UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN"

Transkript

1 Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA

2 Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet (UI) visa att det inte har varit ett enformigt och lönlöst år utan snarare det raka motsatta. Man kan med fördel säga att det har varit ett lärorikt år fylld med händelser av olika slag både för UI samt dess medlemmar. Som ett urval av dessa händelser kan vi nämna den lyckade resan till Turabdin i Turkiet, barnlägret för våra yngsta medlemmar, tonårsläger för våra äldre ungdomar och sist men inte minst teologiska konferens/ veckoslutskurserna. UI presenterar för tionde året i rad sin verksamhetsberättelse som uttryckligen visar hur förbundet har utvecklats och förbättrats inom olika områden samt aspekter. Det finns dock fortfarande åtskilliga utmaningar att ta sig igenom och många önskemål från medlemmarna att uppfylla. Vi ger inte upp även under de svåraste utmaningarna för med Guds hjälp och ens egen vilja kommer vi komma långt. Vi måste ha en stark tro och veta att Gud finns vid vår sida, både vid små lätta utmaningar och stora samt svåra. Vi vänder oss till vår Gud med bönen om hjälp och styrka så att vi kan fortsätta stärka och vägleda ungdomarna enligt Hans vilja. Styrelsen

3 Innehållsförteckning 1. UTSKOTT Teologiutskottet Medieutskottet Arbetsutskottet PROJEKT Projektstöd Hemsidan och sociala mediers utveckling Gudtjänstliturgin Hymn och bönehäfte CD Projektet Kalender 2012/2013/ Trycksaker Översättning av böcker AKTIVITETER Hymnhelg Årsmöte i Södertälje, 12 mars Utskottsträff i Botkyrka folkhögskola, april Gyllne regeln tonårslägret i Jönköping, 2 5 juni 2011 Styrelsemötte Barnlägret i Eskilstuna, 30 juni 3 juli december Internationellt projekt Hymnfestivalen (körtävling) Teologisk konferens i Eskilstuna, november Julmiddag i Södertälje, 9 december Veckoslutskurs (kyrkan vs samhäll) i Eskilstuna, 3 5 februari UNG OCH KRISTEN Aktivitets dagar KONSULENT/KANSLIST SAMMANTRÄDEN SAMMANFATTNING

4 1. UTSKOTT UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Teologiutskottet Teologiutskottets främsta uppgift har varit att skriva artiklar, nyhetsbevakningar och helgonberättelser till hemsidan. Utskottet har också i samarbete med Medieutskottet arbetat med de teologiska delarna i Ungdomsinitiativets kalender Teologiutskottet är också aktivt med olika projekt, såsom mannakortsprojektet och annat intressant som vi hoppas blir klara år Medieutskottet Medieutskottets största uppgift har varit att uppdatera organisationens hemsida. Utskottet ansvarade för allt som publicerades. Utskottet har publicerat artiklar, nyheter, bokrecensioner, helgonberättelser och dikter. Utskottet har även påbörjat ett projekt (UI och sociala medier). Därmed finns UI aktivt på Facebook, Twitter och Youtube. Under UI:s aktiviteter och projekt ansvarade medieutskottet för att dokumentera händelserna genom att fotografera och skriva reportage som sedan publicerats på UI:s hemsida, Facebook, Twitter och Youtube för att medlemmarna ska kunna ta del av det. Även tryckning av diverse presentartiklar är något som medieutskottet ansvarat för. 1.3 Arbetsutskottet Under UI:s utskottsreform valde man att byta namn på utskottet från projektutskottet till arbetsutskottet. Arbetsutskottet är UI:s äldsta utskott, syftet med utskottet är att planera, anordna och delegera ansvaret för olika aktiviteter och projekt som sker under året. Ett annat uppdrag som arbetsutskottet även är ansvarig för är att söka bidrag för UI:s olika aktiviteter under året. För att underlätta sökandet av bidrag valde man att skicka ett par representanter från utskottet på en söka bidrag kurs. Exempel på aktiviteter finns tydligare beskrivet under respektive rubrik. 2. PROJEKT 2.1 Projektstöd Liksom tidigare år hjälper UI alla sina lokalföreningar vare sig de är icke-etablerade, samarbetande eller aktiva föreningar, så har de alla kunnat söka projektstöd vid anordning av aktivitet. Kravet har varit att få in nya föreningar eller att engagera nystartade föreningar. I år har det inte sökts efter sådant bidrag då det lyckats lösa den ekonomiska biten själva, men alla blir informerade om detta stöd. Projektstödets syfte är att det skall vara ett hjälpmedel och en morot till ett samarbete emellan medlemsföreningarna. Detta har dock skett i år väldigt mycket mellan våra lokalföreningar fast utan behovet av ekonomiskt stöd. 2.2 Hemsidan och sociala mediers utveckling Hemsidan har länge fungerat som en informationskälla för organisationens lokalföreningar och medlemmar. Eftersom att tekniken ständigt utvecklas och fler sätt för att nå mottagarna skapas finns UI numera även flitigt och aktivt på Facebook, Twitter och Youtube. De sociala medierna fungerar som ett verktyg och länk till hemsidan. Medieutskottet har med hjälp av det påbörjade projektet sociala medier kunnat enklare svara på medlemmar och icke medlemmars frågor. Under det senare halvåret har Medieutskottet även låtit medlemmar genom sociala medier få veta vad styrelsen gör genom att informera och publicera bilder. Under året har Medieutskottet arbetat 3

5 med att snabbt vara ute med information och nyheter för att ständigt uppdatera hemsidan. I efterhand uppdateras det även med deltagarreportage och bilder från respektive aktivitet. Vidare har det uppdaterats med nyheter inom vår kyrka, religionsartiklar om vår kyrka och dess helgon, hymner, böner och dikter. Hemsidan har inte kunnat utvecklas i den omfattning man hoppats då man arbetar med ett relativt omodernt och komplicera verktyg för att uppdatera hemsidan. Samarbete med ett företag som ska bygga upp en helt ny hemsida till UI pågår fortfarande. 2.3 Gudtjänstliturgin I år tog vi de första viktiga stegen för att ta fram en Gudstjänst liturgi som alla våra ungdomar kan använda sig av under gudstjänst. Utformningen är klar och nu väntar vi på den svenska korrekta översättningen som pågår för fullt i skrivande stund. Denna liturgibok anser vi kommer att göra en stor nytta och syftet har varit att göra gudstjänsten mer förståelig för ungdomarna och få dem delaktiga. Detta då många av våra ungdomar har svårt att förstå vad som sägs, då gudstjänsterna oftast hålls på det syriska språket. Den syrisk-ortodoxa kyrkans gudomliga liturgi är uppbyggd på det viset att alla besökare aktivt ska delta i den och vissa böner måste sägas (och förstås) av folket för att de heliga processerna i Gudtjänsten ska kunna ske. Denna liturgibok kommer att skrivas med det syriska språket, dels med det syriska språkets uttal fast med latinska bokstäver och det ska även finnas en översättning på svenska. 2.4 Hymn och bönehäfte Under året har UI arbetat vidare med att utveckla ett hymnhäfte. Hymnhäftet innehåller böner för olika stunder enligt den syrisk-ortodoxa traditionen. De är alla skrivna dels på det syriska språket, dels med det syriska språkets uttal fast med latinska bokstäver och det ska även finnas en översättning på svenska. Syftet med hymnhäftet är att ungdomarna ska använda den på UI:s läger och veckoslutskurser, samt för privat bruk. Förhoppningsvis ska den finnas lättillgänglig så att alla som önskar kan ta del av innehållet, vilket är ett stort arv från våra kyrkofäder och väldigt betydelsefullt för vår tro. 2.5 CD Projektet Förhoppningen är att under 2012 kunna genomföra en CD-skiva med Syrisk-ortodoxa hymner. För att behålla språkarvet och även de traditionella melodierna ska de sjungas på det syriska språket. Målet är att George Harabidian, som har tidigare erfarenheter av körkonserter samt inspelningar av CD-skivor, ska samla ihop en kör som ska bestå av olika medlemmar ifrån UI. Dessa ungdomar ska träffas i Stockholmsområdet ett antal gånger och träna på de olika hymnerna, därefter sker själva inspelningen. För att samla en kör ska han ha en slags audition för att se vilka som passar bra. UI ser fram emot att detta projekt genomförs, då man på detta sätt kan locka tillbaka musikintresserade ungdomar till den syrisk ortodoxa kyrkan. 2.6 Kalender 2012/2013/2014 För sjätte året i rad har UI tryckt en svensk/syrisk kalender. Tanken med denna är att vi ska kunna hålla reda på våra kyrkliga högtider och fastedagar samt de viktiga svenska högtiderna genom att endast bära på en kalender. Kalender kom även i år i två olika storlekar. UI arbetar för att varje år förbättra layouten för kalendern, materialet och innehållet av kalendern för att behaga användarna. Förutom själva kalendariet finns även: Brev från styrelsen 4

6 Inspirationsbrev Presentation om UI och vad vi står för En förklaring till hur man läser kalendern Evangelie- & epistelläsning Teologiska artiklar Patriarkens 11 punkter en sammanfattad version av syrisk-ortodoxa kyrkans troslära Kort fakta om teologiska ämnen Biografi om Hans Helighet Patriarken Patriarkens 11 punkter en sammanfattad version av syrisk-ortodoxa kyrkans troslära Hymner och böner på svenska, syriska och syriskt uttal med latinska bokstäver Adresslista för kyrkor tillhörande vårt ärkestift Citat för varje vecka Nytt för i år var att Medieutskottet kom med ett tema för kalendern (kyrkofädrar). De tog fram citat för varje vecka av våra kändaste kyrkofädrar samt artiklar. Medieutskottet har redan startat arbetet för kalender 2013 och Tankarna är att ändra layouten helt, byta färger och fortsätta på ett nytt tema. 2.7 Trycksaker Förutom kalendern har Medieutskottet även tryckt en rad trycksaker under årets gång. En del för försäljning men en stor del som gåvor för våra medlemmar. Medieutskottet har även ansvarat för att trycka tidigare populära trycksaker. Klistermärken med citat Visitkort för Konsulent Visitkort för Ordförande Visitkort för UI Årliga påskkort för kyrkor och systerorganisationer Årliga julkort för kyrkor och systerorganisationer Pussel med ikon för barn Pussel med ikon för ungdomar och vuxna Bokmärke med citat och ikon Konferensblock Affischer för aktiviteter Rollups Kulspetspennor med UI-logga T-shirt med UI-logga och citat i olika designer vid olika tillfällen Nyckelband med citat och UI-logga 2.8 Översättning av böcker Innan året tog slut så påbörjades ett projekt för översättning av en barnbok. Då detta påbörjades i slutet på året så hoppas vi inför kommande år kunna presentera denna bok. 5

7 3. AKTIVITETER 3.1 Hymnhelg Hymnhelgen ägde rum i St: jakobs lokaler i Södertälje helgen februari. På denna veckoslutskurs deltog ett femtiotal ungdomar varav majoriteten är körmedlemmar från olika kyrkor. Under helgen hölls tre föreläsningar med musik och hymnteologi som tema. Elias Zazi gav en lektion i hur man sjunger i kör. Lektionen var oerhört uppskattad av alla deltagare då de det ingick ett helt delpraktiska moment i lektionen såsom andningsövningar osv. Mikael Hjälm höll en föreläsning om teologin i syrisk ortodoxa hymner. Föreläsningen var mycket djup och på hög teologisk nivå. Fader Gabriel Barqasho höll i en lektion som övergick till en frågestund eftersom ungdomarna ville passa på och ställa sina frågor till en svensktalande präst. Helgen avslutades med att alla grupper fick framföra en hymn som de hade tränat på under helgens gång. 3.2 Årsmöte i Södertälje, 12 mars 2011 Årsmöte för förbundets hölls i S:t Jacobs katedral i Södertälje den 12 mars. Som vanligt var uppslutningen stor, både vad gäller föreningar samt medlemmar, vilket var till glädje. Detta lockar nya människor in i förbundet då året presenteras och folk kan bli intresserade av att hjälpa till med någon aktivitet/projekt som presenterats. Det bjöds på mat och fika under hela dagen och på eftermiddagen så hade en ny styrelse valts in och mötet avslutades varpå alla deltagande åkte hem. 3.3 Utskottsträff i Botkyrka folkhögskola, april 2011 Utskottsdagen hölls i Botkyrka folkhögskola, där samlades samtliga deltagare som var intresserade av att arbeta i ett utskott. Det närvarade runt 20 deltagare under denna utskottsdag. Dagen började med en kort presentation om UI och utskotten. Syftet med denna presentation var att informera deltagarna om UI och dess arbete genom de olika utskotten, detta för att underlätta valet för deltagarna om vilket av utskotten de ville arbeta i det kommande året. Efter presentationen samlades varje utskott var för sig och hade ett eget utskottsmöte. Under mötet informerade de utskottsansvariga om vad varje utskott hade för kommande projekt. Utskottsmedlemmarna fick välja vilket/vilka projekt de ansåg sig vara mest intresserade av att arbeta med under året. Man såg ett stort intresse bland deltagarna att arbeta för UI, dagen slutade mycket bra. 3.4 Gyllne regeln tonårslägret i Jönköping, 2 5 juni 2011 Styrelsemötte Under detta år gav UngdomsInitiativet lokala föreningen St Petrus i Hallonbergen ansvar för att samordna ett tonårsläger. Främst för att stärka kommunikationen mellan UI och lokala föreningar dels för att aktivera och utbilda lägersamordnare. Som alla år ägde även detta tonårsläger rum i Frälsningsarmens Fritidsgård i Jönköping. Det samlades närmare 50 ungdomar från olika håll i landet för att ta del av årets tema: Gyllene regeln som så fint kommer från vår heliga skrift Bibeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" (Matteus 7:12). Vi valde temat gyllene regeln för att det är ett av de första vi får lära oss som människor. Men med åren lyckas många glömma bort denna vackra och enkla regel. Vi ville med lägret bevisa att en 2000-årig gammal regel kan fungera i ett modernt samhälle. Det var ett aktuellt ämne som lockade många ungdomar och ledare. 6

8 Hela lägergården smyckades med citat på varje vägg och hörn med citat för en trevlig stämning. De blev indelade i grupper och fick ta del av en övning som kallas för Hemlig kompis. Övningen går ut på att varje deltagare och ledare får ett namn på en person i lägret som de ska vara extra snäll mot. Vi ville visa med övningen att det är viktigt att behandla okända människor vänligt samtidigt bryta isen och uppmana ungdomarna att ta första steget när de möter nya människor. På sista lägerdagen ska man få gissa vem det var. Övningen uppskattades av många och vi införde även extra smörpoäng för ungdomarna som behandlar sina ledare snällt. Ungdomarna fick även uppgift göra en pjäs eller ett uppträdande i olika genrer ur olika stycken och händelser från Bibeln tillsammans med sin grupp och ledare. Detta för att vänja ungdomarna att bläddra i Bibeln samt träna på sin kreativa sida. Det bjöds även på fyra föreläsningar som var formade för temat. Föreläsarna var Robert Ablahad, Hanna Safar, Martin Saffo och Christina Sawma. Föreläsningarna berättade hur vi ska bemöta människor och hur man kan vara så god som möjligt samt en bra kristen förebild. Lägret innehöll fler aktiviteter så som fotbollsturnering och utmaningar mot varandra; brännboll, dragkamp och femkamp. Som vanligt hölls en Gudtjänst, denna gång var det på lördagen och det var Fader Barsawn Zeren som höll i den med hjälp av hans diakon. Varje morgon var det dessutom morgongymnastik innan frukost för att man skulle komma igång. Detta har blivit lite av en UI tradition. I sann UI anda så hade vi ju självklart en tipsrunda. Sista kvällen avslutades med en sharo (sv. kvällssittning). Vi passade på att svara på ungdomarnas frågor och insåg att det behövs en stor del av framtida föreläsningar på kommande tonårsläger att utbilda föreläsare som pratar om sex och samlevnad ur ett kristet perspektiv. Några av ledarna bjöd på sig själva och visade upp en teater för ungdomarna. Sista dagen var det uppvisning av pjäser och uppträdande. Vi fick ett väldigt välsignat läger med otroliga ungdomar och duktiga ledare. Vädret var dessutom underbart! 3.5 Barnlägret i Eskilstuna, 30 juni 3 juli december 2011 Söndagsskolelägret ägde rum i Näshultagården i Eskilstuna. Under detta läger deltog ungefär 60 barn i åldrarna 8-12 år från olika kyrkor runt om i Sverige. Under lägret hölls fyra föreläsningar på enkel nivå för att barnen skulle kunna hänga med utan några svårigheter. Elsie Melki, Robert Ablahad, Fader Raboula och Fader Morris höll i dessa väldigt uppskattade föreläsningar. Under lägret hade vi väldigt många utomhusaktiviteter så som fotboll, fem-kamp, stafett, brännboll och barnen fick även bada vid en närbelägen strand. Utomhusaktiviteterna var väldigt lyckade och uppskattade och det varma vädret gjorde även dagarna väldigt behagliga. Barnen hade även delats in i grupper och varje grupp hade fått ett stycke ur bibeln som de skulle presentera för alla i form av en teater den sista dagen. Efter teatern packade alla väskorna, tog farväl av varandra och klev på de väntande bussarna för hemfärd. 3.6 Internationellt projekt Turabdin resan ägde rum den 1 augusti till den 16 augusti ungdomar från olika kyrkor runt om i Sverige mellan åldrarna 18 och uppåt blev antagna att få uppleva en andlig resa till våra förfäders byar, kyrkor och kloster i Turabdin. För att resan ska bli lyckad hade vi tre ledare som skull förbereda allt och dessa var Elsie Melke, Maria Yilmaz och sist men inte minst Evert Saffo. De förberedde en förträff då man fick lära känna varandra innan resan, man fick sätta upp mål på vad man ville uppnå och få ut av resan. Under förträffen hade ledarna förberett olika lära känna lekar som fick deltagarna att känna sig som en grupp. Utöver detta fick man reda på all 7

9 information som behövdes till resan. Under resans gång fick deltagarna besöka olika byar och dessa besök berörde väldigt många eftersom att deras familjerötter fanns där. I alla byar fanns de kloster som man besökte. Det som berörde alla i gruppen var kloster resorna. Där fick man känna av våra helgons minnen som till exempel Mor Gabriel, där vi till exempel fick ställa oss mellan två väggar där han hade stått och bett till Gud. Detta är ett litet exempel på många underbara upplevelser. Gruppen åkte och sov över en natt i Mor Zaafaran vilket var en upplevelse i sig. Där fick gruppen träffa på Biskopen och munkerna och fick svar på många frågor vad gäller död, livet efter detta, munklivet och gruppen fick till och med ett erbjudande att komma tillbaka och lära sig om bön och vårt språk. Det som uppskattades mest av deltagarna var när man stannade i klostret Mor Jakob eftersom att där fick man tid för sig själv, man fick tänka över sitt liv och be. Men nunnorna och munkarna var huvudorsaken till att många ville stanna kvar i klostret. Många fick svar på frågor som gällde ens egna privata liv. Vissa dagar stannade gruppen i klostret och hade bibelläsningar eller föreläsningar. En av föreläsningarna höll en av klostrets nunnor i, där hon berättade om Mor Jakobs historia. Utöver detta hade man hymnstunder där alla satt och sjung hymner tillsammans. Under vissa hymnträningar så deltog nunnorna och munkarna. Detta var allas favoritstund för det var då man fick slappna av och be till Gud. Utöver allt detta så hade man gruppövningar där man fick lära känna varandra ännu mer än vad man redan gjorde och detta fick gruppen att fungera ännu bättre. Man hade till och med gruppövningar där man skulle läsa ett stycke i bibeln och analysera det. Detta tycke deltagarna väldigt mycket om. Varje kväll innan alla lade sig hade man ett litet möte där alla fick berätta hur dagen hade gått. Efter resan så fick gruppen reda på att Suryoyo tv ville intervjua dem. Alla förberedde sig för intervjun. Under denna intervju fick dessa deltagare berätta om resan som de upplevde och de fick nå ut till många syrisk ortodoxa runt om i världen. Utöver detta ordnade ledarna en återträff där man berättade vad som hade hänt efter resan, hur livet hade ändrats, om man hade uppnått sina mål. 3.7 Hymnfestivalen (körtävling) Det har funnits en stor efterfrågan på en körtävling och den 5 november 2011 anordna UI en hymnfestival i S:t Johannes Märsta, Stockholm. Elva körer samlades från olika delar av Sverige för att delta i tävlingen. Det var en händelserik dag och med cirkus 700 personer på plats, varav 200 av dessa var kördeltagare. 30 volontärer fanns även där för att styra upp arbetet och hjälpa alla gäster. Präster från olika städer tog sig tiden att närvara och biskopen ärade oss med hans närvaro. Dagen inleddes med bön av biskop H. H Julius Ablahad Shabo och fortsatte med många vackra hymner upp sjungna med och utan instrument. TV kanalen SuroyoTv fanns på plats för att filma denna körtävling. De två största kristna tidningarna i Sverige, Världen idag och Dagen fanns även de på plats för att intervjua och publicera om hymnfestivalen. Andra lokala tidningar fanns även där för att uppmärksamma detta event. Denna körtävling har haft en stor efterfrågan och när den väl blev av uppskattades den av många medlemmar och icke medlemmar. Syftet med Hymnfestivalen var att locka fler ungdomar till sin egna lokala kyrkokör och komma närmare de syrisk ortodoxa hymnerna som bevarats i ca 1700 år. Syftet har även varit att trigga igång körerna i sina lokala församlingar till en vilja att kämpa och arbeta för sin kör, att bli bättre som kör. Under hymnfestivalen visades tre minuters klipp upp på storskärm i kyrkan med en kort intervju av kördeltagare och detta var något som uppskattades av många. Hymnfestivalen avslutades med en stor fest i S:t Johannes kyrkans festlokal. Alla kördeltagare fick gratis entré. Festen var alkohol 8

10 tobak och narkotikafri. Festen hade slutsålt på biljetterna och 700 gäster stod på dansgolvet fram till den 6 november. Både hymnfestivalen och festen efteråt uppskattades och fick en bra respons. 3.8 Teologisk konferens i Eskilstuna, november 2011 UI har för tredje gången anordnat en konferens/veckoslutskurs med teologisk inriktning för äldre ungdomar. Självklart var målgruppen äldre ungdomar med intresse för den syrisk-ortodoxa kyrkans teologi, dock så var alla välkomna. Av tidigare år hade vi erfarit hur viktigt det var att ha akademiker och professorer som föreläsare, därför blev det så att det hölls tre föreläsningar under konferensen varav två av dem hölls av två universitets professorer och den tredje av en syriskortodox munk. Vi har upplevt att det finns ett behov, hos våra ungdomar, att lära sig den syriskortodoxa kyrkans teologi men även att de är nyfikna och intresserade av hur man undervisar om syrisk-ortodox teologi i svenska universitet. Föreläsarna var Johannes Pulkkanen, Thomas Arentzen och munkpräst Rabola Soma. Konferensen hade inget specifikt tema men det som föreläsningarna handlade om var bland annat Jungfru Maria den ortodoxa paradoxen, den hölls av Thomas Arentzen. Om hur vi ortodoxa ska förhålla oss till Sveriges protestantiska kristenhet, den hölls av Johannes Pulkkanen. Där handlade det om att han definierade en rad saker i den protestantiska traditionen som inte är ortodoxa och som konstituerar problem i relation till ortodox kristen tro. En tredje föreläsning handlade om den syrisk-ortodoxa kyrkans teologiska förklaring av förbön till helgon. Självklart bidrog dessa föreläsningar till många intressanta diskussioner och ungdomarna fick utrymme för att kunna diskutera deras olika frågeställningar. Den teologiska konferensen fick väldigt bra respons från både deltagarna men även föreläsarna som gärna ville samarbeta med UI inom ännu fler projekt och aktiviteter. UI kommer definitivt att satsa på ännu en teologisk konferens kommande verksamhetsår. 3.9 Julmiddag i Södertälje, 9 december 2011 Den 9 december 2011 hade UngdomsInitiativet s styrelse och utskott julmiddag tillsammans med ärkebiskopen Hans Högvördighet Julios Abdulahad Gallo Shabo, fader Gabriel Barqasho, flera präster från Stockholmsområdet och utskottsmedlemmarna i S:t Jacob av Nsibins syriskortodoxa kyrka. I år hade vi även flera utskottsmedlemmar från de lokala kyrkorna. Tanken med julmiddagen var inte enbart att äta massor av mat, utan också ha roligt genom att umgås med alla utskottsmedlemmarna och även att träffa Hans Högvördighet Julios Abdulahad Gallo Shabo. Det bästa med biskopen är att han har lätt för att prata med Ungdomarna och verkligen vill deras. Han vill även att ungdomarna ska lyckas med det de gör och detta märktes tydligt under julmiddagen. Vi hade ett mycket fint tillfälle under middagen då vi alla kunde ställa frågor till biskopen och lärde oss lite mer om vår kyrka. Efter julmiddagen satt ungdomarna kvar i kyrkan och hade en spännande Bibeltävling som uppskattades av många, då den både var rolig och utbildande Veckoslutskurs (kyrkan vs samhäll) i Eskilstuna, 3 5 februari 2012 Veckoslutskursen ägde rum i Mälarviks sommargård, Eskilstuna helgen 3-5 februari. På denna veckoslutskurs deltog ett femtiotal ungdomar från landets olika kyrkor. Under helgen hölls tre föreläsningar och två andliga kvällar, där man diskuterade Bön och Fasta. Johan Fälth höll två av föreläsningarna som handlade om Spelmissbruk och våld. Föreläsningarna var mycket djupa och han tog upp flera exempel på hur Kyrkan samt Samhället ser på det hela. Fader Ajob höll i den 9

11 tredje föreläsning om alkohol och tobak som sedan väckte många frågor hos ungdomarna. Helgen avslutades med lite skoj, bland annat med lite av vår musik där ungdomarna fick lära sig av kulturens olika danser UNG OCH KRISTEN Aktivitets dagar 2011 Under 2011 gjorde vi i UI flera olika Ung och kristen aktivitets dagar. Syftet med Ung och Kristen är att UI besöker oaktiva lokalföreningar för att i största möjliga mån göra dem mer aktiva och ge dem det stöd som de behöver. År 2011 hann vi med att besöka en del olika kyrkor och dessa var: St. Maria och St. Tomas i Linköping samt St. Johannes i Märsta. Vi kan med facit i hand gladeligen meddela att våra besök hade effekt, då vi till slut höll en Hymnfestival i Märsta där deras ungdomar var väldigt aktiva och var med i organiserandet av aktiviteten. Vad gäller båda kyrkorna i Linköping så närvarar de numera på alla våra aktiviteter och de tar även ett större initiativ vad gäller att påverka kommande aktiviteter. Därmed kommer UI att fortsätta med Ung och kristen aktiviteter under kommande aktiviteter då det bevisligen ger en bra effekt och man etablerar en bra kontakt med lokalförsamlingarna. Denna julmiddag uppskattades av alla och vi inom UI vill först tacka Hans Högvördighet Julios Ablahad Gallo Shabo samt prästerna som kunde närvara och dessutom tacka de som lagade maten och hjälpte till. Sist men inte minst vill vi också tacka utskottsmedlemmarna som åkte långt bara för att vara med och göra denna dag oförglömlig. 4. KONSULENT/KANSLIST Konsulenten har arbetat klart sitt första år för UI. Första sex månaderna arbetade konsulenten på halvtid och andra halvåret gick upp till heltid. Man kan sammanfatta arbetsåret på följande sätt första halvåret var för upplärning, att komma in i arbetsrutinerna, etablera kontakten med ärkestifts styrelse och känna sig som en i arbetslaget med styrelsen. Andra halvåret utförde konsulenten sina arbetsuppgifter med större självsäkerhet och större effektivitet. Dessutom upptog konsulenten mindre tid av styrelsen då denna kände sig tryggare i sina uppgifter. Konsulenten har dock inte hunnit åka runt till alla lokalföreningar och tillgodose allas behov av hjälp då arbetstiden inte har räckt till trots att hon har arbetat övertid många gånger. Värt att nämna är att mycket god kommunikation har upprätthållits mellan ärkestiftet och UI styrelse tack vare konsulenten. 10

12 5. SAMMANTRÄDEN Under 2011 träffades styrelsen ett tiotal gånger för att arbeta och planera och diskutera UI:s verksamhet. Mötena påbörjas fredag kväll och avslutas söndag eftermiddag. Nya regler och riktlinjer fastställdes av styrelse 2011 för styrelsemötena. Som exempel kan nämnas att styrelsen ska varje möteshelg hitta på en rolig aktivitet som man gör tillsammans för att förbättra gruppkänslan och dynamiken. 11

13 6. SAMMANFATTNING 2011 har varit ett fullspäckat verksamhetsår med massa roliga överraskningar. Det kan med stolthet meddelas att intresset för UI:s verksamhet har växt på alla plan, inte minst sagt bland ungdomarna. Detta är i sig en glädjande nyhet då det under dessa tider har blivit svårt för ideella föreningar att locka till sig ungdomar. UI är oerhört tacksamma för alla nya medlemmar som anslutit sig till oss, men även för de som har varit med ett tag och som nu arbetar som ledare i organisationen. UI kan nu med stolthet och ett leende på läpparna se tillbaka på året som gått och tacka alla som med ett eller annat sätt varit delaktig och gjort det till ett möjligt verksamhetsår med många möjligheter. Genom att slutföra ett flertal förträffliga läger och veckoslutskurser kommer deltagarna att bära med sig och minnas mycket nyttig information och bra erfarenheter en bra tid framöver och samtidigt ha blicken framåt och tänkt på UI:s men även kyrkans utveckling. Detta genom att utveckla ledare inom söndagsskolan, ungdomsverksamhet, ordförande och lokala styrelser. Vi kan inget annat än att tacka för välsignelsen vi fått från ovan och alltid minnas vår grund. Vi känner en välsignelse i allt vi gör för vi gör det renhjärtat. Med Guds hjälp kan vi göra det omöjliga möjligt. Vi tackar därför Fadern vår i himlen för allt han gett oss, alla de chanser vi fått för att samla ungdomarna och visa de den rätta vägen. Må Gud, den allsmäktige ständigt vaka över och hjälpa oss. UI vill även passa på att tacka alla ledare som har ställt upp och gjort detta till ännu ett oförglömligt år i UI:s historia. UngdomsInitiativets styrelse

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer