Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, Falsterbo Org nr Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

2 FALSTERBO GOLFKLUBBS SPONSORKLUBB 2007 Omslagsbilden: Gunnar Almberg hade ett bra år 2006 och vann bl a Falsterboskålen Äkta Makar (tillsammans med hustru Gunilla) och Gunnar Edstrands Vpr (slog Ann Stahle i finalen). Det senare vandringspriset fick Gunnar ta emot i samband med prisutdelningen i Fyrslaget, tävlingen som bara spelas var femte år och som i år vanns av Edward Liepe och Andreas Wijkström före Liselott och Fredrik Hedenskog (trea) och Charlotte Becker och Charlotte Brattström (tvåa). Redigering och layout: Björn Werius, Skanörs Skrivarstuga. Färgkopiering: Canon Business Center, Malmö.

3 Captain s Corner Under en septemberpromenad på stranden bestämde jag mig för att inte kandidera till omval som ordförande i klubben i ytterligare ett år. Inte för att jag var trött på golfen eller på klubben - det blir jag nog aldrig. Men efter 25 år i styrelsen, varav de senaste elva som ordförande, kände jag att det nog var dags för förnyelse. 25 är är en lång tid. Ett kvarts sekel! När jag 1981 blev invald i styrelsen med ansvar för junior- och elitkommittén var det Peter som framgångsrikt tränade våra unga spelare och Sven och Hansy som hade hand om restaurangen. Brickor gällde fortfarande. Eva var inne på sitt första pass som administrativ chef. Hans-Åke var greenkeeper. Allt var ganska småskaligt och satsningen på banskötseln var begränsad. Trots det tyckte amerikanska Golf Magazine att Falsterbo var en av de 50 bästa banorna i världen. Man kan undra om de hade varit här... Förväntningarna på en bra bana, fint klubbhus, utmärkt restaurang, bra pro med fin proshop och full service har medfört en hel del förändringar sedan dess. Ändå tycker jag att vi har lyckats bibehålla atmosfären som den skall vara i en riktig klubb. För 25 år sedan var styrelsemötena inte så omfattande. Frågorna var mindre inte minst de ekonomiska frågorna. Det gjordes fel ibland. Ett jag minns var inköpet av slipsar med korslagda biljardköer i stället för golfklubbor. Men det var inget stort problem. Alla slipsarna blev sålda. Under totalt 19 år har Eva Persson varit klubbens administrativa chef. Eva har levt med klubben, dess medlemmar och skiftande styrelser. Eva har stått för kontinuitet och följt med i förändringarna. Nu lämnar Eva snart sin tjänst för att övergå till en aktiv pensionärstillvaro. Ett stort och varmt tack vill jag här framföra till Eva för en synnerligen gedigen insats. Helt säkert är Eva också glad för att just Magnus Jivén nu kommer in som klubbchef. Magnus har under många år på ett osynligt sätt hjälpt klubben genom datadjungeln och känner vår bana väl. Nu hälsar vi Magnus välkommen i sitt nya arbete och önskar honom lycka till. Här vill jag också passa på att tacka alla som jag haft glädjen att samarbeta med i klubben under årens lopp. Vår bana har kommit igenom en nedgångsperiod och rest sig med uppbyggda och lätt undulerade greener. Detta har genomförts med stort ekonomiskt stöd från våra sponsorer och donatorer. För dessa insatser är vi tacksamma. Vi har valt att satsa på bra personal och maskiner, vilket resulterat i en bana som håller hög klass under större delen av året. Om vi fortfarande har en av världens 50 bästa banor lämnar jag dock till var och en att tycka till om. Men visst är det en härlig hemmabana. Vår klubb står för tradition och känsla för golfspelet. Vi spelar relativt snabbt. De flesta av oss spelar i invanda gäng. En liten skärpning när det gäller det individuella tävlandet hade dock inte varit fel. Vi 60-åringar, som är ganska många, är nog lite bekväma och tävlingströtta. Klubben får sätta sitt hopp till yngre generationer. Personligen hade jag gärna haft min handicap i heltal. Vi räknar ju inga halva puttar och snörtävlingar är ingen riktig golf. För övrigt har jag accepterat att mina fina persimmonklubbor inte längre platsar i bagen. Det är tråkigt. Det lät så skönt när man träffade med dem. Jag var nog bland de sista i klubben att pensionera mina woods. Nu pensionerar jag mig själv och önskar klubben och dess medlemmar allt gott i framtiden. Captain s Corner... 3 Kallelse och föredragningslista... 4 Valberedningens förslag... 5 Verksamhetsberättelse Investeringar Resultaträkning Balansräkning Noter till resultat- och balansräkningarna Revisionsberättelse Resultatbudget Investeringsbudget Årsavgifter 2007 och Innehållsförteckning Bilder från året som gick Bankommittén Klubbhuskommittén Marknads- och Informationskommittén Junior- och Elitkommittén Damkommittén Seniorkommittén Tävlings- och Hcpkommittén Vinnare av KM och vandringspriser Övriga tävlingsresultat Preliminärt tävlingsprogram årsjubileet

4 Kallelse och föredragningslista Falsterbo Golfklubbs medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte för stadgeenliga val och beslut lördagen den 31 mars 2007 kl i Falsterbo Församlingshem, Skoltorget, Falsterbo Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs senast den 17/3. Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset senast en vecka före årsmötet. Föredragningslista vid ordinarie årsmöte Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2006 samt disposition av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av a) klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år b) tre övriga ledamöter och en suppleant i styrelsen för en tid av 2 år samt eventuella fyllnadsval c) två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant för en tid av 1 år d) två ledamöter i valberedningen för en tid av 3 år samt eventuella fyllnadsval 11. Fastställande av resultat- och investeringsbudget för 2007 samt medlemsavgifter för Säkerhetsfrågor på banan 13. FGK:s 100-årsjubileum Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet) 15. Styrelsens förslag att välja Bengt Modéer till hedersmedlem 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande Utdelning av Trelleborg AB:s Stipendium och Jan Wijkströms Minnesfonds Stipendium för Unga golfare. Årsmötesmiddag efter årsmötet kl i klubbhuset Golfrestaurangen serverar en trerätters meny för 300 kr per person inklusive drink före samt vin till maten och kaffe. Mosaik på lax och pilgrimsmussla med gulbeta och grillad lime Kalvtournedos med parmesanpotatiskaka, fikonvinägersky och zucchini Chokladbrioche med apelsinsallad Anmälan till middagen gör du på telefon , eller på lista i klubbhuset. Din anmälan vill vi ha senast onsdagen den 28 mars kl Antalet gäster är maximerat till de 100 platser matsalen kan erbjuda. Hjärtligt välkomna! Styrelsen 4

5 Valberedningens förslag Valberedningens förslag till ordinarie årsmöte 2007 med Falsterbo Golfklubb Styrelse Mandattiden utgår vid kommande årsmöte för nedanstående styrelseledamöter. Bengt Modéer Otto Wrangel Thomas Lundquist Ann Stahle Anna-Karin Hedenskog ordförande ledamot, skattmästare ledamot, ordf. Tävlings- och hcpkommittén ledamot suppleant Valda på ytterligare ett år är ordinarie ledamöterna Thomas Perulf, Bengt Roswall och J O Annemark samt suppleanten Göran Bernhoff. Bengt Modéer och Thomas Lundquist har avböjt omval. Valberedningen föreslår Nyval av Göran Bernhoff ordförande på ett år Omval av Otto Wrangel ordinarie ledamot på två år Omval av Ann Stahle ordinarie ledamot på två år Nyval av Anna-Karin Hedenskog ordinarie ledamot på två år (fn suppleant) Nyval av Douglas Krook suppleant på två år Fyllnadsval av Peter Marcusson suppleant på ett år (fyllnadsval efter Göran Bernhoff) Styrelsen i övrigt består av ordinarie ledamöterna Thomas Perulf, Bengt Roswall och J O Annemark. Revisorer Till revisorer föreslår valberedningen Omval av Hans-Åke Angtoft, aukt. revisor ordinarie på ett år Omval av Robert Herslow ordinarie på ett år Omval av Lars Månsson suppleant på ett år Falsterbo den 23 januari 2007 VALBEREDNINGEN Thore Ohlsson Johanna Lüddeckens Andreas Wijkström Liv Wollin Gunilla Almberg Douglas Krook (ej deltagit i beslutet att föreslå sig själv) Kort presentation av de nya kandidaterna till styrelsen: Douglas Krook Född 1942 i Göteborg och uppvuxen i Bjärred och Malmö. Efter ekonomistudier i Lund tillbringade jag ca 10 år i Stockholm innan jag flyttade till Falsterbo. Gift med Yvonne. Två barn: Daniel och Gisela. Började spela golf i Stockholm och var ett par år medlem i Sollentuna GK. Hela familjen spelar golf och klubben betyder mycket för oss alla som en viktig trivselplats.har aktivt deltagit i flera av klubbens olika kommitter de senaste åren och har även blivit utsedd till jubileumsgeneral. Är intresserad av klubbens tävlingsverksamhet och önskar utveckla ett starkare samarbete med klubbens olika tävlingssponsorer. Har varit egen företagare i klockbranschen i ca 30 år men har nu avvecklat dessa verksamheter. Peter Marcusson Jag tillbringade mina första somrar hos farmor vid tångvallen längs tredje hålet. Farmors far var Ernst Lindahl (Röder Prick), klubbens förste ordförande. Pappa Claes och farbror Nils inspirerade mig tidigt till att börja spela golf. Jag fick många vänner genom golfklubben och vi spelar tillsammans än idag. Jag är gift med Annika som också är medlem. Våra barn heter Johanna och Calle. Johanna startar som provmedlem i år och blir därmed den femte generationen i klubben. Jag är en passionerad golfare (hcp 6,3) som värnar om spelets traditioner. De senaste 10 åren har jag arbetat utomlands, men sedan årsskiftet har jag min arbetsplats i Malmö, där jag ansvarar för Ferrings verksamheter i Sverige och Norge. I samband med återkomsten till Sverige har vi skaffat sommarhus i Falsterbo. Jag ser nu fram emot att få göra en insats för klubben. Douglas Krook Peter Marcusson 5

6 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Falsterbo Golfklubb avger med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, redovisning för sin förvaltning av klubbens angelägenheter under verksamhetsåret Verksamheten på klubben följer den av årsmötet 2005 fastställda Långtidsplanen för Falsterbo Golfklubb (se hemsidan under flik Klubben). Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Bengt Modéer Ordförande (AU) Thomas Perulf Sekr. o Vice ordförande Ordf. Klubbhuskommittén (AU) Otto Wrangel Skattmästare (AU) Bengt Roswall Ordf. Junior- och elitkommittén (AU) Thomas Lundquist Ordf. Tävlings- och hcpkommittén J O Annemark Ann Stahle Suppleanter Anna-Karin Hedenskog Göran Bernhoff Ordf. Marknads- och informationskommittén Till styrelsen har adjungerats Eva Persson Administrativ chef Bo Göransson Greenkeeper David Leet Head pro Thomas Lundquist har avböjt omval. Thomas har varit med i tävlings- och handicapkommittén sedan 1990 och tog 2003 över som ordförande efter Liv var han även verksam som distriktsdomare och har hållit många uppskattade regelkurser. Thomas har i 15 år också varit handicapansvarig. På senare tid har kurserna varit mer inriktade på en annan sport, bridgen, där Thomas är en populär ledare för den växande skaran bridgespelare på klubben. Även om Thomas nu avgår ur styrelsen har han lovat att stanna kvar i tävlingskommittén och fortsätta att sköta medlemmarnas handicap. Vi tackar Thomas för hans kunniga och förtjänstfulla arbete för Falsterbo Golfklubb i kommittén och i styrelsen och gläder oss åt hans fortsatta engagemang. Förslag till val av hedersmedlem Bengt Modéer har varit styrelsemedlem i Falsterbo Golfklubb under åren Han inledde sin bana som ordförande i Juniorkommittén var Bengt sekreterare och vice ordförande i styrelsen valdes Bengt till ordförande. Bengt är även ordförande i bankommittén. Bengt har med stark känsla för klubbens traditioner, banans belägenhet i ett naturreservat och golfspel på elitnivå lett klubben under en period fylld av olika projekt och aktiviteter. Ombyggnaden av banans greenområden som startade med två greener år 1995 fullföljdes under åren med resterande 16 greener. Den nya banan invigdes 2002 och fick sitt elddop 2003 då klubben arrangerade en tävling på Challenge Touren. Ett nytt bevattningssystem installerades 2001 och klubben säkrade sitt uttag av vatten genom en vattendom En ny proverkstad byggdes 2003 och en ny banverkstad Bengt Modéer föreslås bli ny hedersmedlem i klubben. Måhända får han liksom den tidigare hedersmedlemmen Liv Wollin en egen bänk att sitta på... Säkerhetsfrågorna har kommit i fokus och Bengt har gått i spetsen för arbetet med att öka säkerheten på och kring golfbanan och därmed säkra banans framtid. Om två år firar Falsterbo Golfklubb sitt 100-årsjubileum. Bengt spelar en viktig roll som redaktör för Jubileumsboken. Hans stora intresse för golfens och klubbens historia och alla kontakter han knutit genom åren är inte minst här en ovärderlig tillgång. Bengt Modéer har gjort en utomordentlig insats för Falsterbo Golfklubb och dess medlemmar. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att Bengt Modéer väljes till hedersmedlem i Falsterbo Golfklubb. Revisorer Under verksamhetsåret har auktoriserade revisor Hans- Åke Angtoft fortlöpande granskat klubbens redovisning och ekonomiska rutiner. Fastigheter Falsterbo Golfklubb äger två fastigheter: Falsterbo 2:3 (Norra Kålhagen vid 3:e tee), taxeringsvärde 0 kr respektive Falsterbo 2:10 (klubbhuset med omgivande mark, övningsfältet, parkeringsplatsen och del av 1:a hålet), taxeringsvärde 0 kr. Byggnaderna är försäkrade till fullvärde. Installationer och maskiner är försäkrade för Kkr. En översyn av uppvärmningen och ventilationen pågår för att hålla energikostnaderna nere. Information Klubbens hemsida har från och med 2006 ersatt den tidigare medlemstidningen Ule Nabbe som den huvudsakliga informationskanalen för löpande information om vad som händer i och på klubben. Det finns också en pekskärm i receptionen för dem som inte har tillgång till Internet hemifrån. Hemsidan besöktes under sommarmånaderna av ca personer/månad. Som ett komplement till hemsidan introducerades nyhetsbrevet Ule Nabbe. Det första numret gick ut med post i juli. 6

7 Medlemmar per Kategori Herrar Damer Summa Seniorer >30 år Seniorer år Seniorer yngre år Juniorer Professionella Heders- och ständiga medlemmar Overseas members Summa heltidsmedlemmar Vardagsseniorer Summa aktiva medlemmar Vilande Summa aktiva och vilande Passiva Summa inkl passiva Provmedlemskap har beviljats 31 knattar (14 pojkar och 17 flickor). Därefter har nyhetsbrevet skickats med e-post. Receptionen har arbetat hårt med att samla in aktuella e-postadresser från medlemmarna och vi saknar nu bara cirka 100 adresser. Verksamhetsberättelsen har gjorts fylligare med rapporter, resultat och bilder från året som gått. Medlemsmatrikel med aktuella uppgifter om klubben samt medlemsförteckning (med handicap) har utgivits. Proverksamhet/Reception David Leet Golf AB, dvs David Leet, Head Pro, och Markus Turtiainen, Assistant Pro, har ansvarat för klubbens proverksamhet och shop. Det nuvarande avtalet med David Leet Golf AB löper till och med år Restaurang Ebba Stenberg och Ann Tuvesson har efter sex år som framgångsrika krögare på Falsterbo Golfrestaurang beslutat sig för att avsluta sin verksamhet i och med utgången av år Nytt arrendekontrakt för 2007 har tecknats med Charlotte och Pelle Lundqvist. Ann och Ebba avtackades på Boxing Day och tanken var att samtidigt introducera Charlotte och Pelle. Nu blev det inte så. På juldagens morgon avled Pelles far och vår gamle krögare Börje Lunkan Lundqvist. Den traditionella julglöggen på annandagen inleddes istället med en tyst minut för att hedra minnet av Börje. Anställda Medeltalet anställda har under året uppgått till 5 tjänstemän och 5 arbetare. Administration/kansli Eva Persson har varit ansvarig för klubbens administration. Helen Lundin tjänstgör som kanslist på deltid. Eva ansvarar för klubbens kansli och den ekonomiska uppföljningen. Vidare sköter Eva kontakterna med medlemmar, entreprenörer, sponsorer och myndigheter. Eva ansvarar också för samordningen av klubbens olika funktioner. Den löpande redovisningen har under året handlagts av Bokföringsbyrån Lisbeth Kleine AB, Skanör. Reception Under maj-september har Karin Rogmark arbetat deltid i receptionen. Christina Söderbäck och Pontus Kjellström har varit timanställda i receptionen under sommaren och på helger. Banan Bo Göransson har varit greenkeeper med ansvar för banan och för klubbens fasta anläggningar. Banpersonalen består av Harald Schrott (banförman), Håkan Lindberg (maskinansvarig) och Mats Nilsson samt Carl-Otto Billesborg och Nils Åkerlund, som båda nyanställdes i april Björn Wiberg gick i pension den 31 mars efter drygt 10 år som maskinansvarig på Falsterbo Golfklubb. Vi tackar Björn för hans insatser och önskar honom lycka till som pensionär. Marcus Linderholm slutade efter 4 år på klubben sin anställning i mars och flyttade hem till Halland. Arbetsstyrkan har kompletterats med korttidsanställda under sommarsäsongen. Ny organisation 2007 Eva Persson har framfört önskemål om att gå i pension under år Det har en tid stått klart att det finns behov av en omorganisation på den administrativa sidan för att möta de ständigt ökande kraven på service och information från såväl golfspelarna som klubbens omgivning. Nya lagar och bestämmelser kräver också mer insatser. Verksamheten blir alltmer dator/internet-inriktad. Bengt Modéer tackade Ebba Stenberg och Ann Tuvesson för deras sex år som krögare på Falsterbo Golfklubb. Nu tar Pelle och Charlotte Lundqvist över. När Bengt Modéer avgår som ordförande i mars 2007 lämnar han också uppdraget som ordförande i bankommittén, ett uppdrag som inneburit att Bengt i många avseenden också fungerat som banchef. 7

8 Greenfee-statistik ack 004 ack 005 ack 006 ack Antal/månad Ackumulerat jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Diagrammet visar antalet gäster per månad under de senaste fyra åren. Antalet gäster under högsäsong har fortsatt att minska något, vilket också varit en strävan i syfte att bereda medlemmarna ökad tillgänglighet. Antalet greenfeegäster 2006 var totalt drygt 7 200, något färre än Mot ovanstående bakgrund har styrelsen beslutat att inrätta en tjänst som klubbchef med ett övergripande ansvar för hela klubbens verksamhet inklusive funktionen som banchef. Som klubbchef på Falsterbo Golfklubb har styrelsen anställt Magnus Jivén, som tillträder sin tjänst i april Eva och Magnus arbetar sedan jämsides ett par månader. Magnus är väl meriterad för arbetet. Han har varit medlem i Falsterbo sedan junioråldern och är väl förtrogen med hur klubben fungerar och dess traditioner. Greenfeespel Antalet greenfeespelare var cirka 7200, något färre än 2005 (ca 7500). Statistiken grundar sig på greenfeeboken. Därtill kommer greenfeespel vid företagsgolf, tävlingar och utbyten. Greenfeeintäkterna hamnade på drygt kr över budget. Januari-mars låg vi kr back mot budget på grund av den stränga vintern, men redan under april hade vi hämtat tillbaka förlusten. Trots ännu en vacker höst var antalet gäster i oktober bara cirka 700 personer. Ännu så länge har vi dock inte känt av den omtalade minskningen av greenfeespel i någon större utsträckning. Många greenfeespelare kommer tillbaka varje år och vi kan känna oss stolta över de många lovorden över såväl banan som mottagandet på klubben. Tidbokning Systemet med att förhandsboka tider fungerar bra och de flesta har kunnat få starttider när man önskat. All tidbokning har hittills skett manuellt. Ett test gjordes i höstas med att lägga in tidbokningen i GIT-systemet, men det visade sig inte vara möjligt att lägga in alla parametrar för våra specifika bokningsregler. Det sker dock hela tiden en utveckling av systemet i GIT och med vissa justeringar av våra bokningsregler skulle tidbokningen så småningom kunna datoriseras, vilket skulle göra det möjligt att boka starttider via internet.. Säkerhetsfrågan Säkerheten på och kring golfbanan är av avgörande betydelse. Miljöbalken lägger ansvaret på klubben att se till att golfspelet sker utan störande inverkan på omgivningen. Styrelsen tillsatte i fjol en Säkerhetsgrupp och en rapport om det arbete som pågår finns på sidan 21. Kommittéer Kommittéernas verksamhet redovisas på sidorna Styrelsen vill framföra ett stort tack till kommittéledamöter och övriga ideellt arbetande inom klubben. Den 1 april blir Magnus Jivén ny klubbchef. Han efterträder Eva Persson som går i pension. Men Eva kommer att jobba parallellt med Magnus under en övergångsperiod. 8

9 Investeringar 2006 Investeringar Årets investeringar uppgick till kkr mot budgeterat kkr. En greenvält och en s.k. greensweeper, som var planerade år 2007, har köpts in redan 2006 för 159 kkr. En ny batteridriven golfbil har köpts in i stället för bensinbilen, som inte längre fungerade tillfredsställande. I restaurangen har ett par mindre maskiner som havererade ersatts med nya. Datorinvesteringarna har dragit över budget något. VVS-investeringar i omklädningsrummen har fått anstå till Investeringar, KKr budget 2006 utfall 2006 Banan Spruttruck med täckt bom Aggregatchassi till greenklippare Spiralborstkassetter 5 24 Thatchmasterkassetter Greenvält Greensweeper 0 21 Slangvagn 5 20 Bevattning 5, Golfbil 0 65 Dator 0 10 Delsumma banan Klubbhuset VVS dam/herr omklädningsrum 50 0 Heltäckningsmatta Nytt köksgolv Konvektionsugn 0 36 Ismaskin 0 10 Tvättmaskin/-tumlare 0 15 Komplettering receptionen 0 24 Datorutrustning Frankeringsmaskin Kontorsmöbler Delsumma klubbhuset Summa Försäljning maskiner Nettoinvesteringar Banprojekt Kostnaden för säkerhetsåtgärder och övningsområdet uppgår till 123 kkr mot budgeterat 95 kkr. Projekten kostnadsförs i resultaträkningen under rubriken Banan. Vassrensningen som budgeterats till 100 kkr har inte kunnat genomföras på grund av översvämning under den planerade rensningsperioden. Banprojekt, KKr budget 2006 utfall 2006 Säkerhetsåtgärder Övningsområdet 5 42 Vassrensning*) Summa banprojekt *) donationsfonden tas i anspråk 9

10 Resultaträkning 2006 Kommentarer till resultaträkningen Intäkter Medlemsavgifterna ökade med knappt 3 % beroende på den med 100 kr ökade årsavgiften. Inträdesavgifterna är likaså något högre än föregående år. Greenfeeintäkterna ökade med knappt 5 %. Arrende och sponsorintäkter följer ingångna avtal. Klubben erhöll en donation på 500 Kkr. Donatorn har föreslagit att medlen skall användas för att finansiera en välbehövlig upprustning av klubbhuset med omgivningar inför 100-årsjubiléet En ny fond, Jubileumsfonden, har instiftats Fonden är tänkt att i första hand utnyttjas för projekt av mer långsiktig och varaktig karaktär med syfte att höja banans kvalitet och säkerhet samt att åstadkomma en standardhöjning av anläggningarna i övrigt.. Målet är att så många åtgärder som möjligt skall vara slutförda till100-årsjubileet. Se vidare sid 35.. Totalt ökade intäkterna med 6,4 % till 10,4 Mkr. Kostnader Administration Som framgår av verksamhetsberättelsen har styrelsen beslutat om en omorganisation av administrationen. Det har fått effekt på kostnaderna under 2006, då Magnus Jivén redan haft vissa uppdrag. Kostnader för uppbyggnad och byte av verktyg för klubbens hemsida under 2007 har också belastat årets resultat. Administrationskostnaderna ökade med 9 % från Kkr till Kkr. Bana Kostnaderna för banan uppgick till Kkr vilket är närmare hälften av klubbens totala kostnader. Utfallet blev dock något lägre än budget. Lönerna låg under den budgeterade nivån medan övriga kostnader blev marginellt högre. Kostnader för att höja säkerheten på banan uppgick till 81 Kkr. Banprojekten redovisas i avsnittet Investeringar. Fastigheter Kostnaderna för klubbhuset med tillhörande byggnader och mark slutade på 937 Kkr. Den största enskilda posten är uppvärmning och el: 264 Kkr. En utredning om möjligheterna att sänka energikostnaderna pågår. Kommittéer Sammanlagt uppgick kostnaderna för kommittéerna till 590 Kkr, vilket är något lägre än föregående år. Tävlingskommittén slutade på +35 Kkr tack vare fler tävlingssponsorer. Juniorkommittén har haft många aktiviteter, vilket resulterat i ett överdrag på 42 kkr. Elitkommitténs utgifter ligger däremot 42 Kkr under budget. Bidrag från Riksidrottsförbundet och Vellinge kommun till juniorverksamheten har utgått med 32 Kkr. Marknadskommittén har tagit in sammanlagt Kkr. Efter avdrag för egna kostnader återstod Kkr varav 624 Kkr avsatts till Sponsorfonden. Fastighetskostnaderna uppgick till 937 Kkr vilket är i nivå med föregående år men 37 Kkr högre än budget. Övriga kostnader Sammanlagt uppgick övriga kostnader till 589 Kkr, marginellt över budgeterade 578 Kkr. Avskrivningar Planenliga avskrivningar uppgick till Kkr varav 893 Kkr avser avskrivning på investeringar i bana, proverkstad och banverkstad. Denna del av avskrivningarna avräknas mot Medlemsfonden och Sponsorfonden. Bokslutsdispositioner Avsättning till och upplösning av fonder sker i enlighet med fastställda regler: Kkr Inträdesavgifter till Medlemsfonden 495 Del av sponsoravgifterna till Sponsorfonden 624 Erhållen donation till Donationsfonden 500 Tillskott till Jubileumsfonden 13 Summa fondavsättningar Upplösning av Medlemsfonden avseende pro- och banverkstad 59 Upplösning av Sponsorfonden avseende greenombyggnad och bevattningssystem 534 Summa upplösningar 893 Årets resultat Årets resultat uppgår till -27 Kkr jämfört med budgeterat -150 Kkr. 10

11 Resultaträkningar, Kkr Not utfall 2005 budget 2006 utfall 2006 Intäkter Medlemsavgifter m.m Inträdesavgifter Greenfeeintäkter Arrendeintäkter Sponsorintäkter Övriga intäkter Donationer Jubileumslotteri Summa intäkter Kostnader Administration Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Bana Personalkostnader Övriga kostnader banan Banprojekt Fastigheter (klubbhus, bagvagnshus, proverkstad) Kommittéer Tävlingskommittén Juniorkommittén Elitkommittén Marknadskommittén Seniorkommittén Damkommittén Övriga kostnader Möten m.m Professional Föreningsavgifter Summa kostnader Planenliga avskrivningar Rörelseresultat Andra intäkter/-kostnader Vinst vid försäljning av maskiner Finansiella intäkter och kostnader Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Fondavsättningar Nedskrivningar Upplösning av fondmedel Årets vinst Varifrån kommer pengarna..? 7% 15% 7% 15% 53% 25% 53% 25% Och vart tar de vägen..? 8% 8% 8% 8% 1% 1% 1% 1% 50% 50% Medlemmarna Greenfee Sponsorer Övrigt Medlems- och inträdesavgifter Greenfee Sponsorer Övrigt Administration Banan Banan Fastigheter FastigheterKommittéer Kommittéer Övrigt Övrigt 11

12 Balansräkning 2006 Kommentarer till balansräkningen Anläggningstillgångar Avskrivning på anläggningstillgångar sker enligt plan baserad på bedömd ekonomisk livslängd: Datorer 4 år Maskiner och inventarier utom datorer 5 år Markanläggningar 10 år Installationer i fastighet 10 år Byggnader 0 år I anläggningstillgångarna ingår kostnader för ombyggnad av bana och fastigheter med Kkr vars avskrivningar uppgår till 893 Kkr. Beloppet återförs som bokslutsdisposition genom upplösning av fondmedel. Värdet på dessa fonder uppgår därmed till Kkr (4 641 Kkr 2005). Omsättningstillgångar Varulagret är inventerat på balansdagen. Likvida medel utgörs av kassa, postgiro, bankmedel och outnyttjad checkräkningskredit: Kkr Kassa och postgiro 11 Bankmedel 0 Outnyttjad checkräkningskredit Långfristiga skulder Reversskulder till medlemmar har efterskänkts med 149 Kkr och återbetalning har skett med 37 Kkr. I likhet med tidigare år har efterskänkta medlemslån förts direkt till medlemsfonden. Checkräkningskrediten har amorteras med 500 Kkr i februari. Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser huvudsakligen upplupna semesterlöner. Förslag till disposition av årets vinst/förlust Styrelsen föreslår att årets förlust på -27 Kkr överförs i ny räkning. Balanserade vinstmedel uppgår härefter till Kkr. Kassaflödesanalys, Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Avskrivningar Finansieringsverksamheten Ökning/-minskning av checkkrediten Återbetalning av medlemslån Investeringsverksamheten Löpande investeringar Förändring av rörelsekapitalet Minskning av omsättningstillgångar 8 Ökning av kortfristiga skulder Förändring av likvida medel

13 Balansräkningar, Kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 4 Byggnader Mark Markanläggningar Maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Varulager 5 Kundfordringar 7 6 Övriga kortfristiga fordringar 7 0 Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fondmedel Långfristiga skulder Medlemsreverser Checkräkningskredit, limit Kortfristiga skulder Kortfristig del av checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Falsterbo den 13 februari 2007 STYRELSEN FALSTERBO GOLFKLUBB Bengt Modéer Otto Wrangel Thomas Perulf Bengt Roswall J O Annemark Thomas Lundquist Ann Stahle 13

14 Noter till resultatoch balansräkningarna Not 1 - Arrendeintäkter, Kkr Shop/proverkstad/drivingrange Restaurang Summa Not 2 - Sponsorintäkter, Kkr Sponsorklubben Banguiden Team Falsterbo Summa Not 3 - Lönekostnader, Kkr Löner till fast anställda Löner till säsonganställda Arbetsgivaravgifter RFV Pensionskostnader inkl löneskatt Summa Not 4 - Anläggningstillgångar, Kkr Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning Utgående avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning Utgående avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Anskaffningsvärde försålda inventarier Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar försålda inventarier Årets avskrivningar Nedskrivning Utgående avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Avskrivningar Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa avskrivningar Nedskrivningar Maskiner och inventarier Bokfört värde anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar varav projekt Not 5 - Fondmedel, Kkr Medlemsfond Ingående balans Inträdesavgifter Efterskänkta reverser Upplösning Utgående balans Sponsorfond Ingående balans Tillskott Upplösning Utgående balans Livstidsmedlemsfond Ingående balans Tillskott 0 0 Upplösning 0 0 Utgående balans Donationsfond Ingående balans Tillskott Upplösning Utgående balans Jubileumsfond Ingående balans 0 0 Tillskott Jubileumsveckan 0 13 Upplösning 0 0 Utgående balans 0 13 Summa fondavsättningar Ingående balans Avsättningar Efterskänkta reverser Upplösning Utgående balans

15 Revisionsberättelse Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Falsterbo Golfklubb för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i golfklubben för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med golfklubbens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av golfklubbens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med golfklubbens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falsterbo den 21 februari 2007 Hans-Åke Angtoft Auktoriserad revisor Robert Herslow Robert Herslow och Hans-Åke Angtoft vid den årliga slutrevisionen av klubbens verksamhet. 15

16 Resultatbudget 2007 Intäkter Medlemsavgifter Årsmötet 2006 beslutade om årsavgifter och skåpavgifter för 2007 enligt tabell på sid 17. Greenfee Greenfeen svarar för ca 25% av klubbens intäkter. Genom något höjda greenfeeavgifter och genom att utnyttja mindre belagd tid för greenfeespel räknar vi här med en 5-procentig ökning. Den allmänt befarade minskningen av greenfeespelet i Sverige tror vi oss kunna möta genom en bana i bra skick och trevligt omhändertagande av våra gäster. Greenfeeavgifterna 2007 framgår av tabell på sid. 17. Sponsorintäkter Sponsorintäkterna beräknas öka något. Arrendeintäkter Avtalet med David Leet löper till och med Restaurangavtalet med Charlotte och Pelle Lundqvist är ettårigt. Donationer 2006 fick vi en extra intäkt i form av en donation på 500 Kkr. Även om vi för 2007 har budgeterat 0 kr så hoppas vi givetvis på fler bidrag till i första hand Jubileumsfonden. Kostnader Administration En omorganisation genomförs under Bana Investeringarna, som normalt ligger runt 1 Mkr, budgeteras till 750 kkr. Inköp av en greenvält planerat till 2007 tidigarelades till 2006 då vi fick ett fördelaktigt erbjudande. Personalkostnaderna ökar med 10%. Lönerna är uppräknade med ca 4%. En ökad satsning på utbildning ingår med totalt 60 Kkr. Fastighetskommittén Stigande driftskostnader, framför allt höjda energikostnader, kommer att påverka boksluten framöver. Investeringar på 2,5 Mkr behöver göras under året enligt specifikation på sid 17. Investeringarna redogörs närmare för under Klubbhuskommittén på sid Bokslutsdispositioner Avsättning av inträdesavgifter till Medlemsfonden och del av sponsoravgifterna till Sponsorfonden. Sedvanlig upplösning av fondmedel avseende aktiverade projektkostnader samt av donationsfonden för täckande av kostnaderna för banprojektet vassrensning, tillbyggnad av restaurangdelen och möbler klubbhus. Kostnader för jubileumsboken föreslås skrivas av genom upplösning av Jubileumsfonden. Årets resultat För år 2007 budgeteras en förlust på -333 Kkr som föreslås täckas av balanserade vinstmedel. Plan 2008 En preliminär plan för 2008, som bl a ligger till grund för beräkningen av årsavgifterna 2008, återfinns i den högra kolumnen i uppställningen här intill. Resultatbudget, Kkr Utfall Budget Plan Intäkter Medlemsavgifter m.m Inträdesavgifter Greenfeeintäkter Arrendeintäkter Sponsorintäkter Övriga intäkter Donationer Jubileumslotteri Summa intäkter Kostnader Administration Personalkostnader Övriga adm. kostnader Bana Personalkostnader Övriga kostnader banan Banprojekt Fastigheter Klubbhus, bagvagnshus, proverkstad Kommittéer Tävlingskommittén Juniorkommittén Elitkommittén Marknadskommittén Jubileumskommittén Seniorkommittén Damkommittén Övriga kostnader Möten m.m Professional Föreningsavgifter Summa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Andra intäkter/-kostnader Vinst vid förs. av maskiner Finansiella intäkter och kostnader Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Fondavsättningar Nedskrivningar Upplösning av fondmedel Årets vinst/förlust

17 Investeringsbudget 2007 Årsavgifter 2008 Investeringar, Kkr budget 2007 Banan Greenklippare, trippel 410 Greenluftare (kassetter) 50 Arbetstruck 85 Pumpar till dräneringsbrunn 50 Lövblåsare 10 Säkerhetsåtgärder 65 Ny värmekälla 70 Övrigt 10 Delsumma banan 750 Klubbhuset Nytt pannrum och elcentral Tillbyggnad restaurangdelen* 500 Möbler klubbhus* 150 Iordningställande av parkeringen 50 Ventilationsanläggning köksdelen 520 Soputrymmet ny inhägnad 60 Sprinkleranläggning köket 5 Spiskåpan köket 15 Gasolskåpsinstallation 10 Nedkylningsskåp kök 0 VVS omklädningsrum 0 Proverkstad värmekälla 0 Datorutrustning 50 Skåp o hurtsar kontor 10 Delsumma klubbhuset Summa Försäljning maskiner -30 Nettoinvesteringar 200 Banprojekt budget 2007 Tee- bunkerrenovering 100 Säkerhetsprojekt 100 Vassrensning *) 100 Summa banprojekt 300 *) donationsfonden tas i anspråk Årsavgifter 2008 Styrelsen föreslår höjning av senioravgiften med 300 kr (ca 6%) till kr samt att övriga avgifter höjs enligt sedvanlig mall. Medlemsavgifter, Kr Senior över Senior Senior yngre Junior Junior 2 och flera i familjen Vardagssenior Vilande Passiv Overseas1-årsmedlemsskap Livstidsmedlemskap Inträdesavgift 40 x seniorårsavgiften 4 x årsavgiften Förseningsavgifter 1 vecka efter förfallodagen* månad efter förfallodagen* Skåpavgifter, Kr Klädskåp Klädskåp stort Dito med låda i damrummet Klädskåp litet Bagvagnsskåp Underskåp stort Underskåp mindre Överskåp stort Överskåp mindre Juniorskåp enkelt Juniorskåp dubbelt Kassaflödesanalys budget, Kkr Utfall Budget Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Avskrivningar Finansieringsverksamheten Minskning av checkkrediten Återbetalning av medlemslån Investeringsverksamheten Löpande investeringar Förändring av rörelsekapitalet Minskning av omsättningstillgångar 8 0 Ökning av kortfristiga skulder Förändring av likvida medel Greenfee 2007 Greenfeen höjs med ca 10 procent under juni och september. Greenfeen för gäst till medlem höjs på helger och under högsäsong. Senior Senior Gäst* Gäst* Junior vardag lö/sö vardag lö/sö alla dagar Jan-Mars April-Maj Juni Juli-Augusti September Oktober Nov - Dec Greenfeen avser 18 hål - tillägg för spel utöver 18 hål: 150 kr. * Gäst till medlem - greenfeen gäller hel dag 17

18 Nils och Marianne Rydbeck vann 100-manna i lag med Cecilia Rausing och Magnus Becker. Vintergolfarnas korgar ställdes undan igen i slutet av februari Styrelsen fick årsmötets välsignelse i mars... Några bilder från året som gick... Christer och Katarina Andrén mängder - eleganta av som trevliga alltid. bilder från året som gick. Det har som vanligt tagits En del har redan publicerats på hemsidan, andra finns på annan plats i denna verksamhetsberättelse. Här har vi samlat några av de trevliga bilder som blev över. Förhoppningsvis väcker det ett och annat trevligt minne till liv. Lalle Slettengren avgick ur styrelsen och avtackades....men hundar på banan under spel röstades ner. Vad Veroncia Hallbäck höll på är en hemlis. Tord Hillstedt likaså. Jonathan Nordeborg vann David Leets tävling. Christina Söderbäck alltid redo. Erik och Kristoffer Roth kom tvåa 3-hålstävlingen. Birgitta och Anders Slettengren njöt av aftonsolen i par med Tom och Louise Dinkelspiel efter 100-manna. Liv Wollin har vunnit det mesta. Men aldrig bananer! De tre A-damerna Agnetha (Roswall), Ann (Stahle) och Annika (Marcusson) i skira sommarfärger njöt av kvällssolen och drinken på terassen. Bengt Roswall redo för KM - färgstark som alltid! Putte och Anita Schönbeck lät sig väl smaka av buffén i samband med Stellan Kramer Cup. Ulla och Claes Levin gick inte heller tomhänta från Stellan Kramer Cup. 18 Bengt och Ann Carlioth njöt av Bertil Collianders gyllene droppar. Jubileumsgeneralen Douglas Krook i vacker miljö i form av Monica Wrangel och Sassa Rostad t Golfåterväxten i familjen Frick är tryggad. Victoria och Alexandra Frick försvarade familjetraditionerna med den äran i 3-hålstävlingen.

19 Jan af Ekenstam tog för sig af Buffén. J O Annemark hade inga större svårigheter att hålla sig vaken i sällskap med May-Lis Frick och Barbro Håland. Fattas bara! Klubbens famtid: Saga och Simon Bluhme, Tora Hallström-Olin, Hedda Kirkegaard och Filip Liepe. -Bra mamma! Hugo Rourke och morfar Lennart Eckerberg applåderade Alice Rourkes drive i 3-hålstävlingen. Det blev storstryk i den årliga sällskapsmatchen mot Köpenhamns GK på Eremitaget. Bengt Modéer tackade för lektionen. Men gott och trevligt som alltid. Revansch 2007! En del av oss jobbade på Masters. Bl a Veronica Hallbäck, Kerstin Andersson, Ulf Christansson, Carl-Johan Hedman och Stefan Hallbäck. Vem tar årets bästa bild 2007? Vem tar årets bästa, roligaste, mest påpassliga eller vackraste bild med FGK-anknytning? Maila ditt bidrag i hygglig upplösning (minst 180 dpi) till Lars Thonning på GolfStore har lovat ställa upp med priser till tre vinnare som publiceras i nästa års verksamhetsberättelse. Fram med kameran! Sebastian Nordeborg, Carl-Henric Söderbäck, Lotti Becker och Evelina Keifer fick juniorledaren Pontus Kjellströms specialdesignade diplom. Marion Collart med Håkan Lindberg, Harry Schrott och Nils Åkerlund i 100-manna.. Pontus Kjellström - populär juniorledare Past Captain Per Erlandsson assisterade Bengt Modéer och David Leet med dotter Sara under Boxing Day. t David Leet, Lars Thonning och Jesper Aspegren var lotteriföreståndare vid årets ProAm. Christer och Katarina Andrén - eleganta som alltid. Adam & Eva under ProAm-lottningen u... och sedan var det dags att plocka fram korgen igen! 19

20 Bankommittén 2006 var ett vädermässigt ovanligt omväxlande år. Vi hade snö och tjäle långt in i mars och banan var stängd. Den 27 mars kom äntligen våren. Sedan fick vi en snustorr juli månad och i augusti kom regnet. I november fick vi högvatten och i kombination med regn har vi haft halva banan översvämmad under en stor del av vintern. Fairways Vi har fått lägga ner mycket arbete på att hålla uppe kvaliteten på våra fairways. Många nya slitageställen har tillkommit förutom de gamla på grund av den långa torkperioden under sommaren. Ett tufft fairwayprogram genomfördes redan i september med luftning, vertikalskärning, sådd och dressning. Bevattning installerades på ryggarna på 5:e och 12:e fairway. Utslagsplatser Nya tees har anlagts på 10:e herr, 15:e herr och 5:e dam. Tee-renoveringar behövs på många av våra hål och kommer att ske i så snabb takt som möjligt. Bunkrar Vi har 92 bunkrar, varav 51 greenbunkrar. Renovering av bunkrarna måste ske löpande på grund av slitage från spel och väder. I höst har vi renoverat fairwaybunkrarna på 4:e, 9:e och 13:e hålen. Greener Det nya greenområdet på 11:e hålet designat av Peter Chamberlain öppnades i början av juni och har fungerat bra både ur spel- och skötselsynpunkt. Den trippelklippare med specialutrustning som inköptes 2006 har fungerat mycket bra byter vi ut ytterligare en gammal greenklippare mot en ny specialtrippelklippare med inbyggd vält, spiralborstkassetter som sopar bort skräp och reser upp gräset framför greenklipparen samt mini -vertikalskärare. En ny typ av vältning med en så kallad speed roller ska testas, för att se om det går att få greenerna ännu snabbare. En speciell insats ska också göras för att få bort grobladen. Övningsområdet En övningsbunker har anlagts till vänster om utslagsplatserna på övningsområdet. Den s.k. juniorgreenen är anlagd bakom ett av baghusen och öppnas till sommaren. Vassrensning Vassrensningen har på grund av översvämningar inte kunnat genomföras. Vi hoppas nu på en torr vår, så att vi äntligen kan komma igång. Ny bankonsulent Bankonsulenten är i första hand en rådgivare men fungerar också som revisor när det gäller banskötseln. Vår nye bankonsulent från STRI, Sports Turf Research Institute, heter Conor Nolan och är Bachelor of Agricultural Science (Landscape Horticulture). Han är stationerad på Irland, där han ansvarar för många välkända banor, och är själv en duktig golfare, hcp 3. Conor Nolan besökte oss i juni och i september och var i stort sett nöjd med banans utveckling, speciellt med greenerna. Utslagsplatserna är dock i behov av en ordentlig uppryckning, menade Mr Nolan. Han framhöll även vikten av att höstarbetena på banan utförs redan i september, för att få bästa möjliga effekt. Bo Göransson/Bengt Modéer Bankommittén 2006: Bengt Modéer (ordf), Thomas Frick, Anders Brantberg, Peter Chamberlain, Per Edstrand, Magnus Jivén, Niklas Lindgren, Paul-E Pålsson och Pontus Roos. Tätare luftning och dressning i kombination med de nyinköpta maskinerna gör att vi kan säkerställa snabba och jämna greener. Den sk juniorgreenen bakom ett av bagvagnshusen skulle ha varit klar redan under sommaren 2006 men fick skjutas på framtiden på grund av den svåra torkan då. Men till sommaren 2007 är den klar! Vår nye bankonsulent Conor Nolan från STRI besökte oss två gånger under året och var nöjd med banans utveckling. Men ni bör göra något åt era tees, rådde han greenkeepern Bosse Göransson och ordföranden Bengt Modéer. 20

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 -

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 2-2014 Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Ekonomisk tillbakablick - sid 10-12 - Nyhet! Nummertees - sid 13

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1.

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1. November 2008 OMSLGET -NOVEMBE 2008 1. Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen 2 860 32 Fagervik E-post: info@timragk.golf.se www.timragk.se Kansli: 060-570153 Fax: 060-578136

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer