När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf."

Transkript

1 När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg

2 Övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken Alla unga ska ha verklig tillgång till välfärd, och Alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande Perspektiv Resurs Mångfald Självständighet Rättighet Huvudområden Utbildning och lärande Arbete och försörjning Hälsa och utsatthet Inflytande och representation Kultur och fritid Ungdomspolitiken är sektorsövergripande

3 Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (OBS! Beslut fattas den 16 juni!) Nytt ungdomspolitiskt mål Alla ungdomar ska ha goda levnadvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

4 Men även resultat från Fokus 12, 13 och Hon, hen han (2010)

5 Om rapporten När var hur Regeringsuppdrag: 1. Analysera ungas kulturutövande på fritiden 2. Beskriva ungas upplevelse av kulturutövande 3. Offentlig medelstilldelning 4. Förslag om statistiksammanställning relaterat till levnadsvillkor

6 Kunskapen om ungas kulturutövande är lågt. Dåligt med statistiskt underlag.

7

8 1. Ungas kulturutövande är omfattande A. Klassiska konstformer Bild Musik Skrivande Dans Teater Klassiska konstformer 68 procent utövat under året Tjejer 76 procent/killar 61 procent B. Hantverk och slöjd Sytt, virkat, annat textilarbete Gjort smycken Snickrat (ej byggnadssnickeri) Drejat, lera, keramik Annat slöjdarbete C. Andra kulturaktiviteter Lajv Läsa poesi/ texter för publik DJ Graffiti/gatukonst Standup-komik Flashmob Cirkus eller nycirkus D. Teknik och nätet Lägga ut egna filmer/bilder på nätet Lägga ut egna texter på nätet Göra musik enbart med datorprogram Lägga ut egeninspelad musik på nätet Samtliga aktiviteter 91 procent utövat under året Tjejer 92 procent/killar 89 procent

9 De populäraste kulturutövandeformerna (där mellan 30 och 46 procent av de unga är aktiva) är i fallande skala: - slöjd och hantverk, - bildskapande, - musicerande och skrivande. - dans och teater.

10

11 Kultur och fritid - Unga med funktionsnedsättning mindre aktiva på fritiden. - Små skillnader i kulturutövande tjejer mer aktiva. - Unga med funktionsnedsättning motionerar mindre. - Mindre deltagande i föreningsliv killar mer aktiva.

12 Unga med kulturidentitet - Ägnar sig åt musik, dans, bild, skrivande, teater eller slöjd på sin fritid och ser denna aktivitet som betydelsefull procent av unga i åldern år kulturutövare, vilket motsvarar omkring individer. - Skillnaderna avseende kön betydligt mindre än om man utgår från andra avgränsningar. - Bland tjejer är andelen utövare 36 procent, och bland killar 31 procent (motsvarande respektive individer). - Musik är den aktivitet som störst andel uppger som sin egen kulturaktivitet.

13

14

15 Ungas kulturutövande - Uppmuntran av stor betydelse för kulturutövandet - Kulturutövande i hemmet betydande - Mindre andel kulturutövare i mindre städer och kommuner jämfört med storstadsregioner. Större könsskillnader mellan storstad och glesbygd. - Kulturutövandet minskar med ålder - Tjejers yrkesambitioner inom kultursektorn avtar med åldern - Omfattande självskattad utveckling särskilt för hälsa

16 2.

17 3. Politisk prioritering & offentlig medelstilldelning Medelstilldelning: Man blir matt bara vid själva tanken Många politikområden, politiska nivåer, myndigheter och aktörer = ett svåröverskådligt och komplext system Uppskattningsvis 23 miljarder i offentliga medel till kultur Uppskattningsvis 5,5 miljarder till barn och unga (Kulturrådets uppgifter för 2009) Går ej urskilja med nuvarande uppföljningssystem hur mycket offentliga medel som går till unga år Folkbildning och öppna kommunala verksamheter inte medräknade i nationella kultursammanställningen

18

19 MEN, det är svårt att bedöma!

20 4. Förslag - Följ upp ungas eget kulturutövande kontinuerligt. - Belys situationen för unga, år. Redovisa uppdelat på kön för att synliggöra skillnader. - Följ upp ungas deltagande i studiecirklar, musik- och kulturskolorna samt öppna fritidsverksamheter, bibliotek och småskaliga arrangörsstipendier. - Även finansieringen, nationellt, regionalt och kommunalt, av kulturverksamhet måste följas upp.

21 Förslag - forts - Låt US och Myndigheten för kulturanalys utveckla en återkommande enkät kring ungas kulturutövande. - Uppdra åt SCB att utveckla kostnadseffektiva metoder för att statistiskt belysa ungas villkor genom enkäter. - Förbättra deltagarstatistiken och ta fram system för att följa upp olika delar av verksamheten. Låt Myndigheten för kulturanalys samordna all statistik och rapportera indikatorer för ungas kulturutövande till US. -

22 Summering - Många unga är kulturaktiva - Föräldrarna av stor betydelse för kulturutövande och hemmet som betydande arena visar på samhällets kompensatoriska roll - Skapar vi och ger resurser till verksamheter som når ut till olika grupper exempelvis tjejer/killar? Tjejer väldigt aktiva, men fångas inte upp av etablerade verksamheter? - Hur kopplar olika verksamheter in i varandra (exempelvis musikoch kulturskolor, studieförbund och mötesplatser/fritidsgårdar)? - Vad gör vi för unga år?

23 Tendenser ungas fritid/kultur - Unga värderar fritiden högt, särskilt killar. - Vanligare att tjejer uppger att de har för lite fritid. - Vanligare att tjejer slutar i organiserad idrott och kultur med ökad ålder. - Utrikes födda tjejer mindre aktiva i föreningar. - Vanligare bland tjejer att ha undvikit att besöka en fritidsaktivitet av rädsla att bli dåligt bemött.

24 Tendenser ungas fritid/kultur - Tjejer i högre grad kulturutövare, och utövar fler kulturformer än killar. - I åldern år är killar överrepresenterade i de verksamheter som får offentligt stöd. - I fördelning av statliga offentliga medel till ungas organisering, idrott och kultur får killar den största andelen.

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Främjande pedagogik. Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet. Torbjörn Forkby Helena Johansson Susanne Liljeholm Hansson

Främjande pedagogik. Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet. Torbjörn Forkby Helena Johansson Susanne Liljeholm Hansson Främjande pedagogik Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet Torbjörn Forkby Helena Johansson Susanne Liljeholm Hansson Rapport 4:2008 1 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Att bli en del av laget

Att bli en del av laget TEMA DELAKTIGHET Att bli en del av laget Muslimska flickor idrottar mindre än andra flickor. Intervjuer med volleybolltjejer med muslimsk identitet visar att de har svårt att känna sig som en i laget.

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer