POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN"

Transkript

1 POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN K L I M AT S M A R TA V Ä R M E S Y S T E M F R Å N J A N F I R E 1

2 Företaget Janfire AB Vi som jobbar på Janfire AB Vi har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983 och har idag ett brett sortiment för såväl villor som större värmeanläggningar. Pelletsvärme är klart ekonomiskt konkurrenskraftigt jämfört med el eller olja och är dessutom skonsamt för miljön. Det minskar också Sveriges beroende av omvärlden, skapar gröna jobb och stimulerar det lokala näringslivet vilket gör pellets till det inteligenta valet. Vår långa erfarenhet innebär att Du som kund tryggt kan välja någon av våra beprövade produkter. Janfires pelletsvärmesystem har fått högsta betyg av professionella bedömare och valts av flera energibolag som exklusiv leverantör av pelletsvärme. Högsta verkningsgrad, lägsta utsläpp och bästa driftsäkerhet är de viktigaste faktorerna som talar för Janfire pelletsvärme. Upplev enkelheten För oss är det självklart att leverera helhetslösningar, från pelletsförvaring till panna, med kunskap om hela systemet. Vi har kompletta lösningar för de flesta behov. En panna med pelletsbrännare ger dig ett ekonomiskt, framtidsinriktat och miljöriktigt värmesystem. Dessutom får du ett hälsosamt inomhusklimat med bättre ventilation och skönare värme. Med Janfires pelletsvärmesystem får du marknadens mest lättskötta anläggning. Den fungerar lika bra på landet som i stan. Pellets får du levererat med tankbil Med bakgrund av de utmaningar och krav på en effektivare energianvändning och minskade klimatutsläpp är det en självklarhet för oss att verka för en ökad pelletsanvändning för uppvärmning. och påfyllt på samma enkla sätt som vid leverans av olja. Pannan har ett stort utrymme för aska som gör att askan inte behöver tömmas mer än två gånger per år, (normalvilla). Den invändiga sotningen av pannan sköts genom att du då och då drar i en spak som sitter utanpå pannan. Funktionen kan även fås med automatik. Inget lortigt sotande alltså. Pannan och brännaren är utvecklade för att fungera i perfekt förbränningsmässig balans varför energiutbytet blir mycket högt, jämfört med att sätta en pelletsbrännare på en gammal panna. Pelletstanken PelliStore är en egen produkt som ger dig automatik och komfort i pelletsförvaringen. Den placeras oftast där oljetanken stått, men alternativa placeringar är möjliga, t.ex. utomhus med påbyggt tak och inbyggnad. Janfires grundare - Jan Magnusson. Janfire AB Kundtel (samtalet kostar som lokaltaxa) Fabrik: Slättertorpsgatan 3, Box 194, Åmål 2

3 Bostadsområdet Gulmåran Koldioxidneutral panncentral Interiör från panncentralen. Stefan Bengtsson, Johan Nelson Janfire och Sven Lassen. I bostadsområdet Gulmåran, Trollhättan, finns 47 radhuslägenheter anslutna till en gemensam panncentral. Tidigare fanns i panncentralen, två mycket stora oljeeldade pannor från 1940-talet. Då dessa pannor förbrukade mycket olja, hade tjänat ut och inte uppfyllde ställda miljökrav beslutade man 2006 att byta ut dem mot något miljövänligare värmesystem och året därpå blev bytet klart, förklarar Sven Lassen. Berg- och pelletsvärme En förstudie i samband med bytet gjordes och man kom fram till att en bergvärmepumpsanläggning i kombinaton med två pelletspannor skulle vara ett bra miljövänligt alternativ. Det installerades tre st. bergvärmepumpar och två st. pelletspannor på vardera 150 kw. Bergvärmen används huvudsakligen sommartid då pelletspannorna stängts av. Nu har det emellertid visat sig vara ett bättre alternativ att köra den ena pannan även sommartid, alternativt växla pannor vid service. En panna räcker oftast När värmen ute är högre än minus 5 C räcker producerad värme från en av pannorna till för uppvärmningen av tappvarmvattnet och värmen i husen. Sjunker temperaturen däremot under minus 5 grader kopplas den andra pannan in, säger Sven. Anläggningen är till belåtenhet Sven som driver företaget SAL-TEK i Salstad, har varit med att bygga upp denna anläggning plus ytterligare ett antal i Trollhättan-området, är mycket nöjd och belåten med hur lättskött pelletsanläggningen är. Även Stefan Bengtsson som sköter om anläggningen på plats är mycket nöjd med den. Föreningen som driver anläggningen beräknar att de med en leverans pellets, ca 14 ton, tjänar kronor jämfört med gamla oljeförbrukningen, avslutar Sven. 3

4 Bo kungligt vid havet på Säröhus - Hotell och konferens Säröhus. Strax efter sekelskiftet byggdes Säröhus som invigdes av dåvarande konung Gustav V. Säröhus ritades och projekterade av grosshandlare Ygberg, samme man som med egna medel försåg Särö med järnvägsförbindelse. Huset byggdes som hotell och restaurang har under åren varsamt renoverat för att bevara den ursprungliga miljön. Alltsedan byggnadens invigning har det bedrivits hotell och restaurangverksamhet, sedan 1975 i privat regi av nuvarande ägare. Det ursprungliga huset var försett med en oljepanna och vid en tillbyggnad av en flygelbyggnad installerades direktverkande el eftersom oljepannan inte klarade av att tillgodose värmebehovet i tillbyggnaden. Olika lösningar Då man började projektera för nuvarande uppvärmningslösning tittade man på olika alternativa lösningar för uppvärmningen, bl. a. värmepump och flispanna, säger Ingemar Karlsson, Säröhus allt i allo, som visar oss runt i lokalerna. För att tillgodose behovet av värme med värmepump krävdes att det skulle borras många hål eller läggas ut en mycket lång slang i havet för att tillvarata energin i borrhålen eller havsvattnet. Då detta beräknades kosta för mycket förkastades detta alternativ. Alternativet med flispanna förkastades också eftersom det skulle krävas en så pass stor panna som inte skulle rymmas i något källarutrymme. Även fjärrvärme diskuterades, men uteslöts pga. kostnaden och avståndet till närmsta fjärrvärmenät. Därför beslöt man att skaffa två st nya pelletspannor på vardera 200 kw från Janfire. För att klara driften av hela anläggningen vid ett eventuellt strömavbrott installerades också ett dieseldrivet reservkraftsaggregat. I dag förbrukas ca 300 ton pellets per år vilket motsvarar ca 150 m 3 fossil olja. Den besparing som görs är ca 1 miljon kr per år. Förutom den I poolens 36-gradiga vatten slappnar hela kroppen av. De två 200 kw-brännarna. 4

5 Luftvärmepannor hos EM möbler Utsikt över Kattegatt. ekonomiska besparingen så minskar det årliga utsläppet av koldioxid. De är mycket nöjda med pelletsanläggningen som inte har haft några större störningar sedan installationen, säger Ingemar. Hela fastighetens värmebehov De två pelletspannorna klarar av att förse hela hotell och konferensanläggningen med värme och varmvatten och dessutom värma upp Spa-poolens vatten till 36 C. Skulle behovet av värme öka vid en kommande utbyggnad får vi se vilken värmelösning vi finner lämplig då, avslutar Ingemar Karlsson. Vänerteknos containermodul. I Dalsländska Dals Ed har EM möbler en luftvärmeanläggning där tilluften tidigare värmdes med en oljeeldad varmluftspanna. När denna byttes ut satsade de på pelletsvärme i en containermodul från Vänertekno. Denna container innehåller två luftvärmeproducerande pelletseldade värmepannor om 100 kw vardera. - Vi är mycket nöjda med denna miljövänliga lösning som har mer än halverat våra uppvärmningskostnader, säger Conny Olsson på EM möbler. Liknande mobila containermoduler används också av jordbrukare vid torkning av spannmål och för uppvärming av lagerlokaler. Varmluftpanna med 4 st pelletsbrännare från Janfire. Plastgatan Lidköping Tel: Reservkraftverket. 5

6 CO 2 -neutral tillverkningsindustri Volvo Penta i Vara Panncentralen med silotorn. I juni 2011 blev Volvo Pentas fabrik i Vara den första Volvofabriken i Sverige som tog i drift en ny CO 2 -neutral värmelösning där fossil olja ersattes med pellets och bio-olja. Efter två års drift med den nya värmeanläggningen har bl. a. driftkostnaderna minskat. I flera år försökte vi finna en alternativ värmelösning till olja eftersom företaget har ett klimatmål som vi försöker följa. Som mest förbrukade anläggningen 600 m 3 olja per år och efter att ha arbetat med energieffektivisering sedan 2004 samt genomfört ett flertal andra åtgärder var oljeförbrukningen nere under 300 m 3 per år. Nästa steg blev att ersätta oljan helt, förklarar miljösamordnare Jens Lauridsen. 6 Nytt Värmesystem Projekteringsarbetet startade 2006 med att vi tittade på olika alternativa lösningar. Där ingick fjärrvärme som vi studerat i flera år, men som visade sig vara ett för dyrt och komplicerat att genomföra. Vi gjorde en förfrågan om färdig värme och fick in ett antal olika förslag med pellets, flis och halm som bränslen. Eftersom AB Volvo hade som krav att verksamheten skulle vara koldioxidneutral bestämdes att vi skulle ha någon form av biovärme. Vi ansåg att pelletsvärme var det renaste och bästa alternativet. Montaget och skötseln av pelletsanläggningen utfördes av lokala företag inom kommunen. Att servicen av anläggningen sköts av lokala företag är positivt då det bidrar till att öka sysselsättningen i vår kommun. Denna aspekt fanns med i valet av anläggning, säger projektledare Mats Erhardsson. Bioolja för spetslast För att klara spetslastbehovet har anläggningen utrustats med en panna i vilken kallpressad rapsolja används. Den ingår i en helhetslösning - en container med två pelletspannor och en biopanna - som Kvänum Energi levererat. De två pelletspannorna på vardera 600 kw täcker till största delen vårt behov av värme, säger Mats. Ekonomi Investeringskostnaden var på totalt 10 miljoner kronor och vår del låg på ca 3 miljoner kronor. Sedan köper vi ett färdigt värmekoncept som innebär att vi betalar en fast avgift som motsvarar de fasta kostnaderna och en rörlig del till Kvänum Energi. Tillsammans ligger dessa kostnader ganska nära vad oljan kostar just nu Jens Lauridsen och Mats Erhardsson utanför panncentralen.

7 Två 600 kw JET-brännare producerar erforderlig värme och varmvatten. med dagens subvention av oljan. Priset för fossil olja ligger på ca kronor per m 3 och vi betalar ca 70 öre per kwh med det nya värmesystemet. Oljan har varit för billig vilket tidigare gjort det svårt att göra denna typ av investeringar. Subventionerna är på väg att tas bort vilket medför ett gynnsammare läge för den här typen av projekt, säger Mats Erhardsson. Bioenergi inom Volvo Volvo Lastvagnar i Umeå arbetar tillsammans med Umeå Energi för att hitta en CO 2 -neutral lösning. Andra anläggningar inom Volvo Construction Equipment t ex i Arvika arbetas det också på att de ska bli CO 2 -neutrala. I Volvovärlden utanför Sverige finns en CO 2 -neutral anläggning i Belgiska Gent som också den värms med pellets. Janfire tidning.indd :54:38 Janfire tidning.indd :54:38 Myrmalmsgatan ÖREBRO Industrigatan DEGERFORS 7

8 Elisabeth och Anders Dahl Olsson Lönsam investering. Anders och Elisabeth. När familjen Elisabeth och Anders Dahl Olsson bytte ut sin värmeanläggning hade de bestämt att de skulle satsa på miljövänlig uppvärmningsteknik för villan. Efter fyra år har denna investering betalat sig, vilket är snabbare än beräknat. 8 De hade tittat på olika alternativa värmelösningar bland annat luft-, jord- och bergvärme. På grund av tomtens begränsade storlek uteslöts alternativet med jordvärme. Alternativet med bergvärme blev för dyrt på grund av det stora djupet ner till berget, säger Lisa. De beslutade att värmeanläggningen skulle byggas upp kring en ackumulatortank eftersom det senare går att byta värmekälla. Till tanken är en solfångare och pelletspanna anslutna. På taket är den 8 m 2 stora solfångaren monterad som till största delen täcker deras värmebehov. Den syns mycket lite då den är av plan typ och inte sticker upp mer än nödvändigt. När solfångaren skulle kopplas ihop med ackumulatortanken diskuterades både invändiga och utvändiga lösningar för rördragningen. För att dölja rören placerades dessa i ett extra stuprör då detta alternativ var det mest estetiskt tilltalande. Många tror att solfångare fungerar bara på sommaren, men det är fel. Den fungerar även när det är mulet och när det är kallt. Visserligen med mindre effekt. När den ger för lite värme för att täcka värmebehovet kopplas pelletspannan in, vilket sker med den automatik som sköter anläggningen, berättar Anders. Att elda med pellets ger dessutom en årlig besparing jämfört med olja eller el. Skötsel och underhåll av pelletspannan är minimalt. Den största arbetsinsatsen är att fylla pelletsförrådet och att sota pannan två gånger per år. Det var också planerat för ett större pelletsförråd, som finns som Solfångaren på taket. tillbehör, men eftersom pannrummet är litet var det praktiskt ogenomförbart att ställa förrådet där. Därför fick det bli säckad pellets som de bär ett par meter till det lilla pelletsförråd som fick plats i pannrummet. De försöker även lära sina barn att bli miljömedvetna så de får detta med sig för framtiden. Solen och träpellets är i det närmaste koldioxidneutrala energikällor jämfört med olja. Att byta till dessa energikällor var ett självklart val för Lisa och Anders. Det har bara varit positivt och de är mycket nöjda med denna investering, avslutar de. Pannan med automatik.

9 Bageri på Balkan Dubbel vinst Systemet består av en solfångare, pelletspanna, elpatron och ackumulatortank. Värmen som lagrats i tanken används för både uppvärmning och varmvatten. FOTO: Lesol AB Ackumulatortanken i pannrummet. Uppförandet av varmluftsugnen. Ett industribageri i västra Makedonien vände sig till Janfire för att undersöka möjligheten till att konvertera till pelletsuppvärmning av ugnarna istället för olja. Janfire hade tidigare levererat hetluftspannor till Tyskland och kunde snabbt anpassa befintliga ritningar av hetluftspannan till att passa en av de aktuella bakugnarna. Efter diskussioner med kunden var valet av styrutrustning en viktig faktor för att via internet kunna ge Från ugnen langas bröden... support. Kunden valde i detta skede att konvertera den ena ugnen vilket resulterade i en leverans av en 400 kw brännare med tillhörande hetluftspanna Tidigare erfarenheter och noggranna studier av bakugnen resulterade i ett mycket lyckat resultat. Efter en månads drift med den nya anläggningen jämfördes förbrukningen av olja och pellets. Innan förbrukades 240 liter olja per skift och efter konvertering användes 450 kg pellets för att nå samma resultat. Den årliga besparingen beräknas nu till eller ca kr tack vare ökad verkningsgrad och minskade bränslekostnader Kunden är nöjd och har beslutat att konvertera den andra ugnen på liknande sätt. Leverans sex månader efter den första installationen. Bytet till pelletseldning har medfört att CO 2 -utsläppen har minskat drastiskt och doften av nygräddat bröd ger en dubbel känsla när man betänker ekonomi- och miljövinsten. 9

10 Pelle Skjervik, marknadsansvarig på Janfire AB SVENSKA VILLAHUSHÅLL HAR BYTT OLJAN MOT EL Under en rad år har vi i Sverige successivt konverterat bort merparten av stenkols- och oljeanvändningen i våra värmeverk till förmån för olika typer av biobränslen. Det är bra för miljön och för våra plånböcker. Det värmesystem som flest hushåll konvenerat till är en värmepump av något slag. En sådan konsumerar ungefär en kwh el när den producerar tre kwh värme. Alltså pratrar vi om elvärme. Svenska villahushåll har alltså i praktiken bytt oljan mot el. Den gamla oljepannan producerade värme genom att elda olja. Oljan till dessa anläggningar köptes in och förvarades i hemmet till dess att den behövde användas. När oljan förbrändes förorsakades utsläpp av bland annat koldioxid. Den el som dessa anläggningar förbrukade var dock försumbar. En värmepump däremot drivs av el. En villaägare som byter sin oljepanna mot en värmepump kommer därfor att öka sin elkonsumtion med cirka kwh. All el som denna värmepump kräver innebär ett helt nytt elbehov för Sverige. När det blir riktigt kallt måste dessutom även så kallad spetseffekt tillföras, det vill säga extra el-resurser. Dessa produceras precis när de ska användas, eftersom el, till skillnad från olja, är färskvara som inte kan lagras. Man kan alltså säga att för alla nya värmepumpar, där man konverterat från olja, kommer elbehovet att täckas av marginal-el. De senaste vintrarnas höga elpriser kan i mångt och mycket härledas till den ökade användningen av värmepumpar eftersom vi i praktiken bytt oljan mot el. När en massiv elförbrukning sätts igång krävs alltså en lika massiv elprodukrion. Svensk bio-, vatten-, vind- och kärnkraft räcker dock inte till i de här lägena så vi importerar från länder med kolkraftverk, till exempel Tyskland och Polen. Produktionen av marginal-el är väldigt ineffektiv - det går åt 3 kwh kol för att producera l kwh el som i sin tur används för att producera 3 kwh värme i värmepumpen. Därmed blir de fossila koldioxidursläppen precis lika stora som om villaägaren hade fortsatt att elda med olja, men de skapas istället på platser uranför Sveriges gränser. Man skulle alltså kunna säga att många villahushåll i Sverige har konverterat från högvärdig oljeeldning till ineffektiv kolkraft. Eller från nationellt utsläpp av fossil koldixid i Sverige till bra mycket större koldioxidutsläpp i länder som producerar el i kolkraftverk som Tyskland och Polen. Utsläppen ser inga nationsgränser utan ger samma globala påverkan på växthuseffekten. Med andra ord, om vi skulle sluta värma våra fastigheter med el och i större utsträckning använda sol och bioenergi skulle vi få överskott på den förnybara och gröna el vi producerar här i Sverige. Energi som vi då istället skulle kunna exportera till andra länder och därmed bidra till att stänga ner ett par kolkraftverk i vårt europeiska närområde. För den gemensamma miljön. De senaste vintrarnas höga elpriser kan i mångt och mycket härledas till den ökade användningen av värmepumpar eftersom vi i praktiken bytt oljan mot el. Pelle Skjervik. Marknadsansvarig på Janfire AB 10

11 Kaj Munther, KM Lack AB VI SPARAR PENGAR OCH VÄRNAR OM MILJÖN Kaj Munther driver lackeringsfirman KM Lack AB och han har genom att byta uppvärmningssytem kunnat spara mycket pengar. De flexibla och miljövänliga aspekterna var också avgörande när Kaj bestämde sig för att byta ut sin oljepanna mot en pelletsbrännare. För ca 2 år sedan beslutade han sig för att byta ut oljepannan mot ett nytt värmesystem. Valet stod mellan fjärrvärme och pellets. Anledningen till att valet föll på just en pelletspanna beror bland annat på att man själv kan reglera värmen, säger Kaj. Andra faktorer som spelade in var att eldning med pellets är miljövänligt och billigt i jämförelse med andra värmekällor. Han har haft Janfires pelletspannan med tillhörande 200kW JET-brännare i ca 1,5 år nu och hittills är han mycket nöjd. Vi frågade Kaj om en värmepump varit ett alternativ, men han svarar att det aldrig varit aktuellt då en sådan håller för låga temepraturer. Janfires utrustning används för framställning av processvärme till bland annat måleri och ugnar. Det är alltså inga ytor som värms upp i detta fall. Valet föll på just en pelletsbrännare Innan Kaj bytte till Janfires System JET med tillhörande kringutrustning använde han olja. Enligt hans uträkningar har han sparat ca :- på de 18 månader han eldat med pellets i jämförelese med hur mycket olja som hade gått åt tidigare under samma period. Runt 40 m 3 olja på 18 månader gick det åt vilket motsvarar ca 97 ton pellets. Det blir lite mer arbete med pelletseldning än när Kaj använde en oljepanna. Ungefär sex gånger under ett år behöver pelletspannan sotas och rengöras, men det är inga större problem med tanke på de pengar som sparas, menar Kaj. Under den period Kaj eldat med pellets har han inte stött på några störningar i processen, han har kunnat ta hand om det mesta själv när det gäller skötsel av pannan tack vare att han varit påläst om hur brännaren fungerar. Att vara påläst och att ha en viss kunskap om brännaren innan man installerar en är något Kaj kan rekommendera. Kaj Munther vid pelletspannan. Enligt mina uträkningar har jag sparat ca :- på de 18 månader jag eldat med pellets. 11

12 Ekologiska och ekonomiska skäl Ren förtjänst Strax söder om Östersund hittar man Tandsbyn och Storsjö Tvätt AB, ett tvätteri som har gamla traditioner, grundat redan I mer än 70 år har företaget arbetat med kvalificerad textilservice i området Jämtland, Härjedalen och Medelpad. Företaget har idag ca 15 anställda som hanterar ton textil i veckan åt sina 250 kunder. Genom åren har utvekling lett fram till en specialisering mot hotell och industritvätt. Sedan den förändringen i inriktning har omsättningen ökat nästan konstant 25% per år. Miljön är en viktig aspekt i tvätteribranschen, många kunder ställer höga krav på miljöpåverkan i sina upphandlingar. Kontinuerliga investeringar i utrustning och miljö- och kvalitetsteknik gör att tvätteriet idag har en mycket avancerad produktionsanläggning som skonsamt och ekonomiskt tvättar alla typer av arbetskläder, textilier, entrémattor och skor. Storsjö Tvätt är också medlem i organisationen Rikstvätt, en samanslutning av 14 stycken privatägda tvätterier. Sedan 1979 jobbar medlemmarna tillsammans för att gemensamt bli en stark aktör. Den ånga som har använts i tvätterier är ofta producerad med oljeeller gaspannor. Valet av pellets som bränsle hade därför både ekologiska och ekonomiska skäl. Vi satsar på att miljöcertifiera vårt företag och detta var omöjligt så länge vid hade en oljeångpanna. Prisbilden för pellets är också en helt annan då vi nu kan se att kalkylen håller med att pelletskostnaden är % av oljekostnaden. Det har gjorts försökt med ånga från pelletspannor genom åren, men 12 Sidovy av ångpannan. då uttagen varierar kraftigt har det varit svår att få en tillfredsställande funktion. - Det fanns flera alternativa leverantörer av anläggningen som upplevdes mer eller mindre seriösa. En stor anledning till att det blev Imtech var dels att de tog hela entreprenaden så att affären gjordes med en motpart och dels att vi upplevde styrningen som överlägsen andra alternativ, säger Sten Jennervall VD och ägare. Janfire s JET-brännare är baserade på en pantenderad teknik med en roterande förbränningstrumma. Denna teknik ger mycket stora fördelar då snabba förändringar i effektuttaget finns. Jämfört med traditionell rosterförbränning är den aktiva bränslemängden väldigt liten i brännaren. Vid plötsliga minskningar i effektuttaget finns mycket lite eftervärme kvar att hantera. Likaså hanteras snabba effektökningar genom att nytt bränsle snabbt antänds och brinner då det genom rotationen vänds ner i glödbädden. - Om jag börjar med fördelarna igen så har vi fått ett mycket stabilt ångtryck ut till produktionen. Vi har ett ångtryck i pannan på 13,5-14,5 bar och släpper ut 10 bar till produktionslokalen. Den dippar aldrig utan håller sig konstant på 10 bar. Den 30 år gamla oljepannan vi hade kämpade ständigt mellan 8-9 bar för att hålla trycket. Det har resulterat i högre temperatur i mangeln och snabbare torkning i tumlarna, säger Sten. Den roterande brännkammaren är även till stor del självrengörande, askan frigörs ur bädden vid rotationen och följer till största del med förbränningsgaserna in i pannans eldstad där den automatiska utmatningen tar han om den. På detta sätt minimeras underhållet och risken att bränsle av sämre kvalité sintrar minskar. Både verkningsgraden och emissionsnivåerna är på topp tack vare denna oslagbara teknik.

13 Interiör - ångpanna med en 750 kw JET-brännare i fonden. Styrningen är framtagen i Janfire s egen regi baserad på 30 års utvekling och erfarenheter, delar av regleringen är patenterad. För ångsystem finns anpassade funktioner, dels hanteras hela matarvattensystemet från samma styrning som brännaren, dels finns speciella funktioner framtagna för att bemöta de speciella driftsförhållanden som ofta uppstår i en processindustri. Styrsystemet kan efter givna förutsättningar själv förutspå och hantera stora skillnader i effektuttag, exempelvis vid produktionsstart på morgonen eller plötsliga minskningar vid raster. - Redan vid besöket i Kvänum diskuterades leveransdatum. Jag hade då hört om dåliga erfarenheter från kollegor som hade fått stora förseningar av panncentraler, säger Sten. Imtech föreslog - redan innan vi undertecknat kontraktet - den 23/1 kl Den 23/1 kl stod två långtradare på gården och bad om ursäkt att de var två timmar för tidiga. På 2,5 timmar stod centralen på plats med pelletssilon uppsatt. Sedan tillkom lite arbete med att koppla ihop den med det befintliga ångsystemet samt besiktning av panna och skorsten, på 1,5 vecka så kunde vi växla över till pellets. De Resning av ett silotorn. första veckorna var en period med inkörningsproblem, men det var små justeringar som behövde göras för att få en optimal drift. Det kunde t ex gälla att räkna ut när pannan måste starta för att nästan vara uppe i fullt tryck när uttagen började. Startade man för tidigt hann pannan upp i tryck och sedan stänga av vilket resulterar i en ny startsträcka. I dagsläget, efter snart 4 månaders drift, är det väldigt långt mellan några larm från centralen beskriver Sten. De nackdelar vi har märkt är väl framförallt att det är en lång starttid om den måste stoppas. En oljeångpanna har trycket uppe på 20 min och en pelletspanna på cirka 1,5 tim. Nu har vi lärt oss och kan förebygga genom bättre planering eldades olja för dryga 1,3 miljoner kronor. Sten beräknar bränslekostnaden sjunker med 63 % med pellets som bränsle. Besparingen blir ungefär kronor per år vilket gör att investeringen är återbetald på fyra år. 13

14 Återförsäljare AB STOCKHOLMS LÄN LJ Service & Montage AB BAGARMOSSEN Lundea Biovärme BROMMA Lufens Rör & Allservice GUSTAVSBERG JB Pelletsteknik HUDDINGE Energiknippet i Södertälje SÖDERTÄLJE ABM Energiteknik AB TÄBY C UPPSALA LÄN Lagers Rörservice MÅNKARBO Upplands Värmecenter ÖSTHAMMAR D SÖDERMANLANDS LÄN Bert-Enge Berggren VVS JÄRNA ABM Energiteknik KATRINEHOLM Wegern AB KATRINEHOLM Eskilstuna Trädgårdsmaskiner TORSHÄLLA Mählqvist Rör AB VINGÅKER Jour: E ÖSTERGÖTLANDS LÄN Gato Design HB F.d. Gusum Solopellets GUSUM Motala Pelletsvärme MOTALA Allmaskinservice I Eneby AB NORRKÖPING Rörservice Pelletsvärme AB SÖDERKÖPING Engströms Bras & Pelletsvärme ÅTVIDABERG F JÖNKÖPINGS LÄN Pelletsvärme Götaland AB GISLAVED Gnosjö VVS AB GNOSJÖ Bobo: Peter: Ronnys Vvs & Energiservice AB JÖNKÖPING Håkans Pellets SÄVSJÖ R.A.s Rör AB TABERG Mr Pellets VÄRNAMO H KALMAR LÄN Ölands El & Värmeteknik BORGHOLM NVS Installation AB OSKARSHAMN Swede-Tech AB ROCKNEBY I GOTLANDS LÄN Halner Gård KB VISBY K BLEKINGE LÄN PH Konsult KB KARLSKRONA M SKÅNE LÄN Pelletscenter Skåne EVE Konsult YSTAD / Eldkraft FINJA Löhr Montage AB HÖGANÄS Värme & Vatten i Kyrkhult AB KYRKHULT Leffes Spisavärme KÖPINGEBRO GSM Energisparcentrum AB MJÖHULT G Ivarssons Bioenergi SIMRISHAMN Cederblads Rör & Krök AB SÖSDALA Hansens Svets & Mekaniska TOMELILLA Biomontage TYRINGE... Fastighet: Villa: O VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Agronola Maskiner AXVALL LM Rörtjänst AB BENGTSFORS Magnar Rönning Rörfirma AB BRASTAD Björnås Teknik FLODA Innovativ Teknik FÄRGELANDA Sal-Tek GRÄSTORP Värmehuset i Kinna KINNA PBS Pelletsbrännarservice KINNA Englunds El KULLAVIK

15 Sotenäs Rör AB KUNGSHAMN Kvänum Energi AB KVÄNUM Järns Smide & Maskin MELLERUD El & Energi AB PARTILLE Skara Olje-Service AB SKARA Firma Fredrik Johansson TIDAHOLM Halna Såg och Skogstjänst TÖREBODA Kiles Värme AB UDDEVALLA Firma Ingemar Karlsson UDDEVALLA Ryninga Västergården AB TRÄDET Holmkvist & Co AB VÄSTRA FRÖLUNDA Guddeby Gård AB YTTERBY Pelletsvärme i Dalsland ÅMÅL S VÄRMLANDS LÄN DBO:s Pelletsvärme AB DEGERFORS Wermlands Ved i Höljes HÖLJES CO Värme AB KARLSTAD T ÖREBRO LÄN DBO:s Pelletsvärme AB DEGERFORS NMH Teknik NORA El & VVS-butiken PÅLSBODA Veosol Teknik AB ÖREBRO U VÄSTMANLANDS LÄN Sparlågan i Mälardalen AB KÖPING Maltes Rör & Oljeservice Eftr. SALA Sala - Heby Energi AB SALA W DALARNAS LÄN JN El & Bygg FALUN VedSol AB LÅNGSHYTTAN Berts Pelletsvärme ÄLVDALEN X GÄVLEBORGS LÄN Voxnadalens VVS & Kyl EDSBYN VVS Oljeservice AB Y VÄSTERNORRLANDS LÄN Jens Rantala VVS ARNÄSVALL VVS & Värmeteknik AB BERGEFORSEN Rörservice JUNSELE Ohlssons Maskin & Pellets LÅNGSELE Z JÄMTLANDS LÄN Trä & Bygg i Lockne AB BRUNFLO Vikbäckens Entreprenad HAMMARSTRAND Teknik Service i Berg AB SVENSTAVIK AC VÄSTERBOTTENS LÄN Nygrens El BJURHOLM Vallners El & Mekaniska AB LYCKSELE Jörgen Arklöfs Rörservice STORUMAN Elyseisk SORSELE Sahlströms Fastighetsservice AB TÄRNABY Eltjänst i Sverige AB UMEÅ Tectel i Vindeln AB VINDELN BD NORRBOTTENS LÄN Inlandsteknik AB ARVIDSJAUR BD Värmeekonomi BODEN Norrbottens Värme AB ÄLVSBYN Överkalix Rör & VVS AB ÖVERKALIX

16 Mobil pelletsvärme upp till 400kW Marknaden för containercentraler har tills idag präglats av permanenta lösningar. Mobilitet och enkelhet har inte prioriterats. De mobila enheterna skiljer sig genom att använda standardcontainers. Specifika värmecentraler har tagits fram för att täcka ett växande behov i framför allt byggbranschen. Systemet är baserat på en lös brännarenhet som snabbt och enkelt kan bytas, detta betyder att anläggningen aldrig står stilla för reparation. Pelletsförrådet placeras över pannrummet med ett centralt placerat uttag. Större delen av silon kommer att själv tömmas till frammatning. I silons botten finns även två horisontellt placerade frammatningsskruvar för att säkerställa bränslematning. Systemets styrning är baserad på modern PLC-teknik. Manövrering görs via en operatörsterminal. Denna terminal kan med fördel anslutas till Internet för fjärrövervakning och driftsoptimering på distans. Systemet har inbyggd övervakning av förbränningen, vilket hanterar variationer i bränslet automatiskt för att minimera driftstörningar. Alla störningar och larm kommuniceras till en eller flera operatörer via SMS. 400 kw Jet brännare 400 kw Pelletspanna med rökgasacceleration Automatisk askutmatning PLC baserad styrning med SMS och Internetanslutning Rökgashantering med fläkt och cyklon för stoftavskiljning Demonterbar skorsten (montage insida) Silodel med dubbla bottenskruvar, volym för sju dygns fullt effektuttag VS med växlare, Typ Alfa Laval CB-200 eller motsvarande Cirkulationspump Motsvarande Danfoss UPS F samt öppet tryckhållningssystem. Övervakning av tryck i sekundärsystem Askhantering i eller utanför pannrum (skiss utanför pannan) Tryck: Åmåls Grafiska AB

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se Pelletsvärme Pannor & Brännare www.varmebaronen.se tekniktank solfångare pelletspanna luft/vatten värmepump Pellets Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer