MA RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MA RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR"

Transkript

1 MA RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR GREASE PRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 40BAR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen och följ alla givna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax www ikh.fi

2

3

4 Turvaohjeet: Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen sekä henkilöille että laitteen käyttöympäristölle. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkovaateiden hylkäämiseen. Laitteen omistajan täytyy varmistaa, että laitteen käyttäjät tuntevat käyttöohjeiden sisällön ja erityisesti turvaohjeet. - Laitetta ei saa käyttää mahdollisilla räjähdysvaarallisilla paikoilla. - Suojaa laite lämmönlähteiltä ja mahdollisilta vaurioilta. - Laitetta saa ainoastaan käyttää siihen suunnitellulla 14.4V akulla. Erilaisten akkujen käyttö voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai tulipalovaaran. - Akkua saa ainoastaan ladata siihen suunnitellulla akkulaturilla. - Varmista ennen latausta, että pääjännite vastaa akkulaturin arvokilven jännitettä. - Laturin ylä- ja alapuolen tuuletusaukkoja ei saa peittää latauksen aikana. - Älä lataa akkua lämpötilan ollessa alle 0 C tai yli 40 C. - Älä lataa akkua kosteissa tai vetisissä olosuhteissa. - Hävitä käytetyt akut EU-direktiivin 91/157/EWG mukaisesti. Akku on varustettu uudelleenladattavilla NiCd-kennoilla. - Varoventtiilin asetusta ei saa koskaan muunnella! - Mikäli rasvantulo estyy, älä jatka Start-kytkimen painamista, sillä muuten moottori saattaa ylikuumentua ja vaurioitua Älä koskaan kohdista voiteluletkua ihmisiä tai lemmikkieläimiä kohti! Tapaturmavaara!! - Sulje virransyöttö ennen korjaus- tai huoltotyötä. Akku on poistettava rasvapuristimen kahvasta. - Laitteen käytön aikana on käytettävä teollisuuskäsineitä (nahkaa) ja suojalaseja. - Voitelun aikana pidä korkeapaineletkua vain suuttimen alueella. - Älä taivuta tai väännä korkeapaineletkua. - Suorita paineistettujen osien (korkeapaineletku) ja sähkökomponenttien (akkulaturi) säännöllinen tarkastus mahdollisia vaurioita vastaan. Vialliset osat on välittömästi korvattava alkuperäisosilla. - Lisävarusteiden käyttö (esim. letkut ja liittimet, jotka eivät ole MATO:n toimittamia), voi aiheuttaa joissakin tapauksissa onnettomuusriskin kasvun. Onnettomuus- tai vauriotakuuvaatimuksia ei hyväksytä, mikäli nämä johtuvat muiden lisälaitteiden käytöstä. - Mikä tahansa muu käyttö, rasvapuristimen muutostyö tai sen muuntaminen ovat sallittu ainoastaan valmistajan luvalla. - Laitteen turvallinen toiminta taataan vain, jos laitetta käytetään ohjeiden mukaisella tavalla. Huolto-, tarkastus- ja korjaustyöt saa suorittaa vain pätevä ja ammattitaitoinen henkilö joka tuntee laitteen käyttöohjeet. Vianetsintä: Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Moottori ei pyöri. Akussa ei ole virtaa tai se on Lataa tai vaihda akku. viallinen. Varoventtiili aukeaa kun rasvansyöttö käynnistyy. Moottorin johdotus on vaurioitunut. Voitelusuutin viallinen tai tukossa. Voiteluputki viallinen tai tukossa. Laakerin napa viallinen tai tukossa. Irrota akku, pura kahva ja tarkasta johtojen liitännät ja kireys. Tarkasta osat ja tarvittaessa puhdista tai vaihda ne. Laite ei syötä rasvaa. Rasvapatruuna on tyhjä. Vaihda rasvapatruuna Laite keskeyttää jatkuvasti rasvansyötön. Akku ei lataudu. Rasvapatruunassa on ilmakuplia. Tarkasta onko rasvapatruunassa ilmakuplia. Akkulaturi on jännitteetön. Akku vaurioitunut tai loppuunkulunut. Tarkasta onko pistokkeessa virtaa. Vaihda akku.

5

6

7

8 Säkerhetsföreskrifter: Det kan vara farligt för både personer och omgivningen samt för maskinen att inte följa säkerhetsföreskrifterna. Det kan också leda till att man inte kan göra anspråk på några skador. Den som använder maskinen måste se till att alla som ska använda den är införstådda med alla instruktioner, speciellt säkerhetsföreskrifterna. - Enheten får inte användas i speciellt explosionsfarliga miljöer. - Skydda enheten från skador och värmeeffekter. - Enheten får bara användas med det 14.4V batteri som är avsedd för den. Om man använder ett felaktigt batteri kan det leda till att enheten skadas eller till brandfara. - Batteriet får endast laddas med den laddare som är avsedd för detta ändamål. - Före laddning, försäkra dig om att spänningen i strömkällan överensstämmer med vad som står på skylten på laddaren. - Ventilationsöppningarna på övre och undre sidan av laddaren får inte täckas över medan den används. - Ladda inte batteriet om temperaturen är lägre än 0 C eller högre än 40 C. - Ladda inte batteriet på fuktiga eller våta platser. - Man får endast göra sig av med batterier på sätt som överensstämmer med EC Guideline 91/157/EWG. Batteriet innehåller laddbara NiCid celler. - Tryckfrigöringsventilens inställningar får aldrig justeras eller ändras på. - Ifall apparaten täpps till håll inte start knappen intruckt. Detta kan med förä överhättning av motorn - Rikta aldrig smörjningsslangen mot människor eller djur. Risk för skador! - Före reparation eller serviceåtgärder utförs, måste den tillfälliga tillförseln stängas av. Batteriet måst tas ut ur handtaget. - Industriella läderhandskar och skyddsglasögon måste användas då man använder maskinen. Vid smörjning, håll endast tryckslangen i närheten av munstycket. - Böj inte tryckslangen tvärt. - Kontrollera de under tryck varande komponenterna regelbundet (tryckslangen) och också på de strömförande delarna (laddaren) för möjlig fara. Felaktiga delar måste utan fördröjning ersättas med äkta reservdelar. - Användning av tillbehörskomponenter t.ex. slangar och kopplingar, som inte levereras av MATO, kan i vissa fall öka risken för olyckor som orsakas av komponenter från andra källor. Inget ansvar tas för olyckor eller skador som orsakats av komponenter från andra källor. - Modifieringar och förändringar på maskinen tillåts endast efter diskussion med tillverkaren. - Maskinen garanteras endast en säker användning om man använder den i enlighet med instruktionerna. - Underhåll, kontroll och reparationer får endast utföras av kvalificerad personal, som har bekantat sig med maskinen genom att läsa bruksanvisningen. Felsökning: Symptom Möjlig orsak Reparationsåtgärd Motorn går inte. Batteriet är tomt eller defekt. Ladda eller byt ut batteriet. De elektriska ledningarna till Ta bort batteriet, ta isär handtaget motorn är defekt. och sök lösa kopplingar. Tryckfrigöringsventilen Smörjningsnippeln är defekt Kontrollera de påverkade delarna öppnas då fett frigörs. eller stockad. och rengör eller byt ut dem vid behov. Enheten pumpar inte fett. Fettpatronen är tom. Byt ut fettpatronen. Enheten frigör inte fett Luft har kommit in i fett- Kontrollera om den fyllda patronen jämnt, utan i avsnitt. patronen. är fri från luftbubblor. Batteriet laddas inte. Ingen spänning till laddaren. Kontrollera om uttaget är strömfört. Batteriet är defekt eller nött. Byt ut batteriet.

9

10

11

12

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN DAN0737 FI ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet.. 3 4. Yleiskuvaus 3 5. Koneen käyttö 4 6. Koneen hoito ja huolto. 5 7. Tekniset

Läs mer

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE pro comfort PR-1273 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4 Käytetyt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

LÄMMITYSLAITE. Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös)

LÄMMITYSLAITE. Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) CRX12001 CRX24002 LÄMMITYSLAITE Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan CRX-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset.

1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset. KÄYTTÖOHJEET 1. Yleiset turvallisuusmääräykset Tässä ohjekirjassa käytettyjen symbolien selitykset. Tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuusmääräykset on merkitty yleisellä DIN 4844-W 9 -varoitusmerkillä.

Läs mer

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10.

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10. 50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki Printed in Germany 647G161 16 10.03/1 OBIntern 1 2 3 4 Svenska 1 Användningsområde Rhizo Forsa Plus tumortos

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Batteriladdare Akkulaturi

Batteriladdare Akkulaturi KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Batteriladdare Akkulaturi Modell/Malli: RS900 Nr/Nro: 36-1841 Vers: 001-200507 SE Bruksanvisning Batteriladdare Artikelnummer: 36-1841, modell: RS900 Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter)

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter) BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211 Växelriktare (inverter) Nr./Nro: 32-5124 Mod./Malli: G-12-300 Invertteri Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Alkuperäiset käyttöohjeet Kaapelikäynnistys - Virtalähde

Alkuperäiset käyttöohjeet Kaapelikäynnistys - Virtalähde Alkuperäiset käyttöohjeet Kaapelikäynnistys - Virtalähde Tuotenro: 10.915.30 Nro: 11015 - 2 - - 3 - Vaara! Laitetta käytettäessä on noudatettava joitakin turvallisuustoimia vammojen ja vaurioiden välttämiseksi.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

PAINEILMAKOMPRESSORIT KÄYTTÖOHJE ÖLJYTTÖMILLE MALLEILLE

PAINEILMAKOMPRESSORIT KÄYTTÖOHJE ÖLJYTTÖMILLE MALLEILLE PAINEILMAKOMPRESSORIT KÄYTTÖOHJE ÖLJYTTÖMILLE MALLEILLE TÄRKEÄÄ ETTÄ HENKILÖ, JOKA KÄYTTÄÄ KONETTA ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ OHJEET! SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 : TÄRKEÄT TURVAOHJEET. 3-5 2:YLEINEN KUVAUS..

Läs mer

Handmixer. Installations- och användningsanvisning

Handmixer. Installations- och användningsanvisning Handmixer 250 VF, 350 VvC, 450 VV Installations- och användningsanvisning 2 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite Modell/Malli: MX-60 Nr/Nro: 36-1617 Vers: 001-200501 SE Översikt SIM-kort back-up En SIM-kortbackup gör det möjligt att lagra 2000

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg

Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg Monterings- och bruksanvisning Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Läs mer

Spikpistol/Häftpistol

Spikpistol/Häftpistol BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Spikpistol/Häftpistol Ver 001-200209 Nr/Nro: 30-8146, 30-8147, 30-8148 Naula- ja niittipistooli Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Läs mer

P8 Multikoppling 1 / 9

P8 Multikoppling 1 / 9 P8 Multikoppling 1 / 9 INBYGGNAD / MONTERINGS ANVISNINGAR SKÖTSELRÅD / UNDERHÅLLS INSTRUKTIONER FRÅGOR & SVAR / FELSÖKNING P8 Multikoppling 2 / 9 INNEHÅLL 1. Säkerhet 2. Installation a Slangplatta, 16

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Sida 1 PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Produktnamn: BCD 220 Limpistol med termostat Skapad: 14 juni, 2007 PRODUKT OCH LEVERANTÖR Produktnamn: Användning: Leverantör:

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

BRÖDROST. Installations- och bruksanvisningar. METOS Tempo. Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual 4560470, 4560472

BRÖDROST. Installations- och bruksanvisningar. METOS Tempo. Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual 4560470, 4560472 BRÖDROST METOS Tempo 4560470, 4560472 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual 04.04.2012 04.04.2012 Brödrost METOS Tempo INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie-stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie-stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie-stick Läs anvisningarna noggrant före användning och spara dem för framtida bruk. Friskrivningsklausul Denver Electronics A/S kommer under inga omständigheter ta ansvar

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT TÄRKEÄÄ ETTÄ HENKILÖ, JOKA KÄYTTÄÄ KONETTA ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ OHJEET! SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 : TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3-5 2:YLEINEN KUVAUS.

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING LUMILINKO 5,5hv SNÖSLUNGA 5,5hk DAR0961 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! Käännös alkuperäisohjeista

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING

gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING gruppo incasso INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA BRUKSANVISNING GRUPPO INCASSO 100 800 m 3 /h 93 262 294 263 1017 780 150 1053 1029 259 min 12/max 20 319 FORATURA PER INCASSO / HOLE SIZES: 1029x262 GRUPPO INCASSO

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

AKKUKÄYTTÖINEN RASVAPRÄSSI BATTERIDRIVEN FETTPRESS BATTERY OPERATED GREASE GUN

AKKUKÄYTTÖINEN RASVAPRÄSSI BATTERIDRIVEN FETTPRESS BATTERY OPERATED GREASE GUN Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

LAF. Art.nr. 172647-01

LAF. Art.nr. 172647-01 SE BRUKSANVISNING Avfuktare för professionellt bruk VIKTIGT: Läs denna anvisning innan produkten monteras och ansluts. Spara anvisnigen för framtida bruk....2 GB USER INSTRUCTION Dehumidifier for professional

Läs mer

Clubman LiPo Edition. Översikt INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt BALANSERINGSPORT SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT

Clubman LiPo Edition. Översikt INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt BALANSERINGSPORT SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP KROKODILKLÄMMOR

Läs mer

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B

Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B Type GKG 60-00 UMH B GKG 60-00 ELB B FIN Käyttöohje 2 S Bruksanvisning 23 Onnittelemme uuden GRAM-sähkölieden omistajaa FIN Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen sähkölieden käyttöönottoa. Tutustu uuden

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 ANVÄNDARMANUAL Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 Spara denna användarmanual och håll den i bra skick. För att använda och underhålla sprutan korrekt, läs manualen noggrant innan sprutan tas i bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning.

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. ANVÄNDARINSTRUKTIONER Universell batteriladdare 150 1500 ma 900011 CE Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. Varning! Viktiga

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Modell / Malli / Model: HFN

Modell / Malli / Model: HFN Modell / Malli / Model: HFN-2016 94 412 17 SE BRUKSANVISNING Värmefläkt 2kW FI KÄYTTÖOHJEET Lämpöpuhallin 2kW EN INSTRUCTION MANUAL Heating Fan 2kW Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

TURBO SCRAPING TOOL. Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar

TURBO SCRAPING TOOL. Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Cronholm & Magnusson Teknik AB TURBO SCRAPING TOOL Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Denna handledning är en översättning och anpassning av originalmanualen på engelska

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE

POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE POLVITUKISIDE KNÄLEDSBANDAGE pro comfort PK-1272 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet... 1

Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet... 1 Pratsam Mobile Innehåll Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet........................................ 1 Strömkälla....................................... 1 Hörlurar........................................

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer