35 eller 100 minuters behörigheter berättigar att visa upp:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "35 eller 100 minuters behörigheter berättigar att visa upp:"

Transkript

1 BRUKSANVISNING

2 1 GroupFITNER är en programvara som används för att arbeta fram och visa upp gruppträningspass. Med hjälp av GroupFITNER kan instruktören kombinera med den musik som används under ett gruppträningspass och göra den blir en enhetlig helhet samt visa upp de instruktioner som ges till kunderna under ett träningspass. Till kunderna kan även visas upp de terrängprofiler eller pulskurvor som återger ansträngningsgraden och växlingar under en timmes träning. GroupFITNER finns för att kunna laddas ned kostnadsfritt, men om den används för att göra ett program för ett gruppträningspass så är det avgiftsbelagt att visa upp det. Efter registrering kan ett motionscenter handla två olika typer av behörigheter (35 min eller 100 min) från webbutiken eller 400-dagars användarlicenser med vars hjälp det går att visa upp ett program. Instruktörerna behöver behörigheter eller användarlicenser för att kunna aktivera och visa upp det program som de gjort. 35 eller 100 minuters behörigheter berättigar att visa upp: med en dataterminal ett program programlängd max. 35 min eller 100 min i 100 dagar obegränsat 400-dagars användarlicens berättigar att visa upp: med en dataterminal obegränsat antal program programlängd max. 100 min i 400 dagar obegränsat Om samma program ska visas upp med fler än en dataterminal, ska varje dataterminal ha en egen 35 eller 100 minuters behörighet eller en 400-dagars användarlicens.

3 2 INLEDANDE UPPGIFTER Motionscentrets ägare Registrera in dig i GroupFITNER-systemet. Ange en instruktörs användarnamn och lösenord för aktiveringen av gruppträningspass. Ladda ned GroupFITNER-programvaran på den dator med vilken program visas upp till kunderna. Registrera in den dator med vilken program visas. Skaffa behörigheter (35 min eller 100 min) från webbutiken eller 400-dagars användarlicenser. Instruktören Ladda ned GroupFITNER-programvaran på din dator. Planera ett gruppträningspass och aktivera det. För aktiveringen behöver du att få ett användarnamn och lösenord från motionscentrets ägare. Visa upp träningspasset till kunderna i en gruppträningssal. GroupFITNER-programvaran börjar användas genom att den avgiftsfritt laddas ned på instruktörernas egna hemdatorer och motionscentrets alla dataterminaler med vilka gruppträningspass (program) ska visas upp. Dataterminalen ska vara utrustad med ett Windows-operativsystem. Endast motionscentrets ägare måste registrera sig in i GroupFITNER-systemet. Ägaren måste registrera sig för att kunna skaffa 35 eller 100 minuters behörigheter från webbutiken och 400-dagars användarlicenser som är avsedda till att användas av instruktörerna. Instruktörerna behöver dem för att kunna aktivera och visa upp det program som de gjort. Vid registreringen får motionscentrets ägare fem stycken behörigheter som kan användas avgiftsfritt i 100 minuter. Motionscentrets ägare måste registrera varje dataterminal med vilken de program som gjorts av en instruktör visas upp. Instruktörens hemdatorer behöver inte registreras. För de motionscentren som gått samman i en kedja lönar det sig att registrera sig centralt och var och ett separat in i GroupFITNER-systemet. På det sättet kan ett enskilt motionscenter som tillhör en kedja bättre hålla reda på dess egna behörigheter och användarlicenser, och också på de dataterminaler som motionscentret registrerat och använder, samtidigt som de kan följa upp användningshändelser.

4 3 REGISTRERING AV DATATERMINAL Var och en av de dataterminaler som används för att visa upp program ska registreras på följande sätt: Skriva in dig i GroupFITNER-systemet och klicka på Registrera din dataterminal. Namnge den dataterminal som ska registreras och skriv ned Serienummer. Spara. Öppna den GroupFITNER-programvara som har installerats i den dataterminal som används för att visa program (den dataterminal som ska registreras behöver inte vara kopplad till internet). Klicka på låsikonen bredvid Mixer-, Editor- och Player-knappen. Mata in Serienummer in i fältet för registrering. Skriv ned den kod som du får av dataterminalen. Om det behövs skriv in dig på nytt i GroupFITNER-systemet. De dataterminal vars registrering inte har avslutats finns markerade med rött på Dataterminal som används-listan. Välj från listan och öppna den dataterminal vars registrering du vill avsluta och mata Koden in i fältet för registrering. Spara. Registreringen av dataterminalen är färdig.

5 4 MUSIKBIBLIOTEK Man börjar göra ett nytt program genom att välja en Mixer-applikation och klicka på New program knappen. Om du öppnar musikbiblioteket för första gången eller att biblioteket inte innehåller de låtar som används i ditt program, måste de överföras dit med Open MP3- eller Open CD -knappen. Överföringen med låtar in i biblioteket tar ett tag, eftersom GroupFITNER analyserar dem för användningen av Mixer. Välj de låtar som används i programmet från musikbiblioteket och överför dem till spellistan med Move to Playlist knappen. De låtar som finns på biblioteket kan du redigera vad gäller låt- och artistnamn. Välj först en låt från musikbiblioteket. Redigera därefter artistnamnet i fältet för Artist och låtnamnet i fältet förtitle. GroupFITNER räknar BPM-värden automatiskt på de nya låtar som läggs in i musikbiblioteket, men det lönar sig att kontrollera dem själv en gång till. Om GroupFITNER räknar BPM-värdet fel, räknar programvaran värdet en gång till när du trycker på Update BPM knappen. Om värdet fortfarande är felaktigt kan du definiera det rätta värdet själv: Välj först en låt från musikbiblioteket och spela upp den. De låtar som har lagts in i musikbiblioteket skiljer sig till en början och är markerade med orange färg. Fortsätt därefter att klicka med musen i takt med musiken på Tap BPM knappen tills det BPM värde som finns vid sidan av knappen blir stabilt. Godkänn det nya BPM-värdet på den låt som spelas upp genom att trycka på Accept BPM knappen. Du kan nollställa det nya värdet genom att klicka med musen på Reset BPM knappen. Du kan spara programmet även som pausmusik. Den börjar spelas upp automatiskt om du mitt i programmet trycker på Pause knappen i Player. Välj de låtar som ska användas som pausmusik från musikbiblioteket med Pause-music knappen. Då kan du redigera de låtar som du valt som pausmusik genom att trycka på Show pausemusic knappen. När alla låtarna som ska användas i programmet har överförts till spellistan och eventuell pausmusik valts, kan du överföra låtarna in i Mixer med Go to Mixer knappen.

6 5 MIXER Egenskaper: Genom denna applikation kombinerar du den musik som ska användas i ditt program Mixningen av låtar - det är möjligt att spela upp musiken som en helhet utan avbrott BPM-reglering - underlättar mixningen av låtar med olika tempon Knapparna: Lägg till taktmarkeringar för att underlätta mixningen av musik. Lägg till anteckningsmarkeringar för att underlätta t.ex. att komma ihåg stället där du mixat. Definiera mixningstiden och ändra den vid behov. Förhandslyssna på det ställe där du mixat. Gör mixningen till slutgiltig. Du kan ta bort mixade låtar genom att aktivera låten ("randigt aktivitetsfält") och genom att radera den. Definiera slutpunkten för BPM-förändringen. Definiera med vilket tidsintervall BPM-förändringen görs. Spara programmet. Mixer påminner dig automatiskt med 5 minuters mellanrum när det är dags att spara. Ta bort låtar, tempo- eller anteckningsmarkeringar. Aktivera objektet först genom att klicka på det. Förändra vyn för det randiga aktivitetsfältet.

7 6 EDITOR Egenskaper: Med denna applikation lägger du till programmet de instruktioner som ges till kunderna, den terrängprofil och/eller en pulskurva som visas upp till dem. Att lägga till instruktioner - de instruktioner som ges av en instruktör läggs in i programmet för att kunna visas upp till kunderna Terrängprofil - under ett inomhusträningspass på cykel visar den förändringar i terräng på ett konkret sätt Pulskurva - åskådliggör den fysiska ansträngningsnivån under programmets olika skeden Aerobisk och anaerobisk nivå - återger intensitetsnivåer under träningen Knapparna: Gör en terrängprofil för ett inomhusträningspass på cykel. Starta musiken och börja rita en terrängprofil. Starta endast musiken om du bara vill lyssna på ett sångstycke och inte samtidigt rita någon terrängprofil eller pulskurva. Lägg till en instruktion som ges till kunderna. Du kan redigera den senare genom att klicka på den bildikon som finns i nedre delen av bildskärmen. Höj upp terrängprofilen. Sänk ner terrängprofilen. Gör en pulskurva för andra gruppträningspass. En pulskurva görs genom att klicka på pulskurvan på det ställe man vill och genom att förflytta den bildikon som kommer upp på kurvan till önskad pulsnivå. Om du har gjort en terrängprofil så syns den på bakgrunden för att underlätta när du gör en pulskurva. Definiera i procent en aerobisk och anaerobisk nivå av maxpulsen (HR max% ). syketasolle.

8 7 PLAYER Egenskaper: Med denna applikation visar du upp programmet för kunderna Bildlådor för en vy - för att visa upp för kunderna kan du välja en terrängprofil och/eller en pulskurva till vyn för motionssal Ljudspår - de instruktioner som ges av en instruktör kan spelas in till ett ljudspår för virtuella träningspass. Kräver GroupFITNER+ -tilläggsdelen. Personifiering - Ett motionscenter som använder sig av GroupFITNER kan lägga till sin egen logo in i vyn för motionssalen. Att kunna byta bakgrundsbilder och lägga till egna bakgrundsbilder kräver GroupFITNER+ tilläggsdelen. Knapparna: Just nu meddelar den vänstra talbubblan anvisningen till uppgiften. Den högra talbubblan talar om instruktörens nästa instruktion och när den ska ges. Visa terrängprofilen. Visa pulskurvan. Visa en pulsprocent. Om du har lagt till en pausmusik in i ditt program så tryck på pause-knappen för att starta uppspelning. Kontrollera användarinställningar i menyn. Menu-knappen öppnar menyn där du kan byta bakgrundsbilder och lägga till egna bakgrundsbilder in i Player (kräver GroupFITNER+ - tilläggsdelen), lägga till motionscentrets egen logo in i Player, definiera om pausmusik används och ändra ljudspårets spelvolym. Upprepa de instruktioner som instruktören spelat in på ett ljudspår under virtuella träningspass. Kräver GroupFITNER+ - tilläggsdelen. Spela in de instruktioner som ges av en instruktör till ett ljudspår. Kräver GroupFITNER+ -tilläggsdelen.

9 8 INKÖP AV ANVÄNDNINGSTID och GroupFITNER+ -TILLÄGGSDEL Inköp av användningstid De program som har gjorts av en instruktör kan inte visas upp med registrerade dataterminaler utan de behörigheter (35 min eller 100 min) eller 400-dagars användarlicenser som skaffas från webbutiken. Instruktörerna behöver dem för att kunna aktivera och visa upp det program som de gjort. Skriv in dig i GroupFITNER-systemet och klicka på Köp produkter. I Behörigheter och Användarlicenser ser du hur många behörigheter (35 min eller 100 min) eller 400-dagars användarlicenser motionscentrets ägare har i sin användning för tillfället. Var uppmärksam när du ska anskaffa en 400-dagars användarlicens. Den måste adresseras till rätt dataterminal redan innan du lägger den till varukorgen med Köp-knappen. Vid inköpsfasen behöver behörigheter (35 min eller 100 min) inte adresseras till dataterminaler. Användningstiden (100 dagar) för behörigheter (35 min eller 100 min) börjar inte direkt efter köptillfället, utan först efter att instruktören använt dem för att aktivera det program som han/hon gjort. Användningstiden (400 dagar) för 400-dagars användarlicens börjar genast från och med den stund då den anskaffas från webbutiken för att användas på motionscentret. Om du vill förnya den 400-dagars användarlicens som du anskaffat till din dataterminal, kommer ifrågavarande terminal att finnas på den terminallista som finns i Licence Fitner -varukorgen två veckor innan användningstiden för användarlicensen upphör.

10 9 Inköp av GroupFITNER+ -tilläggsdelen GroupFITNER+ -tilläggsdelens egenskaper fungerar avgiftsfritt under en begränsad period (30 dagar från och med installationen). Du får använda egenskaperna under en period av 400 dagar om du skaffar GroupFITNER+ -tilläggsdelen från webbutiken. Den måste adresseras till rätt dataterminal redan innan du lägger den till varukorgen med Köp-knappen. Efter att du på webbutiken adresserat GroupFITNER+ -tilläggsdelen till en viss dataterminal och betalt ditt inköp, får du ett serienummer sänt till ditt e-mejl för att du ska kunna aktivera GroupFITNER+ -tilläggsdelen. Du kan aktivera GroupFITNER+ - tilläggsdelen in i din dataterminal på följande sätt: Öppna GroupFITNER-programvaran som installerats i den dataterminal som används för att visa upp program (den dataterminal som ska registreras behöver inte vara kopplad till internet). Klicka på GroupFITNER+ -bildikonen som finns på samma rad som Mixer-, Editoroch Player -knappen. Mata in det serienummer som du fått till din e-post in i fältet för registrering och tryck på OK-knappen. Aktiveringen av GroupFITNER+ -tilläggsdelen är färdig. Användningstiden (400 dagar) för GroupFITNER+ -tilläggsdelen börjar direkt efter den stund då den anskaffas från webbutiken för att användas på ett motionscenter. Om du vill förnya GroupFITNER+ -tilläggsdelen, som du anskaffat till din dataterminal, kommer ifrågavarande terminal att finnas på webbutiken till den terminallista som finns i GroupFITNER+ -varukorgen två veckor innan användningstiden för tilläggsdelen upphör.

11 10 AKTIVERING AV PROGRAM Instruktören måste aktivera det program som han/hon gjort innan det kan visas upp på ett motionscenter. Om programmet inte har aktiverats genom att en behörighet (35 min eller 100 min) eller 400-dagars användarlicens används, avbryter Playerapplikationen(som används för att visa upp program) uppvisningen av programmet, vilket sker med vissa tidsintervaller och varar i några sekunder. På bildskärmen syns därtill en påminnelse om förbud mot offentlig uppvisning. När programmet har aktiverats genom att använda en behörighet (35 min eller 100 min) eller 400-dagars användarlicens, spelar Player upp programmet utan avbrott och utan påminnelse. Aktiveringen måste göras för en markerad dataterminal innan programmet överförs t.ex. med ett usb-minne till motionscentret. Om motionscentret använder sig av flera registrerade dataterminaler, måste man vara noggrann med att den överförs in i rätt dataterminal. Det går att visa upp ett program endast med den dataterminal in i vilken programmet har aktiverats. Samma program kan användas även i flera olika dataterminaler, men ett program måste aktiveras separat för varje dataterminal. Ett färdigt program öppnas antingen in i Mixer eller i Editor. Aktiveringen av programmet sker genom att välja File - Activate Program. Mata in det användarnamn och lösenord som du fått av motionscentrets ägare in i fälten för registrering. Definiera programlängd och effektnivå. Välj den dataterminal in i vilken programmet ska aktiveras (400-dagars användarlicenser för dataterminaler är markerade med orange färg) från Available laptops listan. Välj i Confirm credit type om du använder 35 (Small Fitner) eller 100 minuters (Medium Fitner) behörigheter för aktiveringen eller om du aktiverar programmet med 400-dagars användarlicens (Licence Fitner). Tryck slutligen på Activate knappen. Om det program som ska aktiveras har en gång aktiverats redan tidigare in i någon dataterminal, visar terminalmenyn på höger sida den dataterminal in i vilken programmet redan har aktiverats och när dess användartid upphör.

12 11 ATT ÖPPNA OCH LAGRA ETT PROGRAM Att lagra ett program Du kan lagra ett program på din dators hårddisk genom att välja File Save i Mixer eller Editor eller genom att trycka på Save program knappen. Om du vill lagra ett program t.ex. på ett usb-minne, välj: File Save to USB. Om du håller på att förflytta programmet över till ett motionscenter, kom ihåg att aktivera programmet in i rätt dataterminal innan du sparar det på ett usb-minne. Att öppna ett program GroupFITNERs programlista öppnas automatiskt när du öppnar Mixer, Editor eller Player. Du kan öppna det program som du vill från listan där du ser alla programmen som finns lagrade på hårddisken. Om programmet finns lagrat t.ex. på ett usb-minne, tryck först på Open from USB knappen och hämta programmet från den plats du lagt det. ATT LAGRA OCH SPELA UPP LJUDSPÅR Det är möjligt att lagra och spela upp ljudspår med hjälp av GroupFITNER+ - tilläggsdelen som kan anskaffas från webbutiken. Att lagra ljudspår Ställ in de mikrofoninställningar som du använder in i din dataterminal från dataterminalens inställningar. Kontrollera att mikrofonens lagringsvolym är ca 50 %. Ljudspårets lagring börjar när lagring-bildikonen aktiveras genom att du trycker på den samtidigt som programmet visas upp med Player och en mikrofon är ansluten till dataterminalens anslutningsenhet för mikrofon. Om programmet innehåller redan ett ljudspår kan ett nytt ljudspår som rör hela programmet eller endast en del av det lagras in i samma program. Att spela upp ljudspåret flera gånger Ett ljudspår som har lagrats i programmet kan användas under virtuella träningspass genom att trycka på högtalar-bildikonen och aktivera den innan programmet startas. Du kan ändra ljudspårets ljudvolym på menyn i Player.

13 12 ANSLUTNINGAR Anslut dataterminalen till den ljudanläggning som används i gruppträningssalen så att det är möjligt att visa upp program, banda in de instruktioner som ges av en instruktör och spela upp dem på nytt. Du kan påverka den yttre dräkt som är vyn för Player och som visas upp för kunderna med hjälp av en videoprojektor, genom att reglera den bildskärms skärpa utifrån de inställningar som finns i den dataterminal som du använder. Kom även ihåg att avinstallera dataterminalens skärmsläckare. FITNER Inc. Penttiläntie 12 FI LAPUA FINLAND

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

OpenMeetings guide för nya användare

OpenMeetings guide för nya användare 1 Innehållsförteckning 1. Logga in / Skapa ett användarkonto...2 1.1 Hem vy...3 1.2 Ändra profil...4 1.3 Ladda upp avatar / bild... 5 2. Konferensrum (Möte)... 7 2.1 Stig in i ett Konferensrum... 7 2.2

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

GREEN BUTTON SOFTWARE

GREEN BUTTON SOFTWARE HANDBOK SOFTWARE FÖR EXTERNA FREECOM-HÅRDDISKAR Rev. 030 Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg Att skaffa PayEx Mobil steg för steg När du ska skaffa PayEx Mobil se till att du har tillgång till din mobiltelefon, en dator med tillgång till internet och din e-post samt din bankdosa. För att kunna

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Programvarulicenser och aktivering: Implementera programvara med Apple Remote Desktop

Programvarulicenser och aktivering: Implementera programvara med Apple Remote Desktop Programvarulicenser och aktivering: Implementera programvara med Apple Remote Desktop Denna sida ändrades senast den 21 jan 2010 av s-robinson2@ti.com. Implementera programvara med Apple Remote Desktop

Läs mer

Hur kommer jag igång?

Hur kommer jag igång? 2015-01-12 Hur kommer jag igång? Hej och välkommen till Eftermarknadsutbildningen inom Konsumenträtt! Börja med att läsa igenom denna instruktion (i utskriftslayout). Den är till hjälp för att du snabbt

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Instruktion till smartmobilrapportering via Android-app 1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Start Installera android-appen Naturens Kalender

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

ipod Isolde Löwenherz POCKET

ipod Isolde Löwenherz POCKET ipod Isolde Löwenherz POCKET Del 2 ipod i praktiken 4. Ladda ner och föra över Att få ner sin favoritmusik eller video i ipoden är lätt som en plätt! Allt du behöver göra är att ladda ner det du vill ha

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad

Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad 1 av 13 v. 1.7 Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad Innehåll Att använda appen... 2 Ifall appen laddar långsamt eller hänger sig... 9 Vid problem med uppkopplingen till kommunens nät... 10 Byte

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

Ehandelslösningars komma igång tips!

Ehandelslösningars komma igång tips! Ehandelslösningars komma igång tips! Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och sälja dina produkter! Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

LATHUND FÖR PREZI. Sofia Bandelin Digital kompetens och lärande UMU-63505 Maj 2011. Uppgift IIP3.2 Att lära ut program

LATHUND FÖR PREZI. Sofia Bandelin Digital kompetens och lärande UMU-63505 Maj 2011. Uppgift IIP3.2 Att lära ut program Sofia Bandelin Digital kompetens och lärande UMU-63505 Maj 2011 Uppgift IIP3.2 Att lära ut program Prezi är ett webbaserat presentationsverktyg för text, bild och video, ett program som jag kan se mig

Läs mer