KURSKATALOG VT- 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG VT- 2013"

Transkript

1 KURSKATALOG VT- 2013

2 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell- och restauranganställda. - I spelform SPRÅK Engelska i restaurangmiljö Engelska i hotellmiljö Turismengelska för besöksnäringen Communicating in English within Tourism Management MARKNADSFÖRING Sociala Medier inriktning besöksnäring steg 1 Paketering och destinationsutveckling Sociala medier & sökoptimering steg 2 FÖRSÄLJNING Säljande beteende Sälj & Service Merförsäljning i besöksnäringen Praktisk träning i försäljning LEDARSKAP Dagligt ledarskap i besöksnäringen Utvecklande ledarskap UL Utveckling av grupp och ledare UGL Tourism Managment RESTAURANG OCH KÖK Livsmedelshantering SERVICE Gästen i fokus Tillgänglighet Service Management (kursen ges på engelska) TURISM, EVENEMANG & AKTIVITETER Event Management (kursen ges på engelska)

3 KONSEKVENSEKONOMI Förståelsen för grunderna i företagets ekonomi ger självförtroende. Detta är en utbildning som ger inblick i grunderna i vardagens ekonomiska villkor och därigenom skapar större känsla av delaktighet, motivation och självförtroende i det dagliga arbetet. Det är inte bara ledningen i företaget som ska kunna kommunicera om lönsamhet, försäljning och kostnader. All personal som säljer måste ha en grundläggande förståelse. Kursen behandlar bland annat försäljning hur räknar man ut marginalen på priser, vilka olika pålägg finns samt hur hanterar man moms. Vad är moms? Vidare pratar man om möjlighet till lönsamhet vid merförsäljning. Man pratar även om merförsäljning i förhållande till reducerade priser. Man arbetar med kalkylering, betydelsen av att sätta rätt priser och vad man bör tänka på när det gäller prissättning. Kursen behandlar även kostnadsmedvetenhet. Kursinnehåll: Nyckeltal Prognos Resultaträkning Budget Brutto/Netto Bruttovinst/Täckningsbidrag Moms Marginal/Pålägg Nedsatt pris Idé & Merförsäljning För vem? EKONOMI Joachim Meijer, StigFram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att få en allmän förståelse för företagets ekonomi.

4 Praktisk info: Antal deltagare Längd 20 deltagare per grupp ½ dag delkurs i Sälj & Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus och Praktiskt träning i försäljning. Se hela kursens innehåll under rubrik Sälj & Service. Lindvallen januari Klockan Övrigt Hemuppgift ingår

5 Ekonomi för reception, bokning & administration Kursen ämnar ge en djupare förståelse i ämnet ekonomi för dig som arbetar i reception eller konferens. Du ska få en inblick i ekonomiska termer, lära dig kalkylera, räkna på offerter och större evenemang. Tanken är att du under kursen ska börja bygga mallar som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete för att effektivisera och förenkla. Kursinnehåll Vad är ekonomi Ekonomiska termer Nyckeltal Beräkna och analysera enkla nyckeltal Kalkylering Prissättning på produkter Kalkylera evenemang Sammanställa offerter Hjälpmedel Enkla formler med Excel Revenue management För vem? EKONOMI Björn Grunewald, Adactor Fördjupning Medarbetare i reception eller konferens Att få öka lönsamheten på de produkter man säljer. Bli snabbare och bättre på att räkna på offerter och evenemang. Praktisk info: Antal platser Längd 15 deltagare per grupp ½ + ½ Åkerblads Hotell, Tällberg 7-8 januari Klockan Övrigt Egen dator med Excel behövs i del 2 av kursen.

6 Ekonomi för kök och restaurang Denna kurs behandlar ekonomiska termer kopplat till kök och restaurang. Har man rätt meny, går den med vinst? Är försäljningsutbudet rätt? Vad är täckningsbidraget per recept? Vad är det egentliga råvarukostnaden i kronor och i procent? Hur beräknar man försäljningspriser? Det är många olika frågor som kommer behandlas i denna kurs. Vidare ges kunskap om vilka ekonomiska fördelar man kan uppnå bl.a. genom att minska produktions- och tallrikssvinnet i verksamheten och vilka mervärden och konkurrensfördelar man kan skapa genom att erbjuda ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat. Dessutom presenteras olika märkningar och certifieringar. Kursinnehåll: Ekonomisk bedömning av ditt nuvarande försäljningsutbud Råvarukostnad i kronor Råvarukostnad i procent Bruttovinst i kronor Bruttovinst i procent Kalkylering av råvarukostnad per portion Beräkning av täckningsbidrag per recept Beräkning av försäljningspris Branschens nyckeltal Ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat - ekonomisk vinst och konkurrensfördelar Svinn, en outnyttjad resurs. För vem? EKONOMI Björn Grunewald, Adactor Fördjupning Produktionspersonal i kök och restaurang Målet är att du ska få ökad kunskap om kökets kostnader och om hur viktigt den ekonomiska planeringen är i den dagliga driften. Praktisk info: Antal deltagare Längd 20 deltagare per grupp ½ + ½ Åkerblads Hotell, Tällberg 7-8 januari Klockan

7 Ekonomi för icke-ekonomer Alla medarbetare i ett företag berörs av, påverkar och påverkas av företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fortlöpa. Att förstå ekonomi även fastän man inte arbetar med det dagligdags och som huvudsyssla är idag i många företag ett outtalat krav. Det är dagens nya näringsliv. I kursen Ekonomi för icke-ekonomer behandlar man ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering. Kursen kommer att ge deltagaren verktyg till att förstå hur företaget fungerar och styrs samt hur beslut påverkar och, inte minst, hur man själv kan påverka företagets ekonomi. Efter kursen kommer man att enklare förstå ekonomiska termer och tala företagets språk. Kursinnehåll: Ekonomiska rapporter Företagsanalys Budgetering Kalkylering Investeringsanalys Kapitalbehov Finansiering För vem? : Praktisk info: Antal platser Längd EKONOMI Erik Bergman, Adactor Fördjupning Kursen riktar sig i första hand till dig som inte är ekonom med berörs av företagets ekonomi i ditt arbete. Passar alla som arbetar i ledande ställning inom besöksnäringen Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna orientera sig/ ha en inblick i hur företagets ekonomi fungerar. 20 deltagare 2 dagar + Kursen kan vid behov komprimeras till två förstärkta halvdagarskurser. Denna kurs kan genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

8 Praktisk företagsekonomi för hotell- och restauranganställda I spelform. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom besöksnäringen och behöver grundläggande kunskaper i ekonomi. Kursen genomförs i huvudsak som distansutbildning där du i ett företagsspel, med stöd av medverkande i seminarier samt inspelade föreläsningar och kurslitteratur, driver ett eget företag i konkurrens med de övriga deltagarna Kursen passar dig som har, eller strävar mot, en ledande eller assisterande roll inom hotelloch restaurangbranschen, och som vill få erfarenhet från att, i ett virtuellt företag, styra verksamheten i ett eget företag mot ekonomiska mål för att sedan tillämpa dessa kunskaper i den egna yrkesutövningen. Under kursen kommer du själv, eller med hjälp av ett par kollegor att ansvara och driva ett virtuellt företag. Den fiktiva perioden sträcker sig över två år och innefattar en rad beslut som speglar den vardag du befinner dig i. Företagsspel: Som studiemetod och plattform för kursen använder vi Hotcalc Business Simulator, ett program som simulerar verklighetens beslutsituationer i ett hotell- och restaurangföretag. Programmet är datorbaserat och speglar marknadens reaktioner på sex företags beslut när dessa konkurrerar om gästerna på en starkt begränsat marknad under en begränsad tid av två (fiktiva) år. Parallellt läser du anvisad kurslitteratur för att ytterligare stärka dina kunskaper inom ekonomistyrning. Kursinnehåll o Ekonomisk termer och grundbegrepp o Resultat- och balansräkning o Prissättning och kalkylering o Finansiella/icke- finansiella nyckeltal o Säkerhetsmarginal o Långsiktig lönsamhetsplanering o DuPont modellen o Kassaflödesanalys o Budgetmetoder o Bokslut och skatteplanering

9 För vem? EKONOMI Erik Bergman, Adactor Spetskompetens Anställda inom hotell- och restaurangbranschen med intresse för högskolestudier. Att genom grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i företagsekonomi öka förståelsen av hur lönsamhet skapas inom hotell- och restaurangbranschen. Praktisk info: Antal deltagare 12 deltagare per grupp Längd dagar vid tre tillfällen. Distansundervisning under 2 månaders tid med veckovisa redovisningar. Denna kurs kan genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

10 Engelska i restaurangmiljö Att ta emot utländska besökare och att samtala med dem under deras vistelse kräver kunskaper i de vardagliga engelska uttrycken och förståelse för olika kulturers uttryckssätt. En besökare som blir trevligt och respektfullt mottagen, i telefon eller i det första mötet, får förtroende för resmålet och för människorna som möter dem. Därför är du som arbetar i gästernas närhet en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck och bemöta den utländska gästens önskemål. På den här kursen lär du dig de engelska uttryck och fraser som används i kundkontakter med utländska gäster och då främst i restaurangmiljö. Du får veta mer om kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationaliteter. Måltidsmiljön är ofta extra betydelsefull för gästen eftersom det är där gästen ofta upplever resmålet och dess människor Denna kurs bygger på att skapa förtroende och få besökaren att känna sig välkommen! Detta är en utbildning för dig som arbetar med våra utländska gäster i syfte att ge dig kunskaper i korrekt språkbruk samt i de viktigaste uttrycken och fraserna på engelska. Det naturliga samtalet är oftast nyckeln till ett gott värdskap. Kursinnehåll - Visa gästfrihet vid samtal med utländska gäster - Välkomstfraser vid mottagning av engelsktalande gäster - Förklara och visa gäst tillrätta - Vad ska jag säga när jag sagt "välkommen"? - Småprat som skapar god stämning vardagssamtalet - Praktiska övningar i small talk - Kommunicera utan ord tecken och signaler - Kroppsspråk, rörelser och uttryck som förenklar kommunikationen - Engelska i samtalet, de rätta fraserna, bokstavering, förkortningar, siffror - Rösthantering för förståelse, intonation och betoning - Restaurangengelska, ord och uttryck i gästens måltidsmiljö För vem? SPRÅK Margaret Linder, ScoTT YH Orienteringskurs Alla anställda som kommer i kontakt med utländska gäster. Kunna ta emot utländska besökare och samtala med dem på ett naturligt sätt. Känna sig säkrare när man talar engelska i restaurangmiljö, använda rätt fraser, samt lämna och ta emot meddelande korrekt.

11 Praktisk info: Antal platser Längd 20 deltagare per grupp ½ + ½ dag Villa Långbers 4-5 februari Klockan

12 Engelska i hotellmiljö Att ta emot utländska besökare och att samtala med dem under deras vistelse kräver kunskaper i de vardagliga engelska uttrycken och förståelse för olika kulturers uttryckssätt. En besökare som blir trevligt och respektfullt mottagen, i telefon eller i det första mötet, får förtroende för resmålet och för människorna som möter dem. Därför är du som arbetar i gästernas närhet en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck och bemöta den utländska gästens önskemål. På den här kursen lär du dig de engelska uttryck och fraser som används i kundkontakter med utländska gäster och då främst i hotellmiljö. Du får veta mer om kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationaliteter. Boendemiljön är ofta extra viktig eftersom det är där gästen ska bo och tillbringa en stor del av sin tid. Denna kurs bygger på att skapa förtroende och få besökaren att känna sig välkommen! Detta är en utbildning för dig som arbetar med våra utländska gäster i syfte att ge dig kunskaper i korrekt språkbruk samt i de viktigaste uttrycken och fraserna på engelska. Det naturliga samtalet är oftast nyckeln till ett gott värdskap. Kursinnehåll - Visa gästfrihet vid samtal med utländska gäster - Välkomstfraser vid mottagning av engelsktalande gäster - Förklara och visa gäst tillrätta - Vad ska jag säga när jag sagt "välkommen"? - Småprat som skapar god stämning vardagssamtalet - Praktiska övningar i small talk - Kommunicera utan ord tecken och signaler - Kroppsspråk, rörelser och uttryck som förenklar kommunikationen - Engelska i samtalet, de rätta fraserna, bokstavering, förkortningar, siffror - Rösthantering för förståelse, intonation och betoning - Hotellengelska, ord och uttryck i gästens boendemiljö För vem? SPRÅK Margaret Linder, SCoTT Yrkeshögskola Orienteringskurs Alla anställda som kommer i kontakt med utländska gäster. Kunna ta emot utländska besökare och samtala med dem på ett naturligt sätt. Känna sig säkrare när man talar engelska i hotellmiljö, använda rätt fraser, samt lämna och ta emot meddelande korrekt.

13 Praktisk info: Antal platser Längd 20 deltagare per grupp ½ + ½ dag Villa Långbers 4-5 februari Klockan

14 Turismengelska för besöksnäringen Att ta emot utländska besökare och att samtala med dem under deras vistelse kräver kunskaper i de vardagliga engelska uttrycken och förståelse för olika kulturers uttryckssätt. En besökare som blir trevligt och respektfullt mottagen, i telefon eller i det första mötet, får förtroende för resmålet och för människorna som möter dem. Därför är du som arbetar i gästernas närhet en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck och bemöta den utländska gästens önskemål. På den här kursen lär du dig de engelska uttryck och fraser som används i kundkontakter med utländska gäster och i de olika miljöer som möter våra turister. Du får veta mer om kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationaliteter. De miljöer som möter dem är ju allt från, olika färdsätt så som flyg tåg buss eller taxi, olika boendemiljöer såsom hotell camping vandrarhem eller stugbyar, olika måltidmiljöer så som restauranger caféer snabbmatsställen eller kiosker, olika utflyktsmål så som museer arenor aktiviteter och evenemang, kort sagt alla de vanligaste miljöerna som en turist möter under sin resa. Denna kurs bygger på att skapa förtroende och få besökaren att känna sig välkommen! Detta är en utbildning för dig som arbetar med våra utländska gäster i syfte att ge dig kunskaper i korrekt språkbruk samt i de viktigaste uttrycken och fraserna på engelska. Det naturliga samtalet är oftast nyckeln till ett gott värdskap. - Visa gästfrihet vid samtal med utländska gäster - Välkomstfraser vid mottagning av engelsktalande gäster - Förklara och visa gäst tillrätta - Vad ska jag säga när jag sagt "välkommen"? - Småprat som skapar god stämning vardagssamtalet - Praktiska övningar i small talk - Kommunicera utan ord tecken och signaler - Kroppsspråk, rörelser och uttryck som förenklar kommunikationen - Engelska i samtalet, de rätta fraserna, bokstavering, förkortningar, siffror - Rösthantering för förståelse, intonation och betoning - Turismengelska, ord och uttryck som används vid samtal med besökare. För vem? SPRÅK Margaret Linder, SCoTT Yrkeshögskola Orienteringskurs Kursen vänder sig till medarbetare i reception, kundmottagning, växel och guidning som önskar bygga på och aktivera sin förmåga att använda engelska när man tar emot besökare eller samtalar med gäster. Efter kursen skall deltagarna kunna ta emot utländska besökare och telefonsamtal på ett professionellt sätt, känna sig säkrare när man talar engelska i reception, växel och guidning, använda rätt ord och fraser samt lämna och ta emot meddelanden.

15 Praktisk info: Antal deltagare Längd 20 deltagare per grupp 2 dagar. Siljansområdet i maj. Datum meddelas senare Denna kurs kan genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

16 Communicating in English within Tourism Management The course will focus on three key areas: oral communication, cultural aspects, and written communication. The participant s oral skills and employmentspecific vocabulary will be developed via the use of authentic material, discussions, exercises, etc. Participants will be given the opportunity to reflect on how they view their own and other cultures in order to improve business relations. Writing skills will be developed through exercises focusing on the effect of language on communication and practical cultural aspects, which also affect communication whether written or spoken. Learning Outcomes On completion of this course, participants will be able to: Demonstrate fundamental skills in oral discussions, such as turn-taking, communicating clearly and effectively their point of view, and respecting the opinion of other participants Present authentic material in a summarized form, as well as provide ideas from the material for group discussion Be aware of the variety of registers (levels of language) within English and how they should be used, that is, to analyze the communication situation and apply the appropriate register Demonstrate a practical knowledge of presentation technique in the form of formal and informal presentations Show empathy and understanding for cultural diversity in order to prepare themselves to communicate with a culture other than their own Write clear, concise and correct business-related texts in English using an expanded business glossary Specific Course Content Depending on participant s particular needs the following are suggested areas: Introductions/socialising Business communication Business meetings Cultural awareness Presentation technique Additional Information It is preferable that participants have English B at Swedish upper secondary school or equivalent knowledge. All teaching is conducted in English. Attendance and active participation is obligatory as much of the work involves group discussions. Participants will produce at least one written document (eg a report, marketing material, website info, etc) and produce and present one

17 presentation related to their field/company. Course material will be made available online by the university. För vem? Praktisk info: Antal platser Längd SPRÅK Sarah Berglind Spetskompetens Anställda inom hotell- och restaurangbranschen med intresse för högskolestudier. Att kunna kommunicera och hantera det engelska språket affärsmässigt i både tal och skrift inom turismindustrin. 20 deltagare 2 dagar. För högskolepoäng tillkommer ytterligare självstudier. Examination för högskolepoäng. Säfsen april + 1 dag för högskolepoäng Förutom ovanstående tid kan kursen genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

18 Sociala Medier steg 1 Kompetensutveckling för besöksnäringen i digital marknadsföring. Få insikt i vilka digitala kanaler det finns och hur man som företagare kan använda sig av dessa (affärsnytta) stort fokus på hemsida, blogg, twitter och Facebook. Stärka företagets varumärke genom att skapa struktur med en genomtänkt kommunikationsstrategi kopplat till befintlig marknad- och aktivitetsplan. Att få rätt verktyg att själv kunna starta och driva en företagssida på Facebook på rätt sätt. God kunskap och insikt i möjligheter med Facebook, Twitter, You-Tube. Insikt i Googels verktyg analy- tics och adwords. Dagen stöps efter deltagarnas nuläge och relevanta case för inspiration presenteras. DATOR Alla deltagare har med sig en laptop, då vi jobbar hands on med Facebook och andra digitala sociala medier. KURSDAGENS UPPLÄGG: KOMMUNIKATION umärkesstrategi det är inte vad vi säger - det är vad vi gör, varumärket JAG AB. Vem kommunicerar vi till, och med vad kommunicerar vi och hur kommunicerar vi? Vem är vår kund? Vikten av en grafisk profil. Storytelling - vad är det? MARKNADSKANALER Digitala Sociala Medier: vad är det? Vilka möjligheter finns i dessa marknadskanaler, behövs en strategi? Lyssna, dela, konversera och tagga - nya begrepp finns nu i vår digitala vardag. Är hemsidan på väg att försvinna eller finns det andra möjligheter för den nu? Hur syns företaget i sökmoto- rer, och vad kan man göra själv utan att köpta annonser och sökord? Måste vi vara i alla digitala sociala medier - vikten av att våga välja bort. Öka närvaror på Google genom att koppla samman företagets digitala medier. Genomgång och av uppstart av en Facebook-sida för företag - här läggs större delen av dagen B2B och B2C. Vad är möjligt att göra och vad bör man göra? Genomgång av alla FB-funktionern. Vad är relevant att fylla i under informationsflikar- na, registrera adress till FB-sidan, koppla kartfunktionen så kunder kan checka in på företagssidan. Tips och råd kring omslagsbild och profilbild. Genomgång av loggen och dess funktioner, bildhantering. Hur får vi kunder att gilla oss? Vad driver engagemang och värde? Inspirationscase från branschen. Facebook-layout hur bygger vi upp före- tagets Facebook-sida, skapa flikar, skapa landningsidor. Hur lyfter vi in företagets layout i Facebook. Facebook insights, statisik som ger oanade möjligheter till kundträffhet, Facebook annonser - vad kostar det, och vad innebär det; genomgång av målgruppsselektering och alla funktioner kring annonsering i flödet, erbjudande och sponsrade inlägg.

19 Genomgång av grupper, hemlig, sluten och öppen, vad är skillnaden och hur kan jag som företagare dra nytta av dessa befintliga nätverk. DIGITALA SOCIALA MEDIER Twitter, blogg, You-tube, LinkedIN, Instagram, Pinterest - genomgång av våra vanligaste Digitala Sociala Medier. Digitala Sociala Mediestrategi, var går våra gränser? Och vem gör vad? Genomgång av utmaningar och möjligheter. Twitter, hur gör man när man twittrar? Vad är skillnaden på blogg, facebook och twitter? Blogg, hur fungerar det? LinkedIN, vad är det? Allt mer av företagens rekrytering sker via LinkedIN, USA och delar av Europa växer enormt i detta affärs nätverk, sedan LinkedIN översattes till svenska har nätverket även tagit fart i Sverige. You-tube, öka närvaron - och visa upp ditt företag, produkter mm, ett fantastiskt verktyg för sökning, delning och marknadsföring digitalt, ljudkvalité viktigare än bildkvalité, hur skapar man ett You-tube konto till företaget. Inspiration via olika Youtube klipp från olika branscher. Vad är Google analytics? Google adwords, varför ska man köpa sökord? Vilka sökmotorer används och hur kan vi öka vår sajts/hemsida synlighet mot dessa? Portaler, annonsering via banners - vad finns det, och vad bör man tänka på för att få bra resultat av sina marknadsföringsinsatser? För vem? MARKNADSFÖRING Annethe Andersson, ScoTT Yrkeshögskola Orienteringskurs De som arbetar med sociala medier inom marknadsföring mot gäst/kund. Deltagarna ska känna att de fått verktygen för att kunna marknadsföra sitt företag genom olika kanaler, förutom de traditionella även de nya internetbaserade som sociala medier, så att målgruppen lättare nås. Praktisk info: Antal deltagare Längd deltagare per grupp 1 dag Denna kurs kan genomföras om ett tillräckligt stort antal deltagare anmäler/beställer. Detta görs till

20 PAKETERING OCH DESTINATIONSUTVECKLING Kursen ger god inblick i och genom praktiska övningar kunskap om hur man för olika målgrupper bygger upp ett resmål, en resa, en destination med dess olika beståndsdelar. Kursinnehåll kunna definiera en målgrupp ha kunskap om resebranschens resevillkor kunna prissätta produkter så att de är ekonomiskt hållbara kunna göra en enklare konkurrensanalys kunna kalkylera i såväl svensk som utländsk valuta kunna genomföra efterkalkyler översiktlig kunskap om kontraktering För vem? MARKNADSFÖRING Hans Berglund, SCoTT Yrkeshögskola Orienteringskurs Medarbetare i besöksnäringsföretag och turistbyråer Kunna marknadsföra och producera paket för olika sorters aktiviteter, evenemang och andra produkter i besöksnäringen. Stiftsgården, Rättvik 8 april Tid

21 Sociala medier och sökoptimering steg 2 Affärsutveckla företaget genom effektiv marknadsföring analog & genom digitala sociala medier. Inse vad som skapar driv och tvåvägskommunikation på företagets Facebook-sida, inse vad som är framgångsrikt vilket innehåll som ger flest delningar och gilla. Inse vilka som är företagets noder (ambassadörer) hur man selekterar målgrupp i sin Facebookannonsering. Stärka företagets varumärke genom att skapa struktur med en genomtänkt kommunikationsstrategi kopplat till befintlig affärs- och marknadsplan, både digital och analog. Att kunna sökoptimera företagets hemsida och öka synligheten på Google. Att strukturera och göra företagets hemsida attraktiv. God kunskap, både teoretisk och praktisk när det gäller kommunikativa kopplingar för att öka trafiken till Facebook-sidan. Kunskap om Googels verktyg analytics och adwords. Inse vikten av att starta med en digitala sociala mediestrategi och företagspolicy för digitia sociala medier. Få inspiration till vidare utveckling och se resultat dvs. på sikt generera ökad försäljning. Dagen stöps efter deltagarnas nuläge och relevanta inspirationscase från besöksnäringen presenteras. Arbetsform Kursen bedrivs i workshopform och via praktiska övningar. DATOR - Alla deltagare har med sig en laptop, då vi jobbar hands on med Facebook och andra digitala sociala medier. KURSDAGENS INNEHÅLL: varumärket grafisk profil qr kod marknadsplan, målgrupp omvärldsbevakning twitter youtube - vimeo - instagram - hemsida google lindekin

22 För vem? Praktisk info: Antal deltagare Längd MARKNADSFÖRING Annette Andersson, SCoTT Yrkeshögskola FÖRDJUPNING Samtliga deltagande företag har idag Facebook-sida och hemsida och är nu redo för steg 2. Att få ännu mer kunskap om sociala medier och des möjligheter att skapa försäljning. DATOR - Alla deltagare har med sig en laptop, då vi jobbar hands on med Facebook och andra digitala sociala medier deltagare per grupp 1 dag Tällbergsgården 23 januari Klockan Campus Sälen 24 januari Klockan

23 Säljande beteende Med utgångspunkt från allt det vi tränade i avsnittet Gästen i fokus blir det nu förverkligat i konkret arbete. I detta avsnitt diskuterar vi vardagssituationer och tränar på att justera vårt beteende så att gästen alltid är i vårt största fokus. Formen för genomförandet är gruppvisa workshops. Ämnena (era vardagssituationer) tar vi fram i samråd med er. Exempel på sådana situationer / ämnen kan vara: Hur uppmärksammar vi gästen och tar kontakt? Säljaren är upptagen då gästen vill ha hjälp, hur gör vi? Hur hanterar vi flera gäster samtidigt? Hur gör man i kö-situation? (tex i receptionen, baren) Hur agerar vi då gästen bara vill prata? Hur agerar vi då gästen ställer svåra och ovanliga frågor? Hur agerar vi då gästen inte kan bestämma sig? Hur gör vi för att komma till avslut? För vem? FÖRSÄLJNING Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen Praktisk info: Antal deltagare Längd 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Praktisk träning i försäljning. Se hela kursens innehåll under rubrik Sälj & Service. Lindvallen jan Klockan Övrigt Hemuppgift ingår

24 SÄLJ & SERVICE Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen. Skapa en förståelse för det enastående värdet av excellent service samt insikt och kunskap i såväl gästpsykologi som idéförsäljning. Deltagarna ska dessutom utvecklas i sin yrkesroll för att trygga sitt jobb och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kursen innehåller fyra delkurser: Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Säljande Beteende och Praktisk träning i försäljning. Efter utbildningen ska deltagarna: Kompetenshöjt sig som säljare Fått förutsättningar för att kunna skapa gästnöjdhet, lönsamhet och verktyg i gästbemötande. Fått insikt i hur olika gästkategorier hanteras och bemöts, hur uppmärksammar vi gästen och hur tar vi kontakt i olika situationer? Fått kunskap i hur man bedriver merförsäljning grundat på bättre förståelse om nyckeltal och företagets ekonomi. Föra kunskapen vidare till en eventuell nyanställd medarbetare längre fram. Fått kunskap inom områdena tillgänglighet och jämställdhet enligt EU-direktiv. Detta vävs in i utbildningarna på ett pedagogiskt sätt. Gästen i fokus Delkurs: 1 2 dag Vi inser att attityden vid mötet med gästen oftast är helt avgörande för dels vårt renommé på marknaden, men naturligtvis också för vår försäljning och lönsamhet. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen förskingra eller förädla varumärkets och företagets möjligheter på marknaden. Ansiktet utåt och det dagliga mötet med gästen står personalen för. umärket speglas i deras individuella val av attityd. I denna serie ger vi personalen en förståelse för de mjuka värdenas betydelse. Vi talar mycket om den personliga inställningen, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar. Det är ganska ovanligt att vi som gäster egentligen VET vad vi vill ha. Vårt jobb som säljare/ rådgivare blir alltså inte bara att tillfredställa det behov gästen eventuellt säger att hon har, utan att därutöver även tillfredställa de behov hon kanske skulle kunna ha samt de behov hon inte vet om att hon har. Med andra ord handlar det om att SKAPA behov genom att lyssna på gästen för att sedan sälja en idé, möjlighet eller lösning. Lyckas vi med det har vi inte bara gjort gästen verkligt nöjd, vi har även

25 fått en vän för livet en stamgäst. Den riktiga nyckeln till framgång är den så viktiga tilläggsförsäljningen. Att utan att på minsta sätt pracka på gästen extra varor/tjänster gäller det att med hjälp av tilläggsprodukter göra gästen ännu mer nöjd. Agenda Gästernas entydiga inställning till service och gästvård Våra värderingar/visioner umärkets önskade position och hur vi når dit De mjuka värdenas betydelse Den personliga inställningen Samarbete över gränserna Delaktighet och motivation Gästpsykologi Analysera gästens behov, överträffa gästernas förväntningar Idéförsäljning Lönsam Tilläggsförsäljning / Merförsäljning Klagomålshantering & bemötande av arga gäster Jämställdhet och tillgänglighet Säljande beteende Delkurs: 1 2 dag Med utgångspunkt från allt det vi tränade i avsnittet Gästen i fokus blir det nu förverkligat i konkret arbete. I detta avsnitt diskuterar vi vardagssituationer och tränar på att justera vårt beteende så att gästen alltid är i vårt största fokus. Formen för genomförandet är gruppvisa workshops. Ämnena (era vardagssituationer) tar vi fram i samråd med er. Exempel på sådana situationer / ämnen kan vara: Hur uppmärksammar vi gästen och tar kontakt? Säljaren är upptagen då gästen vill ha hjälp, hur gör vi? Hur hanterar vi flera gäster samtidigt? Hur gör man i kö-situation? (tex i receptionen, baren) Hur agerar vi då gästen bara vill prata? Hur agerar vi då gästen ställer svåra och ovanliga frågor? Hur agerar vi då gästen inte kan bestämma sig? Hur gör vi för att komma till avslut?

KURSKATALOG HT- 2013

KURSKATALOG HT- 2013 KURSKATALOG HT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen/ingår i Sälj & Service Ekonomi för reception, bokning & administration Ekonomi för kök & restaurang SPRÅK Engelska i restaurangmiljö

Läs mer

KURSKATALOG HT- 2012

KURSKATALOG HT- 2012 KURSKATALOG HT- 2012 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer SPRÅK Engelska i restaurangmiljö

Läs mer

KURSKATALOG HT- 2012

KURSKATALOG HT- 2012 KURSKATALOG HT- 2012 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer SPRÅK Engelska i restaurangmiljö

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Ledarutveckling utöver det vanliga

Ledarutveckling utöver det vanliga Ledarutveckling utöver det vanliga Ö p p n a p r o g r a m 2 0 0 8-2 0 0 9 Programansvariga LARS OLSSON lars.olsson@effect.se Lars vill i sin yrkesroll befinna sig i gränslandet mellan organisations- och

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Kursens innehåll och upplägg

Kursens innehåll och upplägg Kursens innehåll och upplägg 17 april 2015 Affärsarkitektur och affärsarkitekten Vi myntade begreppet affärsarkitektur 2006 och lanserade utbildningen Certifierad Affärsarkitekt i februari 2007 Sedan dess

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Sociala medier marknadsföring b2b

Sociala medier marknadsföring b2b Sociala medier marknadsföring b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013 Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling förbättrar marknadskommunikation sälj resultat digitala medier som verktyg

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer