\== ÅUKTIOiy. -1 lande /ärdefulia aleten af: Aho, AfzeUus. Assmann, Atroquist, Akiander,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\== ÅUKTIOiy. -1 lande /ärdefulia aleten af: Aho, AfzeUus. Assmann, Atroquist, Akiander,"

Transkript

1 xr pörteekning öw en IX BOKSAMLING, innehål- -1 lande /ärdefulia aleten af: Aho, AfzeUus. Assmann, Atroquist, Akiander, Ahlqipt, Aspelin./Ädlersparre, Becker,joergh, Blanc, Björlin, Brandes, Breton, Bifflun, BlanqujfBrockhaus, Cassagnae, Cavallin, Chamisso, Chydenius, Castren, ygnaeusjn3audet, Dickens, Dijling. Diiben. Darwin, Danielson, Dumas, Dftrichsojplf Estlander, Fichte, Gafl, Geijer, Geijerstam, Guizot, Gottlund, Goettje, Ha/ff, Herder, Hesse-Warzegg, Heine, Hugo, Hubertus, Hegel, Hwasser, IHjgpn/ Jean Paul, Järnefelt, Jokai, Jerome, Kant, Krohn, Kipling, Kleist, Körner, Kielland, Keyser, Levertin, Lamartine, Leino, Liisberg, Leopold, Lagus, ftnnrot, Mechelin, Mimelet, Maupassant, Mill, Merimee, Nervander, Nordenskiöld, Odhnar, Pasfeur, Quigstad, Rein. Rydin, Schauman, Schröder, Spencer, Stinde, Suderman, Schiller, Shakespeare, Stanley, Snellman, Säve, Setälä, Söderhjelm, Spilhammar, Stephens» Tackeray, Tengström, Topelius, Uifalvy. Warner, Wasenius, Wirsen, Wieiand. Voss, Zilliacus, Zschocke ml fl., hvilkevi boksamling försäljes ganom \== ÅUKTIOiy = å Helsingfors Aimtioifskammape, / Mariegptan Sf, dagan den 1. l9ol, 1901, efter kl. 5 e. m. och följande bok-auktionsdagar (ons- och lördagar) samma tid. Siffrorna inom parentes angifva böckernas hokhandelspris. 1. Ekelund-Nordström, Medeltidens historia. (3: 20). 2. Baumbach, Berättelser o. sagor. Inb. 3. Granholm, Svensk brefställare. Inb. (2: 25). 4. Hertzberg, Finlands kulturhistoria på 1600 talet. Yidskepelse. 5. Hjelt, Olof af Acrel, svenska kirurgina fader. 6. Tengström, Ur Finlands häfder före Gustaf I. 7. Beudant-Kurr, Mineralogie und Geologie. Einb. 8. Wirsen, Ellen Keys lifsåskådning. (2: 10). 9. Berglund, Ett lyckligt hem. ( : 85). 10. Ruin, Kunskap o. Ideal. 11. Cederberg, Suomalaisen raamatun historia. (3: ). 12. Heinrich, Tyskt-Svenskt handlexikon. I II. Inb. 13. Krohn, Suomalaisten kansansatujen alalta. 14. Qvinnans nyflkenhet är stor sa prostfar. 15. Darwin, En naturforskares resa kring jorden. Inb. 16. Wennberg, Julbilder.

2 2 17. Luther, Evankeliumipostilla. Sid. (2: 30). 18. Castren, Syrjääniläisiä häälauluja. 19. Zilliacus, Amerikaboken. 20. Adlercreutz, Historiskt-Politiska anteckningar. 21. Michailofski-Danilefski, Finska kriget (6: ). 22. Lindholm, Thermidor katastrofen o. Robespierre. (1: 50). 23. Hjelt, Yleisen valtiotiedon opas. 24. Danielson, Finlands förening med Ryssland. (3: 60). 25. Aslögs saga. 26. Avellan, Sättet att i Finskan uttrycka tid. 27. Brlickner, Handbuch der Erdbeschreibung. Einb. 28. Wartija Kirkollinen kuukauslehti. (6: ). 29. Caviar Kalender Breton, Spanien och Portugal. I VI. Illustr. Inb. i 2 band. 31. Lönnrot, Kasvikon oppisanoja. 32. Jahnsson, Finska språkets satslära. Inb. (1: 50). 33. Elmgren, Beskrifning ö. Pargas socken. 34. Fädrens röst. (1: 50). 35. Söderhjelm, Das altfranzösische Martinsleben. 36. Karsten, Nordiska språkens primära nominalbildning. 37. Burnett, Klorinda. Inb. 38. Pipping, Klangfärgen hos sjungna vokaler. 39. Chambers's Journal Inb. 40. Törnudd, Etienne Pivert de Senancour. 41. Raeder, Oldtidens historie. Inb. 42. Germund, Dikter. (2: ). 43. Uskon elämä, ensimäinen vuosik. Sid. 44. Waenerberg, Kirkkolaki. (3: ). Sid. 45. Tengberg, G-ustaf III:s första regeringstid. 46. Laitinen, Ilmestyskirjan tarkoituksesta. (1: ). 47. Wasenius, Henrik Ibsens dramatiska diktning. 48. Adlersparre, 1809 års revolution o. dess män. (2: ). 49. Danielson, Finlands Vereinigung m. dem russischen Reiche. (4: ) 50. Herrlin, Nicolaus' af Cues filosofi. 51. Geijer, Föreläsningar ö. menniskans historia. (5: 25). 52. Allardt, Borgå län åren Hartmann, Die Ostkuste Afrikas. (6: ). 54. Minnesrunor. ( : 75). 55. Heikel, De participiorum apud Herodotum usu. 56. Storm, Franska talöfningar. Inb. (2: 50). 57. Handlingarna vid första allm. skolläraremötet i Finland. 58. Åbo universitets lärdomshistoria 5. Filologin af Heikel. (3: 50). 59. Grube, Historien o. sagan. Inb. (4: 40). 60. Strecker, Unorganische Chemie. Inb. 61. Spilhammar, Romerska historien. Inb. (2: ). 62. Hjelmerus, Formella logiken. 63. Ahlen, Förhandlingar vid riksdagen Smirnoff, Koncentrerad naturreligion. (1: 75). 65. Illustr. katalog tili konstutställningen 1885 i H:fors. 66. Akiander, Religiösa rör. i Finland. I. 67. Nicander, Samlade dikter. I II, inb. i 2 band. 68. Bonsdorff, Donationerna i Finland under Kristina. 69. Sarlin, Kateketiki. (2: 25). 70. Blanc, La revolution de fevrier Allmänna lefnadsregler. (2: ). 72. På verandan. Berättelser. Inb. 73. Erdmann, Filosoflska miniaturer. (4: ). 74. Wirittäjä. Aug. Ahlqvistin kunniaksi. (2: 75). 75. Eos. Strålar. (2: ).

3 76. Gottlund, Näsperlan. 77. Nordmann, Finnarne i mellersta Sverige. 78. Jänicke, Waldthomet. Inb. 79. Castren, Finska deputationen (3: ). 80. Fuchs, Les volcans et les trernblements de terre. Inb. i vackert band. 81. Förhandlingar o. uppsatser (2: 50). 82. Aspelin, Waasan kaupungin historia. 83. Dixon, Yoyage autourdu monde. Fait en Inb. i 2 band. 84. Gottlund, G-ud, verlden o. menniskan. (1: 50), 85. Qvinnans kallelse. (1: 50). 86. Gustafsson, Resebilder fr. Spanien o. Portugal. Illustr. (3: ). 87. Danielson, Wiipurin lääninpalauttaminen muun Suomen yhteyteen. (2: 50). 88. Fria blad. (1: 25). 89. Finlands adelskalender Inb. 90. Ehrström, Helsingfors stads historia. (3: 50). 91. Ahlen, Ryskä kriget under Johan III:s regering. 92. Crohns, Sveriges politik Kriget m. Förenta staterna o. Spanien. I VI. Rikt illustr. (4: 50). 94. Xenofonin Anabasin sanakirja, kuvilla varust. Sid. 95. Schulten, Leon Gambetta. (1: ). 96. Sveriges rikes lag. Inb. 97. Berg, Riksdagen i Stockholm Spåre, Biografiska ant. om senatens tjenstemän (4: ). 99. Handlingar rör. besätt. af professionen i allm. historia Cygnaeus, Om och ur Finlands historia Gottlund, Taciti omdömen öfver Finnarna Modin, Engelsk språklära. Inb. (3: 40) Herlin, Paläontologisk-växtgeografiska studier i Satakunta Arcadius, Bohusläns införlifvande med Sverige Paasonen, Mordvinische Lautlehre Rotteck, Vfeltgeschichte I VI. Inb. i 6 goda band Ekman, Dagbok under kriget i Finland (3: ) 108. Gottlund, Finska Sampo myten. (1: 50) Setälä, Tempus u. Modusstammbildung in den Finn.-Ugrischen Sprachen, (5: -) Lagus, Förkl. tili Fänrik Ståls Sägner Bolin, Familjen. (4: ) Elsner, G-eschichte der Reisen I III. Inb. i 3 band Lönnbeck, Uno Cygnaeus Hult, Analytisk behandl. af växtformationerna Anteckningar af Magnus Björnstjerna I II. Inb Brotherus, Parlamentsreformen i England En blacerad mau Gottlund, Runola Bring, Kant såsom metafysiker o. religionsfllosof Uhrström, Hemläkaren. Inb Collan, Königinhofer o. Griinberger handskriften Blom, Svenska statsrådets organisation Axelson, Sveriges tillstånd på Karl XILs tid Schönthan, Humoresker. Inb Dumas, Myladyn poika. (5: ) Danielson, Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan. (3: 60) Wartija Stuart lyiill, Om frihet Gebhard, Savonlinnan läänin oloista Svenska familj-vännen. Inb Baehrendtz, Polens första delning Topelius, Läsning för barn. Inb. (2: 70) Fabritius, Lärobok i Svensk stenografi, (2: 50). 3

4 Jul Kalender 1887, (3: ) 135. Kalender utg. af svenska folkskolans vänner Carlsson, Sveriges historia u. Carl X Gustaf. lub Boldt, Sötvattensalger o. deras utbredning. li III Brakel, Wäinämöinen Frauenstädt, Das sittliche Leben Damberg, Gesch. der Eussischen Ilja sage Lönnbeck, Den arkaiska konsten i Grekland Cassagnac, Adelsklassens historia. Inb Sjögren, Buddha o. läran om förlossningen. (2: 25) Cannelin, Kemin kielenmurteesta Rancken, Folksången hos romaniska nationerna Brandes, Berlin, rikt illustr. Inb Thurman. Pargasmålet, ljud o. formlära Mickwitz, Kärleken. (2: 75) MUIIer, Evangeliska hjertespegel. Inb Alfthan, Ant. från Turkiska fälttåget Cajander, Tavasthandeln o. Nystad. ( : 75) Åbo univ. lärdomshistoria. 7. Matematiken o. fysiken. (3: 50) Bäck, Muukalaisten kotielämä. Rukouskirja. Sid Aalto, Keltakukkia. (2: ) Små berättelser. Inb Cygnaeus, Nordeuropeiska folkslagens historia. (3: ) Adlersparre, Anteckningar om bortgågna samtida. (5: 50) Suomalainen virsikirja (Lönnrot). (2: ) Kipling, Höglandsbilder från Hindustan. (2: 40) Bensow, Valkyrian. (1: 40) Tre noveller. Inb Cygnaeus, Z. Duncker o. hans omgifning Lönnrot, Kantele Hirn, Förstudier tili en konstfilosofi Egli-Kellberg, Handelns geografi. Inb Sv. folkskolans vänners skrifter. Inb Boldt, Protestantismens ide och Immanuel Kant Lamartine, Kristofer Kolumbus Gottlund, Läsning för flnnar. (6: ) Enghoff, Skåne u. Magnus Stenbocks guvernörstid von Dliben, Reseminnen fr. Amerika, Asien o. Afrika. Rikt illustr. Inb 172. Hugo, Skildring ur Vendeekriget Inb. (9: ) 173. Das Dirnenthum u der Dirnengeist in der Gesellschaft. (2: 25) romaania (Dickens, Sand y. m.). Sid. yhteen Kalender utg. af Svenska folksk. vänner Flinck, Anatomiska byggnaden hos vegetativa organen. M. 3 taflor Cygnaeus, J. J. Nervander. (1: 50) Yrjö-Koskinen, Suom. heimojen yhteiskuntajärjestelmä pakanuuden loppu aikoina Helle, Saksi-Puolan poliitinen historia (2: ) Grotenfelt, Das Webersche Gesetz Bladh-Hornstedt, Reseanteckningar Lindh, Dikter m. m. inb. i 1 band Frosterus, Chevaleriet i Frankrike u. fjortonde seklet Edellisen ja tämän vuosisadan historia, Wallisin, Weberin, Odhnerin y m. muk. 249 kuvaa. (12: 75) Kalender utg. af Svenska folksk. vänner Assmann, Allgemeine Geschichte. Inb Bremer, Poetisk läsebok. Inb. (3: ) Schvindt, Karjalan rautakaudesta. 83 lehtiä kuvia. (5: ) Perander, Aristoteles idealstat Waronen, Wainajanpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

5 191. Statistisk årsbok för Finland Inb. i vackra band Olsoni, Keittokirja. Sid Turistföreningens i Finland årsbok (2: ) Humlor. (1: 30) Lindholm, Finlands ekonomiska tillstånd Becker, Werldshistoria I XVII. Inb. i 16 goda band af Geijerstam, Hypnotism o. religion. (2: 40) Dumas, Myladyn poika. (5: ) Ferlin, Stockholms stad. (6: ) Palmen, Anders Chydenius politiska skrifter I, 11. (10: ) 201. Schaarschmidt, Die neuere Speculation. Inb Menniskoverldens historia Stinde, Borgarfolk på resa. (2: 75) Sudermann, En önskan. (3: 75) Hegel, Philosopie des Rechts Bref rörande Tyskland. I II. Inb. i 2 band Lindroos, Platonin kosmologia Daudet, Fromont jeune et Risler aine. (3: 50) Karsten, Nordiska språkens primära nominalbildning Statistisk årsbok för Finland Inb. i 5 vackra band de Maupassant, Musotte Beckman, Utskottsmötenas historia Jalava, Unkarin albumi. (5: ). Sid Alcenius, Genealogia Sursilliana Ottosen, Börnenes verdenshistorie, illustr. Inb Finlands Minnesvärde män I: I 3,1 3, II: I Almqvist, Asiens historia. Inb Lönnbeck, Suomen kansakoulujen matrikkeli Chambers Journal Inb Land och Folk. Illustr. tidskrift Inb. 221/ Kalender utg. af svenska folkskolans vänner Stockton, Tili nordpolen o. jordens centrum. (3: ) Rahkonen, Sääskiä. (1: 25) Estlander, Naturalismen enligt Zola 225. Eggleston, The mystery of Metropolisville Dickens-Collins, Ilman menestyksettä. Sid Sturzen-Becker, Engelsk läsebok. Inb Marryat, Frank Mildmay Thorell, Zoologins grunder, ryggradlöse djur. Inb Dietrichson, Moderna o. drägtreformen. Illustr. (2: 75) Knapp, Chemische Technologie. Inb Marryat, Phantom ship Sahlin, Om personlig storhet Gottlund, Förteckning ö. en manuskriptsamling Schiller, Maria Stuart. Inb. # 236. Cygnaeus, Commentationes de Hannibale historisk-biografiska arbeten Eder, Geographisches Handbuch. Inb Estlander, Runebergs förhållande tili Thorild Kreuger, Sveriges förh. t. barbareskstaterna i Afrika. (11: 25), 241. Brotherus, Katolska emancipationen i England och E- Peel Encyclopädisches Wörterbuch I X. Inb. i 10 band arbeten i kerni Hertzberg, Finlands kulturhistoria på 1600 talet. Vidskepelse Filosofiska arbeten, 246. Bergenheim, Allmänna verldshistorien. Inb arbeten i estetik o. litteraturhistoria geograflska o. meteorologiska arbeten Kommunal-, värnepligt o. 3 andra författningar. 5

6 Universitetslitteratur, 5 arbeten uskonnollista kirjaa arbeten rör. skolväsendet etnografiskt-arkeologiska arbeten ekonomiskt-tekniska arbeten. 7 arbeten i fysik arbeten i botanik o. zologi Brockhaus, Conversations lexikon I XV. Inb. i 15 goda band 258. Teaterbibliotek 1-5. (4: 50) skönlitterära arbeten Teaterbibliotek 6-8. (4: 50) Minne'från promotionen Wartija (6: ) (6: ) (6: ) de Bonstetten, Voyage dans le Latium. Inb Afzelius, Hegelska filosofien. Inb Förhandlingar o. uppsatser Pettersson, Piirteitä Helsingin elämästä- (10: ) Jerome, Två veckor på Themsen. (3: ) Blanc, G-eschichte I III, V. Inb. i 4 goda band Dahna, En upprorsman. (3: 75) Kant, Critik der reinen Vernuft. Inb Aspelin, Siipialttarit Bolin, Leibnitz ett förebud tili Kant Bauditz, Spårsnö. (2: ) Wallin, Suomen maantiet Michailofski-Daniletski, Finska kriget (6: -) Menniskoverldens historia Adlercreutz, Hist.-polit. anteckningar Zschokke, Sweitz. Illustr. Inb Oanielson, Die nordische Frage Sahlin, Positiv o. negativ lagbestämdhet Huhn, Fridstoner. (1: ) Mickwitz, Kärleken Lampen, Katolska reformationen u. schismens tid Gottlund, Forskningar i grundelementerna af finska språket Ev. luteril. kirkon tunnustuskirjat. Sid Crohns, Sveriges politik Wirittäjä, Kieli ja kansantieteellisiä lehtiä. (3: 75) Fädrens röst. (1: 50) Wallin, Suomen maantiet Gottlund, Gud, verlden o. menniskan. (1: 50) Krauss, Die Ghisitoare. (1: 50) *Litterära soireer Sid Cryger, Schule der Physik Wartija, (6: ), (6: ) (6: -) Förhandlingar o. uppsatser (2: 50) Ignatius, Finlands geografi. (14: 50) Förhandlingar o. uppsatser Thackeray, Smärre berättelser. Inb Suderman, Heimat Kaarsberg, Nordens sidste nomade. Illustr Necken Berg, Ungdomspostilla. (4: 75) Jokai, "Walda humoristiska berättelser. (2: 25).

7 809. Skogman, Fregatten Eugenies resa kring jorden Illustr. Inb 310. Brakel, Wäinämöinen Schröder, Från pojk- och gubbåren. (5: 25) 312. Almqvist, Monografi. Inb Ignatius, Statistisk handbok för Finland Inb. (8: ) Rydin, Tttrandefrihet o. tryckfrihet. Inb Schauman, Statsrättsliga förh. i Finland. (4: ) Akiander, Herdaminne. I II. (11: ) 317. Finska förhållanden. I III. (5: 25) Stadganden ang. kejserliga senaten Sweitzer, Suomen kirjallisuushistoria. Sid. (2: 80) Runebergs samlade arbeten. I IV. Inb. i 4 band Medicinalverket i Finland Stanley, Kongo. (18: ) 323. Hjelt, Växternas utbredning i Finland Elmgren, St. Martens socken Ignatius, Suomen maantiede. (12: 50) Warelius, B. t Finlands kännedom i ethnograflskt hänseende Estlander, Naturalismen enligt Zola Smedman, Täydellinen konttoristi. (2: 50) Kina, land och folk. Inb. Med 37 stålstick. (18: ) Courcelle-Seneuil, Operations de banque. Inb Stuart Mill, Om frihet Bäckman, Jalasjärvi kapell "Wartija Sid Huhn, Fridstoner. (1: ) Boberg, Miksi aijoit. Sid Naturens och menniskosnillets underverk. Inb Danielson, Finlands Vereinigung mit. d. russischen Reiche Leopolds samlade skrifter. I III. Inb. i 2 band Bering Liisberg, Napoleon. Illustr. 11 häften (9: 75) Hwasser, Mannens ynglingaålder m. m. Inb Gad, Allmänna välståndets natur o. orsaker Gammal, Qvinnofrågan. (2: 25) Statshushållningen Hesse-Wartegg, NordAmerika i vara dagar. Eikt. illustr. Inb Frenckell, Börsen i Paris Forsell, Statistik öfver Sverige. Inb Rabenius, Finansvetenskapen. (3: ) 348. Dahlen, Europas samhällen i vara dagar. (3: ) Fliegende Blätter. XXIII. Inb Spencer, Samhällsläran. (7: 50) Fåhroeus, Administratif o. statistik handbok. Inb o'rell, John Bull och hans ö. (3: 75) Nordau, Den nationalekonomiska lögnen. (1: ) Bruun, Folkelige grundtanker. (3: -) Sjölin, Landtmäteri- skiftes- o. skattläggningsväsendet Schnell, Medborgerliga inrättningar Blickar i familjen Rein, Rysslands statistik Tocqueville, Folkväldet i Amerika. I VI. Inb. i 3 goda band Christensen, Den moderna bildningshumbugen. (1: 85) Paban, Beautes de la litterature francaise. Inb Michelet, Folket. (3: ) Wright, Sjuk. o. olycksfallsförsäkringen i Tyskland Fliegende Blätter, kalender Ek, Omstörtning eller utveckling? (2: 60) Wagner, Allg. Volkwirthschaftslehre. Inb Letebvre, Paris en Amerique. 7

8 Ljungberg, Allmän statistik. I II. Inb. i 2 band. 69. Carey, Nationalekonomi Heman, Tietoja Merikarvian pitäjästä Pelletan, Qvinnan. (4: ) Linder, Om penningar o. banker. (2: ) Blonqui, L'economie politique en Europe. I II Tallqvist, Recherches statistiques Sota. Kuvia sotatantereelta. 3 vihkoa. (2: 25.) 376. Dahlberg, Runoja Herkules uroosta Kronström, Undrens verld. (13: 80) Dierckx, De två språken i Belgien Bergstrand, Den svenska qvinnans rättsliga ställning Herzog, Grefinnan Valentine. Inb Theuriet, Tentation Lauren, Inverkan af eterånga på groddplantors andning Dumas, La dame aux camelias Topelius, Sannin gen i går, i dag o. i morgon Fliegende blätter. XIX. Inb af Geijerstam, Stridsfrågor för dagen. (2: ) About, Le progres. Inb Den nya strafflagen. (2: 50) Mechelin, Svenska riksrådets statsrättsliga ställning Finlands sjölag. Inb. (2: 50) Kjellen, Ministeransvarigheten. I. o von Diiben, Forskningar i Centralafrika. (4: ) Cleve, Lärobok i Psykologi Cederberg, Suomalaisen raamatun historia Schweigler-Lerchenfeld. Orienten. Rikt. illustr. Elegant inb Angered-Strandberg, Prån det nya och gamla landet. (4: 50) Sylvia, Axel Fersen o. Maria Antoinette. Inb M. Pasteur, Historie d'un savant Familjen Stark Smirnoff, Koncentrerad naturreligion. (1: 90) Roscher, Lärobok för kameralister o. landtbrukare. (3: 40) Hegel, Philosophie des Rechts. Inb Wicksell, Samhällsolyckornas vigtigaste orsak o. botemedel. (1: 50) Carlson, Grundskatterna. (9: ) 405. Petterkvist, Hemma i Jockmock. (5: ) Nervander, Samlade skrifter. I II. (9: ) Danielson, Finlands förening med ryskä riket Bibliotheque amusante de la jeunes. Inb. i 2 band Levetzow, Från städselkontoret. Inb Snöblomman, kalender Ekonomie och politielag. I III. Inb. i4. band Aho, Wäkta. (2: 25) Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 tili stora ofreden. (3: 50) 414. Rockingham eller den yngre brodern Novell-kalender Noveller af Flygare, Kielimän Göransson m. fl Illustr Munter, En gnista. (1: 60) Förhandlingar o. uppsatser Chambers Journal Inb Wiklund, Mossjorden o. dess egenskaper Svanljung, Österbottens pedagogier o. trivialskolor Smirnoff, Från universitetet. I VI. (6: 75) 422. Wallenius, Genealogi ö. Walleniska slägten i Finland Tengström, Gezelii den yngres minne Neovius, Lufttrycksvärdens reduktion tili hafsytan Lindholm, Finlands ekonomiska ställning

9 426. Lindström, Beskrifning ö. Eura socken med karta Malmgren, Finlands fiskfauna Mordvinische Lautlehre Karsten, Nordiska språkens primära nominalbildning Bergh, Juridiskt biträde. Inb. (15: ) Aspelin, Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita. Kuvall. (8: ) Hjelt, Växternas utbredning i Finland Ahlqvist, Tutkimuksia Kalevalan tekstissä Flinck, Anatomiska byggnaden hos de vegetativa organen Fellman, Lappmarkens fauna Bergh, Ahtisaarnoja. Sid Estlander, A. I. Arvidsson som vitter författare Lönnrot, Kantele Elmgren, Evangeliska historiens kronologi. (3: 60) Hackman, Die Broncezeit Finnlands. Illustr Biese, Verticalvariometer mit verticalen magneten K. P. T. Albumi J. V. Snellmanin kunniaksi de Lamennais, L'imitation de Jesus Christ. Illustr. Elegant inb Fagerlund, Om drunkningsvätskans inträng. i tarmarne Setälä, Tempus u. modustammbildung in Finn.-Ugrischen Sprachen Tallqvist, Die Sprache der Contracte Nabu-Nåids Mickwitz, Kärleken. (2: 75) Karsten, Kökarsmålet, ljud o. formlära Andelin, Kertomus Utsjoen pitäjästä Lönnrot, Kasvikon oppisanoja Krohn, Lappalaisia tekstejä sanakirjan kanssa Damberg, Gesch. der Bussischen Ilja-Sage Jernström, Finska Lappmarkens geologi Förslag tili kyrkolag Appelgren, Suomen muinaislinnat. (5: ) Hubertus, Interiörer ur Stockholms högre sällskapslif för år sedän (4= -) 457. Bäckman, Jalasjärvi kapell, med karta Författnings samling , I II. Inb. i 2 band Dillner, Finlands handel Relander, Teveyshoidollisia tutkimuksia Haapajärven lääkäripiirissä Elfving, Einwirkung des Lichtes auf die Pilze Gottlund, Taciti omdömen öfver Finnarne Finlands grundlagar jemte statshandlingar Hertzberg, Yidskepelsen i Finland på 1600-talet, 465. Palmen, Karelska järnvägsfrågan Nordenskiöld, Beskrifning ö. funna mineralier i Finland Neovius, Kväfvets o. syrets linier i luftens emissionsspektrum Rindell, Teorierna om det komiska Komppa, Ueber Kernsubstituirte styrole Hougberg, Progressiva paralysiens etiologi Fädrens röst. (1: 50) Rosenqvist, Reflexion af polariseradt ljus Forsten, Beitr. zur Kentniss der Oberen Luftströme Dilling, Genom lorgnetten. Inb Böök, Joannes Ludovicus Vives Gottlund, Läsning för flnnar. (6: -) Rancken, Karin Månsdotters lefverne Relander, Kuvakielestä suomalaisessa lyyrillisessä runoudessa Borg, Kullervo Estlander, Runebergs förhållande tili Thorild Pajula, Suomen kirkon tilasta liturg. riidan aikana Ekholm, Kolonbakterien Perander, Herbartianismen i pedagogiken. 9

10 Poppius, Finlands dendrometridae. (5: ) Agrell, Norrlandsgubbar. Illustr. (3: 75): 486. Lönnbeck, Askådningen hos Pestalozzi Gottlund, Sampo myten. (1: 50) Mikkola, Briihr. zw. den Westfinnischen und Slavischen Sprachen Yrjö-Koskinen, Pohjanmaan asuttamisesta Lyly, Plootinos sielun substantsiaalisuudesta Holmberg, Wimshursts influenselektricitetsmaskin Fädrens röst. (1: 50) Brander, Untersuchung elektrischer Erdströme Gottlund, Sampo Heines sämtliche "Werke in vier Bänden Lobstein, Evankelisia kuvauksia. Sid. (1: 25) Gad, Allm. välståndets natur o- orsaker Lönnbeck, Den arkaiska konsten i Grekland. Inb Rancken, Folksången hos de romaniska nationerna Gottlund, Finska allmogens familjenamn. (1: 50) Lindberg, Europas o. Nord Amerikas hvitmossor Perander, Aristoteles idealstat Hjelt, Carl von Linne som läkare Åbo universitets lärdomshistoria. Medicinen Heyman, Allmän hälsovård Bergman, Om rödsoten i Sverige Ekholm, Kolonbabterien Karvonen, Einfluss des Ouecksilbers auf die Nieren Hällsten, Den cellulära teorin Collan, Förändringen i lefvern vid syfilis Heinricius, Circulations und Respirationsverhältnisse der Mutter u. Frucht Hjelt, Olof af Acrel, sv. kirurgins fader Eskelin, Tarminvagination Blix, Studier ö. glaskroppen Holm, Om koloxidförgiftning Finlands grundlagar. Inb Zilliacus, Krupösa lunginflamationen Warholm, Cirkulär tarmresektion och tarmström Hjelmman, Om hjärnsyfilis Wennerström, Förlossningsmekanismen vid normala hjässlägen Wahlfors, Om vätskornas gång i ögat Sundvik, Om chitin Sucksdorff, Tvättkläders desinfektion genom tvättning Salen, Om hypermetropi Runeberg, Albuminuriens patogenetiska vilkor Pippingsköld, Urogenitala fisstlar obs. i Finland Palmberg, Werlden sedd från hygiensk synpunkt Pipping, Pneumocus Nyström, Cretinism o. idioti Nordman, Konstgjord starrmognad Mörner, Proteinämnena i ögats ljusbrytande medier Naumann, Om struma Shackspere, sämtliche Dramatische "Werke von Numers, Placenta praevia Linden, Kliniska studier ö. rosen Pontin, Socken apothek Hjelmman, Amulojdnjurens etiologi o. symptomatologi Smirnoff, Katarr i mellersta orat Siven, Hjärnans rörelser Schulten, Om ankylos af underkäken Klinisches, Taschenreceptbuch Schulten, Den medisinska undervisningen i Paris.

11 543. Smirnoff, Methode de Scharenzio Holsti, Den granulära njuratrofin Homen, Variga lungsäcksinflamationens operativa behandl Bednar, Barndietetik. (3: ) Bonsdorff, Den tuberkulösa höftledsinflamationen Göransson, Solstyng eller värmeslag Hagelstam, Ryggmärgen vid cerebrospinal meningit Asp, Reumatisruen vid rödsot Heinricius, Om endometritis fungosa Ahlström, G-laucoma simplex. (3: ) Fagerlund, Finlands leprosorier Salzman, Laparotami vid tarmoklusion Ilmoni, Nordens sjukdomshistoria. I III. Inb i 2 band Henschen, Indigosvafvelsyradt natrons afsöndring i njurarne Smirnoff, Subkutana kalomelin jektioner vid syfilis Willebrand, Om betydelsen af smärtor i hjertgropen Onkel Adams Linnea. Inb. (2: 60) Michailofski-Danilefski, Pinska kriget Neyber, om pemphigus Ribbing, Om ileus Stenbäck, Ansigtsföriossningar Lindholm, Finlands ekonomiska tillstånd Paqvalin, Beh af syfilis med subkutana qvicksilfverinjektioner Pipping, Ventrikelns funktioner i den späda åldern Kjellberg, Lymphkäiiens ursprung Nornan Inb Hjelt, Handein med gifter Engström, Förlossningens inverkan på fostrets respiration Boije, Astiologie und Natur der chronischen Endometritis Eklund, Perforationen af fosterhufvudet u. förlossningen Sacklen, Om transfusion Rausse, Vattenkurens utöfning. (2: 40) Heinricius, Pannlägen o. pannförlossningar Börresen, Inrättande af fattiggårdar. Inb Törngren, Primära nedredelslägen o. förlossningar Sucksdorff, Tvättkläders desinfektion Lindström, Med finskan beslägtade ord Sundvik, Parningsprosesserna i djurorganismen Pfannenstill, Nevrasteni o. hyperaciditet Oker-Blom, Physikalisch-chemische Grundlage etc Festskrift fr. patalogisk-anatomiska institutet Holmberg, Tuberkulosen, dess utveckling o. historia Sellden, Difterins behandling med kvicksilfvercyanid. (1: 50) Öhrvall, Undersökn. öfver smaksinnet Hugos sämmtliche poetische "Werke. I XXI. Inb. i 7 goda band Krohn, Benhinnans användande i kirurgin Lindström, Läran om Emboli Bonsdorff, Donationerna i Finland under Kristina Rosendahl, Syntax der Sprache Albrechts von Eyb Jahnsson, Finska språkets satslära Grotenfelt, Landtbruket i Finland med 11 plancher o. 10 kartor. (10: ) Kalender utg. af svenska folkskolans vänner (1: 65) Danielson, Die nordische Frage. (10: ) Fåhraeus, Administrativ o. statistisk handbok. Inb. (6: 50) Sievers, Meningitis cerebrospinalis epidemica i Sverge, Norge. o. Finland 598. Melander, Naturmedicin. I IV häft. (4: 50) Tengström, Finlands häfder före Gustaf I Luther, Epistolapostilla. Sid. (10: ) Sibelius, Hafvandeskap utom lifmodern. 11

12 Wasenius, J. L. Euneberg Lundström, Gonococcus Liljenroth, Pharygno-rimoskopien Forselles, Lateralsinus-thrombose u. deren operative Beh Cygnaeus, Typhusbacillen., 607. Schroeder, Geburtshulfe. Inb Adlercreutz, Hist. polit. anteckningar Sv. folksk. vänners skrifter. Inb Fagerlund, H:fors stads vattenledning och dess vatten Timbs, Curiositets of science. Inb The ladies treasury. Illustr. Inb Lindelöf, Die Sprache des Rituals von Durham Svenska akademiens Ordlista. Inb Relander, Terveyshoidollisia tutkimuksia Cavallin, Svensk latinsk ordbok. (15: ) Dannholm, Vårt land. (1: 25) Finsk kvinnoförening Yngvar Nielsen, Norske rigsraad. (9: ) Niilien, Grekiskt-Svenskt handlexikon f. nya Testamentets skrifter. Inb Hippos, Eläinlääkäri Louis, Handbuch der englischen Handels correspondens. Inb Bulwer, Komane: Eine seltsama Geschihte Lukretia, Pelham, Nacht. u Morgen. Inb. i 4 vackra band Paul, Clifford, Ernst Maltravers, Alice, Eugen Aram. Inb. i 4 vackra band. 625., Der Verstossene, Die Caxtone, Godolphin, Devereux. Inb. i 4 vackra band. 626., Eienzi, Die letzten Tage von Pompeji, Zanoni, Falkland. Inb. i 4 vackra band Fresenius, Qualitat. chemisch. Analyse. Inb Schuetz, Den praktiske affärsmannen. Inb. (3: ) Segerdahl, Skogsbrukspraktika. Inb Danielson. Wiipurin läänin pai. Suomen yhteyteen Geitlin, Suomalais latinalainen sanakirja. Sid. (9: 50) Wartija (6: ) Wirsen, Reformerna i Frankrikes vitterhet u. 16 o. 19 seklen. (3: ) Fädrens röst. (1: 50) Edström, La passion du Christ Euren, Finsk svensk ordbok. Inb Ujfalvy-Hertzberg, Grammaire flnnoise Krohn, Suomalaisten kansansatujen alalta Hallman, Latinskt- svenskt Handlexikon. Inb Kallas, Die "Wiederholungslieder der estnischen Volkspoesie Jägerroos, Ägghviteomsättningen i djurorganismen Ojansuu, Suomen lounaismurteiden äännehistoria. Vokaalioppi Hjelt, Die altsyrische Evangelienubersetzung u. Tatians Diatessaron von Alfthan, Benzoylester u. Kohlehydrate Wennola, Pohj. Suomen maalaisvarallisuus 16 ja 17 vuosisadalla Ehrnroth, Traumats betydelse för uppk. af infektiösa cerebralåkommor Hjelt, De Johanneiska småbrefvens ursprung Siren, Pehr Hilleström d. ä. Hans lif o. värk Franssila, Iso tammi Keto, Die Harze der Copaivabalsame Candolin, 3:nen uskonkappaleen katekeet. kasit Paasikivi, Lainkäytön kehit. veronkonto ja flnanssikontrolliasioissa Stenij, Genesis kirjan hebrealais-suomalainen sanasto Collan, De reformationis in Fennia initiis Garnier, Statshushållningen. Inb Fria blad, uttalanden i dagens frågor. (1: 25).

13 Tengström, Anteckningar ö. Finska universitetet LUnemann-Heinrich, Latinskt-svenskt lexikon. Inb Dumas, Myladyn poika. (5: ) "Wartija (6: ) Krauszold, Kateschetik. Inb Liljenstrand, Samfundsekonomins läror. (3: ) Douglas, International congress of. orientalists Inb Wanda, Spillror. (3: -) Guizot, Demecratie en France Ongelirr, Knallhattarne. (3: ) Fattenborg, G-rekiskt lexikon ö. nya Testamentets skrifter. Inb Livijn, Arbetsklassens betr. mot olycksfall i arbetet Lindholm, Finlands ekonomiska tillstånd Järnefelt, Mitt uppvaknande. (3: 50) Bock, Das Buch vom gesunden und kranken Menschen. Inb Jung junior, Statsrådet. (1: 25) Svea Signeul, Intressebok. Inb. (2: 25) Bficher, Kuvaelmia Juutinmaalta. (1: 50) K. P. T albumi J. V. Snellmanin kunniaksi Oeuvres de Moliere. I II. Inb. i 2 band Appelgren, Suomen muinaislinnat. Euvall. (5: ) Kleve, Berta Funcke. (2: 50) Ahlman, Suomalainen kirjuri. Sid Wasenius, Sveriges äldsta originalroman Schmidt, Deutsch-französisches Handtwörterbuch. Inb. 683., 684. Levertin, Fars o. farsörer i Frankrike mellan renaissancen o. Moliere Jerome, Två veckor på Themsen Wissenschaflliche Vorträge von Bischoff, Bluntshli, Bodenstedt, u. Liebig PeMenkofer, Sybel, Windscheid. u. a. Inb Storm, Franska talöfningar. Inb Kalender af svenska folksk. vänner Eino Leino, Sata ja yksi laulua. (2: 50) Pohjolan puolukoita. Keräymä runoja. (1: 50) Billroth, Chirurgische Pathologie u. Therapie. Inb MUIIer, Trädgårdskonst. (4: 75) Nathorst, Belgiens åkerbruk. (4: ) Silfvast, Handbok i bofbeslaget. (1: ) Marlitt, Kauppaneuvoksen talossa. (3: ) Lundström, Trägårdsskötsel. Inb Hannikainen, Metsätalouden järjestämisestä. (3: ) Grotenfelt Handl. i mejerihushållning. (3: 75) Renvall, Finlands Universitet Inb Holm, Blomsterodling i boningsrum. (1: 25) Arrhenius-Lindqvist, Landtbruks praktika. (4: 50). Illustr Blicher, Kuvaelmia Juutinmaalta. (1: 50) Andrees handatlas. Inb , 85, 86 Tidskrift för landthush. Biet. (18: ) Levertin, Teater o. drama under Gustaf 111 (4: 50) Lindfors, Svenskt-latinskt lexikon. Inb. i 2 band Gylden, Handledn. för skoghushållare Landtbruksårsbok för Finland Keyser, Gödningsmedlens beståndsdelar och verkningssätt. (2: 75) Svenskt-finskt handlexikon. Inb Molander, Beatrice. (3: 75) Bonsdorff, Fysiken tillämpad på rationella jordbruket i Finland Miiller, Frukt- o. Köksträdgården. (4: 50) Fleischer, Trädgårdsbok. Inb.

14 Landtbrukaremötet i Helsingfors Mars Lundeqvist, Svenska landtbruket. Inb Geitlin, Ryskt- Svenskt handlexikon I II. Inb. i 2 band Wikström, När Jesus kom tili Östersund. (3: ) Landtbruksårsbok för Finland I Stephens, Landtbruketsbok. II. Inb. i 2 goda band Olof Stigs efterlemnade papper. (4: 50) Begtrup, Engelska åkerbruket. Inb Biografiska ant. ö. Senatens tjänstemän (4: ) Lindfors, Svenskt- latinsk lexikon. Inb Calamnius, Faidoni. (1: 25) Arrhenius, Svenska jor.dbruket I II. Inb. i 1 band Kielland Else, Trofast. (3: ) Bring, Immanuel Kant Gerss, Trädes åker jord och dess förm. använd. I II. Hlustr. Inb. l 1 band Erkko, Ajan varrelta. (3: 75) Sjögren, Latinskt-svenskt o. svenskt-latinskt lexikon. Inb Neovius, Yår tids största uppgift Whewell, Astronomi o. allmän physik. Inb Förhandlingar o. uppsatser Fuchs, Helsans fiender. Inb Svea. Folk kalender Inb Mackenzie, Fredrik den ädles sjukdom. (3: 75) Lindhagen, Astronomiens grunder. I III. Inb. i 3 band Dierckx, De två språken i Belgien Nutids julnummer Illustr Det passar sig inte. (1: 50) Litterärt album. Praktband. Illustr Ritter, Om uppfostran. (3: 50) 744. Anjou, Tai och uppsatser. (3: 50) Kihlman, Pflanzenbiol. Studien aus russisch. Lappland Svea, folkkalender Schorers Kalender Nutids julnummer (1: 50) Exelsior, Kalender för (3: 75) Bladh-Hornstedt, Reseanteckningar Mannelin, Trons artiklar. (1: ) Zimmermann, Politischer Katechismus. I 7 häft Fries, Sveriges o. Nederländernas diplomatiska förb Suomenmaan maa- ja meripedot Schlltz, Neuere Geschichte Erdmann, Bref om Guineakusten och Caraibiske öarne. Inb Söderberg, Frukträds o. bärbuskars behandling Universitets kalender. Inb Ur dagens krönika I 3 häft. (5: 25) Harfwefeldt, Matematiken. I IV. Inb. i 2 band Hubertus, Jagtminnen o. äfventyr Michailofski-Danilefski, Finska kriget Med kartor. (6: ) Odhner, Sveriges, Norges o. Danmarks Historia. Inb Rosenqvist, Lotzes religionsfilosofl Chydenius, Leveransaftalet enl finsk rätt Fichte, Charakterisk d. neueren Philosophie. Inb Laestadius, Rippisaarnoja. (2: ) Merimee, Pariisin verihäät. (1: 50) hengellistä kirjaa Ahlen, Ryskä krigets historia u. Johan Tham, Svensk statskunskap. 2 kartor. Inb Pedagogiska föreningens tidskrift (6: ).

15 Pcdagogiska föreningens tidskrift (6: ). 775., Schillers sammtliche "Werke. I IV, VI XII. Inb. i 11 goda band Palmblad, G-rekisk fornkunskap. I II. Inb. i 2 vackra band Fredmanin lauluja nuottien kanssa. 2, 3. (4: ) Lärkan. Poetisk kalender Snellman, Från en resa i Tyskland Inb Hult-Nordmann., Naturskildringar o. folklifsbilder fr. Finland, Illustr Pedagogisk tidskrift 1894, , Löffler, Handbok i geografi. Inb. (14: ) Hult, Allm. Geografi A i a, Tiden går och vi med den. Inb Gripenberg, Ett halfår i nya världen. (3: 50) Minnen från skolan och universitetet. Inb Björlin, Finska kriget (5: 25) S. U. S Qvigstad, Lappische Sprachprobe S. U. S. V. Mainoff, Mythologie Mordvine S. U. S. XII. Paasonen, Proben der mordwiniscben Volkslitteratur Spada, Ströftåg i orienten. (6: ) Donner, Sur I'origine de I'alphabet Ture Aminoff-Wichmann, Wotjakin äänne ja muoto oppi Setälä, Quantitätswechsel im finnischugrischen S. U. S. IV. Heikel, Die Gebäude der Tseremissen, Mordwinen u. Fin n en. Illustr Zimmermann, Jordens länder o. folkslag. Inb S. U. S. aikakauskirja I XII. (80: ) Raimund, Gebruder Spalding. (1: 50) Afhandlingar utgifna af medicinska fakulteten. 11. Med planscher Wiklund, Lule-Lappisches Wörterbuch Wichmann, Der Wokalismus der ersten Silbe im Wotjakischen Borel, Grammaire francaise. Inb Feilitzen, Li ver del Juise. Fornfransk predikan arbeten i romansk språkforskning af Söderhjelm m. fl Staaff 810. Edgren ~ ~ 811. Schiott Wendell Edström 814. Young 815. Munthe 816. I Vinet, Chrestomathic francaise. II. Inb. i 2 band Swan, Ranskan kielioppi. Sid Margot, Cours de langue francaise. Inb Robertson, The whole franch lanquage. I II. Inb. i 2 band Freudenthal, Ueber den Närpesdialect Billing, Åsbomålets ljudlära Hoffman, Neuhochdeutsche Elementargrammatik. Inb Lindgren, Burträskmålets grammatik Larsson, Södermannalagens språk Petersens, Jomsvikinga saga Robertson, Lecons pratiques de lanque anglaise. Inb Sidenbladh, Allmogemålet i norra Ångermanland Saxen, Finska lånord i östsvenska dialekter Wendell, Om skalden Sighvalt Tordsson Säve, Gutniska urkunder. 3 3 r, 15

16 Cid Åström, Degerforsmålets ljudlära Öiseni, Södra Luggudemålets ljudlära arbeten i fornnordisk språkforskning germanisk 835. Ahlqvist, Läran om verbet i Mordvinskan Blomstedt, Tutkimuksia Unkarin, Suomen ja Lapin kielissä Gesenius, Hebräische Grammatik. Inb Herder, Stimmen der Volker. (1: 60) Ideen zur Philosopbie der Gesischte. (2: 20) Herders Leben u. Gedichte. (2: 20) Jean Paul, Siebenkäs. 842., Hesperus. 843., Quintus Fixlein. 844., Biographische Belustigungen. Jubelsenior. 845., Titan. Mit. komischer Anhang. 846., Flegeljahre Goethe, Gedichte. Leben von Förster. 848., Götz von Berlichingen. Clavigo. Die Geschwister. 849., Werthers Leiden. 850., Verschiedene Novelle. 851., Wilhelm Meisters Lehijahre. Dito Wanderjahre. 852., Spruche in Prosa. 853., Dramatische Werke Shiller, Gedichte der ersten Periode. 855., Die Räuber. Fiesko. Kabale u. Liebe. Don Carlos. 856., Wilhelm Teli. Iphigenie i Aulis u. a. Schauspiele. 857., Geschichte des Abfalls der Niederlande. 858., Gesch. des dreissigjähringen Kriegs Wieland, Agathon. Wielands Leben Gedichte., 861., Geschihte der Abderiten. 862., Gedichte. 863., Hexameron. Don Sylvia von Rosalva. 864., Der neue Amadis. 865., Peregrinus Proteus. Agathodämon. Nachlass des Diogenes Seume, Mein Sommer , Sämmtliche Gedichte Voss, Homers Ilias Lessing, Dramatische Werke. 870., Laakoon. 871., Hamburgische Dramaturgie. 872., Gedichte, 873. Musäus, Volksmärschen nebst Biographia Hauff, Phantasien. Skizzen. Gedichte. Märchen. Lichtenstein. 875., Novellen. Der man im Mond Körners Werke, Leben von Förster von Kleists Werke Chamisso's Werke Romanen von Ottolengui, Peard u. a Kampmann, Langue francaise Joel-Fuchs Russische Sprachlehre. Inb Johnson, Kritisches Wörterbuch der englischen Sprache I II. Inb. i 2 band Oman, Lärobok i engelska språket. Inb Gotthelf, Käthi, die Grossmutter. (1: 50) Hartwig, Fräulein Doktor. (1: 50). Helsingfors Weilin & Göös.