Verksamhetsberättelse 2007 Budget 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007 Budget 2008"

Transkript

1 1909 Verksamhetsberättelse 2007 Budget 2008 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, Falsterbo Org nr Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

2 FALSTERBO GOLFKLUBBS SPONSORKLUBB 2007 Omslagsbilden: Klubbmästare är vi allihopa... Charlotte Becker (KM Match Damer), Harlad Skogman (KM Veteraner), Hans de Maré (KM Oldboys), Lotta Olin och Ann Stahle (KM Foursome Damer), Johanna Lüddeckens (KM Damer), Jakob och Edvin Stenberg (KM Foursome Herrar) och Otto Bonning (KM Herrar). Av 2007 års klubbmästare saknas på bilden Staffan Andersson (KM Match Herrar), Amanda Thulin (KM Flickor) och Charlie Bojsen (KM Pojkar). Redigering och layout: Björn Werius, Skanörs Skrivarstuga. Färgkopiering: Canon Business Center, Malmö.

3 Captain s Corner Ärade medlemmar! Det gångna verksamhetsåret kommer kanske främst att kommas ihåg för det nyckfulla vädret med ständiga översvämningar som följd. Detta ledde i sin tur till lägre greenfeeintäkter samtidigt som ett antal akuta åtgärder blev nödvändiga för banans underhåll. De högre kostnaderna och lägre intäkterna kunde dock bemötas med ökad sparsamhet i kommittéerna, vilket ledde till att det budgeterade resultatet kunde infrias. Vi fick dessutom ett antal donationer, vilket ledde till att vi kunde avsluta året med stärkt kassa! Helt klart var 2007 ett år då vi alla kunde utöva vår sport med fortsatt entusiasm och intensitet på en bana som tack vare dedikerade insatser från Bosse Göranssons manskap snabbt kunde återhämta sig. Klubblivet frodades med ett flertal arrangemang som gav vårt nya krögarpar Charlotte och Pelle Lundqvist ständigt nya utmaningar. Tävlingsspelet var intensivt och junioraktiviteterna fick fint genomslag bland våra yngre medlemmar. På så sätt blev 2007 faktiskt ett bra år för Falsterbo Golfklubb. Förhoppningsvis är därmed flertalet medlemmar fortsatt glada över sitt medlemskap i vår anrika klubb och nöjda med den inriktning och tradition som klubben följt sedan decennier. Därmed kunde vi kanske slå oss till ro och låta allt förbli vid vad det varit? Självklart är dock detta en omöjlighet! Var sak har sin tid - vår omvärld förändras och vi med den! FGK måste vara en klubb i tiden samtidigt som vi vårdar våra traditioner och värderingar. Trots att vi kan tycka att vi har ett brett och säkert medlemsunderlag, en fantastisk bana och medlemmar som trivs på sin klubb måste vi gripa oss an alla de nya utmaningar som vi står inför! Efter ett första år som ordförande inser jag nu till fullo värdet av mina företrädares och alla andra inblandades arbete för klubben. Bara att få allt det löpande att fungera kräver oupphörliga insatser från såväl anställd personal som ideellt engagerade. Det har samtidigt varit en fröjd att få arbeta med alla er som på något sätt är verksamma i klubben. Inte minst med vår nye klubbchef Magnus Jivén, som med sitt kunnande och lugn lyckats hantera alla hastigt uppkomna situationer och samtidigt hunnit organisera både det vardagliga och det strategiska arbetet. Vad gäller de mera långsiktiga projekten berättade jag redan vid senaste årsstämman om att vi under 2007 skulle prioritera arbetet med banans säkerhet, klubbhuset, junior- och ungdomsfrågorna samt jubileumsåret Vi har i denna årsberättelse försökt beskriva och åskådliggöra var vi står i detta arbete och också ge rekommendationer för att kunna övergå i handling. Det är nu viktigt att få era reaktioner och synpunkter på detta så att vi kan förädla och låsa fast våra förslag så att inte energi och resurser läggs på fel saker. Vi ser därför fram emot era åsikter i god tid innan årsmötet den 29:e mars. I samband med årsmötet, då alla beretts möjlighet att sätta sig in i våra planer och yttra sig om dem, kommer vi även att dra igång en insamling bland klubbens samtliga medlemmar till Jubileumsfonden. Alla bidrag, stora som små, välkomnas för att bidra till finansieringen av de stora projekt som vi har framför oss. Tveklöst är Falsterbo Golfklubb en lyckligt lottad klubb, med en bana som utsetts till Skånes bästa och rikets tredje, med generösa medlemmar som givit betydande donationer eller som genom ett fantastiskt engagemang möjliggör att vi överhuvud kan fungera som en klubb, - till rimliga kostnader. Låt mig därför rikta ett tack till alla er som gjort generösa donationer eller bidragit med frikostiga arbetsinsatser, och till alla medlemmar för förtroendet att leda verksamheten under Nu har vi alla ett spännande år framför oss då vi måste ta itu med alla de utkast och idéer som berörts ovan, samtidigt som slutspurten inför jubiléet inleds. Men allra mest ser vi självklart fram emot en verkligt spännande och framgångsrik golfsäsong 2008! Göran Bernhoff Captain s Corner Kallelse och föredragningslista 4 Valberedningens förslag 5 Verksamhetsberättelse Investeringar Resultaträkning Balansräkning Noter till resultat- och balansräkningarna Revisionsberättelse 15 Innehållsförteckning Resultatbudget Investeringsbudget Årsavgifter 2008 och Målen för vår framtida bana 18 Fastighetskommittén 0 Bankommittén 1 Klubbkommittén Marknads- och Informationskommittén 23 Junior- och Elitkommittén 4 Damkommittén 6 Årets Bild Bilder från året som gick 8 Seniorkommittén 9 Tävlings- och Hcpkommittén 30 Vinnare av KM och vandringspriser Övriga tävlingsresultat Preliminärt tävlingsprogram årsjubileum

4 Kallelse och föredragningslista 1909 Falsterbo Golfklubbs medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte för stadgeenliga val och beslut lördagen den 29 mars 2008 kl i Falsterbo Församlingshem, Skoltorget, Falsterbo Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs senast den 15/3. Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset senast en vecka före årsmötet. Föredragningslista vid ordinarie årsmöte Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2007 samt disposition av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av a) klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år b) tre övriga ledamöter och en suppleant i styrelsen för en tid av 2 år samt eventuella fyllnadsval c) två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant för en tid av 1 år d) två ledamöter i valberedningen för en tid av 3 år samt eventuella fyllnadsval 11. Budget för 2008 samt medlemsavgifter för 2009 a) Information om pågående och kommande säkerhets- och fastighetsprojekt b) Fastställande av resultat- och investeringsbudget för 2008 samt medlemsavgifter FGK:s 100-årsjubileum Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet) 14. Övriga frågor 15. Mötets avslutande Utdelning av Trelleborg AB:s Stipendium och Jan Wijkströms Minnesfonds Stipendium för Unga golfare. Årsmötesmiddag efter årsmötet lördagen den 29 mars kl i klubbhuset Kom och njut av trevligt sällskap, fördrink och 3-rätters middag samt kåseri om Skånska Slott av Jesper Aspegren. Kostnad: 450 kr/person (klubben bjuder på vinet) Betalas i entrén vid ankomst Max 100 deltagare Anmälan senast tisdagen den 25 mars på lista i klubbhuset, via mail till eller via telefon Hjärtligt välkomna! Klubbkommittén 4

5 Valberedningens förslag Valberedningens förslag till ordinarie årsmöte 2008 med Falsterbo Golfklubb Styrelse Mandattiden utgår vid kommande årsmöte för nedanstående styrelseledamöter. Göran Bernhoff ordförande Thomas Perulf ledamot, vice ordförande, ordförande Fastighetskommittén Bengt Roswall ledamot, ordförande Junior- och Elitkommittén J O Annemark ledamot Peter Marcusson suppleant Valda på ytterligare ett år är ordinarie ledamöterna Anna-Karin Hedenskog (sekreterare), Otto Wrangel (skattmästare) och Ann Stahle samt suppleanten Douglas Krook (ordf. Tävlingskommittén). Bengt Roswall och J O Annemark har avböjt omval. Valberedningen föreslår Omval av Göran Bernhoff ordförande på ett år Omval av Thomas Perulf ordinarie ledamot på två år Nyval av Douglas Krook ordinarie ledamot på två år (fn suppleant) Nyval av Peter Marcusson ordinarie ledamot på två år (fn suppleant) Nyval av Edward Liepe suppleant på två år Fyllnadsval av Katarina Andrén suppleant på ett år (fyllnadsval efter Douglas Krook) Styrelsen i övrigt består av ordinarie ledamöterna Anna-Karin Hedenskog, Otto Wrangel och Ann Stahle. Revisorer Till revisorer föreslår valberedningen Omval av Hans-Åke Angtoft, aukt. revisor ordinarie på ett år Omval av Robert Herslow ordinarie på ett år Omval av Lars Månsson suppleant på ett år Falsterbo den 27 januari 2008 VALBEREDNINGEN Thore Ohlsson Eva Persson Liv Wollin Gunilla Almberg Peter Thulin Christer Andrén (ej deltagit i beslutet att föreslå Katarina Andrén) Kort presentation av de nya kandidaterna till styrelsen: Katarina Andrén Mitt golfliv startade 1969 då jag som 7-åring började spela på Mölle GK. Några år senare lockade andra sporter, främst segling eftersom vi bodde i Arild. Jag plockade dock fram klubborna när jag träffade min blivande man Christer i mitten av 80-talet. Våra två pojkar, Wilhelm (14) och Erik (10), är båda är aktiva och utgör fjärde generationen golfare inom familjen Andrén-Edstrand. Själv blev jag medlem i FGK 1989 och spelar gärna och mycket golf (hcp 22,3). Jag är med i Jubileumskommittén och har i tre år varit med i Klubbkommittén, där jag nu är ordförande. Jag arbetar på SEB med Sponsring, Event och Corporate Responsibility och hade t.ex. glädjen att vara med och arrangera bankens aktiviteter vid Solheim Cup, där SEB var huvudsponsor. Jag vill bidra till att klubben blir en mer levande klubb för alla åldrar. Det vill jag åstadkomma i samspel mellan klubbens gamla traditioner och ett visst mått av nytänkande. Jag vill att klubben och dess unika miljö skall bli den naturliga samlingspunkten för oss medlemmar och våra vänner. Edward Liepe Började spela golf i början av 70-talet, inspirerad av min far och mina farföräldrar som var medlemmar i klubben. Vi bodde i Malmö men var sommarfalsterboare. Golfen blev en viktig del av mina somrar och många nya vänskapsband knöts. Under min tid som junior spelade jag parallellt med golfen squash på elitnivå. Numera, fyllda 43 år, ägnar jag mig åt löpning två gånger i veckan och golf varje lördagsmorgon (året runt). Min hcp är 6,1. Sedan 1995 bor jag permanent i Falsterbo tillsammans med min fru Lena och våra barn Ludwig (15), Filip (13) och Ebba (10), alla golfare. När jag inte ägnar mig åt familjen eller spelar golf, driver jag familjeföretaget Saturnus, som bl a tillverkar kryddat brännvin. Efter att sedan en tid ha varit engagerad i Juniorkommittén ser jag nu fram emot att kunna göra ytterligare en insats för klubben som betyder så mycket för mig. Katarina Andrén Edward Liepe 5

6 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Falsterbo Golfklubb avger härmed följande redovisning för förvaltningen av klubbens angelägenheter under verksamhetsåret Verksamheten på klubben följer den av årsmötet 2005 fastställda Långtidsplanen för Falsterbo Golfklubb (se hemsidan under flik Klubben). Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Göran Bernhoff Ordförande Thomas Perulf Vice ordförande Ordf. Fastighetskommittén Otto Wrangel Skattmästare Anna-Karin Hedenskog Sekreterare Bengt Roswall Ordf. Junior- och elitkommittén J O Annemark Ann Stahle Suppleanter Douglas Krook Peter Marcusson Ordf. Tävlingskommittén Till styrelsen har adjungerats Magnus Jivén Klubbchef (fr o m april) Eva Persson Administrativ chef (t o m juni) Bo Göransson Head Greenkeeper David Leet Head Pro Inför årsmötet 2008 har Bengt Roswall avböjt omval, då arbete och resor för närvarande tar en stor del av hans tid. Bengt invaldes i styrelsen år 2000 och blev ordförande i Marknadskommittén med ansvar för bl a sponsorverksamheten. År 2006 tog Bengt över som ordförande i Junior- och Elitkommittén. Juniorverksamheten har haft en stark utveckling och en ytterligare satsning på juniorer är nu väl förankrad i klubben. Bengts erfarenheter från näringslivet och inte minst från hans uppväxt som junior på klubben, sommararbete i receptionen och tävlingsledning har gjort att han på ett synnerligen kunnigt och engagerat sätt genomfört sina uppdrag i styrelsen. Bengt Roswall har under sina åtta år i styrelsen innehaft två tunga poster och han har även suttit i styrelsens arbetsutskott. Vi framför ett stort tack till Bengt för hans framgångsrika arbete. J O Annemark har också aviserat sitt utträde. När han i år pensionerar sig på riktigt lämnar han plats för yngre krafter i styrelsen, men delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenhet närhelst det behövs. J O har genom sitt mångåriga medlemskap, då han även i några år varit klubbens revisor, en god kännedom om klubben. Med sitt stora kontaktnät inom golfen både i Sverige och internationellt har J O under sina fyra år i styrelsen varit en värdefull resurs. Vi framför ett stort tack även till J O för hans förtjänstfulla insatser. Revisorer Under verksamhetsåret har auktoriserade revisor Hans-Åke Angtoft och Robert Herslow fortlöpande granskat klubbens redovisning och ekonomiska rutiner. Fastigheter Falsterbo Golfklubb äger två fastigheter: Falsterbo 2:3 (Norra Kålhagen vid 3:e tee), taxeringsvärde 0 kr respektive Falsterbo 2:10 (klubbhuset med omgivande mark, övningsfältet, parkeringsplatsen och del av 1:a hålet), taxeringsvärde 0 kr. Byggnaderna är försäkrade till fullvärde. Installationer och maskiner är försäkrade för Kkr. En översyn av uppvärmningen och ventilationen har under året slutförts och en ombyggnad av pannrum genomförs nu för att sänka energikostnaderna. Information Klubbens hemsida har även under 2007 varit den huvudsakliga kanalen för löpande information om vad som händer i och på klubben. Hemsidan besöktes i somras av ca personer/månad. Under hösten 2007 gjordes en större översyn inför designen av en ny hemsida som lanserade i januari Som ett komplement till hemsidan utgavs tre nummer av nyhetsbrevet Ule Nabbe för att löpande informera om de saker som hänt på klubben. Dessa har skickats med e-post till de medlemmar som meddelat sin e-postadress, vilket är drygt 90% av medlemmarna. Övriga har fått nyhetsbrevet via vanlig post. Eftersom tidningen Ule Nabbe upphört till förmån för hemsidan gjordes istället verksamhetsberättelsen något fylligare med blland annat resultat och bilder från året som gått. Bengt Roswall avgår liksom J O Annemark Medlemsmatrikel med aktuella uppgifter om klubben samt medlemsförteckning trycktes för första gången helt i färg. Proverksamhet David Leet Golf AB, dvs David Leet, Head Pro, och Markus Turtiainen, Assistant Pro, har ansvarat för klubbens proverksamhet och shop. Det nuvarande avtalet med David Leet Golf AB löper till och med år Restaurang Våra nya krögare Charlotte och Pelle Lundqvist har under året genomfört sin första säsong. Ett nytt avtal har tecknats. Detta löper till och med 2009.

7 Medlemmar per 31 december Kategori Herrar Damer Summa Seniorer >30 år Seniorer år Seniorer yngre år Juniorer Professionella Heders- och ständiga medlemmar Overseas members Summa heltidsmedlemmar Vardagsseniorer Summa aktiva medlemmar Vilande Summa aktiva och vilande Passiva Summa inkl passiva Provmedlemskap har beviljats 35 knattar under Anställda Medeltalet anställda har under året uppgått till 4,75 tjänstemän och 5 arbetare. Administration/Kansli Eva Persson var under årets början ansvarig för klubbens administration och gick i pension den siste september. Magnus Jivén började sin tjänst som klubbchef i april med övergripande ansvar för bana och administration. Helen Lundin tjänstgör som kanslist på deltid. Magnus ansvarar för klubbens kansli och den ekonomiska uppföljningen. Vidare sköter Magnus kontakterna med medlemmar, entreprenörer, sponsorer och myndigheter. Magnus ansvarar också för samordningen av klubbens olika funktioner. Den löpande redovisningen har under året handlagts av Bokföringsbyrån Lisbeth Kleine AB, Skanör. Reception Christina Söderbäck, Pontus Kjellström, Niklas Brantberg och Lotti Becker har varit timanställda i receptionen under sommaren och på helger. Banan Bo Göransson har varit Head Greenkeeper med ansvar för banan och för klubbens fasta anläggningar. Banpersonalen består av Harald Schrott (banförman), Håkan Lindberg (maskinansvarig), Carl-Otto Billesborg, Nils Åkerlund och Mats Nilsson. Arbetsstyrkan har kompletterats med korttidsanställda under sommarsäsongen. Den extremt regniga sommaren 2007 fick stora konsekvenser för vår bana. Greener var översvämmade, bunkrar under vatten och mycket vatten på fairways och i Flommen. Sty- Avgående intendenten Eva Persson avtackades av medlemmarna i samband med en av sommarens många fester och senare också av styrelsen vid en middag då även avgående kommittéledamöter avtackades. 7

8 Greenfee-statistik Antalet greenfeegäster per år Antalet Greenfeeintäkter greenfeegäster (kkr) per år Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Det stora diagrammet visar antalet gäster per månad under de senaste sju åren. Antalet gäster under högsäsong har fortsatt att minska något, vilket också varit en strävan i syfte att bereda medlemmarna ökad tillgänglighet. Det totala antalet greenfeegäster (det infällda diagrammet) var 2007 totalt drygt 6 600, knappt 10 procent färre än relsen tog därför ett beslut att under hösten vidtaga ett antal extraordinära åtgärder: Ombyggnad av 14:e green för att undvika kommande översvämningar. Tillföra ny sand i samtliga bunkrar för att få en bättre spelyta. Utöka rensningen i vassen för att få bättre genomrinning av vatten i Flommen. Dessa åtgärder kostnadsberäknades till ca kronor och genomfördes till en kostnad om under hösten. För att avsluta arbetet tillkommer ca kr under våren Merkostnaderna för åtgärder till följd av den förhoppningsvis extraordinära väderleken har täckts via upplösning av fondmedel 50/50 från medlemsfonden och sponsorfonden. Styrelsen anser att dessa kostnader har varit av engångsnatur och att de i sig inte skall utgör grund för en höjning av medlemsavgiften. Genom fondupplösningen blir kostnaderna för dessa åtgärder resultatneutrala. Greenfeespel Antalet greenfeespelare var cirka 6 600, vilket är färre än 2006 (ca 7 200). Statistiken grundar sig på greenfeeboken och registrerad greenfee i vårt kassasystem. Det lägre besöksantalet gör att greenfeeintäkterna hamnade på drygt 2,1 miljoner kronor, vilket var kr under budget. Huvudskälet till detta tapp var det ovan nämnda dåliga vädret som inföll i juli och augusti, då delar av banan var översvämmad under vissa perioder. Vi märker trots detta att många greenfeespelare kommer tillbaka varje år och vi kan känna oss stolta över de många lovorden över såväl banan som mottagandet på klubben. Tidbokning Systemet med att förhandsboka tider fungerar fortsatt bra och de flesta har kunnat få starttider när man önskat. All tidbokning har under 2007 skett i GIT-systemet och under 2008 räknar vi med att medlemmar och gäster även skall kunna boka tider själva via internet om man så önskar. Naturligtvis kommer man även i fortsättningen att kunna boka tider via telefon eller på klubben. Säkerhetsfrågan Säkerheten på och kring golfbanan är av avgörande betydelse. Miljöbalken lägger ansvaret på klubben att se till att golfspelet sker utan störande inverkan på omgivningen. Bankommittén har under året arbetat med denna viktiga fråga och på sidorna redovisas resultatet av detta arbete. Lågsäsongsmedlem Styrelsen har under vintern uppdaterat medlemskön och beslutat att från och med 2008 införa en ny medlemskategori: Lågsäsongsmedlem. Denna kategori ersätter den nuvarande kategorin vardagsmedlem som avvecklas successivt. Följande gäller för lågsäsongsmedlem: spel alla dagar 15/8-15/6, övrig tid mot gästgreenfee årsavgiften blir ca 65% av full avgift, vilket för 2008 motsvarar kr. inträdesavgiften blir 50% av ordinarie inträdesavgift. medlemmar i denna kategori kan stå i kö för ordinarie medlemsskap och beräknas kunna beredas plats som sådan inom 3-5 år. I samband med eventuellt byte av kategori erläggs resterande inträdesavgift. Kommittéer Kommittéernas verksamhet redovisas på sidorna Styrelsen vill framföra ett stort tack till kommittéledamöter och övriga ideellt arbetande inom klubben. 8

9 Investeringar 2007 Investeringar Årets nettoinvesteringar uppgick till kkr mot budgeterat kkr. Förklaringen till att investeringarna inte genomförts enligt plan är att bygglovet för utbyggnaden av restaurangen blev försenad. Denna utbyggnad hade endast upparbetats med 135 kkr vid årsskiftet. VVS i omklädningsrummen påbörjades inte heller förrän i början av Investeringar Kkr budget 2007 utfall 2007 Banan Greenklippare, trippel Greenluftare (kassetter) Arbetstruck Pumpar till dräneringsbrunn Lövblåsare Säkerhetsåtgärder Ny värmekälla Gödningsspridare Vibratorplatta Dressborste Övrigt Delsumma banan Klubbhuset Nytt pannrum och elcentral Tillbyggnad bardelen Möblering klubbhus Parkeringen iordningställande Ventilationsanläggning köksdelen Soputrymmet ny inhägnad Sprinkleranläggning köket Spiskåpan köket Nedkylningsskåp kök Gasolskåpsinstallation VVS omklädningsrum Proverkstad värmekälla Datorutrustning Övriga restauranginventarier Skåp o hurtsar kontor Kontorsinventarier Delsumma klubbhuset Summa Försäljning maskiner Nettoinvesteringar Pågående projekt (bardelen) Totalsumma Kostnaden för säkerhetsåtgärder uppgår till 46 kkr mot budgeterat 100 kkr. Projekten kostnadsförs i resultaträkningen under rubriken banan. Vassrensningen som budgeterats till 100 kkr men har genomförts som en del av översvämningsprojekten under hösten Banprojekt, KKr budget 2007 utfall 2007 Tee- bunkerrenovering Säkerhetsprojekt Vassrensning *) Summa banprojekt *) donationsfonden tas i anspråk 9

10 Resultaträkning 2007 Kommentarer till resultaträkningen Intäkter Medlemsavgifterna var oförändrade medan inträdesavgifterna blev ca 10% högre än Eftersom sommaren 2007 regnade bort minskade greenfeeintäkterna och blev 305 kkr lägre än För att kompensera vårt nya krögarpar för brister i kökets utrustning rabatterades arrendet med 30 kkr. Intäkterna från våra sponsorer ökade med knappt 8% till kkr. Även 2007 fick klubben mottaga donationer. Sammanlagt erhöll vi 580 kkr, vilka tillförts jubileumsfonden, som skall bidraga till finansieringen av långsiktiga satsningar på banan och i klubbhuset. Sammanlagt ökade intäkterna med 365 kkr eller med ca 3,5 %. Kostnader Administration Under året har den i fjol aviserade omorganisationen genomförts. Kostnaderna ökade med ca 9 % och uppgick till kkr vilka understeg budget. Successivt genomförs en förändring av verksamheten så att andelen köpta tjänster minskar för att istället utföras internt. Personalkostnaderna ökar medan övriga administrativa kostnader minskar. Banan Kostnaderna för banan hamnade på kkr, vilket är 646 kkr högre än budgeterat och kkr högre än föregående år, en förändring med nästan 29 %. Avvikelsen förklaras till stor del av den nödvändiga kostnaden för att bygga om 14:e green, som stod under vatten efter allt regnet och bunkerrenoveringar av samma skäl. Styrelsen har beslutat att dessa förhoppningsvis extraordinära kostnader på sammanlagt 796 kkr skall skrivas av mot fondmedel. I 2008 års budget har ca 100 kkr avsatts för slutförandet av detta arbete. Fastigheter Kostnaderna för året blev 921 kkr, vilket är något lägre än budgeterat och likaså något lägre än för Klubbhuset är föremål för betydande investeringar med ny värmekälla i form av jordvärmepump jämte ny elcentral. Vidare byggs utrymmen för restaurangrörelsen jämte en större bar. Arbetet med dessa investeringar försenades till stor del på grund av handläggningen hos Länsstyrelsen. Kommittéer Sammanlagt uppgick kostnaderna för kommittéerna till 496 kkr, vilket är lägre än för Även om vädrets makter påverkade aktivitetsnivån kunde juniorverksamheten ändå upprätthållas på ett tillfredsställande sätt. Bidrag från stat och kommun uppgick till 39 kkr. Marknadskommittén överträffade sig själv och tog in kkr. Efter avdrag för kostnader återstod kkr, varav 664 kkr tillfördes Sponsorfonden. Jubileumskommittén redovisar tills vidare endast blygsamma kostnader, 2 kkr, medan intäkterna från ett antal aktiviteter 2007 uppgick till 151 kkr, varav 81 kkr från det av Douglas Krook entusiastiskt drivna jubileumslotteriet. Nettot har avsatts till aktivitetskontot inför vårt jubileumsfirande Övriga kostnader Sammanlagt uppgick övriga kostnader till 556 kkr, lägre än föregående år och lägre än budget. Avskrivningar Planenliga avskrivningar uppgick till kkr. Investeringar i bana, pro- och banverkstad skrivs av med 893 kkr. Dessa avskrivningar avräknas mot Medlemsfonden och Sponsorfonden. Bokslutsdispositioner Avsättning till och upplösning av fonder sker i enlighet med fastställda regler Kkr Inträdesavgifter till Medlemsfonden 542 Del av sponsoravgifterna till Sponsorfonden 664 Erhållna donationer till Jubileumsfonden 580 Lotteri, jubileumstävling mm till kontot för Jubileumsaktiviteter 151 Summa avsättningar Upplösning av Medlemsfonden avseende pro- och banverkstad 59 Upplösning av Medlemsfonden avseende återställning av 14:e green, bunkar, vass mm 398 Upplösning av Sponsorfonden avseende greenombyggnad och bevattningssystem 534 Upplösning av Sponsorfonden avseende återställning av 14:e green, bunkrar, vass m m 398 Summa upplösningar Årets resultat Årets resultat uppgår till -174 kkr jämfört med budgeterat -333 kkr. 10

11 Resultaträkningar, Kkr Not utfall 2006 budget 2007 utfall 2007 Intäkter Medlemsavgifter m.m Inträdesavgifter Greenfeeintäkter Arrendeintäkter Sponsorintäkter Övriga intäkter Donationer Jubileum FGK 100 år (lotteri mm) Summa intäkter Kostnader Administration Löner och lönebikostnader Övriga administrativa kostnader Bana Löner och lönebikostnader Övriga kostnader banan Ombyggnader hösten Banprojekt Fastigheter Kommittéer Tävlingskommittén Juniorkommittén Elitkommittén Marknadskommittén Jubileumskomittén Seniorkommittén Damkommittén Övriga kostnader Möten m.m Professional Föreningsavgifter Summa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Andra intäkter/-kostnader Vinst vid försäljning av maskiner 0 70 Finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Fondavsättningar Upplösning av fondmedel Årets resultat Varifrån kommer pengarna..? Och vart tar de vägen..? 9% 6% 7% 20% 16% 11% 54% 21% 56% Medlemmar Gäster Företag Övrigt Administration Banan Fastigheter Kommittéer Övrigt 11

12 Balansräkning 2007 Kommentarer till balansräkningen Anläggningstillgångar Avskrivning på anläggningstillgångar sker enligt plan baserad på bedömd ekonomisk livslängd: Datorer 4 år Maskiner och inventarier utom datorer 5 år Markanläggningar 10 år Installationer i fastighet 10 år Byggnader 0 år I anläggningstillgångarna ingår investeringar i banan och fastigheter med ett restvärde på kkr. Årliga avskrivningar på dessa investeringar uppgår till 893 kkr. Beloppet återförs som bokslutsdisposition genom upplösning av fondmedel. Under 2007 upplöstes fonderna även för att täcka den extraordinära kostnaden på 796 kkr för iordningställande av 14:e green och bunkerrenoveringar till följd av den regniga sommaren. Värdet på medlems- och sponsorfonderna uppgår därmed till kkr (5 016 kkr 2006). Omsättningstillgångar Varulagret är inventerat på balansdagen. Likvida medel utgörs av kassa, plusgiro, bankmedel och outnyttjad checkkontokredit: Kkr Kassa och plusgiro 131 Bankmedel 40 Outnyttjad checkkontokredit Långfristiga skulder Reversskulder till medlemmar har efterskänkts med 30 kkr och återbetalning har skett med 3 kkr. I likhet med tidigare år har efterskänkta medlemslån förts direkt till medlemsfonden. Checkkontokrediten har satts ned med 500 kkr i februari 2007 och uppgick vid bokslutet till kkr, varav kortfristig del är 500 kkr. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder uppgår till 441 kkr, kortfristig del av checkkontokrediten till 500 kkr samt upplupna semesterlöner, källskatter och sociala avgifter 491 kkr. Förslag till disposition av årets vinst/förlust Styrelsen föreslår att årets förlust på -174 kkr överförs i ny räkning. Balanserade vinstmedel uppgår därefter till kkr. Kassaflödesanalys, Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Avskrivningar Finansieringsverksamheten Ökning/-minskning av checkkrediten Återbetalning av medlemslån Investeringsverksamheten Löpande investeringar Pågående byggnation Förändring av rörelsekapitalet Minskning av omsättningstillgångar 8-50 Ökning av kortfristiga skulder Förändring av likvida medel

13 Balansräkningar, Kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 4 Byggnader Pågående byggnation Mark Markanläggningar Maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Varulager 1 Kundfordringar 6 Övriga kortfristiga fordringar 0 7 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 0 83 Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fondmedel Långfristiga skulder Medlemsreverser Checkräkningskredit, limit Kortfristiga skulder Kortfristig del av checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Falsterbo den 28 februari 2008 STYRELSEN FALSTERBO GOLFKLUBB Göran Bernhoff Otto Wrangel Thomas Perulf Anna-Karin Hedenskog Ordförande J O Annemark Bengt Roswall Ann Stahle Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2008 Hans-Åke Angtoft Auktoriserad revisor Robert Herslow 13

14 Noter till resultatoch balansräkningarna Not 1 - Arrendeintäkter, Kkr Shop/proverkstad/drivingrange Restaurang Summa Not 2 - Sponsorintäkter, Kkr Sponsorklubben Banguiden Team Falsterbo Summa Not 3 - Lönekostnader, Kkr Löner till fast anställda Löner till säsonganställda Arbetsgivaravgifter RFV Pensionskostnader inkl löneskatt Summa Not 4 - Anläggningstillgångar, Kkr Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning Utgående avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning Utgående avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Anskaffningsvärde försålda inventarier Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar försålda inventarier Årets avskrivningar Nedskrivning 0 0 Utgående avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Avskrivningar Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa avskrivningar Nedskrivningar Maskiner och inventarier 0 0 Bokfört värde anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar varav projekt Not 5 - Fondmedel, Kkr Medlemsfond Ingående balans Inträdesavgifter Efterskänkta reverser Upplösning Utgående balans Sponsorfond Ingående balans Tillskott Upplösning Utgående balans Livstidsmedlemsfond Ingående balans Tillskott 0 0 Upplösning 0 0 Utgående balans Donationsfond Ingående balans Tillskott Upplösning (överfört till jubileumsfond) Utgående balans Jubileumsfond (fd Donationsfond) Ingående balans 0 13 Tillskott donationsfond Tillskott donationer Upplösning överfört till aktivitetskonto 0-13 Utgående balans Jubileumsaktiviteter Ingående balans 0 0 Tillskott från jubileumsfond Tillskott aktiviteter Upplösning 0 0 Utgående balans Summa fondavsättningar Ingående balans Avsättningar Efterskänkta reverser Upplösning Utgående balans

15 Revisionsberättelse Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Falsterbo Golfklubb för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i golfklubben för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med golfklubbens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av golfklubbens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med golfklubbens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falsterbo den 28 februari 2008 Hans-Åke Angtoft Auktoriserad revisor Robert Herslow Revisorerna Hans-Åke Angtoft och Robert Herslow vid den årliga slutrevisionen av klubbens verksamhet. 15

16 Resultatbudget 2008 Intäkter Medlemsavgifter Årsmötet 2007 beslutade om årsavgifter och skåpavgifter för 2008 enligt tabell på sid 17. Greenfee 2007 var ett svagt greenfeeår. Vi räknar dock med att intäktstappet var tillfälligt på grund av det extrema vädret och budgeterar samma intäkter för 2008 som utfallet för Greenfeen kvarstår på samma nivå som 2007 (se sid 17). Sponsorintäkter Sponsorintäkterna beräknas öka något Hela ökningen avsätts till jubileumsfonden. Arrendeintäkter Avtalet med David Leet löper t o m Under 2007 skrev klubben ett nytt restaurangavtal med Charlotte och Pelle Lundqvist för 2008 och Donationer Även under 2007 fick klubben en extra intäkt i form av en donation på 500 kkr precis som Två av donatorerna i den av Per Erlandsson initierade insamlingen betalade redan 2007, vilket ger donationer om 580 kkr under För 2008 har vi budgeterat en donationsintäkt om kkr. Kostnader Administration Även under 2008 räknar vi med att minska mängden inköpta tjänster då vi utför dem på klubben, varför övriga administrativa kostnader minskar medan personalkostnaderna ökar. Bana Investeringarna, som normalt ligger runt 1 Mkr, budgeteras till 882 kkr, vilket följer maskinutbytesplanen. Personalkostnaderna beräknas öka med 3,5% enligt avtal. I övrigt ökar kostnaderna för banan i och med inköp av mer dressgods för greener, tees och fairway. Vi har även budgeterat 280 kkr för ombyggnader av banan samt för en förbättring av värmeanläggningen i maskinhallen. Fastighetskommittén Klubbkommittén får från och med 2008 en egen budget och lyfts därmed ut ur Fastighetskommittén. Eftersom den nya värmecentralen försenats kommer effekterna av det nya värmesystemet att slå igenom fullt ut först under Investeringarna i klubbhuset fortsätter enligt tabell på sidan 17. Några av dessa investeringar beslutades redan under 2007 men kommer på grund av försenad byggstart inte att kunnat genomföras förrän Bokslutsdispositioner Avsättning av inträdesavgifter till Medlemsfonden och del av sponsoravgifterna till Sponsorfonden. Sedvanlig upplösning av fondmedel avseende aktiverade projektkostnader samt av donationsfonden för täckande av kostnaderna för banprojektet vassrensning, tillbyggnad av restaurangdelen och möbler klubbhus. Kostnader för jubileumsboken skrivs av genom upplösning av Jubileumsfonden. Årets resultat För år 2008 budgeteras en förlust på -93 Kkr som föreslås täckas av balanserade vinstmedel. Resultaträkning, Kkr Utfall Budget Plan Intäkter Medlemsavgifter mm Inträdesavgifter Greenfeeintäkter Sponsorintäkter Jubileum FGK 100år Arrendeintäkter Övriga intäkter Donationer Summa intäkter Kostnader Administration Löner och lönebikostnader Övriga adm. kostnader Bana Löner och lönebikostnader Övriga kostnader banan Ombyggnader hösten 2007 och Banprojekt Fastigheter Kommittéer Tävlingskommittén Juniorkommittén Elitkommittén Marknadskommittén Jubileumskommittén Klubbkommittén EM-Kommittén Seniorkommittén Damkommittén Övriga kostnader Möten m.m Professional Föreningsavgifter Summa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Andra intäkter/-kostnader Vinst vid försäljning av maskiner Finansiella intäkter och kostnader Räntenetto Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Fondavssättningar Upplösning av fondmedel Årets resultat Plan 2009 En preliminär plan för 2009, som bl a ligger till grund för beräkningen av årsavgifterna 2009, återfinns i den högra kolumnen i uppställningen här intill. 16

17 Investeringsbudget 2008 Årsavgifter 2009 Investeringar 2008, Kkr Anm Budget 2008 Bana Greenklippare 400 Teeaggregat 95 Singelklippare m vagn 105 Golfbil 5 Traktorvagn 75 Elbil arbetstruck 120 Flygt dräneringspumpar Ombyggnader banan (M) 0 Värmeanläggning maskinhall (2007) 50 Summa bana Fastighet Parkering och infartsväg (J) Utbyggnad 19:e hålet (J+2007) 415 Värmeanläggning etc (J+2007) Möblering klubbhus (2007) 150 Balkong Omklädningsrum 00 Restauranginventarier 50 Kontorsinventarier 0 Datorer 4 Fastighetsinventarier 3 0 Summa fastighet Summa Avgår försäljning maskiner -77 Summa investeringar M = Medlemsfonden tas i anspråk för avskrivningar J = Jubileumsfonden tas i anspråk för avskrivningar 2007 = Investeringen kunde ej slutföras 2007 Årsavgifter 2009 Styrelsen föreslår höjning av senioravgiften med 300 kr (ca 6%) till kr samt att övriga avgifter höjs enligt sedvanlig mall. Medlemsavgifter, Kr Senior över Senior Senior yngre Junior Junior 2 och flera i familjen Vardagssenior Lågsäsongsmedlem Vilande Passiv Overseas1-årsmedlemsskap Livstidsmedlemskap 40 x seniorårsavgiften Inträdesavgift 4 x årsavgiften Förseningsavgifter 1 vecka efter förfallodagen* månad efter förfallodagen* Skåpavgifter, Kr Klädskåp Klädskåp stort Dito med låda i damrummet Klädskåp litet Bagvagnsskåp Underskåp stort Underskåp mindre Överskåp stort Överskåp mindre Juniorskåp enkelt Juniorskåp dubbelt Batteriskåp med eluttag * Sista betalningsdag den 28 februari Kassaflödesanalys budget, Kkr Utfall Budget Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Avskrivningar Finansieringsverksamheten Minskning av checkkrediten Återbetalning av medlemslån Investeringsverksamheten Löpande investeringar Minskning/ökning av omsättningstillgångar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Förändring av likvida medel Greenfee 2008 Greenfeen föreslås oförändrad jämfört med 2007 enligt nedanstående tabell. Senior Senior Gäst* Gäst* Junior vardag lö/sö vardag lö/sö alla dagar Jan-Mars April-Maj Juni Juli-Augusti September Oktober Nov - Dec Greenfeen avser 18 hål - tillägg för spel utöver 18 hål: 150 kr. * Gäst till medlem - greenfeen gäller hel dag 17

18 Målen för vår framtida bana: Ökad säkerhet med bibehållen karaktär och hög standard Under 2007 har arbetet fortsatt i bankommittén och styrelsen med att analysera de säkerhetsfrågor som vi har att beakta på och runt banan. Arbetet har skett i olika faser där vi har försökt identifiera de problemområden som finns och även tittat på olika möjligheter för att lösa dessa. Styrelsen har givit bankommittén i uppdrag att söka en optimal lösning på säkerhetsfrågorna med den bibehållna målsättningen att banan skall behålla sin höga kvalitet och tävlingskaraktär. Lagstiftarna lägger genom miljöbalken ett stort ansvar på golfklubbar att vidtaga de åtgärder som krävs för att förebygga, hindra och motverka att golfspelet orsakar skador för människors hälsa och miljö. Kommunerna har också under året blivit ålagda att på ett tydligare sätt att bevaka så sker ur säkerhetssynpunkt. Inom klubben har vi under många år successivt vidtagit olika åtgärder för att höja säkerheten. Ett färskt exempel på detta är igenläggning av greenbunkern till vänster på hål 1. Detta för att öppna upp för inspel mot vänstra delen av greenen och därmed minska riskerna för att bollar hamnar hos våra grannar. Vi vill här kortfattat redovisa de slutsatser som vi hittills kommit fram till i syfte att ytterligare öka säkerheten på banan. De områden som i första hand kan komma att bli föremål för förändring under de närmaste åren är: vägens sträckning till och från Fyren utslagsplatserna på hål 1, 3 och 5 parkeringen och området runt klubbhuset. Vägen till och från Fyren Vägen som går igenom vår bana ger helt klart upphov till en hel del incidenter. Vårt förslag är att försöka få till stånd en ändrad sträckning av vägen så att den går vid den nuvarande 7:e tee och Kålhagen och på andra sidan Fyrträdgården, dvs på den sida där banverkstaden ligger. Ny tee på ettan Gul och blå tee på hål 1 föreslås flyttas dit där starterhuset står idag för en säkrare spellinje in mot mitten av fairway. 250 m från vit och 215 m från gul till ny väg. Med en sådan sträckning skulle vi slippa korsningarna på hål 9 och framförallt vid den dolda Fyrhörnan vid spel på hål 13. Vägen skulle också komma närmare tee på hål 7 och 13 och längre ifrån tee på hål 1, vilket skulle ge en bättre säkerhet för oss alla. Dock skulle vi få en ny korsning på hål 10, men även denna kommer närmare tee och därmed på speaking distance. Bifogade skiss visar ett förslag som vi avser att jobba vidare med under året. För att få till stånd en förändring så krävs det naturligtvis ett godkännande från bl a Kommun och Länsstyrelse. I projektet ingår även att återställa den gamla vägen till den natur som finns runt vägen idag. Bedömningen är att denna flyttning av vägen inte låter sig göras förrän efter jubiléet Hela projektet är idag kostnadsberäknat till 500 kkr. Ny utslagsplats på hål 1 När det gäller hål 1 så tror vi att det finns mer att göra för att höja säkerheten än att bara flytta vägen. Nuvarande gul och blå tee på hål 1 bör kunna slås samman och läggas där starterhuset idag ligger. Detta skulle ge en spellinje som riktar Vägen till och från Fyren Vägen till och från Fyren föreslås istället gå längre ner på hål 1, mellan tees på hål 7, bakom green 9 och vidare över hål 10 och 13 mot maskinhallen. 18

19 Flyttning av tee på hål 5 och 3 Så här skulle hål 3 och 5 kunna utformas. Tee på hål 5 flyttas till en ny utslagsplats i Flommen bakom 4:e green. Avstånden till mätpunkterna är 250 respektive 200 meter från herrtee. Herrtee på hål 3 flyttas till framför nuvarande backtee, sig mer in mot banan än idag, vilket säkerligen skulle reducera de säkerhetsproblem som vi har idag vid vändzonen och även på vår egen parkering. Parkering och tillfarter Genom olika diskreta säkerhetskonstruktioner skulle vi även kunna ta hand om problemen med missriktade bollar som hamnar på dagens infartsväg, bagvagnshus och den del av parkeringen som ligger närmast klubbhuset. I detta projekt ingår även en allmän uppsnyggning av området mellan första tee och klubbhuset med asfaltering, planteringar och nya bänkar. Projektet, som är kostnadsberäknat till ca 200 kkr, bedöms kunna genomföras innan jubiléet. Nya teeområde på hål 5 och 3 Nuvarande herrtee på hål 5 är nog en av de mest utsatta platserna på vår bana. Många utslag från hål 3 riskerar att hamna där. Spelare på 5:e tee hotas också bakifrån av överdrivet säkra inspel mot 4:e green En lösning skulle kunna vara att flytta 5:e tee till en utbyggnad i Flommen bakom 4:e green och spela hål 5 som en svag dogleg höger. En sådan lösning skulle också snabba på spelet på hål 4 där det ofta blir stopp medan spelare transporterar sig från 4:e green till nuvarande 5:e tee. Vi har även tittat på möjligheten att flytta herrtee på hål 3 till nuvarande backtee på samma hål. Detta skulle ge en säkrare vinkel för utslaget. En i framtiden flyttad tee på hål 5 skulle även ge utrymme att sikta mer till vänster på hål 3 och därmed minska risken för att slicade drivar hamnar hos våra grannar på fel sida tångvallen. Arbetet med att anlägga ett nytt teeområde på hål 5 kommer - även om vi får nödvändiga tillstånd - inte att kunna vara klart förrän efter jubiléet men kan förhoppningsvis påbörjas innan dess. Tee på hål 3 kan byggas om redan under De båda projekten har kostnadsberäknats till ca 400 kkr. Eftersom vi med åren fått något mer plats ute på Nabben har vi även arbetat med att ta fram ett förslag på en eventuell flyttning av 16:e green för att skapa mer plats runt 17:e tee. Detta projektet föreslås dock genomföras först efter Parkeringen och området runt klubbhuset Det har länge stått klart att vår parkeringplats har sett sina bästa dagar både funktionellt och ur säkerhetssynpunkt. Parkering och tillfartsvägar Så här skulle parkeringsplatsen och vägarna runt klubbhuset kunna utformas och placeras. Bagvagnshusen kan i ett senare skede komma att flyttas och moderniseras. Parkeringen har idag ett besvärligt läge, men med en flyttning av första tee och en lite annan layout skulle vi kunna få: Fler parkeringsplatser Ökad säkerhet Ett trevligare välkomnande till klubben Bättre och säkrare trafik till och runt klubbhuset Idag går vi ut på en väg när vi lämnar klubbhuset, vilket inte är bra med tanke på den mängd transporter vi har till och från klubben. Det faktum att klubbhuset är beläget i en hörna gör dock alternativen begränsade. Skissen här ovan visar på hur en ny parkering och infartsväg skulle kunna placeras för att både öka säkerheten och skapa mer plats för både byggnader och för övningsområden. Arbetet beräknas kunna genomföras innan jubiléet och kosta ca kkr. Fram med synpunkter! Vi vill med dessa förslag starta en diskussion i klubben om dessa frågor. Förslagen kommer att presenteras närmare i samband med årsmötet, men alla är välkomna att redan nu lämna sina synpunkter via brev eller e-post. Under förutsättning att årsmötet ger styrelsen i uppdrag av fortsätta arbetet i linje med dessa förslag kommer styrelsen sedan under året att löpande ta beslut i om att starta genomförandet av dessa säkerhetsåtgärder. Vi är medvetna om att det finns fler ställen på och kring vår bana som är föremål för risker och dessa bearbetas löpande. Bankommittén 19

Verksamhetsberättelse 2008 Budget 2009

Verksamhetsberättelse 2008 Budget 2009 1909-2009 Verksamhetsberättelse 2008 Budget 2009 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Jubileumsåret 2009 Budget 2010

Jubileumsåret 2009 Budget 2010 1909 Jubileumsåret 2009 Budget 2010 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Budget 2013

Verksamhetsberättelse 2012 Budget 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Budget 2013 1909 2 Sponsorer 2012 Captain s Corner Innehåll 3 Captain s Corner 4 Kallelse och föredragningslista 5 Valberedningens förslag 7 Verksamhetsberättelse 2012 9 Investeringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer