POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN"

Transkript

1 POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN K L I M AT S M A R TA V Ä R M E S Y S T E M F R Å N J A N F I R E 1

2 Företaget Janfire AB Vi som jobbar på Janfire AB Vi har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983 och har idag ett brett sortiment för såväl villor som större värmeanläggningar. Pelletsvärme är klart ekonomiskt konkurrenskraftigt jämfört med el eller olja och är dessutom skonsamt för miljön. Det minskar också Sveriges beroende av omvärlden, skapar gröna jobb och stimulerar det lokala näringslivet vilket gör pellets till det inteligenta valet. Vår långa erfarenhet innebär att Du som kund tryggt kan välja någon av våra beprövade produkter. Janfires pelletsvärmesystem har fått högsta betyg av professionella bedömare och valts av flera energibolag som exklusiv leverantör av pelletsvärme. Högsta verkningsgrad, lägsta utsläpp och bästa driftsäkerhet är de viktigaste faktorerna som talar för Janfire pelletsvärme. Upplev enkelheten För oss är det självklart att leverera helhetslösningar, från pelletsförvaring till panna, med kunskap om hela systemet. Vi har kompletta lösningar för de flesta behov. En panna med pelletsbrännare ger dig ett ekonomiskt, framtidsinriktat och miljöriktigt värmesystem. Dessutom får du ett hälsosamt inomhusklimat med bättre ventilation och skönare värme. Med Janfires pelletsvärmesystem får du marknadens mest lättskötta anläggning. Den fungerar lika bra på landet som i stan. Pellets får du levererat med tankbil Med bakgrund av de utmaningar och krav på en effektivare energianvändning och minskade klimatutsläpp är det en självklarhet för oss att verka för en ökad pelletsanvändning för uppvärmning. och påfyllt på samma enkla sätt som vid leverans av olja. Pannan har ett stort utrymme för aska som gör att askan inte behöver tömmas mer än två gånger per år, (normalvilla). Den invändiga sotningen av pannan sköts genom att du då och då drar i en spak som sitter utanpå pannan. Funktionen kan även fås med automatik. Inget lortigt sotande alltså. Pannan och brännaren är utvecklade för att fungera i perfekt förbränningsmässig balans varför energiutbytet blir mycket högt, jämfört med att sätta en pelletsbrännare på en gammal panna. Pelletstanken PelliStore är en egen produkt som ger dig automatik och komfort i pelletsförvaringen. Den placeras oftast där oljetanken stått, men alternativa placeringar är möjliga, t.ex. utomhus med påbyggt tak och inbyggnad. Janfires grundare - Jan Magnusson. Janfire AB Kundtel (samtalet kostar som lokaltaxa) Fabrik: Slättertorpsgatan 3, Box 194, Åmål 2

3 Bostadsområdet Gulmåran Koldioxidneutral panncentral Interiör från panncentralen. Stefan Bengtsson, Johan Nelson Janfire och Sven Lassen. I bostadsområdet Gulmåran, Trollhättan, finns 47 radhuslägenheter anslutna till en gemensam panncentral. Tidigare fanns i panncentralen, två mycket stora oljeeldade pannor från 1940-talet. Då dessa pannor förbrukade mycket olja, hade tjänat ut och inte uppfyllde ställda miljökrav beslutade man 2006 att byta ut dem mot något miljövänligare värmesystem och året därpå blev bytet klart, förklarar Sven Lassen. Berg- och pelletsvärme En förstudie i samband med bytet gjordes och man kom fram till att en bergvärmepumpsanläggning i kombinaton med två pelletspannor skulle vara ett bra miljövänligt alternativ. Det installerades tre st. bergvärmepumpar och två st. pelletspannor på vardera 150 kw. Bergvärmen används huvudsakligen sommartid då pelletspannorna stängts av. Nu har det emellertid visat sig vara ett bättre alternativ att köra den ena pannan även sommartid, alternativt växla pannor vid service. En panna räcker oftast När värmen ute är högre än minus 5 C räcker producerad värme från en av pannorna till för uppvärmningen av tappvarmvattnet och värmen i husen. Sjunker temperaturen däremot under minus 5 grader kopplas den andra pannan in, säger Sven. Anläggningen är till belåtenhet Sven som driver företaget SAL-TEK i Salstad, har varit med att bygga upp denna anläggning plus ytterligare ett antal i Trollhättan-området, är mycket nöjd och belåten med hur lättskött pelletsanläggningen är. Även Stefan Bengtsson som sköter om anläggningen på plats är mycket nöjd med den. Föreningen som driver anläggningen beräknar att de med en leverans pellets, ca 14 ton, tjänar kronor jämfört med gamla oljeförbrukningen, avslutar Sven. 3

4 Bo kungligt vid havet på Säröhus - Hotell och konferens Säröhus. Strax efter sekelskiftet byggdes Säröhus som invigdes av dåvarande konung Gustav V. Säröhus ritades och projekterade av grosshandlare Ygberg, samme man som med egna medel försåg Särö med järnvägsförbindelse. Huset byggdes som hotell och restaurang har under åren varsamt renoverat för att bevara den ursprungliga miljön. Alltsedan byggnadens invigning har det bedrivits hotell och restaurangverksamhet, sedan 1975 i privat regi av nuvarande ägare. Det ursprungliga huset var försett med en oljepanna och vid en tillbyggnad av en flygelbyggnad installerades direktverkande el eftersom oljepannan inte klarade av att tillgodose värmebehovet i tillbyggnaden. Olika lösningar Då man började projektera för nuvarande uppvärmningslösning tittade man på olika alternativa lösningar för uppvärmningen, bl. a. värmepump och flispanna, säger Ingemar Karlsson, Säröhus allt i allo, som visar oss runt i lokalerna. För att tillgodose behovet av värme med värmepump krävdes att det skulle borras många hål eller läggas ut en mycket lång slang i havet för att tillvarata energin i borrhålen eller havsvattnet. Då detta beräknades kosta för mycket förkastades detta alternativ. Alternativet med flispanna förkastades också eftersom det skulle krävas en så pass stor panna som inte skulle rymmas i något källarutrymme. Även fjärrvärme diskuterades, men uteslöts pga. kostnaden och avståndet till närmsta fjärrvärmenät. Därför beslöt man att skaffa två st nya pelletspannor på vardera 200 kw från Janfire. För att klara driften av hela anläggningen vid ett eventuellt strömavbrott installerades också ett dieseldrivet reservkraftsaggregat. I dag förbrukas ca 300 ton pellets per år vilket motsvarar ca 150 m 3 fossil olja. Den besparing som görs är ca 1 miljon kr per år. Förutom den I poolens 36-gradiga vatten slappnar hela kroppen av. De två 200 kw-brännarna. 4

5 Luftvärmepannor hos EM möbler Utsikt över Kattegatt. ekonomiska besparingen så minskar det årliga utsläppet av koldioxid. De är mycket nöjda med pelletsanläggningen som inte har haft några större störningar sedan installationen, säger Ingemar. Hela fastighetens värmebehov De två pelletspannorna klarar av att förse hela hotell och konferensanläggningen med värme och varmvatten och dessutom värma upp Spa-poolens vatten till 36 C. Skulle behovet av värme öka vid en kommande utbyggnad får vi se vilken värmelösning vi finner lämplig då, avslutar Ingemar Karlsson. Vänerteknos containermodul. I Dalsländska Dals Ed har EM möbler en luftvärmeanläggning där tilluften tidigare värmdes med en oljeeldad varmluftspanna. När denna byttes ut satsade de på pelletsvärme i en containermodul från Vänertekno. Denna container innehåller två luftvärmeproducerande pelletseldade värmepannor om 100 kw vardera. - Vi är mycket nöjda med denna miljövänliga lösning som har mer än halverat våra uppvärmningskostnader, säger Conny Olsson på EM möbler. Liknande mobila containermoduler används också av jordbrukare vid torkning av spannmål och för uppvärming av lagerlokaler. Varmluftpanna med 4 st pelletsbrännare från Janfire. Plastgatan Lidköping Tel: Reservkraftverket. 5

6 CO 2 -neutral tillverkningsindustri Volvo Penta i Vara Panncentralen med silotorn. I juni 2011 blev Volvo Pentas fabrik i Vara den första Volvofabriken i Sverige som tog i drift en ny CO 2 -neutral värmelösning där fossil olja ersattes med pellets och bio-olja. Efter två års drift med den nya värmeanläggningen har bl. a. driftkostnaderna minskat. I flera år försökte vi finna en alternativ värmelösning till olja eftersom företaget har ett klimatmål som vi försöker följa. Som mest förbrukade anläggningen 600 m 3 olja per år och efter att ha arbetat med energieffektivisering sedan 2004 samt genomfört ett flertal andra åtgärder var oljeförbrukningen nere under 300 m 3 per år. Nästa steg blev att ersätta oljan helt, förklarar miljösamordnare Jens Lauridsen. 6 Nytt Värmesystem Projekteringsarbetet startade 2006 med att vi tittade på olika alternativa lösningar. Där ingick fjärrvärme som vi studerat i flera år, men som visade sig vara ett för dyrt och komplicerat att genomföra. Vi gjorde en förfrågan om färdig värme och fick in ett antal olika förslag med pellets, flis och halm som bränslen. Eftersom AB Volvo hade som krav att verksamheten skulle vara koldioxidneutral bestämdes att vi skulle ha någon form av biovärme. Vi ansåg att pelletsvärme var det renaste och bästa alternativet. Montaget och skötseln av pelletsanläggningen utfördes av lokala företag inom kommunen. Att servicen av anläggningen sköts av lokala företag är positivt då det bidrar till att öka sysselsättningen i vår kommun. Denna aspekt fanns med i valet av anläggning, säger projektledare Mats Erhardsson. Bioolja för spetslast För att klara spetslastbehovet har anläggningen utrustats med en panna i vilken kallpressad rapsolja används. Den ingår i en helhetslösning - en container med två pelletspannor och en biopanna - som Kvänum Energi levererat. De två pelletspannorna på vardera 600 kw täcker till största delen vårt behov av värme, säger Mats. Ekonomi Investeringskostnaden var på totalt 10 miljoner kronor och vår del låg på ca 3 miljoner kronor. Sedan köper vi ett färdigt värmekoncept som innebär att vi betalar en fast avgift som motsvarar de fasta kostnaderna och en rörlig del till Kvänum Energi. Tillsammans ligger dessa kostnader ganska nära vad oljan kostar just nu Jens Lauridsen och Mats Erhardsson utanför panncentralen.

7 Två 600 kw JET-brännare producerar erforderlig värme och varmvatten. med dagens subvention av oljan. Priset för fossil olja ligger på ca kronor per m 3 och vi betalar ca 70 öre per kwh med det nya värmesystemet. Oljan har varit för billig vilket tidigare gjort det svårt att göra denna typ av investeringar. Subventionerna är på väg att tas bort vilket medför ett gynnsammare läge för den här typen av projekt, säger Mats Erhardsson. Bioenergi inom Volvo Volvo Lastvagnar i Umeå arbetar tillsammans med Umeå Energi för att hitta en CO 2 -neutral lösning. Andra anläggningar inom Volvo Construction Equipment t ex i Arvika arbetas det också på att de ska bli CO 2 -neutrala. I Volvovärlden utanför Sverige finns en CO 2 -neutral anläggning i Belgiska Gent som också den värms med pellets. Janfire tidning.indd :54:38 Janfire tidning.indd :54:38 Myrmalmsgatan ÖREBRO Industrigatan DEGERFORS 7

8 Elisabeth och Anders Dahl Olsson Lönsam investering. Anders och Elisabeth. När familjen Elisabeth och Anders Dahl Olsson bytte ut sin värmeanläggning hade de bestämt att de skulle satsa på miljövänlig uppvärmningsteknik för villan. Efter fyra år har denna investering betalat sig, vilket är snabbare än beräknat. 8 De hade tittat på olika alternativa värmelösningar bland annat luft-, jord- och bergvärme. På grund av tomtens begränsade storlek uteslöts alternativet med jordvärme. Alternativet med bergvärme blev för dyrt på grund av det stora djupet ner till berget, säger Lisa. De beslutade att värmeanläggningen skulle byggas upp kring en ackumulatortank eftersom det senare går att byta värmekälla. Till tanken är en solfångare och pelletspanna anslutna. På taket är den 8 m 2 stora solfångaren monterad som till största delen täcker deras värmebehov. Den syns mycket lite då den är av plan typ och inte sticker upp mer än nödvändigt. När solfångaren skulle kopplas ihop med ackumulatortanken diskuterades både invändiga och utvändiga lösningar för rördragningen. För att dölja rören placerades dessa i ett extra stuprör då detta alternativ var det mest estetiskt tilltalande. Många tror att solfångare fungerar bara på sommaren, men det är fel. Den fungerar även när det är mulet och när det är kallt. Visserligen med mindre effekt. När den ger för lite värme för att täcka värmebehovet kopplas pelletspannan in, vilket sker med den automatik som sköter anläggningen, berättar Anders. Att elda med pellets ger dessutom en årlig besparing jämfört med olja eller el. Skötsel och underhåll av pelletspannan är minimalt. Den största arbetsinsatsen är att fylla pelletsförrådet och att sota pannan två gånger per år. Det var också planerat för ett större pelletsförråd, som finns som Solfångaren på taket. tillbehör, men eftersom pannrummet är litet var det praktiskt ogenomförbart att ställa förrådet där. Därför fick det bli säckad pellets som de bär ett par meter till det lilla pelletsförråd som fick plats i pannrummet. De försöker även lära sina barn att bli miljömedvetna så de får detta med sig för framtiden. Solen och träpellets är i det närmaste koldioxidneutrala energikällor jämfört med olja. Att byta till dessa energikällor var ett självklart val för Lisa och Anders. Det har bara varit positivt och de är mycket nöjda med denna investering, avslutar de. Pannan med automatik.

9 Bageri på Balkan Dubbel vinst Systemet består av en solfångare, pelletspanna, elpatron och ackumulatortank. Värmen som lagrats i tanken används för både uppvärmning och varmvatten. FOTO: Lesol AB Ackumulatortanken i pannrummet. Uppförandet av varmluftsugnen. Ett industribageri i västra Makedonien vände sig till Janfire för att undersöka möjligheten till att konvertera till pelletsuppvärmning av ugnarna istället för olja. Janfire hade tidigare levererat hetluftspannor till Tyskland och kunde snabbt anpassa befintliga ritningar av hetluftspannan till att passa en av de aktuella bakugnarna. Efter diskussioner med kunden var valet av styrutrustning en viktig faktor för att via internet kunna ge Från ugnen langas bröden... support. Kunden valde i detta skede att konvertera den ena ugnen vilket resulterade i en leverans av en 400 kw brännare med tillhörande hetluftspanna Tidigare erfarenheter och noggranna studier av bakugnen resulterade i ett mycket lyckat resultat. Efter en månads drift med den nya anläggningen jämfördes förbrukningen av olja och pellets. Innan förbrukades 240 liter olja per skift och efter konvertering användes 450 kg pellets för att nå samma resultat. Den årliga besparingen beräknas nu till eller ca kr tack vare ökad verkningsgrad och minskade bränslekostnader Kunden är nöjd och har beslutat att konvertera den andra ugnen på liknande sätt. Leverans sex månader efter den första installationen. Bytet till pelletseldning har medfört att CO 2 -utsläppen har minskat drastiskt och doften av nygräddat bröd ger en dubbel känsla när man betänker ekonomi- och miljövinsten. 9

10 Pelle Skjervik, marknadsansvarig på Janfire AB SVENSKA VILLAHUSHÅLL HAR BYTT OLJAN MOT EL Under en rad år har vi i Sverige successivt konverterat bort merparten av stenkols- och oljeanvändningen i våra värmeverk till förmån för olika typer av biobränslen. Det är bra för miljön och för våra plånböcker. Det värmesystem som flest hushåll konvenerat till är en värmepump av något slag. En sådan konsumerar ungefär en kwh el när den producerar tre kwh värme. Alltså pratrar vi om elvärme. Svenska villahushåll har alltså i praktiken bytt oljan mot el. Den gamla oljepannan producerade värme genom att elda olja. Oljan till dessa anläggningar köptes in och förvarades i hemmet till dess att den behövde användas. När oljan förbrändes förorsakades utsläpp av bland annat koldioxid. Den el som dessa anläggningar förbrukade var dock försumbar. En värmepump däremot drivs av el. En villaägare som byter sin oljepanna mot en värmepump kommer därfor att öka sin elkonsumtion med cirka kwh. All el som denna värmepump kräver innebär ett helt nytt elbehov för Sverige. När det blir riktigt kallt måste dessutom även så kallad spetseffekt tillföras, det vill säga extra el-resurser. Dessa produceras precis när de ska användas, eftersom el, till skillnad från olja, är färskvara som inte kan lagras. Man kan alltså säga att för alla nya värmepumpar, där man konverterat från olja, kommer elbehovet att täckas av marginal-el. De senaste vintrarnas höga elpriser kan i mångt och mycket härledas till den ökade användningen av värmepumpar eftersom vi i praktiken bytt oljan mot el. När en massiv elförbrukning sätts igång krävs alltså en lika massiv elprodukrion. Svensk bio-, vatten-, vind- och kärnkraft räcker dock inte till i de här lägena så vi importerar från länder med kolkraftverk, till exempel Tyskland och Polen. Produktionen av marginal-el är väldigt ineffektiv - det går åt 3 kwh kol för att producera l kwh el som i sin tur används för att producera 3 kwh värme i värmepumpen. Därmed blir de fossila koldioxidursläppen precis lika stora som om villaägaren hade fortsatt att elda med olja, men de skapas istället på platser uranför Sveriges gränser. Man skulle alltså kunna säga att många villahushåll i Sverige har konverterat från högvärdig oljeeldning till ineffektiv kolkraft. Eller från nationellt utsläpp av fossil koldixid i Sverige till bra mycket större koldioxidutsläpp i länder som producerar el i kolkraftverk som Tyskland och Polen. Utsläppen ser inga nationsgränser utan ger samma globala påverkan på växthuseffekten. Med andra ord, om vi skulle sluta värma våra fastigheter med el och i större utsträckning använda sol och bioenergi skulle vi få överskott på den förnybara och gröna el vi producerar här i Sverige. Energi som vi då istället skulle kunna exportera till andra länder och därmed bidra till att stänga ner ett par kolkraftverk i vårt europeiska närområde. För den gemensamma miljön. De senaste vintrarnas höga elpriser kan i mångt och mycket härledas till den ökade användningen av värmepumpar eftersom vi i praktiken bytt oljan mot el. Pelle Skjervik. Marknadsansvarig på Janfire AB 10

11 Kaj Munther, KM Lack AB VI SPARAR PENGAR OCH VÄRNAR OM MILJÖN Kaj Munther driver lackeringsfirman KM Lack AB och han har genom att byta uppvärmningssytem kunnat spara mycket pengar. De flexibla och miljövänliga aspekterna var också avgörande när Kaj bestämde sig för att byta ut sin oljepanna mot en pelletsbrännare. För ca 2 år sedan beslutade han sig för att byta ut oljepannan mot ett nytt värmesystem. Valet stod mellan fjärrvärme och pellets. Anledningen till att valet föll på just en pelletspanna beror bland annat på att man själv kan reglera värmen, säger Kaj. Andra faktorer som spelade in var att eldning med pellets är miljövänligt och billigt i jämförelse med andra värmekällor. Han har haft Janfires pelletspannan med tillhörande 200kW JET-brännare i ca 1,5 år nu och hittills är han mycket nöjd. Vi frågade Kaj om en värmepump varit ett alternativ, men han svarar att det aldrig varit aktuellt då en sådan håller för låga temepraturer. Janfires utrustning används för framställning av processvärme till bland annat måleri och ugnar. Det är alltså inga ytor som värms upp i detta fall. Valet föll på just en pelletsbrännare Innan Kaj bytte till Janfires System JET med tillhörande kringutrustning använde han olja. Enligt hans uträkningar har han sparat ca :- på de 18 månader han eldat med pellets i jämförelese med hur mycket olja som hade gått åt tidigare under samma period. Runt 40 m 3 olja på 18 månader gick det åt vilket motsvarar ca 97 ton pellets. Det blir lite mer arbete med pelletseldning än när Kaj använde en oljepanna. Ungefär sex gånger under ett år behöver pelletspannan sotas och rengöras, men det är inga större problem med tanke på de pengar som sparas, menar Kaj. Under den period Kaj eldat med pellets har han inte stött på några störningar i processen, han har kunnat ta hand om det mesta själv när det gäller skötsel av pannan tack vare att han varit påläst om hur brännaren fungerar. Att vara påläst och att ha en viss kunskap om brännaren innan man installerar en är något Kaj kan rekommendera. Kaj Munther vid pelletspannan. Enligt mina uträkningar har jag sparat ca :- på de 18 månader jag eldat med pellets. 11

12 Ekologiska och ekonomiska skäl Ren förtjänst Strax söder om Östersund hittar man Tandsbyn och Storsjö Tvätt AB, ett tvätteri som har gamla traditioner, grundat redan I mer än 70 år har företaget arbetat med kvalificerad textilservice i området Jämtland, Härjedalen och Medelpad. Företaget har idag ca 15 anställda som hanterar ton textil i veckan åt sina 250 kunder. Genom åren har utvekling lett fram till en specialisering mot hotell och industritvätt. Sedan den förändringen i inriktning har omsättningen ökat nästan konstant 25% per år. Miljön är en viktig aspekt i tvätteribranschen, många kunder ställer höga krav på miljöpåverkan i sina upphandlingar. Kontinuerliga investeringar i utrustning och miljö- och kvalitetsteknik gör att tvätteriet idag har en mycket avancerad produktionsanläggning som skonsamt och ekonomiskt tvättar alla typer av arbetskläder, textilier, entrémattor och skor. Storsjö Tvätt är också medlem i organisationen Rikstvätt, en samanslutning av 14 stycken privatägda tvätterier. Sedan 1979 jobbar medlemmarna tillsammans för att gemensamt bli en stark aktör. Den ånga som har använts i tvätterier är ofta producerad med oljeeller gaspannor. Valet av pellets som bränsle hade därför både ekologiska och ekonomiska skäl. Vi satsar på att miljöcertifiera vårt företag och detta var omöjligt så länge vid hade en oljeångpanna. Prisbilden för pellets är också en helt annan då vi nu kan se att kalkylen håller med att pelletskostnaden är % av oljekostnaden. Det har gjorts försökt med ånga från pelletspannor genom åren, men 12 Sidovy av ångpannan. då uttagen varierar kraftigt har det varit svår att få en tillfredsställande funktion. - Det fanns flera alternativa leverantörer av anläggningen som upplevdes mer eller mindre seriösa. En stor anledning till att det blev Imtech var dels att de tog hela entreprenaden så att affären gjordes med en motpart och dels att vi upplevde styrningen som överlägsen andra alternativ, säger Sten Jennervall VD och ägare. Janfire s JET-brännare är baserade på en pantenderad teknik med en roterande förbränningstrumma. Denna teknik ger mycket stora fördelar då snabba förändringar i effektuttaget finns. Jämfört med traditionell rosterförbränning är den aktiva bränslemängden väldigt liten i brännaren. Vid plötsliga minskningar i effektuttaget finns mycket lite eftervärme kvar att hantera. Likaså hanteras snabba effektökningar genom att nytt bränsle snabbt antänds och brinner då det genom rotationen vänds ner i glödbädden. - Om jag börjar med fördelarna igen så har vi fått ett mycket stabilt ångtryck ut till produktionen. Vi har ett ångtryck i pannan på 13,5-14,5 bar och släpper ut 10 bar till produktionslokalen. Den dippar aldrig utan håller sig konstant på 10 bar. Den 30 år gamla oljepannan vi hade kämpade ständigt mellan 8-9 bar för att hålla trycket. Det har resulterat i högre temperatur i mangeln och snabbare torkning i tumlarna, säger Sten. Den roterande brännkammaren är även till stor del självrengörande, askan frigörs ur bädden vid rotationen och följer till största del med förbränningsgaserna in i pannans eldstad där den automatiska utmatningen tar han om den. På detta sätt minimeras underhållet och risken att bränsle av sämre kvalité sintrar minskar. Både verkningsgraden och emissionsnivåerna är på topp tack vare denna oslagbara teknik.

13 Interiör - ångpanna med en 750 kw JET-brännare i fonden. Styrningen är framtagen i Janfire s egen regi baserad på 30 års utvekling och erfarenheter, delar av regleringen är patenterad. För ångsystem finns anpassade funktioner, dels hanteras hela matarvattensystemet från samma styrning som brännaren, dels finns speciella funktioner framtagna för att bemöta de speciella driftsförhållanden som ofta uppstår i en processindustri. Styrsystemet kan efter givna förutsättningar själv förutspå och hantera stora skillnader i effektuttag, exempelvis vid produktionsstart på morgonen eller plötsliga minskningar vid raster. - Redan vid besöket i Kvänum diskuterades leveransdatum. Jag hade då hört om dåliga erfarenheter från kollegor som hade fått stora förseningar av panncentraler, säger Sten. Imtech föreslog - redan innan vi undertecknat kontraktet - den 23/1 kl Den 23/1 kl stod två långtradare på gården och bad om ursäkt att de var två timmar för tidiga. På 2,5 timmar stod centralen på plats med pelletssilon uppsatt. Sedan tillkom lite arbete med att koppla ihop den med det befintliga ångsystemet samt besiktning av panna och skorsten, på 1,5 vecka så kunde vi växla över till pellets. De Resning av ett silotorn. första veckorna var en period med inkörningsproblem, men det var små justeringar som behövde göras för att få en optimal drift. Det kunde t ex gälla att räkna ut när pannan måste starta för att nästan vara uppe i fullt tryck när uttagen började. Startade man för tidigt hann pannan upp i tryck och sedan stänga av vilket resulterar i en ny startsträcka. I dagsläget, efter snart 4 månaders drift, är det väldigt långt mellan några larm från centralen beskriver Sten. De nackdelar vi har märkt är väl framförallt att det är en lång starttid om den måste stoppas. En oljeångpanna har trycket uppe på 20 min och en pelletspanna på cirka 1,5 tim. Nu har vi lärt oss och kan förebygga genom bättre planering eldades olja för dryga 1,3 miljoner kronor. Sten beräknar bränslekostnaden sjunker med 63 % med pellets som bränsle. Besparingen blir ungefär kronor per år vilket gör att investeringen är återbetald på fyra år. 13

14 Återförsäljare AB STOCKHOLMS LÄN LJ Service & Montage AB BAGARMOSSEN Lundea Biovärme BROMMA Lufens Rör & Allservice GUSTAVSBERG JB Pelletsteknik HUDDINGE Energiknippet i Södertälje SÖDERTÄLJE ABM Energiteknik AB TÄBY C UPPSALA LÄN Lagers Rörservice MÅNKARBO Upplands Värmecenter ÖSTHAMMAR D SÖDERMANLANDS LÄN Bert-Enge Berggren VVS JÄRNA ABM Energiteknik KATRINEHOLM Wegern AB KATRINEHOLM Eskilstuna Trädgårdsmaskiner TORSHÄLLA Mählqvist Rör AB VINGÅKER Jour: E ÖSTERGÖTLANDS LÄN Gato Design HB F.d. Gusum Solopellets GUSUM Motala Pelletsvärme MOTALA Allmaskinservice I Eneby AB NORRKÖPING Rörservice Pelletsvärme AB SÖDERKÖPING Engströms Bras & Pelletsvärme ÅTVIDABERG F JÖNKÖPINGS LÄN Pelletsvärme Götaland AB GISLAVED Gnosjö VVS AB GNOSJÖ Bobo: Peter: Ronnys Vvs & Energiservice AB JÖNKÖPING Håkans Pellets SÄVSJÖ R.A.s Rör AB TABERG Mr Pellets VÄRNAMO H KALMAR LÄN Ölands El & Värmeteknik BORGHOLM NVS Installation AB OSKARSHAMN Swede-Tech AB ROCKNEBY I GOTLANDS LÄN Halner Gård KB VISBY K BLEKINGE LÄN PH Konsult KB KARLSKRONA M SKÅNE LÄN Pelletscenter Skåne EVE Konsult YSTAD / Eldkraft FINJA Löhr Montage AB HÖGANÄS Värme & Vatten i Kyrkhult AB KYRKHULT Leffes Spisavärme KÖPINGEBRO GSM Energisparcentrum AB MJÖHULT G Ivarssons Bioenergi SIMRISHAMN Cederblads Rör & Krök AB SÖSDALA Hansens Svets & Mekaniska TOMELILLA Biomontage TYRINGE... Fastighet: Villa: O VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Agronola Maskiner AXVALL LM Rörtjänst AB BENGTSFORS Magnar Rönning Rörfirma AB BRASTAD Björnås Teknik FLODA Innovativ Teknik FÄRGELANDA Sal-Tek GRÄSTORP Värmehuset i Kinna KINNA PBS Pelletsbrännarservice KINNA Englunds El KULLAVIK

15 Sotenäs Rör AB KUNGSHAMN Kvänum Energi AB KVÄNUM Järns Smide & Maskin MELLERUD El & Energi AB PARTILLE Skara Olje-Service AB SKARA Firma Fredrik Johansson TIDAHOLM Halna Såg och Skogstjänst TÖREBODA Kiles Värme AB UDDEVALLA Firma Ingemar Karlsson UDDEVALLA Ryninga Västergården AB TRÄDET Holmkvist & Co AB VÄSTRA FRÖLUNDA Guddeby Gård AB YTTERBY Pelletsvärme i Dalsland ÅMÅL S VÄRMLANDS LÄN DBO:s Pelletsvärme AB DEGERFORS Wermlands Ved i Höljes HÖLJES CO Värme AB KARLSTAD T ÖREBRO LÄN DBO:s Pelletsvärme AB DEGERFORS NMH Teknik NORA El & VVS-butiken PÅLSBODA Veosol Teknik AB ÖREBRO U VÄSTMANLANDS LÄN Sparlågan i Mälardalen AB KÖPING Maltes Rör & Oljeservice Eftr. SALA Sala - Heby Energi AB SALA W DALARNAS LÄN JN El & Bygg FALUN VedSol AB LÅNGSHYTTAN Berts Pelletsvärme ÄLVDALEN X GÄVLEBORGS LÄN Voxnadalens VVS & Kyl EDSBYN VVS Oljeservice AB Y VÄSTERNORRLANDS LÄN Jens Rantala VVS ARNÄSVALL VVS & Värmeteknik AB BERGEFORSEN Rörservice JUNSELE Ohlssons Maskin & Pellets LÅNGSELE Z JÄMTLANDS LÄN Trä & Bygg i Lockne AB BRUNFLO Vikbäckens Entreprenad HAMMARSTRAND Teknik Service i Berg AB SVENSTAVIK AC VÄSTERBOTTENS LÄN Nygrens El BJURHOLM Vallners El & Mekaniska AB LYCKSELE Jörgen Arklöfs Rörservice STORUMAN Elyseisk SORSELE Sahlströms Fastighetsservice AB TÄRNABY Eltjänst i Sverige AB UMEÅ Tectel i Vindeln AB VINDELN BD NORRBOTTENS LÄN Inlandsteknik AB ARVIDSJAUR BD Värmeekonomi BODEN Norrbottens Värme AB ÄLVSBYN Överkalix Rör & VVS AB ÖVERKALIX

16 Mobil pelletsvärme upp till 400kW Marknaden för containercentraler har tills idag präglats av permanenta lösningar. Mobilitet och enkelhet har inte prioriterats. De mobila enheterna skiljer sig genom att använda standardcontainers. Specifika värmecentraler har tagits fram för att täcka ett växande behov i framför allt byggbranschen. Systemet är baserat på en lös brännarenhet som snabbt och enkelt kan bytas, detta betyder att anläggningen aldrig står stilla för reparation. Pelletsförrådet placeras över pannrummet med ett centralt placerat uttag. Större delen av silon kommer att själv tömmas till frammatning. I silons botten finns även två horisontellt placerade frammatningsskruvar för att säkerställa bränslematning. Systemets styrning är baserad på modern PLC-teknik. Manövrering görs via en operatörsterminal. Denna terminal kan med fördel anslutas till Internet för fjärrövervakning och driftsoptimering på distans. Systemet har inbyggd övervakning av förbränningen, vilket hanterar variationer i bränslet automatiskt för att minimera driftstörningar. Alla störningar och larm kommuniceras till en eller flera operatörer via SMS. 400 kw Jet brännare 400 kw Pelletspanna med rökgasacceleration Automatisk askutmatning PLC baserad styrning med SMS och Internetanslutning Rökgashantering med fläkt och cyklon för stoftavskiljning Demonterbar skorsten (montage insida) Silodel med dubbla bottenskruvar, volym för sju dygns fullt effektuttag VS med växlare, Typ Alfa Laval CB-200 eller motsvarande Cirkulationspump Motsvarande Danfoss UPS F samt öppet tryckhållningssystem. Övervakning av tryck i sekundärsystem Askhantering i eller utanför pannrum (skiss utanför pannan) Tryck: Åmåls Grafiska AB

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Pelletsvärme - helt enkelt

Pelletsvärme - helt enkelt Pelletsvärme - helt enkelt Janfire Upplev enkelheten Janfire har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983. Att pelletsvärme är både miljövänligt, fungerar automatiskt och minskar landets beroende av omvärlden

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Pemco har flexibla energi lösningar. I vårt fall står Pemco för investeringen av anläggningen medan vi betalar för

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Fastighetsägare. i en klass för sig själva!

Fastighetsägare. i en klass för sig själva! Fastighetsägare i en klass för sig själva! De har valt att värma sina fastigheter med biobränsle, vilket är det överlägset bästa sättet att spara pengar och miljö! Välkommen att välja en lösning som passar

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Bengt- Erik Löfgren PelletsFörbundet/ÄFAB Sockerbruksgatan 1 531 40 LIDKÖPING Telefon 0510

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Vad är en pelletskamin?

Vad är en pelletskamin? Vad är en pelletskamin? Enkelt uttryckt kan man säga att en pelletskamin är en maskin där man stoppar in pellets och ut kommer det värme till halva elpriset. Man ställer bara in önskad temperatur, sedan

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4377/2004 Projektets nummer och namn: nr 18. Biobränslepannor Husa och Fituna gårdar

Läs mer

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik 1 Om Svensk Brasvärmeförening Brasvärmeföreningen består av branschledande företag som producerar eller importerar eldstäder och skorstenar

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Nu har jag fått för mig att titta på MSB:s statistik för 2012 över hur väl vi i Sverige uppfyller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor). Det är här vi bl

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Pelletskaminer. med Drag

Pelletskaminer. med Drag Pelletskaminer med Drag För en förnybar framtid. Nu kan du gå över till skön pelletsvärme... Långsiktig energilösning När du kommer hem trött och frusen en kall kväll då brinner det redan i kaminen. Varmt

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Attarp 2:101

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Attarp 2:101 Utgåva 1:1 2014-09-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Attarp 2:101 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets!

Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets! Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets! Miljö/luft. Vedkamin. Vedeldning är en populär uppvärmningsform och kommer troligen även i framtiden

Läs mer

Inger Christensen. Inger Christensen Grön kompetens AB

Inger Christensen. Inger Christensen Grön kompetens AB Inger Christensen Inger Christensen Grön kompetens AB Energi för att få en bra produktion Temperatur utvecklingshastighet, färg och form Ljus- avgörande för tillväxt CO2 bättre utnyttjande av ljus och

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

SWEBO PHC. Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar.

SWEBO PHC. Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar. SWEBO PHC Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar. SWEBO PHC - VÄRMECENTRALER MED Co 2 NEUTRAL VÄRME Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Användningen

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4 Utgåva 1:1 2012-08-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Olofstorp 1:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Pelletsvärme. - helt enkelt

Pelletsvärme. - helt enkelt Pelletsvärme - helt enkelt Janfire Janfire har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983. Att pelletsvärme är både miljövänligt, fungerar automatiskt och minskar landets beroende av omvärlden gör pellets

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus Pellets i brännare, pannor och kaminer Pelletsvärme för småhus Vad är pellets? Pellets består av biprodukter i form av såg-, kutter- och hyvelspån från sågverk, hyvlerier och annan träindustri. De vanligaste

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR

VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar dagens och framtidens bioenergilösningar. Genom

Läs mer

Konventering till bio-olja i industrin

Konventering till bio-olja i industrin Konventering till bio-olja i industrin Enertech AB TURBOFLAME 3 Mars 2015 Anders Gunnarsson Turboflame 1968 grundades företaget i Malmö av Lars Saedén. Försäljning och service av förbränningsprodukter.

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. SÄNKTA SKATTEKOSTNADER MED PELLETS! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid

Läs mer