KURSKATALOG HT- 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG HT- 2012"

Transkript

1 KURSKATALOG HT- 2012

2 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer SPRÅK Engelska i restaurangmiljö (kommer inom kort) Engelska i hotellmiljö MARKNADSFÖRING Sociala Medier inriktning besöksnäring FÖRSÄLJNING Säljande beteende Sälj & Service Merförsäljning i besöksnäringen Konsten att övertyga retorikkurs Kommunikation och design för besöksnäringen LEDARSKAP Dagligt ledarskap i besöksnäringen Utvecklande ledarskap UL Hospitality leadership course SERVICE Gästen i fokus Sälj & Service Praktiskt träning VÄRDSKAP Värdskapsutbildning - Destinationsvärd

3 Konsekvensekonomi Förståelsen för grunderna i företagets ekonomi ger självförtroende. Detta är en utbildning som ger insikt för grunderna i vardagens ekonomiska villkor och därigenom skapar större känsla av delaktighet, motivation och självförtroende i det dagliga arbetet. Det är inte bara ledningen i företaget som ska kunna kommunicera om lönsamhet, försäljning och kostnader. All personal som säljer måste ha en grundläggande förståelse. Kursen behandlar bland annat försäljning hur räknar man ut marginalen på priser, vilka olika pålägg finns samt hur hanterar man moms. Vad är moms? Vidare pratar man om möjlighet till lönsamhet vid merförsäljning. Man pratar även om merförsäljning i förhållande till reducerade priser. Man arbetar med kalkylering, betydelsen av att sätta rätt priser och vad man bör tänka på när det gäller prissättning. Kursen behandlar även kostnadsmedvetenhet. Kursinnehåll: Nyckeltal Prognos Resultaträkning Budget Brutto/Netto Bruttovinst/Täckningsbidrag Moms Marginal/Pålägg Nedsatt pris Idé & Merförsäljning EKONOMI Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att få en grundläggande förståelse för företagets ekonomi.

4 Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp ½ dag delkurs i Sälj & Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus och Sälj & Service Praktiskt träning. Dalecarlia dec Kläppen 29 okt 1 nov Högfjällshotellet nov Övrigt Hemuppgift ingår

5 Ekonomi för reception, bokning & administration Kursen ämnar ge en djupare förståelse i ämnet ekonomi för dig som arbetar i reception eller konferens. Du ska få en inblick i ekonomiska termer, lära dig kalkylera, räkna på offerter och större evenemang. Tanken är att du under kursen ska börja bygga mallar som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete för att effektivisera och förenkla. Kursinnehåll Vad är ekonomi Ekonomiska termer Nyckeltal Beräkna och analysera enkla nyckeltal Kalkylering Prissättning på produkter Kalkylera evenemang Sammanställa offerter Hjälpmedel Enkla formler med Excel Revenue management EKONOMI Björn Grunewald, Adactor Fördjupning Medarbetare i reception eller konferens Att få öka lönsamheten på de produkter man säljer. Bli snabbare och bättre på att räkna på offerter och evenemang. Praktisk info: Antal platser 15 deltagare per grupp ½ + ½ Lindvallen nov Klockan Övrigt Egen dator med Excel behövs i del 2 av kursen.

6 Ekonomi för kök och restaurang Denna kurs behandlar ekonomiska termer kopplat till kök och restaurang. Har man rätt meny, går den med vinst? Är försäljningsutbudet rätt? Vad är täckningsbidraget per recept? Vad är det egentliga råvarukostnaden i kronor och i procent? Hur beräknar man försäljningspriser? Det är många olika frågor som kommer behandlas i denna kurs. Vidare ges kunskap om vilka ekonomiska fördelar man kan uppnå bl.a. genom att minska produktions- och tallrikssvinnet i verksamheten och vilka mervärden och konkurrensfördelar man kan skapa genom att erbjuda ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat. Dessutom presenteras olika märkningar och certifieringar. Kursinnehåll: Ekonomisk bedömning av ditt nuvarande försäljningsutbud Råvarukostnad i kronor Råvarukostnad i procent Bruttovinst i kronor Bruttovinst i procent Kalkylering av råvarukostnad per portion Beräkning av täckningsbidrag per recept Beräkning av försäljningspris Branschens nyckeltal Ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat - ekonomisk vinst och konkurrensfördelar Svinn, en outnyttjad resurs. EKONOMI Björn Grunewald, Adactor Fördjupning Produktionspersonal i kök och restaurang Målet är att du ska få ökad kunskap om kökets kostnader och om hur viktigt den ekonomiska planeringen är i den dagliga driften. Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp ½ + ½ Lindvallen nov Klockan

7 Ekonomi för icke-ekonomer Alla medarbetare i ett företag berörs av, påverkar och påverkas av företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fortlöpa. Att förstå ekonomi även fastän man inte arbetar med det dagligdags och som huvudsyssla är idag i många företag ett outtalat krav. Det är dagens nya näringsliv. I kursen Ekonomi för icke-ekonomer behandlar man ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering. Kursen kommer att ge deltagaren verktyg till att förstå hur företaget fungerar och styrs samt hur beslut påverkar och, inte minst, hur man själv kan påverka företagets ekonomi. Efter kursen kommer man att enklare förstå ekonomiska termer och tala företagets språk. Kursinnehåll: Ekonomiska rapporter Företagsanalys Budgetering Kalkylering Investeringsanalys Kapitalbehov Finansiering : Praktisk info: Antal platser EKONOMI Erik Bergman, Adactor Fördjupning Kursen riktar sig i första hand till dig som inte är ekonom med berörs av företagets ekonomi i ditt arbete. Passar alla som arbetar i ledande ställning inom besöksnäringen Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna orientera sig/ ha en inblick i hur företagets ekonomi fungerar. 20 deltagare 2 dagar + Kursen kan vid behov komprimeras till två förstärkta halvdagarskurser. Green Hotel nov Klockan

8 Engelska i hotellmiljö Här lär du dig de engelska fraser och uttryck som används vid kundkontakter i reception och vid telefonsamtal med gäster. Kursen behandlar även kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationalitet. Kursinnehåll Din roll och betydelse vid utländska kontakter Välkomstfraser i reception och kundmottagning Uttryck för gästfrihet Vad ska jag säga när jag sagt Välkommen Small talk vardagssamtal - småprat som skapar god stämning Förklara och hänvisa Kommunicera utan ord Kroppsspråk och uttryck i kombination Engelska i telefonen - röst och intonation De rätta fraserna, bokstavering, siffror, förkortningar Praktiska övningar där du får agera SPRÅK Margaret Linder, ScoTT YH Orienteringskurs Medarbetare i reception, bokning och telefonväxel. Kunna ta emot utländska besökare och samtala i telefon på ett professionellt sätt. Känna sig säkrare när man talar engelska i reception och växel, använda rätt fraser, samt lämna och ta emot meddelande korrekt. Praktisk info: Antal platser 20 deltagare per grupp ½ + ½ dag Tandådalen 4-5 dec Klockan Säfsen Kommer VT -13

9 Sociala medier - för besöksnäringen Här är en kurs för dig som vill veta mer om marknadsföring, sociala medier och sökoptimering (SEO). Kursen kommer behandla hur man går till väga för att arbeta med sin marknadsföring och når sin målgrupp. Hur man arbetar strategiskt med sociala medier? Hur man arbetar med sökoptimering och rankar höst på Google? Sociala medier för besöksnäringen behandlar begrepp som varumärke, affärsidé, kommunikationsbehov, målgrupper och sociala medier. Arbetsform Kursen bedrivs i workshopform och via praktiska övningar. Kursinnehåll: Hur ska man marknadsföra sig? Definiera varumärket vilka är produkterna/tjänsterna? Vilka är målgruppen? Vad ska kommuniceras? Vad är sociala medier? Hur och varför ska man arbeta med sociala medier? Vad är sökoptimering? Hur arbetar man med sökoptimering? MARKNADSFÖRING Annette Andersson, By Tekla AB Orienteringskurs De som arbetar med sociala medier inom marknadsföring mot gäst/kund. Deltagarna ska känna att de fått verktygen för att kunna marknadsföra sitt företag genom olika kanaler, förutom de traditionella även de nya internetbaserade som sociala medier, så att målgruppen lättare nås.

10 Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp 1 dag Gyllene Hornet 6 nov Klockan Campus Sälen 13 nov Klockan

11 Säljande beteende Påbyggnadsdel till kursen Gästen i fokus där innehållet nu blir det förverkligat i konkret arbete. I denna delkurs diskuterar vi vardagssituationer och tränar på att justera vårt beteende så att gästen alltid är i vår största fokus. Arbetsform Workshop och gruppövningar med konkreta Case. Kursinnehåll: Hur uppmärksammar vi gästen och tar kontakt? Säljaren är upptagen då gästen vill ha hjälp, hur gör vi? Hur hanterar vi flera gäster samtidigt? Hur agerar vi då gästen bara vill prata? Hur agerar vi då gästen ställer svåra och ovanliga frågor? Hur agerar vi då gästen inte kan bestämma sig? Hur gör vi för att komma till avslut? FÖRSÄLJNING Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Sälj & Service Praktiskt träning. Dalecarlia dec

12 Kläppen 29 okt-1 nov Högfjällshotellet 27 nov-29 nov Övrigt Hemuppgift ingår

13 Sälj & Service Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar för främst ny personal t.ex. i samband med uppstart inför en ny säsong. Service, säljande förhållningssätt, gästpsykologi får en naturlig koppling och ger en totalbild av arbetet inom besöksnäringen. Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Säljande beteende och Sälj & Service praktiskt träning. Detta är en orienteringskurs som passar all personal, både heltidsanställd som extra. Kursen är bred och berör viktiga ämnen kopplande till sälj och service inom besöksindustrin. Praktisk info: Antal deltagare FÖRSÄLJNING Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen. 20 deltagare per grupp ½ + ½ + ½ + ½ dag per grupp Dalecarlia dec Högfjällshotellet nov Kläppen 29 okt -1 nov Övrigt 4 halvdagar i följd under en introduktionsvecka med förmiddag eller eftermiddag.däremellan ges uppgifter att lösa på egen hand.

14 Merförsäljning för besöksnäring Merförsäljning handlar inte i första hand om att sälja utan istället om att hjälpa kunden att köpa det kunden behöver. Säljarens roll blir att hjälpa och stötta kunden i sitt beslutsfattande. På vilket sätt säljaren föreslår merförsäljning är av största vikt. Att lära känna kunden och bygga upp en affärsrelation är av stor betydelse liksom att ha en strategi för hur merförsäljning ska gå till. Arbetsform Tyngdpunkten i kursen ligger på praktiska övningar, miniföreläsningar och brainstorming i grupp. Reflektion. Kursinnehåll Kundservice Säljprocesser Sambandsförsäljning Idéutveckling Merförsäljningens betydelse för kunden Nästa steg hur går vi vidare? Utbildar Praktisk info: Antal platser FÖRSÄLJNING Lasse Theander, Entreprenörskolan YH Fördjupning Medarbetare inom besöksnäringen Målet med kursen är att deltagarna direkt efter avslutad kurs ska ha verktyg för att kunna öka försäljningen och därmed lönsamheten i den egna verksamheten. 12 deltagare per grupp ½+½ Kläppen nov Klockan

15 Konsten att övertyga retorikkurs Att visa vägen framåt, att få folk med sig samt att både kommunicera sitt budskap och sin egen personlighet, är många gånger de allra viktigaste framgångsfaktorerna för en ledare. Dessa frågor är fokus på detta seminarium. Utbildningen kan även företagsanpassas och utföras internt i er organisation. Information och kommunikation handlar båda om att ha kontakt med en person, en grupp, en publik, etc. på något sätt. Båda behövs men är mycket olika. Information handlar om en väg, en riktning i budskapet. Information behövs i vissa situationer. En chef måste vara beredd att stå upp och informera om olika frågor, beslut, resultat, etc. och göra det på ett sätt så att budskapet blir tydligt, klart och möjligt att förstå. Kommunikation är något annat. Comunicare (latin) betyder dela och handlar om två vägar, en dubbelriktad process. I kommunikation finns en sändare och en mottagare. Sändaren måste göra mottagaren delaktig i samtalet (samtal =man talar sig samman). Som ledare och chef är din förmåga att kunna kommunicera helt avgörande för din roll och för den dagliga verksamheten. Småord och stordåd går ofta hand i hand. Med utgångspunkt från den klassiska retoriken kan du skapa en plattform för en väl fungerande kommunikation. Kursinnehåll Det egna uttryckssättet, att växla upp sig själv i ledarrollen. Att informera eller övertyga? Vad är kommunikation och hur kan man använda sig av retoriken för att kommunicera bättre? Hur arbetar de framgångsrika ledarna med sin personliga kommunikation, vilka metoder är applicerbara i min vardag? Argumentation, Bevisning, Språk, Framförande & Kroppsspråk FÖRSÄLJNING Martin Lindström, Entreprenörskolan YH Fördjupning Utbildningen vänder sig till dig som har personal- eller ledaransvar. Du är chef, ledare eller projektledare. Målet med kursen är att deltagarna kommer kunna öka sin förståelse för ordets makt och möjligheterna att påverka sina medmänniskor.

16 Praktisk info: Antal platser 20 deltagare 1 dag Lerdalshöjden 23 okt Klockan Sälen Kommer VT-13

17 Kommunikation och design för besöksnäring Upplevelsehandeln är idag en stor del av besöksnäringen och kommer att växa ytterligare. Därmed kommer allt större krav att ställas på den personal som ska arbeta med butikens kommunikation och design. Med enkla visuella hjälpmedel har den som arbetar i butik enorma möjligheter att påverka kunderna. Entreprenörskolan i Leksand har lång erfarenhet av utbildning av butikskommunikatörer på yrkeshögskolenivå. Arbetsform Kursen genomförs i form av workshops där deltagarna får träna olika moment praktiskt, enskilt eller i grupp. Korta teoripass förstärker och förtydligar de praktiska momenten. Reflektion. Kursinnehåll Butikskommunikation Grundregler för varuexponering Färg & form Butiksdesign Omvärldskunskap Kundvarv Nästa steg hur går jag vidare? FÖRSÄLJNING Lasse Theander, Entreprenörskolan YH Fördjupning Reception, restaurang- och butikspersonal Ge inspiration, ny kunskap och verktyg för att kunna utveckla butikskoncept för ökad lönsamhet. Praktisk info: Antal platser 12 deltagare per grupp ½ + ½ Kläppen nov Klockan

18 Dagligt Ledarskap Det handlar om att vara chef för sitt företag, men ledare för sina medarbetare. Ledarna har en avgörande roll för vilket renommé besöksnäringen i Dalarna får hos våra gäster. Kraven på egenskaper för en bra företagsledare/ avdelningsledare är stora. Det handlar om samarbetsförmåga, engagemang, kravställande, att nå uppsatta mål, följa handlingsplaner och inte minst att driva företaget i en positiv ekonomisk riktning. Dagligt ledarskap fokuserar på att effektivisera chefskapet och skapa sunda, framgångsrika och hälsofrämjande arbetsplatser. Här ges ledaren verktyg och förutsättningar till att motivera sina medarbetare och skapa en positiv anda. Tyngd läggs vid kommunikation och förmågan att genom tydlighet och delegering av ansvar skapa delaktighet, engagemang och motivation i organisationen. Deltagarna kommer även att göra egna personlighetsanalyser och genom verktyget DISC analys därmed få insikt i hur ledaren bäst kan nyttja sin potential i sitt personliga ledarskap. Ledaren får även reda på sina specifika utvecklingsområden. Även inslag av konsekvensekonomi kommer att behandlas såsom försäljning, kundnöjdhet och ökad lönsamhet. Utbildningen uppmuntrar till nytänkande, nytändning och förmågan att bryta mönster. Arbetsform Kursen ges i form av seminarier kombinerat med praktiska övningar/workshops. Exempel hämtade från branschen istället för teoretiska modeller. Mellan tillfällena får deltagarna med sig verktyg som hjälper denne att praktiskt omsätta kunskaper och situationsanpassa sitt ledarskap. Kursinnehåll Våra värderingar / Vår kultur Målformulering / Målstyrning / Min egen Handlingsplan Kommunikation / Tydlighet Personlig utveckling / Planering Self management / tidsoptimering Erfarenhetsutbyte jobbrotation Delegering av ansvar Konflikthantering / Det tydliga samtalet / Feedback De mjuka värdenas betydelse Olikhetens rikedom / personlighetsanalys Gästpsykologi Idéförsäljning / Tilläggsförsäljning Coachande ledarskap dagens mål och utmaning, kul på jobbet Skapa delaktighet, motivation och samverkan Utvecklingssamtal

19 Inspirerande presentationer/retorik Rekrytering Konsekvensekonomi (Grund till kommande affärsmannaskap) Jämställdhet och tillgänglighet Praktisk info: Antal platser LEDARSKAP Joachim Meijer, Stig Fram Fördjupning Ägare/chefer/ledare - personer i ledande befattning med personalansvar Utveckla chefernas kompetens så att de på ett engagerande sätt kan leda sig själva och sin personal mot bättre service. Att via ökad kunskap och förståelse kunna bidra till sitt företags-, och ortens utveckling. 20 deltagare per grupp 2+1 dag Korstäppan okt Klockan Stöten nov Klockan

20 Utvecklande Ledarskap UL Utvecklande ledarskap, UL, är Försvarsmakens ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt i det privata näringslivet. Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell med vetenskaplig grund och den enda med påvisad förbättrad effektivitet i organisationer. UL är en svensk modell av Transformational Leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. I de organisationer där det Utvecklande ledarskapet används har det i organisationen visats lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och ytterst skapat en större kundnöjdhet. Arbetsform Vi kommer under korta teoripass gå igenom bakgrunden för Utvecklande ledarskap och diskutera vilka krav och vilket ledarskap som ställs på en ledare idag med en blandning av medarbetare i verksamheten födda på 40-talet ända fram till 90-talet. Tyngdpunkten ligger på det 360-graders feedbackverktyg ni får från medarbetare, chefer och kollegor där ni kommer att få möjlighet att utforska och reflektera kring era styrkor och eventuella utvecklingsområden för att utveckla ert ledarskap. Ni arbetar mycket enskilt och i grupp med diskussioner och övningar och får stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och därmed ökad erfarenhetsbank. I slutet av kursen kommer ni att få göra en handlingsplan för er personliga utveckling som följs upp under den kommande uppföljningsdagen. Kursinnehåll gradersfeedback - Ledarskapets betydelse för att få motiverade och engagerade medarbetare - Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback - Coachande förhållningssätt - Handlingsplan för utveckling av ledarskapet - Coachning av handledare - Uppföljning av din ledarutveckling : LEDARSKAP Björn Ekedahl & Carina Isenberg, Entreprenörskolan YH Fördjupning Chefer/ledare Få en ökad medvetenhet, kunskap och verktyg för att utveckla ditt ledarskap och skapa en ökad prestationsförmåga i organisationen och därmed också en ökad kundnöjdhet

21 Praktisk info: Antal platser 6-12 pers 3+1 Plats meddelas senare dec, sista dagen enligt ök. med gruppen Klockan

22 Hospitality Leadership Course Romme Alpin Borlänge oktober Background The target group to participate in this course is according us, middleman leaders with responsibility over 5-50 employees. Most of these leaders are probably in daily contact with their staff taking care of recruiting and training. We believe in a course with connections to the real life, plenty of examples and clear guidelines to bring home for all participants. The main speaker will be Valerie Oberle with the mission to share her journey, her thoughts and experiences and also give us leaders in Dalarna an understanding of Disney s winning concept. Preliminary program Day 1 13:00 Lunch Welcome speech in the restaurant. 14:00-15:30 Valerie Oberle introduction to Winning Customer Experience Culture Part 1. Built on the speeches Valerie held on the SIPSI seminars, and in Sweden The main goal of the first afternoon is to introduce everyone to the basics in Valerie s view of hospitality. This speech should also be the foundation to the rest of the course. 15:30 Coffee break and time to get fresh air outside. 16:00-18:00 Valerie Oberle introduction to Winning Customer Experience Culture Part 2. 19:00 Dinner Day 2 7:00-8:00 Breakfast 8:30 Valerie Oberle Disney s way to success giving top service! A speech about Disney s way to success. Sharing how Disney recruits, hire and train their cast members and how they keep their environment in perfect condition all the time. The goal with this speech is to give a better understanding to all participants. Some have visited a Disney park some have not. 10:00-10:15 Coffee break 10:15 Valerie Oberle Focus on Leadership Distinctions and organizational excellence 12:30 Lunch

23 13:30 Key speaker Mikael Ahlerup, CEO, Astrid Lindgrens Värld 15:00 Coffee break 15:30 Workshop part 1 Suggested topics (Speakers are TBA): - Hotel management - How the lead a kitchen - Leadership. Be present, be clear and never relax - - Marketing in the Hospitality industry 16:45 Fresh Air 17:00-18:15 Workshop part 2 same topics as part 1. 20:00 Dinner DAY 3 7:00-8:00 Breakfast 8:30 Valerie Oberle Leadership and commitment. 10:00 Coffee break 10:30 Summary and collaboration in region of Dalarna. 12:00 Lunch and Good Bye. Övrigt LEDARSKAP Fördjupning Ägare/chefer/ledare - personer i ledande befattning inom besöksnäringen. Utveckla chefernas kompetens så att de på ett engagerande sätt kan leda sig själva och sin personal mot bättre service. Se eller separat inbjuda gällande priser och boendepaket.

24 Gästen i fokus att bemöta Denna delkurs ger personalen en förståelse för de mjuka värdenas betydelse. Kursen lägger mycket fokus på den personliga inställningen, motivation, internt samarbete, delaktighet och ansvar. Man pratar om gästpsykologi - om att överträffa gästernas förväntningar, merförsäljning. En viktig bit är klagomålshantering och bemötande av missnöjda gäster. Kursinnehåll: Gästernas entydiga inställning till service och gästvård Våra värderingar/visioner umärkets önskade position och hur vi når dit Den personliga inställningen Samarbete över gränserna Delaktighet och motivation Gästpsykologi Analysera gästens behov Idéförsäljning Lönsam merförsäljning Klagomålshantering och bemötande Jämställdhet och tillgänglighet SERVICE Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att kunna bemöta en gäst på ett alltid positivt och konstruktivt sätt. Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna:, Sälj & Service Praktisk träning. Dalecarlia dec

25 Kläppen 29 okt-1 nov Högfjällshotellet nov

26 Sälj & Service - Praktisk träning Påbyggnadsdel till Sälj & Service. Hur överträffa gästens förväntningar under besöket på hotellet, i restaurangen eller i butiken? för kommer en Gäst/Kund tillbaka? Hur skapar man en stamkund? Försäljning - Praktisk träning i verkligheten är det fjärde och sista steget i kursen Sälj & Service. Att starta kommunikationen på rätt sätt med en person du aldrig tidigare träffat kan vara helt avgörande för hur det fortsatta samtalet kommer att gå. Hur man använder sitt kroppsspråk, vilka ord man använder och vilken attityd man bemöter har stor betydelse. Man har bara en chans, och det gäller att ta den. Att därefter på ett, beroende på vem gästen är, anpassat sätt hjälpa gästen att inte bara bli nöjd, utan så där extra nöjd kan ge dig en stamkund för livet. Arbetsform Kursen genomförs enbart praktiskt. Praktisk info: Antal deltagare FÖRSÄLJNING Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs Alla anställda ( heltid och säsong) Hitta verktyg för att ge optimal service till kund. 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs fyra i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus, beteende. Dalecarlia dec Kläppen 29 okt-1 nov Högfjällshotellet nov

27 Värdskapsutbildning - Destinationsvärd Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som våra gäster, oavsett vem de är. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till de människor och situationer vi möter. Denna kurs är primärt en kompetenshöjande åtgärd för all personal där målet är att ge gästen enhetligt bemötande i hela destinationen. Dessutom ämnar kursen till att skapa trygghet till din egen roll som värd. Kursinnehåll: Ökad kompetens inom värdskap Ökad trygghet i rollen som värd Ökad förståelse för gästen Ökad förmåga att skapa goda möten Praktisk info: Antal deltagare VÄRDSKAP Johannes Hansen, BNC Orienteringskurs All personal på en destination Öka kompetensen gällande värdskap och skapa ett gemensamt språk för, och förhållningssätt till värdskap och bemötande i hela destinationen Samtlig personal på en destination 1/2 dag + uppföljning. Kursen följs lämpligen upp "hemma" på den egna anläggningen med en diskussion om hur värdskapet praktiseras där. Stöten 9 dec Klockan Högfjällshotellet 9 dec Klockan

28 Bjursås 10 dec Klockan Klockargården 19 nov Klockan Experium 27 okt Klockan

29 Anmälan till de olika kurserna görs från och med den 1 oktober direkt på hemsidan vid varje enskild kurs via ert företags kontaktperson. Observera att samtliga kurser har ett sista anmälningsdatum som finns makerat vid varje kursbeskrivning. Här kommer även information utbildningsort, kursledare och tider att finnas. Eventuella restplatser kommer efter sista anmälningsdag att annonseras ut på Men för att vara säkra på att gå just de kurser ni önskar ber vi er att så snart som möjligt anmäla er eftersom varje kurs har begränsat antal platser. Arbetet med att planera 2013 års kurser pågår och i menyn Kurser 2013 på kommer ni att kunna följa och se vad som är på gång. I slutet av december kommer den definitiva kurskatalogen för VT 2013 att presenteras. Vid frågor ber vi er kontakta Projektledare Hans From Projektledarassistent Erica Sterner

KURSKATALOG VT- 2013

KURSKATALOG VT- 2013 KURSKATALOG VT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell-

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Hire and fire People are typically hired for their IQ and experience they are fired for a lack of emotional intelligence

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser cityakademin CityAkademin CityAkademin är Malmö Citys egen mötesplats för utveckling och inspiration.

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer