KURSKATALOG HT- 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG HT- 2012"

Transkript

1 KURSKATALOG HT- 2012

2 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer SPRÅK Engelska i restaurangmiljö (kommer inom kort) Engelska i hotellmiljö MARKNADSFÖRING Sociala Medier inriktning besöksnäring FÖRSÄLJNING Säljande beteende Sälj & Service Merförsäljning i besöksnäringen Konsten att övertyga retorikkurs Kommunikation och design för besöksnäringen LEDARSKAP Dagligt ledarskap i besöksnäringen Utvecklande ledarskap UL Hospitality leadership course SERVICE Gästen i fokus Sälj & Service Praktiskt träning VÄRDSKAP Värdskapsutbildning - Destinationsvärd

3 Konsekvensekonomi Förståelsen för grunderna i företagets ekonomi ger självförtroende. Detta är en utbildning som ger insikt för grunderna i vardagens ekonomiska villkor och därigenom skapar större känsla av delaktighet, motivation och självförtroende i det dagliga arbetet. Det är inte bara ledningen i företaget som ska kunna kommunicera om lönsamhet, försäljning och kostnader. All personal som säljer måste ha en grundläggande förståelse. Kursen behandlar bland annat försäljning hur räknar man ut marginalen på priser, vilka olika pålägg finns samt hur hanterar man moms. Vad är moms? Vidare pratar man om möjlighet till lönsamhet vid merförsäljning. Man pratar även om merförsäljning i förhållande till reducerade priser. Man arbetar med kalkylering, betydelsen av att sätta rätt priser och vad man bör tänka på när det gäller prissättning. Kursen behandlar även kostnadsmedvetenhet. Kursinnehåll: Nyckeltal Prognos Resultaträkning Budget Brutto/Netto Bruttovinst/Täckningsbidrag Moms Marginal/Pålägg Nedsatt pris Idé & Merförsäljning EKONOMI Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att få en grundläggande förståelse för företagets ekonomi.

4 Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp ½ dag delkurs i Sälj & Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus och Sälj & Service Praktiskt träning. Dalecarlia dec Kläppen 29 okt 1 nov Högfjällshotellet nov Övrigt Hemuppgift ingår

5 Ekonomi för reception, bokning & administration Kursen ämnar ge en djupare förståelse i ämnet ekonomi för dig som arbetar i reception eller konferens. Du ska få en inblick i ekonomiska termer, lära dig kalkylera, räkna på offerter och större evenemang. Tanken är att du under kursen ska börja bygga mallar som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete för att effektivisera och förenkla. Kursinnehåll Vad är ekonomi Ekonomiska termer Nyckeltal Beräkna och analysera enkla nyckeltal Kalkylering Prissättning på produkter Kalkylera evenemang Sammanställa offerter Hjälpmedel Enkla formler med Excel Revenue management EKONOMI Björn Grunewald, Adactor Fördjupning Medarbetare i reception eller konferens Att få öka lönsamheten på de produkter man säljer. Bli snabbare och bättre på att räkna på offerter och evenemang. Praktisk info: Antal platser 15 deltagare per grupp ½ + ½ Lindvallen nov Klockan Övrigt Egen dator med Excel behövs i del 2 av kursen.

6 Ekonomi för kök och restaurang Denna kurs behandlar ekonomiska termer kopplat till kök och restaurang. Har man rätt meny, går den med vinst? Är försäljningsutbudet rätt? Vad är täckningsbidraget per recept? Vad är det egentliga råvarukostnaden i kronor och i procent? Hur beräknar man försäljningspriser? Det är många olika frågor som kommer behandlas i denna kurs. Vidare ges kunskap om vilka ekonomiska fördelar man kan uppnå bl.a. genom att minska produktions- och tallrikssvinnet i verksamheten och vilka mervärden och konkurrensfördelar man kan skapa genom att erbjuda ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat. Dessutom presenteras olika märkningar och certifieringar. Kursinnehåll: Ekonomisk bedömning av ditt nuvarande försäljningsutbud Råvarukostnad i kronor Råvarukostnad i procent Bruttovinst i kronor Bruttovinst i procent Kalkylering av råvarukostnad per portion Beräkning av täckningsbidrag per recept Beräkning av försäljningspris Branschens nyckeltal Ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat - ekonomisk vinst och konkurrensfördelar Svinn, en outnyttjad resurs. EKONOMI Björn Grunewald, Adactor Fördjupning Produktionspersonal i kök och restaurang Målet är att du ska få ökad kunskap om kökets kostnader och om hur viktigt den ekonomiska planeringen är i den dagliga driften. Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp ½ + ½ Lindvallen nov Klockan

7 Ekonomi för icke-ekonomer Alla medarbetare i ett företag berörs av, påverkar och påverkas av företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fortlöpa. Att förstå ekonomi även fastän man inte arbetar med det dagligdags och som huvudsyssla är idag i många företag ett outtalat krav. Det är dagens nya näringsliv. I kursen Ekonomi för icke-ekonomer behandlar man ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering. Kursen kommer att ge deltagaren verktyg till att förstå hur företaget fungerar och styrs samt hur beslut påverkar och, inte minst, hur man själv kan påverka företagets ekonomi. Efter kursen kommer man att enklare förstå ekonomiska termer och tala företagets språk. Kursinnehåll: Ekonomiska rapporter Företagsanalys Budgetering Kalkylering Investeringsanalys Kapitalbehov Finansiering : Praktisk info: Antal platser EKONOMI Erik Bergman, Adactor Fördjupning Kursen riktar sig i första hand till dig som inte är ekonom med berörs av företagets ekonomi i ditt arbete. Passar alla som arbetar i ledande ställning inom besöksnäringen Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna orientera sig/ ha en inblick i hur företagets ekonomi fungerar. 20 deltagare 2 dagar + Kursen kan vid behov komprimeras till två förstärkta halvdagarskurser. Green Hotel nov Klockan

8 Engelska i hotellmiljö Här lär du dig de engelska fraser och uttryck som används vid kundkontakter i reception och vid telefonsamtal med gäster. Kursen behandlar även kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationalitet. Kursinnehåll Din roll och betydelse vid utländska kontakter Välkomstfraser i reception och kundmottagning Uttryck för gästfrihet Vad ska jag säga när jag sagt Välkommen Small talk vardagssamtal - småprat som skapar god stämning Förklara och hänvisa Kommunicera utan ord Kroppsspråk och uttryck i kombination Engelska i telefonen - röst och intonation De rätta fraserna, bokstavering, siffror, förkortningar Praktiska övningar där du får agera SPRÅK Margaret Linder, ScoTT YH Orienteringskurs Medarbetare i reception, bokning och telefonväxel. Kunna ta emot utländska besökare och samtala i telefon på ett professionellt sätt. Känna sig säkrare när man talar engelska i reception och växel, använda rätt fraser, samt lämna och ta emot meddelande korrekt. Praktisk info: Antal platser 20 deltagare per grupp ½ + ½ dag Tandådalen 4-5 dec Klockan Säfsen Kommer VT -13

9 Sociala medier - för besöksnäringen Här är en kurs för dig som vill veta mer om marknadsföring, sociala medier och sökoptimering (SEO). Kursen kommer behandla hur man går till väga för att arbeta med sin marknadsföring och når sin målgrupp. Hur man arbetar strategiskt med sociala medier? Hur man arbetar med sökoptimering och rankar höst på Google? Sociala medier för besöksnäringen behandlar begrepp som varumärke, affärsidé, kommunikationsbehov, målgrupper och sociala medier. Arbetsform Kursen bedrivs i workshopform och via praktiska övningar. Kursinnehåll: Hur ska man marknadsföra sig? Definiera varumärket vilka är produkterna/tjänsterna? Vilka är målgruppen? Vad ska kommuniceras? Vad är sociala medier? Hur och varför ska man arbeta med sociala medier? Vad är sökoptimering? Hur arbetar man med sökoptimering? MARKNADSFÖRING Annette Andersson, By Tekla AB Orienteringskurs De som arbetar med sociala medier inom marknadsföring mot gäst/kund. Deltagarna ska känna att de fått verktygen för att kunna marknadsföra sitt företag genom olika kanaler, förutom de traditionella även de nya internetbaserade som sociala medier, så att målgruppen lättare nås.

10 Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp 1 dag Gyllene Hornet 6 nov Klockan Campus Sälen 13 nov Klockan

11 Säljande beteende Påbyggnadsdel till kursen Gästen i fokus där innehållet nu blir det förverkligat i konkret arbete. I denna delkurs diskuterar vi vardagssituationer och tränar på att justera vårt beteende så att gästen alltid är i vår största fokus. Arbetsform Workshop och gruppövningar med konkreta Case. Kursinnehåll: Hur uppmärksammar vi gästen och tar kontakt? Säljaren är upptagen då gästen vill ha hjälp, hur gör vi? Hur hanterar vi flera gäster samtidigt? Hur agerar vi då gästen bara vill prata? Hur agerar vi då gästen ställer svåra och ovanliga frågor? Hur agerar vi då gästen inte kan bestämma sig? Hur gör vi för att komma till avslut? FÖRSÄLJNING Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Sälj & Service Praktiskt träning. Dalecarlia dec

12 Kläppen 29 okt-1 nov Högfjällshotellet 27 nov-29 nov Övrigt Hemuppgift ingår

13 Sälj & Service Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar för främst ny personal t.ex. i samband med uppstart inför en ny säsong. Service, säljande förhållningssätt, gästpsykologi får en naturlig koppling och ger en totalbild av arbetet inom besöksnäringen. Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Säljande beteende och Sälj & Service praktiskt träning. Detta är en orienteringskurs som passar all personal, både heltidsanställd som extra. Kursen är bred och berör viktiga ämnen kopplande till sälj och service inom besöksindustrin. Praktisk info: Antal deltagare FÖRSÄLJNING Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen. 20 deltagare per grupp ½ + ½ + ½ + ½ dag per grupp Dalecarlia dec Högfjällshotellet nov Kläppen 29 okt -1 nov Övrigt 4 halvdagar i följd under en introduktionsvecka med förmiddag eller eftermiddag.däremellan ges uppgifter att lösa på egen hand.

14 Merförsäljning för besöksnäring Merförsäljning handlar inte i första hand om att sälja utan istället om att hjälpa kunden att köpa det kunden behöver. Säljarens roll blir att hjälpa och stötta kunden i sitt beslutsfattande. På vilket sätt säljaren föreslår merförsäljning är av största vikt. Att lära känna kunden och bygga upp en affärsrelation är av stor betydelse liksom att ha en strategi för hur merförsäljning ska gå till. Arbetsform Tyngdpunkten i kursen ligger på praktiska övningar, miniföreläsningar och brainstorming i grupp. Reflektion. Kursinnehåll Kundservice Säljprocesser Sambandsförsäljning Idéutveckling Merförsäljningens betydelse för kunden Nästa steg hur går vi vidare? Utbildar Praktisk info: Antal platser FÖRSÄLJNING Lasse Theander, Entreprenörskolan YH Fördjupning Medarbetare inom besöksnäringen Målet med kursen är att deltagarna direkt efter avslutad kurs ska ha verktyg för att kunna öka försäljningen och därmed lönsamheten i den egna verksamheten. 12 deltagare per grupp ½+½ Kläppen nov Klockan

15 Konsten att övertyga retorikkurs Att visa vägen framåt, att få folk med sig samt att både kommunicera sitt budskap och sin egen personlighet, är många gånger de allra viktigaste framgångsfaktorerna för en ledare. Dessa frågor är fokus på detta seminarium. Utbildningen kan även företagsanpassas och utföras internt i er organisation. Information och kommunikation handlar båda om att ha kontakt med en person, en grupp, en publik, etc. på något sätt. Båda behövs men är mycket olika. Information handlar om en väg, en riktning i budskapet. Information behövs i vissa situationer. En chef måste vara beredd att stå upp och informera om olika frågor, beslut, resultat, etc. och göra det på ett sätt så att budskapet blir tydligt, klart och möjligt att förstå. Kommunikation är något annat. Comunicare (latin) betyder dela och handlar om två vägar, en dubbelriktad process. I kommunikation finns en sändare och en mottagare. Sändaren måste göra mottagaren delaktig i samtalet (samtal =man talar sig samman). Som ledare och chef är din förmåga att kunna kommunicera helt avgörande för din roll och för den dagliga verksamheten. Småord och stordåd går ofta hand i hand. Med utgångspunkt från den klassiska retoriken kan du skapa en plattform för en väl fungerande kommunikation. Kursinnehåll Det egna uttryckssättet, att växla upp sig själv i ledarrollen. Att informera eller övertyga? Vad är kommunikation och hur kan man använda sig av retoriken för att kommunicera bättre? Hur arbetar de framgångsrika ledarna med sin personliga kommunikation, vilka metoder är applicerbara i min vardag? Argumentation, Bevisning, Språk, Framförande & Kroppsspråk FÖRSÄLJNING Martin Lindström, Entreprenörskolan YH Fördjupning Utbildningen vänder sig till dig som har personal- eller ledaransvar. Du är chef, ledare eller projektledare. Målet med kursen är att deltagarna kommer kunna öka sin förståelse för ordets makt och möjligheterna att påverka sina medmänniskor.

16 Praktisk info: Antal platser 20 deltagare 1 dag Lerdalshöjden 23 okt Klockan Sälen Kommer VT-13

17 Kommunikation och design för besöksnäring Upplevelsehandeln är idag en stor del av besöksnäringen och kommer att växa ytterligare. Därmed kommer allt större krav att ställas på den personal som ska arbeta med butikens kommunikation och design. Med enkla visuella hjälpmedel har den som arbetar i butik enorma möjligheter att påverka kunderna. Entreprenörskolan i Leksand har lång erfarenhet av utbildning av butikskommunikatörer på yrkeshögskolenivå. Arbetsform Kursen genomförs i form av workshops där deltagarna får träna olika moment praktiskt, enskilt eller i grupp. Korta teoripass förstärker och förtydligar de praktiska momenten. Reflektion. Kursinnehåll Butikskommunikation Grundregler för varuexponering Färg & form Butiksdesign Omvärldskunskap Kundvarv Nästa steg hur går jag vidare? FÖRSÄLJNING Lasse Theander, Entreprenörskolan YH Fördjupning Reception, restaurang- och butikspersonal Ge inspiration, ny kunskap och verktyg för att kunna utveckla butikskoncept för ökad lönsamhet. Praktisk info: Antal platser 12 deltagare per grupp ½ + ½ Kläppen nov Klockan

18 Dagligt Ledarskap Det handlar om att vara chef för sitt företag, men ledare för sina medarbetare. Ledarna har en avgörande roll för vilket renommé besöksnäringen i Dalarna får hos våra gäster. Kraven på egenskaper för en bra företagsledare/ avdelningsledare är stora. Det handlar om samarbetsförmåga, engagemang, kravställande, att nå uppsatta mål, följa handlingsplaner och inte minst att driva företaget i en positiv ekonomisk riktning. Dagligt ledarskap fokuserar på att effektivisera chefskapet och skapa sunda, framgångsrika och hälsofrämjande arbetsplatser. Här ges ledaren verktyg och förutsättningar till att motivera sina medarbetare och skapa en positiv anda. Tyngd läggs vid kommunikation och förmågan att genom tydlighet och delegering av ansvar skapa delaktighet, engagemang och motivation i organisationen. Deltagarna kommer även att göra egna personlighetsanalyser och genom verktyget DISC analys därmed få insikt i hur ledaren bäst kan nyttja sin potential i sitt personliga ledarskap. Ledaren får även reda på sina specifika utvecklingsområden. Även inslag av konsekvensekonomi kommer att behandlas såsom försäljning, kundnöjdhet och ökad lönsamhet. Utbildningen uppmuntrar till nytänkande, nytändning och förmågan att bryta mönster. Arbetsform Kursen ges i form av seminarier kombinerat med praktiska övningar/workshops. Exempel hämtade från branschen istället för teoretiska modeller. Mellan tillfällena får deltagarna med sig verktyg som hjälper denne att praktiskt omsätta kunskaper och situationsanpassa sitt ledarskap. Kursinnehåll Våra värderingar / Vår kultur Målformulering / Målstyrning / Min egen Handlingsplan Kommunikation / Tydlighet Personlig utveckling / Planering Self management / tidsoptimering Erfarenhetsutbyte jobbrotation Delegering av ansvar Konflikthantering / Det tydliga samtalet / Feedback De mjuka värdenas betydelse Olikhetens rikedom / personlighetsanalys Gästpsykologi Idéförsäljning / Tilläggsförsäljning Coachande ledarskap dagens mål och utmaning, kul på jobbet Skapa delaktighet, motivation och samverkan Utvecklingssamtal

19 Inspirerande presentationer/retorik Rekrytering Konsekvensekonomi (Grund till kommande affärsmannaskap) Jämställdhet och tillgänglighet Praktisk info: Antal platser LEDARSKAP Joachim Meijer, Stig Fram Fördjupning Ägare/chefer/ledare - personer i ledande befattning med personalansvar Utveckla chefernas kompetens så att de på ett engagerande sätt kan leda sig själva och sin personal mot bättre service. Att via ökad kunskap och förståelse kunna bidra till sitt företags-, och ortens utveckling. 20 deltagare per grupp 2+1 dag Korstäppan okt Klockan Stöten nov Klockan

20 Utvecklande Ledarskap UL Utvecklande ledarskap, UL, är Försvarsmakens ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt i det privata näringslivet. Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell med vetenskaplig grund och den enda med påvisad förbättrad effektivitet i organisationer. UL är en svensk modell av Transformational Leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. I de organisationer där det Utvecklande ledarskapet används har det i organisationen visats lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och ytterst skapat en större kundnöjdhet. Arbetsform Vi kommer under korta teoripass gå igenom bakgrunden för Utvecklande ledarskap och diskutera vilka krav och vilket ledarskap som ställs på en ledare idag med en blandning av medarbetare i verksamheten födda på 40-talet ända fram till 90-talet. Tyngdpunkten ligger på det 360-graders feedbackverktyg ni får från medarbetare, chefer och kollegor där ni kommer att få möjlighet att utforska och reflektera kring era styrkor och eventuella utvecklingsområden för att utveckla ert ledarskap. Ni arbetar mycket enskilt och i grupp med diskussioner och övningar och får stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och därmed ökad erfarenhetsbank. I slutet av kursen kommer ni att få göra en handlingsplan för er personliga utveckling som följs upp under den kommande uppföljningsdagen. Kursinnehåll gradersfeedback - Ledarskapets betydelse för att få motiverade och engagerade medarbetare - Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback - Coachande förhållningssätt - Handlingsplan för utveckling av ledarskapet - Coachning av handledare - Uppföljning av din ledarutveckling : LEDARSKAP Björn Ekedahl & Carina Isenberg, Entreprenörskolan YH Fördjupning Chefer/ledare Få en ökad medvetenhet, kunskap och verktyg för att utveckla ditt ledarskap och skapa en ökad prestationsförmåga i organisationen och därmed också en ökad kundnöjdhet

21 Praktisk info: Antal platser 6-12 pers 3+1 Plats meddelas senare dec, sista dagen enligt ök. med gruppen Klockan

22 Hospitality Leadership Course Romme Alpin Borlänge oktober Background The target group to participate in this course is according us, middleman leaders with responsibility over 5-50 employees. Most of these leaders are probably in daily contact with their staff taking care of recruiting and training. We believe in a course with connections to the real life, plenty of examples and clear guidelines to bring home for all participants. The main speaker will be Valerie Oberle with the mission to share her journey, her thoughts and experiences and also give us leaders in Dalarna an understanding of Disney s winning concept. Preliminary program Day 1 13:00 Lunch Welcome speech in the restaurant. 14:00-15:30 Valerie Oberle introduction to Winning Customer Experience Culture Part 1. Built on the speeches Valerie held on the SIPSI seminars, and in Sweden The main goal of the first afternoon is to introduce everyone to the basics in Valerie s view of hospitality. This speech should also be the foundation to the rest of the course. 15:30 Coffee break and time to get fresh air outside. 16:00-18:00 Valerie Oberle introduction to Winning Customer Experience Culture Part 2. 19:00 Dinner Day 2 7:00-8:00 Breakfast 8:30 Valerie Oberle Disney s way to success giving top service! A speech about Disney s way to success. Sharing how Disney recruits, hire and train their cast members and how they keep their environment in perfect condition all the time. The goal with this speech is to give a better understanding to all participants. Some have visited a Disney park some have not. 10:00-10:15 Coffee break 10:15 Valerie Oberle Focus on Leadership Distinctions and organizational excellence 12:30 Lunch

23 13:30 Key speaker Mikael Ahlerup, CEO, Astrid Lindgrens Värld 15:00 Coffee break 15:30 Workshop part 1 Suggested topics (Speakers are TBA): - Hotel management - How the lead a kitchen - Leadership. Be present, be clear and never relax - - Marketing in the Hospitality industry 16:45 Fresh Air 17:00-18:15 Workshop part 2 same topics as part 1. 20:00 Dinner DAY 3 7:00-8:00 Breakfast 8:30 Valerie Oberle Leadership and commitment. 10:00 Coffee break 10:30 Summary and collaboration in region of Dalarna. 12:00 Lunch and Good Bye. Övrigt LEDARSKAP Fördjupning Ägare/chefer/ledare - personer i ledande befattning inom besöksnäringen. Utveckla chefernas kompetens så att de på ett engagerande sätt kan leda sig själva och sin personal mot bättre service. Se eller separat inbjuda gällande priser och boendepaket.

24 Gästen i fokus att bemöta Denna delkurs ger personalen en förståelse för de mjuka värdenas betydelse. Kursen lägger mycket fokus på den personliga inställningen, motivation, internt samarbete, delaktighet och ansvar. Man pratar om gästpsykologi - om att överträffa gästernas förväntningar, merförsäljning. En viktig bit är klagomålshantering och bemötande av missnöjda gäster. Kursinnehåll: Gästernas entydiga inställning till service och gästvård Våra värderingar/visioner umärkets önskade position och hur vi når dit Den personliga inställningen Samarbete över gränserna Delaktighet och motivation Gästpsykologi Analysera gästens behov Idéförsäljning Lönsam merförsäljning Klagomålshantering och bemötande Jämställdhet och tillgänglighet SERVICE Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs All personal (heltid och säsong) Att kunna bemöta en gäst på ett alltid positivt och konstruktivt sätt. Praktisk info: Antal deltagare 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna:, Sälj & Service Praktisk träning. Dalecarlia dec

25 Kläppen 29 okt-1 nov Högfjällshotellet nov

26 Sälj & Service - Praktisk träning Påbyggnadsdel till Sälj & Service. Hur överträffa gästens förväntningar under besöket på hotellet, i restaurangen eller i butiken? för kommer en Gäst/Kund tillbaka? Hur skapar man en stamkund? Försäljning - Praktisk träning i verkligheten är det fjärde och sista steget i kursen Sälj & Service. Att starta kommunikationen på rätt sätt med en person du aldrig tidigare träffat kan vara helt avgörande för hur det fortsatta samtalet kommer att gå. Hur man använder sitt kroppsspråk, vilka ord man använder och vilken attityd man bemöter har stor betydelse. Man har bara en chans, och det gäller att ta den. Att därefter på ett, beroende på vem gästen är, anpassat sätt hjälpa gästen att inte bara bli nöjd, utan så där extra nöjd kan ge dig en stamkund för livet. Arbetsform Kursen genomförs enbart praktiskt. Praktisk info: Antal deltagare FÖRSÄLJNING Joachim Meijer, Stig Fram Orienteringskurs Alla anställda ( heltid och säsong) Hitta verktyg för att ge optimal service till kund. 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs fyra i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus, beteende. Dalecarlia dec Kläppen 29 okt-1 nov Högfjällshotellet nov

27 Värdskapsutbildning - Destinationsvärd Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som våra gäster, oavsett vem de är. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till de människor och situationer vi möter. Denna kurs är primärt en kompetenshöjande åtgärd för all personal där målet är att ge gästen enhetligt bemötande i hela destinationen. Dessutom ämnar kursen till att skapa trygghet till din egen roll som värd. Kursinnehåll: Ökad kompetens inom värdskap Ökad trygghet i rollen som värd Ökad förståelse för gästen Ökad förmåga att skapa goda möten Praktisk info: Antal deltagare VÄRDSKAP Johannes Hansen, BNC Orienteringskurs All personal på en destination Öka kompetensen gällande värdskap och skapa ett gemensamt språk för, och förhållningssätt till värdskap och bemötande i hela destinationen Samtlig personal på en destination 1/2 dag + uppföljning. Kursen följs lämpligen upp "hemma" på den egna anläggningen med en diskussion om hur värdskapet praktiseras där. Stöten 9 dec Klockan Högfjällshotellet 9 dec Klockan

28 Bjursås 10 dec Klockan Klockargården 19 nov Klockan Experium 27 okt Klockan

29 Anmälan till de olika kurserna görs från och med den 1 oktober direkt på hemsidan vid varje enskild kurs via ert företags kontaktperson. Observera att samtliga kurser har ett sista anmälningsdatum som finns makerat vid varje kursbeskrivning. Här kommer även information utbildningsort, kursledare och tider att finnas. Eventuella restplatser kommer efter sista anmälningsdag att annonseras ut på Men för att vara säkra på att gå just de kurser ni önskar ber vi er att så snart som möjligt anmäla er eftersom varje kurs har begränsat antal platser. Arbetet med att planera 2013 års kurser pågår och i menyn Kurser 2013 på kommer ni att kunna följa och se vad som är på gång. I slutet av december kommer den definitiva kurskatalogen för VT 2013 att presenteras. Vid frågor ber vi er kontakta Projektledare Hans From Projektledarassistent Erica Sterner

KURSKATALOG HT- 2012

KURSKATALOG HT- 2012 KURSKATALOG HT- 2012 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer SPRÅK Engelska i restaurangmiljö

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

Ansiktet utåt och det dagliga mötet med gästen står personalen för. Varumärket speglas i deras individuella val av attityd.

Ansiktet utåt och det dagliga mötet med gästen står personalen för. Varumärket speglas i deras individuella val av attityd. SÄLJ & SERVICE Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen. Skapa en förståelse för det enastående värdet av excellent service samt insikt och kunskap i såväl gästpsykologi som idéförsäljning. Deltagarna

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

KURSKATALOG VT- 2013

KURSKATALOG VT- 2013 KURSKATALOG VT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell-

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

KURSKATALOG HT- 2013

KURSKATALOG HT- 2013 KURSKATALOG HT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen/ingår i Sälj & Service Ekonomi för reception, bokning & administration Ekonomi för kök & restaurang SPRÅK Engelska i restaurangmiljö

Läs mer

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel 2013-01-07 13/15 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Frontdesk English Engelska i reception och telefonväxel BAKGRUND Region Västerbotten inbjuder till en tvådagars

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

I samarbete med WGH Sales & Communications 2017

I samarbete med WGH Sales & Communications 2017 I samarbete med WGH Sales & Communications 2017 Diplomerad Key Account Manager Deltidsutbildning med start 12 sept. 2017 Med den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att utveckla affärer

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer MUC 23 MiLprogrammet för nya chefer 2008-2009 Välkommen till MiLprogrammet för NYA chefer Du är i början av din chefskarriär och är motiverad att ta dig an större utmaningar. Du har ambitionen att utvecklas

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014.

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. NLP PRACTITIONER För personligt ledarskap och utveckling En INLPTA - certifierad utbildning, 4 långhelger, 16 dagar Vill du Kommunicera bättre

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer