Användarinformation 04/2006. Anvisningar för montering och användning. Dokaflex formexperten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarinformation 04/2006. Anvisningar för montering och användning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. formexperten"

Transkript

1 04/2006 nvändarinformation S nvisningar för montering och användning Dokaflex

2 by Doka Industrie GmbH, mstetten /2006

3 Innehåll Sida llmän information om avsedd användning...4 Grundläggande säkerhetsinformation... 5 Produktbeskrivning...6 Enkelt system för valv upp till 30 cm tjocklek...8 nvisningar för montering och användning...9 npassningsförmåga...14 Dokaflex också för valvtjocklekar över 30 cm...15 Valform vid valvkant...16 Balktvingslösningar för valvavstängare och balkarformar...18 Kombinationer...22 Transportera, stapla och lagra Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning...25 Doka-serviceerbjudanden...27 Formplanering med Tipos Produktöversikt /2006 3

4 llmän information om avsedd användning Den här användarinformationen (anvisningar för uppbyggnad och användning) vänder sig till alla personer som arbetar med den Doka-produkt/det Doka-system som beskrivs och den innehåller uppgifter om uppbyggnad och avsedd användning av det beskrivna systemet. Doka-produkter skall endast användas enligt respektive Doka-användarinformation eller annan teknisk dokumentation som Doka utformat. De funktionstekniska anvisningarna, säkerhetsinformationen och belastningsuppgifterna måste beaktas och respekteras exakt. Görs inte det kan det leda till olyckor och skador. vvikelser eller utökad användning kräver ett speciellt statiskt intyg, en kompletterande monteringsanvisning av kunden och godkännande av Doka i förväg. Kunden skall säkerställa att den användarinformation som ställts till förfogande av Doka (anvisningar för uppbyggnad och användning) finns på plats, att det har informerats om den och att den är tillgänglig för användarna. De gällande föreskrifterna för arbetsskydd och övriga säkerhetsföreskrifter i gällande versioner i respektive stater och länder skall beaktas för den säkerhetstekniska tillämpningen och användningen av våra produkter. Bilderna i det här underlaget är delvis monterade och därför inte alltid fullständiga i säkerhetstekniskt avseende. Innan materialet används skall kunden kontrollera att materialet är i fullgott skick. Skadade, deformerade delar och delar som är försvagade genom slitage, korrosion eller nedbrytning skall ej användas. Endast Doka-originaldelar får användas som reservdelar. tt blanda vårt formsystem med system från andra tillverkare kan innebära risker och kräver särskild kontroll. lla personer som arbetar med respektive produkt måste känna till innehållet i det här underlaget och vara förtrodd med säkerhetsinformationen i det. Kunden måste undervisa och instruera personer som inte kan läsa det här underlaget eller har problem med att läsa och förstå det. Kunden måste säkerställa att montering och demontering, flyttning och avsedd användning av produkten leds och kontrolleras av personer med lämpade fackkunskaper och med befogenhet att ge direktiv /2006

5 Grundläggande säkerhetsinformation Doka produkter/system skall ställas upp så att all lastinverkan leds bort säkert! Under alla byggfaser måste säkerställas att alla byggdelar och enheter är stabila! Se till att arbetsplatserna är säkra när formen används (t.ex. för montering och demontering, för ombyggnadsarbeten och flytt, etc.). Det måste gå att komma åt arbetsplatserna på ett säkert sätt! Beakta de tillåtna trycken på nygjuten betong. För höga gjutningshastigheter leder till att formarna överbelastas, ger högre nedböjningar och innebär fara för brott. vforma först när betongen har uppnått tillräcklig hållfasthet och när ansvarig person ger order om avformning! Slit inte loss formsjok med kran vid avformningen. nvänd lämpade verktyg som t.ex. träkilar eller riktverktyg. Äventyra inte stabiliteten för bygg-, ställningsoch formdelar vid avformningen! Beakta alla gällande föreskrifter för transport av formar och ställningar. Doka-lyfthjälpmedel måste användas. Ta bort lösa delar eller säkra dem mot att ramla ner! lla byggdelar skall lagras säkert och den särskilda Doka-informationen i hithörande kapitel i den här användarinformationen skall beaktas! Mer säkerhetsinformation finns i de enskilda kapitlen! De felaktiga användningar som finns i det här underlaget i de olika kapitlen är endast exempel som baseras på vår mångåriga erfarenhet. Symboler I det här underlaget används följande symboler: Övrigt Viktig information tt inte respektera informationen kan leda till funktionsstörningar eller materiella skador. Se upp/varning / Fara tt inte respektera informationen kan leda till materiella skador och allvarliga hälsoskador (livsfara). Instruktion Den här symbolen visar att användaren måste agera på ett visst sätt. Visuell kontroll Visar att utförda handlingar måste kontrolleras visuellt. Tips Ger värdefull användarinformation. Med reservation för ändringar p.g.a. teknisk utveckling. lla mått, om inget annat anges, i cm /2006 5

6 Produktbeskrivning Dokaflex det flexibla manuella valv systemet Dokaflex anpassas enkelt till alla ytor genom omlottläggning av Doka-träbalk H20 top. Materialmängder hämtas snabbt i tabeller. Detta sparar in på kostnader för planering och arbetsförberedelse. ingen mätning systemet ger stämp, bockrygg och strö avstånden för valvtjocklekar upp till 30 cm snabb och enkel kontroll att uppbyggnaden är korrekt utan måttstock Fler fördelar: enkel anpassning vid väggar och pelare stämplängder upp till 5,50 m valfri formyta ingen mätning Dokaflex är särskilt lämpat för slutna utrymmen där överformen kan få stöd på alla sidor av väggar. Horisontella krafter vid öppna valvkanter, vid balkar eller vid språng i valv skall avledas genom avsträvning. Få systemdelar perfekt anpassade till varandra B E C D F () Dokadur-skivan 1) speciell ytbehandling för att ge bra betongytor båda sidor kan användas kantskydd runt om för att ge lång livslängd förbättrad säkerhet genom minskad halkrisk enkel rengöring med högtryckstvätt spar plats vid lagring och transport 1) Som alternativ kan Doka-skiktsskivor 3-SO användas /2006

7 (B) Doka-träbalkar H 20 top 3,90m och 2,65m enkelt att skilja på bockryggar (3,90 m) och ströbalkar (2,65 m) integrerade stötdämpare vid balkänden för mindre skador och lång livslängd tydliga pilmarkeringar (märken) för enkel montering och kontroll (C) vsänkningshuvud H20 integrerat avsänkningsfunktion för snabb och enkel avformning utan skador på material stabiliserar bockryggarna mot att välta (D) Stämphuvud H20 DF enkel montering av stämpet säker montering av mellanstämp på träbalk H20 (E) Dokavalv-stämp Eurex typprovad enligt EN alla utdragslängder klass D - upp till 3,50 m dessutom klass B - upp till 4,00 m dessutom klass C (för detaljinformation se typprovning) hög tillåten belastning - Eurex 20: 20 kn numrerade hål för höjdinställningen specialutformad gängning gör det lättare att lossa valvstämpen även vid hög last böjda byglar minskar skaderisken och underlättar hanteringen (F) Trebensstöd uppställningshjälp för stämp svängbara ben ger flexibel uppställning där det är trångt vid väggar eller hörn /2006 7

8 Enkelt system för valv upp till 30 cm tjocklek nvändarinformation Dokaflex Med den enkla logiken i Dokaflex systemet behövs det inga ritningar, planeringen är enkel och arbetsförberedelsen blir minimal. Mängderna tas enkelt fram med hjälp av tabeller B 4 C D 1 vstånd och läge för de enskilda delarna Det spelar ingen roll om balkarna ligger på, mellan eller bredvid markeringarna, de maximala avstånden är alltid givna. Det går att kontrollera att uppbyggnaden är riktig genom att bara titta, man behöver inte mäta valvstämp Eurex + avsänkningshuvud H20 + trebensstöd B stämp Eurex + stämphuvud H20 DF C Doka-balk H20 top 2,65m (ströbalkar) D Doka-balk H20 top 3,90m (bockryggar ) x... 0,5 m markering 1 markering = 0,5 m max. ströbalksavstånd max. balkkonsol 2 markering = 1,0 m max. stämpavstånd 4 markering = 2,0 m max. bockryggsavstånd x Bockryggar och ströbalkar Doka träbalk H20 top med balklängden 3,90m används som bockrygg, balken med längden 2,65m som ströbalk. Bockryggarnas riktning bör väljas tvärs i förhållande till ojämna längder (5 m, 7 m, 9 m,...). Detta för att utnyttja systemet maximalt. Format på Dokadur skivorna Storleken på Dokadur-skivorna 200/50cm och 250/ 50cm (21 eller 27mm) passar exakt in i Dokaflexsystemet /2006

9 nvisningar för montering och användning Viktig information: Förutom dessa anvisningar skall även kapitlet "Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning" beaktas. Montering Ställa upp stämp Lägg fram bockryggar och ströbalk. Markeringarna på balken visar maximiavstånden: - 4 märken för bockryggar - 6 markeringar för stämp med trebensstöd Ställ upp trebensstöden. Ställ stämpet i trebensstödet och fixera det. Kontrollera att stämpet är korrekt fixerat innan formen beträds. Uppställning i hörn eller vid vägg Flyttas valvstämp och avsänkningshuvuden tillsammans skall dessa säkras mot att ramla ut med fjädersprintar 16 mm. Detta gäller särskilt om de transporteras liggande. Ställ in höjden på stämpet grovt med bygeln Om trebensstöden inte kan fällas upp helt, t.ex. vid valvkanter på byggnader, valvöppningar etc., rekommenderar vi att trebensstödet monteras på ett annat stämp där det går att fälla ut benen helt. Sätta in avsänkningshuvud H20 i stämpet. Observera avsänkningsposition (a)! Numreringen på hålen underlättar höjdinställningen. a Vrid avsänkningshuvudet i rätt position i stämprad vid vägg så att kilen lätt kan slås ut vid avformning vstånd a mellan kil och platta: 6 cm Stämp och avsänkningshuvuden flyttas bäst separat (fler stämp kan lagras i materialhäcken) /2006 9

10 Lägga i bockrygg Lägg i bockryggen med hjälp av balkgafflarna i avsänkningshuvudena. Mellanstämp ställ Varning! Det inte tillåtet att belasta valvformen (t.ex. med balkar, skivor, armering) förrän mellanstämpen är på plats! Sätt på stämphuvud H 20 DF på stämpets innerrör och säkra med den integrerade fjärderbygeln vsänkningshuvudena passar både till enkel balk (vid avslutning) och dubbla balkar (vid överlappning). Justera in bockryggen i rätt höjd. Mellanstämp Med avsträvningsbygel B går det att fästa brädor som diagonal förstärkning vid valvstämpen. (Endast för montagehjälp ej lämpat för att ta upp horisontella laster) Stämphuvud H 20 DF B Doka-balk H20 top B Maximalt avstånd för stämpen: 2 markeringar /2006

11 Lägg ut ströbalk Lägg upp ströbalken med hjälp av balkgafflen så att de överlappar. Lägg ut Dokadur-skivor Montera skyddsräcken på valvkanten. Lägg ut Dokadur-skivor tvärs med ströbalkarna Maximalt avstånd för ströbalkarna: 1 markering Se till att det ligger en extra balk (dubbel balk) vid varje skivskarv pplicera formolja på Dokadur-skivorna med spruta eller roller. Om det behövs säkras formytan med spik (t.ex. vid kanten). Rekommenderad spiklängd Skivtjocklek 21 mm - ca. 50 mm Skivtjocklek 27 mm - ca. 60 mm /

12 Vindavsträvning Vid uppbyggnad av större ytor med bockrygg/ströbalk/treskiktsskivor bör montaget ske efterhand bygget fortskrider för att öka stabiliteten. Se till att det finns tillräckligt stöd vid väggar eller pelare (se bild). Gjuta nvändarinformation Dokaflex För att skydda formytan rekommenderar vi vibrostav med gummiskydd. vformning Respektera avformningstiderna. Ta bort mellanstämp Ta bort mellanstämp och lägg dem i materialhäcken Om det finns risk för strora vindlaster skall fristående ej slutna valvytor säkras vid avbrott i arbetet och efter arbetsdagens slut. nvänd hjulsatsen till materialhäcken. Den blir då en snabb och lättmanövrerad transportvagn (se kapitel "Transportera, stapla och lagra") /2006

13 Efter att mellanstämpen har tagits bort är endast stämp kvar med ett avstånd på 2,0 m i ströbalksriktningen och 3,0 m i bockryggsriktningen. Det ger tillräckligt med utrymme för rullställningar och materialhäckar. Ta ner dom lösa delarna Vält ströbalken, dra ut och lägg dem materialhäcken. Balkar under en skivfog tas ej bort. Rullställningen DF är utmärkt för avformning vid lite högre höjder fällbar rullställning av lättmetall variabel arbetshöjd upp till 3,80 m (max. plattformshöjd: 1,75 m) ställningsbredd: 0,80 m För högre höjder är Doka-rullställning Z lämplig. Ta bort Dokadur-skivorna och lägg dem. Sänka ner valvform Sänk ner valvformen med ett hammarslag på avsänkningshuvudets kil Ta bort resterande ströbalkar och bockryggar och lägg i materialhäcken Montera säkerhetsstämp Ställ upp säkerhetsstämpen innan det överliggande valvet skall gjutas. För mer information (antal stämp etc.) se kapitel "Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning" /

14 npassningsförmåga Kompenseringar och tillpassningar npassningar av systemet vid väggar och pelare görs enkelt utan extra balkar. Doka-balkarna ligger om lott och kan teleskoperas ut mot väggen och ytan kompletteras med en plywoodremsa. Flexibelt system Dokaflex går att anpassar även till dom mest komplicerade planlösningar Tillpassning vid vägg Tillpassning vid pelare B B Dokadur-skivor B Tillpassnings-skivor /2006

15 Dokaflex också för valvtjocklekar över 30 cm Bara ett system på byggplatsen För valvtjocklekar upptill 30 cm behövs inga mätningar. Samma systemdetaljer kan användas för övriga valvtjocklekar dock måste mängden material anpassas efter respektive tjocklek. Materialmängden anpassa efter den aktuella belastningen. I följande tabeller är totallasten beräknad av betongens egenvikt, plus 20%, dock ej mindre än 1,5 kn/m 2 (150 kp/m²) och egenvikten av formmaterialet. Nedböjning i fältmitt har begränsats till l/500. På bygget fungerar den enkla tabellen för att ta fram de tillåtna avstånden för bockryggar, strö och stämp. Träbalk H20 valvtjocklekar [cm] Ströbalksavstånd totallast [kn/m 2 ] max. tillåtet bockryggsavstånd [m] för ströbalksavstånd [m] på max. tillåtet stämpavstånd [m] för bockryggsavstånd [m] på 0,50 0,625 0,667 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3, ,40 3,63 3,37 3,29 3,17 2,88 2,67 2,46 2,28 2,13 2,01 1,82 1,65 1,52 1, ,92 3,43 3,19 3,12 3,00 2,72 2,53 2,33 2,16 2,02 1,81 1,63 1,48 1,36 1, ,44 3,27 3,04 2,97 2,86 2,60 2,41 2,21 2,05 1,84 1,63 1,47 1,34 1,23 1, ,96 3,14 2,92 2,85 2,74 2,49 2,31 2,12 1,92 1,68 1,49 1,34 1,22 1,12 0, ,48 3,03 2,81 2,75 2,65 2,40 2,22 2,03 1,76 1,54 1,37 1,23 1,12 1,03 0, ,00 2,93 2,72 2,66 2,56 2,32 2,14 1,90 1,63 1,43 1,27 1,14 1,04 0, ,52 2,84 2,64 2,58 2,48 2,26 2,06 1,77 1,52 1,33 1,18 1,06 0,97 0, ,04 2,76 2,57 2,51 2,42 2,19 1,99 1,66 1,42 1,24 1,11 1,00 0,90 0, ,56 2,70 2,50 2,45 2,35 2,14 1,87 1,56 1,34 1,17 1,04 0,93 0, ,08 2,63 2,44 2,39 2,30 2,09 1,76 1,47 1,26 1,10 0,98 0,88 0, ,66 2,57 2,39 2,34 2,25 2,03 1,66 1,38 1,18 1,04 0,92 0,83 0, ,22 2,45 2,27 2,23 2,14 1,78 1,43 1,19 1,02 0,89 0,79 0, ,78 2,35 2,18 2,13 2,04 1,56 1,25 1,04 0,89 0,78 0,70 0, ,34 2,26 2,10 2,04 1,93 1,39 1,12 0,93 0,80 0,70 0,62 0, ,90 2,18 2,01 1,94 1,83 1,26 1,01 0,84 0,72 0,63 0,56 valvtjocklekar [cm] max. ströbalksavstånd [m] vid formyta Dokaplex 21mm 3-SO 21mm 3-SO 27mm upp till 18 0,75 0,75 0,75 upp till 40 0,67 0,67 0,75 upp till 50 0,50 0,625 0, /

16 Valform vid valvkant Kombinationen av Dokaflex med Dokamaticformbord är fördelaktig vid valvkant. Eventuella kantbalkar, avstängare kan integreras i formbordet. Det här systemet kan också kombineras med Staxo, luxo eller d2 och balktving 20. Med kantbalk Utan kantbalk C B D E C D B E Dokamatic-formbord B Dokaflex C Dokamatic-plattform för bord D Spännband 5,00m E Doka-expressförankring 16x125mm Dokamatic-formbord B Dokaflex C Skyddsräcksstolpe T 1,80m, skyddsräcksstolpe S eller skyddsräcke 1,50m D Spännband 5,00m E Doka-expressförankring 16x125mm Valvkant med Dokaflex Om inget formbord finns, måste man ta hänsyn till följande när Dokaflex används: Horisontalkrafterna från valvavstängare måste avledas in i överformen. Infästningen för horisontalkrafterna kan göras i ströbalken eller bockryggen. D C E B F Varning! Vid arbete på farliga höjder skall ströbalkelementen med arbetsplattform förmonteras på marken. Där ströbalk-arbetsplattform är monterad vid valvkant skall dessa förankras mot stjälprisk/kantring Ströbalk under kantbalkar måste säkras mot att dras ut horisontellt. Montera erforderliga skyddsräcken på valvkanter. Stämptorn B Dokaflex C Balktving 20 D Skyddsräcksstolpe T 1,80m, skyddsräcksstolpe S eller skyddsräcke 1,50m E Spännband 5,00m F Doka-expressanker 16x125mm och Doka coil 16mm /2006

17 med skyddsräcksstolpe S Skyddsräcksstolpen S kan fästas överallt på träbalkar och på färdiga betongvalv. rbetsområde: 2 till 43 cm Byglarna för skyddsräckena är fastsatt i 45 detta gör att räcken går att montera från båda riktningar Se "Montageanvisning och användning av Doka skyddsräcksstolpe S". med skyddsräckesstolpe 1,10m Skyddsräcksstolpe 1,10m är till för att monteras som skyddsräcke vid valvkant. Beroende på byggnadskonstruktionen och lokala förhållanden går det att fästa skyddsräcksstolpen på olika sätt. B > 1.0 m Skyddsräcksstolpe 1,10m B Räckesbräda Vänligen beakta anvisningarna för monterings och uppbyggnad för "Doka-skyddsräcksstolpe 1,10m" /

18 Balktvingslösningar för valvavstängare och balkarformar Med balktving 20 formas balkar och valvkanter på ett professionellt sätt.kombinerat med förhöjning till balktving 60 cm går det att göra centimeterexakta höjdanpassningar. Tidskrävande tillpassningar med virke behövs inte. Balktvingen pressar automatiskt ihop formen och ger rena betongytor och kanter. Kläm fast balktvingen b B Tack vare balktvingens sneda stag pressas formytans fog ihop automatisk när balktvingen kläms fast. Resultatet blir en ren betongyta b Liggande träbalk (upp till 60 cm höjd) Balktving 20 B Förhöjning till balktving 60 cm Hantering av balktvingarna Sätt på ströbalk H 20 top och skjut mot sidoformen Träbalk stående (upp till 90 cm höjd) Genom balktvingens stora anliggningsyta blir vinkeln för sidoformen exakt /2006

19 Balkar/valvavstängare Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Balkhöjd mellan 10 och 30 cm Balkhöjd mellan 47 och 70 cm h h b l b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Sidoform: Doka-träbalk H20 top Ströbalksavstånd Pos. balktving 50,0 cm på var 3:e ströbalk Balkhöjd mellan 30 och 47 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top h Ströbalksavstånd Pos. balktving upp till 60 cm från och med 60 cm 50,0 cm 33,3 cm Balkhöjd mellan 70 och 90 cm på var annan ströbalk på var annan ströbalk h h b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 4/8 cm för balkhöjd mellan 30 och 34 cm Träregel 8/8 cm för balkhöjd mellan 34 och 47 cm Ströbalksavstånd Pos. balktving 50,0 cm på var annan ströbalk b... max. 100 cm l... max. 150 cm Vid höga krav på mått rekommenderar vi extra förankringen av sidoformen (). Sidoform: Doka-träbalk H20 stående h Ströbalksavstånd Pos. balktving upp till 85 cm från och med 85 cm b l 41,7 cm 36,0 cm h... balkhöjd b... balkbredd l... bockryggsavstånd på varje ströbalk på varje ströbalk /

20 Balkar integrerade i valvet Ströbalk parallellt med balken Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Belastning från valvet på båda sidor av balken max. 1,0 m. Balkhöjd mellan 47 och 60 cm h d Balkhöjd mellan 10 och 30 cm b l h d b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Bottenform: Träregel = 30-h (cm) Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 10/8 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 60 och 70 cm h d 31,25 cm 25,00 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 62,5 cm 41,7 cm Balkhöjd mellan 30 och 47 cm på varannan ströbalk på var 3:e ströbalk b l b... max. 100 cm l... max. 150 cm h d Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top Träregel = h-60 (cm) b l Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 40,0 cm - på varje ströbalk - b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 4/8 cm för balkhöjd mellan 30 och 34 cm Träregel 8/8 cm för balkhöjd mellan 34 och 47 cm Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 41,7 cm 33,3 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk /2006

21 Balkar integrerade i valvet Ströbalk i normalt förhållande till balken Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Belastning från valvet på båda sidor av balken max. 1,0 m. Balkhöjd mellan 40 och 51 cm h d Balkhöjd mellan 10 och 30 cm b l h d b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Bottenform: Träregel = 30-h (cm) Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 10/8 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel = h-40 (cm) Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 51 och 70 cm h d 41,70 cm 31,25 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 30 och 40 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm h d b l 62,5 cm 41,7 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel = h-20 (cm) på varannan ströbalk på var 3:e ströbalk b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 5/8 cm för balkhöjd mellan 51 och 60 cm Träregel 10/8 cm för balkhöjd mellan 60 och 70 cm Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm b l 40,0 cm - h... balkhöjd b... balkbredd l... bockryggsavstånd på varje ströbalk - Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 50,0 cm 41,7 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk /

22 Kombinationer Den enhetliga uppbyggnaden av överkontruktionerna för Doka-valvsystem gör att de också kan användas tillsammans. Dokamatic- och Dokaflex-formbord Doka-formbord är prefabricerade och kräver lite arbets- och krantid. Bara en man behövs för att horisontell förflytta formborden med formrivningsvagnen till nästa gjutetapp. Systemet är optimerat för kortast möjliga enhetstider för stora ytor och klarar också varierande statiska och geometriska krav. Doka Xtra Bättre lönsamhet tackvare snabbare avformningstider kännetecknar det här ekonomisk fördelaktiga systemet. Det möjliggör också jämnare belastning för byggnadsarbetarna. Fritt val av formyta uppfyller alla arkitektoniska önskemål av utseende på betongytan. För mer information se användarinformation "Dokamatic-formbord" och "Dokaflexformbord". För mer information se användarinformation "Doka Xtra" /2006

23 Transportera, stapla och lagra Utnyttja fördelarna med Doka-transporthäckar på byggplatsen. Doka erbjuder beprövade rationella hjälpmedel för transport och hantering genom leverans i transporthäckar. Transporthäckar som inte behövs kan returneras till närmsta depå. Doka materialcontainer 1,20x0,80 m Den ideala platsen för alla smådelar: lång livslängd stapelbar flyttas säkert med kran I materialcontainer levereras t.ex.: Doka avsänkningshuvuden stämphuvuden H20 DF Doka-gallercontainer 1,70x0,80m Den ideala platsen för alla smådelar: lång livslängd stapelbar flyttas säkert med kran I gallercontainern levereras t.ex.: trebensstöd skyddsräcksstolpe S Max. tillåten belastning: 700 kg Max. tillåten belastning: 1500 kg Vänligen beakta bruksanvisningen! Vänligen beakta bruksanvisningen! /

24 Doka materialhäck 1,55x0,85m Optimal för alla längder av stämp, träbalk, Dokadur-skivor och 3-skiktsskivor. förzinkad staplingsbar kan säkert flyttas med kran Spännband till Dokadur Med spännband 50 till Dokadur går det att lagra och transportera Dokadur-skivorna på ett bra sätt. Spännband 50 till Dokadur förenar underlägg, spännband och kantskydd till en enhet. Kan användas tillsammans med den körbara Doka-materialhäcken (förflyttning utan kranhjälp). Dokadur-skivor levereras från fabriken med spännband 50. Det krävs 2 spännband 50 per skivstapel till Dokadur Max. tillåten belastning: 1100 kg Materialhäckens kapacitet Doka-valvstämp Eurex , 300 och 350 Eurex och 550 Eurex och 300 Eurex , 400 och 450 Dokadur-skivor 21mm 27mm Träbalk H 20 H20 top 40 st. 30 st. 40 st. 30 st. 32 st. 25 st. 27 st. Dokadur-skivor 21mm Dokadur-skivor 27mm 50 st. 40 st. Vänligen beakta bruksanvisningen! Hjulsats till materialhäck Genom att enkelt sätta på hjulsatsen (snabblås) blir materialhäcken en snabb och lättmanövrerad transportvagn. Med en bredd på 86 cm går det att köra igenom alla dörröppningar utan problem. En hjulsats till materialhäck består av: 2 st. kompletta massiva länkrullerhjul () 2 st. kompletta hjul till materialhäck (B) /2006

25 Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning vformning, när? Lasten som uppstår vid gjutning (valvets egenvikt) uppgår vid normala konstruktioner till ca 50% av den dimensionerande lasten för valvet (egenvikt + utbredd last + rörlig last). vformningen kan därför göras redan när 50% av betongens 28-dagars hållfasthet uppnås. Valvets bärförmåga motsvarar då hållfastheten för den färdiga byggnaden. OBS! Kontrollera alltid med Er konstuktör vad som gäller för Ert aktuella projekt. Viktig information: Om formstämpen inte lossas belastas de fortfarande med valvets egenvikt. Detta kan leda till stämplasten för det ovanförliggande valvet fördubblas vid gjutningen. Stämpen är inte konstruerade för den här överbelastningen. Detta kan leda till skador på formen, på stämpen och på byggnaden. Varför säkerhetsstämp efter avformningen? Beroende på byggförloppet kan stämp behövas för att ta upp dynamiska laster på det nygjutna valvet eller för gjutlaster från ett ovanpåliggande valv. Ställa säkerhetsstämpen korrekt Säkerhetsstämpen har till uppgift att fördela lasten mellan det ny gjutna och den underliggande valvet. Detta är beroende av förhållandet för valvstyvheten. Behovet av antal säkerhetsstämp i förhållande till "formstämp" kan bestämmas enl. följande förhållande: endast ca. 0,4 säkerhetsstämp per formstämp, om det rör sig om likartade styvheter för båda valven. endast ca. 0,8 säkerhetsstämp per formstämp, om det underliggande valvet har en avsevärt högre styvhet (fundamentplatta). Fråga en fackman! Generellt skall frågan ang. säkerhetsstämp alltid undersökas av ansvarig konstuktör oberoende av uppgifterna enl. ovan. I tveksamma fall och vid specialfall där olikartade valvsystem används skall ansvarig statiker kontaktas. Den färska betongens hållfastighetsutveckling Detta diagramm visar hållfasthetstillväxten där olika typer av cement använts. Förutsättningen är en genomsnittlig betongtemperatur på 20 C under härdningstiden. Tryckhållfasthet i % av 28-dagarsvärdet ßWN,t/ßWN,28 Vatten/bindemedel (cement)= 0,50 Z 45 F, PZ 475 B Z 35 F, PZ 375 C B C Betongålder i dagar Z 35 L (cement av masugnsslagg med 60% slagg) Den färska betongens nedböjning Betongens elasticitetsmodul uppnår redan efter 3 dagar mer än 90 % av 28-dagarsvärdet oberoende av betongsammansättningen. För den färska betongen ges därmed endast en oväsentlig ökning av den elastiska deformationen. Krypdeformationen, som avtar först efter flera år, är flerfaldigt större än den elastiska deformationen. Den tidiga avformningen - t.ex. efter 3 dagar istället för efter 28 dagar leder dock endast till en ökning av den totala deformationen med mindre än 5%. I jämförelse sprids deformationens krypandel, till följd av olika slags påverkan såsom t.ex. betongballastens hållfasthet eller luftfuktighet, mellan 50 % och 100 % av normvärdet. Därför är valvets totala nedböjning i praktiken oberoende av tidpunkten för avformningen /

26 Sprickor i färska betong Utvecklingen av komposithållfastheten mellan armering och betong sker snabbare än tryckhållfastheten i färsk betong. Därför påverkas inte storleken och fördelningen av sprickorna negativt på den armerade betongkonstruktionens dragsida. ndra sprickfenomen orsakade av t.ex. krympning, för tidig avformning, hindrande deformationer etc.kan effektivt hanteras genom lämplig efterbehandlingsmetod. Eterbehandling av den färska betongen Den nygjutna betongen kan påverkas av orsaker som gör att den spricker eller får en långsammare hållfasthetsutveckling: för tidig uttorkning snabb avkylning de första dagarna för låg temperatur eller frost mekaniska skador på betongytan osv. Den enklaste skyddsåtgärden är att låta formen vara kvar längre. Denna åtgärd bör användas tillsammans med andra kända åtgärder för efterbehandling. vformning av långa spännvider på valv, över 7,5 m När tunna valv med långa spännvidder är konstruerade (t.ex. i parkeringshus), skall följande beaktas: Vid avformningen (lossning av stämp) i fälten uppträder extralaster för de ännu ej lossade stämpen, vilka kan leda till att stämpen överbelastas och skadas. För dessa tunna betongvalv med långa spännvidder måste man därför redan vid planeringen resp. dimensioneringen av valvformar ta extra hänsyn till belastningen vid avformning förutom den normala dimensioneringen. Kontakta din Doka-tekniker för råd. Principiellt gäller: vformningen bör genomföras utifrån valvmitten (fältmitt) mot valvkanterna. Vid stora spännvidder skall denna procedur ovillkorligen respekteras! l l... Valvstödbredd från och med 7,50 m Lastomlagring /2006

27 Doka-serviceerbjudanden Doka renoveringsservice Så att din form är i form för nästa användning Kontrollera, rengöra och underhålla ert Dokaflexsystem det övertar gärna Doka-renoveringsservice. Med kvalificerade medarbetare och specialredskap är din form snabbt och billigt i högform igen. Din fördel: Det finns alltid en form färdig att användas och dessutom ökar livslängden. Dessutom: endast en välskött form ger de önskade betongytorna. Formarna rengörs noggrant i moderna anläggningar med energisnål och miljövänlig teknik. Doka-kundträning Formträning lönar sig Formarbeten står för en stor andel av arbetskostnaden på byggarbetsplatsen. Modern formutrustning hjälper till att rationalisera arbetet. Men för att få ut mesta möjliga krävs också goda kunskaper om hur formsystemen fungera och bäst används. För att uppnå detta, krävs också ökade kunskaper om den förbättrade utrustningen. Vi hjälper Er gärna med information och utbildning i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna för just Ert projekt. I Dokas kundutbildning informeras också om säkerhetstekniskt optimal formningsutrustning och hantering, vilket ökar arbetssäkerheten på bygget. Doka-träningsprogram förtjänar att uppmärksammas. Välkommen att kontakta vårt kontor eller Er kontaktperson på Doka för ytterligare information /

28 Formplanering med Tipos Tipos hjälper till att forma ännu billigare Tipos har utvecklats för att hjälpa vid planeringen av dina Doka-formar. För vägg-, valvformar och konsoler har du därigenom de verktyg till förfogande som även Doka använder för att planera. lltid rätt mängd formar och tillbehör Enkel hantering, snabba och säkra resultat Det lättanvända gränssnittet gör att arbetet går snabbt. Från konstruktionsinmatningen med Schal-Igel - till manuell anpassning av formlösningen. Din fördel: Du spar tid. Talrika mönsterlösningen från praktiken säkrar alltid en optimal teknisk och ekonomisk lösning på ditt formproblem. Det ger säkerhet i användningen och spar kostnader. Du kan arbeta direkt med materialförteckningarna, planer, vyer, snitt och perspektiv. tt ritningarna är så detaljerade ökar användningssäkerheten. De automatiskt framställa styckelistorna kan överföras till och vidarebearbetas i många olika program. Form- och tillbehör, som måste fås fram med kort varsel eller genom improvisation, är de som är dyrast. Därför erbjuder Tipos fullständiga materialförteckningar som inte lämnar något utrymme för improvisationer. Planeringen med Tipos undviker kostnader innan de uppstår. Och ditt lager kan utnyttja bestånden optimalt. Så tydliga kan formframställningar vara. Både för konstruktion och den spatiala visningen hävdar sig Tipos-Doka /2006

29 Produktöversikt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Doka-valvforms-system Dokaflex Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eurex 20 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 20 kn enligt EN Trebensstöd 15, Stützbein galvaniserad höjd: 100 cm vsänkningshuvud H20 6, bsenkkopf H20 galvaniserad längd: 25 cm bredd: 20 cm höjd: 38 cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eurex 30 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 30 kn enligt EN Toppklyka H20 4, Vierwegkopf H20 galvaniserad längd: 25 cm bredd: 20 cm höjd: 33 cm Fjädersprint 16mm 0, Federbolzen 16mm galvaniserad längd: 15 cm Förpackningsenhet: 100 styck Stämphuvud H20 DF 0, Haltekopf H20 DF galvaniserad längd: 19 cm bredd: 11 cm höjd: 8 cm Toppklyka 12,5cm 1, Kopfgabel 12,5cm galvaniserad höjd: 23 cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eco 20 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 20 kn enligt ÖNORM B vsträvningsbygel B 1, Verschwertungsklammer B blålackerad längd: 36 cm Rullställning DF 44, Mobilgerüst DF alu längd: 195 cm bredd: 80 cm höjd: 290 cm /

30 Produktöversikt nvändarinformation Dokaflex [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Doka-rullställning Z Doka-Fahrgerüst Z bestående av: () Ställningsram Z 1,00m 6, (B) Ställningsram Z 2,00m 11, (C) Skyddsräcksram Z 1,00m 4, (D) Skyddsräcke Z 1,80m 6, (E) Plattform Z med manlucka 1,80m 17, (F) Plattform Z utan manlucka 1,80m 17, (G) Fotlist Z 1,35m 4, (H) Fotlist Z 1,80m 5, (I) Diagonalstag Z 2,00m 3, (J) Horisontalstag Z 1,80m 2, (K) Triangelkonsol Z 5, (utan bild) (L) Länkrullehjul Z D200mm 7, (M) Instegstrappa Z 2, (N) Ballast Z 10, (utan bild) alu D C Beakta uppbyggnads- och användaranvisningar! Formrivningsverktyg DF 1,20m 2, usschalhebel DF 1,20m gul pulvermålad Förlängare till formrivningsverktyg DF 1,20m 2, Hebelverlängerung DF 1,20m gul pulvermålad G B F E H I Doka träbalk H20 top N 2,65m 13, Doka träbalk H20 top N 3,90m 20, Doka-Träger H20 top N gullaserad Tillåt. böjmoment: 5,0 knm Tillåt. tvärkraft: 11,0 kn Enl. tillstånd från Institutet för byggteknik, Berlin. Värdena gäller endast stående användning av träbalkarna. M L J Doka materialhäck 1,55x0,85m 42, Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m galvaniserad längd: 154 cm bredd: 83 cm höjd: 77 cm Tillåten belastning: 1100 kg Beakta driftsanvisningen! Hjulsatts till materialhäck 33, nklemm-radsatz bestående av: () kompletta hjul till materialhäck 2 styck höjd: 23 cm (B) kompletta massiva länkrullerhjul 2 styck höjd: 32 cm blålackerad Tillåten belastning: 1100 kg B Passar för Doka-materialhäck och Doka-materialcontainer lu balkgaffel H20 2, lu-trägergabel H20 alu gul pulvermålad längd: 176 cm Doka träbalk H20 top P 2,65m 14, Doka träbalk H20 top P 3,90m 20, Doka-Träger H20 top P gullaserad Tillåt. böjmoment: 5,0 knm Tillåt. tvärkraft: 11,0 kn Enl. tillstånd från Institutet för byggteknik, Berlin. Värdena gäller endast stående användning av träbalkarna. Dokadur skiva /50cm 11, Dokadur skiva /50cm 13, Dokadur-Paneel 21 Högvärdiga 3-skiktsskivor, 21 mm, med slagfast plastram. För rena betongytor med sluten yta. Går även att hyra. Dokadur skiva /50cm 13, Dokadur skiva /50cm 16, Dokadur-Paneel 27 Högvärdiga 3-skiktsskivor, 27 mm, med slagfast plastram. För rena betongytor med sluten yta. Går även att hyra. Doka 3-skiktsskiva 3-SO 21mm 200/50cm 10, Doka 3-skiktsskiva 3-SO 21mm 250/50cm 13, Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm 3-SO-platta enl. ÖNORM B3023 Kokhärdig och väderbeständig limning Högkvalitativ MUF-konsthartsyta En högkvalitativ 3-skiktsskiva för alla områden Doka 3-skiktsskiva 3-SO 27mm 200/50cm 13, Doka 3-skiktsskiva 3-SO 27mm 250/50cm 16, Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm 3-SO-platta enl. ÖNORM B3023 Kokhärdig och väderbeständig limning Högkvalitativ MUF-konsthartsyta En högkvalitativ 3-skiktsskiva för alla områden /2006

31 Produktöversikt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Spännband 50 3, Stapelgurt 50 blå pulvermålad Tillåt. låskraft: 40 kn Doka-Balkform Balktving 20 6, Balkenzwinge 20 galvaniserad längd: 30 cm höjd: 35 cm Skyddsräckesstolpe S 11, Schutzgeländerzwinge S galvaniserad höjd: cm Förhöjning till balktving 60cm 4, Balkenaufsatz 60cm galvaniserad Skyddsräcksstolpe 1,10m 5, Schutzgeländer 1,10m galvaniserad längd: 134 cm Hylsa 24mm 0, Steckhülse 24mm grå längd: 16,5 cm diameter: 2,7 cm Skruvhylsa 20,0 0, Schraubhülse 20,0 gul längd: 20 cm diameter: 3,1 cm Ställningsrör 48,3mm 1,00m 4, Ställningsrör 48,3mm 1,50m 6, Ställningsrör 48,3mm 2,00m 8, Ställningsrör 48,3mm 2,50m 10, Ställningsrör 48,3mm 3,00m 12, Ställningsrör 48,3mm 3,50m 14, Ställningsrör 48,3mm 4,00m 16, Ställningsrör 48,3mm 4,50m 18, Ställningsrör 48,3mm 5,00m 20, Ställningsrör 48,3mm 5,50m 22, Ställningsrör 48,3mm 6,00m 24, Ställningsrör 48,3mm...m 4, Gerüstrohr 48,3mm galvaniserad Halvkoppling med skruv 48mm 50 0, nschraubkupplung 48mm 50 galvaniserad nyckelvidd: 22 mm /

32 Dokaflex 1-2-4: Det flexibla manuella systemet för valv Tack vara den flexibla anpassningsförmåga för Dokaflex formas alla plana ytor, balkar, takutsprång och plattbärlag snabbt och ekonomiskt för hand. Den praktiska materialtabellen, som får plats i byxfickan, övertar formplaneringen. Fritt val av formyta förverkligar det betongutseende man vill ha. Du kan hyra, leasa eller köpa Dokaflex-valvformssystem. Hos alla Doka-filialer nära dig. Det är bara att ringa! Doka-gruppens huvudfabrik i mstetten sertifierat till ISO 9001 Doka international Österreichische Doka Schalungstechnik GmbH Reichsstrasse mstetten/österrike Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) Internet: Sverige Doka Sverige B Kurödsvägen 20 SE Uddevalla Tel.: Fax: Internet: Norge Doka Norge S Heggstadmoen 4 N 7080 Heimdal Tel.: Fax: Finland Doka Finland Oy Selintie 542 FIN Selki Tel.: Fax: Doka-filialer och general-agenter: ustralien Belgien Brasilien Bulgarien Danmark Egypten Estland Frankrike Grekland Guatemala Indien Indonesien Iran Irland Island Israel Italien Japan Kina Korea Kroatien Kuwait Lettland Libanon Libyen Litauen Malaysia Mexiko Nederländerna Nya Zeeland Polen Portugal Qatar Rumänien Ryssland Saudiarabien Schweiz Serbien och Montenegro Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sydafrika Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland UE Ukraina Ungern US

Användarinformation 04/2006. Anvisningar för montering och användning 99 9778 010 S. Dokaflex-formbord. formexperten

Användarinformation 04/2006. Anvisningar för montering och användning 99 9778 010 S. Dokaflex-formbord. formexperten 04/06 99 9778 010 S Användarinformation Anvisningar för montering och användning Dokaflex-formbord formexperten by Doka Industrie GmbH A-30 Amstetten 2 formexperten Innehåll Sida Systemförklaring... 6

Läs mer

999776010-06/2015 sv. Formexperten. Dokaflex. Användarinformation Anvisningar för montering och användning 9720-337-01

999776010-06/2015 sv. Formexperten. Dokaflex. Användarinformation Anvisningar för montering och användning 9720-337-01 999776010-06/2015 sv Formexperten. Dokaflex nvändarinformation nvisningar för montering och användning 9720-337-01 Innehållsförteckning 3 Inledning 3 Balk-valvformar 4 Grundläggande säkerhetsinformation

Läs mer

Framax Xlife ramlucka 2,70x2,70m 416,0 588109500 Framax Xlife-Element 2,70x2,70m

Framax Xlife ramlucka 2,70x2,70m 416,0 588109500 Framax Xlife-Element 2,70x2,70m Doka Luckform Väggform Framax Xlife Framax Xlife ramlucka 1,35x2,70m 210,0 588100500 Framax Xlife ramlucka 0,90x2,70m 126,5 588102500 Framax Xlife ramlucka 0,60x2,70m 91,5 588104500 Framax Xlife ramlucka

Läs mer

Användarinformation 05/2012. Anvisningar för montering och användning. Dokamatic formbord 9767-307-01. formexperten

Användarinformation 05/2012. Anvisningar för montering och användning. Dokamatic formbord 9767-307-01. formexperten 05/2012 nvändarinformation 999767010 sv nvisningar för montering och användning Dokamatic formbord 9767-307-01 Inledning nvändarinformation Dokamatic formbord ning Inled- by Doka Industrie GmbH, -3300

Läs mer

Doka-luckform Framax Xlife

Doka-luckform Framax Xlife 06/2008 Ü nvändarinformation 999764010 S nvisningar för montering och användning oka-luckform Framax Xlife 9764-277-01 formexperten Inledning nvändarinformation oka-luckform Framax Xlife by oka Industrie

Läs mer

Ställbar lyftgaffel DM 1,5t Art. nr 586233000, 586233500 fr.om. tillverkningsår 2005

Ställbar lyftgaffel DM 1,5t Art. nr 586233000, 586233500 fr.om. tillverkningsår 2005 999270010-07/2015 sv Formexperten. Ställbar lyftgaffel D 1,5t Art. nr 586233000, 586233500 fr.om. tillverkningsår 2005 Originalbruksanvisning Spara för framtida användning by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Läs mer

Stämpning av bjälklag kräver kunskap

Stämpning av bjälklag kräver kunskap Stämpning av bjälklag kräver kunskap När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från formalternativt plattbärlagsleverantören. Detta innebär klara och tydliga regler

Läs mer

999805010-06/2014 sv. Formexperten. Stämptorn Staxo 40. Användarinformation Anvisningar för montering och användning 98024-310-01

999805010-06/2014 sv. Formexperten. Stämptorn Staxo 40. Användarinformation Anvisningar för montering och användning 98024-310-01 999805010-06/2014 sv ormexperten. Stämptorn Staxo 40 nvändarinformation nvisningar för montering och användning 98024-310-01 Inledning nvändarinformation Stämptorn Staxo 40 Inledning by Doka Industrie

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stämptorn Staxo 100. Användarinformation Anvisningar för montering och användning med dimensionering enligt Eurokod. Formteknikerna.

Stämptorn Staxo 100. Användarinformation Anvisningar för montering och användning med dimensionering enligt Eurokod. Formteknikerna. 999804310-08/2013 sv Formteknikerna. Stämptorn Staxo 100 Användarinformation Anvisningar för montering och användning med dimensionering enligt Eurokod 98003-287-01 Inledning Användarinformation Stämptorn

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Staxo 40 ram 1,80m 24,3 582200000 Staxo 40 ram 1,20m 17,5 582201000 Staxo 40 ram 0,90m 14,6 582202000 Staxo 40-Rahmen galvaniserad

Staxo 40 ram 1,80m 24,3 582200000 Staxo 40 ram 1,20m 17,5 582201000 Staxo 40 ram 0,90m 14,6 582202000 Staxo 40-Rahmen galvaniserad Doka-stämptorn Stämptorn Staxo 40 Staxo 40 ram 1,80m 24,3 582200000 Staxo 40 ram 1,20m 17,5 582201000 Staxo 40 ram 0,90m 14,6 582202000 Staxo 40-Rahmen Staxo 40 kopplingsrör 0,60 582203000 Staxo 40-Kupplungsstück

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

TOPFLEX. Användningsriktlinjer November 2014 VI STÖDJER DITT BYGGE

TOPFLEX. Användningsriktlinjer November 2014 VI STÖDJER DITT BYGGE TOPFLEX Användningsriktlinjer November 2014 VI STÖDJER DITT BYGGE 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2.0 PRODUKTBESKRIVNING 2.0 Produktbeskrivning 3 2.1 Allmänt 2 2.2 Säkerhetsinstruktioner 3 3.0 Översikt 4 4.0

Läs mer

Eurex Användarinformation Anvisningar för montering och användning. Formexperten /2015 sv. by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Eurex Användarinformation Anvisningar för montering och användning. Formexperten /2015 sv. by Doka GmbH, A-3300 Amstetten 999745010-07/2015 sv Formexperten. Eurex 60 550 nvändarinformation nvisningar för montering och användning by Doka GmbH, -3300 mstetten 98003-314-01 by Doka GmbH, -3300 mstetten nvändarinformation Eurex

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt Byggbara kapslingar i aluminium och polyester Produktöversikt Byggbara kapslingar med eller utan plint, hål och förskruvningar. Perfekta lösningar på kortast möjliga tid Weidmüller kan leverera passande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Luckform Frami Xlife

Luckform Frami Xlife 10/2010 nvändarinformation 999803010 sv nvisningar för montering och användning Luckform Frami Xlife 98030-337-01 Inledning nvändarinformation Luckform Frami Xlife ning Inled- by oka Industrie GmbH, -3300

Läs mer

Doka-motgjutningsbockar

Doka-motgjutningsbockar 999739010-09/2014 sv Formexperten. Doka-motgjutningsbockar Användarinformation Anvisningar för montering och användning 9739-204-01 Inledning Användarinformation Doka-motgjutningsbockar ning Inled- by

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Användarinformation 12/2006. Anvisningar för montering och användning. Doka arbetskonsol K 9725-201-01. formexperten

Användarinformation 12/2006. Anvisningar för montering och användning. Doka arbetskonsol K 9725-201-01. formexperten 12/2006 nvändarinformation 999725010 S nvisningar för montering och användning Doka arbetskonsol K 9725-201-01 Inledning nvändarinformation Doka arbetskonsol K by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

Tubbox pelarform. Te k n i s k a l ö s n i n g a r f ö r b y g g i n d u s t r i n A - A A - A. Tubbox pelarformar

Tubbox pelarform. Te k n i s k a l ö s n i n g a r f ö r b y g g i n d u s t r i n A - A A - A. Tubbox pelarformar Tubbox pelarform Kortare byggtid Lätt och smidig transport och montering Ekonomisk ingen rengöring eller returfrakt Samtidig gjutning av flera pelare Ingen formolja behövs Återvinningsbart avfall Integrerat

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

från tillverkningsår 1995

från tillverkningsår 1995 Bruksanvisning Sparas för framtida behov Formrivningsvagn DF och Stapelram DF från tillverkningsår 1995 Stapelram DF Artikelnr. 586079 Typskylt DOKA INDUSTRIE, A-3300 Amstetten Beteckning: FORMRIVNINGSVAGN

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION

MONTERINGSINSTRUKTION Tillverkad av aluminium. Layher Rullställning är typkontrollerad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Typkontrollintyg nr 15 48 05 Rullställning MONTERINGSINSTRUKTION Layher är Europas ledande

Läs mer

Till platschefen! Vi tackar för att ni valt Doka som formleverantör och hoppas på ett givande samarbete nu och i framtiden.

Till platschefen! Vi tackar för att ni valt Doka som formleverantör och hoppas på ett givande samarbete nu och i framtiden. Till platschefen! Vi tackar för att ni valt Doka som formleverantör och hoppas på ett givande samarbete nu och i framtiden. I detta dokument finns allmänna råd och bruksanvisningar (säkerhets-anvisningar)

Läs mer

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01

Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu SL70 / SL100 Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 01 Utgåva 201403 Monteringsanvisning Plettac SL70-Alu/SL70/SL100 Ramställning 2:16 Allmänt Plettac SL70-Alu/SL70/SL100

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Staxo 40-transporthjul

Staxo 40-transporthjul 08/2012 Orginalruksanvisning 999284810 sv Sparas för framtida ehov Staxo 40-transporthjul Art.nr 582218000 fr.o.m. tillverkningsår 2010 Orginalruksanvisning Staxo 40-transporthjul Produkteskrivning Avsedd

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN

STEGEN SKEPPSHULT ALUMINIUM STÄLLNINGAR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE SKEPPSHULT, SWEDEN 204600_Alu_Stalln_8_sid 05-04-04 11.36 Sida 1 SKEPPSHULT SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN 1, SE-333 93 SKEPPSHULT, SWEDEN TEL. +46(0)371-362 90 FAX. +46(0)371-360 95 STEGEN www.skeppshultstegen.se

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Snabbguide. till utsug av kvartsoch. Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö

Snabbguide. till utsug av kvartsoch. Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö Snabbguide till utsug av kvartsoch stendamm Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö Vakuum system 218E portabel stoftavskiljare Den perfekta torrstoftavskiljaren för uppsamling

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Övningsuppgifter i betong och armeringsteknik. Formbyggnad

Övningsuppgifter i betong och armeringsteknik. Formbyggnad Page 1 (7) i betong och armeringsteknik Formbyggnad För form till en 200 mm tjock bärlagsplatta i södra Sverige används 12 mm plywood, reglar 50x100 mm och bockryggar 50x175 mm. Rumshöjd 3.0 m. Bestäm

Läs mer

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95

EAGLE RULLSTÄLLNING SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 EAGLE RULLSTÄLLNNG SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB SVETSGATAN SE-333 93 SKEPPSHULT SWEDEN TEL. 0371-362 90 TELEFAX 0371-360 95 1 S TEKNSKA DATA EAGLE rullställning Max plattformshöjd 4,7 m Uppfyller europeisk

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015

fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015 fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015 214 Information Vikaholms förskola, Växjö Byggherre Arkitekt Entreprenör Vöfab, Växjö (Växjö Kommun) Projektbyggaren i Blekinge GBJ-Bygg 215 8. Drift

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ramställning Monzon Frame

Ramställning Monzon Frame Ramställning Monzon Frame Version 2-2005 Typkontrollintyg Nr. 39 44 02 2 Allmänt Monzon Frame är en byggnadsställning med aluminiumramar och som består av prefabricerade byggkomponenter. Systembredden

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ. OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk!

Montage- och bruksanvisning. Pallställ. OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk! Montage- och bruksanvisning Pallställ OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk! 1. Placera två stolpar på marken, parallellt med varandra. Kontrollera att hålen för

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN. 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI TRAPPTORN 1605 x 3000 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Trapptorn består av prefabricerade HAKI komponenter. Trapptornet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer