\== ÅUKTIOiy. -1 lande /ärdefulia aleten af: Aho, AfzeUus. Assmann, Atroquist, Akiander,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\== ÅUKTIOiy. -1 lande /ärdefulia aleten af: Aho, AfzeUus. Assmann, Atroquist, Akiander,"

Transkript

1 xr pörteekning öw en IX BOKSAMLING, innehål- -1 lande /ärdefulia aleten af: Aho, AfzeUus. Assmann, Atroquist, Akiander, Ahlqipt, Aspelin./Ädlersparre, Becker,joergh, Blanc, Björlin, Brandes, Breton, Bifflun, BlanqujfBrockhaus, Cassagnae, Cavallin, Chamisso, Chydenius, Castren, ygnaeusjn3audet, Dickens, Dijling. Diiben. Darwin, Danielson, Dumas, Dftrichsojplf Estlander, Fichte, Gafl, Geijer, Geijerstam, Guizot, Gottlund, Goettje, Ha/ff, Herder, Hesse-Warzegg, Heine, Hugo, Hubertus, Hegel, Hwasser, IHjgpn/ Jean Paul, Järnefelt, Jokai, Jerome, Kant, Krohn, Kipling, Kleist, Körner, Kielland, Keyser, Levertin, Lamartine, Leino, Liisberg, Leopold, Lagus, ftnnrot, Mechelin, Mimelet, Maupassant, Mill, Merimee, Nervander, Nordenskiöld, Odhnar, Pasfeur, Quigstad, Rein. Rydin, Schauman, Schröder, Spencer, Stinde, Suderman, Schiller, Shakespeare, Stanley, Snellman, Säve, Setälä, Söderhjelm, Spilhammar, Stephens» Tackeray, Tengström, Topelius, Uifalvy. Warner, Wasenius, Wirsen, Wieiand. Voss, Zilliacus, Zschocke ml fl., hvilkevi boksamling försäljes ganom \== ÅUKTIOiy = å Helsingfors Aimtioifskammape, / Mariegptan Sf, dagan den 1. l9ol, 1901, efter kl. 5 e. m. och följande bok-auktionsdagar (ons- och lördagar) samma tid. Siffrorna inom parentes angifva böckernas hokhandelspris. 1. Ekelund-Nordström, Medeltidens historia. (3: 20). 2. Baumbach, Berättelser o. sagor. Inb. 3. Granholm, Svensk brefställare. Inb. (2: 25). 4. Hertzberg, Finlands kulturhistoria på 1600 talet. Yidskepelse. 5. Hjelt, Olof af Acrel, svenska kirurgina fader. 6. Tengström, Ur Finlands häfder före Gustaf I. 7. Beudant-Kurr, Mineralogie und Geologie. Einb. 8. Wirsen, Ellen Keys lifsåskådning. (2: 10). 9. Berglund, Ett lyckligt hem. ( : 85). 10. Ruin, Kunskap o. Ideal. 11. Cederberg, Suomalaisen raamatun historia. (3: ). 12. Heinrich, Tyskt-Svenskt handlexikon. I II. Inb. 13. Krohn, Suomalaisten kansansatujen alalta. 14. Qvinnans nyflkenhet är stor sa prostfar. 15. Darwin, En naturforskares resa kring jorden. Inb. 16. Wennberg, Julbilder.

2 2 17. Luther, Evankeliumipostilla. Sid. (2: 30). 18. Castren, Syrjääniläisiä häälauluja. 19. Zilliacus, Amerikaboken. 20. Adlercreutz, Historiskt-Politiska anteckningar. 21. Michailofski-Danilefski, Finska kriget (6: ). 22. Lindholm, Thermidor katastrofen o. Robespierre. (1: 50). 23. Hjelt, Yleisen valtiotiedon opas. 24. Danielson, Finlands förening med Ryssland. (3: 60). 25. Aslögs saga. 26. Avellan, Sättet att i Finskan uttrycka tid. 27. Brlickner, Handbuch der Erdbeschreibung. Einb. 28. Wartija Kirkollinen kuukauslehti. (6: ). 29. Caviar Kalender Breton, Spanien och Portugal. I VI. Illustr. Inb. i 2 band. 31. Lönnrot, Kasvikon oppisanoja. 32. Jahnsson, Finska språkets satslära. Inb. (1: 50). 33. Elmgren, Beskrifning ö. Pargas socken. 34. Fädrens röst. (1: 50). 35. Söderhjelm, Das altfranzösische Martinsleben. 36. Karsten, Nordiska språkens primära nominalbildning. 37. Burnett, Klorinda. Inb. 38. Pipping, Klangfärgen hos sjungna vokaler. 39. Chambers's Journal Inb. 40. Törnudd, Etienne Pivert de Senancour. 41. Raeder, Oldtidens historie. Inb. 42. Germund, Dikter. (2: ). 43. Uskon elämä, ensimäinen vuosik. Sid. 44. Waenerberg, Kirkkolaki. (3: ). Sid. 45. Tengberg, G-ustaf III:s första regeringstid. 46. Laitinen, Ilmestyskirjan tarkoituksesta. (1: ). 47. Wasenius, Henrik Ibsens dramatiska diktning. 48. Adlersparre, 1809 års revolution o. dess män. (2: ). 49. Danielson, Finlands Vereinigung m. dem russischen Reiche. (4: ) 50. Herrlin, Nicolaus' af Cues filosofi. 51. Geijer, Föreläsningar ö. menniskans historia. (5: 25). 52. Allardt, Borgå län åren Hartmann, Die Ostkuste Afrikas. (6: ). 54. Minnesrunor. ( : 75). 55. Heikel, De participiorum apud Herodotum usu. 56. Storm, Franska talöfningar. Inb. (2: 50). 57. Handlingarna vid första allm. skolläraremötet i Finland. 58. Åbo universitets lärdomshistoria 5. Filologin af Heikel. (3: 50). 59. Grube, Historien o. sagan. Inb. (4: 40). 60. Strecker, Unorganische Chemie. Inb. 61. Spilhammar, Romerska historien. Inb. (2: ). 62. Hjelmerus, Formella logiken. 63. Ahlen, Förhandlingar vid riksdagen Smirnoff, Koncentrerad naturreligion. (1: 75). 65. Illustr. katalog tili konstutställningen 1885 i H:fors. 66. Akiander, Religiösa rör. i Finland. I. 67. Nicander, Samlade dikter. I II, inb. i 2 band. 68. Bonsdorff, Donationerna i Finland under Kristina. 69. Sarlin, Kateketiki. (2: 25). 70. Blanc, La revolution de fevrier Allmänna lefnadsregler. (2: ). 72. På verandan. Berättelser. Inb. 73. Erdmann, Filosoflska miniaturer. (4: ). 74. Wirittäjä. Aug. Ahlqvistin kunniaksi. (2: 75). 75. Eos. Strålar. (2: ).

3 76. Gottlund, Näsperlan. 77. Nordmann, Finnarne i mellersta Sverige. 78. Jänicke, Waldthomet. Inb. 79. Castren, Finska deputationen (3: ). 80. Fuchs, Les volcans et les trernblements de terre. Inb. i vackert band. 81. Förhandlingar o. uppsatser (2: 50). 82. Aspelin, Waasan kaupungin historia. 83. Dixon, Yoyage autourdu monde. Fait en Inb. i 2 band. 84. Gottlund, G-ud, verlden o. menniskan. (1: 50), 85. Qvinnans kallelse. (1: 50). 86. Gustafsson, Resebilder fr. Spanien o. Portugal. Illustr. (3: ). 87. Danielson, Wiipurin lääninpalauttaminen muun Suomen yhteyteen. (2: 50). 88. Fria blad. (1: 25). 89. Finlands adelskalender Inb. 90. Ehrström, Helsingfors stads historia. (3: 50). 91. Ahlen, Ryskä kriget under Johan III:s regering. 92. Crohns, Sveriges politik Kriget m. Förenta staterna o. Spanien. I VI. Rikt illustr. (4: 50). 94. Xenofonin Anabasin sanakirja, kuvilla varust. Sid. 95. Schulten, Leon Gambetta. (1: ). 96. Sveriges rikes lag. Inb. 97. Berg, Riksdagen i Stockholm Spåre, Biografiska ant. om senatens tjenstemän (4: ). 99. Handlingar rör. besätt. af professionen i allm. historia Cygnaeus, Om och ur Finlands historia Gottlund, Taciti omdömen öfver Finnarna Modin, Engelsk språklära. Inb. (3: 40) Herlin, Paläontologisk-växtgeografiska studier i Satakunta Arcadius, Bohusläns införlifvande med Sverige Paasonen, Mordvinische Lautlehre Rotteck, Vfeltgeschichte I VI. Inb. i 6 goda band Ekman, Dagbok under kriget i Finland (3: ) 108. Gottlund, Finska Sampo myten. (1: 50) Setälä, Tempus u. Modusstammbildung in den Finn.-Ugrischen Sprachen, (5: -) Lagus, Förkl. tili Fänrik Ståls Sägner Bolin, Familjen. (4: ) Elsner, G-eschichte der Reisen I III. Inb. i 3 band Lönnbeck, Uno Cygnaeus Hult, Analytisk behandl. af växtformationerna Anteckningar af Magnus Björnstjerna I II. Inb Brotherus, Parlamentsreformen i England En blacerad mau Gottlund, Runola Bring, Kant såsom metafysiker o. religionsfllosof Uhrström, Hemläkaren. Inb Collan, Königinhofer o. Griinberger handskriften Blom, Svenska statsrådets organisation Axelson, Sveriges tillstånd på Karl XILs tid Schönthan, Humoresker. Inb Dumas, Myladyn poika. (5: ) Danielson, Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan. (3: 60) Wartija Stuart lyiill, Om frihet Gebhard, Savonlinnan läänin oloista Svenska familj-vännen. Inb Baehrendtz, Polens första delning Topelius, Läsning för barn. Inb. (2: 70) Fabritius, Lärobok i Svensk stenografi, (2: 50). 3

4 Jul Kalender 1887, (3: ) 135. Kalender utg. af svenska folkskolans vänner Carlsson, Sveriges historia u. Carl X Gustaf. lub Boldt, Sötvattensalger o. deras utbredning. li III Brakel, Wäinämöinen Frauenstädt, Das sittliche Leben Damberg, Gesch. der Eussischen Ilja sage Lönnbeck, Den arkaiska konsten i Grekland Cassagnac, Adelsklassens historia. Inb Sjögren, Buddha o. läran om förlossningen. (2: 25) Cannelin, Kemin kielenmurteesta Rancken, Folksången hos romaniska nationerna Brandes, Berlin, rikt illustr. Inb Thurman. Pargasmålet, ljud o. formlära Mickwitz, Kärleken. (2: 75) MUIIer, Evangeliska hjertespegel. Inb Alfthan, Ant. från Turkiska fälttåget Cajander, Tavasthandeln o. Nystad. ( : 75) Åbo univ. lärdomshistoria. 7. Matematiken o. fysiken. (3: 50) Bäck, Muukalaisten kotielämä. Rukouskirja. Sid Aalto, Keltakukkia. (2: ) Små berättelser. Inb Cygnaeus, Nordeuropeiska folkslagens historia. (3: ) Adlersparre, Anteckningar om bortgågna samtida. (5: 50) Suomalainen virsikirja (Lönnrot). (2: ) Kipling, Höglandsbilder från Hindustan. (2: 40) Bensow, Valkyrian. (1: 40) Tre noveller. Inb Cygnaeus, Z. Duncker o. hans omgifning Lönnrot, Kantele Hirn, Förstudier tili en konstfilosofi Egli-Kellberg, Handelns geografi. Inb Sv. folkskolans vänners skrifter. Inb Boldt, Protestantismens ide och Immanuel Kant Lamartine, Kristofer Kolumbus Gottlund, Läsning för flnnar. (6: ) Enghoff, Skåne u. Magnus Stenbocks guvernörstid von Dliben, Reseminnen fr. Amerika, Asien o. Afrika. Rikt illustr. Inb 172. Hugo, Skildring ur Vendeekriget Inb. (9: ) 173. Das Dirnenthum u der Dirnengeist in der Gesellschaft. (2: 25) romaania (Dickens, Sand y. m.). Sid. yhteen Kalender utg. af Svenska folksk. vänner Flinck, Anatomiska byggnaden hos vegetativa organen. M. 3 taflor Cygnaeus, J. J. Nervander. (1: 50) Yrjö-Koskinen, Suom. heimojen yhteiskuntajärjestelmä pakanuuden loppu aikoina Helle, Saksi-Puolan poliitinen historia (2: ) Grotenfelt, Das Webersche Gesetz Bladh-Hornstedt, Reseanteckningar Lindh, Dikter m. m. inb. i 1 band Frosterus, Chevaleriet i Frankrike u. fjortonde seklet Edellisen ja tämän vuosisadan historia, Wallisin, Weberin, Odhnerin y m. muk. 249 kuvaa. (12: 75) Kalender utg. af Svenska folksk. vänner Assmann, Allgemeine Geschichte. Inb Bremer, Poetisk läsebok. Inb. (3: ) Schvindt, Karjalan rautakaudesta. 83 lehtiä kuvia. (5: ) Perander, Aristoteles idealstat Waronen, Wainajanpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

5 191. Statistisk årsbok för Finland Inb. i vackra band Olsoni, Keittokirja. Sid Turistföreningens i Finland årsbok (2: ) Humlor. (1: 30) Lindholm, Finlands ekonomiska tillstånd Becker, Werldshistoria I XVII. Inb. i 16 goda band af Geijerstam, Hypnotism o. religion. (2: 40) Dumas, Myladyn poika. (5: ) Ferlin, Stockholms stad. (6: ) Palmen, Anders Chydenius politiska skrifter I, 11. (10: ) 201. Schaarschmidt, Die neuere Speculation. Inb Menniskoverldens historia Stinde, Borgarfolk på resa. (2: 75) Sudermann, En önskan. (3: 75) Hegel, Philosopie des Rechts Bref rörande Tyskland. I II. Inb. i 2 band Lindroos, Platonin kosmologia Daudet, Fromont jeune et Risler aine. (3: 50) Karsten, Nordiska språkens primära nominalbildning Statistisk årsbok för Finland Inb. i 5 vackra band de Maupassant, Musotte Beckman, Utskottsmötenas historia Jalava, Unkarin albumi. (5: ). Sid Alcenius, Genealogia Sursilliana Ottosen, Börnenes verdenshistorie, illustr. Inb Finlands Minnesvärde män I: I 3,1 3, II: I Almqvist, Asiens historia. Inb Lönnbeck, Suomen kansakoulujen matrikkeli Chambers Journal Inb Land och Folk. Illustr. tidskrift Inb. 221/ Kalender utg. af svenska folkskolans vänner Stockton, Tili nordpolen o. jordens centrum. (3: ) Rahkonen, Sääskiä. (1: 25) Estlander, Naturalismen enligt Zola 225. Eggleston, The mystery of Metropolisville Dickens-Collins, Ilman menestyksettä. Sid Sturzen-Becker, Engelsk läsebok. Inb Marryat, Frank Mildmay Thorell, Zoologins grunder, ryggradlöse djur. Inb Dietrichson, Moderna o. drägtreformen. Illustr. (2: 75) Knapp, Chemische Technologie. Inb Marryat, Phantom ship Sahlin, Om personlig storhet Gottlund, Förteckning ö. en manuskriptsamling Schiller, Maria Stuart. Inb. # 236. Cygnaeus, Commentationes de Hannibale historisk-biografiska arbeten Eder, Geographisches Handbuch. Inb Estlander, Runebergs förhållande tili Thorild Kreuger, Sveriges förh. t. barbareskstaterna i Afrika. (11: 25), 241. Brotherus, Katolska emancipationen i England och E- Peel Encyclopädisches Wörterbuch I X. Inb. i 10 band arbeten i kerni Hertzberg, Finlands kulturhistoria på 1600 talet. Vidskepelse Filosofiska arbeten, 246. Bergenheim, Allmänna verldshistorien. Inb arbeten i estetik o. litteraturhistoria geograflska o. meteorologiska arbeten Kommunal-, värnepligt o. 3 andra författningar. 5

6 Universitetslitteratur, 5 arbeten uskonnollista kirjaa arbeten rör. skolväsendet etnografiskt-arkeologiska arbeten ekonomiskt-tekniska arbeten. 7 arbeten i fysik arbeten i botanik o. zologi Brockhaus, Conversations lexikon I XV. Inb. i 15 goda band 258. Teaterbibliotek 1-5. (4: 50) skönlitterära arbeten Teaterbibliotek 6-8. (4: 50) Minne'från promotionen Wartija (6: ) (6: ) (6: ) de Bonstetten, Voyage dans le Latium. Inb Afzelius, Hegelska filosofien. Inb Förhandlingar o. uppsatser Pettersson, Piirteitä Helsingin elämästä- (10: ) Jerome, Två veckor på Themsen. (3: ) Blanc, G-eschichte I III, V. Inb. i 4 goda band Dahna, En upprorsman. (3: 75) Kant, Critik der reinen Vernuft. Inb Aspelin, Siipialttarit Bolin, Leibnitz ett förebud tili Kant Bauditz, Spårsnö. (2: ) Wallin, Suomen maantiet Michailofski-Daniletski, Finska kriget (6: -) Menniskoverldens historia Adlercreutz, Hist.-polit. anteckningar Zschokke, Sweitz. Illustr. Inb Oanielson, Die nordische Frage Sahlin, Positiv o. negativ lagbestämdhet Huhn, Fridstoner. (1: ) Mickwitz, Kärleken Lampen, Katolska reformationen u. schismens tid Gottlund, Forskningar i grundelementerna af finska språket Ev. luteril. kirkon tunnustuskirjat. Sid Crohns, Sveriges politik Wirittäjä, Kieli ja kansantieteellisiä lehtiä. (3: 75) Fädrens röst. (1: 50) Wallin, Suomen maantiet Gottlund, Gud, verlden o. menniskan. (1: 50) Krauss, Die Ghisitoare. (1: 50) *Litterära soireer Sid Cryger, Schule der Physik Wartija, (6: ), (6: ) (6: -) Förhandlingar o. uppsatser (2: 50) Ignatius, Finlands geografi. (14: 50) Förhandlingar o. uppsatser Thackeray, Smärre berättelser. Inb Suderman, Heimat Kaarsberg, Nordens sidste nomade. Illustr Necken Berg, Ungdomspostilla. (4: 75) Jokai, "Walda humoristiska berättelser. (2: 25).

7 809. Skogman, Fregatten Eugenies resa kring jorden Illustr. Inb 310. Brakel, Wäinämöinen Schröder, Från pojk- och gubbåren. (5: 25) 312. Almqvist, Monografi. Inb Ignatius, Statistisk handbok för Finland Inb. (8: ) Rydin, Tttrandefrihet o. tryckfrihet. Inb Schauman, Statsrättsliga förh. i Finland. (4: ) Akiander, Herdaminne. I II. (11: ) 317. Finska förhållanden. I III. (5: 25) Stadganden ang. kejserliga senaten Sweitzer, Suomen kirjallisuushistoria. Sid. (2: 80) Runebergs samlade arbeten. I IV. Inb. i 4 band Medicinalverket i Finland Stanley, Kongo. (18: ) 323. Hjelt, Växternas utbredning i Finland Elmgren, St. Martens socken Ignatius, Suomen maantiede. (12: 50) Warelius, B. t Finlands kännedom i ethnograflskt hänseende Estlander, Naturalismen enligt Zola Smedman, Täydellinen konttoristi. (2: 50) Kina, land och folk. Inb. Med 37 stålstick. (18: ) Courcelle-Seneuil, Operations de banque. Inb Stuart Mill, Om frihet Bäckman, Jalasjärvi kapell "Wartija Sid Huhn, Fridstoner. (1: ) Boberg, Miksi aijoit. Sid Naturens och menniskosnillets underverk. Inb Danielson, Finlands Vereinigung mit. d. russischen Reiche Leopolds samlade skrifter. I III. Inb. i 2 band Bering Liisberg, Napoleon. Illustr. 11 häften (9: 75) Hwasser, Mannens ynglingaålder m. m. Inb Gad, Allmänna välståndets natur o. orsaker Gammal, Qvinnofrågan. (2: 25) Statshushållningen Hesse-Wartegg, NordAmerika i vara dagar. Eikt. illustr. Inb Frenckell, Börsen i Paris Forsell, Statistik öfver Sverige. Inb Rabenius, Finansvetenskapen. (3: ) 348. Dahlen, Europas samhällen i vara dagar. (3: ) Fliegende Blätter. XXIII. Inb Spencer, Samhällsläran. (7: 50) Fåhroeus, Administratif o. statistik handbok. Inb o'rell, John Bull och hans ö. (3: 75) Nordau, Den nationalekonomiska lögnen. (1: ) Bruun, Folkelige grundtanker. (3: -) Sjölin, Landtmäteri- skiftes- o. skattläggningsväsendet Schnell, Medborgerliga inrättningar Blickar i familjen Rein, Rysslands statistik Tocqueville, Folkväldet i Amerika. I VI. Inb. i 3 goda band Christensen, Den moderna bildningshumbugen. (1: 85) Paban, Beautes de la litterature francaise. Inb Michelet, Folket. (3: ) Wright, Sjuk. o. olycksfallsförsäkringen i Tyskland Fliegende Blätter, kalender Ek, Omstörtning eller utveckling? (2: 60) Wagner, Allg. Volkwirthschaftslehre. Inb Letebvre, Paris en Amerique. 7

8 Ljungberg, Allmän statistik. I II. Inb. i 2 band. 69. Carey, Nationalekonomi Heman, Tietoja Merikarvian pitäjästä Pelletan, Qvinnan. (4: ) Linder, Om penningar o. banker. (2: ) Blonqui, L'economie politique en Europe. I II Tallqvist, Recherches statistiques Sota. Kuvia sotatantereelta. 3 vihkoa. (2: 25.) 376. Dahlberg, Runoja Herkules uroosta Kronström, Undrens verld. (13: 80) Dierckx, De två språken i Belgien Bergstrand, Den svenska qvinnans rättsliga ställning Herzog, Grefinnan Valentine. Inb Theuriet, Tentation Lauren, Inverkan af eterånga på groddplantors andning Dumas, La dame aux camelias Topelius, Sannin gen i går, i dag o. i morgon Fliegende blätter. XIX. Inb af Geijerstam, Stridsfrågor för dagen. (2: ) About, Le progres. Inb Den nya strafflagen. (2: 50) Mechelin, Svenska riksrådets statsrättsliga ställning Finlands sjölag. Inb. (2: 50) Kjellen, Ministeransvarigheten. I. o von Diiben, Forskningar i Centralafrika. (4: ) Cleve, Lärobok i Psykologi Cederberg, Suomalaisen raamatun historia Schweigler-Lerchenfeld. Orienten. Rikt. illustr. Elegant inb Angered-Strandberg, Prån det nya och gamla landet. (4: 50) Sylvia, Axel Fersen o. Maria Antoinette. Inb M. Pasteur, Historie d'un savant Familjen Stark Smirnoff, Koncentrerad naturreligion. (1: 90) Roscher, Lärobok för kameralister o. landtbrukare. (3: 40) Hegel, Philosophie des Rechts. Inb Wicksell, Samhällsolyckornas vigtigaste orsak o. botemedel. (1: 50) Carlson, Grundskatterna. (9: ) 405. Petterkvist, Hemma i Jockmock. (5: ) Nervander, Samlade skrifter. I II. (9: ) Danielson, Finlands förening med ryskä riket Bibliotheque amusante de la jeunes. Inb. i 2 band Levetzow, Från städselkontoret. Inb Snöblomman, kalender Ekonomie och politielag. I III. Inb. i4. band Aho, Wäkta. (2: 25) Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 tili stora ofreden. (3: 50) 414. Rockingham eller den yngre brodern Novell-kalender Noveller af Flygare, Kielimän Göransson m. fl Illustr Munter, En gnista. (1: 60) Förhandlingar o. uppsatser Chambers Journal Inb Wiklund, Mossjorden o. dess egenskaper Svanljung, Österbottens pedagogier o. trivialskolor Smirnoff, Från universitetet. I VI. (6: 75) 422. Wallenius, Genealogi ö. Walleniska slägten i Finland Tengström, Gezelii den yngres minne Neovius, Lufttrycksvärdens reduktion tili hafsytan Lindholm, Finlands ekonomiska ställning

9 426. Lindström, Beskrifning ö. Eura socken med karta Malmgren, Finlands fiskfauna Mordvinische Lautlehre Karsten, Nordiska språkens primära nominalbildning Bergh, Juridiskt biträde. Inb. (15: ) Aspelin, Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita. Kuvall. (8: ) Hjelt, Växternas utbredning i Finland Ahlqvist, Tutkimuksia Kalevalan tekstissä Flinck, Anatomiska byggnaden hos de vegetativa organen Fellman, Lappmarkens fauna Bergh, Ahtisaarnoja. Sid Estlander, A. I. Arvidsson som vitter författare Lönnrot, Kantele Elmgren, Evangeliska historiens kronologi. (3: 60) Hackman, Die Broncezeit Finnlands. Illustr Biese, Verticalvariometer mit verticalen magneten K. P. T. Albumi J. V. Snellmanin kunniaksi de Lamennais, L'imitation de Jesus Christ. Illustr. Elegant inb Fagerlund, Om drunkningsvätskans inträng. i tarmarne Setälä, Tempus u. modustammbildung in Finn.-Ugrischen Sprachen Tallqvist, Die Sprache der Contracte Nabu-Nåids Mickwitz, Kärleken. (2: 75) Karsten, Kökarsmålet, ljud o. formlära Andelin, Kertomus Utsjoen pitäjästä Lönnrot, Kasvikon oppisanoja Krohn, Lappalaisia tekstejä sanakirjan kanssa Damberg, Gesch. der Bussischen Ilja-Sage Jernström, Finska Lappmarkens geologi Förslag tili kyrkolag Appelgren, Suomen muinaislinnat. (5: ) Hubertus, Interiörer ur Stockholms högre sällskapslif för år sedän (4= -) 457. Bäckman, Jalasjärvi kapell, med karta Författnings samling , I II. Inb. i 2 band Dillner, Finlands handel Relander, Teveyshoidollisia tutkimuksia Haapajärven lääkäripiirissä Elfving, Einwirkung des Lichtes auf die Pilze Gottlund, Taciti omdömen öfver Finnarne Finlands grundlagar jemte statshandlingar Hertzberg, Yidskepelsen i Finland på 1600-talet, 465. Palmen, Karelska järnvägsfrågan Nordenskiöld, Beskrifning ö. funna mineralier i Finland Neovius, Kväfvets o. syrets linier i luftens emissionsspektrum Rindell, Teorierna om det komiska Komppa, Ueber Kernsubstituirte styrole Hougberg, Progressiva paralysiens etiologi Fädrens röst. (1: 50) Rosenqvist, Reflexion af polariseradt ljus Forsten, Beitr. zur Kentniss der Oberen Luftströme Dilling, Genom lorgnetten. Inb Böök, Joannes Ludovicus Vives Gottlund, Läsning för flnnar. (6: -) Rancken, Karin Månsdotters lefverne Relander, Kuvakielestä suomalaisessa lyyrillisessä runoudessa Borg, Kullervo Estlander, Runebergs förhållande tili Thorild Pajula, Suomen kirkon tilasta liturg. riidan aikana Ekholm, Kolonbakterien Perander, Herbartianismen i pedagogiken. 9

10 Poppius, Finlands dendrometridae. (5: ) Agrell, Norrlandsgubbar. Illustr. (3: 75): 486. Lönnbeck, Askådningen hos Pestalozzi Gottlund, Sampo myten. (1: 50) Mikkola, Briihr. zw. den Westfinnischen und Slavischen Sprachen Yrjö-Koskinen, Pohjanmaan asuttamisesta Lyly, Plootinos sielun substantsiaalisuudesta Holmberg, Wimshursts influenselektricitetsmaskin Fädrens röst. (1: 50) Brander, Untersuchung elektrischer Erdströme Gottlund, Sampo Heines sämtliche "Werke in vier Bänden Lobstein, Evankelisia kuvauksia. Sid. (1: 25) Gad, Allm. välståndets natur o- orsaker Lönnbeck, Den arkaiska konsten i Grekland. Inb Rancken, Folksången hos de romaniska nationerna Gottlund, Finska allmogens familjenamn. (1: 50) Lindberg, Europas o. Nord Amerikas hvitmossor Perander, Aristoteles idealstat Hjelt, Carl von Linne som läkare Åbo universitets lärdomshistoria. Medicinen Heyman, Allmän hälsovård Bergman, Om rödsoten i Sverige Ekholm, Kolonbabterien Karvonen, Einfluss des Ouecksilbers auf die Nieren Hällsten, Den cellulära teorin Collan, Förändringen i lefvern vid syfilis Heinricius, Circulations und Respirationsverhältnisse der Mutter u. Frucht Hjelt, Olof af Acrel, sv. kirurgins fader Eskelin, Tarminvagination Blix, Studier ö. glaskroppen Holm, Om koloxidförgiftning Finlands grundlagar. Inb Zilliacus, Krupösa lunginflamationen Warholm, Cirkulär tarmresektion och tarmström Hjelmman, Om hjärnsyfilis Wennerström, Förlossningsmekanismen vid normala hjässlägen Wahlfors, Om vätskornas gång i ögat Sundvik, Om chitin Sucksdorff, Tvättkläders desinfektion genom tvättning Salen, Om hypermetropi Runeberg, Albuminuriens patogenetiska vilkor Pippingsköld, Urogenitala fisstlar obs. i Finland Palmberg, Werlden sedd från hygiensk synpunkt Pipping, Pneumocus Nyström, Cretinism o. idioti Nordman, Konstgjord starrmognad Mörner, Proteinämnena i ögats ljusbrytande medier Naumann, Om struma Shackspere, sämtliche Dramatische "Werke von Numers, Placenta praevia Linden, Kliniska studier ö. rosen Pontin, Socken apothek Hjelmman, Amulojdnjurens etiologi o. symptomatologi Smirnoff, Katarr i mellersta orat Siven, Hjärnans rörelser Schulten, Om ankylos af underkäken Klinisches, Taschenreceptbuch Schulten, Den medisinska undervisningen i Paris.

11 543. Smirnoff, Methode de Scharenzio Holsti, Den granulära njuratrofin Homen, Variga lungsäcksinflamationens operativa behandl Bednar, Barndietetik. (3: ) Bonsdorff, Den tuberkulösa höftledsinflamationen Göransson, Solstyng eller värmeslag Hagelstam, Ryggmärgen vid cerebrospinal meningit Asp, Reumatisruen vid rödsot Heinricius, Om endometritis fungosa Ahlström, G-laucoma simplex. (3: ) Fagerlund, Finlands leprosorier Salzman, Laparotami vid tarmoklusion Ilmoni, Nordens sjukdomshistoria. I III. Inb i 2 band Henschen, Indigosvafvelsyradt natrons afsöndring i njurarne Smirnoff, Subkutana kalomelin jektioner vid syfilis Willebrand, Om betydelsen af smärtor i hjertgropen Onkel Adams Linnea. Inb. (2: 60) Michailofski-Danilefski, Pinska kriget Neyber, om pemphigus Ribbing, Om ileus Stenbäck, Ansigtsföriossningar Lindholm, Finlands ekonomiska tillstånd Paqvalin, Beh af syfilis med subkutana qvicksilfverinjektioner Pipping, Ventrikelns funktioner i den späda åldern Kjellberg, Lymphkäiiens ursprung Nornan Inb Hjelt, Handein med gifter Engström, Förlossningens inverkan på fostrets respiration Boije, Astiologie und Natur der chronischen Endometritis Eklund, Perforationen af fosterhufvudet u. förlossningen Sacklen, Om transfusion Rausse, Vattenkurens utöfning. (2: 40) Heinricius, Pannlägen o. pannförlossningar Börresen, Inrättande af fattiggårdar. Inb Törngren, Primära nedredelslägen o. förlossningar Sucksdorff, Tvättkläders desinfektion Lindström, Med finskan beslägtade ord Sundvik, Parningsprosesserna i djurorganismen Pfannenstill, Nevrasteni o. hyperaciditet Oker-Blom, Physikalisch-chemische Grundlage etc Festskrift fr. patalogisk-anatomiska institutet Holmberg, Tuberkulosen, dess utveckling o. historia Sellden, Difterins behandling med kvicksilfvercyanid. (1: 50) Öhrvall, Undersökn. öfver smaksinnet Hugos sämmtliche poetische "Werke. I XXI. Inb. i 7 goda band Krohn, Benhinnans användande i kirurgin Lindström, Läran om Emboli Bonsdorff, Donationerna i Finland under Kristina Rosendahl, Syntax der Sprache Albrechts von Eyb Jahnsson, Finska språkets satslära Grotenfelt, Landtbruket i Finland med 11 plancher o. 10 kartor. (10: ) Kalender utg. af svenska folkskolans vänner (1: 65) Danielson, Die nordische Frage. (10: ) Fåhraeus, Administrativ o. statistisk handbok. Inb. (6: 50) Sievers, Meningitis cerebrospinalis epidemica i Sverge, Norge. o. Finland 598. Melander, Naturmedicin. I IV häft. (4: 50) Tengström, Finlands häfder före Gustaf I Luther, Epistolapostilla. Sid. (10: ) Sibelius, Hafvandeskap utom lifmodern. 11

12 Wasenius, J. L. Euneberg Lundström, Gonococcus Liljenroth, Pharygno-rimoskopien Forselles, Lateralsinus-thrombose u. deren operative Beh Cygnaeus, Typhusbacillen., 607. Schroeder, Geburtshulfe. Inb Adlercreutz, Hist. polit. anteckningar Sv. folksk. vänners skrifter. Inb Fagerlund, H:fors stads vattenledning och dess vatten Timbs, Curiositets of science. Inb The ladies treasury. Illustr. Inb Lindelöf, Die Sprache des Rituals von Durham Svenska akademiens Ordlista. Inb Relander, Terveyshoidollisia tutkimuksia Cavallin, Svensk latinsk ordbok. (15: ) Dannholm, Vårt land. (1: 25) Finsk kvinnoförening Yngvar Nielsen, Norske rigsraad. (9: ) Niilien, Grekiskt-Svenskt handlexikon f. nya Testamentets skrifter. Inb Hippos, Eläinlääkäri Louis, Handbuch der englischen Handels correspondens. Inb Bulwer, Komane: Eine seltsama Geschihte Lukretia, Pelham, Nacht. u Morgen. Inb. i 4 vackra band Paul, Clifford, Ernst Maltravers, Alice, Eugen Aram. Inb. i 4 vackra band. 625., Der Verstossene, Die Caxtone, Godolphin, Devereux. Inb. i 4 vackra band. 626., Eienzi, Die letzten Tage von Pompeji, Zanoni, Falkland. Inb. i 4 vackra band Fresenius, Qualitat. chemisch. Analyse. Inb Schuetz, Den praktiske affärsmannen. Inb. (3: ) Segerdahl, Skogsbrukspraktika. Inb Danielson. Wiipurin läänin pai. Suomen yhteyteen Geitlin, Suomalais latinalainen sanakirja. Sid. (9: 50) Wartija (6: ) Wirsen, Reformerna i Frankrikes vitterhet u. 16 o. 19 seklen. (3: ) Fädrens röst. (1: 50) Edström, La passion du Christ Euren, Finsk svensk ordbok. Inb Ujfalvy-Hertzberg, Grammaire flnnoise Krohn, Suomalaisten kansansatujen alalta Hallman, Latinskt- svenskt Handlexikon. Inb Kallas, Die "Wiederholungslieder der estnischen Volkspoesie Jägerroos, Ägghviteomsättningen i djurorganismen Ojansuu, Suomen lounaismurteiden äännehistoria. Vokaalioppi Hjelt, Die altsyrische Evangelienubersetzung u. Tatians Diatessaron von Alfthan, Benzoylester u. Kohlehydrate Wennola, Pohj. Suomen maalaisvarallisuus 16 ja 17 vuosisadalla Ehrnroth, Traumats betydelse för uppk. af infektiösa cerebralåkommor Hjelt, De Johanneiska småbrefvens ursprung Siren, Pehr Hilleström d. ä. Hans lif o. värk Franssila, Iso tammi Keto, Die Harze der Copaivabalsame Candolin, 3:nen uskonkappaleen katekeet. kasit Paasikivi, Lainkäytön kehit. veronkonto ja flnanssikontrolliasioissa Stenij, Genesis kirjan hebrealais-suomalainen sanasto Collan, De reformationis in Fennia initiis Garnier, Statshushållningen. Inb Fria blad, uttalanden i dagens frågor. (1: 25).

13 Tengström, Anteckningar ö. Finska universitetet LUnemann-Heinrich, Latinskt-svenskt lexikon. Inb Dumas, Myladyn poika. (5: ) "Wartija (6: ) Krauszold, Kateschetik. Inb Liljenstrand, Samfundsekonomins läror. (3: ) Douglas, International congress of. orientalists Inb Wanda, Spillror. (3: -) Guizot, Demecratie en France Ongelirr, Knallhattarne. (3: ) Fattenborg, G-rekiskt lexikon ö. nya Testamentets skrifter. Inb Livijn, Arbetsklassens betr. mot olycksfall i arbetet Lindholm, Finlands ekonomiska tillstånd Järnefelt, Mitt uppvaknande. (3: 50) Bock, Das Buch vom gesunden und kranken Menschen. Inb Jung junior, Statsrådet. (1: 25) Svea Signeul, Intressebok. Inb. (2: 25) Bficher, Kuvaelmia Juutinmaalta. (1: 50) K. P. T albumi J. V. Snellmanin kunniaksi Oeuvres de Moliere. I II. Inb. i 2 band Appelgren, Suomen muinaislinnat. Euvall. (5: ) Kleve, Berta Funcke. (2: 50) Ahlman, Suomalainen kirjuri. Sid Wasenius, Sveriges äldsta originalroman Schmidt, Deutsch-französisches Handtwörterbuch. Inb. 683., 684. Levertin, Fars o. farsörer i Frankrike mellan renaissancen o. Moliere Jerome, Två veckor på Themsen Wissenschaflliche Vorträge von Bischoff, Bluntshli, Bodenstedt, u. Liebig PeMenkofer, Sybel, Windscheid. u. a. Inb Storm, Franska talöfningar. Inb Kalender af svenska folksk. vänner Eino Leino, Sata ja yksi laulua. (2: 50) Pohjolan puolukoita. Keräymä runoja. (1: 50) Billroth, Chirurgische Pathologie u. Therapie. Inb MUIIer, Trädgårdskonst. (4: 75) Nathorst, Belgiens åkerbruk. (4: ) Silfvast, Handbok i bofbeslaget. (1: ) Marlitt, Kauppaneuvoksen talossa. (3: ) Lundström, Trägårdsskötsel. Inb Hannikainen, Metsätalouden järjestämisestä. (3: ) Grotenfelt Handl. i mejerihushållning. (3: 75) Renvall, Finlands Universitet Inb Holm, Blomsterodling i boningsrum. (1: 25) Arrhenius-Lindqvist, Landtbruks praktika. (4: 50). Illustr Blicher, Kuvaelmia Juutinmaalta. (1: 50) Andrees handatlas. Inb , 85, 86 Tidskrift för landthush. Biet. (18: ) Levertin, Teater o. drama under Gustaf 111 (4: 50) Lindfors, Svenskt-latinskt lexikon. Inb. i 2 band Gylden, Handledn. för skoghushållare Landtbruksårsbok för Finland Keyser, Gödningsmedlens beståndsdelar och verkningssätt. (2: 75) Svenskt-finskt handlexikon. Inb Molander, Beatrice. (3: 75) Bonsdorff, Fysiken tillämpad på rationella jordbruket i Finland Miiller, Frukt- o. Köksträdgården. (4: 50) Fleischer, Trädgårdsbok. Inb.

14 Landtbrukaremötet i Helsingfors Mars Lundeqvist, Svenska landtbruket. Inb Geitlin, Ryskt- Svenskt handlexikon I II. Inb. i 2 band Wikström, När Jesus kom tili Östersund. (3: ) Landtbruksårsbok för Finland I Stephens, Landtbruketsbok. II. Inb. i 2 goda band Olof Stigs efterlemnade papper. (4: 50) Begtrup, Engelska åkerbruket. Inb Biografiska ant. ö. Senatens tjänstemän (4: ) Lindfors, Svenskt- latinsk lexikon. Inb Calamnius, Faidoni. (1: 25) Arrhenius, Svenska jor.dbruket I II. Inb. i 1 band Kielland Else, Trofast. (3: ) Bring, Immanuel Kant Gerss, Trädes åker jord och dess förm. använd. I II. Hlustr. Inb. l 1 band Erkko, Ajan varrelta. (3: 75) Sjögren, Latinskt-svenskt o. svenskt-latinskt lexikon. Inb Neovius, Yår tids största uppgift Whewell, Astronomi o. allmän physik. Inb Förhandlingar o. uppsatser Fuchs, Helsans fiender. Inb Svea. Folk kalender Inb Mackenzie, Fredrik den ädles sjukdom. (3: 75) Lindhagen, Astronomiens grunder. I III. Inb. i 3 band Dierckx, De två språken i Belgien Nutids julnummer Illustr Det passar sig inte. (1: 50) Litterärt album. Praktband. Illustr Ritter, Om uppfostran. (3: 50) 744. Anjou, Tai och uppsatser. (3: 50) Kihlman, Pflanzenbiol. Studien aus russisch. Lappland Svea, folkkalender Schorers Kalender Nutids julnummer (1: 50) Exelsior, Kalender för (3: 75) Bladh-Hornstedt, Reseanteckningar Mannelin, Trons artiklar. (1: ) Zimmermann, Politischer Katechismus. I 7 häft Fries, Sveriges o. Nederländernas diplomatiska förb Suomenmaan maa- ja meripedot Schlltz, Neuere Geschichte Erdmann, Bref om Guineakusten och Caraibiske öarne. Inb Söderberg, Frukträds o. bärbuskars behandling Universitets kalender. Inb Ur dagens krönika I 3 häft. (5: 25) Harfwefeldt, Matematiken. I IV. Inb. i 2 band Hubertus, Jagtminnen o. äfventyr Michailofski-Danilefski, Finska kriget Med kartor. (6: ) Odhner, Sveriges, Norges o. Danmarks Historia. Inb Rosenqvist, Lotzes religionsfilosofl Chydenius, Leveransaftalet enl finsk rätt Fichte, Charakterisk d. neueren Philosophie. Inb Laestadius, Rippisaarnoja. (2: ) Merimee, Pariisin verihäät. (1: 50) hengellistä kirjaa Ahlen, Ryskä krigets historia u. Johan Tham, Svensk statskunskap. 2 kartor. Inb Pedagogiska föreningens tidskrift (6: ).

15 Pcdagogiska föreningens tidskrift (6: ). 775., Schillers sammtliche "Werke. I IV, VI XII. Inb. i 11 goda band Palmblad, G-rekisk fornkunskap. I II. Inb. i 2 vackra band Fredmanin lauluja nuottien kanssa. 2, 3. (4: ) Lärkan. Poetisk kalender Snellman, Från en resa i Tyskland Inb Hult-Nordmann., Naturskildringar o. folklifsbilder fr. Finland, Illustr Pedagogisk tidskrift 1894, , Löffler, Handbok i geografi. Inb. (14: ) Hult, Allm. Geografi A i a, Tiden går och vi med den. Inb Gripenberg, Ett halfår i nya världen. (3: 50) Minnen från skolan och universitetet. Inb Björlin, Finska kriget (5: 25) S. U. S Qvigstad, Lappische Sprachprobe S. U. S. V. Mainoff, Mythologie Mordvine S. U. S. XII. Paasonen, Proben der mordwiniscben Volkslitteratur Spada, Ströftåg i orienten. (6: ) Donner, Sur I'origine de I'alphabet Ture Aminoff-Wichmann, Wotjakin äänne ja muoto oppi Setälä, Quantitätswechsel im finnischugrischen S. U. S. IV. Heikel, Die Gebäude der Tseremissen, Mordwinen u. Fin n en. Illustr Zimmermann, Jordens länder o. folkslag. Inb S. U. S. aikakauskirja I XII. (80: ) Raimund, Gebruder Spalding. (1: 50) Afhandlingar utgifna af medicinska fakulteten. 11. Med planscher Wiklund, Lule-Lappisches Wörterbuch Wichmann, Der Wokalismus der ersten Silbe im Wotjakischen Borel, Grammaire francaise. Inb Feilitzen, Li ver del Juise. Fornfransk predikan arbeten i romansk språkforskning af Söderhjelm m. fl Staaff 810. Edgren ~ ~ 811. Schiott Wendell Edström 814. Young 815. Munthe 816. I Vinet, Chrestomathic francaise. II. Inb. i 2 band Swan, Ranskan kielioppi. Sid Margot, Cours de langue francaise. Inb Robertson, The whole franch lanquage. I II. Inb. i 2 band Freudenthal, Ueber den Närpesdialect Billing, Åsbomålets ljudlära Hoffman, Neuhochdeutsche Elementargrammatik. Inb Lindgren, Burträskmålets grammatik Larsson, Södermannalagens språk Petersens, Jomsvikinga saga Robertson, Lecons pratiques de lanque anglaise. Inb Sidenbladh, Allmogemålet i norra Ångermanland Saxen, Finska lånord i östsvenska dialekter Wendell, Om skalden Sighvalt Tordsson Säve, Gutniska urkunder. 3 3 r, 15

16 Cid Åström, Degerforsmålets ljudlära Öiseni, Södra Luggudemålets ljudlära arbeten i fornnordisk språkforskning germanisk 835. Ahlqvist, Läran om verbet i Mordvinskan Blomstedt, Tutkimuksia Unkarin, Suomen ja Lapin kielissä Gesenius, Hebräische Grammatik. Inb Herder, Stimmen der Volker. (1: 60) Ideen zur Philosopbie der Gesischte. (2: 20) Herders Leben u. Gedichte. (2: 20) Jean Paul, Siebenkäs. 842., Hesperus. 843., Quintus Fixlein. 844., Biographische Belustigungen. Jubelsenior. 845., Titan. Mit. komischer Anhang. 846., Flegeljahre Goethe, Gedichte. Leben von Förster. 848., Götz von Berlichingen. Clavigo. Die Geschwister. 849., Werthers Leiden. 850., Verschiedene Novelle. 851., Wilhelm Meisters Lehijahre. Dito Wanderjahre. 852., Spruche in Prosa. 853., Dramatische Werke Shiller, Gedichte der ersten Periode. 855., Die Räuber. Fiesko. Kabale u. Liebe. Don Carlos. 856., Wilhelm Teli. Iphigenie i Aulis u. a. Schauspiele. 857., Geschichte des Abfalls der Niederlande. 858., Gesch. des dreissigjähringen Kriegs Wieland, Agathon. Wielands Leben Gedichte., 861., Geschihte der Abderiten. 862., Gedichte. 863., Hexameron. Don Sylvia von Rosalva. 864., Der neue Amadis. 865., Peregrinus Proteus. Agathodämon. Nachlass des Diogenes Seume, Mein Sommer , Sämmtliche Gedichte Voss, Homers Ilias Lessing, Dramatische Werke. 870., Laakoon. 871., Hamburgische Dramaturgie. 872., Gedichte, 873. Musäus, Volksmärschen nebst Biographia Hauff, Phantasien. Skizzen. Gedichte. Märchen. Lichtenstein. 875., Novellen. Der man im Mond Körners Werke, Leben von Förster von Kleists Werke Chamisso's Werke Romanen von Ottolengui, Peard u. a Kampmann, Langue francaise Joel-Fuchs Russische Sprachlehre. Inb Johnson, Kritisches Wörterbuch der englischen Sprache I II. Inb. i 2 band Oman, Lärobok i engelska språket. Inb Gotthelf, Käthi, die Grossmutter. (1: 50) Hartwig, Fräulein Doktor. (1: 50). Helsingfors Weilin & Göös.

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA.

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. GRUNDDRAGEN AF SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. AKADEMISKA FÖRELÄSNINGAR AF BERNHARD ELIS MALMSTRÖM. TREDJE DELEN. LEOPOLD. UOSENSTEIN, ADLERBETH OCH EHRKNSVAPJ). ÖllEBRO, N. il. LIXDH, 18U7 INNEHÅLL. I.

Läs mer

Jan Myrdalbiblioteket Hyllstruktur version 3.3 Avdelning/Knubbtext Vån Rum Knubbtext utskriven STF årsböcker

Jan Myrdalbiblioteket Hyllstruktur version 3.3 Avdelning/Knubbtext Vån Rum Knubbtext utskriven STF årsböcker Filosofi och religion 0 Källare: Rum 1 Filosofi och religion Juridik och kriminologi 0 Källare: Rum 1 Juridik och kriminologi Lychnos 0 Källare: Rum 1 Lychnos Psykologi/Sexologi 0 Källare: Rum 1 Psykologi/Sexologi

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Litteraturlista Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Björlin, Gustaf Finska kriget 1808-1809 Stockholm, 1882 Bonsdorff, Carl von Opinioner och stämningar

Läs mer

FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN

FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Information för första årets studerande måndag 2.9.2013 kl. 9.30 i. Information för längre hunna studerande måndag 2.9.2013 kl. 12.00 i. Period 1 GRUNDSTUDIER Muntliga

Läs mer

Innehåll. i. bakgrund: de långa linjerna. ii. neutralitetsproblem. iii. sverige och finland. Förord av utrikesminister Carl Bildt 9

Innehåll. i. bakgrund: de långa linjerna. ii. neutralitetsproblem. iii. sverige och finland. Förord av utrikesminister Carl Bildt 9 Innehåll Förord av utrikesminister Carl Bildt 9 Inledning av Mats Bergquist och Alf W Johansson 13 i. bakgrund: de långa linjerna Sverige, Norden och stormakterna 17 Ett historiskt perspektiv på ordförandeskapet

Läs mer

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 2000 Encyklopedier 193 12 19 224 Filosofi, psykologi 234 3 18 255 Religion 258 13 19 290 Sociologi, statistik 137 6 31 174 Nationalekonomi, politik 474 22 183 679 Rättvetenskap,

Läs mer

1. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Europa från år 400 f.kr. till år 2000 e.kr.

1. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Europa från år 400 f.kr. till år 2000 e.kr. 1 STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN MODELLPROV I HISTORIA Högst 6 frågor får besvaras. Svaren på de mer krävande frågorna, som är markerade med ett +, bedöms enligt betygsskalan 0 9 i stället för den normala 0 6.

Läs mer

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM 2014 INNEHALL Till läsaren 5 INLEDNING UPPKOMSTEN AV EN MINORITETSLITTERATUR 13 1800-talet finsk kultur och nationalism

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

TANKEN. gruset= det jordiska

TANKEN. gruset= det jordiska TANKEN TEXT: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). Finlandssvensk skald, redaktör, präst och psalmdiktare. Under åren 1832-1837 var han redaktör för Helsingfors Morgonblad. Då angrep han bl.a. den rikssvenska

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

TALBOKSLISTA. Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK

TALBOKSLISTA. Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK TALBOKSLISTA Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK Januari 2010 FACKLITTERATUR PÅ KASSETT Adrup, Karl Anders: Vasamuseet, 1992 1 box/4 kass. Prc/TK Andrum, 1992 1 box/5 kass. Ci/TK Brattgård, Helge: Andakter,

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Svenska för internationella studenter, kurs 1 våren 2014 Föreläsning 1

Svenska för internationella studenter, kurs 1 våren 2014 Föreläsning 1 Svenska för internationella studenter, kurs 1 våren 2014 Föreläsning 1 Hej! Jag heter Anders. anders.eklund@su.se Schema Schedule Grupp 1 Torsdag 30/1 Hörsal 10, kl 16:15-18:00 Tisdag 4/2 Hörsal 10, kl

Läs mer

GUSTAF MAURITZ ARMFELT

GUSTAF MAURITZ ARMFELT GUSTAF MAURITZ ARMFELT EFTER ARMFELTS EFTERLEMNADE PAPPER SAMT ANDRA HANDSKBIFNA OCH TRYCKTA KÄLLOR AF ELOF TEGNÉR ANDBA UPPLAGAN. I. ARMFELT OCH GUSTAF III. STOCKHOLM, F. & G. BEIJERS FÖRLAG Innehåll.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

EKONOMISKA SAMFUNDET I FINLAND RF. Styrelsemedlemmar och funktionärer sedan 1894

EKONOMISKA SAMFUNDET I FINLAND RF. Styrelsemedlemmar och funktionärer sedan 1894 Styrelsemedlemmar och funktionärer sedan 1894 0 INNEHÅLL Styrelseordförande och funktionärer i Ekonomiska Samfundet 2 1894 1916... 2 1916 1938... 3 1938 1960... 4 1960 1980... 5 1981 2002... 6 2003 2007...

Läs mer

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-)

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Sverker R Ek föddes i Göteborg 1930, son till litteraturprofessor Sverker Ek och fil.mag. Ingrid Häggström. Sverker Jr kom att gå i samma fotspår som

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Zacharias Topelius Skrifter. Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder

Zacharias Topelius Skrifter. Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder Zacharias Topelius Skrifter Erfarenheter av en pågående digital utgåva organisation och arbetsmetoder Lars Levi Laestadius Making Cultural Heritage Online 30 oktober 2015 Tromsø Märtha Norrback Redaktionschef

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

LÄROBÖCKER I GYMNASIET LÄSÅRET 2015-2016. MO 1 6 B. Abrahamsson m.fl. Språkets värld ISBN: 951522280X

LÄROBÖCKER I GYMNASIET LÄSÅRET 2015-2016. MO 1 6 B. Abrahamsson m.fl. Språkets värld ISBN: 951522280X LÄROBÖCKER I GYMNASIET LÄSÅRET 2015-2016 MODERSMÅLET MO 1 6 B. Abrahamsson m.fl. Språkets värld ISBN: 951522280X ENGELSKA EN 1 Mika Elovaara m.fl. "Profiles 1" ISBN: 9789515225290 EN 2 Mika Elovaara m.fl.

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1 TITEL: Sverige Elevens namn Skolans namn, Datum (lärare) Cécile Tartar 1 Inledning (Vad ska du prata om? Vilket ämne har du valt? Varför har du valt det?) För några år sedan lämnade jag mitt land och började

Läs mer

Joh. Vilh. Snellmans samlade arbeten. Hufvudstadsbladet 15.11.1892. Litteraturbef CXXVI. Th. Reins Snellmanbiografi. Hufvudstadsbladet 1896.

Joh. Vilh. Snellmans samlade arbeten. Hufvudstadsbladet 15.11.1892. Litteraturbef CXXVI. Th. Reins Snellmanbiografi. Hufvudstadsbladet 1896. Sanomalehtikirjoituksia (Brages pressarkiv) Tässä on koottu Brages pressarkivetin kokoelmista J. V. Snellmania käsitteleviä ruotsinkielisten lehtien kirjoituksia 1800-luvun lopulta 1990-luvun loppupuolelle

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Romantiken Kultur- och idéhistoria Karlbergsgymnasiet

Romantiken Kultur- och idéhistoria Karlbergsgymnasiet Bild 1 Romantiken Kultur- och idéhistoria Karlbergsgymnasiet Bild 2 Föreläsningar läs i boken parallellt. Egen instudering på lektionstid. Prov den 14 maj. Bild 3 Historisk kontext Pågick ca 1770-1850

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

J= AU&TION 11. hvilken boksamjfiig försäljes gevkxn. Mörteekning öh-, r/ BOKSAMLING, mnekål-

J= AU&TION 11. hvilken boksamjfiig försäljes gevkxn. Mörteekning öh-, r/ BOKSAMLING, mnekål- 11. Mörteekning öh- r/ BOKSAMLING mnekål- \. lande viirdefulla dejpis i praktband inbimdna/aldre och nyare arbeteapå inhemdp och mtländska språk i Historie Sprakvetenskap & Lexika. Litteraturhistorie Konst

Läs mer

Karleby svenska gymnasium Studieguide

Karleby svenska gymnasium Studieguide LÄROBÖCKER En del av böckerna kan lånas ur skolans läroboksbibliotek. Kolla först med ämnesläraren innan du köper boken. MODERSMÅLET OBS! finns i klassuppsättning, behöver ej beställas! Mo 1 En värld av

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 Utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter Brevskrivaren och opinionsbildaren Zacharias Topelius Zacharias Topelius (1818 1898) var Finlands mest produktiva publicist

Läs mer

TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Heltid/deltid. För att möjliggöra för studerande på Tyska II att läsa deltid, dag eller kväll, är schemat upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR. Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus

Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR. Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus Z A C H A R I A S T O P E L I U S S K R I F T E R I Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors Bokförlaget

Läs mer

Program. föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök. Höstterminen 2016

Program. föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök. Höstterminen 2016 Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala Telefon 018-24 35 01, usu@usu.se www.usu.se Program Höstterminen 2016 föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök Uppsala Senioruniversitet Serier och cirklar hösten

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. SO: Grovplanering åk 4-5 år 1 Hösttermin Historia Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.. Nordens kulturmöten

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

LÄROBÖCKER I GYMNASIET LÄSÅRET MO 1 6 B. Abrahamsson m.fl. Språkets värld ISBN: X

LÄROBÖCKER I GYMNASIET LÄSÅRET MO 1 6 B. Abrahamsson m.fl. Språkets värld ISBN: X MODERSMÅLET LÄROBÖCKER I GYMNASIET LÄSÅRET 2013 2014 MO 1 6 B. Abrahamsson m.fl. Språkets värld ISBN: 951522280X ENGELSKA EN 1 Mika Elovaara m.fl. "Profiles 1" ISBN: 9789515225290 EN 2 Mika Elovaara m.fl.

Läs mer

TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Kväll, deltidsstudier. Höstterminen: delkurserna 1-4 i Kursens innehåll 1. Språklig textkommentar, 3 hp 2. Grammatik, 6 hp 3. Processkrivning, 3 hp 4. Referatövningar/Översättningsövningar,

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

en av makarna kan ta den andras efternamn som sitt och antingen behålla sitt efternamn som mellannamn eller avstå från det namnet

en av makarna kan ta den andras efternamn som sitt och antingen behålla sitt efternamn som mellannamn eller avstå från det namnet Alla i Sverige ska ha minst ett förnamn och ett efternamn. Vanliga svenska namn är t.ex. Erik Lindberg eller Anna Andersson. Man kan ha flera förnamn (som t.ex. Anna Christina Marie) det eller de namn

Läs mer

Finländarnas resor 2014

Finländarnas resor 2014 Transport och turism 2015 Finländarnas resor 2014 Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Sanasampo - En tematisk ordlista (Schildts & Söderströms) Kasvotusten K 3-4 grammatikbok (Schildts & Söderströms)

Sanasampo - En tematisk ordlista (Schildts & Söderströms) Kasvotusten K 3-4 grammatikbok (Schildts & Söderströms) Läroböcker vid Kimitoöns gymnasium för läsåret 2014-2015 (uppdaterad 03.06.2014) Modersmål Finska Engelska A2-8 -2-4 Bokskogen (Schildts & Söderströms) Språkets värld (Schildts & Söderströms) Knixar med

Läs mer

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Kristinehamns tingsrätt

Läs mer

KURSLITTERATUR 2015-2016

KURSLITTERATUR 2015-2016 KURSLITTERATUR 2015-2016 Kontakta ämnesläraren om du funderar på något angående kurslitteraturen. MODERSMÅL OCH LITTERATUR MO 1 6 Ritamäki-Johansson m.fl: Bokskogen Abrahamsson m.fl.: Språkets värld FINSKA

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Södervångskolans mål i SO

Södervångskolans mål i SO Södervångskolans mål i SO Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det fösta skolåret ha kunskap om våra vanligaste trafikregler och visa ett moget och säkert beteende i trafiken känna till några

Läs mer

Ny bok! Holmgren, Åkerholm: Tusen och en text fyraårslicens. von Numers-Ekman, Katarina (2015) Stilisten 9789515235794

Ny bok! Holmgren, Åkerholm: Tusen och en text fyraårslicens. von Numers-Ekman, Katarina (2015) Stilisten 9789515235794 Observera, att för alla böcker anges ISBN-nummer, ofta även tryckår. När du beställer en bok är just ISBN-numret det som verkligen garanterar att du får tag i rätt bok. Böckerna utkommer på Schildts &

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1..01) Finländarna reste sommaren 01 inom landet och till grannländerna Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under

Läs mer

Kursansvariga och studieadministratörer vt 2016

Kursansvariga och studieadministratörer vt 2016 ENGELSKA UMU-14199 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning, 30.0hp, 100%, DAG, NML, Johan Nordlander UMU-14122 1EN001 Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys, 7.5hp, 25%, DAG, NML, Marlene Johansson

Läs mer

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE»

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Per Nilsen ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Den akademiska undervisningen i svensk statsratt under frihetstiden LUND 2001 Innehallsforteckning Forord Forkortningar Innehallsforteckning VII IX XI I.

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D).

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D). HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Institutionen för humaniora 1998-05-04 Dnr 98: 18 D Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet Kursplanen

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse

KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse 14 000 KN 2015/400 Ingrid Andersson Malmö Studievistelse i Italien jul-aug 2015 Studievistelse 11 000 KN 2015/755 Tuulikki

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap för årskurs 5 4 lektioner i ½ klass 1. KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Böckerna är ordnade ämnesvis i olika huvudavdelningar, med en stor bokstav, en signatur,

Läs mer

Samlarklubben Skilling

Samlarklubben Skilling Priser Auktion April 2012 Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris 1 = 90 36 = 5 71 = 200 106 = 150 141 = 5 2 = 20 37 = - - - 72 = 130 107 = 100 142 = - - - 3 = 15 38 = - - - 73 = 90 108 = 260 143 = 25

Läs mer

Hösten 2016. Historiska och litteraturhistoriska studier 91 Red. Jennica Thylin-Klaus & Martin Welander

Hösten 2016. Historiska och litteraturhistoriska studier 91 Red. Jennica Thylin-Klaus & Martin Welander Hösten 2016 Historiska och litteraturhistoriska studier 91 Red. Jennica Thylin-Klaus & Martin Welander Årets HLS uppmärksammar att det i år förflutit 100 år sedan modernismen gjorde entré i vår litteratur.

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Höstterminen: 16 september december 2015 Vårterminen: 15 februari juni 2016

Höstterminen: 16 september december 2015 Vårterminen: 15 februari juni 2016 Svar lämnade av makarka2000@yahoo.com 2016-08-24 12:42:55 1. Adress- och kontaktuppgifter Universitetets namn: Institutionens namn: Stadens namn: Namn på rapportförfattaren: E-post till rapportförfattaren:

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

LÄROMEDEL OCH UNDERVISNINGSMATERIAL LÄSÅRET (uppdaterad )

LÄROMEDEL OCH UNDERVISNINGSMATERIAL LÄSÅRET (uppdaterad ) Gymnasiet Lärkan GAMLA LÄROPLANEN LÄROMEDEL OCH UNDERVISNINGSMATERIAL LÄSÅRET 2017-2018 (uppdaterad 15.8.2017) Vi ber er vänta med att köpa läroböckerna tills läraren på första lektionen ännu bekräftat

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Isländska NOI 320 Isländska, 1-20 p 20? NOI 324 Island: Historia, språk och kultur, 5 p 5? NOI 325 Isländska, inledningskurs, 5 p 5?

Isländska NOI 320 Isländska, 1-20 p 20? NOI 324 Island: Historia, språk och kultur, 5 p 5? NOI 325 Isländska, inledningskurs, 5 p 5? Kursöversikt, språkvetenskapliga sektionen. Listan är ej komplett och måste uppdateras och revideras minst en gång per termin. Inst Ämne Kurskod Kursnamn Poäng År Studiefart Periodisering IT-kurs Tyska

Läs mer

Tentamensschema VÅREN 2015 Uppdaterat 2015-04-02 (Anmälan på nätet senast en vecka innan)

Tentamensschema VÅREN 2015 Uppdaterat 2015-04-02 (Anmälan på nätet senast en vecka innan) Tentamensschema VÅREN 2015 Uppdaterat 2015-04-02 (Anmälan på nätet senast en vecka innan) Datum 150130 150130 Kurskod /schema kod Prov kod EN5006 1402 EN2030 1402 EN2029 1402 SH2009 1401 SH2008 1401 MA1006

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - ej studerande på NTI

OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - ej studerande på NTI 1/5 OBS! Detta gäller endast studier på Vuxnas Lärande - ej studerande på NTI NO- Biologi 1 A. Henriksson ISBN: 978-91-40 67599-6 Biologi 1 NO- Biologi 2 A. Henriksson ISBN: 978-91-40-67727-3 Iris Biologi

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( )

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40J. Albert Linders arkiv (1849 1877) Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år

Läs mer

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( )

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( ) MEDELTIDEN Tidig Medeltid (476-1000) Högmedeltid (1000-1300) Senmedeltid (1300-1500) TIDIG MEDELTID - POLITIK 476 sista Romerska Kejsaren störtas! Feodalism Feudum (jordinnehav) att äga jord var mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, Sommar (..-.8.0) Under den svala sommaren 0 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer