Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winn i Expansion. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Winn i Expansion Årsredovisning 2010

2 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK INN BY RADISSON HELSINGBORG 13 PARK INN BY RADISSON LUND 14 KONCERN RESULTATRÄKNING 18 KONCERN BALANSRÄKNING 19 KASSA FLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 21 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 22 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 23 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET 25 NOTER 26 REVISIONSBERÄTTELSE 33 BOLAGETS STYRELSE OCH LEDNING 34 HOTELLEN I WINN HOTEL GROUP 35

3 Winn Hotel Group Winn Hotel Group är ett av få bolag i Sverige som specialiserat sig på hotell- och restaurangmanagement under olika varumärken. Det innebär att våra 9 (snart 13) hotell har olika utseenden, namn och företagsidentiteter. En del är designade cityhotell, medan andra är moderna möteshotell i unika miljöer. En del äger vi själva, andra driver vi i samarbete med hotellkedjor som Choice, Park Inn och Radisson Blu. Vår affärsidé är att äga, driva och utveckla hotell med personlighet, engagemang och glädje. Vi har med andra ord vårt affärsmässiga fokus på de faktorer medarbetarna kan påverka. För det är vår övertygelse att det inte är skylten på utsidan som gör ett hotell framgångsrikt det är atmosfären, attityden och aktiviteten på insidan. Ur den övertygelsen springer vår vision: Vi bygger inte en hotellkedja, vi bygger en hotellkänsla. 3

4 EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER! När jag så här officiellt ska blicka tillbaka och kommentera året som gått, vill jag börja med att rikta ett varmt tack till alla medarbetare i Winn Hotel Group för fantastiska arbetsinsatser. Det är tack vare inställningen hos alla våra anställda som vi i den här årsredovisningen kan presentera det bästa resultatet i bolagets historia blev ett mycket framgångsrikt år för Winn Hotel Group. Vi har på alla våra hotell förstärkt gästupplevelsen ytterligare och lagt stor kraft på att förbättra de små detaljerna, vilket ofta är det som gör den stora skillnaden. Våra kärnvärden personlighet, engagemang, glädje och affärsmässighet är mer aktuellt än någonsin. De kan kanske uppfattas som grundförutsättningar i en verksamhet där vi sysslar med mänskliga möten, men det är uppbenbart att vår tydliga inriktning på de mjuka värdena har en växande betydelse. De är basen i det vi själva benämner Winn Inside den drivande processorn i vår verksamhet. Ett växande resultat Winn Hotel Group redovisar för år 2010 det bästa resultatet någonsin. Försäljningen ökade med 11 %, till 359 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 24 miljoner kronor vilket är en förbättring med 26 % och koncernens resultat före skatt uppgår till 21 miljoner kronor jämfört med 16 miljoner kronor föregående år. Branschen som helhet har upplevt ett starkt år, där den underliggande tillväxten i svensk industri varit motorn för ökad efterfrågan på möten och konferenser, vilket har drivit hela mötesindustrin framåt. Privatmarknaden, som var stark även under konjunktursvackan 2008 och 2009, stärktes ytterligare under I denna växande marknad har vi tagit marknadsandelar på samtliga orter där vi är verksamma och våra hotell får bättre omdömen av gästerna än någonsin tidigare. Med stor ödmjukhet tar vi de ekonomiska resultaten som ett betyg på vår kontinuerliga strävan att förbättra vår mjukvara och som en intäkt för att våra gäster upplever och gillar vår vision: Vi bygger inte en hotellkedja, vi bygger en hotellkänsla. En växande känsla Med en vision som vår, inser man att varje investering handlar om våra gästers känslor. Så när vi förbättrar och utvecklar de hårda delarna i vår verksamhet, gör vi det i linje med visionen. Varje investering vi gör ska bidra till att stärka gästens upplevelse av ett hotell där man trivs och dit man gärna återkommer. Under 2010 har vi renoverat samtliga hotellrum på Clarion Collection Karlskrona, och på Högbo Brukshotell har vi rustat alla rum i huvudbyggnaden till en ny upplevelsenivå. På Clarion Winn i Gävle har vi tagit nästa steg och renoverat ytterligare en tredjedel av rummen, dessutom har vi skapat ett helt nytt konferenscenter, som invigdes i början av 2011 och som sannolikt är en av hotellsveriges fräschaste mötesplatser just nu. På Park Inn by Radisson i Solna har vi byggt en helt ny lounge med ett nytt bar- och cafékoncept, och på Bjertorp Slott har vi konverterat den K-märkta gymnastiksalen till ett kreativt mötesrum som sticker ut i sin modernitet, samtidigt som det bär med sig slottets snart 100-åriga historia. Vi uppgraderar kontinuer- 4 En hotellidé som växer

5 ligt våra hotell för att ständigt möta våra gästers förväntan och behov av att få en bra totalupplevelse när de gästar våra hotell. Parallellt med denna fysiska utveckling satsar vi hårt på att vidareutveckla vår egen förmåga att leverera enastående hotellservice. Under 2010 har temat i vår egen affärs skola Winn Business School kretsat kring hur vi kan öka hotellens försäljning och lönsamhet genom förstärkta gästupplevelser. Cirka 70 personer av koncernens medarbetare har deltagit i detta program, och de har i sin tur fått ambassadörsroller och uppgiften att sprida kunskapen, kulturen och känslan vidare till samtliga 350 kollegor. Våra hotelldirektörer har dessutom haft vidareutbildning kring självinsikt och dess betydelse för ledarskapet, också detta i syfte att ytterligare utveckla våra mjuka värden och ytterligare trimma vår processor Winn Inside. Därutöver utvecklade vi under året koncernens nya interna kommunikationsverktyg Inside Information som lanserades i början av Det är en webbaserad bok som koncernens alla anställda är medförfattare till och som beskriver vår historia, vår kultur och vår framtid. Ett levande instrument som vi tillsammans kommer utveckla kontinuerligt för att hela tiden hålla alla hotellkänslor vid liv. En växande verksamhet Winn Hotel Group har under de senaste åren förberetts för expansion. Vi har byggt en stadig plattform som nu möjliggör tillväxt. Under 2010 har vi ingått inte mindre än fyra nya avtal för uppförandet av helt nya hotell. Alla på väl valda orter, som kännetecknas av såväl ett expanderande näringsliv som en växande befolkning: Uppsala, Lund, Helsingborg och Göteborg. Vi kommer att öppna hotellen under 2012 och 2013, och totalt får Winn Hotel Group med den här satsningen 852 nya rum vilket innebär nästan en fördubbling mot idag. Dessa affärsavtal är tydliga bevis för att respekten och förtroendet för vår multibrand-strategi och vårt sätt att driva hotell växer på marknaden, även bland de största aktörerna. Två av hotellen kommer att flaggas under varu märket Park Inn by Radisson och de andra två under Radisson Blu. Vart och ett av hotellen kommer att få sin specifika karaktär och ta en egen position på marknaden. Samtliga hotell, oavsett varumärke, kommer att få en mycket hög materiell standard och det är vår ambition att skapa dessa utvalda städers vardagsrum med lounger, lobbys, barer och restauranger som blir naturliga mötesrum för såväl våra hotellgäster som lokalbefolkning. Även här kommer den avgörande faktorn vara att vi inom koncernen lyckas med mjukvaran, Winn Inside. En växande framtid Inte bara Winn Hotel Group expanderar, hela världen växer. Vi blir fler människor på vårt klot, vi bygger och tillverkar mer och fler saker. Våra städer blir större, informationsflödet intensifieras. Både möjligheter och hot ökar. Inom Winn Hotel Group är vi fullt medvetna om att det finns många bekymmer och orättvisor i vår omvärld, men vi gör det aktiva valet att tro på en ljus framtid. Vi har bestämt oss för att fokusera på det positiva i den utveckling vi gemensamt har framför oss. På så sätt tror vi att vi skapar fortsatt framgång, tillväxt och lönsamhet vilket gör det möjligt för oss att avsätta ännu större resurser för att uppnå en rättvisare och bättre värld. Under året som gått har vi haft ett flertal lokala projekt på våra hotell, där vi ställt upp med såväl ekonomiska som mänskliga resurser i syfte att förbättra vår närmaste omvärld. Vi har även avsatt pengar till Rädda Barnen i deras olika projekt i de krishärdar som finns runtom i världen. Vi bygger som sagt en hotellkänsla en känsla baserad på mänskliga värden och värderingar. Den känslan vill vi ska spridas även utanför våra hotellväggar. En växande tillförsikt Winn står på en stadig plattform med en klar och tydlig strategi med de mänskliga värdena i centrum. Med 350 medarbetare som varje dag delar med sig av sin personlighet, sitt engagemang och sin glädje, vet vi att våra gäster kommer fortsätta trivas på våra hotell. Att konjunkturen ser stark ut gör att 2011 har alla förutsättningar för att bli ytterligare ett rekordår. Vi kommer därmed stå ännu starkare för att åren därefter öppna fyra nya fantastiska hotell. Med olika varumären på utsidan, men med Winn Inside. Som VD för Winn Hotel Group ser jag verkligen fram emot vår framtid. Keep Winning, Anders Junger En hotellidé som växer 5

6 Om Winn Hotel Group Winn Hotel Group har ända sedan starten av bolaget haft huvudfokus på de mjuka värdena trivsel för både medarbetare och gäster. Dessa mjuka värden är plattformen och stommen som innebär att koncernen skapar förutsättningar för alla medarbetare att känna trygghet och egentrivsel som skapar gästtrivsel och därmed lönsamhet. 6 Om Winn Hotel Group

7 Affärsidé och Vision Winn Hotel Group är ett av få bolag i Sverige som specialiserat sig på hotell- och restaurangmanagement under olika varumärken. Det innebär att hotellen inom gruppen har olika utseenden, namn och företagsidentiteter. En del är designade cityhotell medan andra är moderna möteshotell i unika miljöer. Winn Hotel Groups affärsidé är att äga, driva och utveckla hotell med personlighet, engagemang och glädje. Med andra ord ett affärsmässigt fokus på de faktorer som medarbetarna kan påverka. Övertygelsen är att det inte är skylten på utsidan som gör ett hotell framgångsrikt det är atmosfären, attityden och aktiviteten på insidan som avgör. Ur den övertygelsen springer vår vision: Vi bygger inte en hotellkedja, vi bygger en hotellkänsla. Framgångsfaktorer En viktig framgångsfaktor för Winn Hotel Group är att vi vågar tro på vår egen unika affärsidé och inte jämför oss med andra hotellföretag på deras villkor. Vi ska inte vara kända för att vi ser exakt likadana ut på alla orter, vi ska vara kända för att vi bemöter våra gäster och varandra på ett precis lika proffsigt och personligt sätt överallt oavsett under vilket varumärke vi driver hotellet. Multibrand Winn Hotel Groups multibrandstrategi innebär att varje hotell flaggas under det hotellvarumärke brand som bäst bidrar till att optimera hotellets verksamhet och avkastning. Idag har bolagets affärshotell franchiseavtal med Nordic Choice Hotels och Rezidor Hotel Group och konferenshotellen ett samarbetsavtal med Svenska Möten. Winn Hotel Group får via franchiseavtalen tillgång till deras affärsmodeller som bland annat innefattar funktioner inom försäljning, marknadsföring, distribution, boknings- och CRM-system, inköpskanaler med mera. Winn kan därför operera med en relativt liten och effektiv overheadorganisation. Winn Inside Det våra hotell ska vara omtalade för oavsett varumärke är känslan av trivsel och nöjdhet, glimten i ögat och djupet i skrattgroparna. Framgångsfaktorn för att driva lönsamma hotell är insikten om mjukvarans betydelse känslor, attityder, värderingar. Det handlar om att driva hotellet på ett sätt som skapar nöjda medarbetare och gäster med ett affärsmässigt fokus. Inom Winn Hotel Group försöker vi stimulera alla till egna initiativ, att våga vara kreativa och verkligen bjuda på personligheten, vara engagerad och glad. Varje hotell arbetar med kontinuerliga utvecklings- och utbildningsplaner i syfte att skapa egentrivsel och trygghet på respektive hotell. Första steget för att skapa trivsel för gästerna är att få medarbetarna att trivas. Först när en medarbetare känner sig hemma på sin arbetsplats finns förutsättningar att förmedla samma känsla till gästerna. Vi sammanfattar våra viktigaste interna ledord i formeln PEGA. Det står för personlighet, engagemang, glädje och affärsmässighet. Det innebär att oavsett under vilket varumärke du möter Winn Hotel Group så möter du personliga, engagerade och glada medarbetare som ser på dig med affärsmässiga ögon och som vet att den bästa affären är gjord när du som gäst vill komma tillbaka. Winn Business School Insikten om individens betydelse och vikten av ett gott ledarskap för affärsmässig framgång är bakgrunden till att Winn Hotel Group under ett antal år utvecklat en egen kunskapsstärkande ledarskaps- och affärsakademi för personal i olika nyckelpositioner, Winn Business School. Tillsammans med handplockade lärare, föreläsare och inspiratörer skräddarsys årligen ett utbildningsprogram anpassat för att skapa långsiktig och hållbar utveckling för hotelldirektörer och avdelningschefer. Här blandas medarbetare från de olika hotellen för att ta del av nya kunskaper och dela erfarenheter som ytterligare stärker dem i deras roller och utvecklar hotellen till ännu mer attraktiva arbetsplatser. Miljöengagemang Koncernens hotell engageras dagligen i att värna om omvärlden och miljön. Samtliga hotell har anslutit sig till miljöcertifieringsprogram såsom ISO och Svanenmärkning. Här stärker koncernen sitt kunnande genom att tillsätta centrala resurser på den tekniska sidan som kommer att hjälpa hotellen att finna ytterligare miljöbesparande åtgärder. Samhällsansvar Inom ramen för koncernens multibrandstrategi följer hotellen respektive franchisegivares program för samhällsansvar och ansvarsfullt företagande. Betydelsen av samhällsansvar växer från dag till dag och Winn Hotel Group ska ständigt fortsätta utveckla koncernens bidrag i rätt riktning. Om Winn Hotel Group 7

8 Radisson Blu, Uppsala Antal rum: 185 Konferenslokaler: 5 Öppnar: 2012 andra kvartalet Radisson Blu i Uppsala blir det nya flaggskeppet i Winn Hotel Group, med topp moderna rum och ett fantastiskt läge intill stadens nya rese centrum bara 17 minuter från Arlanda granne med kongress huset och vårt befintliga Park Inn by Radisson. Dessutom har vi ett nytt, spännande lounge- och restaurangkoncept.

9 2010 i korthet 2010 blev ett framgångsrikt år för Winn Hotel Group med ett ekonomiskt resultat som överträffar alla tidigare år i bolagets historia. Våra kärnvärden personlighet, engagemang, glädje och affärsmässighet fortsätter att övertyga marknaden på flera olika sätt. Tillsammans med multibrandstrategin har dessa kärnvärden också banat väg för de fyra nya hotellkontrakt som undertecknats under 2010 och som kommer att innebära en fördubbling av koncernens kapacitet inom en treårsperiod. 9

10 Radisson Blu Riverside Hotel, Göteborg Antal rum: 266 Konferenslokaler: 150 kvm Öppnar: 2013 andra kvartalet I Göteborg bygger vi vad som kommer att bli koncernens största hotell, med 266 rum, vid Lindholmen Science Park, som idag är ett av Sveriges mest företags- och utbildningsexpanderande områden. Vårt hotell blir det enda i Göteborg som har direkt anslutning till Göta Älv och kommer med sin spektakulära design att hänga ut över en av älvens hamnfickor.

11 Förvaltningsberättelse Verksamhetsinriktning Winn Hotel Group AB äger, driver och utvecklar hotell. Under räkenskapsåret 2010 har Winn Hotel Group AB drivit hotell- och restaurangverksamhet via dotterbolag på nio olika orter runt om i Sverige: Falun, Gävle, Haninge, Karlskrona, Sandviken, Solna, Täby, Uppsala och Vara. Tillsammans har hotellgruppen rum och 83 konferenslokaler. Under år 2010 har koncernen undertecknat hyresavtal för nya hotellverksamheter i Uppsala, Helsingborg, Lund och Göteborg. Verksamheterna kommer att vara i drift under Verksamheterna i Gävle och Täby bedrivs i fastigheter som ägs inom koncernen Winn Hotel Group AB. Fastigheterna ägs i separata dotterbolag. Övriga hotellverksamheter drivs i förhyrda lokaler. Huvudkontoret för Winn Hotel Group AB ligger i Gävle. Koncernstruktur I koncernen ingår per följande dotterbolag: Cityhotell Winn Hotels Falun AB Winn Hotels Gävle AB Winn Hotels Haninge AB Winn Hotels Karlskrona AB Winn Hotels Solna AB Winn Hotels Uppsala AB Konferens- och möteshotell Winn Hotels Bjertorp Slott AB Winn Hotels Högbo Brukshotell AB Winn Hotels Såstaholm Hotell & Konferens AB Fastighetsbolag Winn Hotels Fastighets AB Höstsol Fastigheter AB Övriga bolag: Winn Hotellbågen AB Winn Hotel Group Lund AB Winn Hotel Group Helsingborg AB Winn Hotel Group Göteborg AB Vilande: Software Hotels AB Dotterbolagen Winn Hotels Fastighets AB och Höstsol Fastigheter AB äger fastigheterna Norr 13:7 i Gävle kommun respektive Såsta 3:5 i Täby kommun. Winn Hotellbågen AB kommer att bedriva hotell- och restaurangverksamhet i en nybyggd fastighet i Uppsala med beräknad öppning under Winn Hotel Group Lund AB, Winn Hotel Group Helsingborg och Winn Hotel Group Göteborg AB är nybildade bolag som kommer att bedriva verksamhet på respektive ort med beräknad öppning under perioden november 2012 december Software Hotels AB har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret Ägarförhållanden Följande ägare innehar per den 31 december 2010 mer än 5 % av det totala antalet aktier: Engco Invest AB 23,9 % Investment AB R. Eriksson 23,8 % Hotelieren AB 17,5 % Leif AR Eriksson 5,6 % Joachim Eriksson 5,6 % Hospitality Invest ASA 5,3 % Koncernens ledande befattningshavare samt hotelldirektörer och övriga anställda inom koncernen äger tillsammans 5,8 % av aktierna. Resterande aktier ägs av olika hotellföretag och privatpersoner. Verksamheten under räkenskapsåret Koncernen Den totala omsättningen för koncernen under räkenskapsåret 2010 uppgick till tkr vilket är en ökning med 10,7 % jämfört med föregående år ( tkr). Beläggningsgraden har ökat med 3 procentenheter från 2009 till 60 % och snittpriset har ökat med 50 kr (6 %) till 879 kr vilket ger en revparökning på 54 kr, en förbättring med drygt 11 % mot fg år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen har sjunkit till 35,9 % mot 37,4 % fg år. Rörelseresultatet före avskrivningar för räkenskapsåret 2010 uppgick till tkr vilket är tkr bättre än fg år ( tkr). Dotterbolagens omsättning (tkr) och antal anställda under 2010 samt hyresvärdar framgår av samman ställningen på nästa sida. Förvaltningsberättelse 11

12 Dotterbolag omsättning anställda Hyresvärd W H Falun AB Förvaltnings AB Maud Leander W H Gävle AB Winn Hotels Fastighets AB W H Haninge AB Hemfosa Fastigheter AB W H Karlskrona AB PG Galliaden AB W H Solna AB Pandox AB W H Uppsala AB KJ Förvaltning AB W H Bjertorp Slott AB Bjertorp Slott AB W H Högbo Brukshotell AB Högbo Bruks AB W H Såstaholm Hotell & Konferens AB Höstsol Fastigheter AB Höstsol Fastigheter AB W H Fastighets AB Software Hotels AB 0 - Winn Hotellbågen AB 0 Uppsala Akademiförvaltning Fast. AB W H Group Lund AB 0 JP 13 fastighets AB W H Group Helsingborg AB 0 Midroc land Development AB W H Group Göteborg AB 0 Skanska AB Summa dotterbolag avgår koncernintern omsättning Total omsättning dotterbolag Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av att äga, driva och utveckla hotell. Till moderbolaget hör huvudkontoret där resurser inom ekonomi, IT & teknik, fastigheter och HR finns samlade. Omsättningen i moderbolaget under 2010 uppgick till 12,5 miljoner kronor vilket är densamma som Management fee från koncerninterna dotterbolag har ökat med ca 1,2 miljoner kronor jämfört med fg år. Fg år ingick dock intäkter från driften av Gripsholms Värdshus Hotell & Konferens t o m den 31 augusti 2009 vilket inte finns med under Under 2010 har bolaget haft höga kostnader för diverse arvoden i samband med förhandlingar kring nya hotellkontrakt. Resultatet efter finansiella poster för moderbolaget blev tkr, vilket är en förbättring med 238 tkr jämfört med fg år. Multibrandstrategi En viktig grundpelare för Winn Hotel Group är koncernens multibrandstrategi innebärande att varje hotell flaggas under det varumärke som bäst bidrar till att optimera hotellets verksamhet och avkastning. Bedömningen kring varumärkestillhörighet har gjorts utifrån hotellens stil och karaktär, konkurrenssituation och behovet från marknaden. Hotellen åtnjuter via avtal med respektive partner ett välkänt och starkt varumärke såväl som övergripande system för stamgästkort, centrala kundavtal, distributionskanaler och inköpsfunktioner. Varumärkesvalet har stärkt hotellens egna identiteter och är en del av Winn Hotel Groups framgång. Koncernens hotell har följande samarbetspartners och varumärken: Samarbetspartner Hotellnamn Nordic Choice Hotels Gävle Clarion Hotel Winn Falun Clarion Collection Hotel Bergmästaren Karlskrona Clarion Collection Hotel Carlscrona Haninge Quality Hotel Winn Rezidor Hotel Group Solna Park Inn by Radisson Uppsala Park Inn by Radisson Svenska Möten Sandviken Täby Vara Högbo Brukshotell Såstaholm Hotell & Konferens Bjertorp Slott 12 Förvaltningsberättelse

13 Park Inn by Radisson, Helsingborg Antal rum: 209 Konferenslokaler: 5 Öppnar: 2013 andra kvartalet I Helsingborg anlägger vi ett 209 rums hotell mitt i centrum vid Mäster Olofs plats. Hotellet kommer att dela entréplan med SF-bio och får stans modernaste biografsalonger i källaren. Här ges alla förutsättningar att skapa den nya mötesplatsen för både Helsingborgare och stadens besökare. Övergripande del 13

14 Park Inn by Radisson, Lund Antal rum: 192 Konferenslokaler: 5 Öppnar: 2012 fjärde kvartalet Vid den nybyggda infarten till Lund bygger vi ett landmärke på 10 våningar och 192 rum. intill Tetra Paks Svenska huvudanläggning och bara 10 minuter från det framväxande ESS (European Spallation Source) Europas kanske mest avancerade multivetenskapliga forskningsanläggning som blir en tillväxtmotor för hela regionen. Från sviterna högst upp ser du hela vägen till Öresund, med Turning Torso och bron. 14 Övergripande del

15 Winn Inside och Winn Business School Parallellt med att fullt ut arbeta med respektive hotellverksamhet i de kedjetillhörigheter som valts finns ett koncernövergripande mål att värna om den viktiga mjukvaran inom bolaget, medarbetarna. Winn Hotel Group har en grundmurad övertygelse att insikten om mjukvarans betydelse är en avgörande framgångsfaktor i branschen. Det är av avgörande betydelse att ha nöjda och trygga medarbetare för att kunna skapa trivsel för gästerna. Oavsett varumärke är målet att hotellen inom Winn Hotel Group ska vara omtalade för känslan av trivsel och nöjdhet där medarbetarna bjuder på sin personlighet, visar engagemang och glädje med ett affärsmässigt fokus. Under 2010 har ett arbete påbörjats för att tydliggöra ledningens vilja kring mjukvarufrågor och samtidigt säkerställa en enhetlig plattform för koncernens alla hotell på detta område. En digital bok, Winn Inside-boken, har tagits fram som kort beskriver bolagets historia och nutid men som framför allt vill tydliggöra för medarbetare deras betydelse för bolagets framgång. Sedan flera år tillbaka har Winn Hotel Group drivit en egen kunskapsstärkande ledarskaps- och affärsakademi för personal i olika nyckelpositioner. Insikten om individens betydelse och vikten av ett gott ledarskap för affärsmässig framgång är bakgrunden till att Winn Business School har blivit så uppskattat av medarbetare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Nya Hyresavtal Under 2010 har Winn Hotel Group undertecknat hyresavtal för hotellverksamheter i nybyggda fastigheter på fyra olika orter, Uppsala, Lund, Helsingborg och Göteborg. Samtliga tillhör de strategiskt utvalda orter som styrelse och ledning sedan flera år pin-pointat i en expansionsstrategi tack vare intressanta tillväxttal, god infrastuktur, beläggningsgrad för orten och attraktivitetskraft för privatresenärer. De fyra nya hotellen har tecknat franchiseavtal med Rezidor Hotel Group, två som Park Inn by Radisson och två som Radisson Blu. Uppsala Kedjetillhörighet: Radisson Blu Hyresvärd: Uppsala Akademförvaltning Fastigheter AB Antal rum: 185, varav 2 sviter Öppningsdatum: Maj 2012 Övrigt: Restaurang, 5 konferenslokaler samt Fitness och relax. Cityläge invid centralstationen, endast 17 minuter med tåg till Arlanda. Lund Kedjetillhörighet: Park Inn by Radisson Hyresvärd: JP 13 Fastighets AB (Midroc Land Developement) Antal rum: 192, varav 3 sviter Öppningsdatum: Q Övrigt: Restaurang, 5 konferenslokaler samt fitness och relax. Strategiskt läge vid Lunds nya infart i ett expansivt utvecklingsområde. Helsingborg Kedjetillhörighet: Park Inn by Radisson Hyresvärd: Midroc Land Developement AB Antal rum: 209 Öppningsdatum: Q Övrigt: Restaurang, 5 konferenslokaler, fitness samt biograf i samma byggnad. Centralt läge i Helsingborgs södra citydel. Göteborg Kedjetillhörighet: Radisson Blu Hyresvärd: Skanska Antal rum: 266, varav 14 sviter Öppningsdatum: Q Övrigt: Restaurang, konferensavdelning och spaavdelning på takvåningen. Ligger på Lindholmen längs Norra Älvstranden, en mycket expansiv del av Göteborg med ett modernt företagscenter, Lindholmen Science Park som granne. Förvaltningsberättelse 15

16 Investeringar samt större renoveringar på hotellen Högbo Brukshotell Huvudbyggnadens samtliga rum och badrum har i samarbete med fastighetsägaren genomgått en totalrenovering och håller nu en mycket hög klass. Park Inn by Radisson Solna Fastighetsägaren i Solna påbörjade under slutet av 2009 en ombyggnation av hotellobbyn vilket kombinerades med att också bygga en lobbybar som komplement till restaurang Flamingo. Lobbybaren drivs sedan början av 2010 enligt ett helt nytt bar- och cafékoncept med namnet Aperitivó. Clarion Hotel Winn Gävle I Gävle påbörjades en renovering av ett helt våningsplan under slutet av I mitten på februari 2010 var våningens alla 70 rum, badrum och korridorer färdigställda och följer nu samma stil och koncept som de tidigare renoverade hotellrummen likväl som hotellets restaurang Brasseri Absint. Under november månad 2010 påbörjades en satsning på ny konferensavdelning i Gävle på hotellets markplan och i anslutning till Brasserie Absint. Ombyggnationen avslutades under februari 2011 och i mars invigdes en av Sveriges modernaste mötesplatser. Clarion Collection Hotell Carlskorna Samtliga hotellrum renoverades under slutet av 2009 och början av 2010 för att möta en hårdnande konkurrens på den lokala marknaden och för att leva upp till våra gästers förväntningar på ett modernt Clarion Collection hotell. Rummen förstärker nu hotellets marina prägel samtidigt som det knyter väl an till fastighetens historiska arv och ger en känsla och touch av Karlskronas historia. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier har uppgått till tkr (2 917 tkr) omfattande hotell- och restaurang inredning såsom möbler samt teknisk utrustning. Investeringar i byggnader och mark har uppgått till 0 tkr (fg år 0 tkr). Dessutom har tkr lagts ner i form av pågående nyanläggningar främst avseende hotellinredning och konsulttjänster. Koncerninterna mellanhavanden Av moderbolagets nettoomsättning avser tkr ( tkr) försäljning till andra koncernföretag. Av bolagets inköp avser 488 tkr (468 tkr) inköp från andra koncernföretag. Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat (ebit), tkr Ebit, % Resultat före finansiella poster och avskrivningar (ebitda), tkr Ebitda, % Resultat före finansiella poster, hyror och avskrivningar (ebitdar), tkr Ebitdar, % Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Beläggning, % Snittpris, kr Revpar, kr Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 16 Förvaltningsberättelse

17 Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kr. Ingen avsättning till bundet eget kapital föreslås. Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,60 Årets vinst , ,36 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så: att till aktieägarna utdelas 21 öre per aktie ,54 att i ny räkning överförs , ,36 Styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn tagen till koncernens och moderbolagets finansiella ställning och med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning, risker och framtida expansionsplaner ställer på koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet. Framtida utveckling År 2011 har börjat mycket starkt för branschen som helhet och vi ser en förstärkning i RevPar på så gott som samtliga av våra hotell. All underliggande marknadsfakta talar för att trenden ska bestå under hela året vilket innebär att vi bedömer möjligheterna för ett bra resultat även år 2011 som mycket goda. Vi är dock väl medvetna om att det finns många omvärldsfaktorer som kan förändra detta relativt ljusa scenario mycket snabbt. Inom koncernen följer vi marknadsutvecklingen mycket noga och våra management team på hotellen vet både när de ska gasa och bromsa för att optimera driften till rådande läge. Vi kommer att fortsätta investera i både mjuk- och hårdvara även innevarande år. Inom Winn Business School gör vi en seminarieserie för alla hotellens ledningsgrupper samt delar av staben på totalt 10 utbildningsdagar i fyra paket. Ledningsgrupperna kommer här upp- och omarbeta hotellens affärsplaner med tillhörande aktivitetsplaner och där målet är att höja vår kunskapsnivå ytterligare ett steg. En satsning som skapar ytterligare engagemang och glädje men som även stärker känslan av Winntillhörigheten och dess affärskultur vilket är extra viktigt för en koncern med multibrandstrategi. Till ovan investering i humankapitalet kommer vi under år 2011 investera ca 17 miljoner kronor i våra befintliga hotells hårdvara. Våra hotell måste ständigt uppgraderas för att leva upp till våra gästers förväntningar och för att vi ska kunna leverera rätt hotellkänsla. Utöver investeringarna har vi även ett stort konto för löpande underhåll såsom förbättrings- och ommålnings arbeten. Den största investeringen på 6,5 miljoner kronor är redan genomförd och avsåg vårt helt nya toppmoderna konferenscenter som invigdes i slutet av mars 2011 på Clarion Hotel Winn i Gävle. Den andra större investeringen är en planerad uppgradering av vår relax och fitness på Såstaholm som beräknas till två miljoner kronor. Vi har även påbörjat en uppgradering av samtliga hotells bokningssystem och har under början av året installerat Opera Fidelio på våra två Park Inn-hotell. Vi fortsätter senare under året med våra fyra Choicehotell och sedan även med våra tre fristående möteshotell. Vi anpassar här bokningssystemen till hotellens kedjetillhörighet och vinner med detta synergier i bokningsförfarandet likväl som förbättrad gästhistorik och statistik som ger bättre möjligheter i framtida revenuearbete. Av våra fyra nya hotell som är under uppförande är Radisson Blu i Uppsala det som är längst framskridet och där vår totala investering kommer uppgå till ca 38 miljoner kronor varav ca 20 miljoner aktiveras under innevarande år. I Helsingborg tog vi första spadtaget redan förra hösten och i Göteborg påbörjas bygget under april månad i år. Lund har planerad byggstart efter sommaren i år. De tre sistnämda hotellen medför ingen direkt investering för koncernen utan finansieras av hyresvärden. En av de stora utmaningarna under 2011 är att förbereda koncernen för den tillväxtfas vi nu går in i, vilken innebär att vi inom några år kommer vara en dubbelt så stor koncern sett till både omsättning, antal rum och medarbetare. Det handlar om att anpassa och optimera våra centrala resurser såväl som att rekrytera nya medarbetare för våra nya hotell. I Uppsala är redan hotelldirektör och försäljningschef på plats. Just dessa två positioner är de vi rekryterar först och ska finnas på plats ca månader innan beräknad öppning. Vi har även ett pre-opening team som jobbar med att få alla delar på plats för att vid öppningsdag av hotellen stå med redan optimerade organisationer som ska leverera starka hotellkänslor till våra gäster redan från dag ett. Det är med tillförsikt och ödmjukhet vi ser fram emot kommande expansion. Koncernens styrelse, ledning och hotellorganisationer kommer att arbeta med stort fokus och målmedvetenhet för att lotsa koncernen och dess hotell in i denna nya fas i Winns historia. Förvaltningsberättelse 17

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer