Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog"

Transkript

1 Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog

2 Bakgrund För att säkerställa att Högskolan på Åland erbjuder bästa mjöliga utbildning inom IT, har styrelsen beslutat att en marknadsanalys ska genomföras samt att förslag på utbildning tas fram utifrån marknadsanalysen. Frågor som behöver besvaras är bland annat Vad finns det för utbud på marknaden? Vilka är kunderna och hur ser efterfrågan ut? Konkurrens på marknaden? Vad efterfrågas inom näringslivet (både Sverige och Finland)? Vilka möjligheter finns det ur globalt perspektiv? Hur ser trenderna ut? Framgångsfaktorer för attraktiv utbildning Kostnads- och intäktsanalys Riskanalys

3 Källor Utbildningsstatistik 2011 (www, HÅ) Företrädare för Ålands näringsliv IT-bolag på Åland Carus-PBS Consilia Crosskey Mobile Net Control Viking Line IT PAF Quedro (bokningssystem rederier internationellt) (administrativa system) (bank- och finans) (distribuerad IT-support, spec. sjöfart) (system för Viking Line) (Internetspel) (system för fastighetsmäklare) Sammanlagt tretton personer utifrån har deltagit oktober 2011 Utbildningsplan, kursutbud HÅ

4 Mål Målet med utredningen och uppdragsgivarens krav och önskemål är Skapa bra förståelse för vad marknaden efterfrågar Skapa en attraktiv utbildning som efterfrågas inom näringslivet Skapa utbildning som är unik Skapa utbildning som är konkurrenskraftig även globalt Skapa utbildning som lockar studerande utanför Åland

5 Konkurrenskraft Medellön ett år efter examen sammanställt av Svenskt näringsliv Data- och systemvetenskap Uppsala universitet kr 2. Väg- och vattenbyggnad KTH kr 3. Datateknik KTH kr 4. Företagsekonomi Handelshögskolan kr 5. Riskhantering Lunds universitet kr 6. Data- och systemvetenskap Stockholms universitet kr 7. Industriell ekonomi Handelshögskolan kr Datateknik (grund) KTH kr 14. Lantmäteri Lunds universitet kr 15. Datateknik Chalmers kr Datateknik Lunds universitet kr..

6 Antagningsstatistik 2011 Utbildningar m inr. programmering/mjukvaruutveckling antagna/platser sökande/platser Data- och systemvetenskap Stockholms universitet 175/ /160 Systemvetenskap Uppsala universitet 100/70 479/70 Civ.ing Datateknik KTH 150/ /130 Systemvetenskap Göteborgsuniversitet 100/90 510/50 Civ.ing Datateknik Chalmers 97/90 900/90 Systemvetenskap Linköpings universitet 80/60 509/60 Systemvetenskap Örebro universitet 66/50 298/50 Datavetenskap Mälardalens högskola 50/30 169/30 Data- och systemvetenskap Blekinge tekniska högskola 10/25 90/25 Informationsbehandling Åbo akademi 30/40 30/40 Informationsteknik Högskolan på Åland 21/24 30/24 Informationsteknik Arcada 20/40 Informationsteknik Novia 30/40 Tradenom-IT Novia 30/40

7 Rekrytering - behov IT-bolagen på Åland behöver nu (Ål nä) Uppskattat behov från utbildningen årligen (A E-G) Alandiabolagen 0,2 BI Solutions 1 Carus-PBS 1 Consilia 0,5 Crosskey 4 Mobile Net Control 0,5 Viking Line (IT) 1 PAF 1 Strax.ax 0,2 Quedro 1 övriga 1 cirka 12,4 per år Samtliga IT-bolag önskar sig programmerartypen. Dessutom har många IT-avdelningar behov av nytillskott av kompetens med jämna mellanrum.

8 Rekryteringsbas Högskolan på Åland rekryterar nya studerande till utbildningsprogrammet i informationsteknik från Ålands gymnasieskola Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Bosatta på Åland med en yrkesbakgrund från en annan bransch Vill avlägga en högskoleexamen Vill arbeta inom IT-branschen på Åland Inflyttade till Åland Från Sverige Från övriga länder Iran, Marocko, Ryssland, USA, Island m.fl. Vill avlägga en högskoleexamen Vill arbeta inom IT-branschen på Åland Unga människor som vill utbilda sig inom IT utifrån från Sverige Från Svenskfinland Från övriga länder Italien, Spanien, Vitryssland, Baltikum, Iran med flera Cirka 24 personer per år anmäler sig som förstahandssökande för närvarande Cirka 18 män och 6 kvinnor anmäler sig som förstahandssökande för närvarande

9 Rekrytering 2011, 2010, Ålands gymnasieskola Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Bosatta på Åland med annan yrkesbakgrund Inflyttade till Åland Från Sverige 2 3 Från Svenskfinland 2 1 Från övriga länder Unga människor utifrån som vill utbilda sig inom IT 4 9 från Sverige 2 5 Från Svenskfinland 1 3 Från övriga länder 1 1

10 Konkurrens på marknaden? På Åland finns ingen konkurrerande utbildning. På Ålands yrkesgymnasium finns utbildning i El och data som tar upp datorns konstruktion samt viss övning i programmering samt utbildning i Media som använder datorer för digital bild, text och video. Utbildningarna är dock inte jämförbara i djup och bredd med högskolans utbildningsprogram i informationsteknik. I Sverige och Finland konkurrerar Högskolan på Åland med Uppsala universitet KTHs civilingenjörsutbildning i datateknik Chalmers civilingenjörsutbildning i datateknik Stockholms universitet/kth Mälardalens högskola Högskolan i Gävle Umeå universitet Luleå tekniska högskola Malmö högskola Linnéuniversitet Åbo akademi Aaltouniversitetet Arcada Novia

11 Vad efterfrågas inom näringslivet? IT-bolagen på Åland är små eller medelstora och uttrycker att de har behov av både nya seniora medarbetare och nyutexaminerade när de växer. De har även ett löpande behov nya seniora medarbetare för att ersätta personer som slutar. Flera av IT-bolagen på Åland växer för närvarande och ser gärna att utökningen av personal sker här på Åland.

12 Vad efterfrågas inom näringslivet? Teori och praktik En högskoleutbildning med stark praktisk prägel. Om man vill ha en person med gedigna kunskaper i matematik, så vänder man sig till utexaminerade från KTH, Åland skall inte konkurrera med den typen av utbildningar. Programmering och systemutveckling Programmeringskunnande är A och O. Det är programmerartypen vi önskar oss.

13 Vad efterfrågas inom näringslivet? Från sammanställningen av medellönerna i Sverige för nyutexaminerade från universiteten kan man se att Programmering och systemutveckling Utbildning som består av mycket övning i att bygga datasystem är det som efterfrågas mest av näringslivet idag ( = ger högst lön).

14 Paketering Paketeringen av utbildningen är viktig för att få sökande tror ITbolagen på Åland Paketering Boende Praktik hos företag inom branschen Studentutbyte kortare och längre utbyten med Uppsala Madrid För att väcka intresse för utbildning till utvecklare Programmeringskurser på Ålands gymnasium Ålands yrkesgymnasium ÖH

15 Ett fjärde år IT-bolagen på Åland önskar att det fjärde året används för ytterligare träning i Programmering och systemutveckling Testning och kvalitet Kravanalys, bank- och finans med IT som grund Oracle-träning och utbildning Webbutveckling med grafiska gränssnitt

16 Högskolan på Åland Examensmöjligheter Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Systemvetare YH Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Systemvetare YH Yrkeshögskoleexamen i datateknik 240 sp Ingenjör YH

17 Utbildningsplan ( ) Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Grundstudier 30 sp Yrkesstudier i data- och systemvetenskap 160 sp Valfria studier 20 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Grundstudier 30 sp Yrkesstudier i data- och systemvetenskap 160 sp Yrkesstudier i ekonomi 30 sp Valfria studier 20 sp Yrkeshögskoleexamen i datateknik 240 sp Grundstudier 30 sp Yrkesstudier i data- och systemvetenskap 160 sp Yrkesstudier i elektroteknik 30 sp Valfria studier 20 sp

18 Kursutbud Grundstudier Introduktion till informationsteknik 6 - inkl studieteknik Språk 6 - Engelska - Valfritt språk Diskret matematik 6 Logik 7 Grundläggande forskningsmetodik 2 Ekonomi 3 30 Yrkesstudier Systemutvecklingsmetodik 6 Programmering I 8 - introduktion till procedurell programmering Programmering II 6 - algoritmer och datastrukturer Programmering III 6 - objektorienterad programmering Objektorienterad design 6 Databaser 6 Databasdesign 6 Laboration I 6 Laboration II 6 Designmönster 3 Operativsystem 6 Datakommunikation 6 Webbserverteknik 6 Människa-datorinteraktion 6 Datorgrafik och multimediateknik 6 Deklarativ programmering 8 Signalbehandling 6 Programkonsktruktion och projekthantering 10 -Scrum, IT-projekt i samarbete med näringslivet 113 Examensarbete 15 Praktik 30 Yrkesstudier totalt 158 Ingenjörsinriktning Matematik El-,elektro-, automationstekn. Mikroprocessorteknik Systemvetare med ekonomi Företagsekonomi Organisation och projektledn. Logistik / IT-Affärssystem Valfria studier AS/400 RPG-programmering 6 Mobila applikationer 6 - Android appar Marknadsföring Totalt

19 Praktik och samverkan med samhället Praktik idag 20 veckor på IT-företag från år 2010 Crosskey PAF Mobile Net Control Ålands landskapsregering Studiebesök Crosskey på IT åk 2 PAF på IT åk 1 Gästföreläsare 2011 (nya moment 2011) System i IT åk 1 Sociala media på IT åk 1 (även för högre årskurser) Wordpress och HTML på IT åk 1 PoP-kursen Scrum, Scrumexpert från PAF Mobile Net Control, uppdragsgivare Arbetsintervjuer på engelska PAF Cosskey Carus/PBS

20 Samverkan med andra universitet och högskolor Uppsala universitet Människa-datorinteraktion, 6 sp Examensarbeten, handledning Novia PoP-kursen, 10 sp Högskolan på Gotland PoP-kursen, 10 sp Cornell University Modellering och simulering, 4 sp Studerandeutbyte Univ. Carlos III i Madrid Univ. de Valencia m. fl.

21 Företagsekonomi Samverkan med andra utbildningsprogram Kurser vid Företagsekonomiprogrammet, 30 sp För dem som väljer examen med ekonomi 240 sp Grundkurs i ekonomi 3 sp för samtliga Valfria kurser Elektroteknik Kurser vid Elektroteknikprogrammet, 30 sp För dem som väljer ingenjörsexamen 240 sp Valfria kurser

22 Förslag till förändring Examensmöjligheter Samma examensmöjligheter Utbildningsplan Förändring enligt branschens behov Kursutbud Ökad flexibilitet Praktik och samverkan med näringslivet Fasta praktikplatser för paketeringen av utbildningen i marknadsföringen för studerandes avläggande av examen för förbättrad rekrytering av IT-kompetens till IT-bolagen Samverkan med andra universitet och högskolor Utökat samarbete FoU-samarbete Samverkan med andra utbildningsprogram Fortsatt samarbete med högskolans utbildningprogram med tonvikt på samarbete med företagsekonomi och elektroteknik

23 Utbildningsplan - förnyad Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Grundstudier 30 sp Yrkesstudier i data- och systemvetenskap 150 sp Valfria studier 30 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Grundstudier 30 sp Yrkesstudier i data- och systemvetenskap 150 sp Yrkesstudier i ekonomi 30 sp Valfria studier 30 sp Yrkeshögskoleexamen i datateknik 240 sp Grundstudier 30 sp Matematik för ingenjörer 10 sp Yrkesstudier i data- och systemvetenskap 170 sp Valfria studier 30 sp Det valfria blocket består av studier i data- och systemvetenskap eller i andra ämnen Valfrihet bland kurserna i data- och systemvetenskap för examen

24 Kostnads och intäktsanalys Lärare Överlärare (fyra personer) inkl. PL h Lektorer (sex personer) h Studiebesök Sverige, Finland, FoU och företag Fortbildning Kurser Laboratoriet Förnyelse av utrustning Intäkter Intäkter från kurser för näringslivet (ej idag)

25 MoSCoW Must have Erbjuda tillräckligt antal kurser inom Grundstudier Yrkesstudier Inklusive tillräckligt antal kurser i programmering, systemutveckling, databaser, operativsystem och datakommunikation (grundfärdigheterna för utvecklare) Bra praktikplatser För att träna grundfärdigheterna för utvecklare Should have Den samverkan med universitet för breddat och fördjupat utbud som vi har haft under den tid utbildningen har verkat Could have Erbjuda attraktiva aktuella kurser enligt efterfrågan Would have FoU-samverkan med framstående universitet

26 Framgångsfaktorer Framgångsrika studenter Framgångsrika i sina studier Efterfrågade på arbetsmarknaden Välutbildade lärare Intressanta kurser Intresseväckande Fungerande planering Tillräckligt utbud av kurser varje läsår Utbildningen uppskattas av näringslivet och av allmänheten

27 Tidsplan Presentation för styrelsen 29 november 2011 Första versionen av texten för genomläsning och synpunkter den 2 december 2011 Slutversionen klar den 31 december 2011 Implementering av förändringar vt 2012

28 Källförteckning Rapport om utvecklande av datautbildningen i landskapet Åland, (1997). Åländsk utredningsserie 1997:8, Ålands landskapsstyrelse. Antagningsstatistik Högskolan på Åland 2011 Antagningsstatistik Sverige 2011 Lön efter examen Sverige Lön efter examen Svenskt näringsliv Antagningsstatistik Finland Muntlig kommunikation oktober 2011 med företrädare för (ssmmanlagt tretton personer) Ålands näringsliv IT-bolag på Åland Carus-PBS (bokningssystem rederier internationellt) Consilia (administrativa system) Crosskey (bank- och finans) Mobile Net Control (distribuerad IT-support, spec. sjöfart) Viking Line IT (system för Viking Line) PAF (Internetspel) Quedro (system för fastighetsmäklare)

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Yvonne Andersson INLÄGG. Studentpolitiska ställningstaganden. 1 www.kristdemokraterna.se

Yvonne Andersson INLÄGG. Studentpolitiska ställningstaganden. 1 www.kristdemokraterna.se Yvonne Andersson INLÄGG Studentpolitiska ställningstaganden 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SVERIGE EN KUNSKAPSNATION...3 UTBILDNINGARNAS KVALITET...4 STUDENTBOENDE...5 STUDENTERNAS SOCIALA OCH EKONOMISKA

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Skapa din framtid! Innehållsförteckning Utbildningar inom försäljning IT-Säljare 8 Kvalificerad Säljare/Key Account Manager 9 Internationell Säljare/Marknadsförare 10 Key Account Manager 11 Utbildningar

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Mats Lilja bitr programledare

Mats Lilja bitr programledare VÄLKOMMEN Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier till högskoleingenjör vid LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg. Självklart kommer vi göra vårt yttersta för att tillmötesgå

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid

Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid Systemvetardagen 2006 Fredagen den 3 mars kl 10-16 i Forum, Kista Projektledaren har ordet och vilken typ av kompetens de är ute efter så du kan matcha deras

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

April 2013. Företagens syn på högre utbildning

April 2013. Företagens syn på högre utbildning April Patrick Krassén Företagens syn på högre utbildning Förord Den högre utbildningen kostar årligen omkring miljarder kronor; det är lika mycket som försvaret. Men medan debatten om försvaret stundtals

Läs mer

KRETSLOPP. 73 miljöutbildningar. presenteras på 14 sidor 1-2002. Bilen i miljösamhället Köpenhamn inför köravgifter Bil pooler gör susen

KRETSLOPP. 73 miljöutbildningar. presenteras på 14 sidor 1-2002. Bilen i miljösamhället Köpenhamn inför köravgifter Bil pooler gör susen WWW.NOVATOR.SE MÄNNISKORNA LIVSSTILEN POLITIKEN TEKNIKEN ERFARENHETERNA BYGGER DET HÅLLBARA SAMHÄLLET KRETSLOPP FORUM FÖR MILJÖ / EKOTEKNIK 73 miljöutbildningar presenteras på 14 sidor 1-2002 Ekobygget

Läs mer