Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3"

Transkript

1 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

2 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr Föreningen bildades Gatuadressen är Nybrogatan 62. Huset är byggt 1891 och ombyggt på 30- talet. I slutet av talet gjordes en omfattande renovering och samtidigt byggdes två vindslägenheter. Föreningens verksamhet regleras av Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Varje bostadslägenhet har ett andelstal efter vilket årsavgiften fördelas. En styrelse på tre ordinarie ledamöter och en suppleant väljs på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska besluta i frågor, som rör inträde resp. utträde ur föreningen, andrahandsuthyrning, årsavgifter, investeringar och större underhållsåtgärder, planering av föreningens långsiktiga ekonomi m.m. Styrelsen ska också lämna årsredovisning över verksamheten samt kalla medlemmar till föreningsstämma. Förvaltning och skötsel Telefonnummer och telefontider till förvaltningen finns på namntavlan i entrén. Enligt avtal ska fastighetsskötaren besöka huset varannan vecka under ordinarie arbetstid för tillsyn och åtgärder. När det gäller praktiska frågor om husets skötsel och funktion vänder man sig i första hand till fastighetsskötaren. Vid akuta fel, som inte kan anstå till ordinarie arbetstid utan måste åtgärdas omgående, vänder man sig till en jourfirma vars namn och telefonnummer finns på anslagstavlan i entrén. Vid fel på TV eller bredband, ringer man Canal Digital resp. Ownit, journummer finns på anslagstavlan i entrén. Årsavgifter Styrelsen beslutar om årsavgiftens storlek med hänsyn till budgeten för kommande året. Den beräknade totala avgiften fördelas på medlemmarna efter lägenhetens andelstal. För uthyrd lokal bestäms hyran genom förhandling. Bostadsrättshavare får avi och inbetalningskort i god tid före förfallodagen. Betalning ska ske så att avgiften har kommit till förvaltaren tillhanda, senast sista vardagen före avgiftsperiodens början. Krav skickas omkring den 14:e i månaden. För kravbrevet debiteras en särskild avgift. Föreningen har rätt att debitera ränta om betalning inte sker i rätt tid, räntan utgår efter statslåneräntan + 8 %. Försäkringar Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten och dess funktioner. För skada som förorsakats av medlem eller hyresgäst har föreningen rätt att kräva ersättning för sina kostnader om medlemmen eller hyresgästen har varit vållande till skadan. Utöver erforderlig hemförsäkring skall medlemmarna enligt stadgarna teckna en särskild tilläggsförsäkring som täcker det ansvar man har som bostadsrättshavare. Vid misstanke att ohyra förekommer, skall man omgående kontakta Anticimex och därvid uppge att föreningen har försäkring i If Skadeförsäkring AB.

3 Överlåtelse av lägenhet Vid överlåtelse av lägenhet skall ett exemplar av överlåtelsehandlingen (köpeavtal, gåvobrev eller liknande) sändas till förvaltaren. Samtidigt ansöker säljaren om utträde resp. köparen om inträde i föreningen. Kreditupplysning tas på köparen innan frågan överlämnas till styrelsen för beslut. Alla ekonomiska mellanhavanden med föreningen skall vara reglerade, för att styrelsen skall bevilja utträde. Ny adress efter avflyttningen skall meddelas till förvaltaren. Kontrolluppgift på försäljningen skickas till säljaren och skattemyndigheten. I samband med överlåtelsen skall köparen erlägga en handläggningsavgift beräknad efter 2,5 % på gällande basbelopp. Pantförskrivning av lägenhet Om man tar lån med bostadsrätten som säkerhet, måste långivaren informera föreningen om detta, likaså när lånet löses. Föreningen skall föra ett register över pantförskrivningar. I vårt förvaltningsavtal ingår att förvaltaren skall sköta detta register, varför meddelanden om förändringar skall ställas dit. För handläggning av pantförskrivningar utgår en avgift om 1,0 % på gällande basbelopp. Om medlemmen resterar med obetalda årsavgifter till föreningen, rapporterar förvaltaren detta till långivaren. Andrahandsuthyrning Tillstånd till andrahandsuthyrning kan lämnas om medlemmen har beaktansvärda skäl till upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Med ansökan skall följa kopia av hyresavtalet. Medlemmen skall uppge namn och adress för mottagare av hyresavier och meddelanden under hyrestiden. Medlemmen svarar för att hyresgästen informeras om de regler som gäller för boende i huset och att dessa regler följs. Ändringat i lägenheten Bostadsrättshavare får inte göra ändringar, som på något sätt kan äventyra gemensamma funktioner såsom el, vatten, avlopp, värme och ventilation. Planändringar, som rivning av väggar och liknande, måste godkännas av styrelsen. Dragningar av el, vatten och avlopp skall utföras av behörig entreprenör. Kontakta alltid förvaltaren innan arbetet igångsätts. Den som önskar installera mekanisk ventilation måste, med intyg från sotare, styrka att ventilationskanalen är tät. Reparation och underhåll av lägenheten Som bostadsrättshavare är man huvudansvarig för lägenhetens inre underhåll. Föreningen svarar för de gemensamma funktionerna och reparationer till följd av brand eller vattenledningsskada som bostadsrättshavaren inte vållat.

4 Gränsdragning mellan förening och medlem kan definieras enligt följande: Föreningen Medlemmen Lägenhetens ytterdörr Dörrens yttersida Dörrklocka Namnskylt Tröskel, tätningslist Låsanordningar, beslag Fönster Målning och kittning Målning och övrigt underhåll av utsida Tätningslister Värme Radiatorer, radiatorventiler Luftning av radiatorer Ventilation Kanaler Ventilationsdon/galler Köksfläktar Vatten och avlopp Ledningar som föreningen Kranar försett lägenheten med Badkar, duschkabiner som betjänar mer än en WC- stolar, tvättställ lägenhet Anslutning av maskinell utrustning Rensning av golvbrunnar El och gas El- ledning fram till grupp- Gruppcentral och ledningar central och gasledning i lägenheten fram till spis Medlemmen ansvarar för lägenhetens ytskikt samt underliggande, fuktisolerande skikt, lägenhetens inredning och utrustning samt förråd som till hör lägenheten. Ansvar vid övertagande av lägenhet När en lägenhet överlåts, tar förvärvaren över ansvaret för det inre underhållet. Oavsett vem som utfört eller låtit utföra reparationer, underhåll, installationer o.s.v. är det den nuvarande bostadsrättshavaren, som får ombesörja och bekosta t.ex. reparation som blir nödvändig beroende av att tidigare bostadsrättshavare inte utfört en installation på fackmannamässigt sätt. Nycklar Till varje lägenhet hör tre numrerade nycklar, som även går till entréer och övriga allmänna utrymmen i huset. Önskas ytterligare nycklar lämnas beställning till förvaltaren nycklar kan endast beställas på detta sätt.

5 Städning och renhållning Enligt särskilt entreprenörsavtal skall entréhallarna och trappan städas en gång per vecka. Tidningar, tomflaskor, plast, metallföremål etc. får inte slängas i soprummet utan skall i stället lämnas på avsedda uppsamlingsställen. El- artiklar skall läggas i där för avsedd behållare i vårt soprum. För tömning av grovsopor tillhandahåller föreningen en gång per år, fyra dagar i november månad, en container som finns uppställd på gatan utanför vår entré. Cyklar, barnvagnar m.m. På gården finns cykelställ för boende i huset. Utrymmet är begränsat och får därför inte belamras med oanvändbara cyklar eller andra föremål som inte hör hemma i ett cykelställ. Särskilt utrymme för barnvagnar finns till vänster i entréplanet. Tvättstuga Vid dörren till tvättstugan finns en lista för bokning av tvättid. Reservera inte mer tvättid än som beräknas gå åt för tvättning och stryk reserveringen om tvättiden inte kan utnyttjas. På väggen i tvättstugan finns ett fåtal regler som skall följas. Var extra noga med att rengöra maskiner, bord, vask och golv. Förråd Till lägenheterna hör förrådsutrymmen i källaren. Hemförsäkringen täcker normalt inte s.k. stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd. Balkonger Det är bostadsrättshavaren som är ansvarig för snöskottning av balkong. Skottning skall ske då det finns risk för att snö eller smältvatten faller ner på balkong eller mark under egen balkong. Grillning Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gas på balkongerna. Oset sprider sig och skapar otrevnad för grannarna, det finns också brandrisk. Förslag från medlemmar Styrelsen tar tacksamt emot förslag som förbättrar och förbilligar vårt boende i huset. Lämna förslagen i föreningens postbox.

6 Till sist.. Om vi som bor i huset tänker på - att ta allmänt ansvar för vårt boende - att visa hänsyn till grannar med extra hänsyn efter kl på kvällar och före kl på morgonen helger och helgdagar - att ta vårt föräldraansvar - att ta ansvar för egna husdjur (hundar, katter mm.) - att akta entrédörren när vi går med cyklar genom huset - att inte slänga fimpar, snus eller annat skräp i trapphuset och på gården - att snarast rapportera droppande kranar till fastighetsskötaren - att inte lämna ut portkoden till obehöriga så kommer både trivsel och värde att öka till glädje för oss alla boende. Stockholm , Styrelsen för Brf Karl XV:s Port nr. 3

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen. l av 6 Inledning Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet består av 48 lägenheter, med gemensamt w1derjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer