Clubman LiPo Edition. Översikt INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt BALANSERINGSPORT SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clubman LiPo Edition. Översikt INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt BALANSERINGSPORT SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT"

Transkript

1 INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP KROKODILKLÄMMOR Översikt LADDKABLAR BALANSERINGS- KABLAR ADAPTER FÖR BALANSERINGSPORT 3

2 Introduktion Bäste kund, Tack för att du valt Team Orion s Clubman LiPo laddare. Denna laddare innehåller den senaste tekniken inom batteriladdning. Denna laddare är designad för att ladda och ladda ur NiMH, NiCd, LiPo och A123 batterier på bästa möjliga sätt. Designen är baserad på Team Orion s batteriteknologi som flera gånger vunnit stora mästerskap inom racing. Advantage Clubman LiPo har en speciell funktion för att ladda batteriet när det ska lagras en längre tid. Om du använder denna funktion på dina batterier förlänger du livslängden avsevärt på dem. Laddaren har också 10 laddprofiler för att kunna lagra laddparametrar för dina olika batterier. Flera av dessa är förprogrammerade för Team Orion s mest populära batterier. Läs igenom bruksanvisningen noga för att försäkra dig om att kunna utnyttja laddarens funktioner så mycket som möjligt. För LiPo och A123 batteries är laddaren utrustad med speciella LiPO balanseringskablar och balanseringsutgångar för SLPB LiPo för bil. 4 Innehåll Kopplingar 6 Huvudskärm 6 Knappar 7 Laddaning/Urladdning/Lagringsladdning 8 Laddning 8 Detaljerade instruktioner 9 Modifiera inställningar för laddning 10 Ladda batteriet 11 Modifiera inställningar för urladdning 13 Ladda ur batteriet 14 Lagringsladdning 16 Övriga inställningar 18 Varningar 19 Felsökning 20 Garanti 21 Specifikationer 21 Innehåll 5 Kopplingar Huvudskärm Handhavande Koppla laddaren till en stabiliserad spänningskälla som ger 10-15VDC. Om spänningen är korrekt kommer laddaren att starta och huvudskärmen visas. Laddningsläge är förvalt när laddaren startas första gången. Koppla batterikablarna till laddaren. Var mycket noga att polariteten blir korrekt. Röd är positiv (+), svart är negativ (-). Koppla balanseringskablarna på LiPo eller A123 batterier till balanseringsportarna via SLPB-kontakterna eller via balanseringsadaptern. Huvudskärmen används för att visa och justera laddarens parametrar. Laddprofil Batterityp Läge: Laddning, Urladdning samt Lagringsladdning. Antal celler Batterikapacitet Laddström 6

3 Knappar Laddaren är utrustad med 4 knappar för att ändra de olika inställningarna i laddaren. BATT TYPE-knappen: Ändrar typ av batteri (NiMH/NiCd/LiPo/A123 ) Minska-knappen (-): Minskar värdet på den valda inställningen. Öka-knappen (+): Ökar värdet på den valda inställningen. ENTER-knappen: Byt till nästa inställning, starta eller stoppa aktuell funktion. Öka- och Minska-knapparna används också för att välja mellan Laddning, Urladdning samt Lagringsladdning på huvudskärmen. BATT TYPE-knappen används till att se inoch utspänning från huvudskärmen. Knappen används också för att se spänning på de individuella cellerna på LiPo- och A123 -batterier under och efter laddning eller urladdning. Handhavande 7 Handhavande Laddning/Urladdning/Lagringsladdning skärm Skärmen för Laddning/Urladdning/Lagringsladdning används för att visa batteriets värden under laddning eller urladdning. Läge (Laddning/Urladdning/Lagringsladdning) Tid Kapacitet (mah) Ladd- och Urladdningsström Spänning i batteriet Laddning Välj den laddprofil som passar det batteri du tänkt ladda.om ingen profil passar behöver inställningarna ändras. För att ändar inställningarna, tryck på ENTERknappen för att komma in i Setup-läge. Välj vilken laddprofil du vill ändra, batterityp, antal celler, batteriets kapacitet och till sist laddströmmen. (1C väljs automatiskt). 8 Detaljerade instruktioner knappen tills batterikontroll och sedan skärmen för laddning dyker upp. Batteriet laddas nu och laddningen kommer att upphöra automatiskt när batteriet är fulladdat. Om du inte är van att ladda batterier, läs då dessa instruktioner noga. Du måste använda korrekta inställningar för att kunna ladda batterier på ett säkert sätt. Används felaktiga inställningar kan det resultera i fara för utrustning och person. Följa alltid tillverkarens rekommendationer vad gäller laddning av ditt batteri. Handhavande När inställningarna är gjorda, tryck på ENTERwww.teamorion.com 9

4 Modifiera inställningar för laddning Laddning Följ denna procedur för att modifiera inställningar för laddning från huvudskärmen. Se till att laddaren står i läge Laddning (CHG) med hjälp av Minska- och Öka-knapparna. Ställ in parametrarna så att de stämmer överens med batteriets specifikationer. Inställningarna sparas automatiskt. Tryck på ENTER-knappen. Laddprofilen kommer att börja blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att välja den laddprofil som ska ändras (01-10). Tryck på ENTER-knappen. Val av batterityp kommer nu att blinka. Använd BATT TYPEknappen för att välja batterityp (NiCd, NiMH, LiPo eller A123 ). Tryck på ENTER-knappen. Antal celler kommer nu att börja blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange antal celler batteriet innehåller. 1 till 10 för NiCd/NiMH och 1 till 4 för LiPo/A123. Tryck på ENTER-knappen. Kapacitet börjar nu 10 Ladda batteriet blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange batteriets kapacitet (200 till 9900mAh). Som en extra säkerhet kommer laddaren att sluta ladda när kapaciteten har uppnåtts, även om batteriet inte är 100% fullt (gäller endast NiMH/NiCd). Tryck på ENTER-knappen. Laddström blinkar nu. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange den laddström som ska användas (0.1-6A for 1-6 celler NiCd/NiMH eller 1-2 cells LiPo/ A123, 0.1-4A för 7-10 celler NiCd/NiMH eller 3-4 celler LiPo/A123 ). Efter att du har angivit korrekta parametrar för att ladda batteriet, tryck ner och håll in ENTERknappen. Batterikontroll kommer att göras. Om batteriet är korrekt anslutet och inte är skadat kommer skärmen för laddning att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablaget är inkopplat. Annars kommer inte batteriet att laddas. Om spänningen i LiPo eller A123 batterier är mycket låg kommer laddaren att ladda mycket långsamt i början för att få upp spänningen Laddning 11 Ladda batteriet (forts) Laddning innan snabbladdningen påbörjas. Balansering av de individuella cellerna i batteriet kommer att göras i slutet av uppladdningen. Balansering av cellerna kan ta långt tid om spänningsnivåerna är mycket olika. När cellerna balanseras kommer displayen att visa meddelandet LIPO BALANCE. När LiPo eller A123 batterier laddas kan spänningen på de individuella cellerna i batteriet visas genom att trycka på BATT TYPE-knappen. Laddningen kommer att upphöra när batteriet är fullt eller när angiven kapacitet har laddats in i batteriet. Laddaren använder olika delta-peak -avkänning för laddning av NiMH- respektive NiCd-batterier.Laddas ett NiCd-batteri med NiMH-inställning kommer laddaren att avbryta långt innan batteriet är fullt. Omvänt kommer kommer ett NiMH-batteri som laddas med NiCd-inställning att överladdas och ta skada. Detta kan utgöra en fara för utrustning och person. När gamla, slitna eller batterier av lägre kvalitet ska laddas kan laddningen avbrytas innan de är fulladdade. Om detta inträffar kan laddprocessen statas om igen för att ladda batteriet till 100%. I slutet av varje laddcykel visas meddelandet 12

5 Modifiera inställningar för urladdning BATTERY CHARGE COMPLETED som indikerar att batteriet är färdigladdat. Tryck på ENTER-knappen för att visa data från laddningen. Total laddtid, total kapacitet som batteriet laddats upp med samt batteriets spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Följ denna procedur för att modifiera inställningarna för urladdning från huvudskärmen. Använd Öka- och Minska-knapparna för att välja läge Urladdning (DCHG) från huvudskärmen. Laddaren kommer att visa standarinställningar baserat på vald batterityp. Inställningarna kan ändras om så krävs. Tryck på ENTER-knappen. Urladdningsström kommer nu att blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange en annan urladdningsström (0.1-1A, 5W max). Urladdning 13 Modifiera inställningar för urladdning (forts.) Ladda ur batteriet Urladdning Tryck på ENTER-knappen. Slutspänning börjar blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange annan slutspänning. Om du anger en lägre slutspänning än den angivna kommer batteriet att skadas. Ändra inte slutspänningen om du inte är en van användare. För LiPo och A123 kan slutspänningen inte ändras av säkerhetsskäl. Efter att du har angivit korrekta parametrar för att ladda ur batteriet, tryck ner och håll in ENTER-knappen. Batterikontroll kommer att göras. Om batteriet är korrekt anslutet och inte är skadat kommer skärmen för urladdning att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablaget är inkopplat. Annars kommer inte batteriet att laddas ur. För LiPo eller A123 batterier kommer 14 urladdningen att omedelbart upphöra då spänningen sjunker till 3.2V för LiPo och 3V för A123. Om batteriets spänning är över slutspänningen kommer laddaren att balansera spänningen i de individuella cellerna och sedan ladda ur batteriet ner till slutspänningen. När laddaren balanserar visas meddelandet LIPO BALANCE i displayen. I slutet av varje urladdningen visas meddelandet BATTERY DISCHARGE COMPLETED som indikerar att batteriet är färdigurladdat. Tryck på ENTER-knappen för att visa data från urladdningen. Total urladdningstid, total kapacitet som laddats ur med samt batteriets spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Urladdning 15

6 Lagringsladdning Lagringsladdning Den speciella lagringsladdningen laddar upp eller ur batteriet till en optimal nivå för lagring av batteriet. Detta för att skydda batteriet vid en längre tids lagring. Laddaren kommer att se till att batteriet är laddat till 50% av batteriets totala kapacitet. Från huvudskärmen, använd Öka- och Minskaknapparna för att välja lagringsladdning (STR). Laddnings- och urladdningsparametrarna från minnesprofilen kommer att användas vid lagringsladdnign. När du har försäkrat dig om att inställningarna i minnesprofilen motsvarar batteriets parametrar, tryck på ENTER-knappen. Batterikontroll kommer att genomföras. Om batteriet är korrekt inkopplat till laddaren kommer lagringsladdningsskärmen att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablage också är inkopplat. Om vald batterityp är NiMH kommer batteriet kommer först att laddas ur till 1V/cell och sedan laddas till 50% av batteriets kapacitet. Urladdningsströmmen är begränsad till 1A. Är batteriet fulladdat kan därför lagringsladdningen 16 ta mycket lång tid. Om vald batterityp är LiPo eller A123 kommer batteriet att laddas till 3.85V/cell (LIPO) och 3.3V/cell (A123 ). Om spänningen är över 3.85V/cell (LiPo) och 3.3V/cell (A123 ) kommer laddningen att upphöra då det finns tillräckligt med lagrad energi för att lagra batterierna på ett säkert sätt. spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Lagringsladdning Tryck på ENTER-knappen för att visa data från laddningen. Total laddningstid, total kapacitet som batteriet laddats ur med samt batteriets 17 Övriga inställningar Övriga inställningar För att slå på summern (Default: på), tryck ner och håll Öka-knappen när laddaren kopplas till spänningskälla. För att slå av summern, tryck ner och håll Minska-knappen när laddaren kopplas till spänningskälla. För att visa de aktuella in- och ut-spänningarna, tryck ner och håll BATTERITYP-knappen inär du befinner dig i laddläge i huvudskärmen. För att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier, tryck och håll in BATT TYPE-knappen under eller efter laddning eller urladdning. Öka- och Minska-knapparna används också för att slå av eller på LCD-skärmens bakgrunsbelysning när laddaren laddar eller laddar ur. 18

7 Varningar Säkerställ att laddaren ställs in med de parametrar som batteriet som ska laddas har. Denna laddare är endast avsedd för LiPo eller A123 (1-4 celler) samt NiMH/NiCd batterier (1 to 10 celler). Lämna aldrig laddaren oövervakad med spänningen inkopplad. Låt aldrig barn hantera laddaren utan vuxens närvaro. Ladda batterier i väl ventilerade utrymmen. Ladda inte batterier på elektriskt ledande eller lättantändliga material. Laddare och batteri kan bli mycket varma under laddning. Hantera dem varsamt under och efter laddning. Om batteriet reagerar konstigt under laddning/urladdning (överhettar, börjar läcka, krympplasten smälter eller liknande), koppla då omedelbart ur batteriet och lägg det på obrännbart underlag. Övervaka batteriet tills det har stabiliserat sig. Varningar 19 Felsökning Felsökning Laddaren kan visa felmeddelanden när vissa typer av problem uppkommer. POWER SUPPLY HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY LOW VOLTAGE Indikerar att spänningen som laddaren matas med är för hög eller för låg. Kontrollera spänningskällan. NO BATTERY CONNECTED Indikerar problem med inkopplingen av batteriet när laddning eller urladdning startades. CHECK BATTERY CONNECTION Indikerar problem med inkopplingen av batteriet under laddning eller urladdning. Kontrollera inkopplingen av batteriet. BATTERY VOLTAGE TOO HIGH BATTERY VOLTAGE TOO LOW Indikerar problem med batteriets spänning. Problemet kan också bero på felaktiga inställningar i laddaren. BATTERY TYPE ERROR Indikerar att fel typ av batteri är vald i laddprofilen. Kontrollera och ändra batterityp. 20 Garanti Specifikationer Team Orion garanterar att denna produkt är fri från tillverkningsfel vis leverans.garantin täcker inte inkorrekt installation, utslitna delar på grund av användning eller andra problem som uppkommit på grund av felaktigt handhavande. Inget ansvar kommer att tas för skador uppkomna på grund av användning av denna produkt. Vid inkoppling och användning av denna produkt ansvarar användaren själv för eventuella uppkomna skador. Dimensioner (mm) - 138x90x30mm Inspänning (V) VDC Typ av laddning - Snabb, Lagring, Konstant ström och spänning Typ av celler - NiMH & NiCd - 1 to 10 celler. LiPo & A123 1 to 4 celler Laddström - Justerbar,0.1-6A/1-6celler NiMH/NiCd, 1-2 celler LiPo/A123, 0.1-4A/7-10cells NiMH/NiCd, 3-4cell LiPo/A123 Delta peak - Ja Display - Laserblå LCD Urladdningsström A (5W max) Slutspänning för urladdning - 0.9V/cell NiMH/NiCd, 3.2V/cell LiPo, 3V A123, justerbart Laddprofiler - 10 st Mikroprocessorstyrd - Ja Skydd för felaktig inkoppling (polvändning) - Ja, både på in- och utgång. Specifikationer 21

8 Yleiskatsaus Clubman LiPo Edition Yleiskatsaus TASAUSLATAUSPORTTI SLPB TASAUSLATAUSPORTIT AKKULIITÄNTÄ ENTER + LISÄÄ - VÄHENNÄ 2 SYÖTTÖVIRTAJOHTO 10-15V DC AKKUTYYPPI VIRTANIPISTIMET Yleiskatsaus LATAUSJOHDOT TASAUSLATAUSJOHDOT TASAUSLATAUSADAPTERI 3 Introduktion Hyvä asiakas, Kiitos kun olet valinnut Team Orionin Clubman laturin. Tässä laturissa onkäytetty sitä viimeisintä teknologiaa mikä suinkin on käytettävissä jotta parhaalla tavalla voisit ladata akkusi. Tällä laturilla voit tehokkaasti sekä ladata että purkaa NiMH, NiCd, LiPo JA A123 -akut. Suunnitelu ja toteutus perustuu Team Orionin akkuteknologiaan joka on monia kertoja voittanut mestaruuksia monella eri tasolla. Advantage Clubman laturissa on erityinen lataustoiminto akulle kun se on tarkoitus varastoida joksikin ajaksi. Tämä toiminto pidentää akkujen käyttöikää merkittävästi. Laturissa on lisäksi 10 käyttöprofiilia joihin voit tallentaa eri akkujesi latausarvot. Muutamat näistä on esiohjelmoitu Team Orionin suosituimpien akkujen mukaan. Lue käyttöohje huolellisesti jotta voisit käyttää Team Orionin Clubman laturin kaikkia ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. LiPo ja A123 akkuja varten on laturi varustattu erityisillä LiPO tasauslatauskaapeleilla ja -portilla SLPB LiPo ajoakulle. 4

9 Sisältö Kytkeminen 6 Näyttö 6 Näppäimet 7 Lataus/Purkaus/Varastointi 8 Lataus 8 Ota huomioon 9 Aseta latausarvot 10 Lataa 11 Aseta purkausarvot 13 Latauksen purkaminen 14 Varastolataus 16 Muut asetukset 18 Varoitukset 19 Vianetsintä 20 Takuu 21 Tekninen erittely 21 Sisältö 5 Kytkeminen Näyttö Käyttö Kytke laturi 10-15V tasavirtalähteeseen. HUOM! Ei auton akkulaturiin!! Jos jännite on oikein, käynnistyy laturi ja arvot ilmestyvät näyttöön. Ensikertaa käynnistettäessä asettuu laturi lataustilaan. Kytke latausjohto laturiin. Ole erittäin huolellinen, että napaisuus tulee oikein. Punainen positiiviseen napaan (+), Musta negatiiviseen napaan (-). Kytke LiPo tai A123 akkujen tasaulatausjohdot suoraan SLPB-porttiin tai adapterin avulla. Näytöstä ilmenevät asetetut tai säädettävät parametrit. Latausprofiili Akkutyyppi Toiminto: Lataus, Jännitteen purkaminen tai Varastolataus. Kennojen määrä Akun kapasiteetti Latausvirta 6 Näppäimet Laturissa on neljä näppäintä joiden avulla laturi ohjelmoidaan. AKKUTYYPPI-näppäin: Muuttaa ladattavan akkutyypin (NiMH/NiCd/LiPo/A123 ) Vähennä-näppäin (-): Vähentää asetusarvoa. Lisää-näppäin (+) Lisää asetusarvoa. ENTER-näppäin: Vaihtaa seuraavaan asetukseen, käynnistää tai pysäyttää toiminnon. Vähennä ja lisää näppäintä käytetään myös lataustoiminnon muuttamiseen (Lataus, jännitteen purkaus tai varastolataus). Jos painat ja pidät painettuna AKKUTYYPPInäppäintä tulee näyttöön sekä syöttö- että latausjännite. Näppäintä käytetään myös yksittäisten LiPo- ja A123 -akkujen kennojen jännitteen tarkasteluun lataus-/purkaustoiminnoissa. Käyttö 7

10 Lataus, jänniteen purkaus, varastolataus Lataus Käyttö Näytössä Lataus, jänniteen purkaus tai varastolataus näkyy akun parametrit lataus- tai purkaustapahtuman ajan. Valitse profiili joka sopii ladattavalle akulle. Jos sopivaa profiilia ei löydy tulee se asettaa manuaalisesti. Mode (Lataus, jänniteen purkaus tai varastolataus) Aika Kapasiteetti (mah) Lataus- tai purkausvirta Jännite Manuaalista asetusta varten paina ENTER jolloin pääset Setup-tilaan. Valitse muutettava profiili, akkutyyppi, kennojen lukumäärä, akun kapasiteetti ja käytettävä latausvirta. (1C asettuu automaattisesti). 8 Ota huomioon! näppäintä kunnes akun tarkistus on suoritettu ja lataus tulee näyttöön. Akku latautuu nyt ja lataustoiminto katkeaa automaattisesti kun akku on täysi Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta akkujen lataamisesta, lue nämä ohjeet erittäin huolellisesti. Sinun täytyy asettaa oikeat parametrit jotta akun lataaminen suoritetaan oikein ja turvallisesti. Käyttö Mikäli laturiin asetetaan väärät arvot (esimerkiksi liian suuri latausvirta) saattaa se aiheuttaa sekä esine- että henkilövahinkoja. Noudata aina valmistajan antamia suosituksia. Kun nämä arvot on asetettu, paina ENTERwww.teamorion.com 9 Aseta latausarvot Laddning Noudata seuraavia ohjeita arvojen asettamiseksi. Katso, että näyttö osoittaa lataustilaa (CHG). Säädä arvot niin, että ne vastaavat ladattavan akun arvoja. Asetukset tallentuvat automaattisesti sen profiilin kohdalle joka on sillä hetkellä laturiin valittu. Paina ENTER. Akkutyypppi alkaa vilkkua. Käytä AKKUTYYPPI-näppäintä asettaaksesi oikean ladattavan akkutyypin (NiCd, NiMH, LiPo tai A123 ). Paina ENTER. Kennojen määrä alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi ladattavan akun kennomäärän NiCd/NiMH akuille ja 1-4 LiPo ja A123 akuille. Paina ENTER. Muistiprofiili alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä muistipaikan valitsemiseksi ( ). Paina ENTER. Kapasiteetti alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi ladattavan akun sisältämän kapasiteetin ( mah). Laturissa on erillinen varotoiminto joka katkaisee lataustapahtuman kun annettu kapasiteettiarvo 10

11 Akun lataaminen on saavutettu riippumatta siitä, onko akku 100% täynnä vai ei (koskee vain NiMH/NiCd akkuja). Paina ENTER. Latausvirta alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi halutun latausvirran. (0.1-6A 1-6 kennon NiCd/NiMH tai 1-2 kennon LiPo/A123, 0.1-4A 7-10 kennon NiCd/NiMH tai 3-4 kennon LiPo/A123 akuille). Kun laturiin on asetettu oikeat parametrit, paina ja pidä painettuna ENTER-näppäintä. Tällöin suoritetaan ladattavan akun tarkistus. Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön lataus. Kun ladataan LiPo ja A123 akkuja tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin akku ei lataudu. Lataus Jos LiPo tai A123 akkujen jännite on hyvin alhallaa, tulee laturi lataamaan erittäin hitaasti aluksi jotta jännite saadaan turvallisesti nousemaan ja voidaan aloittaa pikalataus. Yksittäisten 11 Akun lataaminen (jatko) Lataus kennojen tasauslataus tapahtuu latausvaiheen loppupuolella. Tasaus saattaa kestää pitkän ajan jos kennojen jännitteet ovat kovin erilaiset. Tasauslatauksen merkiksi näkyy näytöllä LIPO BALANCE. Kun ladataan LiPo tai A123 akkuja, voidaan yksittäisten kennojen jännitteitä trakastella painamalla BATT TYPE-näppäintä. Lataustapahtuma katkeaa automaattisesti kun akku on täyteen latautunut tai annettu kapasiteettiarvo on saavutettu. Laturi käyttää delta-peak tunnistinta ladatessaan NiMH- tai NiCdakkuja. Jos NiCd-akkua ladataan NiMH-asetuksella katkaisee laturi latauksen kauan ennenkuin akku on täysi. Jos taas NiMH-akkua ladataan NiCdasetuksella ylilatautuu akku ja vaurioituu. Tällöin on olemassa myös suuri esine- ja henkilövahingon vaara! Jos vanhoja, kuluneita tai huonolaatuisia akkuja ladataan, saattaa lataus katketa ennenkuin akku on täysi. Tällöin voidaan lataus käynnistää uudelleen jotta akku saadaan 100% täyteen. Oikein suoritetun latauksen päätyttyä näkyy näytössä BATTERY CHARGE COMPLETED. Paina ENTER.Tällöin näet lataustapahtuman datan: Kokonais latausajan, ladatun kokonaiskapasiteetin sekä ladatun akun jännitteen. 12 Akun purkausarvojen asettaminen Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Noudata tarkoin ohjeita kun asetat purkausarvoja. Päävalikkotilassa käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi purkaustilan (DCHG).Laturi näyttää valitun akun vakioasetukset. Asetuksia voidaan muuttaa jos niin halutaan. Purkaus Paina ENTER. Purkausvirta alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi jonkin muun purkausvirran (0.1-1A, max purkausteho 5W).. Paina ENTER. Loppujännite alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi jonkin 13

12 Akun purkausarvojen asettaminen (jatko.) Akun jännitteen purkaminen Purkaus muun loppujännitteen. HUOM!! Liian alhaiseksi valittu loppujännite vaurioittaa akun!!!! Mikäli et ole kokenut käyttäjä, älä muuta loppujännitettä. Kun laturiin on asetettu oikeat parametrit, paina ja pidä painettuna ENTER-näppäintä. Tällöin suoritetaan purettavan akun tarkistus Turvallisuussyistä ei LiPo ja A123 akkujen loppujännitettä voida muuttaa!! Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön purkaus. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin jännitten purkaminen ei toteudu. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä katkeaa purkaustapahtuma automaattisesti kun jännite on laskenut arvoon 3.2V LiPo- ja 3V A123 akulle. 14 Jos akun jännite on yli loppujännitearvon, tulee laturi ensin tasaamaan kennojen jännitteen ja sen jälkeen purkamaan jännitteet loppuarvoon. Tasausvaiheessa LIPO BALANCE näkyy näytössä. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Urladdning Purkauksen päätyttyä näkyy näytössä BAT DISCHARGE COMPLETED. Paina ENTER. Tällöin näet purkaustapahtuman datan: Purkausajan, purettu kapasiteetti sekä akun loppujännite. 15 Varastolataus Varastolataus Erikoinen varastolataus-toiminto lataa tai purkaa akun optimaaliseen arvoon jolloin akku on turvallinen varastoida. Laturi katsoo, että akussa on 50% sen normaalista kapasiteetista. Päävalikkotilassa käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi varastolatauksen (STR). Muistiprofiilin lataus- ja purkausarvoja tullaan käyttämään varastolatauksessa. Kun olet vakuuttunut, että lataus- ja purkausarvot vastaavat akun parametreja, paina ENTER ja tällöin suoritetaan akun tarkistus. Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön varastolataus. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin lataaminen ei toteudu. Jos akku on MiCd tai NiMH tyyppinen, puretaan akku ensin arvoon 1V/kenno ja sen jälkeen ladataan arvoon 50% sen normaalista kapasiteetista. Purkausvirta on rajoitettu ja on 1A. Jos akku on täysi, kestää purkaus pitkähkön ajan. Näytössä näkyvä BATTERY STORAGE COMPLETED 16

13 osoittaa, että varastolataus on loppuun suoritettu. Jos akku on LiPo tai A123 tyyppiä, ladataan akku ensin arvoon 3.85V/kenno (LIPO) ja 3.3V/ cell (A123 ). Mikäli jännite on yli 3.85V/kenno (LiPo) ja 3.3V/kenno (A123 ) ei latausta tapahdu koska akussa on riittävästi energiaa turvallista varastointia varten. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Lagringsladdning Paina ENTER. Tällöin näet varastolatauksen datan: Latausajan, purettu kapasiteetti sekä akun jännitteen. 17 Muut asetukset Muut asetukset Summeri päälle (Default: on), paina ja pidä painettuna Lisää-näppäin samalla kun laturi kytketään virtalähteeseen. Summeri pois, paina ja pidä painettuna Vähennänäppäin samalla kun laturi kytketään virtalähteeseen. Nähdäksesi syöttö- ja latausjännitteen, paina ja pidä painettuna AKKUTYYPPI-näppäin silloin kun laturi on latausltilassa. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen latauksen tai purkauksen aikana tai niiden jälkeen. Vähennä ja lisää näppäintä käytetään myös LCDnäytön taustavalon päälle ja pois laittoon kun laturi lataa tai purkaa. 18 Varoitukset Varmistu tarkoin, että laturiin laitetaan aina oikeat ladattavan akun parametrit. Tämä laturi on tarkoitettu vain LiPo tai A123 akuille (1-4 kennoa) sekä NiMH/NiCd akuille (1-10 kennoa). Älä koskaan jätä lataustapahtumaa tai virtalähteeseen kytkettyä laturia valvomatta!! Alaikäisten tulee aina suorittaa lataus aikuisen valvonnassa! Suorita lataus hyvin tuuletetussa tilassa ja aina palamattomalla alustalla. Laturi ja ladattava akku lämpenevät voimakkaasti latauksen aikanan. Ole varovainen, älä koske. Mikäli käsiteltävä akku käyttäytyy omituisesti latauksen/purkauksen aikana (kuumenee, vuotaa, päällyste sulaa tai muuta vastaavaa), irroita akku välittömästi. Vie se ulos palamattomalle alustalle ja valvo, että se jäähtyy ja rauhoittuu. Vaarana on akun palaminen tai että siitä purkautuu myrkyllisiä kaasuja! Varoitukset Älä lataa sähköä johtavan, esimerkiksi metallilevyn päällä. 19

14 Vianetsintä vianetsintä Laturin näytöstä on luettavissa tietyn tyyppiset viat. POWER SUPPLY HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY LOW VOLTAGE Ilmoittaa, että syöttöjännite on liian korkea tai liian matala. Tarkista virtalähde. BATTERY VOLTAGE TOO HIGH BATTERY VOLTAGE TOO LOW Ilmoittaa ongelmista ladattvan akun jännitteessä. Onegelma saattaa johtua myös väärin asetetuista arvoista. NO BATTERY CONNECTED Kertoo, että ladattava akku ei ole asianmukaisesti liitetty laturiin. Tarkista liitos ja johdot. CHECK BATTERY CONNECTION Kertoo, että ladattava akku on mahdollisesti irronnut latauksen tai purkauksen aikana. Tarkista liitos ja johdot. BATTERY TYPE ERROR Kertoo, että parametriin on valittu väärä akkutyyppi. Tarkista ja muuta akkutyyppi. 20 Takuu Tekninen erittely Team Orion takaa, että tuote on täysin toimiva toimitettaessa. Takuu ei kata virheellisestä asennuksesta, kuluneista osista tai asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneita vikoja. Laturin käytöstä aiheutuneita välillisiä vahinkoja ei korvata. Ottamalla laturin käyttöön hyväksyy käyttäjä edellä mainitut kohdat ja vastaa itse aiheutuneista vahingoista. Mitat (mm): 138x90x30mm Syöttöjännite (V): VDC Lataustyypit: Pika, varasto, jatkuva virta Akkutyypit ja kennomäärät: NiMH & NiCd kennoa. LiPo & A kennoa Säädettävä latausvirta: 0.1-6A/1-6 kennoa NiMH/NiCd, 1-2 kennoa LiPo/A123, 0.1-4A/7-10 kennoa NiMH/NiCd, 3-4 kennoa LiPo/A123 Delta peak: On Näyttö: Sininen LCD Purkausvirta: 0.1-1A (max purkausteho 5W) Loppujännite purkauksessa: 0.9V per kenno NiMH/NiCd, 3.2V per kenno LiPo, 3V A123, säädettävä Latausprofiileja: 10 kpl Mikroprosessoriohjattu: Kyllä Väärinkytkentäsuoja: Kyllä, sekä syöttö- että latausvirralle. Tekninen erittely Team Orion

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Batteriladdare Akkulaturi

Batteriladdare Akkulaturi KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Batteriladdare Akkulaturi Modell/Malli: RS900 Nr/Nro: 36-1841 Vers: 001-200507 SE Bruksanvisning Batteriladdare Artikelnummer: 36-1841, modell: RS900 Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 A. Funktioner 1. Med den här programmerbara digitala timern (nedan kallad timern ) kan du ställa in specifika på- och avstängningstider för dina

Läs mer

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning.

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. ANVÄNDARINSTRUKTIONER Universell batteriladdare 150 1500 ma 900011 CE Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. Varning! Viktiga

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Mikroprocessorstyrd Batteritestare

Mikroprocessorstyrd Batteritestare Bruksanvisning Mikroprocessorstyrd Batteritestare 12V 0.3A-25A 24V 0.3A 25A Svensk Version Introduktion: Med denna mikroprocessorkontrollerade kapacitetstestare kan man mäta upp batteriers kapacitet. Stoppspänning

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 32-6319. Battery Charger. Batteriladdare Batterilader Akkulaturi. Model: BC 1HU. Ver. 200802. www.clasohlson.

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 32-6319. Battery Charger. Batteriladdare Batterilader Akkulaturi. Model: BC 1HU. Ver. 200802. www.clasohlson. 32-6319 Battery Charger Batteriladdare Batterilader Akkulaturi ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: BC 1HU Ver. 200802 www.clasohlson.com Battery Charger Art. no: 32-6319, Model: BC 1HU Computer controlled

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Bruksanvisning. Batteriladdare 12 V Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Batteriladdare 12 V Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Batteriladdare 12 V Art.: 90 37 777 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin

Fjärrströmbrytare. Fjernbryter. Kauko-ohjattava virtakatkaisin Fjärrströmbrytare utomhus Fjernbryter utendørs Kauko-ohjattava virtakatkaisin ulkotiloihin 00 Biltema Nordic Services AB 00 Biltema Nordic Services AB Art. 44-078 Fjärrströmbrytare, utomhus INLEDNING Med

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter)

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211. Växelriktare (inverter) BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200211 Växelriktare (inverter) Nr./Nro: 32-5124 Mod./Malli: G-12-300 Invertteri Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller

Läs mer

Stay in charge rät ddnin rje Ång

Stay in charge rät ddnin rje Ång Stay in charge RÄTT LADDNING VARJE GÅNG En ny generation exideladdare Sköt om dina batterier så håller de längre. Exide Technologies har, som världsledande batteriproducent, all den kunskap som behövs

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite Modell/Malli: MX-60 Nr/Nro: 36-1617 Vers: 001-200501 SE Översikt SIM-kort back-up En SIM-kortbackup gör det möjligt att lagra 2000

Läs mer

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

Produkt Information Laddare & Batterier

Produkt Information Laddare & Batterier Produkt Information Laddare & Batterier GKL 221 GKL 112 GEV192 GEB 221 GEB 211 GEB 90 GEB 171 GEB 77 GDC221 GEB 111 GEB 187 GEB 121 GEB 70 Innehållsförteckning 1. Laddare Sid. 1.1 Laddningsteknologi 2

Läs mer

BC-168 BATTERILADER BATTERILADDARE PARISTOJEN LATAUSLAITE BRUKSANVISNING KAYTTOOHJE. Art. no. 440365

BC-168 BATTERILADER BATTERILADDARE PARISTOJEN LATAUSLAITE BRUKSANVISNING KAYTTOOHJE. Art. no. 440365 440365Manual 30-01-06 15:57 Side 1 BC-168 BATTERILADER BATTERILADDARE PARISTOJEN LATAUSLAITE BRUKSANVISNING KAYTTOOHJE Art. no. 440365 440365Manual 30-01-06 15:57 Side 2 S TEKNISKE DATA Processorstyrd

Läs mer

Intelligent Energi i Laddare & id Laddare. www.cemont.se

Intelligent Energi i Laddare & id Laddare. www.cemont.se Intelligent Energi i Laddare & id Laddare www.cemont.se SÄKER Skadar ej bilens elektronik SNABB Snabbare än transformatorladdare INTELLIGENT BATTERILADDARE MED INVERTER TEKNOLOGI UNIVERSAL Passar alla

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Multifunktions Hjälp Start. Bruksanvisning- Manual

Multifunktions Hjälp Start. Bruksanvisning- Manual Multifunktions Hjälp Start Bruksanvisning- Manual Varning Varning: Läs denna bruksanvisning innan produkten tas I bruk Introduktion Den här produkten är kapabel att starta de flesta 12V, V8 bensin motorer

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Digitalt kopplingsur

Digitalt kopplingsur SE Bruksanvisning Digitalt kopplingsur Modell: DHC15A 19 164 73 Montering på DIN-skena. Programmering dag för dag eller i 3 olika perioder. Upp till 8 olika on/off. På minuten exakt tidsinställning. LCD-displayen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer 512080

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer 512080 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer 512080 Tryck Bruksanvisningen har publicerats av Voltcraft Ingen reproducering (inklusive

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning ROBOTTI-IMURI ROBOTDAMMSUGARE AGAIT EC-01 Käyttöohje Bruksanvisning 21.07.2011 R.0 Suomi SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet Pakkauksen sisältö Tekniset tiedot Imurin osat Akun asennus

Läs mer

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL-

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL- CTEK MXTS 70 MXTS 70 24V/35A POWERLAMPA MODE-knapp FELINDIKERINGSLAMPA TEMPERATURSENSORLAMPA StaRT-/PauSEknapp NORMAL- PROGRAM START PAUSE NORMAL Ca/Ca AGM GEL MODE AGM POWER Amp LÅGSTRÖMSLAMPA supplyprogram

Läs mer

FJ934. Smart högtalartelefon nummervisare och fällbar display!

FJ934. Smart högtalartelefon nummervisare och fällbar display! FJ934 Smart högtalartelefon nummervisare och fällbar display! 5 minnen för dina viktigaste kontakter och en direktknapp för den allra viktigaste. Kan också användas för prefix! Lagrar dessutom dina 10

Läs mer

MA RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR

MA RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR MA3425807 RASVAPRÄSSI ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 400BAR FLOTTPRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4.V 400BAR GREASE PRESS ACCULUBER LUBE SHUTTLE 14.4V 40BAR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO!

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Nätverkstestare Kaapelitesteri

Nätverkstestare Kaapelitesteri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkstestare Kaapelitesteri Nr/Nro: 32-8310 Modell: FT-68BU Ver: 001-200510 2 SE Beskrivning Löstagbar modul för att mäta i båda ändar. Visar om kabeln är hel, har avbrott

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY BRUKSANVISNING SVENSKA HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU LADDAR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga. Den innehåller viktiga användarinstruktioner.

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi I dessa tider är det lugnande att vara kund i en bank som står på egna ben. Näinä aikoina on rauhoittavaa olla asiakkaana pankissa, joka pärjää omillaan. Som kund eller ägarkund hos andelsbanken kan du

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

LED Nödbelysning Astris. LED Hätävalaistus Astris

LED Nödbelysning Astris. LED Hätävalaistus Astris Modell / Malli / Model: ESA05/3H/AT 73 400 05 SE BRUKSANVISNING LED Nödbelysning Astris FI KÄYTTÖOHJEET LED Hätävalaistus Astris EN INSTRUCTION MANUAL LED Emergency Exit Sign Astris Innehåll / Sisältö

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått.

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått. Introduktion Innehållsförteckning Produktbeskrivning Information om inandning Viktiga säkerhetsföreskrifter Beskrivning av de olika delarna Användning av produkten Rengöring av produkten Problemlösning

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE -nu kan alla ladda batteriet 4A, 6A, 8A, 10A SmartCharge SmartCharge enkel - säker - användarvänlig SmartCharge är en intelligent laddare som gör batteriladdningen enkel

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual LTC MPPT-regulator 10Amp LTC MPPT-regulator 20 Amp Manual 1. Säkerhetsanvisningar 2. Instruktioner för MPPT-regulatorn 2.1 Översikt 2.2 Översiktsbild 2.3 Funktioner 2.4 MPPT-tekniken 3. Planering av solcellssystem

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

Service meddelande Sam4S ER-230 batteri

Service meddelande Sam4S ER-230 batteri Service meddelande Sam4S ER-230 batteri Revision history Date Version Comment Revised by 2012-12-09 1.1 Aktiv Created Datorama AB 2011-12-28 1 (8) Innehåll 1 Tekniska specifikationer batteri Sam4s ER-230...

Läs mer

100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin

100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin 100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin Dessa användarinstruktioner är utgivna av Voltcraft, 92242 Hirschau, Tel: 0180/586 582 723 8. Alla rättigheter, inklusive översättning, är reserverade. Ingen

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

INSTRUKTION SNABBLADDNING

INSTRUKTION SNABBLADDNING INSTRUKTION SNABBLADDNING 2 (12) Display för användning av snabbladdaren Laddpistol 3 (12) Start Starta laddning Tryck på denna knapp för att byta Ä språk 4 (12) Välj språk Tryck på knapp vid valfri flagga

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

DPC-X301 DPC-X507 DPC-X602

DPC-X301 DPC-X507 DPC-X602 DPC-X30 DPC-X507 DPC-X602 BÄRBR CD-SPELRE BRUKSNVISNING Obs : Denna bruksanvisning är gemensam för de 3 modellerna angivna ovan. Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

KYLIN 250 MANUAL. Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se

KYLIN 250 MANUAL. Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se KYLIN 250 MANUAL Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se Det är en rent tekniskt avancerad modell du nu har införskaffat dig, men med ett relativt enkelt användargränssnitt. Vi tror att du efter

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS TWINGO Art. nr. 04.NE227T1/2 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

UPS-aggregat typ EPS80-S

UPS-aggregat typ EPS80-S P O W E R S Y S T E M S UPS-aggregat typ EPS80-S 079908 INNEHÅLL. Teknisk specifikation. Uppstart och nedkoppling 3. Provning/Underhåll 4. Schema Teknisk specifikation Sid Typbeteckning:...EPS80-S Uteffekt...00VA/90W

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Trådlös termometer. Langaton lämpömittari

Trådlös termometer. Langaton lämpömittari KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Trådlös termometer Langaton lämpömittari Ver. 001-200506 Modell/Malli: WS315 + WT450W Nr/Nro: 36-1793 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Swedish... 6. Introduktion... 6 Knapparnas funktioner... 7 Knapparnas funktioner, forts... 8 Installation... 8. Batterier... 8. Permanentminne...

Swedish... 6. Introduktion... 6 Knapparnas funktioner... 7 Knapparnas funktioner, forts... 8 Installation... 8. Batterier... 8. Permanentminne... Table of Contents Swedish... 6 Introduktion... 6 Knapparnas funktioner... 7 Knapparnas funktioner, forts... 8 Installation... 8 Batterier... 8 Permanentminne... 8 Kom igång guide... 9 Del 1... 9 Del 2...

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Racing Truck BLX10 4WD RTR

Racing Truck BLX10 4WD RTR Racing Truck BLX10 4WD RTR Svensk manual www.powertoys.se Innehåll BLX10 4WD Monster Truck levereras med: Rattradio 2-kanals 2.4GHz Mottagare 2.4GHz Styrservo 3kg/cm 3650Kv bortslös motor 60A borstlöst

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Wii Charger and battery pack set

Wii Charger and battery pack set Wii Charger and battery pack set Laddstation inkl. batterier för Wii Ladestasjon inkl. batterier Wii Latausasema ja akut Wii English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 38-4339 W-140 Ver. 201105 2 Wii Charger

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12)

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12) MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB

NÖDBELYSNINGSCENTRAL. Monterings- och servicemanual TKT65XXB VOT6506 SVE NÖDBELYSNINGSCENTRAL Monterings- och servicemanual TKT65XXB FÖRVARA PÅ SÄKER PLATS FÖR SENARE ANVÄNDNING 2 TKT65XXB PRODUKTBESKRIVNING REV.3; 24.2.2009 PHO Innehållsförteckning Sida 1. Produktegenskaper

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

TORKEL 820 Batteriurladdare

TORKEL 820 Batteriurladdare TORKEL 820 Batteriurladdare A Megger Group Company TORKEL 820 TELECOM TORKEL 820 Telecom Batteriurladdare Telekommunikations- och radioutrustning skall försörjas av batterier under ett nätspänningsavbrott.

Läs mer

BATTERILADDARE MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Primärswitchad. för blysyra batterier

BATTERILADDARE MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Primärswitchad. för blysyra batterier Primärswitchad SE BATTERILADDARE för blysyra batterier MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier INTRODUKTION

Läs mer