hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12"

Transkript

1 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

2 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser Affärsprocessen...6 Kärnvärden och HR...7 Miljö, etik och socialt ansvar...8 Organisation...9 Ledning och styrelse...9 Styr- och reglerteknik...10 Ventilation...14 Finansieringslösningar...17 Räkenskaper...18 Referenser i siffror * Hoist AB grundas. Företaget arbetar med system, produkter och tjänster för hotellbranschen. Hoist förvärvar EM Systemer AS och börjar arbeta med energieffektivisering för kommersiella fastigheter genom byggautomation. Hoist förvärvar Jovent AB och utökar erbjudandet med totalentreprenader inom ventilation. Den treåriga tillväxtplanen Go11 lanseras internt för åren Hoist förvärvar ventilationsföretaget Luftkontroll i Örebro AB och utökar den geografiska närvaron i Sverige. Hoist förvärvar TK-ventilasjon AS och utökar erbjudandet i Norge med ventilation. Den treåriga tillväxtplanen Go11 når sitt mål. Koncernen Hoist Energy Group AB bildas vid årsskiftet 2011/2012 då koncernen Hoist AB delas i två separata bolag: Hoist Energy Group AB och Hoist Technology Group AB. Go14, en ny treårig tillväxtplan med målet att dubbla koncernens omsättning till och med år 2014, lanseras internt. Genom branschkunskap, nytänkande och engagemang ska vi erbjuda energieffektiviseringssystem och ventilationslösningar som ökar lönsamheten och komforten i kommersiella fastigheter. Hoist Energy erbjuder kompletta lösningar inom ventilation och styr- och reglerteknik. Vi har stort fokus på energieffektivisering och målet med våra installationer är att öka våra kunders lönsamhet, förbättra deras inomhusklimat och samtidigt minska den negativa miljöpåverkan. Marknadens potential Hoist Energys kunder är primärt kommersiella fastigheter men också flerbostadshus. Varje år gör vi en bedömning av vår marknads storlek avseende de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi gör det för att försäkra oss om att vi finner stöd för planerad produkt- och verksamhetsutveckling under kommande treårsperiod. Är vår marknad tillräckligt stor för våra planer? Att bedöma hur stor marknaden är totalt sett behöver vi i dagsläget inte göra för att finna stöd för påståendet att marknaden räcker till för våra tillväxtplaner. Energieffektiviseringsmarknaden är enorm och allt pekar på att den kommer öka ännu mer. Vi utgår från att det fortsatt behöver investeras för miljardbelopp i flera år framöver. I dagsläget diskuteras ofta alternativa miljövänliga källor för energiproduktion. Vi spår att det kommer fortsätta så men att marknaden gradvis fokuserar mer på att faktiskt inte använda mer energi än nödvändigt snarare än själva källan. Detta talar för oss och vi får stöd för vårt antagande av flera aktörer i marknaden. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under 2011 var 266 MSEK (206) vilket var en ökning med 29 % jämfört med Rörelseresultatet EBITA uppgick till 14,8 MSEK (19,6) vilket var en minskning med 24,5 %. Resultatet påverkades negativt med ca 3 MSEK (3) till följd av tillväxtsatsningar. Kostnader Kostnader för löner, marknadsföring och övriga kostnader var i linje med vad som budgeterats för året. Kundförlusterna var försumbara. Förvärv Under året har inga förvärv genomförts. Under kvartal 4 tecknades avtal om förvärv av TK-ventilasjon AS med tillträdesdatum den 1 januari Köpet har genomförts enligt plan. Tillväxt Försäljningen ökade under Tillväxten har varit bra trots en något svagare marknad. En väl fungerande affärsprocess i kombination med ett erbjudande med god efterfrågan från såväl befintliga som nya kunder har hållit emot den ökade prispressen. Arbetet och förberedelserna för fortsatt god tillväxt som genomförts under året bedöms vara tillräckliga för att stödja det uttalade målet om en tillväxt på 20 % per år över tid. Finansiering Hoists finansiella ställning har stärkts under året. Koncernens soliditet uppgår till 20 %. Koncernens eget kapital uppgår till 55,5 MSEK och förväntas vara tillräckligt för att stödja tillväxtplanerna för * När denna broschyr gick till tryck pågick granskningen av siffrorna fortfarande och mindre justeringar i resultatet kan ha skett i efterhand. 2 hoist Hoist energy group företagspresentation /12 hoist energy group företagspresentation 2011/12 3

3 hoists arbete med energieffektivisering för kommersiella fastigheter startade 2007 med att hoist AB förvärvade EM Systemer AS i Norge. Därefter har flera förvärv skett och bolagen har utvecklats positivt i linje med förväntningarna. Vid årsskiftet 2011/2012 bildade vi koncernen hoist Energy Group AB, fristående från hoist AB som under namnet hoist Technology Group AB fortsatt verkar inom hotellbranschen. Att hoist Energys affärsidé genom branschkunskap, nytänkande och engagemang erbjuda energieffektivisering och ventilationslösningar som ökar lönsamheten och komforten i kommersiella fastigheter ligger i tiden är det ingen tvekan om. Intresset för våra produkter och tjänster är stort och vi har därför en unik möjlighet att skapa uthållig tillväxt och lönsamhet de kommande åren. Att nå lönsam tillväxt över tid kräver väl fungerande processer med tydliga mål och kraften att driva igenom de beslut som fattas på vägen. Vi har sammanfattat detta arbete i vår treåriga tillväxtsplan Go14 som startade den 1 januari För att vi ska lyckas med det övergripande målet att öka omsättningen från cirka 300 till cirka 600 miljoner SEK på tre år måste alla medarbetare inse sin egen viktighet och förstå hela affärsprocessen. Tillväxt ger nya förutsättningar och möjligheter och därigenom erbjuds personlig utveckling på arbetsplatsen. Det är nyckeln till trivsel och engagemang. För att nå målen i Go14 måste alla veta sin roll i affärsprocessen och inse att alla är lika viktiga! självklarhet. Det ska vi informera marknaden om genom en aktiv marknadsavdelning och proaktiv försäljning. Vi ska berätta för kunderna om vad vi kan göra för dem och att vi kan bidra till deras utveckling. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande och att fortsätta leverera lösningar som ökar både lönsamheten och komforten i kommersiella fastigheter. stockholm, april 2012 Malcolm Lindblom Koncernchef hoist Energy Group AB Viktiga händelser 2011 Accent Equity ny delägare i hoist hoist AB tog in investeringsfonden Accent Equity 2008 som delägare för att öka expansionstakten. hoists grundare, Malcolm Lindblom och Christopher upmark, fortsätter att driva bolaget med 50 % av ägandet. Accent Equity 2008 förvärvade resterande 50 %. Accent Equity Partners AB är baserat i Stockholm och har ett femtontal medarbetare med såväl industriell som finansiell kompetens. tillväxtplanen Go11 uppnås under 2011 fullföljde vi arbetet med vår treåriga tillväxtplan Go11. Det innebär att vi nu har skapat förutsättningar för att under 2012 nå en omsättning på 1 miljard SEK inkluderat både hoist Energy Group och hoist Technology Group. Nyöppnat distriktskontor i Västerås Hoist Energy Luftkontroll utvidgade sin geografiska närvaro och öppnade ett distriktskontor i Västerås. huvudkontoret ligger i Örebro. Förvärv av tk-ventilasjon under kvartal 4 tecknades avtal om förvärv av det norska ventilationsföretaget TK-ventilasjon AS med tillträdesdatum den 1 januari Köpet genomfördes enligt plan. TK-ventilation har varit verksamt sedan 1976 och har kontor i Oslo. hoist Energy EM systemer öppnade i trondheim hoist Energy EM Systemer, som har kontor i Bergen och Oslo återöppnade sitt kontor i Trondheim. Kontoret i Trondheim har varit stängt i ett par års tid men nu har vi gjort en nysatsning. Leasing från och med halvårsskiftet Från och med halvårsskiftet 2011 kan hoist Energy erbjuda leasingavtal som betalningsmetod. Avtalen sköts av hoist Technology Group ABs dotterbolag hoist Leasing som sedan tidigare erbjuder finansieringsmöjligheter till Hoist Technologys sortiment. ikea Åsane Hoist Energy EM Systemer vann upphandlingen och fick leverera EM System 5 till IKEA Åsane i Bergen. Som ett av få projekt i Norge ville IKEA att entreprenören skulle sköta all leverans av elektronikmaterial och genomföra elektronikinstallationen kopplad till anläggningen. Arbetet utfördes av hoist Energy EM Systemers egna tekniker som också innehar fackbrev som elektromontörer. scandic Grand Central i stockhom Scandic Grand Central öppnade i oktober hotellet anlitade hoist Energy Jovent för att ta hand om totalentreprenaden gällande installation av styr- och reglersystem för rumsreglering, ventilationsaggregat, fjärrvärmecentral och fjärrkylcentral. Att kunderna är i fokus för oss på hoist Energy är en 4 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 5

4 Affärsprocessen Kärnvärden och hr Kärnan i vår affärsprocess är att vi tar ett helhetsansvar för det vi levererar genom att samla all kompetens inom företaget. Det är vår affärsprocess som utgör kundens garanti för en trygg och långsiktig investering. projektplanering och inköp Vi har stor erfarenhet av såväl general- som totalentreprenader inom både ventilation och styr- och regler och har arbetat med en mängd olika typer av fastigheter genom åren. Vi är vana att ta fram skräddarsydda lösningar för varje enskild kund och vi samarbetar med välkända leverantörer i branschen. installation och montage Alla installationer utförs av vår egen personal (förutom vid arbetstoppar då vi ibland använder inhyrd arbetskraft). Detta innebär att installatörerna är experter på de produkter och system vi arbetar med och att kunden kan känna en trygghet i att installationen utförs av samma företag som står för projektering, ritningar och material. Driftsättning När vi driftsätter en installation har vi alltid med all dokumentation för projektet och är förberedda för de uppgifter som ska utföras. Administration Administrationen är en mycket viktig del av affärsprocessen eftersom det är genom fungerande administration som vi håller ordning på kundregister, fakturering och avtal. service och support Ett nytt ventilations- eller styrsystem är en stor investering för kunden och är tänkt att användas under många år. På hoist Energy tar vi ett helhetsansvar för det vi levererar vilket innebär att vi även erbjuder skräddarsydda utbildningar, support, problemlösning och service över tid. Feedback och produktutveckling När vi vidareutvecklar vårt styr- och reglersystem tar vi hänsyn till feedback från kunder, support och trender i marknaden. Med den informationen kan vi följa med i utvecklingen och löpande släppa uppgraderingar och nya versioner. Vad gäller andra tillverkares produkter som vi använder vid installationer är vår erfarenhetsbank så stor att vi inte följer trender på marknaden utan att först ha genomlyst alla aspekter på de produktnyheter som kommer innan vi släpper ut ny teknik till slutkund. Marknadsföring Markandsföringen stödjer försäljningen och kommunikationen med kunderna. För att hålla en gemensam marknadsföringsprofil genom hela koncernen har vi en central marknadsavdelning som producerar material i samarbete med respektive kontor. Försäljning Våra projektledare/säljare är starkt affärsdrivna med stort resultatansvar och med stort fokus på kundnyttan vilket borgar för långsiktiga relationer med återkommande kunder. Vi jobbar också proaktivt med försäljning och hjälper våra kunder att spara energi. under 2011 fullbordade vi tillväxtplanen Go11 tack vare fenomenala arbetsinsatser från hela organisationen! I januari 2012 lanserade vi en ny tillväxtplan med namnet Go14 där målet är att dubbla koncernens omsättning mellan 2012 och Målet är högt satt och för att lyckas behöver vi medarbetare som är engagerade till hundra procent. En mycket viktig byggsten för att skapa engagemang är att se till att alla medarbetare vet vilka våra mål är och vad hoist Energy och vårt erbjudande står för. Därför har vi formulerat kärnvärden: innovativa lösningar 1) Vi strävar alltid efter att erbjuda toppmoderna lösningar och produkter. Vi jobbar hårt med att utveckla och introducera nya innovativa lösningar som är speciellt framtagna för att möta våra kunders behov. 2) Eftersom vi erbjuder totalentreprenader inom både ventilation och styr- och regler kan vi ta fram smarta och kompletta lösningar för våra kunder. Kompletta lösningar 1) Vi erbjuder totalentreprenader. Vårt breda utbud gör att kunderna kan vända sig till oss för att få hjälp med flera områden. Vi har all kompetens samlad under ett tak och därför vet kunderna vad de får när de anlitar oss. 2) Eftersom vårt erbjudande även inkluderar finansieringslösningar och betalningsmodeller som bygger på besparingar till följd av våra leveranser ger det kunderna en extra trygghet i valet av leverantör. Nytillsatt hr-funktion Vår framgång är inte bara beroende av att medarbetarna känner till och arbetar utifrån våra kärnvärden för att bli engagerad behövs motivation och kul på jobbet. hoist Energy ska vara en arbetsplats där personalen trivs och får möjlighet att växa och därför har vi tillsatt en ny koncerngemensam funktion för human Resources. Vi kommer bland annat att erbjuda vidareutbildningar och karriärmöjligheter och jobba på olika sätt med hälsa, motion och välbefinnande. Antal anställda december Män 162 Kvinnor 10 Genomsnittsålder 40 Ålderspann Engagerade lösningar 1) Vårt mål är att göra våra kunder lönsamma och för att kunna göra det måste vi vara engagerade. Alla kunder har olika behov och vi måste vara beredda att göra det lilla extra för att se till att våra installationer blir lönsamma för varje enskild kund. 2) Eftersom våra kunder är beroende av att deras egna kunder trivs i fastigheten måste vi se till att våra installationer fungerar över tid, med service och underhåll. Lönsamma lösningar 1) När vi utvecklar våra system, produkter och tjänster har vi alltid kundnyttan i åtanke. Våra lösningar ska sänka våra kunders energiförbrukning och kostnader och ge bra Return on Investment. 2) Vår överlevnadsstrategi är att göra våra kunder lönsamma. När kunderna är lönsamma blir vi också lönsamma och kan finansiera ytterligare utveckling av vårt erbjudande. Maria Carlstedt hr-chef, hoist Energy Group 6 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 CORE VALuES AND human RESOuRCES 7

5 Miljö, etik och socialt ansvar Organisation hoist Energy Group AB är moderbolaget i koncernen. huvudkontoret ligger i hägersten utanför Stockholm. Verksamheten är juridiskt sett organiserad så att moderbolaget äger 100 % av dotterbolagen. Moderbolaget driver hr-avdelning och ekonomi med kontrollfunktioner överordnat för koncernens bolag. Moderbolaget ansvarar också för konceptutvecklingen. Sverige Norge Miljö Inom hoist Energy har vi ett stort fokus på energifrågor genom att vi hjälper våra kunder att sänka sin energiförbrukning. Socialt ansvar Som arbetsgivare ansvarar vi för våra medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö. Vi ska erbjuda våra medarbetare en trygg och säker arbetsplats där de känner sig uppskattade och sedda. I Sverige finns Hoist Energy Jovent AB och Hoist Energy Luftkontroll AB. Verksamheten bedrivs från kontor i hägersten, Örebro och Västerås. I medeltal arbetade 83 personer i Sverige under Ledning I Norge finns Hoist Energy EM Systemer AS och Hoist Energy TK-ventilasjon AS. Verksamheten bedrivs från kontor i Oslo, Bergen och Trondheim. I medeltal arbetade 61 personer i Norge under hoist Energy bedriver verksamhet i samförstånd med de miljökrav, lagar och förordningar som är relaterade till verksamheten. Vi väger alltid in miljöpåverkan vid val av produkter och utförande av tjänster och vi verkar för att: Minimera produktionsspill. Minimera materialspill. Minimera energiåtgången. Att använda återanvänt eller återanvändbart material. Minska och/eller begränsa användandet av produkter som påverkar vatten, mark och värme. Kontrollera buller vid arbete. Minimera risker för allmänheten och anställda vid arbeten som utförs av företaget. Vi tror att känslan av delaktighet och möjlighet till personlig utveckling är viktig för personalens trivsel och välmående. Kommunikationen inom företaget ska kännetecknas av öppenhet, ärlighet och hjälpsamhet så att personlig utveckling stimuleras. Inom hoist Energy ska alla ha tillgång till utrustning, hjälpmedel och rutiner för att kunna utföra arbetet på ett sätt som inte medför några hälsorisker. styrelse Malcolm Lindblom Koncernchef, hoist Energy Group AB Nils olav hammer VD, hoist Energy TK-ventilasjon AS Jan-Erik Nikolaisen VD, hoist Energy EM Systemer AS ulf Bergquist VD, hoist Energy Luftkontroll AB Miguel Abrante VD, hoist Energy Jovent AB Vår strävan är att alltid minska vår egen miljöpåverkan samt att påverka våra leverantörer till miljövänlig tillverkning, emballering och transport. Malcolm Lindblom Ledamot och styrelseordförande Koncernchef, hoist Energy Group AB och hoist Technology Group AB Övriga styrelseuppdrag: Inom hoist, Länsförsäkringar Stockholm Christopher upmark Ledamot VD, hoist Technology AB Övriga styrelseuppdrag: Inom hoist peder Ramel Ledamot VD, 3 Skandinavien Utbildning: Civilekonom Niklas sloutski Ledamot Carl Fürstenbach Ledamot Bernt Lindberg Ledamot CEO and Partner, Accent Equity Partners Utbildning: Civilekonom (handelshögskolan i Stockholm) Övriga styrelseuppdrag: Candyking, Aviator, Crem International, RenoNorden AS Partner and Investment Manager, Accent Equity Partners Utbildning: Civilekonom, (handelshögskolan i Stockholm) och Jur. Kand. (Stockholms universitet) Övriga styrelseuppdrag: ÅR Packaging, Troax Partner and Investment Manager, Accent Equity Partners Övriga styrelseuppdrag: Aviator, hööks hästsport, Mont Blanc 8 8 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGy FÖRETAGSPRESENTATION

6 Sänk energiförbrukningen med ett styr- och reglersystem Hoist Energy erbjuder kompletta lösningar inom byggautomation och energieffektivisering. I Norge är vår huvudprodukt vårt egenutvecklade styr- och reglersystem EM System 5 men vi levererar även toppsystemet Genesis 64. I Sverige kompletterar vi vid behov även med andra styr- och reglersystem, till exempel vid en utbyggnad av ett befintligt system. Alla installationer utförs av vår egen personal. EM System 5 sänker energiförbrukningen vilket gör att inomhusklimatet blir bättre, energikostnaderna lägre och den negativa miljöpåverkan minskar. Grundidén är att energi bara ska användas när den verkligen behövs. EM System 5 finns idag installerat i 2000 fastigheter i Norge och Sverige. Gränssnitt från EM System 5 EM Portal EM Portal är Norges största nätverk av styr- och reglersystem och kan även användas av våra svenska kunder. Det är en webportal där användaren kan fjärrstyra samtliga av sina uppkopplade anläggningar och samtidigt få överblick över hur energianvändningen ser ut i fastigheterna. Installation och integration Installationen av EM System 5 kräver inte några ombyggnationer eller byten av värme- eller ventilationssystem och fungerar oavsett energikälla. Dessutom kan det integreras med det befintliga styrsystemet. Vad är ett styr- och reglersystem? Ett styr- och reglersystem kontrollerar, synkroniserar och styr tekniska installationer som exempelvis ventilation, värmesystem, belysning och larm. Regleringen av ventilation och temperatur görs med hjälp av förprogrammerade riktvärden som bland annat tar hänsyn till årstid, temperatur, tid på dygnet, lufttryck och luftvärde och med information från sensorer som placeras i rum och utrymmen. Användarvänligt system EM System 5 är utvecklat med användarvänligheten i fokus. För att använda EM System 5 krävs inga tekniska förkunskaper. Med tydliga scheman och reglage kan du ställa in vilken temperatur ett rum ska ha en viss tid. Du får även klar överblick över energiåtgången med hjälp av systemets statistik och rapporter. Alla energimätare, temperaturer, händelser etc. loggas. Enkla och lättbegripliga rapporter är tillgängliga omedelbart. Enkelt användargränssnitt för teknisk drift. Service och support Vår kompletta serviceorganisation arbetar med utredningar, installationer, service, användarsupport och utbildning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal som innebär att vi ser till att anläggningen hela tiden drivs optimalt och att det är rätt effekt- och energiförbrukning. Utbildning Vid installationen utbildar vi personalen i systemet. Vi ger även användarkurser i EM System 5 där vi bland annat lär ut hur man gör sin egen energiuppföljningsrapport och hur man använder EM Portal. Fördelar med EM System 5: Minskar energiförbrukningen radikalt och lönar sig därmed direkt. Besparingsgaranti. Ger ett behagligare inomhusklimat. Bidrar till en bättre miljö. Ger underlag till energideklarationen för fastigheter. Finns både som fast och trådlöst system. 10 hoist energy group företagspresentation 2011/12 hoist energy group företagspresentation 2011/12 11

7 Installation nummer 2000 av EM System 5! KGK anlitade både Hoist Energy Luftkontroll och Hoist Energy Jovent vid samma ombygge Den 22 december 2011 färdigställdes den 2000:e installationen av styr- och reglersystemet EM System 5 hos Kongsberg Automotive i Raufoss Industripark, en dryg timmes körväg från Oslo. Anläggningen är kopplad till webportalen EM Portal vilket gör att den kan fjärstyras via internet. Installationen fick ett Enovabidrag på NOK 1. Kongsberg Automotive finns i tolv länder och är specialiserade på design, utveckling, produktion och distribution av produkter till världens ledande producenter av personbilar och arbetsfordon. I Raufoss är produktionen inriktad på bromsrörskopplingar till lastbilar, bussar och släp. Där jobbar ungefär 210 personer och producerar 70 miljoner kopplingar per år. Stein Thore Hansen på Kongsberg Automotive var Project Manager för installationen och här berättar han mer om satsningen och om resultatet av installationen. Varför valde ni EM System 5? Hoist Energy EM Systemer besökte oss i maj 2011 och presenterade systemet. De fick se den befintliga anläggningen och gav oss en kostnadsuppskattning för ett projekt. Vi jämförde priser på marknaden och upptäckte lite prisskillnader men de verkade väldigt hungriga på att bevisa EM System 5 skulle kunna reducera vår fjärrvärmeförbrukning med 20 %. Dessutom fick vi flera referenser som var mycket nöjda med sina system. Vad finns det för särskilda krav på ventilation och energiförsörjning i era industrilokaler? För att kunna upprätthålla en bra inomhusmiljö för våra anställda är vi beroende av att alla våra värme- och ventilationsanläggningar fungerar. Installationen av EM System 5 har visat att några av våra anläggningar inte fungerar optimalt. Hur upplever ni funktionaliteten i systemet? Det är enkelt att driva med tydliga diagram över värme- och ventilationsanläggningarna och all nödvändig dokumentation tillgänglig. Stein Thore Hansen, Kongsberg Automotive och Christian Wold, Hoist Energy EM Systemer. Får ni ut den statistik och de rapporter ni behöver? Ja, vi är mycket nöjda med översikten i systemet. Vi har lagt in historiska data för 2010 och 2011 så att vi enkelt kan jämföra vår förbrukning. Vad tycker du är de största fördelarna med EM Portal? Det är väldigt bra att kunna logga in på anläggningen för att se status, ändra driftstider och så vidare när man inte är på jobbet. Man har också en driftsövervakning med backup. Hur mycket har ni reducerat er energiförbrukning sedan installationen? Med kompensation för en mildare vinter ser vi att vi har reducerat fjärrvärmeförbrukningen med 66 % under första kvartalet 2012 jämfört med samma period Detta utgör cirka 640 MWh. Resultatet är över våra förväntningar eftersom vi blev förespeglade en besparing på cirka 20 %. Installationen kostade NOK när man drar av bidraget från Enova. När räknar ni med att få Return on Investment? Detta beror lite på temperaturen men vi förväntar oss att det ska vara intjänat under första halvåret Hur tycker du att samarbetet med Hoist Energy EM Systemer har fungerat? Jag är väldigt nöjd med samarbetet! Jag fick ett jättebra intryck vid presentationen på Raufoss i maj 2011 och samarbetet har varit väldigt bra. De har även hjälpt till med Enova-ansökan och rapportering. Projektet genomfördes enligt tidsplanen med en bra dokumentation på alla våra anläggningar. Projektledaren för installationen var en mycket duktig och erfaren tekniker med ett stort engagemang för vårt projekt. I Sollentuna utanför Stockholm ligger KG Knutssons huvudkontor. KGK har funnits sedan 1946 och är generalagent för världsledande tillverkare av tekniskt högkvalitativa produkter med välkända varumärken för fordons- och marinbranschen. KGK finns även i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Under hösten 2011 byggdes ett lager på huvudkontoret om till konferensavdelning med en hörsal för 200 personer, två konferensrum och en mingelyta. Hoist Energy Luftkontroll och Hoist Energy Jovent gjorde varsin entreprenad under ombyggnaden där Hoist Energy Luftkontroll skötte installation av ventilation och kyla och Hoist Energy Jovent gjorde styranläggningen för detta. Sedan tidigare fanns Exomatic styrsystem installerat i fastigheten och det har nu byggts på med produkter från Regin eftersom det finns flera ventilationsanläggningar på huvudkontoret. Fastighetschefen på KGK heter Lars Nilsson. Här berättar han kort om vilka mål de hade med ombyggnationen och hur samarbetet med Hoist Energy Luftkontroll och Hoist Energy Jovent har fungerat. Kan du berätta lite kort om ert fastighetsbestånd? Vi har inga bostadshus utan fastighetsbeståndet består av kontor och industrilokaler. Våra fastigheter omfattar totalt kvadratmeter och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Enköping, Hallstavik och Norrtälje. Vilka var de största utmaningarna med att bygga om lagret till konferensavdelning? Det var egentligen inte några större utmaningar alls utan ett normalprojekt vad det gäller svårighetsgrad värre har man varit med om. Det här projektet gick riktigt bra under hela entreprenörstiden. Hur många kvadratmeter omfattar lokalerna totalt? Totalt sett, med kontorsdelen inräknad, är det cirka 2000 kvadratmeter. Vad var energiförbrukningsmålet med den nya lösningen och hur har resultatet blivit hittills? Vi hade egentligen inget uttalat mål annat än så låg energiförbrukning som möjligt. De mål vi hade satt var främst inriktade på att få en bra inomhusmiljö med hög komfort. Vi har nu ett luftbehandlingssystem med ett flöde på 3 m3/s vilket ger bra komfort och med de aggregat vi har så blir förbrukningen förhållandevis låg. Vad gäller de mål vi hade satt för inomhusmiljön har utfallet blivit mycket bra! Det motsvarar helt klart våra förväntningar. Varför valde ni att anlita Hoist Energy Jovent respektive Hoist Energy Luftkontroll? I bägge fallen var valet enkelt de hade det bästa priset för det man fick. Hoist Energy Luftkontroll känner vi dessutom sedan tidigare, vi har jobbat länge med dem. Hur tycker du samarbetet fungerade under den här entreprenaden? Det har fungerat bra med båda leverantörerna! Som jag sa så känner vi ju Hoist Energy Luftkontroll sedan tidigare och vi har anlitat dem under de 9-10 år som jag har jobbat här och även innan det hoist energy group företagspresentation 2011/12 Enova ger ekonomiskt stöd till miljövänlig omläggning av energiförbrukning och hoist energy Group företagspresentation 2011/12 förnybar energiproduktion i närings- och privatmarknaden i Norge. 13

8 Rätt ventilation ger energibesparing Ren luft behövs för att må och prestera bra. Ventilationens uppgift är att föra bort oren luft och ersätta den med ren luft samt att skapa rätt temperatur i rummet. En optimal ventilationslösning kan göra underverk både för människorna som vistas i lokalerna och för uppvärmningskostnaderna. En årlig besparing på 50 procent är inte ovanlig. Totalentreprenader inom ventilation Vi har lång erfarenhet av luftbehandlingsanläggningar och konstruerar och installerar ventilationslösningar i såväl nybyggnationer som i befintliga fastigheter. Utredningar och konstruktion Hoist Energy gör utredningar efter behovsanalys. Vi konstruerar luftbehandlingsanläggningar och levererar ritningar och underlag efter uppdragsgivarens önskemål. Ett nära samarbete med våra leverantörer gör att vi kan erbjuda bästa tänkbara lösningar till förmånliga priser. Besiktning, utredning och mätning OVK-besiktning och OVK-åtgärder Obligatorisk ventilationskontroll är en myndighetsbesiktning som alla fastighetsägare (ej äldre villor) är skyldiga att utföra med olika intervaller. Vi är väl förtrogna med de lagar och bestämmelser som gäller och har en väl fungerande organisation för kontroller och administrativ hantering. Våra besiktningsmän har riksbehörighet K och vi har även erfarna servicemontörer som är specialiserade på att åtgärda OVKanmärkningar. Vid OVK-besiktning lämnar vi energibespringsförslag när vi ser att det finns möjlighet att spara energi. Vi kan även hjälpa till med CE-märkning och energideklaration. Klimatutredningar Mätningar av luftutbyteseffektivitet. AirCube nyckelfärdiga fläktrum för yttertak Hur byter man fläktaggregat på mindre än ett dygn och sparar pengar på samma gång? Om fastigheten har takaggregat går ekvationen enkelt ihop med hjälp av våra nyckelfärdiga fläktrum AirCube. AirCube kan förkorta installationstiden för utvändigt placerade fläktrum från 2-6 veckor till bara en dag. Istället för att störa verksamhet i fastigheten bygger vi fläktrummet i en effektiv produktionsmiljö. Det färdiga fläktrummet lyfts på plats, vi ansluter el, vatten och luft och sedan är det klart för drifttagning och injusteringar. Med en AirCube finns ofta möjlighet att gå upp en storlek på ventilationsaggregat vilket ger betydligt bättre driftekonomi med högre verkningsgrader och lägre drifttryck. AirCube blir alltmer efterfrågade även för nyproduktion. Installation Installationerna utförs av våra egna montörer men vid arbetstoppar har vi även inhyrda montörer. Loggning av temperatur, fukt, koldioxid samt drag. Partikelmätning för inomhusmiljöer. Kontroll och filmning av kanaler. Injustering Vi använder kvalificerad utrustning och dokumentationen baseras på gällande standarder och kundernas egna önskemål. Service och underhåll Vi erbjuder serviceavtal som innebär regelbunden underhållsservice med rätt reservdelar och utbyteskomponenter. Spårgasmätning. Driftoptimering Vi arbetar med energibesparing och driftoptimering och utför fullständiga energikartläggningar av såväl kommersiella fastigheter som bostadshus. Genom att se över energiförbrukningen och byta ut komponenter i ventilationssystemet kan man uppnå sänkt energiförbrukning med %. Egen verkstad Vi antar alla typer av utmaningar och då krävs ibland specialdetaljer för att helheten ska fungera. I vår verkstad tillverkar vi egna komponenter. Kunden behöver inte vänta på att udda detaljer ska beställas och levereras. 14 hoist energy group företagspresentation 2011/12 hoist energy group företagspresentation 2011/12 15

9 Ny ventilationslösning på Rudbecksgatan i Örebro Finansieringslösningar Mitt i centrala Örebro ligger Rudbecksgatan och här har Örebros kommunala bostadsföretag ÖrebroBostäder AB fastigheter med seniorboende och vanliga hyreslägenheter i totalt fyra trappuppgångar. Hoist Energy Luftkontroll har installerat en ny ventilationslösning i två av trappuppgångarna och arbetet med en tredje pågar. Husen är byggda 1958 och totalt omfattar arbetet cirka 60 lägenheter. I den nya ventilationslösningen har luftbehandlingsaggregaten bytts ut för att få en lägre driftkostnad och ett minskat underhåll. Det gamla till- och frånluftssystemet med vätskekopplad värmeåtervinning har rivits ut och ersatts med ett nytt luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och vattenburet värmebatteri samt kolfilter på tilluften som tar bort eventuella lukter. Samtidigt har schakten ner till lägenheterna byggts om för att få ner trycket i kanalsystemet och få ut rätt luftmängd till lägenheterna. Den nya ventilationslösningen sparar mycket energi tack vare energieffektiva fläktar och en högre verkningsgrad. Vi har pratat med Conny Pettersson som är projektledare på ÖBO VVS Projektledning för att bland annat få veta mer om hur utfallet av installationerna har blivit. Har de boende märkt någon skillnad efter renoveringen? Nej det har de egentligen inte, men det är inte meningen heller. Men det kan eventuellt hända att de upplever att inomhusklimatet har blivit bättre. Det har dessutom blivit en förhöjd osuppfångning i volymdelen ovanför spisen och luftomsättningen i lägenheterna har blivit jämnare. Varför valde ni att anlita Hoist Energy Luftkontroll? Vi har ramavtal med entreprenörer och Hoist Energy Luftkontroll är med bland entreprenörerna. I det här fallet valde vi dem eftersom de hade ett bättre pris. Hur tycker du att det har fungerat? Det har fungerat väldigt bra! Vi började med att byta luftbehandlingsaggregat i ett trapphus för att se hur lösningen fungerade och efter ett lyckat resultat beställde vi samma lösning till ytterligare två trapphus. Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) är en upphandlingsoch finansieringsmetod för energieffektiviseringsåtgärder som innebär att entreprenören garanterar en energibesparing och att pengarna som energibesparingen ger används för att finansiera projektet. Om de förväntade resultaten inte uppnås är entreprenören skyldig att stå för mellanskillnaden. Besparingsgarantin gäller under hela återbetalningsperioden. Som totalentreprenör inom såväl ventilation som styr- och reglerteknik har Hoist Energy stora möjligheter att erbjuda lösningar med garanterad energibesparing. För att ha full kontroll på varje besparingsmöjlighet jobbar vi från system till system istället för att ta ett samlat grepp på hela fastigheter eller fastighetsbestånd. Metoden gör att vi får full transparens och att inga dåliga investeringar döljs i helheten. Vi jobbar företrädesvis med leverantörer som är Euroventcertifierade. Eurovent är en organisation som jobbar med leverantörer i hela Europa och som har till uppgift att se till att redovisad energiprestanda motsvarar verklig driftdata. Som totalentreprenör tar vi helhetsgrepp om projekt från idé till eftermarknad där vi dokumenterar och mäter våra åtgärder. Hoist Energy hjälper kunder att spara energi och därigenom spara pengar. Leasing Som en tilläggstjänst till hela vårt sortiment erbjuder Hoist Leasing attraktiva finansieringar för alla våra kunder. Vi erbjuder leasing för att möta kundernas behov av kontinuerlig uppgradering. Det är ett flexibelt finansiellt verktyg där vi bland annat kan ta tillbaka utrustningen och ersätta den med ny, utan att det påverkar den månatliga driftsbudgeten. Dessutom kan teknisk service och support samt en förmånlig försäkring ingå i avtalet. Varför bytte ni ventilationslösning? Det var dags att byta luftbehandlingsaggregat eftersom de gamla aggregaten med vätskekopplad värmeåtervinning blivit uttjänta. Bytet var också bra utifrån aspekten att de gamla aggregaten hade en låg verkningsgrad. Fördelar med finansiering från Hoist Leasing Förnya och höj standarden utan att ta lån av banken. Vi tar hand om den gamla utrustningen. Vad är ert mål med den nya ventilationslösningen? På ÖBO arbetar vi på många olika sätt för att minska vår klimatbelastning och därför är det viktigt att den nya ventilationslösningen har ett lågt energibehov och självklart samtidigt är en väl fungerande lösning för våra hyresgäster. Hur mycket har energiförbrukningen minskat till följd av den nya ventilationslösningen? Vi har inte gjort någon exakt statistisk uppmätning än men uppskattningsvis så sparar vi in runt % på fjärrvärmen och ungefär 50 % på driftkostnaderna för fläktmotorerna. Generösa garantier och flexibla avtalstider. Möjlighet till uppgradering till ny utrustning under avtalstiden. Objektsbyte kan påkallas när som helst under avtalsperioden. Under avtalsperioden har kunden samma månadskostnad. Långsiktig kontroll över kostnaderna. Påverkar inte balansräkningen. Bättre soliditet och bättre nyckeltal. 16 hoist energy group företagspresentation 2011/12 hoist energy group företagspresentation 2011/12 17

10 Räkenskaper Referenser Klargörande information till räkenskaperna för 2011 Vid årsskiftet delades hoist AB i två separata koncerner: hoist Technology Group AB och hoist Energy Group AB. Resultaträkning sek Utfall Utfall* Nettoomsättning Räkenskaperna som presenteras i denna företagspresentation har därför inte historiska räkenskaper för jämförelse vilket normalt visas. För komplett årsbokslut vänligen kontakta hoist Energy Group AB, Sverige. När denna broschyr gick till tryck pågick granskningen av siffrorna fortfarande och mindre justeringar i resultatet kan ha skett i efterhand. Granskningen utförs av Ernst & Young. handelsvaror Bruttoresultat Personalkostnader Övriga kostnader Rörelsekostnader Resultat före ränta, skatt och avskrivningar Resultat före ränta, skatt och avskrivningar % 5,8% 9,7% Avskrivningar Resultat före ränta och skatt Resultat före ränta och skatt % 5,6% 9,5% Balansräkning *Uppskattat resultat för 2010, innan koncernen delades. sek Goodwill Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar summa eget kapital Materiella anläggningstillgångar summa anläggningstillgångar Minoritetsintresse 249 uppskjuten skatt 39 Avsättningar 524 Övriga långfristiga fordringar 64 summa övriga långfristiga skulder 812 summa övriga långfristiga tillgångar 64 Färdiga varor och handelsvaror 303 Långfristiga skulder Pågående arbeten Aktieägarlån Varulager summa långfristiga lån Kundfordringar Checkräkningskredit 618 Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga skulder Kassa och bank upplupna kostnader och förutbetalda intäkter summa omsättningstillgångar summa skulder summa tillgångar summa EGEt KApitAL och skulder hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 19

11 Hoist Energy Group, Company Presentation 2011/12, Printer: Företagstryck i Halmstad AB Hoist Energy Group AB (HK) och Hoist Energy Jovent AB Stockholm Drivhjulsvägen Hägersten, Sverige tel +46 (0) fax +46 (0) Hoist Energy Luftkontroll AB Örebro Skvadronvägen Örebro tel +46 (0) Västerås Fallhammargatan 3A Västerås tel +46 (0) Hoist Energy EM Systemer AS Bergen Conrad Mohrsvei 9a 5068 Bergen tel Oslo Ensjøveien 14 N-0655 Oslo tel Trondheim Kvenildmyra Heimdal tel Hoist Energy TK-ventilasjon AS Oslo Ensjøveien 14 N-0655 Oslo tel

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53-2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer