SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011"

Transkript

1 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011

2 Om Exquiro bildades Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar, kurser samt renodlade statistiska tjänster. Vi genomför såväl kvalitativa som kvantitativa marknadsundersökningar, där vi hjälper företag från framtagandet av frågeställningar och konstruktion av enkät till slutlig analys och rapportskrivning. Vi vill tacka vår kontaktperson på SEKO (Erik Sandberg) för ett givande samarbete. Om ni har några frågor eller synpunkter gällande vårt arbete är ni är varmt välkomna att kontakta oss. Patrik Olczak / Bruno Boric Bildhuggarvägen Johanneshov Telefon: e-post: Hemsida: 2

3 Innehållsförteckning 1. METODBESKRIVNING 4 2. RESULTAT TOTALRESULTAT RESULTAT INOM BLOCKEN RESULTAT INOM PARTIER RIKSDAGSLEDAMÖTERNAS KOMMENTARER FRÅGEFORMULÄR 14 3

4 1. Metodbeskrivning Syfte och bakgrund SEKO avser att genom denna undersökning kartlägga om riksdagsledamöter stödjer SEKO:s förslag om ökad trafikövervakning samt dubblerade böter vid vägarbeten. Målgrupp Målgruppen i undersökningen var landets 349 riksdagsledamöter. Datainsamlingsmetod Under vecka 25 kontaktades samtliga riksdagsledamöter per telefon. Under denna vecka intervjuades 246 riksdagsledamöter per telefon. Ytterligare fem riksdagsledamöter bad (själva eller genom deras sekreterare) att erhålla enkäten digitalt. Dessa ledamöter erhöll en webbenkät. Utav dessa fem ledamöter svarade tre på enkäten. 19 riksdagsledamöter uppgav per telefon att de inte ville delta i undersökningen och en ledamot var långvarigt sjuk och kunde därför inte delta. Övriga 78 ledamöter som vi inte fick tag på under vecka 25 fick enkäten skickad till sin e-post. Via en unik länk i e-postutskicket kunde de besvara enkäten via webben. 13 utav de 78 riksdagsledamöter som fick webbenkäten på detta sätt besvarade frågorna. Totalt besvarade därmed 262 riksdagsledamöter enkäten, varav 246 via en telefonintervju och 16 via en webbenkät. Svarsfrekvens, uppdelat per datainsamlingsmetod Antal svar Svarsfrekvens Svar per telefon % Svar via webbenkät 16 5 % Antal svar totalt % Totalt besvarade 262 riksdagsledamöter enkäten. Svarsfrekvensen uppgår därmed till 75 %. 4

5 Bortfallsorsaker Antal % Antal personer i målgruppen % Svar per telefon % Svar via webbenkät (efter initialt telefonsamtal) 3 1 % Svar via webbenkät (personer som inte nåddes via telefon) 13 4 % Vägrare (per telefon) 19 5 % Långvarigt sjuka 1 0 % Personer som fick e-postlänk efter initialt telefonsamtal, men valde att inte svara 2 1 % Personer varken nåddes via telefon eller besvarade webbenkät % Antal svar respektive svarsfrekvens inom partier respektive block Antal ledamöter Antal svar Svarsfrekvens Alliansen % De rödgröna % M % FP % C % KD % S % MP % V % SD % Antal svar totalt % Enkät SEKO konstruerade ett enkätutkast som Exquiro granskade och justerade. Slutlig enkät fastslogs i samråd mellan parterna. Enkäten presenteras i slutet av rapporten. Viktade resultat Samtliga riksdagsledamöter inkluderades i urvalet och vi har försökt nå samtliga. Trots en relativt hög svarsfrekvens (75 %) så är svarsfrekvensen inom vissa politiska partier bättre än inom andra. För att totalresultaten skall motsvara målgruppen som helhet (dvs. samtliga 349 ledamöter) har resultaten viktats utifrån en statistisk viktningsmodell som baseras på antalet ledamöter inom respektive parti. Viktningen av resultaten jämnar därmed ut eventuella snedvridna effekter beroende på olika svarsfrekvens inom partierna så att totalresultaten blir helt representativa. 5

6 2. Resultat 2.1 Totalresultat % 100 Andel riksdagsledamöter som kan tänka sig att stödja SEKO:s krav - Bas: s amtliga riks dagsledamöter Dubblerade böter för trafikanter s om bryter mot gällande hastighets begränsning vid ett vägarbete 24 3 Utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten 14 Ja Nej Vet ej 62 % av riksdagsledamöterna kan tänka sig att stödja SEKO:s krav på dubblerade böter för de trafikanter som bryter mot gällande hastighetsbegränsning vid ett vägarbete, 13 % motsätter sig förslaget och 24 % är tveksamma. 83 % av riksdagsledamöterna kan tänka sig att stödja SEKO:s krav på utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten, 3 % motsätter sig förslaget och 14 % är tveksamma. Notera att vissa av riksdagsledamöterna självmant uppgivit mer specifika svar än ja / nej : 2 % av riksdagsledamöterna svarade Ja, men endast om det är i linje med partiets officiella hållning på fråga 1 (i rapporten har dessa inkluderats i kategorin Ja ). 2 % av riksdagsledamöterna svarade Nej, men jag kan tänka mig en viss ökning på fråga 1 (i rapporten har dessa svar inkluderats i kategorin Nej ). 6

7 2.2 Resultat inom blocken Fråga 1 % 100 Kan du tänka dig att stödja SEKO:s krav på dubblerade böter för de trafikanter som bryter mot gällande hastighetsbegränsning vid ett vägarbete? - Bas: s amtliga riks dagsledamöter Totalt Alliansen (M, FP, C, KD) Rödgröna blocket (S, MP, V) Ja Nej Vet ej Total sett kan 62 % av riksdagsledamöterna tänka sig att stödja SEKO:s krav på dubblerade böter för de trafikanter som bryter mot gällande hastighetsbegränsning vid ett vägarbete, 13 % motsätter sig förslaget och 24 % är tveksamma. Resultaten visar att det finns tydliga skillnader mellan de olika blocken. Bland riksdagsledamöterna inom Alliansen kan 42 % tänka sig att stödja SEKO:s krav på dubblerade böter för de trafikanter som bryter mot gällande hastighetsbegränsning vid ett vägarbete, medan 23 % motsätter sig förslaget och 35 % är tveksamma. Motsvarande andelar bland riksdagsledamöterna inom det rödgröna blocket är 84 % (för), 3 % (emot) respektive 13 % (tveksamma). 7

8 Fråga 2 % Kan du tänka dig att stödja SEKO:s krav på utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten? - Bas: samtliga riksdags ledamöter Totalt Alliansen (M, FP, C, KD) Rödgröna blocket (S, MP, V) Ja Nej Vet ej Total sett kan 83 % av riksdagsledamöterna tänka sig att stödja SEKO:s krav på utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten, 3 % motsätter sig förslaget och 14 % är tveksamma. Resultaten visar att det finns tydliga skillnader mellan de olika blocken. Bland riksdagsledamöterna inom Alliansen kan 71 % tänka sig att stödja SEKO:s krav på utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten, medan 6 % motsätter sig förslaget och 23 % är tveksamma. Motsvarande andelar bland riksdagsledamöterna inom det rödgröna blocket är 96 % (för), 0 % (emot) respektive 4 % (tveksamma). 8

9 2.3 Resultat inom partier % Andel riksdagsledamöter som kan tänka sig att stödja SEKO:s krav - Bas: s amtliga riks dagsledamöter Totalt M FP C KD S MP V SD Dubblerade böter för trafikanter som bryter mot gällande has tighetsbegräns ning vid ett vägarbete Utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten I ovanstående diagram redovisas andelen riksdagsledamöter som kan tänka stödja SEKO:s krav på dubblerade böter för de trafikanter som bryter mot gällande hastighetsbegränsning vid ett vägarbete respektive SEKO:s krav på utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten (dvs. andelen riksdagsledamöter som svarade Ja på respektive fråga). Resultaten visar tydligt på tydliga skillnader mellan riksdagsledamöterna inom olika partier. På nästa sida redovisas en fullständig redovisning, dvs. även andelen riksdagsledamöter som motsätter sig samt är tveksamma till respektive förslag. 9

10 Fråga 1 Kan du tänka dig att stödja SEKO:s krav på dubblerade böter för de trafikanter som bryter mot gällande hastighetsbegränsning vid ett vägarbete? - Bas: samtliga riksdagsledamöter - Resultat i % Ja Nej Vet ej Alliansen De rödgröna M FP C KD S MP V SD Totalt Fråga 2 Kan du tänka dig att stödja SEKO:s krav på utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten? - Bas: samtliga riksdagsledamöter - Resultat i % Ja Nej Vet ej Alliansen De rödgröna M FP C KD S MP V SD Totalt

11 2.4 Riksdagsledamöternas kommentarer Telefonintervjuarna noterade eventuella kommentarer som riksdagsledamöterna uppgav i relation till svaren på frågorna och i webbenkäten hade riksdagsledamöterna möjlighet att genom fritextsvar kommentera sina svar. Nedan redovisas samtliga inkomna kommentarer via telefon alternativt webben. Moderata samlingspartiet (M) Jag tror mer på informativa insatser, att man informerar hur utsatt man är vid vägarbeten. Jag gillar kampanjen "Kör försiktigt, min pappa jobbar här". Jag vill se att man gör det som är rätt och inte det som låter bra. Fråga 2: Ja, om bara om den är bemannad Fråga 1: Svårt med särlagstiftningar Fråga 2: Ja, och på andra ställen. Det som brister är den generella respekten, det är minst lika angeläget där barn korsar vägen, det finns ingen anledning att göra åtskillnad mellan olika skäl Generellt kan det nog anses mer vårdslöst att köra för fort vid vägarbeten och andra platser där människor arbetar eller rör sig nära trafiken, frågan bör ju i sådant fall vara om den typen av extra riskfyllt beteende i trafiken tillräckligt träffas av be Fråga 1: Men även vid dagis och skolor Istället för att jaga bilister så kanske man kan göra en annan väg. De som kör för fort är knappast känsliga för det här, det skulle bli ett slag i luften. Det finns en uppsjö olika möjligheter man kan kolla på innan man tar ställning till det här Fråga 1: Det är bra att man tar fram förslag för att skydda vägarbetare, bättre med en utredning innan man tar beslut, titta på hur man löst det i andra länder. Fråga 2: Alltid en prioriteringsfråga för polisen, kan man hitta andra lösning är det bättre Fråga 2: Det är trafikverket som ansvarar för det Fråga 2: Ja, men endast om det är i linje med partiets officiella hållning Fråga 1: I så fall ska böterna dubbleras utanför skolor, förskolor, inte för en viss plats, det blir svårt principiellt. Fråga2: Det ska polisen prioritera själva Fråga 1: "Jag kan tänka mig att stödja, men är det juridiskt möjligt att göra skillnad på vad ett vägarbete är och hur långt ifrån och sådana saker? Det är dock ett rimligt krav" Fråga 2: Det lämnar jag till polisen Gällande fråga 1 och 2: Jag vill avvakta och se, vad är ett vägarbete och vad är det inte, vad är väg och inte? Innan jag svarar Fråga 1: Det är alltid viktigt om man har låga hastigheter att det finns grupper man vill skydda, små barn vid skolor osv., tycker böterna är tillräckligt höga redan Fråga 2: Det ska inte vara rekommenderad hastigheter vid vägarbeten utan riktiga hastighetsbegränsningar, riktiga skyltar ska det vara Fråga 2: Det känns som en opolitisk fråga, utan mer en polisiär Fråga 1: Det finns säkert goda avsikter, men det är svårt att svara på rak arm Fråga 2: Det är upp till polisen Fråga 2: Det känns som polisens uppgift En annan sak som är viktig är att det inte ska vara hastighetsbegränsning när det inte är någon där, för att det ska bli tillförlitligt, det kan bli en nonchalans Fråga 1: Sympatiskt inställd till frågan men kan inte överväga konsekvenserna Fråga 1: Jag håller med om att det är ett problem Fråga 2: Det är en polisiär fråga Gällande fråga 1 och 2: Jag får hänvisa till trafikutskottet 11

12 Moderata samlingspartiet (M), fortsättning Fråga 1: "Jag delar synen med problemet, men kan inte svara i dagsläget, måste sätta mig in i frågan mer" Fråga 1: Man måste titta på det noggrant innan man landar på någonting. Ökat fokus är bra däremot Fråga 1: Det finns många fall där man vill höja böterna, gör man det kan jag tycka det är rimligt, inte annars Det låter rimligt, men vi måste titta närmare på det Folkpartiet (FP) Min åsikt är att det är fel att man ska äga rätt om man har råd att betala, här handlar det om en tillämpad lag att vara försiktig i trafiken, man borde ha en annan form av straffmätning Det låter så enkelt, men det är inte svart eller vit, men jag är inte negativ till det Fråga 1: Det står i relation till övervakande myndigheter, det kräver att det är någon som kan övervaka det hela Får fundera på fråga 1 Fråga 1: Ja, men tycker att även andra grupper ska ingå i det, inte bara vägarbetare 1 Jag tror att bättre övervakning är viktigare för att få fler att sakta ned, än att bötfälla ett fåtal med skyhöga böter. / 2 Utökad hastighetsövervakning tycker jag är bra, hur SEKO formulerat sitt krav på detta vet jag ej, därför svarade jag "Vet ej" på Centerpartiet (C) Det känns som en polisiär fråga i första hand Arbetsmiljön för era medarbetare är ytterst angelägen. Jag tycker det ska vara samma böter (beroende på hastighetsöverträdelse) oavsett vart det är. Däremot kan man på grund av arbetsmiljön precis som vid skolmiljöer ha utökad övervakning för säkerheten. Fråga 1: Tilltron skadas när man sätter upp begränsning då det inte finns människor där, det måste man sköta i första hand I första hand intensifierad hastighetsövervakning, och om det inte funkar, så "Ja" på fråga nummer 1, men "Nej" i det här skedet Fråga 2: Fartbulor är en bättre idé, oerhört effektiva Kristdemokraterna (KD) Fråga 2: Det är en polisiär fråga Får fundera på fråga 1 "Jag vill inte svara utan att ha mer underlag" Fråga 1: Jag förstår problematiken men det är svårt att svara ja eller nej, men det är bra att de tar upp det. Förslaget måste utvärderas. Fråga 2: Det är en resursfråga, framförallt måste människor bli medvetna om det, finns det studier för de här två förslagen? Fråga 2: Ja, mot bakgrund av de olyckor som sker och den risk som är förknippad med vägarbete Farthinder istället Det behövs utredning innan jag kan svara, men det är en viktig fråga 12

13 Socialdemokraterna (S) böter ska sättas i relation till inkomst man bör även se över höjda böter vid andra känsliga områden t.ex. skolområden svar på fråga 1 var ja fast han vill lägga till att han inte är säker på ätt det är bästa sättet att gå tillväga Arbetsmiljöarbetet är oerhört viktigt. har redan tagit upp frågan i Riksdagen är villig att göra det igen om SEKO vill det på fråga 1 är svaret ja men bara ifall det är juridiskt och praktiskt genomförbart Miljöpartiet de gröna (MP) På fråga 2 "ja" fast främst kameror och skyltar inte poliser Vänsterpartiet (V) det bör även vara högre böter vid andra känsliga områden t.ex. skolområden Sverigedemokraterna (SD) Inga kommentarer 13

14 3. Frågeformulär Följande text läses upp innan intervjun: Enligt fackförbundet SEKO är vägarbetarnas största arbetsmiljöproblem den höga hastighet trafikanter håller när de passerar ett vägarbete. Undersökningar visar att många trafikanter kör för fort och brister i hänsyn till vägarbetare. SEKO vill se ökad hastighetsövervakning vid vägarbeten och även dubblera böterna för dem som överskrider hastighetsbegränsningen vid ett vägarbete. 1) Kan du tänka dig att stödja SEKO:s krav på dubblerade böter för de trafikanter som bryter mot gällande hastighetsbegränsning vid ett vägarbete? Information som intervjuarna kan delge om de får frågor: SEKO har genomfört tre medlemsundersökningar (via sin webbpanel) 2007, 2009, 2011 där det största arbetsmiljöproblemet vid samtliga undersökningar var hastigheten vid vägarbeten. 1 Ja 2 Ja, men endast om det är i linje med partiets officiella hållning 3 Nej, men jag kan tänka mig en viss ökning 4 Nej 9 Vet ej/vill ej uppge 2) Kan du tänka dig att stödja SEKO:s krav på utökad hastighetsövervakning vid vägarbeten? Information som intervjuarna kan delge om de får frågor: Utökad hastighetsövervakning kan vara via kameror, laser eller skyltar som informerar att det finns kameror. 1 Ja 2 Ja, men endast om det är i linje med partiets officiella hållning 3 Nej 9 Vet ej/vill ej uppge 14

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Rapport om papperslösas tillgång till vård i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om tillgången till vård för papperslösa?

Rapport om papperslösas tillgång till vård i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om tillgången till vård för papperslösa? Rapport om papperslösas i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? En enkätundersökning och litteraturstudie. IFMSA International Federation of Medical Students Associations-Sweden

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

En rapport utgiven av Antifeministiska Samfundet och författad av Fredrik Runebert

En rapport utgiven av Antifeministiska Samfundet och författad av Fredrik Runebert Antifeministiska samfundet granskar riksdagsledamöters kunskaper: Feministisk ideologi dämmer upp kunskapens bäck En rapport utgiven av Antifeministiska Samfundet och författad av Fredrik Runebert 1 Innehållsförteckning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer