35 eller 100 minuters behörigheter berättigar att visa upp:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "35 eller 100 minuters behörigheter berättigar att visa upp:"

Transkript

1 BRUKSANVISNING

2 1 GroupFITNER är en programvara som används för att arbeta fram och visa upp gruppträningspass. Med hjälp av GroupFITNER kan instruktören kombinera med den musik som används under ett gruppträningspass och göra den blir en enhetlig helhet samt visa upp de instruktioner som ges till kunderna under ett träningspass. Till kunderna kan även visas upp de terrängprofiler eller pulskurvor som återger ansträngningsgraden och växlingar under en timmes träning. GroupFITNER finns för att kunna laddas ned kostnadsfritt, men om den används för att göra ett program för ett gruppträningspass så är det avgiftsbelagt att visa upp det. Efter registrering kan ett motionscenter handla två olika typer av behörigheter (35 min eller 100 min) från webbutiken eller 400-dagars användarlicenser med vars hjälp det går att visa upp ett program. Instruktörerna behöver behörigheter eller användarlicenser för att kunna aktivera och visa upp det program som de gjort. 35 eller 100 minuters behörigheter berättigar att visa upp: med en dataterminal ett program programlängd max. 35 min eller 100 min i 100 dagar obegränsat 400-dagars användarlicens berättigar att visa upp: med en dataterminal obegränsat antal program programlängd max. 100 min i 400 dagar obegränsat Om samma program ska visas upp med fler än en dataterminal, ska varje dataterminal ha en egen 35 eller 100 minuters behörighet eller en 400-dagars användarlicens.

3 2 INLEDANDE UPPGIFTER Motionscentrets ägare Registrera in dig i GroupFITNER-systemet. Ange en instruktörs användarnamn och lösenord för aktiveringen av gruppträningspass. Ladda ned GroupFITNER-programvaran på den dator med vilken program visas upp till kunderna. Registrera in den dator med vilken program visas. Skaffa behörigheter (35 min eller 100 min) från webbutiken eller 400-dagars användarlicenser. Instruktören Ladda ned GroupFITNER-programvaran på din dator. Planera ett gruppträningspass och aktivera det. För aktiveringen behöver du att få ett användarnamn och lösenord från motionscentrets ägare. Visa upp träningspasset till kunderna i en gruppträningssal. GroupFITNER-programvaran börjar användas genom att den avgiftsfritt laddas ned på instruktörernas egna hemdatorer och motionscentrets alla dataterminaler med vilka gruppträningspass (program) ska visas upp. Dataterminalen ska vara utrustad med ett Windows-operativsystem. Endast motionscentrets ägare måste registrera sig in i GroupFITNER-systemet. Ägaren måste registrera sig för att kunna skaffa 35 eller 100 minuters behörigheter från webbutiken och 400-dagars användarlicenser som är avsedda till att användas av instruktörerna. Instruktörerna behöver dem för att kunna aktivera och visa upp det program som de gjort. Vid registreringen får motionscentrets ägare fem stycken behörigheter som kan användas avgiftsfritt i 100 minuter. Motionscentrets ägare måste registrera varje dataterminal med vilken de program som gjorts av en instruktör visas upp. Instruktörens hemdatorer behöver inte registreras. För de motionscentren som gått samman i en kedja lönar det sig att registrera sig centralt och var och ett separat in i GroupFITNER-systemet. På det sättet kan ett enskilt motionscenter som tillhör en kedja bättre hålla reda på dess egna behörigheter och användarlicenser, och också på de dataterminaler som motionscentret registrerat och använder, samtidigt som de kan följa upp användningshändelser.

4 3 REGISTRERING AV DATATERMINAL Var och en av de dataterminaler som används för att visa upp program ska registreras på följande sätt: Skriva in dig i GroupFITNER-systemet och klicka på Registrera din dataterminal. Namnge den dataterminal som ska registreras och skriv ned Serienummer. Spara. Öppna den GroupFITNER-programvara som har installerats i den dataterminal som används för att visa program (den dataterminal som ska registreras behöver inte vara kopplad till internet). Klicka på låsikonen bredvid Mixer-, Editor- och Player-knappen. Mata in Serienummer in i fältet för registrering. Skriv ned den kod som du får av dataterminalen. Om det behövs skriv in dig på nytt i GroupFITNER-systemet. De dataterminal vars registrering inte har avslutats finns markerade med rött på Dataterminal som används-listan. Välj från listan och öppna den dataterminal vars registrering du vill avsluta och mata Koden in i fältet för registrering. Spara. Registreringen av dataterminalen är färdig.

5 4 MUSIKBIBLIOTEK Man börjar göra ett nytt program genom att välja en Mixer-applikation och klicka på New program knappen. Om du öppnar musikbiblioteket för första gången eller att biblioteket inte innehåller de låtar som används i ditt program, måste de överföras dit med Open MP3- eller Open CD -knappen. Överföringen med låtar in i biblioteket tar ett tag, eftersom GroupFITNER analyserar dem för användningen av Mixer. Välj de låtar som används i programmet från musikbiblioteket och överför dem till spellistan med Move to Playlist knappen. De låtar som finns på biblioteket kan du redigera vad gäller låt- och artistnamn. Välj först en låt från musikbiblioteket. Redigera därefter artistnamnet i fältet för Artist och låtnamnet i fältet förtitle. GroupFITNER räknar BPM-värden automatiskt på de nya låtar som läggs in i musikbiblioteket, men det lönar sig att kontrollera dem själv en gång till. Om GroupFITNER räknar BPM-värdet fel, räknar programvaran värdet en gång till när du trycker på Update BPM knappen. Om värdet fortfarande är felaktigt kan du definiera det rätta värdet själv: Välj först en låt från musikbiblioteket och spela upp den. De låtar som har lagts in i musikbiblioteket skiljer sig till en början och är markerade med orange färg. Fortsätt därefter att klicka med musen i takt med musiken på Tap BPM knappen tills det BPM värde som finns vid sidan av knappen blir stabilt. Godkänn det nya BPM-värdet på den låt som spelas upp genom att trycka på Accept BPM knappen. Du kan nollställa det nya värdet genom att klicka med musen på Reset BPM knappen. Du kan spara programmet även som pausmusik. Den börjar spelas upp automatiskt om du mitt i programmet trycker på Pause knappen i Player. Välj de låtar som ska användas som pausmusik från musikbiblioteket med Pause-music knappen. Då kan du redigera de låtar som du valt som pausmusik genom att trycka på Show pausemusic knappen. När alla låtarna som ska användas i programmet har överförts till spellistan och eventuell pausmusik valts, kan du överföra låtarna in i Mixer med Go to Mixer knappen.

6 5 MIXER Egenskaper: Genom denna applikation kombinerar du den musik som ska användas i ditt program Mixningen av låtar - det är möjligt att spela upp musiken som en helhet utan avbrott BPM-reglering - underlättar mixningen av låtar med olika tempon Knapparna: Lägg till taktmarkeringar för att underlätta mixningen av musik. Lägg till anteckningsmarkeringar för att underlätta t.ex. att komma ihåg stället där du mixat. Definiera mixningstiden och ändra den vid behov. Förhandslyssna på det ställe där du mixat. Gör mixningen till slutgiltig. Du kan ta bort mixade låtar genom att aktivera låten ("randigt aktivitetsfält") och genom att radera den. Definiera slutpunkten för BPM-förändringen. Definiera med vilket tidsintervall BPM-förändringen görs. Spara programmet. Mixer påminner dig automatiskt med 5 minuters mellanrum när det är dags att spara. Ta bort låtar, tempo- eller anteckningsmarkeringar. Aktivera objektet först genom att klicka på det. Förändra vyn för det randiga aktivitetsfältet.

7 6 EDITOR Egenskaper: Med denna applikation lägger du till programmet de instruktioner som ges till kunderna, den terrängprofil och/eller en pulskurva som visas upp till dem. Att lägga till instruktioner - de instruktioner som ges av en instruktör läggs in i programmet för att kunna visas upp till kunderna Terrängprofil - under ett inomhusträningspass på cykel visar den förändringar i terräng på ett konkret sätt Pulskurva - åskådliggör den fysiska ansträngningsnivån under programmets olika skeden Aerobisk och anaerobisk nivå - återger intensitetsnivåer under träningen Knapparna: Gör en terrängprofil för ett inomhusträningspass på cykel. Starta musiken och börja rita en terrängprofil. Starta endast musiken om du bara vill lyssna på ett sångstycke och inte samtidigt rita någon terrängprofil eller pulskurva. Lägg till en instruktion som ges till kunderna. Du kan redigera den senare genom att klicka på den bildikon som finns i nedre delen av bildskärmen. Höj upp terrängprofilen. Sänk ner terrängprofilen. Gör en pulskurva för andra gruppträningspass. En pulskurva görs genom att klicka på pulskurvan på det ställe man vill och genom att förflytta den bildikon som kommer upp på kurvan till önskad pulsnivå. Om du har gjort en terrängprofil så syns den på bakgrunden för att underlätta när du gör en pulskurva. Definiera i procent en aerobisk och anaerobisk nivå av maxpulsen (HR max% ). syketasolle.

8 7 PLAYER Egenskaper: Med denna applikation visar du upp programmet för kunderna Bildlådor för en vy - för att visa upp för kunderna kan du välja en terrängprofil och/eller en pulskurva till vyn för motionssal Ljudspår - de instruktioner som ges av en instruktör kan spelas in till ett ljudspår för virtuella träningspass. Kräver GroupFITNER+ -tilläggsdelen. Personifiering - Ett motionscenter som använder sig av GroupFITNER kan lägga till sin egen logo in i vyn för motionssalen. Att kunna byta bakgrundsbilder och lägga till egna bakgrundsbilder kräver GroupFITNER+ tilläggsdelen. Knapparna: Just nu meddelar den vänstra talbubblan anvisningen till uppgiften. Den högra talbubblan talar om instruktörens nästa instruktion och när den ska ges. Visa terrängprofilen. Visa pulskurvan. Visa en pulsprocent. Om du har lagt till en pausmusik in i ditt program så tryck på pause-knappen för att starta uppspelning. Kontrollera användarinställningar i menyn. Menu-knappen öppnar menyn där du kan byta bakgrundsbilder och lägga till egna bakgrundsbilder in i Player (kräver GroupFITNER+ - tilläggsdelen), lägga till motionscentrets egen logo in i Player, definiera om pausmusik används och ändra ljudspårets spelvolym. Upprepa de instruktioner som instruktören spelat in på ett ljudspår under virtuella träningspass. Kräver GroupFITNER+ - tilläggsdelen. Spela in de instruktioner som ges av en instruktör till ett ljudspår. Kräver GroupFITNER+ -tilläggsdelen.

9 8 INKÖP AV ANVÄNDNINGSTID och GroupFITNER+ -TILLÄGGSDEL Inköp av användningstid De program som har gjorts av en instruktör kan inte visas upp med registrerade dataterminaler utan de behörigheter (35 min eller 100 min) eller 400-dagars användarlicenser som skaffas från webbutiken. Instruktörerna behöver dem för att kunna aktivera och visa upp det program som de gjort. Skriv in dig i GroupFITNER-systemet och klicka på Köp produkter. I Behörigheter och Användarlicenser ser du hur många behörigheter (35 min eller 100 min) eller 400-dagars användarlicenser motionscentrets ägare har i sin användning för tillfället. Var uppmärksam när du ska anskaffa en 400-dagars användarlicens. Den måste adresseras till rätt dataterminal redan innan du lägger den till varukorgen med Köp-knappen. Vid inköpsfasen behöver behörigheter (35 min eller 100 min) inte adresseras till dataterminaler. Användningstiden (100 dagar) för behörigheter (35 min eller 100 min) börjar inte direkt efter köptillfället, utan först efter att instruktören använt dem för att aktivera det program som han/hon gjort. Användningstiden (400 dagar) för 400-dagars användarlicens börjar genast från och med den stund då den anskaffas från webbutiken för att användas på motionscentret. Om du vill förnya den 400-dagars användarlicens som du anskaffat till din dataterminal, kommer ifrågavarande terminal att finnas på den terminallista som finns i Licence Fitner -varukorgen två veckor innan användningstiden för användarlicensen upphör.

10 9 Inköp av GroupFITNER+ -tilläggsdelen GroupFITNER+ -tilläggsdelens egenskaper fungerar avgiftsfritt under en begränsad period (30 dagar från och med installationen). Du får använda egenskaperna under en period av 400 dagar om du skaffar GroupFITNER+ -tilläggsdelen från webbutiken. Den måste adresseras till rätt dataterminal redan innan du lägger den till varukorgen med Köp-knappen. Efter att du på webbutiken adresserat GroupFITNER+ -tilläggsdelen till en viss dataterminal och betalt ditt inköp, får du ett serienummer sänt till ditt e-mejl för att du ska kunna aktivera GroupFITNER+ -tilläggsdelen. Du kan aktivera GroupFITNER+ - tilläggsdelen in i din dataterminal på följande sätt: Öppna GroupFITNER-programvaran som installerats i den dataterminal som används för att visa upp program (den dataterminal som ska registreras behöver inte vara kopplad till internet). Klicka på GroupFITNER+ -bildikonen som finns på samma rad som Mixer-, Editoroch Player -knappen. Mata in det serienummer som du fått till din e-post in i fältet för registrering och tryck på OK-knappen. Aktiveringen av GroupFITNER+ -tilläggsdelen är färdig. Användningstiden (400 dagar) för GroupFITNER+ -tilläggsdelen börjar direkt efter den stund då den anskaffas från webbutiken för att användas på ett motionscenter. Om du vill förnya GroupFITNER+ -tilläggsdelen, som du anskaffat till din dataterminal, kommer ifrågavarande terminal att finnas på webbutiken till den terminallista som finns i GroupFITNER+ -varukorgen två veckor innan användningstiden för tilläggsdelen upphör.

11 10 AKTIVERING AV PROGRAM Instruktören måste aktivera det program som han/hon gjort innan det kan visas upp på ett motionscenter. Om programmet inte har aktiverats genom att en behörighet (35 min eller 100 min) eller 400-dagars användarlicens används, avbryter Playerapplikationen(som används för att visa upp program) uppvisningen av programmet, vilket sker med vissa tidsintervaller och varar i några sekunder. På bildskärmen syns därtill en påminnelse om förbud mot offentlig uppvisning. När programmet har aktiverats genom att använda en behörighet (35 min eller 100 min) eller 400-dagars användarlicens, spelar Player upp programmet utan avbrott och utan påminnelse. Aktiveringen måste göras för en markerad dataterminal innan programmet överförs t.ex. med ett usb-minne till motionscentret. Om motionscentret använder sig av flera registrerade dataterminaler, måste man vara noggrann med att den överförs in i rätt dataterminal. Det går att visa upp ett program endast med den dataterminal in i vilken programmet har aktiverats. Samma program kan användas även i flera olika dataterminaler, men ett program måste aktiveras separat för varje dataterminal. Ett färdigt program öppnas antingen in i Mixer eller i Editor. Aktiveringen av programmet sker genom att välja File - Activate Program. Mata in det användarnamn och lösenord som du fått av motionscentrets ägare in i fälten för registrering. Definiera programlängd och effektnivå. Välj den dataterminal in i vilken programmet ska aktiveras (400-dagars användarlicenser för dataterminaler är markerade med orange färg) från Available laptops listan. Välj i Confirm credit type om du använder 35 (Small Fitner) eller 100 minuters (Medium Fitner) behörigheter för aktiveringen eller om du aktiverar programmet med 400-dagars användarlicens (Licence Fitner). Tryck slutligen på Activate knappen. Om det program som ska aktiveras har en gång aktiverats redan tidigare in i någon dataterminal, visar terminalmenyn på höger sida den dataterminal in i vilken programmet redan har aktiverats och när dess användartid upphör.

12 11 ATT ÖPPNA OCH LAGRA ETT PROGRAM Att lagra ett program Du kan lagra ett program på din dators hårddisk genom att välja File Save i Mixer eller Editor eller genom att trycka på Save program knappen. Om du vill lagra ett program t.ex. på ett usb-minne, välj: File Save to USB. Om du håller på att förflytta programmet över till ett motionscenter, kom ihåg att aktivera programmet in i rätt dataterminal innan du sparar det på ett usb-minne. Att öppna ett program GroupFITNERs programlista öppnas automatiskt när du öppnar Mixer, Editor eller Player. Du kan öppna det program som du vill från listan där du ser alla programmen som finns lagrade på hårddisken. Om programmet finns lagrat t.ex. på ett usb-minne, tryck först på Open from USB knappen och hämta programmet från den plats du lagt det. ATT LAGRA OCH SPELA UPP LJUDSPÅR Det är möjligt att lagra och spela upp ljudspår med hjälp av GroupFITNER+ - tilläggsdelen som kan anskaffas från webbutiken. Att lagra ljudspår Ställ in de mikrofoninställningar som du använder in i din dataterminal från dataterminalens inställningar. Kontrollera att mikrofonens lagringsvolym är ca 50 %. Ljudspårets lagring börjar när lagring-bildikonen aktiveras genom att du trycker på den samtidigt som programmet visas upp med Player och en mikrofon är ansluten till dataterminalens anslutningsenhet för mikrofon. Om programmet innehåller redan ett ljudspår kan ett nytt ljudspår som rör hela programmet eller endast en del av det lagras in i samma program. Att spela upp ljudspåret flera gånger Ett ljudspår som har lagrats i programmet kan användas under virtuella träningspass genom att trycka på högtalar-bildikonen och aktivera den innan programmet startas. Du kan ändra ljudspårets ljudvolym på menyn i Player.

13 12 ANSLUTNINGAR Anslut dataterminalen till den ljudanläggning som används i gruppträningssalen så att det är möjligt att visa upp program, banda in de instruktioner som ges av en instruktör och spela upp dem på nytt. Du kan påverka den yttre dräkt som är vyn för Player och som visas upp för kunderna med hjälp av en videoprojektor, genom att reglera den bildskärms skärpa utifrån de inställningar som finns i den dataterminal som du använder. Kom även ihåg att avinstallera dataterminalens skärmsläckare. FITNER Inc. Penttiläntie 12 FI LAPUA FINLAND

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Sonera Bill. Bruksanvisning

Sonera Bill. Bruksanvisning Sonera Bill Bruksanvisning 1/9 Sonera Bill Bruksanvisning 06/2011 Sonera Bill är en mobilapplikation för iphone- och ipad-telefoner. Den synkroniseras automatiskt med Sonera Fakturera-tjänsten vid uppkoppling

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light

Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light Svenska Ishockeyförbundet On Venue Results Light Användarhandledning Version 1.3 2012-02-06 1 LOGGA IN... 6 1.1 FELMEDDELANDE... 7 2 VÄLJ MATCH... 9 2.1 SÖK MATCH... 9 2.2 LOKALA MATCHFILER... 10 2.2.1

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

CENTER FÖR INFORMATIONTEKNOLOGI WINDOWS 7 SNABBGUIDE

CENTER FÖR INFORMATIONTEKNOLOGI WINDOWS 7 SNABBGUIDE CENTER FÖR INFORMATIONTEKNOLOGI WINDOWS 7 SNABBGUIDE Arja Sipola och Krista Tuominen Helsingfors universitet Center för infromationsteknologi 2011 www.helsinki.fi/helpdesk 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DE VIKTIGASTE

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer