UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN"

Transkript

1 Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA

2 Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet (UI) visa att det inte har varit ett enformigt och lönlöst år utan snarare det raka motsatta. Man kan med fördel säga att det har varit ett lärorikt år fylld med händelser av olika slag både för UI samt dess medlemmar. Som ett urval av dessa händelser kan vi nämna den lyckade resan till Turabdin i Turkiet, barnlägret för våra yngsta medlemmar, tonårsläger för våra äldre ungdomar och sist men inte minst teologiska konferens/ veckoslutskurserna. UI presenterar för tionde året i rad sin verksamhetsberättelse som uttryckligen visar hur förbundet har utvecklats och förbättrats inom olika områden samt aspekter. Det finns dock fortfarande åtskilliga utmaningar att ta sig igenom och många önskemål från medlemmarna att uppfylla. Vi ger inte upp även under de svåraste utmaningarna för med Guds hjälp och ens egen vilja kommer vi komma långt. Vi måste ha en stark tro och veta att Gud finns vid vår sida, både vid små lätta utmaningar och stora samt svåra. Vi vänder oss till vår Gud med bönen om hjälp och styrka så att vi kan fortsätta stärka och vägleda ungdomarna enligt Hans vilja. Styrelsen

3 Innehållsförteckning 1. UTSKOTT Teologiutskottet Medieutskottet Arbetsutskottet PROJEKT Projektstöd Hemsidan och sociala mediers utveckling Gudtjänstliturgin Hymn och bönehäfte CD Projektet Kalender 2012/2013/ Trycksaker Översättning av böcker AKTIVITETER Hymnhelg Årsmöte i Södertälje, 12 mars Utskottsträff i Botkyrka folkhögskola, april Gyllne regeln tonårslägret i Jönköping, 2 5 juni 2011 Styrelsemötte Barnlägret i Eskilstuna, 30 juni 3 juli december Internationellt projekt Hymnfestivalen (körtävling) Teologisk konferens i Eskilstuna, november Julmiddag i Södertälje, 9 december Veckoslutskurs (kyrkan vs samhäll) i Eskilstuna, 3 5 februari UNG OCH KRISTEN Aktivitets dagar KONSULENT/KANSLIST SAMMANTRÄDEN SAMMANFATTNING

4 1. UTSKOTT UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Teologiutskottet Teologiutskottets främsta uppgift har varit att skriva artiklar, nyhetsbevakningar och helgonberättelser till hemsidan. Utskottet har också i samarbete med Medieutskottet arbetat med de teologiska delarna i Ungdomsinitiativets kalender Teologiutskottet är också aktivt med olika projekt, såsom mannakortsprojektet och annat intressant som vi hoppas blir klara år Medieutskottet Medieutskottets största uppgift har varit att uppdatera organisationens hemsida. Utskottet ansvarade för allt som publicerades. Utskottet har publicerat artiklar, nyheter, bokrecensioner, helgonberättelser och dikter. Utskottet har även påbörjat ett projekt (UI och sociala medier). Därmed finns UI aktivt på Facebook, Twitter och Youtube. Under UI:s aktiviteter och projekt ansvarade medieutskottet för att dokumentera händelserna genom att fotografera och skriva reportage som sedan publicerats på UI:s hemsida, Facebook, Twitter och Youtube för att medlemmarna ska kunna ta del av det. Även tryckning av diverse presentartiklar är något som medieutskottet ansvarat för. 1.3 Arbetsutskottet Under UI:s utskottsreform valde man att byta namn på utskottet från projektutskottet till arbetsutskottet. Arbetsutskottet är UI:s äldsta utskott, syftet med utskottet är att planera, anordna och delegera ansvaret för olika aktiviteter och projekt som sker under året. Ett annat uppdrag som arbetsutskottet även är ansvarig för är att söka bidrag för UI:s olika aktiviteter under året. För att underlätta sökandet av bidrag valde man att skicka ett par representanter från utskottet på en söka bidrag kurs. Exempel på aktiviteter finns tydligare beskrivet under respektive rubrik. 2. PROJEKT 2.1 Projektstöd Liksom tidigare år hjälper UI alla sina lokalföreningar vare sig de är icke-etablerade, samarbetande eller aktiva föreningar, så har de alla kunnat söka projektstöd vid anordning av aktivitet. Kravet har varit att få in nya föreningar eller att engagera nystartade föreningar. I år har det inte sökts efter sådant bidrag då det lyckats lösa den ekonomiska biten själva, men alla blir informerade om detta stöd. Projektstödets syfte är att det skall vara ett hjälpmedel och en morot till ett samarbete emellan medlemsföreningarna. Detta har dock skett i år väldigt mycket mellan våra lokalföreningar fast utan behovet av ekonomiskt stöd. 2.2 Hemsidan och sociala mediers utveckling Hemsidan har länge fungerat som en informationskälla för organisationens lokalföreningar och medlemmar. Eftersom att tekniken ständigt utvecklas och fler sätt för att nå mottagarna skapas finns UI numera även flitigt och aktivt på Facebook, Twitter och Youtube. De sociala medierna fungerar som ett verktyg och länk till hemsidan. Medieutskottet har med hjälp av det påbörjade projektet sociala medier kunnat enklare svara på medlemmar och icke medlemmars frågor. Under det senare halvåret har Medieutskottet även låtit medlemmar genom sociala medier få veta vad styrelsen gör genom att informera och publicera bilder. Under året har Medieutskottet arbetat 3

5 med att snabbt vara ute med information och nyheter för att ständigt uppdatera hemsidan. I efterhand uppdateras det även med deltagarreportage och bilder från respektive aktivitet. Vidare har det uppdaterats med nyheter inom vår kyrka, religionsartiklar om vår kyrka och dess helgon, hymner, böner och dikter. Hemsidan har inte kunnat utvecklas i den omfattning man hoppats då man arbetar med ett relativt omodernt och komplicera verktyg för att uppdatera hemsidan. Samarbete med ett företag som ska bygga upp en helt ny hemsida till UI pågår fortfarande. 2.3 Gudtjänstliturgin I år tog vi de första viktiga stegen för att ta fram en Gudstjänst liturgi som alla våra ungdomar kan använda sig av under gudstjänst. Utformningen är klar och nu väntar vi på den svenska korrekta översättningen som pågår för fullt i skrivande stund. Denna liturgibok anser vi kommer att göra en stor nytta och syftet har varit att göra gudstjänsten mer förståelig för ungdomarna och få dem delaktiga. Detta då många av våra ungdomar har svårt att förstå vad som sägs, då gudstjänsterna oftast hålls på det syriska språket. Den syrisk-ortodoxa kyrkans gudomliga liturgi är uppbyggd på det viset att alla besökare aktivt ska delta i den och vissa böner måste sägas (och förstås) av folket för att de heliga processerna i Gudtjänsten ska kunna ske. Denna liturgibok kommer att skrivas med det syriska språket, dels med det syriska språkets uttal fast med latinska bokstäver och det ska även finnas en översättning på svenska. 2.4 Hymn och bönehäfte Under året har UI arbetat vidare med att utveckla ett hymnhäfte. Hymnhäftet innehåller böner för olika stunder enligt den syrisk-ortodoxa traditionen. De är alla skrivna dels på det syriska språket, dels med det syriska språkets uttal fast med latinska bokstäver och det ska även finnas en översättning på svenska. Syftet med hymnhäftet är att ungdomarna ska använda den på UI:s läger och veckoslutskurser, samt för privat bruk. Förhoppningsvis ska den finnas lättillgänglig så att alla som önskar kan ta del av innehållet, vilket är ett stort arv från våra kyrkofäder och väldigt betydelsefullt för vår tro. 2.5 CD Projektet Förhoppningen är att under 2012 kunna genomföra en CD-skiva med Syrisk-ortodoxa hymner. För att behålla språkarvet och även de traditionella melodierna ska de sjungas på det syriska språket. Målet är att George Harabidian, som har tidigare erfarenheter av körkonserter samt inspelningar av CD-skivor, ska samla ihop en kör som ska bestå av olika medlemmar ifrån UI. Dessa ungdomar ska träffas i Stockholmsområdet ett antal gånger och träna på de olika hymnerna, därefter sker själva inspelningen. För att samla en kör ska han ha en slags audition för att se vilka som passar bra. UI ser fram emot att detta projekt genomförs, då man på detta sätt kan locka tillbaka musikintresserade ungdomar till den syrisk ortodoxa kyrkan. 2.6 Kalender 2012/2013/2014 För sjätte året i rad har UI tryckt en svensk/syrisk kalender. Tanken med denna är att vi ska kunna hålla reda på våra kyrkliga högtider och fastedagar samt de viktiga svenska högtiderna genom att endast bära på en kalender. Kalender kom även i år i två olika storlekar. UI arbetar för att varje år förbättra layouten för kalendern, materialet och innehållet av kalendern för att behaga användarna. Förutom själva kalendariet finns även: Brev från styrelsen 4

6 Inspirationsbrev Presentation om UI och vad vi står för En förklaring till hur man läser kalendern Evangelie- & epistelläsning Teologiska artiklar Patriarkens 11 punkter en sammanfattad version av syrisk-ortodoxa kyrkans troslära Kort fakta om teologiska ämnen Biografi om Hans Helighet Patriarken Patriarkens 11 punkter en sammanfattad version av syrisk-ortodoxa kyrkans troslära Hymner och böner på svenska, syriska och syriskt uttal med latinska bokstäver Adresslista för kyrkor tillhörande vårt ärkestift Citat för varje vecka Nytt för i år var att Medieutskottet kom med ett tema för kalendern (kyrkofädrar). De tog fram citat för varje vecka av våra kändaste kyrkofädrar samt artiklar. Medieutskottet har redan startat arbetet för kalender 2013 och Tankarna är att ändra layouten helt, byta färger och fortsätta på ett nytt tema. 2.7 Trycksaker Förutom kalendern har Medieutskottet även tryckt en rad trycksaker under årets gång. En del för försäljning men en stor del som gåvor för våra medlemmar. Medieutskottet har även ansvarat för att trycka tidigare populära trycksaker. Klistermärken med citat Visitkort för Konsulent Visitkort för Ordförande Visitkort för UI Årliga påskkort för kyrkor och systerorganisationer Årliga julkort för kyrkor och systerorganisationer Pussel med ikon för barn Pussel med ikon för ungdomar och vuxna Bokmärke med citat och ikon Konferensblock Affischer för aktiviteter Rollups Kulspetspennor med UI-logga T-shirt med UI-logga och citat i olika designer vid olika tillfällen Nyckelband med citat och UI-logga 2.8 Översättning av böcker Innan året tog slut så påbörjades ett projekt för översättning av en barnbok. Då detta påbörjades i slutet på året så hoppas vi inför kommande år kunna presentera denna bok. 5

7 3. AKTIVITETER 3.1 Hymnhelg Hymnhelgen ägde rum i St: jakobs lokaler i Södertälje helgen februari. På denna veckoslutskurs deltog ett femtiotal ungdomar varav majoriteten är körmedlemmar från olika kyrkor. Under helgen hölls tre föreläsningar med musik och hymnteologi som tema. Elias Zazi gav en lektion i hur man sjunger i kör. Lektionen var oerhört uppskattad av alla deltagare då de det ingick ett helt delpraktiska moment i lektionen såsom andningsövningar osv. Mikael Hjälm höll en föreläsning om teologin i syrisk ortodoxa hymner. Föreläsningen var mycket djup och på hög teologisk nivå. Fader Gabriel Barqasho höll i en lektion som övergick till en frågestund eftersom ungdomarna ville passa på och ställa sina frågor till en svensktalande präst. Helgen avslutades med att alla grupper fick framföra en hymn som de hade tränat på under helgens gång. 3.2 Årsmöte i Södertälje, 12 mars 2011 Årsmöte för förbundets hölls i S:t Jacobs katedral i Södertälje den 12 mars. Som vanligt var uppslutningen stor, både vad gäller föreningar samt medlemmar, vilket var till glädje. Detta lockar nya människor in i förbundet då året presenteras och folk kan bli intresserade av att hjälpa till med någon aktivitet/projekt som presenterats. Det bjöds på mat och fika under hela dagen och på eftermiddagen så hade en ny styrelse valts in och mötet avslutades varpå alla deltagande åkte hem. 3.3 Utskottsträff i Botkyrka folkhögskola, april 2011 Utskottsdagen hölls i Botkyrka folkhögskola, där samlades samtliga deltagare som var intresserade av att arbeta i ett utskott. Det närvarade runt 20 deltagare under denna utskottsdag. Dagen började med en kort presentation om UI och utskotten. Syftet med denna presentation var att informera deltagarna om UI och dess arbete genom de olika utskotten, detta för att underlätta valet för deltagarna om vilket av utskotten de ville arbeta i det kommande året. Efter presentationen samlades varje utskott var för sig och hade ett eget utskottsmöte. Under mötet informerade de utskottsansvariga om vad varje utskott hade för kommande projekt. Utskottsmedlemmarna fick välja vilket/vilka projekt de ansåg sig vara mest intresserade av att arbeta med under året. Man såg ett stort intresse bland deltagarna att arbeta för UI, dagen slutade mycket bra. 3.4 Gyllne regeln tonårslägret i Jönköping, 2 5 juni 2011 Styrelsemötte Under detta år gav UngdomsInitiativet lokala föreningen St Petrus i Hallonbergen ansvar för att samordna ett tonårsläger. Främst för att stärka kommunikationen mellan UI och lokala föreningar dels för att aktivera och utbilda lägersamordnare. Som alla år ägde även detta tonårsläger rum i Frälsningsarmens Fritidsgård i Jönköping. Det samlades närmare 50 ungdomar från olika håll i landet för att ta del av årets tema: Gyllene regeln som så fint kommer från vår heliga skrift Bibeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" (Matteus 7:12). Vi valde temat gyllene regeln för att det är ett av de första vi får lära oss som människor. Men med åren lyckas många glömma bort denna vackra och enkla regel. Vi ville med lägret bevisa att en 2000-årig gammal regel kan fungera i ett modernt samhälle. Det var ett aktuellt ämne som lockade många ungdomar och ledare. 6

8 Hela lägergården smyckades med citat på varje vägg och hörn med citat för en trevlig stämning. De blev indelade i grupper och fick ta del av en övning som kallas för Hemlig kompis. Övningen går ut på att varje deltagare och ledare får ett namn på en person i lägret som de ska vara extra snäll mot. Vi ville visa med övningen att det är viktigt att behandla okända människor vänligt samtidigt bryta isen och uppmana ungdomarna att ta första steget när de möter nya människor. På sista lägerdagen ska man få gissa vem det var. Övningen uppskattades av många och vi införde även extra smörpoäng för ungdomarna som behandlar sina ledare snällt. Ungdomarna fick även uppgift göra en pjäs eller ett uppträdande i olika genrer ur olika stycken och händelser från Bibeln tillsammans med sin grupp och ledare. Detta för att vänja ungdomarna att bläddra i Bibeln samt träna på sin kreativa sida. Det bjöds även på fyra föreläsningar som var formade för temat. Föreläsarna var Robert Ablahad, Hanna Safar, Martin Saffo och Christina Sawma. Föreläsningarna berättade hur vi ska bemöta människor och hur man kan vara så god som möjligt samt en bra kristen förebild. Lägret innehöll fler aktiviteter så som fotbollsturnering och utmaningar mot varandra; brännboll, dragkamp och femkamp. Som vanligt hölls en Gudtjänst, denna gång var det på lördagen och det var Fader Barsawn Zeren som höll i den med hjälp av hans diakon. Varje morgon var det dessutom morgongymnastik innan frukost för att man skulle komma igång. Detta har blivit lite av en UI tradition. I sann UI anda så hade vi ju självklart en tipsrunda. Sista kvällen avslutades med en sharo (sv. kvällssittning). Vi passade på att svara på ungdomarnas frågor och insåg att det behövs en stor del av framtida föreläsningar på kommande tonårsläger att utbilda föreläsare som pratar om sex och samlevnad ur ett kristet perspektiv. Några av ledarna bjöd på sig själva och visade upp en teater för ungdomarna. Sista dagen var det uppvisning av pjäser och uppträdande. Vi fick ett väldigt välsignat läger med otroliga ungdomar och duktiga ledare. Vädret var dessutom underbart! 3.5 Barnlägret i Eskilstuna, 30 juni 3 juli december 2011 Söndagsskolelägret ägde rum i Näshultagården i Eskilstuna. Under detta läger deltog ungefär 60 barn i åldrarna 8-12 år från olika kyrkor runt om i Sverige. Under lägret hölls fyra föreläsningar på enkel nivå för att barnen skulle kunna hänga med utan några svårigheter. Elsie Melki, Robert Ablahad, Fader Raboula och Fader Morris höll i dessa väldigt uppskattade föreläsningar. Under lägret hade vi väldigt många utomhusaktiviteter så som fotboll, fem-kamp, stafett, brännboll och barnen fick även bada vid en närbelägen strand. Utomhusaktiviteterna var väldigt lyckade och uppskattade och det varma vädret gjorde även dagarna väldigt behagliga. Barnen hade även delats in i grupper och varje grupp hade fått ett stycke ur bibeln som de skulle presentera för alla i form av en teater den sista dagen. Efter teatern packade alla väskorna, tog farväl av varandra och klev på de väntande bussarna för hemfärd. 3.6 Internationellt projekt Turabdin resan ägde rum den 1 augusti till den 16 augusti ungdomar från olika kyrkor runt om i Sverige mellan åldrarna 18 och uppåt blev antagna att få uppleva en andlig resa till våra förfäders byar, kyrkor och kloster i Turabdin. För att resan ska bli lyckad hade vi tre ledare som skull förbereda allt och dessa var Elsie Melke, Maria Yilmaz och sist men inte minst Evert Saffo. De förberedde en förträff då man fick lära känna varandra innan resan, man fick sätta upp mål på vad man ville uppnå och få ut av resan. Under förträffen hade ledarna förberett olika lära känna lekar som fick deltagarna att känna sig som en grupp. Utöver detta fick man reda på all 7

9 information som behövdes till resan. Under resans gång fick deltagarna besöka olika byar och dessa besök berörde väldigt många eftersom att deras familjerötter fanns där. I alla byar fanns de kloster som man besökte. Det som berörde alla i gruppen var kloster resorna. Där fick man känna av våra helgons minnen som till exempel Mor Gabriel, där vi till exempel fick ställa oss mellan två väggar där han hade stått och bett till Gud. Detta är ett litet exempel på många underbara upplevelser. Gruppen åkte och sov över en natt i Mor Zaafaran vilket var en upplevelse i sig. Där fick gruppen träffa på Biskopen och munkerna och fick svar på många frågor vad gäller död, livet efter detta, munklivet och gruppen fick till och med ett erbjudande att komma tillbaka och lära sig om bön och vårt språk. Det som uppskattades mest av deltagarna var när man stannade i klostret Mor Jakob eftersom att där fick man tid för sig själv, man fick tänka över sitt liv och be. Men nunnorna och munkarna var huvudorsaken till att många ville stanna kvar i klostret. Många fick svar på frågor som gällde ens egna privata liv. Vissa dagar stannade gruppen i klostret och hade bibelläsningar eller föreläsningar. En av föreläsningarna höll en av klostrets nunnor i, där hon berättade om Mor Jakobs historia. Utöver detta hade man hymnstunder där alla satt och sjung hymner tillsammans. Under vissa hymnträningar så deltog nunnorna och munkarna. Detta var allas favoritstund för det var då man fick slappna av och be till Gud. Utöver allt detta så hade man gruppövningar där man fick lära känna varandra ännu mer än vad man redan gjorde och detta fick gruppen att fungera ännu bättre. Man hade till och med gruppövningar där man skulle läsa ett stycke i bibeln och analysera det. Detta tycke deltagarna väldigt mycket om. Varje kväll innan alla lade sig hade man ett litet möte där alla fick berätta hur dagen hade gått. Efter resan så fick gruppen reda på att Suryoyo tv ville intervjua dem. Alla förberedde sig för intervjun. Under denna intervju fick dessa deltagare berätta om resan som de upplevde och de fick nå ut till många syrisk ortodoxa runt om i världen. Utöver detta ordnade ledarna en återträff där man berättade vad som hade hänt efter resan, hur livet hade ändrats, om man hade uppnått sina mål. 3.7 Hymnfestivalen (körtävling) Det har funnits en stor efterfrågan på en körtävling och den 5 november 2011 anordna UI en hymnfestival i S:t Johannes Märsta, Stockholm. Elva körer samlades från olika delar av Sverige för att delta i tävlingen. Det var en händelserik dag och med cirkus 700 personer på plats, varav 200 av dessa var kördeltagare. 30 volontärer fanns även där för att styra upp arbetet och hjälpa alla gäster. Präster från olika städer tog sig tiden att närvara och biskopen ärade oss med hans närvaro. Dagen inleddes med bön av biskop H. H Julius Ablahad Shabo och fortsatte med många vackra hymner upp sjungna med och utan instrument. TV kanalen SuroyoTv fanns på plats för att filma denna körtävling. De två största kristna tidningarna i Sverige, Världen idag och Dagen fanns även de på plats för att intervjua och publicera om hymnfestivalen. Andra lokala tidningar fanns även där för att uppmärksamma detta event. Denna körtävling har haft en stor efterfrågan och när den väl blev av uppskattades den av många medlemmar och icke medlemmar. Syftet med Hymnfestivalen var att locka fler ungdomar till sin egna lokala kyrkokör och komma närmare de syrisk ortodoxa hymnerna som bevarats i ca 1700 år. Syftet har även varit att trigga igång körerna i sina lokala församlingar till en vilja att kämpa och arbeta för sin kör, att bli bättre som kör. Under hymnfestivalen visades tre minuters klipp upp på storskärm i kyrkan med en kort intervju av kördeltagare och detta var något som uppskattades av många. Hymnfestivalen avslutades med en stor fest i S:t Johannes kyrkans festlokal. Alla kördeltagare fick gratis entré. Festen var alkohol 8

10 tobak och narkotikafri. Festen hade slutsålt på biljetterna och 700 gäster stod på dansgolvet fram till den 6 november. Både hymnfestivalen och festen efteråt uppskattades och fick en bra respons. 3.8 Teologisk konferens i Eskilstuna, november 2011 UI har för tredje gången anordnat en konferens/veckoslutskurs med teologisk inriktning för äldre ungdomar. Självklart var målgruppen äldre ungdomar med intresse för den syrisk-ortodoxa kyrkans teologi, dock så var alla välkomna. Av tidigare år hade vi erfarit hur viktigt det var att ha akademiker och professorer som föreläsare, därför blev det så att det hölls tre föreläsningar under konferensen varav två av dem hölls av två universitets professorer och den tredje av en syriskortodox munk. Vi har upplevt att det finns ett behov, hos våra ungdomar, att lära sig den syriskortodoxa kyrkans teologi men även att de är nyfikna och intresserade av hur man undervisar om syrisk-ortodox teologi i svenska universitet. Föreläsarna var Johannes Pulkkanen, Thomas Arentzen och munkpräst Rabola Soma. Konferensen hade inget specifikt tema men det som föreläsningarna handlade om var bland annat Jungfru Maria den ortodoxa paradoxen, den hölls av Thomas Arentzen. Om hur vi ortodoxa ska förhålla oss till Sveriges protestantiska kristenhet, den hölls av Johannes Pulkkanen. Där handlade det om att han definierade en rad saker i den protestantiska traditionen som inte är ortodoxa och som konstituerar problem i relation till ortodox kristen tro. En tredje föreläsning handlade om den syrisk-ortodoxa kyrkans teologiska förklaring av förbön till helgon. Självklart bidrog dessa föreläsningar till många intressanta diskussioner och ungdomarna fick utrymme för att kunna diskutera deras olika frågeställningar. Den teologiska konferensen fick väldigt bra respons från både deltagarna men även föreläsarna som gärna ville samarbeta med UI inom ännu fler projekt och aktiviteter. UI kommer definitivt att satsa på ännu en teologisk konferens kommande verksamhetsår. 3.9 Julmiddag i Södertälje, 9 december 2011 Den 9 december 2011 hade UngdomsInitiativet s styrelse och utskott julmiddag tillsammans med ärkebiskopen Hans Högvördighet Julios Abdulahad Gallo Shabo, fader Gabriel Barqasho, flera präster från Stockholmsområdet och utskottsmedlemmarna i S:t Jacob av Nsibins syriskortodoxa kyrka. I år hade vi även flera utskottsmedlemmar från de lokala kyrkorna. Tanken med julmiddagen var inte enbart att äta massor av mat, utan också ha roligt genom att umgås med alla utskottsmedlemmarna och även att träffa Hans Högvördighet Julios Abdulahad Gallo Shabo. Det bästa med biskopen är att han har lätt för att prata med Ungdomarna och verkligen vill deras. Han vill även att ungdomarna ska lyckas med det de gör och detta märktes tydligt under julmiddagen. Vi hade ett mycket fint tillfälle under middagen då vi alla kunde ställa frågor till biskopen och lärde oss lite mer om vår kyrka. Efter julmiddagen satt ungdomarna kvar i kyrkan och hade en spännande Bibeltävling som uppskattades av många, då den både var rolig och utbildande Veckoslutskurs (kyrkan vs samhäll) i Eskilstuna, 3 5 februari 2012 Veckoslutskursen ägde rum i Mälarviks sommargård, Eskilstuna helgen 3-5 februari. På denna veckoslutskurs deltog ett femtiotal ungdomar från landets olika kyrkor. Under helgen hölls tre föreläsningar och två andliga kvällar, där man diskuterade Bön och Fasta. Johan Fälth höll två av föreläsningarna som handlade om Spelmissbruk och våld. Föreläsningarna var mycket djupa och han tog upp flera exempel på hur Kyrkan samt Samhället ser på det hela. Fader Ajob höll i den 9

11 tredje föreläsning om alkohol och tobak som sedan väckte många frågor hos ungdomarna. Helgen avslutades med lite skoj, bland annat med lite av vår musik där ungdomarna fick lära sig av kulturens olika danser UNG OCH KRISTEN Aktivitets dagar 2011 Under 2011 gjorde vi i UI flera olika Ung och kristen aktivitets dagar. Syftet med Ung och Kristen är att UI besöker oaktiva lokalföreningar för att i största möjliga mån göra dem mer aktiva och ge dem det stöd som de behöver. År 2011 hann vi med att besöka en del olika kyrkor och dessa var: St. Maria och St. Tomas i Linköping samt St. Johannes i Märsta. Vi kan med facit i hand gladeligen meddela att våra besök hade effekt, då vi till slut höll en Hymnfestival i Märsta där deras ungdomar var väldigt aktiva och var med i organiserandet av aktiviteten. Vad gäller båda kyrkorna i Linköping så närvarar de numera på alla våra aktiviteter och de tar även ett större initiativ vad gäller att påverka kommande aktiviteter. Därmed kommer UI att fortsätta med Ung och kristen aktiviteter under kommande aktiviteter då det bevisligen ger en bra effekt och man etablerar en bra kontakt med lokalförsamlingarna. Denna julmiddag uppskattades av alla och vi inom UI vill först tacka Hans Högvördighet Julios Ablahad Gallo Shabo samt prästerna som kunde närvara och dessutom tacka de som lagade maten och hjälpte till. Sist men inte minst vill vi också tacka utskottsmedlemmarna som åkte långt bara för att vara med och göra denna dag oförglömlig. 4. KONSULENT/KANSLIST Konsulenten har arbetat klart sitt första år för UI. Första sex månaderna arbetade konsulenten på halvtid och andra halvåret gick upp till heltid. Man kan sammanfatta arbetsåret på följande sätt första halvåret var för upplärning, att komma in i arbetsrutinerna, etablera kontakten med ärkestifts styrelse och känna sig som en i arbetslaget med styrelsen. Andra halvåret utförde konsulenten sina arbetsuppgifter med större självsäkerhet och större effektivitet. Dessutom upptog konsulenten mindre tid av styrelsen då denna kände sig tryggare i sina uppgifter. Konsulenten har dock inte hunnit åka runt till alla lokalföreningar och tillgodose allas behov av hjälp då arbetstiden inte har räckt till trots att hon har arbetat övertid många gånger. Värt att nämna är att mycket god kommunikation har upprätthållits mellan ärkestiftet och UI styrelse tack vare konsulenten. 10

12 5. SAMMANTRÄDEN Under 2011 träffades styrelsen ett tiotal gånger för att arbeta och planera och diskutera UI:s verksamhet. Mötena påbörjas fredag kväll och avslutas söndag eftermiddag. Nya regler och riktlinjer fastställdes av styrelse 2011 för styrelsemötena. Som exempel kan nämnas att styrelsen ska varje möteshelg hitta på en rolig aktivitet som man gör tillsammans för att förbättra gruppkänslan och dynamiken. 11

13 6. SAMMANFATTNING 2011 har varit ett fullspäckat verksamhetsår med massa roliga överraskningar. Det kan med stolthet meddelas att intresset för UI:s verksamhet har växt på alla plan, inte minst sagt bland ungdomarna. Detta är i sig en glädjande nyhet då det under dessa tider har blivit svårt för ideella föreningar att locka till sig ungdomar. UI är oerhört tacksamma för alla nya medlemmar som anslutit sig till oss, men även för de som har varit med ett tag och som nu arbetar som ledare i organisationen. UI kan nu med stolthet och ett leende på läpparna se tillbaka på året som gått och tacka alla som med ett eller annat sätt varit delaktig och gjort det till ett möjligt verksamhetsår med många möjligheter. Genom att slutföra ett flertal förträffliga läger och veckoslutskurser kommer deltagarna att bära med sig och minnas mycket nyttig information och bra erfarenheter en bra tid framöver och samtidigt ha blicken framåt och tänkt på UI:s men även kyrkans utveckling. Detta genom att utveckla ledare inom söndagsskolan, ungdomsverksamhet, ordförande och lokala styrelser. Vi kan inget annat än att tacka för välsignelsen vi fått från ovan och alltid minnas vår grund. Vi känner en välsignelse i allt vi gör för vi gör det renhjärtat. Med Guds hjälp kan vi göra det omöjliga möjligt. Vi tackar därför Fadern vår i himlen för allt han gett oss, alla de chanser vi fått för att samla ungdomarna och visa de den rätta vägen. Må Gud, den allsmäktige ständigt vaka över och hjälpa oss. UI vill även passa på att tacka alla ledare som har ställt upp och gjort detta till ännu ett oförglömligt år i UI:s historia. UngdomsInitiativets styrelse

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Sommarläger för hela familjen

Sommarläger för hela familjen Nr 118, maj 2014 Sommarläger för hela familjen AKC har planerat sommarläger för hela familjen till alla åldrar. Det är tänkt att hålla lägret i Ansgardsgården i Flen där vi har tidigare genomfört sommarläger

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Tallbohovskolan besökte Frankrike

Tallbohovskolan besökte Frankrike Tallbohovskolan besökte Frankrike En grupp elever från Tallbohovskolan och Kulturskola i Järfälla har besökt Frankrike i slutet av november 2012. Syftet är att ungdomar med olika bakgrund möts i en skapande

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011

barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011 barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011 Barnen är tillbaks och vi har blivit med fler små härliga busungar så tiden som gått har vi ägnat åt att få våra nya vänner att känna sig

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm 1 Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm I år har arrangören lyckats knyta kontakt med thailändska skolor båda i Danmark och Norge

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granbo scen Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 1 2 D. Oftast 14 27,5 E. Alltid 36 70,6

Läs mer