris, kr Revpar, kr Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 16 Förvaltningsberättelse

17 Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kr. Ingen avsättning till bundet eget kapital föreslås. Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,60 Årets vinst , ,36 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så: att till aktieägarna utdelas 21 öre per aktie ,54 att i ny räkning överförs , ,36 Styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn tagen till koncernens och moderbolagets finansiella ställning och med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning, risker och framtida expansionsplaner ställer på koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet. Framtida utveckling År 2011 har börjat mycket starkt för branschen som helhet och vi ser en förstärkning i RevPar på så gott som samtliga av våra hotell. All underliggande marknadsfakta talar för att trenden ska bestå under hela året vilket innebär att vi bedömer möjligheterna för ett bra resultat även år 2011 som mycket goda. Vi är dock väl medvetna om att det finns många omvärldsfaktorer som kan förändra detta relativt ljusa scenario mycket snabbt. Inom koncernen följer vi marknadsutvecklingen mycket noga och våra management team på hotellen vet både när de ska gasa och bromsa för att optimera driften till rådande läge. Vi kommer att fortsätta investera i både mjuk- och hårdvara även innevarande år. Inom Winn Business School gör vi en seminarieserie för alla hotellens ledningsgrupper samt delar av staben på totalt 10 utbildningsdagar i fyra paket. Ledningsgrupperna kommer här upp- och omarbeta hotellens affärsplaner med tillhörande aktivitetsplaner och där målet är att höja vår kunskapsnivå ytterligare ett steg. En satsning som skapar ytterligare engagemang och glädje men som även stärker känslan av Winntillhörigheten och dess affärskultur vilket är extra viktigt för en koncern med multibrandstrategi. Till ovan investering i humankapitalet kommer vi under år 2011 investera ca 17 miljoner kronor i våra befintliga hotells hårdvara. Våra hotell måste ständigt uppgraderas för att leva upp till våra gästers förväntningar och för att vi ska kunna leverera rätt hotellkänsla. Utöver investeringarna har vi även ett stort konto för löpande underhåll såsom förbättrings- och ommålnings arbeten. Den största investeringen på 6,5 miljoner kronor är redan genomförd och avsåg vårt helt nya toppmoderna konferenscenter som invigdes i slutet av mars 2011 på Clarion Hotel Winn i Gävle. Den andra större investeringen är en planerad uppgradering av vår relax och fitness på Såstaholm som beräknas till två miljoner kronor. Vi har även påbörjat en uppgradering av samtliga hotells bokningssystem och har under början av året installerat Opera Fidelio på våra två Park Inn-hotell. Vi fortsätter senare under året med våra fyra Choicehotell och sedan även med våra tre fristående möteshotell. Vi anpassar här bokningssystemen till hotellens kedjetillhörighet och vinner med detta synergier i bokningsförfarandet likväl som förbättrad gästhistorik och statistik som ger bättre möjligheter i framtida revenuearbete. Av våra fyra nya hotell som är under uppförande är Radisson Blu i Uppsala det som är längst framskridet och där vår totala investering kommer uppgå till ca 38 miljoner kronor varav ca 20 miljoner aktiveras under innevarande år. I Helsingborg tog vi första spadtaget redan förra hösten och i Göteborg påbörjas bygget under april månad i år. Lund har planerad byggstart efter sommaren i år. De tre sistnämda hotellen medför ingen direkt investering för koncernen utan finansieras av hyresvärden. En av de stora utmaningarna under 2011 är att förbereda koncernen för den tillväxtfas vi nu går in i, vilken innebär att vi inom några år kommer vara en dubbelt så stor koncern sett till både omsättning, antal rum och medarbetare. Det handlar om att anpassa och optimera våra centrala resurser såväl som att rekrytera nya medarbetare för våra nya hotell. I Uppsala är redan hotelldirektör och försäljningschef på plats. Just dessa två positioner är de vi rekryterar först och ska finnas på plats ca månader innan beräknad öppning. Vi har även ett pre-opening team som jobbar med att få alla delar på plats för att vid öppningsdag av hotellen stå med redan optimerade organisationer som ska leverera starka hotellkänslor till våra gäster redan från dag ett. Det är med tillförsikt och ödmjukhet vi ser fram emot kommande expansion. Koncernens styrelse, ledning och hotellorganisationer kommer att arbeta med stort fokus och målmedvetenhet för att lotsa koncernen och dess hotell in i denna nya fas i Winns historia. Förvaltningsberättelse 17

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer