Kursplan. Kurskod LIX102 Dnr 02:105 Beslutsdatum Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Comparative Literature, Modern Literature

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan. Kurskod LIX102 Dnr 02:105 Beslutsdatum 2002-05-08. Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Comparative Literature, Modern Literature"

Transkript

1 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX102 Dnr 02:105 Beslutsdatum Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Comparative Literature, Modern Literature Litteraturvetenskap Poängtal 20 Nivå 1 40 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte Kursen ges som fristående kurs. Standardbehörighet B Målet för kursen är att ge de studerande träning i att tillgodogöra sig litterär text överblick över litteraturens historia från omkring 1910 i samspel med andra samhällsföreteelser förmåga att muntligt och skriftligt presentera, analysera och diskutera litterära problem inblick i litteraturvetenskapens historia, teorier och metoder (gäller främst för de studenter som tidigare läst LIX101 Den äldre litteraturen) samt träning i kritiskt tänkande. I anslutning till främst kursens samhällsrelaterade och idéhistoriska moment behandlas även könsfrågor och etniska perspektiv. Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift. 1

2 Innehåll Delkurs 1. Variant A (för studenter som ej tidigare läst LIX101 Den äldre litteraturen). Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (5 poäng) Delkursen ger en grundläggande orientering i litteraturhistoriska och litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt träning i analys av dramatiska, lyriska och episka texter. Delkurs 1. Variant B (för studenter som tidigare läst LIX101 Den äldre litteraturen). Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (5 poäng) Delkursen ger en elementär överblick över litteraturvetenskaplig metod och teori samt träning i skriftlig, vetenskaplig framställning. I anslutning till uppsatsförfattandet uppövas främst förmågan att formulera frågeställningar, föra ett sammanhängande resonemang samt tillämpa vetenskaplig metodik. Delkurs 2. Nyare litteratur (5 poäng) Periodens svenska och allmänna litteratur studeras utifrån estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen, men inte uteslutande, på västerlandets litteratur. Såväl de enskilda texternas specifika egenskaper som de litteraturhistoriska sammanhangen belyses. Delkurs 3. Nyare litteratur (5 poäng) Se delkurs 2. Delkurs 4. Nyare litteratur från 1975 (5 poäng) Se delkurs 2. Delkurs 1 läses parallellt med delkurserna 2 4, varvid de genreinriktade textanalyserna (variant A) kopplas till olika litteraturhistoriska epoker. Undervisningsformer Läromedel Examination Betygsättning Övrigt Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och handledning. Deltagande i seminarierna samt det första lektionstillfället för varje delkurs är obligatoriskt. Läromedel redovisas i separat läromedelsförteckning. Examination sker huvudsakligen i form av hemtentor, papers och uppsats (delkurs 1B). Salstentor, muntliga framställningar och muntlig tentamen kan dock också förekomma. Vid betygsättningen används något av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen som fristående kurs erhåller kursbevis. Kursinnehållet i LIX102 Den nyare litteraturen och LIX101 Den äldre litteraturen motsvarar tillsammans LIB102 Litteratur-vetenskap, allmän kurs (1 40p). 2

3 Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX102 Dnr 02:151D Beslutsdatum Kursens benämning Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Rekommenderade antologier för samtliga delkurser Birgitta Svanberg och Ebba Witt-Brattström, red. Bengt Lewan och Birthe Sjöberg, red. Björn Håkanson, red. Hundra skrivande kvinnor, band 1 3, 1995 och senare (HSK) Världsdramatik, band 1 4, 1990 och senare (VD) Levande svensk poesi, 1996 och senare (LSP) Delkurs 1. Variant A: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (5 poäng) Handböcker Staffan Bergsten Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund Lars Elleström Lyrikanalys. En introduktion, Lund Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson Epikanalys. En introduktion, Lund Göran Lindström Att läsa dramatik, Lund Ing-Britt Lindblad Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund Specialstudier

4 Gösta Kjellin och Marie Louise Ramnefalk Staffan Bergsten Lars Elleström Lisbeth Larsson Daniel Sandström Bertolt Brecht. Mor Courage och hennes barn. I Modern dramatik. Tio analyser, Stockholm 1971 Uppför djupen. I Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik, Stockholm 1989 Paul Celans Todesfuge. En dikt och en titel. I I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, red. Ulla- Britta Lagerroth m. fl., Stockholm 1993 Faunen, enhörningen och damen. Om bildelement och textteori i en 80-talistisk roman. I I musernas sällskap. Konstarter och deras relationer, Lund 1992 Som en hund. Om nåd och onåd hos J. M. Coetzee. I Vem skall jag fråga? Om litteratur och livsåskådning, red. Lars Elleström m. fl., Växjö Skönlitteratur ur läromedelsförteckningarna för delkurs 2 4 enligt anvisningar Delkurs 1. Variant B: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (5 poäng) Handböcker Staffan Bergsten, red. Litteraturvetenskap en inledning, andra uppl., Lund 2002 (enl. anv.) 90 Jonathan Culler Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford 1997 (enl. anv.) 80 Arne Jarrick och Olle Josephson Thomas Hedman Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund 1996 Informationssökning för samhällsvetare och humanister, Lund Svenska språknämnden Svenska skrivregler, Stockholm 1991 och senare 144 Wolf, Lars Läsaren som textskapare, Lund 2002, kap Kopierat material i samband med undervisningen 50 Skönlitteratur

5 ur läromedelsförteckningarna för delkurs 6 8 enligt anvisningar 3

6 Delkurs 2: Nyare litteratur (5 poäng) 4 Handböcker Bernt Olsson och Ingemar Algulin Bernt Olsson och Ingemar Algulin Litteraturens historia i världen, Stockholm 1995 och senare Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 1995 och senare Specialstudier Inger-Lise Hjort-Vetlevsen Mona Sandqvist Ebba Witt-Brattström Världen växer jaget expanderar. Sekelskiftets nya formspråk. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 3. Vida världen, red. Elisabeth Möller-Jensen, Höganäs 1993 Att säga det osägbara: om tystnadens poetik i Virginia Woolfs To the Lighthouse, i TfL 1991:4 Livets egen runsten. Om Moa Martinson. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 3. Vida världen, red. Elisabeth Möller-Jensen, Höganäs Från världskrig till världskrig: Modernistiska rörelser och idédiktning (världen) Marcel Proust ur Swanns värld Lou Andreas Salomé ur Fenitschka (HSK 2) Colette Thomas Mann Franz Kafka Hermann Hesse Nonoche Döden i Venedig Processen Stäppvargen Gertrude Stein texter i urval (HSK 2) James Joyce ur Odysseus (kapitel 1 4, 13, 18) Katherine Mansfield Virginia Woolf Ernest Hemingway Gardenparty Mot fyren En kort stund av lycka för Francis Macomber

7 William Faulkner Karen Blixen Cora Sandel En ros åt Emily, Röda löv Babettes gästabud Konsten att mörda 5 Federico García Lorca Blodsbröllop (VD 3) Bertolt Brecht Mor Courage (VD 3) Guillaume Apollinaire Georg Trakl Gottfried Benn Else Lasker-Schüler Hugo Ball Bertolt Brecht Anna Achmatova (HSK 2) Marina Tsvetajeva Vladimir Majakovskij Konstantinos Kavafis Carl Sandburg Ezra Pound Bergsång T. S. Eliot, Det öde landet Dorothy Parker Dylan Thomas W. H. Auden André Breton Fernando Pessoa Eugenio Montale César Vallejo

8 Pablo Neruda 6 Gabriela Mistral (HSK 2) Borgerlig och proletär realism modernismens frammarsch (Sverige) Elin Wägner Ivar Lo-Johansson Spinnerskan Kyss handen, trälinna Eyvind Johnson Nu var det 1914 Moa Martinson Vilhelm Moberg Agnes von Krusenstjerna Vilhelm Ekelund Anders Österling Dan Andersson Pär Lagerkvist Edith Södergran Elmer Diktonius Gunnar Björling Birger Sjöberg Bertil Malmberg Harriet Löwenhjelm Hjalmar Gullberg Karin Boye Nils Ferlin Johannes Edfelt Artur Lundkvist Harry Martinson Kvinnor och äppelträd Raskens Herr Lundholm är borta, Himlens hemlighet

9 Henry Parland Ebba Lindqvist Gunnar Ekelöf 7 Delkurs 3: Nyare litteratur (5 poäng) Handböcker Bernt Olsson och Ingemar Algulin Bernt Olsson och Ingemar Algulin Litteraturens historia i världen, Stockholm 1995 och senare Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 1995 och senare Specialstudier Eva Adolfsson Eva Lilja Anders Mortensen Det oerhördas anrop. Om Sara Lidman. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 4. På jorden, red. Elisabeth Møller Jensen m. fl., Höganäs 1997 Vit mans slav. Om Sonja Åkesson. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 4. På jorden, red. Elisabeth Møller Jensen m. fl., Höganäs 1997 Den moderna tidens slut. Om Jorge Luis Borges El Aleph. I Moderna klassiker, Lund Från efterkrigstid till våra dagar (världen) Simone de Beauvoir Albert Camus Nathalie Sarraute Heinrich Böll Günter Grass Jorge Luis Borges Alejo Carpentier ur Mandarinerna (inledningen) Främlingen Tropismer Doktor Murkes samlade tystnad Blecktrumman De runda ruinerna, Biblioteket i Babel, Aleph Resa till ursprunget

10 Julio Cortázar Clarice Lispector Gabriel García Márquez Jack Kerouac Axolotl En höna Hundra år av ensamhet På väg 8 Thomas Pynchon Buden på nummer 49 Doris Lessing Ur fontänen Jean-Paul Sartre Flugorna (VD 3) Samuel Beckett I väntan på Godot (VD 3) Jones, LeRoi Tunnelbanan Nelly Sachs (HSK 3) Ingeborg Bachmann Paul Celan Wolf Biermann Elizabeth Bishop Allen Ginsberg Lawrence Ferlinghetti Langston Hughes Robert Bly Ted Hughes Sylvia Plath (HSK 3) Anne Sexton Louis Simpson Octavio Paz Andrej Voznesenskij Wislawa Szymborska (HSK 3)

11 Derek Walcott Léopold Sédar Senghor 9 Modernistisk guldålder och efterkrigstidspessimism (Sverige) Lars Ahlin Stig Dagerman Sara Lidman Birgitta Trotzig Willy Kyrklund Per Olov Enquist Solveig von Schoultz Ulla Olin Erik Lindegren Karl Vennberg Elsa Grave Werner Aspenström Stig Sjödin Bo Carpelan Lars Forssell Folke Isaksson Majken Johansson Anna Rydstedt Tomas Tranströmer Sonja Åkesson Göran Palm Bengt Emil Johnson Kommer hem och är snäll Ormen Tjärdalen Sjukdomen Polyfem förvandlad Magnetisörens femte vinter

12 10 Från vänsterengagemang till kulturell nykonservatism (Sverige) Torgny Lindgren Gun-Britt Sundström Kjell Espmark Lennart Sjögren Lars Gustafsson Göran Sonnevi Stubbrytaren Maken Delkurs 4: Nyare litteratur från 1975 (5 poäng) Handböcker Lars Lönnroth, Sven Delblanc och Sverker Göransson, red. Den svenska litteraturen 3. Från modernism till massmedial marknad, Stockholm , Specialstudier Nina Björk Gayatri Chakravorty Spivak, Saac Julien / Kobena Mercer, Okwui Enzewor Sara Danius Magnus Eriksson Lena Malmberg Vasilis Papageorgiou Läppstiftet som blev en pistol. I Under det rosa täcket, Stockholm 1996 I Postkoloniala studier, skriftserien Kairos nr. 7, Stockholm 2002 Litteraturens död 1 6. I Försök om litteratur, Stockholm 1998 Texten som historiekritik. Om Lars Jakobsons Lee Harvey Oswald-noveller. I Utsikter, Lund 1997 Att höra en fjäril. Om tystnaden i Ann Jäderlunds lyrik. I I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge, red. Christina Sjöblad m. fl., Lund 1997 Den pastorala bejakelsen i John Ashberys. I I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge, red. Christina Sjöblad m. fl., Lund

13 Margareta Petersson Tony Samuelsson Konsten att skriva om världens litteratur. I Karavan 2002:1 Klasskänsla och realism i några nittiotalsromaner. I Marginal 2002: Världen Raymond Carver Nadine Gordimer Salman Rushdie Arundhati Roy Elementärt En stad för de döda, en stad för de levande Midnattsbarnen De små tingens Gud J. M. Coetzee Onåd Zadie Smith Marguerite Yourcenar Michel Houellebecq Patrick Süskind Peter Høeg John Ashbery Seamus Heaney Carol Ann Duffy Fred D Aguiar Jackie Kay Yves Bonnefoy Durs Grünbein Joseph Brodsky Homero Aridjis Anna Enquist Inger Christensen Vita tänder Mannen som hade älskat nereiderna Elementarpartiklarna Parfymen De kanske lämpade Fjärilsdalen

14 Pia Tafdrup 12 Sverige Göran Tunström Kerstin Ekman Klas Östergren Mare Kandre Lars Jakobson Anna-Karin Palm Elisabeth Rynell Mikael Niemi Lars Norén Kristina Lugn Bruno K. Öijer Eva Runefelt Eva Ström Katarina Frostenson Stig Larsson Göran Greider Birgitta Lillpers Ulf Eriksson Arne Johnsson Ann Jäderlund Juloratoriet Händelser vid vatten Ankare Vid havet Lee Harvey Oswald. Porträtt av ännu en amerikan Faunen Hohaj Populärmusik från Vittula Natten är dagens mor (VD 4), Idlaflickorna (VD 4),

15 Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX102 Dnr 02:151D Beslutsdatum Kursens benämning Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Rekommenderade antologier för samtliga delkurser Birgitta Svanberg och Ebba Witt-Brattström, red. Bengt Lewan och Birthe Sjöberg, red. Björn Håkanson, red. Hundra skrivande kvinnor, band 1 3, 1995 och senare (HSK) Världsdramatik, band 1 4, 1990 och senare (VD) Levande svensk poesi, 1996 och senare (LSP) Delkurs 1. Variant A: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (5 poäng) Handböcker Staffan Bergsten Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund Lars Elleström Lyrikanalys. En introduktion, Lund Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson Epikanalys. En introduktion, Lund Göran Lindström Att läsa dramatik, Lund Ing-Britt Lindblad Uppsatsarbete. En kreativ process, Lund Specialstudier

16 Gösta Kjellin och Marie Louise Ramnefalk Staffan Bergsten Lars Elleström Lisbeth Larsson Daniel Sandström Bertolt Brecht. Mor Courage och hennes barn. I Modern dramatik. Tio analyser, Stockholm 1971 Uppför djupen. I Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik, Stockholm 1989 Paul Celans Todesfuge. En dikt och en titel. I I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, red. Ulla- Britta Lagerroth m. fl., Stockholm 1993 Faunen, enhörningen och damen. Om bildelement och textteori i en 80-talistisk roman. I I musernas sällskap. Konstarter och deras relationer, Lund 1992 Som en hund. Om nåd och onåd hos J. M. Coetzee. I Vem skall jag fråga? Om litteratur och livsåskådning, red. Lars Elleström m. fl., Växjö Skönlitteratur ur läromedelsförteckningarna för delkurs 2 4 enligt anvisningar Delkurs 1. Variant B: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (5 poäng) Handböcker Staffan Bergsten, red. Litteraturvetenskap en inledning, andra uppl., Lund 2002 (enl. anv.) 90 Jonathan Culler Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford 1997 (enl. anv.) 80 Arne Jarrick och Olle Josephson Thomas Hedman Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund 1996 Informationssökning för samhällsvetare och humanister, Lund Svenska språknämnden Svenska skrivregler, Stockholm 1991 och senare 144 Wolf, Lars Läsaren som textskapare, Lund 2002, kap Kopierat material i samband med undervisningen 50 Skönlitteratur

17 ur läromedelsförteckningarna för delkurs 6 8 enligt anvisningar 3

18 Delkurs 2: Nyare litteratur (5 poäng) 4 Handböcker Bernt Olsson och Ingemar Algulin Bernt Olsson och Ingemar Algulin Litteraturens historia i världen, Stockholm 1995 och senare Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 1995 och senare Specialstudier Inger-Lise Hjort-Vetlevsen Mona Sandqvist Ebba Witt-Brattström Världen växer jaget expanderar. Sekelskiftets nya formspråk. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 3. Vida världen, red. Elisabeth Möller-Jensen, Höganäs 1993 Att säga det osägbara: om tystnadens poetik i Virginia Woolfs To the Lighthouse, i TfL 1991:4 Livets egen runsten. Om Moa Martinson. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 3. Vida världen, red. Elisabeth Möller-Jensen, Höganäs Från världskrig till världskrig: Modernistiska rörelser och idédiktning (världen) Marcel Proust ur Swanns värld Lou Andreas Salomé ur Fenitschka (HSK 2) Colette Thomas Mann Franz Kafka Hermann Hesse Nonoche Döden i Venedig Processen Stäppvargen Gertrude Stein texter i urval (HSK 2) James Joyce ur Odysseus (kapitel 1 4, 13, 18) Katherine Mansfield Virginia Woolf Ernest Hemingway Gardenparty Mot fyren En kort stund av lycka för Francis Macomber

19 William Faulkner Karen Blixen Cora Sandel En ros åt Emily, Röda löv Babettes gästabud Konsten att mörda 5 Federico García Lorca Blodsbröllop (VD 3) Bertolt Brecht Mor Courage (VD 3) Guillaume Apollinaire Georg Trakl Gottfried Benn Else Lasker-Schüler Hugo Ball Bertolt Brecht Anna Achmatova (HSK 2) Marina Tsvetajeva Vladimir Majakovskij Konstantinos Kavafis Carl Sandburg Ezra Pound Bergsång T. S. Eliot, Det öde landet Dorothy Parker Dylan Thomas W. H. Auden André Breton Fernando Pessoa Eugenio Montale César Vallejo

20 Pablo Neruda 6 Gabriela Mistral (HSK 2) Borgerlig och proletär realism modernismens frammarsch (Sverige) Elin Wägner Ivar Lo-Johansson Spinnerskan Kyss handen, trälinna Eyvind Johnson Nu var det 1914 Moa Martinson Vilhelm Moberg Agnes von Krusenstjerna Vilhelm Ekelund Anders Österling Dan Andersson Pär Lagerkvist Edith Södergran Elmer Diktonius Gunnar Björling Birger Sjöberg Bertil Malmberg Harriet Löwenhjelm Hjalmar Gullberg Karin Boye Nils Ferlin Johannes Edfelt Artur Lundkvist Harry Martinson Kvinnor och äppelträd Raskens Herr Lundholm är borta, Himlens hemlighet

21 Henry Parland Ebba Lindqvist Gunnar Ekelöf 7 Delkurs 3: Nyare litteratur (5 poäng) Handböcker Bernt Olsson och Ingemar Algulin Bernt Olsson och Ingemar Algulin Litteraturens historia i världen, Stockholm 1995 och senare Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 1995 och senare Specialstudier Eva Adolfsson Eva Lilja Anders Mortensen Det oerhördas anrop. Om Sara Lidman. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 4. På jorden, red. Elisabeth Møller Jensen m. fl., Höganäs 1997 Vit mans slav. Om Sonja Åkesson. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 4. På jorden, red. Elisabeth Møller Jensen m. fl., Höganäs 1997 Den moderna tidens slut. Om Jorge Luis Borges El Aleph. I Moderna klassiker, Lund Från efterkrigstid till våra dagar (världen) Simone de Beauvoir Albert Camus Nathalie Sarraute Heinrich Böll Günter Grass Jorge Luis Borges Alejo Carpentier ur Mandarinerna (inledningen) Främlingen Tropismer Doktor Murkes samlade tystnad Blecktrumman De runda ruinerna, Biblioteket i Babel, Aleph Resa till ursprunget

22 Julio Cortázar Clarice Lispector Gabriel García Márquez Jack Kerouac Axolotl En höna Hundra år av ensamhet På väg 8 Thomas Pynchon Buden på nummer 49 Doris Lessing Ur fontänen Jean-Paul Sartre Flugorna (VD 3) Samuel Beckett I väntan på Godot (VD 3) Jones, LeRoi Tunnelbanan Nelly Sachs (HSK 3) Ingeborg Bachmann Paul Celan Wolf Biermann Elizabeth Bishop Allen Ginsberg Lawrence Ferlinghetti Langston Hughes Robert Bly Ted Hughes Sylvia Plath (HSK 3) Anne Sexton Louis Simpson Octavio Paz Andrej Voznesenskij Wislawa Szymborska (HSK 3)

23 Derek Walcott Léopold Sédar Senghor 9 Modernistisk guldålder och efterkrigstidspessimism (Sverige) Lars Ahlin Stig Dagerman Sara Lidman Birgitta Trotzig Willy Kyrklund Per Olov Enquist Solveig von Schoultz Ulla Olin Erik Lindegren Karl Vennberg Elsa Grave Werner Aspenström Stig Sjödin Bo Carpelan Lars Forssell Folke Isaksson Majken Johansson Anna Rydstedt Tomas Tranströmer Sonja Åkesson Göran Palm Bengt Emil Johnson Kommer hem och är snäll Ormen Tjärdalen Sjukdomen Polyfem förvandlad Magnetisörens femte vinter

24 10 Från vänsterengagemang till kulturell nykonservatism (Sverige) Torgny Lindgren Gun-Britt Sundström Kjell Espmark Lennart Sjögren Lars Gustafsson Göran Sonnevi Stubbrytaren Maken Delkurs 4: Nyare litteratur från 1975 (5 poäng) Handböcker Lars Lönnroth, Sven Delblanc och Sverker Göransson, red. Den svenska litteraturen 3. Från modernism till massmedial marknad, Stockholm , Specialstudier Nina Björk Gayatri Chakravorty Spivak, Saac Julien / Kobena Mercer, Okwui Enzewor Sara Danius Magnus Eriksson Lena Malmberg Vasilis Papageorgiou Läppstiftet som blev en pistol. I Under det rosa täcket, Stockholm 1996 I Postkoloniala studier, skriftserien Kairos nr. 7, Stockholm 2002 Litteraturens död 1 6. I Försök om litteratur, Stockholm 1998 Texten som historiekritik. Om Lars Jakobsons Lee Harvey Oswald-noveller. I Utsikter, Lund 1997 Att höra en fjäril. Om tystnaden i Ann Jäderlunds lyrik. I I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge, red. Christina Sjöblad m. fl., Lund 1997 Den pastorala bejakelsen i John Ashberys. I I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge, red. Christina Sjöblad m. fl., Lund

25 Margareta Petersson Tony Samuelsson Konsten att skriva om världens litteratur. I Karavan 2002:1 Klasskänsla och realism i några nittiotalsromaner. I Marginal 2002: Världen Raymond Carver Nadine Gordimer Salman Rushdie Arundhati Roy Elementärt En stad för de döda, en stad för de levande Midnattsbarnen De små tingens Gud J. M. Coetzee Onåd Zadie Smith Marguerite Yourcenar Michel Houellebecq Patrick Süskind Peter Høeg John Ashbery Seamus Heaney Carol Ann Duffy Fred D Aguiar Jackie Kay Yves Bonnefoy Durs Grünbein Joseph Brodsky Homero Aridjis Anna Enquist Inger Christensen Vita tänder Mannen som hade älskat nereiderna Elementarpartiklarna Parfymen De kanske lämpade Fjärilsdalen

26 Pia Tafdrup 12 Sverige Göran Tunström Kerstin Ekman Klas Östergren Mare Kandre Lars Jakobson Anna-Karin Palm Elisabeth Rynell Mikael Niemi Lars Norén Kristina Lugn Bruno K. Öijer Eva Runefelt Eva Ström Katarina Frostenson Stig Larsson Göran Greider Birgitta Lillpers Ulf Eriksson Arne Johnsson Ann Jäderlund Juloratoriet Händelser vid vatten Ankare Vid havet Lee Harvey Oswald. Porträtt av ännu en amerikan Faunen Hohaj Populärmusik från Vittula Natten är dagens mor (VD 4), Idlaflickorna (VD 4),

Kursplan. Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Comparative Literature, Modern Literature. Litteraturvetenskap. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Comparative Literature, Modern Literature. Litteraturvetenskap. Kursen ges som fristående kurs. 1 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX102 Dnr 03:193D Beslutsdatum 2003-12-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Comparative Literature, Modern

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX102 Dnr 02:151D Beslutsdatum 2002-06-03 Kursens benämning Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag

Läs mer

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum 2002-06-05 Engelsk benämning Ämne Litteraturvetenskap, kandidatkurs Comparative Literature, Bachelor s Course Litteraturvetenskap Nivå 41 60 Kursplanen gäller

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX144 Dnr 01:86D Beslutsdatum 01-12-07 Kursens benämning Litteratur och andra medier Poängtal 10 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår

Läs mer

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A Delkurs 4. (7,5 poäng) Litteraturlista: : Ahlin, Lars, Kommer hem och är snäll ur Inga ögon väntar mig, Stockholm 1948 (kopia)

Läs mer

K U R S P L A N. Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället. Comparative literature, literature in the information society.

K U R S P L A N. Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället. Comparative literature, literature in the information society. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället Comparative literature, literature in the information society Kurskod LI2302 Dnr HUM 2007/311-514

Läs mer

Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp)

Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp) distanskurser med kurskoder och anmälningskoder (LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1) (52240/52418/52226) Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp) Lärare: Maria M. Berglund, Helene Blomquist, Jonas Ingvarsson, Torsten

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10.

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteratur och andra medier Literature and Other Media Litteraturvetenskap

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX142 Dnr 01:86D Beslutsdatum 01-12-07 Kursens benämning Litteratur och existentiella frågor Poängtal 10 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår

Läs mer

Litteraturvetenskap A, 30 hp

Litteraturvetenskap A, 30 hp UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk KURSPLAN Litteraturvetenskap A, 30 hp Comparative Literature A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1LV001 Ansvarig institution: Institutionen

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX141 Dnr 01:86D Beslutsdatum 01-12-07 Kursens benämning Litteratur och genus Poängtal 10 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor

Läs mer

K U R S P L A N. Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Comparative literature, modern literature. Litteraturvetenskap

K U R S P L A N. Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Comparative literature, modern literature. Litteraturvetenskap 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Comparative literature, modern literature Kurskod LI2201 Dnr HUM 2007/468-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX141 Dnr 01:166 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10.

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX141 Dnr 01:166 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX141 Dnr 01:166 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteratur och genus Literature and Gender Litteraturvetenskap Poängtal 10

Läs mer

K U R S P L A N. Litteratur och existentiella frågor. Literature and existential questions. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå.

K U R S P L A N. Litteratur och existentiella frågor. Literature and existential questions. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteratur och existentiella frågor Literature and existential questions Kurskod LI1941 Dnr HUM 2007/26-514 Beslutsdatum 2007-01-09 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne FILMVETENSKAP, allmän kurs Film Studies, General Course Filmvetenskap Poängtal

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande Kursplan Kurskod SOA501 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Engelsk benämning Ämne Sociology, General Course Sociologi Nivå 1-10 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOA511 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng Sociology, General Course Sociologi

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora Dnr 98:110

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora Dnr 98:110 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) 1998-06-03 Dnr 98:110 Kursplan för SKRIVA SVENSKA. Skriftlig framställning för studier och arbetsliv, 5 poäng. SVA 114 1 Fastställande och giltighet Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning. Svenska: Texter i vardagen

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning. Svenska: Texter i vardagen Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning Svenska: Texter i vardagen Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Swedish: Everyday Discourse Svenska

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKC532/ MKP531 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Dnr 2002:14D Beslutsdatum 2002-10-25 Medie- och kommunikationsvetenskap, 41-60 poäng Media and

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Dnr: 2015/1700 3.1.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI215 Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen, 30 högskolepoäng Comparative Literature, modern

Läs mer

Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap 110616 och gäller fr.o.m. ht 11.

Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap 110616 och gäller fr.o.m. ht 11. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-07-15 Kurs: Litteraturvetenskap teoretiska perspektiv Kurskod: HLI160 Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap

Läs mer

Kursplan. Kurskod LIA111 Dnr 01:162 Beslutsdatum Att skriva för scenen kurs i dramaturgi. Writing for the Stage A Course in Dramaturgy

Kursplan. Kurskod LIA111 Dnr 01:162 Beslutsdatum Att skriva för scenen kurs i dramaturgi. Writing for the Stage A Course in Dramaturgy Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIA111 Dnr 01:162 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Att skriva för scenen kurs i dramaturgi Writing for the Stage A Course in

Läs mer

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits Kurskod: LI001G Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan. Litteraturvetenskap A, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå

Kursplan. Litteraturvetenskap A, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap A, 30

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Kursplan och läromedelsförteckning

Kursplan och läromedelsförteckning Kursplan och läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod ENB102 Dnr 03:91D Beslutsdatum 2003-06-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne ENGELSKA - allmän kurs ENGLISH - General course

Läs mer

Kursplan. Kursen ges som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet

Kursplan. Kursen ges som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet Kursplan Samhällsvetenskapliga institutionen Kurskod SOA 509 Dnr 2:17D Beslutsdatum 2-11-11 Engelsk benämning Ämne Kriminologi Criminology Sociologi Poängtal 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 3-01-01

Läs mer

K U R S P L A N. Kreativt skrivande. Creative writing. Beredningsgruppen för svenska, litteraturvetenskap och filmvetenskap.

K U R S P L A N. Kreativt skrivande. Creative writing. Beredningsgruppen för svenska, litteraturvetenskap och filmvetenskap. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Kreativt skrivande Creative writing Kurskod LI1401 Dnr HUM 2007/20-514 Beslutsdatum 2007-01-09 Beslutande organ Beredningsgruppen för svenska, litteraturvetenskap

Läs mer

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016 Littlista ÄSVA11 Litteraturlista 2016 ÄSVA11 Svenska I (1-30 hp) Delkurs 1 Språk- och textvärldar en introduktion Ask, S. och Sandblad, F. (2003) Stadieövergångar och textvärldar, Humanetten nr 12. Växjö:

Läs mer

Kursplan. Kurskod SVA133 Dnr 99:60D Beslutsdatum 1999-09-24. Swedish-Developm. of Children's Ability to Read and Write

Kursplan. Kurskod SVA133 Dnr 99:60D Beslutsdatum 1999-09-24. Swedish-Developm. of Children's Ability to Read and Write Kursplan Kurskod SVA133 Dnr 99:60D Beslutsdatum 1999-09-24 Engelsk benämning Ämne Swedish-Developm. of Children's Ability to Read and Write Svenska Nivå 1-5 Kursplanen gäller från 1999-07-01 Inplacering

Läs mer

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs Inst. för pedagogik Kursplan Sid 1 (4) Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum 1999-06-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12. Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA219 Dnr 262/00-51 Beslutsdatum 2000-12-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik II Organization,

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod ENA101 Dnr 01:176 Beslutsdatum Poängtal 20. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod ENA101 Dnr 01:176 Beslutsdatum Poängtal 20. Nivå Kursplanen gäller från Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod ENA101 Dnr 01:176 Beslutsdatum 1-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne ENGELSKA - allmän kurs ENGLISH - General course Engelska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod ENC160 Dnr 01:185 Beslutsdatum Poängtal 20. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod ENC160 Dnr 01:185 Beslutsdatum Poängtal 20. Nivå Kursplanen gäller från Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod ENC160 Dnr 01:185 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne ENGELSKA - kandidatkurs ENGLISH - Bachelor's course Engelska Poängtal 20

Läs mer

Momentschema för delkurs 3: Den lyriska texten, 7,5 hp

Momentschema för delkurs 3: Den lyriska texten, 7,5 hp Momentschema för delkurs 3: Den lyriska texten, 7,5 hp VT-11 V 19 måndag 9/5 kl 13-17 tisdag 10/5 kl 8-12 DEN LYRISKA TEXTEN I: ÖVERSIKT ÖVER LYRIKENS HISTORIA Hansson, Lund/Studentlitteratur 2006, (urval

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson svenska författare August Strindberg Selma Lagerlöf Gustaf Fröding Vilhelm Moberg Moa Martinsson Material: - Detta häfte med instuderingsfrågor och övrig information. - Boken Magasinet svenska författare.

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

Välkommen till kursen Den lyriska texten! Hej! vårterminen 2011.

Välkommen till kursen Den lyriska texten! Hej! vårterminen 2011. Välkommen till kursen Den lyriska texten! Hej! Du är antagen till kursen Det lyriska texten 7,5 hp (LVGBF6) som ges vecka 19 23 vårterminen 2011. I kursen fördjupas den studerandes litterära bildning och

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum 2002-12-19 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Genusvetenskap och rätt Gender Science and Law Juridik Poängtal 10 Nivå 1-10

Läs mer

K U R S P L A N. Pär Lagerkvists författarskap. Pär Lagerkvist s works. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs

K U R S P L A N. Pär Lagerkvists författarskap. Pär Lagerkvist s works. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Pär Lagerkvists författarskap Pär Lagerkvist s works Kurskod LI1961 Dnr HUM 2007/467-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande organ Beredningsgruppen för svenska,

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2007/609-514 Beslutsdatum 2007-12-10 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia,

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod NOX123 Dnr 99:154 Beslutsdatum Sociolingvistik. Kursens benämning.

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod NOX123 Dnr 99:154 Beslutsdatum Sociolingvistik. Kursens benämning. Kursplan Kurskod NOX123 Dnr 99:154 Beslutsdatum 1999 05 26 Engelsk benämning Ämne Sociolinguistics Nordiska språk Nivå 41 80 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX143 Dnr 01:168 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10.

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX143 Dnr 01:168 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX143 Dnr 01:168 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteratur och psykologi Literature and Psychology Litteraturvetenskap Poängtal

Läs mer

Kursplan. Fysik och teknik inom medicinsk radiologi. Physics and technology in medical radiology

Kursplan. Fysik och teknik inom medicinsk radiologi. Physics and technology in medical radiology Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA433 Dnr 173/2001-510 23/2002-510 29/2003-510 103/2003-510 Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 2003-02-25 2003-05-22 Kursens benämning

Läs mer

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA212 Dnr Dnr 154/2001/51 138/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-05-10 2002-06-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Arbetslivspedagogik och annan

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 522 Dnr 2002:97 Beslutsdatum 2002-12-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Juridik, statistik och utredningsmetodik, 20

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GUX141 Dnr 03:77 Beslutsdatum

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GUX141 Dnr 03:77 Beslutsdatum Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod GUX141 Dnr 03:77 Beslutsdatum 2003-03-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Svenska för de tidiga åren Swedish directed towards teaching and learning

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2008/290-514 Beslutsdatum 2008-09-09 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia,

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

Kursplan. Kurskod PSB525 Dnr 2003:1D Beslutsdatum Psykologi, allmän inriktning, poäng. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Kurskod PSB525 Dnr 2003:1D Beslutsdatum Psykologi, allmän inriktning, poäng. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod PSB525 Dnr 2003:1D Beslutsdatum 2003-01-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Psykologi, allmän inriktning, 21-40 poäng Psychology, General 21-40

Läs mer

Kursplan. Kurskod SSA120 Dnr 03:84 Beslutsdatum

Kursplan. Kurskod SSA120 Dnr 03:84 Beslutsdatum Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod SSA120 Dnr 03:84 Beslutsdatum 2003-03-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Svenska som andraspråk Swedish as a Second Language Svenska som andraspråk

Läs mer

Kursplan. GEA513 Dnr 2001:3D Beslutsdatum Institutionen för samhällsvetenskap. Kurs kod. Poängtal 20. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan. GEA513 Dnr 2001:3D Beslutsdatum Institutionen för samhällsvetenskap. Kurs kod. Poängtal 20. Nivå Kursplanen gäller från Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurs kod GEA513 Dnr 2001:3D Beslutsdatum 2001-03-12 Kursens benämning Geografi, allmän kurs, 1-20 poäng Engelsk benämning Ämne Geography, General Course, 1-20

Läs mer

Kursplan. Kursen ingår i sociala omsorgsprogrammet. Antagen till sociala omsorgsprogrammet

Kursplan. Kursen ingår i sociala omsorgsprogrammet. Antagen till sociala omsorgsprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAA442 Dnr 0638730VH95087 Beslutsdatum 1996-10-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Ekonomi Economics Företagsekonomi Nivå 1-20

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 Kursplan för MÄNNISKAN I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE II, historia, 5 poäng. HIA132 1 Fastställande, giltighet, inplacering

Läs mer

Kursplan. Kurskod DAA766 Dnr MSI 01/02:21 Beslutsdatum

Kursplan. Kurskod DAA766 Dnr MSI 01/02:21 Beslutsdatum Kursplan Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod DAA766 Dnr MSI 01/02:21 Beslutsdatum 2001-10-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne IKT - Skola och lärande, del II ICT - Learning

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod MUA251 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad.

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod MUA251 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod MUA251 Dnr Dnr 356/99-51 11/2000-51 Beslutsdatum Reviderad 1999-12-07 2000-01-25 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Musik 1-10 poäng Music 1-10

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Kursplan. Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod IVA741 Dnr MSI 99/00:62 Beslutsdatum 2000-03-10. Design av informationssystem

Kursplan. Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod IVA741 Dnr MSI 99/00:62 Beslutsdatum 2000-03-10. Design av informationssystem Kursplan Kurskod IVA741 Dnr MSI 99/00:62 Beslutsdatum 2000-03-10 Engelsk benämning Ämne Design of Information Systems Informatik Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2000-01-17 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Kursplan. Kurskod SSB141 Dnr 03:79D Beslutsdatum Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Kurskod SSB141 Dnr 03:79D Beslutsdatum Kursen ges som fristående kurs 1 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod SSB141 Dnr 03:79D Beslutsdatum 2003-06-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Svenska som andraspråk Swedish as a Second Language Svenska som andraspråk

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser.

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser. 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD322 Dnr EHVd 4:8 Beslutsdatum 4-01-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Etablering av affärsprocesser The Establishing of Business Processes Tematiska studier

Läs mer

Allt om historia 11:2 s. 44-46

Allt om historia 11:2 s. 44-46 Svenskt författarregister böcker på Risbergska skolans bibliotek 1700-talet Bellman, Carl Michael Dalin, Olof von Kjellgren, Johan Henrik Lenngren, Anna Maria Linné, Carl von Nordenflycht, Hedvig Charlotta

Läs mer

Kursen är en valbar kurs och kan ingå i Barn och ungdomspedagogiska programmet och grundskollärarprogrammen 1-7 och 4-9.

Kursen är en valbar kurs och kan ingå i Barn och ungdomspedagogiska programmet och grundskollärarprogrammen 1-7 och 4-9. BILD, 1-10 poäng, 1. Fastställande giltighet, placering i program Styrelsen har genom beslut 1994-10-04, 26 (dnr 23/94-510) fastställt kursplanen för Bild, 1-10 poäng. Kursen är en valbar kurs och kan

Läs mer

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska.

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian languages with special focus on Swedish Kurskod NO2001 Dnr HUM 2007/ 526-514 Beslutsdatum 2007-10-24

Läs mer

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Engelsk benämning Ämne Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Caring

Läs mer

Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod SAA470 Dnr 063 8730 97105 399/1999-512 155/2001-512 Beslutsdatum 1997-12-16 1998-11-26 1999-10-26 2001-06-21 Kursens benämning Engelsk

Läs mer

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

Kursplan. System och programkonstruktion. Systems and Software Development

Kursplan. System och programkonstruktion. Systems and Software Development Matematiska och systemtekniska institutionen () Kursplan Kurskod IVB743 Dnr 00/01:7 Beslutsdatum 2000-08-25 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne System och programkonstruktion Systems and Software

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan FEN305 Dnr EHVd 2006:19 Beslutsdatum 2006-06-26 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företag och Marknad I Business and Market I Svenska Företagsekonomi Poängtal 20

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs att den studerande antagits till internationella ekonomprogrammet eller marknadsföringsprogrammet.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs att den studerande antagits till internationella ekonomprogrammet eller marknadsföringsprogrammet. 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2001:64 Beslutsdatum 2001-05-22 Engelsk benämning Ämne Accounting and Budgeting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2007/70-514 Beslutsdatum 2007-01-09 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia, religionsvetenskap

Läs mer

Kursplan. Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde

Kursplan. Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod NOX127 Dnr 02:217 Beslutsdatum 2002-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Småländska, dialekter och ortnamn i ett gränsområde Dialects and place-names

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM FÖR EKONOMISK STYRNING, FEC 335, 10 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

Kursplan. Kurskod VSB431 Dnr 84/ Beslutsdatum Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin med inriktning mot intensivvård

Kursplan. Kurskod VSB431 Dnr 84/ Beslutsdatum Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin med inriktning mot intensivvård Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VSB431 Dnr 84/2001-12 Beslutsdatum 2001-04-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin

Läs mer

Kursplan. Sociologi A, 30 högskolepoäng Sociology, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Sociologi A, 30 högskolepoäng Sociology, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi A, 30 högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Retorik A, 30 högskolepoäng

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan JUC300 EKR371. Kurskod. Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20. Handelsrätt II. Kursens benämning.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan JUC300 EKR371. Kurskod. Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20. Handelsrätt II. Kursens benämning. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod JUC300 EKR371 Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Handelsrätt II Commercial Law II Juridik Poängtal 10 Nivå 41-50 Kursplanen

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 01:30D Beslutsdatum 2001-05-28 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

K U R S P L A N. Litteratur och psykologi. Literature and psychology. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs

K U R S P L A N. Litteratur och psykologi. Literature and psychology. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteratur och psykologi Literature and psychology Kurskod LI2921 Dnr HUM 2007/462-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande organ Beredningsgruppen för svenska,

Läs mer

Kursplan. Introduktion till översättning. Introduction to translation. Nordiska språk, engelska, franska, tyska

Kursplan. Introduktion till översättning. Introduction to translation. Nordiska språk, engelska, franska, tyska Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod HUX 140 Dnr 04:81D Beslutsdatum 2004-08-16 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämnen Introduktion till översättning Introduction to translation

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1 (3) Institutionen för humaniora 1998-06-03 Dnr 98:102. Kursplan för LITTERATURVETENSKAP allmän kurs 1-40 poäng.

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1 (3) Institutionen för humaniora 1998-06-03 Dnr 98:102. Kursplan för LITTERATURVETENSKAP allmän kurs 1-40 poäng. HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1 (3) Institutionen för humaniora 1998-06-03 Dnr 98:102 Kursplan för LITTERATURVETENSKAP allmän kurs 1-40 poäng. LIB 102 1 Fastställande, giltighet, inplacering på program Kursplanen

Läs mer

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2000:41 Beslutsdatum 2000-06-06 Engelsk benämning Ämne Cost Accounting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2000-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Kursplan. Kulturgeografi, allmän kurs, 1-20 poäng. Human Geography, General Course, 1-20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Kulturgeografi, allmän kurs, 1-20 poäng. Human Geography, General Course, 1-20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod KGA511 Dnr 1999:13D Beslutsdatum 1999-09-30 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Kulturgeografi, allmän kurs, 1-20 poäng Human Geography, General

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Dnr:LNE Linjenämnden för ekonomisk 1992-06-02 91/92:130 utbildning

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Dnr:LNE Linjenämnden för ekonomisk 1992-06-02 91/92:130 utbildning HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Dnr:LNE Linjenämnden för ekonomisk 1992-06-02 91/92:130 utbildning KURSPLAN FÖR ARBETSMARKNADSTEKNIK MED PERSONALADMINIS- TRATION, ALLMÄN KURS, 21-40 POÄNG, APB 300 1. Fastställande,

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURS LI2100 Litteraturvetenskap B 31-45 högskolepoäng Comparative Course in Literature 31-45 higher education credits Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer