KURSKATALOG VT- 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG VT- 2013"

Transkript

1 KURSKATALOG VT- 2013

2 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell- och restauranganställda. - I spelform SPRÅK Engelska i restaurangmiljö Engelska i hotellmiljö Turismengelska för besöksnäringen Communicating in English within Tourism Management MARKNADSFÖRING Sociala Medier inriktning besöksnäring steg 1 Paketering och destinationsutveckling Sociala medier & sökoptimering steg 2 FÖRSÄLJNING Säljande beteende Sälj & Service Merförsäljning i besöksnäringen Praktisk träning i försäljning LEDARSKAP Dagligt ledarskap i besöksnäringen Utvecklande ledarskap UL Utveckling av grupp och ledare UGL Tourism Managment RESTAURANG OCH KÖK Livsmedelshantering SERVICE Gästen i fokus Tillgänglighet Service Management (kursen ges på engelska) TURISM, EVENEMANG & AKTIVITETER Event Management (kursen ges på engelska)

3 KONSEKVENSEKONOMI Förståelsen för grunderna i företagets ekonomi ger självförtroende. Detta är en utbildning som ger inblick i grunderna i vardagens ekonomiska villkor och därigenom skapar större känsla av delaktighet, motivation och självförtroende i det dagliga arbetet. Det är inte bara ledningen i företaget som ska kunna kommunicera om lönsamhet, försäljning och kostnader. All personal som säljer måste ha en grundläggande förståelse. Kursen behandlar bland annat försäljning hur räknar man ut marginalen på priser, vilka olika pålägg finns samt hur hanterar man moms. Vad är moms? Vidare pratar man om möjlighet till lönsamhet vid merförsäljning. Man pratar även om merförsäljning i förhållande till reducerade priser. Man arbetar med kalkylering, betydelsen av att sätta rätt priser och vad man bör tänka på när det gäller prissättning. Kursen behandlar även kostnadsmedvetenhet. Kursinnehåll: Nyckeltal Prognos Resultaträkning Budget Brutto/Netto Bruttovinst/Täckningsbidrag Moms Marginal/Pålägg Nedsatt pris Idé & Merförsäljning För vem? EKONOMI Joachim Meijer, StigFram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att få en allmän förståelse för företagets ekonomi.

4 Praktisk info: Antal deltagare Längd 20 deltagare per grupp ½ dag delkurs i Sälj & Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus och Praktiskt träning i försäljning. Se hela kursens innehåll under rubrik Sälj & Service. Lindvallen januari Klockan Övrigt Hemuppgift ingår

5 Ekonomi för reception, bokning & administration Kursen ämnar ge en djupare förståelse i ämnet ekonomi för dig som arbetar i reception eller konferens. Du ska få en inblick i ekonomiska termer, lära dig kalkylera, räkna på offerter och större evenemang. Tanken är att du under kursen ska börja bygga mallar som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete för att effektivisera och förenkla. Kursinnehåll Vad är ekonomi Ekonomiska termer Nyckeltal Beräkna och analysera enkla nyckeltal Kalkylering Prissättning på produkter Kalkylera evenemang Sammanställa offerter Hjälpmedel Enkla formler med Excel Revenue management För vem? EKONOMI Björn Grunewald, Adactor Fördjupning Medarbetare i reception eller konferens Att få öka lönsamheten på de produkter man säljer. Bli snabbare och bättre på att räkna på offerter och evenemang. Praktisk info: Antal platser Längd 15 deltagare per grupp ½ + ½ Åkerblads Hotell, Tällberg 7-8 januari Klockan Övrigt Egen dator med Excel behövs i del 2 av kursen.

6 Ekonomi för kök och restaurang Denna kurs behandlar ekonomiska termer kopplat till kök och restaurang. Har man rätt meny, går den med vinst? Är försäljningsutbudet rätt? Vad är täckningsbidraget per recept? Vad är det egentliga råvarukostnaden i kronor och i procent? Hur beräknar man försäljningspriser? Det är många olika frågor som kommer behandlas i denna kurs. Vidare ges kunskap om vilka ekonomiska fördelar man kan uppnå bl.a. genom att minska produktions- och tallrikssvinnet i verksamheten och vilka mervärden och konkurrensfördelar man kan skapa genom att erbjuda ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat. Dessutom presenteras olika märkningar och certifieringar. Kursinnehåll: Ekonomisk bedömning av ditt nuvarande försäljningsutbud Råvarukostnad i kronor Råvarukostnad i procent Bruttovinst i kronor Bruttovinst i procent Kalkylering av råvarukostnad per portion Beräkning av täckningsbidrag per recept Beräkning av försäljningspris Branschens nyckeltal Ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat - ekonomisk vinst och konkurrensfördelar Svinn, en outnyttjad resurs. För vem? EKONOMI Björn Grunewald, Adactor Fördjupning Produktionspersonal i kök och restaurang Målet är att du ska få ökad kunskap om kökets kostnader och om hur viktigt den ekonomiska planeringen är i den dagliga driften. Praktisk info: Antal deltagare Längd 20 deltagare per grupp ½ + ½ Åkerblads Hotell, Tällberg 7-8 januari Klockan

7 Ekonomi för icke-ekonomer Alla medarbetare i ett företag berörs av, påverkar och påverkas av företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fortlöpa. Att förstå ekonomi även fastän man inte arbetar med det dagligdags och som huvudsyssla är idag i många företag ett outtalat krav. Det är dagens nya näringsliv. I kursen Ekonomi för icke-ekonomer behandlar man ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering. Kursen kommer att ge deltagaren verktyg till att förstå hur företaget fungerar och styrs samt hur beslut påverkar och, inte minst, hur man själv kan påverka företagets ekonomi. Efter kursen kommer man att enklare förstå ekonomiska termer och tala företagets språk. Kursinnehåll: Ekonomiska rapporter Företagsanalys Budgetering Kalkylering Investeringsanalys Kapitalbehov Finansiering För vem? : Praktisk info: Antal platser Längd EKONOMI Erik Bergman, Adactor Fördjupning Kursen riktar sig i första hand till dig som inte är ekonom med berörs av företagets ekonomi i ditt arbete. Passar alla som arbetar i ledande ställning inom besöksnäringen Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna orientera sig/ ha en inblick i hur företagets ekonomi fungerar. 20 deltagare 2 dagar + Kursen kan vid behov komprimeras till två förstärkta halvdagarskurser. Denna kurs kan genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

8 Praktisk företagsekonomi för hotell- och restauranganställda I spelform. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom besöksnäringen och behöver grundläggande kunskaper i ekonomi. Kursen genomförs i huvudsak som distansutbildning där du i ett företagsspel, med stöd av medverkande i seminarier samt inspelade föreläsningar och kurslitteratur, driver ett eget företag i konkurrens med de övriga deltagarna Kursen passar dig som har, eller strävar mot, en ledande eller assisterande roll inom hotelloch restaurangbranschen, och som vill få erfarenhet från att, i ett virtuellt företag, styra verksamheten i ett eget företag mot ekonomiska mål för att sedan tillämpa dessa kunskaper i den egna yrkesutövningen. Under kursen kommer du själv, eller med hjälp av ett par kollegor att ansvara och driva ett virtuellt företag. Den fiktiva perioden sträcker sig över två år och innefattar en rad beslut som speglar den vardag du befinner dig i. Företagsspel: Som studiemetod och plattform för kursen använder vi Hotcalc Business Simulator, ett program som simulerar verklighetens beslutsituationer i ett hotell- och restaurangföretag. Programmet är datorbaserat och speglar marknadens reaktioner på sex företags beslut när dessa konkurrerar om gästerna på en starkt begränsat marknad under en begränsad tid av två (fiktiva) år. Parallellt läser du anvisad kurslitteratur för att ytterligare stärka dina kunskaper inom ekonomistyrning. Kursinnehåll o Ekonomisk termer och grundbegrepp o Resultat- och balansräkning o Prissättning och kalkylering o Finansiella/icke- finansiella nyckeltal o Säkerhetsmarginal o Långsiktig lönsamhetsplanering o DuPont modellen o Kassaflödesanalys o Budgetmetoder o Bokslut och skatteplanering

9 För vem? EKONOMI Erik Bergman, Adactor Spetskompetens Anställda inom hotell- och restaurangbranschen med intresse för högskolestudier. Att genom grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i företagsekonomi öka förståelsen av hur lönsamhet skapas inom hotell- och restaurangbranschen. Praktisk info: Antal deltagare 12 deltagare per grupp Längd dagar vid tre tillfällen. Distansundervisning under 2 månaders tid med veckovisa redovisningar. Denna kurs kan genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

10 Engelska i restaurangmiljö Att ta emot utländska besökare och att samtala med dem under deras vistelse kräver kunskaper i de vardagliga engelska uttrycken och förståelse för olika kulturers uttryckssätt. En besökare som blir trevligt och respektfullt mottagen, i telefon eller i det första mötet, får förtroende för resmålet och för människorna som möter dem. Därför är du som arbetar i gästernas närhet en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck och bemöta den utländska gästens önskemål. På den här kursen lär du dig de engelska uttryck och fraser som används i kundkontakter med utländska gäster och då främst i restaurangmiljö. Du får veta mer om kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationaliteter. Måltidsmiljön är ofta extra betydelsefull för gästen eftersom det är där gästen ofta upplever resmålet och dess människor Denna kurs bygger på att skapa förtroende och få besökaren att känna sig välkommen! Detta är en utbildning för dig som arbetar med våra utländska gäster i syfte att ge dig kunskaper i korrekt språkbruk samt i de viktigaste uttrycken och fraserna på engelska. Det naturliga samtalet är oftast nyckeln till ett gott värdskap. Kursinnehåll - Visa gästfrihet vid samtal med utländska gäster - Välkomstfraser vid mottagning av engelsktalande gäster - Förklara och visa gäst tillrätta - Vad ska jag säga när jag sagt "välkommen"? - Småprat som skapar god stämning vardagssamtalet - Praktiska övningar i small talk - Kommunicera utan ord tecken och signaler - Kroppsspråk, rörelser och uttryck som förenklar kommunikationen - Engelska i samtalet, de rätta fraserna, bokstavering, förkortningar, siffror - Rösthantering för förståelse, intonation och betoning - Restaurangengelska, ord och uttryck i gästens måltidsmiljö För vem? SPRÅK Margaret Linder, ScoTT YH Orienteringskurs Alla anställda som kommer i kontakt med utländska gäster. Kunna ta emot utländska besökare och samtala med dem på ett naturligt sätt. Känna sig säkrare när man talar engelska i restaurangmiljö, använda rätt fraser, samt lämna och ta emot meddelande korrekt.

11 Praktisk info: Antal platser Längd 20 deltagare per grupp ½ + ½ dag Villa Långbers 4-5 februari Klockan

12 Engelska i hotellmiljö Att ta emot utländska besökare och att samtala med dem under deras vistelse kräver kunskaper i de vardagliga engelska uttrycken och förståelse för olika kulturers uttryckssätt. En besökare som blir trevligt och respektfullt mottagen, i telefon eller i det första mötet, får förtroende för resmålet och för människorna som möter dem. Därför är du som arbetar i gästernas närhet en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck och bemöta den utländska gästens önskemål. På den här kursen lär du dig de engelska uttryck och fraser som används i kundkontakter med utländska gäster och då främst i hotellmiljö. Du får veta mer om kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationaliteter. Boendemiljön är ofta extra viktig eftersom det är där gästen ska bo och tillbringa en stor del av sin tid. Denna kurs bygger på att skapa förtroende och få besökaren att känna sig välkommen! Detta är en utbildning för dig som arbetar med våra utländska gäster i syfte att ge dig kunskaper i korrekt språkbruk samt i de viktigaste uttrycken och fraserna på engelska. Det naturliga samtalet är oftast nyckeln till ett gott värdskap. Kursinnehåll - Visa gästfrihet vid samtal med utländska gäster - Välkomstfraser vid mottagning av engelsktalande gäster - Förklara och visa gäst tillrätta - Vad ska jag säga när jag sagt "välkommen"? - Småprat som skapar god stämning vardagssamtalet - Praktiska övningar i small talk - Kommunicera utan ord tecken och signaler - Kroppsspråk, rörelser och uttryck som förenklar kommunikationen - Engelska i samtalet, de rätta fraserna, bokstavering, förkortningar, siffror - Rösthantering för förståelse, intonation och betoning - Hotellengelska, ord och uttryck i gästens boendemiljö För vem? SPRÅK Margaret Linder, SCoTT Yrkeshögskola Orienteringskurs Alla anställda som kommer i kontakt med utländska gäster. Kunna ta emot utländska besökare och samtala med dem på ett naturligt sätt. Känna sig säkrare när man talar engelska i hotellmiljö, använda rätt fraser, samt lämna och ta emot meddelande korrekt.

13 Praktisk info: Antal platser Längd 20 deltagare per grupp ½ + ½ dag Villa Långbers 4-5 februari Klockan

14 Turismengelska för besöksnäringen Att ta emot utländska besökare och att samtala med dem under deras vistelse kräver kunskaper i de vardagliga engelska uttrycken och förståelse för olika kulturers uttryckssätt. En besökare som blir trevligt och respektfullt mottagen, i telefon eller i det första mötet, får förtroende för resmålet och för människorna som möter dem. Därför är du som arbetar i gästernas närhet en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck och bemöta den utländska gästens önskemål. På den här kursen lär du dig de engelska uttryck och fraser som används i kundkontakter med utländska gäster och i de olika miljöer som möter våra turister. Du får veta mer om kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationaliteter. De miljöer som möter dem är ju allt från, olika färdsätt så som flyg tåg buss eller taxi, olika boendemiljöer såsom hotell camping vandrarhem eller stugbyar, olika måltidmiljöer så som restauranger caféer snabbmatsställen eller kiosker, olika utflyktsmål så som museer arenor aktiviteter och evenemang, kort sagt alla de vanligaste miljöerna som en turist möter under sin resa. Denna kurs bygger på att skapa förtroende och få besökaren att känna sig välkommen! Detta är en utbildning för dig som arbetar med våra utländska gäster i syfte att ge dig kunskaper i korrekt språkbruk samt i de viktigaste uttrycken och fraserna på engelska. Det naturliga samtalet är oftast nyckeln till ett gott värdskap. - Visa gästfrihet vid samtal med utländska gäster - Välkomstfraser vid mottagning av engelsktalande gäster - Förklara och visa gäst tillrätta - Vad ska jag säga när jag sagt "välkommen"? - Småprat som skapar god stämning vardagssamtalet - Praktiska övningar i small talk - Kommunicera utan ord tecken och signaler - Kroppsspråk, rörelser och uttryck som förenklar kommunikationen - Engelska i samtalet, de rätta fraserna, bokstavering, förkortningar, siffror - Rösthantering för förståelse, intonation och betoning - Turismengelska, ord och uttryck som används vid samtal med besökare. För vem? SPRÅK Margaret Linder, SCoTT Yrkeshögskola Orienteringskurs Kursen vänder sig till medarbetare i reception, kundmottagning, växel och guidning som önskar bygga på och aktivera sin förmåga att använda engelska när man tar emot besökare eller samtalar med gäster. Efter kursen skall deltagarna kunna ta emot utländska besökare och telefonsamtal på ett professionellt sätt, känna sig säkrare när man talar engelska i reception, växel och guidning, använda rätt ord och fraser samt lämna och ta emot meddelanden.

15 Praktisk info: Antal deltagare Längd 20 deltagare per grupp 2 dagar. Siljansområdet i maj. Datum meddelas senare Denna kurs kan genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

16 Communicating in English within Tourism Management The course will focus on three key areas: oral communication, cultural aspects, and written communication. The participant s oral skills and employmentspecific vocabulary will be developed via the use of authentic material, discussions, exercises, etc. Participants will be given the opportunity to reflect on how they view their own and other cultures in order to improve business relations. Writing skills will be developed through exercises focusing on the effect of language on communication and practical cultural aspects, which also affect communication whether written or spoken. Learning Outcomes On completion of this course, participants will be able to: Demonstrate fundamental skills in oral discussions, such as turn-taking, communicating clearly and effectively their point of view, and respecting the opinion of other participants Present authentic material in a summarized form, as well as provide ideas from the material for group discussion Be aware of the variety of registers (levels of language) within English and how they should be used, that is, to analyze the communication situation and apply the appropriate register Demonstrate a practical knowledge of presentation technique in the form of formal and informal presentations Show empathy and understanding for cultural diversity in order to prepare themselves to communicate with a culture other than their own Write clear, concise and correct business-related texts in English using an expanded business glossary Specific Course Content Depending on participant s particular needs the following are suggested areas: Introductions/socialising Business communication Business meetings Cultural awareness Presentation technique Additional Information It is preferable that participants have English B at Swedish upper secondary school or equivalent knowledge. All teaching is conducted in English. Attendance and active participation is obligatory as much of the work involves group discussions. Participants will produce at least one written document (eg a report, marketing material, website info, etc) and produce and present one

17 presentation related to their field/company. Course material will be made available online by the university. För vem? Praktisk info: Antal platser Längd SPRÅK Sarah Berglind Spetskompetens Anställda inom hotell- och restaurangbranschen med intresse för högskolestudier. Att kunna kommunicera och hantera det engelska språket affärsmässigt i både tal och skrift inom turismindustrin. 20 deltagare 2 dagar. För högskolepoäng tillkommer ytterligare självstudier. Examination för högskolepoäng. Säfsen april + 1 dag för högskolepoäng Förutom ovanstående tid kan kursen genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

18 Sociala Medier steg 1 Kompetensutveckling för besöksnäringen i digital marknadsföring. Få insikt i vilka digitala kanaler det finns och hur man som företagare kan använda sig av dessa (affärsnytta) stort fokus på hemsida, blogg, twitter och Facebook. Stärka företagets varumärke genom att skapa struktur med en genomtänkt kommunikationsstrategi kopplat till befintlig marknad- och aktivitetsplan. Att få rätt verktyg att själv kunna starta och driva en företagssida på Facebook på rätt sätt. God kunskap och insikt i möjligheter med Facebook, Twitter, You-Tube. Insikt i Googels verktyg analy- tics och adwords. Dagen stöps efter deltagarnas nuläge och relevanta case för inspiration presenteras. DATOR Alla deltagare har med sig en laptop, då vi jobbar hands on med Facebook och andra digitala sociala medier. KURSDAGENS UPPLÄGG: KOMMUNIKATION umärkesstrategi det är inte vad vi säger - det är vad vi gör, varumärket JAG AB. Vem kommunicerar vi till, och med vad kommunicerar vi och hur kommunicerar vi? Vem är vår kund? Vikten av en grafisk profil. Storytelling - vad är det? MARKNADSKANALER Digitala Sociala Medier: vad är det? Vilka möjligheter finns i dessa marknadskanaler, behövs en strategi? Lyssna, dela, konversera och tagga - nya begrepp finns nu i vår digitala vardag. Är hemsidan på väg att försvinna eller finns det andra möjligheter för den nu? Hur syns företaget i sökmoto- rer, och vad kan man göra själv utan att köpta annonser och sökord? Måste vi vara i alla digitala sociala medier - vikten av att våga välja bort. Öka närvaror på Google genom att koppla samman företagets digitala medier. Genomgång och av uppstart av en Facebook-sida för företag - här läggs större delen av dagen B2B och B2C. Vad är möjligt att göra och vad bör man göra? Genomgång av alla FB-funktionern. Vad är relevant att fylla i under informationsflikar- na, registrera adress till FB-sidan, koppla kartfunktionen så kunder kan checka in på företagssidan. Tips och råd kring omslagsbild och profilbild. Genomgång av loggen och dess funktioner, bildhantering. Hur får vi kunder att gilla oss? Vad driver engagemang och värde? Inspirationscase från branschen. Facebook-layout hur bygger vi upp före- tagets Facebook-sida, skapa flikar, skapa landningsidor. Hur lyfter vi in företagets layout i Facebook. Facebook insights, statisik som ger oanade möjligheter till kundträffhet, Facebook annonser - vad kostar det, och vad innebär det; genomgång av målgruppsselektering och alla funktioner kring annonsering i flödet, erbjudande och sponsrade inlägg.

19 Genomgång av grupper, hemlig, sluten och öppen, vad är skillnaden och hur kan jag som företagare dra nytta av dessa befintliga nätverk. DIGITALA SOCIALA MEDIER Twitter, blogg, You-tube, LinkedIN, Instagram, Pinterest - genomgång av våra vanligaste Digitala Sociala Medier. Digitala Sociala Mediestrategi, var går våra gränser? Och vem gör vad? Genomgång av utmaningar och möjligheter. Twitter, hur gör man när man twittrar? Vad är skillnaden på blogg, facebook och twitter? Blogg, hur fungerar det? LinkedIN, vad är det? Allt mer av företagens rekrytering sker via LinkedIN, USA och delar av Europa växer enormt i detta affärs nätverk, sedan LinkedIN översattes till svenska har nätverket även tagit fart i Sverige. You-tube, öka närvaron - och visa upp ditt företag, produkter mm, ett fantastiskt verktyg för sökning, delning och marknadsföring digitalt, ljudkvalité viktigare än bildkvalité, hur skapar man ett You-tube konto till företaget. Inspiration via olika Youtube klipp från olika branscher. Vad är Google analytics? Google adwords, varför ska man köpa sökord? Vilka sökmotorer används och hur kan vi öka vår sajts/hemsida synlighet mot dessa? Portaler, annonsering via banners - vad finns det, och vad bör man tänka på för att få bra resultat av sina marknadsföringsinsatser? För vem? MARKNADSFÖRING Annethe Andersson, ScoTT Yrkeshögskola Orienteringskurs De som arbetar med sociala medier inom marknadsföring mot gäst/kund. Deltagarna ska känna att de fått verktygen för att kunna marknadsföra sitt företag genom olika kanaler, förutom de traditionella även de nya internetbaserade som sociala medier, så att målgruppen lättare nås. Praktisk info: Antal deltagare Längd deltagare per grupp 1 dag Denna kurs kan genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

20 PAKETERING OCH DESTINATIONSUTVECKLING Kursen ger god inblick i och genom praktiska övningar kunskap om hur man för olika målgrupper bygger upp ett resmål, en resa, en destination med dess olika beståndsdelar. Kursinnehåll kunna definiera en målgrupp ha kunskap om resebranschens resevillkor kunna prissätta produkter så att de är ekonomiskt hållbara kunna göra en enklare konkurrensanalys kunna kalkylera i såväl svensk som utländsk valuta kunna genomföra efterkalkyler översiktlig kunskap om kontraktering För vem? MARKNADSFÖRING Hans Berglund, SCoTT Yrkeshögskola Orienteringskurs Medarbetare i besöksnäringsföretag och turistbyråer Kunna marknadsföra och producera paket för olika sorters aktiviteter, evenemang och andra produkter i besöksnäringen. Stiftsgården, Rättvik 8 april Tid

21 Sociala medier och sökoptimering steg 2 Affärsutveckla företaget genom effektiv marknadsföring analog & genom digitala sociala medier. Inse vad som skapar driv och tvåvägskommunikation på företagets Facebook-sida, inse vad som är framgångsrikt vilket innehåll som ger flest delningar och gilla. Inse vilka som är företagets noder (ambassadörer) hur man selekterar målgrupp i sin Facebookannonsering. Stärka företagets varumärke genom att skapa struktur med en genomtänkt kommunikationsstrategi kopplat till befintlig affärs- och marknadsplan, både digital och analog. Att kunna sökoptimera företagets hemsida och öka synligheten på Google. Att strukturera och göra företagets hemsida attraktiv. God kunskap, både teoretisk och praktisk när det gäller kommunikativa kopplingar för att öka trafiken till Facebook-sidan. Kunskap om Googels verktyg analytics och adwords. Inse vikten av att starta med en digitala sociala mediestrategi och företagspolicy för digitia sociala medier. Få inspiration till vidare utveckling och se resultat dvs. på sikt generera ökad försäljning. Dagen stöps efter deltagarnas nuläge och relevanta inspirationscase från besöksnäringen presenteras. Arbetsform Kursen bedrivs i workshopform och via praktiska övningar. DATOR - Alla deltagare har med sig en laptop, då vi jobbar hands on med Facebook och andra digitala sociala medier. KURSDAGENS INNEHÅLL: varumärket grafisk profil qr kod marknadsplan, målgrupp omvärldsbevakning twitter youtube - vimeo - instagram - hemsida google lindekin

22 För vem? Praktisk info: Antal deltagare Längd MARKNADSFÖRING Annette Andersson, SCoTT Yrkeshögskola FÖRDJUPNING Samtliga deltagande företag har idag Facebook-sida och hemsida och är nu redo för steg 2. Att få ännu mer kunskap om sociala medier och des möjligheter att skapa försäljning. DATOR - Alla deltagare har med sig en laptop, då vi jobbar hands on med Facebook och andra digitala sociala medier deltagare per grupp 1 dag Tällbergsgården 23 januari Klockan Campus Sälen 24 januari Klockan

23 Säljande beteende Med utgångspunkt från allt det vi tränade i avsnittet Gästen i fokus blir det nu förverkligat i konkret arbete. I detta avsnitt diskuterar vi vardagssituationer och tränar på att justera vårt beteende så att gästen alltid är i vårt största fokus. Formen för genomförandet är gruppvisa workshops. Ämnena (era vardagssituationer) tar vi fram i samråd med er. Exempel på sådana situationer / ämnen kan vara: Hur uppmärksammar vi gästen och tar kontakt? Säljaren är upptagen då gästen vill ha hjälp, hur gör vi? Hur hanterar vi flera gäster samtidigt? Hur gör man i kö-situation? (tex i receptionen, baren) Hur agerar vi då gästen bara vill prata? Hur agerar vi då gästen ställer svåra och ovanliga frågor? Hur agerar vi då gästen inte kan bestämma sig? Hur gör vi för att komma till avslut? För vem? FÖRSÄLJNING Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen Praktisk info: Antal deltagare Längd 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Praktisk träning i försäljning. Se hela kursens innehåll under rubrik Sälj & Service. Lindvallen jan Klockan Övrigt Hemuppgift ingår

24 SÄLJ & SERVICE Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen. Skapa en förståelse för det enastående värdet av excellent service samt insikt och kunskap i såväl gästpsykologi som idéförsäljning. Deltagarna ska dessutom utvecklas i sin yrkesroll för att trygga sitt jobb och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kursen innehåller fyra delkurser: Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Säljande Beteende och Praktisk träning i försäljning. Efter utbildningen ska deltagarna: Kompetenshöjt sig som säljare Fått förutsättningar för att kunna skapa gästnöjdhet, lönsamhet och verktyg i gästbemötande. Fått insikt i hur olika gästkategorier hanteras och bemöts, hur uppmärksammar vi gästen och hur tar vi kontakt i olika situationer? Fått kunskap i hur man bedriver merförsäljning grundat på bättre förståelse om nyckeltal och företagets ekonomi. Föra kunskapen vidare till en eventuell nyanställd medarbetare längre fram. Fått kunskap inom områdena tillgänglighet och jämställdhet enligt EU-direktiv. Detta vävs in i utbildningarna på ett pedagogiskt sätt. Gästen i fokus Delkurs: 1 2 dag Vi inser att attityden vid mötet med gästen oftast är helt avgörande för dels vårt renommé på marknaden, men naturligtvis också för vår försäljning och lönsamhet. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen förskingra eller förädla varumärkets och företagets möjligheter på marknaden. Ansiktet utåt och det dagliga mötet med gästen står personalen för. umärket speglas i deras individuella val av attityd. I denna serie ger vi personalen en förståelse för de mjuka värdenas betydelse. Vi talar mycket om den personliga inställningen, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar. Det är ganska ovanligt att vi som gäster egentligen VET vad vi vill ha. Vårt jobb som säljare/ rådgivare blir alltså inte bara att tillfredställa det behov gästen eventuellt säger att hon har, utan att därutöver även tillfredställa de behov hon kanske skulle kunna ha samt de behov hon inte vet om att hon har. Med andra ord handlar det om att SKAPA behov genom att lyssna på gästen för att sedan sälja en idé, möjlighet eller lösning. Lyckas vi med det har vi inte bara gjort gästen verkligt nöjd, vi har även

25 fått en vän för livet en stamgäst. Den riktiga nyckeln till framgång är den så viktiga tilläggsförsäljningen. Att utan att på minsta sätt pracka på gästen extra varor/tjänster gäller det att med hjälp av tilläggsprodukter göra gästen ännu mer nöjd. Agenda Gästernas entydiga inställning till service och gästvård Våra värderingar/visioner umärkets önskade position och hur vi når dit De mjuka värdenas betydelse Den personliga inställningen Samarbete över gränserna Delaktighet och motivation Gästpsykologi Analysera gästens behov, överträffa gästernas förväntningar Idéförsäljning Lönsam Tilläggsförsäljning / Merförsäljning Klagomålshantering & bemötande av arga gäster Jämställdhet och tillgänglighet Säljande beteende Delkurs: 1 2 dag Med utgångspunkt från allt det vi tränade i avsnittet Gästen i fokus blir det nu förverkligat i konkret arbete. I detta avsnitt diskuterar vi vardagssituationer och tränar på att justera vårt beteende så att gästen alltid är i vårt största fokus. Formen för genomförandet är gruppvisa workshops. Ämnena (era vardagssituationer) tar vi fram i samråd med er. Exempel på sådana situationer / ämnen kan vara: Hur uppmärksammar vi gästen och tar kontakt? Säljaren är upptagen då gästen vill ha hjälp, hur gör vi? Hur hanterar vi flera gäster samtidigt? Hur gör man i kö-situation? (tex i receptionen, baren) Hur agerar vi då gästen bara vill prata? Hur agerar vi då gästen ställer svåra och ovanliga frågor? Hur agerar vi då gästen inte kan bestämma sig? Hur gör vi för att komma till avslut?

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

"NÄR INSIDAN RÄKNAS" - En studie om självledarskapets påverkan på kundbemötandet inom detaljhandeln. Författare: Charlotte Grip 850604.

NÄR INSIDAN RÄKNAS - En studie om självledarskapets påverkan på kundbemötandet inom detaljhandeln. Författare: Charlotte Grip 850604. "NÄR INSIDAN RÄKNAS" - En studie om självledarskapets påverkan på kundbemötandet inom detaljhandeln Författare: Charlotte Grip 850604 Handledare: Leif Rytting Marknadsföring Examinator: Richard Owusu Ämne:

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala

Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer - en fallstudie på Fresenius

Läs mer

E-handel: Let s get it on(line)

E-handel: Let s get it on(line) E-handel: Let s get it on(line) Hur kan e-handeln och e-butiker göras mer attraktiva för konsumenter? Magisteruppsats Marknadsföring 15hp Företagsekonomiska institutionen Handledare: Martin Öberg Handelshögskolan

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer